Året 2014

Page 1

Ã…ret 2014


Årets resultater 2014 vil formodentlig blive husket som året, hvor vi fusionerede med Kalø Økologiske Landbrugsskole.

Et stort analysearbejde og et stort stykke politisk arbejde var gået forud, inden den endelige bestyrelsesbeslutning den 24. juni. At det lykkedes, skyldes ikke mindst en positiv økonomisk tilkendegivelse fra Syddjurs kommune, der agerede hurtigt på vores henvendelse. Perspektiverne falder i 2 retninger. Den økologiske landbrugsform og produktion er i voldsom

får startet på den rigtige ungdomsuddannelse. Norddjurs Kommune har med deres økonomiske støtte, været afgørende for at dette projekt også lykkedes.

fremdrift, hvilket vil indebære en stor efterspørgsel efter unge, der både har både lyst og indsigt til at arbejde med økologisk produktion. Kalø er i dag den eneste landbrugsskole, som kan tilbyde en økologisk landmandsuddannelse. Det andet perspektiv er en klar og tydelig tilstedeværelse i Syddjurs Kommune med flest mulige uddannelsesretninger. Dette hænger fint sammen med vores etablering af HHX i Rønde, og vi understøtter dermed kommunens ønske om at udbygge et Campus Kalø.

og med endelig godkendelse af bestyrelsen den 27. november 2014. Rigtig mange af vore medarbejdere har været involveret, og bestyrelsen fik også sat deres ”fingeraftryk” på Strategi 2018. Strategi 2015 har fået 2 nye ben koblet på; den forretningsmæssige med 3 nye tiltag, og så en klarere værdiskabelsestilgang til uddannelse.

2014 var sidste år af Strategi 2015, og vi brugte derfor også en del energi på at formulere og fastlægge Strategi 2018. Det blev en intensiv proces, startende august

Året 2014 ”VID Science” byggeriet blev taget i brug, og det har i den grad styrket de naturvidenskabelige fag, teknologi og teknikfagene på HTX uddannelsen. Den nye bygning er tydeligvis også blevet et nyt socialt samlingspunkt for alle elever på VID Gymnasier. Vi fik også færdiggjort byggeriet af et køkken og en ”prøverestaurant” på Århusvej, sådan at vi kunne åbne dørene op for 40 nye elever til ”Mad til mennesker” grundforløbet den 1. august 2014. Igen en bekræftelse af, at nærhed og beliggenhed betyder alt, ift. at de unge 2

Som dette hæfte tydeligt illustrerer, har vi haft voldsomt travlt i 2014. Alle har bidraget til de mange vellykkede forandringsprojekter vi har gennemført, ikke mindst vore administrative og tekniske medarbejdere, der i den grad har være fleksible og bidraget til, at vi er kommet godt i mål med vore projekter. Alt i alt, et godt år, hvor vores strategiske fokus har været på plads, og vi kan på mange måde sige at vores Strategi 2015 er gennemført, og visionen for de næste 4 år er med Strategi 2018 tydelig for alle. Ole Svit


Viden Djurs fusionerer

med landbrugsskole Fusion med Kalø Landbrugsskole realitet inden sommerferien. UDDANNELSE: Der er nu 8 landbrugsskoler tilbage i Danmark efter at Kalø Økologisk Landbrugsskole ved Rønde hen over sommeren har fusioneret med Viden Djurs, og det er ganske givet ikke den sidste fusion, der er set.

Afsætningsdel kobles på Kalø Økologisk Landbrugsskole skal altså fortsat være dynamoen for økologiske uddannelser, men får med fusionen tilføjet endnu en gren. “Viden Djurs er stærke på viden og uddannelser inden for detail, så vi kan bidrage til at bringe detail sammen med landbrugsuddannelsen. Det er netop ved at koble afsætningsdelen på, at vi kan skabe en niche, der adskiller sig fra andre lignende uddannelser.” forklarer Ole Svit. “Populært sagt skal landmænd ikke uddannes til at levere dyr til slagterierne, men uddannes til at levere til et marked.”

medfører en større revolte. De nuværende uddannelser fortsætter som hidtil. “Opgaven for os bliver at få endnu flere unge til at se Kalø Økologisk Landbrugsskole som det rette sted, hvis de er interesseret i at få en uddannelse, hvor økologien er i centrum,” siger Ole Svit. Forstander fortsætter Kim Qvist Jørgensen, nuværende forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole, fortsætter på posten. “Vi har haft et glimrende samarbejde med Kim Qvist Jørgensen, og vi er enige om den fremtidige drift,” forsikrer Ole Svit, der sammen med forstanderen har mange andre bolde i luften der kan skubbe skolens udvikling i den rigtige retning. “Det kan jeg ikke fortælle så meget om lige nu, men de ting, der er i støbeskeen, vil betyde helt nye perspektiver for eleverne. Så meget tør jeg godt afsløre,” smiler direktøren hemmelighedsfuldt.

Året 2014

Kalø Økologisk Landbrugsskole er Danmarks eneste økologiske landbrugsskole, og det skal den fortsætte med at være efter at vi har fusioneret, understreger Viden Djurs direktør Ole Svit. “Fusionen kom på plads lige inden sommerferien. De nye vedtægter er godkendt, og alt er klappet af,” fortæller Ole Svit. Fusionen betyder, at Viden Djurs overtager Landbrugsskolens aktiver og passiver og ansvaret for driften. Navnet fastholdes, og Kalø Økologisk Landbrugsskole kommer fremover til at høre under den hat af Viden Djurs, der hedder ‘VID Erhvervsuddannelser’.

Fortsætter som hidtil De nuværende elever og de nye, der starter i midten af august, vil ikke opleve, at fusionen i første omgang Lokalavisen Norddjurs august 2014

3


Mad skal da ikke bare stille sulten Det var et af budskaberne ved indvielsen af ny Viden Djurs uddannelse UDDANNELSE: “Det er er godt, at der er så meget fokus på god og sund mad i disse år,” sagde Ole Svit, direktør for Viden Djurs, da den nye erhvervsuddannelse (EUD) ‘Mad til mennesker’ blev officielt indviet i lokalerne på Aarhusvej.

Året 2014

“Det er er godt, at der er så meget fokus på god og sund mad i disse år,” sagde Ole Svit, direktør for Viden Djurs, da den nye erhvervsuddannelse (EUD) ‘Mad til mennesker’ blev officielt indviet i lokalerne på Aarhusvej. Direktøren bemærkede, at udsendelser om mad nærmest er ved at overbooke sendefladen på stuens femte væg, fjernsynet, og at diverse medievante kokke gerne ynder at betragte mad som en kunstart.

2 mio. fra Norddjurs Borgmester Jan Petersen (S) klippede den røde snor efter, at han havde rost Viden Djurs for på ny at være fremme på beatet og se mulighederne på markedet til glæde for unge mennesker i lokalområdet, som ellers ville været tvunget til at starte uddannelsen i enten Aarhus eller Silkeborg. Norddjurs Kommune har bidraget med 2 mio. anlægskroner til, at uddannelsen kunne starte primo august 2014. De resterende 2.5 mio. kroner af den samlede anlægssum på 4.5 mio. kroner har Viden Djurs taget fra egen kassebeholdning. Pengene er gået til at løfte køkkenfaciliteterne op på det nødvendige niveau. “Når vi i Norddjurs beslutter os for at ville noget sammen, så lykkes det også,” lød det fra Jan Petersen. På Viden Djurs kan de 42 unge tage grundforløbet på uddannelsen, mens hovedforløbet skal tages på en anden teknisk skole.

