Page 1

KIRKENYT

2 IDEBÆK SOGN

GODE ØJNE ”Det sete afhænger af øjnene, som ser”

anden, at han gjorde godt mod de mennesker, han mødte.

Når forårets varme og lys igen har gjort alt omkring os smukt og grønt, kan vi den 5. maj fejre 200-årsdagen for en af verdenshistoriens største tænkere, Søren Kierkegaards, fødsel. Han blev kun 42 år gammel, men nåede at skrive ufatteligt meget, og bl.a. ovenstående.

Der, hvor de fleste andre så en kvinde, der var blevet grebet på fersk gerning i hor, så Jesus et menneske, som havde værdi og som havde brug for Guds tilgivelse og en ny start i sit liv. Og det fik hun faktisk!

Sammen med ”mine” konfirmander så jeg filmen ”Jesus”. Efterfølgende talte vi om, hvad den viste os om Jesus. En af konfirmanderne havde lagt mærke til, at Jesus altid så det gode i de mennesker, han talte med. En

INDHOLD Det nye menighedsråd Påskemåltid i kirkehuset Foreningskalender Sket i kirken Koncerter i Videbæk Kirke Gudstjenester

2 3 4 7 7 8

’’

Når Jesus ser på dit og mit liv, ser han noget andet og mere end det alle andre, som ser vore liv, ser!

’’

Der, hvor de fleste andre så en forhadt romersk soldat fra besættelsesmagten dø, da jødiske frihedskæmpere stak deres knive i ham, så Jesus et dyrebart menneske miste sit liv. Og Jesus græd over hans lig.

NR. 2 • 2013

Og der, hvor alle hans jødiske landsmænd så en forræder, der havde ladet sig hyre af besættelsesmagten til at opkræve skatter til Kejseren i Rom, så Jesus et ulykkeligt menneske, som godt selv vidste, at han havde truffet nogle dårlige valg i sit liv. Og Jesus besøgte ham i hans hus og før han gik, havde mandens liv fået en ny og langt bedre retning. Når Jesus ser på dit og mit liv, ser han noget andet og mere end det alle andre, som ser vore liv, ser! Og såmænd også noget andet og mere end vi selv ser! ”Det sete afhænger af øjnene, som ser”. Derfor er det godt for os og Søren, at Jesus har gode øjne. Flemming H. Møller, sognepræst

www.videbaek-kirke.dk


Kirkelig vejviser Kirkekontoret Gl. Kongevej 22A 6920 Videbæk tlf. 97 17 15 66 Tirs.-ons. 8.30-12.00, tors. 8.30-14.00 Præster Johannes Esmarch Kirkebogsførende Gl. Kongevej 20, Videbæk Tlf. 97 17 10 83 Mail: jes@km.dk Træffes bedst tirsdag fredag kl. 11.30-12.30 Flemming Harpøth Møller Gl. Kongevej 22 A 6920 Videbæk Tlf. 21 31 26 96 Mail: fhm@km.dk Kirkegårdskontoret (Videbæk kirke) Gl. Kongevej 22 , Videbæk Tlf. 97 17 26 96 Carlo Mouridsens kontortid: Træffes bedst mandag - fredag kl. 8-9 Kirkeværge Jørgen Andersen Vandmøllevej 7, Videbæk Tlf. 97 17 29 98 Menighedsrådsformand Kai Lysgaard Svanevej 26, Videbæk Tlf. 97 17 19 27 Organist Gudrun Smed Madsen, Glenten 5, Videbæk Tlf. 97 17 21 16

