Page 1

UGEPOSTEN

BEKENDTGØRELSER - SIDE 12-15 HUS & HAVE - SIDE 16-17 LANDBRUG - SIDE 17-19

- din lokale avis

UGE 37 • TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2011 • 73. ÅRGANG

Kibæk Skole fylder 100 år I november fylder Kibæk Skole 100 år, og man er i fuld gang med at forberede jubilæet - Det er helt afgørende at have en skole, som kan være drivkraft i lokalsamfundet. Kibæk Skole har været og er stadig omdrejningspunkt for mange aktiviteter i Kibæk og omegn, og vi ved fra andre skoler, der har holdt 100 års jubilæum, at der er stor interesse blandt tidligere elever for at mødes og genoplive gamle minder, følge med i hinandens videre færd m.m. Derfor er der oprettet en gruppe på Facebook, så alle interesserede kan skabe kontakt med hinanden og følge med i forberedelserne til den festlige begivenhed, oplyser Kibæk Skole i en pressemeddelelse sendt til Ugepostens redaktion. Der er nu ca. 600 medlemmer af gruppen, som tæller tidligere elever og nuværende og tidligere ansatte. Kibæk Skole fylder 100 år i november, og forberedelserne til jubilæet er i fuld gang. Tværsuge for eleverne I forbindelse med jubilæet vil eleverne i en tværsuge arbejde med temaet »Kibæk Skole i 100 år«. Herigennem styrkes elevernes viden om det område, deres skole ligger i, og der er samtidig tale om en tværsuge, hvor fag som geografi, historie og naturfag indgår. Fredag 4. november, før den store fest i Kibæk Hallen om lørdagen, vil eleverne få en underholdende oplevelse i skoletiden. Hvem kunstneren

Jane Vagtborg Klinisk tandtekniker Nygade 6 . Kibæk Konsultation: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-13.00. Mandag lukket. Eller efter aftale

Tlf. 97 19 13 93

bliver, er stadigvæk en hemmelighed. Der vil desuden blive afviklet en officiel reception og et åbent hus-arrangement, hvor en nyrenoveret udskolingsafdeling samt et helt nyt naturfagslokale kan besigtiges. Udgivelsen af et jubilæumsskrift i form af dokumentation

i tekst, billede og lyd er under udarbejdelse, og den 5. november vil man i Kibæk Hallen holde en fest for nuværende og tidligere ansatte samt tidligere elever over 18 år. Med andre ord: Alle sejl er sat til for at markere skolens jubilæum med manér. - Vort mål er at samle rigtigt

Sweethearts Akustisk er Sweethearts i sædvanlig opstiling, men i en mere intim og afslappet udgave, og hvor Pernille Højmarks evner som fortolker er i centrum. Bandet spiller på akustiske instrumenter i et lille og vellydende setup, både nye og kendte numre. Billetpris 150,00 kr. Gratis adgang for medlemmer af Kulturisten. Drikkevarer kan købes. Arrangør: Kulturisten Skarrild tlf. 97 19 61 46

En 100 års-fødselsdag skal naturligvis fejres, og både elever og ansatte på Kibæk Skole er i fuld gang med at forberede jubilæet i november. (Privat foto)

Vi klarer også

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 - e-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Skal du holde fest? Brug Sdr. Feldings Kulturcenter. Pæne, renoverede lokaler, godt køkken, runde borde m.m. Plads til 130 personer. Køkken- og serveringspersonale anvises - også til totalarrangementer. Ring og hør nærmere

97 19 81 18 Bedst mellem kl. 16-21 Alt i smede- og vvsarbejde udføres ✶ Markvandingsanlæg ✶ Sliddele til plove og harver ✶ Dæk og slanger ✶ Hydraulik, slanger m.v. ✶ Reparation af div. maskiner m.v. ✶ Salg af div. staldartikler ✶ Vand, varme, sanitet ✶ Jordvarme, solvarme, oliefyr, stoker ✶ Ventilation ✶ Smedejern og terrasse STAKROGE SMEDE- & MASKINFORRETNING APS Borgergade 49 B - 7270 Stakroge - Tlf. 75 34 70 12

KARSTOFT SMEDE- & MASKINFORRETNING Borgergade 49 B - 7270 Stakroge - Tlf. 97 19 63 93

Tlf. 97 19 80 98

• • • • • • •

Sweethearts Akustisk koncert i Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter søndag den 18. sep. kl. 14.00 Dørene åbnes kl. 13.30

TROLDHEDE SMEDE- & VVS Sdr. Feldingvej 23 A - 6920 Videbæk - Tlf. 97 19 40 83

Jagt udlejes

mange deltagere til festlighederne og give deltagerne en god oplevelse, der vil sætte spor på såvel Kibæk Skole som i byen, fastslåes det i pressemeddelelsen. Yderligere iInformation finder du på skolens hjemmeside. - ast

Medicinsk og kirurgisk behandling Adfærdsbehandling Allergitest Hudundersøgelse Tandbehandling Kiropraktisk behandling Ultralydscanning af f.eks. drægtighed • Alternativ medicinsk behandling med homøopati og akupunktur

www.stakrogesmede.dk Konsultation efter tidsbestilling Altid plads til akutte konsultationer

Kibæk Dyreklinik Brogade 4 · 6933 Kibæk Mandag kl. 14-16.00 Onsdag kl. 9-12.00 Torsdag kl. 14-17.00

Døgnvagt på tlf. 97 35 13 00

10 stk.

Bananer

Diverse bars

Mars, Snickers, Twix

5,-

15,Coop

Lasagne eller lasagnette O2

Kiks

2,-

10,-

Tilbudene gælder d. 13-19. september 2011

Br Bredgade 22 . 7280 Sdr. Felding . Tlf. 97 19 80 10


7XIQToPMWXI/

8MHXMPJEQMPMIR ,NŸPTSKVoHKMZRMRKXMPXVŸRKXIJEQMPMIV

0ERHHMWXVMOXIV :MPIZIVEJPERHFVYKIXPEHPERHFVYKIXPIZI

4IRKIRIIPPIVPMZIX# +SHIZŸVHMIVFIX]HIVQIVIIRHTIRKI

0ŸWQIVIToOHHOQSIPF]

/VMWXIRHIQSOVEXIVRI

.IRW/VMWXMER 1 PF]2MIPWIR

A D V O K AT F I R M A E T

JOHANSEN & BLIDDAL

LØSNINGER - med fokus på mennesket

Paul Johansen (Adv.H)

Bredgade 20

Lotte Bliddal (Adv.L)

6920 Videbæk

Michael Jørgensen (Adv.) Berit Holmstrøm (Adv.fm)

Tlf. 97 17 22 44

www.paulex.dk

- en del af Advokatfirmaet Johansen & Bliddal

Sæt dit hus til salg hos os - fast lavt salær 35.000 kr.

Hedelandsgruppen værner om dét der var engang… Gruppen holder åbent hus lørdag eftermiddag og glæder sig til at vise det istandsatte lokale frem samt et nyt, genskabt vægmaleri Lørdag eftermiddag er der åbent hus hos Hedelandsgruppen i Kølkær, nærmere betegnet på Øjvind Olesens ejendom »Hvoldgaard«, der ligger på adressen Præstevænget 36. Her har gruppen lejet sig ind på én af de ældste gårde i området (gårdens ældste bygninger menes at være helt fra 1852), og man har for nylig afsluttet et større istandsættelsesprojekt, udført ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Der er blevet kalket, lagt et nyt gulvtæppe og flyttet lidt rundt på de mange ting, Hedelandsgruppens samling består af. Derudover har man fået genskabt et vægmaleri, som afdøde Holger Olesen engang malede. Han malede motivet fra en 500 kr. seddel på den ene væg i Hedelandsgruppens lokale, men man var nødsaget til at male billedet over, da man gik i gang med at kalke rummets vægge. - Det gjorde godt nok ondt i hjertet at kalke billedet over. Ved at gøre det slettede vi jo et stykke historie, men vi var simpelt hen nødt til at gøre det, for maleriet var både jordslået og afskaldet, fortæller Klaus Klogborg, som er leder af Hedelandsgruppen i Kølkær. Han oplyser, at man som erstatning for Holger Olesens maleri har fået et ny maleri til at hænge op på væggen, malet af Lise Smedegaard fra Kølkær.

Dette maleri kan man beundre, hvis man besøger Hedelandsgruppen i forbindelse med åbent hus-arangementet på lørdag, ligesom man naturligvis kan beundre selve istandsættelsen af rummet og i ro og mag studere alle de spændende ting, Hedelandsgruppen har i sin samling. En slags mindestue Samlingen i Kølær er måske ikke den største i verden, men den er værd at besøge, for den rummer mange effekter fra en svunden tid, og dernæst fortæller den en del om selve egnens sjæl. Samlingen fortæller bl.a. om dengang, man opdyrkede heden i Kølkær-området, men der er på ingen måde tale om et landbrugsmuseum; ej heller et egnsmuseum. - Det er snarere en slags mindestue, hvor man kan komme og beskue effekter, som de tidligere generationer benyttede. Alt herinde har en historie, fortæller Øjvind Olesen, som lejer lokaler ud til Hedelandsgruppen. Han oplyser, at samlingen i Kølkær bl.a. rummer en gammel murstensmaskine, som engang tilhørte afdøde gårdejer Albert Jakobsen. En del af de bygninger, der er i Kølkær i dag, er opført med mursten fremstillet i denne maskine. Frivillige står bag Hedelandsgruppen, der p.t. har 180 medlemmer, er en lokalhistorisk arbejdsgruppe for Fjerholt, Kølkær, Søby og Voulund. Den består af en række borgere, der indsamler arkivalier og materialer om de nævnte områder. Gruppen blev dannet i 1987 på initiativ af lokalhistorikeren og postbuddet Christian Isen, som var født i Kølkær. Han

Hedelandsgruppen i Kølkær har indrettet en mindestue på en gammel gård, og rummet, der nu er nyistandsat, er fyldt med spændende effekter fra en svunden tid. (Fotos: - ast) havde samlet et kæmpe arkiv og havde bl.a. samlet en masse oplysninger på gårdene i Kølkær. Det var derfor en stor skuffelse for ham, at egnsarkivet for Rind og Arnborg Sogne i sin tid måtte nedlægges, og de indsamlede ting og oplysninger blev overført til Lokalhistorisk Arkiv på Herning Centralbibliotek. Christian Isen indkaldte til et møde, hvor han fortalte borgerne i Kølkær, hvilke planer han havde, for at føre arbejdet videre for Kølkær og omegn. I 1987 blev Hedelandsgruppen dannet, og herfter gik man i gang med at samle fotos, udskrifter af kirkebøger, folketællinger, kassebøger, skattehæfter med mere. Alt dette er samlet i et arkiv i Kølkær Hallen. I mindestuen på Præstevænget er der indbo, værktøj m.m. fra lokalområdet. Det er ting, som alle er skænket af enten nulevende eller afdøde borgere fra Kølkær og omegn. Effekterne er særdeles velbevarede, og de præsenteres

både hyggeligt og overskueligt på den gamle gård på Præstevænget. Også fokus på nutiden Hedelandsgruppen koncentrerer sig ikke kun om alt det, der ér sket. Man forsøger også at fastholde nuet og den udvikling, der sker i Kølkær og omegn i dag. I tidens løb har man fotograferet alle huse i Kølkær to gange, og man er nu gået i gang med en tredje runde. Denne gang tager man Søby, Søbylund og Voulund med. I løbet af efteråret og vinteren mødes man i gruppen med jævne mellemrum. Nogle af møderne holdes i hallen, og disse arrangementer plejer at være særdeles velbesøgte. Tilbage står kun at oplyse, at gruppeledelsen anno 2011 består foruden lederen Klaus Klogborg af Ejner Thomsen (kasserer), Erling Leerhøy, Knud Dinesen, Egon Kristensen, Steen Frandsen og Tove Olesen. - ast

Blyet til Skarrild Kirke støbes

Side 2

Medlemmer af Skarrild Menighedsråd har været ved Limfjorden for at se, hvordan kirkens nye tagbeklædning af bly bliver støbt

af en mindre digel og en kran over i en slags »skuffe«, som kan vippes. Herfra hældes det med et snuptag ud over en let skrånende rampe, hvor der i forvejen er lagt et helt udjævnet lag fint sand. I løbet af et par sekunder løber blyet til rampens ende, og få sekunder senere er det størknet.

