Året 2016 i tekst og billeder

Page 1

ÅRET 2016

i TEKST OG BILLEDER

Historiens første EUX-studenter på Viden Djurs

Pigerne fra HHX i Rønde vinder

HANDELSSKOLE-DM

Counter Strike på skemaet på HHX

Flere erhvervsuddannelser i Syddjurs / Elever i praktik i Tanzania / 3D kortfilm hitter / Grenaa vil være Danmarks Silikon Valley / Industrien på Djursland mangler unge / Business College og Fashioncollege godt fra start / Nye svejsekabiner på VID Erhvervsuddannelser / Fiktivt storcenter slog dørene op i Ebeltoft / Flot andenplads til salgselev / Brazil Football College har fået first lady / Erhvervslivet i Auning glæder sig til EUD10 start / Viden Djurs strammer kravene til uddannelsen som web-integrator


Årets resultater

2016, et år med målrettet vækst og plads til investeringer i fremtiden!

ÅRET 2016

Det store arbejde med EUD udbudsrunden belønnede sig. Vi står nu stærkere end nogensinde. Specielt er vi glade for, at vi nu må gennemføre vore grundforløb på Kalø i Syddjurs Kommune. Det giver os bedre muligheder for at servicere borgerne i Syddjurs Kommune, og det giver selvfølgelig også Kalø afdelingen en bedre ballast, kompetencemæssigt og økonomisk. Vi fik selv udbudsretten til grundforløbene til Levnedsmiddeluddannelserne, som tidligere var udlagt fra Aarhus Tech. Vi fik også, som noget nyt, hovedforløbet til Kontoruddannelsen, som sammen med Detailuddannelsen og Handelsuddannelsen, giver os et rigtig godt fundament på det merkantile område. Grundforløbet til Industriteknikeruddannelsen blev også godkendt, sådan at vi nu kan servicere de mange jern- og metalvirksomheder på Djursland optimalt. Antallet af udbydende medieskoler blev reduceret, men på grund af vores gode og solide uddannelsesarbejde, blev vi godkendt til fortsat at måtte udbyde Digital Media og Web-integrator uddannelserne.

På VID Gymnasier valgte vi at fokusere på en relancering af HTX, som det mest oplagte valg, hvis man vil noget med teknologi og det naturvidenskabelige felt. Vi forventer at dette giver et øget optag i 2018. I Rønde blev der igangsat en bygningsmæssig udvidelse i et godt samarbejde med Rønde Idrætscenter. En udvidelse, som selvfølgelig afspejler vores succes med HHX i Rønde. På Kalø Økologiske Landbrugsskole fik vi vendt den negative udvikling på Landbrugsuddannelsen. Dette ikke mindst pga. vores ”twistede” forløb, Global Organic Farmer, som retter sig imod studenterne, der ønsker en både økologisk og global tilgang til fødevareproduktion. Eleverne her starter med at tage 4 uger i praktik i Tanzania. Via vores Detaildivision fik vi etableret 2 nye Colleges, Business College sammen med Dansk Supermarked og Fashion sammen med Bestseller. 30 elever startede med en uddannelsesaftale i hånden, på deres grundforløb den 1 august. En hel ny model, som vi forventer os meget af i fremtiden. Årets økonomiske resultat på godt 5 mio. er særdeles tilfredsstillende, og det gode resultat skal ses i lyset af en meget stor vækst i antal årselever. Vi kan i 2016 notere 1.760 ÅE, hvilket er en fremgang på 103 ÅE ift. 2015.

VI formåede også at genstarte industrioperatøruddannelsen, og kan på den måde være med til at sikre den fortsatte udvikling af Industrien på Djursland. Allerede fra starten var der sikret forhåndstilkendegivelser fra nogle meget aktive virksomhedsledere på Djursland. Det betød at vi fra starten stod med nogle særdeles motiverede unge mennesker, der både ville og kunne. Alle elever fik en uddannelsesaftale!

Alt i alt, et godt år, hvor vi har formået at skabe stor vækst på alle uddannelsesområder. Peter Malbek, bestyrelsesformand Ole Svit, direktør

2


Nyt gennembrud

for Campus Kalø

Et ønske om flere erhvervsuddannelser i Syddjurs bliver nu opfyldt.

En ordentlig dyne En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik, og den består normalt af et grundforløb og et hovedforløb. Viden Djurs er sammenlagt blevet godkendt til i alt 29 forløb/uddannelser; 3 Grundforløb 1, 18 Grundforløb 2 og 8 Hovedforløb. Herudover er Viden Djurs blevet godkendt til Skolepraktik på 5 uddannelser.

Skolepraktik vil kunne kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed. Gennembrud i Syddjurs Ligesom Ole Svit er Gunnar Sørensen (V), formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Kommune og næstformand i bestyrelsen for Viden Djurs, begejstret over, at der nu er kommet mere på uddannelsespaletten på Campus Kalø. “Det var det, vi håbede på, da byrådet besluttede at investere 3 mio. kroner i anlæg i forbindelse med fusionen mellem Viden Djurs og Kalø Økologiske Landbrugsskole,” siger Gunnar Sørensen. “Vi ved, at afstanden til nærmeste uddannelsessted er ret afgørende for, om unge får begyndt en ungdoms- og erhvervsuddannelse, og hidtil har Grenaa eller Aarhus været nærmeste sted.” Gunnar Sørensen håber, at det her kun er første skridt. “Vi tror på, at der er potentiale til nye og relevante erhvervsuddannelsespladser i Syddjurs Kommune.” Ole Svit peger på, at Rønde-området allerede har et godt uddannelsesmiljø med gymnasier, ungdomsuddannelser, højskole og efterskole, så de nye udannelsestilbud supplerer fint de nuværende. Han forventer, at sammenlagt 50 unge fra primært Syddjurs vil starte på en af de nye erhvervsuddannelser på Campus Kalø, når et nyt skoleår begynder til august 2017.

ÅRET 2016

Det har længe været et stort ønske hos Syddjurs Kommune, at der kan tilbydes flere erhvervsuddannelser til unge mennesker på Campus Kalø, der drives af Viden Djurs. Uddannelsestilbud, der supplerer de nuværende EUDuddannelser og landbrugsuddannelser på stedet, som er et barn af fusionen mellem Viden Djurs og Kalø Økologiske Landbrugsskole 1. januar 2014. Derfor er det lidt af et gennembrud, at Undervisningsministeriet netop har godkendt, at Viden Djurs - “efter en særdeles lang og omfattende proces” som Viden Djurs direktør Ole Svit udtrykker det - kan tilbyde Grundforløb 1 inden for ‘Kontor, handel og forretningsservice’ og ‘Teknologi, byggeri og transport’ på Campus Kalø. Endvidere Grundforløb 2 inden for ‘Kontor, Handel, Detail og Event’ på Campus Kalø, både som EUD og EUX.

Gunnar Sørensen (tv), formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs og næstformand i bestyrelsen for Viden Djurs, og Ole Svit, direktør Viden Djurs, ser de tre nye erhvervsuddannelser som et gennembrud for Campus Kalø. Foto: Lars Norman Thomsen

Adresseavisen Syddjurs oktober 2016

3


Dansk Supermarked åbner Business College i Grenaa Til august åbner et Business College, hvor de studerende får løn under hele forløbet og er garanteret en praktikplads i Føtex, Netto eller Bilka. Målet er flere og bedre medarbejdere.

ÅRET 2016 4

GRENAA: En garanteret praktikplads, løn gennem de tre år, hvor uddannelsen står på og en erhvervsuddannelse, der lever op til alle krav og målsætninger samt giver mulighed for at begynde en videregående uddannelse på et akademi som fx. markedsføringsøkonom eller finansøkonom. Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er der måske en grund til det. For hos Dansk Supermarked Group og Viden Djurs oplever man nemlig at en lang række af de elever, som starter på en merkantil grunduddannelse ikke gør deres forløb færdige. Dem, der gennemfører, har efterfølgende svært ved at finde en praktikplads. Derfor slår de to nu pjalterne sammen og danner et Business College i Grenaa, hvor elever i fremtiden skal sikres en grunduddannelse samt en praktikplads, der gør, at eleverne også kommer igennem den treårige uddannelse.

har betydning for valget hos Dansk Supermarked Group. »Vi har vores rødder og hovedkontor i Aarhus, og det er helt naturligt, at vi har kigget efter en placering i nærheden. Det giver også nogle muligheder i uddannelsen, hvor man kan besøge vores hovedkontor og lager i Aarhus eller vores hovedforløbsuddannelse i Ebeltoft,« forklarer Jon Skålerud, HR senior manager i Dansk Supermarked Groups afdeling for Talent Management & Learning, der understreger, at man optager elever fra hele landet. Målet med uddannelsen er helt klar for begge parter. Der skal flere unge ind på de erhvervsrettede uddannelser, og flere skal - en del af Viden Djurs businesscollege.dk gennemføre.

