Page 1

VIND ■

ØRNHØJ ■ TORSTED ■ GRØNBJERG ■

TIM ■

SPJALD ■

HOVER ■

HEE ■

FINDERUP ■ HØJMARK ■

VELLING ■

LEM ■

ABILDÅ ■

HERBORG ■

HANNING ■

VORGOD ■

FISKBÆK ■

DEJBJERG ■

RÆKKER MØLLE ■ BORRIS ■

Åbent til 21

Gys i spjald TORSDAG DEN 31. OKTOBER Fri entré

Mange uhyggelige tilbud!

Bybuss

ens kør

eplan

TIDSP UNKT 17.00 KØRE 18.00 R 19.00: 17.10 Spjald FRA 18.10 P 1 lejeh 9 17.15 .10: Flü 18.15 gger Fa jem 19.15: 17.25 rver Kr 18.25 19.25: og Plantesko 17.30 S le pjald M 18.30 19.30: otorco 17.35 S m pjaldBo 18.35 pagni 19.35: 17.45 Ramsin 18.45 g 19.45: SuperB rugsen 17.50 Spjald/ Spjald 18.50 Ba 19.50: JTN Au geri 20.00: to By Spjald. tur med afga ng H i byens op på bussen fra SuperBru . g små ga der og Den tager en sen lysend e lante s t u t r r rundt æ der f rne Spjald cirka k r. Ankomst S or at se de lokken uperBr 20.30. ugsen Der kræ ves ikk e billet Alle er til ve uhygge lkommen om bussen. bord i d ligt pyn en tede bu s.

shuset Prøv spøgelse ved Spjaldbo

PAS PÅ!! - Måske kommer du ikke ud igen!

Tør du? www.spjald.com

RIMMERHUS ■

FJELSTERVANG ■

EGERIS ■

ASTRUP ■

T I R S D A G D E N 29. O K TO B E R · UGE 4 4 · 2 0 1 3 · ÅRG AN G 7 2

HAUNSTRUP ■

BARDE ■

VIDEBÆK ■

ØLSTRUP ■ NO ■

VILDBJERG ■ TIMRING ■

TROLDHEDE ■

SDR. FELDING ■


Gys i spjald 31. OKT.

GYS I SPJALD BING Ø K G N I R I S LY Stort udvalg i sparepærer og LED-pærer! Få råd og vejledning i køb af pærer, og undgå fejlkøb!

ores Kom og se v store udvalg i belysning! ge Vi fører man og mærkevarer gs da ig gl da belysning!

Aut. EL-installatør · Parkvej 2 · 6971 Spjald

Tlf. 97 38 15 66

Gør din aftenhandel i Spjald - og mærk uhyggen Vær med til at skabe gys og uhygge, og sæt din lysende lanterne frem, lyder opfordringen fra Erhvervsgruppen Spjald

Vellingvej 45 · 6950 Ringkøbing · www.jensbyskov.dk

Tlf. 97 32 01 66

VIND 3 x BILVASK Skriv dit navn og telefonnummer bag på bonen og vær med i konkurrencen om 3 x bilvask (værdi pr. stk. 90,-)

Spjald Superkiosk Lisbeth og Bjarne Vang Tlf. 96 94 41 00

Spjald Motor Co. Tlf. 96 94 41 06

Normalt er det hyggeligt at handle i Spjalds butikker. Og normalt er det fredfyldt at gå rundt i Spjalds gader og stræder. Men sådan bliver det ikke torsdag aften. Da står Erhvervsgruppen Spjald nemlig bag et tiltag, hvor byens butikker har

ERHVERVSGRUPPEN SPJALD WWW.SPJALD.COM

aftenåben under temaet »Gys i Spjald«. - Vi prøvede sidste år med et ligende arrangement. Det blev en kæmpe succes. Så i år prøver vi igen med aftenåben, fortæller Arne Husted, der er formand for Erhvervsgruppen Spjald. Byens butikker har pyntet op med masser af gys og uhygge, og bugner af uhyggelige tilbud. - Så der er mange grunde til at kigge til Spjald på torsdag, siger Arne Husted. Han håber byens borgere vil være med til at pynte byens gader og stræder op. Så hele byen kommer til at emme af uhygge og gys.

- Mange har jo lanterner stående ved deres dør eller indgangsparti. Vi håber, at alle vil stille disse lanterne ud til fortovskanten - enten med stearinlys eller blinkende lommelygter i. På den måde kommer hele byen med i arrangementet, siger Arne Husted, og fortsætter: - Vi håber mange kigger forbi torsdag aften. Det er vigtigt, at der bliver bakket op om disse aktivieter. For byens forretninger, har virkelig gjort meget ud af det - både med gode tilbud og pyntning, siger Arne Husted. - chri

Kig ind - hvis du tør… 10 meter stort spøgelsestelt kommer til Spjald, når der torsdag aften er »Gys i Spjald« Der vil med sikkerhed blive både skreget, råbt og grinet, når der torsdag aften er »Gys i Spjald«. Et ti meter langt spøgelsestelt bliver stillet op på

Vi ønsker Krog Blomster tillykke med de nye lokaler

www.spjald.com

pladsen overfor SpjaldBo. - Både børn og voksne er velkommen til at kigge indenfor i teltet, hvor der er gratis entre. Og vi lover masser af gys for alle aldre. I teltet er der nemlig levende spøgelser, ligesom der sker masser af skræmmende ting og sager. Men selvfølgelig så både børn og voksne tør gå derind, siger Arne Husted, formand for Erhvervsgruppen Spjald. Det er Erhvervsgruppen

To levende spøgelser vil være at finde i det store spøgelsestelt, der torsdag aften er opstillet overfor SpjaldBo.

Spjald, der har lejet det store spøgelseshus, og bestyrelsen håber mange børn og voksne kigger forbi og får en »gyselig oplevelse«. - Så det er bare med at kigge indenfor, hvis du altså tør. Og det er bare med at opleve teltet flere gange, for der sker nye ting og sager hele tiden i det store og mørke telt, siger Arne Husted. - chri

Velkommen til Spjald…


Gys i spjald 31. OKT. Ă… ngen af vores nye isenkramafdeling Vi fejrer ĂĽbni

G Se ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ning og emfang udvalg - ogsü i indbyg Vestjyllands største Samsung opvaskemaskine med ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSAEG dampovn/varmluft bestikbakke og Power Zone dyser uden aftrÌk, som selv SALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡Emfang ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG SALG ¡ ÅBNINGSSALG NING NINGS ¡ starter og slukker efter behov ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALGG ¡ ÅB ÅBN ÅBNIN ÅBNINGSÅbningspris A Åbningspris SALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ 00 00 4999 9999 ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSamsung Point intelligent induktion SALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG BNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ AEG køleskab kondenstumbler ÅÅBNINGSSALG ÅBNIN BNIN ¡ ÅBNINGSSALG ALG ¡ ÅBNINGSSALG Å ÅB ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG BNIN BNINGS ¡ ÅBNINGSSALG ¡ ÅBNINGSSALG NGSS ¡ Åbningspris ÅBNINGSSALG SALG ¡ ÅBNINGSSALG ÅB ÅÅBNINGSSAL Aá50% Åbningspris 899900 ¡ ÅBNINGSSALG 00 Nyhedssensation fra Gerson:

3TORLTROVNSOMKAN BRUGESSOMRENDAMP ELLERVARMLUFT OG KOMBIMEDINDBYGGET KOGEBOG"EGRÂ?NSET ANTAL

Spar 4.000,-

s)NGENVARMETAB s-EDKULFILTER s-EDZEOLITFILTER s)ONISERINGSELEMENT s"EDREINDEKLIMA s3 UPEREFFEKTIVRENGÂ’RING s& JERNERBAKTERIER VIRUS OGSTÂ’VMIDER

s4ILKUVERTER s+UN$" s-EGETENKELBETJENING sSKYL s%NERGI!

Kom ind og fĂĽ en demonstration - vi har den tilslut

++

ENERGI KLASSE

tet

og fĂĽ et godt tilbud

8 forsk e integre llige r køleskaede be

sKOGEFELTERPĂ?XCM s4 IMERPĂ?ZONER sSIKKERHEDSFUNKTIONER

MOZONE SOMGIVERDINE MADVARERMEGETLÂ?NGERELEVETID OGBEDRESMAG OZONE SKUFFER

Kun 1,32 kW til 7 kg tøj s3K�NETROMLE s%LEKTRONISK s,%$DISPLAY s.EMRENG’RING

$ENYEINDUKTIONSKOGE PLADERERUDSTYREDEMEDEN INTELLIGENTELEKTRONIK SOM AUTOMATISKREGISTRE RER HVORPĂ?PLADENKOGE GREJETPLACERES(EREFTERLYSER DENDERTILHÂ’RENDESLIDER BETJE NINGOP HVORFRADUHURTIGTOGNEMTFORETAGERÂ’NSKETINDSTILLING!LT BETJENESVEDHJÂ?LPAFRÂ’DTLYSITONIVEAUER5DOVERENNÂ?STEN USYNLIGBETJENINGIHÂ’JREHJÂ’RNEERPLADERNEHELTSORTE HVILKETGIVER ETSTILRENTOGEKSKLUSIVTDESIGN

Spar 3.396,-

5999

ENERGI KLASSE

Spar 1.000,-

ÅBNINGSTIDER UGE 44: Torsdag ..................... 9.00-21.00 Fredag ...................... 9.00-18.00 Lørdag ...................... 9.00-15.00 Søndag .................. 10.00-15.00

Se ogsĂĽ vor udsendte punkt1 avis

RAMSING

SHOPPING CENTER

SPJALD Tlf. 97 38 11 11

kr. 56.062,+()OÂ’ (:(("+")"*"+1"/SÂ’ 0,()"/SÂ’ $/"SÂ’ ,/!-)!"Â’ ,$Â’ 30(OÂ’ (0()OÂ’ %3&!"3/"/SÂ’ 3+!%+"SÂ’")60+&+$Â’,$Â’:3/&$Â’&+3"+1/OÂ’

montering

0,*

l&)2!!"1’V ,+1"/&+$’I’(/OV’$8)!"/’))"’(:(("+"/O’-01&)’)&+$"+’ )"3"/"0’ 0*)"1’ ,$’ *,+1"/"0’ #’ "/1&=’ "/"!"’ 3+"’ *,+1:/"/O’ 8)!"/’ &(("’ ’ ,$’ ")‘/"'’!"O’ :(("+"1’ 0()’ 38/"’ /6!!"1’ ,$’ ()/’ 1&)’ *,+1"’/&+$O’ 8)!"/’ #,/’ (:’ #’ &+3"+1/’ #,/’ *&+O’ (/O’ DIOIII’&+()O’*,*0O’&)2!!"1’(+’&(("’(,*&+"/"0’*"!’+‘ !/"’/11"/O

KOM TIL køkkenWEEKEND 2.- 3. nov. KL. 10-15 @A’b’))"/"!"’+2’"/’"+’()00&("/’#:!1’*"!’*"/"’"+!’@III’0,)$1"’@A’(:(("+"/O’ +$"’"/’#)!"1’ #,/’!"1’()00&0("’2!1/6(’,$’!"+’%½+!38/(0*800&$"’%:'"’(3)&1"1S’!"/’2/!"’(,01"’!"1’!,")1"O’

:!’,$0½’3,/"0’+!/"’("+!1"’(:(("+()00&("/"’AI’,$’ ’&’!&+’3+"’21&(O

Velkommen i vores 4 etagers nyindrettede butik med 37 nye og inspirerende udstillinger, som helt sikkert er et besøg vÌrd!

Lige nu kan du fü monteret dit nye Svane køkken til 0 kr.* Svane Køkkenet xxx’’“’’!/"00"’’“’’IIII’6’’“’’)#OP’555555’’“’’6o03+"O ,* Svane Køkkenet Spjald v/Ramsing’’“’’,3"!$!"+’DI’’“’’EHF@’-')!’’“’’)#O’HF’BG’@ @’@@’’

svane.com UGçGTGMÑMMGPGTRžUXCPGEQO

Livet er ikke sĂĽ firkantet


Gys i spjald 31. OKT. Vi fejrer ĂĽbningen af vores nye ise www.spjald.com

AL starter torsdag kl. 9.00-21.00 samt weekenden lørda SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG NINGSSALG ¡ Ă…Ă…BN - dansk topkvalitet Royal grydesĂŚt Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSAL Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…Ă…BNINGSSALG Ă…bningspris SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN 95 00 95 349 999 Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ 299 Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN Gusto termokande Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG Knivblok i friske farver I5 1 ltr termokande SALG ¡ Ă…BNINGSSA Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG NGSSALG ¡ Ă…B Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…Ă…BNING BNIN Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…bningspris Ă…bningspris Ă…bningspris 95 00 00 SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG 399 399 249 Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ SALG ¡ StartsĂŚt Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN HĂĽndklĂŚder Glas ¡ Ă…BNINGSSALG Bestik Ă…BNINGSSALG GS ¡ Ă…BNINGSSALG ALG LG ¡ Ă…BNINGSSALG SALG SAL SSSALG ¡ Ă…BN Ă…BNINGSSALG SALG ¡ Ă…BNINGSSALG Ă… ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG BNIN ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN Ă…bningspris Ă…bningspris 95 49 Ă…bningspris 00 Ă…BNINGSSALG ¡499 Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ 00 Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG 00 95 249 99 199 SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG Brødbakke ¡ Ă…BNINGSSALG SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN Ă…bningspris Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG 9995 SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BN Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALG Erfarne ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Wine ďŹ ner fagfolk hvor SALG ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNINGSSALGservic ¡ Ă…BNINGSSALG ¡ Ă…BNING ING e og god 3TEGEPANDEISTÂ’BTALU4Ă?LERALLEMETALREDSKABER

i 18/10 rustfrit stül med indvendig litermül og rørevenlig formgivning. Velegnet til induktion m/ 5 ürs garanti s LTRKASSEROLLE s LTRGRYDE s LTRGRYDE sCMPANDEMBEL�GNING

24 cm Ă…bningspris

28 cm Ă…bningspris

Før 69995

Før 2.380,-

95

Før 569

med 10 ĂĽrs garanti og PRAKTISKLĂ?G

5NIBLOKSOMERMEGETSKĂ?NSOMMEFORKNIVE s5NIVERSALKNIV s3ANTOKUKNIV s"RÂ’DKNIV s+OKKEKNIV

Friske farver. Design: Erik Magnussen

Før 898,-

Før 59995

Før 399,-

ILÂ?KKERKRAFTIGKVALITET Flere farver.

KAFFEKOPPER UNDERKOPPER 6 desserttallerkener 6 ade tallerkener DYBETALLERKENER 6 rødvins- og drikkeglas KNIVE SKEER gaer og teskeer I alt 66 dele

10 rødvin 10 hvidvin 10 vandglas

48 dele

50x100cm

Ă…bningspris

70x140cm

Ă…bningspris

Før 7995

Før 499,-

Før 14995

Før 899,-

Før 399,-

"ENTE Svane

IFORSKELLIGEFARVER

-ICHAEL Punkt1

Claus Punkt1

Mads Svane

Ole Punkt1

Før 14995

betjening er en selvfølge Inga Isenkram og belysning

Mona Isenkram og belysning

ÅBNINGSTIDER UGE 44: Torsdag ..................... 9.00-21.00 Fredag ...................... 9.00-18.00 Lørdag ...................... 9.00-15.00 Søndag .................. 10.00-15.00

Se ogsĂĽ vor udsendte punkt1 avis

Hans Jørgen Isenkram og belysning

RAMSING

i smart stĂĽldesign MEDLĂ?G OGDRYPFRI HÂ?LDEKANT ILTER vinen skĂĽnsomt.

Ă…bningspris

19900 Før 399,-

SHOPPING CENTER

SPJALD Tlf. 97 38 11 11


Gys i spjald 31. OKT. nkram- og belysningsafdeling

www.spjald.com

ag kl. 9.00-15.00 og søndag kl. 10.00-15.00NINGSSALG · ÅBNINGS-

INGSSALG NGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG ÅBN · ÅBNINGSSALG NINGSSALG · Holly gulvlampe Se G · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG INGSSALG det store belysningsINNGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBN katalog her Åbningspris VP Globe G · pendel ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSA 00 Mio Twin 399 gulvlampe Space bordlampe INNGSSALG GSSA · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅB G · ÅBNINGSSALG Å · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG Åbningspris NGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNN Åbningspris Åbningspris 00 4995 · ÅBNINGSSALG G · ÅBNINGSSALG G 00 · ÅBNINGSSALG 00 99 399 Spar 4.000,NGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG NG · ÅBNNINGSSALG · G · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅÅBNINGSSALG GSSALG · ÅBNINGSÅBNINGS Spectrum Den originale· ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG INGSSALG NGSSAL · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · vort Se Margretheskål lg store· udva G · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG ÅBNINGSÅbningspris - har vi ikke 95 89 INGSSALG · 299 ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · varen ÅBNINGSSALG 95 skaffer vi · 95 gt den·hurti G · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · 39 ÅBNINGSSALG ÅBNINGSINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · G · ÅBNINGSSALG BNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSAL NGSSAL kaffemaskine dampstrygejern 1 ltr kogekande · ÅBNINGSSALG Åbningspris INGSSALG NGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅB 00 249 Åbningspris Åbningspris G · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSS 00 00 399 249 INGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · BNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSAL Smart blender· ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · ÅBNINGSSALG · SALG Med tekstilskærme. .ORMALPRIS

www.lampeland.dk

Ø40 cm. Design: Verner Panton .ORMALPRIS

Spar 300,-

Med glasskærme og 2 lysdæmpere. .ORMALPRIS

Flere farver. .ORMALPRIS

Spar 100,-

Spar 400,-

18 cm kokkekniv eller brødkniv Frit valg

Smarte knive i meget friske farver.

8 dele

i 3 farver og med låg.

Åbningspris

9 cm universalkniv

Før 14995

Åbningspris

Før 62995

Før 6995

i stål til 12 kopper med autosluk efter 2 timer. Drypstop.

med autosluk. 2400 W keramisk sål. 3 m ledning. 40 gram damp. 100 gram skud.

i rustfrit stål og med skjult varmelegeme på 1500 watt.

Før 399,-

Før 599,-

Før 499,-

s LITERGLASBEHOLDER sHASTIGHEDER s+ANOGSÍKNUSEIS s+NIVIRUSTFRITSTÍL

Åbningspris

Åbningspris

00

00

199

Før 299,-

ÅBNINGSTIDER UGE 44: Torsdag ..................... 9.00-21.00 Fredag ...................... 9.00-18.00 Lørdag ...................... 9.00-15.00 Søndag .................. 10.00-15.00

Se også vor udsendte belysningskatalog

Håndmixer

199

sWATT sHASTIGHEDER s0ISKERISOGDEJKROGE i rustfrit stål

RAMSING

Før 299,-

Åbningspris

199

00

Før 299,-

SHOPPING CENTER

SPJALD Tlf. 97 38 11 11

Flad brødrister s3TORRISTEFLADE på 20x25 cm sWATT s5DTAGELIG KRUMMEBAKKE


Gys i spjald 31. OKT. ALT BLI’R GAMMELT SELV DINE STØDDÆMPERE Få dem kontrolleret før du skifter til vinterdæk!

HVOR VI OGSÅ BYDER PÅ FORFRISKNINGER TIL BØRN OG VOKSNE DET TAGER KUN 5 MIN.

KÆMPE OPRYDNINGSSALG - Alt skal væk! Bimbam skal have ryddet op og lageret tømt. Åbent fra 17.00 til 21.00 den 31. oktober

Friendtex ved Tinatil Henning vil også være stede med gode tilbud og nyheder, så der kan også shoppes til mor.

KÆMPE SP BE ARELSER

(tilbud gælder fra den 31. oktober og så længe lager haves)

Cowboyleggings Pris før 24995

Lysblå bluse Pris før 22900

NU 10000

NU 6900 Rød hættetrøje Pris før 24995

NU 10000 Cowboybukser med slid Pris før 38000

Varm kjole Pris før 24995

NU 10000

NU 15200 Julekjole Pris før 29900

NU 12500

Cowboybukser Pris før 24995

NU 10000

Enkelte størrelser kan være udsolgt.

BimBam Børnetøj Birkevej 1 . 6971 Spjald Tlf. 29 37 16 61

www.bimbam.dk Bimbam tager forbehold for stavefejl og trykfejl.

prøver på alle syv øl. - Der er plads til 90 gæster, når der er ølaften i Spjald Fritidscenter. Billetsalget begynder på torsdag, når der er »Gys i Spjald«. Torsdag aften kan billetterne købes lidt billigere, så det er bare med at få købt en billet. Det er da også vigtigt at understrege, at aftenen er både for mænd og kvinder, siger Rasmus Mikkelsen, uddeler i SuperBrugsen Spjald. Billetterne kan købes i Su-

perBrugsen, mens arrangementet holdes i Spjald Fritidscenter. De syv øl, der bliver smagsprøver på, kan alle købes hos SuperBrugsen. - Der vil være øl for enhver smag. Og selvfølgelig er der også juleøl blandt smagsprøverne, siger Brian Vang, Spjald Fritidscenter. Mens de mange øl skal nydes serveres der lidt chips, så det er med at få maverne fyldt godt op inden. - chri

Oui Mari i Spjald Sange fra cd´en »Små beskidte øjeblikke«, bliver spillet og sunget i Spjald på søndag

Marianne Søgaard er født og opvokset i Spjald, og har netop udgivet cd´en »Små beskidte øjeblikke«. Det er blandt andet sange fra dette album, hun vil underholde med på søndag. Samme dag vises også den musikvideo, der er blevet optaget i Spjald med syv Spjaldpiger, og som er tilknyttet cd´en. Spjald Grønbjerg Musikforenings voksenkor medvirker også i koncerten.

Oui Maris nye album er med sange om kærlighed i respirator, fejlparkerede drømme og bittersød jalousi. Oui Mari er både sanger og komponist. I 2008 udgav hun sit første album »Oui Marie« med sangene »Mærkelig« og »Til en ven«, der blev brugt i TV-serien »Lulu & Leon« på DR. Men søndag er det altså Spjald, den kendte musiker gæster. - chri

Tværpolitisk vælgermøde Str. 0-14 år

et gavekort på 150,-

Syv øl skal smages, når der er ølaften i Spjald sidst i november

Det er et kendt ansigt, der optræder, når der på søndag er Spil Dansk Koncert i Spjald Kulturhus. Det er nemlig Marianne Søgaard, med kunstnernavnet Oui Mari, der deltager.

Højmosevej 2 . 6971 Spjald Salg tlf. 20 41 97 44 Værksted tlf. 97 34 32 44 www.jtnauto.dk

Kom ind i butikken og deltag i konkurrencen om

Køb ølbillet på torsdag

Sidst i november går SuperBrugsen Spjald og Spjald Fritidscenter sammen om en aften i øllets tegn. Det er Tony fra firmaet Ølsmag.dk, der kommer og fortæller om syv forskellige øl. Selvfølgelig er der smags-

VI SES TIL STØDDÆMPERKONTROL TORSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 10-21

www.spjald.com

Bemærk nye åbningstider fra den 31. oktober til jul åbent

HVER TORSDAG AFTEN FRA 17.00 TIL 20.00

eller efter aftale. www.bimbam.dk døgnåben.

Spjald Borgerforening står bag et tværpolitisk vælgermøde seks dage før krydset skal sættes. Mødet finder sted i Spjald Kulturhus og får deltagelse af 12 byrådskandidater. Chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing-Skjern skal lede slagets gang denne aften, hvor alle er velkommen. - Aftenen begynder med at de otte partier får et par minutters taletid. Borgerforeningens besty-

De er med Liberal Alliance Jakob Hildebrandt Hansen SF Peder Sørensen Pia Vestergård Venstre Hans Østergaard Kaj Føhns Konservativ Henning Klausen Socialdemokraterne Søren Elbæk Kristendemokraterne Kristian Andersen Enok Linde Dansk Folkeparti Kristian Bøgsted Fjordlisten Betina Bjerre Jan Holm Rasmussen

relse har valgt tre emner, som politikerne efterfølgende skal tage stilling til, fortæller John Schmidt, formand for Spjald Borgerforening. Mens kaffebordet nydes, kan de fremmødte få en snak med de 12 kandidater. - Efter kaffen gives ordet frit, og der kan stilles spørgsmål fra de fremmødte, siger John Schmidt. Mødet er blevet arrangeret, da flere har efterspurgt et

tværpolitisk vælgermøde op til kommunalvalget. - Det er vigtigt at understrege, at alle er velkommen, hvadenten man er medlem af et politisk parti eller ikke. Det er i hvert fald en god anledning til at få et indblik i, hvad kandidaterne har som mærkesager, siger John Schmidt. - chri

Skal De ha’ fest? 3 retters menu fra kun

178,-

Ring og forhør - og se mere på www.spjaldmadbutik.dk

Spjald Madbutik v/ Lisbeth og Mogens Kjerulff

97 38 17 55 Cafeteria Madstedet v/ Malene og Henrik Pedersen

97 38 20 55


Gys i spjald 31. OKT.

www.spjald.com

I BAGERIET TORSDAG DEN 31. OKTOBER

AFTENTILBUD KL. 19.00-21.00 Friskbagt varmt rugbrød 1000 g - KUN

Friskbagt lunt Manitoba-brød

Alt belysning er slukket hos Krog Planteskole, sü det er med at huske lommelygten. Det er nemlig kun enkelte fakler, der lyser op. Nür der lørdag er reception i de nye lokaler serveres der smagsprøver pü de speicaløl, der sÌlges i den nye butik.

Flere slags - KUN

til kaffen og madpakken eller som madbrød Frit valg - 10 stk.

Brunkager Pr. ĂŚske

Nye lokaler er lig med flere nyheder

Nyheder i butikken Allerede fredag morgen er Margit Korsholm Krog klar i de nye lokaler. - Jeg har valgt at flytte butikken til den tidligere prÌstebolig i Spjald. Allerede fredag morgen er vi klar til at byde kunderne indenfor, ligesom vi har reception om lørdagen,

Bestil via nettet Samme dag som hun byder indenfor i de nye lokaler, übner Margit ogsü for onlinebestilling af alt binderi. - Sü nu er der ogsü mulighed for at bestille buketter om aftenen - enten pü hjemmesiden eller pü mail. Pü den müde kan der bestilles alle døgnets 24 timer. - Vi lÌgger billeder op af forskellige slags buketter, men kunderne kan ogsü blot maile deres ønsker til os, fortÌller Margit Korsholm Krog. En anden nyhed i butikken har Margit faktisk puslet med i seks ür. Men med flytningen bliver det en realitet. - Jeg har ofte tÌnkt pü, at det er synd, at de pürørende ikke kan se, hvem der har givet de forskellige kranse og bürebuketter til begravelser. Derfor tilbyder vi nu, at tage et billede af krans eller bürebuket. Billedet bliver brugt som kort, fortÌller Margit Korsholm Krog.

Kirkekontoret bliver Den tidligere prÌstebolig pü Brejningvej 4 lidt uden for Spjald er gennem de sidste uger blevet forvandlet, sü boligen ogsü rummer butikslokale, kølerum samt baglokale til butikken. - Jeg hüber mange kigger forbi for at se den nye butik, fortÌller Margit Korsholm Krog. Hun oplyser, at sogneprÌst Anne Hillgaard Pedersen indtil videre bliver ved med at have kirkekontor pü adressen. - chri

KUN

4 hindbĂŚrsnitter Normalpris 50,KUN

30,25,-

2995 25,-

KL. 19.00-21.00

Kaffe og brød

Wienerbrød, skÌrekager og smükager Spis og drik hvad du kan KUN

25,-

4QKBMEt5MG Kvalitet helt igennem ..!

Gys i spjald 31. OKT. NY

BUT Krog IK Blomster ĂĽbner fredag 1. november pĂĽ Brejningvej 4

RECEPTION LĂ˜RDAG 2. NOVEMBER KL. 14-17 t Stefan fra Beer Factory giver smagsprøver pĂĽ specialøl. t Vi serverer kaffe og Malenes hjemmelavede kager tilberedt med havens frugter. t Tina kreerer spĂŚndende ting til jul. Vi glĂŚder os til at se jer! Hilsen Tina, Malene og Margit

Man-fre...10-17 Lørdag ......8-13

KUN TORSDAG 31. OKTOBER KL. 17-21

Alt i butikken og planteskolen skal vĂŚk

á70% GÌld e tilbud r ikke svare r

Margit Korsholm Krog har mere end nok at se til for tiden. Torsdag aften er sidste aften, der er ĂĽben hos Krog Blomster pĂĽ Ă˜lstrupvej i Spjald. Det sker i forbindelse med erhvervsgruppens arrangement ÂťGys i SpjaldÂŤ. Som før omtalt flytter Krog Blomster i nye lokaler pĂĽ Brejningvej. Allerede fredag slĂĽs døren op i de nye lokaler. SĂĽ torsdag er altsĂĽ sidste chance for at handle blomster, buske og trĂŚer pĂĽ Ă˜lstrupvej. - Det er bare med at huske lommelygten. For temaet for aftenĂĽbningen er jo ÂťGys i SpjaldÂŤ. SĂĽ vi slukker lyset udenfor, og lader uhyggen brede sig, fortĂŚller Margit Korsholm Krog. Hun hĂĽber rigtig mange kigger forbi for at gøre en god handel - og for at hjĂŚlpe med at tømme planteskolen.

fortÌller Margit Korsholm Krog. Det er ikke kun lokalerne Margit Korsholm Krog skifter ud. Der kommer mange nye tiltag i den nye forretning. - Det bliver muligt at købe büde special øl, chokolade, vin, mandler og lakrids i butikken. Det er varer, der kan bruges i kurve til receptionsgaver, medarbejdergaver og hvad ellers kunderne finder pü, siger Margit Korsholm Krog.

