Page 1

SERVICE ABONNEMENT

Serviceeftersyn af varmepumpe udført af professionelle fagfolk


SERVICEVAGT 97 17 20 33 I fyringssæsonen 1. oktober - 31. marts Hverdage: kl. 07.00 – 20.00 Weekend/helligdage: kl. 08.00 – 20.00 Uden for fyringssæsonen 1. april - 30. september Mandag - torsdag: kl. 07.00 – 16.00 Fredag: kl. 07.00 – 15.00 Har du brug for hjælp uden for ovenstående åbningstid, kan du altid ringe på 97 17 20 33 og få telefon-support, dog mod ekstra betaling.


TRYGHED ÅRET RUNDT

T

ryghed handler ikke kun om varme i hjemmet. Det handler også om at vide, at man har professionel support året rundt, hvis der opstår uregelmæssigheder på din varmeløsning. Når du tegner et Vølund Serviceabonnement, får du ikke blot gennemført det lovpligtige, årlige serviceeftersyn af din varmepumpe. Du får også et professionelt serviceteam fra Vølund Varmeteknik i ryggen. Vi er din garanti for, at dit eftersyn altid udføres af professionelle teknikere, der er specialister i præcis din Vølund varmeløsning. Du får selvfølgelig også den nødvendige dokumentation til myndighederne, når eftersynet er udført. Vi står altid klar til at hjælpe dig. Både med telefonisk support og med et team af specialister, der kører ud og hjælper dig med det samme, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Det er din tryghed døgnet rundt, året rundt.

• Årligt, lovpligtigt eftersyn • Telefonisk support • Udvidet servicevagt • 15 % rabat på originale Vølund reservedele • Fast pris ved driftsstop

Serviceabonnement 3


4

Vølund Varmeteknik A/S


SERVICE I HELE LANDET

U

anset hvor i landet du bor, står vores serviceteam klar til at hjælpe dig, hvis det ikke er muligt at løse dit problem med telefonsupport. Serviceteamet består af faguddannede teknikere fra Vølund Varmeteknik, der er placeret centrale steder i landet, så du altid får hjælp med kort varsel. De er specialister i Vølund produkter og har selvfølgelig originale Vølund reservedele ved hånden, så du hurtigt får varmen igen.

På Samsø og Bornholm er vi repræsenteret ved samarbejdspartnere

Serviceabonnement 5


E

NEM BETALING

r du eksisterende abonnementskunde, og er dit abonnement ikke tilmeldt til betalingsservice, så skal du blot betale iht. vedlagte følgebrev. I følgebrevet får du oplysninger, som giver dig mulighed for at tilmelde næste års betaling til betalingsservice. Vi adviserer dig om serviceeftersyn via e-mail, og det er derfor vigtigt, at du sender dine nye kontaktinformationer til os på service@volundvt.dk, hvis du har skiftet e-mail eller mobilnummer siden sidst.

NEM TILMELDING Hvis du er ny kunde kommer du nemt i gang med dit Vølund Serviceabonnement ved at betale iht. vedlagte følgebrev inden anførte dato. I følgebrevet får du oplysninger, som giver dig mulighed for at tilmelde næste års betaling til betalingsservice. Herefter sender du mail til service@volundvt.dk med flg. oplysninger: • Navn • Adresse • Anlægstype • Mobilnummer • E-mail, hvor vi kan advisere det årlige servicebesøg

Serviceabonnement 7


DET ÅRLIGE SERVICEBESØG

V

i sender dig en e-mail med dato for det årlige serviceeftersyn*. Passer tidspunktet dig dårligt, kan du selvfølgelig altid ændre det ved at kontakte os. Dagen inden eftersynet sender vi dig en reminder pr. sms – husk derfor at give os besked, hvis du ændrer e-mail eller mobilnummer.

Opnå gaderabat Når I er flere på samme vej, der tegner et Vølund Serviceabonnement, giver vi rabat, hvis vi kan få adgang til alle boliger på samme dag. Det giver os nemlig mulighed for at effektivisere eftersynene, og det skal selvfølgelig komme jer som kunder til gode. I kan opnå rabat, hvis fem eller flere husstande på samme vej koordinerer serviceeftersynet, så vi kan få adgang til jeres boliger på den samme dag. Hvis I vil vide mere om, hvordan I opnår rabat, så kontakt os på telefon 97 17 20 33, så hjælper vi jer godt på vej. *Vær opmærksom på, at varslede serviceeftersyn bliver debiteret til timesats, hvis det ikke er muligt at træffe dig hjemme.