»Der har været et fald på cirka 30 procent på landsplan i optaget på netop det her område. Og der skal ske noget, så vi kan få de unge ud i virksomhederne, så vi i fremtiden kan få de bedste elever og Det vil være sundt for de unge mennesker at komme væk chefer,« siger Jon Skålerud. »Målet er helt klart, at fra deres vante rammer og til Grenaa for at få en målrettet En nylig undersøgelse hos 100 procent skal komme uddannelse indenfor butiksverdenen, mener Dansk Supermarked Group igennem forløbet,« siger Mikkel Bennetzen (midten). Pressefoto viser nemlig, at cirka 40 Eva Bæk Pedersen, procent af de nuværende der er afdelingsleder chefer i Føtex og Bilka er på EUD Business hos Viden Djurs. tidligere elever hos Dansk Supermarked Group. »Med Det skal blandt andet ske ved hjælp af den garanterede den her nye uddannelse, så er vi sikre på, at vi kan give praktikplads, som Dansk Supermarked Group aftaler de unge mennesker en endnu bedre uddannelse, der med den studerende allerede inden studiestart. er målrettet til erhvervslivet og samtidig giver dem en Og det er en rigtig god ide ifølge Mikkel Bennetzen, tættere forbindelse til hverdagen i butikkerne,« siger der er collegeleder og studievejleder på Viden Djurs. Jon Skålerud. Det vil nemlig være muligt for eleverne »De unge vil komme til at føle et helt andet ansvar at tage kortere praktikforløb ude i den butik, hvor for deres uddannelse, når de samtidig får løn af de har aftalt praktikforløb, så teorien lært i Grenaa Dansk Supermarked og kender den butik, hvor de kan prøves af i virkeligheden med det samme. efterfølgende skal i praktik. Det kommer samtidig også Hos Viden Djurs er man sikker på, at den nye til at stille nogle krav til eleverne, der er med til at højne uddannelse nok skal blive en succes. »Danmark kvaliteten på uddannelsen,« siger Mikkel Bennetzen. har brug for, at der er flere, som søger ind på erhvervsuddannelserne. Med den her uddannelse Bo i Grenaa er man garanteret en praktikplads, og det betyder Rent praktisk kommer det nye Business College til rigtig meget for de unge,« siger Eva Bæk Pedersen. at fungere på samme måde som en efterskole, hvor eleverne skal bo på et af Viden Djurs’ campuser og Det er Dansk Supermarked Group, der står for studere i Grenaa. Og netop tilknytningen til Østjylland optagelsen. Djurslandsposten januar 2016


Bestseller følger

i hælene på Dansk Supermarked To store danske koncerner har i samarbejde med Viden Djurs oprettet Business College i Grenaa, hvor de to virksomheders elever skal begynde deres et-årige grunduddannelse.

Sikret praktikplads Dansk Supermarkeds elever er ved uddannelsesstart sikret en praktikplads i føtex, Bilka eller Netto, samtidig med at de får løn under hele uddannelsen. De unge har, inden de starter i Grenaa, samtale hos Dansk Supermarked Group inden skolestart, hvor der laves en uddannelsesaftale for grundforløbet på Business College samt hovedforløbet i butikken. EUD Business Selve uddannelsen er grundforløbet på EUD Business, der kvalificerer eleverne til at gå i lære inden for butik, og undervisningen vil målrettet klæde eleverne på til en karriere i erhvervslivet – specielt med fokus på detailhandel og med udgangspunkt i materialer og cases fra Dansk Supermarked Group og virksomhedens butikker og varehuse. Desuden bliver undervisningen krydret med kompetente gæsteundervisere fra erhvervslivet, Master Classes, ekskursioner og studierejser til Sverige, Tyskland og England, hvor Dansk Supermarked Group også driver butikker. Tilfreds direktør Ole Svit, direktør for Viden Djurs, hilser de nye toner fra Dansk Supermarked Group og Bestseller velkommen. “Jeg synes, det er den rigtige måde at motivere unge mennesker på, at de allerede inden uddannelsesstart

er sikret en praktikplads og kender forløbet,” siger Ole Svit. “Jeg er ikke i tvivl om, at det vil medvirke til, at mindske antallet af unge, der falder fra, ganske betydeligt.” Ole Svit ser valget af Viden Djurs og Grenaa som et cadeau til det arbejde og de initiativer, som Viden Djurs har stået for, og som nu medfører nye samarbejdsmuligheder.

ÅRET 2016

Sidste år begyndte knap 15.000 unge i Danmark på en merkantil grunduddannelse – men kun 71 procent færdiggjorde den. Ud af de 71 procent havde kun 49 procent fundet en praktikplads. Det har to store danske koncerner, Dansk Supermarked Group og Bestseller A/S, uafhængigt af hinanden besluttet sig for at ændre på, og det kommer til at ske i et tæt samarbejde med Viden Djurs. Begge virksomheder opretter Business College og garanterer praktikplads for eleverne. Dette skal sikre en bedre uddannelse til de unge. Uddannelsen begynder med den etårige grunduddannelse på Business College i Grenaa til august 2016, hvor eleverne bor og går i skole sammen med over 500 andre studerende i det uddannelsesmiljø, som Viden Djurs har opbygget gennem en årrække.

Ole Svit, direktør for Viden Djurs, tager det som en anerkendelse af uddannelsesinstitutionen i Grenaa, at Dansk Supermarkeds Group og Bestseller har ønsket at samarbejde fra det kommende skoleårs begyndelse.

“For os er det en ny situation på mange måder, mest i den forstand, at vi jo normalt ikke ved på forhånd, hvor mange unge, der tilmelder sig en af vores uddannelser. Det gør vi i dette tilfælde, så vi er i fuld gang med at udtænke, hvordan vi skal huse yderligere cirka 100 unge fra 1. august 2016,” siger Ole Svit.

- en del af Viden Djurs

k

www.fashioncollege.d

Lokalavisen Norddjurs februar 2016

5


De første EUX-studenter nogensinde på Djursland har fået huen på EUX er en helt ny “opfindelse“, hvor eleverne både får en erhvervsuddannelse og også får studiekompetence som en studentereksamen.

ÅRET 2016 6

Djurslandsposten januar 2017


VID Butikken

på adressen Århusvej 16 i Grenaa havde første åbningsdag i oktober 2016 Butikken drives af skolepraktikelever fra EUD/EUX-Business. Eleverne skifter tema i butikken hver måned og de sælger varer fra butikker i Grenaa og omegn.

ÅRET 2016

Kr on

mar ked O P R Y D Ne IN GSSALG FRA 8/3 K

KIG FORBI OG VIN OG CHOKLOA

BILLEDRA

L. 10.00

FÅ DEL I DE MA NGE GODE TILB UD

DE

TØRKLÆDE R SKO OG TAS KER

MMER

Hold øje med Facebook og Instagram

KAKTUS I FLERE STØRRELS ER

ker, tte kruk Med flo fade fra: potter og

BRÆNDTE MANDLER

nter og Plantece n Grenaa kurve Blomster

Fredag d. 24/2 MALEBØG kl. 10-13 ER

Vi samarbejder i denne måned med:

Vil der være lækre smagsprøver på kanapeer og dejlig suppe, tilberedt af elever fra MAD-

FOR VOKS

uddannelserne på Bolig Nyt Viden Djurs Grenaa Bolig Outlet et d med: Kunstværk r i denne måne Vi samarbejde land ta Hansen Fagcenter Djurs Kunst v/Ani er AHMols Bolsj r og instruktør, meste , ersen

NE

HOLD ØJE

MED FACEB

René H.Ped Mols Bolcher Lading på Viden Djurs Træsplint v/Finn uddannelserne Elever fra MAD-

OOK OG INS

TAGRAM

....en del af

....en del af

/VIDbutikken

Butikken drive s af skoleprakt ....en del af

....en del af

/VIDbutikken

ikelever fra EUD/ EUX

Business, der er en

del af Viden Djurs

....en del af

/VIDbutikken

7


Historisk stor dimissionsfest

Holdet der sluttede som Webintegratorer efteråret 2016, var det største hold nogensinde i Århus. Til receptionen var der historiske 110 mennesker mødt frem for at fejre de 39 elevers sidste og vigtigste dag på skolen.

ÅRET 2016 8


Erhvervslivet i Auning glæder sig til EUD10-start Når den nye uddannelse begynder til august ved siden af Nørgaard Teknik, så håber direktør Ole Nørgaard, at det vil give nogle arbejdsparate unge mennesker, som byens erhvervsliv kan bruge. Seks måneder. Så lang tid er der, til Aunings nyeste uddannelse slår dørene op ved siden af Nørgaard Teknik. EUD10 - en erhvervsrettet uddannelse inden for fagene omsorg, sundhed og pædagogik / fødevarer, jordbrug og oplevelser / teknologi, byggeri og transport samt kontor, handel og forretningsservice. Fag, der sammen med en kærlig hånd meget gerne skulle resultere i nogle arbejdsparate unge mennesker. »I dag er der alt for mange unge, der bliver gjort uddannelsesparate, men der er ikke særlig mange af dem, der også er arbejdsparate. Så får de et chok, når de kommer ud på en virksomhed som f. eks Nørgaard Teknik. Det håber vi, at vi kan være med til at give de unge mennesker, der starter på EUD10 i Auning,« siger Ole Nørgaard, direktør i Nørgaard Teknik.

ÅRET 2016

Djurslandsposten februar 2016

9


ÅRET 2016

titel

rivelse]

ktbesk og Proje else]

tbeskriv

Projek titel og

titel og

[Projekt

]

skrivelse

Projektbe

: rikterne: trikterne Landdist Landdis f a ikling af e dv g U rn n r li te fo d vik e drik dist rU land brugsfon ster istriktern : nddfon sfonerd ifoaf Landdistrikr terienela iske Land urop gve a in gs d E dbru Landbru g stere line vik rop neæisk nddistrikterne Euter v n rik for Ud nm skarek LoganLandbru da De in ist La fon dd af sfond gs g lan p er i for Udviklin ugsfond e Euro skg Landbrug rne a invester ropæio Landbr erne og Europ De opæiske opæiske a trikt rikte mnaEurk Den Eur g af Landdis Danmark og Europ iklin Den Eur g af Landdist for UdvDanmark lin ik er Udv teropa k og esEur inv Danmar nefor er ddistrikter invester i lan rikterne i landdist opa k og Eur Danmar er invester rikterne i landdist sfond Landbrug ne: pæiske ikter Den Euro g af Landdistr sterer iklin pa inve for Udv k og Euro Danmar ikterne i landdistr

gsskole

andbru ologisk L

K S I G O L ØKO ARKED JULEM

Kalø Øk

idéer Julegave ad sk julem Økologi Foredrag ser es at ik el D manden Mød jule lebuffet sk ju Økologi skovene ri i Kalø Nissesafa ning Rid og gås teg/and es sk flæ k vin køb din økologis Kom og ng ni Vinsmag bent hus Å mere ... & meget

Lørdag er mb 10. dece -16 Kl. 10 RÉ

FRI ENT

ervej 3,

Skovrid

10

- en del af

nde

8410 Rø


Ã…RET 2016

11


Viden Djurs styrker samarbejde om elevpladser Med virksomhederne i ryggen har uddannelsesinstitutionen lanceret en lang række brochurer, der fortæller virksomheder om værdien ved en elev. Og der er brug for pladser, selvom det går godt på Djursland. DJURSLAND: Det går egentlig ganske godt på Djursland med at leve op til målsætningen i EUD-reformen, der kom sidste år. Der er målsætningen at 25 procent i 2020 og 30 procent i 2025 af en ungdomsårgang skal starte på en erhvervsuddannelse.De sidste nye tal viser, at det for Syddjurs vedkommende lige nu er 23 procent, og forventningen er, at tallet er næsten det samme i Norddjurs.