“I skal først og fremmest lære en række basale ting omkring tilberedning af mad, fødevarer, sundhed, god hygiejene og alt det andet, der følger med,” fortsatte Ole Svit henvendt til de 42 stolte unge, hovedparten fra Norddjurs, resten fra Syddjurs, i alderen fra 16 til 35 år, behørigt klædt på i kokke-outfit, som startede på uddannelsen allerede i august 2014.

4

Lokalavisen Norddjurs september 2014

Det er muligt at starte inden for følgende områder: • Gastronom • Detailslagter • Ernæringsassistent • Tjener • Bager og konditor Viden Djurs har startet uddannelsen i et tæt samarbejde med Aarhus Tech, der har bidraget med knowhow og gode råd i opstartsfaden


Spritny spiluddannelse er allerede en succes Fokus: Med en markedsorienteret udgave af det velkendte GameIT College har Viden Djurs i Grenaa tydeligvis ramt plet.

Ă…ret 2014 Grenaa Bladet september 2014

5


Læreplads

og uddannelse Flere og flere unge har kastet deres øjne på den nye uddannelse, EUX-Merkantil, på VID Erhvervsuddannelser, hvor man kombinerer handelsskole med gymnasiefag på HF-niveau.

Året 2014

GRENAA: Der er noget, der tyder på, at VID Erhvervsuddannelser har ramt plet med den nye uddannelse, EUXMerkantil. Et stigende antal unge har nemlig fået øjnene op for de ekstra mange muligheder, der ligger i uddannelsen, som kombinerer fag fra handelsgymnasiet med erhvervsuddannelsen HG, så de studerende får kompetencer, der svarer til en HF. Efter to år kan de frit vælge, om de vil i praktik hos en arbejdsgiver eller vil læse på en videregående uddannelse. Der er også mulighed for at gøre begge dele, altså først gå i lære og sidenhen læse videre, hvilket da også er intentionen bag uddannelsen. »Jeg synes, det er smart, at man har valget imellem at få sig en læreplads og at tage en videregående uddannelse. Men jeg er lidt i tvivl, om jeg vil på EUX-Merkantil eller på HHX,« fortæller Emma Hesselø. Hun er 16 år og går på Vestre Skole i Grenaa. Her klarer hun sig fint, vurderer hun selv, og vil derfor gerne have en ungdomsuddannelse på et højt bogligt niveau. Samtidigt drømmer hun om at komme til at arbejde i butik, så den nye EUX-uddannelse på VID Er vervsuddannelser passer godt ind i hendes planer. Mange muligheder Marie John Pedersen er 17 år og går på 10. Klasse-Center Djursland og har også et godt øje til EUX-Merkantil, som hun hørte om for første gang fra sin UU-vejleder. Også hun lægger særlig stor vægt på fleksibiliteten og de mange muligheder, uddannelsen åbner. »EUX-Merkantil giver mig et højere niveau, og lige nu tror jeg, jeg gerne vil stå i butik i fremtiden. Hvis jeg

6

Djurslands Posten marts 2015

ombestemmer mig, har jeg flere muligheder. Jeg synes også, fagene ser gode ud. Nogle af dem kender jeg fra folkeskolen og 10. klasse. Hvis EUX’en hen ad vejen viser sig at være for svær, kan jeg komme over på HG i stedet for,« siger Marie John Pedersen.


Bæredygtigt landbrug på skolebænken DJURSLAND: Kalø Økologisk Landbrugsskole, Danmarks eneste af slagsen, udbyder fra næste sommer den helt nye linje “Global Organic Farmer”.

”Jeg havde helt klart valgt Global Organic Farmer som min uddannelse, hvis jeg havde haft den mulighed, da jeg startede på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Jeg har en studentereksamen og skal i praktik i Storbritannien, så uddannelsen havde passet perfekt til mig,” fortæller Kristoffer Korshøj. Han er ved at afslutte sit grundforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole og venter på at komme et halvt år i praktik til marts på Ragman’s Farm i Snowdonia, der ligger i det nordlige Wales. Her dyrker de grøntsager og svampe, har får og geder samt skovbrug og skovhave. Kristoffer ser frem til at komme i praktik i et landbrug med så stor diversitet. ”Vi har hvert år en flok elever, der ligesom Kristoffer ville vælge og være egnet til at gå på Global Organic Farmer-linjen. De har studentereksamen og er derfor et niveau over de andre på teorien men har ofte mindre praktisk erfaring. Med den nye linje kan vi give studenterne merit for noget teori og bruge den tid, vi sparer, på håndværket og det globale,” forklarer Kim Qvist, som er forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Han ser en fremtid, hvor landmænd, der har gået på Gloabl Orgnic Farmer-linjen, vil skabe jobs i nicheproduktioner og deltage som forandringskonsulenter

i omstilling af verdens landbrugsproduktion fra monokulturer til rentabel bæredygtig fødevareproduktion i pagt med naturen frem for på trods af den. Ifølge Kim Qvist er verden tvunget ud i den forandring, så han mener, der globalt vil blive stor efterspørgsel på landmænd med de nødvendige kompetencer. Dem får man som Global Organic Farmer. ”Vi tror på, at fremtiden bringer en stor grøn omstilling globalt. Da vi er den landbrugsskole, der i Danmark er længst med bæredygtighed og økologi, forpligter det os til at uddanne landmænd og konsulenter til den fremtid,” fortæller Kim Qvist.

Året 2014

Global Organic Farmer er en helt ny linje, som fra august 2015 vil blive udbudt årligt på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Den består af grundforløb på landbrugsskolen og efterfølgende praktik på et landbrug i udlandet. Den er for elever fra Danmark og andre EUlande med studentereksamen, og skolen budgetterer med at optage 25 hvert år, selv om man forventer at mange flere vil søge ind.

På uddannelsen til Global Organic Farmer bliver der undervist på engelsk. Derfor skal eleverne beherske sproget samt have en erkendt interesse for bæredygtighed og økologi. Den vil blive målt ved individuelle optagelsessamtaler på skolen samt via Skype for den halvdel af ansøgerne, skolen forventer fra andre EU-lande. ”De kan godt glæde sig, dem der skal gå her på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Her er et tæt fællesskab med højt til loftet. Vi støtter hinanden og lærerne brænder virkeligt for at formidle fagene. Vi har hyggelige rammer med en fed kantine med lækker økologisk mad og flotte værelser med træ på væggene. De minder lidt om en gammel højskole. Jeg har selv havudsigt fra mit værelse,” fortæller Kristoffer Korshøj. Han ser nu frem til at komme i praktik i Storbritannien for at lære at håndtere et alsidigt landbrug. Hvem der får hans værelse med havudsigt til den smukke Kalø Vig er uvist, men der er reel chance for, at det bliver en af de kommende elever på Global Organic Farmerlinjen. Djurslands Posten december 2014

7


et fedt lærerigt og udfordrende skoleår

Året 2014 8


Ă…ret 2014

VID klar med nye erhvervsuddannelser

Djurslands Posten februar 2015

9


Student i Grenaa med mad på skoleskemaet UDDANNELSE: Ny studieretning på Viden Djurs giver mere fokus på mad og ernæring.. Food Science hedder den nye studieretning, unge fra Djursland kan vælge på htx på VID Gymnasier i Grenaa fra august. Med hovedvægt på biologi og kemi får de studerende indsigt i gastronomi, bæredygtighed og økologi med en videnskabelig tilgang.

