Page 1

VIND ■

ØRNHØJ ■ TORSTED ■ GRØNBJERG ■

TIM ■

SPJALD ■

HOVER ■

HEE ■

FINDERUP ■ HØJMARK ■

VELLING ■

LEM ■

Anlæg af haver, belægning, kloak, vedligeholdelse af grønne områder.

Bo Vennevold · 40 75 58 59 www.bovennevold.dk . mail@bovennevold.dk

Din hand ymand »Asger Bjørnskov«

Bjornskov Tlf. 30 53 43 04

Øster Lemvej 4 · 6940 Lem www.bjornskovhjemmeservice.dk

Din el-installatør! For uforpligtende tilbud ring 97 16 61 22

- den bedste chokolade fra Odense Marcipanfabrik. Se udvalget A/S

Åbent hver dag fra kl. 6.00

Bredgade 34-36 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 10 74 www.videbaek-bageri.dk . vbkbageri@post.tele.dk

DEJBJERG ■

FISKBÆK ■

RIMMERHUS ■

FJELSTERVANG ■

EGERIS ■

ASTRUP ■

TROLDHEDE ■

SDR. FELDING ■

BORRIS ■

V R A F R E G G U L F S O H

med Kirsten Steno onsdag den 13. april kl. 19.00-21.00 Kom og hør Kirsten Stenos spændende foredrag om hvordan man for små penge kan gøre sin bolig mere hyggelig. Vi serverer kaffe og kage. Blandt aftenens deltagere trækker vi lod om 5x15 minutters gratis råd og vejledning af Kirsten Steno. Tag tegninger og fotos med, da rådgivningen finder sted samme aften - måske er du den heldige. Tilmelding nødvendig på tlf. 97 38 15 26 eller spjald@fluggerfarver.dk. Maks. 30 personer

v/ Kristian Eistrup og Torben Eriksen Fruergårdsvej 5 . 6920 Videbæk Mobil-tlf. 40 93 30 34

Hjemmelavede påskeæg

HANNING ■

VORGOD ■

N E T F A S N O I INSPIRAT ER I SPJALD

HJEMMESERVICE

Videbæk Entreprenør Forretning ApS

HERBORG ■

HAUNSTRUP ■

BARDE ■

RÆKKER MØLLE ■

T I R SDA G DE N 5 . AP R IL · UGE 14 · 2 011 · ÅRG AN G 7 0

Vennevolds Entreprenør ApS

ABILDÅ ■

VIDEBÆK ■

ØLSTRUP ■ NO ■

VILDBJERG ■ TIMRING ■

Granlyvej 4 • Fjelstervang Tlf. 97 16 61 22

Malerfirmaet, Arne Husted ApS Ølstrupvej 1A, 6971 Spjald, Tlf. 97 38 15 26 www.arnehusted.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag til fredag 9-17 Lørdag 9-12


NYE VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE INFORMATIONSMØDE OM ERSTATNING FOR VÆRDITAB Ringkøbing-Skjern Kommune har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af vindmøller ved Videbæk Mose nord for Videbæk. Projektet omfatter henholdsvis 6 stk. 3,0 MW vindmøller og 4 stk. 3,6 MW vindmøller, som hver har en totalhøjde på henholdsvis 130 meter og 143,5 meter. Ringkøbing-Skjern Kommune og mølleopstilleren, Videbæk Mose Vindmøllepark K/S, inviterer hermed alle interesserede til offentligt informationsmøde om projektet. Mødet holdes tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 på Westergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk. På mødet vil Ringkøbing-Skjern Kommune og opstilleren redegøre for projektets betydning for de omkringliggende ejendomme og for reglerne om erstatning for værditab som følge af vindmøllernes etablering, jf. lov om fremme af vedvarende energi - lov nr. 1392 af 27. december 2008. Alle er velkomne. REGLERNE OM ERSTATNING FOR VÆRDITAB Som nabo kan du uden gebyr anmelde krav om erstatning for værditab på din ejendom, hvis ejendommen er beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 6 x vindmøllens totalhøjde fra nærmeste mølle. På mødet orienteres der om de nærmere regler for gebyrbetaling, og det oplyses, hvilke matrikler der ligger inden for en afstand af 6 x møllehøjde. Hvis din ejendom ligger længere væk end 6 x møllens totalhøjde, skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da mølleopstiller ellers ikke er forpligtet til at betale erstatning for værditab. Kontonummer til brug for indbetalingen fremgår af anmeldelsesskemaet. Hvis du tilkendes erstatning for værditab, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, får du gebyret tilbage. Kravanmeldelse Skema til brug for anmeldelsen af krav om erstatning for værditab ¿ndes på www.energinet.dk eller kan rekvireres på telefon 70 20 13 53. Anmeldelsen skal være modtaget senest ¿re uger efter, at mødet har været holdt, hvilket vil sige inden den 24. maj 2011 kl. 16.00. Kravanmeldelsen sendes til: (nerginet.dk, )ront 2f¿ce Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia fo@energinet.dk Skemaet kan alternativt udfyldes og sendes elektronisk via www.taksationsmyndigheden.dk. (nerginet.dk, Front 2f¿ce, administrerer ordningen om værditab. (nerginet.dk, Front 2f¿ce, orienterer mølleopstiller om de anmeldelser af krav om erstatning for værditab, som Front 2f¿ce modtager. Under særlige omstændigheder kan der senere end den 24. maj 2011 kl. 16.00 anmeldes krav om erstatning for værditab. De nærmere betingelser herfor vil blive gennemgået på informationsmødet. Afgørelsen om værditab Om der er værditab på din ejendom, og i så fald hvor stort det er, afgøres af Taksationsmyndigheden. Taksationsmyndigheden består af en sagkyndig og en formand udnævnt af Klima- og Energiministeriet. Taksationsmyndigheden træffer en afgørelse vedr. kravanmeldelsen hurtigst muligt. Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hotel Falken har stor succes med at tilbyde søndagsbuffet Det rygtes i byen, at hoteller har fået et nyt bestyrerpar, og nu er det atter blevet »in« at spise på Falken I februar fik Hotel Falken i Videbæk et nyt bestyrerpar. Dengang havde hotellet et blakket omdømme, og en sur smiley i køkkenet var bestemt ikke med til at rette op på situationen. Nu er folk pludselig blevet helt vilde med at spise på Hotel Falken. Et initiativ med at tilbyde billige søndagsbuffeter i marts måned har vist sig at være en god idé. Der var udsolgt samtlige søndage, og mange gik forgæves. Derfor besluttede bestyrerparret sig for også at tilbyde en søndagsbuffet den første søndag i april, altså den forgangne søndag. – Vi har oplevet en meget stor interesse for vores søndagsbuffeter, og vi har fået masser af positive tilbagemeldinger fra de kunder, der har spist hos os. Folk roser vores mad, og det er jo dejligt, udtaler det nye bestyrerpar på Falken, Bente og Kurt Nielsen. De mange buffetgæster har desuden bevirket, at der er kommet en del ordrer i bogen. I skrivende stund har man både et krondiamantbryllup, en rund fødselsdag, en konfirmation og et par bryllupper booket ind i kalenderen. Man har ansat en kok En beslutning om at omdanne hotellets krostue til en restaurant med a la carte har også vist sig at være rigtig. Selv om restauranten først åbner officielt den 8. april, har man allerede haft en del gæster i restauranten, og i hotellets køkken er der nu blevet så travlt, at man har ansat en kok, foreløbig for denne sæson. Han hedder Robert Schmidt, er 32 år og har bl.a. tidligere

Før det nye bestyrerpar på Hotel Falken tiltrådte, fik hotellets køkken en sur smiley. Køkkenet har for længst fået en glad smiley, og det nye bestyrerpar har succes med at tilbyde billige søndagsbuffeter, hvor folk fra nær og fjern kan komme og smage køkkenets mad. Her ses noget af maden fra en af søndagsbuffeterne. (Privat foto) arbejdet som kok i tre år på Golfrestauranten Hjarbæk Fjord, som Bente Nielsen tidligere har bestyret. Da det nye bestyrerpar overtog hoteldriften, var der kun én enkelt medarbejder. Nu har man også ansat en tjener og forskellige løsarbejdere. Det har været nogle travle måneder for det nye bestyrerpar, som slet ikke har haft tid til at pakke flyttekasserne ud og indrette den privatbolig, der hører til hotellet, men det tager de ikke så tungt. De satser målrettet på at give Hotel Falken det gode omdømme, som hotellet fortjener. Bente og Kurt Nielsen oplyser i øvrigt, at de begge føler sig vel modtaget i Videbæk og udtaler, at de synes vældigt godt om handelsmiljøet i Videbæk. på fredag holder man en reception for at markere ledelsesskiftet, og i den forbindelse åbnes den nye restaurant. Din Tøjmand viser noget herrefesttøj frem. Bugge Blomster har lovet at lave nogle dekorationer, og fem-seks brudekjoler fra Brudegården vil blive udstillet i forbindelse med arrangementet. I forbindelse med arrangementet kan de fremmødte desuden se eksempler på, hvordan man dækker op til fest på Hotel Falken.

Tilbyder weekendophold I påsken byder hotellet på en lækker, varieret påskemenu, og den første lørdag i maj begynder man at tilbyde weekendophold med spisning og dans. - Vores weekender med weekendophold er noget, som lokalbefolkningen meget gerne må deltage i. Alle er velkomne til at bestille bord til vores spisninger og tage del i dansen, og vi har arrangeret weekendophold mange gange i løbet af året, fortæller Bente og Kurt Nielsen. I maj er det Knud Erik Rimmer fra Spjald, der leverer musikken til dansen. I juni får man besøg af Old Boys, der spiller gamle Four Jacks-numre, og i september får man besøg af Morten Simonsen. I oktober indbyder man til ægte tyrolerfest, og her leveres musikken af Hamberg Duo, der stammer fra Østrig. I november og december tilbyder man julefrokoster. Vil du vide mere om de mange tiltag, der tages på Hotel Falken, kan du klikke ind på hotellets hjemmeside. - ast

Hvis Taksationsmyndighedens afgørelse ønskes efterprøvet ved de almindelige domstole, er der ikke fastsat nogen tidsfrist for indbringelse. Har mølleopstiller betalt erstatningsbeløbet, er fristen 3 måneder for indbringelse af sagen for domstolene. Udgør værditabet 1 procent eller mindre af ejendommens værdi, betales der ikke erstatning. Frivillig aftale med mølleopstilleren Du har som nabo også mulighed for at indgå en frivillig aftale om betaling af værditab med mølleopstiller. Det kan du gøre, selv om du allerede har sendt din anmeldelse af krav om erstatning for værditab til Energinet.dk. Den frivillige aftale skal underskrives af både mølleopstiller og dig, og Energinet.dk skal have besked om aftalen. Hvis Energinet.dk ikke har fået besked om en frivillig aftale senest ¿re uger efter kravets anmeldelse, overgives sagen til videre behandling hos Taksationsmyndigheden. Overgivelse af sagen til Taksationsmyndigheden udelukker dog ikke, at der stadig kan indgås en frivillig aftale. Aftalen kan indgås helt frem til den dag, Taksationsmyndigheden træffer afgørelse i sagen. En frivillig aftale om erstatning, der er indgået mellem mølleopstiller og dig som nabo, kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ myndighed. Du er altid velkommen til at kontakte Energinet.dk, Front Of¿ce, tlf. 70 20 13 53, e-mail: fo@energinet.dk, hvis du har spørgsmål om værditabsordningen.

I hele marts måned var der fuldt hus på Hotel Falken i forbindelse med de mange søndagsbuffeter. Dette billede er taget fra ét af disse arrangementer. (Privat foto)


VI FEJRER FØDSELSDAG MED SUPER GAVEPRISER

SØNDAG D. 10.4. Fra kl. 10-14

Dekstrem Træ og Metal 50, vand, 2,25 ltr š J_bjh©l©hae]cªXb[h c$c$^lehcWdªdia[h[d ^WblXbWdael[hÆWZ[ š AWdjed[i

Weber master Touch

SØNDAGSPRIS

+-Ycakb]h_bc[ZWia[\Wd]iak\\[$ ?dab$B]^ebZ[he]j[hcec[j[h$

299,SPAR 350,-

SØNDAGSPRIS

599,-

Dekstrem vægmaling robust 9 ltr š ;aijh[c]eZZ©aa[[ld[ š LWiaXWh š L[b[]d[jj_b]Wd]¸aªaa[dc$c š AWdjed[i

SØNDAGSPRIS

1295,-

:WdckbZ+&bjh$

Bosch IXO IV skruemaskine 8eiY^b_j^_kc iahk[cWia_d[ )",L"_dab$X_ji

SØNDAGSPRIS

SPAR 150.-

89

499,SPAR 380,-

RESTER!!!

95

30,-

SØNDAGSPRIS

249,-

–20%

3 STK.

Plantesæk

=WblWd_i[h[jfeijaWii[c[Zhkaebi Ckb_]^[Z\ehif©hh_d]W\Xh[l_dZaWij$

SPAR 500,-

ALLE HAVEREDSKABER FRA ZINCK-LYSBRO SØNDAG

SPAR 800,-

ME-FA 870 postkasse

SPISEBORDSÆT I MASSIV EG M/6 STOLE

KUN 2995,- SPAR 3000,-

Rockwool

PR. PK.

Aece]jªc[djhW_b[h$ >WdZo#XWjji)95x560x960 mm 3,23 m2 pr. pakke AFHENTNINGSPRIS

SØNDAGSPRIS

SØNDAGSPRIS

SVEDBERG TOILET

KUN 299,- SPAR OP TIL 1400,BORDTENNISBORD SAMMENKLAPPELIG PÅ HJUL

KUN 999,- SPAR 1500,ANTAL KAN VARIERE FRA BUTK TIL BUTIK

— når varen er vigtig RINGKØBING ;d]^Wl[l[`') Jb\$/-)('&&* <Wn/-)-(-/&

VARDE @[ff[Iael]hZil[`) Jb\$-,/*)'&* <Wn-,/*)'&'

VIBORG @$D$A<Whl[hl[`(( Jb\$.,,(,+(( <Wn.,,')&'&

VIDEBÆK <WXh_ail[`' Jb\$/-'-'&&* <Wn/-'-(,+'

SPJALD >el[Z]WZ[d/& Jb\$/-).'&&* <Wn/-).'*+)

TILBUDDENE GÆLDER KUN SØNDAG DEN 10.4. 2011

ULFBORG ?dZkijh_Wh[Wb[j') Jb\$/-*/'.&& <Wn/-*/(-)&

HØRNING DoZWcil[`(( Jb\$.-+*'&&* <Wn.-+*'&&+


Med en handymand får du styr på det hele Asger Bjørnskov i Øster Lem har oprettet et firma, der tilbyder at hjælpe dig med alverdens opgaver Du kender situationen. Forårssolen skinner og afslø-

rer, at din have trænger til en gevaldig omgang. Måske er du oppe i alderen, og kræfterne er ikke helt, hvad de var engang. Eller måske har du en stor børneflok, masser af arbejde eller mange foreningsposter, der tager meget af din tid. Her er det så, du må vælge. Du kan vælge at irritere dig over alt det i haven, du ikke

Konfirmation og fest..

Sæt »selv« dit hår smart! Vi serverer en række ideer til hvordan du kan sætte dit lange hår smart – og hvordan drengene g kan p putte voks i håret. Mangler du ideer så kom til inspirationsaften hos Salon Sinkjær i Spjald d. 11. april fra kl. 19.00 til 21.30. Tilmelding senest fredag d. 8. april.

Vi by lidt go der på - og så dt til ganen gar alle kan anterer vi at gå sætte d hjem og e rigtig s res hår mart… .

SINKJÆR

Bredgade 67 · Lem St. · Tlf. 97 34 22 11 • Hovedgaden 43 · Spjald · Tlf. 97 96 22 11 Bredgade 37 · Videbæk · Tlf. 97 94 22 11

når, eller du kan ringe til en handymand, der kommer og laver tingene for dig. Sådan en handymand finder du i Øster Lem. Han hedder Asger Bjørnskov, er 53 år og har oprettet firmaet Bjørnskov Hjemmeservice, hvorigennem han tilbyder at hjælpe sine kunder med alt det, de mangler en hjælpende hånd til. Det vil sige græsslåning, malearbejde, klipning af hække, beskæring af træer - også de megahøje - bortkørsel af affald, vinduespudsning, omlægning af fliser og meget mere. Anlægning af nye haver tilbyder han også, og i skrivende stund er han f.eks. i fuld gang med at anlægge to nye haver i Hvide Sande. Én opgave bliver til flere Listen af opgaver, som Asger Bjørnskov tilbyder at hjælpe sine kunder med, er lang, og han fortæller, at han ofte bestilles til én opgave, og når han er færdig med den, har kunden fundet to-tre andre opgaver til ham. - Jeg nyder at komme ud til kunderne og hjælpe dem med det, de står og mangler hjælp til. Det er en dejlig følelse at se, hvor glade de bliver, og jeg elsker at komme rundt og snakke med så mange forskellige mennesker, fortæller Asger Bjørnskov. Begyndte som landmand Han er oprindelig uddannet

Se vore 42 udstillingsmiljøer

Asger Bjørnskov har investeret i en del maskiner og satser på at udbygge maskinparken, efterhånden som der opstår et behov for det. Som landmand og tidligere indehaver af en maskinstation ved han, at det gælder om at have det rigtige udstyr - så er det meget nemmere at udføre opgaverne. (Foto: - te) landmand, og i mange år dyrkede han masser af kartofler. Han havde også egen maskinstation og egen vognmandsforretning - på én gang. Det var dengang, han havde masser af folk ansat, og hvor hans virksomheder bare voksede og voksede. På et tidspunkt fik han følelsen af, at det hele blev for stort. Han afhændede derfor maskinstationen og vognmandsforretningen, samt en stor del af jorden, der hørte til ejendommen i Øster Lem. Så fik han ansættelse som værkfører hos Vestas og arbejdede i henholdsvis Lem og Ringkøbing. Mens han var dér, tog han en lederuddannelse. Siden blev han turistbuschauffør for sin bror, der driver Højmark Turistfart, og jobbet som buschauffør har han stadig, men på nedsat tid. Besøger kunderne igen - Det morsomme er, at nogle af de ældre kunder, jeg har fået som handymand, har jeg også kørt rundt med i bus, og

dengang jeg havde maskinstationen, besøgte jeg dem også. Ergo er det trejde gang, jeg besøger dem. Det er da skægt, bemærker Asger Bjørnskov og ler. Han har let ved at komme i kontakt med folk og er i øvrigt typen, der ikke kun får kroner og ører for en veludført opgave i hjemmeservicevirksomheden. Somme tider vender han hjem med nybagte kyskager og lune frikadeller, lavet af taknemmelige kunder. De rigtige maskiner Asger Bjørnskov driver sin nye virksomhed ud fra devisen om, at et ord er et ord. Han sætter desuden en personlig ære i, at det arbejde, der udføres, er i orden, og der skal være ryddet pænt op, når opgaven er løst. Derudover sørger han hele tiden for at have de rigtige maskiner. Som landmand og tidligere maskinstationsindehaver ved han nemlig, at tingene går nemmere, når man bruger

det rigtige udstyr. Asger Bjørnskov har allerede investeret i en del maskiner, og han agter på sigt at købe endnu flere maskiner, hvis arbejdsopgaverne kræver det. 21. marts blev han officielt optaget i hjemmeserviceordningen, og det betyder, at han kan gøre rent for ældre borgere, som har mulighed for at få 30 procent i tilskud til det arbejde, der udføres. I fritiden har handymanden i Øster Lem travlt med at forskønne de landlige omgivelser omkring ejendommen, hvor han bor. Han har bl.a. plantet masser af træer, og til sommer går han i gang med at grave en stor sø. I én af maskinhallerne tilbyder han desuden at opmagasinere folks ejendele i rum, der laves præcis, som kunderne måtte ønske det. Derudover går fritiden med at rejse. Hvis du vil vide mere om det nye firma, kan du klikke ind på hjemmesiden, der har adressen: www.bjornskovhjemmeservice.dk - ast

Golf og burger i Trehøje

Få op til 15.000 kr. i skrotpræmie for dit gamle køkken Lige nu kan du gøre en rigtig god forretning hos Invita: Køb køkken i april, så giver vi dig en god pris for dit gamle køkken. Kig forbi Invita og hør, hvor meget du kan spare på at skifte det gamle køkken ud. Vi glæder os til at vise de mange spændende nye muligheder – bl.a. Invitas nye køkkendesign med runde hjørner som er både smukt at se på og rart at røre ved.

