Page 1

kirkebladet.nu UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

KIRKE & SOGN I Guds billede - Tegning lavet af

SIDE

3

SIDE

4

SIDE

5

Alma på 4 år

Sommerfest 2018 Salmesangsaften Konfirmander JUNI · JULI · AUGUST 2018

1


SKABT I GUDS BILLEDE Af sognepræst Gustav Eyermann

Forleden læste jeg om en kollega, der er ansat på Rigshospitalet som hospitalspræst. Hun havde taget elevatoren ned fra 16. etage. Et par etager nede stod en med sin datter i en kørestol med spastisk lammelse og ventede. Elevatoren var nærmest allerede fyldt, og de håbede alle på, at moderen ville opgive at presse sig ind. Men hun insisterede på at komme med, og modvilligt rykkede de, der stod i elevatoren, sammen. Hun fornemmede, hvordan ubehaget bredte sig og kunne næsten høre, hvordan folk trak sig tilbage og kiggede væk. Men Lotte, som min kollega hedder, spurgte pigen, hvad hun hed velvidende, at hun nok ikke var i

2

stand til at svare. ”Frederikke” svarede pigens mor og fortsatte: ”Vi har lige været til kontrol efter en stor operation, og det gik bare godt, så nu skal vi hjem og hygge os”. Imens hun kæmpede for at give pigen overtøj på. ”Det må være en kæmpe lettelse” svarede Lotte. De andre i elevatoren kiggede nærmest chokeret på hende – hvorfor snakkede

hun med pigen og hendes mor? Hvorfor skulle hun konfronteres med hende? Da elevatoren nåede stueetagen, kunne folk ikke komme hurtigt nok ud af elevatoren Lotte sagde farvel til pigen og hendes mor og bemærkede, at moderen havde tårer i øjnene. ”Tak for snakken”, sagde hun. Moderen oplevede, at nogen så hendes barn, ikke som handicappet, eller som anderledes, men slet og ret som et menneske. Vi har alle skavanker eller skævheder. Nogens er bare mere synlige end andres. Vi skal se hinanden som skabt i Guds billede, eller som mennesker slet og ret.


NY GRAVERMEDHJÆLPER VED VIVILD KIRKE Vi håber, alle vil tage godt imod vores nye gravermedhjælper, Sandi Eriksen. Sandi bor i Bønnerup med sin familie. Hun er tidligere uddannet på jordbrugsskolen i Kolding og senere som sosu-hjælper i Grenå. Efter en praktik på Ørum kirkegård og efterfølgende job på Åkjærsgård Plantecenter i Rønde, vil hun nu sørge for sammen med Kell at holde vores kirke og kirkegård.

NY GRAVERMEDHJÆLPER VED VEJLBY KIRKE Velkommen til Annette. Ny i job ved Vejlby kirke som kirkegårdsmedhjælper. Anette Pedersen er 46 år, bor i Nørager, er gift og har 3 børn. Hun har tidligere arbejdet på Urtegården i Vivild. Anette er oprindelig uddannet pædagog. 

Vejlby Menighedsråd

Hjertelig velkommen - vi glæder os til samarbejdet med dig.

Peter Sørensen Formand - Vivild Menighedsråd

VIVILD OG VEJLBY

DÅBSKLUDE Vi er begyndt at strikke dåbsklude i Vejlby Sognegård, for at alle dåbsbørn i Vejlby kirke kan få et minde med hjem fra deres dåb i form af en dåbsklud. Vil du være med? Vi kan sagtens være flere!! Vi mødes i Vejlby Sognegård den 2. tirsdag i måneden kl. 9.30 til en kop kaffe, strik og snak. Vi har garn og mønstre, så du skal bare medbringe dine strikkepinde nr.3 Vi mødes følgende tirsdage:

