Page 1

KIRKENYT

4 IDEBÆK SOGN SÅ FIK VI ET KIRKESKIB

”Har I ikke et kirkeskib?” - bliver der sommetider spurgt. ”Nej, sådan et er der ikke i Videbæk kirke.” Det vil sige: En dag havde vi en hel masse. Børnene havde foldet dem i papir. Et par stykker var rigtig store.

op, når der bliver storm i mit liv. Et af mine favoritord er fra 5. Mos 31,8:

Jeg holder meget af kirkeskibe, for de fortæller mig, at jeg ikke er alene.

Det giver virkelig frimodighed til at gå i gang med udfordringer, som kan se uoverskuelige ud.

Det er forskelligt, hvad der udfordrer os og gør os nervøse, måske til med bange. Vi ved ikke, hvad der pludselig kan vælte ned over os og true vores liv og hverdag.

Johannes Esmarch

Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!

Derfor holder jeg af et kirkeskib, for så dukker der en fortælling op i mine tanker. Den siger mig, at jeg ikke er alene. Det er fortællingen om en nat på Genesaret sø, hvor disciplenes lille båd var ude i en forfærdelig storm, hvor båden var ved at kæntre. Men Jesus var med. Normalt har hverken storm eller bølger ører, men den nat hørte de efter. Og da Jesus befalede dem at lægge sig, blev der med det samme blik stille. Jeg har stor glæde af at gemme fortællinger og ord fra Bibelen i min hukommelse, så de dukker

INDHOLD Roderi i kirkehuset 2 Ung familie til gudstjeneste 3 Foreningskalender 4 Sket i kirken 7 Menighedsrådsvalget 7 Gudstjenester 8

NR. 4 • 2012

www.videbaek-kirke.dk


Kirkelig vejviser Kirkekontoret Gl. Kongevej 22A 6920 Videbæk tlf. 97 17 15 66 Tirs. 8.30-12, tors. 8.30 - 14 Præster Johannes Esmarch Kirkebogsførende Gl. Kongevej 20, Videbæk Tlf. 97 17 10 83 Mail: jes@km.dk Træffes bedst tirsdag fredag kl. 11.30-12.30 Flemming Harpøth Møller Gl. Kongevej 22 A 6920 Videbæk Tlf. 21 31 26 96 Mail: fhm@km.dk Kirkegårdskontoret (Videbæk kirke) Gl. Kongevej 22 , Videbæk Tlf. 97 17 26 96 Carlo Mouridsens kontortid: Træffes bedst mandag - fredag kl. 8-9 Kirkeværge Jørgen Andersen Vandmøllevej 7, Videbæk Tlf. 97 17 29 98 Menighedsrådsformand Kai Lysgaard Svanevej 26, Videbæk Tlf. 97 17 19 27 Organist Gudrun Smed Madsen, Glenten 5, Videbæk Tlf. 97 17 21 16

2

Roderi i kirkehuset Vi kigger ind i kirkehuset en fredag eftermiddag. Der er livlig aktivitet. En mor med en boremaskine, mens børn sidder ivrig omkring. Drenge, der hamrer søm i. Piger, der laver smykker eller klipper figurer. Tapet bliver foldet til store skibe. Et sted prøvesejles en båd i et badebassin. Hvad sker der dog? Prøvesejllads ved M

essy Church.

Det er Messy Church for hele familien. Børnene siger: ”Alle tiders.” Rundt omkring i kirkebladet er der billeder fra aktiviteterne sidste gang. Hver gang har et nyt tema. sy Church.

Spændende Mes

Den kirkelige situation Det er med sorg, at vi må konstatere, at folketinget har vedtaget en lov om vielse af par af samme køn, og 8 ud af 10 biskopper har udarbejdet et ritual til vielse af par af samme køn i kirken. Det er vores grundlæggende overbevisning, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde. Kirkens tro bygger på Bibelen, og her er der ikke givet mandat til at velsigne forholdet mellem to mennesker af samme køn. Derfor kan vi ikke medvirke ved en sådan handling. Selvom der er indført et ritual, der er i modstrid med kirkens bekendelse, hindrer det os ikke i at samles som folkekirke lokalt. Det hindrer os heller ikke i at forblive tro over for Guds ord. Vi vil derfor arbejde for, at vi fortsat her i Videbæk kan have et godt og levende fællesskab omkring kirken, sådan at man kan føle sig velkommen her. Flemming Harpøth Møller Johannes Esmarch