Invita Spjald v/Ramsing . Hovedgaden 50 . Tlf. 97 38 11 11 . www.invita.dk

Golf og burger er et fælles slogan for Golfens Dag, som er en landsdækkende Åbent Hus-kampagne der afholdes i hele landet Søndag i uge 14 slår mere end 150 golfklubber, heriblandt Trehøje Golfklub, dørene op, og byder indenfor for at sætte fokus på golfspillets glæder og sportslige udfordringer. Arrangementet afholdes for 3. år, og i Trehøje Golfklub håber man på ligeså stor succes som de foregående år, hvor mere end 200 har taget imod indbydelsen. Som de tidligere år forsøger golfklubben at samle nogle

hold, og der vil derfor være tre tidspunkter hvor der bydes velkommen. Man er også velkommen på andre tidspunkter hvis det passer bedre. Herefter vil klubbens 2 træner sammen med nogle af elitespillerne introducere golfsvinget, hvorefter man bliver overladt til Pigeklubbens medlemmer, som vil vise hvordan man putter, eller kommer de sidste meter til hullet. Når man har overstået disse træningslektioner, så er Herreklubbens medlemmer klar til at følge gæsterne ud for at afprøve færdighederne på en rigtig golfbane. - Så er man klar til burgeren, som sammen med en forfriskning vil blive indtaget i klubhuset, og allerhelst på terrassen med udsigt til hul 18. Det sociale samvær er en vigtig del

af dagligdagen i Trehøje Golfklub, hvor forholdene er helt optimale til denne del af vore golferes hverdag i klubben. Under denne del vil begynderudvalget så orientere om klubben, og hvordan man kommer i gang med undervisningen i Trehøje Golfklub, hvor næste begynderhold starter sidst i april, siger Per Voetmann fra Trehøje Golfklub. Golfens Dag arrangeres i samarbejde med Dansk Golf Union, Danmarks Idrætsforbund og PGA (trænersammenslutningen). Alle parterne håber at når dagen er omme, og man har mærket suset når bolden flyver af sted, så er man klar til at begynde en ny karriere som golfspiller. Se i øvrigt klubbens hjemmeside www. Trehoje-golf.dk. - chri


Cirkus Børnehus blev set af 70 i Nr. Vium

G R AT IS HELSTEGT PAT T E G R IS nd

t fø

devarev

irk

Kød og -der smkager ager

Frit valg Hesteudstyr

.dk nd

.g

ris

Sika træsko med og uden hælkap

enfrakollu

NPK gødning

299

÷30%

00

14-3-15

Bruder og Siku

LEGETØJ

20 kg

125,÷25% le

Jagt- og fritidsbeklædning

÷40%

mhed

Godk

e

Tilbuddene n gælder ku på dagen

www

I Nr. Vium Børnehus har der stået »cirkus« i øjnene på alle børnene. - Vi hører dem stadig nynne på strofer af velkomstsangen »Her er Cirkus Børnehus, bare kom og kig på«, siger Karin Høj, Nr. Vium Børnehus. 46 børn i alderen 3 til10 år, har samarbejdet om en cirkusforestilling for forældre, søskende og bedsteforældre. - I forbindelse med de pædagogiske lærerplaner om »kultur og kulturelle udtryks-

at få rollerne delt ud, således at de store børn hjalp eller samarbejdede med de mindre børn, for på den måde at lære hinanden bedre at kende og måske få en god ven. - Vi har vist forestillingen to gange med i alt cirka 60-70 gæster begge dage. Efter forestillingen var der forfriskning til alle. Der var stor opbakning fra bestyrelse og forældre, som sørgede for alt det praktiske før, under og efter forestillingen. To dygtige sminkører sørgede for at alle var flot sminket til forestillingen, siger Karin Høj. - chri

i Snejbjerg

so

Stor succes med cirkus i Nr. Vium Børnehus

former« har vi malet, tegnet, set film, læst bøger om cirkus og dekoreret gymnastiksalen til et hyggeligt »cirkustelt«. Alle har været i gang, og fantasien har fået lov at udfolde sig fuldt ud. Vi har arbejdet med cirkus i ca. 1½ måned. SFO og børnehavebørn har arbejdet sammen på tværs af alder, siger Karin Høj. Det blev til mange forskellige og sjove indslag, som f.eks. heste, hunde, klovne, linedansere, akrobater, trylleri, karate, boldspil, stærke børn m.m. Ud over det kulturelle var målet også at skabe større samarbejde mellem børnehave og SFO-børnene. Det lykkes

Fødselsdagsfest hos lørdag 9. april kl. 9-15

Maks.

2 pa

1 palle Skarlpar.fhkeunntede.ls. træpiller med 900 kg Pris inkl. moms

Jakker og regntøj SPAR OP TIL

75% 1675,+ 75 kr. i pallepant

Vanvittigt gode tilbud fra Makita! Begrænset antal

Omkring 70 så de dygtige børn på scenen.

D L A J P S I G N I S M A R A R F D U B L SUPER TI

e

tig ig r t e d d e m m je h om en rigtige pris og k

ld

ti b ø k lg a v d u te s r ands stø ll y tj s e V e s g o d in Kom 316 liter køleskab • Kun 0,39 kW pr. døgn • Justerbare panserglashylderr • H: 178 B: 54,5 FØR 4499,-

, 9 9 9 2

00,5 . 1 R SPA

50 forskellige køleskabe 30 forskellige frysere 35 forskellige vaskemaskiner 25 forskellige opvaskemaskiner 20 forskellige tørretumblere 20 forskellige komfurer

Vaskemaskine WAK 4555 • 1200 omdrejninger • 5 kg tøj • Energiklasse A • Vaskeevne A ecialpris Specialpris

, 9 9 9 2

Lavenergi frysebokse i energiklasse A+

197 liter • Kun 0,6 kW pr. døgn FØR 3599,-

, 9 9 22

00,3 . 1 R SPA

283 liter • Kun 0,7 kW pr. døgn FØR 3899,-

, 9 9 29 00,SPAR 9

, 9 9 9 2 .700, 1 R A P S

Opvaskemaskine SGU 45 M 02 SK • 4 programmer • 5 temperaturer • Energiklasse A • Opvaskeevne A • Tørreevne A • 48 støj DB.

FØR ØR 5099,-

RAMSING

SHOPPING CENTER SPJALD Tlf. 97 38 11 11


Videbæks handelsliv skal fortsat være aktivt - men fremover uden bychef Ulla Fløe Andersen fratræder sin stilling med udgangen af september Bestyrelsen i Videbæk Handel og Erhverv besluttede på et møde i den forgange uge at opsige bychef Ulla Fløe Andersen, til fratrædelse 30. september 2011. Beslutningen skyldes udelukkende, at der ikke længere er budget til at opretholde ansættelsen. Formand Bent Graakjær forklarer: - Vi har i bestyrelsen været igennem alle punkter på budgettet for at finde en løsning, men Videbæk Handel og Erhverv

kan ikke bære lønomkostningerne til en bychef, efter at den treårige prøveperiode med ekstra tilskud fra enkelte medlemmer er udløbet. Han oplyser, at man i foreningen er meget ked af, at man ikke kan opretholde ansættelsen og kalder det for et stort tab for byen. Han roser Ulla Fløe Andersen for det store arbejde, hun har udført, og påpeger, at hun matchede den profil, man i sin tid søgte, absolut tilfredsstillende. - Det er dybt beklageligt, at vi må sige farvel til Ulla, men vi er nødt til at se skriften på væggen. I bestyrelsen opfordrer vi nu kraftigt medlemmerne til, at vi går tilbage til de gamle aktivitetsudvalg og den model, vi arbejdede ud fra, før vi fik Ulla

ansat. Alle medlemmer får en plads i et aktivitetsudvalg, der bliver ansvarlig for et arrangement i løbet af året, udtaler Bent Graakjær og tilføjer: - Vi skal stadig ha´ et aktivt handelsliv i Videbæk. Vi har bevist tidligere, at vi kan stå sammen om at løfte den opgave, og det skal vi bevise igen. Det er vigtigt, at vi har et aktivt handelsliv, både for dem, der bor her, og for at signalere til kommende tilflyttere, at i Videbæk sker der noget! Ulla Fløe Andersen var ansat til at arbejde 30 timer om ugen og fungerede både som Videbæks bychef og som én af kommunens bosætningskonsulenter. - ast

Inspirationsaften for piger næsten udsolgt Der er lagt op til en spændende aften, når der torsdag i uge 15 er inspirationsaften for piger i alle aldre. Aftenen finder sted på Westergaards Hotel, og har deltagelse af Morgenhår, Design og Handelshuset, Profil Optik, Vestergaard Ure samt Butik Lenette. - De som har købt billet kan glæde sig til at se dansk design indenfor solbriller, smykker, tøj

og brugskunst, siger Hanne Fogd Gravesen, Profil Optik Videbæk, og fortsætter: - Vi får besøg af Charlotte der viser flotte dansk designet solbriller fra det kendte solbrillemærke Prego. Mette viser Story kollektionen som er en af Kranz og Ziglers nyheder, læderarmbånd med masser af forskellige led, deriblandt de velkendte margueritter.

Masser af chokolade fra den lille fynske chokoladefabrik Konnerup og smarte dansk designet tasker fra Joh/Bags. Sanne fra Morgenhår viser en let styling på et par modeller. Der vil være et lille modeshow med tøj fra blandt andet Franz, Pulz og 2biz til piger i alle aldre. Selvfølgelig er der mulighed for at købe en del af de udstillede varer. - chri

Traditionen tro holdt fritteren i Troldhede Børnehus MGP. Der har i de sidste par måneder hersket stor travlhed i fritteren. Der skulle vælges grupper og sange, skulle man være danser, sanger eller praktisk hjælper, der skulle tages mange »svære« beslutninger. Det hele gik op i en højere enhed og endte med afvikling af MGP 2011. Det var otte meget forskellige sange, der blev fremført. Publikums begejstring for alle sangene var meget stor, men der skulle findes en vinder. Igen i år var det børn fra Kibæk der var de strenge men retfærdige dommer. Video, Video fremført af Asbjørn L, Asbjørn V, Jacob, Mathias og Aske blev de heldige vinder af MGP 2011.

Vorgod-Barde Hallen lukker nej – tværtimod Hallen indbyder til debat om nye muligheder for brugerne - Et samfund er konstant i rivende udvikling, og denne udvikling er vi, som hal, nødt til at følge. Vi skal skabe de rigtige rammer for de aktiviteter, som fremadrettet vil være dem som vores brugere vil benytte. Derfor vil vi gerne i dialog med

brugerne af hallen, således at vi kan få alle de gode ideer og tanker på banen. Derved skulle Vorgod-Barde Hallen også gerne kunne fyldes hver dag/aften, om 10 år, af unge såvel som ældre, der hylder den sunde livsstil, siger Leo Clausen, halbestyrer. I den forbindelse håber han at rigtig mange vil troppe op til generalformsamlingen torsdag i uge 15 og være med til at skabe en livlig debat om

fremtidens aktiviteter og nye tiltag, som hallen kan skabe rammerne for. - Hallen er til for brugernes skyld, så det er vigtigt at brugerne møder op denne aften, således at vi i fællesskab kan få skabt nogle spændende og attraktive aktiviteter til glæde for både hal og brugere – og dermed for hele vores lokalsamfund, siger Leo Clausen. - chri

Med Viasat kan du se tv, når du vil og hvor du vil Med Stor Danmarks-Pakke og Viaplay bestemmer du selv hvor, hvordan og hvornår du vil se tv. Med vores bedste tv-box kan du f.eks. spole tilbage i live-udsendelser og automatisk optage dine favoritserier. Viaplay giver dig mulighed for at se film, sport, serier samt underholdning på både tv, pc, Mac og mobil.

Dvs. du kan: • se tv fra mere end 50 populære danske og udenlandske kanaler • optage og hente film i HD- og 3D-kvalitet • optage et program mens du ser et andet • sætte filmen eller kampen på pause • spole tilbage i live udsendelser • automatisk optage dine favoritserier • få Viaplay på tv, pc, Mac og mobil

ViasatPlusHD tv-box

0 kr. 1)

HD og Plus-abon. 588 kr. Samlet pris 1. år 4.873 kr.

Bestil hos din lokale Viasat forhandler 1)

Forudsætter abon. i 12 mdr. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x399 kr. pr./md.) 2.988 kr., ViasatPlusHD tv-box (værdi 3.899 kr.) 0 kr., trådløs forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., installation (værdi 1.699 kr.) 499 kr., mini-parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. ViasatHD og ViasatPlus abon (12x49 kr. pr./md.) 588 kr. Startafgift inkl. kortafgift 1. halvår 399 kr., kortafgift 2. halvår 399 kr., som begge betales forud. Samlet pris 1. år 4.873 kr. I år 2 betales gældende 2. års pris samt kortafgift. Adgang til Viaplay kræver internetforb. på min. 2 Mbit i sek. Kun til husstande u. Viasat-abon. de seneste 6 mdr. og ved betaling via Betalingsservice (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende 2. års pris. Prisen gælder fra d. 4.4. - 30.6.2011. Der tages forbehold for billed- og trykfejl samt evt. prisændringer.

RMK Teknik PROFESSIONEL LYD

v/ Robert Klokmose Vorgodvej 3 · Barde · 6920 Videbæk Tlf. 97 17 51 44 · 40 17 51 44 · www.rmkteknik.dk


Garant Tæpper

Nykærsvej

NET2GULVE SKJERN

Ringvejen mod Varde

Tæpper • Trægulve • Gulvfliser • Vægfliser Laminatgulve • Vinylgulve • Tæppefliser m.m. Opkøb af restlager fra fabrikker • Opkøb af konkursbo Lagersalg fra eget lager

NET2 GULVE

Rundkørsel

Mod Ringk./ Holstebro

TØM VORT LAGER – ALT SKAL VÆK! GULVE FOR MILLIONER UDSÆLGES NU MED KÆMPE BESPARELSE NET2GULVE HAR IGEN ÅBENT I 4 DAGE I DENNE UGE Tæpper - vinylgulve tæppefliser - trægulve laminat - klinker

UNDER 1/2 PRIS

F.eks. til

F.eks.

F.eks.

Fortelte, udestuer m.m.

Flot laminatgulv plank

Nordisk fyr planke

Eg White Græstæppe Farve: Grøn, grå, antracit Bredde: 200/400 cm

Net2pris pr. m2

Dimensioner: 1292 x 192 x 8 mm 25 års slidgaranti/bolig

5900 4900 3900

Net2pris pr. m2

00

49

KUN ÅBENT: Torsdag 7/4 .... Kl. 10.00-18.00 Fredag 8/4 ...... Kl. 10.00-18.00 Lørdag 9/4 ...... Kl. 10.00-14.00 Søndag 10/4 ... Kl. 10.00-14.00

1/2

PRIS

TAG MÅL OG TRAILER MED

Rustik ubehandlet Dimensioner: 3550 x 136 x 20 mm Meget flot

Net2pris pr. m2

00

00

89

e d e t s l i t v el s r e n e f el! e d n Ch a h d o g n e l i t r a l og k

99 v/ over 100 m2

8900


HURTIG OG EFFEKTIV HVIDEVARESERVICE Ring efter vores montør

g

20 års erfarin

Salg af reservedele til gør det selv folket

RAMSING

SHOPPING CENTER SPJALD Tlf. 97 38 11 11

HJÆLP min computer driller

Opsætning, fjernelse af virus, service af netværk og printeropkobling m.m. Vejledning til indkøb af ny computer, så du får, hvad der passer til dit behov. Undervisning: I Internet, word, excel og email. Kursus: Lær at styre PC’en, så du får glæde af den hver dag (min. 6 deltagere). Ring og book en tid eller send en email til jens@kloster-net.dk

PC

SERVICE

KLOSTER

Sdr. Greenvej 16 . 7400 Herning . Mobil 25 46 86 75

VVS-Eksperten A/S åbner butik i Videbæk Butikken er kendt for sine utroligt lave priser, og samtidig byder man på masser af faglig rådgivning På fredag får Videbæk en ny butik. Den hedder VVS-Eksperten og får til huse på adressen Brogårdsvej 16, hvor en tidligere fabrikshal på cirka 982 kvadratmeter er købt og sat i stand. Hallen skal huse alt det, butikken har at byde på, og dét er ikke så lidt! I butikken kan man købe et væld af fittings og rør men også solvarmeanlæg, masser af kedler, stoker- og pillefyr/ pillebrændeovne, alt inden for afløb og kloak, forskellige bademiljøer og meget mere. Butikken sælger kort sagt alt inden for vvs og el, og priserne er absolut i bund. Den rådgivning, man får som kunde, er lagt an på at være af en meget høj, professionel karakter, idet VVS-Eksperten A/S udelukkende ansætter folk med en faglig baggrund. Til at lede butikken i Videbæk har man ansat 58-årige Lasse Nielsen fra Tarm. Han er oprindelig uddannet blikkenslager og har en fortid som servicechef hos en stor, dansk kedelproducent. Han har desuden arbejdet som servicechef i et rådgivende

%58*35(12* /60$*$6,1(7 '(7(5*8/'95'

ingeniørfirma, der bygger kraftvarmeværker med mere. Ud over Lasse Nielsen er det tanken, at der skal ansættes en medarbejder mere til butikken i Videbæk. På spørgsmålet hvorfor VVSEksperten har valgt at åbne en butik i Videbæk, svarer Lasse Nielsen, at Videbæk er valgt, fordi man inden for kæden ønsker at betjene kunderne geografisk bredt, og i Videbæk regner man med at kunne tiltrække kunder både fra Herning og fra hele RingkøbingSkjern Kommune. Energirigtige løsninger Lasse Nielsen glæder sig meget til åbningsdagen på fredag og udtaler: - Det er en god tid på året, vi åbner den nye butik. Vi når nemlig at få det hele kørt i stilling, så vi er klar til den store fyringssæson. Afdelingslederen i Videbæk regner med, at man kan sælge masser af energirigtige løsninger i Vestjylland. - I Vestjylland bor der mange, der har masser af plads omkring sig, og de har nu engang bedre muligheder for at gå over til jordvarme, end folk i et almindeligt parcelhus har, forklarer han. Også handel på nettet VVS-Eksperten er en butik, hvor både håndværkere og private kunder kan handle, og til dem, der foretrækker at handle på internettet, er der

Afdelingsleder Lasse Nielsen fotograferet ved nogle af de mange hylder, der - da avisens journalist var på besøg - var ved at blive fyldt op med rør og fittings. VVS-Eksperten sælger alt inden for vvs og el. (Fotos: - ast) gode muligheder, idet VVSEksperten - sideløbende med driften af 16 butikker - har en omfattende internethandel. VVS-Eksperten har hovedsæde i Hedensted og har for nylig fejret 11 års fødselsdag. Kæden blev oprindelig grunlagt som en internetvirksomhed, men da man åbnede den første butik, væltede det ind med kunder, og der gik næsten to år, før man overhovedet fik tid til at lave en hjemmeside! Nu tilbyder man begge dele - butikshandel og internethandel - og VVS-Eksperten er

Danmarks største, frie, landsdækkende vvs-leverandør. Butikken i Videbæk er VVSEkspertens butik nurmmer 16 på landsplan. For nylig åbnede man en butik i Grindsted, og her oplevede man et stort rykind. Det samme håber Lasse Nielsen naturligvis, at man gør i Videbæk på fredag, hvor man tilbyder et væld af gode åbningstilbud (se annoncen her i avisen). - ast

FÅ ENERGI MED OMTANKE Skru ned for energiforbruget uden at skrue ned for komforten. Vi kalder det energi med omtanke, og du kan få det allerede i dag. Læs mere i magasinet ”Nye Strømninger”, som er på vej til din postkasse. Eller klik ind på energimidt.dk. Det fryder klimaet og fylder sparegrisen Energi med omtanke er en bred vifte af tilbud, som alle familier kan få glæde af. Her er nogle eksempler: Trådløse stikkontakter, der giver besparelser på elregningen. Varmepumper, der halverer varmeregningen. En gratis app til din smartphone, som holder øje med el-forbruget. Tilskud til energiforbedringer. Besked med sms inden el-forbruget løber løbsk. Strøm med CO2balance. Solceller på taget og jordvarme i haven. Læs mere om Energi med omtanke og deltag i konkurrencerne på www.energimidt.dk

Vind præmier for 100.000,LED-tv, iPads og solcelleanlæg Se mere på www.energimidt.dk

Elmer er den nye maskot for EnergiMidt. Han gør det pærelet for dig at få energi med omtanke. Bliv ven med ham på facebook – søg efter “Elmer Strøm”.

Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg Tlf. 7015 1560 | info@energimidt.dk www.energimidt.dk


Pænt overskud 10-4 har udvidet butikken i Spjald Fritidscenter Genvalg til alle, da Spjald Fritidscenter holdt repræsentantskabsmøde Spjald Fritidscenter har afholdt repræsentantskabsmøde, med deltagelse af de lokale klubber som benytter centret. Formand Niels Jørgen Madsen, kunne se tilbage på et aktiv år for centret, med mange store arrangementer, samt færdiggørelse af seks selvstændige huse, som øger centrets overnatningsmuligheder med 36 sengepladser, således kapaciteten nu er på 115 sengepladser, fordelt på to- og firemandsværelser, samt op til seks og otte personers køjerum. Formanden beklagede Formanden beklagede i beretningen de gener et utæt tag havde givet ved arrangementer i den nyrenoverede idrætshal, men kunne samtidig oplyse, at man nu forventede at havde fundet fejlen, og fået udbedret dette. Han takkede desuden for gaven fra Spjald Seniorklub, Ramsing Cup og Centrets Venner, som alle har givet bidrag til teleslyngen, der er blevet etableret i festsalen. Også Tuborg Fonden og Nordea Fonden har givet et tilskud til denne. De helt store aktiviteter i 2010 havde været fodboldstævnerne, 10-4 Cup, Jyske 3-bold, samt ikke mindst Ramsing Cup. Skolen havde afviklet jubilæumsfesten på centret, borger-

foreningen som sædvanlig høstfesten, og centrets egen julefrokost, der fortsat er en stor succes med mange deltagere. Pænt overskud Sammen med klubberne har centret afviklet aktivitetsuger i skolernes ferieuger, 7 og 42, samt i juli måned. Også store arrangementer, hvor Niels Jørgen Madsen rettede en tak til de frivillige, for en stor indsats til gavn for centret og til en god aktivitet for børnene. Kunstgræsbanen har medvirket til en stor belægning i vintermånederne, der har været stor øgning af private fester, som har været medvirkende til at cafeteria- og køkkenomsætningen er øget med 300.000 kr. Såvel idrætshallen som svømmehallen har haft en stor forøgelse af udlejningstimer, som har bidraget med 100.000 kr. i øgede indtægter fordelt over totalt 150 timer. Totalt betød dette, at kasserer Launy Spåbæk kunne fremvise et overskud på knap 90.000 kr. Dette på trods af tilskuddet fra Ringkøbing-Skjern Kommune er reduceret med 128.000 kr. Genvalg til alle Under valget, blev Bjarne Tang genvalgt som formand for repræsentantskabet, medens Launy Spåbæk beholdt posten som næstformand. Til bestyrelsen var der genvalg af formand, Niels Jørgen Madsen, kasserer Launy Spåbæk, og menigt medlem Christian Jeppesen. - chri

Videbæk Styrkesport fik sin første klubpokal ved DM Med 5 x guld 1 bronze og en Dansk rekord blev Videbæk styrkesport næstbedste klub ved DM i styrkeløft for ungdom junior og masters sidste weekend i Tårnby. Sara Nyholm, Søren Bertelsen, Lasse Ahrendsen og Henning Thorsen fik guld i deres klasser, Alex Thorsen fik bronze. Søren Bertelsen præsterede at sætte Dansk rekord i bænkpres med 200 kg i masters 2. Søren deltager om 14 dage i VM bænkpres. Sarah blev udtaget til forbundets talentsatsning for junior/ ungdom.

Det er første gang at Videbæk deltager med så mange løftere ved et stævne, og det er resultatet af en flerårig satsning som nu er ved at give resultater, og der er nu ca 15 licensløftere i klubben, så det lover godt for fremtiden. På Dansk styrkeløft forbunds sidste repræsentantskabsmøde fik Videbæk tildelt et fast årligt stævne i bænkpres, et stævne klubben forventer vil være med til at få flere til at dyrke denne konkurrenceform.