15,-

Halloweenkage

Friskbagte grovboller

Margit Korsholm Krog - her fotograferet sidste ĂĽr, da der ogsĂĽ var aftenĂĽben i Spjald - hĂĽber mange kigger indenfor torsdag aften, nĂĽr der er Gys i Spjald.

Tøm Planteskolen - men husk lommelygten, lyder opfordringen fra Margit Korsholm Krog

15,-

HELDAGSTILBUD Kl. 6.00-21.00

Priser der gyser sĂĽ hĂĽrene rejser sig!

AnlĂŚgsgartneriet fortsĂŚtter

RESTSALG NATURGĂ˜DNING - GI’ ET BUD PLANTESKOLE

Brejningvej 4 ¡ 6971 Spjald ¡ Tlf. 97 38 18 43 Nu ogsü online: www.krogblomster.dk

HUSK LOMMELYGTE

Blomsterbutik Ă˜lstrupvej 1 t 6971 Spjald t Tel . 9738 1843


Vi bakker op om aktiviteterne i Spjald

Kørecenter Ravnsbjerg v/ Tom Jensen Ravnsbjergvej 2, 6971 Spjald

Tlf. 20 40 53 29

Pas på: Levende spøgelser kommer til byen Pulsen stiger, når spøgelserne titter frem

HairCut

v/ Casper Husted · Hovedgaden 36 · 6971 Spjald

Tlf. 97 96 03 00 Book online på: www.haircut-spjald.dk

Jens Ove Hansen Tømrer- og bygningssnedker ApS Holstebrovej 7 . 6971 Spjald · Fax 97 38 21 71 www.j-o-h.dk · E-mail: firma@j-o-h.dk

Tlf. 97 38 11 01 Bil 40 68 11 01

BYGGESYN VEST

Kunderne skal ikke vide sig for sikre, når de torsdag aften går rundt i Spjalds gader og stræder og kigger indenfor i byens butikker. Mellem fem og 10 Spjald-borgere vil nemlig denne aften trække i det uhyggelige tøj og »lege spøgelser«. - Så det er med at passe på. Måske gemmer der sig et spøgelse rundt om det næste gadehjørne, bag en lygtepæl eller bag den højeste butikshylde, siger Arne Husted, der er formand for Erhvervsgruppen i Spjald, der står bag arrangementet. - Temaet er jo »Gys i Spjald«, så det var oplagt at få levende spø-

ET FRISK PUST FRA SANDBLÆSEREN

Alt arbejde med sandblæsning, metallisering og malerarbejde udføres SPJALD SANDBLÆSNING OG INDUSTRILAKERING v/ Jørgen Madsen, Bækvej 6, 6971 Spjald. Tlf. 97 38 18 83

gen, der er kan sætte fut i gader og stræder, og som kan få pulsen op hos byens gæster. - chri

Hvem ved, måske ser de levende spøgelser sådan ud, når de torsdag aften gæster Spjald.

Få tjekket dine støddæmpere og nyd en forfriskning

v/ Jens Anton Madsen Skovbakken 16 · 6971 Spjald Tlf. 97 38 11 94 · Mobil 20 33 11 94 Taksator@J-A-Madsen.dk

gelser til byen, lyder det fra Arne Husted. Han vil ikke løfte sløret for, hvem det er, kunderne kan hilse på, men han lover, at det er no-

Mange bruger den hver dag til og fra arbejde. Når der skal handles. Når vennerne skal besøges. Og når børnene skal hentes fra sport. Bilen. For mange en stor hjælp i hverdagen.

»Gys i Spjald«, er der aftenåben hos JTN Auto i Spjald. Hele torsdag er det muligt at få kontrolleret bilens støddæmpere ganske gratis på værkstedet på Højmosevej 2. - Det er et godt tidspunkt at få tjekket bilens støddæmpere - inden vinterdækkene skal på, siger Jørgen Tang, indehaver af JTN Auto.

Godt tidspunkt Men bilen skal jævnlig til eftersyn hos en mekaniker. Når der torsdag aften er

Lidt til ganen Han understreger, at det er ganske gratis at få støddæmperne tjekket på torsdag. Det er

Værksted deltager i »Gys i Spjald«

en repræsentant fra det firma, Jørgen Tang handler støddæmpere med, der kigger forbi Spjald. - Selvfølgelig bakker jeg op om sådan et arrangement. Jeg havde også aftenåben sidste år, og det blev en succes. Så jeg håber da også mange kigger indenfor på værkstedet i år. Og jeg lover at der er forfriskninger til både børn og voksne, siger Jørgen Tang. - chri

Beskikket bygningssagkyndig

Mogens Christensen Tlf. 97 38 14 84 Røjkumvej 6 . 6971 Spjald . Mobil 20 43 14 79 Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk

www.spjald.com


Gys i spjald 31. OKT.

UHYGGELIG PIZZABUFFET

LAVE PRISER

www.spjald.com

AFTEN-TILBUD HOS FLÜGGER FARVER Torsdag den 31. oktober kl. 17.00-21.00

Alle voksog tekstilduge

-20%

TORSDAG OG FREDAG KL. 18.00-20.00 SPIS HVAD DU KAN INKL. SOFTICE Børn kun Voksne kun

55.75.-

Bord kan med fordel bestilles

Cafeteria

Madstedet v/ Malene og Henrik Pedersen Hovedgaden 75 . Spjald

97 38 20 55

HUSK AT BESTILLE JULEFROKOSTEN OG NYTÅRSMENUEN I GOD TID

Kom i n i konk d og delta g u om et rrencen butikk gavekort ti l en på 500 k r.

Alle 10/9,1 ltr. Flutex vægmalinger

-20%

Malerfirmaet, Arne Husted ApS Ølstrupvej 1A, 6971 Spjald, Tlf. 97 38 15 26

GYS I SPJALD 31. oktober 17.00-21.00

ÅBNINGSTIDER: Mandag til fredag 9-17 Lørdag 9-12

KIG IND TIL NOGLE RIGTIGE

GYSERTILBUD Vi har kaffe på kanden og der er mulighed for at bage dit eget snobrød

-40%

-50% på vores udstillingsmodeller fra ZenZell

-20% på julevarer, brugskunst, sengetøj, voksduge og udvalgte sommerdyner Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

ZenZell kontinental seng monteret med møbelstof der fås i 4 flotte farver. 5-zonet pocketfjedre.Top med 50 mm. latex eller visco med Coolmax strik. Ekskl. ben.

MØBLER GARDINER GULVE

ZenZell 5205 180x200 cm. 8.888,-

Spar 6.111,indtil d. 14. maj derefter 14.999,-

Kildevej · 6971 Spjald · Tlf. 97 38 15 00 · www.spjaldbo.dk

på udvalgte udstillingsmodeller i sovesofaer

-40%

på udvalgte udstillingsmodeller i lænestole


. vice og kvalitet til tiden ..

Spjald Smede og VVS Hovedgaden 93 ¡ 6971 Spjald ¡ Tlf. 97 38 10 64 - 40 71 95 17

Tlf. 29 355 355

v/ Jesper Laursen ¡ KÌrhusvej 13, 6971 Spjald www.brejning-el.dk ¡ jesper@brejning-el.dk

Fokus Fritidshuse OHL7U KXVH $OWLE\JJHUL‡6SHFLD

5XGPRVHYHM ‡ 6SMDOG ‡ 7OI ZZZIRNXVIULWLGVKXVHGN ‡ ER#IRNXVIULWLGVKXVHGN

0XUHUĂ€UPDHW

Muldbjerg Maskinsnedkeri

6HMHUJDDUG%<*

Muldbjerg Byvej 19 6971 Spjald

6SMDOG

Tlf. 97 34 82 00

Spjald Fjernvarmeog VandvĂŚrk

FALKEVEJ 4 . 6920 VIDEBĂ&#x2020;K . TELEFON +45 97 17 11 22 E-MAIL: post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Rørvej 1 . 6971 Spjald Tlf. 97 38 16 85

KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD

Sivvej 1 . 6971 Spjald

Alt tømrer- og snedkerarbejde samt totalentreprise udføres... Flemming Meldgürd

Telefon: 97 38 12 28 â&#x20AC;˘ Mobil: 40 68 10 57

KLIP UD

Spjald Tømrer og Snedker A/S

Klinik for fodterapi v/ Agnete Jensen Statsaut. fodterapeut Hovedgaden 64 . Spjald Tlf. 96 94 09 00 Ring og bestil tid. Ă&#x2026;bent efter aftale

KLIP UD - KLIP UD - KLIP UD

Engvang 17 ¡ 6971 Spjald ¡ Tlf. 97 38 18 13 ¡ info@spjald-el.dk

www.spjald.com

KLIP UD

Vi bakker op om aktiviteterne i Spjald

El-ser


Gys i spjald 31. OKT.

www.spjald.com

torsd Alle tilb u ag d en 3 d gælde r 1. ok tobe kun r fra 17-2

Spjald

1

Hovedgaden 72 . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 10 11

UHYGGELIGT GODE TILBUD med gyselige priser ød og m a Kom msen fr . a 8 b 1 Guld o kl. 17- ter d b Hari n har go a H … med

Kun to

rsda g

rsda g

kl. 17

-21

Hel dansk oksefilet

kl. 17

-21

Bontadini Super Toscana Køb julevinen allerede nu

Ca. 2 kg

199,-

Kom og smag

Kun to

Halv pris KUN

Uanset førpris

49,-

Normal 99,Kun to

Kun to

Verosso

rsda g

kl. 17

Svinemørbrad

-21

6 flasker

220,-

rsda g

kl. 17

-21

Pakke med 2 stk. Sper billigt

Pris pr. flaske 75,-

30-

Dybfrost Maks. 4 pr. kunde.

Begrænset parti

Kun to

rsda g

Kun to

rsda g

kl. 17

-21

spegepølse

Vej selv slik

Flere varianter

Pr. 100 gram

1/1 hjemmelavet

50,-

Kom og smag

kl. 17

4

95

Kun to

rsda g

kl. 17

Kaffehuset Special 3 poser

50,-

-21

Torsdag den 28. november kl. 19.30 afholder vi

Ølsmagning i Spjald Fritidscenter Køb din billet i Brugsen torsdag d. 31. oktober kl. 1721 til kun 50,- efter denne dato koster billetten 65,Vi har 90 billetter til salg. Arrangør: SuperBrugsen og Spjald Fritidscenter

-21


Vi bakker op om aktiviteterne i Spjald

Vognmand

Kristian Husted KÌrbrinken 6 ¡ 6971 Spjald Tlf. 97 38 19 50

B.G. Murer Birkevej 1, 6971 Spjald KnivsbĂŚkvej 13 6920 VidebĂŚk Tlf. 97 17 20 00 lh@vestenvind.dk www.laugesenshave.dk

â&#x153;&#x201C;

Nybyggeri - renovering

â&#x153;&#x201C;

Luft - vand

â&#x153;&#x201C;

Jord- og solvarme

â&#x153;&#x201C;

Naturgas

â&#x153;&#x201C;

Oliefyr - fjernvarme

â&#x153;&#x201C;

Ventilation

â&#x153;&#x201C;

Køkken - bad

Tlf. 21 67 63 70 Brian 21 67 63 70 Geert 22 23 99 21

Hans Ă&#x2DC;stergaard

"VUPSJTFSFU(74JOTUBMMBUÂ&#x201C;St0MJFGZSTTFSWJDFt*OTUBMMFSJOHPHTFSWJDFBGOBUVSHBT

6971 Spjald Tlf. 97 38 13 00

)KFNNFTJEFXXXTQKBMEWWTEL t &NBJMQPTU!TQKBMEWWTEL

Tlf: 61 60 06 86 Mail: emil@toemrerkamp.dk Web: www.tømrerkamp.dk

Emil Kamp - Kratvej 7 - 6971 Spjald

Collega

   

v/ Jørn Aas . Tlf. 20 33 95 65 www.collega.dk

KP Komponenter A/S Birkevej 2 | DK-6971 Spjald | Phone +45 9738 1611 | kp-components.com

Kom godt videre

edc.dk

VidebĂŚk Ejendomskontor a/s SelvstĂŚndige og statsautoriserede ejendomsmĂŚglere. Valuarer. mde

Bredgade 39 ¡ 6920 VidebÌk

97 17 12 99

Eriksens Maskinstation A/S BĂŚkvej 1 . 6971 Spjald

Tlf. 97 38 19 66 20 23 19 66

www.spjald.com


Gys i spjald 31. OKT. »Gyselige« lave priser hos ny butik i Spjald Spjald får ny butik - torsdag er der officiel åbning Når der torsdag er aftenåben i Spjalds butikker, under titlen »Gys i Spjald«, får kunderne mulighed for at bese byens nye forretning. Ramsing Shoppingcenter åbner nemlig denne aften den nye afdeling. Og der bliver masser af »gyselige« tilbud netop den aften. Sidst i september lukkede Imerco-kæden butikken i Spjald. Men det blev kun en lille måned, Spjaldborgerne ikke kunne købe tilbehør til køkken og bad i byen. Hans Jørgen Olesen, Ole Ramsing og Michael Hansen står nemlig bag den nye butik, hvorfra der sælges alt til køkken og bad, ligesom der også kommer en lampeafdeling i lokalerne. Når kunderne torsdag aften kigger indenfor i den nye forretning, er det en lys og venlig butik, de kan snuse rundt i. - Vi har fået renoveret lokalet, ligesom vi har fået nyt inventar, fortæller Ole Ramsing. Der er mange varer på hylderne, og hvis kunderne

ikke kan finde det ønskede i butikken, vil personalet gøre alt for at skaffe det hjem. - For os er god service og betjening stadig et af nøgleordene, lyder det fra Ole Ramsing, Hans Jørgen Olesen og Michael Hansen. Sammen med Mona Jacobsen og Inga Ramsing vil de selv stå bag disken og betjene kunderne, når de handler i den 1.200 kvadratmeter store butik. - Butikkens personale har alle en uddannelse indenfor isenkram. Det er vigtigt, medarbejderne kan rådgive kunderne, så de får købt de rigtige ting. Derfor har vi ansat erfaren og uddannet personale, siger Ole Ramsing. Når der torsdag er Gys i Spjald vil byens nye forretning - og resten af Ramsing Shoppingcenter være pyntet med gys og uhygge. Så det er ikke kun den nye butik, der kan beses, men også udsmykningen kan beundres. Sådan opstod Ramsing Shoppingcenter

H. M. Rasming var Ole Ramsings farfar. 1950: Carlo Ramsing overtager forretningen. Carlo Ramsing er den fødte butiksmand, der forstår at følge med tiden, og butikken kommer derfor i en rivende udvikling. Carlo Ramsing var Ole Ramsings far.

www.spjald.com

Bagermester Steen byder på kaffe og kage i bageriet Kaffe, kager og håndværkersnak i bageriet torsdag aften Børnene får mulighed for at bage et par kager, og de voksne kan købe kaffe og alt det kage de kan spise, når Steen Bremland torsdag aften byder indenfor i bageriet i forbindelse med arrangementet »Gys i Spjald«.

Tilmed er der mulighed for at få en snak med et par af byens håndværkere, der vil være i bageriet. - Vi fik et tilbud fra Steen Bremland om, vi ville »have et bord« i bageriet. Og det takkede jeg da ja til med det samme. Det er jo en god anledning til at få en snak med folk, og bakke op det gode arrangement med aftenåben i Spjald, siger tømrermester Jens Ove Hansen. Da der sidste efterår var aftenåben i Spjald bød Steen

Bremland også indenfor i bageriet. Det blev en kæmpe succes. Bageriet var fyldt til bristepunktet og snakken gik lystigt. - Så jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg ville med igen i år. Det er jo en perfekt anledning til at vise bageriet frem, siger Steen Bremland, der lover masser af gode tilbud - samt masser af dej, så børn og voksne kan få lov at udfolde de kreative evner. - chri

1986: Ole Ramsing og Hans Jørgen Olesen overtager forretningen. 2007: Hans Jørgen Olesen, Ole Ramsing og Michael Hansen sælger isenkræmmerbutikken til Imercokæden.

SPJALD MADBUTIK OG MADSTEDET TILBYDER:

September 2013: Imercokæden lukker butikken i Spjald.

JULEFROKOSTMENUER:

Oktober 2013: Hans Jørgen Olesen, Ole Ramsing og Michael Hansen åbner en ny afdeling i Ramsing Shoppingcenter med alt til køkken og bad. - chr

1920: H. M. Ramsing startede blikkenslager og isenkramforretning.

MENU 1:

MENU 3:

❤ Hvide sild med karrysalat ❤ Stegte sild med rå løg ❤ Æg med rejer ❤ Tarteletter med høns og asparges ❤ Julemedister med stuvet hvidkål ❤ Mørbrad med løg ❤ Risalamande med kirsebærsauce 10-19 pers. 170,- 20-29 pers. 160,30- pers. 150,MENU 2: ❤ Hvide sild med karrysalat ❤ Fiskefilet med remoulade ❤ Hjemmelavet sylte med rødbede og sennep ❤ Varm leverpostej med bacon og champignon ❤ Hamburgerryg med grønlangkål ❤ Ost, brie, danablu og Gl. Ole 10-19 pers 150,30- pers. 130,-

20-29 pers. 140,-

❤ Hvide sild med karrysalat ❤ Laks med dilddressing ❤ Andebryst med rødkål ❤ Hamburgerryg med grønlangkål ❤ Risalamande med kirsebærsauce 10-19 pers.150,30- pers. 130,-

20-29 pers. 140,-

LUKSUS MENU: ❤ 3 slags sild ❤ Fiskefilet med remoulade ❤ Røget laks med dilddressing ❤ Tarteletter med høns og asparges ❤ Andesteg med rødkål ❤ Hjemmelavet sylte med sennep og rødbeder ❤ Varm leverpostej med bacon og champignon ❤ Ost, Saga og Gl. Ole ❤ Risalamande med kirsebærsauce 10-19 pers. 230,- 20-29 pers. 220,30- pers. 210,-

Brød og smør merpris pr. kuvert 15,-

NYTÅRSMENU:

Gælder kun den 31. december

3-RETTERS MENU FORRET: Rejesalat med lime og brød HOVEDRET: Fyldt oksemørbrad med råstegte kartofler, garniture og cognacsauce

NYT NYT Nu også nytårsmenu til børn FORRET: Rejecocktail HOVEDRET: Koteletter i fad med cocktailpølser og ris

DESSERT: Kage-desserttallerken.

DESSERT: Chokoladeskål med frugtsalat.

Pr. person kun kr. 269,-

Pr. person kun kr. 99,-

Ring og hør nærmere. - Min. 4 kuverter. Julemenuerne kan også bestilles mellem jul og nytår fra den 26. til 30. december. Ole Ramsing, Michael Hansen og Hans Jørgen Olesen glæder sig til torsdag aften. Da byder de nemlig indenfor i Spjalds nye butik.

NYTÅRSAFTEN: Smørrebrød kun kr. 20,Kun ved forudbestilling

For bestilling ring:

SPJALD MADBUTIK Tlf. 97 38 17 55

MADSTEDET Tlf. 97 38 20 55


Kom til markedsdag og gør en god handel Vestjyllands Andel Energi & Hobby i Snejbjerg holder oprydningssalg, og der er masser af gode tilbud Markedsdage er normalt noget, der hører sommeren til, men i Snejbjerg kan man på lørdag gå til markedsdag hos VA Energi & Hobby, der har ryddet op på alle hylder i butikken og på lageret og derfor holder oprydningssalg. Masser af udvalgte varer sælges til nedsat pris. På nogle varer gives der afslag i prisen på helt op til 70 procent, så der er masser af gode tilbud at gå efter, og hele familien kan gå hjem med følelsen af at have gjort en god handel, for der er f.eks. tilbud på havemaskiner fra Hardman, værktøj fra Makita og jagt- og fritidstøj fra Pinewood til far, på rengøringsartikler til mor og på legetøj af mærket Siku til børnene. Mange varegrupper Butikken i Snejbjerg har efterhånden eksisteret i nogle år. Den måler cirka 400 kvadratmeter og har tilknyttet et lager på cirka 2000 kvadratmeter.

Al pladsen bruges på at præsentere et væld af forskellige varer, og masser af kunder har opdaget, at butikken er værd at køre efter, for butikken har oparbejdet en stor, trofast kundekreds. Butikken henvender sig primært til fritidsfolket og sælger jagttøj, træsko, vinterstøvler, rengøringsartikler, toiletpapir, kaffe, hunde- og kattefoder samt tilbehør, rideudstyr, gødning, fuglefoder og en masse andet. Og så sælger der masser af træpiller og olie. - Vi har valgt at holde en markedsdag, fordi vi den dag præsenterer mange af de nedsatte varer i kasser, som folk kan stå og rode rundt i. Priserne er i bund, og samtidig vil der være mulighed for at få serveret pølser og drikkevarer. Vi håber på et stort fremmøde og ser frem til at få snakket ekstra meget med vores kunder den dag, udtaler de to salgsassistenter i butikken, Heidi Lyberth og Louise Pinnerup. I forbindelse med markedsdagen kommer butikkens oliemand, Torben Agersnap, på besøg og står klar til at besvare spørgsmål fra kunderne, ligesom der er lagt op til, at man - ganske som alle andre dage i butikken - kan få mas-

ser af rådgivning omkring de produkter, man køber. - Vi håber, vi får solgt ud af alt det, vi har sat ned i pris, og der er ikke kun masser at gå

efter for de voksne. Børn kan også gøre en god handel, da legetøjet fra Siko er sat ned. Vi har nogle pedaltraktorer på tilbud, og vi har sat prisen ned

på havedomino, havedart, volleyballsæt og fodboldmål, fortæller de to salgsassistenter., som peger på, at der f.eks. er mulighed for at købe gode ju-

legaver - til nedsat pris. For yderligere info om, hvad man kan købe på markedsdage, se annoncen her i avisen. - ast

Heidi Lyberth (til venstre) og Louise Pinnerup fotograferet ved noget af det jagt- og fritidstøj af mærket Pinewood, der sælges til nedsat pris i forbindelse med markedsdagen på lørdag. VA Energi & Hobby holder markedsdag og sælger ud af forskellige varer i forbindelse med en oprydning i butik og på lager. (Fotos: - ast)

VI KAN VÆLGES TIL BYRÅDET: LOKALPOLITIK UDEN TUNNELSYN Vindmøller og biogas skal være til gavn for os alle og miljøet - ikke kun for pengepungen hos nogle få. Eller hvad mener du? Demokratiet tilbage i Ringkøbing-Skjern! Åbenhed og gennemsigtighed i beslutningerne. Slut med skjulte dagsordener og mystiske beslutninger. Er du enig? Slut med økonomisk rod. Vi har ansvar for borgernes penge. Det forpligter! Det skal være slut med at klatte penge væk til tvivlsomme projekter og unødvendig administration. Enig? Vi vil kendes på, at vi prioriterer kommunale kerneydelser, som bedre dagtilbud og folkeskole, anstændig ældreomsorg og tage bedre hånd om de, der har behov for hjælp... Er det også din prioritering?

Peder Sørensen Heboltoft 27 6950 Ringkøbing 23 62 46 22 p.sorensen@rksk.dk Pia Vestergaard Langelandsgade 77 6950 Ringkøbing 97 32 19 11 23 67 75 74 pia.vestergaard@rksk.dk Niels Rasmussen Svinget 8 6880 Tarm 21 40 13 33 niels@niels-rasmussen.dk Jørgen Rabjerg Søruphusvej 4 6980 Tim 97 33 33 41 22 17 01 00 jrabjerg@post9.tele.dk

Erik Jensen Hovensvadvej 1 6920 Videbæk 97 17 86 87 erik.jensen60@yahoo.dk

Inge Ask Thyrasvej 2 6920 Videbæk 97 19 10 32 30 72 18 39 ask@privat.dk Anders Peter Hjorth-Hansen Tulipanhaven 22 6950 Ringkøbing 30 22 96 05 andershjo@gmail.com Mary-Ann Johansson Apollovej 109 6960 Hvide Sande 97 31 14 60 maj1705@gmail.com Lonnie Jensen Hovensvadvej 1 6920 Videbæk 97 17 86 87 jensenlak@yahoo.dk

Mejner Therkildsen Svalen 7 6920 Videbæk 28 77 82 77 Mejner@Therkildsen.info Konny Møller Østervang 47 6900 Skjern 97 35 19 69 30 72 18 39 konny@live.dk Charlotte Sørensen Heboltoft 27 6950 Ringkøbing 97 33 79 16

SF Ringkøbing Fjord er klar til kommunalvalget - læs mere på: www.sf.dk/parti/sf-ringkoebing-fjord/ velkommen

det kan la’ sig gøre

“SF - vi tager borgerne alvorligt!”


Salon SinkjÌr i VidebÌk für nyt ansigt Jeanne Dahl Andersen er ny medarbejder hos Salon SinkjÌr i VidebÌk hun kommer fra salonen i Spjald Kunderne hos Salon SinkjÌr i VidebÌk kan i fremtiden ogsü blive klippet, farvet og permanentet af Jeanne Dahl Andersen. Den unge frisør har gennem lÌngere tid vÌret tilknyttet Salon SinkjÌr i Spjald, men er nu rykket til Salon SinkjÌr i VidebÌk. Det er Tommy Thomsen, der er indehaver af de to saloner i VidebÌk og Spjald. Begge saloner har eksisteret i knap tre ür, men nu har Tommy Thomsen valgt at lukke salo-

â&#x153;&#x2DC; JULEMESSE SĂŚt kryds i kalenderen!

KOM TIL EGNENS HYGGELIGSTE

nen i Spjald. - Jeg har valgt at lukke salonen i Spjald, da der var personalemangel pü grund af sygdom og barsel. Jeanne Dahl Andersen, som har vÌret i Salon SinkjÌr i Spjald gennem lÌngere tid, er blevet flyttet til VidebÌk, siger Tommy Thomsen. Nu hvor Jeanne Dahl Andersen ogsü er at finde i salonen pü Bredgade i VidebÌk, er der to ansatte i VidebÌk. En tredje ansat vender tilbage fra barsel om et par müneder. - Jeg har sat bygningen i Spjald til salg eller leje. Den er jo indrettet som frisørsalon, og er klar til brug. Für jeg ikke bygningen solgt eller lejet ud, vil jeg da ikke afvise, at jeg igen at übner salon i Spjald. Det mü tiden vise, siger Tommy Thomsen. - chri

i Vorgod-Barde Hallen lørdag den 9. november kl. 10.00-16.30

Taâ&#x20AC;&#x2122; familien med til en hyggetur i Vorgod-Barde Hallen og fĂĽ inspiration og gode tilbud.

Stort cafĂŠomrĂĽde

GRATIS ENTRE

EN LIDT SJOVERE OPLEVELSEâ&#x20AC;Ś HURTIG OG EFFEKTIV HVIDEVARESERVICE Ring efter vores montør

g

20 ĂĽrs erfarin

Børnekonkurrence: Find stjerner og vind!

sSTANDE KOMOGFĂ?IDĂ?ERTILĂ?RETSJULEGAVER s-ANGEFORENINGS SAMTHOBBYSTANDE s,OKALHISTORISK%GNSMUSEUM s!RBEJDENDESTANDE

PROGRAM:

RAMSING

SHOPPING CENTER SPJALD Tlf. 97 38 11 11

Salg af reservedele til gør det selv folket

Revisionskontoret i VidebĂŚk

Store gevinster pĂĽ indgangsbilletten!

Kl. 10.00 Kl. 10.15 Kl. 14.00 Kl. 15.00 Kl. 16.30

Dørene übnes Messen übnes Kirkekoret synger Kirkekoret synger Messen lukker

SPONSORER: RMK Teknik - Radio & TV v/ Robert Klokmose . Vorgodvej 3 . Barde 6920 VidebĂŚk . Tlf. 97 17 51 44

Lad os besøge dig! FortĂŚl os om dine ønsker og behov - sĂĽ kommer vi med en løsningsmodel. â&#x20AC;Śgratis og uforpligtende!

