Aarsrapport 2013

Page 1

2013


”Turn around gennemført”! Sommeren 2013 blev benyttet til ”store flyttedag”, hvor rigtig mange medarbejdere skiftede både adresse og skrivebord. VID Erhvervsskoler og VID Gymnasier er nu en realitet. HTX og HHX er flyttet sammen på adressen, N.P. Josiassens Vej og teknisk EUD er flyttet sammen med merkantil HG på adressen, Århusvej. Det har selvfølgelig været en stor organisatorisk omvæltning for alle involverede medarbejdere og studerende, men vi har også konstateret en lang række af de positive synergier, vi håbede på ville indfinde sig. Underviserne etablerede hurtigt nye relationer på tværs af de tekniske og merkantile uddannelser, der bl.a. blev synlige på vores fælles InnovationsCamp i uge 46. Fantastiske projekter blev skabt, hvor de tekniske/teknologiske kompetencer blev koblet med de markedsmæssige/kundeorienterede kompetencer. De studerende har i den grad også fundet hinanden, og der er i året blevet skabt to helt nye unikke skolemiljøer, der bl.a. giver sig udslag i festerne og fredagscaféerne.

faglokaler til HTX, vil hensigten også være at bygningen kan bruges af alle elever på VID Gymnasier, som fælles studie- og skolemiljøområde. Vi har nu fået truffet aftale med Aarhus Tech om udlægning af ”Mad til mennesker” grundforløbet, og vi forventer at kunne starte uddannelsen 1. august 2014. Der vil blive plads til 24 studerende, og det vil givet også kunne være med til at påvirke skolemiljøet på VID Erhvervsuddannelser i en positiv retning. Alt i alt et godt år, hvor vores strategiske fokus har været på plads, og vi kan på mange måde sige at vores Strategi 2015 følges på punkt og prikke, og Viden Djurs er blevet bragt i en god position til at kunne møde kravet om uddannelser med et tydeligt erhvervsrettet indhold. Ole Svit

”VID Science” byggeriet blev igangsat, der bl.a. skal rumme de naturvidenskabelige fag, samt teknologi og teknikfagene fra HTX uddannelsen. Byggeriet forventes at stå klar primo 2014. Udover at blive en bygning med

Ole Svit og Jesper Knudsen på toppen af Science-bygningen

2


Indvielse. Torsdag den 6. marts blev den flotte nye Science-bygning på N.P. Josiassens Vej indviet af de studerende på VID Gymnasier. Lørdagen efter var der åbent hus for alle interesserede.

3


Grenaas første skyskraber er på vej De nye kollegie væ

relser indviet d

en 9. november

BYGGERI: I mere end ti år har GD-grunden, som tidligere husede Grenaas suverænt største arbejdsplads, Grenaa Dampvæveri, ligget som et åbent sår - men de fleste har bemærket, at nu sker der for alvor noget på stedet. Markante bygninger er væltet - ikke mindst vartegnet, GDskorstenen - for at give plads til 53 ungdomsboliger, som boligselskabet B45 bygger for Viden Djurs, der får visitationsretten til boligerne. Formanden for B45, Per Andersen, og borgmester i Norddjurs, Jan Petersen, havde gang i de sølvblanke spader, da de sammen foretog de første spadestik på grunden. Og nu får håndværkerne travlt, for boligerne i seks etagers højde skal stå færdige til efterårsferien.

4

Djurslands Posten februar 2013


16-årig Farum-pige udlever ridedrøm HESTEPIGE: 16-årige Therese Andersen fra Farum har sagt farvel til forældre og venner for en stund. Den hesteglade pige vil nemlig være berider og er startet på hestecollege i Jylland. ”Det er en fantastisk mulighed, hvis man vil noget med ridningen”, siger Therese Andersen. UDDANNELSE 16-årige Therese Andersen fra Farum er havnet midt i et rideeventyr. Den hesteglade pige startede nemlig Grenaa efter folkeskolen. På skolen kan eleverne kombinere ambitiøs ridning med en ungdomsuddannelse - og det er lige noget for Therese. ”Det er en fantastisk mulighed, hvis man vil noget med ridningen. Vi har det fedt sammen og får tid til hestene og kombinerer vores ridning med skolen. Jeg får mulighed for at udvikle mig hurtigere, end jeg ellers ville i en rideskole, og så får vi undervisning fra en berider”, fortæller Therese.

Andersens stemme, når hun fortæller om, hvordan hun trives i det jyske - langt væk fra forældre og venner i Farum. I Grenaa er der stævner cirka hver anden måned, og de studerende på Danish Horse College deltager sammen med berider Peter Koefoed i mindst et stævne hver måned - selv om Therese helst vil deltage i to. Det gør hun i det omfang, hendes forældre kan komme og køre hende og hesten til stævnerne, hvilket de er flinke til.

Danish Horse college ligger i den sydlige ende af Grenaa med masser af plads og midt i flot natur - lige til at ride ud i, og der er kun begejstring at høre i Therese

Furesø Avis februar 13

5


v00 r e 4:

1 v l h

de30.

n r de u

ag o d T e fr

6

Dt I V us g

au

ti r E 0 3

: 11

tog gennem Vi går i op ter af med ut sl og byen og gratis hotd og é af sc fredag le og øl til al


VID Erhvervsud dannelser mark erer, med optog gennem byen o g efterfølgende fredagscafé, at de nu er samle t på én adresse .

7


NYT grundforløb fra august 2014:

MAD til mennesker Samarbejdsaft ale med Aarhus Tech om udlægning af “ Mad til mennes ker“

8


En tradition er født med en årlig fælles Viden Djurs-fest for alle studerende

TOP GUN FEST november 2013 9


Studiebyen Grenaa på tegnebrættet Kreativt. På VID-Gymnasier i Grenaa var eleverne i fuld gang med at ideudvikle på initiativer for fremtidens Grenaa. Grenaa: På VID-Gymnasier i Grenaa arbejdede ca. 500 studerende i uge 46 med iværksætteri og innovation. Temaet er studiebyen Grenaa, og Norddjurs Kommune har ugen igennem oprettet »Kommunekontor« på skolen. - Norddjurs Kommune er ved at tilrettelægge arbejde med områdefornyelse i Grenaa midtby, og vi sprang på VidenDjurs´s temauge, hvor vi har rig mulighed for at få de unges ideer til, hvad der kan gøre byen attraktiv, fortæller udviklingskonsulent Kirsten Bjerg. »Der er i de næste fem år sat 15 mio. kr. af til områdefornyelse i Grenaa midtby. Norddjurs Kommune har fået fem mio. kr. af staten og bidrager selv med 10 mio. kr. Pengene kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at skabe aktiviteter af social og kulturel karakter.« Tirsdag morgen var der hurtigt kø ved Kommunekontoret i aulaen på VidenDjurs. Da havde de studerende dannet temagrupper og var i fuld gang med at ideudvikle på initiativer for fremtidens Grenaa.

