Page 2

Årets ildsjæl i VorgodBarde Borgerforening

Holstebrovejs Auto • • • • •

Service Reparation Forsikringsskader Udskiftning af dæk Vinteropbevaring

Holstebrovejs Auto v/ Henning Laursen Holstebrovej 4 · 6971 Spjald Tlf. 21 26 13 66 www.holstebrovejsauto.dk

Vi tager os af alle mærker personvogne, varevogne samt motorcykler

Følg os på Facebook

LÆS AVISEN PÅ NETTET

Formand for borgerforeningen, Christian Christensen, har savnet at kunne fejre en af de frivillige i foreningen med en titel. Formålet er at hædre den frivillige, der gør en kæmpe indsats, uden egentlig at blive hædret for det. Personen, eller gruppen, er ikke altid synlig, men fuldstændig uundværlig i deres ihærdige arbejde med at foreningen og de praktiske opgaver kommer til at fungere. Det kan sammenlignes med at blive årets leder, årets træner eller årets spiller, siger Christian Christensen. Årets ildsjæl 2018 Om årets ildsjæl i 2018 fortæller Christian Christensen: Han har været med til at løfte vedligehold og kvaliteten af byen. Ikke altid stille og roligt, men effektivt, har han været med til at bygge og forbedre vores faciliteter. En af de før-

ste store opgaver var bygningen af bådebroen, hvor han brugte rigtig mange timer. Han er leder af »Grøn Bande«, hvor han sammen med gruppen er med til at sikre, at vores grønne områder altid ser godt ud. Han laver nye borde/bænkesæt, rydder op og renser krat m.v. og som noget af det sidste, har han brugt meget tid på vores forhindringsbane. Desuden har han passet materialegården til UG, så vi i dag kan finde vores sager. Han er blevet byens pedel! Som næstformand i bestyrelsen sker det også, at vi får lov til at smage hans hjemmebagte brød og kager, så det er også et talent. Desuden er han også aktiv i hjemmeværnet og i diabetesforeningen. Det er en kæmpe indsats han gør, og det kan ses i hele byen. Derfor skal årets ildsjæl gå til Anders Lund.

Anders Lund blev til generalforsamlingen i Vorgod-barde Borgerforening den første modtager af foreningens nye pris: Årets ildsjæl.

Fleksible rammer Sammen med halbestyrer Tove Kølbæk og med den øvrige TGIF-bestyrelses opbakning samlede de et hold voksne kræfter og målte interessen blandt børn og unge. Den oprindelige idé om en ungdomsklub knopskød undervejs med en klubaften også til de lidt yngre børn; en mulighed for at komme i hallen uden nødvendigvis at skulle dyrke sport. Nu er rammerne snart klar. Et

rum bliver indrettet med sofaer og bord til kreative aktiviteter. Selve den gamle skydebane er blevet et fleksibelt multirum med plads til blandt andet airhockey og bordtennis. En gruppe af frivillige voksne vil på skift være i huset, men aftnerne kommer ikke til at have et fast program. - Det bliver meget frit. Man melder sig ind for et halvt år ad gangen, og kan så i øvrigt komme og gå, som man vil,

Videbæk/Spjald Avis · www.videbaekspjaldavis.dk

Troldhede åbner ungdomsklub Lokaler klar til børn og unge i Troldhede Hallens kælder De ældste, og de lidt yngre skolebørn fra Troldhede og Nr. Vium får nu et lokalt sted at mødes med deres kammerater. Efter vinterferien åbner nyindrettede klublokaler med sofahjørner, krea-bord og bordspil i kælderen under

Troldhede Hallen. Onsdag aften for børn fra 3.-5. klasse og torsdag aften for unge fra 6. til 9. klasse. - Når skoleskiftet efter 6. klasse sender de unge mennesker herfra ud på to-tre forskellige skoler, kan det være svært for dem at finde et sted at hænge ud med deres gamle klassekammerater. Nu får de et lokalt tilbud, så de ikke hver gang behøver tage til Kibæk eller Videbæk, når de vil hygge med

vennerne, fortæller en af initiativtagerne Karin Neesgaard Nielsen. Hun blev opmærksom på behovet, allerede da hendes to ældste børn gik videre fra Nr. Vium-Troldhede Skole. Nu går hendes yngste søn i 7. klasse. - Så da skydeklubben rykkede ud af kælderen under hallen, tænkte jeg, at her var muligheden og lokalerne til at gøre forsøget, fortæller Karin Neesgaard Nielsen.

når klubben er åben. Tanken er, at de ældste langt hen ad vejen selv skal fylde rammerne. Om onsdagen bliver der nok lidt flere planlagte og styrede aktiviteter. Det bliver spændende at komme i gang; se hvor mange der kommer og hvordan det udvikler sig, siger Karin Neesgaard Nielsen. /hr

Generalforsamling i Vorgod-Barde med borgmesterbesøg Med mere end 60 deltagere, foregik generalforsamlingen i Vorgod-Barde Borgerforening i god ro og orden. Såvel formandens beretning, som regnskabet, blev således god-

kendt uden kommentarer. Den nye bestyrelse består af Niels Fregerslev Jensen, Christian Christensen, Kirsten Blæsbjerg, Robert Klokmose, Dennis Jørgensen og Anders

Lund. Bestyrelsen måtte, i demokratiets navn, ud i en afstemning, inden posterne kunne fordeles. Efter generalforsamlingen fortalte borgmester Hans Øster-

gaard om »kommunens tilstand«. Ved den efterfølgende spørgerunde, var der en særdeles aktiv spørge- og debatrunde, hvor særligt 3 emner har stor betydning for borger-

ne i Vorgod-Barde – Cykelstien på Kongevejen; nye kommunale byggegrunde samt nyt sundhedshus. Det var en både livlig og intens debat, hvor borgmesteren tålmodigt

lyttede og svarede på spørgsmål, fortæller Christian Christensen.

Kæmpe opbakning til dilettant i Nr. Vium I sidste uge løb Nr. Vium GF’s dilettant af stablen med forestillingen »Forandring fryder – måske«, og det gik over al forventning. Til generalprøven fredag eftermiddag mødte 50 op for at overvære stykket. Halvdelen var helt unge, som gerne ville se, hvad »det der dilettant« er for noget. Til de to aftenforestillinger fredag og

Som dilettantforestillingen i Nr. Vium viste, sker der lidt af hvert på plejehjemmet Solstrejf – og der er bestemt ikke kedeligt!

lørdag var der henholdsvis 110 og 130 tilskuere, som alle havde en forrygende aften, lørdag efterfulgt af fest og dans. Stykket tog sit udgangspunkt på plejehjemmet Solstrejf, hvor alt går sin vante gang. Beboerne har hver deres vaner og kendetegn, det er bestemt ikke kedeligt. Da nye vinde blæser ind over stedet, sker der ting og sager. Det er så moderne med »livslang læring« – men er der mon grænser for, hvad man vil stå model til, når man ellers skal nyde sit otium? Alt i alt nogle forrygende forestillinger – vi glæder os allerede til dilettant i 2020, siger Kim Kruse fra Nr. Vium GF.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Videbæk/Spjald Avis UGE 6, 2019  

Videbæk/Spjald Avis UGE 6, 2019  

Profile for videbaek