2

Menighedsrådet - et stærkt hold Det nye menighedsråd er allerede trukket i arbejdstøjet og er gået i kast med opgaverne med stor engagement. Vi er nysgerrige, og har spurgt de enkelte medlemmer om, hvorfor de et gået ind i menighedsrådet. Her er deres svar. I kan desuden se, hvilke opgaver og funktioner, de har. (Ud over de nævnte folkevalgte er sognepræsterne og en medarbejderrepræsentant faste medlemmer af rådet.) Kai Lysgaard, Svanevej 26, tlf. 97 17 19 27. Formand for menighedsrådet ”Det at være med i menighedsrådet finder jeg både interessant og udfordrende, og har derfor ønsket at fortsætte arbejdet i yderligere en periode”. Jens Laurids Lauridsen, Enebærvej 1, tlf. 97 17 23 55. Næstformand, mdl. af kirke- og kirkegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og valgbestyrelsen. ”Jeg er gået ind i menighedsrådsarbejdet, fordi jeg gerne vil være med til at drive og udvikle kirken i vor by. Samtidig vil jeg gerne være med til at værne om vor kirke, så den kan forblive bibeltro.” Irma Jensen, Agerhønen 11, tlf. 97 17 19 87. Sekretær. Medl. af aktivitetsudvalget og Kirkebladsudvalget. ”Da jeg tidligere er blevet spurgt om at gå ind i menighedsrådsarbejdet, har jeg sagt nej, på grund af manglende tid. Nu er jeg på efterløn, så skulle tiden gerne være der, derfor sagde jeg ja. Jeg glæder mig til at være en del af arbejdet med det kirkelige liv i Videbæk, da jeg synes, det lyder spændende og udfordrende.” Jens Jensen, Rosenallé 5, tlf. 30 13 97 17. Medl. af kirkebladsudvalget og valgbestyrelsen. ”Begrænset kirkeligt aktiv, men interesserer mig for kirkelige spørgsmål. Håber, at jeg kan være en del af en alsidig repræsentation af menigheden i Menighedsrådet ved Videbæk Kirke.” Jørgen Andersen, Vandmøllevej 7, tlf. 97 17 29 98. Kirkeværge, bygningskyndig. ”Vi er så privilegerede i Videbæk at have 2 dygtige præster, for hvem det ligger meget på sinde at få evangeliet ud til alle. Dette arbejde vil jeg gerne bakke op om.”


Hans Nielsen, Ringkøbingvej 12, tlf. 97 17 10 58. Fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalget. Fmd. for valgbestyrelsen. ”En kort og enkel selvbiografi. Jeg er født og døbt i Videbæk i begyndelsen af 1946. Det var en frygtelig kulde dengang, er jeg bleven fortalt, så ved min dåb blev jeg kørt i kane. Bortset fra nogle år i min ungdom, hvor verden skulle ses efter, har jeg boet i Videbæk al min tid, og altid levet af og med køer. Da jeg føler, jeg hører til her, har jeg sagt ja til at gå ind i menighedsrådet.” Krista Pedersen, Bredgade 86B, tlf. 97 17 54 12. Kasserer. Medl. af aktivitetsudvalget. ”Jeg har med glæde været med i menighedsrådet i 4 år, og glæder mig til at fortsætte i denne periode. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med de andre i menighedsrådet og de ansatte ved kirken omkring det, at gøre kirken til et godt sted for menigheden at komme og en god arbejdsplads for de an-

satte. Det arbejde vil jeg gerne være med til at fortsætte. Der er mange praktiske ting der skal gøres omkring arbejdet i menighedsrådet, men det vigtigste er: At være med til at skabe rammerne om at Guds ord kan blive forkyndt for menigheden.” Birte Simonsen, Spætten 1, tlf. 97 17 33 30. Kontaktperson for ansatte. Medl. af kirke- og kirkegårdsudvalget, kirkebladsudvalget. ”Jeg vil gerne være en del af det vigtige og spændende arbejde, der gøres ud fra Videbæk kirke, så der fortsat må være et godt fællesskab omkring kirken og ved gudstjenesterne.”

Kig menighedsrådet over skuldrene… Tidspunkter og dagsordner for menighedsrådsmøderne kan ses på kirkens hjemmeside www.videbaek-kirke.dk. Her kan man også finde referater fra rådets møder.

En duft af lammesteg Med det samme, man træder ind ad døren til kirkehuset, når der arrangeres påskemåltid, vil man fornemme den dejlige duft i huset og høre summen af mange stemmer. Også i år bliver der mulighed for at opleve en lidt anderledes måde at fejre påsken på. Skærtorsdag aften d. 28. marts kl. 17.00 indbyder vi igen til påskemåltid i kirkehuset, hvor vi følger den gamle jødiske tradition, som også Jesus og disciplene fulgte, da de fejrede påske, og Jesus indstiftede nadveren.

Tilmelding nødvendig på tlf.: 97 17 10 83, mail: jes@km.dk. Pris: Voksne 75 kr. Unge under uddannelse 40 kr. Børn til og med 7. kl. gratis. Efter påskemåltidet i kirkehuset er der nadvergudstjeneste i kirken kl. 19.00. Gudstjenesten i kirken er naturligvis åben for alle og uden tilmelding! Så er der dækket op til påskemåltid…

Vi vil spise lam med bitre urter, hjemmebagt usyret brød og høre de gamle tekster, som hører dagen til. Vi skal derigennem opleve den stemning, som danner baggrund for Jesu offer langfredag.