10-4 i Videbæk har lagt en hal til butikken, og butiksarealet er dermed udvidet med 220 kvadratmeter. Den ekstra plads er bl.a. brugt til at udvide værktøjsafdelingen. Her ses to af butikkens medarbejdere, Carsten Mandrella og Lars Aarup, fotograferet i den nye værktøjsafdeling. (Foto: - cm)

Efter sommerferien bygges der et nyt indgangsparti, så håndværkerne får en nemmere adgang til butikken 10-4 i Videbæk har udvidet butikken med 220 kvadratmeter. Man har ikke bygget flere kvadratmeter til men har taget en hal i brug, som tidligere blev brugt til varemodtagelse. Varemodtagelsen er nu flyttet ud på selve lageret. Det nye butiksareal har gjort det muligt at lave en større værktøjsafdeling – noget mange håndværkere uden tvivl vil sætte pris på – og i det hele taget er der tænkt meget på netop denne kundegruppe i forbindelse med den udvidelse, der har fundet sted. Udvidelsen er nemlig en del af et større projekt. Afdelingsleder Bjarne Andersen fortæller: - Vi skal have bygget et vindfang med en dobbeltdør ud imod Fabriksvej, og det er tanken, at de håndværkere, der handler hos os allerede fra klokken syv om morgenen – altså før vores normale åbningstid – skal bruge dette vindfang, hvor de enten kan vælge at gå direkte ind i butikken, ind på kontoret eller ind til vores forvalter og lagerfolk, der får deres særskilte kontorer ved siden af indgangsdøren. Bjarne Andersen oplyser, at den nye dør, det nye vindfang og den nye placering af forvalter og lagerfolk gerne

skulle gøre det nemmere for håndværkerne at komme ind i butikken, og samtidig skabes der et naturligt »flow« gennem butikken til glæde for både kunder og medarbejdere. Forvalteren og lagerfolkene har i dag deres base på kontoret. Når de rykker ud i de nye lokaler i forbindelse med vindfanget, skabes der mere luft på kontoret, og det giver mulighed for at lave større mødelokaler. Opførelsen af det nye vindfang m.m. påbegyndes efter sommerferien, og der er også planer om at lægge et nyt tag (på eksisterende bygninger). Projektet er lige nu i licitation ved håndværkerne. - Vi glæder os meget til, at ar-

bejdet er færdigt. Vi trænger til et mere naturligt »flow« igennem det hele. Det har været svært at udtænke den bedste løsning, men så en morgen var den dér, bemærker Bjarne Andersen, som har haft alle medarbejdere med i idéfasen. Sideløbende med butiksudvidelsen og den omfattende renovering har man travlt med at indrette lageret, så det virker mere overskueligt, både for kunderne og for de ansatte. Denne proces er langt fra færdig endnu, men projektet skrider frem, som det skal, og hos 10-4 i Videbæk kan man ifølge afdelingslederen allerede mærke store forbedringer i arbejdsprocesserne. Butiksudvidelsen blev marke-

ret fredag eftermiddag ved et velbesøgt åbent hus-arrangement, kun for håndværkere. Her viste man den nye værktøjsafdeling frem, og de fremmødte blev desuden præsenteret for de spændende planer om at opføre et vindfang og et helt nyt indgangsparti. De fremmødte kunne samtidig hilse på butikkens nye medarbejder, Carsten Mandrella, som sammen med Lars Aarup bl.a. skal ekspedere kunderne i den nye værktøjsafdeling. Tilbage står kun at oplyse, at 10-4-kæden har fødselsdag 10. april, og at fødselsdagen naturligvis vil blive markeret med forskellige tilbud. - ast

Fredag eftermiddag holdt 10-4 i Videbæk et åbent hus-arrangement for en lang række indbudte håndværkerkunder. Arrangementet var velbesøgt, og 10-4 benyttede lejligheden til både at vise kunderne den nye værktøjsafdeling, og til at præsentere dem for ideen med at opføre et vindfang og et helt nye indgangsparti ud mod Fabriksvej. (Privat foto)

Videbæk

mappstore fejrer fødselsdag

- 100 kr. på alle jeans* *gælder ikke allerede nedsatte varer

0 um 0 d 1 vis

e n j e c le on

l ann a å er

p ng i r . b kr ed

* s an

H

Holdet fra venstre: Henning Thorsen, Alex Thorsen, Sarah Nyholm, Søren Bertelsen, Lasse Arhendsen med klubbens pokal. (Foto: Privat)

®

® N

A

T

U

R

A

L

B

A

L

A

N

C

E

J

E

A

N

S

MARC LAUGE

Bredgade 26, 7400 Herning tlf. 9712 2266

N

A

T

U

R

A

L

B

A

L

A

N

C

E

J

E

A

N

S

MARC LAUGE


t

Havetraktor: Partner 1290 EH, Automatic, sælges, 3.000 kr. Tlf. 21 42 32 34.

Oldemorstol med rødt plys sælges for 600 kr. Telefon 42 36 79 80, Højmark.

Træflis til have/stoker, 100 kr. pr. m3. Evt levering. Tlf. 96 94 00 36/20 73 37 35. Bedst mellem 16 og 19.

Blå Kors Genbrug, Hovedgaden 60, Ørnhøj. Her findes alt til boligen. Man.-fre. 10-17. Lør. 10-13. Nyt tlf. 29 48 86 61.

Hundetræning tilbydes af erfaren instruktør. Skovhundeskolen Nr. Vium, telefon 40 45 82 83. Hundefoder sælges. Naturhundefoder, ingen kunstige farvestoffer, ingen animalske biprodukter. Skovhundeskolen Nr. Vium, telefon 40 45 82 83. Reparation af mobiltelefoner og unlock udføres på næsten alle Nokia og Sony Ericsson. Tlf. 24 78 88 78, Grindsted. 2-halvrunde brusedøre, mat, 600 kr. Ældre fortelt st. 850, er i orden, 900 kr. 97 13 32 13, 40 92 34 41. Paraffin sælges billigt. 125 kg. Hjemmedyppeudstyr også til salg. 22 90 49 63. Lumi Genbrug, Nygade 19, Videbæk. 1 overlock symaskine kr. 550. 1 fransk dobbelt dør fyr kr. 750. 1 klaver kr. 500. 1 klaver kr. 1.000. 1 el-orgel kr. 250. 1 gammelt orgel kr. 350. Tlf. 42 18 42 18 mellem 13-17. 20’’ minicykel med støttehjul, handicap, 3 gear, kun lidt brugt. Pris 2.000 kr. Telefon 97 36 42 08. Træmaling mange farver 10-25 kr. pr. liter. Ingen hvid farve. Tlf. 97 38 63 72 eller 61 83 33 94, efter kl. 16.00. Schæferhvalpe sælges, sunde, friske og dyrlægekont. Vi er lang-/korthåret med dkk stambog. Ring på 28 56 74 30 eller 40 44 74 30. www.kennelkarsbæk.dk Cockerspanielhvalpe. Røde og rød/hvide broget. Livlige og opmærksomme. Telefon 97 86 51 56 eller 23 60 25 11. Mini Crosser, Calypso De Lux, 4 hj. årg. okt. 08, 10 km t. med lader og kurv. Pris 4.500 kr. 30 48 10 25. Schæferhundehvalpe sælges. Adria campingvogn år 78. Pæn og velholdt, leveres nysynet, 6.500 kr. Evt. bytte. Trailer år 89, 900 kr. Havetraktor 12 H.S. Evt. bytte med Puch Maxi, 3.500 kr. Fortelt 900-197. Ambodora 4.000 kr. Sommertelt. Pr. stk. Alle 4 sider. Isabella. Telefon 23 69 47 36 eller 97 34 18 17.

Alt sandblæsning af huse og landbrugsejendomme m.m. samt vandskuring og pudsning af huse, ring og få et godt tilbud. Dk Sandblæsning, 40 40 41 40. Sommerdæk til superlavpris. Autorep. til meget lav timepris. Kontakt for tilbud. Mail: heagerauto@live. dk eller telefon 23 31 15 06. www.bjornskovhjemmeservice.dk Minilæsser, minigraver, såning af græsplæner, rep. og vedl. arbejde. Telefon 30 53 43 04. Mos i græsplænen? Fjernes effektiv med ny maskine. Sprøjtning mod ukrudt og alger. Rullegræs, tromling, nysåning af plæne. Se mere på www.bjornskovhjemmeservice. 30 53 43 04.

Hoppeborge, slushice, popcornmaskiner, fadøl+m.m. så er det, www.biudlejning.dk. Borris. 22 93 53 22. Ferielejlighed i København udlejes billigt. 4 sovepladser. Nærmere oplysning. Tlf. 97 17 10 75. Tilbud til campingvognsejere. Trykprøve af gasanlæg/-test kr. 695,-. Kom nu. Montering af elektronantenne, komplet med mast, før kr. 1.795, nu kr. 1.395. Campingforum, Østerbro 6, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Plæneklippere, havetraktorer, motorsave, hækkeklippere og buskryddere slibes og repareres. Aaskov Plæneklipperservice, Ollingvej 57, Kibæk. Tlf. 30 58 00 14.

Algebehandling af hustage og fliser. Pris alm. parcelhus 795 kr. Ring til MM Tagrens, 51 50 30 41.

Skal du holde fest? Så kontakt Karstoft Samlingshus. Vi har lokaler op til 150 personer. Ring på tlf. 97 19 62 11.

Opsund Haveservice er klar til forårsrengøring. Alt havearb. udføres. Telefon 97 38 20 71 el. 29 10 81 89. Opmagasineringsrum fra 12 m2. Lagerhotel fra 30-600 m2. Stor porthøjde og gode tilkørselsforhold. Bjørnskovs Hjemmeservice. www.bjornskovhjemmeservice.dk. 30 53 43 04. Afbrændingstønder til f.eks. haveaffald sælges for kun 200 kr. pr. stk. Telefon 20 82 05 50 eller 97 38 48 10. Solarmagic fjerner den velkendte sommerhuslugt. Sundt indeklima. Telefon 30 25 85 26. www.ml-montage.dk Vinduespudsning. Ring og få et tilbud på vinduespudsning. Lars Vinduespolering. Tlf. 22 38 77 87. Nedbrydning af gårde og gylletanke. Støbning af sokkel og gulv, mindre mureropgaver. 20 95 67 00.

Mindstepris 25 kr. for de første 4 linjer og 5,00 kr. for hver efterfølgende linje. Annoncerne skal betales forud i check/frimærker/kontant. Derved undgår vi fordyrende led såsom faktura, kuvert og porto. Annoncer, der modtages efter indleveringsfristen, udskydes til den følgende uge. Indsend annoncen pr. brev til Videbæk Bogtrykkeri, Falkevej 4, 6920 Videbæk, og vedlæg betalingen i check/frimærker, eller indlevér den på vort kontor på samme adresse. Kvittering fremsendes, når der vedlægges svarporto.

Adresse:

Savet og kløvet brænde sælges. 4 m3 tippet i din indkørsel 1.900 kr. Også mulighed for 11 m3 og 20 m3. Kom og få fyldt din trailer for 330 kr. pr. m3. Tlf. 40 18 42 99.

Havemand, renholdelse, sprøjtning, fræsning, græsslåning, mosfjerner, stennedlægningsfræser, såmaskine, minigraver, minilæsser, motorsav, buskrydder. www.bjornskovhjemmeservice.dk. 30 53 43 04. Din Handymand.

Sidste frist for indlevering af »Mini-Marked«-annoncer er fredag kl. 9.00

Navn:

Beskæring og fældning af træer, buske og hække. Beplantning af skov, hæk og læplanter. Vedligeholdelse af haver, flisearbejde, fjernelse af haveaffald samt salg af planter. Gartner Sv. Jørgensen, tlf. 40 40 48 54.

Hunde-/kattegårde i helgalv. eller med trykimp. rammer. Tlf. 97 38 44 60 www.stauningsilo.dk Sange forfattes billigt og hurtigt. Stor erfaring I. Thomsen, tlf. 25 61 22 22 el. 97 32 17 30. www.festogfamilie.dk. F.eks. fre-søn, 30 pers. Fisk, rid, spil, spis gris til en pris kun 9.999 kr. Ferie på landet har vi også. 40 84 53 57. Kibæk Opbevaring. Skal du flytte/udrejse eller mangler plads? Handyhal. dk er klar med opmagasineringsrum. EM Handyman. Engkrogen 8. 21 63 68 86. Musik til festen. Diner- og frisk dansemusik med sang til enhver festlig lejlighed. Kig ind på www.flemmings-musik.dk. Flemming Madsen, tlf. 97 16 88 73.

Antik 50% på alle møbler. Træffes efter aftale. Langvadbjerg Antik. 40 21 79 34. Plastvinduer og facadedøre, udestuer, termoruder sælges. Niels Højland, tlf. 97 17 22 76-20 66 22 76. Salg og opstilling samt montering af køkkener, garderober og bad. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 20 66 22 76. Sange og taler forfattes hurtigt og billigt. Åse Leth Jensen, 97 13 37 1122 15 57 78. Brugbare møbler + ting og sager, også dødsbo, modtages med tak. Kirkens Korshærs Genbrug, Søndergade 13-15, Videbæk. Kan afhentes tlf. 97 17 23 36. Spændende haver tegnes. Gratis og uforpligtende besøg af Anna Hangaard, Hangaards Have. Telefon 97 36 43 10. Alt havearbejde udføres. Fræsning og beskæring af buske og træer. Græsplæner, såning og fræsning. Mosfjerner. Pasning for boligforeninger og industrigrunde.Arbejde med minigraver og gummiged. 82 cm. Nyt, stubfræsning. Villys Hjemmeservice,telefon 21 44 85 04 - 97 35 36 68. Halm sælges byghalm i minibig og rundballer prima kvalitet. Læsses på trailer eller vogn eller leveres. Telefon 28 90 82 98. hedegaardstaldinventar.dk Lej komplet badeværelse på lille trailer. V/k vand, varme, alt til el, vand, afløb medfølger. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Telefon 23 60 87 32. Musik tilbydes til alle former for fest. Dæmpet dinnermusik og festlig dansemusik. Booking: IngeJettes Musik. 97 19 44 47. Åbningstider hver dag kl. 9.00-17.00. Lørdag-søndag efter aftale. Genbrugsbutikken Bølling Lavpris tlf. 97 36 80 71. Fest og lækker mad - så Annelises Køkken. Tilbud forret, Hovedret, dessert i alt kr. 99. Bemærk: Under middagen medfølger 1 kok uden beregning. Telefon 97 12 91 94. Nyt! Nu sælger vi også trævinduer i høj kvalitet også godkendt til fredede bygninger. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 el. 20 66 22 76.

Klargøring til syn fast pris gives. Aaskov Biler, Kibæk, 97 19 29 33, 21 73 09 23 eller 22 67 31 39. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Minilæsser, minigraver, stor gravemaskine, stubfræser, motortrillebør, meget mere, spørg. Tlf. 23 60 87 32. Lopper i Videbæk og omegn. Videbæk Y’s Mens Club samler lopper. Kontakt Hartvig Thomsen, Spjald, 97 38 14 85, Hans Follmann, tlf. 26 32 13 90. Videbaek. ysmen.dk Videbæk telt- og service udlejning udlejer telte, borde, stole service, gulv og fadøl. Vi anbefaler også vor totalarrangement: Telt, borde, stole, service og menu til en samlet kuvertpris. Eks.: Helstegt pattegris m/ til-behør til 188,- kr. Mange andre menuer til en god og vellykket fest fra 159 kr. pr. kuvert. 97 17 19 32 el. 40 83 33 45. Rimmerhus Dyrepension når du skal på ferie passer vi din hund under gode og trygge forhold. 97 22 11 00. Mail: orla@ remmerhusdyrepension.dk Arbejde med minilæsser B 125 cm. Minigraver til sokkel. Jordbor 15 til 80 cm i diameter, 200 cm i dyb. Stubfræser. Nedbrydning af beton og lægning af belægningssten. Mindre mureropgaver. Tlf. 20 95 67 00. Jyllands billigste trailere. 205x110, kun kr. 3.795. Plus mange andre str. til bundpriser. Kom nu. Vi mangler plads. Campingforum Kibæk, tlf. 97 19 17 98. Fortelte fra kr. 4.395. Brugte fra 1.495,-. Vintertelte, autotelte. Nye fra kr. 1.895. Brugte fra 995,-. Danmarks største lager og mindste priser. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Skader på fortelte, vintertelte, telte, teltvogne og campingvogne. Vi reparerer alt. Evt. hjælper m/ forsikring. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Campingvogne og teltvogne, nye og brugte. Brugte fra kun 16.995,Demovogne spar kr. 11.300. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Trailerrestsalg. Spar flere tusinde kr. Erhvervs-, bogieog hestetrailer, brugte og nye, stærkt nedsat + mange andre gode tilbud. Campingforum, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Den rullende pølsevogn til rejsegilde, natmad, messe eller lign. Ring efter pris. Inga, tlf. 25 11 20 20. Finderup Forsamlingshus udlejes til møder og fester- Hjælp til mad og servering kan anvises. Henv. på telefon 97 36 11 97 eller 20 77 33 55. Hvidt porcelæn udlejes. Ring og hør. Spar i Spjald. Telefon 97 38 11 40. Remmerhus Forsamlingshus udlejes til fester og møder. Hjælp til mad og servering kan anvises. Henvendelse på telefon 28 44 40 10 eller 97 17 53 36. Trailerudsalg på Variant hobby-, bogie- og bådtrailer. F.eks. bogietrailer, 7.495 kr. inkl. moms. Trailer Center, Sdr. Kjærsvej 18, tlf. 97 38 44 60.www.stauningsilo.dk Motorsave, alt i reparation af kædesave, kæder slibes, salg af nye save, kæder, sværd m.m. Sakse, knive, kødhakkerknive og lign. slibes fra dag til dag. Skjern Plæneklipper-Service, Holstebrovej 34, Skjern, tlf. 97 35 20 84. Flishugger: Flishugger med 55 hk dieselmotor udlejes. Høj kapacitet med automatisk og drejelig indføring. Perfekt fliskvalitet til både have og stokerfyr. Trækløver: Mobil elkløver udlejes. Høj effektivitet med 20 ton tryk og indstillelig kløvelængde op til 110 cm med opsamler og krydskniv. Poul Agerbo, Telefon 40 95 31 35/97 17 31 35. Plæneklippere, slibning og reparation af plæneklippere og fræsere m.v. Salg af nye maskiner + reservedele. Skjern Plæneklipperservice, Holstebrovej 34, Skjern, telefon 97 35 20 84. Husk loppemarked på lørdag kl. 10-12 på Islandsvej 2, Vildbjerg, Trehøje Y’s Mens Club.

Lejlighedssange forfattes og kopieres hos Steen, Fischersvej 2, Videbæk. Telefon 97 17 21 19.

- køb, sælg eller byt gennem en annonce i »Mini-Marked« i Videbæk/Spjald Avis, Lokalposten for Lem, Højmark m.fl. og Ugeposten, der tilsammen udkommer i ca. 28.300 eksemplarer


7-morgen

Wasa Kanel

Havregryn

330 gram Pr. pakke

1000 gram BEMÆRK: Max. 5 poser pr. kunde. Herefter er normalprisen gældende

PR. POSE

- Viking - Herkules - Herkules Tyk

- Sandwich Brød

Karen Volf Bite Kager

- Boller

- Sandwichbrød m/ Fuldkorn - Soft Hvede Sandwich - Soft Grahams Sandwich

5.- 10.10,00

Mandag-onsdag: kl. 9.00-18.00 Torsdag og fredag: kl. 9.00-19.00 Lørdag: kl. 8.00-16.00

Spanske Margueritter PR. STK.

Chokoladebars

43-51 gram

- Rugbrød

15,00 - Brownie - Mazarin - Banan - Lemon - Pistacchio 200 gram Pr. pakke

ÅBNINGSTIDER:

- Mars - Twix - Snickers - Bounty - Milky Way - m&m’s

Kohberg Brød

3 10.98

PR. STK. Haribo store

Slikposer

Mange varianter 170 gram

- Gulerodsboller - Jubilæumsboller - Yoghurtboller - Risteboller - Kerneboller

450-1000 gram

PR. PAKKE

Tilbudene i denne annonce gælder fra tirsdag d. 5. april til og med mandag d. 11. april.

12.-

Kinder Maxi Surprise Æg 150 gram Pr. stk.

65,00

- Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Frem

Sodavand Alle varianter 150 cl

Ferrero Nutella 350 gram Pr. glas

20,00 Taffel - Chicken Pomm’s - Hot Tomato Frites 130 gram Ta’ 2 poser

25,00 PR. POSE BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

PR. STK. Tuborg

5.98 19 + PANT.

Kylle-Kylle

Påskebryg

6 STK.

+ PANT.

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Sugarsnaps

Spanske

Jordbær 500 gram

PR. BAKKE

Danske

12 10.-

98

150 gram Pr. bakke

8,98 Økologiske Bønne Spirer 200 gram Pr. bakke

4,98

Agurker

Friske Forårsløg

TA’ 2 STK.

Pr. bundt

3,98

Danske Løg 2 KG PR. NET

8.6.8.-

Frisk Dansk

- Persille - Purløg - Dild

PR. POTTE Friske Salater - Baby Mix - Rucola 100 gram

PR. BAKKE

5

Matilde Kakaomælk 98 Classic

PR. LITER

Økologisk

Grønnegården

Tørret Frugt - Rosiner - Abrikos - Figner 250-400 gram

Flere varianter 500 ml

19.- 20.-

PR. PR. POSE FLASKE Urtekram Økologisk

Fuldkorns Pasta

- Skruer - Spaghetti - Safaridyr 500 gram

Økologisk

A-38 1000 gram

PR. STK.

10.-

PR. POSE

Økologisk

Kærgården

ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET -

ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET -

ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET

Harmonie Økologisk Mælk - Skummet - Mini - Let

PR. BÆGER

ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET - ØKO HJØRNET

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Lillebror Ostehaps

18 stk.

20.22.98 39 HUSK ALLE TILBUD GÆLDER

PR. PAKKE Riberhus Ost

- i skiver 200-250 gram - Esrom 300 gram Alle varianter

Pr. liter

10.- 14.- 5,00 250 gram

BEMÆRK: Max. 10 stk. pr. kunde. Herefter er normalprisen gældende

PR. STK. Cheasy Ost Kun 13% fedt - Mild - Mellemlagret 680-700 gram

PR. STK.

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


KÆMPE REST-PARTI:

Kohberg

- China Forårsruller - Choo Van Ovnruller 720 gram Pr. pose

Fastelavnsboller ”Klar til ovn”

4 stk. ige..? s i v ’ a k s d a Hv nok bare t d o g r e t e D

BILLIGT

PR. ÆSKE Hatting

5.- så længe lager haves...

20,00 Tulip Livretter Frikadeller - Mini - Maxi - Kylling 400-500 gram Pr. pose

420-490 gram

- med krydderi - Klar til ovn - Varmes ca. 25 min.