ÅRET 2016 12

Det fortalte byrådsmedlem i Syddjurs, Gunnar Sørensen (V), torsdag, da han som næstformand for bestyrelsen i Viden Djurs deltog ved lanceringen af 19 forskellige brochurer, der fortæller om de 17 forskellige uddannelser, som kan tages på VID Erhvervsuddannelser. Set med virksomhedernes perspektiv og med en målsætning om at få endnu flere virksomheder på Djursland til at tage elever ind. »Tanken med det her er ikke, at virksomhederne får

brochurerne ud, og så må de klare sig selv. Det er tænkt som et værktøj til en styrket dialog og samarbejde mellem skolen og virksomhederne,« forklarer Torben Johansen, leder af Fagcenter Djursland. I de 17 uddannelsesbrochurer kan man læse, hvilke oplevelser virksomheder på Djursland har haft med en tjenerelev, en elektrikerelev eller en kontorelev samt hvad man skal være opmærksom på, når man gerne vil have en elev. små virksomheder, som ikke er sikre på, at de kan leve op til de krav, der er til at have en elev. Det er de udfordringer, som vi nu har lavet et værktøj til,« siger Torben Johansen.

Ebeltoft Folketidende juni 2016


Industrien på Djursland mangler unge Der satses på at etablere uddannelse for industrioperatører, hvis opbakningen er stor nok. NORDDJURS: Virksomheden Terma, der vokser kraftigt i denne tid, har sammen Viden Djurs taget initiativ til at samle en række virksomheder fra Djursland. Målet er at oprettet et hold industrioperatører, der er en totre årig faglig uddannelse med henblik på ansættelse i industrivirksomheder. Knap 30 repræsentanter fra skolemiljøet og lokale virksomheder deltog forleden i mødet hos Terma i Grenaa, for at høre nærmere om indhold og perspektiver i Industrioperatøruddannelsen.

Hos Terma har man regnet på hvad det i grunden koster virksomheden at have lærlinge, men det viser sig at det er omkostningsneutralt, fordi de i stigende grad bidrager til produktionen. Kirsten-Nielsen Sørensen sluttede af med at opfordre deltagerne til positivt at overveje hvad der kan gøres. Der blev etableret et lokalt uddannelsesudvalg, og Viden Djurs vil tage kontakt til virksomheder og afklare, om der skal iværksættes en kampagne for at rekruttere unge til uddannelse med start august 2016.

Terma oprettede og gennemførte et uddannelsesforløb for et hold Industrioperatører for en del år siden. Flere af deltagerne arbejder fortsat på virksomheden i dag som flymontører eller har videreuddannet sig til plastmagere. Såfremt virksomhederne på Djursland kan finde sammen om at sikre lærepladser er der gode muligheder for at oprette et hold. Direktør Ole Svit understregede overfor deltagerne, at Viden Djurs byder ind med energi, med det faglige miljø og økonomi til at (gen-)etablere uddannelsen på Djursland. Det forudsætter, at der kan samles et hold på minimum 12 elever. Terma har besluttet ekstraordinært at oprette fire lærepladser ud over de 21 pladser, virksomheden har i øjeblikket på sine tre danske virksomheder i Grenaa, Lystrup og Herlev.

ÅRET 2016

Udfordringen er dels, at der de kommende år bliver efterspørgsel efter faglært medarbejdere i industrien, dels at det kniber med at rekruttere unge til industriens mange spændende jobs.

Statistikken viser, at der de kommende år vil være en faldende andel af unge på Djursland. Og med de mange uddannelsestilbud, der er til unge i dag, skal der sættes ekstraordinært ind for at tiltrække unge til faglige uddannelser.

HR-chef hos Terma, Kirsten Nielsen Sørensen, opfordrer industrivirksomhederne på Djursland til at tage flere lærlinge ind.

Allan Ebbesen fra 3F vurderede, at 3F også vil være i stand til at bidrage med elever til uddannelsen. Kirsten Nielsen Sørensen HR-chef hos Terma i Grenaa siger: »Vi ser ind i nogle år, hvor vi skal ansætte en del nye medarbejdere med de rette kvalifikationer. Hvis ikke vi sætter ind med uddannelse af flere unge til jobs i industrien, risikerer vi at står overfor en voksende udfordring. Det er vores motivation for at gøre en aktiv indsats og involvere os i dette uddannelsesinitiativ.«

Direktør Ole Svit fortalte, at Viden Djurs er klar til at etablere en uddannelse for industrioperatører, hvis der kan findes 12 elever til et hold.

Djurslandsposten februar 2016

13


Hos VID Metal er der i 2016 indkøbt nye svejseapparater med henblik på at kunne udbyde svejsekurser efterspurgt af lokale virksomheder. Svejseapparaterne er det bedste, der findes på markedet lige pt, og vi kan dermed matche virksomhedernes høje krav til materiel, der kan svejse i både sort jern, aluminium og rustfri stål.

ÅRET 2016 14

Hovedforløbselever arbejder på valgfrit specialefag i det nye værksted


Elever lavede julemad i køkkenet på Viden Djurs Fredag 9. december havde eleverne inviteret forældre, søskende, børn og øvrige familiemedlemmer til “generalprøve” på deres kundskaber. Grenaa: På Viden Djurs er der gang i gryderne - og ikke blot lærer de unge mennesker noget - men de giver også gerne gode smagsoplevelser videre. Eleverne er ved at gøre sig klar til afslutningen på deres grundforløb indenfor forskellige retninger. Der er gastronomer, ernæringsassistent og også slagtere, der nyder godt af, at der nu er uddannelsesmulighed i Grenaa. Fredag 9 december havde eleverne inviteret forældre, søskende, børn og øvrige familiemedlemmer til “general-prøve” på deres kundskaber. Klokken 18 åbnede restauranten - og gæsterne trådte ind i et romantisk julepyntet lokale.

ken, var der stor overraskelse og glæde over, hvor gode vores køkkenfaciliteter er. Desværre ved ikke alle det. Nicolaj Tranemose, der også er underviser i køkkenet, glæder sig til, at der også kommer bager og konditor uddannelser på skolen. - Det er vigtigt, at de unge kan vælge mellem forskellige erhvervsretninger. Brød og kager tiltrækker mange - ikke kun som spise, men også at tilberede. De mange udsendelser og “Den store bagedyst” gør bestemt ikke interessen mindre.

Tjenerne stod klar Gæsterne skulle bestille og vælge mellem forskellige retter - og tjenerne stod klar med at tage mod bestillingerne. Alle var enige om, at det var en god aften. En forælder udtalte: - Ja. Sig endelig til, hvis der også næste fredag er et lignende arrangement. Vi kommer gerne. Det er en fornøjelse at se, hvor stor en udvikling der er sket på så kort tid - og så flotte resultater, eleverne kommer frem med. Gitte Plesner er glad for den positive opbakning. Det er så vigtigt, at vi er synlige og forældre ser, hvad vi laver. Da der blev vist rundt i vores køk-

Gæsterne nød julemaden

ÅRET 2016

Gitte Plesner, der underviser eleverne, fortæller, at det er vigtigt, at eleverne SELV får og lærer at tage ansvar for de forskellige arbejdsopgaver. - Mit oplæg til eleverne var kort og godt: I skal i fællesskab blive enige om en julemenu - og helt selv stå for planlægning, indbydelser, beregne forbrug, pris m.m. Det blev en stor succes. Eleverne gik helt ind i opgaven - og alt efter, hvad de videre skal i deres uddannelse, fik de taget imod gæster, serveret, anrettet og klaret alle opgaver, som der er i en restaurant - ikke mindst deadline og pres, når alt skal “klappe”.

Lærer Gitte Plesner sammen med eleverne

Mit oplæg til eleverne var kort og godt: I skal i fællesskab blive enige om en julemenu- og helt selv stå for planlægning, indbydelser, beregne forbrug, pris m.m”

Grenaabladet december 2016

Gitte Plesner, underviser i køkkenet på VID Erhvervsuddannelser

15


Østjysk sci-fi kortfilm hitter på nettet Filmen Arene er lavet af studerende på 3D College i samarbejde med anerkendt instruktør og tre produktionsselskaber. 3D College i Grenaa er kommet på manges læber i den internationale filmverden. Det er kortfilmen Arene, der er gået viralt og har fået over 170.000 views på Youtube og Vimeo. Kortfilmen er lavet af de studerende sammen med filminstruktør Henrik B. Clausen og produktionsselskaberne Level Up Pictures, Frøstrup Videolab og Stunt360 - Stunt Service Int.

ÅRET 2016

- De seneste fire år har eleverne fået lov til at lave et større projekt, men i år har vi så gjort det markant større. Der har været mange skuespillere, stuntmænd og makeupartister inde over, fortæller afdelingsleder på 3D College, Alex Townley Porsborg, til tv2oj.dk.

Dette års produktion er så en sci-fi film, og det har fået endnu flere frivillige til at involvere sig i filmen. Brander college - I Danmark er det yderst sjældent, at der laves science fiction film, så der er mange, som har kunnet se det interessante i projektet. Det bærer det endelige produkt præg af i en positiv retning, forklarer Alex Townley Porsborg. Og årsagen til, at Arene er blevet et hit på nettet, er således også ifølge lederen dens professionelle udtryk og overraskelsen over, at studerende kan lave så fin en film. - For 3D College er der to store fordele ved et sådan filmprojekt. Først og fremmest får de studerende meget ud af et samarbejde med erhvervslivet, og så kan filmen også være med til at brande os over for kommende studerende og andre i branchen, siger Alex Townley Porsborg.

