Page 1

SÆRLIGE FORHOLD VED AT TAGE EN


Når jeres elev starter hos jer, har vedkommende gennemført EUX-Business, som svarer til en studentereksamen på HF-niveau. På det tidspunkt kan I forvente, at eleven på grundlæggende niveau selvstændigt kan udføre afgrænsede administrative serviceopgaver, skriftlig og mundtlig kommunikation samt digital databehandling. Se mere om kontorelevuddannelsen på

www.uddannelsesnaevnet.dk

Det er nødvendigt for jer at blive godkendt som praktiksted for en kontortelev. Det gør I ved at udfylde et ansøgningsskema på det faglige udvalgs hjemmeside:

www.uddannelsesnaevnet.dkD Erhvervsuddannelser hjælper gerne med at søge om godkendelse som elevplads sammen med jer.

For at I kan få en godkendelse, skal I • have mindst én medarbejder med relevant baggrund, og som kan varetage elevens uddannelse, • have relevant udstyr og maskiner samt • kunne tilbyde arbejdsopgaver, der passer til målene for uddannelsen

Praktikpladskonsulenten

på VID Erhvervsuddannelser hjælper gerne med at søge om godkendelse som elevplads sammen med jer.


Mål

I løbet af de op til to år, uddannelsens hovedforløb varer, påtager I jer sammen med skolen og eleven ansvaret for at opfylde en række mål og blandt andet lærer eleven i overensstemmelse med jeres servicekoncept at anvende it hensigtsmæssigt, kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog samt løse andre opgaver selvstændigt og ansvarligt ud fra en forståelse for miljø- og sikkerhedsregler. En stor del af målene opfylder eleven helt naturligt igennem det daglige arbejde i virksomheden. De konkrete mål kan I til enhver tid se på

www.uddannelsesnaevnet.dk

Målene fremgår også af jeres godkendelse som elevpladsvirksomhed.

Forløb

Uddannelsen består af EUX samt et hovedforløb. EUX foregår udelukkende på erhvervsskolen. Hovedforløbet varer op til to år og veksler imellem praktik i virksomheden og skoleophold. Der er også mulighed for at tage en elev i en kortere periode end en hel læretid. Kontakt VID Erhvervsuddannelser, hvis I vil vide mere om de forskellige muligheder.

Økonomi

Jeres elev skal have løn fra den første dag i praktik hos jer og resten af læretiden både i praktikperioder og i skoleperioder. Elevlønnen er aftalt med www.hk.dk, på hvis hjemmeside I kan se satserne, som er minimumssatser og gælder, også hvis I ikke selv er i www.hk.dk I skoleperioderne får I refusion for hovedparten af elevlønnen fra AUB.


”Det er vigtigt for os at tage samfundsansvar, når det gælder at uddanne unge. Med VID Erhvervsuddannelser har vi et godt samarbejde. Vi er blevet hjulpet på plads med kontakter, og de har gjort det let for os, de yder god service, og de står klar på stikkerne og kommer prompte, når vi har spørgsmål.” Lene Andersen, HR Manager hos Norway Seafoods i Grenaa. Virksomheden har cirka 140 ansatte og for tiden tre elever, hvoraf to er kontorassistentelever.

”Vi er rigtig glade for vores to elever, og vi har fuld tillid til dem, hvilket er meget vigtigt, da vi arbejder med fortroligt materialer. De kommer begge fra et grundforløb på VID Erhvervsuddannelser, som har klædt dem godt på til elevplads hos os. Derudover har vi fået masser af hjælp af VID Erhvervsuddannelser, også med forskelligt i forhold til hovedforløbsskolen i Aarhus.” Christina Just Nielsen, indehaver af Talkompagniet og ansvarlig for eleverne. Virksomheden har ni medarbejdere, heraf to kontorassistentelever med økonomi som speciale.

Kontakt mig. Jeg vil vejlede jer og hjælpe med hele processen fra godkendelse som praktiksted til at matche den rette elev til jeres virksomhed. Praktikpladskonsulenten for kontorelever

Niels Erik Iversen 4046 9480 niiv@videndjurs.dk

Find ud af mere om at have en elev fra

VID Erhvervsuddannelser

- Læs om fordelene ved at tage en elev fra VID Erhvervsuddannelser - En kort gennemgang af det praktiske og administrative ved at tage en elev Begge publikationer kan I få ved at henvende jer til VID Erhvervsuddannelser samt online på http://issuu.com/videndjurs

Kontorelev  
Kontorelev  
Advertisement