Page 1

KIRKENYT

2 IDEBÆK SOGN

DET HAR MENIGHEDSRÅDET BRUG FOR Vi har fået et nyt menighedsråd. Det vil sige, de fleste er erfarne folk, som i det tidligere menighedsråd har vist, at de virkelig vil arbejde for, at vi har en velfungerende og levende kirke her i Videbæk.

Det er stort med mennesker, der vil den kristne kirkes liv og vækst. Og samtidig ved vi også, at når det gælder kirke, er vi dybt afhængig af, at kirkens Herre velsigner os.

Når man sidder i et menighedsråd, skal man skrive under på, at man vil arbejde for kirkens liv og vækst. Det er jeg sikker på, de enkelte vil gøre. De har allerede mange planer og forstår at sætte tingene i værk. Tegninger til udvidelse af kirkehuset ligger allerede klar. Og kirkens indre liv har samtidig fokus.

Hvis Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves (Sl. 127,1).

INDHOLD Finder de Luthers nøgle? Hvordan går det med...? Fire dejlige år Foreningskalender Oplev Påskens rødder Gudstjenester

2 2 3 4 7 8

Et citat fra Salmernes Bog sætter det på spidsen:

Derfor har vi brug for, at man fortsat beder for menighedsrådets arbejde og konkret beder om Guds velsignelse over vores kirke og sogn. Johannes Esmarch

Det er stort med mennesker, der vil den kristne kirkes liv og vækst.

NR. 2 • 2017

www.videbaek-kirke.dk


Kirkelig vejviser Kirkekontoret Gl. Kongevej 22A 6920 Videbæk tlf. 9717 1566 Tirsdag-onsdag 8.30-12.00, torsdag 8.30-14.00 Præster Johannes Esmarch Kirkebogsførende Gl. Kongevej 20, Videbæk Tlf. 9717 1083 Mail: jes@km.dk Træffes bedst tirsdag fredag kl. 11.30-12.30 Flemming Harpøth Møller Gl. Kongevej 22 A 6920 Videbæk Tlf. 2131 2696 Mail: fhm@km.dk Kirkegårdskontoret (Videbæk kirke) Gl. Kongevej 22 , Videbæk Tlf. 9717 2696 Carlo Mouridsens kontortid: Træffes bedst mandag - fredag kl. 8-9 Kirkeværge Jørgen Andersen Vandmøllevej 7, Videbæk Tlf. 4088 2997 Menighedsrådsformand Kai Lysgaard Fischersvej 9, Videbæk Tlf. 6170 6419 Organist Bente Roager Knudsen, Kirkebjergvej 17, Ølgod Tlf. 2911 7882 / brkn@km.dk

2

FINDER DE LUTHERS NØGLE? Nr. Vosborg er den perfekte ramme, når vores konfirmander deltager i rollespillet »Luthers Nøgle«. Her vil de både møde pave og bønder og opleve, hvad reformationen betyder. Rollespillet er den 5. april. Der er desværre kun adgang for konfirmander og medvirkende. Det bliver mega stort. Spørg konfirmanderne bagefter, hvad de oplevede!

HVORDAN GÅR DET MED KIRKEHUSET? Status er, at vi har fået tilladelse til at sætte den endelige projektering i gang og forventer opstart af byggeriet omkring 1. juni. Arbejdet med ombygningen og udvidelsen tilrettelægges sådan, at de nuværende lokaler kan bruges igen fra 1. september, mens det vil tage det meste af efteråret at gøre tilbygningen klar.

MØD DANIEL En ung teologistuderende prøver kræfter med at prædike ved nogle eftermiddagsgudstjenester her i foråret, se i gudstjenestelisten den 9/4 og 21/5.

NYHED!!! GOSPEL-GUDSTJENESTE Videbæk kirkes nystartede gospelkor medvirker ved en gospel-gudstjeneste søndag d. 2. april kl. 16. Gospelkoret synger for og med os til en festlig gudstjeneste. Der vil være kaffe på kanden fra kl. 15.30. Kom og vær med, og lad det være en festlig optakt til påsken.


Fire dejlige år Irma Jensen gik ud af menighedsrådet ved sidste valg. Vi har spurgt hende: Hvordan har det været at være med i menighedsrådet?