Andelskassen MidtVest

Vennevold's Entreprenør Firma Bo Vennevold ¡ Rimmerhus

Vi modtager dankort

AUTOGĂ&#x2026;RDEN VIDEBĂ&#x2020;K A/S

BUGGE BLOMSTER

Snedkerforretning aps #  "      

GK TrĂĽdgnist ApS Engtoften 13 - Vorgod Fabriksvej 16 6920 VidebĂŚk Tlf. 96 94 00 18 Fax 96 94 00 16 www.barvibyg.dk

Midtvest Murermester

Vestjysk Auto ApS

Timringvej 14 . Barde . Tlf. 97 17 55 69

V0REBEN#HRISTENSENOG&REDEÂ&#x152;-ADSEN "ROGĂ?RDSVEJ6IDEBÂ?K4LF

Henning OverkĂŚr ApS

S

ON

SP

EN

PP

FSR - danske revisorer

RE

RU RG

SO

VI

RE

Postboks 3 â&#x2014;? Hjejlevej 16 â&#x2014;? 6920 VidebĂŚk Tlf. 97 17 17 44 â&#x2014;? Fax 97 17 33 49 E-mail: post@riv.dk â&#x2014;? www.riv.dk

v/ Tina Dam

Sønderbyens Tømrer- &

EH Stoker

Godkendt Revisionsaktieselskab

v/ Claus Brøchner

Timringvej 8A . Tlf. 97 24 11

v/ Jørgen Lund Nielsen . Hedevej 4 Tlf. 97 17 54 27

REVISIONSKONTORET I VIDEBĂ&#x2020;K

Vorgod Bageri

Nygade 21 ¡ 6920 VidebÌk ¡ Tlf. 97 17 17 66

Murermester

Vognmand

Christian LysgĂĽrd

Jørgen Black

OvergĂĽrdvej 7 - Barde - Tlf. 20 11 56 57

Engtoften 12 . Vorgod . Tlf. 97 17 54 65

WESTERGAARDS HOTEL Frisør

Lissy Skjødt Telefon 97 17 54 60 Vestjysk EDB Center ApS Tlf. 70 20 21 16 Mobil 40 17 78 18 e-mail: info@vestjysk-edb.dk


Sammenbragte børn sikres lige vilkår via et testamente Dine, mine og vores børn. Mange lever i sammenbragte familier, og her er et testamente ekstra vigtigt

Et stigende antal danskere lever sammen i det, man kalder sammenbragte familier, hvor mindst en af parterne har børn med fra et tidligere forhold eller ægteskab. Når man lever med dine, mine og vores børn, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at arvereglerne for

børnene ikke er ens. Det barn, som parret har sammen, kaldes et fællesbarn, og det arver begge forældre, når de går bort. For særbarnet, som kun den ene ægtefælle er forælder til, gælder andre regler. - Særbarnet arver kun sine biologiske forældre. Så hvis barnets stedfar dør, arver barnet

ikke efter ham. Hvis man vil sikre børnene lige rettigheder, skal det vedtages i et testamente, forklarer Kim Stensgård, advokat hos ADVODAN i Ringkøbing Stedbarnsadoption Hvis barnet eksempelvis ikke har kontakt til sin biologiske

far, mener Kim Stensgård, at det kan være en god idé, at man som stedfar sikrer sin samlever eller ægtefælles barn ved at adoptere det. - En stedbarnsadoption ligestiller særbørn og fællesbørn, idet særbarnet efter adoptionen bliver betragtet som et fællesbarn og får de samme

Holstebro · Ringkøbing · Lemvig

Hører du dårligt – så er det nu, GRATIS t s e t e r ø h du skal gøre noget ved det Hver tiende dansker får høretab, men de færreste gør noget ved det. Du behøver ikke leve med høretab, for dårlig hørelse giver dårligere livskvalitet. Både for dig selv og dine nærmeste. Hos Hør Bedre får du en gratis høretest. Har du høretab finder vi de rigtige høreapparater og tilpasser dem præcist til dine behov. Prøv uforpligtende i 2 måneder. Hos Hør Bedre får du:

Frihed – Vælg blandt markedets bedste apparater Tryghed – Fast pris og ingen skjulte udgifter i 4 år Enkelthed – Ingen ventetid og husets egne ørelæger Få det rigtige tilskud Du får tilskud til høreapparater og Hør Bedre hjælper dig med at få det rigtige tilskud. Vælger du apparater, hvor der også er egenbetaling, kan du nu få op til 85 % i tilskud til egenbetalingen, hvis du har medicinkort.

Ring 97 41 23 33 eller besøg www.hørbedre.dk

NYT

tilskud

Gartnerivej 5 · 7500 Holstebro Godthaabsvej 1 · 6950 Ringkøbing Østergade 9 · 7620 Lemvig

rettigheder som de børn, parret har sammen. Den løsning kræver dog den anden biologiske forælders godkendelse, forklarer han. Den bedste sikring Hvis særbarnets forælder dør først, er særbarnet arving i boet, og det skal derfor på lige fod med den efterladte ægtefælle arve og være med til at bestemme, hvordan dødsboet skal behandles. Det er derfor afgørende, at der er oprettet et testamente, så den længstlevende arver mest muligt. Særbarnet skal give tilladelse til, at længstlevende kan side i uskiftet bo, men dette kræver, at særbarnet er myndigt. - Som sammenbragt familie er det særdeles vigtigt, at man får oprettet et testamente for at sikre hinanden, når den ene går bort. At den efterladte forælder er sikret gode rammer, sikrer også børnene, fordi vedkommende dermed bedre kan tage sig af dem, og for eksempel ikke skal sælge huset for at realisere arven til børnene, siger Kim Stensgård og tilføjer: - Samtidig kan man i testamentet bestemme, at børnene til den først afdøde arver længstlevende, så alle børn uanset om det er dine, mine eller vores - bliver sikret ved længstlevendes død. - ast

Værd at vide om børn og arv * Hvis din partner har børn fra et tidligere forhold, får de ikke automatisk del i din arv, når du dør. * Hvis du ønsker at tilgodese dine stedbørn, kan du oprette et testamente, så de arver dig på lige vilkår med dine egne børn. * Hvis stedbørn skal arve mindst muligt, skal der også oprettes et testamente. * I et testamente kan I beslutte, hvordan I ønsker at fordele arven mellem dine, mine og vores børn, når længstlevende er gået bort. I kan vælge, at arven deles ligeligt mellem alle børn eller at den bliver delt i to, så børnene kun arver deres andel af den biologiske forælders arv. * En undersøgelse fra Danske Familieadvokater viste, at der i 2011 var 113.000 familier med sammenbragte børn i Danmark. Samme undersøgelse viste, at 82 pct. af de 25- til 74-årige ikke havde skrevet et testamente. - ast


OPERATION TØM BUTIKKEN i lyd og billede · lys og energi TV · Surround · Højttalere · Recordere Blu-ray · Radio · DAB · Internet · Trådløse telefoner · Still- og videokamera · Tasker · Varmepumper · Køl/frys · Mikroovn · Tv-borde, møbler og beslag · Antenner og paraboler · Satellitmodtagere · Viasat · Canal Digital · Set topbokse · Kabler

PROFESSIONEL LYD OG BILLEDE Bl.a. trådløse mikrofoner · Projektor og lærred Masser af musik på Frivilligcentret * I forbindelse med kulturfestival Bølgen blev der et par dage spillet masser af musik i Frivilligcentret, Rolighedsvej 5 i Videbæk. Overlærer Madsens Orkester og Spillemandsorkestret Savsmuld fyldte huset med masser af glade toner, og fremmødet var stort. I alt kiggede cirka 130 besøgende forbi. Kristine Bach Rasmussen fra Frivilligcentret var i huset de dage, arrangementet blev afviklet, og hun udtaler: - Det var nogle fantastiske dage med nogle vellykkede arrangementer, som vi i Frivilligcentret ser tilbage på med stor glæde. Det viste sig, at der var mange af de besøgende, der slet ikke anede, at vi har et Frivilligcenter i Videbæk, og folk spurgte interesseret ind til, hvad vi bruger sådan et hus til. Og vi bruger det jo til rigtigt meget. F.eks. tilbyder Ældre Sagen hos os teori, færdselsundervisning og 1. hjælpskursus i januar. (Tekst: - ast ) (Private fotos)

ÅBNINGSTIDER:

RMK Teknik

Mandag og torsdag kl. 15.00-17.30

v/ Robert Klokmose Vorgodvej 3 · Barde · 6920 Videbæk

Fredag kl. 13.00-16.00

PROFESSIONEL LYD OG BILLEDE

Tlf. 97 17 51 44 · 40 17 51 44 www.rmkteknik.dk · rmk@rmkteknik.dk

Lys og Energi

KOMMUNALVALG RINGKØBING-SKJERN

Der skal ryddes op derfor uhørte priser på restpartier JAGT OG FRITIDSTØJ

VÆRKTØJ

+

Mange andre SUPER GODE TILBUD

SØREN ELBÆK

MERE DEBAT | BEDRE HUMØR | STØRRE AMBITIONER

Forstander på Laugesens Have

konggulerod.dk

www.selbaek.dk www.facebook.com/selbaek selbaek@vestenvind.dk M 4031 6640

Hvis jeg bliver valgt til byrådet, vil jeg kæmpe FOR Ringkøbing-Skjern Kommune. For det første fordi jeg altid har boet her og holder meget af dette område. For det andet fordi jeg synes, der er for mange, der kæmper IMOD. Og for det tredje fordi, der er mange uudnyttede muligheder i dette område. Derfor mener jeg Ringkøbing-Skjern Kommune har brug for mere debat. Imellem politikere og borgere. Bedre humør, fordi den politiske tone ofte virker modløs – og større ambitioner fordi vi kan meget mere, end vi gør!

FODTØJ

HAVEMASKINER

SPAR OP TIL

70%

Der vil være kaffe på kanden. Vi vil serverer pølser, øl og sodavand fra kl. 10.30


Kokkeelever på Westergaards Hotel prøver livet på Færøerne Nikolaj Green Mastrup og Rene Vestergaard Jensen er udlært på Westergaards Hotel i Videbæk. Begge har arbejdet en måned på Færøerne - Det har bare været en kæmpe oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden. Både som kok men bestemt også som privatperson. Det var fedt at prøve. Sådan siger Rene Vestergaard Jensen, der er kok på Westergaards Hotel i Videbæk. Han får anerkendende nik fra Nikolaj Green Mastrup, der tidligere har været kokkeelev på Westergaards Hotel. De to kokke smiler stort og griner højlydt, når snakken falder på deres månedslange ophold på Færøerne.

Bent Graakjær, Nikolaj Geen Mastrup og Rene Vestergaard Jensen er alle vilde med Færøerne. Westergaards Hotel sender altid deres kokkeelever en måned til Færøerne, hvilket Nikolaj Green Mastrup og Rene Vestergaard Jensen også har været.

Fisk og lam Alle kokkeelever på Westergaards Hotel bliver nemlig sendt en måned til Færøerne for at arbejde på et hotel deroppe. - Vi sender altid eleverne af sted det sidste år, inden de

bliver udlært. I ugerne op til sommerferien. Det er en stille periode her i Videbæk, men det er en meget travl periode på Færøerne. På den måde får de et indblik i, hvordan det er at arbejde på Færøerne. Men de får også andre fødevarer at arbejde med. På Færøerne serveres der jo masser af fisk og lam. - Det var lærerigt og spændende. Også bare det at komme ud og opleve noget andet. Det er en stor »gave«, at hotellet sender os afsted, siger både Rene og Nikolaj. Positive tilbagemeldinger Bent Graakjær tager altid med til Færøerne, så han er sikker på, at eleverne kommer godt i gang med at arbejde i køkkenet på det hotel, der skal være deres arbejdsplads i et par uger. - Jeg er af den holdning, at det er godt for kokkeeleverne at komme ud og opleve andre arbejdsgange og arbejdspladser. De tilbagemeldinger vi får fra eleverne er da også meget postive, siger Bent Graakjær.

Både Nikolaj Green Mastrup og Rene Vestergaard Jensen ser da også tilbage på deres ophold med stor glæde. - Vi har mange gange snakket om, at vi gerne vil derop igen. For vi fik en del venner deroppe. Vi blev meget hurtig budt velkommen på øen, og folk var rigtig gode til at tage i mod os, siger Nikolaj Green Mastrup. Fra Videbæk til Kongeskibet via Færøerne Både Rene Vestergaard Jensen og Nikolaj Green Mastrup er efter opholdet på Færøerne begge blevet udlært kokke. Nikolaj Green Mastrup har de sidste par måneder arbejdet som kok på Kongeskibet Dannebrog. Til årsskiftet begynder han som kok et sted i København. Rene Vestergaard Jensen er kok på Westergaards Hotel i Videbæk. Hotellets nuværende elev Jannik Hamborg Kristensen kan, når han bliver tredje års elev, se frem til et ophold på Færøerne. - chri

Videbæk-firma er blevet internationalt Jan Dalgaard forhandler nu produkter for både engelske og franske producenter, og ordrerne strømmer ind Det betaler sig at tænke nyt og tænke stort. Det kan 42-årige Jan Dalgaard fra Videbæk skrive under på. Han overtog i sommeren 2011 en virksomhed ved navn NW Faldsikring. I foråret 2013 besluttede han sig for at omdøbe det til Safework, fordi han syntes, det andet navn ikke var internationalt nok. Og internationalt, det skal navnet være, for Jan Dalgaard, der sælger og servicerer udstyr til faldsikring, er blevet eneforhandler af produkter i Danmark fra henholdsvis engelske Kee Safety og af seler fra det franske selskab Kratos. Firmaet fik en helt ny, international branding, og ordrerne strømmer ind. - Jeg har masser at lave. Alene siden jul har jeg fået omkring 30 nye kunder. Det giver ikke kun travlhed med ekspedering af ordrer. Det giver også travlhed på sigt, for alt det, jeg sælger, skal løbende serviceres og godkendes, så det hele tiden overholder sikkerhedskravene, fortæller Jan Dalgaard, som har så travlt, at han regner med på sigt at skulle ansætte flere folk. I øjeblikket er der et par medarbejdere i virksomheden. Det engelske system Safework har kunder i forskel-

lige lande og tilbyder nu både vandrette og lodrette systemer mht. sikring af arbejde, der udføres i højderne. Det vandrette system tilbydes via det engelske selskab Kee Safety. Det lodrette system har Jan Dalgaard, som er tidligere vedligeholdelsestekniker hos Vestas, selv udviklet. - Det vandrette system fungerer på den måde, at man bolter nogle ankerpunkter fast i tagets beton og spænder nogle wirer op, hvorpå der fastgøres en glider, som man kan fastspænde en sele - og dermed en mand - med. Alle de bygninger, der er over to meter i højden, har brug for et sikringssystem, når der f.eks. sættes solceller og/eller ventilation på taget, og de seler, der bruges, skal sikkerhedsgodkendes hvert år. Det er der mange, der glemmer, fortæller Jan Dalgaard, som altid skriver ud til de kunder, der har købt seler af ham, for at minde dem om, når det er tid til at få foretaget det årlige sikkerhedstjek. Han deltager desuden i kurser i både England og Frankrig for hele tiden at være up-to-date mht. de produkter og systemer, han tilbyder. Det lodrette system er f.eks. til vindmøller, og Jan Dalgaard er så langt i sin firmaopbygning, at han nu har en forhandler i Spanien for firmaet Sala. Forhandleren varetager primært Spanien, Portugal og Frankrig. - Al mailkorrespondence foregår på engelsk. Jeg har været nødt til at tage et engelskkursus, men jeg synes, det går ganske godt med kommu-

nikationen. Jeg er ret meget i kontakt med det engelske selskab, og det foregår enten i telefonen eller via mail, fortæller Jan Dalgaard. Pladsmangel på sigt Han har eget værksted på bopælen Skjernvej 1 i Videbæk men regner med - på sigt - at skulle se sig om efter større virksomhedslokaler, da det allerede nu begynder at knibe gevaldigt med pladsen. Mht. de nye medarbejdere, han regner med at skulle ansætte, oplyser han, at det er planen, at de skal uddannes af ham selv og derudover vil blive sendt på kursus i både England og Frankrig. Han deltog i sin tid i et iværksætterkursus i Lem, og dette kursus gav ham forbindelse til Væksthuset i Herning, hvorved han fik nogle økonomiske midler til at udvikle nyt brand og hjemmeside. Han henvendte sig i foråret til Ørskov i Skjern for at få hjælp til at få skabt et mere internationalt brand. Det var bekosteligt, men det nye brand virker! - Jeg får utroligt mange henvendelser fra andre lande. Folk finder mig via nettet, og der er mange, der gerne vil have mig som forhandler. Jeg siger nu nej til de fleste, for jeg mener, at dem, jeg har sagt ja til, skal have en chance, og det duer ikke at tage alt for mange produkter ind. Sikkerheden skal være 100 procent i orden hver gang - så det duer ikke at kaste sig ud i for mange ting på én gang, fastslår den lokale virksomhedsejer i Videbæk. - ast

Jan Dalgaard fotograferet ved sin firmabil, der har fået nyt logo. Safework hedder hans firma, der tidligere hed NW Faldsikring. ( Fotos: - ast)

Det her er et såkaldt ankerpunkt, der boltes fast i tagets beton. En wire spændes op på ankerpunktet, og en glider fastspændes. På den kan man så fastgøre selen. På den måde er håndværkeren, montøren eller hvem, det nu er, der skal arbejde i højden, sikret på bedste vis. Der er tale om et engelsk, vandret system, som Jan Dalgaard er blevet forhandler af.

Jan Dalgaard har værksted i en af bygningerne, der hører til ejendommen Skjernvej 1 ved Videbæk, men inden længe får han brug for større lokaler til sin virksomhed, der vokser og vokser.


Brobygning til de videregående uddannelser Alle elever i 3. g var afsted sidste uge, da der var åbent hus på de videregående uddannelser Fra onsdag til fredag sidste uge var hele 3. g årgangen fra Ringkjøbing Gymnasium - i alt 132 elever - på besøg på de videregående uddannelser i hele landet. Rigtig mange af dem er taget til de store uddannelsesbyer Århus, Ålborg, Odense og København, men en del har dog valgt de uddannelser, der ligger tættere på i Holstebro, Herning, Silkeborg eller Esbjerg. De videregående uddannelser har hvert år en slags »åbent hus«, hvor de åbner dørene

med særlige tilbud over to-tre dage til deres, måske, kommende studerende. - På Ringkjøbing Gymnasium har alle 3. g elever fri disse tre dage, hvor det så forlanges og forventes, at man tilmelder sig disse gode brobygningstilbud fra de videregående uddannelser. Derfor var alle elever da også af sted og fik en masse indtryk, der kan styrke dem i deres valg af videregående uddannelse efter sommerferien. På mange andre gymnasier og handelsskoler får eleverne ikke fri, men får tvært i mod fravær, hvis de benytter sig af de mange gode tilbud i uge 43. Derfor er der da også meget få elever fra disse skoler, der tager af sted, siger rektor Tonny Hansen fra Ringkjøbing Gymnasium.

Han glæder sig over de mange indtryk, som hele årgangen kommer hjem med. - Vi har en meget stor del af vore studenter, der bruger deres studentereksamen til en videregående uddannelse, når de forlader gymnasiet. Vores overgangsfrekvens er helt på højde med de store byers gymnasiers tal, selvom vore studenter oftere kommer fra hjem, hvor der ikke har været tradition for at tage en videregående uddannelse, og selvom der er langt – også mentalt – fra Ringkøbing til Århus, Odense og København. Mindst lige så vigtigt er det, at gennemførelsesprocenten er rigtig god med en studentereksamen som start for studierne, lyder det fra Tony Hansen. - chri

Teatret OM opfører succesforestillingen 79’fjorden Publikum tætter tæt på, når der i november er teater i Ringkøbing På Teatret OM står november måned primært i succesforestillingen »79´fjordens tegn«. Først på måneden opføres fire forestillinger på egen scene i Ringkøbing. Forestillingen er inspireret af Danmark-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908, og udsat for totalteater for alle sanser inviteres publikum med på en uforglemmelig tur til Grønland og hjem igen på en aften. Tæt på publikum I en iglo, som rummer både publikum og skuespillere, væves den dramatiske historie om Mylius-Erichsens skæbnesvangre ekspedition elegant sammen med grønlandsk mytologi. Her fortælles historien om Ludvig Mylius-Erichsen, Niels Peter Høeg-Hagen og Jørgen Brønlund, tre unge mænd som i 1907 vovede sig op langs

Grønlands ukendte nordøstlige kyst for at fuldende kortet over dette gigantiske land af is. De klarede at tegne kortene, men nåede ikke tilbage til skibet. To af dem blev aldrig fundet, mens den tredje, frosset ihjel, blev fundet med sin dagbog, som dokumenterede deres rejse og hans kammeraters død. - »79’fjorden« er en forestilling for alle sanser: masker, sang, musik, skyggebilleder og animationsfilm, og mange levende lydeffekter. Alt sammen helt tæt på publikum, fortæller Lene Rudbeck fra Teatret OM. Fortsætter på turné Forestillingen vises senere på måneden på Festival of Wonder i Silkeborg, dernæst går turen i februar 2014 til Aarhus, hvor Teatret OM over to uger spiller en række kuraterede forestillinger på Åbne Scene på Godsbanen. Forestillingen har siden premieren i 2008 turneret med stor succes både i Danmark og i udlandet, og har været spillet både som skoleforestilling og som voksenforestilling. I 2010 var Teatret OM invite-

ret til at spille »79’fjorden« på Children’s Museum Jordan i Amman. Teatret spillede elleve forestillinger for jordanske børn, og projektet var støttet af Center for Kultur og Udvikling og Scenekunstudvalget. Forestillingen har desuden været vist på festivaler for voksne i Danmark, Serbien og senest i USA. Begejstret publikum og anmeldere Forestillingen blev tidligere på året vist på en stor teaterfestival, Revolutions International Theatre Festival, i Albuquerque i New Mexico. Forestillingen spillede fire aftener for fulde huse, og billetterne blev revet væk. Publikum udtrykte stor begejstring og kritiker Megan Kamerick fra Adobe Airstream skrev blandt andet: »Vidunderlige øjeblikke af humor… Den samlede virkning var uforglemmelig.« Anmelder Lone Sørensen fra Teateravisen.dk har givet forestillingen hele fem stjerner. Nu kan forestillingen altså ses i Ringkøbing. - chri

VI ANBEFALER AT STEMME PÅ: Hans Østergaard eller Kaj Føhns

ANBEFALERLISTE Spjald Asger Gynther Nielsen Grethe Husted Laurids Husted Mie Højager Erling Højager Jens Ove Hansen Hanne Hansen Mogens Christensen Hanne Christensen Arne Husted Tom Mose Jensen Mette Blomgreen Trine Meldgaard Jesper Meldgaard Ulrik Mæng Andersen Hartvig Thomsen Michael Sylvestersen Nelly Møller Tage Møller Karen Marie Østergaard Geert Østergaard Kirsten Boutrup Henning Boutrup Henning Sørensen

Inger Larsen Flemming Larsen Conny Petterson Jens Randeris Karen Kristensen Kaj Kristensen Birthe Jensen Eigil Buregård Madsen Kasper Kamp Christensen Henrik Møller Kristensen Birthe Kamp Christensen Knud Christensen Lisbeth Vang Bjarne Vang Torben Therkelsen Anne Lise Bundgaard Bent Jensen Ellen Olesen Ole Olesen Vita Vig Jørgen Vig Bent Madsen Alfred Højager Steen Olesen Per Pletbjerg Poul Børge Jensen Michael Knudsen Erik Holmgaard Marianne Engedahl Flemming Emborg Folmer Tarpgaard

Grønbjerg Karsten Hansen Georg Anneberg Inger Kjeldgaard Uffe Kjærgaard Torben Sønderby Marianne Hansen Hanne Kjærgaard Jakob Kjerulff Bjarne Hansen Gravers Kjærgaard Eva Broni Haakon Pøhl Ingrid Kirk Ole Berthelsen Kresten Vestergaard Johannes Kirk Jesper Bagge Rita Vestergaard Ølstrup Otto Nielsen Bent Østergaard Niels Peder Jensen Mads Østergaard Bo Hammelsvang Ole Kjær Svend Erik Korsholm Jakob Østergaard

Spjald-Grønbjerg

Ulykke, arbejdsskade eller forsikringssag? Få en gratis og grundig vurdering af din sag. Ring til os eller mød op til åbent kontor kl. 16-18 den første torsdag i hver måned. Erfaringen viser, at mange kæmper med forsikringsselskaberne. Desværre får ikke alle, hvad de er berettiget til. Gør du? I KLA Personskade er vi mere end 15 personer med op til 17 års erfaring, der hver eneste dag gør os umage med at hjælpe vores kunder bedst muligt. Den første torsdag i hver måned kan du møde op, og få en gratis vurdering af din sag, af en af vores kvalificerede jurister på vores kontor i Skjern, Bredgade 46, 6900 Skjern fra kl. 16-18.

Læs mere på www.personskade.dk.

Rikke Lenette Omme, advokat

Succesforestillingen »79’fjorden« opføres først i november i Ringkøbing. Og publikum kommer tæt på skuespillerne og får dermed en særlig oplevelse.

Bredgade 46 · 6900 Skjern . Tlf. 70 30 10 14 . www.personskade.dk


Flotte

Bananer TA’ 10 STK. ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag:

10.-98

Danske

Kartofler Lørdag: kl. 8-17 Kl. 1 Søndag: kl. 9-17 4 kg PR. POSE Haribo kl. 8-19

Tilbudene i denne annonce gælder fra tirsdag d. 29. oktober til og med mandag d. 4. november - Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Slikposer Alle varianter

72 gram

PR. POSE

FRIT VALG

7

3

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

98 Ved køb af mere end 20 poser i alt er prisen 8,98 pr. pose. Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


VI HAR KØBT ER KÆMPE REST-PARTI:

Merrild Kaffe Scala

- Lysristet - Mellemristet - Mørkristet

400 gram Ved køb af mere end 10 poser i alt er prisen 24,98 pr. pose

Kære Kunde

I denne uge har vi udvalgt de bedste tilbud og gjort dem endnu billigere...

FRIT VALG

14 5.98 7

PR. POSE Arrighi

- og HUSK, i ABC LAVPRIS har vi LAVE PRISER på ALLE varer i HELE BUTIKKEN...

98

- så længe lager haves...

Luxus Pasta 100% Durum Hvede Fuldkorn

Vælg mellem alle varianter

500 gram

PR. POSE Original Kærgården Mini BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Med Havsalt Med Italienske Urter Med Hvidløg Steg & Bag i flaske 125-450 gram Ved køb af mere end 10 stk. i alt er prisen op til 16,98

FRIT VALG

PR. STK.

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Stort 1/2 KGR. . R P flot stykke KUN CA. 19.- K

Guld Danbo Ost Kraftfuld mellemlagret Ca. 1050 gram

HUSK

- ALLE TILBUD GÆLDER ALLE DAGE I HELE TILBUDSPERIODEN

PR. STK.

39

98

Kohberg et helt stort Skiveskåret

Rugbrød Herkules Viking

1450 gram

PR. STK. A/J Skjern Pålæg BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

98

9

BEMÆRK:

DEN HELT STORE PAKKE..!

5.-

- Hamburgerryg - Sandwichskinke - Frikadeller i skiver - Rullepølse - Cervelatpølse - Kyllingebryst

100 gram BEMÆRK: Ved køb af mere end 10 bægre i alt er prisen op til 8,50 pr. bæger

FRIT VALG

PR. BÆGER

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Hel Traditionel

HUSK: Mortens Aften

48.10.-

Julius And 2400 gram PR. STK. Kære Kunde

I denne uge har vi udvalgt de bedste tilbud og gjort dem endnu billigere...

- og HUSK, i ABC LAVPRIS har vi LAVE PRISER på ALLE varer i HELE BUTIKKEN... BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

søndag den 10. november

Knorr

Saucer Alle varianter

ØKONOMIPAKKE MED 4 BREVE

PR. PAKKE

100 % Dansk kvalitetskød fra Slagter Norlyk

Hel ovnklar

Svinekam - Ridset - Uden ben

4-6 kg

18

PR. 1/2 KG

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

18

100 % DANSK SVINEKØD

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Wanted Tortilla Pandekager Taco Skaller Taco Sauce Tortilla Chips Jalapenos Salsa

PR. PAKKE HUSK

FRIT VALG

- ALLE TILBUD GÆLDER ALLE DAGE I HELE TILBUDSPERIODEN

5

55

Stor pakke

Ota Solgryn BEMÆRK:

1100 gram BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Ved køb af mere end 5 pakker er prisen 19,98 pr. pakke

STOR PAKKE

Nikoline Juice Appelsin Multifrugt FRIT Æble

PR. LITER

9

98

VALG

88

8

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


omo Vaskepulver 1,35 kg - White - Color

14 10.58.-

Flydende 1 liter - White - Color - Black

PR. STK.

Kære Kunde

I denne uge har vi udvalgt de bedste tilbud og gjort dem endnu billigere...

- og HUSK, i ABC LAVPRIS har vi LAVE PRISER på ALLE varer i HELE BUTIKKEN... BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Hel kasse

Maribo Pilsner 33 cl. 30 stk.

98

PR. KASSE

Fructis Shampoo Balsam

200-250 ml

PR. STK.

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

+ PANT.

Ved køb af mere end 5 kasser er prisen 68,98 pr. kasse.

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


HUS OG HAVE Erhvervsbygning til salg/leje i Spjald (tidligere vestjyskBANK)

Lokalerne er p.t. indrettet til frisørsalon. Ring og hør nÌrmere tlf. 30 96 34 73

Hus i Grønbjerg Algade 21, nyere renoveret, 2 badevÌrelser, 4 vÌrelser i alt ca. 150 m2 samt kÌlder og garage. Husleje 4.600 + forbrug. Depositum 3 müneders husleje. Ingen husdyr. Henvendelse: 97 38 16 29 - 25 78 35 14 Hans Jørgen

Vennevoldâ&#x20AC;&#x2122;s AnlĂŚgsgartner / EntreprenørFirma ApS

t"OMÂ?HBGIBWFSWFEMJHFIPMEFMTF t3ZEOJOHBGIBWFSIÂ?LLMJQOJOHCFMÂ?HOJOHTBSCFKEF t"OMÂ?HBGGBTLJOFSKPSEWBSNF Vi ses pĂĽ t"OMÂ?HBGLMPBL julemessen i VEGÂ&#x201C;SFTBGBVULMPBLNFTUFS Vorgod-Barde t4OFSZEOJOH den 9. november

www.bovennevold.dk ¡ Tlf. 40 75 58 59

Lille lejlighed 40 m2 pĂĽ Kirkealle 10, udlejes. Pr. md. 1.700 kr. + forbrug. Indskud: 3 mdr.â&#x20AC;&#x2122;s husleje. Tlf. 26 81 40 19

Hus udlejes i Brejning Kirkeby med dobbelt carport og fyrrum. Ca. 90 m2. Køkken, stue, 2 vÌrelser, bad og udestue. Opvarmning sker ved fastbrÌndsel. Husleje pr. md. 3.500,- kr. + forbrug. Henvendelse Hansens Udlejning 40 15 98 39

Fra vision til virkelighed

==:HYILQKL \KMÂĽYLZ 9PUN[PSVZ [SM

Vorgod 91 m2 ny bolig med udhus, udlejes pĂĽ Torvegade 11 A. Husleje: 5.500 kr. + indskud og forbrug. Henvendelse: Byggefirmaet Ivan V. Mortensen Tlf. 97 38 42 81

Lejlighed Privat

Erhverv

Landbrug

/HUZLU 3HYZLU(: 5`Z[LK]LQ+LQIQLYN :RQLYU

;SM PUMV'OHUZLUSHYZLUKR

OHUZLUSHYZLUKR

55 m2 i VidebĂŚk centrum udlejes. Tlf. 97 17 15 83 eller 25 52 48 83

Hus sÌlges Kongevejen 14, Vorgod. 99 m2. Nyt køkken og badevÌrelse. Lille have. Prisen taler vi om. Henvendelse 21 86 82 11 - 97 17 82 11

Ă&#x2DC;lstrup 152 m2 hus indeholdende gang, bryggers, køkken, bad, spisestue, stue samt lille vĂŚrelse. 1. sal: Repos + 3 vĂŚrelser.