3


Indre Mission Marts Fredag d. 1. kl. 14.30: Kvindemøde: Kvindernes Internationale bededag i Videbæk Kirkehus, Gl. Kongevej. Mandag d. 4. kl. 19.30: Bedemøde. Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Møderække. Forkyndelse v. Kurt Hjemdal, Norge. Onsdag d. 6. kl. 19.30: Møderække. Forkyndelse v. Kurt Hjemdal, Norge. Torsdag d. 7. kl. 19.30: Møderække. Forkyndelse v. Kurt Hjemdal, Norge. Fredag d. 8. til søndag d. 10. marts: Samfundslejr i Bramming. Tirsdag d. 12. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene. Torsdag d. 14. kl. 19.30: Lovsangsgudstjeneste i Kirken. Fredag d. 15. kl. 19.30: Hyggeaften for enlige piger. Tirsdag d. 19. kl. 19.30: Lovsangsaften. April Onsdag d. 3. kl. 19.30: Fællesmøde. Forkyndelse v. ungdomskonsulent Simon Nielsen, Holstebro. Emne: Troens konsekvens. Søndag d. 7. Sponsorløb v. IMU Mandag d. 8. kl. 14:30: Kvindemøde Tirsdag d. 9. kl.19.30: Åbne Døre v. Lars Pedersen og Erik Markussen. Indsamling. Tirsdag d 16. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene. Fredag d. 19. kl. 19.30: Hyggeaften for enlige piger. Tirsdag d. 23. kl. 19.30: Vores egen aften. Tirsdag d. 30. kl. 19.30: Møde v. Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande. Emne: Hvordan brænder jeg? Maj Onsdag d. 1. kl. 19.30: Mandeaften v. Flemming Harpøth Møller (også for den mandlige del af IMU). Emne: Manden efter skaberens hjerte. Mandag d. 6. kl. 14:30: Kvindemøde. Mandag. d. 6. kl. 19.30: Bedemøde. Tirsdag d. 7. kl. 19.30: Møde v. missionær Bjarne Taulborg, Haderslev. Emne: Glæde og sorg i fællesskabet. Tirsdag d. 14. kl. 19.30: Møde ved Dorthe Lundgård Jeppesen fra Soldatermissionen.

4

Fredag d. 17. kl. 19.30: Hyggeaften for enlige piger. Tirsdag d. 21. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene. Fredag d. 31. kl. 18.00: Fællesspisning. 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn, ingen tilmelding. Kl. 19.00: Fællesaften. Forkyndelse v. Lars Kristensen, Harboøre. Emne: Hverdagsvidne. Børneprogram v. Kirsten Steffensen, Fiskbæk. Hvor der ikke står andet foregår møderne Nygade 10. Henvendelse vedrørende programmet: Jørgen Mortensen, tlf. 7546 8289.

Indre Missions telefonandagt tlf. 97 42 76 44 - 97 42 76 86

Videbæk IMU Vi er en samling kristne unge, som mødes hver onsdag kl. 19.30 på Nygade 10 i Videbæk. Vores aftener består som regel af ting som: Sociale aftener, bibelstudie, emneaftener, der er dog også andre ting på programmet. Vi er meget åbne over for nye mennesker, og ønsker inderligt at flere skal komme til - hjerteligt velkommen skal du være! Ved ønske om flere oplysninger kontaktes Malene Mose Lauridsen på tlf. 2810 0092. IM’s hjemmeside: www.videbaek.indremission.dk

Teenklubben Mandag aften kl. 19.00-21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10. Alle unge fra 7.-10. klasse er meget velkomne. Evt. henvendelse til Kurt Andersen, tlf. 9717 2511.

Stjerneglimt Stjerneglimt er for alle børn fra 3. til 6. klasse. Vi glæder os til at se dig!!! Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10, hvis ikke andet er nævnt. Evt. henvendelse til Jens Kr. Plougmann, Søndergade 55, 6920 Videbæk, mobil: 2682 4643.


Fredagsklubben Fredagsklubben er for alle børn fra 3 til ca. 10 år. Hver gang vi mødes, hører vi bibelfortællinger, synger og leger, hygger os og har det sjovt og rart med hinanden. Fredagsklubben er en del af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Når vi ses i børneklubben, foregår det fredage fra kl. 16.00-17.30 i Videbæk Indre Missions hus, Nygade 10. Vi glæder os til at være sammen med dig! Yderligere oplysninger om f.eks. program kan fås hos formand Susan D. Andersen på tlf. 9717 3504.