Året 2014

Den stigende interesse for ernæring, sundhed og bæredygtighed mærker man allerede på VID Erhvervsuddannelser, hvor grundforløbet Mad til mennesker har optaget overraskende mange studerende på det allerførste hold. Det er en af grundene til, at Viden Djurs nu følger op med en gymnasial studieretning for dem, der ønsker at læse videre inden for området mad. »Der bliver mere og mere fokus på mad og ernæring i de her år. En stigende del af medierne beskæftiger sig med mad og giver os større bevidsthed om mad og også mere selvbevidsthed om vores egne madtraditioner i Danmark og Norden. Derfor tror vi, at tiden er den helt rette til at udbyde den her studieretning,« siger Lennart Degn, som skal undervise i biologi og teknikfag på den nye studieretning. Han hentyder blandt andet til det stigende antal TV-programmer om mad - blandt andre »Spise med Price« og »MasterChef« - der sætter fokus på, både hvordan god mad tilberedes, og hvordan man vælger den rigtige, sunde ernæring. Dertil kommer en stor mængde litteratur om mad og sundhed i form af magasiner og bøger. Den nye studieretning henvender sig til alle de unge, der har fanget interessen for mad og ønsker at bygge ovenpå med videnskab om emnet på gymnasiet og sidenhen uddanne sig videre på området. »I undervisningen kommer vi til at undersøge mad videnskabeligt. De studerende skal i blandt andet fa-

10

Djurslands Posten februar 2015

gene kemi og biologi forstå videnskaben bag fødevarer. Vi vil måle på, hvad råvarerne indeholder, og hvad der sker under tilberedningen. Vi vil udfordre alle de gamle husråd for at se, om de virker samt hvorfor og hvordan,« siger Johnny Houmann Christensen, der skal undervise i teknologi og studieområdet. De to undervisere har visioner om mange forløb om mad i de helt nye faciliteter, der er i form af et biologilaboratorium og det køkken, som erhvervsuddannelsen Mad til mennesker anvender til dagligt. De håber på at samarbejde med lokale virksomheder om emner, der kunne handle om noget så forskelligt som havet som spisekammer eller forskellige madoliers egenskaber. Med virksomheder som Lallemand-gærfabrikken, Norway Seafoods, Kattegatcentret og lokale producenter er der ifølge de to undervisere gode muligheder for at få sådan et samarbejde op at stå. Der er også planer om projekter i samarbejde med Kalø Økologisk Landbrugsskole, der sidste år fusionerede med Viden Djurs. »Food Science er en vildt spændende studieretning, som er oplagt at vælge for både drenge og piger, som vil uddanne sig inden for gastronomi og sundhed. Efter htx kan de vælge blandt alle videregående uddannelser, og det vil klart give mening, hvis mange af dem vælger at læse for eksempel human ernæring, farmaceut, biokemiker eller mejerist,« mener Lennart Degn. På Hotel- og Restaurantskolen i København har man allerede en tilsvarende studieretning. Den hedder HTXGastro-science og startede sit første hold studerende sidste sommer. Repræsentanter fra Hotel- og Restaurantskolen vil i nær fremtid besøge VID Gymnasier for at udveksle ideer og erfaringer samt drøfte et muligt, fremtidigt samarbejde.


Undervisning

man kan bruge i hverdagen Skole: Faser, mĂĽl og udvikling i fokus pĂĽ intensivt akademihold i coaching i Grenaa.

Ă…ret 2014

Djurslands Posten februar 2015

11


Rekordmange unge på GameIT College 1. februar holdt GameIT College i Grenå åbent hus, hvor mange spilglade unge mennesker lagde vejen forbi.

Året 2014 12

GRENÅ: Der var en god stemning på Campus Djursland, der viste uddannelsen og kollegierne frem. Der var mulighed for at få en snak med de studerende, rundvisning på campus af elevguider, og se hvad nogle af de studerende arbejder med. På trods af et stort fremmøde allerede i efteråret, da campus afholdt deres første åbent hus, var fremmødet denne gang rekord højt. »De studerende er glade og stolte over at kunne vise deres skole frem, og på en dag som i dag er det de studerende, der fungerer som ambassadører, værter og guider, der sørger for de besøgende,« siger Søren Hansen, som er innov tionschef. Genial opfindelse For kommende elev Bo Nyby er GameIT College den rigtige vej. »Jeg vil gerne have en gymnasial uddannelse, og at jeg kan kombinere den med min interesse, som er spiludvikling, er fedt. Jeg elsker spil og spilverdenen. Det er en uendelig verden og man kan lave så mange ting, og udfolde sine ideer og kreative

Djurslands Posten februar 2014

evner,« siger han. GameIT uddannelsen er på rekordtid blevet meget populær. De fleste unge mennesker er interesseret i spil og spilverdenen, hvilket også kunne ses på antallet af fremmødte på campus. »Vi oplever stor interesse for vores uddannelse, og det betyder, at i øjeblikket tikker tilmeldingerne ind til studiestart til sommer. Vi forventer at kunne starte tre klasser med 90 elever i alt til august,« siger Søren Hansen. For 16-årige Bo Nyby har det at komme til åbent hus gjort, at han nu er blevet helt sikker i sin sag, om at starte på GameIT College. Han var kommet til åbent hus for at se stedet og høre mere om uddannelsen. Men det var også for at vise hans forældre stedet og så de kunne blive klogere på GameIT-uddannelsen.


Læreplads til alle på elholdet i Grenaa En særlig indsats i fagenes indhold og krav til eleverne om præsentation af projekter har givet bonus hos Viden Djurs. VID Erhvervsuddannelser i Grenaa kan levere en ren solstrålehistorie - og kan slet ikke bidrage til billedet af, at mange unge på erhvervsuddanelserne kommer i klemme, når teorien på skolebænken skal afløses af praktisk arbejde i en virksomhed.

»Vi har koordineret undervisningen i el og i matematik, så de to fag fulgtes ad. De har altså kun lært om et emne i matematik, når de samtidig skulle bruge det ude i værkstedet eller til et projekt. For eksempel lå brøkregning samtidig med, at de havde om modstande i el. På den måde har eleverne til hver en tid kunnet se meningen med undervisningen, og det er tydeligt, at det har givet resultater,« fortæller Jan Krog Nielsen. Han har undervist holdet i ellære og har klart kunnet mærke elevernes højere motivation. Med udgangspunkt i de lokale virksomheders krav til, hvad lærlingene skal kunne, har han i samarbejde med kollegaen, som underviser i matematik, valgt og udviklet opgaver og projekter, som er virkelighedsnære. Samtidigt har de studerende skullet præsentere sig og deres projekter for holdet og på den måde skullet øve sig i at stå frem og komme ud med et budskab. »Det er utroligt dejligt, at jeg har fundet den her læreplads. Det har helt sikkert betydet en stor del, at vi har lært at sælge os selv, tale tydeligt og stå fast på det, man siger. I matematik har vores lærer været god til at give opgaver, der var el-relaterede. Samarbejdet imellem de to fag har lykkedes rigtig godt, og jeg tror, jeg har lært meget mere, end jeg ellers ville have gjort,« vurderer Jonas Just, som netop har skrevet kontrakt på en læreplads hos El:Con i Grenaa.