VIVILD SOGNEHUS

HUSK!! - SOMMERFEST 2018

DET SKER

VEJLBY KIRKE

VIVILD KIRKE

Fredag d. 24. august kl. 18.00 er der igen i år sommerfest i haven ved Sognehuset i Vivild. Vi synger, får noget godt at spise og hygger os sammen. Vi afslutter med en koncert i kirken, der starter ca. 20.30. Her kommer der en folkesanger fra Silkeborg, ”Bess”, og underholder med nordiske viser, skotske og irske ballader. Alle er hjertelig velkommen, men husk tilmelding senest fredag d. 17. august 2018 til Tove Højlund, mobil: 5150 2779, e-mail: tovemh@gmail.com · Peter Sørensen, mobil: 2271 5658, e-mail: peter@norddjursnet.dk

Hilsen og på gensyn Vivild og Vejlby menighedsråd

12. juni 14. august Yderligere oplysninger: Grethe Friberg tlf. 2174 2261

3


DET SKER

VEJLBY KIRKE

SALMESANGSAFTEN i Vejlby Kirke den 13. juni kl. 19.30. Vi skal høre om – og synge salmer fra det nye salmebogstillæg: 100 Salmer. Mange forfattere og komponister vil gerne lave salmer til vores folkekirke. På det grundlag har der været nedsat en redaktion på 8 personer, som har udvalgt de salmer, der nu findes i det nye tillæg. 100 salmer blev udgivet i sommeren 2017 og er købet til mange af landets kirker, bl.a. Vivild og Vejlby kirker. Per Rasmus Møller vil spille og Henning Rasmussen synge. Vivild og Vejlby Menighedsråd

VIVILD OG VEJLBY

SOMMERKONCERTER I VIVILD OG VEJLBY KIRKER 2018 Vivild Kirke onsdag den 20. juni kl. 19.30 Sangerinden Susanne Bie synger danske sange og populære klassikere. Per Rasmus Møller på orgel Vejlby Kirke onsdag den 27. juni kl. 19.30 Sommerkoncert på Vejlby Kirkes klokkespil. Ved klokkespillet: Per Rasmus Møller Vejlby Kirke onsdag den 8. august kl. 19.30 Troldmanden og hans lærling. Orgelprofessor Ulrik Spang Hansen, Aarhus og orgelstuderende Jonas Hellesøe spiller på Vejlby Kirkes to orgler både hver for sig og sammen. Fra kl. 19.00: Musik på Vejlby Kirkes klokkespil v. Per Rasmus MøllerVivild og Vejlby Menighedsråd VIVILD OG VEJLBY

SOMMERENS GUDSTJENESTER Busgudstjeneste

Aftenandagt i Vejlby Kirke

Igen i sommer rykker vi ud af kirken, d. 1. juli kl. 11.00, ved en busgudstjeneste, hvor vi kører ud i det blå og holder gudstjeneste under åben himmel, griller en pølse og hygger i det fri. Vores chauffør er igen i år Knud Egon Christensen. Arrangementet er gratis. Tilmelding kan ske til Knud på tlf. 8748 0804, mobil 2170 3144 eller Lis på 8648 6838, mobil 2031 4438 senest d. 25. juni.

Som noget nyt vil der være aftenandagt i Vejlby kirke to onsdage i juli - d. 11. og d. 25. juli kl. 20.00.

På plænen ved Sognehuset i Vivild Hvis vejret tillader det, holder vi gudstjenesten d. 15. juli kl. 11.00 på plænen ved Sognehuset. Herefter byder menighedsrådet på kaffe og kage. I tilfælde af regn flytter vi ind i kirken. Der vil være bænke at sidde på, men hvis nogen har behov for ekstra komfort, bedes de selv medbringe en stol.

4

Her vil der være lejlighed til at sidde i kirkerummet en halv times tid med fokus på stilhed og eftertænksomhed, med færre ord og med meditativ musik som det bærende.

Søndag d. 19. august kl. 14.00 er der klokkespilsgudstjeneste foran Horders portal – Vejlby Kirke.