Kvindekredsen Marts Fredag d. 1. kl. 14.30: Kvindernes Internationale bededag i Videbæk Kirkehus, Gl. Kongevej. April Mandag d. 8. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade10. Maj Mandag d. 6. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. Alle kvinder er velkomne til disse møder. Evt. henvendelse til Elna Knudsen, Dyrvigvej 1, 6920 Videbæk, tlf. 9717 1440.

LM Klubben LM klubben er for alle, der går i 7. klasse og op til 25 år. LM Klubben er hver fredag aften kl. 19.30. Klubben er det sted, hvor folk hygger sig med brætspil, pool, wii med mere. Hver aften er der en andagt, hvor der er en, der læser en andagt eller siger noget ud fra biblen, og vi synger nogle sange. LM Klubben er det perfekte sted for at lære andre at kende, og vi glæder os til at kende dig. LM Klubben finder sted i missionshuset på Høgevej. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Morten R. Jensen, Guldregnallé 30, 6920 Videbæk, tlf. 2059 2210.

LMULuthersk Missions Ungdom Hver torsdag kl. 19.30 Ungdomsmøde. Se annonce i Videbæk Ugeavis. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Kenny Pedersen, Tværvej 15, 6920 Videbæk, tlf. 2191 9205.

LM • Junior/teenklub Hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 21.00 på Høgevej 3. For alle i alderen fra 3. til 10. klasse. Yderligere oplysning ved henvendelse til: Ola Sop­ peland, Nygade 25, 6920 Videbæk, tlf. 6082 1109, eller Ulrik Mouridsen, Bøgelundsvej 21d, 6920 Videbæk, tlf. 2297 9776.

Luthersk Mission LM Videbæk er åben for alle. LM er ikke et lukket foretagende, hvor man skal være medlem for at være med. Tværtimod! Alle er velkomne til at være med ved LM’s arrangementer. LM’s formål er at alle mennesker må høre Bibelens budskab og komme til tro på Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser - den eneste, der kan give mennesker evigt liv. Derfor er LM åben for alle. Velkommen. Læs mere om vores aktiviteter og se det aktuelle program på www.lmvidebaek.dk. Evt. henvendelse til Svend Aage Kronborg, Ejstrupvej 20, 6920 Videbæk, tlf. 9717 8418.

Spiren (LM’s

børneklub)

For alle børn fra 3 år, kom og vær med! Hver gang vi mødes hører vi fortællinger fra Bibelen. Der er også altid tid til, at vi får saftevand og kage/frugt. Vi leger, synger, tegner og mange andre ting. Vi mødes hver tirsdag (skoleferien undtaget) fra kl. 16.15 – 17.30 i Luthersk Missions hus, Høgevej 3. Enhver er velkommen! Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jytte Knudsen, tlf. 9717 1770. Kik også på www.lmvidebaek.dk under fanen kids.

Formiddagshøjskole Marts Mandag d. 4. kl. 9.30: Aktuelt fra Israel og Mellemøsten. Jan Frost, fhv. formand for Ordet og Israel. Mandag d. 18. kl. 9.30: Genfortælling af bogen ”Når sløret revner”. Johannes Esmarch, sognepræst i Videbæk.

5


Kvindekredsen (LM) Marts Mandag d. 25. kl. 14.30: Kvindemøde i LM’s hus, Høgevej 3 April Mandag d. 29. kl. 14.30: Kvindemøde i LM’s hus, Høgevej 3 Maj Mandag d. 27. kl. 13.00: Kvindekredsens udflugt til Løvbakkerne, Gullestrup og Cafe Kilden, Herning. Alle kvinder er hjerteligt velkomne til vore møder. Evt. henvendelse til Agnethe Kronborg, Ejstrupvej 20, 6920 Videbæk, tlf. 9717 8418.