Ung familie går til gudstjeneste Vi har stillet familien Thesbjerg et par spørgsmål om, hvordan de oplever gudstjenesten i dag, og hvilke forventninger de har til vores kirke. ET FÆLLES PROJEKT Familien Thesbjerg består af Linda og Simon samt deres 3 børn, Selma, Villads og Kalle. Simon er læge og Linda arbejder som lærer. De er glade for at komme i kirken og synes, der foregår rigtig mange gode ting. De sætter pris på, at menigheden inddrages ved nogle gudstjenester, f.eks. tekstlæsning, og at der arrangeres noget specielt ved enkelte gudstjenester, som lovsang, børnekor, lejlighedskor ved f.eks. Langfredagsgudstjenesten. Afvikling af altergang med medvirken af nogle fra menigheden bliver også nævnt som noget positivt. Alle disse ting er med til at give følelsen af, at gudstjenesten er et fællesprojekt.

DET FORVENTER VI Linda og Simon nævner 2 ting - forventningen til fællesskabet, at der er et godt fællesskab i menigheden - og forventningen til forkyndelsen. De oplever at få »fyldt på« ved gudstjenesten, og ser det også som en tjeneste for Gud at deltage i gudstjenesten. Fremadrettet har de forventning/ønske om, at det må blive en endnu større menighed og til, at det gode fællesskab må fortsætte. Lena Storgaard Pedersen

GODT MED LIDT FORSKELLIGT Der er en god balance mellem den traditionelle gudstjeneste med faste rammer og nye tiltag med Messy Church og Rytmisk gudstjeneste. OGSÅ PLADS TIL BØRN Det er en flot kirke, og siden udbygningen er det også blevet nemt at have børnene med. Det er dejligt med sidefløjene, hvor der er legetæppe til børnene - plads til børnene og vore 2 præster kan koncentrere sig. Fra sidefløjene er der også mulighed for at komme ud uden at forstyrre for meget. Kirkekaffe i kirken ses også som positivt og noget, som er med til at give et fællesskab.

Familien Thesbjerg

3


Indre Mission

4

September Mandag d. 3. Mandag d. 3. Tirsdag d. 4. Tirsdag d. 11. Fredag d. 14. Lørdag d. 15. Torsdag d. 20. Fredag d. 21. Tirsdag d. 25.

kl. 19.30: Bedemøde. kl. 14.30: Kvindemøde. kl. 19.30: Møde v. missionær Henrik Dideriksen. kl. 19.30: IMs fødselsdags fest. Tale v. hovedbestyrelses medlem Anders Kruse Elmholdt, Struer. »ReUnite« medvirker. kl.19.30: Hyggeaften for enlige piger. kl. 8.30: Rundstykker og derefter hovedrengøring indtil kl. 12.00. kl. 14.30: Seniormøde. Bent Larsen, leder på Arken i Esbjerg. I LMs missionshus Høgevej 3. kl. 18.00: Fællesaften. Spisning 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Ingen tilmelding. Kl.19.00: Høstfest. Emne: Givertjeneste v. Lene Kjær Andersen, fritidsforkynder i IMU. Der vil være børneprogram. Lotteri - hver familie medbringer mindst 1 gevinst á 25 kr. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene.

Oktober Mandag d. 1. Onsdag d. 3. Torsdag d. 4. Tirsdag d. 9. Torsdag d. 11. Mandag d. 15. Tirsdag d. 16. Fredag d. 19. Tirsdag d. 23.

kl. 19.30: Bedemøde. kl. 19.00: Oktobermøder: Vorgod Kirke, sognepræst Morten Mouritzen. kl. 19.30: Oktobermøder: Emaus Vorgod, missionær Søren Grysbæk. kl. 19.30: Lovsang og forbøns aften. kl. 14.30: Seniormøde v. Ruth og Peder Jørgensen, Isenvad. Forhenværende missionærer i Thailand. kl. 14.30: Kvindemøde, besøg af Susanne Tjagvad Madsen fra Cambodja. kl. 19.00: Ydremissions gudstjeneste i Videbæk Kirke v. missionær Regin Benner, Mission Afrika. Efterflg. kaffe i Kirkehuset. kl. 19.30: Hyggeaften for enlige piger. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene.

Torsdag d. 25. Tirsdag d. 30. Onsdag d. 31.

kl. 19.30: Lovsangs- og forbønsgudstjeneste i Videbæk Kirke. Møde i Skjern Hallen. Møde i Skjern Hallen.