10

Djurslandsposten november 2013

»Det er rigtig spændende at lytte til de unges spørgsmål og ideer, når de kommer på Kommunekontoret, « fortæller Kirsten Bjerg. Stor kreativitet »De udviser stor nysgerrighed, kreativitet og gå-påmod, og samtalerne mellem os og dem kan måske også være en øjenåbner for, hvad »Kommunen « er for en størrelse. Vi kan give svar på meget, men nogle gange må vi også henvise de til at kontakte andre instanser for f. eks. priser på legepladser og skøjtebaner eller mulighed for køb af private ejendomme.« Der vil blive udarbejdet en række projekter med skitser, modeller og finansieringsforslag, og de bedste bliver præmieret. De studerende har blandt andet givet sig i kast med anvendelse for den nedlagte arrest, den lille park foran Rådhuset, åens muligheder og meget mere. »Vi er glade for at være med og håber, at samarbejdet medde unge kan fortsætte også ud over projektugen,« lyder det fra Kirsten Bjerg.


Åbent hus og In

novation Camp

VID Gymnasier

11


Camp n o i t a v o n n I g o Åbent hus

r e s l e n n a d d u s VID Erhverv

12


13


Sølv og særpris til studerende fra

VID Gymnasier HHX: Med en super andenplads ud af 284 grupper, kan en håndfuld unge fra Handelsgymnasium Grenaa være stolte af sig selv. Det flotte resultat fik de til idekonkurrencen i Young Enterprise i Fredericia forleden, og de tror selv så meget på ideen, at de overvejer at starte egen virksomhed. Der var omtrent 5.000 mennesker til stede for at dyste i tre forskellige konkurrencer, da studerende fra Handelsgymnasium Grenaa var i Fredericia for at fremlægge deres idé. I alt deltog omkring 2.000 studerende fordelt på 284 grupper i selve idekonkurrencen. Fra Grenaa deltog en hel klasse i Idekonkurrencen. »Det var enormt spændende med alle de mennesker. Vi havde fire minutter til at pitche, altså holde en kort salgstale, for en dommer,« husker Maria Sommer, der er en af de fem, der udgør den gruppe, der vandt andenpladsen.

14

Lokalavisen februar 2013

HTX: Tre studerende fra htx på VID Gymnasier i Grenaa vandt med deres opfindelse, Instant Multi Boiler, særprisen i naturvidenskab ved Da Vincikonkurrencen i Frederecia i konkurrence med 2.700 andre studerende fra hele landet. Dommerne fandt de tre studerendes ide så god, fordi de vurderede den til at være nemt realiserbar og udtryk for godt håndværk. “Vi vidste ikke vi havde vundet, da vi tog hjem fra Frederecia. Vi skulle skynde os til bussen, så chaufføren kunne overholde hviletidsreglerne. Men vi fik en mail nogle dage senere, og i den stod der, at vi vandt den ene særpris,” fortæller en af de tre vindere, Jens Randrup om konkurrencen.


Mor til champagne og tapas Jim Lyngvild var dessert for de 50 mødre, som forleden dukkede op på VID Gymnasier. UDDANNELSE Forleden holdt VID Gymnasier et arrangement for mødre til unge i 9. og 10. klasse på de djurslandske skoler. Formålet var at gøre mødrene opmærksomme på de uddannelser, VID Gymnasier kan tilbyde deres unge. Derudover var det en aften, hvor MOR blev forkælet med tapas, champagne og underholdende indslag med designeren, modeeksperten, forfatteren og iværksætteren Jim Lyngvild. ”Mange undersøgelser viser, at mødre har en meget central rolle, når deres børn skal vælge ungdomsuddannelse. Derfor skal vi have fortalt mødrene, hvad VID Gymnasier er, og hvad vi kan tilbyde deres børn. Samtidig skal vi have dem til at forstå, at HTX og HHX giver samme adgangsmuligheder til videregående uddannelser som det almene gymnasium, STX,” fortæller rektor for VID Gymnasier, Morten Bang Sørensen, som havde set meget frem til at møde de mange mødre. Mor skal blive klogere Nuværende studerende, lærere, samarbejdspartnere og tidligere studerende sørgede for, at MOR fik noget med hjem i form af korte oplæg med præcis information og indtryk fra både hverdage og særdage i et gymnasieforløb. Mødrene blev klogere på studiemiljø, elevrådsarbejde, tværfagligt arbejde, større opgaver og projekter på VID Gymnasier. ”Jeg er kommet her i aften, fordi jeg gerne vil høre mere om skolen, og hvad de andre uddannelser går ud på. Jeg har en søn i 9. klasse, der skal starte på HTX her til sommer. Det er hans eget valg, fordi han altid har interesseret sig for teknologi,” fortalte Helene Hebsgaard fra Ebeltoft.

Mødrene kunne stille spørgsmål til studerende og lærere på HTX og HHX samt studievejlederne. Det var et gennemført projekt, hvor prikken over i’et selvfølgelig var muligheden for at møde Jim Lyngvild. ”Jeg synes, konceptet med tapas, champagne og Jim Lyngvild er sjovt fundet på, men det er ikke af den grund, jeg er kommet her. Jeg ville gerne se skolen og blive klogere på, hvad der foregår her,” tilføjede Helene Hebsgaard. Jim Lyngvild som lokkemad Efter at mødrene var blevet klogere på, hvad VID Gymnasier har at tilbyde studerende, kom aftenens dessert i form af Jim Lyngvild. For ham har livet ikke altid været lutter lagkage, lod han forstå, da han fortalte om sider af sin karriere og barndom i Holbæk. ”Jeg ville ønske, min mor havde sagt, jeg skulle tage en gymnasial uddannelse dengang. Jeg synes, det er en genial idé, det her mor-arrangement. Jeg har aldrig hørt om konceptet, hvor mødrene er i centrum, og jeg er ikke i tvivl om at projektet vil blive kopieret. Mor har altid en lidt større indflydelse end far, hvad uddannelse gælder,” lød det fra Jim Lyngvild. Hans indslag på VID Gymnasier var en succes. Der var da også tid til billeder og en snak med Jim Lyngvild, inden mødrene forlod aftenens arrangement. ”Personligt får jeg intet ud af at komme her i aften og fortælle, men hvis jeg kan give noget videre, eller åbne øjnene op for, at det er vigtigt at tage en uddannelse, ville jeg synes, det var fedt,” sagde en smilende Jim Lyngvild. Lokalavisen Weekend januar 2014

15


Partnerskabs-

aftale

Viden Djurs vil gøre en forskel ved at tilbyde virksomhederne på Djursland individuelle partnerskaber. Ved at inddrage erhvervslivet skal kompetenceniveauet blandt de studerende hæves markant. Det skal målrettes, så det kommer tættere på virkeligheden og det aktuelle behov. Formændene for såvel Syddjurs Erhvervsforening som Djurslands Erhvervsråd er begejstrede for oplægget. Alle medlemmerne inviteres til et stort møde i juni måned, hvor programmet vil blive fremlagt. „Vi mener, at vore studerende på den måde kan få et mere realistisk indblik i erhvervslivet samtidig med, at vi også i et vist omfang kan være med til at inspirere de lokale virksomheder,“ pointerer direktør Ole Svit fra Viden Djurs. „En gensidig hjælp. En måde at hæve det generelle kompetenceniveau på Djursland. „Det skal ikke være et teoretisk tiltag. Men et tiltag der skal give mening i en praktisk hverdag.“ der skal give mening i en praktisk hverdag. En måde at koble uddannelserne på virkeligheden i virksomhederne. Det vil vi gerne have virksomhederne med på.“ Partnerskaber Ole Svit forestiller sig, at mange af partnerskaberne vil være individuelle. „Mange virksomheder vil nok af forskellige årsager ikke kunne sige ja til hele pakken, men vi er overbeviste om, at alle kan være med i et eller andet omfang,“ siger han.

