Page 23

FORSKELLIGT

Unges egen indsats skaber ekstra lÌrepladser Nür Skjern Tekniske Skole sender de unge ud i virksomhedsforlagt undervisning, sü bliver virksomheden ofte sü glade for dem i virksomheden, at det ender med en lÌreplads Skjern Tekniske Skole glÌder sig over, at virksomhedsforlagt undervisning gør virksomheder sü glade for eleverne, at det ender med lÌrepladser - Før finanskrisen ringede virksomheder jÌvnlig for at spørge, om vi havde en elev, der ville have en lÌreplads som klejnsmed eller industritekniker. Men i dag er der kun nogle fü, der ringer. Alligevel siver vore elever lige sü stille ud pü virksomhederne. De unge finder sig nemlig ofte selv en lÌreplads, siger uddannelsesleder Jørgen Johnsen, afdelingen Pro-

A D V O K AT F I R M A E T

duktion og Udvikling pü Skjern Tekniske Skole. Hans ord underbygges af, at ud af de seneste hold pü 14 elever, der var til grundforløbseksamen, der har de 11 sikret sig en lÌreplads, to er pü vej til at fü det og Ên har skiftet til en anden uddannelse. Årsagen til succesen Og Jørgen Johnsen er ikke i tvivl om ürsagen til succesen. Det er den virksomhedsforlagte del af undervisningen pü Skjern Tekniske Skole, hvor eleverne i en periode er ude pü en virksomhed. - Virksomhedernes udgangspunkt er ofte, at de ikke har planer om at tage en ny lÌrling ind nu. Men de vil gerne hjÌlpe Skjern Tekniske Skole. Nür de unge sü kommer ud i virksomheden, bliver man glade for dem, og sü ender det ofte med en lÌreplads. Vi gør en hel del ud af, at klÌde eleverne godt pü, til at tage det initiativ, som skal til for at opnü en lÌreplads. Vi gør dem klart, at de selv er nødt til at gøre noget. Det hele

JOHANSEN & BLIDDAL

LĂ˜SNINGER www.DinCykelMand.dk Husk lukket onsdag

Nür vi sender de unge ud i virksomhedsforlagt undervisning, sü bliver man ofte sü glade for dem i virksomheden, at det ender med en lÌreplad, siger Jørgen Johnsen fra Skjern Tekniske Skole. Foto: Skjern Tekniske Skole. kommer ikke ned fra himlen til dem af sig selv. Og sü er det jo rigtig positivt at opleve, at de unge mennesker med deres positive indsats formür at gøre virksomhederne sü glade for dem, at det meget ofte ender med, at de für en lÌreplads, siger Jørgen Johnsen. - chri

Vi er en del af livet pü landet ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag ..... 9.00-17.00 Lørdag................. 9.00-12.00

Ny butik i Nr. Vium

Antallet af røverier i landets pengeinstitutter ligger fortsat pü et uacceptabelt højt niveau i forhold til andre sammenlignelige lande. I 2011 blev der begüet et røveri mod landets banker mere end hver 2. arbejdsdag. Det største problem ved røverier er de mange kunder og medarbejdere, som udsÌttes for røveri, idet oplevelsen kan have store psykiske konsekvenser. I Ringkjøbing Landbobank har man alene inden for de sidste to ür oplevet to røverier. Banken arbejder derfor konstant pü at øge sikkerheden. Banken har süledes som et ekstra sikkerhedsmÌssigt tiltag, besluttet at bankens afdeling i Spjald efter den 16. marts bliver pengeløs. Filialleder Anna-Marie Jørgensen forklarer det nye tiltag süledes: - Vi har taget denne beslutning som en direkte konsekvens af, at Spjald afdelingen befinder sig i et byomrüde, hvor risikoen for røveri alt andet lige er stor. Denne betragtning er vi nødsaget til at tage alvorlig. Vi har tidligere foretaget et lignende tiltag i bankens Lem afdeling, og kan konstatere at kunderne har forstüelse for bankens beslutning. Anna-Marie Jørgensen mener dog, at det er en vÌsentlig nemmere opgave at overgü til en pengeløs afdeling nu end for blot fü ür siden. Landbobanken har over de se-