November Torsdag d. 1. Møde i Skjern Hallen. Fredag d. 2. Møde i Skjern Hallen. Mandag d. 5. kl. 19.30: Bedemøde. Fredag d. 9. kl. 19.00: Familieaften v. Niels Kousgaard, Kristen Pædagogisk Institut. »Kids for Jesus« med virker. Mandag d. 12. kl. 14.30: Kvindemøde. Tirsdag d. 13. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene. Torsdag d. 15. kl.14.30: Seniormøde v. mands kor fra Ølgod. (Hos LM Høgevej 3) Tirsdag d. 20. kl. 19.30: Ordet og Israel aften, v. landssekret.Torben Mathiesen Tirsdag d. 27. kl. 19.30: Brorsons liv og salmer v. sognepræst Peter Albek Noer, Nykøbing Mors. Indsamling til bibelskolen i Sikonge. Fredag d. 30. kl.19.30: Hyggeaften for enlige piger. Hvor der ikke står andet foregår møderne Nygade 10. Henvendelse vedrørende programmet: Jørgen Mortensen, tlf. 7546 8289.

Indre Missions telefonandagt tlf. 97 42 76 44 - 97 42 76 86

Videbæk IMU Vi er en samling kristne unge, som mødes hver onsdag kl. 19.30 på Nygade 10 i Videbæk. Vores aftener består som regel af ting som: sociale aftener, bibelstudie, emneaftener, der er dog også andre ting på programmet. Vi er meget åbne overfor nye mennesker, og ønsker inderligt at flere skal komme til - hjerteligt velkommen skal du være! Ved ønske om flere oplysninger kontaktes Mathias Markussen på tlf. 2993 9506. IM’s hjemmeside: www.videbaek.indremission.dk

Teenklubben Mandag aften kl. 19.00-21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10. Alle unge fra 7. - 10. klasse er meget velkommen. Evt. henvendelse til Kurt Andersen, tlf. 9717 2511.


Stjerneglimt Stjerneglimt er for alle børn fra 3. til 6. klasse. Vi glæder os til at se dig!!! Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10, hvis ikke andet er nævnt. Evt. henvendelse til Jens Kr. Plougmann, Søndergade 55, 6920 Videbæk, mobil: 2682 4643.

Fredagsklubben Fredagsklubben er for alle børn fra 3 til ca. 10 år. Hver gang vi mødes, hører vi bibelfortællinger, synger og leger, hygger os og har det sjovt og rart med hinanden. Fredagsklubben er en del af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Når vi ses i børneklubben, foregår det fredage fra kl. 16.00-17.30 i Videbæk Indre Missions hus, Nygade 10. Vi glæder os til at være sammen med dig! Yderligere oplysninger om f.eks. program kan fås hos formand Susan D. Andersen på tlf. 9717 3504.

Luthersk Mission LM Videbæk er åben for alle. LM er ikke et lukket foretagende, hvor man skal være medlem for at være med. Tværtimod! Alle er velkomne til at være med ved LM’s arrangementer. LM’s formål er at alle mennesker må høre Bibelens budskab og komme til tro på Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser - den eneste, der kan give mennesker evigt liv. Derfor er LM åben for alle. Velkommen. Læs mere om vores aktiviteter og se det aktuelle program på www.lmvidebaek.dk. Evt. henvendelse til Svend Aage Kronborg, Ejstrupvej 20, 6920 Videbæk, tlf. 9717 8418.

LMULuthersk Missions Ungdom Hver torsdag kl. 19.30 Ungdomsmøde. Se annonce i Videbæk Ugeavis. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Kenny Pedersen, Tværvej 15, 6920 Videbæk, tlf. 2191 9205.

LM • Junior/teenklub Hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 21.00 på Høgevej 3. For alle i alderen fra 3. til 10. klasse. Yderligere oplysning ved henvendelse til: Ola Soppeland, Nygade 25, 6920 Videbæk, tlf. 6082 1109, eller Ulrik Mouridsen, Bøgelundsvej 21d, 6920 Videbæk, tlf. 2297 9776.

LM Klubben LM klubben er for alle, der går i 7. klasse og op til 25 år. LM Klubben er hver fredag aften kl. 19.30. Klubben er det sted, hvor folk hygger sig med brætspil, pool, wii med mere. Hver aften er der en andagt, hvor der er en, der læser en andagt eller siger noget ud fra biblen, og vi synger nogle sange. LM Klubben er det perfekte sted for at lære andre at kende, og vi glæder os til at kende dig. LM Klubben finder sted i missionshuset på Høgevej. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Morten R. Jensen, Guldregnallé 30, 6920 Videbæk, tlf. 2059 2210.