16

Erhverv Djursland maj 2013


Viden Djurs byder op til fest

Vi startede ballet, da Djurslands to erhvervsforeninger inviterede virksomheder til et foredrag ved fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen på Viden Djurs. Efterfølgende har vores konsulenter opsøgt virksomhederne for at høre, hvordan parterne kan bidrage til hinanden – og der er kommet mange spændende bud. Rejsecenter Djursland var en af de virksomheder, der skrev sig på balkortet: Hjemmesiden trængte til en overhaling og ejeren Ole Sørensen blev sat i forbindelse med vores

Ole fik et bud på en alternativ løsning – en såkaldt mockup - som viser, hvilken retning han kan udvikle sin hjemmeside i. De studerende møder virkelighedens problemer og rigtige kunder og virksomhederne får et bud på deres udfordringer. Vild med dans Dansen kan også udvikle sig til et mere fast og varigt forhold som f.eks. Energihåndværkerne Djursland. Seks mindre håndværksvirksomheder blev budt op til dans i lyset af de mange energirenoveringer, der bliver udført. Gennem 1½ år har vi mødtes – fast en gang om måneden – og de seks virksomheder har sammen dannet foreningen www.ehdjursland.dk hvor man via et telefonnummer får adgang til alle de håndværkere, man skal bruge for at energioptimere.

nu

De studerende får forskellige spændende opgaver fra virksomheden, f.eks. et alternativt bud på hjemmesiden – og virksomheden får en løsning fra de studerende – ikke en fix og færdig løsning, men et bud på udfordringen, som senere kan iværksættes med en professionel partner.

web-studerende i Kannikegade i Aarhus, som i ugerne 8, 9 og 10 arbejder med opgaver fra virksomheder.

før

Viden Djurs har fået mange spændende partnere på balkortet. Vi byder virksomheder op til dans gennem et fast partnerskab, hvor begge parter bidrager til festen.

17


Samarbejde skal fĂĽ ledige i uddannelse Skoler. Tre skoler fra fire kommuner fĂĽr 19 millioner kroner til at fĂĽ 450 ledige i uddannelse.

.dk

land l y j n o r bbk

www.

18

Stiften maj 2013


Turbo på spiludviklingen i Grenaa IVÆRKSÆTTERI. Forening opfordrer det lokale erhvervsliv til at støtte op om lokale spil-iværksættere. Når talen falder på den danske spil-industri, så er der tre byer, der bliver nævnt: København, Aalborg... og lille Grenaa. Det sidste - måske lidt naturstridige - skyldes Viden Djurs’ efterhånden 10 år gamle satsning på at lave multimedie-uddannelser, der formår at trække unge fra hele landet til Grenaa år ud og år ind. 3D-College er navnet på initiativet, og man har netop optaget 180 nye elever her efter sommerferien. Det er ensbetydende med, at der lige nu bor henved 300 3D-College elever i og omkring Grenaa Idrætscenter. På GDgrunden laves der i øjeblikket boliger til mere end 100 af disse spil-studerende, og når de tages i brug her engang til efteråret vil der være mellem 400 og 450 studerende i Grenaa, som en super-skarpe på det med at udvikle spil. Den udvikling vil foreningen GameBusiness rigtig gerne understøtte, og gør det blandt andet ved at støtte op omkring det »at lokke« de unge spil-udviklere til at blive iværksættere. I øjeblikket finder man 7 sådanne virksomheder i GameBusiness-klyngen The Ranch ved Grenaa Idrætscenter. Næste udfordring Næste udfordring bliver at få indrettet nogle spændende kontor- og mødefaciliteter for sådanne spilvirksomheder i en af de gamle GD-bygninger, som endnu ikke har haft besøg af håndværkere. Her arbejder man med en tidshorisont på 1-2 år. Det kom frem på et morgenmøde for lokale virksomheder på Kystvejens Hotel- og Konferencecenter mandag morgen i sidste uge. Det var GameBusiness, der inviterede, og velkomsten blev klaret af formanden, Ole Svit,

der desuden er direktør for Viden Djurs. Initiativet skal ses i lyset af, at man er på medlems- og sponsorjagt i foreningen, så der kan sættes turbo på målsætningen om at skabe et endnu stærkere miljø omkring spil-iværksætteri i Grenaa. Og netop omkring det nye, kommende studiemiljø på GD-grunden, som dermed passende kan komme til at stå for »Game Development« i stedet for »Grenaa Dampvæveri«. Det man sigter efter er et voksende dansk spilindustri-marked, som omregnet til fultidsansatte lige nu beskæftiger 450 personer. Indenfor få år ventes det tal at stige til 2.000 personer, og her vil GameBusiness rigtig gerne være med til at sørge for, at Grenaa får sin del af kagen. »De studerende vi optager er faktisk så dygtige på deres felt, at det kan være svært for os at lære dem noget. Så derfor gør vi rigtig meget ud af at skole dem til at blive selvstændige. Det er nemlig i vid udstrækning den vej de skal, hvis de skal kunne leve af deres kompetencer. Derfor har vi fra dag 1 satset på at skabe et stærkt iværksættermiljø her i Grenaa, og den udvikling vil vi rigtig gerne bygge videre på i forbindelse med, at mange af vores studerende rykker ind på GD-grunden. Det vil der være masser af synergi i,« sagde Ole Svit blandt andet.