,9

2 KG STOR KASSE

98

50.-

10.-

PR. PAKKE

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

Røde Hot Dog Pølser

5 liter PR. BÆGER

DET ER SÅ T VILDT BILLIG5 kr.

4 Normalpris = 2

HER & NU PARTI:

KÆMPE BÆGER BEMÆRK:

UGENS VILDBASSE-TILBUD

Rødspættefileter

PR. POSE

Toms Guldkaramel is

25.-

Royal Greenland 3 stk. rullede

10.98 19 39

700-800 gram

”Frasorterede”

19,00

- Fuldkorns Håndværkere - Håndværkere - Møllehjul - Rugfler

TA’ 2 POSER

- Blomkålsblanding - Broccoliblanding - Majsblanding - Risblanding

Daloon

Begrænset parti med begrænset holdbarhed !

KÆMPE REST-PARTI

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


ITALIENSK VINKUP:

Santa Christina Bag in Box

- Primitivo/ Merlot

”Populær kvalitetsvin fra Chile” - Cabernet Sauvignon - Merlot - Sauvignon Blanc

Da Luca

Primitvo/Merlot er en rigtig god rødvin, hvor Primitivo druen giver kraft og krydderi, mens merlot druen, giver blødhed og sødme.

Milda

PR. STK.

5.-

Ribbensteg Af Dansk Svinekød

Nakkekoteletter Af Dansk Svinekød 400 gram

PR. PAKKE

Instant Kaffe

9 34 98 STORT

200 gram

98

500 gram

PR. POSE

100% Dansk 100% Salmonellafri

- Kyllingefilet 450 gram - Barbeque marineret Kyllingefilet 400 gram

PR. BAKKE

29.-

25.-

TORSDAG, FREDAG & LØRDAG:

Store

Weekendbøffer

48.-

Engelskebøffer, skåret af tyksteg fra danske ungkvæg 2 x ca. 200 gram

BAKKE M/ 2 STK.

Ca. 500 gram

PR. BAKKE

PR. BAKKE

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

98

GLAS

Kaffe

100,00

8-12% fedt

BKI Extra

BKI Classic

Ta’ 3 flasker

Hakket af Dansk Ungkvæg

22

Flere varianter

”En rigtig god Rioja, der uden tvivl vil begejstre enhver Rioja entusiast”.

Hakket Oksekød

98

14 98 49 98 19 18.-

PR. 1/2 KG Lækre

Lipton The

Rioja Gran Familia

100 % Dansk kvalitetskød fra Slagter Norlyk Ridset

PR. POSE 20 breve

29.-

- Madlavningsfløde 4% - Pisk- & Madlavning 26% 250 ml

400 gram

79,98

Pinot Grigio/Chardonnay er en frisk sprød hvidvin, som er velegnet til hvid fisk, kylling og kolde retter.

PR. FLASKE

Kaffe

3 liter Pr. box

- Pinot Grigio/ Chardonnay

FRIT VALG

BKI Extra

Garantimøre

Culottestege

Af Dansk Ungkvæg

PR. 1/2 KG

Slagter Norlyk

HVER TORSDAG OG FREDAG tilbyder Slagter Norlyk lidt extra spændende til weekenden - i denne uge:

- Marinerede lammeculotte

Bakke med 3 stk, ca. 750 gram. Klar til ovn

- Hvidløgs Roast

- inderlår af dansk ungkvæg med hvidløgssmør og krydderi. Klar til ovn

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Stryhns

Robert Kylling Minipølser

Viking postej 500 gram

300 gram Pr. pakke

Robert

10.-

PR. STK. 400 gram

- i tern

450 gram

STOR PAKKE

Uhm....

350 gram

i ring 400 gram Pr. stk.

14,98

PR. STK.

Graasten

- Remoulade - Mayonnaise 400 gram Pr. stk.

PR. PAKKE

Thor Fisk

Skipper Rejer

Fiskefrikadeller MINI - Almindelig - Laks

19 20.-

PR. BÆGER

Gøl Røget Medister

- Kartoffel - Italiensk - Ungarsk

500-550 gram

300/ 180 gram

14,98

Suhl’s Hel Salami

- Millionbøf - Boller i karry

i lage

- Kylling Kødpølse - Kylling Cocktailpølser 250-300 gram Pr. pakke

Naturig Juice - Ananas

10.-

- Grape - Grøntsag - Tomat - Multi m/blåbær - Sveske - Tranebær

PR. LITER Knorr

- Pastaretter - Lasagne Fuldkorn

- Lasagnette Fuldkorn - Lasagne - Lasagnette

98

16 20.- 10.- 25.15.-

Tulip Bacon - i skiver

9,98

Rynkeby

98 PR.

Skipper Sild

12 stk.

BAKKE

15.-

- Marinerede i bidder - Kryddermarinerede i bidder - Stegte 800-600 gram

PR. SPAND/ BÆGER

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

10,00

Bähncke

- Ketchup - Sennep - Fransk Hot Dog Dressing - Burger Dressing - Pommes Frites Sauce

400-460 gram Pr. flaske

14,00

- Risretter - Indisk Risret

- Orientalsk Risret - Chicken Curry

PR. PAKKE

Bøklunder

- Kyllingebryst - Kyllingebryst m/ urter - Kalkunbryst 100 gram

TA’ 3 PAKKER

NYHED I ABC

Tican Pølser Danske kvalitets pølser, producert i Vestjylland.

- Grillpølser - Frankfurter - Super Frankfurter - Djævlepølser - Hvidløgsgriller 490-690 gram

PR. PAKKE

20.-

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


L’oreal

L’oreal Studio Line

Elvital

Styling Pr. stk.

26,98

H

- Shampoo - Balsam - Hårkur

L’oreal Elnett Hårspray 400 ml Pr. stk.

200-250 ml

UNDER 1/2 PRIS

3

50.-

TA’ STK. Kleenex - Balsam

Lommeletter 8-pak Boks m/ 80 stk.

- Soft

20 stk.

PR. RULLE Store

Jordan Tandbørster - Clean Between - Individual - Shiny White

L’oreal Casting Creme

Herre Trusser

69,98

25.-

Fluo Calcin Tandpasta

TA’ 2 STK.

Sorte eller Hvide S - XXL

Herre Undertrøjer Sorte eller Hvide S - XXL

40.- 50.-

TA’ 2 STK.

TA’ 2 STK.

Neutral Baby - Shampoo

- Shampoo - Balsam - Shower Gel - Flydende Cremesæbe - Lotion - Hånd creme 75-300 ml - Deodoranter - Kids

- Bad - Olie - Lotion - Zink Salve - Vådservietter

3

Livol

99

4 10.-

1/2 PRIS

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

- Multi Total til børn 175 stk. - Multi Total til voksne 200 stk. - Multi Total 50+ 180 stk. - Multi Vital 250 stk.

Gerimax - Multi Energi 90 stk. - 50+ 120 stk. - Stærk 60 stk. - Tonikum 2-pak

Pr. stk.

98

PR. STK.

TA’ STK.

Stål Gryde svampe TA’ STK.

3

PR. STK.

10.- 50.- 19

Affaldsposer m/snøreluk 20 liters

50 ml

35,00

Hårfarve Pr. sæt

35.-

Triple Active Day Cream

2-pak m/ 2 x 75 ml

Neutral

Mini Lommeletter 12-pak Boks m/ 80 stk.

PR. PAKKE

L’oreal

Neutral

- Storvask 1.8 kg - Compact vask 831 gram - Flydende 975 ml - Skyllemiddel 1 liter - Opvask 2-pak - Rengøring 750 ml - Opvaske Tabs

TA’ 2 STK.

Harpic

48.25.-

- Flydende wc-rens - wc blokke 2-pak - wc Blåt 2-pak

69,98 TA’ 2 STK.

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Sanex TORSDAG FREDAG LØRDAG Libresse Body - Bind Dyrenes Dage i din Shampoo ABC 98 - Trusseindlæg

26

ABC Lavpris bliver dyrens bedste ven, med stort fokus på alt dyrefoderAlle ogvarianter tilbehør. Vi har i disse 3 dage fyldt 750-1000 gram butikken med ekstra - ekstra mange og gode tilbud, men kom også ind i butikken og se det store udvalg af tilbehør

- Tampon

Til katten

Alle varianter

Kitekat Menubox

m/ 12 portioner

All Cats Fuldkost

PR. BOX

Kattefoder 3 kg

Kitekat Tørkost

PAKKER

4 kg

PR. SÆK

Well Done

48. 15.-

22. TA’ 3

PR. SÆK

PR. STK.

20 stk. DET ER

PR. POSE

120-150 gram

- m/ oksekød - m/ vildt - m/ kylling

PR. POSE Tyggeben

415 gram

Bemærk: Max. 24 dåser pr. kunde. Herefter er normalprisen gældende

- 1 stk. Big Bite Hvid - 4 stk. Piggy - 4 stk. Chewie REST-PARTI

PR. DÅSE

FRIT VALG

TIL UHØRT LAVE PRISER

4 5.-

98 Major Hundefoder 98

1

PR. PAKKE

TOTAL i dåser CHOK - m/ kød PRIS - m/ lever 1240 gram DET ER

6 98 39

PR. DÅSE All Dogs

Fuldkost Hundefoder 10 kg DET ER BILLIGT

PR. SÆK

BILLIGT

- GO’ Bøfstænger - Softies Godbidder

Tasty Kattemad

BILLIGT

BILLIGST PÅ HELE INDKØBET

1 98 2

98

Alt til gnavere

- Flydende Cremesæbe - Body Lotion - Foder - Shampoo - Spåner - Balsam - Hø - Deodoranter

12 gram UNDER 1/2 PRIS

Tyggepinde

Spar 34,98

Sanex

Bøfpinde

Munchy

60.-

FLASKE TilPR.hunden

50-300 ml

50.- Drikkeflasker - Mineralsten

TA’ 3 STK. + meget mere........

98

UNDER 1/2 PRIS

PÅ ALT I HELE AFDELINGEN

SPAR

-40%

Til fuglene

Nature Vildfuglefrø

STOR POSE M/ 25 STK.

PR. POSE

99

9 49 14 10.-

Nature Vildfuglebolde

1/2 PRIS

2,25 kg

1/2 PRIS

PR. POSE

Nature Foder Automat i metal

ET PARTI

PR. STK.

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


HUS OG HAVE Malerfirmaet Arne Husted ApS

Lejlighed i Barde udlejes pr. 1. april. 82 m2. Nyistandsat. Husleje: 3.500 kr. + forbrug. Ingen husdyr. Tlf. 21 63 70 10

Ølstrupvej 1A, 6971 Spjald

Tlf. 97 38 15 26

Hus udlejes i Abildå

www.arnehusted.dk

Alt indenfor tømrer- og murerarbejde udføres samt arbejde med jord og beton Teglgården Entreprise A/S Vorgod Tømrer- og Maskinsnedkeri Nyborg Huse 6 . 7480 Vildbjerg

Bernhard Nørgård 40 36 57 77 Mikael Due 40 75 53 30

Nyrenoveret hus til leje pr. 1. april eller senere. 77 m2 + kælder med stort hobbyrum. Husleje: 3.000 kr. pr. måned + forbrug. Henv. tlf. 97 13 14 10 mellem kl. 17 og 19

Lejligheder til leje Nørregade 16, 1. sal, 80 m2. Ingen børn, pr. md. kr. 3.475,+ forbrug, indskud 3 mdr.s leje. Nygade 7, 63 m2, i stueplan, ingen børn, pr. md. kr. 3.275,+ forbrug, indskud 3 mdr.s leje. Tlf. 40 88 40 42

R E V S ICE C R NYT

Aut. kloakmester: Nyanlæg, renovering, nedsivning

NYT

3 tons minigraver m/kipskovl til kloak, kabler, vand og jordvarme Opbrækning af gulve: Stuehuse, virksomheder, staldgulve Såning af græsplæner

Tlf. 22 63 27 08

APS

- et godt fundament at bygge på!

· SELVBYG · MEDBYG · TOTALLØSNING

91 m ny bolig med udhus, udlejes på Torvegade 11 A og 11 C. Husleje: 5.500 kr. + indskud og forbrug. Henvendelse:

Alt indenfor betonarbejder udføres med mobil blanderanlæg!

DG BETON APS Vagn Ove Knudsen Attenagrevej 13 · Ølstrup · 6950 Ringkøbing Tlf. 97 34 62 05 · Mobil 23 36 02 11

Meget centralt beliggende nyistandsat 1. sals lejlighed på 65 m2 udlejes straks eller efter aftale. Der er til lejligheden lille altan og stor fælles have, mulighed for carport. Henvendelse tlf. 97 13 30 85

Lejlighed udlejes

Videbæk centrum Lejlighed, 72 m2 på 1. sal. Udlejes efter aftale. Ingen børn eller husdyr. Henvendelse tlf. 97 17 32 04

Videbæk centrum 3-værelses lejlighed på 72 m2 udlejes. Ingen husdyr. Tlf. 29 36 34 25

36 m lys lejlighed. Indeholdende gang, bad, værelse samt nyt køkken/alrum og fælleshave.

Tlf. 29 86 00 92

Henvendelse: Tlf. 40 45 19 21

26 HA LANDBRUGSJORD VED VIDEBÆK

Videbæk

Sag 692-01585 God jord med vanding og egen boring. Der er ca. 20 ha dyrkbar, 5 ha vedvarende og 1 ha udyrket jord. Jorden er beliggende ca. 3 km nord for Videbæk

Landbrug og lystejendomme

Videbæk

Videbæk Ejendomskontor a/s Selvstændige og statsautoriserede ejendomsmæglere. Valuarer. mde

1. sals lejlighed beliggende på Bøgelundsvej til leje for rolig lejer.

Bredgade 39 · 6920 Videbæk

97 17 12 99

Henvendelse: Tlf. 97 17 10 59

En annonce i Videbæk-Spjald Avis rammer altid plet!

1. sals lejlighed på 120 m2 i Spjald. Indeholdende stue, køkken, bad og 3 værelser samt vaskerum og 2 rum i kælderen. Nyrenoveret. Husleje: 4500 kr. pr. måned + forbrug. Henv. tlf. 40 15 98 39

Ørnhøj - med garanti

2

75 m lys lejlighed. Indeholdende køkken, bad, stue samt 2 værelser og fælleshave. Henvendelse: Tlf. 40 45 19 21

nfor Alt inde reparation & i r e g g nyby

Murerfirmaet

Barde

Niels Kr. Kyndesen ApS

Dejligt enderækkehus udlejes. 3.500 kr. pr. md. + forbrug.

97 17 24 16

Bindesbølvej 6 . Brejning . Bil-tlf. 20 28 00 84

Tlf. 20 70 42 19

Røjkum Dige, Spjald Nyere rækkehuse med skøn udsigt 87 m2

3 værelser Husleje

kr.

Indskud

kr. 15.945

5.206

Åkæret, Spjald Rækkehuse med carport. Tæt på skole, fritidsaktiviteter og indkøb. 83 m2

3 værelser Husleje

kr.

4.429

Indskud

kr. 12.300

Reservation og fremvisning af boligerne kan ske ved henvendelse til:

bomidtvest

- Altid en god og sikker kontakt til dine el-installationer

Spjald 2

84 m lejlighed, centralt beliggende med overdækket terrasse og lukket gårdhave udlejes.

2

Dejlig stuelejlighed på 62 m2 samt disponible rum. Beliggende Nørregade 24 A, udlejes. Ingen husdyr. Husleje: 3.850 kr. + forbrug. Indskud: 3 mdr.’s husleje. Tlf. 29 66 03 04

Byggefirmaet Ivan V. Mortensen Tlf. 97 38 42 81

i Videbæk by. 64 m2 lejlighed i god stand, med nyt køkken. Lejligheden er indflytningsklar nu, med lille have og terrasse. Mdl. husleje kr. 2.900.ekskl. forbrug. Depostium: 3 mdr.’s husleje. Henvendelse Leif Frøslev Tlf. 97 17 35 34

René Christensen

DG BETON

Vorgod 2

Vorgod

Videbæk

Islandsgade 3 - 7430 Ikast - Tlf. 97 15 21 55 www.bomidtvest.dk - mail@bomidtvest.dk


Få en GRATIS og UFORPLIGTENDE salgsvurdering af din ejendom. Cykelafstand til Videbæk by.

Videbæk

Knivsbækvej 7. Bo på landet i cykelafstand til Videbæk by. Fin landbrugsejendom med en rigtig god beliggenhed - kun ca. 4 km. til Videbæk by midtby. Et rummeligt stuehus på 218 kvm. + gode udbygninger og et jordtilliggende på ca. 3 HA jord. Ca. 1 tdl. skov med blandet løvtræ skoven er ca. 10 år gammel. Der er indlagt byvand og ejendommen opvarmes med oliefyr. En velanlagt have med en god udsigt over landskabet. Endvidere en hyggelig gårdsplads - nem adgang Udb/knt.... 75.000/1.495.000 til ejendommen i forhold til vejen. Sag Brt/nt................ 9.904/8.433 104508. Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 5.214/4.824

Abildå - Råhedevej 1

Bolig/kld. m²

Grund m²

Stuer/ vær.

218/10

30182 2/6

Vorgod-Barde Velkommen på Smallegade 2. En centraltbeliggende gade i Barde by, som ligger tæt ved Vorgodvej, men alligevel tilbagetrukket og ugenert. Et charmerende byhus, som ligger i rolige omgivelser. Huset fremstår pænt og indflytningsklar og er løbende moderniseret. Senest er der skiftet tag, samt delvist udskiftet vinduer. Også køkkenet er nyere. Ejendommen har en god planløsning med bl.a. pænt og lyst køkken med plads til mindre spisebord 2delt stue med plads til op- Udb/knt........ 25.000/495.000 holdsog spiseafdeling - Badeværelse Brt/nt................ 3.635/3.047 med bruseniche Sag 104621. Alternativ finansiering:

Opført

1923

Pauselån® F1............ 2.049/1.830

Bolig m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

119

720

2/3

1890

Barde - Herningvej 40

Sælges med flot og moderne hestestald

Her finder du en helt fantastisk ejendom, både hvad angår selve boligen, men også hvad angår muligheden for hestehold. En flot og solid opført familievilla fra 1996 med 5 gode børneværelser og soveværelse, godt køkkenalrum som familien samlingspunkt, stor stue, 2 badeværelser, 2 bryggers, gæstetoilet og lukket garage. Generelt en helt ideel og indflytningsklar bolig for dig og familien.Flot og moderne hestestald med alle de faciliteter, som du kunne ønske dig. Sag 104617.

Åbent hus Lørdag kl. 11:00-14:00

3-plans ejendom med et samlet boligareal på 145 kvm. + 85 kvm. kælder + udestue på 21 kvm samt garage på 29 kvm. Beliggende på en dejlig grund på 850 kvm. med en velanlagt have og en god terrasse.Ejendommen indeholder bla.et pænt køkken-alrum med udgang til en hyggelig udestue, 3 gode soverum og et pænt og lyst badeværelse. Endvidere har kælderen flere gode disp. rum. Det skal også fremhæves at stuen er med brændeovn. En fin ejendom med en central beliggenhed i Barde by og nemt til off. transport. Sag 104517.

Udb/knt... 120.000/2.395.000 Brt/nt............ 14.988/12.022 Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 7.316/6.140

Bolig m²

222

Grund m²

6508

Stuer/ vær.

2/6

Opført

Udb/knt........ 35.000/700.000 Brt/nt................ 4.833/4.118

Bolig/kld. m²

Grund m²

Stuer/ vær.

Opført

1996

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.636/2.428

145/85

850

1/3

1936

Tæt på skolen

NY PRIS

Videbæk - Østeralle 19

Videbæk - Bredgade 114

Nr Vium - Videvangsvej 13

Et godt centralt beliggende byhus i 3 plan i gåafstand til hele byens faciliteter. Samlet boligareal lyder på 99 kvm fordelt på 2 plan med 64 kvm i stueplan og 35 kvm på 1. sal Sag 104518. Udb/knt........ 35.000/635.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt................ 4.405/3.798

Velkommen på Bredgade 114 I videbæk. En adresse med kort afstand til Videbæk centrum og indkøbsmuligheder. En flot rødstensvilla i 1,5 plan med brugbar kælder. Sag 104585. Udb/knt........ 40.000/795.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt................ 5.284/4.488

Rødstensejendom med mulighed for et godt værksted i udhusarealet. Ejendommen har en god beliggenhed med et jordtilliggende på 4.842 kvm. Flot udsigt over åbne marker. Sag 104487. Udb/knt........ 25.000/475.000 Bolig/kld. Grund Stuer/ Opført m² m² vær. Brt/nt................ 3.390/3.000

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.413/2.265

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 2.789/2.569

Alternativ finansiering: Pauselån® F1............ 1.887/1.844

99/64

752

1/2

1945

124/19

1182

1/4

1941

158/77

4842

1/4

1959

Går du i salgstanker? Egeris - Ejstrupvej 6

Videbæk - Bøgelundsvej 35A

Pænt rødstenshus på dejlig stor grund. Rødstenshus på 113 m² + 113 m² kælder incl. integreret garage + 21 m² udestue. Ejendommen er opført 1957 med eternittag. Dejlig stor grund på 1072 m². Sag 104388.

Velkommen på Bøgelundsvej 35A. Her finder du et pænt og velholdt enderækkehus på ejerlejlighedsbasis med egen dejlig have.Bøgelundsvej er centralt beliggende i Videbæk by. Sag 104601.

Solgt

Bolig/kld. m²

Grund m²

113/113 1072

Statsaut. Statsaut. ejendomsmægler ejendomsmægler Karsten D. Jensen Brian Kristoffersen

Sælger Paul Henriksen

Stuer/ vær.

Opført

1/2

1957

Solgt

Bolig m²

plan

Stuer/ vær.

Opført

93

1

1/3

1979

Sagsbehandler Gitte Steffensen

Nybolig Videbæk 6920@nybolig.dk Søndergade 1 6920 Videbæk Tlf. 97173966

Åbningstider: Mandag -Torsdag . 9.00-16.30 Fredag ................ 9.00-16.00 Weekend ............ efter aftale

Kontakt Nybolig Videbæk og få en GRATIS og UFORPLIGTENDE salgsvurdering.


HUS OG HAVE

Afrensning

Isolering

og maling af tag samt algebehandling

Isolering af lofter og hulmure med papiruld og stenuldsprodukter

UDLEJES

Alt i murerarbejde udføres

plænelufter

Tilbud gives uden forbindende.

53 cm

v/ tømrermester Preben Vestergaard Dybdalvej 3 • Rimmerhus • 6920 Videbæk Mobil 20 63 10 72 • www.pv-byg.dk

Skal huset sælges?