Salg og kontrol af seler og udstyr, faste systemerâ&#x20AC;Ś

VidebÌk 101 m2 lejlighed indeholdende gang, køkken, bad, stue, 2 vÌrelser samt fÌlles have. Andre muligheder undervejs, ring og forhør. Tlf. 40 45 19 21

Miniguide til vinsproget Vinkendere slynger om sig med spÌndende udtryk. Her har du forklaringen pü nogle af udtrykkene: En sød vin er en vin med megen sødme. Det modsatte er en tør vin. Dog er en tør vin ikke sur En sur vin er nemlig en vin med syre (frugtsyre eller garvesyre).

Hus søges til leje evt. med mulighed for køb. Min. 3 børnevÌrelser og sovevÌrelse. Skal vÌre i VidebÌk by. Tlf. 28 43 66 80

Vorgod SpĂŚndende, utraditionel og nyistandsat lejlighed pĂĽ 70 m2 udlejes. Der er 2 gĂĽrdhaver, P-plads og hems. Tlf. 29 86 00 92

Lejlighed i VidebĂŚk centrum 3-vĂŚr. lejlighed pĂĽ 80 m2 i stuen udlejes. Adgang til have. Tlf. 29 36 34 25

Nür vinen er moden har den udviklet sig og er klar til at blive drukket. Kraftig vin: Henviser som regel til indholdet af alkohol. Vinens aroma er et udtryk for de hvide vines duft. Om rødvine og portvine bruges udtrykket frugtagtig. Henviser til en frugtagtig smag eller duft.

Alt - kloakarbejde, nedsivning og olieudskiller - jord- og jordflytningsarbejde - udgravning til hus, stald og hal - etablering af veje og p-pladser - belÌgningsarbejde/maskinlÌgning - etablering af søer og kanaler - nedbrydning af huse, stalde og fabrikker - vand- og kabelnedgravning - drÌnarbejde - gylletanke og silohuse - opbrÌkning af staldgulve/ udkørsel NYT nedbrydningsudstyr til de store maskiner.

GODE TILBUD GIVES VidebÌk Entreprenør Forretning ApS v/ Kristian Eistrup og Torben Eriksen Fruergürdsvej 5 . 6920 VidebÌk Tlf. 97 17 14 01 . Mobil-tlf. 40 93 30 34

Lejlighed udlejes 2-vĂŚrelses lejlighed centralt i VidebĂŚk i stueplan. 65 m2 + carport og depotrum. Klar til indflytning. Husleje pr. md. 3.300 kr. + forbrug. Henvendelse 23 20 64 83

Spjald Hus, 60 m2 med kĂŚlder, garage og have udlejes. Pr. md. 3.300 kr. + forbrug. Indskud 9.000 kr. Ingen husdyr. Henvendelse 26 39 53 61 eller 20 25 53 61

Lejlighed til leje

Rødvine kan opleves som blandt andet pebrede i smagen, og sü siger man, at vinen er krydret. Harmonisk vin: Vinen er i balance. Der er overensstemmelse mellem smag, nÌse og eftersmag.

t.BMJOHPHLMBSHÂ&#x201C;SJOHBGMFKMJHIFEFSIVTF t6ETLJGUOJOHBGHVMWF MPGUFSPHVEFOEÂ&#x201C;STUSÂ?WÂ?SL t.BMJOHCĂ&#x152;EFVEFPHJOEF t0NMÂ?HOJOHFMMFSVETLJGUOJOH BGGMJTFSPHCFMÂ?HOJOH t)BWFBSCFKEF LMJQOJOHBGCVTLFPHIÂ?LLF

EB BOLIGSERVICE ERIK BANG - 29 36 34 25

Egen produktion af vedligeholdelsesfrie PVC-vinduer og -døre i REHAU-profiler

Centralt i VidebĂŚk. 2 stuer og 2 vĂŚrelser. 116 m2 i stueplan, ingen husdyr. Pr. md. 4.300,Indskud 3 mdr.â&#x20AC;&#x2122;s leje.

NYHED

Nu mere indbruds sikre paskvile r

Lejlighed til leje pr. 1. okt. el. aftale. Nygade 7A, 1. sal, 3 vĂŚr. 88 m2. Pr. md. 3.550,+ forbrug, indskud 3 mdr.â&#x20AC;&#x2122;s leje.

Ejerlejlighed til salg i Herborg

Hus søges i Spjald

73 m2 velholdt dobbelthus med to vÌrelser, køkkenalrum/stue, carport m. redskabsrum og egen have. Billig opvarmning. Henvendelse til Kristian - 25 32 57 83

Gerne hus eller nedlagt ejendom, i udkanten af Spjald, som trĂŚnger til istandsĂŚttelse. Evt. i bytte med byggegrund. Tlf. 24 22 54 97 eller 40 26 16 97

Tlf. 40 88 40 42

Samme pris bedre kvalitet

FĂĽ et godt tilbud

HUSK

NETOP NU

Vi leverer og monterer

H.N.N. BYGGEFIRMA Fabriksvej 3 . 6920 VidebĂŚk Fax 97 17 32 03

Tlf. 97 17 24 60


Videbæk Ejendomskontor a/s

Poul Erik Nielsen

Søren Kaastrup

Jan Vistisen

Jan Bækdal

Thomas Lykkeberg

Jørgen Christensen

Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Tlf. 20 14 82 99

Tlf. 61 55 68 72

Tlf. 21 76 46 62

Tlf. 29 92 38 37

Tlf. 61 62 78 80

Tlf. 61 55 29 88

Kom godt videre

edc.dk

Velindrettet villa - Vorgod

Nyrenoveret lystejendom med 6,84 hektar

Skal opleves !

Nyrenoveret Stuehus

Nedsat med kr. 190.000

D

Sag 69200686 Spurvevej 1, Vorgod, 6920 Videbæk Attraktiv og velindrettet villa beliggende tæt ved skole, kirken samt grønt område. Villaen er opført i 1977 i brunlige sten med eternittag. Villaen er velholdt bl.a. malet tag fra 2011 og efterisoleret loftet i 2010. Pris/Udb. 1.125.000/60.000 Brt./Nt. 6.223/5.727 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.007/3.060

Bo i byen og samtidig på landet

Bolig / kælder m² 150/72

Grund Rum / m² Værelser 1200 4/2 Kontakt tlf. 97171299

Opført 1977

RØDSTENSEJENDOM - FISKBÆK

D

Sag 69202404

Sag 69202292

Langbovej 5, 7490 Aulum Nyrenoveret lystejendom med 6,84 hektar jord og et godt stuehus fra 1977 på hele 371 m² samt gode udbygninger velegnede til mange formål. Den er gennem de seneste år renoveret flot, så beboelsen i dag fremstår moderne og indflytningsklar med bl.a. nye vinduer, gulve, lofter, køkken og bad. Jorden er samlet omkring ejendommen. Bolig Pris/Udb. 1.795.000/90.000 Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 11.684/10.083 371 68400 9/7 1977 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 5.156/4.869 Kontakt tlf. 97171299

Hovedgaden 4, 6971 Spjald Vil du bo på landet og samtidig bo i byen, så er chancen her i en virkelig tiltalende lystejendom med godt stort og velbygget stuehus på 192 m² beliggende på bygrænsen til Spjald med et tilhørende jordareal på 11.315 m² med mulighed for et mindre dyrehold eller en pladskrævende hobby. Indenfor de seneste 1.685.000/85.000 4-5 år har stueplanen gennemgået total Pris/Udb. Bolig Grund Rum / enOpført modernisering, så ejendommen præsentabel og m² fremstår m² Værelser Brt./Nt. 9.079/7.804 i dag indflytningsklar. Næsten nyt jordvarmeanlæg, byvand 6/5 og off. kloak. 192 indlagt 11315 1916 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.333/3.860 Kontakt tlf. 97171299

Flot villa fra 2000 beliggende på storparcel i Spjald.

Velholdt familievilla i rolig villakvarter - Sdr. Felding

Stort Værksted !

Stor Garage med el-port

D

Sag 69201476

Sag 69201477

Skjernvej 64, Fiskbæk, 6920 Videbæk Rødstensejendom med stort værksted i Fiskbæk by. Beliggende ud til Skjern / Videbæk vejen ca. 5 minutter kørsel fra Videbæk og 15 km til Skjern. Huset er opført i 1949 og tilbygning fra 1976.

Røjkumvej 14, 6971 Spjald Flot villa fra 2000 beliggende på storparcel med dejlig udsigt i særdeles attraktivt kvarter lige op til de åbne marker. Kort og ugeneret adgang til skole, indkøb, idrætshal mm.

Hjejlevej 11, 7280 Sdr. Felding Velholdt familievilla beliggende i stille og roligt villakvarter. Tæt ved skole, hal, skolefritidsordning og i cykelafstand til indkøb og bymidten. Haven er sydvendt og meget velanlagt og ugenert.

Pris/Udb. 750.000/40.000 Brt./Nt. 4.611/4.356 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.443/2.562

Pris/Udb. 2.185.000/110.000 Brt./Nt. 11.170/10.186 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.807/4.924

Pris/Udb. 995.000/50.000 Brt./Nt. 5.463/4.988 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.749/3.534

Bolig / kælder m² 154/72

Grund Rum / Opført/ m² Værelser Ombygget 4205 6/5 1949/76 Kontakt tlf. 97171299

God villa beliggende centralt i Ørnhøj By

Bolig m² 183

Grund Rum / m² Værelser 4101 7/5 Kontakt tlf. 97171299

Opført 2000

Skøn familievilla attraktivt beliggende kvarter - Troldhede

D

Sag 69202350

Grønningen 19, Troldhede, 6920 Videbæk Skøn familievilla i rigtig god beliggenhed i attraktivt kvarter. 154 m², med god indretning. Bl.a. 4 gode soverum, stor vinkelstue samt badeværelse og gæstetoilet. Flisebelagt indkørsel med garage på 27 m². Pris/Udb. 775.000/40.000 Brt./Nt. 4.383/4.052 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.146/2.199

PRÆSENTABEL VILLA I VORGOD

Rummeligt to-plans hus med stor værksted i Fjelstervang.

Grund Rum / m² Værelser 852 5/4 Kontakt tlf. 97171299

Opført 1973

Kom med et bud

Grund Rum / Opført/ m² Værelser Ombygget 1065 4/4 1964/89 Kontakt tlf. 97171299

Rødstenshus - Grønbjerg

D

Sag 69202248

Raunsbjergvej 11, 6973 Ørnhøj God villa beliggende centralt i Ørnhøj By lige op af boldbane og legeplads samt tæt på børnehave, skol, hal og indkøbsmuligheder. Villaen er opført i 1967 og fremstår i dag velholdt, bl.a. kan fremhæves pænt køkken og badværelse. Pris/Udb. 695.000/35.000 Bolig Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 4.013/3.866 120 720 5/4 1968 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.792/2.830 Kontakt tlf. 97171299

Bolig m² 154

Bolig m² 148

Sag 69202379

Sag 69200760

Skolevænget 7, 6971 Spjald Solidt rødstenshus beliggende i Grønbjerg by tæt på børnehave, skolefritidsordning, minihal, ny friskole og Brugsen. 20 km til Holstebro og 10 km til Spjald. Opført på en 1.220 m² stor grund med dejlig ugeneret have. Pris/Udb. 795.000/40.000 Bolig Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 4.392/3.989 147 1220 5/3 1964 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.099/2.090 Kontakt tlf. 97171299

Eftertragtet kvarter - Spjald Kom med et bud!

Skal sælges nu !

D

Sag 69200799

Sag 69202257

Sag 69200423

Vibevej 23 - Vorgod, 6920 Videbæk Præsentabel og centralt beliggende villa i Vorgod, beliggende på attraktiv villavej tæt på det åbne land, legeplads, offentlig transport, skole, børnehave og hallen.Boligarealet er på i alt 140 m² med 4 gode soverum.

Bjerregårds Alle 2, Fjelstervang, 6933 Kibæk Rummeligt to-plans hus med stor værksted/udhus få minutters gang fra skole, indkøb, børnehave og kun 14 km til Herning. Beliggende i Fjelstervang by - en aktiv by med gode faciliteter til både børn og voksne. Pris/Udb. 475.000/25.000 Bolig / Grund Rum / Opført m² Værelser Brt./Nt. 2.943/2.782 kælder m² 141/6 309 5/3 1939 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.528/1.617 Kontakt tlf. 97171299

Vestergade 25, 6971 Spjald Dejligt hus beliggende i meget eftertragtet kvarter centralt i Spjald. Huset er opført i 1959 i røde sten og med decratag fra år. 2006. Beliggende på en 892 m² grund med velanlagt haven mod sydvest. Boligareal på 113 m².

Pris/Udb. 995.000/50.000 Brt./Nt. 5.471/4.937 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.589/2.554

Bredgade 39 6920 Videbæk 97 17 12 99

Bolig m² 140

Grund Rum / m² Værelser 1203 5/4 Kontakt tlf. 97171299

Torvegade 6 6870 Ølgod 75 24 66 22

Opført 1972

Danmarksgade 4 7490 Aulum 97 47 28 88

Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97 41 15 00

Pris/Udb. 750.000/40.000 Brt./Nt. 4.334/3.927 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.141/2.117

Bolig m² 113

Grund Rum / m² Værelser 892 4/3 Kontakt tlf. 97171299

Opført 1959

Storegade 45 7330 Brande 97 18 00 88

KOM GODT VIDERE


HUS OG HAVE Vi tilbyder bl.a. bekĂŚmpelse af:

Cl

n se

en & Jesper s au

S Ap

Keld 2963 0249 Claus 2963 0254

t.ZSFS t.VMEWBSQFS t3PUUFS

t.VT

t#JFS

t)WFQTF

t.Ă&#x152;S

t.VSCJFS

Skal huset sĂŚlges? Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Tilstandsrapport %\JQLQJVVDJN\QGLJH EnergimĂŚrke ved salg og nybyggeri RJFHUWLILFHUHGH HQHUJLNRQVXOHQWHU Ejerskifteforsikring RĂĽdgivning om besparelser ved energimĂŚrkning

Bygningssagkyndig & Energikonsulent

t,BLFSMBLLFS

Gunner Lund Sørensen +RYHGJDGHQ Â&#x2021; 6SMDOG 7OI Â&#x2021; (PDLOJOV#LQJJUDXJDDUGGN

v/ Jesper Rudmose Bach Ringkøbingvej 47 6971 Spjald

t7Â?HHFMVT

Murerfirmaet

Salg, service og reparation af have-/parkmaskiner samt scootere

t(Ă&#x152;TFCJMMFMBSWFS

www.spjaldplaeneklipperservice.dk spjaldplaeneklipperservice@gmail.com

Langgade 25 ¡ 6933 KibÌk ¡ ktjespersen@pc.dk

Hovedgaden 93 6971 Spjald Kontakt Jan pĂĽ

- BekĂŚmper alle former for skadedyr

ŕ§&#x2018;

S

ŕ§&#x2018; S

MEDE & VVS S D Ap AL J Holms Eftf. P

VESTJYSK SKADEDYRSKONTROL

tlf. 40 71 95 17

v/ Mogens Gade Tlf. 22 19 12 69 E-mail: kontakt@vjsk.dk www.vjsk.dk

Alt i murerarbejde udføres

SÌtter hunden gummistøvlerne - hver gang den gür ind?

Tilbud gives uden forbindende.

Peder Bilgrav HĂĽndvĂŚrkervej 4 VidebĂŚk Tlf. 97 17 18 18 Biltlf. 30 97 59 59

FĂĽ rĂĽd og vejledning hos os

Aut. EL-installatør Parkvej 2 ¡ 6971 Spjald

Tlf. 97 38 15 66

VITTRUP GULVE

TĂ&#x2020;PPER

s

TRĂ&#x2020;GULVE

s

KLINKER

s

VINYLER

H Ă&#x2DC; J S A G E R V E J 2 ¡ 6 9 2 0 V I D E B Ă&#x2020; K ¡ T L F. 9 7 1 7 1 7 0 9

- Altid en god og sikker kontakt til dine el-installationer

Vellingvej 45 6950 Ringkøbing www.jensbyskov.dk

Tlf. 97 32 01 66

W W W. V I T T R U P G U LV E . D K WWW.FACEBOOK.COM/VITTRUPGULVE VI ER PĂ&#x2026; FACEBOOK 24/7

Ă&#x2026;bningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30 ¡ Lørdag kl. 9.30-12.00

Spar ca 17.000 kr. ved at skifte til en varmepumpe ift. olie- og gasfyr  Bestil besøg af en af vores forhandlere allerede i dag   Vi har forhandlere over hele landet   Gratis rüdgivning og uforpligtende tilbud   Vores 30 ür med varmepumper er din garanti for et velfungerende anlÌg

â&#x20AC;&#x201C; det giver glade og trygge kunder!

HVAD NU HVIS... ...din have er for lille til jordvarme? Sü har vi en varmepumpe, som optager varmen fra udeluften i stedet for jorden. Besparelsen bliver lidt mindre, men er et rigtig godt og miljøvenligt alternativ til jordvarme.

Omsorg for miljøet er en del af vores vÌrdier Sü fü en gratis

ENERGIBEREGNING ved at skifte til

JORDVARME/ VARMEPUMPE sammenlignet med din nuvĂŚrende varmekilde

Vi er ogsĂĽ certificerede

KĂ&#x2DC;LEMONTĂ&#x2DC;RER

Ring og hør mere hos vores forhandler i lokalomrüdet Vi kan ogsü levere

LUFT/LUFT VARMEPUMPER

 cWRIWHQ6SMDOG7OI&95QU (PDLOKRH#GHODYDOVSMDOGGNZZZGHODYDOGN


SCAN KODEN OG SE BOLIG FILMEN

SVANEVEJ 26 TÆT PÅ SKOLE

MØLLEGADE 2D FLOT OG INDFLYTNINGSKLAR ANDELSBOLIG I CENTRUM

Videbæk Villa Velholdt ejendom - de fleste vinduer og døre er udskiftet til Velfac træ/alu i 2002. Bryggers, kontor, stort værelse, entre, gæstetoilet, stort værelse (tidligere 2), soveværelse, renoveret badeværelse, flot lys HTH køkken fra 2001 med god spiseplads og stor vinkelstue. Overdækket terrasse. Carport. Kontant/Udb.: 1.495.000/75.000 Brutto/Netto: 8.638/7.766 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 6.588/5.723

Bolig m²: 166 Grund m²: Stue/Vær: 1/4 Carport m²: Byggeår: 1971/97 Sag: 14111091 Energi:

1.175 32

Videbæk Andelsbolig Ønsker du at bo i centrum samtidig med, at du bor i en nyere og velfungerende andelsboligforeningen med elevator. Så er boligen her! Boligen er godt indrettet med dejlig køkken/stue-afdeling med udg. til altan, stort badeværelse, 2 gode værelser og depotrum. Skal opleves! Købspris: Boligydelse: Anvendelsesudgifter:

VIBEVÆNGET 4 VELHOLDT VILLA BELIGGENDE I ROLIGT KVARTER TÆT PÅ SKOLE OG BØRNEHAVE

NY PRIS

LILJEALLE 30 TÆT PÅ SKOLE OG FRITIDSCENTER

115.000 4.606 839

D

Videbæk Ny udbydes denne flotte og velholdte villa, hvor der indenfor de seneste 6 år er foretaget en del renoveringer. Indretning: Entre med gulvvarme, køkken i åben forbindelse med stuen - der har udgang til udestuen, kontor, gæstetoilet, 3 værelser, et soveværelse med faste skabe samt badeværelse med bruseniche. Der er desuden 2 carporte på henholdsvis 21 m2 og 23 m2, og herudover er der en integreret garage på 24 m2. Huset har også en sydvestvendt terrasse samt en god lukket have, hvor der er mulighed for at sidde helt ugenert. En ejendom der skal opleves.

ROSENALLE 35 FLOT RENOVERET BOLIG

NYHED

Bolig m²: 82 Grund m²: Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2004 Sag: 14120120080 Energi:

1.274

B

Villa Kontant/Udb.: 1.085.000/55.000 Brutto/Netto: 6.373/5.684 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 4.840/4.170 750 Bolig m²: 127 Grund m²: 44 Stue/Vær: 1/4 Carport m²: Byggeår: 1972 E Sag: 14120130251 Energi:

Videbæk Vil du bo i centrum af Videbæk, er der nu mulighed for at erhverve dette flotte og velholdte byhus med et unikt haveanlæg. Huset er med sine 3 etager en ejendom, der henvender sig til mange. Indr.: Hall med flot trappe til 1. salen samt trappe til kælderen, lyst badeværelse med brus, køkken med lyst ask-inventar, hyggelig stue, spisestue samt udestue med udgang til terrassen. 1. sal: 2 værelser, gæstetoilet samt stort soveværelse med walk in closet. Husets kælder indeholder et viktualierum, vaskerum, badeværelse med brus og 2 gode disponible rum samt et godt værksted.

SPURVEN 11 VILLA BELIGGENDE TÆT PÅ SKOLE, INDKØB, BØRNEHAVE M.V.

FINDERUPVEJ 22 BILLIG HUSLEJE

Videbæk Villa Flot have med nyere græsplæne. Indretning: Entré fra garagen, spisekøkken, 2 gode børneværelser, godt soveværelse, badeværelse med karbad og bruseniche, fordelingsgang, gæstetoilet samt stor lys vinkelstue - udgang til dejlig udestue. God terrasse. Stor overdækket indkørsel.

Kontant/Udb.: 1.300.000/65.000 Brutto/Netto: 8.212/7.415 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 6.439/5.648

Kontant/Udb.: 945.000/50.000 Brutto/Netto: 5.682/5.210 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 4.342/3.885

ROSENALLE 54 SOLGT UDEN ANNONCERING Videbæk

1.131 30 34 D

TROLDHEDEVEJ 7 FLOT VILLA PÅ LANDET Villa

SOLGT Bolig m²: 215 Grund m²: Stue/Vær: 1/5 Byggeår: 1976 Sag: 14120130248

Grund m²: Garage m²: Carport: Energi:

1.147

Kontant/Udb.: 1.395.000/70.000 Brutto/Netto: 7.979/6.902 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 5.966/4.924

BREDGADE 71 FLOT MURERMESTERVILLA BELIGGENDE I CENTRUM AF VIDEBÆK BY

Videbæk Villa Dejlig villa på bakken. Løbende renoveret. Indr.: Baggang, viktualierum, kontor samt stor køkken/alrum med brændeovn, spiseplads og hyggekrog/tvstue. Stor stue, entre, gæstetoilet, 4 værelser og stort badeværelse. Overdækket terrasse. Garage med værksted og carport. Bolig m²: 158 Stue/Vær: 1/5 Byggeår: 1973 Sag: 14120130033

Videbæk Villa Flot og renoveret villa på bakken - trævinduer udskiftet i 2003. Indretning: Stort entre, 4 værelser, køkken/alrum renoveret i 2010 - inventar fra Velling Kitchen, 2 badeværelser med gulvvarme - det ene er renoveret i 2004, soveværelse og stor stue. 2 gode store solterrasser. Flot have. God carport.

Bolig m²: 132 Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 1972/90 Sag: 14120130102

Grund m²: Udhus m²: Garage: Energi:

759 12 25 D

FJELSTRUPVEJ 22 STORE LYSE RUM

Herborg

Villa

Kontant/Udb.: 499.000/25.000 Brutto/Netto: 3.216/2.930 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 2.549/2.258 558 Bolig m²: 100 Grund m²: 8 Stue/Vær: 1/3 Kælder m²: 16 Byggeår: 1941 Udhus: F Sag: 14120120183 Energi:

NY PRIS

Vium Øst Villa Gl. skole løbende renoveret. Indr.: Stor entre/hall, gæstetoilet, gl. skolestue, spisestue, stort køkken med spiseplads, opholdsstue og badeværelse. 1. sal: Soveværelse med walk in closet og værelser. Vaskehus/bryggers. Fyrrum. Udhus/carport. Havestue. Haveanlæg med rislende bæk i baghaven.

Kontant/Udb.: 1.450.000/75.000 Brutto/Netto: 8.040/6.845 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 5.987/4.820

Kontant/Udb.: 1.495.000/75.000 Brutto/Netto: 8.679/7.739 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 6.638/5.706

Grund m²: Udhus m²: Garage: Energi:

2.891 20 75 D

danbolig Johs. Pedersen Statsaut. ejendomsmæglere & valuar, MDE · Østvænget 18A , 7480 Vildbjerg · Tlf. 70260035 · vildbjerg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Bolig m²: 321 Stue/Vær: 3/5 Byggeår: 1925/02 Sag: 14120130076

773 31 C

NYHED Villa Kontant/Udb.: 1.295.000/65.000 Brutto/Netto: 7.440/6.529 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 5.710/4.789 656 Bolig m²: 153 Grund m²: 88 Stue/Vær: 2/3 Kælder m²: 36 Byggeår: 1955/80 Udhus: E Sag: 14120130240 Energi:

BIRKEBYVEJ 4 MED BØRNEAFDELING

Vium Øst Landejendom Nu udbydes et flot hus på landet, beliggende midt i landlige omgivelser og med en særdeles flot have med mange hyggekroge. Herudover er der værksted/garage på 75 m2. Ejendommen er løbende renoveret og overalt flot vedligeholdt. Der er her tale om en absolut indflytningsklar ejendom. Bolig m²: 214 Stue/Vær: 1/5 Byggeår: 1917/78 Sag: 14120120169

Bolig m²: 175 Grund m²: Stue/Vær: 1/5 Carport m²: Byggeår: 1974/03 Sag: 14120120135 Energi:

Grund m²: 4.280 Kælder m²: 9 Udhus: 92 Energi: F

Sønder Felding

Villa

Kontant/Udb.: 595.000/30.000 Brutto/Netto: 3.851/3.508 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 3.024/2.685 Bolig m²: 150 Grund m²: 2.400 32 Stue/Vær: 2/3 Garage m²: Byggeår: 1920/74 F Sag: 14120130096 Energi:

SOLGT

GIV BUD VINKELVEJ 7 FLOT RENOVERET VILLA Grønbjerg

Villa

Kontant/Udb.: 995.000/50.000 Brutto/Netto: 5.788/5.203 Alternativt finansieringsforslag: Afdr BRT/NT: 4.343/3.785 646 Bolig m²: 173 Grund m²: 14 Stue/Vær: 1/3 Udhus m²: 70 Byggeår: 1927/04 Garage: C Sag: 14111046 Energi:


Få en GRATIS og UFORPLIGTENDE salgsvurdering - vi annoncerer også i Boligmagasinet i Herning

SPJALD - Sandbækvej 22

VIDEBÆK - Østeralle 5

D

Her finder du et flot moderniseret stuehus med bl.a. lækkert HTH køkken fra 2011 - flot badeværelse med inventar fra 2011 - flot brygger med god plads, en Kontant/udb: 1.250.000/65.000 Brutto/Netto: 7.439/6.772 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 4.318/4.267

dejlig lys og venlig entre med skabe samt en hyggelig stue med brændeovn. Godt udhus på 341 kvm. jfr. BBR-ejermeddelelse. Sag: 104855 Bolig m²

202

Grund

8.095

Stue/vær

1/4

Opført 1912/03

Kontant/udb: 395.000/25.000 Brutto/Netto: 2.353/2.310 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 1.379/1.530

Kontant/udb: 745.000/40.000 Brutto/Netto: 4.735/4.532 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 2.866/3.032

kert profil køkken fra 2007 - 1. sal med 3 gode værelser - carport fra 1998. Sag: 104960

m² Stue/vær

108/4 2/3

Grund

883

Opført 1942/01

KIBÆK - Albækhedevej 1

VORGOD-BARDE - Nørregaardsvej 16B

Velplejet rækkehus med en fin tilbygget udestue fra 1990 jfr. BBR-ejermeddelelse. Boligen har en rigtig fin indretning uden spildplads. Indeholder bla. 2 gode

En charmerende og flot moderniseret ejendom hvor der løbende er sket fornyelser i huset - her kan bl.a. næves flot og rummeligt badeværelse fra 2000 - læk-

D

F

værelser, pænt køkken med spiseplads samt en dejlig stue med udgang til udestuen. Et virkelig pænt rækkehus til en billig husleje. Sag: 104967 Bolig m² Vær

75 2

Plan Opført

ØRNHØJ - Mosevænget 17

1 1978

D

Bytter gerne med landbrug omkring Ørnhøj En flot totalmoderniseret villa, som oprindeligt er opført i 1955, men tilbygget og moderniseret siden 2006. Huset står dags dato, næsten som et nyt hus, Kontant/udb: 1.295.000/65.000 Brutto/Netto: 7.515/6.536 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 4.239/3.912

både indretningsmæssigt, moderniseringsmæssigt og isoleringsmæssigt. Sag: 104893

Bolig m²

166

Grund

1.336

Stue/vær

1/3

Opført 1955/82

Her finder du en ejendom fra med ca. 2,5 HA jord og med 593 kvm. udbygninger. Den ene udbygning er med 2 porte og vil være egnet til værksted. StuehuKontant/udb: 1.095.000/55.000 Brutto/Netto: 6.653/6.419 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 3.854/4.181

Nybolig Videbæk Karsten Dahl Jensen Statsaut. ejendomsmægler

Gitte Steffensen Sagsbehandler

Søndergade 1 · 6920 Videbæk 6920@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 97173966

set har et boligareal på 220 kvm. fordelt med 140 kvm. i stueplan + 80 kvm. på 1. sal jfr. BBR. Ejendommen har indlagt byvand. Sag: 104959 Bolig m²

220

Grund

25.899

Stue/vær

3/5

Opført 1880/78


LANDBRUG K I B Ă&#x2020; K

s'RATISCONTAINERSERVICETILJERN OGMETALAFFALD s.EDSKÂ?RINGAFSTALDINVENTAR KEDLER FABRIKSANLÂ?GMM s*ERN OGMETALAFFALDKÂ&#x2019;BES s,ANDBRUGSMASKINER GLTRAKTORERMMKÂ&#x2019;BES

Stakroge Jern- og Metalopkøb

Billige biler

Kørsel med K I B Ă&#x2020; K

Mobil 26 35 72 88

Mikkelsens Maskinstation I/S 97 34 80 64

Thomas Madsen og Lars Jørgensen post@mikkelsensmaskinstation.dk ¡ www.mikkelsensmaskinstation.dk

t(ZMMFUSBJMFS PHN t#MPLWPHOTUSBJMFS t5JQUSBJMFS N Benno Gosvigâ&#x20AC;&#x2122;s Maskinstation & Entrprenørforretning tlf. 97 36 61 55

Alt skrot købes )WJEFWBSFSBGIFOUFT4UÂ&#x201C;SSF QBSUJFSLÂ&#x201C;CFT Tlf. 20 25 05 68

TG SKROT ApS Vi køber: Ë&#x2122; Jern og metaller Ë&#x2122; Landbrugsmaskiner Ë&#x2122; DĂŚk med fĂŚlge Afleverer du selv skrot pĂĽ pladsen er der noget at tjene

08 Chevrolet Matiz 0,8, Ên ejer, rød, flot skal ses, 89.000 km, synet 1/12-2012 . . . 39.800 07 Fiat Punto 1,3 diesel, kører ca. 23 km/l, bemÌrk kørt 72.000 km, 5-dørs, servo, centr.lüs, nysynet 1/5-2013 . . . 59.800 05 Kia Carnival 2,9 diesel, 140.000 km, kører godt, trÌk, 6 pers. nysynet 29/10-13 . . . 26.800 02 Suzuki Ignis 1,3 Special, 5-dørs, flot, skal ses, trÌk, servo, ikke-ryger, synet 1/8-2012 . . . . 38.800 02 CitroÍn Picasso 1,8, benzin van, nedvejet til 2000 kg, afgift betalt, momsfri, nysynet 1/10-2013 . . . . . . . 19.800 01 Peugeot 1,6 diesel, kører godt, trÌk, servo, kører ca. 19,8 km/l, nysynet 1/11-2012 . . 10.800 99 Peugeot 406 1,8, kørt 357.000, kører godt, trÌk, nye bremser, frontrude m.m., servo, centrallüs, nysynet 4/9-2013 . . . . 9.800 98 Toyota Sport Van 2,2 diesel, kassevogn, trÌk, kører godt, pÌn, momsfri, nysynet 24/10-2013 . 19.800 95 Opel Astra 1,6i, trÌk, servo, org. soltag, nysynet 1/10-2013 . . . 8.900 91 VW Passat 1,8 Cl, st. car, trÌk, aut. gear, nysynet . . . . . 8.800

Ë&#x2122; NedskĂŚring af stalde

+ leveringsomkostninger 1.800 kr.