Den nye tagbeklædning på Skarrild Kirke skal være af bly, og medlemmer af det lokale menighedsråd har besøgt et blystøberi ved Limfjorden for at følge med i processen. Man så både udstøbningen af pladerne og det efterfølgende bukkearbejde, og der var tale om et kvalitetshåndværk bygget på gamle traditioner. Om selve processen beretter Erik Degn fra Skarrild: - Fra en stor smeltedigel flyttes det smeltede bly ved hjælp

Vigtigt med tykkelsen Bly smelter ved 327,5 grader celsius, og det holdes ved omkring 400 grader i smeltediglen. Det er således ikke tilnærmelsesvis så varmt som støbejern, som er hvidglødende ved støbningen. Begge de støbte pladers ender bliver klippet væk, og fraklippet ender i smeltegryden igen, så der er ingen spild. Ifølge Erik Degn er pladernes ensartede tykkelse overor-

dentlig vigtig og sikrer lang holdbarhed. Arbejdet med kirkens renovering er nu kommet så langt, at det sidste spærfag er repareret

og sat op, og man regner med, at beklædningen med bly på sydsiden påbegyndes i løbet af et par uger. - ast

Medlemmer af Skarrild Menighedsråd har besøgt et blystøberi for at følge fremstillingen af det bly, der skal bruges til kirkens tag. (Privat foto)


Pssst… Fremtiden fås nu!

SCAN OG DELTAG!

VIND IPAD Scan denne QR-kode og vær med i lodtrækningen om en iPad

Waoo! 3

TV, internet og telefoni – alt i én pakke Waoo! 3 – fremtiden fås nu!

Spar 1.428,Waoo! 3 Stor TV Pakke (Ét TV) 30/30 Mbit/s fiberbredbånd Fri dansk fastnettelefoni (valgfrit)

399,Kampagnepris- bestil nu!

Med Waoo! 3 med Stor TV Pakke kan du se krystalklart TV samtidigt med, at hele familien surfer på nettet. Og så er det den nemme løsning, hvor du samler det hele hos EnergiMidt. Glæd dig til masser af TV kanaler med sport, film og underholdning i verdensklasse. Få mulighed for at starte programmer forfra eller se TV on demand kanaler, når det passer dig.

Du får 30/30 Mbit/s fiberbredbånd Stor TV Pakke til ét TV En TV boks, så du kan se HD kanaler, TV on demand, Waoo! Bio, samt starte programmer forfra 10 valgfri film i Waoo! Bio Waoo! Web TV Fri dansk fastnettelefoni i 6 mdr.

Med Waoo! 3 er du også forudseende, da du får en lynhurtig 30/30 Mbit/s internetforbindelse med hastighedsgaranti. Pakken indeholder også fri dansk fastnettelefoni (valgfri) til en uhørt lav pris.

pr. md.

Min. pris i 6 mdr.: 3.543,-, heraf tilslutning 750,og halvårligt TV Servicegebyr 399,-*

*Bindingsperioden og kampagneprisen gælder i 6 mdr. Herefter er normalprisen 568,- pr. md. excl. telefoni og 637,- pr. md. inkl. fri dansk fastnettelefoni. Min. pris indeholder: Tilslutning: 750,-, abonnement: 6x399,- pr. md. og halvårligt TV Servicegebyr: 399,- i alt 3.543,-. Forudsætter adgang til fibernet. Kampagnetilbuddet gælder kun for kunder, der ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse inden for de seneste 6 måneder.

Side 3


Volleyballfolket mangler nogle piger Så er beach volleyball-sæsonen i Kibæk ovre, og der er tale om en sæson, der nok ikke vil blive husket for det gode vejr, (!), men en 8-10 personer har alligevel været i gang i løbet af sommeren, og det er gået godt, fortæller Knud A. Sørensen, som er formand for KIFs volleyballafdeling. Han oplyser, at der i sommerens løb har været tale om træning - ikke kampe. - Nu er vi så gået indenfor og har haft vores første træningsaften, og her dukkede 11 nye op, og flere er på vej, beretter formanden. Der er en god blanding aldersmæssigt, men desværre kun drenge i afdelingen. - Vi mangler nogle piger, for vi vil gerne deltage i mixturneringer, fortæller Knud A. Sørensen, som i øvrigt oplyser, at sidste år var der tre piger i afdelingen, men de blev alle gravide. - De har dog født, og vi håber, at barnegråden en gang i mel-

Open-by-night blev en succes Knap 200 borgere troppede op, da Spar-købmanden i Sdr. Felding for nylig afviklede et open-bynight-arrangement - Vi var rimeligt heldige med vejret - det var tørvejr og vindstille - og der kom ca. 140 og spiste den gode menu fra slagteren. Derudover har der vel været ca. 50 personer, så det vil vi betegne som en succes, fortæller Nicolaj Mølhave, Spar-købmand i Sdr. Felding om det open-by-night-arangement, som butikken afviklede for nylig.

Der var godt fyldt op i det telt, der var stillet op foran Sparkøbmanden i Sdr. Felding, da butikken for nylig afviklede et hyggeligt open-by-night-arrangement. (Private fotos) Han oplyser, at maden blev rost meget, og at der var en god stemning i teltet. Der var også opstillet borde udenfor, som også blev be-

Volleyballspillerne i Kibæk har i sommers spillet udendørs, men nu er de rykket indendøre, og til den første træningsaften mødte der 11 nye spillere op. Men desværre ingen piger, og dem vil man gerne ha´ nogle af i afdelingen, da man gerne vil deltage i mix-turneringer. (Privat foto) lem skal afløses af mandehørmen til volleyball. Jeg kan oplyse, at alderen på drengene er fra 18 til ca. 49 år, og får vi ingen piger lokket til, er der

For mig er det naturligt at tænke lokale interesser ind i de landspolitiske beslutninger på Christiansborg.

stadig mulighed for at deltage i drengerækkerne, fastslår Knud A. Sørensen. - ast

En annonce i Ugeposten rammer altid plet !

I hele dette område kan du stemme på

Anna Bøndergaard vandt en flot købmandskurv, mens Alexander Kjær vandt guitar hero.

nyttet. Mens de voksne hyggede sig, var der godt gang i den opstillede hoppepude, hvor børnene boltrede sig. I teltet spillede Country Holger lidt stille og god musik hele aftenen, og de to rallybiler, der var kørt frem, blev også studeret grundigt i løbet af aftenen. - Vi fik mange tilkendegivelser fra folk på, at vi da endelig skal afvikle sådan noget igen næste år, og vi kunnne også mærke, at det er noget, mange havde set frem til, så alt i alt blev det en god aften, og vi vil gerne takke for den gode opbakning, udtaler Nicolaj Mølhave i Sdr. Felding. I forbindelse med arrangementet blev der afviklet en konkurrence, hvor man kunne vinde en købmandskurv, og Anna Bøndergaard blev den heldige vinder. Vinderen af guitar hero blev Alexander Kjær. - ast

Stort rykind i de nye fitnesslokaler

Helge Sander

Ring og hør om mulighederne

97 19 10 07 UGEPOSTEN

I weekenden var der åbent hus i Kibæk Krydsfelt, nærmere betgenet i de nye, lækre fitnesslokaler øverst oppe, og 75-80 borgere kiggede forbi. Ifølge en af de mange frivillige instruktører, Niels Kristian Rasmussen, udtrykte mange af gæsterne stor begejstring for de lyse, venlige lokaler og for de mange forskellige maskiner. Niels Kristian Rasmussen vurderer, at cirka halvdelen af de

fremmødte, er potentielle, nye medlemmer. Kibæk Fitness har i forvejen cirka 240 medlemmer og har et meget stort antal instruktører tilknyttet, så alle dem, der kommer for at dyrke motion, kan få den rette instruktion og guidning i, hvordan man opbygger kroppens muskler bedst muligt. Som et kuriosum kan det nævnes, at en af de fremmødte ved åbent hus-arrangementet

i weekenden oplyste, at dér, hvor han kom fra, har de et fitnesscenter med ca. en tredjedel af den »maskinpark«, Kibæk Fitness har, og at man dette sted slet ikke har spinningcykler! Det har man i Kibæk Fitness - ja, der er endda tale om en særskilt afdeling for spinning - og dermed kan man konkludere, at det nye fitnesscenter i Kibæk har særdeles meget at byde på. - ast

parabolanlæg tv • radio salg og service - vi klarer det hele...

prebens radio & tv v/ preben majbohm jensen åkjærsvej 8, troldhede, 6920 videbæk

telefon 97 19 44 46 åbningstider: mandag-torsdag ....kl. 13.00-17.30 fredag......................kl. 13.00-19.00 lørdag......................kl. 9.00-12.00

Side 4

Der var travlhed, da Kibæk Fitness i weekenden afviklede et åbent hus-arangement i de nye lokaler i Kibæk Krydsfelt. Mange af dem, der kom, er potentielle, nye medlemmer, så klubben kan formentligt se frem til en stigning i medlemstallet. (Privat foto)


Nordea yder ekstra støtte til Kibæk Krydsfelt Nordea har givet 40.000 kr. til Kibæks nye multihal - en gave, der naturligvis vækker stor begejstring Stor var glæden i bestyrelsen for Kibæk Krydsfelt (den nye multihal), da meldingen om en ekstra økonomisk håndsrækning kom fra Nordea. Formand for Kibæk Krydsfelt, Preben Thomsen, udtaler:

- Vi har stadig små huller i økonomien, så denne melding luner. Det er rart med de positive tanker omkring vort byggeri. Filialdirektør hos Nordea i Kibæk, Brian Mikkelsen, udtaler: - Vi er sikre på, at etableringen af Kibæk Krydsfelt vil blive til stort udbytte for alle byens borgere og vil være til stor gavn for hele lokalområdet, og vi er glade for, at det, i forbindelse med den endelig opgørelse af Assing Sparekasses Fond, er blevet muligt at give 40.000 kr. til et nyt scoringsanlæg i den nyopførte hal 2.

Han tilføjer: - Fra Nordeas side er vi glade for at kunne bidrage med denne støtte, som vi håber vil komme hallens brugere til gavn i rigtigt mange år fremover. Det har været vigtig for os at yde støtten til noget varigt. Brain Mikkelsen tilføjer i øvrigt, at der fra Nordeas side skal lyde en stor ros og anerkendelse til den gruppe personer, som hele vejen igennem har stået bag dette kæmpe projekt og har ydet en enorm arbejdsindsats for at nå frem til det flotte slutresultat - ast

Det skal være attraktivt at leve, bo, arbejde og studere i alle dele af landet. Venstre skaber frihed til vækst i hele landet

S TEM

- Værsgo´! Her har du 40.000 kroner ekstra til krydsfeltet. Filialdirektør Brian Mikkelsen overrækker på billedet Preben Thomsen en check på det nævnte beløb, som det er muligt at gi´ i forbindelse med den endelige opgørelse af Assing Sparekasses Fond. (Foto: - ast)

- OG GIV MIDT- OG VESTJYLLAND EN STÆRK STEMME

KristianJensen

www.kristian-jensen.dk

Kristendemokraterne

Stem på liste K

Jens Kristian Mølby Nielsen r 5JEUJMGBNJMJFO Hjælp og rådgivning til trængte familier. r -BOEEJTUSJLUFS Vi lever af landbruget lad landbruget leve! r 1FOHFOFFMMFSMJWFU Gode værdier betyder mere end penge.

Læs mere på: www.kd.dk/moelby

Kirsten Nørgaard Nielsen r Familien Samfundets vigtigste fællesskab. r Landbruget Danmarks primære produktion. r Landsby Nærmiljø og menneskelige værdier.

Læs mere på: www.kd.dk/noergaard

,BSMP#SPOECKFSH

1FUFS#KFSSF

r %VIBSTUPSWŽSEJ Plads til alle - fra undfangelsen til livets afslutning!

r Integrationspolitk En mere medmenneskelig integrationspolitik.

r .FSFGPSFCZHHFMTF Gratis familierådgivning og terapi.

r Ulandsbistand En ulandsbistand på minimum 1 % af BNP.

r 7ŽLNFEBMULVM Realistisk energiplan uden dræbende kul.

Læs mere på: www.kd.dk/brondbjerg

0QTUJMMFUGPS,SJTUFOEFNPLSBUFSOF J7FTUKZMMBOETTUPSLSFET

r Decentralisering Der skal decentraliseres frem for centraliseres. Læs mere på: peterbjerre.dk Du kan også følge mig på Facebook & Twitter!

Stem personligt QÇFOBGPT Side 5


Masser af musik og rytmer i Stakroge Børneinstitution I løbet af sommeren har man arbejdet med sang og musik pü tvÌrs af aldersgrupperne

Vejret viste sig fra sin gode side, nemlig solrigt, da 60 golfspillere mødte op pü Åskov Golfklubs anlÌg forrige søndag til Omme Lift efterürsturnering. Spillerne var mødt op til en kamp om en masse prÌmier, og der var prÌmer til büde individuel og holdprÌstation. (Foto: privat)

Bakkelund Opmagasinering Skal du flytte‌ rejse eller har du bare brug for noget mere plads. Bakkelund Opmagasinering i VidebÌk tilbyder tørre, sikre rum i størrelserne 3 m2 til 14 m2. NB. Ogsü mulighed for opbevaring af havemøbler, motorcykler m.m. til efterüret.