FDF FDF er et tilbud til alle, som har lyst til aktivt samvær mellem børn og voksen. Vi arbejder ud fra formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi holder møde i Bakkebo, Bakkevej 1, Videbæk, hver onsdag. Yderligere oplysninger hos kredsledelsen: Susanne Ellebæk, tlf. 3024 3172. Du kan også besøge vores hjemmeside: www.FDF.dk/videbaek Tumlinge: bh. klasse-2. klasse kl. 18.00-19.30 Pilte: 3. klasse-4. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnerelever: 5. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnere: 6. klasse-8. klasse kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere kun for piger Videbæk Tambourkorps også for drenge

Nærmere oplysninger hos: Grupperådsformand: Flemming Trankjær tlf. 9717 3820. Gruppeleder: Birgit Vestergård Jensen, tlf. 9717 3609, pigespejder.videbaek@gmail.com Tambourkorpsleder: Lise Just Bødker, tlf. 2615 8638, lisejust@pigespejder.dk Tambourkorpset mødes tirsdage, Spirer, grønsmuttere og spejdere mødes onsdage fra kl. 17.00-18.15. Seniorer, rangere og Augustaer efter aftale. Besøg vores hjemmeside www.pigespejder.dk/videbæk. Der kan du læse mere om os og se billeder.

6

Venskabs Café Marts Lørdag d. 16. kl. 19.00: Caféaften April Lørdag d. 13. kl. 19.00: Caféaften Maj Lørdag d. 25. kl. 19.00: Caféaften

Bakkely Åbent hus Marts Torsdag d. 14. kl. 19.00: Banko. Plader kan kø­ bes fra kl. 18.00.  Lørdag d. 23. Påskemarked  kl. 14.00-16.00. Tombola, salg fra terapien, amerikansk lotteri m.m. Kaffen kan købes.  April  Torsdag d. 18. kl. 19.00: Banko. Plader kan kø­ bes fra kl. 18.00.  Maj  Torsdag d. 23. kl. 19.00: Banko. Plader kan kø­ bes fra kl. 18.00. 

Seniorsamvær Marts Torsdag d. 21. kl. 14.30 i LM’s missionshus, Høgevej 3. Svend Aage Kronborg, Nr. Vium. April Torsdag d. 18. kl. 14.30 i IM’s missionshus, Nygade 10. Ingrid Markussen, Haderslev. Maj Torsdag d. 16. kl. 14.30 i LM’s missionshus, Høgevej 3. Ida Vestergaard, Vinderup. Emne: Barabbas.

Smart App til din Smartphone

i-kirke på Hvad sker der i kirken? Er der Min søndag? Hvornår er der Messy Church eller Rytmisk gudstjeneste? Download ”Kirkekalenderen” som App og følg med i, hvad der sker ud fra Videbæk kirke.


KORT & GODT

Sket i kirken

Så er der morgenkaffe kl. 9.30

Dåb/fremstillinger

Det er så hyggeligt at mødes til morgenkaffe. Søndag d. 17. marts kl. 9.30 er alle velkomne i kirkehuset til morgen-kirkekaffe.

28.10 Casper Bækby Pedersen 11.11 Lærke Bitsch Faartoft 11.11 Albert von Meyern Skov 25.11 Sofie Dahl Pilgaard 25.11 Caroline Lærke Jessen 02.12 Patricia Skovsager Kjærgaard 16.12 Jonas Vindum Lundgaard 13.01 Emilie Holt Kirkeby

Koncert i Videbæk Kirke torsdag d. 28. februar kl. 19.30 med elever fra Orkesterefterskolen i Holstebro. Fri entré. Arr.: Menighedsrådet og organist Gudrun Madsen.

Påskekoncert i Videbæk Kirke mandag d. 25. marts kl. 19.00 med Skjern Kirkekor, Willy Egmose Trio og Tina Lynderup.

Nu kan alle se Vi har fået installeret et videokamera, der kan følge, hvad der sker ved døbefonten og sende det videre til skærmene i kirken (og også til dem, der sidder hjemme og følger med). Så nu har man mulighed for at se, selv om man sidder lidt nede i kirken.

Kameraet er monteret i loftet

En rigtig hyggelig eftermiddag Ja, sådan siger mange, når de ser, at der er eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende hyggeligt samvær i kirkehuset for alle seniorer og andre, der har lyst. Gudstjenesten er tirsdag d. 28. maj 14.00. Vi glæder os til en dejlig eftermiddag sammen. Hanne og Johannes Esmarch

Vielser/velsignelser 06.10 Jeanette Damgaard Hindhede og Kim Nybom Mikkelsen 10.11 Nanna Kjær Jensen og Jan Lundum Henriksen 10.11 Anne-Grethe Engdal Olesen og Morten Nielsen 10.11 Britta Sandberg Ellesen og Kurt Nybo