Cvr. 3141 9573

Tlf. 97 19 29 33 - 21 73 09 23 - 22 67 31 39

Tlf. 29 45 72 71

NYT - NYT Finansiering tilbydes

Aaskov Biler Ove Jensen Møllegürdsvej 42 6933 KibÌk Se flere biler pü: www.aaskovbiler.dk Omrüdets største lager af reservedele til Fendt traktorer

Højmoses Planteskole tilbyder...

Skibbild Smede- & Maskinforretning Herningvej 86 ¡ Skibbild ¡ 7480 Vildbjerg Tlf. 97 13 73 88 ¡ www.skibbildsmede.dk

s%TBREDTSORTIMENTAFBARRODSPLANTER TILHAVE SKOV HÂ?K LÂ? OGVILDTREMISSER s-ARKPLANTNINGUDFÂ&#x2019;RES .9PLANTEMASKINEUDLĂ?NES s+UNSALGVEDFORUDBESTILLING s4ILBUDGIVESPĂ?SKOVREJSNING

Højmoses Planteskole

KjĂŚrs Maskinstation

V!NDERS(Â&#x2019;JMOSE !LGADE 'RÂ&#x2019;NBJERG 3PJALD &AX 4LFKONTORTIDKL -OBILTLF www.hojmosesplanteskole.dk

Mobil: 40 75 55 25 www.kjaers-maskinstation.dk

97 38 19 66

ER DU OG DIN BIL

VINTERKLAR? I forbindelse med Mekonomens landsdĂŚkkende vinterkampagne holder vi

Ă&#x2026;BENT Mobil 20 23 19 66

Eriksens Maskinstation A/S BĂŚkvej 1 . 6971 Spjald

lørdag den 2. november kl. 9.00-12.00 - i büde butik og vÌrksted. Kom og se de mange nyheder i butikken.

97 36 42 00 Falkevej 2

6920 VidebĂŚk

MOTOR Autoreparation â&#x20AC;˘ DĂŚkservice â&#x20AC;˘ Airconditionservice Karosseriarbejde â&#x20AC;˘ Autoglasservice â&#x20AC;˘ Forsikringsskader

  

K GRATIS SYNSTJE  UTO.DK WWW.FRIFELDTA 

  

. MOMS KUN 350,- EKSKL  

EN SKAL DU VĂ&#x2020;RE D

NĂ&#x2020;STE?

Herningvej 55 â&#x20AC;˘ 6920 VidebĂŚk Tlf. 61 60 14 39 â&#x20AC;˘ klinges@gmail.com

Spjald Motor Co. Benzin * 10 Suzuki Sx4 1,6 GLX, sortmetal, 79.000 km . 119.900 07 Hyundai Getz, 1,4, 5-dørs, sølvmetallic, 39.000 km .................................................... 67.900 06 Ford Fiesta 1,3, 5-dørs, sølvmetallic, 64.000 km .................................................... 62.900 05 VW Fox 1,2, sort, 132.000 km ..................... 39.900 Diesel 10 Renault Clio 1,5 DCI, 5-dørs, blümetallic, 54.000 km.................... 92.900 08 Mercedes B-clas 2,0 CDi, koksmetal, 79.000 199.900 07 Peugeot 207 1,6 HDi, sølvmetal, 141.000 km 67.900 * 05 Ford Focus 1,8 TD, 5-dørs, sølvmetal, 182.000 km ................................................. 64.500 06 Ford Fiesta 1,3, 5-dørs, sølvmetallic, 64.000 km .................................................... 62.900 * 05 Kia Sorrento 2,5 CRDi, 4x4, momsfri, 149.000 km ................................................. 44.900 ekskl. leveringsomkostninger * = for synsfri trÌk

TLF. 96 94 41 06

TOPKLARGJORTE BILER FRA AUTOGĂ&#x2026;RDEN VIDEBĂ&#x2020;K BENZIN 1.000 km Pris 01/12 Honda Accord 2,0 Lifestyle, 5-dørs, sortmetal (20) 294.900 01/12 Honda Accord 2,0 Lifestyle, aut.gear, koksmet.(31) 294.900 09/11 Opel Insignia 1,8 Edition, 5-dørs, sortmetal . . (22) 219.900 08/03 Nissan Primera 1,8 Acenta, 5-dørs, 16â&#x20AC;? aluf... (190) 56.900 DIESEL 03/10 CitroĂŤn C5 2,0 HDi comfort, 5-dørs, aut. gear. . (85) 01/10 Toyota Avensis 2,0 T2 st.car, 5-dørs . . . . . . . . (44) 04/09 Opel Astra 1,7 CDTi 110, 5-dørs, beigemetal.. . . . (60) 07/10 Ford Fiesta 1,6 TDCi Eco, 5-dørs. . . . . . . . . . . . . . . (25) 12/07 CitroĂŤn C4 2,0 HDi 138 VTR+, 5-dørs, 6 gear. (130) 12/07 Opel Vectra 1,9 CDTi 150 Elegance st. car . (202) 01/11 Peugeot 207 1,4 HDi Comfort Plus, 5-dørs. . . (45) 02/07 Peugeot 407 1,6 HDi Performance SW, 5-dørs (203) 04/06 Peugeot 407 1,6 HDi XR, 4-dørs, kobbermetal (231) 01/05 Skoda Octavia 2,0 Elegance, 5-dørs, metalf. (284) Ă&#x2026;bningstider salgsafdelingen: Mandag-torsdag Fredag Lørdag-søndag

214.900 249.800 149.900 136.900 109.800 104.900 109.800 81.900 64.900 74.900

Kl. 7.30-17-30 Kl. 7.30-16.00 Lukket

AUTOGĂ&#x2026;RDEN VIDEBĂ&#x2020;K A/S www.autogaarden-videbaek.dk Nygade 21 ¡ 6920 VidebĂŚk ¡ Tlf. 97171766

Car Service


Otiummøbler nye sælges med prisafslag gerne enkeltvis. Sofaer, lænestole, otiumstole, fodskamler, øreklapstole, sofaborde, lampeborde. Derudover sælges nye og brugte el-otiumstole, evt. udlejes. Vises gerne hos Dem med mulighed for indbytning af Deres brugte møbler. Tlf. 20 93 35 18 mail: mogenshoeyer@mail.dk. Sælges softshelljakke. 2 habitjakker str. xl m. 3 par bukser livv. 94. Telefonnr. 24 80 07 75 el. 51 80 53 84. Opstaldning tilbydes pr. 1. nov. optimal fodring, meget foldtid, lyse bokse i ny stald. Ring 60 44 39 67. Ophørsudsalg, alt skal væk, kom og gør en rigtig god handel, vi giver ÷50% på de i forvejen lave priser. Ta-Té, Kibæk. Opbevaringsrum/lagerlokale udlejes. Isolerede og frostfri opbevaringsrum udlejes. Forskellige str. Fra 5-10 m2, Også mulighed for 60 m2 samlet. Gode tilkørselsforhold. Beliggende i Faster by, ved hovedvejen mellem Skjern og Videbæk. Pris pr. m2 pr. md. 50 kr. Henv. tlf. 40 18 42 99. Efterårs-/vinterklargøring af haven. Beskæring, træfældning, rengøring, opsamling af blade, levering af fyr og gran til afdækning. Alt anlægsarbejde udføres. Se mere på www.ocf.dk Husk håndværkerfradrag. Ring 40 18 42 99. Flishugger udlejes, Lindana TP 150 trailermodel med motor, 800 kr. + moms pr. dag ekskl. brændstof. Tlf. 30 56 57 15. Algebehandling af hustage og fliser, pris alm. parcelhus 795 kr. Ring til MM Tagrens, tlf. 51 50 30 41. Vinteropbevaring af campingvogne, både og biler i god hal med fast bund i Kibæk. Ring 51 50 30 41. Valset byg sælges i sække á ca. 38 kg. 100kr./stk. Gåsdalvej 40, Borris telefon 51 41 52 45. Blå kors Genbrug, hovedgaden 60, Ørnhøj. Her finder du alt. Tøj, sko, møbler, køkkenting og nips. Man.fre. kl. 10-17, lør. kl. 10-13. Obs, nyt tlf. 29 48 86 61.

Få din PC repareret. Jeg kører ud og rep. pc’er og i de fleste tilfælde er den færdig samme dag. Jeg foretager fejlfinding og giver dig en fast pris på reparationen. Har du fået købt en pc med win 8 på, og ikke synes det er godt, kan du få windows 7 på. Alle rep. er der garanti på. Er dine data væk, såsom billeder og dokumenter, så kan jeg måske redde det. Data er dog på eget ansvar. Jeg har win7 og office med i bilen, som kan købes, hvis det ønskes. Tlf. 52 52 18 85.

Kloakarbejde af kloakmester, alle de nødvendige papirer. Nedbrydning af gårde, gylletanke og staldgulve. Støbning af sokkel og gulv, samt mindre mureopgaver. Tlf. 20 95 67 00.

Brænde sælges billigt: Af rene og tørre engangspaller savet i 20-30 cm stykker. Leveres 4 ksm ad gangen. Tlf. 27 96 76 99 efter kl. 14.00.

Spændende haver tegnes. Gratis og uforpligtende besøg af Anna Hangaard, Hangaards Have. Telefon 97 36 43 10.

Er træet i haven blevet for stort? Står det lige op ad huset? Så lad os klare opgaven! Professionel udførsel af fældning, topkapning og beskæring, f.eks. kronereducering osv. Fræsning af rødder, stubbe og bambus med smal (90 cm bred) maskine. Skånsom mod græsplæne. www.dintræfælder. dk, tlf. 61 27 39 87.

Hundepension i No. Grimstrup Hundehotel tilbyder kærlig pasning af hunde. Stor lys boks med gulvvarme + løbegård, 4 gåture dagligt. Tlf. 97 87 59 08 www.vipasserdinhund.dk

Brugbare møbler + ting og sager, også dødsbo, modtages med tak. Kirkens Korshærs Genbrug, Søndergade 13-15, Videbæk. Kan afhentes tlf. 97 17 23 36. Udenfor åbningstid, tlf. 25 82 33 29. Antik-genbrug. Alt fra knappenåle til møbler sælges. Dødsboer/pulterkamre købes/afhentes. Åben hver ons.-tors. og første lørdag hver måned kl. 10-16. Stenbedets Antik og Genbrug, Horsmosen 7, 6900 Skjern. Tlf. 22 36 85 25 Stort lagersalg på Fabriksvej 2, 6973 Ørnhøj hver lørdag og søndag fra kl. 10.00. Nyt legetøj, parfumer, sko, damesko, dametøj bælter, crocs, nye vinduer, madkasser, drikkedunke med navn, nye børnecykler + meget, meget mere. JP Handel. Vinteropbevaring af campingvogne, både og biler i isoleret hal. Tlf. 22 67 34 50 Jysk Køkken Outlet Ørnhøj. Her finder du køkken, bad og garderobe til små penge. Bordplade efter mål, mange lågetyper på lager. Åben efter aftale. Telefon 40 86 68 68.

Sidste frist for indlevering af »Mini-Marked«-annoncer er fredag kl. 9.00 Mindstepris 25 kr. for de første 4 linjer og 5,00 kr. for hver efterfølgende linje. Annoncerne skal betales forud i check/frimærker/kontant. Derved undgår vi fordyrende led såsom faktura, kuvert og porto. Annoncer, der modtages efter indleveringsfristen, udskydes til den følgende uge. Indsend annoncen pr. brev til Videbæk Bogtrykkeri, Falkevej 4, 6920 Videbæk, og vedlæg betalingen i check/frimærker, eller indlevér den på vort kontor på samme adresse. Kvittering fremsendes, når der vedlægges svarporto.

Navn: Adresse:

Lopper i Videbæk og omegn. Videbæk Y’s Mens Club samler lopper. Kontakt Hartvig Thomsen, Spjald, 97 38 14 85, Gunnar Korshøj, 97 17 88 30 - 40 75 93 30. Hans Follmann Sørensen, 97 17 35 45 - 26 32 13 90. Se www.videbaek.ysmen.dk

Arbejde med minilæsser. B125 cm minigraver til sokkel. Jordbor 15 til 80 cm i diam. 200 cm i dyb. Stubfræser, nedbrydning af beton og sægning af belægningssten, mindre mureropgaver. Tlf. 20 95 67 00. Rimmerhus Dyrepension når du skal på ferie passer vi din hund under gode og trygge forhold. Tlf. 97 22 11 00. Mail: orla@ remmerhusdyrepension.dk Musik tilbydes til alle former for fest. Dæmpet dinnermusik og festlig dansemusik. Booking: IngeJettes Musik. 97 19 44 47. Hestetrailer udlejes. Også velegnet til flyttetrailer. Nørregård, Troldhede. Tlf. 97 19 44 41 eller 20 15 91 41. Fest og lækker mad - så Annelises Køkken. Tilbud forret, Hovedret, dessert i alt kr. 109. Bemærk: Under middagen medfølger 1 kok uden beregning. Telefon 97 12 91 94. Videbæk Forsamlingshus. Udlejning tlf. 40 43 16 04. Se mere på www.videbaekforsamlingshus.dk Lej komplet badeværelse på lille trailer. V/k vand, varme, alt til el, vand, afløb medfølger. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Telefon 23 60 87 32.

www.flemmingsmaskinudlejning.dk Minilæsser, minigraver, stor gravemaskine, stubfræser, motortrillebør, meget mere, spørg. Tlf. 23 60 87 32. Musik til festen. Diner- og frisk dansemusik med sang til enhver festlig lejlighed. Kig ind på www.flemmingsmusik.dk Flemming Madsen, tlf. 97 16 88 73. Lumi Genbrug, Nygade 19, Videbæk. Alle gode genbrugsting modtages med tak, såsom tøj, møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Varer modtages i butikkens åbningtid. Kan du ikke selv levere, kontakt da Lumi Genbrug på tlf. 26 14 22 85 eller 42 18 42 18. lokalviden.dk - den online version af Telefonnøglen for Videbæk/Spjald-området, udgivet af Videbæk Bogtrykkeri A/S. Her finder du oplysninger på lokale firmaer og personer lynhurtigt. Beholderkontrol og tilstandsrapport ved hushandel og energimærke + el-eftersyn udføres. Byggesyn Vest ved Jens Anton Madsen, tlf. 97 38 11 94 eller 20 33 11 94. Videbæk telt- og service udlejning udlejer telte, borde, stole service, gulv og fadøl. Vi anbefaler også vor totalarrangement: Telt, borde, stole, service og menu til en samlet kuvertpris. Eks.: Helstegt pattegris m/ tilbehør til 205,- kr. Mange andre menuer til en god og vellykket fest fra 169 kr. pr. kuvert. 97 17 19 32 el. 40 83 33 45. Alt havearbejde udføres. Fræsning og beskæring af buske og træer. Græsplæner, såning og fræsning. Mosfjerner. Pasning for boligforeninger og industrigrunde. Arbejde med minigraver og gummiged. 82 cm. Nyt, stubfræsning. Villys Hjemmeservice,telefon 21 44 85 04 - 97 35 36 68. Reparation og pålægning af nyt paptag. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 eller 20 66 22 76. Nyt! Nu sælger vi også trævinduer i høj kvalitet også godkendt til fredede bygninger. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 el. 20 66 22 76.

Plastvinduer og facadedøre, udestuer, termoruder sælges. Niels Højland, tlf. 97 17 22 76-20 66 22 76. Kibæk opbevaring. Stort som småt, tørt og godt. Handyhal.dk 21 63 68 86. Salg og opstilling samt montering af køkkener, garderober og bad. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 20 66 22 76. Opmagasineringsrum fra 12 m2. Lagerhotel fra 30-600 m2. Stor porthøjde og gode tilkørselsforhold. Bjørnskovs Hjemmeservice. www.bjornskovhjemmeservice.dk. 30 53 43 04. Klargøring til syn fast pris gives. Aaskov Biler, Kibæk, 97 19 29 33, 21 73 09 23 eller 22 67 31 39. Teleskoplæsser udlejes. Tlf. 21 42 32 34. Remmerhus Forsamlingshus udlejes til fester og møder. Hjælp til mad og servering kan anvises. Henvendelse på telefon 28 44 40 10 eller 97 17 53 36. Islænderheste sælges. Vi har stort udvalg af tilredne og utilredne heste til små priser. Ring for nærmere oplysninger, Gåsdalvej 40, Borris tlf. 51 41 52 45.

Motorsave, alt i reparation af kædesave, kæder slibes, salg af nye save, kæder, sværd m.m. Sakse, knive, kødhakkerknive og lign. slibes fra dag til dag. Skjern Plæneklipper-Service, Holstebrovej 34, Skjern, tlf. 97 35 20 84. Finderup Forsamlingshus udlejes til møder og fester- Hjælp til mad og servering kan anvises. Henv. på telefon 97 36 11 97 eller 20 77 33 55. Flishugger: Flishugger med 55 hk dieselmotor udlejes. Høj kapacitet med automatisk og drejelig indføring. Perfekt fliskvalitet til både have og stokerfyr. Trækløver: Mobil elkløver udlejes. Høj effektivitet med 20 ton tryk og indstillelig kløvelængde op til 110 cm med opsamler og krydskniv. Poul Agerbo, Telefon 40 95 31 35/97 17 31 35. Tilbud til campingvognsejere. Trykprøve af gasanlæg/-test kr. 695,-. Kom nu. Montering af elektronantenne, komplet med mast, før kr. 1.795, nu kr. 1.395. Campingforum, Østerbro 6, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Spejder- og outdoorudstyr. Topkvalitet, nyhed, kom og kig hos Campingforum, Østerbro 6, Kibæk, tlf. 97 19 17 98. www.campingforum.dk

Din flyttemand. Små og store flytninger udføres. Evt. med slutrengøring. Pensionistrabat 10%. Kontakt: 97 38 18 33.

Algebehandling af tag, terrasse, stakit og fliser. Hurtigt, enkelt, billigt - 795 kr. Ellers ring for yderligere information. Tlf. 24 48 21 40.

Plæneklippere, slibning og reparation af plæneklippere og fræsere m.v. Salg af nye maskiner + reservedele. Skjern Plæneklipperservice, Holstebrovej 34, Skjern, telefon 97 35 20 84.

Standur (bornholmer). 195 cm høj, pæn og vedligeholdt, sælges for 1.800 kr. Tlf. 21 60 15 92.

Skader på fortelte, vintertelte, telte, teltvogne og campingvogne. Vi reparerer alt. Evt. hjælper m/ forsikring. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Træpiller, i 15 kg poser, 1 palle 975 kg, 2030 kr. Prisen er inklusive moms, afhentet i Spjald. Se mere på hjemmesiden: kildsig.com eller ring 97 38 10 25.

Den rullende pølsevogn til rejsegilde, natmad, messe eller lign. Ring efter pris. Inga, tlf. 25 11 20 20. Trailerrestsalg. Spar flere tusinde kr. Erhvervs-, bogie- og hestetrailer, brugte og nye, stærkt nedsat + mange andre gode tilbud. Campingforum, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

- køb, sælg eller byt gennem en annonce i »Mini-Marked« i Videbæk/Spjald Avis, Lokalposten for Lem, Højmark m.fl. og Ugeposten, der tilsammen udkommer i ca. 28.300 eksemplarer


e 00 6: nd %Ă&#x2DC; te et . 1 6 $ lig or kl 86 ° orp ont /11 33 - s uf edk rs. 7 51 2 &/ me hov to til ). ti pĂĽ ller ms 1½ e 0 e r s til ød .3 elle m -m . 15 g Ko fo kl Rin n i 0 g: /1 30 ldin s. e on ilm T

((8mER Ă&#x161;NANSĂ?KONOMELLERSTUDENT

Er bankNOGETFORDIG Vil du have en udfordring Michael

Amer

Kenneth Mikaela

Alice

Nikolaj

Janni

Anders

Lykke

Daniella

(ERERVORESNUVžRENDEELEVEROGTRAINEES MENVIVILGERNEHAVEĂ&#x203A;EREĂ&#x2DC;

&INANSELEVELLERĂ&#x161;NANSTRAINEE

SĂĽ er du...

Interesseret?

Finansuddannelsen spĂŚnder vidt og giver dig mulighed for at arbejde med SPECIALOMR½DERSOMFEKSBOLIG Ă&#x161;NANsiering, investering, pension, IT m.v.

p FRISK UDADVENDTOGFULDAFENERGI p GLADFORATARBEJDEMEDMENNESKER p fĂŚrdig med HHX, gymnasiet eller TILSVARENDESENESTTILSOMMER 

Send din ansøgning til personaleafdelingen pr. brev eller e-mail allerede i dag vedlagt kopier af dine eksamensbeviser eller seneste terminskarakterer.

Dine karrieremuligheder er faktisk ubegrĂŚnsede.

S½VILENĂ&#x161;NANSUDDANNELSEI2INGKJĂ?BING Landbobank lige vĂŚre sagen for dig.

Se mere pĂĽ LANDBOBANKENDKĂ&#x161;NANSUDDANNELSE

Kom til info-møde 30/10 15:30 eller 7/11 16:00. Ring/sms til 51 233 866

6IGLžDEROSTILATHĂ?REFRADIGĂ&#x2DC;

Se mere pĂĽ LANDBOBANKENDKĂ&#x161;NANUDDANNELSE

En ung bank... I Landbobanken er vi p.t. 260 medarbejdere, som du vil fĂĽ meget kontakt med. Âź af bankens medarbejdere er i 20â&#x20AC;&#x2122;erne, sĂĽ vi er faktisk en meget ung bank.

Torvet 1 / 6950 Ringkøbing / Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk


FORSKELLIGT Køb og salg af dødsboer og ďŹ&#x201A;ytterester. Smid intet vĂŚk. Vi rydder op og fjerner alt. Har 10 ĂĽrs erfaring.

K. og K. Jensen 97 36 43 37- 22 16 84 20

Labradorhvalpe sÌlges 2 labradorhvalpe sÌlges. 1 tÌve og 1 hanhund. De er nu 9 uger gamle. Hvalpene er vokset op med stor kontakt til büde børn og voksne. Er man interesseret sü ring pü: Tlf. 97 38 10 02

DYRLĂ&#x2020;GEGRUPPEN !40'8',EÂ&#x2DC;+&'$=-Â&#x2DC;.(TMKEKEIGG 999T&;4.#')')4722'0T&/Ă?&;45-.+0+--'0'4Ă?$'0(146+&5$'56+.6' -1057.6#6+10'4X(1&'45#.)1)4Ă?&)+80+0) /#0&#)g105&#)(4#-.TLTNNgEITNN 6145&#)g(4'&#)(4#-.TLTNNgEHTNN ´$'0-1057.6#6+10(148#%%+0#6+10X%*+2g /=4-0+0)/T/T105&#)'-.TEJTNNgELTNNT

En annonce i VidebĂŚk-Spjald Avis rammer altid plet!

Efterür er lig med suppetid Efterüret er som skabt til skoldhede grøntsagssupper. Det er blevet køligt suppevejr, og da efterüret samtidig er fyldt med de rigtige rüvarer, er det blot om at fü blus under suppegryden. Her et par varme ideer: Suppe med gulerod og porre 500 gram porrer, 500 gram skrÌllede gulerødder og to-tre mellemstore skrÌllede kartofler skÌres i mindre stykker og svitses i en gryde i to-tre spsk. olivenolie. Der tilsÌttes to-tre tsk. timian samt lidt over en liter hønse- eller grøntsagsbouillon (brug blot vand og suppeterninger). Hele herligheden smükoger i knap en halv time, hvorefter det für en tur med blenderen. Til slut tilsÌttes cirka en dl. fløde, og der smages til med salt og peber. Serveres med groft brød og cremefraiche som tilbehør.

Kartoffel-suppe En klassiker blandt efterürets supper er kartoffelsuppen, som kan varieres i det uendelige med diverse grøntsager. Et halvt kilo kartofler og 100 gram selleri skrÌlles og skÌres i terninger. To mellemstore løg hakkes fint, og alle grøntsagerne svitses nu i en god spiseskefuld smør i en tykbundet gryde. Skal snurre lidt uden at grøntsagerne tager farve. Halvanden liter kogende grøntsagsbouillon (vand og suppeterninger) tilsÌttes sammen med en suppevisk bestüende af en kvist timian, et laurbÌrblad og en dusk persille. Suppen smüsnurrer i en halv times tid. Suppevisken tages op, og suppen blendes. Smages til med salt og peber. Som tilbehør kan serveres groft brød og ristede baconterninger.