8

Vølund Varmeteknik A/S


Styr på varmen Jo mere styr du har på varmen, jo nemmere bliver det at spare på den. Når du har en varmepumpe fra TM Vølund Varmeteknik, tilbyder vi dig også NIBE UPLINK . Igennem vores app får du et hurtigt, visuelt overblik over indetemperaturen i din bolig direkte på telefonen eller via e-mail – uanset hvor du befinder dig. Se hvordan du får NIBE UPLINK på Volundvt.dk TM

Serviceabonnement 9


ALMINDELIGE BETINGELSER FOR VØLUND VARMETEKNIK A/S SERVICEABONNEMENT 2017/2018 1. Anvendelsesområde

Jordvarmepumper:

Aftalen gælder for luft/vand varmepumper og jordvarmepumper og refererer til en gældende serviceaftale.

• Kontrol af brinetryk

2. Aftaleperiode Serviceabonnementet er gældende fra den 1. april 2017 til den 31. marts 2018. Den 1. april kaldes for serviceaftalens hovedforfaldsdato. Uanset tegningsdato udløber et service år altid den 31. marts. Seneste rettidige indbetaling er den 3. april. Ved indbetaling efter forfald, træder serviceabonnementet først i kraft 14 dage efter indbetaling. 3. Serviceabonnement Omfatter: • Telefonsupport til fejlfinding • Telefonsupport til igangsætning • Generel assistance til driftsoptimering af din varmepumpe • Bortfald af egenbetaling på kr. 1.875,00 inkl. moms

• Kontrol/rensning af snavssamler brinekreds, hvis afspærringsventil er monteret • Kontrol af brinens frysepunkt • Afprøvning af lavtryksalarm brinekreds • Efterfyldning af IPA sprit/Mostanol/Glykol – hvis nødvendigt jf. frysepunkt. Ex. væske. • Kontrol af trykekspansionsbeholder. • Visuel kontrol af kompressor/tilslutninger • Kontrol af anlægstryk varmeanlæg • Kontrol og rensning af snavssamler varmeanlæg hvis der er monteret afspærringsventiler. • Kontrol eller udskiftning af anode i varmtvands beholder • Eventuel reparation/udskiftning af komponenter tilhørende varmepumpen inden for én time. Luft/vand varmepumpe og ventilationsvarmepumper:

Omfatter herudover udførelse af et lovpligtigt årligt serviceeftersyn, jævnførende bekendtgørelserne om jordvarmeanlæg nr. 1312 og bekendtgørelse nr. 100/1094 om anvendelse af trykbærende udstyr. Varmepumper med kølemiddelfyldning mere end 1 kg samt jordvarmepumper skal have lovpligtigt eftersyn én gang årligt. Hvis der på et årligt servicebesøg findes fejl, der kan udbedres på stedet, vil dette være indeholdt i abonnementsprisen, hvis udbedring heraf varer maksimum en time. Reservedele debiteres særskilt. Fejludbedring længere end én time debiteres særskilt med et udkaldsbeløb på kr. 1.300 inkl. moms.

• Visuel kontrol af kompressor / tilslutninger

Tilkaldes Vølund Varmetekniks servicetekniker til et driftsstop, vil der blive opkrævet et udkaldsbeløb på kr. 1.300 inkl. moms + miljøbidrag. I weekend/hellig­ dage i fyringssæsonen mellem kl. 8.00-20.00 vil der blive opkrævet 2 gange udkaldsbeløb.

• Eventuel udskiftning af luftfiltre

Tilkald i forbindelse med driftsstop eller funktionsfejl skal bestilles på service@volundvt.dk eller på telefon 97 17 20 33. Serviceeftersynet udføres som et forebyggende vedligeholdelseseftersyn på de komponenter, der er dækket af Serviceabonnement en gang om året, og omfatter:

10

• Kontrol og evt. regulering af varmepumpens klimastyring

Vølund Varmeteknik A/S

• Evt. kontrol af ventilationsmængde • Utætheder kompressor / kølemiddelrør • Rensning af fordamper, justering af korrekt flow hen over fordamper / kondensator • Kontrol af anlægstryk varmeanlæg • Kontrol / rensning af snavssamler, hvis der er monteret afspærringsventiler. • Kontrol af ekspansionsbeholder • Rengøring af loftsarmaturer • Eventuel reparation / udskiftning af komponenter tilhørende varmepumpen, inden for én time.

Leverede reservedele (inkl. filtre, anode mm.) afregnes til gældende dagspriser, minus 15% i følge Vølund Serviceabonnement. Udskiftede reservedele skal gemmes indtil de er opkrævet og betalt. 4. Sikkerhed Hos Vølund Varmeteknik arbejder alle efter gældende sikkerhedsregler. Det gælder også i forbindelse med driftsstopservicering af varmepumper. Måtte der ikke være fri adgang til varmepumpen eller er varmepumpen installeret et sted, hvor det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at befinde sig, eksempelvis jævnførende stigeregulativet, vil et serviceeftersyn ikke blive foretaget.