VID Erhvervsuddannelser har succes med at hjælpe deres studerende til at finde sig en læreplads. Fra venstre Jesper Nielsen Hindkjær fra El:Con, lærling Jonas Just og Jan Krog Nielsen, der underviser i el på VID Erhvervsuddannelser. Foto: historiesnedkeren.dk

Året 2014

Således kan man melde ud, at når den sidste elev på det netop afsluttede grundforløb på Strøm om kort tid har skrevet kontrakt med sin mester, er der fuldt hus på lærepladsene. Hverken de unge eller deres undervisere er i tvivl om, at årsagen til den store succes ligger i en anderledes måde at bygge undervisningen op på.

Han har i høj grad oplevet, at undervisningen i fagene har hængt godt sammen og givet mening, så han og kammeraterne på holdet har følt sig mere motiverede for at lære matematikken. Det har smittet tydeligt af på holdets karakterer, der alle ligger højt. Hos El:Con genkender Jesper Nielsen Hindkjær billedet. Han er ansvarlig for lærlingene, som virksomheden har ni af for tiden. To af dem, Jonas og Jeppe, har været igennem forløbet med koordineret matematik og el. »Når eleverne ved, hvorfor de skal lære stoffet, er de mere motiverede. Når deres opgaver i skolen er arbejdsrelaterede, er der ingen, der spørger ’Hvad skal vi bruge det til?’. Det er klart, hvorfor man skal lære det. Vores lærlinge fra VID Erhvervsuddannelser er fagligt gode. Den skole har altid rustet deres elever godt, men jeg synes, det er blevet mere markant,« siger Jesper Nielsen Hindkjær.

Stiften marts 2015

13


Udlandspraktik booster karrieren Markus Klinge fra Handelsgymnasium Rønde skal i to år være shippingelev hos et firma i Manchester.

Året 2014

RØNDE: Kun 11 studenter i hele Danmark kommer i praktik i England i PIU-programmet, Praktik I Udlandet. Markus Klinge fra Handelsgymnasium Rønde er en af dem, og han føler sig da også heldig og privilegeret, selv om han ikke vil tilskrive sin store karriereåbning tilfældigheder alene. »Jeg er god til engelsk, vil jeg sige, og på Handelsgymnasium Rønde har vi lært fagudtrykkene. Vi har skrevet businessletters og lært regnskabsbegreberne på engelsk. Der har jo været flere udvælgelsesrunder, som jeg er kommet igennem alle sammen,« siger Markus Klinge. Markus Klinge er blevet udvalgt på baggrund af sit karaktergennemsnit, ligesom han har været til udvælgelsessamtaler og siden til tre jobsamtaler i England, før han kunne skrive kontrakt med shippingvirksomheden Cargo Gulf i Stockport ved Manchester. Vil ud i verden »Jeg glæder mig til at komme hjemmefra og ud i verden. Få alle udfordringerne, stå på egne ben og tage ansvar. Jeg får erfaring i en presset branche med store muligheder. Erfaringer, jeg kan bruge i mange forskellige jobs hos for eksempel Maersk, der har mange udstationeringer. Jeg gør det her primært for at åbne døre,« siger han. Markus Klinge håber, at han efter de to års læretid hos Cargo Gulf får tilbudt fastansættelse, og herefter vil han gerne udstationeres i Mellemøsten, som virksomheden har specialiseret sig i. Uanset hvad fremtiden bringer, har han planer om at komme til at arbejde i udlandet. »For halvandet år siden overvejede jeg slet ikke muligheden, men så kom Anna, som er den lærer, der håndterer udlandspraktikken på Handelsgymnasium Rønde, og præsenterede PIU-programmet for os i klassen. Det lød spændende, og jeg blev straks bidt af ideen om at komme ud i

14

Djurslandsposten maj 2014

verden. Prøve noget nyt,« husker Markus Klinge, som skrev under på kontrakten med Cargo Gulf i begyndelsen af maj. Skolekammerat giver råd Han forventer at få mange udfordringer i de to år, han skal være i lære som speditørelev. Hans første arbejdsdag bliver 4. august, og han flytter til Manchester i bofællesskab med virksomhedens andre danske praktikanter midt i juli. Byen besøgte han første gang i sit liv, da han var til jobsamtale. Langt fra Rønde og Manchester, i den sydtyske storby München, sidder Oliver Rosenvinge. Han har en historie, der ligner Markus’ en hel del: Han kommer fra samme skole og er blevet inspireret af samme lærer, Anna, til at komme i praktik i udlandet i PIU-programmet. Hans historie er blot et år ældre, og han kan derfor øse af sine erfaringer og give Markus et par gode råd med på vejen: »Sæt dig godt ind i virksomheden på forhånd. Du skal på-tage dig ansvar, hvilket du helt sikkert bliver pålagt. Selv om du er praktikant, forventer dine kolleger en indsats fra dig. Det er meget vigtigt at søge bolig i god tid, og så er det vigtigt at finde venner ved at gå ud, dyrke din hobby og melde dig ind i en sportsforening,« råder Oliver Rosenvinge. Men det lader til, at Markus har fod på det. Boligen i Manchester er der styr på, og de andre råd har han allerede taget hånd om.


485 unge rykker ind på Campus på søndag Håndværkerne har travlt med at gøre nye pavilloner på Campus Djursland klar til weekendens rykind af unge studerende. værkerne med leverandøren af pavillionerne JYTAS A/S i Galten i spidsen komme i sving. Galten-virksomheden er ekspert i at kunne levere et komplet bolig- og undervisningskoncept på rekordtid. “Det er sindssygt,” funderer Ole Svit. “50 lastbiler alle med følgebiler bragte de mange delelementer fra Galten til Grenaa i løbet af en 3-4 dage.”

485 unge, cirka halvdelen helt dugfriske og nye, indtager nemlig Campus Djursland i weekenden. Næsten alle kommer fra alle mulige byer rundt omkring i Danmark og bekræfter endnu engang, at der er skabt et helt unikt studiemiljø i Grenaa for unge, der gerne vil kombinere deres store interesse for IT og spiludvikling (GameIT og 3D College) med en ungdomsuddannelse.

Peptalk til håndværkerne I sidste uge var de ny pavilloner blevet rejst, og Ole Svit kunne invitere håndværkerne til et hasteindkaldt rejsegilde med pølser à la carte og vand på menuen. Her benyttede han lejligheden til at komme med en sidste peptalk til alle før slutspurten. Og han fi k et nik på, at alt står klappet og klart til weekenden. “De ny tilbygninger tilfører yderligere 2.000 kvadratmeter til Campus Djursland,” fortæller Ole Svit.

“Det er sindssygt” Det er Viden Djurs, der driver Campus Djursland, og trods hårde deadlines med at blive klar til et nyt skoleår, tog direktør Ole Svit situationen med stoisk ro, da Lokalavisen var forbi i sidste uge. “Vi gik på sommerferie med visheden om, at vi skulle bruge 90 ekstra sengepladser i forhold til sidste år, og desuden nye og større undervisningslokaler,” siger Ole Svit. Byggetilladelsen fra Norddjurs Kommune kom i hus i starten af juli uden større svinkeærinder, og herefter kunne hånd-

Lokalavisen august 2014

Året 2014

UDDANNELSE: Håndværkerne har travlt i øjeblikket på området bag Grenaa Idrætscenter, hvor Campus Djursland holder til. Håndværkerne har en meget skarp og præcis dagsorden. Inden den kommende weekend skal de kunne sætte fl ueben for ’gennemført’ ud for 95 procent af de opgaver, der følger med opførelsen af to nye pavilloner.

15


Stolte studerende markederede studiestart

Studerende fra VID Erhvervsuddannelser var til foredrag efterfulgt af fredagscafé.