IRMA Min tid i Videbæk Menighedsråd er slut efter 4 dejlige år. Når man ser fremad er 4 år lang tid, men nu da jeg ser tilbage, er det gået utroligt hurtigt. Jeg har siddet som sekretær for menighedsrådet, i kirkebladsudvalget og i aktivitetsudvalget. Det har været en spændende periode. Der sker altid noget i og omkring vores kirke, så der er noget for alle og enhver, både børn, unge og ældre. Jeg kan kun opfordre andre til at stille op til menighedsrådet, det giver en masse. Jeg trækker mig ikke af lyst, men af personlige årsager. Tak for en god tid til alle i menighedsrådet og kirkens personale.

Hvad kan jeg bidrage med? Sigga Kristensen er nyt medlem. Hvilke tanker gør du dig om menighedsrådsarbejdet? SIGGA: Da jeg sagde ja til at gå ind i menighedsrådet var min første tanke - hvad kan jeg bidrage med. Jeg kender intet til det. Jeg er den eneste nye i rådet, og jeg er meget glad for den modtagelse, jeg har fået og en god orientering i, hvad arbejdet går ud på. Til at begynde med, vil jeg lytte til de øvrige medlemmer, men håber på sigt, at jeg også kan bidrage med noget. Det er min opfattelse, at der er et godt samarbejde om opgaverne. Jeg har også nogle forventninger til arbejdet i den kommende periode.

MENIGHEDSRÅD PR 1. DEC. 2016 VED VIDEBÆK KIRKE Bagerst fra venstre: Jens Jensen (sekretær), Hans K. Nielsen, Jørgen Andersen (kirkeværge, bygningskyndig), Kai Lysgaard (formand). Forrest fra venstre: Birte Simonsen (kontaktperson), Krista Pedersen (kasserer), Sigga Kristensen, Jens Laurids Lauridsen (næstformand). Øvrige medlemmer (ikke med på billedet): Carlo Mouridsen (medarbejderrep.), Johannes Esmarch (sognepræst), Flemming H. Møller (sognepræst)

3


Indre Mission Videbæk Indre Mission er en del af Indre Mission i Danmark. Fundamentet er Bibelen og Folkekirkens bekendelsesskrifter med Jesus som centrum. Vi mødes i et varmt kristent fællesskab under afslappede former, for at høre Bibelens budskab om en levende Gud, og et evigt liv i Jesus Kristus. Der foregår noget for alle aldersgrupper. Alle er velkomne til arrangementerne. Læs mere om det aktuelle program: på www.videbaek.indremission.dk Evt. henvendelse til Margrethe Schmidt Jensen, tlf. 2125 7040, mail: bestyrelsen.vim@gmail.com

Indre Missions telefonandagt tlf. 9742 7644 - 9742 7686

Videbæk IMU Vi er en samling kristne unge, som mødes hver onsdag kl. 19.30 på Nygade 10 i Videbæk. Vore aftener består som regel af ting som: sociale aftener, bibelstudie, emneaftener. Der er dog også andre ting på programmet. Vi er meget åbne overfor nye mennesker, og ønsker inderligt, at flere skal komme til - hjerteligt velkommen skal du være! Ved ønske om flere oplysninger kontaktes Janni Plougmann på tlf. 2873 8226. IM’s hjemmeside: videbaek.indremission.dk

Kids for Jesus - Gospelkor for børn Kids for Jesus er for alle børn fra 1. - 8. klasse. Vi synger rytmiske, kristne sange med bevægelser inden for diverse moderne genrer. Vi øver onsdage fra 15.00 - 16.30 på Nygade 10 i Videbæk. Ved spørgsmål/booking kontaktes Linda Thesbjerg 26743931 - Eller find os på Facebook.

4

Stjerneglimt Stjerneglimt er for alle børn fra 3. - 6. klasse. Vi glæder os til at se dig!!! Vi mødes hver mandag kl. 19.00 - kl. 20.30 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10, hvis ikke andet er nævnt. Evt. henvendelse til Tina Lynderup, Dalsvinget 13, Mobil 2964 0301.

Teenklubben Mandag aften kl. 19.00 - 21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10. Alle unge fra 7. - 10. klasse er meget velkommen. Evt. henvendelse til Kurt Andersen, tlf. 9717 2511.

Fredagsklubben Fredagsklubben er for alle børn fra 3 til ca. 10 år. Hver gang vi mødes, hører vi bibelfortællinger, synger og leger, hygger os, og har det sjovt og rart med hinanden. Fredagsklubben er en del af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Når vi ses i børneklubben, foregår det fredage kl. 16.00 - 17.30 i Videbæk Indre Missions hus, Nygade 10. Vi glæder os til at være sammen med dig! Yderligere oplysninger om f.eks. program kan fås hos formand og kontaktperson Sonja Lindbjerg, Nørregade 25, 6920 Videbæk, tlf. 2752 3055.