Begravelser/bisættelser 04.10 Egon Emil Karlsen 04.10 Lis Hedegaard Karlsen 13.10 Regnar Christian Bøgsted 19.10 Jette Worm Nørtoft Lauridsen 19.10 Erik Emanuel Christiansen 30.10 Karl Østergaard Dalgaard 31.10 Kirsten Lansmand Hansen 15.11 Flemming Johannesen 01.12 Mette Kirstine Lauridsen 07.12 Ole Agerbo Mouridsen 12.12 Ketty Olesen 18.12 Karen Kristine Lauritzen 04.01 Søren Nørgaard 09.01 Hinderika Geske Ibeline Peters Hilding 10.01 Frede Søndergaard

7


218

Gudstjenester Søndag d. 3. (3. s. i fasten) Søndag d. 10. (Midfaste) Torsdag d. 14.

10.30 Møller 10.30 Esmarch 19.30 Esmarch, lovsangs- og forbønsgudstjeneste Søndag d. 17. (Mariæ Bebudelse) 10.30 Esmarch, kirkekaffe kl. 9.30 Søndag d. 24. (Palmesøndag) 10.30 Møller Torsdag d. 28. (Skærtorsdag) 10.30 Esmarch 19.00 Esmarch, se inde i bladet Fredag d. 29. (Langfredag) 10.30 Esmarch Søndag d. 31. (Påskedag) 09.00 Esmarch 10.30 Esmarch April Mandag d. 1. (2. påskedag) 10.30 Møller Søndag d. 7. (1. s. e. påske) 10.30 Esmarch Fredag d. 12. Messy Church 16.00 Esmarch, se hjemmesiden Søndag d. 14. (2. s. e. påske) 10.30 Møller, konfirmation 19.00 Esmarch, stillegudstjeneste Lørdag d. 20. 10.30 Esmarch, konfirmation Søndag d. 21. (3. s. e. påske) 10.30 Esmarch, konfirmation Fredag d. 26. (Bededag) 10.30 Esmarch Søndag d. 28. (4. s. e. påske) 10.30 Esmarch Maj Søndag d. 5. (5. s. e. påske) 10.30 Møller Torsdag d. 9. (Kr. Himmelfartsd.) 09.00 Claus Thomas Nielsen Søndag d. 12. (6. s. e. påske) 10.30 Møller Søndag d. 19. (Pinsedag) 10.30 Esmarch Mandag d. 20. (2. pinsedag) 10.30 Møller Søndag d. 26. (Trinitatis s.) 10.30 Esmarch, Kids for Jesus Tirsdag d. 28. (Seniorgudstj.) 14.00 Esmarch, se inde i bladet

Påske for alle sanser Der er mulighed for mange oplevelser og dejlig påskefejring i Videbæk: Man. d. 25. marts kl. 19.00: Påskekoncert Tors. d. 28. marts kl. 10.30: Skærtorsdagsgudstjeneste Tors. d. 28. marts kl. 17.00: Påskemåltid i kirkehuset Tors. d. 28. marts kl. 19.00: Skærtorsdagsgudstjeneste Fre. d. 29. marts kl. 10.30: Langfredagsgudstjeneste med damekor Søn. d. 31. marts kl. 19.00: Påskegudstjeneste med voksenkoret Søn. d. 31. marts kl. 10.30: Påskegudstjeneste med voksenkoret 2. påskedag d. 1. april kl. 10.30: Gudstjeneste

Indsamlinger 3. s. i fasten (3/3) Dansk Bibel-Institut Midfaste søndag (10/3) Kristeligt Forbund for Studerende Påskedag (31/3) KFUM & K i Danmark Pinsedag (19/5) Folkekirkens Nødhjælp

Kirkebladet Videbæk sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Det redigeres af sognepræst Johannes Esmarch, Irma Jensen, Jens Jensen og Birte Simonsen. Næste nummer af bladet dækker juni, juli og august 2013. Sidste frist for indlevering af stof til bladet er den 21. marts til Jens Jensen, Rosenallé 5, 6920 Videbæk, tlf. 30 13 97 17, eller på mail: gusti@post.tele.dk

Hvorhen - hvornår? Fødsel, dåb og navngivelse, navneændring, vielse, dødsfald og begravelse Henvendelse til sognepræsterne eller se: www.videbaek-kirke.dk www.personregistrering.dk

Team Lynderup . 97 17 34 08

Marts

Videbæk kirkeblad - Nr 2 - 2013