Året 2014

GRENAA: 700 elever kan ikke tage fejl: Håndværk er vejen frem. Det var budskabet, da VID Erhvervsuddannelser markerede begyndelsen på et nyt skoleår med en timelang peptalk fra rapperen Hardeep i Grenaa Idrætscenter og efterfølgende fredagscafé hjemme på skolen med professionel dj. Arrangementet var populært blandt de mange studerende. »Det var et rigtigt godt foredrag, Hardeep holdt. Han sagde rigtig meget, jeg kan bruge. Det handlede jo meget om at være mere selvstændig og lytte til sig selv i stedet for vennerne,« fortæller 21-årige Casper Hansen. Drøm: Egen virksomhed Han går på Merkantil-HG på andet år, og han drømmer om at drive egen virksomhed med en idé, han har. Mere vil han ikke afsløre. Merkantil-HG er nemlig en uddannelse, man kan bruge med det samme, som han siger. Han roser arrangementet i sin helhed og er samtidigt overrasket over, hvor mange medstuderende han har på VID Erhvervsuddannelser. For et år siden flyttede Merkantil-HG sammen med de andre erhvervsuddannelser på Viden Djurs på Århusvej i Grenaa. »Det er vigtigt at vores studerende også er sammen på en anden måde end i klassen. Blandt andet derfor vil vi gerne kickstarte årets første fredagscafé og sikre et stort fremmøde. Hardeep går med sit foredrag rent ind hos de unge, for han er på bølgelængde med dem og har et budskab. Han har nok mere street credit end vi undervisere har,« mener Jens Maul, der er lærer for Casper Hansens klasse og har været med til at arrangere dagen. Ny VID Mad-uddannelse Jens Maul understreger samtidigt, at VID Erhvervsuddannelser tager sig af sine studerende som mennesker og ikke udelukkende fylder viden på dem. Derfor er det efter hans mening også en skoles

16

Djurslandsposten september 2014

opgave at hjælpe med at få det sociale til at fungere. »Fællesskabet er rigtig godt her på skolen. Vi er gode til at samarbejde i min klasse, og folk på skolen er meget åbne, synes jeg. Alle klasser snakker godt sammen. Det er fedt at gå på Merkantil-HG, og jeg lærer noget hver eneste dag. Jeg kan kun anbefale andre at gå her,« siger Casper Hansen. På den nye uddannelse, VID Mad, er der 45 studerende på det allerførste hold. Det er en flot tilslutning, som viser, at der er behov for den nye erhvervsuddannelse på Djursland. Fusionen med Kalø Økologisk Landbrugsskole tidligere på sommeren har medført, at Viden Djurs faktisk udbyder endnu en uddannelse. Så selv om uddannelsen til landmand ikke er ny på Djursland, så er det en ny Viden Djursuddannelse.


Samarbejde mellem Dania og 3D College er win-win for studerende UDDANNELSE: Datamatikere fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa har i fire uger arbejdet sammen med studerende fra 3D College om at udvikle deres eget skydespil. Samarbejdet er en succes.

»Vores spil er et skydespil, der foregår under jorden. Stemningen i spillet er unikt og ikke noget der eksisterer særlig meget af på markedetnu,« fortæller Mathias Søby Andersen på 22 år, der går på datamatikeruddannelsens tredje semester. Studiemakker Dan Andersen nikker og supplerer: »Spillet og alt dertil skal udvikles fra bunden, så mens vi skriver koderne, laver de studerende fra 3D College alt det grafiske og flotte. Det har været et helt kanon samarbejde. Vi er gode til at supplere hinanden med forslag og kritik.« Positivt for alle parter Samarbejdet udspringer af at ønske om at lave en større produktion efter forbillede fra et californisk uni-

versitet i USA, hvor man i flere måneder arbejder på tværs af studieretninger. Den fælles interesse i spil har gjort matchmakingen en succes fo studerende fra begge uddannelsesinstitutioner. »Ved at sammensætte vores kodende datamatikerstuderende med de grafisk kompetente studerende ved 3D College får de testet og udviklet, hvad de kan indenfor projektstyring, samarbejde og tekniske færdigheder. Samarbejdet er således positivt og givtigt. Alle studerende har flyttet sig fagligt i løbet af projektet, hvor alle er gode til at tage ansvar og er vokset med opgaven,« forklarer Jonatan Yde, der er campuschef på Dania i Grenaa.

Året 2014

Matchmaking er ikke kun forbeholdt datingsider og HR-virksomheder. I Grenaa gør 3D College og Erhvervsakademi Dania det også. De sidste fire uger har de studerende fra begge uddannelsesinstitutioner arbejdet sammen om at udvikle et computerspil indenfor survivalshooter-genren.

Det er Dan Andersen fra tredje semester enig i: »Det handler om at vise vores idé, og at den fungerer. Men vi har faktisk lavet et flot spil, som jeg godt kunne finde på at spille selv,« smiler han.

Djurslandsposten november 2014

17


Rønde Efterskole bliver spil-levende I næste skoleår tilbyder Rønde Efterskole linjefaget Spiludvikling.

Året 2014 18

RØNDE: Fra skoleåret 2015/16 tilbyder Rønde Efterskole et nyt linjefag i Spiludvikling i tæt samarbejde med GameIT College i Grenaa. GameIT College i Grenaa er en del af VID Djurs Gymnasier. Landets første gymnasium med fokus på spiludvikling og vel at mærke med spiludvikling på skoleskemaet døgnet rundt. Rønde Efterskole kan trække på den knowhow, som GameIT College har opbygget på området, og folk fra GameIT College bidrager både til planlægning og gennemførelse af undervisningen. På denne måde bygger de to djurslandske uddannelsesinstitutioner en naturlig bro mellem grundskole og ungdomsuddannelse. En øjenåbner “Mange unge interesserer sig for IT, computere og spil. giver dem nu muligheden for på en sjov og udfordrende måde at opdage, at deres interesse kan bruges til noget i uddannelsesmæssig sammenhæng,” siger efterskoleforstander Birthe Diederich. Og linjefaget spiludvikling matcher Rønde Efterskoles boglige profi: “Det er væsentligt, at det er en gymnasieforberedende linje med faglig tyngde. De kommende elever på Spiludvikling kan glæde sig til at arbejde med bl.a. designproces, storytelling, idéudvikling, test og ikke mindst anvendt matematik, når der skal scriptes og kodes,” lover forstanderen. Innovationschef på GameIT Col-

Lokalavisen Weekend september 2014

lege, Søren Hoffmann Hansen ser også et stort potentiale: “Sammen kan Rønde Efterskole og GameIT College hjælpe unge med at træffe gode beslutninger om ungdomsuddannelse; Er GameIT College noget for mig? Har jeg lyst til at arbejde med spiludvikling? Vi er sikre på, at samarbejdet resulterer i mere modne afklarede og motiverede studerende, der til uddannelsesstart vil være sultne efter at lære mere.” Udvider målgruppen Rønde Efterskole inviterer til åbent hus på Efterskolernes Dag søndag 28. september klokken 10-17 med klare forventninger om, at skolen med det nye fag i sortimentet kan gøre andre end unge fra Østjylland interesseret i at komme til Rønde. På Efterskolernes Dag vil Rønde Efterskole sammen med GameIT College indrette et værksted til spiludvikling, hvor nysgerrige gæster kan snuse til linjefaget. Når faget kommer op at køre fra næste skoleår, bliver det med seks ugentlige lektioner.