3PMJHIFETWFK t)FSOJOH )BWOFQMBETFOt3JOHLÂ&#x201C;CJOH 5FMFGPOt5FMFGBY XXXBEWPEBOEL

Vognmandskørsel tilbydes Transportopgaver af enhver art løses. Kørsel med slamsuger/spulevogn Krankørsel

Sand og grus, mørtel, flis, pyntegrus, flere farver og størrelser

Ă&#x2026;bne og lukkede containere pĂĽ dag- og mĂĽnedsleje

VOGNMAND ¡ TARM - SKJERN ¡ Tlf. 97353016 ¡ 97178270 ¡ 20943016

A D V O K AT F I R M A E T

JOHANSEN & BLIDDAL

LĂ&#x2DC;SNINGER - med fokus pĂĽ mennesket

BESKĂ&#x2020;FTIGELSE VĂ&#x2020;RKTĂ&#x2DC;JSMAGERLĂ&#x2020;RLING

SĂ&#x2DC;GES VĂŚrktøjsmager-branchen har løbende behov for nye velkvalificerede medarbejdere. Uddannelsen til vĂŚrktøjsmager tilbyder en unik kombination af solidt hĂĽndvĂŚrk og teknologi pĂĽ et højt plan og danner derfor et sĂŚrdeles godt grundlag for et fremtidsorienteret karriereforløb. Uddannelsen bestĂĽr af en praktisk og en teoretisk del, der er koordineret pĂĽ en sĂĽdan mĂĽde at sĂĽvel hĂĽndelag som teknologisk formĂĽen udvikles optimalt. Den praktiske del af uddannelsen foregĂĽr hos os, mens den teoretiske del varetages af Skive Tekniske Skole, hvor man rĂĽder over det nyeste udstyr og konstant er pĂĽ forkant med den teknologiske udvikling. Din profil t%VIBSJOUFSFTTFGPSUFLOJL t%VIBSJOUFSFTTFGPSFEC t%VLBOBSCFKEFNFETUPSQSÂ?DJTJPO t%VLBOBSCFKEFTFMWTUÂ?OEJHU t%VFSTUBCJMPHNÂ&#x201C;EFTJLLFS Vi tilbyder t"MTJEJHPQMÂ?SJOHJGBHFUWFENBOVFMMFPH$/$TUZSFEFNBTLJOFS t&UBGWFLTMFOEFPHTQÂ?OEFOEFKPC t(PEFLPMMFHBFSNFEFOGSJTLPNHBOHTUPOF Vi mangler en lĂŚrling 4FOEFOBOTÂ&#x201C;HOJOHFMMFSLPOUBLU,OVE&"OEFSTFOQĂ&#x152;UFMFGPO 96 94 55 03 eller via e-mail: knud@gk-traadgnist.dk

GK TrĂĽdgnist ApS &OHUPGUFOr7PSHPEr7JEFCÂ?L 5MGrXXXHLUSBBEHOJTUELrJOGP!HLUSBBEHOJTUEL

Weekendafløser søges (Ung)arbejder søges til malkning hver 3. weekend. Tlf. 22 39 47 45

Rengøringsog/eller lettere havearbejde søges i VidebÌk eller omegn. Henv. tlf. 24 22 02 56

Paul Johansen (Adv.H)

Bredgade 20

Lotte Bliddal (Adv.L) Michael Jørgensen (Adv.L)

6920 VidebĂŚk

Tlf. 97 17 22 44

Berit Holmstrøm (Adv.)

www.paulex.dk

- en del af Advokatfirmaet Johansen & Bliddal

SĂŚt dit hus til salg hos os - fast lavt salĂŚr 35.000 kr.

SUNDHED OG VELVĂ&#x2020;RE VidebĂŚk Zoneterapi

27-ürig landmand søger job Alt har interesse. Har B-C-E kørekort og truck-certifikat. Kontakt Andreas, tlf. 22 12 65 88

Fritidsjob Dit job bestĂĽr i, at sĂŚlge Blindes jul fra uge 44 til 50. Du tjener 4 kr. pr. blad du sĂŚlger. Kontakt Gert Thomsen Tlf: 51 29 62 54 Overskuddet gĂĽr til blinde og svagtseende i lokalomrĂĽdet.

Zoneterapi, massage, ansigtsmassage. Firmazoneterapi. Gavekort udstedes. Zoneterapeut/Massør

Britta Bjerre Gl. Kongevej 31, VidebĂŚk Tlf. 97 17 18 11 - 21 46 54 04

Lytter du til din krop? t7BDVVNUFSBQJt*ESÂ?UTTLBEFUFSBQJ t.BTTBHFt"LVQVOLUVS t3ZHUFSBQJt1PTUVSPMPHJ

1JBPH1SFCFO4UFGGFOTFO 5SFIÂ&#x201C;KF7FMWÂ?SFDFOUFS"Q4rÂ?TUFSHBEFr7JMECKFSH 5MGr.PCM

ttt

SINKJĂ&#x2020;R Book tid online pĂĽ www.salonsinkjaer.dk

Sundhed for krop og sjĂŚl

VidebĂŚk

ttt Bredgade 37

97 94 22 11


BEKENDTGĂ&#x2DC;RELSER Henry Rasmussen - 90 ĂĽr I anledning af min fødselsdag vil jeg gerne se venner og familie til formiddagskaffe mandag den 4. november kl. 9.30 pĂĽ Ă&#x2DC;rnhøj Friplejehjem. KĂŚrlig hilsen Henry Rasmussen

Al opmĂŚrksomhed

25-ürs jubilÌum Tirsdag den 5. november har Birgit Møller 25-ürs jubilÌum hos Salon Hair. Der er kaffe og kage til alle pü dagen.

v/ Inger B Mølgaard Søndergade 22 . VidebÌk

Tlf. 97 17 24 72

Hjertelig tak for deltagelsen ved Elly Søgaards bisÌttelse. Venlig hilsen Ejvind Søgaard

Tak En stor tak til alle, der fulgte min mand, vores far Jørgen Moosgaard til sit sidste hvilested. Tak for blomsterhilsener og trøstende ord. Tak for pyntning i kirken. Tak til naboer, og stor tak til familien. Tak til bedemand Hans Pedersen og prÌst Gert Nicolajsen. Grethe Moosgaard og børn

Al opmÌrksomhed ved min fødselsdag frabedes venligst. Karen LystbÌk Spjald

i anledning af fødselsdagen frabedes venligst. Venlig hilsen Laurids Kristensen Spjald

Al opmÌrksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes. Venlig hilsen Carlo Agerbo

Strühatten inviterer til foredrag pü Westergaards Hotel onsdag den 13. november kl. 19.00. Foredragsholder Carl Erik Lundgaard vil fortÌlle om Den første kÌrlighed. Det er sü enkelt, sü idyllisk og romantisk at vokse op i en lille fynsk landsby. Men overfladen bedrager. Carl Erik Lundgaard fortÌller, spiller og synger om genvordighederne med at finde ud af forholdet til det modsatte køn. Det svarede slet ikke til de forestillinger, som havde sneget sig ind i bevidstheden.Historien, spÌkket med sange og musik, har klangbund hos alle, som har vÌret søgende barn og ung. Det er pinefuldt, frydefuldt, akavet, lystigt og helt ubÌrligt. Nye medlemmer er meget velkomne. Henvendelse til kasserer Margit Steffensen, tlf. 97 17 27 30, senest den 31. oktober. Med venlig hilsen Strühatten

Gudstjenester

Mark. 3,11 Nür de, som var plaget af dÌmoner, sü ham, faldt de pü knÌ foran ham og skreg: Du er Guds søn!

VIDEBĂ&#x2020;K Tirs. d. 29. okt. kl. 16.15: Børneklubben Spiren. Tirs. d. 29. okt. kl. 19.00: Juniorklub og Teenklub. Ons. d. 30. okt. kl. 19.30: Bibelstudie. Tors. d. 31. okt. kl. 19.30: Lovsangs- og forbønsgudstjeneste i kirken. Fre. d. 1. nov.: Temaaften for mĂŚnd v/ Flemming Harpøth Møller. Se program. Lør. d. 2. nov.: Juniorernes dag pĂĽ SolgĂĽrden. Lør. d. 2. nov. kl. 19.00: VenskabscafĂŠ. Søn. d. 3. nov. kl. 14.00: Møde v/Elisa Riis. Man. d. 4. nov. kl. 19.00: Afdelingsmøde i Skjern Missionshus. Tirs. d. 5. nov. kl. 16.15: Børneklubben Spiren. Tirs. d. 5. nov. kl. 19.00: Juniorklub og Teenklub. Ons. d. 6. nov. kl. 19.30: Bedemøde.

VORGOD Ons. d. 30. okt. kl. 16.00: Børnekreds. Tors. d. 31. okt. kl. 19.30: Bibelkreds i hjemmene. Man. d. 4. nov. kl. 14.30: Kvindekreds hos Gerda Kristensen, Vorgod. Tirs. d. 5. nov. kl. 19.00: Juniorklub.

Kontaktperson: Tlf. 97 17 57 60

Søndag den 3. november VidebĂŚk kl. 10.30. Esmarch. Kl. 19.00. Esmarch. Herborg kl. 14.00. Nr. Vium kl. 10.30. Troldhede kl. 9.30. Sdr. Felding kl. 11.00. Vorgod kl. 10.30. Fjelstervang kl. 9.00. Brejning kl. 10.30. VĂŚggerskilde kl. 9.00. Ă&#x2DC;rnhøj kl. 10.30. Nr. Omme kl. 16.00. Torsted kl. 9.00. Hover kl. 14.00. Ă&#x2DC;lstrup kl. 10.30. Timring kl. 10.30. Tiphede kl. 9.00. No kl. 19.00. Hee kl. 10.30. Velling kl. 16.00. Lem Sydsogn kl. 18.30. Højmark kl. 17.00.

Emaus - Vorgod www.emaus.dk Vi slutter op om Halmøder i Skjern. Mandag d. 4. nov. kl. 14.30: Kvindekredsen mødes hos Else Gimm.

FiskbĂŚk Missionshus Tors. d. 31. okt. kl. 19.30: Halmøde i Skjern v. Kristoffer Simonsen, Ă&#x2026;rhus. Fre. d. 1. nov. kl. 19.30: Halmøde i Skjern v. Villy Sørensen, Hammel.

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Søren Flensborg Barde

Bedre sent end aldrig

Bølgen ruller ikke mere â&#x20AC;&#x201C; kunsten En stor tak til vore dygtige kunstnere, som alle var med til at gøre fredag, lørdag og søndag til en succes i Frivilligcentret. En tak skal ogsĂĽ gives til musikerne ÂťSavsmuldÂŤ og overlĂŚrer Madsens orkester for deres dejlige musik. Tak til alle gĂŚster, som kom og besøgte os. Tusind tak for nogle dejlige timer sammen med jer alle. Venlig hilsen Frivilligcentret, Rolighedsvej 5, VidebĂŚk

I 1943 stod danskerne skulder ved skulder for at bringe danske jøder i sikkerhed. Operationen lykkedes, og du kan høre mere om ÂťOktober â&#x20AC;&#x2122;43ÂŤ torsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Hover Kirke hvor Klezmerduo fortĂŚller om begivenhederne indrammet af jødisk klezmermusik. Gratis adgang. Hover MenighedsrĂĽd

Udgivet af VidebĂŚk Bogtrykkeri as â&#x20AC;˘ Ansvarshavende: Jette Clausen Medlem af De Lokale Ugeaviser

GPS7JEFCÂ?LPHPNFHO t+FHIKÂ?MQFSNFEBMUWFESÂ&#x201C;SFOEFCFHSBWFMTFSPH CJTÂ?UUFMTFS t+FHLPNNFSHFSOFUJMKFSPHMBWFSBMMFBGUBMFS W)BOT1FEFSTFO

 4WBSFSIFMFEÂ&#x201C;HOFU

.PCJMr#SFEHBEF"r7JEFCÂ?LrXXXIQCFHSBWFMTFEL

VIDEBĂ&#x2020;K INDRE MISSION Tirsdag den 29. oktober til fredag den 1. november: IM. Møder i Skjern Hallen. Torsdag den 31. oktober kl. 19.30: Lovsangs- og forbønsgudstjeneste i VidebĂŚk Kirke. Mandag den 4. november kl. 19.30: Bedemøde. Tirsdag den 5. november kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene.

www.jesus-net.dk

Formiddagshøjskole for VidebÌks seniorer m.fl. Mandag den 4. november kl. 9.30 foredrag af Astrid J. Vestergaard Journalist Emnet er: Engle hjalp krÌftpatient Velkommen i Kirkehuset, Gl. Kongevej 22 VidebÌk Annoncesponsor:

Evt. pĂĽtĂŚnkt opmĂŚrksomhed

Musikalsk foredrag om jødernes flugt

Falkevej 4 â&#x20AC;˘ 6920 VidebĂŚk â&#x20AC;˘ Telefon 97 17 11 22 â&#x20AC;˘ Telefax 97 17 31 11 E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

#FHSBWFMTFTGPSSFUOJOHFO

OMRĂ&#x2026;DE Omdeles til samtlige husstande tirsdag/onsdag i AbildĂĽ, Assing, Astrup, Barde, Borris, Dejbjerg, Egeris, Finderup, FiskbĂŚk, Fjelstervang, Grønbjerg, Hanning, Haunstrup, Hee, Herborg, Hover, Højmark, Lem, No, Remmerhus, RĂŚkker Mølle, Sdr. Felding, Spjald, Thorsted, Tim, Timring, Troldhede, Velling, VidebĂŚk, Vildbjerg, Vind, Vorgod, Ă&#x2DC;lstrup, Ă&#x2DC;rnhøj ANNONCEPRIS 3,30 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte - Min. 40 mm ANNONCEINDLEVERING Korrekturannoncer senest torsdag kl. 12. Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.

Pastagudstjeneste i Nr. Vium Kirke Torsdag den 7. november kl. 17.30 Tema: Livets TrÌ. Efter gudstjenesten er der fÌllesspisning i Nr. Vium Beboerhus, hvor menighedsrüdet er vÌrt. Tilmelding ikke nødvendig. Alle fra begge sogne er velkomne. Afslutning ca. kl. 19.00. Nr. Vium-Herborg Menighedsrüd

NytÌnkende vÌlgermøde mandag den 4. november kl. 19.00 i udeforsamlingshuset, Haunstrupvej 3 i Fjelstervang. Pris pr. person 20 kr. inkl. kaffe, te og valgkage. Husk varmt tøj - vi sidder ude :-)

OPLAG Ca. 15.250 stk. GRAFISK PRODUKTION VidebĂŚk Bogtrykkeri Aâ&#x20AC;˘S TRYK OTM Avistrykkeri Herning-Ikast A/S AFFOTOGRAFERING FORBUDT Affotografering og/eller gengivelse af tekst og annoncer til andre media er forbudt i h.t. loven om ophavsret. Trykkeriet tager forbehold overfor eventuelle trykfejl


BEKENDTGØRELSER 03

K

EN ING

19

VIDE

Videbæk Idrætsforening

D BO L D FO

R IDR ÆTSFO

afholder ordinær generalforsamling torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00 i lokaliteterne ved stadion. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag (skal indleveres til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen) 5. Fastsættelse af næste års kontingent 6. Valg af bestyrelse samt suppleanter 7. Valg til udvalg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt P.b.v. Frithjof Nielsen/formand Nørregade 4

Aktivitetskalender

Tirsdag den 29. oktober 16.00 Ældre Sagen. Borgermøde i rådhushallen, Ringkøbing. 19.00 Videbæk Amatør Musikforening. Generalforsamling i Videbæk Idræts- og Fritidscenter. 19.00 Ørnhøj og Omegns Pensionistforening. Bankospil på Ørnhøj Hotel. 19.00 Vennekredsen, Vorgod Ældrecenter. Bankospil. 19.00 Opstart af keramikkursus på Vadvej 18, Herborg. Onsdag den 30. oktober 14.00 Centerrådet, Seniorstedet. Generalforsamling. 17.00 Vorgod-Barde Motion og Fritid: Opstart af indendørsfodbold for U9/U10/U11 piger. 18.00 Vorgod-Barde Motion og Fritid: Opstart af indendørsfodbold for U11/U12/U13 piger. 19.00 Fjelstervang Festuge. Ekstraordinær generalforsamling i udeforsamlingshuset. 19.00 Spjald Badmintonklub. Generalforsamling i Spjald Fritidscenter. 19.30 Vorgod og Fjelstervang kirker. Kristendomskursus i Vorgod Kirkehus. 19.30 Vorgod KFUM og K. Generalforsamling i Emaus. 19.30 Spjald Fjernvarme- & Vandværk. Generalforsamling i Spjald Fritidscenter. 19.30 Brejning, Hover og Nr. Omme Soldaterkreds. Soldatervennefest og generalforsamling i Spjald Missionshus. Torsdag den 31. oktober 19.00 Hover Menighedsråd. Musikalsk foredrag i Hover Kirke. Fredag den 1. november 15.00 Porsing Racing. Åbent hus i Troldhede Hallen. 19.00 Videbæk Forsamlingshus. Danseaften. Lørdag den 2. november 09.00 Minisport i Spjald Fritidscenter. 09.30 Videbæk Handel og Erhverv. Politisk debat på Stjernetorvet. Søndag den 3. november 14.00 Spjald Grønbjerg Musikforening. Spil Dansk Koncert i Spjald Kulturhus. DGI Vestjylland. Trailrun på motocrossbanen i Skave. Mandag den 4. november 09.30 Formiddagshøjskole for Videbæks seniorer m.fl. i Kirkehuset, Gl. Kongevej 22. 17.00 Ringkøbing-Skjern Kommune. Demens pårørendeskole i Kursuscenter Hanning. 17.30 Ældre Sagen Videbæk. Suppeaften i De frivilliges hus, Rolighedsvej 5. 19.00 Vælgermøde i udeforsamlingshuset, Fjelstervang. Tirsdag den 5. november 19.00 Vorgod Forsamlingshus. Andespil. 19.00 Troldhede og Omegns Borgerforening. Bankospil i Troldhede Hallens Cafeteria. 18.00 Videbæk Handel og Erhverv. Foredrag med Karen Thisted i Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Arrangementer som annonceres i Videbæk/Spjald Avis, vil automatisk blive optaget i aktivitetskalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden torsdag kl. 12.00. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Aktivitetskalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner.

Han har arbejdet 25 år for dansk byggeri Karl Højhus Jeppesen har haft samme arbejdsplads - og kontor - i et kvart århundrede Kontorstolen er skiftet ud. Der er kommet flere reoler, og tyngden på hylderne er blevet betragteligt større, men bortset fra det er kontoret præcis det samme, som det kontorchef Karl Højhus Jeppesen indtog 1. november 1988. På fredag har han 25 års jubilæum i dansk byggeris tjeneste. I princippet er det også et kvart århundrede for erhvervsorganisationen Dansk Byggeri. Den eksisterede bare ikke, da han rykkede ind på kontoret i Herning, men det gjorde Tømrer& Snedkerfagets Arbejdsgivere (TSA), som søgte en tømrerkonsulent. Den tjans søgte tømrersvenden Karl Højhus Jeppesen, og dermed blev grundstenen lagt til en markant karriere. I 1991 blev Tømrer- & Snedkerfagets Arbejdsgivere lagt sammen med andre af byggeriets arbejdsgiverforeninger og blev til organisationen Byggeriets Arbejdsgivere (BYG). Her søgte Karl Højhus Jeppesen den tilsvarende stilling som tømrerkonsulent. Men også jobbet som regionschef. Han fik chefstillingen og var regionschef, indtil BYG i starten af 2003 fandt sammen med Danske Entreprenører og blev til den store brancheorganisation Dansk Byggeri. Også her kom chefen i den midt- og vestjyske afdeling til at hedde Karl Højhus Jeppesen. Så kunne han også beholde kontoret! Frontløber for lærlingene - Lærlingene er mine kæpheste. Vi har netop lavet en ny partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Struer Kommune, 3F Holstebro og Uddannelsescenter Holstebro om, at alle unge mennesker i Struer Kommune skal have mulighed for en læreplads. Hvis én eller flere elever har afsluttet grundforløbet på en teknisk skole og evt. ikke kan finde en læreplads, så finder vi en læreplads til dem hos Dansk Byggeris medlemmer i Struer kommune, fortæller Karl Højhus Jeppesen. Det er ikke første gang, han markerer sig som frontløberen på området. For få år siden vakte det opsigt, da kontorchefen i Herning meddelte, at hvis det var et problem at skaffe praktikpladser til unge håndværkere i København, så kunne de unge mennesker da bare komme til Vestjylland! Det medførte en reel import af unge københavnere til midt- og vestjyske byggefirmaer.

Den nye aftale om lærlinge med Struer Kommune er i øvrigt ikke unik. Den følger i halen på tilsvarende aftaler, som Karl Højhus Jeppesen allerede har formidlet med kommunerne Skive, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning og Ikast-Brande. Og yderligere et par stykker er på vej. Erhvervsvenligt område Til jubilarens store glæde befinder han sig tilsyneladende midt i blommen af erhvervsvenlighed, når den er mest optimal. Dansk Byggeris kontor i Herning dækker byggevirksomheder i otte kommuner i Midt- og Vestjylland. Seks af kommunerne er i Top 10 på Dansk Byggeris egen opgørelse over erhvervsvenlige kommuner. De to resterende kommuner følger lige efter. - Holstebro blev kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune i 2012. Her i 2013 har Herning taget titlen. Det giver god aktivitet og en meget

positiv udvikling i de midt- og vestjyske kommuner, konstaterer Karl Højhus Jeppesen. Foruden den daglige dont som først regionschef for BYG og siden kontorchef for Dansk Byggeri var Karl Højhus Jeppesen også i 17 år direktør for Byggeriets Beregnerservice ApS, som assisterer Dansk Byggeris medlemmer med udregning af tilbud, beregning af materialemængder og udarbejdelse af akkordforslag. På privatfronten havde Karl Højhus Jeppesen den 5. januar 2010 den sorg at miste sin hustru gennem 33 år, Alice. Det var et meget stort savn, at miste Alice, og der fulgte to mørke år. Så fandt han en ny, sød livsledsager, som han nu bor sammen med i Kibæk. Parret er i bogstavelig forstand vild med dans. Quickstep, jive og engelsk vals er blandt favoritterne på en danseskole i Herning. Karl Højhus Jeppesen spiller desuden bowling, og han har gennemført seks maratonløb

og er en passioneret vandrer . Han er med i Odd Fellow, er domsmand ved Retten i Herning og har tidligere været udnævnt som domsmand i Vestre Landsret i Viborg. - ast

Kontorchef Karl Højhus Jeppesen har 25 års jubilæum hos dansk byggeri og har gennem årene flere gange markeret sig som frontløber på lærlinge-området. (Privat foto)

IKKE TO BØRN FORÆLDRE LÆRERE KLASSER SKOLER ER ENS Kom til åben skole torsdag den 7/11 kl. 16-19 Grønbjerg Friskole Algade 56, Grønbjerg, 6971 Spjald 97 38 41 77

Ølstrup Friskole Byvejen 9, Ølstrup 6950 Ringkøbing 97 34 60 23

Hover-Torsted Friskole Torstedvej 44, 6980 Tim 97 33 30 50

Herborg Friskole Skolevej 40, Herborg, 6920 Videbæk 97 17 17 01 Videbæk kristne Friskole Ternevej 1, 6920 Videbæk 97 17 23 24

DE FRIE GRUNDSKOLER


BEKENDTGĂ&#x2DC;RELSER Francesco Attesti Klassisk koncert i Spjald Kulturhus, 15. november

Fra koncertsalene i Sankt Petersborg, New York og Milano til de hyggelige omgivelser i Spjald Kulturhus. Det internationale talent Francesco Attesti, der siden han var 6 ĂĽr gammel har spillet klaver, kommer nu til Danmark. Han har vundet adskillige klaverkonkurrencer og har indspillet cdâ&#x20AC;&#x2122;er med navne som AgorĂ og Drycastle. Kom og oplev et usĂŚdvanligt klaverspil, nĂĽr Francesco fortolker store vĂŚrker af Bach, Chopin og Brahms.

PROGRAM G.F. Haendel: Aria J.S. Bach/F.Attesti: Aria D. Scarlatti: Sonata G.B. Pescetti: Allegretto F. Liszt: Czardas ObstinĂŠe - Orage F. Chopin: Ballade

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn indbyder til FERNISERING lørdag den 9. november kl. 14.00-16.00 i Vestjyllands Kunstpavillon, VidebÌk BilledvÌvning & keramik Ann Sloth og Kim Holm Udstillingsperiode 9. november-8. december 2013

- PAUSE -

G. Verdi: Valzer J. Brahms: Intermezzo J. Brahms: Händel - Variationen

Kunstnerne vil vĂŚre tilstede ved ferniseringen.

Porsing Racing holder übent hus fredag den 1. november kl. 15.00-17.00 i Troldhede Hallen vil Kom og mød Nicklas Porsing som nydet og 2013 onen sÌs om lle fortÌ ligt vundne verdensmesterskab. rn Kristian Ahle fra Ringkøbing-Skje ke. Kommune kommer og ønsker tillyk ing. Undervejs er der en lille forfriskn

Venlig hilsen Porsing Racing

Med venlig hilsen - Bestyrelsen Annoncesponsor:

BANKOSPIL Arrangør:

Rotary VidebĂŚk

Koncerten starter kl. 19.00 og bestür af to dele, 45 minutter før pausen og 45 minutter efter. Det koster 100 kr p/person, og der kan købes øl, vand og vin samt kransekage i pausen.

Annoncesponsor: Hans Ă&#x2DC;stergaard Ă&#x2026;toften 6 ¡ 6971 Spjald ¡ Tlf. 97 38 13 00

Omtale af annoncerede arrangementer modtages gerne, og medtages i det omfang der er plads i avisen. VidebÌk/Spjald Avis Tlf. 97 17 11 22 ¡ post@videbaek-bogtrykkeri.dk

r oplevelse Sport og lle... for a

VIFC informerer:

Troldhede og Omegns Borgerforening afholder bankospil tirsdag den 5. november kl. 19.00 i Troldhede Hallens Cafeteria. Der spilles om rÌkkegevinster + 20 x fuld plade. Vel mødt. Der er stadig plads pü julemarkedet. Henvendelse Rita, tlf. 22 90 36 47 eller Karen, tlf. 27 29 53 14. Annoncesponsor:

Murerfirmaet H.T. Clemmensen ApS Industrivej 11, Troldhede 6920 VidebĂŚk

HT

VINsmagning med mere

SPINNINGHOLD

Fritidscenter i VidebÌk IdrÌts- og ............. 17.30-18.30 MANDAG .................... Lettere øvede Larsen og Jytte Bager Instruktører: Henning .............. 19.00-20.00 ONSDAG .................... og udholdende Spinning for de hürde ard Instruktør: Lars Vesterga 43 e Opstart ug ................ 17.45-18.45 TORSDAG ................ d smü skavanker Begyndere og dem me r Instruktør: Jytte Bage c.dk Tilmelding pü www.vif eller pü tlf. 97 17 13 22

EFTERLYSNING Vi har desvĂŚrre mistet 4 plader til vores krolfbane. Har du set dem? Kontakt os gerne pĂĽ tlf. 97 17 13 22

ter i VidebĂŚk IdrĂŚts- og Fritidscen 00 Torsdag den 28. november kl. 19. ebĂŚk VidebĂŚk Borgerforening og Vid til IdrĂŚts- og Fritidscenter inviterer smagsen hyggeaften, hvor vin, gode det. prøver og oplevelser er i højsĂŚ MQSÂ?TFOUFSFFU t7JOTNBHOJOH4VQFS#SVHTFOWJ med at finde lpe udvalg af deres vine og hjĂŚ vinen til julen. OUFSFTNBHTQSÂ&#x201C;WFS t8JME8FTU#JTPOGBSNWJMQSÂ?TF af forskellige specialiteter. udvalgte speciatDesign & Handelshuset vil servere kken/Grotten. buti liteter og smagsoverraskelser fra s rejsemĂĽl for 2014. tPrimo Tours vil prĂŚsentere dere e aften og Kom og oplev denne fantastisk del. han god mulighed for at gøre en Pris 100 kr. pr. person forening 75 kr. - medlemmer af VidebĂŚk Borger r nl@vifc.dk Tilmelding pĂĽ tlf. 97 17 13 22 elle Medarrangør:

EBĂ&#x2020;K VID GERFORENING BOR

www.videb aek-b orger foren ing.dk

Vind gavekort pĂĽ 1000,- til Primo Tours pĂĽ indgangsbilletten

Ă&#x2026;ben Skole og Børnehus torsdag den 7. november kl. 15.00-19.00.

Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren Kom og oplev og hør om hverdagen i børnehuset. Skolen har denne dag sÌrlig fokus pü lÌringsstile, cooperative learning og powermodul. Alle er velkomne til at se om vi er noget for dig og dine børn.

www.herborg-friskole.dk

LĂ&#x2DC;RDAGSBOWLING fra kl. 13.00-17.00 uden forudbe

stilling.

FREDAGSBOWLING den sidste fredag i mĂĽneden kl. 20.0 0-24.00 uden forudbestlling. Derudover banebestilling pĂĽ tlf. 97 17 13 22 (min. 3 baner)

Centrets ĂĽbningstider finder du pĂĽ vores hjemmeside: www.vifc.dk

VidebĂŚk IdrĂŚtsog Fritidscenter Vestervang 28 . 6920 VidebĂŚk Tlf. 97 17 13 22 . vifc@vifc.dk www.vifc.dk


OPLEVELSER Abildaa Forsamlingshus Udlejning - henvendelse: Tlf. 51 89 56 80 www.abildaa.dk

VidebÌk IF spiller følgende turneringskampe Hjemme Søndag den 3. november kl. 14.00. Herrer serie 4. VidebÌk IF - Sdr. Omme/Stakroge. Ude Lørdag den 2. november kl. 14.00. Herrer serie 1. Brande IF - VidebÌk IF.

DANSEAFTEN i VidebĂŚk Forsamlingshus for de unge, der er blevet lidt ĂŚldre

FREDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 19.00-23.00. Dørene übnes kl. 18.00. Musik: Kim fra Vejrum.

