Issuu on Google+

Praktikkoblingen - information til merkantile HG-elever


Praktikkoblingen - skolepraktik i Grenaa

Praktikkoblingen er stedet, hvor elever indenfor handelsog kontorområdet og indenfor smedeområdet kan færdiggøre deres uddannelser i tæt kontakt med det lokale erhvervsliv. Praktikkoblingen ligger i Grenaa på Århusvej 18, men uddannelserne foregår både i Praktikkoblingen og i en lang række virksomheder på Djursland. Hvis du er ved at færdiggøre dit grundforløb og endnu ikke har fundet en praktikplads, så kan du blive ansat i Praktikkoblingen. Du skal stadig søge praktikpladser, og for de fleste elever lykkes det at finde en praktikplads, således at uddannelsen kan færdiggøres i en virksomhed. Praktikkoblingen sikrer, at alle elever får en uddannelse på et højt fagligt niveau!


Uddannelse i Praktikkoblingen En uddannelse i Praktikkoblingen sikrer høj kvalitet, variation i arbejdet, tæt kontakt med det lokale erhvervsliv og mange muligheder i fremtiden. De fleste elever får en aftale med en virksomhed og færdiggør derfor deres uddannelse i denne virksomhed. Praktikkoblingen ligger på Århusvej 18 i Grenaa, hvor både den merkantile virksomhed og smedevirksomheden har til huse.

I Praktikkoblingen foregår uddannelserne på fire forskellige måder: 1.

I virksomheder på Djursland, hvor eleverne er en del af virksomheden og løser forskellige arbejdsopgaver i kortere eller længere tid. Mange elever vil være i virksomheder det meste af tiden, således at den samlede uddannelse er sammensat af input fra og oplæring i forskellige virksomheder. På den måde sikres stor variation og mange udfordringer for eleverne.

2.

Virksomheden Kobtik designer og producerer forskellige produkter indenfor smedearbejde og er vores egen virksomhed for smedeelever. Og her står de merkantile elever (kontoreleverne) for en del af administrationen af virksomheden, herunder prisberegninger, timeregistreringer, markedsføring og salg af produkterne.

Forsættes næste side iveau

øjt n Uddannelse på h


3. De merkantile elever i Praktikkoblingen kan yde forskellige former for service til frivillige organisationer som sportsforeninger, eller velgørende foreninger, f.eks. genbrugsbutikker. Det kan være hjælp til regnskaber, momsindberetninger, butiksindretning, markedsføring og lignende. 4. 5.

Simuleret virksomhed (kun kontoruddannelsen) I tæt samarbejde med SIMU-center i Åbenrå, skolepraktikken i Randers og andre simu-virksomheder trænes eleverne i faglige mål og kompetencemål i et realistisk og virkelighedsnært forløb. Der samarbejdes med SIMU- virksomheder i hele Danmark og i udlandet. Når du er ansat i Praktikkoblingen er du selv med til at planlægge din uddannelse og har derfor også stor indflydelse på, hvordan uddannelsen sættes sammen. Du deltager i forskellige kurser, herunder også kurser i jobsøgning, ansættelsessamtaler med mere.


EMMA-kriterier For at blive ansat i Praktikkoblingen skal du leve op til helt de samme krav, som hvis du blev ansat som elev i en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, du skal til jobsamtale, og du kan risikere at få et afslag. I daglig tale kalder man kravene for EMMA-kriterier. Her kan du se, hvad det betyder.

E

E står for at du skal være egnet og klar til at begå dig på arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal møde stabilt, kunne arbejde alene og i teams, give og modtage konstruktiv kritik, overskue en arbejdsopgave, planlægge og strukturer din tid og dine opgaver og kunne argumentere for dine ideer og tanker på en god måde. Du skal klæde dig, tale og opføre dig, så du falder naturligt ind i miljøet i den branche, hvor du får arbejde.

MM

De to M’er står for faglig og geografisk mobilitet. Det betyder, at du skal være fleksibel og villig til at arbejde i virksomheder, der ligger et stykke fra din bopæl og at du også skal være fleksibel og villig til at arbejde indenfor flere forskellige brancher.

A

A står for aktivt søgende. Det betyder, at du skal søge mange forskellige elevpladser og at du skal blive ved med at søge elevpladser. Også når du er ansat i Praktikkoblingen.


Økonomiske og juridiske forhold Når du er ansat i Praktikkoblingen får du månedsløn, den såkaldte skolepraktikydelse. Den er for 2013 fastsat til: • Kr. 6.829 for elever over 18 år • Kr. 2.851 for elever under 18 år Når du får kontrakt med en virksomhed, så resten af din uddannelsestid kan foregå i denne virksomhed, går du over til at få elevløn. Så længe du er ansat i Praktikkoblingen, er du forsikringsmæssigt dækket af os.

tid på

- sikrer din frem Praktikkoblingen arbejdsmarkedet


Slutningen af dit grundforløb - hvad så? Når du er ved at afslutte dit grundforløb, skal du være i gang med at søge en praktikplads. Du skal noteres officielt som praktikpladssøgende på www. praktikpladsen.dk . Du får hjælp og vejledning fra skolens LOP-konsulent. Hvis du gerne vil have mulighed for at komme i skolepraktik/Praktikkoblingen, så er det et krav fra Undervisningsministeriet, at du har en synlig profil og er aktiv på www.praktikpladsen.dk . Når du afslutter dit grundforløb og du ikke har fået en praktikplads, vil du få hjælp til at blive klar til at søge om ansættelse i Praktikkoblingen. a. b. c. d. e. f.

Du vil få udleveret skemaet ”Afslutning af grundforløb”, som returneres til skolen udfyldt og underskrevet (Er du under 18 år og fraskriver dig rettigheden til skolepraktik, så kræver det underskrift fra indehaver af forældremyndighed) Du vil blive orienteret om EMMA-reglerne Du og evt. dine forældre vil blive indkaldt til informationsmøde Du skriver en ansøgning til Praktikkoblingen Du bliver indkaldt til EMMA-samtale Du skriver under på ansættelse i Praktikkoblingen

Tager du imod tilbuddet om ansættelse i Praktikkoblingen, skal du starte senest en måned efter grundforløbets afslutning (karensperiode). Hvis du søger praktikplads inden for detail, kommer du i praktik i en butik næsten med det samme. Hvis du søger praktikplads inden for kontor eller handel, skal du først oplæres i forskellige kompetencer og teknikker hos Praktikkoblingen, inden du er klar til at komme ud i en virksomhed.

gelse i får tilbud om opta Du . så ng ni ut sl be VIGTIG afslå tilbuddet og Du står overfor en Du kan altså ikke . ng ga én n ku én og Praktikkoblingen n. t i Praktikkoblinge ge ta op e senere bliv


Praktikkoblinge

n: den sikre vej til kvalitet, variatio n og udfordringer i DIN uddannelse ...

Birthe Magnus Instruktør og leder Mobil: 2372 0886 E-mail: birthe@videndjurs.dk


Praktikkoblingen elevinfo merkantil