5. Følgende ydelser er IKKE dækket af aftalen: • Forbrug af reservedele af enhver art • Udskiftning af varmepumpe • Udskiftning af varmtvandsbeholder eller udsyring/ rensning af rør eller varmespiraler i varmtvands beholder. • Udskiftning af brugsvandspumpe • Arbejde, der skal udføres på bygningsdele • Tømning og fyldning af kølemiddel på kølekredsløb • Demontering af skabe eller hylder, hvis plads forholdene gør servicearbejdet særligt vanskeligt, eksempelvis hvor varmepumpen er indbygget i et skab o.l. • Særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at udføre servicearbejdet, eksempelvis brug af kran, lift, stillads eller lignende. • Kontrol eller udskiftning af anode i varmtvands beholder, der ikke er et Vølund-produkt. • Tilkald til defekte komponenter, som alligevel ikke ønskes udskiftet. Følgende situationer er ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt: • Skader på varmepumpen, der er omfattet af en bygnings- eller fritidshusforsikring eller selvrisiko under sådan forsikringsskader. • Fejl, som er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og vandskade samt over spænding (lynnedslag) • Tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte efter Vølund Varmetekniks anvisninger. • Skader eller fejl på ukurante komponenter • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallation • Skader eller fejl i den varmefordelende del af varmeanlægget (rør, radiatorer mv.) • Skader eller fejl som følge af kombinationsdrift (f.eks fastbrændsels-, solvarmevarmeanlæg og lignende.)

6. Åbningstider Vølund Varmetekniks serviceafdeling har følgende åbningstider: Fra 1. oktober til 31. marts fra kl. 07.0020.00 på hverdage og kl. 08.00-20.00 i weekenden. I tidsrummet kl. 16.00-20.00 på hverdage og i weekenderne vil der primært blive ydet telefonsupport og kun i yderste nødstilfælde decideret udkald. Her vil der blive foretaget midlertidig afhjælpning på en sådan måde, at det er til mindst mulig ulempe for kunden. Fra 1. april til 30. september fra kl. 07.00-16.00 (mandag-torsdag), fredag kl. 07.0015.00. Aftalen gælder ikke 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. 7. Betaling Betaling for Vølund Serviceabonnement forfalder årligt forud ved periodens begyndelse. Ydelser og reservedele, der ikke er dækket af serviceaftalen, faktureres løbende i forbindelse med serviceeftersyn eller tilkald. 8. Regulering af priser Vølund Varmeteknik forbeholder sig ret til at regulere aftalepriserne i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på kundens aftaletype eller varmepumpen. 9. Fornyelse og opsigelse af aftalen Aftalen kan af hver af parterne opsiges skrifteligt med én måneds varsel til hovedforfaldsdato. Aftaleperiode og hovedforfaldsdato er fastsat under punkt 2. Hvis aftalen ikke opsiges, fornyes den automatisk for en ny aftaleperiode. Ved refusion af eksisterende aftaler uden for varslingsperioden vil der blive fratrukket et administrationsgebyr. Aftaler, hvor der er gennemført eftersyn, vil ikke blive refunderet. Vølund Varmeteknik forbeholder sig ret til at opsige aftalen, såfremt kunden ikke følger Vølund Varmetekniks anbefalinger vedrørende varmepumpen og varmeanlægget. 10. Tvister

• Tilkald til strømsvigt, vandpåfyldning, fejlbetjening af varmepumpen eller fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen.

Tvister mellem kunden og Vølund Varmeteknik afgøres efter dansk ret. Sager mod Vølund Varmeteknik – med relation til ydelser leveret i henhold til disse almindelige betingelser – anlægges ved civilretten i Århus.

• Tilkald i forbindelse med vagten, som viser sig alene at være manglende varmt brugsvand.

11. Øvrige henvendelser skal ske til:

• Forgæves kørsel til besøg ved adviseret service eftersyn eller rekvireret tilkald.

Vølund Varmeteknik A/S Brogårdsvej 7 6920 Videbæk Telefon 97 17 20 33 service@volundvt.dk

Serviceabonnement 11


09-17

§

I

henhold til Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 1312, skal alle jordvarmeanlæg én gang årligt tilses af en sagkyndig, og de lokale myndigheder kan kræve dokumentation herfor. Desuden skal varmepumper med kølemiddelmængde over 1 kg have et årligt eftersyn i henhold til Bekendtgørelse nr. 100/1094 om anvendelse af trykbærende udstyr. Vølund kontrolkort fra det årlige eftersyn er i begge tilfælde din dokumentation for, at disse krav er fulgt.

volundvt.dk

Vølund serviceabonnement 2017-18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you