Grenaa Bladet september 2013

19


GAMEACADEMY.DK

sse e r e t n i r o t s r e skab l fi o r p e s s e m Ny synlig es

g e l l o c s e r o v e l l om a

20


Campus-messemateriale 2013/14

21


Spring Fair større end nogensinde MARKED. Det bliver i år en fredag eftermiddag, hvor det tidligere har været lørdag formiddag. Grenaa: Fredag 12. april er der Spring Fair igen i Grenaa, og den her gang bliver den større end tidligere med flere begivenheder og større telte. Grenaa Spring Fair er ved at blive en fast, årlig tradition og forårsbebuder. Det er nu tredje år i træk, begivenheden finder sted, men som noget nyt bliver det i år en fredag eftermiddag, hvor det tidligere har været lørdag formiddag de to foregående år. Og så er der i år skruet op for både størrelse og indhold. Teltene er større den her gang, og der vil være rigtig mange spændende varer, folk kan erhverve sig for rimelige pengebeløb. Mange butikker med Rigtig mange butikker fra ShopiCity Grenaa bakker op om forårsmessen på torvet ved kirken med mange forskellige slags varer udlånt i kommission, så der bliver rigelig mulighed for at shoppe amok. Igen i år vil der være to modeshows med tøj fra butikkerne i midtbyen, en café, en pølsebod, og ikke mindre end tre bands fra ungdomsskolen, Ungnorddjurs, vil underholde med musik. Det er ShopiCity Grenaa, Ungnorddjurs og Viden Djurs,

22

Grenaabladet april 2013

der i fællesskab arrangerer Grenaa Spring Fair, som er fredag den 12. april klokken 14.00 til 18.00 på Torvet.


VID Gymnasier i Ghana For at undersøge mulighederne for at etablere lokale partnerskaber i Ghana, var uddannelseslederne på HHX og HTX i Grenaa, Jens Ditlev Hansen og Christina Kirk samt rektor på VID Gymnasier Morten Bang Sørensen i slutningen af januar på studietur til Ghana. Turen bød på besøg hos en lang række ungdomsuddannelser, herunder erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, samt en række potentielle lokale samarbejdspartnere og officielle repræsentanter for regeringen og det lokale selvstyre. Turen bekræftede, at der er gode samarbejdsmuligheder med lokale partnere, men også, at der er et stort behov for projekter, der skaber arbejdspladser og vækst i Ghana.

skoleformer udtænker, planlægger og iværksætter reelle initiativer i form af forskellig virksomhedstiltag i den 3. verden, som samtidigt bidrager til udvikling i det pågældende land og øger vores elevers kompetencer indenfor iværksætteri, entrepreneurship & innovation I første omgang er samarbejdet målrettet projekter i Ghana, hvor SoSu skolen i forvejen hver måned sender elver på praktikophold. Et af de første projekter er etableringen af et bosted for skolernes elever under arbejds-/praktik- eller studieophold, der samtidig kan danne ramme for, at skolernes elever kan tage til Ghana og forestå undervisning af børn og unge. På længere sigt er det en målsætning, at VID Gymnasier kan sende elever og lærere til Ghana, både på studierejser, på kortere praktikophold, i frivilligt arbejde og som lærerudveksling. Men på kort sigt handler det om, at inddrage konkrete cases fra de kommende udviklingsprojekter i undervisningen. Som det første skal et hold elever på HTX i Grenaa i gang med at udarbejde en hjemmeside for det nye internationale samarbejde.

VID Gymnasier og 3 andre østjydske skoler, Risskov Gymnasium, Aarhus Social og Sundhedsskole og Kalø Økologisk Landbrugskole, har netop indgået et forpligtende samarbejde med det formål at styrke skolernes arbejde med at internationalisere elevernes uddannelser. Grundlaget for samarbejdet er et fælles ønske, om at lære vores elever at bæredygtig udvikling og bedre velfærd i den 3. verden, skabes gennem samarbejde baseret på gensidig respekt, øget økonomisk vækst, etablering af arbejdspladser og retfærdig og rimelig fordeling af samfundets resourcer. Konkret skal det ske ved, at vores elever på tværs af 23


Grenaa vært for det danske landshold i futsal

Danmark spiller sin første futsallandskamp på egen grund nogensinde, når landsholdet møder Tyrkiet i Grenaa Idrætscenter 25.-26. oktober. GRENAA “Brazil Football College er utrolig stolte over, at valget er faldet på Grenaa som værtsby for den første officielle futsallandskamp i Danmark. Vi arbejder målrettet på at udbrede kendskabet til brasiliansk inspireret fodbold på skolen, og der spiller futsal selvsagt en rolle. Den boldsikkerhed og hurtighed futsalspillere mestrer, kan i den grad komme vores elever til gode. Så vi glæder os til at se det udøvet på højeste plan i kampene mod Tyrkiet,” siger projektleder Søren Hansen, Viden Djurs, til DBUs hjemmeside efter, at det er en kendsgerning, at Danmark spiller sin første futsallandskamp på hjemmebane nogensinde i Grenaa Idrætscenter i dagene 25. og 26. oktober. ”Futbol de salao” Futsal er en særlig form for fodbold som spilles på hård underlag, på baner der har den samme størrelse som håndboldbaner og med mål, som har den samme størrelse som i håndbold. Bolden som bruges i futsal er

24

Lokalavisen september 2013

en speciallavet bold, som ikke er i stand til at hoppe ret meget. Et futsalhold består af én målmand og fire markspiller. Ordet ”Futsal” er en sammentrækning af det portugisiske ord ”futbol de salao”, der betyder ”indendørs fodbold”. DBU fik sidste år et dansk landshold i futsal, der nu for første gang også får mulighed for at vise sig frem på national grund. Adolfo Rodriques, manden bag konceptet Brazil Football og ham, der har kickstartet aktiviteten i Viden Djurs-regi, er den ene assistenttræner for det danske landshold. Adolfo Rodriques skal i fremtiden primært fungere som målmandstræner for det danske landshold. Den anden assistenttræner er den tidligere Superliga og futsallandsholdsprofi l Clement Cliford, som er helt spritny i sædet. De to kampe i Grenå sendes henholdsvis på Kanalsport og Tv3 Sport 1.


Flot resultat af internationalt

skolesamarbejde Fem klasser fra fem skoler i fem lande har formået at samarbejde om at udvikle en robot, der pudser vinduer. Det enestående er ikke så meget selve robotten som at samarbejdet kom i stand, og deltagerne fik det til at fungere, mener den danske deltager, Teknisk Gymnasium Grenaa. Et stort samarbejde imellem skoler fra Danmark, Italien, Tyskland, Portugal og Tjekkiet har nået sin afslutning. Projektet er støttet af EU og kalder sig New Ideas Factory, NIF. Elever fra skoler i de fem lande har samarbejdet om innovation og har i den forbindelse i fællesskab udviklet en robot, der pudser vinduer. ”Da vi var i Tjekkiet og konstruerede vores produkt, var der en virksomhed, der markedsførte en vinduespudserrobot, så det var lidt en bet. Det er dog ikke produktet, som er det bedste, men selve det, at vi har formået at samarbejde fem meget forskellige kulturer imellem. At vores studerende har lært, at man godt kan samarbejde i Europa og blive enige på tværs af kultur og nationalitet,” fortæller Ole Munch, der er koordinator for den danske del af samarbejdet og repræsenterer Teknisk Gymnasium Grenaa. Har lært meget Og netop samarbejdet har til tider været den store udfordring, når eleverne har skullet finde ud af, hvem der bestemmer hvad. Her har kulturforskelle spillet en væsentlig rolle, selv om Ole Munch føler sig kaldet til at fremhæve portugiserne for deres dygtighed, fremragende engelskkundskaber og eminente evne til at samarbejde. I hans øjne overraskende, da Portugal fra begyndelsen af var det land, han kendte mindst til. De har efterladt et voldsomt godt indtryk, som han udtrykker det. Han mener også, at den danske kultur har påvirket lærerne fra de andre lande til at give lidt mere slip på deres elever og vise dem mere tillid.