ANNONCER: 07 Ring pĂĽ tlf. 97 19 10 eller send en mail pĂĽ ugeposten@videbaek bogtrykkeri.dk

Nok har det vÌret sommer og dermed ogsü ferietid, men det har ikke füet Stakroge Børneinstitution til at gü i sommerferiedvale. I løbet af sommeren har man i institutionen arbejdet med emnet sang og musik pü tvÌrs af aldersgrupperne. Børnene har med stor iver kastet sig ud i de forskellige aktiviteter, som emnet bød pü. De har f.eks. selv lavet forskellige instrumenter - lige fra rasleÌg af tomme plastikflasker, guitarer af tomme mÌlkekartoner og elastikker, til tamborin af metallüg og trommer af

tomme marmeladespande. Instrumenterne blev omhyggeligt udsmykket med flotte farver og glimmer, sü de sagtens kunne konkurrere med dyrt indkøbte instrumenter. Dagligt har instrumenterne vÌret i brug, nür børnene skulle spille, synge og bevÌge sig til kendte og knapt sü kendte sange. Børnene har ogsü udfordret hinanden med musikspil pü computeren, spillet instrumentvendespil, lavet flotte billeder af forskellige selvvalgte sange osv. Ja, kun fantasien har kunnet sÌtte en grÌnse. Nür man nu havde et tema som musik, skulle man selvfølgelig ogsü have en flot scene, sü derfor har børn og voksne i fÌllesskab bygget en flot, udendørs friluftsscene. For nylig var det sü tid til at

afrunde musiktemaet, og det skete i forbindelse med et forÌldrekaffearrangement, hvor den nye friluftsscene blev indviet med sang, musik og dans, leveret af alle børnene i Stakroge Børneinstitution. - En dejlig dag med masser af optimisme og smil, hvilket jo stivnede brat ugen efter, udtaler Anette Rahbek fra Stakroge Børneinstitution. Hun henviser med denne udtalelse til den strukturanalyse, kommunen har füet lavet, som lÌgger op til store Ìndringer for netop institutionen i Stakroge (se det sÌrskilte lÌserbrev om dette emne et andet sted her i avisen). - ast

Bakkelund Opmagasinering v/ Sanne Risbjerg Mobil 28 90 92 66 ¡ www.bakkelundopmagasinering.dk

EFTERSKOLERNES DAG Ă…bent hus pĂĽ Staby Efterskole SĂ˜NDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 13-17 Kl. 14.00 og 15.00 Kl. 16.30

Information i spisesalen v. forstander Gymnastikforevisning i hallen

�Sekretariatet� har übent hele eftermiddagen.

GYMNASTIK BOLDSPIL & turneringer MUSIK- SANG    VÆRKSTEDER Mange TILBUDSFAG EFTERSKOLE

STABY

RUNDVIS NING, AKTIVIT OG FORF ETER RISKNIN G!

ALLE E VELKOM R NE!

I løbet af sommeren har børm og ansatte arbejdet med musik, og børnene har selv lavet deres instrumenter. En proces hvor kreativiteten i øvrigt blev flittigt brugt.

EFTERSKOLE  

 

   

!" " # $" #$

VARMEPUMPE I STEDET FOR OLIEFYR? UDNYT DET NYE SKATTEFRADRAG TIL AT UDSKIFTE OLIEFYRET

GĂ˜R DIT ENERGIFORBRUG BĂ…DE GRĂ˜NNERE OG BILLIGERE RING NU 70 333 777 OG FĂ… UVILDIG RĂ…DGIVNING – DET ER HELT GRATIS

Rüdgivningskampagnen løber indtil 16. december. Udvalgte husstande vil modtage en gratis energigennemgang. varmepumpeinformation.dk

Side 6

Børnene i Herning Kommune skal passes fÌrre steder Herning Kommune tager hul pü fremtiden pü dagpasningsomrüdet. Der skal skaffes penge til blandt andet vuggestuepladser og bedre forebyggelse ved at spare pü lederlønninger og mursten Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune lÌgger op til en rÌkke Ìndringer omkring dagtilbud i Herning Kommune. Man vil lave 36 nye vuggestuepladser i Sunds, Vildbjerg og Aulum, forbedre sundhedsplejen, skaffe flere varme hÌnder og mere tid til børnene. Det vil man for bedre at kunne matche fremtiden pü dagtilbudsomrüdet. For at fü penge til det vil man

sammenlÌgge en rÌkke daginstitutioner, sü udgiften til mursten og lederlønninger gøres mindre. Samtidig lÌgger forslaget op til, at man opsiger kontrakten med syv daginstitutioner büde i og uden for selve Herning. Gennemføres planen, som udvalget anbefaler det, vil det frigøre 11 millioner kroner. - Herning Kommune skal have dagtilbud, der er økonomisk og fagligt robuste, siger udvalgsformand Joan Hansen og fortsÌtter: - Vi kan se, at børnetallet er faldende frem mod 2020, og allerede nu er der overkapacitet pü flere daginstitutioner. Samtidig er omrüdet under pres, ligesom en rÌkke andre velfÌrdsomrüder er det, i det danske samfund i dag. Derfor skal vi finde en løsning, der peger fremad, og som holder i ürene, der kommer. Der skal ikke skÌres ned Joan Hansen understreger

samtidig, at den nye struktur intet har med nedskÌringer at gøre. - TvÌrtimod frigør vi cirka 11 millioner kroner, som vi vil bruge mülrettet pü børneomrüdet. Vi vil simpelthen gü ind og give et løft til ting, der kommer børnene til gode, i stedet for at bruge pengene pü mursten og lederlønninger dÊr, hvor det ikke er nødvendigt, forklarer hun. Lokale Ìndringer Ifølge analysen skal TrÌtoppen og Bulderby i KibÌk senest 1. august nÌste ür fusionere, og man vil opsige Stakroge Børneinstitution, hvorved børnene her skal passes andre steder i pasningsdistriktet. Derudover lÌgger man op til at lave en vuggestueafdeling ved Solsikken i Sdr. Felding. Analysen og de omtalte forslag er sendt i høring. - ast


populære danske film- og revymelodier som f.eks. »Alle går rundt og forelsker sig« og »Gå med i lunden...«. Musikken er meget præget af den svingmusik, der var samtidig med repertoiret fra 30´erne - 50´erne. Dog vil man også kunne høre bløde latinrytmer og andre mere moderne spidsfindigheder. Der er lagt op til en aften i mindernes tegn, og mon ikke den gamle, istandsatte biografsal i Sdr. Felding vil blive fyldt med sang? »Dansk Djas« består af: * Søren Brønniche - kontrabas. * Søren Krogsgaard - klaver og keyboard.

* Henrik Lund Sørensen - guitar. * Thomas Madsen - trommer og percussion. * Mikkel Blauenfeldt - sang. * Cecilie Strange - sang og saxofoner. * Julie Strange - sang. * Kirsten Schroll - sang. Jazzbandet spiller bl.a. melodier af komponister som Kai Normann Andersen, Åge Stentoft og Leo Mathiesen. Orkesteret spiller festlig, underholdende og dansevenlig musik til store og små lejligheder og har optrådt på både caféer, festivals, ved receptioner og til private feste - ast

Medbring gamle briller på valgdagen Lions Club i den tidligere Åskov Kommune deltager i denne uge i en landsdækkende indsamling af gamle briller til fordel for den 3. verden. Derfor kan du aflevere dine gamle briller, når du møder op på valgdagen i enten Kibæk, Sdr. Felding eller Skarrild for

Stakroge k Borger- og Idrætsford ening, skriver følgende læserbrev under overskriften: Stem hvidt i Stakroge Hvis det står til flertallet af Stakroge Borgerforenings bestyrelse stemmer byens borger hvidt. Det vil sige; undlade at stemme, eller stemme blank. Nu har vi fået vores valgkort, og til vores forundring kan vi konstatere, at vi skal køre til Sdr. Felding, for at afgive vore stemmer. Herning Kommune har ikke fundet det nødvendigt, at informere borgerforeningen, om at kommunen nu nedlægger et af de sidste serviceorganer, nemlig vores afstemningsted. Kommunen mener åbenbart ikke, at de lokalt opstillede kandidater, har brug for Stakroges stemmer.

at sætte dit kryds, og på den måde være med til at støtte en god sag. Svagtseende og blinde har altid været en af hjørnestenene i Lions hjælpearbejde. Danske Lions klubber arbejder specielt med synsprojekter i Burkino Faso og Sierra Leone.

Vi er ikke bare en d dell af udkk b d kants Danmark, men også af udkants Herning. Kommunen vil lukke vores fremragende børneinstitution, hvor der er luft og plads til børnene. Det er efterhånden det eneste vi kan bruge, når vi skal argumentere for at få nye tilflyttere. Det er måske også politikernes mening, at der ikke skal flytte nye hertil, da centralisering på mode? Så kære borger i Stakroge, uanset om man er til rød eller blå blok, stem hvidt. Vores lokale politiker har åbenbart ikke brug for os, og kun ved at undlade at stemme, eller stemme blank kan vi protestere imod deres nedlæggelse af Stakroge.

Kristian Andersen www.kd.dk/kr-andersen

r 'BNJMJFOG‘STU

Kristendemokraterne

Succesen fortsætter i Dagmar Bio i Sdr. Felding. Man har totalt udsolgt til Sebastian Klein-arrangementet, og netop dette arrangement var man ellers fra arrangørernes side noget spændt på, da målgruppen er børn og barnlige sjæle, men denne gruppe er tilsynaldende også meget begejstret for at komme et smut i biffen og få en anderledes oplevelse. Dagmar Bio er gået i gang med at sælge billetter til det næste arrangement, der er en koncert med »Dansk Djas«. Koncerten afvikles i Dagmar Bio den sidste fredag i oktober. »Dansk Djas« er et band, der udelukkende spiller ældre,

r 7FTUKZEFSOFT mand r "MLPIPMNFE omtanke r 4UPQ centraliseringen

Udsolgt til Klein

r ,ŽNQFS for frie skoler Danmark har brug for et lille midterparti med klare holdninger og værdier.

KD vil føre en ansvarlig økonomisk politik. Derfor peger vi på Lars Løkke som statsminister!

I Burkino Faso har Lions Danmark igennem mange år været med i projekt »Gensyn«, der er et projekt for behandling af flodblindhed og grå stær. Ved hjælp af en mobil øjenklinik foretages der et stort antal øjenoperationer, for grå stær, og der uddeles øjendråber til bekæmpelse af flodblindhed. Men operationer gør det ikke alene, og derfor kan rigtigt mange, der aldrig ville få råd til selv at købe briller, hjælpes til et bedre syn med genbrugsbriller fra indsamlingerne i Danmark. Brillerne bliver renset og målt, inden de bliver sendt til projekter i den 3. verden. - ast

Vi går ind for brede politiske forlig og ønsker at gøre op med blokpolitikken. Vi sætter mennesket over pengene og kæmper for anstændighed i behandling af alle - særligt dem der det har svært. Derfor bliver vores vigtigste opgave, som støtteparti til en borgerlig regering, at sikre medmenneskelighed og anstændighed, i de beslutninger der tages.

Ønsker du styr på økonomien og syn for de svageste i samfundet, så stem på KD. Gå på Youtube og skriv: ”kredsmandat” eller ”Familiepolitik” (- hvis du vil vide mere..)

KD

LISTE K

STEM PERSONLIGT

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 - e-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Andreas Steenberg Folketingskandidat i Herning

”Jeg kender Andreas Steenberg godt fra hans arbejde i

RV og anbefaler med glæde hans valg til Folketinget. Jeg er overbevist om, at han vil være et dygtigt medlem af Folketinget - Niels Helveg Petersen, fhv. udenrigsminister, fhv. økonomiminister, medlem af Folketinget

Elektrikere Grundet store aktiviteter på service- og projektområdet søger vi snarest dygtige elektrikere. Vi forventer du er moden, kan arbejde selvstændigt, er fleksibel samt teknisk velfunderet. Vi kan tilbyde et spændende og selvstændigt job, med store udfordringer for den rette.

TROLDHEDE Installationsforretning

TLF. 97 19 43 44 GÅSDALVEJ 8 . TROLDHEDE . 6920 VIDEBÆK

Andreas Steenberg vil have mere Herning i Danmark. Herning-egnen har oplevet vækst, fordi man har investeret i uddannelse og i en offensiv erhvervspolitik. Radikale Venstre ønsker at gøre det samme i hele Danmark. Radikale Venstres vilje til reformer af fx efterlønnen sikrer, at der er penge til investeringer. Andreas kæmper også for, at det nye sygehus i Gødstrup bliver til noget, at vi får en mere fair udlændingepolitik, og at psykisk syge skal have bedre behandling.

”Jeg stemmer blandt flere gode kandidater på Andreas Steenberg til folketingsvalget. Andreas er med begge ben på jorden et stort politisk talent og arbejder hårdt. Han har allerede skabt resultater og han vil i fremtiden være en kæmpe gevinst for Herning. - Johs Poulsen, byrådsmedlem og afgående folketingsmedlem, Herning.

radikale B Side 7


KÆMPE 30 ÅRS FØDSELSDAGSFEST ÅBNINGSTIDER:

Mandag kl. 9.00-18.00 Tirsdag kl. 9.00-18.00 Onsdag kl. 9.00-18.00 Torsdag kl. 9.00-19.00 Fredag kl. 9.00-19.00 Lørdag kl. 8.00-16.00

Fødselsdagsfesten fortsætter med nye gode tilbud til festpriser tirsdag d. 13. sep med mandag d. tember til og 19. september.