Kvindekredsen (IM) MARTS Fredag d. 3. APRIL Mandag d. 3. MAJ Mandag d. 1.

kl. 14.30. Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. Kvindernes internationale bededag. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10.

Alle kvinder er velkomne til disse møder. Evt. henvendelse til Solvejg Kristensen, Torvegade 11A, Vorgod-Barde, tlf. 2247 2042


Luthersk Mission LM Videbæk er åben for alle LM er ikke et lukket foretagende, hvor man skal være medlem for at være med. Tværtimod! Alle er velkomne til at være med ved LM’s arrangementer. LM’s formål er, at alle mennesker må høre Bibelens budskab, og komme til tro på Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser - den eneste, der kan give mennesker evigt liv. Derfor er LM åben for alle. Velkommen. Læs mere om vores aktiviteter og se det aktuelle program på www.lmvidebaek.dk. Evt. henvendelse til Thorkild Kristensen, Irisalle 25, Videbæk, tlf. 2288 5969, mail: ttkristensens@gmail.com

LMULuthersk Missions Ungdom Hver torsdag kl. 19.30 Ungdomsmøde. Se annonce i Videbæk-Spjald Avis. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Asbjørn Ellesen tlf. 4127 3785, mail: ajsellesen@gmail.com

LM’s Legestue Hvis du går hjemme med et eller flere børn, så er legestuen et godt sted at møde andre voksne og børn! Vi leger på gulvet, synger børnesange og hygger. Alle er velkomne hver torsdag kl. 9.00 – ca. 11.00 (skoleferier undtaget) i LM’s missionshus, Høgevej 3. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jette Hvergel tlf. 20975585. Se også annonce i Videbæk Spjald Avis ved særlige begivenheder i Legestuen.

Spiren (LM’s børneklub) For alle børn fra 3 år. Kom og vær med! Hver gang vi mødes, hører vi fortællinger fra Bibelen. Der er også altid tid til, at vi får saftevand og kage/frugt. Vi leger, synger, tegner og mange andre ting. Vi mødes hver tirsdag (skoleferien undtaget) fra kl. 16.15-17.30 i Luthersk Missions hus, Høgevej 3. Enhver er velkommen! Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Jytte Knudsen, tlf. 9717 1770. Se også annonce i Videbæk Spjald Avis, eller besøg os på www.lmvidebaek.dk under fanen »Kids«.

Kvindekredsen (LM) MARTS Fredag d. 3. Mandag d. 27.

kl. 14.30: Kvindernes inter- nationale bededag i IM´s hus, Nygade. kl. 14.30: Kvindemøde i LM´s hus, Høgevej 3. Besøg af Helene Svendsen.

APRIL Mandag d. 24. kl.14.30: Kvindemøde i LM´s hus, Høgevej 3. Oplæsning. MAJ Mandag d. 29. kl. 14.30: Udflugt til Vedersø Præstegård. Afgang kl. 13.00 fra Høgevej 3. Alle kvinder er hjerteligt velkomne til vore møder. Evt. henvendelse til Agnethe Kronborg, Ejstrupvej 20, 6920 Videbæk, tlf. 97178418.

LM • Junior/teenklub Hver tirsdag aften fra kl. 19.00 - 21.00 på Høgevej 3. For alle i alderen fra 3. - 10. klasse. Yderligere oplysning ved henvendelse til: Ola Soppeland, Nygade 25, 6920 Videbæk, tlf. 6082 1109, eller Jørgen Kjær Jensen, Fiskbækvej 3, Videbæk, tlf. 2514 2027; mail: famkjaer5@gmail.com

5


Venskabs Café

LM’s Missionshus, Høgevej 3

MARTS Lørdag d. 25. kl. 19.00 Caféaften. MAJ Lørdag d. 6. kl. 19.00 Caféaften. Evt. henvendelse til Anette Andersen, tlf. 5095 3140.

Bakkely Åbent hus Bakkevej 2 MARTS Mandage d. 6., 13. kl. 14.30 og d. 20. og d. 27. kl. 19.00: Andagt i dagligstuen. Torsdag d. 30. kl. 19.00: Banko. Plader kan købes fra kl. 18.00. APRIL Mandage d. 3., 10. og d. 24. kl. 19.00: Andagt i dagligstuen Torsdag d. 27. kl. 19.00: Banko. Plader kan købes fra kl. 18.00. MAJ Mandage d. 8.,15., 22. og d. 29. kl. 19.00: Andagt i dagligstuen. Torsdag d. 18. kl. 19.00: Banko. Plader kan købes fra kl. 18.00. Velkommen til alle. Kontaktperson: Birte Simonsen, 9717 2100.

