Page 1

et fedt lærerigt og udfordrende skoleår

Skoleåret 2017-18


På EUD 10 bygger vi bro mellem teori og praksis og du vil i cirka halvdelen af skoleåret deltage i aktiviteter på Erhvervsskolerne, hvor vi flytter undervisningen fra klasseværelset ud i det virkelige liv og prøver teorien af i praksis. Der er rigtig mange aktiviteter ud over undervisningen. Vi skal på introtur og studietur og der er temadage og så holder vi fællesarrangementer hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Velkommen til et fedt, lærerigt og udfordrende år ...

Skoleårets opbygning

Skoleåret

Innovation og iværksætteri

Vi skal prøve forskellige innovationsmetoder og processer, og du vil blive udfordret på dine kreative evner. Du vil få indblik i forretningsplaner, finansieringskilder, markedsføringsplaner, servicekoncept og almindelig sund fornuft. Her skal vi arbejde med at få en ide til at blive til virkelighed og til en forretning.

okologi og madkultur

Du får en forståelse for hele fødevareområdet, både som produktion og som en del af den danske madkultur. I denne temaperiode integreres elementer fra EUD hovedområdet Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser. Vi arbejder med projekter indenfor kredsløbet: Fra muld til planter, gennem dyr, via maskiner, til mad, tilbage til muld.

Det sunde liv - arbejde med mennesker

dette tema får du et indblik i at arbejde med mennesker. Du vil arbejde med ”det sunde liv” og hvilken betydning fysisk og psykisk sundhed har for mennesker, børn, unge og ældre. Du vil blive præsenteret for forskellige former for bevægelse og idræt. Du vil lære om kroppen og få et kendskab til, hvad fysisk aktivitet, sund kost, søvn og psykisk velvære betyder for sundheden. Du introduceres til psykologi, menneskeforståelse, empati, omsorg og pædagogik. I denne temaperiode integreres elementer fra EUD hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Mulighederne for videreuddannelse f.eks. til sygeplejerske og pædagog præsenteres.

Obligatoriske fag: Dansk, matematik og engelsk Tilbudsfag: Fysik og tysk samt fag som værkstedsfag, kreative fag og krop & bevægelse. Temaforløb: • Innovation og iværksætteri • Det sunde liv / arbejde med mennesker • Teknik og håndværk • Medier - temaet er gennemgående i hele skoleåret • Økologi og madkultur Brobygning og praktik Øvrige aktiviteter: Introdage, temadage, studietur, OSO, vejledning, fællesarrangementer, skriftlige og mundtlige prøver

Teknik og håndværk

I Teknik og håndværk får du mulighed for at prøve kræfter med dét at arbejde som håndværker. Det vil f.eks være som smed, mekaniker, elektriker og tømre. Du får både lov til at lave en masse praktisk, men du vil også stifte bekendtskab med den teori der er nødvendig for at kunne løse opgaverne ude på værkstederne. Det helt klare mål med projektperioden er at få dig derud hvor håndværket udføres, men du vil selvfølgelig også få information undervejs om hvilke veje du kan gå rent uddannelsesmæssigt, hvis du gerne vil videre med en erhvervsuddannelse. Og så er det også her du har muligheden for at blive mere klar på både hvad du synes er vild spændende. Det helt klare mål med projektperioden er at få dig derud hvor håndværket udføres, men du vil selvfølgelig også få information undervejs om hvilke veje du kan gå rent uddannelsesmæssigt, hvis du gerne vil videre med en erhvervsuddannelse, herunder den nye ”kombi uddannelse” EUX, hvor du både tager en erhvervsuddannelse og en gymnasieuddannelse på en gang.

Medier

MEDIE er et lidt særligt temaforløb, hvor I hen over skoleåret møder det som afrunding på de andre fire temaer. Her lærer du at bearbejde det materiale I producerer ude i de øvrige temaer, så det både kan benyttes som dokumentation og som præsentation af forløbene. Du kommer til at bruge dine kreative og tekniske evner til at arbejde med grafik, design og udvikling, og du lærer bla. hvordan man designer og udvikler hjemmesider og du introduceres til arbejde med video.


Et udpluk af en ĂĽrsplan hvor de blanke dage dĂŚkker over dansk, matematik, engelsk og fysik/valgfag.


Kontakt:

Søren Husum, 2330 8788 Annette Rosehr Alsner, 2422 8428 Michael Tinggaard, 8959 2200

Du finder os her: EUD10 Djursland, Kalø Skovridervej 3 8410 Rønde

EUD10 Djursland, Auning Nørgaardsvej 3 8963 Auning

EUD10 Djursland, Grenaa Stadion Allé 5 8500 Grenaa

- et samarbejde mellem

Eud10 Oktober 2016