FOTO: Simon J.S. Falkentorp

16

TV2OJ maj 2016


Counter Strike

på skemaet på HHX Game College i Grenaa åbner ny uddannelse for gamere. UDDANNELSE: Game College i Grenaa har tre retninger, som alle er en kombination af computerspil og erhvervsgymnasium. Det er Game IT College og Game Art College, som er teknisk gymnasium, htx, med fokus på udvikling af spil, og det er Game Sport College, som er handelsgymnasium, hhx, hvor fokus er på eSport. Der afholdes informationsmøde om den nye uddannelse lørdag 6. august klokken 13 - 16, og der er studiestart 15. august. Der er plads til 30 elever.

Sund kost og søvn Søren Hoffmann Hansen tilføjer, at eleverne også vejledes i sund kost, nok søvn og vigtigheden af at være i god form. “Det er nødvendigt for koncentrationen og hurtig reaktionsevne.” Til forældre, der bekymrer sig over deres poders opslugthed af spil og computerskærm, har Søren Hoffmann Hansen dette venlige råd: “De her dybt passionerede gamere opnår nogle kompetencer, der faktisk er attraktive for erhvervslivet. Så fortvivl ikke forældre - send dem ud til os, så skal vi nok sende dem tilbage i bedre stand, end vi modtog dem.”

ÅRET 2016

“Erfaringer fra USA viser, at tidligere professionelle eSpors-udøvere er attraktive for erhvervslivet - de er tydelige i deres kommunikation, og de træffer hurtige og rigtige beslutninger. På den måde får de op-øvet nogle overfaglige kompetencer gennem spillet.” Innovationschef Søren Hoffmann Hansen har mødt både skepsis og vantro fnisen, når han har fortalt om den kommende nye uddannelse på Game College Grenaa, hvor eleverne i 10-12 timer om ugen spiller computerspil. Han er dog sikker på, at det er et fornuftigt tilbud til unge. De får en HHX, og ud over de kompetencer, de opnår ved at spille, får eleverne også kendskab til event og oplevelsesøkonomi, som netop er en stor del af spil-verdenen. “Og det er jo netop kernestof på HHX-uddannelsen.”

og dyrke eSport i 10-12 timer om ugen. Der lægges ud med spillet Counter Strike Global Offensive, og senere udvides med andre relevante spil. Søren Hoffmann Hansen fortæller, at adskillige efterskoler, nogle folkeskoler og et par højskoler også er ved at indføre eSport. Verden over er det allerede kæmpestort. “eSport er for eksempel den største sportsbegivenhed i Korea og kan fylde kæmpestadions, og også i USA er det megastort.

Egentlig skulle uddannelsen først have startet i 2017, men på grund af en enorm interesse, lægger man ud med den nye linje allerede til august, fortæller Søren Hoffmann Hansen. Første uddannelse i landet Den nye linje hedder Game Sport College, og det er den første uddannelse i landet, hvor eleverne kan træne

FAKTA Game College i Grenaa har tre retninger, som alle er en kombination af computerspil og erhvervsgymnasium. Det er Game IT College og Game Art College, som er teknisk gymnasium, htx, med fokus på udvikling af spil, og det er Game Sport College, som er handelsgymnasium, hhx, hvor fokus er på eSport. Der afholdes informationsmøde om den nye uddannelse lørdag 6. august klokken 13 - 16, og der er studiestart 15. august. Der er plads til 30 elever. Lokalavisen august 2016

17


Brazil Football College har fået en First Lady Nanna Johansen møder frem med 28 A-landskampe i bagagen.

ÅRET 2016

Hun har været nødt til at kvitte fodbold på topplan. Fysikken har sagt stop, for en kvindekrop fungerer altså på lidt andre fysiske betingelser end et mandekorset, som Nanna Johansen, 30, udtrykker det. Den tidligere landsholdsspiller er ved årsskiftet blevet ansat hos Viden Djurs, hvor hun er udset til at skulle varetage en stor del af de markedsføringsopgaver, som Paulo Maciel, tidligere førsteholdsspiller i FC Djursland, hidtil har haft ansvaret for. Maciel flyttede i november 2016 til København for at søge nye udfordringer her. “Nanna Johansen får til opgave at markedsføre Brazil Football College på de lokale skoler, men også på diverse uddannelsesmesser landet over plus, at hun skal markedsføre os på de sociale medier,” forklarer direktør Ole Svit, Viden Djurs.

tolvårig skiftede til Skovbakken, fordi ambitionerne drev hende. Som senior spillede hun en årrække i Skovbakken, kom på landsholdet og havde også to år som fuldtidsprofessionel i svenske FC Rosengård i Malmø, før hun sluttede af i Skovbakken med et par sæsoner. Nanna Johansen, der hedder Mølbach til mellemnavn, var ikke i tvivl om, at det var med at slå til, da hun blev tilbudt jobbet hos Viden Djurs. “Kombinationen af markedsføring og fodboldtræning tændte jeg straks på, og jeg glæder mig vildt til at komme rigtigt i gang,” siger Nanna Johansen. “Jeg elsker fortsat fodbold, og det vil jeg forsøge at give videre til pigerne på Brazil Football College, når vi er sammen på træningsbanen,” lover hun, der har sat overliggeren højt for sit eget virke. Altid arbejdet hårdt “Jeg har altid arbejdet hårdt på at blive den bedste, men da min fysik ikke længere var i top, valgte jeg at stoppe og kaste mig over noget andet. Mit mål er, at vi får endnu flere piger knyttet til Brazil Football College de kommende år, så vi får en god bredde og hold, der vil kunne klare sig på højt niveau i turneringen,” siger ambitiøse Nanna Johansen. Hun nåede i alt 49 landskampe, hvis vi tæller kampe på unglandsholdene med. Det blev til sammenlagt 11 mål, heraf 3 på A-landsholdet, for den teknisk dygtige midtbanespiller. Ingen tvivl om, at Brazil Football College har fået en First Lady.

Have fokus på pigerne “Dertil kommer, at hun også skal markedsføre vores mange andre college-tilbud. Nanna har en perfekt profil med en uddannelse som multimediedesigner og erfaring fra ansættelse på et reklamebureau.” Nanna Johansen skal desuden deltage i de to morgentræninger, som Brazil Football College under ledelse af Aroldo Strack arrangerer hver tirsdag og torsdag for de 38-39 unge, der har valgt at træne på brasiliansk sideløbende med, at de gennemfører deres uddannelse (HHX, HTX og EUX). “Jeg skal primært have mit fokus på de 11 piger, der går på Brazil Football College,” siger Nanna Johansen, som startede med at spille fodbold i Hadbjerg, men som

18

Lokalavisen Norddjurs januar 2017


HTX-uddannelsen langt bedre end sit rygte VID Gymnasier forener teori og praksis på det tekniske gymnasium. Der er fortsat man­­ ge unge og deres forældre i lokalmiljøet, der går rundt og tror, at en HTXuddannelsen kun henvender sig til unge, der sigter på at blive ingeniører eller IT-eksperter. Men det er helt forkert. HTX (Højere teknisk eksamen) er en gymnasial uddannelse som sagtens kan matche både STX- og HHX-uddannelserne. Tre år på HTX kan sagtens munde ud i, at slutproduktet for unge mennesker bliver læge, dyrlæge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller ingeniør. I erkendelse af, at HTX-uddannelsen fortsat har et lidt støvet image, vil Viden Djurs i den kommende tid sprede buskabet om uddannelsens fortræffeligheder på linje med de øvrige gymnasiale uddannelser.

kobling mellem teori og praksis, som kendetegner det tekniske gymnasium i Grenaa. “Den bedste indlæring får man selvfølgelig ved at teste, om teorierne i undervisningen nu også holder vand i virkeligheden,” siger Vivi Ann Jacobsen. “Bogstaveligt talt flækker vi gerne et grisehoved, hvis vi har et undervisningstema om hjernen.”

ÅRET 2016

“Vi har fint gang i vores spiluddannelser i relation til HTX, så det er ikke dem, som vi har fokus på lige nu, men derimod har vi en opgave med at få udbredt budskabet blandt de lokale unge, at de sagtens kan tage HTX-uddannelsen hos os uden, at de nødvendigvis skal læse til ingeniør efter deres studentereksamen,” siger Ole­­­­ Svit, direktør for Viden Djurs. “HTX-uddannelsen fortjener et boost, og budskabet fra os til de unge skal være, at det faglige niveau er særdeles højt i fag som matematik og de andre naturvidenskabelig fag,” siger Morten Bang Sørensen, rektor på VID Gymnasier. “Det faglige niveau i disse fag giver de unge et forspring, når de starter deres videreuddannelse på universitetet eller andre steder,” supplerer rektor.

Uddannelsesleder på HTX, Vivi Ann Jacobsen, inviterer til Åbent Hus fredag klokken 15-18 på VID Gymnasier i Grenaa, hvor vordende studerende og deres forældre kan få mere at vide om HTXuddannelsen. Foto: Lars Norman Thomsen

Vivi Ann Jacobsen, uddannelsesleder på HTX, har selv gået en hel anden uddannelsesvej, men nu er hun bannerfører for HTX-uddannelsen og ikke mindst den

HTX i Gre­­­­­­­­naa er bygget om tre studieretninger: • • •

Technology for kommende specialister til ingeniørstudiet og arkitektstudiet BioScience for de, der vil læse til læge, dyrlæge, sygeplejerske eller civilingeniør SportScience for de, der vil være sportslæge, fysioterapeut eller ergoterapeut

“Vi har tre lokale forsøgsstationer, hvor vi forener teori og praksis og er fysisk tilstede i perioder af undervisningsforløbet de tre år,” forklarer Vivi Ann Jacobsen. De tre forsøgsstationer er Nørgaard Teknik i Auning, Kalø Økologiske Landbrugsskole og Kattegatcentret i Grenaa og Kyst- & Fjordcentret i Voer ved Randers Fjord. Lokalavisen november 2016

19


Røndes HHX-piger tog pokalen med de store ører til DM Overraskende triumf for håndboldpigerne fra Viden Djurs Handelsgymnasium Rønde ved DM i Handelsskolehåndbold i Thisted. “En meget stor triumf”. Det kalder Max Christensen, som er træner for eleverne på Viden Djurs - Handelsgymnasium Røndes håndboldlinje, indsatsen ved DM, efter at handelsgymnasiets piger ved DM i Handelsskolehåndbold i Thisted i sidste uge blev en overraskende vinder. Omkring 600 elever fordelt på over 50 hold fra hele landet deltog i sidste uge ved DM , fordelt på drenge- og pigehold. Og vel er pigerne fra Rønde dygtige håndboldspillere, men at de skulle være i stand til at gå hele vejen til DM-titlen i konkurrence med dygtige skolehold fra store håndboldbyer, var noget man kun kunne drømme om.