VÌlgermøde med matadorpenge NytÌnkende vÌlgermøde i Fjelstervang Udeforsamlingshus med temaet Ringkøbing-Skjern Kommune som verdensmester i landsbyudvikling Det bliver anderledes og nytÌnkende, nür styregruppen for Fjelstervangs Fremtidsudvikling og Fjelstervang Borgerforening pü mandag byder til vÌlgermøde i udeforsamlingshuset. - Mødet bliver nytÌnkende,

og temaet udfoldes ved hjÌlp af en rÌkke cases og matadorpenge. Hver politiker für en sum matadorpenge, som skal bruges bedst muligt, og i forhold til drømmen om RingkøbingSkjern Kommune som verdensmester i landsbyudvikling. Casene omhandler hverdagsliv i en landsby i RingkøbingSkjern Kommune. De er lavet ud fra borgernes egne forslag. Man sidder nÌsten ude i udeforsamlingshuset. Derfor er büde politikere og gÌster opfordret til at have varmt tøj pü, lyder det fra Jette Jul, styregruppen for Fjelstervangs Fremtidsudvikling og Birthe

Husted, Fjelstervang Borgerforening. VÌlgerkage I løbet af aftenen serveres der kaffe og the og en hel speciel valgkage. Kagen er nemlig designet af elever fra 5. klasse pü Fjelstervang Skole i et samarbejde med KibÌk Bageri. Eleverne har fundet pü idÊer til farver, indhold, smag, dekorationer m.m. - Sü kagerne kommer til at signalere valg, landsbyer og Fjelstervang. Det er Kent Hvid fra KibÌk Bageri, der bager kagerne ud fra de bedste idÊer, siger gruppen bag mødet.

Paneldeltagere Socialdemokratiet Karsten Sørensen Det Konservative Folkeparti Lars Roesen SF - Socialistisk Folkeparti Inge Ask Liberal Alliance Jakob Hildebrandt Hansen Fjordlisten Jan Holm Rasmussen Kristendemokraterne Jens Erik Damgaard. Dansk Folkeparti Bente Kronborg Flensted. Venstre Bjarne Svendsen. Enhedslisten Peder Christian Hvistendahl. - chri

EntrĂŠ: 100 kr. inkl. snitter og kaffe FĂĽ yderligere information: Birgit, tlf. 50 46 03 61. Vi glĂŚder os til at se jer til en festlig aften!

Husk ølfest en snestorm o ver VidebÌk de n 2. novembe r

Med venlig hilsen VidebĂŚk Forsamlingshus

Musikgaarden prĂŚsenterer intimkoncert med

Da mor var dreng ... det svinger

Ă&#x2DC;l er blevet en ÂťlegalÂŤ interesse I de senere ĂĽr er det blevet sĂŚrdeles populĂŚrt at interessere sig for øl. Og der er rige muligheder for at sĂŚtte sig ind i øllets univers, for der bydes pĂĽ ølsmagninger, ølkurser osv. som aldrig før. Ja, det er faktisk blevet helt ÂťlegaltÂŤ at have øl som fritidsinteresse. Se blot pĂĽ udbuddet af ikke blot danske men sĂĽ sandelig ogsĂĽ udenlandske øl i dit lo-

kale supermarked. Her er øl fra nÌr og fjern, og man kan populÌrt sagt hÌlde hele kloden i sit ølglas, nür man som øldrikker vÌlger at blive lidt mere international. Selvom det danske ølforbug har vÌret faldende i en ürrÌkke, sü mü Danmark stadig betegnes som en nation af ølelskere. Og vil du vide mere om, hvad du drikker, gür vejen altsü via ek-

sempelvis medlemskab af en forening for øldrikkere eller via et af de mange ølkurser, der udbydes. Under en ølsmagning, hvor indtagelse af forskellige ølmÌrker ledsages af kyndig orientering om hvad det er, man drikker, gives masser at tips. For eksempel om hvordan man drikker sin øl. Mange ølentusiaster mener,

November-tilbud ud af huset kl. 17-21 MANDAG <Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ŽĨůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ? Ć?Ć&#x161;ĆľÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ĺ?ƾůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2020;Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; ÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ĺ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ď´ĎŹÍ&#x2DC;Ͳ)

80.-

TIRSDAG

Torsdag den 7. november kl. 20.00 EntrÊ: kr. 75,Hyggelig og intim koncert med det lokale band i Musikgaardens romantiske rammer. Bord- og smørrebrødsbestilling (30,- kr. pr. stk.) pü www.musikgaarden.dk eller ring 60 81 11 00

sĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?ĹŹÄ&#x17E;ŜžÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ˝Ĺ?Ć&#x2030;ŽžžÄ&#x17E;Ć?ĨĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć? Ͳ^Ć&#x2030;Ĺ?Ć?Ĺ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x161;ƾŏÄ&#x201A;ĹśĹ?Ĺ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;ÍŹ ϹϏϏĹ?ĆľÄ&#x161;Ä&#x201A;ĨĹ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;

100.-

ONSDAG ^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÇ&#x2021;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ç&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2022;Ć&#x152;Ä&#x160;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E; ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ŽĨůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ć&#x161;ŽžÄ&#x201A;Ć&#x161;ͲƾĆ&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E; ÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ĺ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ď­ĎŹĎŹÍ&#x2DC;ͲͿ

80.-

TORSDAG ^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĨůÄ?Ć?ĹŹĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć?Ĺ˝Ç&#x20AC;Ć?Í&#x2022;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ŽĨůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ? Ĺ&#x161;ĹŠÄ&#x17E;žžÄ&#x17E;Ć?Ç&#x2021;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2020;Ä&#x161;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; ÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ĺ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ď­ĎŹĎŹÍ&#x2DC;Ͳ)

80.-

Søndagsmenu ÍťZĆ&#x2020;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŻÄ&#x201A;ĹŹĆ?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;ĨůĆ&#x2020;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĆľÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć?Ć&#x2030;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x161; ÍťEÄ&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ć&#x2020;Ä&#x161;ĹŹÄ&#x160;ĹŻÍ&#x2022;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ŽĨůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ? Ć?ĹŹÇ&#x2021;Ć?Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E; ÍťÄ?ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĨĆ&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;

at det er helt forkert at drikke øl af flasken. NĂŚh, øllet skal hĂŚldes andĂŚgtigt i glasset, sĂĽ der dannes en passende mĂŚngde skum osv. Ă&#x2DC;llets univers er meget stort, og i en tid, hvor det er helt legalt at tale om øl med sin borddame, er det da rart at kunne kende forskel pĂĽ overog undergĂŚret ølâ&#x20AC;Ś Forskellen ligger i blandt andet temperaturen i gĂŚringen og efterbehandlingen af øllet, men alt det kan du jo lĂŚre mere om pĂĽ et ølkursusâ&#x20AC;Ś Rejs efter øllet Som vin kan ogsĂĽ øllet fĂĽ sine kendere rundt i verden. Vinkendere ynder at opsøge de steder, hvor de liflige drĂĽber bliver til, og det samme gør ølentusiaster. SĂĽ vinterens deltagelse i ølkurser, ølsmagninger etc. kunne jo danne basis for en senere ølrejse til spĂŚndende øldestinationer som England, Belgien, Tjekkiet, Tysklandâ&#x20AC;Ś

Kl. 12-14 og kl. 17-21 I huset Ď­Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;

ĎŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

ĎŻĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

110.-

160.-

190.-

Ud af huset Ď­Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;

ĎŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

ĎŻĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

90.-

135.-

165.-

FREDAG tÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;ͲĆ?Ä?Ĺ&#x161;ĹśĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŻ ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2022;Ć&#x2030;ŽžžÄ&#x17E;Ć?ĨĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć? Ĺ˝Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ć?Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E; ÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ĺ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ď­ĎŽĎąÍ&#x2DC;Ͳ)

Teatret OM:

79â&#x20AC;&#x2122;fjorden

125.-

LĂ&#x2DC;RDAG ZƾůůÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ŽĨůÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022; Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ć?ĹŹÇ&#x2021;Ć?Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E; ÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ĺ&#x161;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ď­ĎŹĎŹÍ&#x2DC;Ͳ)

80.-

2. og 3. nov. kl. 17.00 4. og 5. nov. kl. 20.00, Teatret OM Succesforestillingen om Mylius-Erichsens DanmarkEkspedition til Nordøstgrønland 1906-1908. Tag med til Grønland og hjem igen pü en aften.

Mortensaftenmenu Søndag den 10. november kl. 12-14 og 17-21 Íť> Ä&#x201A;ĹŹĆ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ŽƾůÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x160;ĹŻÄ&#x17E;ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x201A;ĨĆ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161; ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ĺ?ĹśĹ?Ĺ˝Ĺ?ĨůƾĆ&#x161;Ä&#x17E; ͝ŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Í&#x2022;ĨĆ&#x152;Ä&#x201A;ůŽŏÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ç&#x20AC;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022;Ĺ˝Ĺ?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ͳ Ć&#x2030;Ć&#x2020;ĹŻĆ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2022;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ˝Ĺ?ĨĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?ĹŹÄ&#x17E; ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ŽĨůÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022;Ć&#x152;Ć&#x2020;Ä&#x161;ĹŹÄ&#x160;ĹŻÍ&#x2022;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć?ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022;Ď­ÍŹĎŽÄ?Ä?ĹŻÄ&#x17E; ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Í&#x2022;Ĺ˝Ĺ?Ć?ĹŹÇ&#x2021;Ć?Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E; ÍťZĹ?Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹľÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;ĹŹĹ?Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;Ä?Ä?Ć&#x152;Ć?Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E;

225.-

ĎŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

245.-

ĎŻĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;

Obs! Familiebillet: 200 kr.

)PSSL[ILZ[PSSPUN!;SM  [LH[YL[VT'[LH[YL[VTKRĂ&#x2021;^^^[LH[YL[VTKR  

)\LUĂ&#x2021; 9PUNRÂĽIPUN

Find os pĂĽ facebook: www.facebook.com/teatret.om

v/ Hildigunn og Bent GraakjĂŚr Bredgade 12 . VidebĂŚk Tlf. 97 17 26 26 . Fax 97 17 29 23 E-mail: info@wgh.dk . www.wgh.dk

Ă&#x2DC;l-interessen kan føre dig vidt omkring og give en masse viden om rĂĽvarer og brygningsproces.


11 timer for fuld musik Ă&#x2026;rets VAM-festival bød pĂĽ en bred vifte af musikgenrer. DesvĂŚrre var besøgsantallet ikke ret stort Der var alt fra børnegospel og tubamusik til hĂĽrd rock, da VAM lørdag inviterede til festival i VIFC. Foreningen havde stablet et imponerende program pĂĽ benene, og selv om besøgstallet ikke var ret stort - der kom kun 167 betalende gĂŚster - ja, sĂĽ mĂĽ festivalen alligevel siges at vĂŚre vellykket. VAM-formand Flemming Lauritsen udtaler: - Vi har fundet en form, der passer til sĂĽdan en festival i VidebĂŚk. Vi har musik pĂĽ to scener, og vi er rykket ind i en

lidt mindre hal, der gør det hele lidt mere mere intimt og meget hyggeligt. Hvor vi de foregüende ür har haft masser af musikere udefra, har vi i ür haft rigtigt mange lokale musikere, og repertoiret har vÌret meget bredt. Jeg har füet masser af positive tilagemeldinger fra büde de optrÌdende og fra publikum, sü i stedet for at fokuserere pü, at der kun var 167 betalende tilskuere, synes jeg, man skal fokusere pü, at dem, der kom, fik en rigtig god oplevelse. Det lave besøgstal vil formentligt blive drøftet pü foreningens generalforsamling i denne uge. Om festivalen skal afvikles nÌste ür, afgøres dog ikke pü generalforsamlingen, men i VAMs bestyrelse. Pü spørgsmület, hvad der var den største udfordring ved at

arrangere ürets festival, lyder svaret fra VAM-formanden: - Det var uden tvivl at fü logistikken til at gü op! Der var en del udstyr, der skulle pü plads, og nogle af grupperne var ret store. F.eks. var der 35 medvirkende i Kids for Jesus, og Skjern Salonorkester var ogsü stort. Flemming Lauritsen glÌder sig over, at stemningen under festivalen var god, og at dem, der kom, sü ud til at hygge sig. DernÌst glÌder han sig over, at ürets festival ogsü bød pü nogle overraskelser. - Personligt blev jeg meget overrasket over at høre pigegruppen Den Røde RÌv, der leverede klavermusik, kontrabas og sang. De afleverede deres sÌt med masser kant og med en energi og en udstrüling, som jeg synes, var helt fantastisk, udtaler han.

TVsRADIO SALGOGSERVICE 6IFORHANDLER6IASAT "OXEROG7AOO

PREBENSRADIOTV v/ preben majbohm jensen ĂĽkjĂŚrsvej 8, troldhede, 6920 videbĂŚk

TELEFON übningstider: mandag-torsdag ....kl. 13.00-17.30 fredag......................kl. 13.00-19.00 lørdag......................kl. 9.00-12.00

VAM sørgede for hele lørdag at lĂŚgge billeder ud pĂĽ facebook, sĂĽ ingen var i tvivl om, at der var festival i VidebĂŚk. Forud for arrangementet havde forskellige aviser skrevet om festivalen, og der var hĂŚngt kĂŚmpe guitarer op ved indfaldsvejene til VidebĂŚk. SĂĽ VAM gjorde sit for at markedsføre festivalen. Alligevel kneb det med fremmødet, men dem, der kom, fik en kanon oplevelseâ&#x20AC;Ś Den Røde RĂŚv bestĂĽr af pigerne Alberte, Sigrid og Mathilde, som har spillet sammen et ĂĽrs tid, hovedsageligt pĂĽ Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Festivalen sluttede med, at alle aktører gik pĂĽ scenen og sang og spillede nummeret Hey Jude. Herefter gik man i gang med at rydde op, og søndag blev alt udstyret, der bl.a. var hentet i VAMS øvelokale, leveret tilbage. I alt var 22 frivillige involveret i festivalens afvikling. - ast

UGENS TV ONSDAG DR1 06.00 Der er noget i luften 06.30 Naboerne 06.55 Ud i naturen: Dyreliv i fjeldet 07.25 Luksuskrejlerne 08.10 Formiddagsprogram. 12.00 MĂĽ vi komme med? 12.30 Undercover chef - TDC 13.00 Kongerigets Kager 13.25 Eftermiddagsprogram. 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Kender du typen? 20.40 Mit publikum 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Homeland III 23.20 Broen II 00.20 Natfjernsyn DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Madmagasinet Bitz & Frisk 11.30 So Ein Ding 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 DR2 Uden sofa 13.00 DR2 13.00 - Nyheder 13.10 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.10 SĂĽdan er det bare 18.40 Kampen om kloden 19.30 Helt hysterisk 20.00 Nak & Ă&#x2020;d - en muntjac i England 20.40 Sagen genĂĽbnet 22.30 Deadline 23.00 Rupert Murdoch 23.45 The Daily Show 00.10 Natfjernsyn TV2 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 11.30 GrĂŚnsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.25 Liebhaverne 12.55 Alarm 112 13.30 Klar, parat, sĂŚlg - med Sarah Beeny 14.25 Stjernerne pĂĽ slottet 15.15 Beverly Hills 90210 16.05 Venner. 2 afsnit 17.00 Nyhedsblok med Goâ&#x20AC;&#x2122; appetit og Goâ&#x20AC;&#x2122; aften Danmark 20.00 Rita. Dansk dramaserie 20.50 Nybyggerne 21.40 Sandheden om parforholdet 22.00 Nyhedsblok 22.35 Akut 24 23.10 Natholdet. 2 afsnit 00.10 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 06.00 Der er noget i luften 06.30 Naboerne 06.55 Ud i naturen: RĂŚvestreger 07.25 Luksuskrejlerne 08.10 Formiddagsprogram. 12.00 MĂĽ vi komme med? 12.30 Undercover chef - DSB 13.00 Kongerigets Kager 13.25 Eftermiddagsprogram. 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Aktionshuset 20.30 MĂĽ vi komme med? 21.00 Bonderøven 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Sømanden & Juristen 23.00 Taggart: Under overfladen 00.40 Natfjernsyn DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.30 PĂĽ den 2. side 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Lige til stregen 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Stemmer pĂĽ kanten 18.35 Kampen om kloden 19.30 Helt hysterisk 20.00 Debatten 21.00 Detektor 21.30 Valg i kommunen 21.55 Rytteriet 22.20 UgeEkspressen 22.30 Deadline 23.00 De hemmelige bankpakker 23.50 Natfjernsyn TV2 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 11.30 GrĂŚnsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.25 Liebhaverne 12.55 Alarm 112 13.30 Klar, parat, sĂŚlg - med Sarah Beeny 14.25 Stjernerne pĂĽ slottet 15.15 Beverly Hills 90210 16.05 Venner. 2 afsnit 17.00 Nyhedsblok med Goâ&#x20AC;&#x2122; appetit og Goâ&#x20AC;&#x2122; aften Danmark 20.00 De bortførte børn 20.50 Station 2 22.00 Nyhedsblok 22.35 Elementary 23.25 Natholdet. 2 afsnit 00.25 Modern Family 00.55 Natfjernsyn

AVIS

VIDEBĂ&#x2020;K SPJALD

Tlf. 97 17 11 22

Aages radio-tv Bredgade 31 ¡ VidebÌk

20 93 94 81 VidebĂŚk Antenneforening Mogens Andersen. . 97 17 22 82 Arne Jensen . . . . . . 79 37 25 03 Per LystbĂŚk . . . . . . 79 37 24 77 Holger Haunstrup . . 97 17 21 12 Carsten Bager . . . . 97 17 27 87 Servicetlf./ fejlmelding . . . . . . . 76 95 06 95 Internet-telefon . . . . 70 20 25 98 E-mail: post@viaf.dk

t4BMHPHTFSWJDFJOEFOGPS SBEJP UW QBSBCPM BOUFOOF BOMÂ?HNN.VMJHIFEGPSBU MĂ&#x152;OFFUUWWFESFQBGUW t6EMFKOJOHBGQBSUZGFTUBOMÂ?H ,POUBLUNJHQSUFMFGPOFMMFS LJHJOEJCVUJLLFO EFSIPMEFS Ă&#x152;CFOU .BO UJST UPSTEBH Fredag Lørdag 0OTEBH -VLLFU

30. okt. - 5. nov. 2013 FREDAG DR1 06.00 Der er noget i luften 06.30 Naboerne 06.55 Ud i naturen: TĂŚt pĂĽ dyrene 07.25 Luksuskrejlerne 08.10 Formiddagsprogram. 12.00 MĂĽ vi komme med? 12.30 Undercover chef - Rentokil 13.00 Kongerigets Kager 13.25 Eftermiddagsprogram. 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 MĂĽ vi komme med? 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 Disney sjov 20.00 Cirkusrevyen 2013 21.00 TV Avisen med Vores vejr 21.25 L.A. Confidential 23.40 Tre pĂĽ flugt. Amr. komedie fra 1989 01.15 Natfjernsyn DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Kontant 11.30 Jersild i tiden 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Frank ser rødt 13.00 DR2 13.00 - Nyheder 13.05 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Krysters Kartel 18.35 Materialernes hemmelighed 19.30 Helt hysterisk 20.00 LĂŠon. Amr./Fr. thriller 21.45 Arven efter Darwin 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.50 The Daily Show 00.10 Natfjernsyn TV2 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 11.30 GrĂŚnsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.25 Liebhaverne 12.55 Eftermiddagsprogram. 15.15 Beverly Hills 90210 16.05 Venner. 2 afsnit 16.50 Golden League hĂĽndbold: Danmark - Frankrig (m), direkte 17.40 Nyhederne 17.50 Golden League hĂĽndbold: Danmark - Frankrig (m), direkte 19.00 Nyhedsblok 20.00 Vild med dans 21.25 Live fra Bremen 21.45 Vild med dans - afgørelsen 22.15 Live fra Bremen 22.45 The Peacemaker 00.50 Natfjernsyn

LĂ&#x2DC;RDAG DR1 06.05 PĂĽ skinner: Vestamager Vanløse 06.30 Ud i naturen: En dyb hemmelighed 07.00 Naboerne. 5 afsnit 08.55 Maggies nye liv 09.40 Cleo 10.10 OBS 10.15 Hvalpekuller 10.45 MĂĽ vi komme med? 11.15 Guld pĂĽ godset 12.15 Eftermiddagsprogram. 17.50 Nørd pĂĽ eventyr i Myanmar 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Yellowstone Nationalpark 20.00 Ballade pĂĽ Christianshavn 21.40 KriminalkommissĂŚr Barnaby: Nede blandt de døde 23.15 Wallander: BrandvĂŚg 00.40 Natfjernsyn DR2 06.30 Debatten 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Kulinariske globetrottere 13.00 DR2 13.00 - Nyheder 13.10 Kulinariske globetrottere 14.00 Eftermiddagsprogram. 17.50 Jimmys bondegĂĽrd 18.50 Sort arbejde 2 19.20 Nak & Ă&#x2020;d - en kortnĂŚbbet gĂĽs pĂĽ VĂŚrnengene 20.00 DR2 Tema: Bonderøven kommer til byen 22.30 Deadline 23.00 Skavlan 00.00 Natfjernsyn TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.20 Vild med dans 13.45 Vild med dans - afgørelsen 14.20 Golden League hĂĽndbold: Danmark - Kroatien (m), direkte 16.10 Hvem vil vĂŚre millionĂŚr? 17.00 Pengene pĂĽ bordet 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit efterĂĽrsvejr 18.25 Danmark ifølge Bubber 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Rundt pĂĽ gulvet 21.00 Solkongen 22.25 Rita 23.15 Natholdet. 2 afsnit 00.20 Natfjernsyn

SĂ&#x2DC;NDAG DR1 05.45 Der er noget i luften. 4 afsnit 07.30 Maggies nye liv 08.20 PĂĽ sporet 09.10 Cabaret 11.10 Kløvedal i Indonesien 12.10 BingoBoxen 12.25 OBS 12.35 De fire ĂĽrstider 14.20 Ved du hvem du er? 15.10 Inspector Morse 16.55 HĂĽndboldSøndag: Buducnost - FC Midtjylland (k), direkte 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 Den frosne planet 19.50 Bag om den frosne planet 20.00 Broen II 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Essendrop & Eliten med Patrick Nielsen 22.40 Hvem var hun? 23.25 Fanget af fortiden 01.45 Natfjernsyn DR2 06.25 Dokumania 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Eftermiddagsprogram. 16.30 Flammer over floden. Amr. action thiller 18.55 The Tudors 19.45 Rytteriet 20.10 River Cottage 21.00 Søndag Live 22.30 Deadline 23.00 PĂĽ den 2. side 23.30 2. sektion 00.00 Borgia - blod og magt 00.55 Natfjernsyn TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Nybyggerne 12.55 De bortførte børn 13.45 Den hemmelige millionĂŚr 14.35 Skiskolen 15.05 Mestrenes mester 16.00 Golden League hĂĽndbold: Norge - Danmark (m), direkte 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit efterĂĽrsvejr 18.25 Ganske enkelt italiensk 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Anders Matthesen: Vender tilbage 21.00 In the Electric Mis 22.45 Rundt pĂĽ gulvet 23.45 Live fra Bremen. 2 afsnit 00.30 Natfjernsyn

MANDAG DR1 06.00 Der er noget i luften 06.30 Naboerne 06.55 Ud i naturen 07.25 Luksuskrejlerne 08.10 Formiddagsprogram. 12.00 MĂĽ vi komme med? 12.30 Undercover Chef CRHConcrete 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer - CĂŚcilie Norby 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 I skattely 20.40 Jeg var der - 4. maj 21.00 Auktionshuset 21.30 TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Wallander: Inden frosten 00.00 Natfjernsyn DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Bag Borgen 11.30 Detektor 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.15 Valg i kommunen 18.40 Den sorte skole 18.50 Byg det op 19.30 Helt hysterisk 20.00 Sort arbejde 2 20.30 SĂĽdan er det bare 21.00 Magie City 21.50 Tidsmaskinen 22.00 Jersild i tiden 22.30 Deadline 23.00 Natfjernsyn TV2 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 11.30 GrĂŚnsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.25 Liebhaverne 13.00 Eftermiddagsprogram. 15.15 Beverly Hills 90210. Amr. ungdomsserie 16.05 Venner. 2 afsnit 17.00 Nyhedsblok med Goâ&#x20AC;&#x2122; appetit og Goâ&#x20AC;&#x2122; aften Danmark 20.00 Hvem vil vĂŚre millionĂŚr? 20.50 Liebhaverne 21.25 Skiskolen 22.00 Nyhedsblok 22.45 Dags Dato: De unge drĂŚberbilister 23.25 Natholdet. 2 afsnit 00.35 Modern Family 01.05 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 06.00 Der er noget i luften 06.30 Naboerne 06.55 Ud i naturen: Den mystiske ugle 07.25 Luksuskrejlerne 08.10 Formiddagsprogram. 12.00 MĂĽ vi komme med? 12.30 Undercover Chef - Tulip 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 Landsbyhospitalet 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer - Astrid Krag 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.40 RetshjĂŚlpen 21.05 Kontant 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet Bitz & Frisk 22.20 Sporten 22.30 Johan Falk: Kodenavn Lisa 00.10 Natfjernsyn DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Horisont 11.30 2. sektion 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Statsministerens spørgtime, direkte 14.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.10 DR2 Uden CO2-aftryk 18.35 Materialernes hemmelighed 19.30 Helt hysterisk 20.00 So Ein Ding 20.30 Dokumania 21.30 Deadline Special 22.00 Stemmer pĂĽ kanten 22.30 Deadline 23.00 Natfjernsyn TV2 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Goâ&#x20AC;&#x2122; morgen Danmark 11.30 GrĂŚnsepatruljen 12.00 Nyhedsblok 12.25 Liebhaverne 12.55 Eftermiddagsprogram. 15.15 Beverly Hills 90210. Amr. ungdomsserie 16.05 Venner. 2 afsnit 17.00 Nyhedsblok med Goâ&#x20AC;&#x2122; appetit og Goâ&#x20AC;&#x2122; aften Danmark 20.00 Mestrenes mester 20.50 Razzia - Fødevarekontrollen rykker ud 21.25 Station 2 Politirapporten 22.00 Nyhedsblok 22.45 Syg med sex 23.20 Natholdet. 2 afsnit 00.25 Modern Family 00.50 Natfjernsyn


Blomsterkummer i vinterhi Blomsterkummerne i Videbæk er pillet ned Selv om vejret er skønt og dejligt, så er det blevet efterår. Derfor er Videbæks smukke blomsterkummer også blevet pillet ned og kommet i vinterhi. Det var medlemmer af Videbæk Rotary Klub, der udførte arbejdet. Det var også klubbens medlemmer, der var med, da blomsterkummerne i maj blev sat op. Kummerne er nu blevet rengjorte hos Midt-West Rengøring, så de er fine og rene, når de til foråret igen skal op og hænge. Igen i år er det John Ulrich, der har stået for pasning og vanding af de smukke blomster. - Vi har haft en dejlig varm sommer. Men det har også betydet, at John Ulrich og den store vandkande har været ude flere gange om ugen, siger Søren Danielsen, der er medlem af Videbæk Rotary Klub. I år var der valgt en anden type blomst i kummerne, hvilket viste sig at være en god idé. I hvert fald har blomsterne hele sommeren været smukke og farverige. Hele sommeren har 56 blomsterkummer pyntet i Videbæk bymidte. - chri

2 STK.

29995 Flotte storfrugtede hassel . Pr. stk. 24995

STR. XL

XL-hassel, 10 liter potter, 130-150 cm høje. Kan bruges som prydbusk i haven eller som frugttræ. Fremmedbestøver, plant derfor mindst to sorter. Hassel giver et godt nøddeudbytte i septemberoktober, og de friske hasselnødder er en delikatesse, som kan gemmes til senere.

Kurt Madsen i aktion hos MidtWest Rengøring på Midtgårdsvej.

TILBUD

Niels Jørgen Lodahl, Jonna Høj og John Ulrich i gang med at tage kummerne ned.

STR. MELLEM 2 STK.

PR. SÆK

100

00

Killeberg spagnum 250 liter

14995

PR. STK.

24995 STR. XL

Store flotte skimmia Pr. stk. 9995

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 Lørdag kl. 9.00-15.00 Søndag kl. 10.00-15.00

Videbæk Planteskole Ringkøbingvej 6 · 6920 Videbæk Telefon: 97 17 20 41 www.bo-groent-videbaek.dk

SE VORES 500 M2 STORE FLOTTE JULEUDSTILLING

SPAR 20% PÅ ALLE ACRIMO SCREEN LØSNINGER SPAR 20% PÅ ALLE PLISSÉ- OG LAMELLØSNINGER FRA FABER

LAMELGARDINER Faber lamelgardiner er den ideelle og moderne løsning til store vinduespartier og døre, som giver optimale muligheder for at justere lys og indkig. Priseksempel: str. 140 x 240 cm. Før 1.877,- NU KUN

,1.502 SPAR 20%

ACRIMO SCREENS Fås i standardfarve alu eller hvid. Inkl. fjernbetjening og fjernbetjent motor. Priseksempel: 1980 VINDSTABIL SCREEN Mål: 270 x 220 cm ........kr. 10.631,Motor ...............................kr. 2.680,RTS modtager tillæg ...kr. 1.000,Fjernbetjening fra ......kr. 600,SAMLET PRIS ............ kr. 14.911,-

SPAR 20% NU KUN kr.

11.929,-

Priserne er excl. montage .