Hilsen og på gensyn Vivild og Vejlby menighedsråd


KONFIRMANDER I VIVILD OG VEJLBY KIRKER 2018: Vivild kirke Aksel Christian Bakmand Salomon Sigfusson Balthasar Sigfusson Robin Low Johnsen Rebecca Michelle Hansen Emma Bak Sørensen Oliver Ankerstjerne Ølgaard Nielsen Katrine Rindom Søby Vejlby kirke Oliver Julsgaard Schmidt Emil Bakkestrøm Thomassen Mads Elstrup Pedersen Milan Østergaard Nielsen Lærke Vitting Allersglimt Andersen Sofie Øgendahl Pedersen Rosalia Johnsen Kjeldsen Camilla Andersen Malene Storgaard Nikolai Ankerstjerne Sejersen Morten Fisker Nikolai Sølver Petersen Jesper Brandt-Skipper

VIVILD SAMLEDE HÅB Søndag den 11. marts trodsede nogle få personer det noget ustabile forårsvejr, og gik ud for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. I Vivild indkom der kr. 2.880,00, dertil kommer de beløb, som er indtastet på mobilepaye, som vi ikke har mulighed for at medregne. Tusind tak til de personer som trofast går en runde, og tak til de personer som gav en pæn skilling. Pengene er afsendt til Folkekirkens Nødhjælp, som sørger for de kommer ud, hvor de kan gøre gavn. Reserver allerede nu søndag den 10. marts 2019. Måske du kunne have lyst at være indsamler.

Med venlig hilsen Kirsten Hørning Pedersen Indsamlingsleder i Vivild I Allingåbro indkom der kr. 542,00

AKTUEL INFO

VIVILD OG VEJLBY

Minikonfirmander I Vivild Kirke jul 2017

Minikonfirmander I Vejlby Kirke påske 2018

5


AKTUEL INFO 6

LIGE VÆRDIGE I FÆLLESSKABET Af Lars Seeberg, provst i Norddjurs Nu har jeg været provst i Norddjurs i tre måneder, og jeg synes stadig, det er rigtig godt at være provst, og oven i er det spændende og sjovt og meget meningsfuldt – og jeg møder kun gode folk, som gerne vil udrette noget for vores fælles folkekirke. Som I nok ved, hedder jeg Lars Seeberg. Jeg er gift til Seeberg-navnet. I min barndom gik jeg rundt på Koldingegnen og hed Lars Lund Hansen. Der blev jeg KFUM-spejder, og mødet med nogle stærke spejderledere lærte mig at gå til enhver opgave med friskt mod – og at gå efter den rigtige løsning fra starten. De lærte mig også om kristendom og om troens glæde, og dét er vel, hvad jeg prøver at leve efter. I mange år har jeg arbejdet målrettet med at give kristendommen videre til børn og unge – både spejdere og konfirmander, og dér kan jeg se, hvor vigtigt det er, at Folkekirken er levende og aktiv og nærværende. Sidenhen kom jeg i bestyrelsen for Kirkefondet, som arbejder for at støtte folkekirken i at skabe god kirke for den lokale menighed, i byen eller på landet. Og alt imens var jeg sognepræst i 31 år i det samme store sogn, hvor jeg arbejdede for at udvikle den lokale kirke og holde den levende og nutidig. Sammen med min kone Inga besluttede jeg at søge andre udfordringer, og jeg mener at kunne se store perspektiver i provstestillingen i Norddjurs. Jeg tænker, at den strukturændring, som var på vej i Norddjurs, da jeg søgte hertil, kommer til at tegne fremtiden for hele folkekirken inden længe – når nu Norddjurs viser vejen. Måske er det, fordi jeg kommer til Norddjurs udefra, at jeg tillader mig at se den store strukturændring som en ny og