Rimmerhus Maskinforretning ApS www.rimmerhus.dk Abildtrupvej 14 . Rimmerhus 6920 Videbæk . Tlf. 97 17 51 56

• Tilstandsrapport • Energimærke v/ salg og opførelse af nye huse • Ejerskifteforsikring Ingeniørfirma Graugaard A/S Gunner Lund Sørensen Hovedgaden 61, 6971 Spjald Tlf. 97 38 23 81

ussyn Danmark Konsulentkæde af beskikkede byggesagkyndige

Alt indenfor udføres - uforbindende tilbud gives.

Preben Mikkelsen

Alt i tømrerarbejde - stort og småt!

• • • • • • • •

Landbrug/industri Parcelhuse/træhuse Om- og tilbygning Vinduer og døre Inventar Energivejledning Termofotografering Udlejning af teleskop- og bomlift

Jens Ove Hansen Holstebrovej 7 . 6971 Spjald Fax 97 38 21 71 . www.j-o-h.dk E-mail: firma@j-o-h.dk

Ring for uforpligtende tilbud...

Trehøjevej 74 . 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 61 85 . Bil 40 29 61 85

VI LÆGGER VÆGT PÅ EN GOD DIALOG

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Tømrer- og bygningssnedker ApS

kloak-, beton- og murerarbejde Aut. kloak- og murermester

v/Herbert Behnk

ALT I MURER- OG STØBEARBEJDE UDFØRES

Tlf. 97 31 21 42

PV-Byg

Håndværkervej 4 Videbæk Tlf. 97 17 18 18 Biltlf. 30 97 59 59

HOLSTEBROVEJ 19 • GRØNBJERG

Mobil 40 29 44 56 · www.hvidesande-tagrens.dk

Tømrer- og snedkerarbejde udføres

Peder Bilgrav

NYT

Tlf. 97 38 11 01 Bil 40 68 11 01 Alt

HAVE ARBEJDE udføres Vi rydder op efter dig og mig...

• Beskæring af buske og træer • Fældning, stubfræsning, hækklipning, fræsning, såning, • Mosfjerning af græsplæner • Arbejde mini graver og gummiged, bredde 80 • Flisearbejde • Pasning for boligforeninger og industrigrunde

VILLY’s HJEMMESERVICE

Hos os får du en seriøs vejledning, et tilbud der holder og en grundig gennemgang af byggeprocessen. Vi knytter dine drømme sammen med et godt håndværk.

VI TILBYDER TOTALLØSNINGER Hoffmann Byg ApS . Brogårdsvej 14 . 6920 Videbæk Tlf. 97 17 31 10 / 21 72 34 62

HOFFMANN BYG

www.hoffmannbyg.dk . info@hoffmannbyg.dk

Alt blikkenslagerarbejde udføres af faglærte håndværkere

Videbæk Blik ApS

v/ Thomas og Kenneth Tlf. 25 32 57 25 - 40 14 16 13 - 97 17 10 42 Nygade 15D . 6920 Videbæk www.videbaekblik.dk - blik@videbaekblik.dk

v/Villy Laugesen • Bækgårdsvej 20 • 6900 Skjern

9735 3668 PRODUKTION af PVC-vinduer og -døre Egen

Få tilbud NU

HUSK Vi monterer

• Udlejning af flishugger til 10 cm • Flishugning på 18, 28 og 38 cm • Salg af bark-, løv- eller nåleflis. • Stubfræsning af trærødder uden opgravning.

Herborg Tømrer- og Snedkerforretning A/S Y%MDUQHRJ.XUW.M UJDDUG %ULQNHQ+HUERUJ9LGHE N

Tlf. 97 17 16 09 . Bil-tlf. 21 66 07 09

œ`ÌÊ 6ˆÊœÛiÀÊ} ʜ}ÊiÀÊ …F˜`ÛCÀŽ v > œ“v>ÌÌiÌÊ

TREHØJE FLIS BJARNE CHRISTIANSEN Præstegårdsvej 27 . Timring 7480 Vildbjerg Tlf. 97 13 24 28

Alle byggeopgaver udføres

H.N.N. BYGGEFIRMA Fabriksvej 3 . 6920 Videbæk Fax 97 17 32 03 www.hnn-byggefirma.dk

Tlf. 97 17 24 60


Videbæk Ejendomskontor a/s

Poul Erik Nielsen Ejendomsmægler

Selvstændige og statsautoriserede ejendomsmæglere. Valuarer. mde

Jan Vistisen Ejendomsmægler

Thomas Lykkeberg Ejendomsmægler

Jan Bækdal Boligformidler

Jens Fjord Boligformidler

Søren Kaastrup Ejendomsmægler

Kom godt videre

Jørgen Christensen Landbrugsformidler

edc.dk VELEGNET TIL GØR DET SELV MANDEN - TROLDHEDE

VILLA I ATTRAKTIVT KVARTER - FJELSTERVANG

LYSTEJENDOM - FJELSTRUP

NYHED

NYHED

Bjørslevvej 19 Lystejendom på 2,27 ha i skøn natur mellem Kibæk og Troldhede. Opført i 1960 og er løbende vedligeholdt og tilbygget. Bolig- areal på 120 kvm og tør kælder på 74 kvm. Velanlagt have. Jorden er samlet omkring bygningerne.

Pris/Udb. 995.000/50.000 Brt./Nt. 7.164/5.949 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.515/3.197 Bo./Kld. 120/74 m² Rum/Vær. 5/4 Grund 22700 m² Opf./Omb. 1960/71 Kontakt 97171299 Sag 69201612

RENOVERET VILLA - GRØNBJERG

Rugtoften 5, Fjelstervang Gulstensvilla fra 1974 i attraktivt kvarter i Fjelsertvang. 140 m² bolig samt dejlig udestue på 21 m². Indrettet med bl.a. 4 gode soverum, 2 toiletter, stort lyst køkken samt stue med brændeovn. Indeholder: Hall og stor baggang. Soveværelse med Pris/Udb. 1.000.000/50.000 skabsvæg. 3 gode værelser. Lyst Brt./Nt. 6.607/5.564 badeværelse. Gæstetoilet. Stort Alternativt finansieringsforslag: arbejdsvenligt køkken med mange Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.219/3.003 skuffer og god skabsplads. Flot lys Bolig 140 m² Rum/Vær. 4/4 stue med brændeovn i åben Grund 899 m² Opf. 1974 forbindelse til køkken. Udestue. Kontakt 97171299 Sag 69201653

Grønningen 9, Troldhede Rødstenshus med eternittag opført i 1975 med 105 m² boligareal. Huset er indrettet med 3 soverum, stor vinkelstue, køkken med spiseplads, badeværelse med kar og stor baggang. Der må påregnes en gennemgribende istandsættelse af Pris/Udb. 400.000/25.000 hsuet indvendigt samt isættelse af nye Brt./Nt. 3.124/2.838 vinduer. Huset har en god Alternativt finansieringsforslag: beliggenhed på en 852 m² grund i i Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.873/1.883 godt kvarter i Troldhede. Klar til hurtig Bolig 105 m² Rum/Vær. 4/4 overtagelse. Grund 852 m² Opf. 1975 Kontakt 97171299 Sag 69201626

Algade 48 Centralt i Grønbjerg ligger denne flotte murermestervilla flot moderniseret i respekt for husets stil. Til ejendommen hører skøn lukket have med en stor terrasse, hvor morgensolen kan nydes. Endvidere flere gode haverum.

INDFLYTNINGSKLAR VILLA - VIDEBÆK

LYSTEJENDOM I FLOTTE OMGIVELSER - GRØNBJERG

VELHOLDT EJERLEJLIGHED - VIDEBÆK

Holstebrovej 19 Flot og meget iøjefaldende nybygget lystejendom med 10 tdr. land med egen sø og flotte omgivelser. Boligen er med takkede gavle, vandskurede vægge og sprossede termoruder og et grundareal på 260 kvm + delvis udnyttet 1. sal.

Bøgelundsvej 61A Velholdt ejerlejlighed i stueplan med boligareal på 91 m² Bryggers/grovkøkken i garage m. indgang til haven. Boligen har en god indretning med 2 soverum, lyst badeværelse, pænt køkken med spiseplads samt flot vinkelstue

Pris/Udb. 995.000/50.000 Brt./Nt. 6.291/5.126 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.894/2.563 Bo./Kld. 149/12 m² Rum/Vær. 5/5 Grund 2256 m² Opf./Omb. 1947/95 Kontakt 97171299 Sag 69201615

D

D

Gl Herborgvej 17 Særdeles velindrettet og indflytningsklar et-plans hus beliggende på lukket vej i attraktivt kvarter. Kun få minutters gang fra skole, institutioner, indkøb, Herborg bakker og gode stisystemer til bymidten.

Pris/Udb. 1.050.000/55.000 Brt./Nt. 6.987/5.880 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.294/3.102 Bolig 120 m² Rum/Vær. 4/3 Grund 1066 m² Opf./Omb. 1980/06 Kontakt 97171299 Sag 69201398

BEBOELSE MED STORT VÆRKSTED - FISKBÆK

SOLIDT HUS - GRØNBJERG

Skjernvej 64

Grønnegade 12 Solidt rødstenshus beliggende i Grønbjerg by. Opført i 1961 i røde sten, eternittag og PVC vinduer. Boligareal på 112 m². Carport på 36 m² samt værksted på 6 m².

Rødstensejendom med stort værksted i Fiskbæk by. Beliggende ud til Skjern / Videbæk vejen ca. 5 minutter kørsel fra Videbæk og 15 km til Skjern. Huset er opført i 1949 og tilbygning fra 1976.

Pris/Udb. 750.000/40.000 Brt./Nt. 5.457/4.767 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.937/2.861 Bo./Kld. 154/72 m² Rum/Vær. 6/5 Grund 4205 m² Opf./Omb. 1949/76 Kontakt 97171299 Sag 69201476

Pris/Udb. 4.900.000/245.000 Brt./Nt. 30.495/22.858 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 13.791/10.249 Bolig 295 m² Rum/Vær. 7/5 Grund 54750 m² Opf. 2004 Kontakt 97171299 Sag 69210034

Pris/Udb. 650.000/35.000 Brt./Nt. 4.114/3.363 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.823/1.640 Bolig 91 m² Rum/Vær. 3/3 Opf. 1979 Kontakt 97171299 Sag 69201469

PÆN OG VELHOLDT EJERLEJLIGHED - VORGOD

Pris/Udb. 545.000/30.000 Brt./Nt. 3.821/3.280 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.990/1.895 Bolig 112 m² Rum/Vær. 4/3 Grund 957 m² Opf. 1961 Kontakt 97171299 Sag 69200054

Torvegade 7A Pæn og velholdt 1-plans ejerlejlighed med rigtig god beliggenhed i Vorgod bymidte. Ejendommen er opført i 1988 med boligareal på 74 m² 18 m² carport. God indretning med minimal spildplads.

Pris/Udb. 550.000/30.000 Brt./Nt. 3.456/2.881 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.622/1.493 Bolig 74 m² Rum/Vær. 3/3 Opf. 1988 Kontakt 97171299 Sag 69201447

Bredgade 39 · 6920 Videbæk · E-mail: 692@edc.dk

97 17 12 99 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Kom godt videre


HUS OG HAVE Kæmpe lokal opbakning til fodboldgolf i Sørvad Aut. EL-installatør Parkvej 2 6971 Spjald

Tlf. 97 38 15 66

Gulvrenovering? • Gulvafsliber til trægulve • Polermaskine til oliebehandling af trægulve • Tæpperenser

Profes sio vejled nel til gør- ning det-s folket elv

VITTRUP GULVE

TÆPPER

s

T R Æ G U LV E

s

KLINKER

H Ø J S A G E R V E J 2 · 6 9 2 0 V I D E B Æ K · T L F. 9 7 1 7 1 7 0 9

Mandag-fredag kl. 9.30-17.30 . Lørdag kl. 9.30-12.00

Ny sæson står for døren. Sørvad Fodboldgolf klar til at tage imod gæsterne For et år siden åbnede Eva og Flemming Madsen, Klejnstrupvej 5, Sørvad, Sørvad Fodboldgolf. Unægteligt et stort spring i forhold til at drive et landbrug med 500 fritgående søer. Men folk tog godt imod det nye initiativ og den første sæson gik bedre end forventet, siger ægteparret. - Vi har fået en utrolig god modtagelse ikke mindst lokalt, siger Eva og Flemming Madsen. Eksempelvis har vi haft mange besøgende fra Videbæk-området. Men også mange turi-

ster bl.a. tyskere fra sommerhusområderne ved vestkysten har fundet vej til den flotte 18 hullers bane i Sørvad. Dertil kommer, at naboskabet med Præstbjerg Naturcenter har givet mange gæster. - I løbet af den første sæson lagde vi græs og husly til mange forskellige arangementer, såsom skole-, forenings- og firmaudflugter. Ligesom en del holdt private arrangmenter i forbindelse med bl.a. fødslesdage, siger indehaverne. For noget af det, de besøgende hos Sørvad Fodboldgolf sætter særdeles stor pris på, er de meget fine forhold, man bliver budt på i »klubhuset«, hvor der kæles for gæsterne med anrettekøkken og flere separate rum, folk kan booke til deres arrangementer.

SMEDE•VVS•KLOAK VORGOD SMEDE & VVS A•S Bo Iversen - Aut. kloak-, gas- og vandmester Prindalsvej 10 · 6920 Videbæk Tlf. 97 17 50 33 · Bil-tlf. 26 16 50 33

Månedens bolig

Salgsopstillin g kan ses hos Nybolig Videbæk

Nørregaardsvej 27A, Vorgod-Barde April 2011 Ejendommen: Ejendommen er opført i 1980 i røde sten og tag med betontagsten – termovinduer i træ. Dejlig have og god udsigt over de bagvedliggende marker og enge. Detaljerne: Specielt fremhæver vi lækkert køkken og bad fra år 2008, pæn og lys entre samt en dejlig lys og venlig stue.

Indretning: Velkommen via pæn og lys entré, flot køkken fra 2008 med spiseplads, dejligt soveværelse med skabsvæg, stor stue med plads til opholds- og spiseafdeling, godt børneværelse samt skønt badeværelse fra 2008 med gulvvarme. Denne ejendom fremstår lys, venlig og indflytningklar, slutter Brian Kristoffersen, Nybolig Videbæk.

FAKTA

Månedens bolig er et flot og velholdt rækkehus, hvor du kan bo billigt og hvor der ikke er gået på kompromis med ejendommens stand og moderniseringsgrad, siger Brian Kristoffersen, Nybolig Videbæk

Bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 m2 Stuer/værelser . . . . . . . 1/2 Opført

................

Kontantpris

...

1980

675.000

Udbetaling . . . . . . . . 35.000

Nu er Sørvad Fodboldgolf ved at gøre klar til en ny sæson, der åbnede forleden med en enkelt nyhed i forhold til 2010. - Vi kunne den første sæson se, at mange mindre børn manglede en sandkasse at lege i. I stedet brugte de bunkeren ved hul 18, og for spillerne er det ikke særlig hensigtsmæssig. Derfor skal vi have lavet en rigtig sandkasse med nogle legeredskaber, som de mindste kan more sig med, mens den ene eller begge forældre spiller fodboldgolf. Desuden skal vi have foretaget små justeringer på banen, siger Eva og Flemming Madsen Fodboldgolf er et populært og underholdende spil, fordi det kan spilles af alle fra fire og op til 80 år. Fordelen er, at det ikke kræver noget udstyr, ud over et par solide sko.

For mere øvede f.eks. fodboldspillere er det også udfordringer i banens spektakulære forhindringer, og spillet er så populært, at der holdes verdensmesterskaber i det. - chri

Sørvad Fodboldgolf er klar til at åbne for gæsterne. Her ses ejerne Eva og Flemming Madsen ved banens hul 15.

Ældre Sagen byder til munter eftermiddag Der vil uden tvivl blive grinet, så tårerne triller, når Ældre Sagen i Videbæk, tirsdag i næste uge, byder til en eftermiddag med Jørgen Frederiksen Mortensen fra Herning. Foredraget har overskriften: »Ud mæ’ de gamle - nervepiller eller skvalderkål«.

Jørgen Frederiksen Mortensen lover en eftermiddag med masser af gode grin. Faktisk er det bedst at medbringe et lommertørklæde eller endnu bedre - en køkkenrulle. For der bliver brug for det... - chri


Travl weekend i Herborg Forleden aften var der premiere på årets dilettantstykke i Herborg, »Mistænkt for mord«. Et meget underholdede stykke, med både drama, håndjern og politi (intet mindre end Scotland Yard) og kærlighed. Det var seks lokale skuespillere, en lysmand, sufflør, samt instruktørerne Betina Bendtsen og Thyra Kaasgaard. De havde gjort et kæmpe stykke arbejde, og alle blev rigtig godt underholdt og fik

rørt lattermusklerne. Om lørdagen var der gymnastikopvisning. - Vi havde fået tildelt en ny fane og den skulle indvies. Der blev slået et søm i for Dronningen, fædrelandet og foreningen, alle var spændte på den nye flotte fane. De 11 hold, med bl.a. morfar-barn, alle børnehold, te hold, kaffeholdet, svedige mænd, motionsherrerne og linedance.

Ny løbeklub i Vorgod-Barde

En fantastisk eftermiddag med fuld hus i Herborg Fritidsog Kulturcenter, siger Frits H. Korsholm. Om aftenen var der igen dilattant og gymnastikafslutning med fest for de voksne, til live musik, og igen var huset fyldt med glade og sportige gymnaster. Nu starter sæsonen med fodbold, powerwalk, kroket og løb. - chri

I Vorgod-Barde har Danny Korshøj og Mikael Pedersen taget initiativ til at lave en ny løbeklub. Løberne mødes hver tirsdag foran Vorgod-Barde Hallen, og tirsdag i sidste uge kom der ti personer. De to initiativtagere kunne godt tænke sig, at der dukkede endnu flere op, og derfor har de henvendt sig til avisen.

- Vi har tænkt os at løbe hver tirsdag, og klubben er for alle, der har lyst til at være med, både for begyndere og for dem, der kan løbe syv-otte kilometer uden stop. Det gælder bare om at møde op, fortæller Danny Korshøj, som oplyser, at ideen bag klubben er at skabe noget socialt for folk i Vorgod-Barde - en klub,

hvor man kan lære folk bedre at kende, hygge sig og samtidig komme i form. - Vores løbeture foregår, så dem, der skal »gå-løbe-gå« også kan være med, og vi håber meget, at flere vil være med, fastslår Danny Korshøj. - ast

Erhvervsuddannelsers status skaber opmærksomhed Erhvervsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune er et højt prioriteret område. Samtidig er der stor respekt for de færdiguddannedes høje faglighed. - I Ringkøbing-Skjern er der ingen statusforskel i, om man har taget en gymnasial uddannelse eller har et svendebrev fra en af områdets erhvervsuddannelser. Vi ved, at værdien af begge typer af uddannelse er lige vigtige for vores område, siger leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Ringkøbing Fjord, Lars Ole Wulff. Men sådan er det ikke overalt. Øst for højderyggen oplever flere, at erhvervsuddannelser har lavstatus blandt unge. Et af områderne er Lolland-Falster. Derfor har 28 uddannelsesvejledere fra Lolland-Falster bestemt sig for at tage turen til Ringkøbing-Skjern for at lære af kommunens erfaringer. - Det er vi selvfølgelig stolte over. Det er en holdning, vi aktivt arbejder for, og det betyder blandt andet, at vi ligger meget

højt i statistikken over antallet af unge, der tager en videregående uddannelse med baggrund i en erhvervsuddannelse, siger Lars Ole Wulff. Studieturen for de 28 uddannelsesvejledere fra LollandFalster varer to dage, og undervejs skal de blandt andet besøge Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Smedenes Hus i Lem og huset for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU-huset, i Tarm. - chri

Eriksens Maskinstation A/S Bækvej 1 . 6971 Spjald

Tlf. 28 90 82 98

Tlf. 97 38 19 66

www.hedegaardstaldinventar.dk

www.nrviummaskinstation.dk Tlf. 51 20 02 82

K I B Æ K

Halm Superkvalitet i minibig. Kan leveres.

• Gratis containerservice til jern- og metalaffald • Nedskæring af staldinventar, kedler, fabriksanlæg m.m. • Jern- og metalaffald købes • Landbrugsmaskiner, gl. traktorer m.m. købes

Stakroge Jern- og Metalopkøb

VIDEBÆK SPJALD

Klovbeskæring

Tlf. 97 17 11 22

Den gamle klovbeskærer kører stadigvæk… Niels Jespersen, tlf. 97 19 11 77

AVIS

Kjærs Maskinstation Mobil: 40 75 55 25 Se vores nye hjemmeside www.kjærsmaskinstation.dk

K I B Æ K

Knud Mikkelsens Maskinstation

Leo Pedersen Fjelstervang . Tlf. 97 16 60 82 Bil-tlf. 40 20 60 82 el. 40 84 49 89

Hover - Tlf. 97 34 80 64

Mobil 26 35 72 88

Højmoses Planteskole tilbyder... • Et bredt sortiment af barrodsplanter til have, skov, hæk, læ- og vildtremisser • Markplantning udføres/ NY plantemaskine udlånes • Kun salg ved forudbestilling

Højmoses Planteskole v/ Anders Højmose Algade 72 - Grønbjerg 6971 Spjald - Fax 97 38 48 43 Tlf. 97 38 44 43 (kontortid kl. 8-17) Mobiltlf. 40 72 44 43 www.hojmosesplanteskole.dk

Ilderhede

Kloak- & Spuleservice TILBYDER: • Nedgravning af dræn med plov • Salg af drænrør og anlægsrør • Drænspuler m/ 350 m slange

✓ Staldinventar ✓ Salg og reparation af landbrugsmaskiner ✓ Hydraulik-slanger ✓ VVS ✓ Højtryksslanger ✓ Valsning af fladjern, rørprofiler og vinkeljern Autoriseret GVS installatør Oliefyrsservice

Michael Pagaard Tlf. 97 19 97 26 . 21 44 96 80

www.spjaldvvs.dk • post@spjaldvvs.dk

klip ud

LANDBRUG


MOTOR Cd om musik som sprog for følelser, drøm og virkelighed

Forleden fik beboerne på Spjald Plejehjem besøg af børnene fra byens børnehave. Der var cirka15 børn som lavede gymnastik sammen med hjemmets beboere. Jytte Rindum har ledet gymnastikken på plejehjemmet gennem 20 år, Marlene Jensen har været med de sidste 4 år. - Beboerne er rigtig glade for at komme til gymnastik, der er cirka 18-20 beboere hver gang. Jytte laver gymnastik som passer til vores beboere, hun varierer det fra gang til gang, men beboerne får altid rørt hele kroppen. Musikken er fra de gode gamle dage, så der bliver engang imellem sunget med på sangene. Der bliver altid sluttet af med at spille med balloner. Når vi har besøg af børnehaven gør beboerne ekstra meget ud af gymnastikken, børnene får de store smil og latteren frem hos beboerne, siger Helle Hansen, leder af aktiviteten på Spjald Plejehjem, og tilføjer: Lille Olivia fra børnehaven havde tegnet en tegning til Jytte, hvor vi alle lavede gymnastik. - chri

$/7,1'(1)255(3$5$7,21 $)3(56212*9$5(92*1(

borg og spillemandsmessen, der alle har gjort repertoiret større og givet lyst til mere. I forbindelse med udgivelsen af cd’en afholdes en forårskoncert i Stauning Kirke anden fredag i april.