neste ür oplevet, at bankens kunder i høj grad har taget de nye teknologiske muligheder til sig. Süledes er kundernes anvendelse af netbank, mobilbank og ikke mindst betalingskort steget meget de senere ür. Dette glÌder Anna-Marie Jørgensen sig over, nür afdelingen nu bliver pengeløs. - Vi har set en udvikling, hvor opgaven for os i høj grad bevÌger sig mod den komplekse rüdgivning omkring kundernes økonomi. De mere basale bankforretninger ønsker mange kunder selv at hündtere fra eget hjem – typisk pü tidspunkter, hvor banken har lukket. Alligevel er Landbobanken meget opmÌrksom pü, at ikke alle kunder endnu er güet 10 procent ombord i den elektroniske verden. Overfor disse kunder har banken süledes ogsü nogle positive budskaber som skal sikre, at kunderne oplever at lokalbanken i Spjald fortsat har en høj serviceprofil. Banken har dermed fundet nogle løsninger, som büde giver øget sikkerhed, og som samtidig kommer kunderne til gode i det daglige. Kunderne kan fortsat fü udbetalt penge i afdelingen. Dette sker via afdelingens pengeautomat, hvor kunderne gratis kan hÌve kontanter. Bankens medarbejdere stür i den forbindelse til rüdighed for alle, der ønsker personlig vejledning. Kunderne kan fortsat indsÌtte checks pü konti i afdelingen og indlevere girokort til betaling samt bestille og afhente udenlandsk valuta. Bankens erhvervskunder kan

Lotte Bliddal (Adv.L)

Michael Jørgensen (Adv.) Berit Holmstrøm (Adv.fm)

Bredgade 20 6920 VidebĂŚk

Tlf. 97 17 22 44 www.paulex.dk

SĂŚt dit hus til salg hos os - fast lavt salĂŚr 35.000 kr.

Nr. Viumvej 42, Nr. Vium, 6920 VidebĂŚk, tlf. 33 68 71 88

Køb og salg

3PMJHIFETWFK t)FSOJOH )BWOFQMBETFOt3JOHL“CJOH 5FMFGPOt5FMFGBY XXXBEWPEBOEL

Smid intet vĂŚk. Vi rydder op og fjerner alt. Har 10 ĂĽrs erfaring.

K. og K. Jensen 97 36 43 37- 22 16 84 20

Ingen penge i Landbobanken i Spjald

Paul Johansen (Adv.H)

- en del af Advokatfirmaet Johansen & Bliddal

af dødsboer og ytterester.

Landbobanken i Spjald øger sikkerheden

- med fokus pĂĽ mennesket

ün h a’r t i V

En annonce i VidebĂŚk-Spjald Avis rammer altid plet!

fødde e n i md o d

r.

BREDGADE 22 . 6920 VIDEBÆK TLF. 97 17 10 92

Din lokale landinspektør

97 35 30 33 Torvet 1. 1. sal 6900 Skjern www.lc-dk.dk skjern@lc-dk.dk

Anna-Marie Jørgensen. fortsat aflevere deres omsÌtning i den eksisterende døgnboks, der er 100% røverisikret. Endvidere vil bankens übningstid vÌre uÌndrede, hvilket betyder at afdelingens kompetente medarbejdere fortsat stür klar til at yde finansiel rüdgivning. - Vi er med ovenstüende initiativer sikre pü, at vi fortsat fremstür som en bank med en stÌrk lokal profil - samtidig med, at vi har forøget sikkerheden i afdelingen vÌsentligt, slutter Anna-Marie Jørgensen. - chri

Malene Foldager Andersen Landinspektør

VidebÌk Zoneterapi Ta’ til zoneterapi og massage hos

BRITTA BJERRE 25 ĂĽrs erfaring Gl. Kongevej 31 . VidebĂŚk

MedhjĂŚlper til kvĂŚgbrug søges senest pr. 1. april til hjĂŚlp i stald og mark. Mogens Pedersen Ă˜lstrup tlf. 20 85 41 97

Her finder du de lokale tilbud og nyheder

Tlf. 97 17 18 11 TILSKUD FRA SYGEF. DK

FRISĂ˜RSTUEN V/ BENTE GULDHAMMER

BESKÆFTIGELSE

AVIS

VIDEBÆK SPJALD

B O O K TI D O NLI NE PĂ… WWW. FRI SO R-STUEN. DK

97 38 10 40 H OV E D G A D E N 3 0 6971 SPJALD

Morgenhür - familiens frisør JasminallÊ 41 ¡ VidebÌk ¡ Tlf. 31 32 32 79 Book tid online pü www.morgenhaar.net

SINKJÆR Book tid online pü www.salonsinkjaer.dk

Introrabat á100 kr. pü første klipning (kun voksne)

VidebĂŚk 97 94 22 11 Spjald 97 96 22 11 Lem 97 34 22 11 Bredgade 37

Hovedgaden 43

Bredgade 67

Videbæk/Spjald Avis UGE 10 2012  

Læs den lokale avis.

Videbæk/Spjald Avis UGE 10 2012  

Læs den lokale avis.