Kærgården Steg & Bag 450 ml

98

8 98 6 98 8

PR. ÅBNINGSTIDER: FLASKE Mandag-onsdag: kl. 9.00-18.00 Torsdag og fredag: WASA kl. 9.00-19.00

Knækbrød

Lørdag: kl. 8.00-16.00

- Rågi - Sport - Delikatesse FRIT VALG

PR. PAKKE

Sodavand - Faxe Kondi - Faxe Kondi Light - Pepsi - Pepsi Max - Nikoline 150 cl

FRIT VALG

á 80 gram

RIS FESTP

7

PR. PAKKE

RIS FESTP

270-275 gram

- Sour Creme & Onion 165 gram

PR. RØR

- Kernegrov - Gulerodsbrød - Multikernerugbrød - Kernefuld - Fuldkornsgrov - Sandwichrugbrød - Mini Sandwichrugbrød 8 stk. - Multikerneboller 8 stk. RIS FESTP - Multikernesandwich - Grov Sandwich - Fuldkornsfranskbrød

98

9

98

10.98 9

KORNKAMMERET

Økologisk Havregryn

- Original - Grovvalsede 1000 gram

PR. POSE

Nestlé

- Nesquik - Cheerios

375 gram

15.-

PR. PAKKE

RIS FESTP

38

Ribena Solbær

- Original - Light

1 liter

15.-

RIS FESTP

FRIT VALG

PR. FLASKE - Lagkagebunde - Chokolagkagebunde - Kræmmerhuse til flødeskum - Makroner

Muffins

RIS FESTP

60-250 gram

Pr. pakke

10,00

98

PR. PAKKE Müsli Bars - Chokolade 6 stk.

TA’ 3 PAKKER

Økologisk

Grønnegården Saft Alle varianter 500 ml

Pr. flaske

15,00 Økologisk

- Soyamælk - Risdrik Flere varianter 1 liter

Ta’ 2 stk.

25,00

Å

25.-

KÆMPE

Maizena Marked - Bolle Mix - Pandekage - Vaffel - Pandekage

TA’ 5 PAKKER

www.abc-lavpris.dk

Pr. stk.

4,98

Selleri M/ top PR. STK.

VIND VARER FOR I ALT 60.000 KR. I DIN LOKALE ABC LAVPRIS Hver dag i alle 4 fødselsdagsmange logo’er med FESTPRIS uger udtrækkes 1 lokal vinder Hvor finder du i denne uges af en kundevogn fyldt med ABC TILBUDSAVIS ? varer for i alt 2.500 kr. 3 31 333 Udfyld kuponen og afleverer den i din lokale ABC.

NAVN:

Vinderen kan ses den efterfølgende dag i din ABC og modtager direkte besked.

ADRESSE:

Præmien kan ikke ombyttes. Ansatte i ABC Lavpris og deres husstand kan ikke deltage!

BY:

RIS FESTP

tion stra n illu : Ku o t o F

TLF.:

Å Polar - Fløderand - Karamelrand - Citronfromage

1 liter

- Mini Flutes - Grov Flutes

FESTP

RIS

98

15 stk.

PR. POSE

Royal Greenland

Panerede Fiskefilet 300 gram PR. POSE

RIS FESTP

10.-

Store og kødfulde

Bornholmer Kyllinger PR. STK. Frigodan

29

- Rustikke Rodfrugter - Fire Roasted Vegetables - Kinisisk Wokblanding - Bali Blanding - Sicilianablanding - Grøntsagsblanding

50.- 9

Orebygårdvej . Herning . Tlf. 97 26 86 66

Friske

KÆMPE FØDSELSDAGSKONKURRENCE

1700 gram

”Shake It”

- Saucejævner - Majsstivelse - Tærte - Pizza 200-500 gram

PR. STK.

FESTPRIS

PR. STK.

7 6

4 stk.

6.6.-

Hvidkål

F.eks. Alpeviol, Kalanchoe, Chrysantemum, Pilea depressa, Tornado m.fl.

Brød - Rundstykker

Dancake

- Rosin & Nødder - Tranebær - Nødder

PR. BAKKE

Karup

HER & NU PARTI:

Karen Volf

- 16 søde appelsiner - 16 saftige æbler - 16 eksotiske frugter

PR. LITER

PR. POSE

Pringles - Original

Å Schulstad Levebrød

9

Merrild Kaffe

- Rød - Koffeinlet - Økologisk FRIT VALG

+ PANT.

PR. PAKKE Rynkeby Juice

98

Store Danske

98

6.-

Broccoli 500 gram PR. STK.

Blomstermarked

PR. 3-PAK

400-500 gram

PR. FLASKE

450-1050 gram

RIS FESTP

3 dåser

Toffifee

- Kan overvintre

Friske

8 10.10. 98

Luxus Tun i vand

125 gram

Lyng

Vindruer Stenfri 500 gram

Paradiso

RIS FESTP

Calluna

Grønne

550-750 gram

PR. STK.

Å

98

99

1/2 PRIS

PARTI

Karup

Pølsehorn Pose med 8 stk. I alt 480 gram UNDER 1/2 PRIS

Pr. stk.

9,98

10.-

PR. KASSE

2 stk.

Lakseportioner 2 x 90 gram I alt 180 gram

PR. PAKKE Daloon - China Forårsruller - Shoo Van ruller

8 stk. I alt 720 gram

10.-

RIS FESTP

Mou

Suppe - Oksekød - Hønsekød

1000 gram

Pr. pose

19,00

BEMÆRK: Max. 5 stk. pr. kunde. Herefter er normalprisen gældende

PR. PAKKE

FESTP

RIS

98

9

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Yoggi Yoghurt m/frugt

1000 gram

Buko Friskost - Naturel

Risi Frutti

9 98 17 98

- Jordbær - Kirsebær - Jordbær

- Pikant - Grøn Pikant - m/radise - Light Pikant

m/ mindre sukker

165-175 gram

Pr. stk.

RIS FESTP

10.-

5,00

200 gram

EXTRA STORT BÆGER

Milda

Kærgården

- Madlavning 4 % - Pisk & Madlavning 26 % - Vanille 12 % 250 ml

Riberhus Ost KÆMPEKØB

PR. STK. Original

BEMÆRK: 475 gram

PR. BÆGER

PR. BÆGER 45 + mellemlagret

Ca. 1.050 gram

Pr. stk.

5,00

PR. STK.

10.-

2 stk. Capella dage Røget Ørred filet gælder ALLLEE E iH den 100 gram tilbudsperio PR. PAKKE HUSK d ALLE tilbu

Slagter Lampe

3-stjernet

- Kødpølse RIS FESTP - Røget medister - Jægerpølse - Frikadelle i skiver - Kødpølse 9% - Røget medister 9% - Kyllinge pølse 9% 110-135 gram

20.-

TA’ 3 BÆGRE Gøl

Tykke røde Middagspølser

540 gram

PR. PAKKE Å

19

98

50 cl.

CHOK PRIS

Pr. stk.

19,98 Graasten - Makrelsalat - Hønsesalat - Kylling-/Baconsalat 350 gram

18,00

20 Breve

TA’ 2 PAKKER Cascina Bruni

Bearnaise Sauce Pr. bæger 10,00

98 + Pant

Nesquik

Til mælk 1 kg.

- Sød - Salmiak 200 gram

PR. POSE

Pr. pose

10,00

Jensen’s originale

Svinemørbrad m/ BBQ marinade

98

525 gram

45.-

98

Cuvette Stege

Hver uge ligger slagter Norlyk lidt extra lækkert frem i køledisken f.eks.

PR. 1/2 KG.

Inderlår af ung kvæg m/ Hvidløgssmør Velegnet til ovn eller kuglegrill Kom ind og se

PR. PAKKE

100% Dansk 100% Salmonellafri

Hakket

Kyllinge kød

Hvidløgsroast

Af Dansk Ungkvæg

RESPONS

RIS FESTP

98

98

98

69

Bodegas Centenarias Chile ” Cabernet Sauvignon er en harmonisk rødvin med præg af solbær, blommer og ristet kaffe. Velegnet til okse og svinekød samt gryderetter. ”Chardonnay hvidvin er en fyldig vin med præg af papaya, mango og ananas. Velegnet til laks, rejecoktail samt det kolde bord.

Cuvee Ecusson Cotes du Rhone ”Vinen er produceret af 70% Grenache og 30% Syrah druer. Vinen har en delikat og frugtrig bouquet, blød og rund frugtsmag. Velegnet til kødretter og milde oste.

FRIT VALG

Pr. flaske

25.Normalpris op til 39,98

Å

Orebygårdvej . Herning . Tlf. 97 26 86 66

www.abc-lavpris.dk

RIS

PR. STK.

Shower & Shampoo Alle varianter 500 ml.

FESTPRIS

KÆMPE VIN-FØDSELSDAGSFEST

Rocca Sangiovese Sicilia I.g.t. “mørk fyldig og frugtrig vin, som er velegnet til pasta og kød retter, samt lette oste.

FESTP

550 gram

PR. BK.

Sierra Almiron Spanien ” Denne vin er produceret af 85% Tempranillo og 15% Garnacha druer. Vinen er medium kraftig med hints af kirsebær, blommer og solbær. Velegnet til lyst kød, ris- og pasta retter.

Antano Cosecha Rioja ”En flot vin fra et af spaniens bedste vin områder – Rioja. Vinen er er silkelød med en behagelig eftersmag. Velegnet til gryderetter, pasta- og risretter.

FESTP

Pedigree Flere varianter 2-3 kg.

PR. POSE

- Hyggestrømper - Mange Design - Str.: 35-41

- Knæstrømper - Mange Farver - Str.: 33-42 FRIT VALG

400 gram

- Baby vådservietter - Kids RIS - Shampoo FESTP - Balsam - Lotion - Deodorant - Sæbe 50-300 ml.

48.-

Shower Gel

4 kg.

PR. POSE

- Original - Lemon

TA’ 3 STK.

Å

- Spray - Roll-on

12

Deodoranter

98

PR. STK.

- Allways Bind - Alldays Trusseindlæg Alle varianter FESTP

Fairy Opvask

NEUTRAL - Baby

STOR FLASKE

RIS FESTP

RIS

TA’ 10 DÅSER

750 ml.

24

Rexona

Pr. par

45.- 60.-

Neutral

98

25.-

TA’ 2 10,00 PAKKER Whiskas Kite Kat Kite Kat Flere varianter Laks/ Tun

PR. STK.

25 .- 23 PR. POSE

- Shampoo - Balsam - 2 in 1 200-250 ml.

Family Fresh

98

Special 400 gram

La Piuma

PR. BOX

- Gullash i Tern

PR. BK.

Kakaopulver

Finsk Lakrids

Diamond Hill

Riddersberg

PR. BK.

10.- 29 29 98 98 8 10 98 98 98 24 914

Kaffe

- Chardonnay - Shiraz/Merlot - Cabernet/Merlot - Rose Shiraz

- Cabernet/ Shiraz - Chenin Blanc/ Chardonnay 1 box = 4 flasker 3 liter

TA’ 3 POSER

16

PR. 1/2 KG.

Ca. 300 gram Af Dansk Ungkvæg

PR. POSE

Carletti

Flere og flere har fået øjnene op for, hvor billigt man kan få god vin på bag in box, derfor sælges der også mere og mere, og Bag in Box har i dag en andel af vinslaget på 40%. Her er ugens tilbud!

- Skaller - Sløjfer - 3-farvet 500 gram

98

Nakkekoteletter Af Dansk Svinekød

- Venø Steaks

- Skumbananer - P-tærter - Mini brazil - Maritza - Mini romstænger - Big Ben lakrids - Big Ben bl. - Big Ben frugt 135 gram

Brun Merrild

49

Montepulciano D’Abruzzo

12,98

18.- 19

8-12% Af Dansk Svinekød

Ca. 400 gram

Carletti

8,00

Bag – in – Box marked

FE

PR. PAKKE

Pr. pose

Denne vin er produceret af 100% Nebbiolo druer, der er dyrket i det smukke Piemonte område i Italien. Vinen har været lageret på egetræsfade i 2 år. Det er en utrolig elegant vin med flot granatrød farve, delikat bouquet, smagen er tør, fyldig og har præg af røde kirsebær. Særdeles velegnet til Krydrede kød- og grillretter. Normal pris 89,98 kr.