ÅRET 2016 HHX-pigerne fra Rønde er Danmarks bedste handelsskolehåndboldhold i 2016. Privatfoto

Vandt over Kolding i semifinalen Et pige og et drengehold fra Viden Djurs Handelsgymnasium Rønde rejste mandag eftermiddag i sidste uge til Thisted, hvor DM-kampene blev spillet tirsdag og onsdag. Drengene var kun et mål fra at komme i semifinalen i B-rækken, men tabte kvartfinalen til Skjern 2. Pigerne drog til Thisted med ambitionen om at vinde DM i den bedste række. “Vi gik efter guldet,” siger Max Christensen, som kunne se Rønde-pigerne vinde kvartfinalen mod Campus Vejle. Derefter ventede handelsskoleeleverne fra en særdeles kendt håndboldby, Kolding. Men også her klarede Handelsgymnasium Rønde opgaven og vandt med kampen med 6 mål. Sikrede sig sejren over Holstebro i 2. halvleg I finalen ventede pigerne fra Holstebro, som hører til omkring eliteklubben Tvis-Holstebro med flere spillere fra klubbens U18 liga hold og enkelte spillere, som har

20

snuset til seniorholdet, som er et af landets bedste kvindehåndboldhold. “Vi var enige om, at vi skulle dø med skoene på,” siger Max Christensen, men hans hold overgik sig selv og kom til at gå hele vejen frem mod en sejr. Viden Djurs - Handelsgymnasium Røndes piger spillede ifølge træneren klogt og fornuftigt i første halvleg, som endte 6-6. “Vi lavede lidt småjusteringer i vores spil i halvlegen og kom så foran i 2. halvleg, og vores sejr på 13-9 var aldrig i fare,” fortæller Max Christensen. Dermed var triumfen i hus og pigerne kunne tage pokalen med de store ører med hjem til Rønde. Et supplement til træningen i egne klubber Handelsgymnasium Rønde har en særlig håndboldlinje, hvor fire ugentlige lektioner med håndboldtræning indgår i skoleskemaet. Det betyder, at der er træning to gange om ugen i skoletiden i Rønde Idrtætscenter. “Tanken med håndbolden er, at pigerne på håndboldlinjen kan øge deres spillemæssige og taktiske kompetencer som et supplement til den træning, som de får hjemme i deres egne klubber,” siger Max Christensen. De fleste af Handelsgymnasium Røndes håndboldpiger spiller i Hornslet IF, men der er også spillere fra Ebeltoft IF og Mørke IF på holdet. Eleverne på holdlinjen træner kun og den landsdækkende skolehåndboldturnering er den eneste gang om året, at eleverne optræder på et fælles hold.

Cheftræner Max Christensen (tv) og assistenttræner Kim Johansen med DM pokalen. Privatfoto

Adresseavisen Syddjurs marts 2016


Unge lærer at kravle i nyt inkubatormiljø Viden Djurs har åbnet et nyt iværksættermiljø, hvor tre spritnye spilvirksomheder får optimale betingelser. “Drømmen er selvfølgelig at lave noget kreativt,” siger Simon Ankerstjerne, studerende på GameIT Biz på Vid Gymnasier i Grenaa. Sammen med nogle medstuderende har han dannet en decideret, interaktiv spilvirksomhed, Unit Zero Studios, der er sluppet gennem nåleøjet til det nye iværksættermiljø på Vid Gymnasier i Grenaa, som blev indviet i fredags.

Viden Djurs har nu igennem flere år arbejdet systematisk med iværksætteri og hele tiden videreudviklet på sine metoder, blandt andet ved at etablere iværksættermiljøer/ inkubatormiljøer for nye virksomheder. Eksperter hjælper til “Med ordet inkubatormiljø mener vi et sted, hvor nye virksomheder har de bedste muligheder for at blive etableret og hjulpet godt på vej. Der er gratis kontorplads og software, og der er mulighed for at komme til at snakke med eksperter om forhold som virksomhedsetablering, skatteforhold, regnskaber, revision, forretningsplaner og meget mere,“ fortæller Tove Ingerslev, afdelingsleder på VID Projekter.

Tre virksomheder udvalgt I efteråret 2015 blev eleverne på VID Gymnasier informeret om, at der ville åbne en inkubator for unge start-up virksomheder fra gymnasiet. 12 virksomheder lagde billet ind på en plads i inkubatoren. “Vi havde på forhånd besluttet, at der i første omgang kun ville være plads til 3 nye virksomheder, så derfor blev de 12 potentielle virksomheder inviteret til en ‘pitch-konkurrence’, hvor de kunne pitche (præsentere, red.) deres virksomhedsidé for de lærere, der også skal fungere som coaches i inkubatoren,“ fortalte rektor Morten Bang Sørensen, Vid Gymnasier, ved indvielsen. Simon Ankerstjerne og hans kammerater pitchede så overbevisende, at de slap med blandt de tre udvalgte, og Unit Zero Studios er nu flyttet ind i VID Gymnasiers inkubatormiljø på Stadion Allé i Grenaa.

ÅRET 2016

Det nye iværksættermiljø er målrettet unge gymnasieelever, som Simon Ankerstjerne og hans kammerater, der har lyst til at starte en virksomhed, mens de går i gymnasiet.

undersøgelser peger på, at de får lyst til at forsøge sig igen på området senere i livet,” siger Tove Ingerslev.

“Vi regner med at lukke flere virksomheder ind i miljøet, når det er kommet godt i drift,” lover Tove Ingerslev.

Til hver virksomhed er der også tilknyttet coaches, som hjælper de unge studerende, som Simon Ankerstjerne og hans kammerater, med at banke milepæle i jorden og løbende bruge målebåndet for at se, hvor langt virksomheden er i forhold til milepælene. “Ikke alle virksomheder vil overleve, men nogle vil – og de, der ikke gør, har fået et førstehåndskendskab til, hvordan man stifter en virksomhed, og flere Lokalavisen april 2016

21


Rønde Idrætscenter i gang med ny etape Rønde Idrætscenter har sat spaden i jorden til en udvidelse med ny bygning til både idræt og uddannelse.

ÅRET 2016

RØNDE Rønde Idrætscenter har vist, at forskellige funktioner kan spille sammen og give synergi til nye aktiviteter og udvikling. For Rønde Idrætscenter er ikke blot hjemsted for idræt, motion og bevægelse, men også for uddannelse, og med en udvidelse på omkring 700 kvm fordelt på to etager er idrætscentret nu gået i gang med etape 2 af den master-plan, som blev lagt i 2007. Første etape blev taget i brug i 2011, da Rønde Handelsgymnasium rykkede ind med sin første årgang, og den nederste etage i den nye undervisningsbygning blev taget i brug som et moderne fitnesscenter i TRIF regi. Samtidig blev der bygget en ny foyer og idrætscentrets hovedindgang blev flyttet. Men både Rønde Idrætscenter og Handelsgymnasium Rønde fattes plads, og derfor er det nu tid til at udvide. ”Vi bygger på området mellem multisalen og den lille hal, og ligesom udvider vores foyer med en bygning i to etager ud mod det grønne område ved Rønde Skole. I stueetagen forlænger vi foyeren med en ny indgang, et multirum, nye kontorer, og en trappe og en elevator op på 1. sal. Her får Rønde Handelsgymnasium et nyt rektorkontor, et nyt lærerværelse og to klasselokaler,” fortæller centerchef Per Kragh, Rønde Idrætscenter. En udvendig forbindelsesgang binder den ’gamle’ uddannelsesbygning sammen med den nye bygning, og gangen giver også adgang til den nye bygning direkte fra fortovet ved parkeringspladserne. Fleksible rammer For Rønde Idrætscenter er der tale om en fortsat udvikling, som med vægt på fleksibilitet og multifunktionalitet gør centret til både et uddannelsessted, et socialt mødested, et sted at dyrke motion for borgerne, og et mødested for TRIF’s idrætsudøvere inden for de forskellige idrætsgrene. ”De forskellige ting løfter hinanden,” siger cen-

22

terchef Per Kragh, som også inden for de seneste år har renoveret sit køkken og i dag har fuldtids cafédrift med de omkring 150 gymnasieelever som brugere henover dagen og idrætsudøvere på andre tidspunkter. Desuden står Rønde Idrætscenter for en del møder, kurser og store arrangementer som fester, garantmøder og andre sammenkomster med op til 600 deltagere. “Med etape 2 får vi nye muligheder for at rumme de mange aktiviteter og bliver mere fleksible. Men vi er klar til at gå videre og indkalder vores brugeres til et møde 15. november, hvor vi skal tale om, hvordan fremtiden skal se ud,” siger Per Kragh. Lokal arbejdskraft Rønde Idrætscenter har lavet en ti-års kontrakt med VID Handelsgymnasium Rønde om brugen af 1. salen i den nye bygning. ”Vi er nu et fuldt udbygget gymnasium i Rønde med to spor på alle tre årgange. Derfor har vi brug for yderligere plads til vores elevaktiviteter, og med det nye byggeri får vi de rette lærerfaciliteter. Vores hverdag kommer til at hænge bedre sammen med vores nye lokaler samlet centralt i huset,” siger rektor Morten Bang Sørensen, VID Gymnasier. Det nye byggeri har et budget på 8.2 mio. kr., og det forventes at stå færdigt til en åbning midt i maj 2017. Tømrerfirmaet Peter Vognsen har hovedentreprisen og arbejder tæt sammen med Følle El om det nye byggeri.