FDF

FDF er et tilbud til alle, som har lyst til aktivt samvær mellem børn og voksne. I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. Vore møder holdes primært i kredshuset Bakkebo, Bakkevej 1, Videbæk. Se mødetider og holdinddeling på vores hjemmeside: www.FDF.dk/videbaek Yderligere oplysninger hos kredsleder: Nanna Elsøe Pedersen, nannaep@FDF.dk, tlf. 5168 5343

6

Seniorsamvær MARTS Torsdag d. 9. APRIL Torsdag d. 6. MAJ Torsdag d. 11.

kl. 14.30 i LMs missionshu, Høgevej 3, Pastor Robert Enevoldsen, Holstebro. kl. 14.30 i IMs missionshus Nygade 10, Pastor Per Toftdahl, Vildbjerg. Emne: Påske. kl. 14.30 i LMs missionshus Høgevej 3, Jens Schmidt, Astrup.

Kontaktpersoner: Ginne og Børge Mortensen, tlf. 2126 3694 eller 5114 3157.

Formiddagshøjskole MARTS Mandag d. 6.

Johannes Esmarch, sognepræst i Videbæk. - »Brugt til at gøre en forskel«. Fortælling om Joni Eareckson Tada.

Formiddagshøjskole afholdes kl. 9.30 i Kirkehuset, Gl. Kongevej 22A, Videbæk. Kontaktperson: Jørgen Andersen, tlf. 4088 2997.

De grønne pigespejdere kun for piger Videbæk Tambourkorps også for drenge

Nærmere oplysninger hos: • Grupperådsformand: Flemming Trankjær tlf. 9717 3820 • Gruppeleder: Birgit Vestergård Jensen, tlf. 9717 3609, pigespejder.videbaek@gmail.com • Tambourkorpsleder: Lise Just Bødker, tlf. 2615 8638, lisejust@pigespejder.dk Tambourkorpset mødes tirsdage. Spirer, grønsmuttere og spejdere mødes onsdage fra kl. 17.00 18.15. Seniorer, rangere og Augustaer efter aftale. Besøg vores hjemmeside www.pigespejder.dk/videbæk. Der kan du læse mere om os og se billeder.


OPLEV PÅSKENS RØDDER Skærtorsdag inviterer vi til fællesspisning. Vi serverer en dejlig menu bestående af lam, flødestuvede kartofler og salat. Hertil serveres usyret brød. Sammen med middagen får du mulighed for at genopleve den jødiske tradition, som Jesus og disciplene indledte deres påskefejring med. Tid og sted: 13. april kl. 17.00 i Videbæk kirkehus Tilmeld jer på tlf. 9717 1083, mail: jes@ km.dk. Pris: Voksne 75 kr. Unge under uddannelse 40 kr. Børn til og med 7. klasse: Gratis. Efter påskemåltidet i kirkehuset er der nadvergudstjeneste i kirken kl. 19.00. Gudstjenesten i kirken er naturligvis åben for alle og uden tilmelding!

Sket i kirken Begravelser/bisættelser 18.10 21.10 25.10 28.10 05.11 07.12 09.12 15.12 16.12 17.12 23.12 03.01 06.01 06.01 13.01 14.01

Sára Mørk Skjødt Thomasine Kathrine Hansen Karen Marie Nielsen Vera Sand Christensen Kristian Emil Møller Knudsen Søren Damholt Christensen Kamma Buur Hove Svend Åge Jensen Bente Larsen Ida Bente Juhl Lissy Kristensen Thomy Agervig Rømer Edith Katharina Gamborg Jacob Ahlmann Pedersen Verner Frandsen Sonja Esther Andersen

Vielser/velsignelser

FOREDRAG, FÆLLESSANG OG KONCERT Torsdag den 2. marts kl. 19.00 »MARTIN LUTHERS SALMER« I anledning af jubilæumsåret for Luther kommer organist og foredragsholder Erik Kure fra Vejle og fortæller om Martin Luther og hans salmer. Vi skal både synge nogle af hans salmer og lytte til orgelværker som er skrevet over hans salmer. Vi skal høre lidt om baggrunden for hans salmer. Det bliver en rigtig spændende aften!

