Page 6

Laksen fortsat fredet i Skjern Å systemet I den nye bekendtgørelse om fiskeri i Skjern Å systemet som træder i kraft til april vil laksen forsat være fredet. Fiskeriministeriet vil dog i lighed med sidste år, give dispensation til en begrænset fangst af laks. Dette styres gennem en kvote. Således vil der være mulighed for at fange og hjemtage 400 laks fra Skjern Å med tilløb. Kvoten er for 2012 tildelt Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, som administrerer ordningen på en række betingelser opsat af ministeriet. Dette omhandler blandt andet registrering og valg af grej. Således skal en række betingelser være opfyldt, for at man kan fange en laks. Lodsejeren eller foreningen

hvor man fisker, skal være medlem af Skjern Å Sammenslutningen. Man skal have gyldigt fisketegn og laksekontingent, og naturligvis en tilladelse til fiskevandet i form af fiskekort eller gæstekort. Inden fiskeriet påbegyndes, bør man orientere sig på SÅS hjemmeside og sikre sig, at kvoten er åben for fangst af laks. For at skåne de laks som skal genudsættes bedst muligt, er der en række krav til det fiskegrej som anvendes. Fiskeri med rejer og rogn er ikke tilladt. Det er fiskerikontrollen, der i samarbejde med Skjern Å Sammenslutningens opsynsmænd kontrollerer at reglerne bliver overholdt. - chri

Hvad er spinning? Onsdag i næste uge er der mulighed for at prøve kræfter med spinning i Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Her vil instruktør Ann Maj Jonasen nemlig stå bag en prøve spinningtime, hvor alle kan komme og se om sportsgrenen er noget for dem. Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding. - Og det er nok en god idé at medbringe en flaske vand og et håndklæde, lyder det fra centerleder Niels Ladekjær. - chri

Troldhede-børn slog katten af tønden Traditionen tro blev der også holdt fastelavnsfest i Troldhede Børnehus. En spændende dag for børnene, hvor den ene flotte udklædning efter den anden ankom til børnehuset. - Børnene gik i Troldhede Hal-

len og slog katten af tønden. Om formiddagen var det børnehaven der havde fornøjelsen. Om eftermiddagen var det SFO-børnene, der indtog hallen. Man sluttede af med saftevand, pomfritter og kyllingenuggets, og slikposer.

En anden tradition er besøg på Troldhede Ældrecenter, hvor førskolegruppen slår katten af tønden sammen med de ældre. Som altid blev det en hyggelig formiddag. - chri

Du kan låne køber penge, så du kan få solgt dit hus Bankers og kreditforeningers afvisning af lån bremser mange bolighandler, men der er en løsning på det problem Finanskrisen har gjort, at boligmarkedet i store dele af landet stort set står i stampe. Det betyder dog langt fra, at der ikke er mange, der er interesseret i at købe en af de mange boliger, der er til salg. - Problemet er i høj grad, at det er blevet væsentligt vanskeligere for køberne at låne penge til at købe hus. Bankerne og kreditforeningerne er blevet endog meget forsigtige, og kravene til likviditeten i familierne er blevet langt større, end de har været tidligere. Det betyder, at en familie med en kernesund økonomi, der sagtens vil kunne klare afdragene på et lån, måske ikke kan få et lån hos deres bank. Og kreditforeningerne vil måske heller ikke fuldt ud give et lån, afhængig af, om boligen har den »rigtige« beliggenhed m.m. Sidste eksempel er »Årøsagen«‚ kendt fra Jyllands Posten. Men der er en mulighed for at sælge huset uden brug af bank, siger boligadvokat Paul Johansen, Advokatfirmaet Johansen & Bliddal, Videbæk Køber låner af sælger - I stedet er der nemlig mulighed for, at sælgeren kan låne penge til køberen ved et sælgerpantebrev for at få finansieringen til at hænge sammen. Sælgerpantebreve var tidligere meget udbredt og helt op gennem 1990’erne har de været anvendt i vid udstrækning. Bankerne havde imidlertid et ønske om at sidde på hele husfinansieringen, og det satte en stopper for sælger-

Nogle af de mange flotte udklædninger fra fastelavnsfesten i Troldhede. (Foto - privat)