Spiren (LM’s

børneklub)

For alle børn fra 3 år. Kom og vær med til at høre fortællinger fra Bibelen. Vi har kammeratskab, vi leger, synger og meget andet. September Tirsdag d. 4. Tirsdag d. 11. Tirsdag d. 18. Tirsdag d. 25.

Vennedag - tag en ven med i Spiren. Indbydelse følger. 5000 bliver mætte - Mark. 6, 30-44 Vi får besøg af Trine Hjøllund Vi skal høre om Moses. 2. Mos. 1 + 2, 1-10 Fra prins til fårehyrde. 2. Mos. 2, 11-25

Oktober Tirsdag d. 2. Tirsdag d. 9. Tirsdag d. 16. Tirsdag d. 23. Tirsdag d. 30.

En brændende tornebusk. 2. Mos. 3, 1-14 Moses og Aron i Egypten. 2. Mos. 7,8 – 11,9 Efterårsferie De kommer ud af Egypten. 2. Mos. 12, 1-13 + 21-42 Vi skal høre om Bartimæus. Mark. 10, 46-52

5


November Tirsdag d. 6. Tirsdag d. 13. Tirsdag d. 20. Tirsdag d. 27.

Missionsdag - vi skal høre om Etiopien. Jesus og de to spedalske. Luk. 17, 11-19 Jesus møder en blind. Joh. 9, 1-11 Vi skal på besøg i Kirkehuset.

Oktober Torsdag d. 11.

kl. 14.30 i IM’s missionshus, Nygade 10. Ruth og Peder Jørgensen, Isenvad, tidl. missionærer i Thailand.

November Torsdag d. 15. kl. 14.30 i LM’s missionshus, Hø gevej 3. Mandskoret fra Ølgod.

Evt. henvendelse til: Jytte Knudsen, tlf. 9717 1770.

Kvindekredsen September Mandag d. 3. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10 Oktober Mandag d. 15.

kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. Besøg af Susanne Tjagvad Madsen fra Cambodia

November Mandag d. 12. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. Alle kvinder er velkomne til disse møder. Evt. henvendelse til Elna Knudsen, Dyrvigvej 1, 6920 Videbæk, tlf. 9717 1440.

Bakkely Åbent hus September Torsdag d. 27. kl. 19.00: Banko. Plader kan kø bes fra kl. 18.00.  Oktober Mandag d. 15. Tirsdag d. 23. Torsdag d. 25. 

kl. 19.00: Andagt. Derefter generalforsamling i Vennekreds.  kl. 19.00: Koncert med Helge Engelbrecht, Ansager.  Kaffen kan købes.  kl. 19.00: Banko. Plader kan købbes fra kl. 18.00.

November Torsdag d. 15. kl. 19.00: Banko. Plader kan kø bes fra kl. 18.00.  Fredag d. 23. kl. 14.00-16.00: Julemarked. 

Seniorsamvær September Torsdag d. 20. kl. 14.30 i LM’s missionshus, Høgevej 3. Bent Larsen, leder 6 på Arken i Esbjerg

Formiddagshøjskole Oktober Mandag d. 8. Mandag d. 22.

kl. 9.30: Kendte og elskede sange - et lille udvalg. Hanne Nørtoft Bødtker. Sanger. kl. 9.30: Grundtvig. Esben Lunde Larsen. Folketingsmedlem.

November Mandag d. 5. Mandag d. 19.

kl. 9.30: Gud banede vej i Danmark og i Afrika. Birthe og Kaj Bruun. Sygeplejerske og lærer. kl. 9.30: Mit liv i Peru. Roar Steffensen. Generalsekretær i Bibellæser-Ringen.

FDF FDF er et tilbud til alle, som har lyst til aktivt samvær mellem børn og voksen. Vi arbejder ud fra formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi holder møde i Bakkebo, Bakkevej 1, Videbæk, hver onsdag. Yderligere oplysninger hos kredsledelsen: Susanne Ellebæk, tlf. 3024 3172. Du kan også besøge vores hjemmeside: www.FDF.dk/videbaek Tumlinge: bh. klasse-2. klasse kl. 18.00-19.30 Pilte: 3. klasse-4. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnerelever: 5. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnere: 6. klasse-8. klasse kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere kun for piger Videbæk Tambourkorps også for drenge

Nærmere oplysninger hos: Grupperådsfmd: Flemming Trankjær, tlf. 9717 3820. Gruppeleder: Birgit Vestergård Jensen, tlf. 9717 3609, pigespejder.videbaek@gmail.com


Sket i kirken Dåb/fremstillinger 04.05 13.05 13.05 20.05 28.05 28.05 10.06 10.06 10.06