PR. FLASKE

- Penne - Skruer - Fettuccini - Hjul

Hel Nakke filet Steges hel eller skæres til

Svinekød

20.20.-

Luxus Pasta - Spaghetti - Suppehorn

Pr. pose

FESTPRIS

Hakket

70-350 gram

Klar til at varme 350 gram

Røget

Arrighi

100 % Dansk kvalitetskød fra Slagter Norlyk

- Fransk postej 350 g. - Bacon postej 350 g. - Grovhakket postej

K-salat

125 gram

Barolo Marialunga

- Leverpostej

10.-

STOR FLASKE

- Jasmin Ris - Basmati Ris 1 kg

PR. GLAS

Tomat FESTPRIS Ketchup 1000 gram

16,98

8.- PR.Hamburgerryg 1/2 KG

- Hamburgerryg - Rullepølse - Røget rullepølse - Kamsteg - Roastbeef - Kalkun bryst i skiver - Kyllinge sandwichskiver, kylling provence - Kalkun sandwichskiver, kalkun barbecue - Okse bryst - Kalveroulade IS - Okse pastrami STPR

Indbagte krydrede peanuts

2

PR. PAKKE

900 gram

Pr. flaske

Alle varianter 500 gram

125 gram

- Pålækker

Nic Nac’s

STOR DÅSE Pickwick Te Alle varianter

Røræg

- Creme Fraiche - Hvidløg - Thousand Island

Å

Harboe

Classic Pilsner ”C for classic”

55.-

Beauvais

Graasten Dressinger

Saucer

RIS

Tulip

- Spegepølse - Løgpølse - Sardel Leverpølse 250-600 gram

Stort bæger

FESTP

- Dolmio FESTPRIS - Uncle Ben’s

500 ml

RIS FESTP

Pr. flaske

Menuboks 10 portioner 10x120 gram

5998 2498 PR. BOKS

NEUTRAL - Storvask 1,8 kg.

- Compact pulver 831 gr. - Flydende vask 975 ml. - Uld & finvask 500 ml. - Skyllemiddel 1 liter - Opvask 2x500 ml. - Maskin opvasketabs 25 stk. - Rengøring 750 ml. FESTPR

98 7,98 TA’STK.3

26

RIS

IS

69

98

Høgevej 2 . Videbæk . Tlf. 97 17 23 18

www.abc-lavpris.dk


Haveplan sælges. Gevinstværdi 5.000 kr. Telefon 97 35 47 67.

t

Nyere hårde hvidevarer sælges. Voss komfur, Voss emhætte, Gram køleskab, Siemens opvaskemaskine. Samlet pris 2.500 kr. Telefon 40 91 50 56. Husstandsvindmølle sælges. Kontakt, efter klokken 20.00, tlf. 21 25 70 23. Symaskiner søges. Funktionsdygtige symaskiner søges til Sdr. Feldings Efterskole. Tlf. 61 60 97 61 eller 97 19 89 00. 1 ha udlejes nær Ølstrup til f.eks. produktion af hø. Tlf. 51 50 44 61. Tysk jagtterrier. To hanhundehvalpe unden papirer. Salgsklare 11. september. Jagtglade forældre. 3.000 kr. 27 24 77 11. Vinterdæk på stålfælge, Nokian 195/65 R15 til Mazda 6 med original Mazda navkapsler. Pris 1.200 kr. 60 17 03 57. Jagt udlejes pr. 1. okt. 30 tdl. Henvendelse tlf. 97 17 50 13 eller 23 90 62 58. Sælges: Super lavenergi kummefryser 300 Electrolux, god stand, 750 kr. AEG vaskemaskine, Lavamat 66467, 1.400 omd., fin stand, 1.000 kr. Kirsch lamelgardin, grå, meget pæn, 260 b, 320 h. Kan kortes op, 1.000 kr. Tlf. 40 27 17 41. Brænde. Savet og kløvet brænde sælges. 375 kr. pr. m3. 4 m3 leveret i indkørsel for 2.200 kr. Også mulighed for 13 og 25 m3 leveret. Tlf. 40 18 42 99. Gademarked i Troldhede den 24. sep. Ønsker du en stadeplads. Henvend. Rita, 22 90 36 47 eller Karen, 40 52 75 90. Vinteropbevaring af campingvogne, både og lign. I god hal. Lykkensminde Opbevaring, tlf. 51 50 30 41.

Ferielejlighed i København udlejes billigt. Telefon 97 17 10 75 og www. freewebsite-service.com/ ferielejlighed. Killinger. Kælne og børnevante gives væk. De har fået ormekur. Vi bor i Spjald. Tlf. 28 28 58 69. Nu er det tid til undervognsbehandling. Vær god ved bilen og få den behandlet. Godt og billigt. Personbil fra 1.700 kr. J.M. Autoservice. 28 89 69 37. Vinduer pudses. Kontakt Tina på tlf. 24 46 06 37 for et godt tilbud. Tjen penge. Lej en lokal pølsevogn til foreningsarrangement. Vi sørger for indkøb og servering. Foreningen får procent af salg. Pølsevognen lejes også ud til private fester m.m. Henvendelse på 29 61 84 57. Levende musik når festen skal være god. Dadymusik. dk. 40 95 48 61. Opbevaring af campingvogne og lignende. Kaj Sønderkjær. Tlf. 40 37 27 10 eller 97 19 17 27. Vinteropbevaring af biler, både og campingvogne i isoleret hal. 22 67 34 50.

Algebehandling af tage og fliser. Pris alm. parcelhus 795 kr. Ring til MM Tagrens, tlf. 51 50 30 41. Din flyttemand. Små og store flytninger udføres. Evt. med slutrengøring. Pensionistrabat 10%. Kontakt: 97 38 18 33. El-scootere og benzinscootere sælges eller udlejes. Priser fra 600 kr. pr. md. Tlf. 97 38 18 33. Vinduespudsning udføres. Ring for tilbud. Lars’ Vinduespolering. Telefon 22 38 77 87. Hunde-/kattegårde i helgalv. eller med trykimp. rammer. Tlf. 97 38 44 60 www.stauningsilo.dk Salg og opstilling samt montering af køkkener, garderober og bad. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 20 66 22 76. Hvidt procelæn udlejes. Spørg til prisen. Skolegade 30, Spjald. 20 91 59 27 eller 28 47 48 02. Kuvertpris: 10 kr.

Plastvinduer og facadedøre, udestuer, termoruder sælges. Niels Højland, tlf. 97 17 22 76-20 66 22 76.

Skader på fortelte, vintertelte, telte, teltvogne og campingvogne. Vi reparerer alt. Evt. hjælper m/ forsikring. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Lumi Genbrug, Nygade 19, Videbæk. Alle gode genbrugsting modtages med tak, såsom tøj, møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Varer modtages i butikkens åbningtid. Kan du ikke selv levere, kontakt da Lumi Genbrug på tlf. 40 88 29 97 eller 42 18 42 18.

Algebehandling af tage og fliser. Pris alm. parcelhus 795 kr. Ring til MM Tagrens, 51 50 30 41. Udsalg minus 50% starter lørdag den 10. september til lørdag den 17. september. Vildbjerg Genbrug, Lysgårdvej 24.

Vinteropbevaring af campingvogne, både og biler i god hal. Lykkesminde opbevaring, tlf. 51 50 30 41.

Sidste frist for indlevering af »Mini-Marked«-annoncer er fredag kl. 9.00 Mindstepris 25 kr. for de første 4 linjer og 5,00 kr. for hver efterfølgende linje. Annoncerne skal betales forud i check/frimærker/kontant. Derved undgår vi fordyrende led såsom faktura, kuvert og porto. Annoncer, der modtages efter indleveringsfristen, udskydes til den følgende uge. Indsend annoncen pr. brev til Videbæk Bogtrykkeri, Falkevej 4, 6920 Videbæk, og vedlæg betalingen i check/frimærker, eller indlevér den på vort kontor på samme adresse. Kvittering fremsendes, når der vedlægges svarporto.

Adresse:

Spar fra 20 og op til 50%. Genbrugsbutikken, Bølling Lavpris, holder udsalg. Åben mandag-fredag kl. 9-17, lørdag og søndag efter aftale. Tlf. 97 36 80 71.

Lej komplet badeværelse på lille trailer. V/k vand, varme, alt til el, vand, afløb medfølger. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Telefon 23 60 87 32.

Opmagasineringsrum fra 12 m2. Lagerhotel fra 30-600 m2. Stor porthøjde og gode tilkørselsforhold. Bjørnskovs Hjemmeservice. www.bjornskovhjemmeservice.dk. 30 53 43 04.

Navn:

Musik til festen. Diner- og frisk dansemusik med sang til enhver festlig lejlighed. Kig ind på www.flemmingsmusik.dk Flemming Madsen, tlf. 97 16 88 73.

Lopper i Videbæk og omegn. Videbæk Y’s Mens Club samler lopper. Kontakt Hartvig Thomsen, Spjald, 97 38 14 85, Gunnar Korshøj, 97 17 88 30 - 40 75 93 30. Se www.videbaek.ysmen.dk Hestetrailer udlejes. Også velegnet til flyttetrailer. Nørregård, Troldhede. Tlf. 97 19 44 41 eller 20 15 91 41. Nedbrydning af gårde og gylletanke. Støbning af sokkel og gulv, mindre mureropgaver. 20 95 67 00. Afhentes hestegødning kan afhentes nær Assing. Telefon 40 17 15 26.

Alt havearbejde udføres. Fræsning og beskæring af buske og træer. Græsplæner, såning og fræsning. Mosfjerner. Pasning for boligforeninger og industrigrunde.Arbejde med minigraver og gummiged. 82 cm. Nyt, stubfræsning. Villys Hjemmeservice,telefon 21 44 85 04 - 97 35 36 68. Tilbud til campingvognsejere. Trykprøve af gasanlæg/-test kr. 695,-. Kom nu. Montering af elektronantenne, komplet med mast, før kr. 1.795, nu kr. 1.395. Campingforum, Østerbro 6, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Sange og taler forfattes hurtigt og billigt. Åse Leth Jensen, tlf. 97 13 37 11 22 15 57 78. aaseleth@mail.dk Klargøring til syn fast pris gives. Aaskov Biler, Kibæk, 97 19 29 33, 21 73 09 23 eller 22 67 31 39. Fest og lækker mad - så Annelises Køkken. Tilbud forret, Hovedret, dessert i alt kr. 99. Bemærk: Under middagen medfølger 1 kok uden beregning. Telefon 97 12 91 94. Musik tilbydes til alle former for fest. Dæmpet dinnermusik og festlig dansemusik. Booking: IngeJettes Musik. 97 19 44 47. Mos i græsplænen? Fjernes effektiv med ny maskine. Sprøjtning mod ukrudt og alger. Rullegræs, tromling, nysåning af plæne, flisearb., nyt stakit, udv. maler-, rep.- og vedligeh. arbejde. Se mere på www.bjornskovhjemmeservice. 30 53 43 04. Havemand, renholdelse, sprøjtning, fræsning, mosfjerner, stennedlægningsfræser,såmaskine, mini graver,minilæsser, motor sav, buskrydder. www. bjornskovhjemmeservice. dk. Tlf. 30 53 43 04. Din Handymand. Arbejde med minilæsser B 125 cm. Minigraver til sokkel. Jordbor 15 til 80 cm i diameter, 200 cm i dyb. Stubfræser. Nedbrydning af beton og lægning af belægningssten. Mindre mureropgaver. Tlf. 20 95 67 00. Trailertilbud. Variant 205S1 205x122x35 cm, 750 kg aksel, 13’’ hjul kr. 3.795,- inkl. 25 % moms. Grønbjerg Trailer Center, Sdr. Kjærsvej 18. Telefon 97 38 44 60. www.stauningsilo.dk

Videbæk telt- og service udlejning udlejer telte, borde, stole service, gulv og fadøl. Vi anbefaler også vor totalarrangement: Telt, borde, stole, service og menu til en samlet kuvertpris. Eks.: Helstegt pattegris m/ til-behør til 188,- kr. Mange andre menuer til en god og vellykket fest fra 159 kr. pr. kuvert. 97 17 19 32 el. 40 83 33 45. Brugbare møbler + ting og sager, også dødsbo, modtages med tak. Kirkens Korshærs Genbrug, Søndergade 13-15, Videbæk. Kan afhentes tlf. 97 17 23 36. Spændende haver tegnes. Gratis og uforpligtende besøg af Anna Hangaard, Hangaards Have. Telefon 97 36 43 10. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Minilæsser, minigraver, stor gravemaskine, stubfræser, motortrillebør, meget mere, spørg. Tlf. 23 60 87 32. Nyt! Nu sælger vi også trævinduer i høj kvalitet også godkendt til fredede bygninger. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 el. 20 66 22 76. Trailerrestsalg. Spar flere tusinde kr. Erhvervs-, bogie- og hestetrailer, brugte og nye, stærkt nedsat + mange andre gode tilbud. Campingforum, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Fortelte fra kr. 4.395. Brugte fra 1.495,-. Vintertelte, autotelte. Nye fra kr. 1.895. Brugte fra 995,-. Danmarks største lager og mindste priser. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Rimmerhus Dyrepension når du skal på ferie passer vi din hund under gode og trygge forhold. Tlf. 97 22 11 00. Mail: orla@ remmerhusdyrepension.dk Jyllands billigste trailere. 205x110, kun kr. 3.795. Plus mange andre str. til bundpriser. Kom nu. Vi mangler plads. Campingforum Kibæk, tlf. 97 19 17 98. Campingvogne og teltvogne, nye og brugte. Brugte fra kun 16.995,Demovogne spar kr. 11.300. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Pølsevogn udlejes. Telefon 25 11 20 20.