Skoleprojekter skal realiseres i nationalpark

Samarbejde. Rønde Handelsgymnasium hjælper Nationalpark Mols Bjerge med at skabe interesse blandt unge.

Gruppen bag ’Coloured perspective’ modtog en specialpris og får hjælp af juryen til at få deres skulptur realiseret. Fra venstre Esther Mogensen, Laura Byriel Pedersen, Jacob Laage Kjeldsen, Simon Munk og Sophie Nilsson.

»Det er vigtigt, der kommer nogle udefra. Til dagligt kan det måske være svært at se perspektiverne i det, man laver i klasselokalet. Men her kan de se, at hvis de virkelig gennemarbejder det og brænder for det, så er det noget, der kan leve videre ude i verden. Det her kan også være med til, at eleverne kaster sig over egne projekter i fritiden,« siger han.

Udgangspunktet var et ønske fra nationalparkens side om at få gode ideer til events på den årlige nationalparkdag, som også de unge ville synes, var spændende.

Og det er netop hvad 18-årige Esther Mogensen har gjort. Hun går i 3. g på handelsgymnasiet og er i sin fritid en af hovedkræfterne bag Rampen i Ebeltoft, der er et mødested for unge. Samtidig arbejder hun på et større projekt, der gerne skulle realiseres på vandet ud for Den Ny Maltfabrik. Hun er glad for, at skolearbejdet en gang imellem er rettet ud mod den virkelige verden.

»Vi vil gerne have, at der er nogle unge mennesker, der synes, det er fedt at komme i nationalparken, og så er det jo helt oplagt at få de unge selv i tale. Og så er det utrolig spændende at se, hvad der er kommet af forslag. De er jo meget kreative og ikke så begrænset i hovedet, som vi andre er,« siger juryformand Nicole Wolter fra Nationalpark Mols Bjerge. Hun kan ikke sige, hvor mange af projekterne, der kan realiseres, men noget konkret kommer der helt sikkert ud af det. »Der er mange spændende projekter og også nogle spændende delelementer. Vi tager det hele med hjem og arbejder videre, og så vi uddrager uden tvivl noget, som skal gennemføres. Enten til nationalparkdagen eller på et andet tidspunkt,« siger hun. Motiverende virkelighed Ifølge studieretningsleder Frederik Thøgersen fra Handelsgymnasium Rønde er det essentielt for elevernes motivation, at de oplever, at projektet ikke bare er noget, man leger.

Året 2014

Vilde forhindringsbaner, et vildmarksbad eller en biograf i en kunstig træstamme. Der var store visioner og højt til loftet, da 22 grupper fra Handelsgymnasium Rønde i går præsenterede resultatet af to ugers projektarbejde for en jury bestående af repræsentanter for Nationalpark Mols Bjerge, Visitjursland, Naturstyrelsen og Videndjurs.

»Det giver blod på tanden at være med til at skabe noget helt nyt og kunne skrive sit navn på det,« siger hun, og hun bakkes op af sin gruppekammerat Simon Munk på 17. »Det giver en ide om, hvad der foregår ude i det virkelige liv. Og så virker det meget motiverende, at det rent faktisk har mulighed for at blive til noget,« siger Simon Munk, der sammen med Esther Mogensen og tre andre elever står bag skulpturen ’Coloured Perspective’, der er en gigantisk kikkert, man kan gå ind i og kigge mod Aarhus gennem regnbuefarvet glas. Vinderprojektet blev en overlevelsestur til maj gennem Mols Bjerge for skoler i Syddjurs Kommune, mens gruppen bag projektet ’Coloured Perspective’ fik en specialpris.

Århus Stiftidende november 2014

19


Strategisk uddannelsesplanlægning på Terma Da HR afdelingen på Terma tog initiativ til et ambitiøst strategisk kompetenceudviklingsprojekt i sensommeren, lykkedes det VID Efteruddannelse at byde på opgaven. Det blev til et frugtbart samarbejde mellem HR, ingeniørerne og os, hvor vi fik et indgående kendskab til de højt specialiserede medarbejderes spidskompetencer og virksomhedens fremtidige udfordringer. VID Efteruddannelse udviklede en kompetenceplatform, så virksomheden både har overblik over den enkelte medarbejders kompetencer og de ønskede fremtidige kompetencer, så gabet mellem de to er synligt og til at håndtere via opkvalificering.

Året 2014 20


Viden Djurs direktør hædret til torskegilde med årets Kannepris Ole Svit hædret ved Grenaa Haandværker- og Industriforenings årlige torskegilde for sin banebrydende indsats for lokalområdet. ERHVERV Viden Djurs direktør Ole Svit, snart 55, modtog tidligere på måneden årets Kannepris, som Grenaa Haandværker- og Industriforening overrækker til en fornyende iværksættertype, som gør en aktiv indsats for lokalområdet.

Viceborgmester Benny Hammer (C), der selv er medlem af Grenaa Haandværkerog Industriforening, var indforskrevet til at holde hyldesttalen til Ole Svit på vegne af

Egentlig var det borgmester Jan Petersen (S), der skulle have haft hvervet, men han var forhindret af private årsager. “Ole Svit har været den altafgørende drivkraft bag de uddannelsestilbud, som Viden Djurs har til unge mennesker. Han er altid fremme i skoene med nye idéer og har bragt Grenaa og Norddjurs på landkortet ved at trække mange unge til fra hele landet i samarbejde med de dygtige medarbejdere, som er samlet på Viden Djurs,” lød det blandt andet fra Benny Hammer, der også glædede sig over, at man politisk i bred forstand i Norddjurs Kommune altid har været indstillet på at bakke op om de mange skibe, som Viden Djurs direktøren & co. har sat i søen over en længere årrække.

Lokalavisen november 2014

Året 2014

Det sker altid ved foreningens årlige torskegilde, hvor Ole Svit ikke har for vane at deltage, men i år var han blevet lokket med af en snedig kollega fra Viden Djurs som havde formået at holde tæt, indtil formanden for Grenaa Haandværker- og Industriforening, Klaus Allermann, afslørede navnet på årets prismodtager.

Norddjurs Kommune.

21


Brasiliansk landsholdsspiller

trænede fodboldpiger INSPIRATION. Renata Lobo delte ud af sin store ekspertise til træningen af en flok håbefulde piger fra hele Djursland. GRENAA: 24 piger fra Djursland og resten af Jylland var forleden aften troppet op på kunstgræsbanen på Grenaa Idrætscenter. Helt ekstraordinært var det nemlig en af deres forbilleder, den tidligere landsholdsspiller for Brasilien, Renata Lobo, der forestod træningen. Hun var inviteret af Brazil Football College, som ønskede at invitere pigerne på en oplevelse af den brasilianske spillestil. I syv grader og støvregn gik pigerne til den med stor entusiasme efter brasilianerens anvisninger.