Mette Stræde og Willy Egmose udkommer med deres nye cd »Den blå anemone« i forbindelse med en koncert i Stauning Kirke i april.

Kort og godt

SØNDAGSÅBENT KL. 13-16

.XQGHELOYHGUHSDUDWLRQHU‡1\HVWHWHVWXGVW\U‡.YDOLWHWRJWLOOLGHUQ¡JOHRUGHestkær Autoservice

)DONHYHMÃ9LGHE NÃZZZKHVWNDHUGN

Skrot, jern, kabler og metal afhentes. Tlf. 40 58 50 30

Videbæk PAVA Center inviterer til ... Billige biler

Lørdag den 9. april p kl. 10-15

VI N D Renkjsurreencre

ko Landsdækkende rt a 5.000,- kr. ko ve 10 stk. rejsega r. med Århus Charte

PAVA nr. 1 rrustbeskyttelse Danmarks bedste/længste garanti mod rust!

GRATIS ... karosserikotilnstantrd ogolgiver bils Vi kontrollerer din skyttelse. gode råd om rustbe Knaldtilbud ru på stbeskyttelse

usgtpåilbud Åbenintdshkrivn in »åbent hus dagen«

Efter koncerten vil der i kirken være fernisering og udstilling af Ellen Margrethe Christiansens billeder.

Kirkesanger Mette Stræde har sammen med organist Willy Egmose indspillet en smuk og iørefaldende cd med navnet »Den blå anemone«. Albummet er inspireret af begejstring for sangen og musikken. Cd’en rummer 16 smukke melodier - klassikere, salmer og viser, der som en rejse gennem 400 år tager lytteren med til et univers af glæde, sorg, drøm og virkelighed. Det er sange nøje udvalgt, og med baggrund i, Mette Strædes egne favoritter - sange der ikke vil gå væk, og som griber om hjertet. Mette Stræde er uddannet på Løgumkloster Kirkemusikskole og har sideløbende arbejdet som kirkesanger i Stauning Kirke i en årrække. Det er her inspirationen til cd’en er blomstret og har taget form. Hverdagen i kirken har musikalsk primært bestået af et klassisk folkeligt repertoire, men også sang til festlige lejligheder såsom bryllupper, fødselsdage og andre specielle lejligheder. Dertil har der været flere gode kirkekoncerter, aftenkoncert på Nr. Vos-

98 Ford Galaxy varevogn 2,3 benzin, træk, synet 3/2011 . . . . . 16.800 98 Citroën Berlingo 1,8, ekstra sæder isat, 6-pers., træk, servo, c-lås, pæn og velholdt, synet 3/2010 . . . . . 29.800 96 Alfa Romeo 146, 4-dørs, servo, træk, flot og velholdt, kører godt, synet 3/2011 . 16.800 96 Fiat Punto S55, 3-dørs, kører godt, synet 10/2010 . . . . 10.800 94 Honda Accord 2,0, 4-dørs, elsoltag, elruder, servo, synet 3/2011 . . . . . 14.800 92 Mazda 626 2,0 varevogn, 167.000 km, synet 2/2011 . . . . . 10.800 92 Volvo 850 GLT, 316.000 km, kører fulst. fejlfrit, skal ses, org. lak, alt i el, bemærk træk 1.600 kg. synet 3/2011 . . . . . 29.800 91 VW Passat 1,8 sedan, pæn, velholdt, synet 3/201112.800 88 Toyota Camry 1,8, kører godt, synet 10/2010 . . . . . 9.800 Samt flere. Evt. bytte. + leveringsomkostninger 1.500 kr. NYT - NYT Finansiering tilbydes Tlf. 97 19 29 33 - 21 73 09 23 - 22 67 31 39

1.000 km

Pris

DEMOVOGNE TIL DEMOPRISER 11 11 11 11 10 10 10 10 10

C4 90 HDi Seduction, klima, bluetooth (1) Berlingo 110 HDi Nordic, airc., sædevarme m.m. (1) C3 Picasso 1,6 HDi 90 Comfort, sort, a/c, fartp. (1) C1 1,0 Clim, airc., fj. c-lås, elrudehejs, rød el. hvid (1) Grand C4 Picasso 138 HDi VTR Pack E6G, udstyr(1) C5 140 HDi Tourer Comfort, alt i udstyr, sølv (1) C5 HDi Comfort, alt i udstyr (1) C3 Picasso 1,6 HDi 110 Colorkoncept, klima, sort (1) C3 Picasso 90 HDi Comfort, airc., sædev. m.m. (1)

229.800 214.800 189.800 99.800 314.800 314.800 309.800 SOLGT 224.800 SOLGT 186.800

BRUGTE VOGNE M/ GARANTI 10 Grand C4 Picasso 138 HDi VTR Pack E6G, udstyr(19) 299.800 10 C3 Picasso 110 HDi Comfort, airc., sædev. m.m. (7) 189.800 08 C4 110 HDi E6G Nordic, klima, sædev., alu, m.m. (60) 164.800 07 C5 110 HDi Weekend Elegance, klima m.m. (116) 156.800 07 C4 110 HDi Prestige, aircon., sædevarme, alu (81) 146.800 SOLGT 06 C4 1,6i 16V Prestige, a/c, sædev., træk m.m. (67) 114.800 SOLGT 06 Berlingo 1,6i 16V Clim, koks, a/c, sædev., træk (38) 104.800 06 C1, sort, fj. c-lås, elruder, service ok (76) 64.800 12/05 C5 2,0 HDi Elegance, 6 gear, klima, sædev. (148) 129.800 05 Xsara Picasso 1,6i Prestige, airc., træk m.m. (80) 98.800 05 Berlingo 1,6i 16V Clim, a/c, sædev., træk (150) 79.800 04 Xsara Picasso 1,6i Prestige, airc., service ok træk (130) 84.800 06 Renault Megane 2,0i 16V, st. car, klima, fartp., sædev. (82) 119.800 05 Nissan Almera 1,8 Delta, klima, alu, sædev. (113) 74.800 04 Peugeot 206 1,4 Edition SW, airc., sædevarme (113) 67.800 02 Ford Focus 1,6 Ambiente, 5-d, a/c, c-lås, m.m. (138) 59.800 99 Honda Accord 2,0i 1,6V, 1 ejer, nysynet 49.800 99 Saab 9-3 2,0 Turbo, 5-d, a/c. nysynet, pæn bil 49.800

VAREVOGNE • ERHVERVSTILBUD • DEMOPRISER Priser ekskl. moms SOLGT 10 Nemo 1,4 HDi Cityvan, sædev., h/skydedør, fj. c-lås (1) 89.800 09 C4 110 HDi Prestige Van, fuld.aut. klima, fartpilot (18) 109.800 08 Jumper 30 2,2 HDi Supervan, m/ ruder aircon (2) 168.800

Se vores brugte biler på www.citroen-videbak.dk

Aaskov Biler

Videbæk PAVA Center · Søndergade 61 · 6920 Videbæk · Tlf. 97 17 17 11

Ove Jensen Møllegårdsvej 42 6933 Kibæk Se flere biler på: www.aaskovbiler.dk

BIL-CENTRET VIDEBÆK A⁄S MIDTGÅRDSVEJ 2 · VIDEBÆK · 97 17 24 75

OPKØB AF NYERE BRUGTE BILER


MOTOR Troldhede har nu to hjertestartere

K Ă&#x2020; D

SOMMERTID 113550 11

www.sds.dk

Fabriksvej 8 ¡ 6920 VidebÌk ¡ Tlf. 76 15 31 90

TOPKLARGJORTE FRA AUTOGĂ&#x2026;RDEN VIDEBĂ&#x2020;K 10/09 03/09 06/08 12/07 12/07 09/07 07/06 06/06 05/02 03/02 03/99 07/96

1.000 km Pris Honda Accord 2,0i Comfort, 4-dørs, metal . . .(17) 244.900 Honda FR-V 1,8i aut. Executive, 6 pers. . . . . .(23) 264.900 Opel Zafira 1,9 CDTi, 150 hk Enjoy, 5-dørs . . . . .(96) 218.900 Opel Vectra 1,8 16V st. car Elegance, 140 hk (90) 154.900 Seat Altea 1,6 XL, 5-dørs, Xtra 102 hk, metal . . .(67) 164.900 Peugeot 307 1,6, 109 hk T6, 5-dørs, metalf., alu (29) 134.900 Ford Mondeo 2,0 145 Trend, 5-dørs, metal . . .(54) 159.900 Peugeot 407 1,8i XR, st. car, metalfarve . . (92) 129.900 Seat Toledo 1,9 TDi Stella, 4-d., trÌk, airc.. . (278) 64.900 Skoda Fabia 1,4 Comfort, 5-dørs, metal. . . . . (105) 53.900 Peugeot 406 1,8 SR, 4-dørs, metalfarve . . . . . . (192) 33.900 Volvo V-40 2,0 st. car, trÌk, alufÌlge . . . . . . . . . (295) 28.900

Ă&#x2026;bningstider salgsafdelingen: Mandag-torsdag Fredag Lørdag-søndag

De syv forskellige foreninger i Troldhede, der er sammen om at afholde fÌlles foredrag i hallen, engang om üret, har sideløbende ogsü arbejdet sammen om, at samle midler ind til en hjertestarter. Hjertestarteren er købt og sat op ved Troldhede Kultur- og IdrÌtscenter, IdrÌtsalle 1. Den sidder udvendig pü muren, ved siden af indgangen. Der er foreløbig 12 personer, der har vÌret pü kursus i brug af den, og flere stür pü venteliste. Derudover für alle, der tager kørekort, et obligatorisk kursus. Det vigtigste ved hjertestop er, at komme hurtigt i gang med hjertemassage og blive ved, indtil ambulancen er fremme, eller hjertestarteren har sat hjerte og ündedrÌt i gang igen. Placeringen af hjertestarteren har vÌret grundig drøftet i udvalget. Man er enige om, at det vigtigste ikke er, hvor den

hĂŚnger, men at man kommer hurtig i gang med hjertemassage. Hjertestarter nummer to findes pĂĽ Ă&#x2DC;stergade 37. Troldhede Pladeindustri har

købt to hjertestartere, hvoraf den ene er tilgÌngelig for byens borgere. - Vi hüber, at det inden lÌnge bliver südan, at dem der har taget kurset, og er villige til det,

fĂĽr en sms direkte fra alarmcentralen, nĂĽr der er brug for det. Det system er ikke klar endnu i vores omrĂĽde, siger Jens Mortensen pĂĽ vegne af de syv foreninger. - chri

Overlad trygt din bil til os!

D Hella it lokale Servic autov e Partner ĂŚr har m ksted komp ange etenc er !!

Service e og g reparation ion af af alle bilmÌrker mÌrkerr - ogsü inden for or garantien Aircondition service og reparation Fejlkode-udlÌsning (lektronisk fejl¿nding Klargøring til syn Montering og afbalancering af dÌk 4-hjuls udmüling

Vestjysk Auto ApS v/Frede Ă&#x2DC;. Madsen - Preben Christensen

BrogĂĽrdsvej 20 - VidebĂŚk

Tlf. 9717 1271

Kl. 7.30-17-30 Kl. 7.30-16.00 Lukket

AUTOGĂ&#x2026;RDEN VIDEBĂ&#x2020;K A/S www.autogaarden-videbaek.dk Nygade 21 ¡ 6920 VidebĂŚk ¡ Tlf. 97171766

ANNONCE i VidebĂŚk/Spjald Avis Send en mail pĂĽ post@videbaek-bogtrykkeri.dk eller ring pĂĽ tlf. 97 17 11 22

Spjald Motor68.900 Co.

* 99 Mitsubishi Carisma 1,8 GDi, 204.000 km, grønmetal, aircon. .......................................

09 Peugeot 207 1,4 Comfort, 9.000 km...................................................... 149.900 * 07 Volvo V50 1,8 st.car, koksmetal, 96.000 km ................................. 189.900 * 00 Opel Omega 2,0 st. car, blümetal, 259.000 km .................................. 89.900 * 99 Ford Mondeo 1,8, grønmetal, 386.000 km ............................... 24.500 96 Opel Zafira 1,8 Flexivan, hvid, 142.000 km inkl. moms ....................... 33.900 Diesel * 06 VW Jetta 1,9 TDi Trendline, 105 hk, koksmetal, 140.000 km................... 158.900 * 05 Ford Focus 1,8 TDCi, sølvmetal, 151.000 km ................................ 124.900 * 05 Renault Espace 2,2 DCi, 6-pers., klima, alu., sortmetal, 102.000 km . 299.900 * 04 Peugeot 407 1,6 HDi, 4-dørs, 231.000 km .. 98.900 * 01 CitroÍn Saxo 1,5D, guldmetal, 232.000 km. 24.900 ekskl. leveringsomkostninger * = for synsfri trÌk

TLF. 96 94 41 06

CITROĂ&#x2039;N VIDEBĂ&#x2020;K Ä&#x2019; & Ä&#x2019;& ÄĽ# Ĺ&#x2C6;Ĺ?ÄĽĹ?Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021; & ÄĽ Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;


SUNDHED OG VELVĂ&#x2020;RE

FORSKELLIGT Ă&#x2020;ldre Sagen byder til munter eftermiddag Der vil uden tvivl blive grinet, sĂĽ tĂĽrerne triller, nĂĽr Ă&#x2020;ldre Sagen i VidebĂŚk, tirsdag i nĂŚste uge, byder til en eftermiddag med Jørgen Frederiksen Mortensen fra Herning. Foredraget har overskriften: ÂťUd mĂŚâ&#x20AC;&#x2122; de gamle - nervepiller eller skvalderkĂĽlÂŤ.

Jørgen Frederiksen Mortensen lover en eftermiddag med masser af gode grin. Faktisk er det bedst at medbringe et lommertørklÌde eller endnu bedre - en køkkenrulle. For der bliver brug for det... - chri

A D V O K AT F I R M A E T

JOHANSEN & BLIDDAL

- med fokus pĂĽ mennesket

Lotte Bliddal (Adv.L)

Bredgade 20 6920 VidebĂŚk

Honda Samario. Kun kørt 1.000 km. Pris: 4.500 kr. Skoda NEO.S Yamaha. Velholdt og kører godt. Pris: 5.500 kr. Henv. tlf. 20 82 05 50 eller 97 38 48 10

VidebĂŚk Zoneterapi Taâ&#x20AC;&#x2122; til zoneterapi og massage hos

BRITTA BJERRE 25 ĂĽrs erfaring Gl. Kongevej 31 . VidebĂŚk

Tlf. 97 17 18 11 TILSKUD FRA SYGEF. DK

FRISĂ&#x2DC;RSTUEN

DYRLĂ&#x2020;GEGRUPPEN Ă&#x2DC;rnevej 1 â&#x20AC;˘ VidebĂŚk Tlf. 70 26 74 70 www.dyrlaegegruppen.dk

Ă&#x2026;ben konsultation For vaccination, chipmĂŚrkning m.m. Tirsdage 14-15 Torsdage 16-17 Fredage 15-16

Michael Jørgensen (Adv.) Berit Holmstrøm (Adv.fm)

Tlf. 97 17 22 44 www.paulex.dk

BEMĂ&#x2020;RK

nye ĂĽbningstider

0 Mandag kl. 9.00-17.3 0 Tirsdag kl. 8.00-17.3 0 Onsdag kl. 8.00-19.0 0 Ă&#x2026;BNINGSTIDER: 9.0 0-1 8.0 kl. ag rsd *To 0 7.3 Mandag kl. 9.00-17.30 0-1 8.0 kl. Fredag 0 Tirsdag-onsdag kl.2.0 8.00-17.30 Lørdag kl. 8.00-1 Torsdag-fredag kl. 8.00-19.00 kl. 8.00-12.00 Lørdag

Tlf. 97 17 24 72

* Torsdag kl. 16.00-20.00 klipper 1-2 frisører uden tidsbestilling! (BemÌrk: Kun klipning)

V/ BENTE GULDHAMMER v/ Inger B. Mølgaard ¡ Søndergade 22 ¡ VidebÌk

B O O K TI D O NLI NE PĂ&#x2026; WWW. FRI SO R-STUEN. DK

97 38 10 40 H OV E D G A D E N 3 0 6971 SPJALD

Tidsbestilling smĂĽdyr Hverdage mellem kl. 8.00-9.00

LĂ&#x2DC;SNINGER

Paul Johansen (Adv.H)

Knallert sĂŚlges

Køb og salg

v/ Inger VidebÌk ger B. Mølgaard . Søndergade 22 . Videb Tlf. 97 17 24 72

Morgenhür - familiens frisør JasminallÊ 41 ¡ VidebÌk ¡ Tlf. 31 32 32 79 Book tid online pü www.morgenhaar.net

KLINIK FOR FODTERAPI

sÂŞÂŞ&Ă&#x152;ÂŞENÂŞ VÂ?RDIGÂŞLÂ&#x2019;SNINGÂŞ Minnesota-modellen sÂŞÂŞ0RIVATÂŞ ÂŞUGERSÂŞINTENSIVÂŞ DÂ&#x2019;GNBEHANDLINGÂŞAFÂŞALKOHOL ÂŞ OGELLERÂŞMEDICINMISBRUGÂŞ sÂŞÂŞ4ERAPEUTISKÂŞOGÂŞLÂ?GEFAGLIGTÂŞ BEHANDLERTEAMÂŞ sÂŞ,Â?SÂŞMEREÂŞPĂ&#x152;ÂŞwww.bdg.dk

v/ statsautoriseret fodterapeut Marianne Jensen Bredgade 45 . VidebĂŚk Tidsbestilling pĂĽ tlf. 27 52 50 08

af dødsboer og ďŹ&#x201A;ytterester. - en del af Advokatfirmaet Johansen & Bliddal

Smid intet vĂŚk. Vi rydder op og fjerner alt. Har 10 ĂĽrs erfaring.

K. og K. Jensen 97 36 43 37- 22 16 84 20 Rolighedsvej 32, 1. â&#x20AC;˘ 7400 Herning Havnepladsen 11 â&#x20AC;˘ 6950 Ringkøbing Telefon 46 14 65 00 â&#x20AC;˘ Telefax 97 32 28 06 www.advodan.dk

ĂĽn h aâ&#x20AC;&#x2122;r t i V

fødder. e n i md o d BREDGADE 22 . 6920 VIDEBĂ&#x2020;K TLF. 97 17 10 92

Torvet 1, 1. sal â&#x20AC;˘ 6900 Skjern

tlf. 97 17 11 22 - e-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

SINKJĂ&#x2020;R Book tid online pĂĽ www.salonsinkjaer.dk

Nygade 19 6920 VidebÌk - Alt i genbrug Alle gode genbrugsting modtages med tak, süsom tøj, møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Varer modtages i butikkens übningstid. Kan du ikke selv levere, kontakt da LUMI Genbrug pü tlf. 40 88 29 97 - 42 18 42 18.

Ă&#x2026;BNINGSTIDER Man.-Fre. 13.00-17.00 Lørdag 10.00-12.30

Tlf. 97 35 30 33

Landinspektør

BLĂ&#x2026; KORS

pü første klipning (kun voksne)

VidebĂŚk 97 94 22 11 Spjald 97 96 22 11 Lem 97 34 22 11 Bredgade 37

Hovedgaden 43

Bredgade 67

SSP-dag pü VidebÌk Skole I Ringkøbing-Skjern Kommune har man tradition for hvert ür at afvikle en spÌndende SSPdag. I ür afvikles dagen for 6. klasserne, og emnet er kriminalitet. Eleverne - og dem er der cirka 520 af i alt - har fotograferet, tegnet og beskrevet den kriminalitet, der er omkring dem selv, og de har sat det hele sammen i en prÌsentation,

Salg af kvalitetsfoder til hunde og katte

www.lc-dk.dk skjern@lc-dk.dk Malene Foldager Andersen

Introrabat á100 kr.

der vises forskellige steder i kommunen. I VidebÌk vises den pü VidebÌk Skole onsdag i denne uge. Her deltager eleverne desuden i seks vÌrksteder, hvor de kommer til at høre noget om politiet og dets arbejde, om butikstyveri, om det at sidde i fÌngsel, om brugen af sms´er og sider pü internettet, og noget om socialrüdgiverfunktionen. Pü VidebÌk Skole deltager elever fra VidebÌk Skole, Spjald Skole, VidebÌk kristne

Friskole, Fjelstervang Skole, Herborg Friskole, Nr. Vium/ Troldhede Skole samt Vorgod Skole. - ast

Stort beløb udbetalt Der er udbetalt 133.860 kr. i 207 serier i Landbrugslotteriet hos kollektør Jens Ove Mikkelsen, Bardevej 20. - chri

BESKĂ&#x2020;FTIGELSE

Mogens Poulsen Landinspektør

GENBRUG

Unge pige 15-16 ür søges til hjÌlp i bagerforretning i weekender samt efter skoletid. Henv. Birthe Frøslev.