at udvikle en robot til at pudse vinduer, fandtes sådan en ikke på markedet. At virkeligheden har overhalet projektet og produktet, gør ikke ideen ringere,” mener Ole Munch, der i øvrigt forsikrer, at lærerne på de andre europæiske skoler også er godt tilfredse med udbyttet. Projektet New Ideas Factory, eller blot NIF, er støttet af EU’s Lifelong Learning programme under Comenius med 20.000 euro til hver af de fem skoler. Pengene er udelukkende gået til rejseaktiviteter, så elever fra alle skoler har kunnet besøge de fire andre skoler i de respektive lande. NIF er nu afsluttet og kun afrapporteringen står tilbage. ”Det helt store udbytte af projektet er, at vi nu ved, at samarbejde om innovation i Europa er fuldt ud muligt,” konkluderer Ole Munch. Hver skole har besøgt de andre fire i projektet. Det første besøg forgik i Grenaa, hvor Teknisk Gymnasium Grenaa var vært for undervisere og studerende fra Portugal, Italien, Tyskland og Tjekkiet. Der blev blandt andet tid til et besøg på Kattegatcentret, hvor der også blev taget et gruppebillede.

Overordnet har eleverne fra de fem skoler også lært en hel del om at stifte firma og om e-marketing ved nogle gode oplæg om emnet i Portugal og Italien. I Danmark, hvor den allerførste samling i projektet fandt sted, gav DONG et blændende oplæg om markedsføringsstrategi. Alle de positive resultater overskygger det faktum, at produktet blev overhalet og ikke længere er det første af sin art. Samarbejde fuldt ud muligt ”Da eleverne fra de fem skoler besluttede at arbejde på Lokalavisen december 2012

25


Busulykke med hhx-elever 09-06-2013 Busulykke med hhx-elever

I dag, søndag 9/6 kl. ca. 10, kørte en dobbeltdækkerbus med hhx-elever fra Grenaa ind i en bro. Eleverne er på studietur i München. Der er ingen alvorligt kvæstede. Otte elever er til observation på sygehuset, hvoraf en elev med brækkede ribben. De øvrige elever er på vej til hotellet, hvor de vil modtage krisehjælp. Der er nu ved at blive ringet til alle forældre. Vi vil løbende orientere her på hjemmesiden.

09-06-2013 Nyt om busulykken

12 elever fra Handelsgymnasium Grenaa er stadig indlagt til observation. De fleste vil i løbet af i aften og i morgen tidlig blive udskrevet ert det at få alle sikk es kk ly e er og forenet med de øvrige elever og lærere på hotellet. Tre elever skal måske blive på hospitalet et par dage. jd be ar e med lvered voderes alle inog I morgen tidlig vil der blive taget stilling til,at hvornår lærere vil komme retur til Danmark. s fraeleverne . unge el inds

dt imod de Med en profession og venner tog go e ili m fa or hv k, l Danmar hjem tiOrienteringsmøde 09-06-2013 om ulykken

Møde på Handelsgymnasium Grenaa i aften kl. 20:30 for forældre og pårørende til de forulykkede elever i Tyskland Direktør Ole Svit og Rektor Morten Bang Sørensen vil orientere om ulykken. Mødet foregår på Handelsgymnasium Grenaa, N. P. Josiassens vej 44.

10-06-2013 Status på busulykke

I formiddag klokken 10.00 holder vi fællesmøde på hotellet i München med de elever, der ikke er indlagt på de tyske hospitaler. I formiddag klokken 10.00 holder vi fællesmøde på hotellet i München med de elever, der ikke er indlagt på de tyske hospitaler. I mødet deltager psykologer og folk fra det danske konsulat. Efterfølgende besøger psykologerne og konsulatets folk de indlagte elever rundt omkring på sygehusene. De fleste af dem vil blive udskrevet senere i dag, forventer lægerne, men tre eller fire vil fortsat være indlagt en dag eller to mere. Vi har sendt ekstra personale til München for at hjælpe de undervisere, vi allerede har dernede, med at håndtere situationen. Samtidigt er vi i gang med at organisere, at alle kan komme hjem hurtigst muligt og under ordnede forhold. Forældre, der savner information, er velkomne til at ringe til rektor for VID Gymnasier, Morten Bang Sørensen

10-06-2013 Fem elever udskrevet

Lige nu er i alt fem af de indlagte elever udskrevet og på vej til hotellet. Flere vil med stor sikkerhed blive udskrevet i dag, men nogle få vil blive på hospital endnu mindst en nat. På hotellet er der samtaler i gang, og det lader til, at alle her er ved godt mod.

10-06-2013 Flere udskrevet

og hjemtransport arrangeret. Endnu flere af eleverne fra busulykken i München er nu udskrevet fra hospitalet. Det er uvist, om lægerne vil beholde alle de fire, der endnu er indlagt, til i morgen. Samtidigt er hjemtransporten ved at falde på plads. En bus er klar til at køre derfra en gang imellem klokken 17 og 18 i eftermiddag. Endvidere er der få pladser på en flyafgang i aften, og så er der først en ny afgang med fly i morgen. Skolen holder direkte kontakt til forældrene, og er i løbende dialog med dem om udviklingen. På torsdag den 13. juni klokken 16.00 til cirka 17.30 holder Handelsgymnasium Grenaa møde med de involverede elever og deres forældre på skolen, N. P. Josiassens Vej 44 i Grenaa. På mødet, hvor psykologer deltager, vil vi snakke hændelsesforløbet og nuværende status igennem.

10-06-2013 Nyt om hjemtransport

Fælles hjemtransport i morgen tirsdag for alle elever og deres lærere. Det er nu lykkes SOS-International at arrangere fælles hjemtransport til Danmark med fly, så alle elever og lærere kommer hjem sammen i morgen tirsdag. Klokken 17:30 er der fællesmøde på hotellet, hvor eleverne bliver orienteret om de nærmere detaljer om hjemtransporten. Tirsdag eftermiddag vil forældre og elever kunne henvende sig op skolen og få en snak med skolens ledelse fra kl. ca. 12:00 til 15:00. Torsdag er der fællesmøde på skolen kl. 16:00 til ca. 17:30 (se tidligere besked). For de 3 elever, som endnu er på hospitalet, er der lavet individuelle aftaler om hjemtransport med deres forældre. Alle forældre vil blive kontaktet direkte med information om tidspunkt og afhentning.