god mulighed for de mange gamle sogne i det skønne landskab på Djursland. Jeg har opdaget, at man hele vejen igennem provstiet næsten kan se fra det ene kirketårn til det næste – men også, at der i nogle sogne ikke bor ret mange mennesker. Der vil altid være en risiko for, at de yderste og de mindste sogne bliver nedprioriteret, for at der kan være kræfter til de større sogne. Dét er jo netop, hvad der sker, når præstestillinger flyttes fra landet til storbyen. Men den kristne kirke er et fællesskab, og ingen har glæde af, at nogen skubbes ud eller bliver glemt. Derfor kan den nye struktur blive til stor glæde for alle i provstiet, store og små sogne. Med de tre store pastorater er alle i pastoratet, både præster og menighedsråd, lige ansvarlige for alle sogne og kirker i pastoratet, og desuden fælles om både gudstjenester, konfirmander, begravelser, babysalmesang og plejehjem. Det væsentligste er for så vidt, at alle sogne, store og små, er jævnbyrdige i pastoratet og lige vigtige for fællesskabet. Og alle præster er ligeværdige i fællesskabet, hver med de styrker og ressourcer, de nu bringer ind. Der kunne altid være en risiko for – og nogen kunne frygte for – at de små sogne engang vil blive nedlagt eller underlagt andre. Men nu er der tale om, at alle samvirker til det fælles bedste. Så kan det godt være, at alle ser en slags fornuft i, at ikke alle kirker skal have gudstjeneste hver søndag, eller at konfirmanderne faktisk har det sjovere sammen med deres skolekammerater – det kan man tillade sig, fordi det ikke betyder, at nogen bliver skubbet ud – alle er jo lige værdige i fællesskabet. Og jeg er helt sikker på, at både præster og menighedsråd vil opleve glæden ved at tænke og arbejde sammen og inspirere hinanden og gøre nye ting sammen. Jeg ser egentlig ikke andet end gode muligheder.


DØBTE Anders Kurt Bækgaard Forager Asta Hedegaard Asta Kvist Lærke Vitting Allersglimt Andersen Max Birk Topholm Døbt I Vejlby 3. februar Anders Kurt Bækgaard Forager

Døbt i Vejlby 3. februar Asta Hedegaard

Døbt I Vejlby 3. februar Asta Kvist

Døbt i Vejlby 18. marts Lærke Vitting Allersglimt Andersen

VIEDE Nicoline & Michael Pedersen

Døbt i Vejlby 1. april Max Birk Topholm

SIDEN SIDST

VEJLBY

Bryllup i Vejlby 7. april Nicoline og Michael Pedersen

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

FRA BØRNENES PERSPEKTIV! Af Peter Sørensen, fmd. for Vivild Menighedsråd

Uanset hvad, kunne mange voksne godt trænge til at se tingene igen fra børnenes perspektiv. Den åbne, umiddelbare, enkle tilgang til at se og beskrive tingene og sætte pris på det, vi har lige omkring os. Denne udgaves forsidebillede, der er tegnet af Alma på 4 år, siger for mig, at man skal prøve at forstå verden, derfra hvor man står. At vi alle er skabt i Guds billede. Med alle de forskelligheder vi rummer, er det også det, der styrker og samler os, ikke mindst vil der derigennem altid være spirende liv og håb. Indsatsområder I Vivild menighedsråd har vi haft en snak om indsatsområder i den kommende tid. Der var stor tilslutning til at sætte fokus på børnene og tænke det ind i et samarbejde med andre organisationer, der vil være med.

Udover dette vil vi også gå i gang med at undersøge behovet for at oprette sorggrupper, da det er vores umiddelbare indtryk, at der er mange, der føler sig efterladt med en sorg, der er svær at bearbejde og dermed håndtere fremad i livet. Struktur Med hensyn til strukturforandringerne i forbindelse med besparelser på præstestillingerne, har vores biskop nu besluttet, at den vestlige del af Norddjurs skal udgøre et stort pastorat. Der går derfor et stort arbejde i gang med at få dette til at fungere på bedst mulig måde. Hvilke eventuelle konsekvenser det vil få for vores sogne, er endnu ikke klart, men vi går selvfølgelig positivt ind i dette arbejde til fælles bedste. Klokkespil i Vivild? Der har i mange omgange været talt meget om at få etableret et klokkespil ved Vivild kirke, men det er ikke lykkedes, da det ofte er en meget dyr omgang, som nemt kan løbe op i 1.5 mill. kroner. Vi er nu løbet ind i muligheden for at få etableret det til ca. 550.000,- kr., idet vi kan købe et brugt klokkespil med klokker fra det hollandske støberi Petit & Fritsen, der er kendt for at levere nogle af verdens fineste klokker, med i alt 31 klokker. Jeg håber, at alle organisationer i Vivild vil være med til at bakke op om dette projekt. Udover at det leverer flot musik ud over byen, når der er ting, der skal fejres, vil det også sætte Vivild i fokus som by nr. 105 i Danmark, der har et klokkespil.