Rødvin på skjorten! Du spilder rødvin på din fine hvide skjorte. Katastrofe? Måske, men du kan forsøge at redde skjorten på følgende måde: Hæld rigeligt med vand på pletten, inden vinen tørrer. Sug op med køkkenrulle, vand igen pletten, pres køkkenrulle mod pletten og blive ved på denne måde til pletten - vi krydser fingre - er væk.

Dagbog over kosten Et skridt i den rigtige retning, når man ønsker at tabe sig, er at notere ned, hvad man spiser i løbet af dagen. Efter en uges tid nærlæser du din »kost-dagbog« og beslutter dig for, hvad der eventuelt kan vælges fra, og hvad der kan erstattes af andet. Det kunne være, at du beslutter dig for at udskifte den »sædvanlige« franskbrødsmad med smør og ost hver eftermiddag med at lækkert æble. Dermed har du helt sikkert nedsat dit daglige kalorieindtag.

Grøngødning Når nogle af bedene i køkkenhaven hen på sommeren er ryddet for grøntsager, kan det være en god ide at tilså dem med grøngødning. Det er planter som kløver, og honningurt. Smukke efterafgrøder som ud over at pynte op i haven også er med til at holde på jordens kvælstof, så det ikke bliver udvasket til vandmiljøet.

Varme til efteråret Hen på sommeren er det en god ide at få leveret det brænde, som skal bruges til brændeovnen i efteråret. Så er der tid til at få stablet brændet, så det er klart til brug. Træ skovet i år skal helst lagre til næste år, før det ender som brændsel. Hvis I får større mængder hjem, der skal saves op og kløves, kan det anbefales at investere i en brændekløver. Fås i alle størrelser med både el- og benzinmotor.

- køb, sælg eller byt gennem en annonce i »Mini-Marked« i Videbæk/Spjald Avis, Lokalposten for Lem, Højmark m.fl. og Ugeposten, der tilsammen udkommer i ca. 28.300 eksemplarer


MOGENS JENSEN

FOLKETINGSMEDLEM

JEG ARBEJDER FOR VÆKST I VESTJYLLAND Væksten i Danmark har stået i stampe i de sidste 10 år, og tusinder af midt- og vestjyske arbejdspladser er gået tabt pga. den økonomiske krise. Kun med fornyet økonomisk optimisme, vækst, fremgang for virksomhederne og lavere arbejdsløshed kan vi komme på sikker afstand af et nyt økonomisk tilbageslag. Jeg mener, at vi

skal mindske ledigheden ved at fremrykke offentlige investeringer for 10 mia. kr. Det skal sikre, at private virksomheder får til opgave at renovere og udbygge skoler, sygehuse, institutioner, ældreboliger, kloakker og veje. Investeringer og ikke besparelser er vejen frem, hvis vi vil skabe nye arbejdspladser i Midt- og Vestjylland.

mogensjensen.nu Side 11


Gudstjeneste

Al opmærksomhed

Tirsdag den 13. sept. Troldhede Ældrecenter kl. 14.00.

i anledning af min fødselsdag frabedes.

Søndag den 18. sept. Assing Kirke kl. 10.00. Karstoft Kirke kl. 11.00. Sdr. Felding Kirke kl. 11.00. Troldhede Kirke kl. 9.30. Fasterholt Kirke kl. 9.30. Rind Kirke kl. 10.30. Kølkær Kirke kl. 10.30. Ilderhede Kirke kl. 20.30. Haunstrup Kirke kl. 9.00. Snejbjerg Kirke kl. 10.30. Nr. Vium Kirke kl. 10.30.

Venlig hilsen Jeppe Kjærsgaard

40 år Da Rene i november måned runder de første 40 år vil det glæde os at se venner, familie og kolleger til åbent hus lørdag den 8. oktober kl. 13.00 i Abildå Forsamlingshus. Tilmelding skal ske på tlf. 22 86 59 10 senest den 29. september.

Tirsdag den 20. sept. Alhuset, Kibæk kl. 14.15. Rosenlund, Snejbjerg kl. 14.30. Onsdag den 21. sept. Sandfeldgården, Kibæk kl. 14.30. Lind Sognehus kl. 17.00.

Hilsen Pia og Rene Thonsgaard

Lægevagten 70 11 31 31 Alarm-tlf.: 112 Skarrild/Karstoft Missionshus Onsdag den 21. september kl. 19.00: Arbejdsaftener i begge vore missionshuse.

Sdr. Felding Missionshus Onsdag den 21. september: Høst- og takkefest ved Ole Rasmussen, tidligere flyverprovst i Afghanistan. Emne: Tak for hvad? Tag gerne årstidens frugt/ grønt med til lotteri. Mødestart kl. 19.30. Fællesspisning kl. 18.00 - tilmelding på tlf. 97 19 81 29 eller sorensp@live.dk. Alle er hjertelig velkomne. Arr.: IM

I anledning af at Gægge i år har 25 års jubilæum hos Tømrerfirmaet Niels Mogensen, vil vi gerne se kunder, forretningsforbindelser, gl. kollegaer, familie og venner fredag den 16. september kl. 14.00-17.00 på Kibæk Hotel. Venlig hilsen Niels Mogensen

Assing Kirkes Sognehus

Lørdag den 17. september vies i Studsgaard Kirke: Bina Nikoline Lundgaard Knudsen, d.a. Helle Lundgaard Knudsen og Gunnar Knudsen, Studsgaard og Daniel Okkels Eriksen, s.a. Hanne Okkels Eriksen og Jan Moesgaard Eriksen, Arnborg.

Troldhede Missionshus Fredag den 23. september kl. 19.30: Høstfest v/ lærer Carsten Vestergård, Nøvlingskov Efterskole. Gevinster til lotteri modtages med tak, senest torsdag den 22. september kl. 19.00 i missionshuset.

Vester Allé 5B kan benyttes og tømmes alle hverdage.

UGEPOSTEN

Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 19 10 07 Fax 97 17 31 11 Mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Begravelsesforretningen Kibæk og omegn

• Jeg hjælper med alt vedrørende begravelser og bisættelser • Jeg kommer gerne til jer og laver alle aftaler v/ Hans Pedersen

97 19 10 31 - Svarer hele døgnet!

Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Fax 97 17 31 11 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Tlf. 97 19 10 07 Oplag: 11.200, der hver uge udkommer i: Arnborg, Assing, Barde, Borris, Fasterholt, Fjelstervang, Hoven, Høgild, Karstoft, Kibæk, Kollund, Kølkær, Lind, Sandet, Skarrild, Snejbjerg, Stakroge, Studsgård, Søby, Sdr. Felding, Tanderupkær, Troldhede, Vorgod og Vorgod Østerby Annoncepris 2,75 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte.

Sognehusaften torsdag den 22. september kl. 19.30. Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Ålborg: »Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden, når livet gør ondt?«. Kaffe à 30 kr.

Høst- og takkegudstjeneste søndag den 18. september kl. 11.00 i Sdr. Felding Kirke. Der vil være offergang. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i missionshuset, hvor der, udover hyggeligt samvær, vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde. Pris for frokosten er kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Alle er hjertelig velkommen.

Annonceindlevering Større annoncer senest torsdag kl. 12.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00

Tryk: Bergske Avistryk, Struer UGEPOSTEN og annoncører påtager sig intet ansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Menighedsrådet

Høstgudstjeneste i Karstoft Kirke Der afholdes høstgudstjeneste søndag den 18. september kl. 11.00. Alle er meget velkomne. Hilsen Skarrild og Karstoft Menighedsråd

Caféaften fredag den 7. oktober kl. 18.30-24.00 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter Der bliver serveret en platte, og i pausen vil der være osteanretning. Prisen er 275,- kr. inkl. musik, fællessang, platte og osteanretning.

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Billetter kan købes i hallen - 97 19 42 66. Billetsalget er startet.

Ordinær generalforsamling afholdes på Klods Hans tirsdag den 27. september 2011 kl. 19.30 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være varmeværket skriftligt i hænde senest 5 dage før. Regnskabet kan afhentes på varmeværket 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen

Mobil 28 78 23 18 · Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk · www.hpbegravelse.dk Side 12

UGEPOSTEN

UGEPOSTEN udgives af Videbæk Bogtrykkeri . Falkevej 4 . 6920 Videbæk Telefon 97 17 11 22 . Fax 97 17 31 11

UGEPOSTENS postkasse i Kibæk

for

Reception

NEIGHBOUR

S

SPILLER!


Succes med vinsmagning Det blev en kæmpe succes, da DagligBrugsen i Sdr. Felding forleden bød til vinsmagning. Omkring 45 gæster deltog i aftenen, hvor de smagte på vin fra 25 kroner til 150 kr. pr. flaske. - Der var stor begejstring og masser af snak og hygge. Efter vinsmagningen kunne de gæster der var mødt frem, købe vinene til meget gode priser, hvilket der var rigtig mange der gjorde, fortæller Martin Iversen, uddeler i brugsen. Den nye byvin blev kåret og han gør alt hvad han kan, for at få den i butikken inden jul. Derudover blev der også uddelt 2.500 kr. til Dagmar Bio. Pengene var samlet ind via salg fra tidligere byvin. - Også denne gang giver vi penge ud for salg af Sdr. Felding-vinen, fortæller Martin Iversen, og fortsætter: - Det var et super godt arrangement og det var meget sjovt at blande biografen med vinsmagning. Vi synes at stedet passer perfekt til sådan nogle arrangementer, så vi vil fra brugsens side finde på flere sjove ting vi kan arrangere i biografen. - chri

Færden i naturen overføres til kunst

INFORMATION TIL ALLE BORGERE I HERNING KOMMUNE Afstemningssteder i Herning Kommune

Information om folketingsvalget 15. september Folketingsvalg Torsdag 15. september 2011 er der Folketingsvalg.

Når der er valg, kan du stemme 26 steder fordelt over hele Herning Kommune. Der er 8 afstemningssteder i Herning Sydkredsen og 18 afstemningssteder i Herning Nordkredsen.

I Herning Kommune kan du stemme fra kl. 9.00 til 20.00.

Syge og sengeliggende borgere vil blive hentet i ambulance.

Gratis kørsel for ældre og svagelige Kommunen tilbyder gratis kørsel til ældre borgere, der er for svagelige til selv at sørge for transport til og fra valgstedet.

Rådhuset lukker på valgdagen På valgdagen 15. september er Rådhuset lukket.

Herning

Herning Kongrescenter

Arnborg

Arnborg Hallen

Kibæk

Kibæk Hallen

Du kan i begrænset omfang få fat i Rådhusets medarbejdere ved at ringe i kontortiden kl. 8.00 til 15.00.

Kølkær

Kølkær Selskabslokaler

Lind

Lind Hallen

Sdr. Felding

Sdr. Felding Skole

Skarrild

Skarrild Skole

Studsgård

Studsgård Minihal

Tilmeld dig gratis kørsel på Rådhuset tlf. 96 28 40 02 eller 96 28 40 03. Tilmelding senest torsdag den 15. september kl. 15.00 og oplys, hvornår du gerne vil hentes.

Læs alt om og følg valget på herning.dk

Herning Sydkredsen

Ud på tur - Svampetur

Herning Nordkredsen

Lørdag den 17. september kl. 13-16. Vi går sammen en rolig tur rundt i plantagen og samler ind af sæsonens forskellige svampe. Herefter får vi en kyndig gennemgang af, hvad vi har i kurvene, så du føler dig lidt bedre rustet til din næste tur. Husk at tage kaffe/te med. Turen er arrangeret i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Aulum

Aulum Fritidscenter

Feldborg

Feldborg Sognegård

Gullestrup

Gullestrup Sognegård

Haderup

Haderup Kultur- og Idrætscenter

Hammerum

Hammerum-Hallen

Hodsager

Hodsager Multicenter

Ilskov

Ilskov Forsamlingshus

Simmelkær

Simmelkærhus

Sinding

Sinding Ørre Midtpunkt

Skibbild/Nøvling

Skibbild/Nøvling Forsamlingshus

Snejbjerg

Snejbjerg Hallen

Sunds

Sunds Hallen

Timring

Timring Sportscenter

Tjørring

Lundgårdskolen

Vildbjerg

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Vind

Landsbycenter Vind

Vinding

Sørvad Kulturcenter

Ørnhøj

Ørnhøj Hotel

Mødested: På Snerlundvej, 7400 Herning. Parkér i vejsiden i plantagen, når du har kørt ca. 300 m ad Snerlundvej fra Snejbjergsiden. Turledere: Arne Jakobsen, svamp@kundemail.dk, 9721 1421 og Inger M. Thamdrup ngoit@herning.dk, 2452 5718.