13-06-2013 Nu er alle hjemme

De sidste tre elever er nu kommet hjem fra München, efter lægerne har udskrevet dem. Ligeledes er de sidste lærere nu ankommet til Danmark. Alle, både elever og lærere, glæder sig til at lægge den ubehagelige oplevelse bag sig. Vi er rigtig lykkelige over, at samtlige elever og lærere ser ud til at være sluppet rimeligt godt fra ulykken.

26

videndjurs.dk juni 2013


Det er cool at være en stræber I sommeren 2015 skal Handelsgymnasium Rønde kunne prale af at levere landets dygtigste handelsstudenter og dermed højeste karaktergennemsnit.

Sådanne unge mennesker vil vi gerne uddanne på Handelsgymnasium Rønde, og hytteturen viste med al tydelighed, at vi på skolen har en kultur, hvor det er cool at være stræber og ville noget med sin skole”.

UDDANNELSE Handelsgymnasium Rønde, der en del af Vid Gymnasier, har lavet en fornem målsætning, der er til at forholde sig til. Det hold, der bliver studenter i juni 2015, skal levere det bedste eksamensresultat på landsplan af samtlige handelsgymnasier målt på karaktergennemsnit. Handelsgymnasium Røndes første studenter var oppe at kysse en topplacering i juni 2013 med et gennemsnit på 7,0, men blandt landets handelsgymnasier blev studenterne overgået af Struer Handelsgymnasium, der lige var en decimal bedre med karaktergennemsnittet 7,1. De unges egen målsætning I den forgangne weekend var skolens 2. årgang på hyttetur med det formål at snakke motivation, klasserumskultur, vilje og målsætninger. Og her blev grundstenen til en ny tradition på det unge gymnasium lagt: eleverne skal hvert år efterstræbe at ligge i top blandt landets andre handelsgymnasier. Og altså i sommeren 2015 præstere landets bedste gennemsnit. Hytteturen var et led i Handelsgymnasium Røndes strategi med henblik på at sikre optimale arbejdsvilkår og dermed forudsætninger for læring. Før sommeren 2013 arrangerede skolens elevråd et seminar med deltagelse af alle skolens elever og lærere med det overordnede formål at forventningsafstemme og diskutere de store spørgsmål ”hvad er god undervisning?” og ”hvornår lærer man bedst?”. Okay at være stræber Adjunkt Troels Isen, der underviser i international økonomi, erhvervsret og organisation styrede slagets gang i hytten Skovhuset ved Mesballe, og han kippede med flaget overfor de unge mennesker: ”Danmark har brug for ungemennesker, der tør være ambitiøse,sætte sig mål og have den vilje, der skal til for at nå disse mål.

Lokalavisen Weekend januar 2014

27


28


29


Cykelstativer til Erhvervsakademiet og nye borde til VID Gymnasier Elever fra Praktikkoblingen på Århusvej har produceret både cykelstativer til de studerende på Erhvervsakademiet og borde til det nye Science-center på VID Gymnasier.

Thomas og Rasmus er mændene bag cykelstativerne på Erhvervsakademiet

Thomas, Anders, Martin og Rasmus samlet omkring et af bordene, som de slev har fremstillet

30


Elever regnede en grill ud i Grenaa Praktikforløb på Ørum Skole laver bro til ungdomsuddannelserne. ERHVERV Larmen er øredøvende denne mandag formiddag, svejsefl ammer stikker og gnistrer, røg, sod og høj aktivitet. 28 elever fra overbygningen på Ørum Skole valgte at kaste sig ud i praktikforløbet “Matematik i værktøjskassen”, da de skulle vælge praktik i år. Det foregår på Viden Djurs i Grenaa. Eleverne kunne også have valgt idrætsfag, håndarbejdsfag, hjemkundskab, film, et ungdomsunivers, musikteater eller engelsk på gymnasieniveau. Sidstnævnte foregår delvis på Grenaa Gymnasium. Salg til skolefesten Disse elever ville ud og have noget værktøj i hænderne og se, hvordan matematikkundskaber kan bruges til at lave en grill og drive en forretning. De tre grupper har valgt at lave henholdsvis en mexican cupcake-grill, en grill ved navn Flammen, og én til hængepølser. Med til opgaven hører også, at de skal lave en stander til et reklameskilt, og ved skolefesten 9. april skal de reklamere for grill-maden og sælge af den. Selvfølgelig efter at have udarbejdet en markedsføringsplan med budget og regnskab, udvikling, planlægning, produktion, annoncering samt indkøb af råvarer og salg af det færdige produkt.

ungdomsuddannelserne og på sigt også meget gerne erhvervslivet.” I forlængelse af dette projekt er endnu et projekt allerede i støbeskeen, hvor også Auning skole og UU Djursland deltager. Ikke i tvivl Nikolaj, 8b, elsker at arbejde med jern i metalsløjd, fortæller han. “Jeg var ikke i tvivl, da der skulle vælges praktiksted.” Selma, 8b, der er ved at skære en jernstang over sammen med Sabine, ville bare prøve noget nyt. Hun kan dog ikke li’ at blive beskidt, og det kan ikke undgås her i smedeværkstedet. Sabine, 8b, har valgt “Matematik i værktøjskassen” fordi hun er lidt bagud i matematik. “Så jeg kan li’ så godt prøve.“ Hun er ikke afvisende overfor tanken at uddanne sig til smed. “Jeg tænker på at blive læge, men hvis ikke det bliver det, så måske smed.”

Bryde mure ned Som bekendt indebærer den nye folkeskolereform, at det skal være obligatorisk for alle elever i folkeskolens overbygning at vælge et valgfag. Skoleleder Kristian Meyer Spang fortæller, at Ørum Skole allerede sidste år indførte det. Samtidig vil man også gerne bryde skolens mure mod omverdenen. “Vi har derfor stadig traditionelle valgfag, men også nye, hvor eleverne forlader skolen som en del af både faglighed og brobygning til

Lokalavisen Weekend september 2013

31


13 timers varme skoledage 80 elever fra Viden Djurs har været på fire ugers guideskole i Spanien med undervisning fra kl. 8-21 i 30 graders varme samt ture og forskellige udfordringer. DJURSLAND I starten af oktober rejste 80 elever fra den særlige kombinerede hg- og guideuddannelse for studenter, HG + Guide, til Spanien for at tage selve guideuddannelsen hos virksomheden Service & Co i solrige omgivelser. En drøm ”Jeg har altid haft en drøm om at blive guide,” fortæller 18-årige Haris Smajlovic som var med i Spanien. ”Jeg kan godt lide det ansvar, man har, når man er guide. Du skal selv klare tingene, og du kan ikke spørge andre til råds. Som guide skal man selv tage initiativ og være kreativ, og det, synes jeg, er fedt”. Efter at være blevet student i sommer fra stx på GrenGymnasium var Haris Smajlovic 12. december til sin sidste eksamen i HG + Guide. Den bestod han med fl ot karakter og ser nu frem til at få en aftale med et dansk rejsebureau om at arbejde som guide i to sæsoner. Gerne et sted i Sydeuropa, håber han. Hverdagen på guideskolen bestod af lange skoledage, mest fra klokken 8-21, dog med pauser. I fire uger blev de studerende undervist i emner som rejsehistorie, krisehåndtering, service, smalltalk og kultur samt takt og tone. Hvis de blev lidt trætte i løbet af dagen, blev der sat høj musik på, og så var der tid til dans. ”Dagene var lange, men lærerne gjorde meget for, at vi skulle synes, det var spændende.” Der blev arrangeret ture for de studerende, ligesom de også blev budt på udfordringer. En aften skulle de gå på 600 grader varmt kul, og en anden udfordringer var at klatre i træer oppe i bjergerne kun iført en lille sele.