Året 2014 22

Taktisk dygtige »Pigerne er taktisk dygtige. De er meget interesserede og går virkelig til den. Jeg lærer dem fordelene ved brasiliansk fodbold, nemlig at de bliver mere intime med bolden og bedre til at improvisere,« fortalte Renata Lobo. Som 16-årig blev hun professionel og fik sin debut på det brasilianske landshold. I dag er hun 27 år og bor i Rio de Janeiro, hvor hun til dagligt arbejder på en amerikansk skole med at undervise i idræt og træne kvindeholdet. »Det er fedt at få det brasilianske oveni. Brasiliansk fodbold kører meget i finter og hurtighed. Det gør vi ikke så meget i Danmark. Men ellers ligner det almindelig fodboldtræning på et højt niveau,« sagde Charlotte Glerup Sørensen, som starter på Brazil Foot-

Djurslandsposten december 2014

ball College til sommer. Hun bor i Nørresundby og var sammen med sin veninde, Sofie Jensen fra Aabenraa, i brobygning på Brazil Football College. Af de 24 piger, der deltog i træningen med Renata, var de to piger dermed de eneste, der ikke bor på Djursland. De mødte hinanden for et år siden, da de begge var i praktik på Flyvestation Aalborg hvor de var de eneste to piger, der ville spille fodbold med drengene. Et fedt koncept Siden har de holdt kontakten ved lige, og da Charlotte foreslog, at deres brobygning i 10. klasse, som de begge går på i hver sin hjemby, skulle foregå på Brazil Football College, slog Sofie straks til. En beslutning ingen af de to 16-årige piger har fortrudt. Begge piger har ambitioner om at blive professionelle samt spille på landsholdet. Mens Charlotte drømmer om at blive selvstændig med egen virksomhed, er Sofies mål at blive politibetjent. Brazil Football College i Grenaa er derfor det helt naturlige trin på vejen for de to piger frem mod en karriere på og uden for fodboldbanen.


Guldet hjemme til Frederik Schandorff Den lokale Formel Ford pilot fra Essig suveræn Danmarksmester

Aldeles suveræn I denne sæson har Frederik Schandorff været aldeles suveræn med 12 heatsejre og andenplads som dårligst tællende placering til det samlede regnskab. “Frederik har vundet løb i samtlige løbsweekender og har slået Kevin Magnussens otte år gamle banerekord på Ring Djursland, og han har ført serien fra start til slut og har ikke på noget tidspunkt været truet,” siger Peter Schandorff, far til Frederik, og leder af familietemaet CF Racing, som også har lillebror Christian Schandorff og Magnus Ruud Kjær i stalden.

Teamet opererer med et budget, der er mindre end halvdelen af det nærmest konkurrerende team, ifølge temachefen. Christian Schandorff blev femmer i den samlede stilling om Danmarksmesterskabet, og hans bedste løbsplacering var en tredjeplads. Magnus Ruud Kjær har kun deltaget i to løbsweekender, og hans bedste løbsplacering blev en 6. plads. Klar til GP3-test Guldmedaljen betyder også, at Frederik Schandorff nu kan se frem til at skulle teste i Grand Prix 3. En af præmierne var nemlig, at vinderen blev stillet en GP3test i udsigt af dækleverandør Pirelli. Klassen befolkes af unge og håbefulde kørere, der ligesom Frederik Schandorff, har vilde forhåbninger om at kunne gå hele vejen til GP1. Frederik Schandorff er sideløbende med motorsportskarrieren i fuld gang med at tage en studenteksamen hos Viden Djurs (htx).

Året 2014

MOTOR Unge Frederik Schandorff har en erklæret ambition om at komme helt op i motorsportens øverste superliga, Formel 1, på et tidspunkt. Det kræver først og fremmest, at en dansk storsponsor vil smide en velvoksen pose penge efter motorsportstalentet fra Essig ved Rønde, men naturligvis også, at Schandorff har bevist, at han har evnerne til at tackle en Formel 1 racerbil og kan håndtere det pres, derfølgermedat værepå øverste hylde, GP1, hvor pengemænd, medier og stjerner in spe sidder med på bagsædet. I den forgange weekend kørte Frederik Schandorff helt efter bogen Danmarksmesterskabet i Formel Ford sikkert i hus på den berømte motorbane i Sverige, Ring Knutstorp. Det skete med to andenpladser og en sikker sejr i fi naleheatet. Det er ikke første gang, at Frederik Schandorff får hængt Danmarks Idrætsforbunds guldmedalje om halsen. Tid ligere har motorsportstalentet gjort det i karting. I øvrigt en sjælden bedrift i Danmark, at en kører vinder Danmarks Idrætsforbunds guldmedalje i to motorsportsklasser.

Team Danmark- skole

På VID Gymnasier er det muligt for den studerende, med en sportslig godkendelse fra Team Danmark, at forlænge sin uddannelse med 1 år. Lokalavisen oktober 2014

23


PRO CAMP 2014

PRO CAMP 2014 er 3D College samling af talenter indenfor 3D og animation. For at være en del af dette team bliver der sat store krav til elevens faglige færdigheder, motivation og ihærdighed - alt sammen med det formål at ruste eleverne til deres lærepladssøgning. Konceptet er lavet med filosofien om, at eleverne udvikler sig bedre under konkurrence. For at være en del af dette team vil eleven skulle kvalificere sig igennem diverse kriterier i en given periode. De 12 bedste i forløbet vil til slut være en del af Pro Camp, som til belønning får vist deres portfolio til online skue for virksomhederne og som ”produktet” for 3D College

Året 2014 24


Vinderen af

Årets læreplads 2014 UDDANNELSE. Det er med stor glæde og et strejf af stolthed, vi i Detaildivisionen kan ønske Føtex i Svendborg tillykke med prisen som årets læreplads. i særdeleshed. Det ved vi fra vores mangeårige, gode samarbejde med både Føtex i Svendborg og hele Dansk Supermarked-kæden,” fortæller Rikke Østergaard fra Detaildivisionen.

I en fantastisk flot begrundelse har hun beskrevet, hvordan hendes chef, Simone Klingenbjerg, på dygtigste vis skaber rammer for, at Terne har kunnet udvikle sig i butikken og på skoleophold hos Detaildivisionen. Terne har fået lov at komme på en række frivillige kurser, har lært at håndtere konflikter med kunderne, og hun tilskriver sin chef, at der er godt fællesskab og sammenhold blandt kollegerne i butikken.

Føtex i Svendborg holder samtaler med sine syv elever, før de skal på skoleophold for at eleverne får størst muligt udbytte af opholdet. Butikken samler også op på skoleopholdene, så både eleverne og forretningen får mest muligt ud af dem. Endnu en gang et kæmpe tillykke med prisen til Føtex i Svendborg og Dansk Supermarked!

Året 2014

Det er nemlig Terne Hansen, der følger Detaildivisionens elevuddannelse, som indstillede sin læreplads, Føtex i Svendborg, til prisen, som blev uddelt på Danske Erhvervsskoler i København den 27. november.

”Vi ønsker Simone Klingenbjerg og vores elev, Terne Hansen, samt Føtex i Svendborg et stort tillykke med prisen som årets læreplads! Vi ved, at titlen er berettiget, for Ternes læreplads gør meget ud af at skabe gode forhold for medarbejderne og butikselever

Udover Terne Hansen var Føtex repræsenteret ved teamleder Sofie Madsen, frugt og grøntchef Simone Klingenberg, varehuschef Allan Mariager og servicechef Lene Munter. Fra Viden Djurs deltog underviser Karsten Nygaard

25


Projekt Scandinavian Game Developers Projekt Scandinavian Game Developers er nomineret til at blive et af EU’s Regiostar projekter Projekt Scandinavian Game Developers (SGD) er gennemført i samarbejde mellem Viden Djurs som projektleder og partnerinstitutionerne Högskolan i Skövde, Sverige, The Animation Workshop i Viborg og Aarhus Social- og Sundhedsskole. Hovedmålet med projektet har været at etablere inkubationsmiljøer i hhv. Grenaa og Viborg for nye iværksættervirksomheder inden for computerspil.