Begrænset åbent for pension og boligstøtte den 21. september På grund af kursus er der onsdag den 21. september lukket for pension og boligstøtte i tidsrummet fra kl. 10-13. Der åbnes igen kl. 13.

Frem til 1. december udstiller Jens Skjærlund Nielsen på Engholm Centret i Sdr. Felding. Jens Skjærlund Nielsen har malet i cirka 35 år, og deltaget på en del udstillinger. Han er særlig inspireret af den daglige færden i naturen. - chri

OBS! Borgere som før har stemt i: - Fasterholt skal stemme i Arnborg - Karstoft skal stemme i Skarrild - Stakroge skal stemme i Sdr. Felding

- Ørre skal stemme i Sinding - Abildå skal være opmærksomme på, at de skal stemme i Ørnhøj

Offentliggørelser fra Teknik og Miljø Holtumvej 14B, Arnborg: Landzonetilladelse til opførelse af mobilantenneanlæg med en 36 m høj monopolmast samt teknikskab. Frist 12. oktober 2011.

Hvor skal jeg aflevere hittegods?

Langbovej 7, Aulum: § 19 afgørelse om opførelse af fortank, Frist 12. oktober 2011. Langbovej 9, Aulum: § 19 afgørelse om skift i dyretype, Frist 12. oktober 2011.

Alt hittegods skal som hovedregel afleveres til politiet. Finder du hittegods ved offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger og offentlige transportmidler, kan du indlevere fundet hittegods der, oplyser politiet. Når du indleverer en funden genstand, udskriver politiet en kvittering til dig.

Vardevej 122, Kibæk: § 19 afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde. Frist 12. oktober 2011. Nr. Karstoftvej 11, Kibæk: Landzonetilladelse til etablering af 6 nye vandhuller og pleje af 2 eksisterende vandhuller. Frist 12. oktober 2011. Sdr. Skjerkvej 2, Aulum: Tilladelse til opførelse af maskinhus, Frist 12. oktober 2011.

Færre stære Der er heldigvis stadig masser af stære i Danmark, men den danske stærebestand er set over en årrække gået meget tilbage. Dansk Ornitologisk Forening oplyser, at stærebestanden i Danmark i løbet af tre årtier er mere end halveret. Tendensen er den samme for stærene i andre vesteuropæiske lande, mens bestanden i Østeuropa er i vækst.

Lyngholmsvej 10, Sønder Felding: Meddelelse af miljøgodkendelse. Frist 12. oktober 2011. Brunbjergvej 1, Herning: Ansøgning om miljøgodkendelse. Frist 28. september 2011. Sdr. Skjerkvej 2, Aulum: §19 tilladelse til opførelse af maskinhus. Frist 12. oktober 2011. Restaurering af Holtum Å på den nedre del. Frist for indsigelse er 9. november 2011. Hvis du vil vide mere eller klage kan du se alle annoncer samt klagevejledninger på www.herning.dk/offentlighoering. Desuden vil afgørelserne ligge fremme til gennemlæsning i Kundeservice, Teknik- og Miljø, Rådhuset, Indgang C, 2. sal, Torvet, 7400 Herning i klageperioden. Ved spørgsmål kan du ringe til kundebetjening på tlf. 96 28 80 40.

JOB I KOMMUNEN? Se alle de spændende stillinger på

WWW.HERNING.DK

VIDSTE DU! ... AT DER ÅRLIGT BLIVER FØDT CIRKA 1000 BØRN ALENE I HERNING KOMMUNE?

LÆS MERE PÅ WWW.HERNING.DK Side 13


Kibæk Skole 100 år Du får mere end du giver! Værestedet Den Blå Mølle søger nye frivillige Den Blå Mølle er samlingssted for mennesker med misbrugsrelaterede problemer, psykiske lidelser samt personer med behov for et netværk i et trygt miljø uden alkohol eller andre rusmidler. Vi har brug for flere frivillige, som vil være med i det meningsfyldte arbejde at hjælpe vores brugere til en øget livskvalitet. Vi mangler primært frivillige, som vil bistå med madlavning og rengøring og tage del i fællesskabet på værestedet.

Lørdag den 5. november 2011 fejrer vi Kibæk Skoles 100 års jubilæum. Alle er velkomne til »Åbent Hus« på skolen fra kl. 14 til 17. Tidligere elever over 18 år og tidligere ansatte inviteres til den helt store klassefest med 3-retters menu og dans i Kibæk Krydsfelt. Festen starter kl. 18 og slutter kl. 02. Prisen er 250 kr. Alle oplysninger vedrørende aftenfesten kan findes på www.kibaek-skole.dk. Det er også her man tilmelder sig. Har man ikke adgang til internet, kan man tilmelde sig på tlf. 96 28 71 80 eller ved direkte henvendelse på skolen. Venlig hilsen Kibæk Skole

Som frivillig medarbejder gør du en forskel for andre mennesker, mens du oplever, at du får mere end du giver. Har du tid, lyst og overskud til at være med, så ring 97 19 19 55 eller kom ind på værestedet til en uforpligtende snak med ledelsen, brugerne eller andre frivillige.

Møllevænget 19, 6933 Kibæk ”Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler”

Hedelandsgruppen Kølkær Voulund Søby ●

Åbent hus efter endt renovering, Præstevænget 36, lørdag den 17. september kl. 14.00-16.00. Se omtale i Ugeposten. Alle er velkommen Gruppestyrelsen

Efterårsfest Tirsdag den 4. oktober afholder Sdr. Felding Efterløns- og Pensionistforening efterårsfest i Sdr. Felding Kulturcenter fra kl. 18.00-23.00. To-retters menu + kaffe og småkager. Musik og dans ved Jens Sandager. Pris pr. kuvert 175 kr. Tilmelding senest den 25. september på telefon 97 19 80 64, 97 19 83 91 eller 21 70 71 31. Venlig hilsen Bestyrelsen

Uddeling af fondsmidler Familien fra »Østergård« i Tarp, Elna og Hans Frederik Jensens Fond, hvis formål er at støtte foreninger og institutioner, herunder især sports-, spejder-, kulturelle og kirkelige foreninger i det gamle Sdr. Felding Sogn (Sdr. Felding, Stakroge og Sandet) indkalder ansøgninger til støtte. Ansøgninger sendes til Ole Jensen, Tarpvej 6, 7280 Sdr. Felding senest den 24. september 2011. Fondsbestyrelsen

Temadag Ældre Sagen Herning afholder TEMADAG på Kulturellen i Herning, Nørregade 7 onsdag den 28. sept. kl. 14.00-17.00 Temaet omhandler: Den medicinske patient, med fokus på den kommunale forpligtelse. Formålet er: Forbedret indsats for medicinske patienter og rettigheder for den medicinske patient. Temadagens program og paneldeltagere: • Ældre Sagens indlæg ved udviklingskonsulent Lis V. Hjort om Ældre Sagens holdninger til den medicinske patient, med fokus på overgangen fra kommune til indlæggelse – kort under indlæggelse - og igen overgang fra indlæggelse til kommune og dens indsats. • Sundhedsdirektør ved regionen Kjeld Martinussen om samspillet mellem regionen, kommunen og den praktiserende læge. • Områdechef Lis Bukholt, Herning Kommune, vil give et bud på indsatsen for den medicinske patient fra en kommunal vinkel. • Seniorforsker Simon Bo Larsen, Alexandra Instituttet i Aarhus, om telemedicinsk behandling af patienter i eget hjem, og forbedret behandling af kroniske patienter. Efter indlæggene: Åben debat og spørgsmål fra mødedeltagerne. Der serveres kaffe og brød kr. 35,00 pr. person.

præsenterer

DANSK DJAS fredag den 28. oktober kl. 20.00 Billetter til 150 kr. pr. stk. kan bestilles på tlf. 21 17 96 10 eller dagmarbio@gmail.com Side 14

Tilmelding senest den 23. september på kontoret mandag eller torsdag kl. 13-15, tlf. 97 22 48 14 eller til: Bent Rysbjerg, Herning, tlf. 97 20 86 14 Svend Lauridsen, Aulum-Haderup-Trehøje, tlf. 97 47 24 05 Anne Marie Fløe, Aaskov, tlf. 97 19 82 62. Der trækkes lod om en købmandskurv og 2 fl. rødvin på indgangsbilletterne, sponsoreret af Codan.

Tirsdag den 13. september 16.30 Aaskov Kulturkompagni. Generalforsamling i Alhuset. 18.30 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U15 piger. KIFHammerum IF 1. 19.00 Aaskov Y’s Mens Club. Loppemarked på Østerbro 12. Onsdag den 14. september 14.00 Sdr. Felding Efterløns- og Pensionistforening. Høstfest på Engholm Centret. 18.00 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U12 piger. KIFHerning KFUM. 18.30 Arnborg Husholdningsforening 2001. Besøg hos Tankestrejf i Brande. Afgang fra Brugsen. 18.30 Troldhede Skytteforening. Sæsonstart for pistol/riffel i hallens kælder. 18.30 Kibæk IF’s bordtennisafdeling. Bordtennisopstart 3.-7. kl. i Kibæk Hallen. 18.30 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U15 piger. KIFTeam AFH 1. 19.30 Skarrild/Karstoft IM. Foredrag i Karstoft Missionshus. 19.30 Kibæk IF’s bordtennisafdeling. Bordtennisopstart 8. kl. og op i Kibæk Hallen. 19.30 Kibæk IF’s bordtennisafdeling. Bordtennisopstart for seniorer i Kibæk Hallen. 19.45 Høgild Folkedanserforening. Folkedansen begynder i Høgild Beboerhus. Torsdag den 15. september 18.00 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U9 piger. KIF- KLG 2. 18.30 Troldhede Skytteforening. Sæsonstart for riffel i hallens kælder. 18.30 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U9 piger. KIFSnejbjerg SG&I 1. Fredag den 16. september 16.00 Kibæk Missionshus. Fest/børneaktiviteter/auktion i missionshuset. 17.00 Dagmar Bio. Underholdning med Sebastian Klein. 18.00 Kulturcentret i Sdr. Felding. Cafe- og danseaften. 20.00 Fiddlers. Bayous spiller i Kibæk Mølle. Lørdag den 17. september 10.00 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U10 drenge. KIFIkast KFUM 1. 14.00 Hedelandsgruppen. Åbent hus på Præstevænget 36. Søndag den 18. september 10.00 Assing Menighedsråd. Højmesse i Assing Kirke. 11.00 Sdr. Felding Menighedsråd. Høst- og takkegudstjeneste i Sdr. Felding Kirke. 11.00 Skarrild og Karstoft Menighedsråd. Høstgudstjeneste i Karstoft Kirke. 14.00 Kulturisten Skarrild. Sweethearts-koncert i Skarrild/ Karstoft Kultur- og Idrætscenter. 18.00 Stakroge Beboer- og Kulturhus. Fællesspisning. 20.30 Ilderhede Menighedsråd. Høstgudstjeneste i Ilderhede Kirke. Mandag den 19. september 14.00 Assing Pensionistforening. Fællesarrangement på Sandfeldgården. 16.00 Sdr. Felding GIF. Opstart gymnastik 4-årige Hop & Rul i gymnastiksalen. 17.00 Troldhede GIF. Opstart Spring og Rytme fra 3. kl. i hallen. 17.15 Sdr. Felding GIF. Opstart gymnastik Bh.kl. og 1.kl. piger i gymnastiksalen. 18.00 Kibæk IF. Fodbold på Kibæk Stadion. U12 drenge. KIF 2-Tarm IF. 18.00 Troldhede GIF. Opstart Mave/balle/lår/styrke i skolen. 19.45 Sdr. Felding GIF. Opstart Linedance i hallens spejlsal. Tirsdag den 20. september 09.00 Skarrild IF. Gymnastikopstart for efterlønnere og pensionister i Skarrild/Karstoft Kultur- & Idrætscenter. 14.15 Troldhede GIF. Opstart Idræt om dagen i hallen. 15.30 Kibæk IF. Håndboldopstart U8 piger og drenge. 16.30 Sdr. Felding GIF. Opstart gymnastik 3-årige m/forældre i gymnastiksalen. 17.15 Arnborg IF. Opstart Damer 50+ i skolens gymnastiksal. 17.15 Sdr. Felding GIF. Opstart håndboldtræning U6 Mix. 17.30 Sdr. Felding GIF. Opstart Spring i gymnastiksalen. 17.30 Sdr. Felding GIF. Opstart gymnastik Rytmepiger i hallens spejlsal. 18.30 Sdr. Felding GIF. Opstart Spring Mix 4.kl. og op i gymnastiksalen. Onsdag den 21. september 15.00 Arnborg IF. Opstart Drenge 4-6 år i skolens gymnastiksal. 15.30 Troldhede GIF. Opstart Rytme og leg i hallen. 16.00 Arnborg IF. Opstart Piger 4-6 år i skolens gymnastiksal. 16.15 Sdr. Felding GIF. Opstart gymnastik Mor, far, barn i gymnastiksalen. 16.30 Troldhede GIF. Opstart Tons og tummel fra ca. 4 år-2. kl. i hallen. 17.30 Troldhede GIF. Opstart Mor, far og barn 1½- ca. 3 år i hallen. 19.00 Skarrild/Karstoft IM. Arbejdsaftener i begge missionshuse. 19.15 Troldhede GIF. Opstart Funktionel motion for kvinder i alle aldre i skolen. 19.30 Sdr. Felding GIF. Opstart gymnastik Bevægelse for alle i gymnastiksalen. 19.30 Sdr. Felding IM. Høst- og takkefest i Sdr. Felding Missionshus. Arrangementer, der averteres i Ugeposten, optages automatisk i kalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden mandag kl. 10.00. Dato, klokkeslæt og sted for arrangementet skal fremgå af annoncen. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Kalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner. Forbehold for trykfejl og mangler.