Philip Meldgård Jensen Freja Guldberg Nielsen Johannes Abdoulie Brunhøj Malthe Dyrholm Hoelgaard Jensen Alberte Merete Hoffmann Julie Skovhus Rabjerg Nicoline Falkenberg Bjørnmose Xander Sommerlund Stampe Mia Vindum Larsen

Vielser/velsignelser 21.04 05.05 26.05 02.06 23.06

Bonnie Melchior Olesen og René Gregersen Randi Hykkelbjerg Rasmussen og Kristian Iversen Malene Videbæk Bendtsen og Daniel Vendelbo Mette Christensen og Ronny Agerskov Veng Pernille Dalgaard og Henrik Bang Hansen

Begravelser/bisættelser 17.04 20.04 11.05 19.05 16.06 22.06 23.06 27.06

Messy Church også for mødre og fædre.....

Tambourkorpleder: Lise Just Bødker, tlf. 2615 8638, lisejust@pigespejder.dk Tambourkorpset mødes tirsdage,spirer, grønsmuttere og spejdere mødes onsdage fra kl. 17.00 - 18.15. Seniorer, rangere og augustaer efter aftale. Besøg vores hjemmeside www.pigespejder.dk/ videbæk. Der kan du læse mere om os og se billeder.

Kurt Egon Mouridsen Svend Aage Nørgaard Christensen Erik Jensen Katborg Anton Sloth Thora Marie Hammershøj Jensen Agnes Madsen Bent Laursen Carl Erik Jørgensen

Menighedsrådsvalget 2012 Torsdag d. 13. september kl. 19.00: Orienteringsmøde i kirkehuset. Tirsdag d. 25. september kl. 19.00: Tidligste frist for indlevering af kandidatlister. Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00: Sidste frist for indlevering af kandidatlister. Tirsdag d. 13. november: Menighedsrådsvalg.

7


218

Gudstjenester September Møller Esmarch Esmarch, rytmisk gudstjeneste Esmarch, Høst- og familie- gudstjeneste Møller Esmarch, se hjemmesiden Esmarch Esmarch, stillegudstjeneste

Oktober Søndag d. 7. (18. s. e. trin.) 10.30 Søndag d. 14. (19. s. e. trin.) 10.30 Søndag d. 21. (20. s. e. trin.) 10.30 Torsdag d. 25. 19.30 Søndag d. 28. (21. s. e. trin.) 10.30

Møller Esmarch Esmarch Esmarch, Lovsangs- og forbønsgudstjeneste Møller, BUSK-gudstjeneste

November Søndag d. 4. (Alle Helgen) 10.30 19.00 Søndag d. 11. (23. s. e. trin.) 10.30 16.00 Fredag d. 16. Messy Church 16.00 Søndag d. 18. (24. s. e. trin.) 10.30 Søndag d. 25. (S. s. i kirkeåret) 10.30

Esmarch Esmarch, Stillegudstjeneste Esmarch Esmarch, Rytmisk gudstjeneste Esmarch, se hjemmesiden Møller Esmarch

Indsamlinger 15. søndag e. trin (16/9) Høstoffer 16. søndag e. trin. (23/9) Norea Radio Danmark 18. søndag e. trin. (7/10) Menighedsfakultetet Allehelgen s. (4/11) Dansk Sømands- og Udlandskirker Sidste s. i kirkeåret (25/11) Indre Mission

Kirkebladet Videbæk sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Det redigeres af sognepræst Johannes Esmarch, Birthe Stræde og Lena Storgaard Pedersen. Næste nummer af bladet dækker dec. 2012, jan. og feb. 2013. Sidste frist for indlevering af stof til bladet er den 13. september 2012 til Lena Storgaard Pedersen, Fischersvej 17, 6920 Videbæk, tlf. 9717 2005 eller på mail: lear1995@gmail.com

Hvorhen - hvornår? Fødsel, dåb og navngivelse, navneændring, vielse, dødsfald og begravelse

Høstgudstjenesten 2011

Henvendelse til sognepræsterne eller se: www.videbaek-kirke.dk www.personregistrering.dk

Team Lynderup . 97 17 34 08

Søndag d. 2. (13. s. e. trin.) 10.30 Søndag d. 9. (14. s. e. trin.) 10.30 16.00 Søndag d. 16. (15. s. e. trin.) 10.30 Søndag d. 23. (16. s. e. trin.) 10.30 Fredag d. 28. Messy Church 16.00 Søndag d. 30. (17. s. e. trin.) 10.30 19.00

Videbæk kirkeblad - Nr 4 - 2012  
Videbæk kirkeblad - Nr 4 - 2012