Klar til at bygge: Martin Rasmussen, Følle El, hovedentreprenør Peter Vognsen, Tømrerfirmaet Peter Vognsen, kasserer Erling Mikkelsen og centerchef Per Kragh, Rønde Idrætscenter, og Frederik Thøgersen og Carsten Gløvermose Nielsen, VID Gymnasier.

Adresseavisen Syddjurs oktober 2016


Studerende er flyttet ind i de nye containerboliger De 12 containere, der skal huse de 72 studerende på Viden Djurs, er nu blevet færdige. De studerende er så småt kommet på plads og er glade for deres nye hjem. GRENAA: Et par drenge kommer traskende mod vaskerummet med en stor vasketøjskurv, mens nogle stykker grinende kommer gående med en kasse øl. For bare et par uger siden stod de 12 containere tomme på Viden Djurs. Men nu er de firkantede boliger endelig færdige og har allerede taget imod de fleste nye beboere.

ÅRET 2016

Grenaabladet april/august 2016

23


Spilgymnasium i Grenaa skal ruste de unge til en

TEKNOLOGISK FREMTID Agenter fra Mission Gentænk giver højeste prioritet til Danmarks eneste spilgymnasium I dette program er vores gentænkningsagenter på jagt efter initiativer, der gentænker fremtidens arbejdsliv her i vores region. De besøger en gård i Ikast, hvor en førerløs traktor er ved at blive testet, som er udviklet af Precision Makers, der har hovedsæde i Holstebro. Håbet er, at den kan effektivisere og automatisere dele af landbruget. Derefter tager vores panel til lægen - over skærmen. I fremtiden kommer vi nemlig til at kunne gå til lægen uden at skulle uden for vores dør - telemedicin hedder det. Til sidst besøger vores gentænkningsagenter Danmarks eneste spilgymnasium, som ligger i Grenaa. Her ruster de unge sig til en teknologisk fremtid, og ambitionen er, at Grenaa og Djursland skal ligge i top over spiludviklingscentrer.

ÅRET 2016 24

TV2OJ december 2016


Ã…RET 2016

25


Fiktivt storcenter slog dørene op i Ebeltoft Elever fra dansk supermarked group blev sat under pres, da cirka 600 mennesker kiggede indenfor i Bøgehøj storcenter som led i elevernes uddannelse. Lærerigt og legeplads var nogle af ordene fra eleverne. EBELTOFT: Der var gang i svingdørene ved Bøgehøj Kursuscenter, da Dansk Supermarked Group torsdag formiddag slog dørene op til det fiktive storcenter, der som led i de afsluttende elevers uddannelse skal være med til at give eleverne sved på panden, ansvar og plads til at eksperimentere.

ÅRET 2016

I alt regner dagligvarekoncernen med at cirka 600 mennesker kiggede forbi på årets første åbningsdag, der varede tre timer. Torsdag 2. februar, 9. februar og 23 februar åbnes dørene igen til isenkræmmeren, tøjbutikken, dagligvarebutik og de mange andre butikker. Alle med gode tilbud og det velkendte sortiment fra Netto, Føtex og Bilka. Og mens eleverne har haft travlt med at sætte butikker op, lave koncepter, evakueringsplaner og meget andet, så er oplevelsen lærerig.

Detaildivisionen uddannede i 2016 283 salgsassistenter for Dansk Supermarked - Vi tager det meget seriøst. Vi går ind i det her projekt på samme måde, som hvis vi selv havde investeret penge i butikken. Det giver os rigtig meget læring, siger Kostas Valecras, der til dagligt er elev i Føtex Helsingør. Hele ideen med det fiktive storcenter er at teste de afsluttende elever praktisk i alle de ting, som de gennem syv uddannelsesmoduler har lært i Dansk Supermarked Group, fortæller Jon Skålerud, der er HR Senior Manager med ansvar for elevuddannelsen i Dansk Supermarked Group. - Hvis vi gerne vil udvikle fremtidens ledere, så skal vi også give dem nogle udfordringer, der tvinger dem til at reflektere og bruge læringen fra deres uddannelse i praksis. På den måde sætter vi barren højt, og eleverne får mulighed for at stifte nærmere be-kendtskab med de forskellige stillinger og roller i Dansk Supermarked Group, siger Jon Skålerud. Eleverne har selv fundet ud af, hvem der skulle være

26

chef, stå for service, betjene kassen og meget andet. Og det giver eleverne nogle helt andre muligheder for at teste ideer af, som de ikke nødvendigvis kan prøve til dagligt. - Vores varehuse kører med nogle meget gennemprøvede koncepter, men i vores fiktive storcenter kan vi selv bestemme, hvilke varer vi vil have, hvad priserne skal være og hvordan butikken skal bygges op. Det giver os en helt anden legeplads, hvor vi kan blive klogere på tingene, siger Michelle Vesterby Mortensen fra Bilka Ishøj. Til dagligt står hun i en tekstilafdeling, men torsdag handlede det om legetøj og elektronik. - Det er super spændende også at prøve noget nyt. Det giver et helt andet indtryk at lave en butik med kasser i stedet for tøj. Og derfor er der også nogle andre ting, som vi skal tænke over. Der skal være lidt bedre plads til at komme rundt, lyder det fra Michelle Vesterby Mortensen.

Kostas Valecras havde travlt med at sørge for orden i den tøjbutik, som han sammen med sin gruppe havde stablet på benene og var et eftertragtet besøgsmål. Foto: Tommy Loberg Jøns

Djurslandsposten januar 2017


Undervejs i den tre timer lange åbningstid bliver eleverne fulgt tæt af ledere fra Netto, Bilka og Føtex, der kan guide og hjælpe men ellers primært observerer eleverne. En unik mulighed for eleverne, vurderer butikschef Mette Madsen fra Netto i Storcenter Nord. - Eleverne får en helt unik mulighed for at få feedback fra nogle chefer, der kan fortælle dem, hvad de måske skal gøre anderledes eller har gjort super godt i forhold til at kunne have en fremtid indenfor Dansk Supermarked Group, siger Mette Madsen. Det fiktive storcenter åbner igen 2. februar klokken 10, og Dansk Supermarked Group sender gerne en bus, hvis man kan samle 40 eller flere, der vil hjælpe med til at presse eleverne og gøre et godt køb.

ÅRET 2016

Der var godt gang i Bøgehøj storcenter, da dørene blev åbnet. og der var mulighed for at gøre nogle gode indkøb. Foto: Tommy Loberg Jøns

Michelle Vesterby Mortensen var kommet lidt ud af sin vante arbejdsgang, da hun skulle håndtere legetøj og elektronik i stedet for tøj. Foto: Tommy Loberg Jøns

Delikatesseafdelingen var velbesøgt og bød på en lang række af produkter til at stille sulten og tørsten. Foto: Tommy Loberg Jøns

27


- et samarbejde mellem Djurslands Erhvervsråd og Viden Djurs 16 ANNONCETILLÆG

FREDAG DEN 2. SEPTEMBER 2016

.

De tre timer, som made By Djursland strækker sig over, har stor betydning for områdets erhvervsliv, som her får mulighed for at blive inspireret, men også styrke det lokale netværk. Foto: © Flemming Jeppesen, Fokus

aarhus airport november 2015 Made By Djursland

madebydjursland.dk

ÅRET 2016

Lokale kræfter går sammen Vi kan rigtig meget, når vi står sammen - Made By Djursland løber af stablen for anden gang i november i år.

N

år Danmarks Iværksætteruge i slutningen af november skydes i gang med forskellige arrangementer over hele landet, bliver det på Djursland markeret det lokale initiativ, Made By Djursland. Sidste år var første gang, at arrangementet løb af stablen, og det foregik i Aarhus Lufthavn.

”Der var stor interesse omkring vores initiativ, og det var virkelig en succes, hvor vi oplevede, hvordan folk nærmest var høje på ny og positiv energi, da de gik hjem, ” lyder det fra Tove Ingerslev, der er leder af Viden Djurs Projektafdeling og en af parterne bag Made By Djursland. Værdifulde ressourcer samles Uddannelsesinstitutionen står sammen med Djurslands Erhvervsråd bag arrangementet, som samler omkring 150 virksomhedsledere, iværksættere, ambassadører og lokalpolitikere fra alle egne af Djursland. ”Djursland bliver alt for ofte omtalt som et af Danmarks vandkantsområder og ikke andet, men vi har så meget andet at byde på, som gør området til et godt sted at bo og et godt sted at drive virksomhed. Vi har mange ildsjæle og virksomheder, som alle repræsenterer nogle værdifulde ressourcer, og hvis vi står sammen, kan vi rigtig meget. Det skal Made By Djurland sætte fokus på og være med til at udvikle, ” forklarer Tove Ingerslev. Tre timer med stor betydning På de bare tre timer, som arrangementet strækker sig over, får de inviterede delta-

28

gere mulighed for at selv at tilrettelægge deres program for dagen. Her kan de vælge imellem foredrag med oplægsholdere fra både området, men også resten af landet, mens der også er planlagt god tid til at netværke – og den blanding virker rigtig godt, viser erfaringen fra sidste år. ”Vi kan se, at det skaber noget positivt og giver ny energi, når folk mødes til inspiration og snak med hinanden. Så opstår der nye samarbejder og nye initiativer, som kan booste væksten og erhvervslivet, og som så også har betydning for Djursland kulturelt, oplevelsesmæssigt og bosætningsmæssigt, ” forklarer Tove Ingerslev.