8

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD Tirsdag d. 19. juni kl. 9.00 Tirsdag d. 21. august kl. 9.00

Vi går nu i gang med at søge midler igennem forskellige fonde og eventuelle donationer, idet et sådant projekt ikke kan finansieres igennem de midler, der tilgår kirken. Velkommen Sandi På kirkegården har vi nu ansat ny gravermedhjælper, Sandi Eriksen. Hun vil sammen med Kell sørge for, at alt fremstår på bedste måde, og jeg håber, alle vil tage godt imod hende. Hen over sommeren vil der være en blanding af aktiviteter, foredrag og musik, i tæt samarbejde med Vejlby. Så på gensyn til dette, og ikke mindst til vores sommerfest den 24. august i haven ved Vivild Sognehus. Alle er hjerteligt velkomne. God sommer

Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Peter Sørensen, Kirsten Hørning Pedersen, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 27. juni 2018 til Vera Mikkelsen


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MENNESKET SKABT I GUDS BILLEDE Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

Et barnebarn stillede mig spørgsmålet, om Gud har skabt alle mennesker. Det svarede jeg bekræftende på. Mennesker med alle slags hudfarver? Ja, alle mennesker understregede jeg. Så kom det lammende spørgsmål: Har Gud også skabt Hitler? Ja, det måtte jeg jo også svare ja til. Det gav anledning til en dybere samtale om, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede, og om hvordan vi forvalter den gave, livet er. Og hvordan livet former os til den, vi er. Mangfoldighed og fællesskab Mangfoldigheden møder vi hver eneste dag. Både i vores lille fredelige hjørne af Danmark, og i de større sammenhænge. Vi bliver bombarderet med mangfoldigheden i medierne og såmænd også i vores hverdag. På kirkebænken sidder vi med vores mere eller mindre synlige forskelligheder. Og alligevel ved vi, at vi hver og en er skabt i Guds billede. Han overlader ikke noget til tilfældighederne. Hvordan vi så forholder os til disse forskelligheder, er et helt andet spørgsmål. Er vi gode nok til at trække de mennesker, som er meget anderledes end os selv, ind i fællesskabet? Åbner vi vores øjne og ører og ser rigdommen i forskelligheden? Lader vi en fremmed slippe ind i vores trygge og velkendte verden uden at have en masse fordomme? Et menneske kan ikke tåle at være ensom. Kan ikke tåle at stå udenfor et fællesskab. Organisationen ”Læger uden grænser” udsender et par gange i året et blad, der fortæller om deres