Videbæk-Fiskbæk Håndbold har fået ny sponsor

Boligadvokat Paul Johansen, Advokatfirmaet Johansen & Bliddal, Videbæk. pantebrevene, men der er kerhed på nærmere vilkår kan tydelige tegn på, at disse nu rykkes tilbage, såfremt køber er på vej tilbage, fortæller Paul tager et ombygningslån, forbedringslån, i en kreditforJohansen. ening, og dermed forøger ejendommens værdi. Sådan foregår det Sælgerpantebrevet eller et Ofte har sælgeren en god privat pantebrev betyder, at fornemmelse for værdien af køber låner penge af sælger, sin bolig og han kan derfor og dermed skal køber altså be- vurdere, om lånet til køberne tale ydelser på pantebrevet til ligger inden for ejendommens sælger, nøjagtigt som de nor- værdi, ligesom sælger kan vurmalt ville betale ydelser på et dere købers seriøsitet og betalingsevne ud fra deres job og realkreditlån. Betingelserne for pantebrevet, budget, siger Paul Johansen. løbetid og rente, aftales melDet koster det lem sælger og køber. - Det mest almindelige er en Sælgerpantebrevet skal tingløbetid på 15-20 år, og skif- lyses, og der skal betales en ter ejendommen/huset ejer afgift til staten for dette. undervejs, skal der betales - Det koster 1.400 kroner plus et ekstraordinært afdrag ved 1,5 procent af ejendommens hvert ejerskifte, siger Paul Jo- værdi. Denne afgift bliver normalt betalt af køber. Disse udhansen. gifter er ikke anderledes ved kreditforeningslån eller banStørre risiko for sælger Sælger får sikkerhed for sit ker, men til gengæld sparer lån til køberne i ejendom- man de ret store andre ommen. Men er der flere lån i kostninger ved kreditforeninejendommen, er sikkerheden ger eller banker. placeret efter kreditforenings- Det vil som regel være sællån. Det betyder, at sælger på gers advokat, der laver sælden måde løber en større ri- gerpantebrevet, og udgiften til sælgerpantebrevet betales siko end kreditforeningen. - Men ligesom banken, kan af køber, siger Paul Johansen. sælger bede køber om et bud- Hvis man som boligsælger get og dermed få et grundlag eller boligkøber vil vide mere for at vurdere, om man vil give om hushandel med delvis køber lånet, eller holde på de sælgerfinansiering og sælgerpantebreve, bør man kontakte »konventionelle« lån. Derudover er der en mulighed sin boligadvokat. - chri for, at sælgerpantebrevets sik-

ABC Lavpris er ny sponsor for VidebækFisbæk Håndboldklub. Sponsoraftalen er kommet på plads gennem Carlsberg SPORTs sponsorprogram Proud Sponsor of YOU Håndboldspillerne fra Videbæk-Fisbæk Håndboldklub kan snart se frem til nyt udstyr, for klubben har fået ABC Lavpris i Videbæk som ny sponsor. Sponsoratet er et led i Carlsberg SPORTs landsdækkende sponsorprogram Proud Sponsor of YOU. - Vi har ikke ubegrænsede midler til rådighed, og derfor er vi meget glade for at få en

Flere af spillerne i klubben.

ny sponsor til klubben. Støtten fra det lokale erhvervsliv er en stor hjælp, og vi glæder os til at få noget nyt træningsudstyr til vores spillere, siger René Holbøll, der er formand for Videbæk-Fisbæk Håndboldklub. Sponsorprogrammet fungerer på den måde, at hver gang en forhandler sælger en flaske Carlsberg SPORT, optjener klubben point, som senere kan omsættes til nyt sportsudstyr, bl.a. træningsdragter, drikkedunke og bolde. ABC Lavpris håber, at så mange som muligt vil bakke op om initiativet og sponsoraftalen med klubben. - Vi støtter blandt andet Videbæk-Fisbæk, fordi jeg selv har været aktiv i klubben i mange år. Det er et fint koncept, at man gennem salg i sin butik kan hjælpe lokalsporten,

ikke mindst i disse tider, hvor mange klubber oplever, at det ikke er blevet nemmere at finde sponsorer, siger Torben Tobiasen, der er medejer af ABC Lavpris. Forhandlerne vælger selv den klub, deres støtte skal gå til, og klubberne kan godt have flere sponsorer. - Carlsberg SPORTs målsætning er at hjælpe sporten, dér, hvor det gør en forskel. Vi har den opfattelse, at forhandlerne har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvilke klubber eller foreninger i deres nærområde, der har brug for støtte. Derfor er vi også glade for, at så mange forhandlere har meldt sig til sponsorprogrammet, siger Dan Møller, Sponsor- og Eventchef hos Carlsberg SPORT. - chri

Videbæk/Spjald Avis UGE 10 2012  

Læs den lokale avis.

Videbæk/Spjald Avis UGE 10 2012  

Læs den lokale avis.