TIDSREJSEN

Hun fortæller, hvordan en af sidste års oplægsholdere, Kim Bisgaard, der er leder af Culture & Business ved Innovation Lab, på bare 20 minutter formåede, at vende den negative stemning omkring lufthavnens fremtid til positiv, da han i sin peptalk foreslog, hvordan Djursland kan forvandle den, og bruge den til at brande Djursland kulturelt. Et oplæg, som resulterede i at deltagerne på kort tid samlede 60.000 kroner ind, som efterfølgende har sat en forvandling af lufthavnen i gang.

november 2016 Made By Djursland

samarbejder og initiativer opstår, madebydjursland.dk Nye når lokalområdets virksomhedsle-

Fortid, nutid og fremtid på Sostrup Slot I år får Made By Djursland mere royale og historiske rammer, når Sostrup Slot danner baggrunden for dette års arrangement. ”Vi skal på lidt af en tidsrejse på slottet, der har en begivenhedsrig historie som både slot og nonnekloster bag sig, men som også har en spændende fremtid foran sig. Så det bliver et møde mellem fortid, nutid

dere, iværksættere, ambassadører og lokalpolitikere sætter hinanden stævne, lyder det fra folkene bag Made By Djursland. Foto: © Flemming Jeppesen, Fokus

og fremtid, hvor vi vil sætte fokus på bl.a. digitaliseringsprocesser, og hvad de kan gøre for udviklingen af virksomheder på Djursland,” fortæller hun.

Jyllandsposten september 2016

FAKTA Om Made By Djursland Made By Djursland finder sted lørdag den 19. november. Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men der lægges snart mere information på facebook under Made By Djursland. Ellers kan man kontakte Tove Ingerslev, ti@ videndjurs.dk, for yderligere oplysninger.


Hjemmelavet tyggegummi er en videnskab Det er tredje år i træk, at den landsdækkende Naturvidenskabsfestival bliver holdt i Kattegatcentret. Her underviser studerende fra HTX i Grenaa folkeskoleelever i naturvidenskabelige ting, som passer til årets tema »hjerne og hjerte«. »Wow, det smager godt,« siger en pige overrasket om det stykke hjemmelavet tyggegummi, som hun kort forinden har puttet i munden. Pigerne omkring hende gør det samme, og de er enige. Det smager faktisk af tyggegummi. Og det smager godt. Det er tre studerende fra HTX i Grenaa, som står bag den hjemmelavede tyggegummiproduktion. Sammen med deres studiekammerater har de den sidste måneds tid arbejdet for at blive klar til den landsdækkende Naturvidenskabsfestival, som holdes for tredje år i træk i Kattegatcentret.

For hjerne og hjerte For tre af de studerende, som til daglig hører til på skolebænken på HTX i Grenaa, er det sjovt at komme ud af klasseværelset. »Det er sjovt at prøve noget anderledes, selvom det har været en lang proces for at finde den rigtige balance mellem de forskellige ingredienser og smage,« siger Johannes Pej, der sammen med to medstuderende har arbejdet på at lave deres eget tyggegummi. Drengene har selv været inde over valg af eksperiment. Det eneste krav var, at det skulle passe ind under temaet »hjerne og hjerte«. Det tyggegummi, som de studerende laver, har forskellige egenskaber, der kan påvirke hjernen. De har både arbejdet med chili, koffein og med konceptet om et smertestillende tyggegummi, som kan bruges af folk, som ikke kan sluge piller.

Bliver større for hvert år I år er der 1250 tilmeldte, hvilket er det højeste antal deltagere på de tre år. »Naturvidenskabsfestivalen er det største arrangement, vi har. To tredjedele af alle elever fra sjette til niende klasse deltager. Derfor har vi de sidste to år også været nødt til at holde det over to dage,« siger Lars Hagelskjær Wieland, der er Skoletjeneste- og Udviklingsansvarlig på Kattegatcentret. Udover at det er et voksende arrangement, så er det ikke kun folkeskoleeleverne, som får noget ud af det. »Det er god læring for vores studerende på HTX. Der er ingen tvivl om, at de kan huske alt, hvad der er blevet sagt i dag, fordi de netop har sat sig ind i det,« siger Johnny Christensen, der er koordinator for Naturvidenskabsfestivalen på Viden Djurs.

ÅRET 2016

HTX i Grenaa stiller op med to klasser fra 2.g, som i små grupper har til opgave at undervise folkeskoleeleverne. Formålet med festivalen er at give folkeskoleelever på landsplan et indtryk af både teknologi og naturvidenskab.

Ung til ung undervisning På Naturvidenskabsfestivalen er der 18 stande, hvor folkeskoleeleverne fra Norddjurs Kommune kan høre og opleve om forskellige ting. Studerende fra HTX i Grenaa har været med i alle tre år, og det er også dem, som står ved mange af standene. I og med at det er studerende, som står ved standene, opstår der også en ung til ung undervisning, som er et forsøg på at man i højere grad fanger folkeskoleelevernes interesse for det naturvidenskabelige element.

Festivalen arrangeres i samarbejde med Norddjurs Skoletjeneste. Projektet er finansieret af Nordea-Fondens naturvidenskabelige festivalpulje, og finder hvert år sted i uge 39.

Århus Stiftsstidende september 2016

29


Flot andenplads til salgselev Fagprøveelev Anne Skarby løb med andenpladsen ved Årets Fagprøvepris i København. GRENAA: Detaildivisionen fra Viden Djurs var forleden med til Danish Retail Awards, hvor “årets fagprøvepris“ skulle uddeles hos Dansk Erhverv på Børsen i København. Fra Viden Djurs og Vero Moda i Bruuns Galleri i Aarhus var salgsassistentelev Anne Skarby nomineret til årets fagprøve“.

Hun løb med andenpladsen for hendes arbejde med at implementere sit eget slag/service koncept. “Anne Skarby har under hele uddannelsen udvist et kæmpe engagement og vist en glæde ved at arbejde i Vero Moda, hvilket også afspejler sig i hendes fagprøveprojekt,” fortæller Janne Møller fra Detaildivisionen på Viden Djurs.

ÅRET 2016

Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Thrane Nørby, var også med til prisuddelingen, og Anne Skarby fik i pausen lejlighed til at fortælle om sit projekt til ministeren og andre interesserede.

Anne Skarby 30

Grenaabladet og uddannelsesnaevnet.dk oktober 2016


Gymnasieelever konkurerer i at lufte mest ud

På VID Gymnasier i Grenaa lærer de unge vigtigheden af at lufte ud og have et godt indeklima i kampen om at få den gyldne blæser. Der blæser nye vinde i klasselokalerne på VID Gymnasiet i Grenaa. Her har en konkurrence fået eleverne til at lufte mere ud og skabe et bedre miljø for læring og udvikling. CO2 niveauet måles i alle lokalerne for at holde øje med, om der bliver luftet nok ud. - Vi lufter så meget ud som muligt, fordi vi kan se, hvem der gør det mest, siger eleven Noah Haakon Nielsen. - Nu kan vi følge med i CO2 niveauet i hver enkelt klasse og se, når det bliver alarmerende højt. Det kan vi så bede de unge om at gøre noget ved eller allerbedst så gør de selv noget, forklarer planchef på gymnasiet, Henrik Pedersen.

ÅRET 2016

For at give de unge endnu flere grunde til at lufte ud, så har man også lavet en konkurrence, hvor den klasse, der er bedst til at lufte ud, får den gyldne blæser. Og det bedre indeklima har allerede vist sig i form af positive konsekvenser for eleverne. - Flere folk engagerer sig mere i timerne, og produktiviteten er større nu end før, siger Noah Haakon Nielsen.

TV2OJ november 2016

31


Amerikansk udvikler er positiv

Grenaa kan blive spil-mekka Starr Long er måske ikke et navn, der klinger bekendt i den brede befolkning, men blandt eleverne på Erhvervsakademi Danias spillinje i Grenaa er han en stjerne. Han bliver betegnet som en af verdens 20 mest indflydelsesrige spiludviklere og har arbejdet for blandt andet Disney og har haft fingrene med i flere store computerspilsudgivelser. Tirsdag formiddag gæstede han netop Erhvervsakademi Dania for at holde oplæg om en ny trend inden for spiludvikling, “Open Development”. Starr Long kommer fra Austin i Texas, som siden 1980’erne har udmærket sig inden for udvikling af computerspil. Han tror på, at Grenaa kan få samme status, hvis byen fortsætter med at fokusere på at samle uddannelser inden for it og computerspil:

ÅRET 2016

- At have sådanne uddannelsescentre vil trække folk hertil. Hvis det på nogen måde er som i Austin, så gik en del af vores ansatte enten på Austin Community College eller University of Texas, og bliver de, fordi de er glade for Austin. Mange studerende på samme sted I dag går der omkring 6-800 studerende på de forskellige spiluddannelser i Grenaa fordelt på Game College, hvor eleverne kan tage en HTX- eller HHX-uddannelse med speciale i computerspil og Erhvervsakademi Dania, som står for de videregående uddannelser. Det er netop denne “fødekæde”, som ifølge Starr Long er helt essentiel, hvis byen vil tiltrække og ikke mindst fastholde dygtige computerfolk. Ved at samle uddannelserne på samme sted, sikrer de studerende sig også gode muligheder for at sparre med hinanden og på den måde blive endnu dygtigere, fortæller han.

32

TV2OJ februar 2016


Grenaa vil være

Danmarks Silicon Valley Game Hub Denmark Incubator på GD-grunden i Grenaa har givet 12 spilvirksomheder optimale forhold. Regionsrådsformand Bent Hansen (A) foretog den officielle indvielse af Game Hub Denmark Incubator på GD-grunden i Grenaa i sidste uge. Det gjorde han, fordi Game Hub Denmark Incubator er en del af et større projekt, som både rummer regionale og internationale perspektiver samlet i Game Hub Scandinavia - et fælles nordisk EU-projekt, der løber over tre år og har partnere i både Danmark, Sverige og Norge. Det er VID-projekter med afdelingsleder Tove Ingerslev, der er det lokale Norddjurs-islæt i projektet.