Året 2014

Baggrunden for projekt SGD er, at den globale computerspilbranche er i stærk vækst. Det samlede globale marked alene for spil er 400 mia. danske kr. Forventningen er, at virksomheder inden for alle digitale, interaktive områder opnår årlige vækstrater på 5-8 % de kommende år globalt set. Desværre har KASKregionen (Kattegat-Skagerrak) endnu ikke profiteret nok af denne vækst, da der i området ikke er satset tilstrækkeligt på at skabe vækst via en bredere anvendelse af spilteknologi. Målet med SGD har derfor været at ændre dette ved at etablere et grænseoverskridende samarbejde mellem eksisterende og potentielle innovationsmiljøer inden for spiludvikling, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Dette er sket ved at udvikle to spilinkubationsmiljøer som et forskningsunderstøttet samarbejde på tværs af KASK-området.

Viden Djurs’ spilinkubator, The Ranch har i løbet af projektet etableret 13 virksomheder, og Viborgs inkubator, Arsenalet har etableret 9. Projektets eksterne evaluator, Teknologisk Institut, kalder projektet for en succes og skriver endvidere bl.a.: ”Evaluator vurderer, at projektet har formået at sætte inkubatormiljøerne i Grenaa og Viborg på landkortet idet virksomhederne i disse miljøer har etableret et omfattende netværk af samarbejdsrelationer i Skandinavien. Mange af de interviewede virksomheder anfører, at de nye spil-miljøer i Grenaa og Viborg har klare styrker sammenlignet med de traditionelle miljøer i København og Øresundsregionen. Enkelte iværksættere fortæller at de efter endt uddannelse var taget til København, men senere er flyttet tilbage til miljøerne der er styrket af SGD-projektet. Derudover efterlader SGD-projektet sig en omfattende samling af viden, der bl.a. er formidlet i tre separate magasiner samt en kompetencedatabase, der gøres tilgængelig via internet.(. …)Evaluator vurderer, at projektet samlet set har sat nye innovationsmiljøer i Skandinavien på landkortet og en skabt en positiv udvikling der fortsætter efter projektets afslutning.”

SGD projektets udgifter er finansieret med 50% af udgifterne fra KASK-midlerne, 45 % fra Region Midt og 5 % egne midler. Såvel KASK-sekretariatet som Region Midt har rost projektet meget, og senest har KASK-sekretariatet indstillet projektet til nominering som RegioStar i kategorien: SMART GROWTH: Unleashing SME growth potential for a digital economy. De andre kategorier er: SUSTAINABLE GROWTH, INCLUSIVE GROWTH, og CITYSTAR. Alle EU’s regioner indstiller projekter til nominering og vinderne offentliggøres på RegioStars 2015 Awards Ceremony, som holdes den 13. oktober 2015.

26


Strategi 2018 Strategi 2018 skærper Viden Djurs´ hidtidige kurs og konsoliderer skolens nye organisering med VID Erhvervsuddannelser, VID Gymnasier, Detaildivisionen og VID Efter- og videreuddannelse. En kurs der markerer en klar profil, der både fastsætter ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker. Strategien skal gøre Viden Djurs i stand til fortsat at løfte sin rolle som den vigtigste uddannelsesinstitution på Djursland. Strategien er blevet til i en proces med bidrag fra medarbejdere, ledere og skolens bestyrelse og bygger på det arbejde, der blev startet med vision 2015. Den skal realiseres i samarbejde mellem ledere, medarbejdere og studerende.

• • • •

En relevant og aktuel faglighed Evnen til at have ”kunde focus” Evnen til at finde nye løsninger Evnen til at samarbejde internt og eksternt i en virksomhed

Året 2014

VID Identitet 2018 - Vore studerende har:

Strategiske indsatser Udvikle nye relevante uddannelsestilbud • Salgsassistentuddannelse med Økoprofil • Salgsassistentuddannelse med E-handel • Landbrugsuddannelsen med salgsprofil Udvikle uddannelsernes kvalitet • Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag og de 9 læringsformer • Erhvervsrettet og værdiskabende læring • Matematik for alle Udvikle medarbejder- og lederkompetencer • Strategisk medarbejderudvikling • Strategisk lederudvikling

27


Pianisten en synlig påskønnelse af indsats

Året 2014

Vibeke Lægaard fik Pianisten med følgende begrundelse: Vi vil gerne nominere Vibeke Lægaard til pianisten. Vibeke har igennem en årrække været en af de bærende kræfter i at Campus Djursland har formået at vokse eksplosivt uden der bliver gået på kompromis med kvaliteten. De mange studerende på Campus har i Vibeke et fast holdepunkt og de ved, at hun er der for dem. Vibeke ligger utrolig meget energi i “hendes” studerende får det bedst tænkelige ophold på Campus og vil ofte gå igennem ild og vand for at de kommer helskindet igennem og ud på den anden side med en eksamen og en oplevelse for livet. Det vil kun være fortjent at hun hædres med pianisten. Mvh Søren H. Hansen og Marianne Skov

I 2014 har pianisten også været givet til Handelsgymnasium Rønde: ” Pianisten til Handelsgymnasium Rønde Ole Svit var en tur forbi Handelsgymnasium Rønde. Med sig havde han Pianisten, en Viden Djurs vandreskulptur, der normalt uddeles til en person, som en anerkendelse for en helt særlig indsats. Denne gang gik prisen ikke til én person, men til en hel afdeling, nemlig Handelsgymnasium Rønde. Som en anerkendelse for den store indsats afdelingen, og dermed alle medarbejdere, har ydet for at bygge et nyt gymnasium op i Rønde. Pionérånd og stort engagement har skabt en særlig Rønde kultur i løbet af de 4 år afdelingen har eksisteret, og i år belønnet med et flot elevoptag.

28


innovationcamp OG ÅBENT HUS

15 til 19

Året 2014

Åbent Hus

Fredag den

VID Erhvervsu 14. november fra kl ddannelser, Ar okken husvej 49 - 51 Campus Djursla nd, Ydesvej 4

Infomøder Ydesvej 4 17:00 - 17:30 - VID Medie 18:00 - 18:30 - 3D College Aarhusvej 49 15:00 - 15:30 - VID Metal, Mekanik og Strøm 16:00 - 16:30 - VID - HG 17:00 - 17:30 - VID Mad 18:00 - 18:30 - VID - HG - EUX

videndjurs.dk

29


Ã…ret 2014

30


Ã…ret 2014

31


Ã…ret 2014

32


Ã…ret 2014

33


Ã…ret 2014

34


Året 2014 Økologisk Landbrugsskole Bæredygtighed og godt landmandsskab...

35


Ã…ret 2014

36


Ã…ret 2014

37


VID erhvervsuddannelser VID eFTERUDDANNELSE

Praktikkoblingen

Ã…ret 2014 38

Campus Djursland

VID Gymnasier Detaildivisionen

Campus Green


Handelsgymnasium rønde

kALØ øKOLOGISK LANDBRUGSSKOLE

Året 2014

Hvor mange er vi? Studerende Fordelt på uddannelser: EUD merkantil EUD teknisk hhx htx Kalø Øvrige Ansatte

1620 410 356 287 301 75 191 250

Hvor mange penge har vi at gøre med? Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Hvad bruger vi pengene til Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Omkostninger i alt

130.206.451 29.707.004

-106.165.309 -3.254.407 -17.631.741 -18.162.994 -7.699.121 -3.095.162 -156.008.734

39


Ã…ret 2014

40