arbejde. Det sidste nummer har et på en gang livgivende, men også barskt billede på forsiden. I et krigshærget område ser man 3-4 børn, der leger. Der stråler glæde og ikke mindst fællesskab ud af billedet. Disse børn prøver at overleve ved at skabe et fællesskab i legen. Børn, der føler sig som en del af et fællesskab, vil tage dette fællesskab med sig ind i voksenlivet. I legen er du ikke ensom. Der er brug for, at du deltager. Sådan er det også med os voksne. Kommer du et andet menneske i møde og viser, at ”dig har jeg brug for”, accepterer du dette menneske. Vi kan ikke alle gøre en lige stor indsats, men alt har betydning i den store sammenhæng. Forskelligheden er vigtig. Vi kan bidrage til fællesskabet, netop fordi vi er forskellige. Hvis vi alle var organister, var der ingen til at lave kaffe. Og omvendt!! I Vejlby menighedsråd har vi længe set betydningen af at være fælles. Derfor har vi et godt og frugtbart samarbejde med Vivild menighedsråd. Og fra 1. august skal vi indgå i et endnu større fællesskab. Nemlig Vestdjurs pastorat. Vi ser frem med spænding til at skulle få det til at fungere med 9 andre menighedsråd. I vores egen lille andedam, Vejlby, sker der også spændende ting. Vi har, når dette blad udkommer, haft Annette Pedersen i arbejde på kirkegården i ca. 2 måneder. Vi håber, hun har følt sig godt modtaget både af kolleger og brugere. Forhåbentlig er vores Sognegård også kommet til at se bedre ud, både udenfor og måske indenfor. Ikke vilde og voldsomme forandringer. Men lidt har også ret.

MENIGHEDSRÅDSMØDE I VEJLBY SOGNEGÅRD Tirsdag den 19. juni kl. 17.00 Onsdag den 15. august kl. 19.00

Konfirmation og pinse er overstået, og så er det kirkens ”hverdag”, der står for døren. Trinitatis med den grønne liturgiske farve. Den fredelige arbejdstid. Godt nok er der sommerferie ind imellem, men ingen kirkelige højtider. Tid til at arbejde i fred og ro. Sommerkoncerter, grillfest i Vivild Sognehus` have og kirkevandringer. Alt sammen ting, som bidrager til fællesskabet. Også i sommerperioden. God sommer til alle.

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK

Juni Kl. 9.00 I østen stiger solen op Kl. 12.00 En yndig og frydefuld sommertid Kl. 15.00 Det dufter lysegrønt af græs Kl. 18.00 Danmark nu blunder den lyse nat

Juli Kl. 9.00 Morgenstund har guld i mund Kl. 12.00 Lover den Herre Kl. 15.00 Sommersalme Kl. 18.00 Nu er jord og himmel stille August Kl. 9.00 Nu rinder solen op af østerlide Kl. 12.00 Sensommervise Kl. 15.00 Menuet af Bach Kl. 18.00 Nu går solen sin vej

9


DIVERSE Søg fonds­ penge Drenge fra Vivild sogn i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild.

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på vores hjemmeside www.spejdernet.dk/vivild om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. Spejderleder: Louise Bramming. Tlf. 6128 9092. MØDER Bævere og Ulve: Mandag 16.30-18.00. Spejdere: Onsdag 17.00-19.00 LOPPEMARKED afholdes på Langhøjskolen 2. juni kl. 10.00 – 13.30

VEJLBY

VIVILD INDRE MISSION Møderne foregår i Vivild Missionshus, Århusvej 8, kl. 19.30, hvis ikke andet er angivet. Alle er meget velkomne! JUNI Torsdag d. 7. Møde v/Frede Møller, Ans. Torsdag d. 14. Afslutningsmøde hos Majbritt og Svend, Nordkystvejen 53. JULI 27. juli - 4. aug. Bibelcamping i Skovgårde. AUGUST 4. - 10. aug. Seniorcamping i Skovgårde. Torsdag d. 23. Møde v/Chr. P. Olesen, Ejstrupholm. Torsdag d. 30. Møde v/Lars Jensen, Fjellerup.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen. SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00.

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus – se hjemmesiden Vejlby: Tlf. 2173 5407 Vivild: Tlf. 2215 0181

10

SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter 18.30-20.30. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 8643 9559. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO BÆVERE: Drenge i 0.-1. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. ULVE: Drenge i 2.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.3019.00 i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. JUNIOR OG TROP: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30 Kontakt­person: Gruppeleder Lissa Pedersen, tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

LÆS OM KOMMENDE ARRANGEMENTER OG FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ www.sogn.dk • www.vivild-vejlby.dk Facebook

Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk


KIRKELIGE ADRESSER

ARRANGEMENTSKALENDER JUNI Onsdag d. 13. juni kl. 19.30

Vejlby Kirke

Salmesangsaften

Onsdag d. 20. juni kl. 19.30

Vivild Kirke

Sangerinden Susanne Bie synger danske sange og populære klassikere.