ÅRET 2016

500 spilunge Med Game Hub Denmark Incubator lægger Viden Djurs endnu en sten på det hus, som uddannelsesinstitutionen har bygget på i mange år, og hvor målet er at fastholde positionen: Grenaa som Danmarks spilhovedstad. Det understregede direktør Ole Svit også, da han kort trak historien op ved indvielsesarrangementet. “Grenaa er nu hjemsted for cirka 500 unge, der er nogle af de dygtigste i landet, når vi taler spiludvikling,” sagde Ole Svit. Med Game Hub Denmark Incubator får 12 spilvirksomheder mulighed for at bo dør om dør og udvikle sig til at blive flyvefærdige, så de kan klare sig på de internationale markeder, hvor spilindustrien har et enormt vækstpotentiale

Afdelingsleder for VID-projekter Tove Ingerslev og Ole Svit, direktør for Viden Djurs, ser store forretningsmæssige muligheder i de 12 unge spilvirksomheder, der bor dør om dør i Game Hub Denmark Incubator

En engageret Regionsrådsformand Bent Hansen priste initiativet i høje toner og ikke mindst, at industribyen Grenaa med Game Hub Denmark Incubator har formået at finde en ny indgang til fremtiden

Bent Hansen (stående.) er uddannet historiker. Derfor studerede han med stor interesse projektet ’War of Rights’, der handler om Den Amerikanske Borgerkrig 1861-1865. Hør de to unge fyre bag projektet præsentere det i et videoindslag på norddjurs.lokalavisen. dk og facebook/lokalavisennorddjurs. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Lokalavisen Norddjurs juni 2016

33


Viden Djurs strammer kravene til uddannelsen som web-integrator En ny kvoteordning på uddannelsen betyder, at der på landsplan skal uddannes færre web-integratorer. Derfor indføres der i foråret strammere krav på uddannelsen i Grenaa. GRENAA: Når kalenderen skifter fra 2016 til 2017, så varsler det også nye tider for uddannelsen som webintegrator hos webitGrenaa i Grenaa, der hører under Viden Djurs. For her vil optagelseskravene til de kommende studerende blive strammet som følge af en ny kvoteordning, der på landsplan vil bringe optaget på uddannelsen ned fra 398 til 250. Det får også konsekvenser i Grenaa, hvor uddannelsen, der er meget efterspurgt, fra 2017 blot kan optage 32 elever fordelt på 16 elever i januar måned og 16 elever efter sommerferien.

- Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget man vil ligge i sin uddannelse, men der er rigelig mulighed for at prøve kræfter med forskellige typer af opgaver og man kan sagtens begynde at skabe sin egen lille virksomhed, mens man går på skolen. Men man skal være klar over, at der er meget kodning involveret, siger Jacob Vinjegaard.

ÅRET 2016

- I mine øjne er det acceptabelt med kvotesystem på uddannelsen, men 250 elever på landsplan er for lidt efter min vurdering. Vi er selvfølgelig ikke interesseret i at uddanne folk til arbejdsløshed, men der er flere og flere virksomheder, der skaber arbejdspladser, som passer til den her uddannelse, siger afdelingsleder Alex Townley Porsborg, der i denne uge har inviteret de kommende januar-elever indenfor på uddannelse til en informationsdag. Og der bliver rigelig brug for information fra Viden Djurs’ side i løbet af næste år, hvor uddannelsen vil kopiere den måde, man optager elever til 3D College. - Det bliver med en decideret optagelsesdag, hvor vi skal have folk ind og lære dem at kende, se noget af deres arbejde og blive klogere på, om de kan klare uddannelsen, så de bagefter kan få sig et arbejde. Det er en måde, som vi har brugt på 3D College, hvor eleverne kommer fra hele landet. Der har vi tidligere på web-integrator-uddannelsen haft samtaler over telefonen eller fysisk, men det ændrer vi på i foråret, forklarer Alex Townley Porsborg. Uddannelsen til web-integrator handler om at skabe dynamiske hjemmesider og web-apps, som man lærer at kode fra bunden. Man arbejder blandt andet med design af grafisk salgsmateriale og design til web. Uddannelsen er udelukkende skolebaseret og kræver derfor ingen praktikplads. Men det betyder langt fra, at man bare kan slappe af

34

på skolen, fortæller web-integrator studerende Jacob Vinjegaard, der sammen med tre medstuderende er i gang med at udvikle en job-app for Syddjurs Kommune, der skal hjælpe unge mennesker med at finde jobs.

Alex Townley Porsborg kan se frem til et år, hvor der skal optages færre elever på web-integrator uddannelsen end tidligere. Foto: Tommy Loberg Jøns

Web-integrator elever fra webitGrenaa og 3D College skaber allerede spilvirksomheder i Game Hub Denmark Incubator på GD-grunden i Grenaa til stor glæde for Alex Townley Porsborg. - Vi uddanner allerede dygtige elever i dag, der kommer i arbejde eller får skabt deres egne virksomheder. Og med de nye kvoteregler kan vi så vælge de bedste ud, så vi i fremtiden kan uddanne endnu bedre elever. Webintegrator-uddannelsen har i nogle kredse et dårligt ry og det er synd, for det er en fantastisk uddannelse, hvor mange af vore dygtige elever kan gøre sig gældende i de store webbureauer, siger Alex Townley Porsborg. I 2016 optog Viden Djurs 62 elever på web-integratoruddannelsen.

Århus Stiftstidende december 2016


Kalø Økologisk Landbrugsskole har haft 26 elever fra den internationale uddannelse Global Organic Farmer på fire ugers fælles praktikforløb i Tanzania.

KALØ: 26 elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole er i dag tilbage i Danmark, hvor de fortsætter deres uddannelsesforløb Global Organic Farmer, efter fire ugers fælles praktikforløb i Tanzania. Uddannelsen til Global Organic Farmer er ny og grundidéen med forløbet er at uddanne økologiske landmænd, der kan arbejde globalt og på tværs af landegrænser. Sammensætningen af klasserne består dels af danske studerende, men et stigende antal udenlandske elever søger ind på uddannelsen og nationaliteterne tæller over 14, der i løbet af 3,5 år uddannes på Kalø og i resten af verden. Forløbet i Tanzania er en del af grundstammen i uddannelsen, idet det er med til at forberede eleverne til at stå på egne ben. I løbet af de fire ugers ophold i Tanzania har eleverne arbejdet intensivt med kaffedyrkning. Mange af dagene har eleverne i grupper besøgt lokale farmere og indgået i driften af både kaffeplantager, bananproduktion, mango, papaya og avocado. De har skullet begå sig på lige fod med lokale tanzanianske medarbejdere, leve under samme vilkår, spist den samme mad, deltaget i kulturelle sammenhænge og generelt skullet omstille sig til en helt anden verden, end den de kender hjemme fra Europa.

opgave at prøve at øge udbyttet af mælkeproduktionen hos lokale malkebønder. De lokale landmænd var meget lydhøre overfor elevernes innovative og konstruktive ideer. Det lykkedes eksempelvis klassen at ændre foderplaner og tilgangen til dyrevelfærd hos flere lokale malkebønder. Det resulterede straks i en øget produktion. Rent faktisk så meget som 20 procent stigning i mælkeydelse pr. ko. Ud over det rent faglige perspektiv har eleverne også haft mulighed for at diskutere kultur, global opvarmning, fødevaremangel i Afrika, driftsoptimering samt alle de økonomiske forhold der hver eneste dag spiller en stor rolle i Afrikas fødevareproduktion.

ÅRET 2016

Global Organic Farmer-holdet fra Kalø samlet i Tanzania

Åbent hus på Kalø Global Organic Farmer uddannelsen er åben for tilmeldinger og næste hold begynder på Kalø mandag 8. august. Ud over Global Organic Farmer uddannelsen, tilbyder Kalø Økologisk Landbrugsskole også mange andre uddannelser herunder den allerede succesrige EUX-Landmandsstudent hvor man på fire år opnår både en gymnasial uddannelse samt en erhvervsrettet uddannelse som faglært økologisk landmand. Kalø holder åbent hus lørdag 30. april kl. 11-15, hvor man kan møde både elever, undervisere og høre meget mere om de muligheder en uddannelse fra Kalø giver.

Husdyr & innovation Eleverne har også arbejdet med husdyrproduktion. Som en del af forløbet i Tanzania satte eleverne sig den

Ebeltoft Folketidende april 2016

35


Ã…RET 2016

36


Ã…RET 2016

37


VID Erhvervsuddannelser, Århusvej i Grenaa

ÅRET 2016

• • • • • • • • • • • • • •

smed industrioperatør industritekniker elektriker personvognsmekaniker lastvognsmekaniker entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker EUX-håndværker EUD-business EUX-business gastronom ernæringsassistent tjener bager og konditor

VID Medie, Ydesvej i Grenaa • •

Webintegrator Digital medie

WebITAarhus, Kannikegade i Århus •

Webintegrator

VID Erhvervsuddannelser, Skovridervej i Rønde • • • • • • •

Økologisk landmand EUX Økologisk landmand Global Organic Farmer Produktionsleder EUD10 (fra august 2016 også i Auning) Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport

VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej i Grenaa • •

hhx htx

VID Gymnasier, Skrejrupvej i Rønde •

38

hhx


VID Detaildivisionen, N.P. Josiassens Vej i Grenaa • • •

Handelsuddannelsen med specialer Detailuddannelsen med specialer Businessguides

Viden Djurs, Århusvej i Grenaa •

VID Efteruddannelse

Campus Djursland, Ydesvej i Grenaa • •

3D College Game College

Campus Djursland, Karen Blixensvej i Grenaa • • •

Brazil Football College Fashion College Business College

Hvor mange er vi? Studerende

1761

Fordelt på uddannelser: 385 399 30 39 50 357 339 161

Ansatte

250

ÅRET 2016

EUD merkantil EUD teknisk EUD landbrug EUX EUD10 hhx htx Øvrige

Hvor mange penge har vi at gøre med? Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter

Hvad bruger vi pengene til Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Omkostninger i alt

Finansielle poster Årets resultat

143.211.713 34.922.545

-117.825.667 -3.479.265 -16.344.411 -20.534.140 -5.212.712 -7.771.572 -171.167.767

-1.596.720 5.369.771 39


Ã…RET 2016

40