32

Lokalavisen janaur 2014

Den perfekte pause Efter gymnasietiden ser en del unge frem til en pause fra skolebænken, men for Haris Smajlovic viste guideuddannelsen sig at være den perfekte pause. ”Personligt har jeg udviklet mig meget. Jeg er blevet mere positiv over for fremmedemennesker. Et eksempel er,at jeg nu ved, hvor meget det betyder, at man ”siger farvel og ha’ en god dag” til ekspedienten i et supermarked. Det gør hende glad, men det gør også mig glad. Det at tage på guideskolen var den perfekte pause.” Ved siden af uddannelsen fik Haris Smajlovic også nye venner. ”Da jeg meldte mig til HG + Guide, tænkte jeg, at jeg skulle af sted udelukkende for at tage uddannelsen. Jeg havde ikke tænkt, at jeg også skulle få så gode venner dernede. Vi lavede rigtigt mange ting sammen med instruktørerne, når vi havde fri. Vi tog til stranden, shoppede og spiste frokost sammen, og alt det gjorde, at vi fik et rigtigt godt sammenhold og nogle gode venskaber.”


Handelsskoleelever i det gavmilde julehjørne VELGØRENHED. 5000 kroner gik uden om klassekassen og i stedet til Dansk Røde Kors i Grenaa. NORDDJURS: Det er i juletiden det gode hjerte løber af med de fleste, og det gjorde det også lige før højtiden stundede til. I Grenaa kom det meget kontant til udtryk, da halvdelen af omsætningen fra handelsskoleelevernes outlet til åbent hus på VID Erhvervsuddannelser i november, gik til Røde Kors. Pengene blev overrakt i Røde Kors-butikken i Grenaa, hvor der var stor begejstring fra personalet. Røde Kors Grenaa modtog således 4455 kroner fra HG i Grenaa. Donationen til Røde Kors udgør halvdelen af omsætningen, som de HG-studerende havde samlet sammen til åbent hus på VID Erhvervsuddannelser 15. november. I år havde HG til opgave at sælge varer, som blev sponsoreret af Danske Supermarked. Varerne var lige fra husholdningsartikler til tøj og haveredskaber. »Vi valgte Røde Kors som samarbejdspartner til innovationsugen, fordi det er både lokalt og internationalt. Eleverne kender alle navnet Røde Kors, og vi har en butik i byen. Røde Kors valgte at takke ja til et samarbejde, hvilket gjorde det nemt og fagligt relevant, idet vi kunne besøge den fysiske butik på Østerbrogade i Grenaa samt løse en dekorationsopgave med fagligt formål, « fortæller Hans Peter Aavild, som er lærer på HGuddannelsen. HG hjalp i RødeKors-butikken Ugen op til åbent hus på VID Erhvervsuddannelser var nogle af de studerende fra HG i Røde Kors-butikken i

Grenaa for at dekorere og hjælpe til. »Vi er meget glade for deres hjælp, og de er bestemt engageret i arbejdet her i butikken. De er også nogle rigtig søde mennesker, og det er hyggeligt at have dem her,« siger Ruth Christiansen fra Røde Kors-butikken i Grenaa. »Det har været spændende, lærerigt og kreativt, og jeg har lært en del mere om selve Røde Kors. Jeg har erfaret, at der er mange mennesker, som gerne vil støtte velgørenhed, når de ved, hvad pengene går til. Jeg synes også, det har været spændende at udarbejde en ny idé til dem i Røde Kors og sjovt at stå og sælge forskellige ting og sager i butikken,« fortæller Melina Nielsen fra HG. Velgørenhed er et hit De besøgende til åbent husarrangementet 15. november var meget begejstrede for, at en stor del af omsætningen ville gå til Røde Kors. Når HG-eleverne laver sådan et arrangement, plejer overskuddet at gå til studieture og klassearrangementer, men i år valgte man altså at donere halvdelen til Røde Kors. »De studerende kunne rigtig godt lide, at nogle af pengene gik til et godt formål, samt at opgaven var virkelig og ikke bare teoretisk. De fik meget ud af innovationsugen og fik mulighed for at løse en opgave, der ragede ud over skolens normale rammer,« fortæller Hans Peter Aavild. Røde Kors støtter udsatte familier i julen. Samtidigt støtter organisationen udvikling og uddannelse for verdens fattigste, og hjælper de lande, der bliver ramt af krige og katastrofer. Medarbejderne I Røde Kors i Grenaa var rigtig glade for donationen og synes, at eleverne havde arbejdet godt.

33


Projekt “Gameplan“ -

WebIT og Stibo Projektet har kastet en masse viden og lærdom af til de 4 elever, men har også givet resten af klassen et løft og medejerskab på det endelig projekt. De har alle fået en forståelse for hvad det kræver at kører et projekt helt til mål i den virkelige verden. Desuden har opgaven vist at man kan løse forskellige opgaver med det de kn. Altså ikke kun website, men også andre ting der vises på en skærm.

Gruppeopgave med afsæt i en konkret opgave fra CCI Europe. CCI manglede en dynamisk løsning til at booke møder og få dem vist på deres infoskærm i receptionen. Grupperne fik kun 2 dage til at komme med deres løsning, hvilket satte deres evner til at samarbejder og opgavefordele, på prøve. Selve projektet blev bedømt udelukkende af folk fra CCI. De gav feedback til alle grupperne. Efterfølgende valgte de 4 personer, på tværs af grupperne, som de inviterede ud på hovedkontoret i Højbjerg til en snak om evt. fremtid. September 2013: De 4 elever var en hel måned i praktik hos CCI for at færdiggøre projektet, som kører live i dag og er blevet en del mere avanceret end fra starten. De 4 elever har efterfølgende været en uge ude hos CCI for at finjustere og tilpasse projektet.

34

webitAarhus

maj 2013

Projekt CCI Viden Djurs - VID Medie Den 6-8. maj 2013


INNOVATE AND GET HIGH Innovation Camp på

Viden Djurs - VID Medie

Hus/Kattegatcentret, Bjarne Klausen, Norddjurs’ Borgmester, Jan Petersen deltog også i Åbent Hus og udtaler: ”Jeg er meget imponeret over de spændende

Temaet var Kattegatcentrets forvandling til science akvarium i Havets Hus, da elever fra Viden Djurs var på Innovation Camp.