Onsdag d. 27. juni kl. 19.30

Vejlby Kirke

Sognepræst i Vivild-Vejlby Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6017. E-mail: ge@km.dk Kontortid: Torsdag kl. 10.00-13.00 Kordegn Lisa Boye Knudsen, tlf. 8648 1312. Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. E-mail: lbk@km.dk Træffes tirsdag og torsdag kl. 9-13. Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk

Sommerkoncert på Vejlby Kirkes klokkespil v. Per Rasmus Møller.

Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk

JULI

Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk www.sogn.dk

Onsdag d. 11. juli kl. 20.00

Vejlby Kirke

Aftenandagt

VIVILD

Onsdag d. 25. juli kl. 20.00

Vejlby Kirke

Aftenandagt

Vejlby Kirke

Orgelprofessor Ulrik Spang Hansen, Aarhus og orgelstuderende Jonas Hellesøe spiller på Vejlby Kirkes to orgler.

Menighedsrådsformand Peter Sørensen, Granvej 9, Hevringholm, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6004 / 2271 5658 E-mail: peter@norddjursnet.dk

AUGUST Onsdag d. 8. august kl. 19.30

Fredag d. 24. august kl. 18.00

I haven ved Sognehuset

Sommerfest med spisning. Afsluttes ca. kl. 20.30 i kirken med folkesanger ”Bess” fra Silkeborg.

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk Træffetid tirsdag og torsdag kl. 9-13.

Graver Kell Laursen Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804 E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6903 eller 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Peter Jørgensen Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

Søndag d. 3.

1. s.e. trinitatis

(Se Vejlby)

14.00 CBJ Kirkekaffe

Søndag d. 10.

2. s.e. trinitatis

9.30 CBJ

(Se Vivild)

Søndag d. 17.

3. s.e. trinitatis

11.00

9.30 Kirkekaffe

Søndag d. 24.

4. s.e. trinitatis

9.30 Kirkekaffe

11.00

Søndag d. 1.

5. s.e. trinitatis

11.00 Busgudstjeneste*

(Se Vivild)

Søndag d. 8.

6. s.e. trinitatis

9.30

11.00

JUNI

JULI

Onsdag d. 11.

20.00 Sommerandagt*

Søndag d. 15.

7. s.e. trinitatis

11.00 Gudstjeneste v. Sognehuset* Kirkekaffe

(Se Vivild)

Søndag d. 22.

8. s.e. trinitatis

9.30

11.00

Onsdag d. 25. Søndag d. 29.

20.00 Sommerandagt* 9. s.e. trinitatis

11.00

9.30 Kirkekaffe

Søndag d. 5.

10. s.e. trinitatis

9.30 Kirkekaffe

11.00

Søndag d. 12.

11. s.e. trinitatis

11.00

9.30 Kirkekaffe

Søndag d. 19.

12. s.e. trinitatis

11.00

14.00 Klokkespilsgudstjeneste

Søndag d. 26.

13. s.e. trinitatis

11.00

9.30

Præst hvor intet andet er anført: Gustav Eyermann

CBJ: Charlotte Bjarning Johansen tlf. 8648 3308

AUGUST

KIRKEBIL kan benyttes til gudstjenester i Vivild og Vejlby Kirker. Ring senest kl. 18.00 dagen før. I Vivild til Vivild Taxi 8648 6099 - I Vejlby til Grund Taxi 8648 1390.  Vivild og Vejlby Menighedsråd

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag d. 6. juni kl. 14.30

Signe Helbo

Onsdag d. d. 4. juli kl. 14.30

Gustav Eyermann

Onsdag d. 1. august kl. 14.30

Charlotte Johansen

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

102

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 3 - 2018  
Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 3 - 2018