Gratis demo af Lindebjerg el-scootere

Hovedgaden 60 ¡ Ă&#x2DC;rnhøj . Tlf. 29 48 86 61

OBS - UDSALG

VidebĂŚk Planteskole

Fredag den 8. april kl. 10-17 ¡ lørdag den 9. april kl. 10-13

á50% pü nÌsten alt

www.DinCykelMand.dk Husk lukket onsdag

Ringkøbingvej 6 6920 VidebÌk Telefon: 97 17 20 41 www.bo-groent-videbaek.dk

Bredgade 34-36 6920 VidebĂŚk . Tlf. 97 17 10 74 www.videbaek-bageri.dk . vbkbageri@post.tele.dk


BEKENDTGØRELSER Bryllupsreception

Eva

I anledning af Maria og Kaspers bryllup vil vi gerne invitere til vielse i Skjern Kirke lørdag den 16. april kl. 13.30 og derefter til reception i IM Huset på Finderupsvej 25, Skjern. Med venlig hilsen Lisbeth og Holger Osmundsen Skjern Mette og Christian Nielsen Videbæk

Tillykke med de 40 år torsdag den 7. april. Hilsen Kirsten og Torben

Tak for opmærksomheden ved vores bryllup den 5. marts. Vi havde en dejlig dag sammen med venner og familie. Kærlig hilsen Anja og Anders Haahr

Al opmærksomhed i anledning af vores diamantbryllup frabedes venligst. Ingrid og Viggo Jepsen

Riffelskydning Ind-, pokal- og mærkeskydning i Vorgod lørdag den 16. april og lørdag den 7. maj kl. 9-16. Ruby Møller, tlf. 27 11 93 82. De tre Jagtforeninger

Åbent hus Da jeg efter 38 år som købmand i Spjald har lejet butikken ud, vil jeg gerne, som tak for opbakningen gennem årene, se kunder, forretningsforbindelser og venner til en bid brød og en kop øl lørdag den 9. april kl. 11.00-16.00 på Skolegade 30 (privaten). Venlig hilsen Eigil B. Madsen

Påskemarked på Bakkely lørdag den 16. april kl. 14.00-16.00. Tombola, amerikansk lotteri og  salg fra aktivitetsstuen. Man kan nyde vafler, kaffe og kage til tonerne af harmonikamusik. Velkommen til en dejlig  eftermiddag. Palmesøndag den 17. april kl. 14.30  synger vi påsken ind med hjælp af sangkoret »Kildespring« fra Timring. Kom og vær med. Venlig hilsen fra Bakkely og Vennekredsen

Gudstjenester

Klag. 3,57: Uden at tøve kom du (Gud) mig til hjælp og trøstede mig med et: »Vær ikke bange«

VIDEBÆK Tirs. d. 5. apr. kl. 16.15: Spiren. Tirs. d. 5. apr. kl. 19.00: Juniorklub og teenklub. Tors. d. 7. apr. kl. 19.30: Lovsangs- og forbønsgudstjeneste. Fre. d. 8. apr. kl. 19.30: Klub. Tirs. d. 12. apr. kl. 16.15: Spiren. Tirs. d. 12. apr. kl. 19.00: Juniorklub og teenklub. Ons. d. 13. apr. kl. 19.30: Møde v/ Leif Bach Kofoed.

VORGOD Tors. d. 7. apr. kl. 19.30: Bibelkreds i hjemmene.

Kontaktperson: Tlf. 97 17 57 60

Daniel Thunbo Mikkelsen, Sædding, er den 31. marts udlært som 3d grafiker/multimediedesigner hos firmaet Cadesign form as, Rosensgade 26, 8000 Århus C.

Søndag den 10. april Videbæk kl. 10.30. Herborg kl. 10.30. Nr. Vium kl. 9.00.     Troldhede kl. 11.00. Sdr. Felding kl. 9.30.    Vorgod kl. 10.30. Niels Jørgen Kobbersmed. Fjelstervang ingen gudstj. Brejning ingen gudstjen. Væggerskilde kl. 10.30. Ørnhøj ingen gudstjeneste. Nr. Omme kl. 9.00. Anne Hillgaard. Torsted ingen gudstjeneste. Hover kl. 19.00. Ølstrup kl. 9.00. Hanne Byskov. Timring ingen gudstjeneste. Tiphede kl. 10.30. No  kl. 19.00. Hee  kl. 14.00 i Stat.bygn. Velling ingen gudstjeneste. Lem Sydsogn kl. 17.00. Højmark kl. 10.30.

for deltagelse ved min kære hustru, vores kære mor

Merete Kristine Petersens begravelse Tak for de mange fine blomster. Tusind tak til familie, venner, svigermor og Maren Vestergaard i en svær tid. Tusind tak til personalet på Afd. M2, Holstebro Sygehus, samt til Hjemmeplejen for god og kærlig pleje. En stor tak til bedemand Hans Pedersen. Venlig hilsen Ivan, Kristine og Jimmi

Falkevej 4 • 6920 Videbæk • Telefon 97 17 11 22 • Telefax 97 17 31 11 E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk Udgivet af Videbæk Bogtrykkeri as • Ansvarshavende: Jette Clausen Medlem af De Lokale Ugeaviser

for

Videbæk og omegn

• Jeg hjælper med alt vedrørende begravelser og bisættelser • Jeg kommer gerne til jer og laver alle aftaler v/ Hans Pedersen

97 17 10 30 - Svarer hele døgnet! Mobil 28 78 23 18 · Bredgade 86 A · 6920 Videbæk · www.hpbegravelse.dk

Videbæk-Spjald Begravelsesforretning v/ Hanne Bülow

Emaus - Vorgod www.emaus.dk Ons. d. 6. apr. kl. 19.30: Månedsmøde ved valgmenighedspræst Jens Lomborg, Skjern. Emne: Jesu opstandelse - vores håb! Søn. d. 10. apr. kl. 10.30: Temadag i Skjernkredsens Indre Mission v/ sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed, Esbjerg i Vorgod Kirke, derefter frokost i Emaus. Kl. 13.15 oplæg om »Kristnes største kunst: Bønnen«.

Fiskbæk Missionshus Søn. d. 10. apr. kl. 10.30: Skjern-kredsens temadag i Vorgod (se særskilt program). Tirs. d. 12. apr. kl. 19.30: Bibeltime i kredsene.

MUSIKALSK LEGESTUE I VORGOD KIRKE Alle børn mellem 1 og 3 år i Vorgod-Fjelstervang Kirkedistrikt inviteres til musikalsk legestue i Vorgod Kirke sammen med mor eller far. Vi skal synge og danse, hygge og grine og måske får vi besøg af den lille struds!

Tusind tak

Begravelsesforretningen

Marianne Bülow

Hanne Bülow

Sonja Andersen

Frejasvej 3 · 6950 Ringkøbing

Tlf. 97 17 29 97 DØGNVAGT Garanti for tryghed, rådgivning og service

VIDEBÆK INDRE MISSION Onsdag den 6. april kl. 19.00: IMU. Bibelstudie. Torsdag den 7. april kl. 18.00: STJERNEGLIMT. Fællesspisning, derefter lovsangsgudstj. i kirken. Torsdag den 7. april kl. 19.00: TEENKLUB. Lovsangsgudstjeneste i kirken. Fredag den 8. april kl. 16.00: FREDAGSKLUB. Fredag den 8. april kl. 19.30: Hyggeaften for enlige piger. Søndag den 10. april: Temadag i Skjern Kredsen i Vorgod v. sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Tirsdag den 12. april kl. 19.00: TEENKLUB. Tirsdag den 12. april kl. 19.30: IM. Generalsekretær Bodil Skjøtt, Israelsmissionen. Tema: Bipersoner i Bibelens påskeberetning. Bestyrelsesvalg til Videbæk Kristne Friskole.

www.jesus-net.dk

Første gang bliver tirsdag den 26. april kl. 16-17. Vi fortsætter så de 7 følgende tirsdage. Der er begrænsede pladser, så tilmelding er nødvendig til enten Karen Svendsen, tlf. 97 16 62 75 eller Marit Hansen, tlf. 29 90 96 94 senest fredag den 15. april. Ingen betaling. Kom og få nogle gode oplevelser sammen med dit barn. Med venlig hilsen Karen og Marit

VORGOD FJELSTERVANG OMRÅDE Omdeles til samtlige husstande tirsdag/onsdag i Abildå, Assing, Astrup, Barde, Borris, Dejbjerg, Egeris, Finderup, Fiskbæk, Fjelstervang, Grønbjerg, Hanning, Haunstrup, Hee, Herborg, Hover, Højmark, Lem, No, Remmerhus, Rækker Mølle, Sdr. Felding, Spjald, Thorsted, Tim, Timring, Troldhede, Velling, Videbæk, Vildbjerg, Vind, Vorgod, Ølstrup, Ørnhøj ANNONCEPRIS 3,10 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte - Min. 40 mm ANNONCEINDLEVERING Korrekturannoncer senest torsdag kl. 12. Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.

Ollinghedevej 9 . Kibæk . Tlf. 97 19 18 19 - 22 30 97 38

besøger Kultur- og Idrætscentret i Troldhede torsdag den 7. april kl. 15-20 NB. Betaling med Dankort er muligt

OPLAG Ca. 15.250 stk. GRAFISK PRODUKTION Videbæk Bogtrykkeri A•S TRYK Bergske Avistryk Struer AFFOTOGRAFERING FORBUDT Affotografering og/eller gengivelse af tekst og annoncer til andre media er forbudt i h.t. loven om ophavsret. Trykkeriet tager forbehold overfor eventuelle trykfejl


BEKENDTGØRELSER Koraften

Borgermøde

torsdag den 7. april kl. 19.30 i Hover Fritids- & Kulturcenter, Hoverdalvej 2B, Hover. Kom og hør: • Grønnegade-koret • Spjald-Grønbjerg koret • Holmsland-koret • Velling-koret • Hover Sognekor Entre: 60,- kr. (inkl. kaffe, te, kage og frugt) Arrangør: Hover Fritids- & Kulturcenter

angående Ørnhøj Friplejehjem onsdag den 13. april kl. 19.30.

Hærhjemmeværnet skyder flg. tider på L2610 Vorgod

Mødets dagsorden: 1. Arbejdsgruppen, der har arbejdet med Ørnhøj Friplejehjem, vil orientere om, hvor vi er på nuværende tidspunkt. Gruppen har indledt forhandlinger med Herning Kommune. 2. Formand for Stauning Friplejehjem, Margit Hansen, vil fortælle om sit arbejde med opstart, etabling og drift af Stauning Friplejehjem. 3. Debat: Ønsker vi at få etableret »Ørnhøj Friplejehjem«? 4. Kaffe og te kan købes. 5. Mødet forventes at slutte klokken 22. Kære unge og ældre borgere i Ørnhøj by og omegn, så er det nu, vi skal samles for at få drøftet om der er opbakning til »Ørnhøj Friplejehjem«. Tag naboen med. Er der nogen, som har problemer med at få kørelejlighed, bedes de senest den 11. april henvende sig til købmand, Hans Jørgensen. De bedste hilsner Arbejdsgruppen vedrørende Ørnhøj Friplejehjem.

Første halvår 2011 Dato 16. april 7. maj 7. juni

Tid 9.00-16.00 9.00-16.00 18.00-21.00

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland Sdr. Boulevard 19, 7800 Skive

SuperBrugsen Spjald

Generalforsamling

Spjald Billard afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 18.30 i klubbens lokaler. Dagsorden iflg. vedtægter. Bestyrelsen Annoncesponsor:

Videbæk Lawn Tennis Klub afholder generalforsamling torsdag den 14. april 2011 kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Med venlig hilsen Bestyrelsen Tennisbanerne forventes klar sidst i april og sæsonen starter med åbent hus og tilmelding lørdag den 30. april kl. 10.00-13.00. Annoncesponsor:

afholdes tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Nr. Vium Beboerhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen Spjald

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 13. april 2011 kl. 19.30 i Spjald Kulturhus. Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen er der kaffebord og underholdning med entertaineren Æ´ Holm. NB. Kaffebilletter skal være afhentet senest søndag den 10. april. Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling Videbæk Energiforsyning a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. april 2011 kl. 19.30 på Westergaards Hotel, Videbæk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om virksomheden. 3. Fremlæggelse af årsrapport. 4. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: 1. Honorar til bestyrelsen. Uændret honorar på henholdsvis kr. 10.000,pr. medlem dog kr. 20.000,- til formanden. 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kaj Kristensen Ingolf Nielsen Leif Videbæk. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt. For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal forbrugerne være i besiddelse af et adgangskort. Adgangskortet kan afhentes eller rekvireres indtil mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 på selskabets kontor, Godthåbsvej 3, tlf. 97 17 16 88 eller på e-mail: videnergi@videnergi.dk Bestyrelsen NB. Årsrapporten er fremlagt til eftersyn 8 dage før generalforsamlingen.

Videbæk Egnsmuseum Generalforsamling afholdes tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.30 på Videbæk Egnsmuseum, Kongevejen 38. Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsen

Kræftens Bekæmpelse i Videbæk »gamle kommune« retter en stor tak til alle bidragsydere og de 100 indsamlere. Resultat at indsamlingen: 2010 2011 Nr. Vium/Egeris/Fiskbæk 2.773,00 2.229,50 Grønbjerg 8.658,75 7.364,75 Herborg 1.982,00 1.636,00 Spjald 17.703,25 14.220,25 Troldhede 6.463,50 4.986,00 Fjelstervang/Remmerhus 6.745,00 4.997,75 Vorgod-Barde 10.392,25 7.519,75 Videbæk 38.395,50 32.304,00 I alt 93.113,25 75.258,00 Også en stor tak til dem, der vælger at benytte giroindbetalingskort, nettet el. sms. Stor tak til vores sponsorer: I Videbæk: VestjyskBANK, Handelsbanken, Videbæk Bageri, SuperBrugsen, DinTøjmand/Sportigan. I Spjald: SuperBrugsen og Spjald KulturCenter. Vorgod-Barde Hallen og Troldhede Hallen. En særlig tak til VestjyskBANK i Videbæk for optælling. Annoncesponsorer:

Vi giver en burger på Golfens Dag Golf er for alle og kræver ingen forkundskaber - kun lysten til at klappe til en golfbold. Prøv det i Dejbjerg Golf Klub på Golfens Dag søndag den 10. april - så giver vi en burger. Golfens Dag er en Åbent Hus-dag arrangeret af Dansk Golf Union i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Professional Golf Association og over 100 af landets golfklubber, som på dagen inviterer nysgerrige sjæle inden for, til en dag i golfens univers. Alle interesserede børn og voksne vil på dagen få en introduktion til golfspillet og en chance for selv at opleve suset, når golfbolden rammes. Kl. 12.00 serverer vi en gratis burger Kl. 13.00 er der en kort introduktion til golfsvinget Kl. 14.00 6 hullers pay & play konkurrence Klik ind på www.dejbjerggolfklub.dk eller www.golfensdag.dk og læs om arrangementet i Dejbjerg Golf Klub.

Dejbjerg Golf Klub Letagervej 1 · 6900 Skjern · Tlf. 9735 0009 E-mail: kontor@dejbjerggk.dk www.dejbjerggk.dk


BEKENDTGØRELSER Spjald Gymnastikforening ® starter forårs Zumba Hvor: Spjald Fritidscenter, hallen Hvornår: 10 torsdage kl. 20-21 Start: Torsdag den 7. april Pris: 30 kr. pr. gang, ingen mødepligt Instruktør: Nanna - 29 88 00 89 og Heidi - 22 75 70 48 Husk vand, lige penge og dit gode dansehumør Vi ses!!

Medlemsmøde i "danmark" KREDS 3: Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner. Onsdag den 13. april 2011 kl. 19.30 på Best Western Hotel Eyde, Torvet 1, 7400 Herning.

Golfens Dag søndag den 10. april Denne dag holder Trehøje Golfklub åbent hus for alle interesserede der måtte ønske at vide noget mere omkring golfsporten, og evt. selv prøve hvordan det er at spille nogle huller, eller bare at slå nogle slag på træningsbanen. Der vil blive rig mulighed for dette denne dag, hvor klubbens medlemmer står klar til at hjælpe dig. Vi holder åbent hus med valgfri start flg. tider: Kl. 10.00 - 11.30 - 13.00. Se mere på www.trehoje-golf.dk

På mødet skal der vælges 7 repræsentanter og 4 suppleanter. Se dagsorden m.v. i d-nyt nr. 1/2011. (Husk gyldigt medlemsbevis: f.eks. kvitteret indbetalingskort, betalingsoversigt fra PBS eller udskrift fra ”dit danmark”).

Vind

Afdeling Midt- og Vestjylland Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg Fonnesbechsgade 3, 7400 Herning Tlf. 70 10 90 70

sygeforsikring.dk

Trehøje Golfklub Røddingvej 21 A, 7480 Vildbjerg Tlf.: 97 13 14 11 mail@trehoje-golf.dk

Sommerhåndbold for børn i Spjald

millioner frit! Skatte

Hele lodsedler 6 mdr. 260,00 kr. Halve lodsedler 6 mdr. 130,00 kr. 85.000 gevinster på kun 210.000 numre

Vil du træne håndbold indtil sommerferien? Så er muligheden der nu. Vi træner hver tirsdag kl. 16.30-18.00 på den lille multibane fra den 12. april og til sommerferien. På tværs af køn og årgange. Det koster 100 kr. at deltage, og det er Leila Rasmussen der står for træningen. Vi håber, rigtig mange vil tage imod tilbuddet, så vi er klar til næste sæson. Tilmelding første træningsdag eller sms til Leila, tlf. 22 15 92 29. Vel mødt Hilsen Leila Rasmussen Brejning KFUM IF

INFORMATION ved Ringkøbing-Skjern Kommune Telefon 9974 2424 • post@rksk.dk • www.rksk.dk Ved du, at du kan betjene dig selv på www.rksk.dk Nogle af løsningerne kræver, at du har pinkode eller digital signatur

N

Aktivitetcenter Hvide Sande, Parallelvej 100 Torsdag den 7. april kl. 13.30 Filmeftermiddag - Alle brugere er velkomne. Mandag den 11. april kl. 10.30 Gobi Design kommer og viser nyt indefor tekstilområdet.

Annoncesponsor:

N

Skjern Seniorcenter inviterer til fællesspisning den 13. april kl. 11.30. Pris 65,00 kr., som betales ved tilmelding senest den 8. april. Skjern Seniorcenter, Anlægsvej 19, Skjern.

Lodsedlerne kan købes hos: Frisørmester

Jens Ove Mikkelsen N

Seniorstedet Videbæk

Bardevej 20 . Vorgod . 6920 Videbæk . Tlf. 97-17-51-55

Træffes i Videbæk. BEMÆRK ADRESSEN: Bredgade 88. (Se skilt på døren) på følgende tider: Mandag den 4. april Tirsdag den 5. april Onsdag den 6. april Torsdag den 7. april

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kl. 18.00-20.00 kl. 18.00-20.00 kl. 18.00-20.00 kl. 18.00-20.00

KLIP ANNONCEN UD

Cykelholdet starter onsdag den 13. april kl. 9.00 fra Centerparkens P-plads. Medbring kaffe og egen cykel. Holdet er for alle.

Troldhede GIF N

Zumba - nyt hold Opstart onsdag den 13. april kl. 20.00-21.00. Sidste gang den 1. juni. 8 gange: 300 kr. inkl. 1 fl. vand hver gang. Pr. gang: 50 kr. inkl. 1 fl. vand. Instruktører: Pauline og Lin. N

Grønnegade Aktivitetscenter Alle brugere inviteres til Aktivitetscentrets ordinær generalforsamling torsdag den 28. april kl. 14.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde den 12. april. Brugerrådet.

Hjertestarter i Ringkøbing-Skjern Kommune Her kan du se, hvor der er en hjertestarter i Ringkøbing-Skjern Kommune www.rksk.dk/Hjertestartere-8522.aspx

Veteranfodbold Opstart tirsdag den 5. april kl. 19.00. Videbæk Handel og Erhverv byder velkommen til Handel og Erhverv

VVS-Eksperten.dk Bente og Kurt Nielsen på Hotel Falken Trine Klarholt hos Imerco Den lille Butik

Familieaften/fællesspisning fredag den 8. april kl. 18.00-21.00. Masser af aktiviteter i hallen. Sangaften og Liegstow fredag den 15. april kl. 19.30. Sandkassefodbold fra 3-5 år Opstart mandag den 2. maj kl. 15.30. Singlefest fredag den 13. maj kl. 18.30-01.30. Husk byfesten onsdag den 1. - lørdag den 4. juni. Vel mødt til masser af aktiviteter i hallen og sportspladsen. Forårshilsner fra Troldhede GIF

N

Misbrugsbehandling Drikker du for meget? Ønsker du hjælp til at nedsætte forbruget? Er du pårørende til nogen med alkoholproblemer? Er du begyndt at eksperimentere med stoffer? Er det blevet en del af din hverdag, eller har du pårørende, som er i den situation? - så kontakt Sundhedscenter Vest tlf. 9974 1701 og aftal tid til råd og vejledning. Du har også mulighed for at sende SMS til 2018 3305. - eller henvend dig i den åbne rådgivning mandag og torsdag kl. 15-17, Nørregade 13 i Ringkøbing, tlf. 9974 6510. Vi tilbyder professionel behandling - både individuelt og i grupper. Tilbuddet er gratis og anonymt! Åbningstider: Mandag-onsdag: Kl. 9.30-15.00 Torsdag: Kl. 9.30-16.45 . Fredag: Kl. 9.30-13.00 Telefontider: Mandag-onsdag: Kl. 8.00-15.30 Torsdag: Kl. 8.00-17.00 . Fredag: Kl. 8.00-13.30 Åbningstider for den mobile borgerservice: Hvide Sande: Mandag kl. 9.30-15.00. Tarm: Tirsdag kl. 9.30-15.00 – Videbæk: Onsdag kl. 9.30-15.00

Drivkraft • Dialog • Dynamik

www.rksk.dk


BEKENDTGØRELSER Leder af Holmsland skoles SFO Arbejdssted: Holmsland Skole Tid: Fuld tid Startdato: 1. november 2010 Kontaktperson og tlf.: SFO-leder Svend Erik Rebold, tlf. 9656 3330 E-mail adresse: holmslandskole@rksk.dk

INFORMATION

DYNAMIK

DRIVKRAFT

fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgningsfrist: mandag, den 13. september 2010 kl. 12.00 Telefon 9974 2424Holmsland • post@rksk.dk • www.rksk.dk Send ansøgning til: Skole, Klostervej 85, 6950 Ringkøbing eller pr. mail

DIALOG

Ved du, at du kan betjene dig selv på www.rksk.dk Nogle af løsningerne kræver, at du har pinkode eller digital signatur STILLINGER Sundhed og Omsorg

N

MEDDELELSER Der er mulighed for at se tilladelsen ved henvendelse til Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing.

Sygeplejerske

Område 3, Ældrecentret Rindum-Holmegård 30 timer pr. uge med blandede dagog aftenvagter Startdato: Snarest eller pr. 1. maj 2011 Kontaktperson og tlf.: Enhedsleder Karina Sørensen, tlf. 9974 2318/ mobil 4040 7839 E-mail adresse: karina.sorensen@rksk.dk Ansøgningsfrist: 15. april 2011. Samtaler forventes afholdt i uge 16 Send ansøgning til: Rindum Plejehjem, Kirkevej 29 A, 6950 Ringkøbing

N

Revurdering af rammegodkendelse for PE Factory, Vestas Blades A/S på Smed Hansens Vej 25, 6940 Lem St.