22.10 Tove Bork Søe og Svend Engrob 15.11 Mette Christina Frifeldt Jakobsen og Henrik Harpøth Jakobsen

Dåb/fremstillinger 16.10 16.10 23.10 29.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 08.01

Esben Gade Frederiksen Noah Odsgaard Fonnesbæk Villads Nørgaard Kurt Pedersen Zenia Olesen Mann Mikkel Bech Toldbod Malou Juul Andersen William August Petersen Alberte Spaabæk Nielsen Agnes Sikjær Knudsen Björk Marie Graungaard Andersen Lærke Fomsgaard Schmidt Zakarias Enevoldsen Laugesen

ENDNU EN NYHED!!! LOKALT SOMMER-KOR! Kom og vær i et lokalt SOMMER-KOR (fra 8. klasse) - vi øver 4 torsdage (27/4, 4/5, 11/5 og 18/5) kl. 19.00 -21.15 i kirkehuset og medvirker ved søndags-gudstjenesten 21. maj kl. 10.30. Flere oplysninger finder du på kirkens hjemmeside, på Facebook, og i Videbæk Spjald Avis når vi nærmer os. Du kan også ringe eller skrive til organist Bente Roager Knudsen - tlf. 2911 7882 / brkn@km.dk

7


218

Gudstjenester Marts Søndag d. 5. (1. s. i fasten) Søndag d. 12. (2. s. i fasten) Søndag d. 19. (3. s. i fasten) Søndag d. 26. (Midfaste)

10.30 10.30 15.30 10.30 19.00 10.30 15.30

Møller Esmarch, Kids for Jesus Esmarch, L&F Esmarch Esmarch, Stillegudstj. Møller E. Nikolajsen, L&F

10.30 16.00 10.30 15.30 10.30 19.00 10.30 09.00 11.00 10.30 16.00 10.30 19.00 10.30 10.30 15.30

Esmarch Esmarch, Gospelgudstj. Møller Daniel Kofod Pedersen, L&F Esmarch Esmarch Esmarch, Kor medv. Esmarch Esmarch, Rytmisk gudstj. Møller Esmarch Esmarch Esmarch, Stillegudstjeneste Møller, Konfirmation Møller Esmarch, L&F

09.00 11.00 10.30 10.30 10.30 10.30 15.30 10.30 10.30

Esmarch, Konfirmation Esmarch, Konfirmation Esmarch Møller Møller Esmarch, Sommerkoret medv. Daniel Kofod Pedersen, L&F Esmarch Esmarch

Indsamlinger Midfaste søndag (26/3) Kristeligt Forbund for Studerende 6. Påskedag (16/4) KFUM & K i Danmark 4. s. e. påske (14/5) Dansk Bibel-Institut

April

Maj Lørdag d. 6. Lørdag d. 6. Søndag d. 7. (3. s. e. påske) Fredag d. 12. (Bededag) Søndag d. 14. (4. s. e. påske) Søndag d. 21. (5. s. e. påske) Torsdag d. 25. (Kr. Himmelfart) Søndag d. 28. (6. s. e. påske)

Se også arrangementer og årets gang på www.videbaek-kirke.dk

Kirkebladet Videbæk Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Det redigeres af sognepræst Johannes Esmarch, Hans K. Nielsen, Jens Jensen og Birte Simonsen. Næste nummer af bladet dækker juni, juli og august 2017. Sidste frist for indlevering af arrangementsstof til bladet er fredag den 24. marts til Jens Jensen, Rosenalle 5, Videbæk, tlf. 9717 2483 eller mail: gusti@ post.tele.dk

Hvorhen - hvornår? Fødsel, dåb og navngivelse, navneændring, vielse, dødsfald og begravelse Henvendelse til sognepræsterne eller se: www.videbaek-kirke.dk www.borger.dk

Team Lynderup . 97 17 34 08

Søndag d. 2. (Mariæ Bebud.) Søndag d. 9. (Palmesøndag) Torsdag d. 13. (Skærtorsdag) Fredag d. 14. (Langfredag) Søndag d. 16. (Påskedag) Mandag d. 17. (2. påskedag) Fredag d. 21. (Messy Church) Søndag d. 23. (1. s. e. påske) Lørdag d. 29. Søndag d. 30. (2. s. e. påske)

L&F er rytmiske gudstjenester med navnet Lovsang&Fællesskab. Se nærmere omtale på www.videbaek-kirke.dk

Videbæk kirkeblad - Nr. 2 - 2017