GARANT RINGKØBING Gardiner Skaadsmosevej 8 . 6950 Ringkøbing Tlf. 97 32 17 77 www.garant.nu

GARANT SKJERN Gulve & Gardiner Nykærvej 16 . 6900 Skjern Tlf. 97 35 47 77 www.garant.nu

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 9.00 - 17.30 . LØRDAG: 9.30 - 13.00

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG: 8.00 - 17.30 · FREDAG: 8.00 - 17.30 · LØRDAG: 9.00 - 12.00


&

I VIDEBĂ&#x2020;K ¡ TORSDAG ¡ FREDAG ¡ LĂ&#x2DC;RDAG

Jubiiiiieeeee sü er der valgsnak ! VidebÌk Handel & Erhverv giver borgerne mulighed for at møde de politiske kandidater Overskriften til denne artikel er ment som en provokation! For südan er det jo ikke, vel? Vi bryder ikke ud i stor jubel ved tanken om, at der i VidebÌk arrangeres en event pü Stjernetorvet som optakt til kommunalvalget i november. De fleste af os har det nemlig med kommunalvalg, som vi har det med grÌsplÌner. Vi vil gerne have dem, men vi gider ikke gü en tur med plÌneklipperen for da slet ikke at tale om alt det bøvl, der er forfundet med at stikke kanter af! NÌh nej!!! Vi GIDER IKKE grÌsslüning. Og vi GIDER IKKE kommunalpolitik! Südan er det, og alene ordet kommunalpolitik kan fü

mange til at falde i dyb søvn pü forhünd, idet mange formentligt mener, at politikere er et folkefÌrd, der Ìvler og Ìvler uden at gøre noget ved det, de Ìvler om. Derfor stür vi af pü forhünd, og det er nÌrmest katastrofalt, for det kommende kommunalvalg er vigtigt i netop Ringkøbing-Skjern Kommune, der stür overfor at skulle spare masser af millioner kroner i ürene fremover.

lover, at politikerne ikke für lov til at tale mere end de seks minutter. - Vi sÌtter et stopur op, sü alle kan holde øje med tiden, og der er kun to minutter pr. emne per kandidat. Det har vi tÌnkt os at holde fast i. Derudover er der naturligvis lagt op til, at dem, der kommer for at lytte, kan stille spørgsmül til kandidaterne, sü vi kan fü en debat i gang bagefter, udtaler Lotte Bliddal, som hüber, at mange borgere møder op og gør en indsats for at finde ud af, hvad de forskellige kandidater og partier vil med RingkøbingSkjern Kommune. Ordstyrere bliver Leif Lysgaard og Lotte Bliddal. Hun mener, det gÌlder om at danne sig et overblik over, hvilke kandidater man sympatiserer mest med, og det kan man gøre ved at tage en lille test, der er lagt ud pü nettet under adressen http://www. dr.dk/nyheder/politik/kv13/ kommuner/kandidat-testen. - Det tager ikke ret lang tid

Kom og mød ham/hende Pü lørdag er der mulighed for at møde nogle af de lokale kandidater pü Stjernetorvet i VidebÌk. VidebÌk Handel & Erhverv indbyder til et arrangement, hvor ti forskellige, indbudte kandidater stiller sig frem og taler i seks minutter hver om følgende tre emner : * Visioner * Samarbejde * BosÌtning Advokat Lotte Bliddal, som er tovholder pü arrangementet,

VI BOR I SPJALD

JEG BOR I LEMVIG

Poul Erik Nielsen Land-, heste- og lystejendomme

Thomas Lykkeberg Lisbeth Mølgaard Landbrug og Kontor lystejendomme

mĂŚngde søgninger, som er ren og skĂŚr nysgerrighed, fortĂŚller han. De fleste starter søgningerne med en bestemt adresse i tankerne, men kommer sĂĽ typisk lige i tanke om et par ekstra adresser, som de ogsĂĽ er nysgerrige efter at søge pĂĽ. EDC oplyser, at funktionen til søgning af Âťfaktiske handelspriserÂŤ har til formĂĽl at give køber og sĂŚlger adgang til den samme viden om den lokale pris- og markedssituation. Funktionen giver en fornemmelse for prisniveauet i et omrĂĽde, men kan ikke kan bruges til en prĂŚcis prisfastsĂŚttelse af en bolig. - Der er ikke to boliger eller boligsalg, der er helt sammenlignelige. Ă&#x2026;rsagerne til salg og selve boligerne varierer, ligesom en pĂĽkrĂŚvet istandsĂŚttelse kan have betydning for, at naboens bolig blev solgt billigere end den, man selv har udset sig, siger Jan BĂŚkdal. - chri

Tøm isfryseren for kugleis

Stort lunt franskbrød + dagmartÌrte

t

Søren Kaastrup Villa og erhverv

Jan BĂŚkdal Villa

Karina Jensen Kontor

3 kugler i vaffel

KUN

t SPJALD

t t VIDEBĂ&#x2020;K

JEG BOR I RINGKĂ&#x2DC;BING

Boligkøberne er grundige i deres research, nĂĽr de er ved at kredse sig ind pĂĽ en bestemt ejendom. Alene det seneste ĂĽr har EDCâ&#x20AC;&#x2122;s hjemmeside haft over 477.000 søgninger pĂĽ den funktion, hvor man kan se de priser ejendommene reelt er blevet handlet til. Her i region Midtjylland har de mest populĂŚre postnumre at tjekke priser i det seneste ĂĽr vĂŚret blandt andet vĂŚret Horsens, Aarhus, Herning, Skanderborg, Ringkøbing og Hvide Sande. - NĂĽr man skal købe ny bolig er noget af det vigtigste om man har en god mavefornemmelse af købet. For mange mennesker giver det ro at se hvad andre boliger i omrĂĽdet er handlet og derved fĂĽ en pejling af om prisniveauet pĂĽ den udvalgte bolig nu ogsĂĽ matcher forventningerne til omrĂĽdet, siger Jan BĂŚkdal , der er statsaut. ejendomsmĂŚgler hos EDC VidebĂŚk Ejendomskontor i VidebĂŚk. Derudover er der altid en vis

VI BOR I VIDEBĂ&#x2020;K

GRĂ&#x2DC;NBJERG

Jørgen Christensen Landbrug og lystejendomme

at tage testen, og resultatet fortÌller, hvilke af de opstillede kandidater, man er mest pü linje med, og hvilke man ikke er pü linje med. Sü har man et godt udgangspunkt for at finde frem til, hvem man skal stemme pü, og selv om vi i foreningen udmÌrket godt ved, at det er uhyre svÌrt at fü borgerne til at interessere sig for politik, hüber vi pü stor opbakning til vores arrangement, udtaler Lotte Bliddal og tilføjer med et smil, at om ikke andet sü byder foreningen pü gratis rundstykker, og det burde fü folk op af stolene og hen pü Stjernetorvet. Ifølge Lotte Bliddal sker det af og til, at folk chokeres, nür dem, de har stemt pü, bliver valgt ind og pludselig udtaler sig eller opfører sig stik imod det, vÌlgeren havde forventet. Den situation er der ifølge advokaten ingen grund til at sÌtte sig selv i, sü derfor: Tag testen og mød op til valgsnak pü Stjernetorvet pü lørdag og find den kandidat, hvis holdninger du er mest enig i! Pü torvet vil der vÌre opstillet forskellige stande, sü der er mulighed for at møde flere end de kandidater, der er sat pü talerÌkken. - ast

Solgte boligpriser tjekket 477.000 gange pĂĽ ĂŠt ĂĽr

HERBORG

t

t

VORGOD-BARDE

FJELSTERVANG

t

VORGOD Ă&#x2DC;STERBY

45

20

00

RIMMERHUS

t

-F TORSDAG

REDAG-LĂ&#x2DC;

SIDSTE UDKALD I Ă&#x2026;R

RDAG

00

KIBĂ&#x2020;K

t

FISKBĂ&#x2020;K

t

VI BOR I VORGOD-BARDE Karin Toft Dideriksen Kontor

Flotte efterĂĽrsbuketter

TROLDHEDE

Karina Vistisen Kontor

Susanne Ringive Korsholm Kontor

SDR. FELDING

t

125 FRA

Velkommen til EDC VidebĂŚk

00

Gavekurve til enhver lejlighed bestilling modtages

Juleinspirations-/ hyggeaften

Vi kender lokalomrüdet og er pü hjemmebane! Ofte vil du møde os i gadebilledet og til de lokale aktiviteter.

mandag den OPWFNCFSLM Tilmelding i butikken CFHSÂ?OTFUBOUBMQMBETFS

Det er os der sĂŚlger! Med EDC kommer du godt videre! Vi trĂŚffes alle dage pĂĽ 97 17 12 99.

Bredgades Kiosk KOM GODT VIDERE

Bredgade 29 6920 VidebĂŚk Tlf. 97 17 22 71

Spillehal

-E

Bredgade 39 6920 VidebĂŚk 97 17 12 99

nd

Bredgades Blomster

el a

7 f Br 71 e d g ad es Kiosk ¡ VidebÌk ¡ 9

71

t

Jan Vistisen Landbrug og lystejendomme

KirkegĂĽrdspynt hĂĽndlavet

22


&

I VIDEBĂ&#x2020;K ¡ TORSDAG ¡ FREDAG ¡ LĂ&#x2DC;RDAG

Lang støvle VandtÌt

KUN

1.700.Jakke 2 modeller. Farve: Marineblü Vind-/vandtÌt Før op til 1.599,-

Støvle VandtÌt

KUN

1.500.-

KUN Vidste du det ...

1.000.-

Støvle KUN

1.100.-

Vidste du at...... * Strømper gør støvlerne ekstra smarte. Hos EP Sko i VidebÌk sÌlger de masser af strømper, büde med og uden uld. Strømper, der kun gür til anklerne, og strømper, der gür nÌsten helt op til knÌet. Det smarte er, at de lange strømper kan pifte en kort støvle op. Det er det, butiksmedarbejder Inger Lisby viser pü billedet. Støvlen, hun har pü, er en kort støvle fra BilliBi. Pris: 1199 kroner. Strømperne kan büde bruges uden over bukser eller strømpebukser, og strømperne er ikke kun med til at pifte støvlerne op. De varmer ogsü, og til dem, der er lidt langbenede og müske har svÌrt ved at finde bukser, der er lange nok, er de nÌrmest geniale! (Foto: - ast)

Vinterstøvle til børn/voksne

Uhyggelige kager til kaffen gelige marengsspøgelser pü toppen bliver i disse dage solgt fra bageriet. - Vi für mange sjove bemÌrkninger om kagerne. Kunderne

De smager godt - men de ser uhyggelige ud. Halloweenkagerne hos VidebĂŚk Bageri. Muffins med glasur og uhyg-

synes de er sjove og søde. Kagerne kan selvfølgelig büde nydes i cafeen og tages med hjem, siger Birthe Frøslev. - chri

NU

1

#SFEHBEFt7JEFCÂ?L 5MGtXXXTQPSUJHBOEL

â &#x201E;2 pris

RESTPARTI

VALGET ER DIT!

EFTERĂ&#x2026;R

â&#x20AC;&#x201C; skal det vĂŚre de pĂŚne eller de praktiske?

Vest

500.-

1.599.-

1.199.-

Sweatbuks Før 600.NU

Str. 36-41

Str. 36-41

www.facebook.com/epskobutik

Sort eller grü Før 800.NU

300.-

Cardigan 3 farver Før 199,95 pr. stk. Taâ&#x20AC;&#x2122;

2 for

300.-

VOGUE

Str. 40-46

Str. 41-46

1.699.-

1.199.-

FELINA Kom ind og se det store udva lg

NCE E R UR dag

K edag-lør n KOtoN g-fr kke r rsda buti e

etøj s Lingeri s Garn Dam

epsko6920@gmail.com

NATURANA

â&#x20AC;Ś gavekortet kan indløses her

i Xâ&#x20AC;&#x2122; ind ige Kom t 4 rigt kort ĂŚ ave g og s o k 0,EP S x50 Vind vĂŚrdi 2 til


&

I VIDEBÆK · TORSDAG · FREDAG · LØRDAG

R E S K U B E L L A

Hun har arbejdet med briller i 20 år land i Norge frem til 2005, hvor hun flyttede tilbage til Danmark, idet hun havde mødt en dansk mand, som hun senere blev gift med. Han hedder Nikolaj og arbejder ved Siemens Windpower. Parret bor ved Fjelstervang, og Hanne Fogd Gravesen blev bestyrer af Profil Optik-butikken i Videbæk 1. januar 2010 efter at have arbejdet i nogle år hos Synoptik i Holstebro.

Torsdag , fredag og lørdag

cowboy, lærred, med print osv.

÷20%

Marc La9u,9g5e strik Pr. stk. 19

2 stk.

300,-

Butiksbestyrer Hanne Fogd Gravesen fra Profik Optik-butikken i Videbæk har arbejdet i branchen i 20 år. Hun er 42 år gammel, og det betyder, at hun knap halvdelen af sit liv har beskæftiget sig med stel, brilleglas, linser osv. Hun elsker at rådgive kunderne og er faldet rigtigt godt til i Videbæk-området.

é Årets julegaveid

g n a l k fest

og h

verd

r til

Mød Tina i butikken fredag den 1. november kl. 14.30-16.30.

ag

erup Lynd Tina Egmose Willy rensen Sø Busk s r La

e salm

Ny cd med Tina Lynderup »3-klang« Hør musikken og lad Tina signere din cd

Julekalendere til børn og voksne LEGO t-FHP t57 t%3 t4LSBCFLBMFOEFSF

- og mange flere…

Mød Tina Lynderup i butikken på fredag kl. 14.30-16.30

149

95

et været større Aldrig har udvalg

KUN

149

95

Jubilæet markeres med et rigtigt godt tilbud til kunderne køb mærkestel til kun en tyver! Det er da løgn!!! Hende, der bestyrer brillebutikken i Videbæk, kan da umuligt have 20 års jubilæum inden for branchen.! Så gammel er hun jo ikke, og så lang tid har hun da ikke arbejdet med briller. Sådan er der med garanti en del læsere, der tænker, når de læser overskriften på den her artikel og ser billedet af butiksbestyrer Hanne Fogd Gravesen fra Profil Optik-butikken i Videbæk. Men den er go´ nok! Hanne HAR arbejdet i branchen i tyve år, og det markeres med et rigtigt godt jubilæumstilbud til kunderne i denne uge. Udvalgte stel fra Cheap Monday, Max Mara, Hugo Boss og Boss Orange sælges til kun en tyver, hvis kunden vel og mærket samtidig køber mærkevareglas med den bedste overfladebehandling. De billigste stel, der indgår i jubilæumstilbuddet, koster normalt 900 kroner, og de dyreste koster omkring 2.500, så der er masser af penge at spare.

Tiden går så stærkt - Jeg forstår simpelt hen ikke, hvor alle de år er blevet af. Det er jo helt surrealistisk! Tiden går bare så stærkt, udtaler 42-årige Hanne Fogd Gravesen, som gik ind i brillebranchen, da hun efter gymnasiet flyttede til Norge. - Jeg begyndte som sekretær i en Brilleland-butik i Oslo og fungerede samtidig som én, der fandt stel frem og lærte kunderne om make-up. Men det faglige omkring optikken interesserede mig meget, og jeg havde det sådan, at jeg gerne ville følge kunden helt til dørs. Derfor gik jeg efter halvandet år som sekretær i lære som optiker, fortæller Hanne Fogd Gravesen. Brilleland i Norge er en del af Synoptik-kæden, og på spørgsmålet, om der er forskel på danske og norske brillekunder, lyder svaret: - Det er der i hvert fald. Norge er ikke ramt af finanskrisen, som Danmark er, så norske kunder har flere penge at gøre brug af. De forholder sig heller ikke så kritiske til det, de køber, som danskerne gør, og i det hele taget fornemmer jeg en udvikling inden for branchen i løbet af de tyve år, der går i retning af, at forbrugerne går mere og mere op i det faglige. Hanne Fogd Gravesen fortsatte med at arbejde for Bril-

God til markedsføring I Videbæk overtog hun en veldrevet butik, og hun har i den grad forstået at gøre butikken kendt i bybilledet. Hanne Fogd Gravesen har ganske enkelt flair for markedsføring, og det betyder f.eks., at man ser masser af Profil Optik briller og solbriller på podiet, når der afvikles en modeopvisning i Videbæk. Butikken bakker naturligvis op, hver gang der er open-bynight, og på et tidspunkt kunne man se en forulykket bil holde lige uden for butikken. Bilen vakte en del opsigt i byen, for hvem var det mon, der var kørt galt ? Men bare rolig, der var ikke tale om et biluheld - derimod en markering af, at der er noget, der hedder trafiksyn, og at det gælder om at have de rigtige briller, solbriller eller kontaktlinser, så synet er 100 procent skarpt. Den lokale forankring - Selv om vi er en kædebutik, skal vi være en del af nærmiljøet og hele tiden vise, at vi er her. Det er heldigvis også Profil Optiks holdning, og jeg tror, det betyder meget, at butikken har en bestyrer, der bor i området, fortæller Hanne Fogd Gravesen, som er faldet rigtigt godt til i Videbæk-området. Hun sørger desuden for - sammen med sin mand - hele tiden at holde kontakt til de mange venner i Norge og rejser gerne derop en gang om året. Fritiden går med at køre på motorcykel. Hun dyrker motion og nyder desuden at læse en god bog. - ast


&

I VIDEBÆK · TORSDAG · FREDAG · LØRDAG

Gratis rundstykker og kaffe til de første 300 Der bydes på gratis kaffe og rundstykker til de første 300 fremmødte, når der lørdag er shopping & valgflæsk på Stjernetorvet i Videbæk. Det er Videbæk Handel og Erhverv, der byder på kaffe og rundstykker, der i tilfælde af

regn, kan nydes under overdækning. Der er mulighed for at få masser af viden om det kommende kommunalvalg, mens »morgenmaden« nydes. 10 byrådskandidater er nemlig at finde på Stjernetorvet, og

der er mulighed for at få en snak med dem alle. Når kaffen og rundstykkerne er nydt, er der indlæg og debat, hvor Leif Lysgaard er ordstyrer. - chri

COMPUTER… NEM-ID

Vidste du det ...

Få hjælp – kom ind og prøv LetNet, så du slipper for bekymringer. Med LetNet bliver arbejdet og overblikket MEGET nemmere. LetNet installeres på din computer, og så er du i gang.

VINinDGPS

en Garm værdi 899,95

Hvor mange Garfield tøjdyr er der i vinduet hos Ages radio-tv? Antal: _______________

Navn: ______________________________________ Tlf.: ________________________________________ Afleveres senest 2/11 - Vinderen får direkte besked

Her er service en selvfølge…

Vidste du at... * Du kan læse avisen gratis i bagerens café. Videbæk Bageri har en hyggelig café, hvor du kan blive forsynet med kaffe, kager, rundstykker og meget andet dagen igennem. Du kan desuden i ro og fred sidde og læse avis - ganske gratis. Cafeen lægger nemlig hver dag et eksemplar af Jyllands-.Posten, Ekstra Bladet og BT frem til cafeens kunder . Aviserne er til fri afbenyttelse, og mon ikke der netop i denne tid er behov for en pause i dagligdagens stress og jag - en varm kop kaffe, en kage eller et smurt rundstykke - og muligheden for at få et overblik over valgkampen og dens mange kandidater... (Foto: - ast)

Kontakt mig pr. telefon eller kig ind i butikken, der holder åbent: Man., tirs., tors. kl. 14.00-17.30 Fre. kl. 14.00-18.00 Lør. kl. 9.30-12.30 Ons. Lukket

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

JUBILÆUMSSALG

VI FEJRER HANNES 20 ÅRS BRANCHEJUBILÆUM

HELE UGEN MÆRKEVARESTEL TIL EN FLAD

20,Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Kun ved køb af stel og to glas med markedets bedste overflade-behandling.

SØNDERGADE 3 . 6920 VIDEBÆK TLF. 97 17 10 48 . WWW.PROFILOPTIK.DK


& TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

VI GI’R EN GOD PRIS FOR DIN GAMLE CYKEL - kom og lad os handle Få din cykel gjort vinterklar

et - Bliv set i mørk

Cykellygter Ved køb af lygter i denne uge monterer vi gratis

I VIDEBÆK · TORSDAG · FREDAG · LØRDAG

Tag et valg hos EP Tag et valg. Det er temaet hos EP Sko i Videbæk torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Det er i de tre dage Videbæk Handel og Erhverv byder til »Shopping og valgflæsk« i byen. - Hele livet skal der jo tages et valg. Sådan er det også, når kunderne skal vælge sko hos mig, siger Anita Søjbjerg, EP Sko Videbæk. Kunderne i butikken skal dog ikke kun træffe et sko- eller støvlevalg. - Teamet for handlen i de tre dage er jo valg. Så hos EP Sko har vi lavet en konkurrence, hvor kunderne skal vælge mellem forskellige svar på fire spørgsmål. Der trækkes lod om to gavekort på hver 500 kroner, siger Anita Søjbjerg. - chri

Bredgade 33 . 6920 Videbæk Tlf. 96 17 00 77 . www.dincykelmand.dk

Vidste du det ...

Vidste du at.....* De mest populære cd´ere kan købes lokalt. I butikken Aages Radio-Tv i Videbæk kan man også købe cd´ere, og butikken har altid Top 20 af de mest solgte cd´ere på hylderne. Det betyder, at de sange, man måske går og nynner med på efter at have set X-Factor eller Vild med Dans ikke behøver kun at være sange, der rumsterer inde i ens tanker men også kan købes og sættes i cd-anlægget derhjemme eller i bilen. Nyheder i butikken lige nu er den nye cd fra Michael Falch og den nye fra Fede Finn & Funny Boys. (Foto: - ast)

UHMMM

Find kataloget r i postkassen elle de se og kom ind r fantastiske vare yn ns ge På og priser.

HALLOWEEN HALLOWEEN MUFFINS m/ chokolade eller vanilje Pr. stk. 1000

TA’ 4 FOR

34,UHYGGELIGT GOD SKÆREKAGE Chokoladebrownie flot pyntet m/ spindelvæv

SPØGELSE Mazarin/lagkagebund m/ nougatsmørcreme og abrikos

ERV

EL

EBÆK

TIL

VID

HAND

ERHV

KOR

OG

Handel og Erhverv

Niels Ove - Din Tøjmand · Bredgade 25 · Videbæk · Tlf. 97 17 10 15 · www.dintoejmand.dk

45,-

14,-

Vi modtager elektroniske gavekort fra ver v Videbæk Handel og Erh LIKE os på facebook!

Bredgade 34-36 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 10 74 www.videbaek-bageri.dk . vbkbageri@post.tele.dk


Stjerneskud

Hamburgerryg 8 stk.

Pr. stk.

00

00

45

100 1995 Pr. 1/2 kg

Stjernekaster Hakket svinekød Pr. stk.

00

25

Pr. 1/2 kg

95

19

Fredag den 1. novem ber åbent til kl. 22.0 0 og kl. 20.59 starter salget af

Gulvskrubbe eller kost

X-MAS juleøl

Pr. stk.

00

20 Longo Vital

30 stk. KUN

+ 30 tabletter

Under 1/2 pris

84

95

99 Vi modtager

Åbent kl. 8-20 alle ugens dage Fredag den 1. november åbent til kl. 22.00

EKSTRA 30 stk.

SuperBrugsen Videbæk Tlf. 97 17 10 11 Slagterafdeling tlf. 97 17 11 24 Find os på

Facebook: SuperBrugsen Videbæk

95 + pant


& Damestrik

Mix 1 sĂŚt

Str. M/L - XL/XXL med krave, turtleneck, cardigan. Mange farver

I VIDEBĂ&#x2020;K ¡ TORSDAG ¡ FREDAG ¡ LĂ&#x2DC;RDAG

Tre dage med masser af gode tilbud

Med varmt foer

Damebukser med elastik i taljen GrĂĽ, sort. Str. 36-50

Damecowboybukser med elastik i taljen Sort, blĂĽ. Str. 36-50 Frit valg 169,-

Nye varer

2 for

30000 Nye varer

Lang cardigan Coatede bukser/ cowboybukser Strik F.eks. pelsstrik. Mange modeller og farver Pr. stk. 169,-

Mix 1 sĂŚt

Str. 42-50

Str. 42-50

Str. 42-50

30000

Nye varer Nye varer

LAGERSALG Taâ&#x20AC;&#x2122; 3 dele

Børneogtøj drenge Til piger Str. 2-12 ür

19900

BREDGADE â&#x2C6;&#x2122; 6920 VIDEBĂ&#x2020;K Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag . kl. 10.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.30-12.30

Efterüret har vist sig fra den smukkeste side de sidste par uger. Men før vi für os set om, er vinteren pü vej, og garderoben skal vÌre med lunere tøj og støvler, ligesom middagsretterne bliver skiftet ud med lidt tungere retter. Torsdag, fredag og lørdag bugner samtlige butikker i

VidebÌk af gode tilbud. Det sker i forbindelse med VidebÌk Handel og Erhvervs tiltag Shopping og ValgflÌsk. - Vi hjÌlper selvfølgelig gerne kunderne med at trÌffe det rigtige valg - i hvert fald, nür de handler, lyder det grinende fra Niels Ove Henriksen, der er med i arbejdsgruppen bag

de tre dage. - Og vi vÌlger skam ogsü gerne farve for kunderne, siger Niels Ove Henriksen, med smil pü lÌben. For selvfølgelig taler han ikke om partifarve, men farve pü tøjet. - chri

VidebÌk-sangerinde sender cd pü gaden Treklang - salmer til hverdag og fest. Det er navnet pü den cd Tina Lynderup i denne uge sender pü gaden. Cd´en kan fra i dag, tirsdag, købes hos Tranbergs Boghandel i VidebÌk. Pü fredag markeres den lokale cd-ugivelse med et arrangement i butikken, hvor Tina Lynderup vil vÌre tilstede. Cd´en, der er fremstillet pü VidebÌk Bogtrykkeri A/S rummer 17 nyere salmer, som alle har tekst af Lars Busk Sørensen og melodi af Willy

Egmose. Han spiller til alle numre pĂĽ cdâ&#x20AC;&#x2122;en, som Tina Lynderup synger. Lethed og dybde Ă&#x2026;rsagen til denne sammensĂŚtning er ønsket om, at gøre de moderne salmer mere kendt. Lars Busk er 84 ĂĽr men skriver tekster i et nutidigt og mundret sprog. Willy Egmoses melodier giver bĂĽde salmerne lethed og dybde - alt efter tekstens indhold. Ă&#x2026;rsagen til at de tre kirkefolk

mødes er, dels et samarbejde mellem Tina og Willy. De har allerede udgivet to cdâ&#x20AC;&#x2122;ere tidligere. Sammenknytningen med Lars Busk er gennem Willy Egmose. Egmose og Busk har udgivet mere end 75 fĂŚlles salmer og sange gennem ĂĽrene. Desuden er Tina Lynderup faldet for de gode tekster, som man bĂĽde kan forstĂĽ let, men alligevel grunde over. - chri

FOKUS

ue fokusvind â&#x20AC;&#x201C; se vores lgte med udva f.eks. a fr r e k smyk m.fl.

SPAR

Vidste du det ...

50%

time

SPAR

60%

Kom ind i butikken og se Â?Â&#x17D;ČąÂ&#x2014;¢Â&#x17D;ČąÄ&#x161;Â&#x2DC;Ä´Â&#x17D;ȹȹÂ&#x17E;Â&#x203A;Â&#x17D; 495 kr.

TORSDAG FREDAG LĂ&#x2DC;RDAG

SĂ&#x2DC;LVRINGE FRIT VALG

Vidste du atâ&#x20AC;Ś * Der er nye varer cirka hver 14. dag hos Lagersalg. I butikken i VidebĂŚk er der hele tiden en stor udskiftning af varer. Varerne kommer fra bl.a. Frankrig og Tyskland, og der er stor mulighed for at gøre en god handel, for varerne sĂŚlges til forholdsvis smĂĽ priser. Lige nu er der masser af smarte, coatede bukser og lĂŚkkert pelsstrik. Kjoler som dem, butikkens indehaver, Marlene Andersen, her viser, sĂŚlger stadig godt. (Arkivfoto: - ast)

SPAR

Ta' 3 stk. betal for 2

70%

(den billigste er gratis)


RA DA SK GE E

3

&

I VIDEBÆK · TORSDAG · FREDAG · LØRDAG

r Vi har sørget fo så du overdækning, tten kan følge deba åd i uden at blive v tilfælde af regnvejr!

KANDIDATERNE TALER UD FRA DISSE SPØRGSMÅL:

? ?

Hvilke visioner har du og dit parti/liste for morgendagens kommune og de udfordringer (såsom de årlige besparelser på 150 mio. kr., nettoafgang af borgere fra kommunen, færre arbejdspladser m.m.), vi står over for? Hvordan kan vi opnå udvikling?

Jakob Hildebrandt Hansen

Erling Gaasdal

Jan Holm Rasmussen

Karsten Sørensen

Liberal Alliance

Venstre

Fjordlisten

Socialdemokraterne

Henning Klausen

Bente Kronborg Flensted

Peder Sørensen

Enok Linde

Konservative

Dansk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Kristendemokraterne

Niels Erik Mortensen

Martin Sima

Fremskridtspartiet

Enhedslisten

d Kom og vær me til at bedømme politikernes præstationer!

?

Hvilke ønsker og tanker gør du dig omkring samarbejdet med de øvrige byrådsmedlemmer? Hvordan undgår vi sognepolitik og sikrer os, at den udvikling, som finder sted, er til borgernes bedste og ikke alene tilgodeser et specifikt geografisk område og borgerne der?

Hvad er din holdning til bosætning, og hvordan tiltrækker vi nytilflyttere og arbejdspladser til området? Hvad tænker du om kommunens navn og brand, hvis du prøver at kigge på vor kommune udefra?

Lørdag den 2. november 9.30-12.30

Mød partierne på deres stande på Stjernetorvet

9.30-10.30

Gratis kaffe og rundstykker efter først-til-mølleprincippet - maks. 300

10.00-11.30

Indlæg og debat Ordstyrer Leif Lysgaard og Lotte Bliddal

Mød under hele arrangementet mange af kommunalvalgskandidaternefra de forskellige partier ved deres stande!

Speake - Valg ti

rs Corn

er

l byråde

t

Tag en valgtest her:

13 www.dr.dk/kv igt de – og find hurt patiserer m sy du er at kandid n de in , ed mest m m du møder de personligt!

Vælg butikkerne - se siderne i avisen

Videbæk/Spjald Avis UGE 44, 2013