Arbejdssted: Tid:

Voksenhandicap og Socialpsykiatri

N

2 social / sundhedsfaglige medarbejdere

Arbejdssted:

Socialpsykiatrisk Center, Rosengården, Vardevej 45, 6900 Skjern Tid: 2 stillinger på 37 timer pr. uge Startdato: 1 stilling pr. 1. juni 2011 og 1 stilling pr. 1. september 2011 Kontaktperson og tlf.: Daglig leder Henrik Bartels Christensen, tlf. 2487 3247 E-mail adresse: rosengaarden@rksk.dk Ansøgningsfrist: 15. april 2011 kl. 12.00 Send ansøgning til: Socialpsykiatrisk Center, Rosengården, Vardevej 45, 6900 Skjern eller til: rosengaarden@rksk.dk

MEDDELELSER N

Meddelte zonetilladelser

Byggesagsafdelingen har i henhold til § 35 i Lov om Planlægning meddelt zonetilladelse til følgende: • Voldbjergvej 16, 6950 Ringkøbing: opførelse af 30 m² bålhytte ca. 50 m fra eksisterende bebyggelse. • Stauningvej 68, 6900 Skjern: opførelse af 90 m² enfamiliehus med carport på 35 m². • Kildevej 9, 6971 Spjald: nyt stuehus på 250 m² og en garage på 100 m². De nye bygninger placeres ca. 150 m øst for eksisterende bygninger, der alle nedrives. Miljø og Natur har i henhold til § 35 i Lov om Planlægning meddelt zonetilladelse til følgende: • Tilladelse til at anlægge et ca. 300 m2 stort vandhul ved Søndervig Landevej 21, 6950 Ringkøbing, matr. nr. 111g Søgård Hgd., Nysogn Plan, Udvikling og Kultur har i henhold til § 35 i Lov om Planlægning meddelt zonetilladelse til følgende: • Plan, Udvikling og Kultur har givet landzonetilladelse Jf. Planlovens § 35 til udstykning af 4 vindmølleparceller ved Gestenge i Stauning, ansøgningen er i overenstemmelse med lokalplan nr. 83. Det drejer sig om del nr. 1 af matr. nr 30a, del nr. 60 af matr. nr. 25, del nr. 34 af matr. nr. 31b, del nr. 43 af matr. nr. 30d, del nr. 72 af matr. nr. 34b Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg. Alle parceller får en størrelse på 225m². Tilladelser fra Byggesagsafdelingen kan ses i Byggesagsafdelingen, Teknik, Finderupsvej 9, 6900 Skjern og en evt. klage skal sendes hertil. Tilladelser fra Miljø og Natur kan ses i Miljø og Natur, Kjærgaadsvej 8, 6950 Ringkøbing og en evt. klage skal sendes hertil. Tilladelser fra Plan, Udvikling og Kultur kan ses i afdelingen på Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing og en evt. klage skal sendes hertil. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet og klagen skal være kommunen i hænde senest den 4. maj 2011. Kommunen sender herefter sagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret udgør 500 kr for privatpersoner og 3.000 kr for andre, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

N

Meddelelse af tilladelse til optagning af bundsediment i Bork Havn Ringkøbing-Skjern Kommune har meddelt tilladelse til optagning af bundsediment i Bork Havn, Bassin 2 og 3. Tilladelsen er meddelt efter reglerne i kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Ringkøbing-Skjern Kommune har revurderet rammegodkendelsen af PE Factory,Vestas Blades A/S. Afgørelsen om revurdering af rammegodkendelsen er meddelt efter reglerne i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Der er mulighed for at se miljøgodkendelsen ved henvendelse til Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing. Gældende for rammegodkendelse for PE Factory,Vestas Blades. Kun nye vilkår kan påklages. For de øvrige vilkår er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan påklages. Endvidere kan det påklages at vilkår er sløjfet. Klagevejledning for afgørelserne Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing eller på e-mail: miljo.natur@rksk.dk Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Klagen skal være kommunen i hænde senest onsdag den 4. maj 2011 ved kontortids ophør. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Behandling af klagen påbegyndes ikke før gebyret er modtaget.Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og miljøklagenævnets hjemmeside nmkn@nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller klagesagen fører til at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klagen afvises. Retslig prøvelse Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

N

Nationalpark Skjern Å – Hvilke muligheder giver det dig?

Strategidag afholdes mandag den 11. april 2011, kl. 15.00 – 21.30 på Erhvervsskolen Vestjylland.Vestergade 42, 6900 Skjern. (Tidl. Borris Landbrugsskole) Deltagelse i arrangementet, med fortæring, er gratis. Formålet med Strategidagen er sammen med nuværende og kommende aktører i og omkring Nationalpark Skjern Å, at belyse og konkretisere mulighederne i den kommende nationalpark, via drøftelse af forskellige temaer. Alle med interesse herfor er velkomne. Temaerne behandles i følgende workshops: Oplevelsesøkonomi og turisme, Natur- og kulturformidling, Fødevarer, Energi og miljø, På tværs af indsatserne. Tilmelding til Strategidagen, med angivelse af hvilke 2 workshops man ønsker at deltage i, sker til: Søren Frederiksen, soren.frederiksen@ rksk.dk eller på telefon 9974 1957 / 2447 0559. Vært ved Strategidagen er Skjern Å Formidlerforum, med partnerne: Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Friluftsrådet, Ringkøbing-Skjern Museum,Vestjysk Landboforening og Borrislejren.

N

Meddelelse af tilladelse til velfærdsudvidelse af minkfarmen på Lybækvej 21, 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tilladelse til velfærdsudvidelse af minkfarmen på ejendommen matr. nr . 80p Den nordlige del, No, beliggende på adressen Lybækvej 21, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen meddeles i henhold til § 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1486 af 4. december 2009). Tilladelsen til velfærdsudvidelsen omfatter alene etablering af 8 nye 2-rækket minkhaller i forlængelse af de eksisterende minkhaller. I forbindelse med velfærdsudvidelsen fjernes en hal. Der foretages ingen ændringer i det eksisterende dyrehold. Tilladelsen omfatter ikke arealerne under Lybækvej 21, 6950 Ringkøbing, idet arealerne allerede er godkendt i miljøgodkendelse af 20. januar 2011 vedr. Ølstrupvej 20c, 6950 Ringkøbing. Klagevejledning for afgørelserne Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig. KlaWgen skal være modtaget i Ringkøbing-

Skjern Kommune, Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing senest den 4. maj 2011 ved kontortids ophør. Læs mere om sagerne på www.rksk.dk Aktuel information – Informationer og servicemeddelelser. Her finder du også klagevejledning, klagegebyrer m.v. Yderligere oplysninger: Tlf. 9974 1550 eller miljo.natur@rksk.dk Fristen for at klage er den 4. maj 2011 ved kontortids ophør.

N

Omlægning af § 3-vandløb m.v.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til Lov om Naturbeskyttelse dispenseret, og i henhold til Vandløbsloven fremmet sag om rørlægning af 130m af et §3-vandløb, mod til gengæld at etablere en tilsvarende lige så lang strækning. Endvidere fremme af sag om rørlægning af 90m af en grøft, der ikke er omfattet af §3. Begge strækninger er tilløb til pumpekanalerne under landvindingslaget Vollerum Enge, og ligger så højt oppe i vandløbssystemet, at de er sommerudtørrende. Klagevejledning – Lov om Naturbeskyttelse Afgørelse vedrørende rørlægningen af §3-vandløbet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage sendes til RingkøbingSkjern Kommune, Miljø og Natur, Kjærgårdsvej 8, 6950 Ringkøbing eller via e-mail til: miljø.natur@rksk.dk Klagen skal være kommunen i hænde senest onsdag den 4. maj 2011 ved arbejdstids ophør. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med kopi af alle sagens akter og eventuelle bemærkninger, som klagen måtte give anledning til. Klageren og de, som klagen vedrører, får kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Indsigelse - Vandløbsloven Eventuelle kommentarer eller lignende skal, forinden der tages endelig beslutning, være kommunen i hænde senest den 4. maj 2011 ved arbejdstids ophør, på samme adresse som nævnt under Lov om Naturbeskyttelse. Miljø og Natur,Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing eller mail: miljo.natur@rksk.dk.

N

Nedlæggelse af opstemningen for Bisgaard Dambrug, kommunevandløbet Tarm Bybæk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til Vandløbslovens § 16-17 og bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 vedtaget at fremme et faunapas-sageprojekt ved Bisgaard Dambrug, der er placeret ved kommunevandløbet Tarm Bybæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet er udarbejdet for at sikre helt frie passageforhold for fisk og smådyr i vandløbet, samt for at forbedre de fysiske forhold op- og nedstrøms stemmet. Ejeren af Bisgaard Dambrug har meddelt vandløbsmyndigheden, at dambruget fremover ikke ønsker at anvende dets stemme- og vandindvindingsret ved Tarm Bybæk. Der meddeles dispensation fra åbeskyttelseslinien, jfr. Lov om naturbeskyttelse § 16 jævnfør § 65 stk. 2. Skitseprojekt vil være fremlagt på Ringkøbing-Skjern Kommunes Miljø og Naturkontor, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing. Indsigelse over ovennævnte afgørelse og projektforslag skal i henhold til vandløbsloven og bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 være kommunen i hænde senest den 4. maj 2011, ved kontortids ophør. Efter fremmeperiodens afslutning samt under hensyntagen til eventuelle indsigelser og ændringsforslag træffer kommunen herefter den endelige afgørelse i passageprojektet. Klage Eventuelle klage efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal være kommunen i hænde senest den 4. maj 2011, ved kontortids ophør.

N

Byrådsmøde

tirsdag den 12. april 2011 kl. 16.00. Dagsorden og referat ses på www.rksk.dk/dagsordner og fremlægges i borgerservice.

N

Musikskolen Ringkøbing-Skjern Tirsdag den 12. april kl. 19.30 Cafékoncert på Grene Scenen, Skjern Kulturcenter. Fri entré Torsdag den 14. april kl. 19.00 Forårsfestkoncert i Musikskolen, Rindumvej 1, Ringkøbing. Gratis adgang.

Åbningstider: Mandag-onsdag: Kl. 9.30-15.00 . Torsdag: Kl. 9.30-16.45 . Fredag: Kl. 9.30-13.00 • Telefontider: Mandag-onsdag: Kl. 8.00-15.30 . Torsdag: Kl. 8.00-17.00 . Fredag: Kl. 8.00-13.30 Åbningstider for den mobile borgerservice: Hvide Sande: Mandag kl. 9.30-15.00 – Tarm: Tirsdag kl. 9.30-15.00 – Videbæk: Onsdag kl. 9.30-15.00

Drivkraft • Dialog • Dynamik

www.rksk.dk


OPLEVELSER Ring og bestil vores brochure!

Abildaa Forsamlingshus

TV defekt?

97 17 16 44

Udlejning - henvendelse. Tlf. 51 89 56 80 www.abildaa.dk

op til 1 års garanti på reparation af TV, video og stereoanlæg.

Videbæk Forsamlingshus

De låner naturligvis et fjernsyn, hvis vi ikke kan reparere Deres fjernsyn hos Dem!

Anne Mette udstiller flet blandt bøger Anne Mette Hvidaa Hjørnholm udstiller flettede kurve på Videbæk Bibliotek. Udstillingen »Flet« viser et bredt udsnit af primært brugskurve, men også nogle unikaemner, som for eksempel et par store kander. Anne Mette arbejder som kur-

Udlejning tlf. 40 43 16 04

Skal du ha’ fest - så ring til Spjald Madbutik »Diner Transportable« Hovedgaden 65 . 6971 Spjald 97 38 17 55 Privat 97 38 17 90

www.spjaldmadbutik.dk Husk lukket hver mandag

Huset er velegnet til ethvert selskab op til 200 personer ved bordopstilling og op til 300 ved stoleopstilling. Fuldt monteret køkken, stor hall og festsal. Udlejes med og uden betjening. Henvendelse til. Bestyrer Lone Madsen Tlf. 97 38 20 88/30 68 06 34 Spjald Kulturhus, Nr. Søndergårdsvej 1, 6971 Spjald www.kultur-hus.dk

Musikgaarden

Udlejning Tlf. 60 81 11 00 www.musikgaarden.dk

Spjald IF spiller følgende turneringskampe. Hjemme Fredag den 8. april kl.18.30. Serie 3 Herrer. Spjald IF-Ølstrup GU. Søndag den 10. april kl. 13.00. U-17 Drenge B2. Spjald IF-Harboøre/Thyborøn. Tirsdag den 12. april kl. 18.00. U-13 Piger B/11. Spjald IF-Mejrup GU Kl. 18.30. Serie 6 Herrer. Spjald IFHover UIF. Ude Lørdag den 9. april kl. 13.00. Serie 5 Herrer. ØAB86/Grønbjerg IF Spjald IF. Kl. 16.00. Serie 1 Kvinder. Tjørring IF-Spjald IF. Tirsdag den 12. april kl. 18.00. U-13 Drenge A/11. Vildbjerg SF-Spjald IF.

Videbæk IF spiller følgende turnerings- og pokalkampe. Hjemme Torsdag den 7. april kl. 17.00. U-12 Drenge B. Videbæk IF - Mejrup GU. Lørdag den 9. april kl. 11.00. U-14 Drenge A. Videbæk IF - Vildbjerg SF. Ude Onsdag den 6. april kl. 18.30. Serie 6 Herrer. Vorgod/Barde GIF - Videbæk IF. Lørdag den 9. april kl. 13.00. Serie 3 Herrer. Faster/Hanning - Videbæk IF. Kl. 14.00. Serie 1 Herrer. Vildbjerg SF - Videbæk IF. Kl. 14.00. Jyllandsserien Kvinder. Lemvig GF - Videbæk IF. Mandag den 11. april kl. 18.30. Jyllandsserien Kvinder. Aalborg Freja Videbæk IF.

Spjald Stadion www.spjald.com

Fredag den 8. april rrer kl. 18.30 - Serie 3 he

GU SPJALD IF – ØLSTRUP Søndag den 10. april ge B2 kl. 13.00 - U-17 dren

HYBORØN SPJALD IF – HARBOØRE/T Tirsdag den 12. april rB kl. 18.00 - U-13 pige

U

SPJALD IF – MEJRUP G Tirsdag den 12. april rrer kl. 18.30 - Serie 6 he

SPJALD IF – HOVER UIF Hovedsponsorer.

RAMSING

SHOPPING CENTER SPJALD Tlf. 97 38 11 11

Guldsponsorer. Ringkøbing Spjald

Viftrup Jespersen

Bredgade 31 . Videbæk

Bliv medlem! Videbæk og Omegns Antenneforening Mogens Andersen. . 97 17 22 82 Arne Jensen . . . . . . 79 37 25 03 Per Lystbæk . . . . . . 79 37 24 77 Holger Haunstrup . . 97 17 21 12 Carsten Bager . . . . 97 17 27 87 Servicetlf./ fejlmelding . . . . . . . 74 50 47 60 Internet-telefon . . . . 70 20 25 98 E-mail: post@viaf.dk

parabolanlæg tv • radio salg og service - vi klarer det hele...

prebens radio & tv v/ preben majbohm jensen åkjærsvej 8, troldhede, 6920 videbæk

telefon 97 19 44 46 åbningstider: mandag-torsdag ....kl. 13.00-17.30 fredag......................kl. 13.00-19.00 lørdag......................kl. 9.00-12.00

Aktivitetskalender Tirsdag den 5. april 14.00 LM og IM. Seniormøde i LMs Missionshus. 18.30 Videbæk Cykel Motion. Opstart fra Stjernetorvet. 19.00 Troldhede GIF. Opstart veteralfodbold. Onsdag den 6. april 19.00 Hundeudvalget De 3 Jagtforeninger. Udvidet apportering starter ved Egehytten. 19.00 Herborg Menighedsråd. Kirkekoncert i Herborg Kirke. 19.00 Herborg UF. Powerwalk starter ved Herborg Fritids- & Kulturcenter. 20.00 Kultur langt ude. Koncert i Hedeslaget på Laugesens Have. Torsdag den 7. april 17.45 Herborg Familie Udvalg. Generalforsamling i Herborg Fritids- og Kulturcenter. 19.00 Fjelstervang Borgerforening. Generalforsamling i LandsbyCentret. 19.30 Hover Fritids- & Kulturcenter. Koraften. 20.00 Spjald Gymnastikforening. Opstart zumba i Spjald Fritidscenter. Fredag den 8. april 18.00 Troldhede GIF. Familieaften/fællesspisning. 19.00 Stauning Kirke. Forårskoncert. 19.30 Fredagsklubben. Dans i Hanning Forsamlingshus. Lørdag den 9. april 10.00 Hover UIF/Ølstrup GU. Fodboldtræningsstart Hover Stadion. U4 og U5 drenge og piger og U6 og U7 drenge og piger. 10.00 Videbæk IF. Fodboldtræningsstart v. stadion. U6 og U7 piger og drenge. 18.00 DGI Vestjylland. Wienerbal på Brejninggaard Efterskole. Søndag den 10. april 10.00 Trehøje Golfklub. Åbent hus. 12.00 Dejbjerg Golfklub. Åbent hus. Mandag den 11. april 19.15 Bankoudvalget i Lem. Bankospil i Højmark Hallen. Tirsdag den 12. april 14.00 Ældre Sagen. Foredrag på Westergaards Hotel. 16.30 Nr. Vium GF. Fodboldopstart U9 Drenge og U9 Piger. 16.30 Nr. Vium GF. Fodboldopstart U8/7. 16.30 Brejning KFUM. Opstart sommerhåndbold for børn på den lille multibane. 18.00 Videbæk-Herborg Pensionistforening. Festaften på Westergaards Hotel. 19.00 Vorgod Ældrecenters Vennekreds. Generalforsamling på centret. 19.00 Nr. Vium GF. Generalforsamling i Nr. Vium Beboerhus. Onsdag den 13. april 19.00 Herborg UF. Kroket starter ved Herborg Fritids- & Kulturcenter. 19.30 SuperBrugsen Spjald. Generalforsamling i Spjald Kulturhus. 19.30 Videbæk Energiforsyning. Generalforsamling på Westergaards Hotel. 19.30 Liv i Fjelstervang ApS. Generalforsamling i Fjelstervang Landsbycenter. 20.00 Troldhede GIF. Opstart zumba. Arrangementer som annonceres i Videbæk/Spjald Avis, vil automatisk blive optaget i aktivitetskalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden torsdag kl. 12.00. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Aktivitetskalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner.

vefletter, og det indbefatter produktion af kurve til salg, undervisning på weekendkurser, ugekurser og på institutioner, samt udførelse af større projekter i forbindelse med legepladser, installationer eller udsmykninger. Anne Mette er uddannet på Danmarks Design Skole, København. Hun har udstillet mange steder både i Danmark og i udlandet og modtaget flere priser. Hendes virke foregår fra værkstedet på Øster Hjermvej i Hjerm, hvor hun for 6 år siden

fik bygget nyt højloftet værksted, som også fungerer som undervisningssted i weekender. Pilen bliver dyrket på omkringliggende marker og bliver høstet om vinteren. Dermed har hun styr på materialerne til sine kurve, stole, fuglefoderhuse og meget mere. Samt mulighed for at finde andet end lige pilegrene at flette med. Som græsser, bark og lærk for at nævne nogle. En del af dette kan opleves på Videbæk Bibliotek indtil midt i april. - chri

Vildbjerg Taxi & bus 20 13 25 13 Dit lokale bus- og turistselskab. Vi hjælper gerne med at planlægge jeres ture i ind- og udland. Røgfri og velholdte vogne fra 4-50 passagerer. Ola Andersen, tlf. 20 13 25 13

HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK

Fredagsklubben afholder dans med musik af »Dedadur« i Hanning Forsamlingshus kl. 19.30-24.00 på flg. dage. • 8. april • 13. maj • 10. juni Alle er velkomne

Videbæk Telt- og Serviceudlejning Tlf. 97 17 19 32 / 40 83 33 45 Vi udlejer • Fadølsanlæg • Festtelte i passende størrelse • Borde • Stole • Dansegulv • Service

Vi har sp e i totalarr cialiseret os angeme nter. Telt, bord e vice og , stole, serm samlet k enu til en uvertpris fra

159,-

Kibæk Telt- og Serviceudlejning Vi udlejer. Telte D går et Gulve r Borde ind!ent Stole Service m.m. Skeer det - det kniver med gaflerne så ring 97 19 24 04 - 97 19 15 66

MOLSGAARDEN Besøg Nationalparken Busselskaber tilbud F. eks Gl. dags oksesteg og Moccais 98 kr.

Venlig hilsen Helle og Kjeld fra Mols Ring og få tilsendt brochurer 86 351 390


Vid ebĂŚ k

Fredag 8. april kl. 9.00 VVS-EKSPERTEN.DK übner nu en n afdeling i VidebÌk. VidebÌ Ìk. Det fejrer vi med time-tilbud. I skemaet kemaet nedenfor kan du se, hvor meget du aller.. sparer i de forskellige tidsintervaller. r og l e s l ø Fü f.eks. 20% i rabat pü en P /ø d n a v KL2 stoker mellem kl. 15-17. soda 00

11. . l k a fr

Ă&#x2026;BNINGSTILBUD GĂŚlder kun fredag den 8. april

Kl. 9-11 Kl. 11-13 Kl. 13-15 Kl. 15-17 Normalpris fra

Stoker KL2

 

10%  20% 10%  10%  10%  5%  15%  10%  10% 10% 20% 15% Normalpris fra

Stoker KL2 Combi

Normalpris fra

Toilet Swea

Normalpris fra

Gulvvarmestyring SAS

Normalpris fra

FastbrĂŚndselskedel OrlĂĄn

Normalpris fra

SolvarmeanlĂŚg (9sol)

Normalpris fra

SolvarmeanlĂŚg Pannex

Normalpris fra

Vamtvandsbeholder Pannex

Normalpris fra

Varmepumpe HPW L/V 10 kW

Normalpris fra

Kloakrør Ă&#x2DC;110 mm

Normalpris fra

Tagrender 10â&#x20AC;? og 11â&#x20AC;?

Normalpris fra

Fittings sorte og galvaniserede

15% 10% 10% 15% 25% 15% 15% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 25%

20% 20% 20% 10% 15% 10% 10% 15% 10% 15% 20% 25%

VVS-EKSPERTEN.DK

NY BUTIK BrogĂĽrdsvej 16, VidebĂŚk

Priser er inkl. moms

Videbæk/Spjald Avis UGE 14, 11  

Læs den lokale avis.

Videbæk/Spjald Avis UGE 14, 11  

Læs den lokale avis.