Luften dampede af kreativitet og innovative ideer hos Viden Djurs, da næsten 200 elever fra 3D College og webintegrator-uddannelsen i uge 46 afviklede Innovation Camp med temaet ”INNOVATE AND GET HIGH”. Eleverne blev undervist i idéudvikling og innovationsprocesser, og arbejdede i 4 dage med at udvikle konkrete projekter. Alle projekterne blev præsenteret ved Åbent Hus hos Viden Djurs den 15. november, hvor de blev bedømt af dommere fra Havets Hus/Kattegatcentret og Ragna Skov, kaospilot og Jacob Honoré, Zaxis Games. De færdige projekter indeholdt innovative løsninger med bl.a. virtual reality, augmented reality, Apps og QRkoder.

projekter, eleverne har udviklet i løbet af deres Innovation Camp. Det vidner om, at vi i Norddjurs Kommune har nogle virkelig kompetente unge mennesker – og det lover godt for fremtiden.

”Jeg var meget imponeret over de mange projekter, som eleverne havde formået at udvikle på kun 4 dage. Projekterne var gennemarbejdede, og der var mange kreative – og ikke mindst innovative - forslag. Vi er blevet meget inspireret.” udtaler direktør i Havets 35


Nye talenter godt på vej i

Ny Nordisk Skole HORNSLET : I uge 41 har overbygningselever fra Rosmus Skole, Ebeltoft skole, Molsskolen, Kolind Skole og Marienhoffskolen i samarbejde med UU-Djursland, Viden Djurs, Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium samt Syddjurs Ungdomsskole taget hul på talentugen i uge 41 under overskriften »Hvad er dit talent?«. Talentugen er en udvidet brobygning for 9. klasse, der skal hjælpe de unge med at vælge den rigtige vej videre efter folkeskolen. I talentugen kommer de unge rundt på flere forskellige skoler, og får selv lov til at prøve de mange muligheder af, så de måske også opdager skjulte talenter eller interesser. Talentugen er blevet til i et samarbejde på tværs af de to kommuner på Djursland og er et led i Ny Norddisk Skole. Ny Norddisk Skole er et tværgående forandringsprojekt for hele dagtilbudsog undervisningssystemet, der med afsæt i danske og norddiske værdier skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til selv at igangsætte forandringer. Valg af uddannelse Klokken er 10.56 og ordene MetyhlOrange og universalindikatorer springer frem i kemilokalet på VID Erhvervsuddannelserne. Eleverne er alle iklædt hvide kitler og ligner videnskabsmænd. Opgaven lyder på, at eleverne skal fremstille en PHskala, og efterfølgende måle PHværdi i et væld af forskellige effekter.Læreren Christiane er i gang med at forklare om brugen af sikkerhedsbriller. »Det er et godt koncept med brobygning. Vi har valgt undertemaet farver, og her 36

Djurslandsposten oktober 2013

kommer PHværdi ind i billedet, da syrer og baser alle har deres farver. Det er svært at vurdere om eleverne har talent for kemi. Men de har helt klart interesse for det«, siger hun, og er samtidig i gang med at forklare drengene om saltvandsopløsninger og flydende æg. »Jeg håber, at brobygningen her har direkte indflydelse på elevernes valg af uddannelse. Det er jo også det, der er meningen med det hele«, siger Christiane.


Nye livreddere i byen Elever fra htx bestod livredderprøven som led i idrætsundervisningen i svømmehallen i Grenaa. UNG Studerende fra VID gymnasiers idrætshold fik for nylig tilbud om at prøve kræfter med Dansk Svømmeunions livredderprøve. Den er en kombination af dykke- og svømmefærdigheder, førstehjælp, og hvordan man skal agere under en ulykke. Så kan eleverne roligt søge job som livredder til sommer, eller de kan bare have den personlige sikkerhed, at de har styr på badesikkerhed og førstehjælp til havs, lyder det fra Bo Winther, der forestår idrætsundervisningen på VID gymnasier.

som at lave lektier, det vil sige træning men ikke ret meget læring. Vi besøger i stedet foreningerne, hvor de er, og møder de medlemmer, der kan fortælle, hvorfor netop deres idræt er en del af deres liv.” Han tilføjer, at livredderprøven ud over at være endnu en idræt at prøve af, giver den gevinst, at den er brugbar og kan blive afgørende for andremenneskers liv.

Mødet med mange idrætter Ved prøven skal eleverne vise færdigheder i både teori ”I idrætsundervisningen på htx har vi så godt som elimineret de klassiske boldspil. De er i vores øjne lidt

Lokalavisen december 2013

37


Fremtidens købmænd

udklækkes i Grenaa Nogle intensive uger på skolebænken er med til at geare eleverne i SPAR, SuperBest, KIWI og S-Engros til en dagligvarebranche i konstant forandring. Skolen lærer dem også at bidrage aktivt til udviklingen i deres egen butik.

38

Stregkoden efterår 2013


Ledelsesbølgen Vi åbner for kasse 1 Allan Sørensen fra Detaildivisionen har haft fornøjelsen af talrige Coop-ledere på de ledelsesbølgemoduler, hvor han underviser. Allan ser Coop-lederne som energifyldte, ambitiøse og en lille smule autonome ... Lederen af slagteriafdelingen, uddeleren og økonomichefen. Alle skal de på skolebænken i Coops Ledelsesbølge, hvor 3.800 ledere over de næste år bliver uddannet efter ensartede principper med rod i Coops Ledelsesgrundlag. Målet er, at alle ledere udvikler deres lederevner og skaber et fælles sprog for god ledelse. Allan Sørensen er afdelingsleder i Detaildivisionen, et firma der udelukkende arbejder med uddannelse inden for detailhandel, og har så sent som i uge 25 undervist på Ledelsesbølgen for seneste, men absolut ikke sidste gang.

iPad flådestyring – Detaildivisionen Viden Djurs IT afdeling fik til opgave at håndtere de mange iPads fra Ledelsesbølgen så de fra central hold kunne nulstilles og konfigureres så de var klar til nye brugere. Det var en spændende udfordring og et helt nyt område for afdelingen. Vi har faciliteret en selvstændig server til formålet og bruger XenMobile Device Manager fra Citrix til at administrere enhederne. Vi har således mulighed for at imødegå Detailafdelings behov for remote App installation, herunder installering af App’s og filer som Detailafdelingen har fået specielt udviklet til Coop projektet. Der er enkelte manuelle procedurer ved brugerskift men processen er i overvejene grad automatiseret så nye brugerne blot logger på ”Work Home” (en gratis App fra Apples AP store) hvorefter enheden bliver konfigureret og forberedt så den er klar til ledelsesbølgen.

Mit COOP juli 2013

39


vid eRHVERVSUDDANNELSER aRHUSVEJ 49-51

vid gYMNASIER n.p. jOSIASSENS vEJ 44 40