Apanage på 75,3 mio. kroner Den årlige statsydelse, apanage, til Dronningen reguleres to gange årligt i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte, og pr. 1. april 2011 udgjorde statsydelsen ifølge Kongehuset 75,3 mio. kr. årligt. Heraf modtager Prinsgemalen 10 pct. og Prinsesse Benedikte 1,5 pct. svarende til henholdsvis ca. 7,5 mio. kr. og 1,1 mio. kr.

Der er endvidere fastsat årpenge til Kronprinsen på 18,5 mio. kr. (hvoraf Kronprinsessen modtager 10 pct.) og 3,3 mio. kr. til Prins Joachim. Dronningen, Prinsgemalen, Prinsesse Benedikte, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie er fritaget for betaling af indkomstskat samt registrerings- og vægtafgifter. (Kilde: Kongehuset).

Assing Sogns Pensionistforening og g Sandfeldgården g inviterer til fællesarrangement mandag den 19. man september kl. 14.00 på Sandfeldgå Sandfeldgården. En hyggelig eftermiddag med »Lokal Underholdning«. Kaffe kun 40 kr. - Alle er velkommen. Venlig hilsen Lillian Vium og Bodil Elkjær

Storsejr til Kibæk Kibæks U12-drenge skulle til kampen i Vildbjerg bevise de sidste kampes flotte sejre og spil, og det blev da også til en storsejr på 8-3. Kibækholdet startede lidt svagt, måske på grund af det uvante underlag, nemlig kunstgræs. Holdet brugte de første 15 minutter af kampen på at lære forholdene at kende, men derfra dominerede Kibækdrengene kampen med mange flotte præstationer, og mål. Hos Kibæk gjorde Mads Eg sig bemærket med fem mål, flere efter flotte opspil, men alle spillere havde en god dag på fodboldbanen. Målene blev lavet af Mads Eg, Lasse Skjærbæk og Andreas Christensen. Kampens spillere blev Mads Eg og Andreas Christensen. - chri

Sport i Ugeposten Send en mail på ugeposten@videbaekbogtrykkeri.dk eller ring på tlf. 97 19 10 07

Assing Sogns Pensionistforening indbyder til eftermiddagsudflugt tirsdag den 27. september. Afgang fra Kibæk Station kl. 13.00, forventet hjemkomst ca. kl. 18.00. Vi skal besøge Danmissions Lysestøberi Ring, hvor frivillige fremstiller stearinlys af indsamlede lysestumper fra kirker og hoteller. Overskuddet fra salget går til Danmissions arbejde i Asien, Mellemøsten og Afrika. Prisen for dette arrangement er kun kr. 150,00 for medlemmer (inkl. »Ivans« bus, entre og kaffe). Bindende tilmelding senest den 23. september til Bodil på tlf. 97 19 13 54 eller Jenny på tlf. 97 14 94 17.

ANNONCE i Ugeposten Tlf. 97 19 10 07

Troldhede GIF Mandag kl. 14.0015.30 i hallen

Gå-i-gang (hensyntagende motion)

Tove

Er startet

Mandag d. 9. sept. kl. 16.00 i hallen

Badmintonopstart for børn

Thomas Kousgaard

Mandag d. 9. sept. kl. 16.00 i hallen

Mandag kl. 18-19 i skolen

Mave/balle/lår styrke

Dorthe M. og Tina P.

Opstart uge 38

Tirsdag kl. 14.15 -16 i hallen

Idræt om dagen

Tove og Jonna

Opstart uge 39

Onsdag kl. 15.3016.25 i hallen

Rytme og leg

Lene S., Camilla VK., Majbrit S.

Opstart uge 38

Onsdag kl. 16.3017.25 i hallen

Tons og tummel fra ca. 4 år til 2. kl

Bent, Daniel L., Susanne, Patricia, Simone og Tina P.

Opstart uge 38

Onsdag d. 14. sept. kl. 17 i hallen

Tidsændring og NYT i AIF Drenge 4-6 år: Onsdag kl. 15.00-16.00. Piger 4-6 år: Onsdag kl. 16.00-17.00. Begge hold starter den 21. september. Step for alle over 15 år starter tirsdag den 4. oktober kl. 18.30-19.45. Alle hold i skolens gymnastiksal. Yderligere info om aktiviteter i AIF ses på www.arnborg.dk.

Kølkær-Fasterholt Gymnastikforening har sæsonstart i uge 39 Vi byder alle interesserede velkomne til en spændende sæson med mange forskellige tilbud. Mandag: Penionistgymnastik på Kølkær Skole kl. 15.00-16.00. Mandag: M/K motion kl. 18.30-19.30, Kølkær Hallen. Tirsdag: Tumlestik i Fasterholt gymnastiksal kl. 17.00-18.00. Tirsdag: Mandehørm kl. 20.00 i Kølkær Hallen. Onsdag: Mor-Far-Barn gymnastik kl. 16.30-17.15 i Kølkær Hallen. Onsdag: Bokse- og styrketræning kl. 17.30-18.30, Fasterholt gymnastiksal. Fredag: Turbospringer kl. 17.00-18.00 i Kølkær Hallen. Efter jul trænes der onsdag. Lørdag: Junior Mix i Arnborg kl. 10.30-12.00. Du kan også kigge ind på hjemmesiden www.kolkaer.dk og finde dit hold der, vel mødt! Med venlig hilsen Gymnastikbestyrelsen

Kibæk Idrætsforening FORENEDE SPORTSKLUBBER

informerer

Til 6. kl’s forældre: Informationsmøde om et værested/ungdomsklub i hallen - har det interesse vil vi gerne invitere til møde.

Onsdag kl. 17.3018.25 i hallen

Mor, far og barn 1½- ca. 3 år

Susanne

Opstart uge 38

Onsdag kl. 18.3019.25 i hallen

Herremotion

Tove og Tina P.

Opstart uge 40

Onsdag kl.19.0019.45 i skolen

Funktionel motion for kvinder i alle aldre

Tina V.

Opstart uge 39

Onsdag kl. 19.3020.45 i hallen

Damer med fut i

Tove

Opstart uge 40

Bordtennis opstart Onsdag den 14. september i Kibæk Hallen (Hal 2) Ungdom 3.-7. klasse: Onsdag kl. 18.30-20.00 Ungdom 8. klasse og opad: Onsdag kl. 19.30-21.30 Senior: Onsdag kl. 19.30-21.30

Alle bedes møde op, da vi skal ha’ tilmeldt de rigtige hold. Tag skoene med - der vil være mulighed for at spille en times tid.

Torsdag d. 15. sept. kl. 17 i hallen

Indendørsfodbold for børn tilmelding

Torsdag kl. 19.1520.10 i hallen

Zumba

Pauline Tinghøj Carlsen

Opstart uge 38

Mandag kl. 1718.30 i hallen

Spring og Rytme fra 3 kl.

(Nr.Vium GF.)

Opstart uge 39

Vi håber på at se en masse friske børn og voksne til motion. Husk motion er sundt. I samarbejde med Nr. Vium GF har vi oprettet et hold rytme- og dansepiger fra 3. kl. og opefter. Holdet har fælles opvarmning med springholdet fra Nr. Vium GF - derefter er der mulighed for at gå hver til sit. Så du kan frit vælge mellem rytme og spring. Mandag kl. 17-18.30 i hallen. Spring og Rytme fra 3 kl. (Nr. Vium GF.) Opstart uge 39.

Med venlig hilsen Kibæk IF`s bordtennisafdeling

Ugens kampe på Kibæk Stadion Tirsdag den 13. september Kl. 18.30. U-15 Piger C1/7. Kibæk IF ....Hammerum IF 1 Onsdag den 14. september Kl. 18.00. U-12 Piger C/7. Kibæk IF ........Herning KFUM Kl. 18.30. U-15 Piger B/11. Kibæk IF...........Team AFH 1 Torsdag den 15. september Kl. 18.00. U-9 Piger/5. Kibæk IF ........................... KLG 2 Kl. 18.30. U-9 Piger/5. Kibæk IF ..........Snejbjerg SG&I 1 Lørdag den 17. september Kl. 10.00. U-10 Drenge A/7. Kibæk IF .......Ikast KFUM 1 Mandag den 19. september Kl. 18.00. U-12 Drenge B/7. Kibæk IF 2 ............. Tarm IF Hovedsponsor: Vild med sport STOREGADE 21 - 7330 BRANDE - TLF. 97 18 00 62

www.ShopSport.dk

www.kif-1900.dk

Side 15


Tømrer- og snedkerarbejde af enhver art udføres - ring og få et uforpligtende tilbud. Kontakt Finn 55 34 14 08

René Lauritsen

a _ s

Hus i Kibæk ønskes til leje Min. 4 soverum og garage/skur er ønskeligt. Tlf. 22 50 25 24

Tømrer & Snedkerfirma

91 m ny bolig med udhus, udlejes på Torvegade 11 A. Husleje: 5.500 kr. + indskud og forbrug. Henvendelse: Byggefirmaet Ivan V. Mortensen Tlf. 97 38 42 81

Bjergevej 26 · 7280 Sdr. Felding Tlf. 55 34 14 08

www.renel.dk • finn@renel.dk

Vorgod 2

Sdr. Felding

Aaskov VVS Aut. vvs-installatør og tekniker

- alt inden for vvs v/ Danjel Arvid Eriksen Vardevej 160 - 7270 Stakroge aaskovvvs@mailme.dk · www.aaskovvvs.dk

Tlf. 97 19 90 21 22 16 44 21

Hus på 85 m2 + lejlighed på ca. 110 m2 udlejes.

Del- og totalentreprise Intet errt for sto

Intet for smer åt

Tlf. 97 14 98 90 eller 40 76 14 32

Lille kvistlejlighed

Kibæk

på ca. 50 m2 udlejes i Sdr. Felding. Mdl. husleje: 2.200 kr. + forbrug. Depositum: 3 mdr.’s husleje.

Lejlighed på 52 m2 udlejes.

- få et uforbindende tilbud

Sdr. Felding Lejlighed på ca. 40 m2 udlejes. Leje: 2.400 kr. + forbrug. Ring til 40 71 72 00

Murerarbejde udføres Trænger Deres badeværelse til at blive kvikket op?

Alt i reparationer og nybyggeri. - Stort og småt, i by og på land.

Få tilbud eller overslag hos Murermester

Jens Peder Sørensen Hedebyvej 5 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 40 34 . 40 34 48 34 bedst efter kl. 16.00

Tlf. 20 66 82 68

Tlf. 97 14 98 90 eller 40 76 14 32

ApS SKJERNVEJ 39 SKARRILD . 6933 KIBÆK

Bil 40 13 77 00

Dit lokale tømrer- og snedkerfirma i Karstoft tilbyder alt indenfor reparation, vedligeholdelse, landbrugsbyggeri og nybyggeri...

12 meter teleskoplift udlejes billigt Niels Mogensen Tlf. 40 54 85 05

Karstoft Tømrer- og Snedkerforretning v/ Leif Haubjerg Blåhøjvej 27 . 6933 Kibæk Tlf. 97 19 64 99

Murerfirmaet

Søren Thim ApS Kibæk • Bil 2940 5997 • Tlf. 97 19 16 97 E-mail: murerfirmaet_sorenthim@hotmail.com www.murerfirmaetsoerenthim.dk

Håndværk med kunden i fokus… • alt i murer- og støbearbejde • nybyggeri • om- og tilbygning • renovering af • klinke- og flisearbejde badeværelser • alt i reparationsarbejde

• VVS arbejde • Blikarbejde • Kedelanlæg • Oliefyrservice • Solvarmeanlæg • Nedsivningsanlæg • Kloakering

v. Torben Gram Aut. Kloakmester Aut.VVS-installatør & tekniker Sandfeldparken 40 6933 Kibæk Tlf. 97 19 27 77

Videbæk Ejendomskontor Poul Erik Nielsen Ejd.mægler

Statsaut. ejendomsmæglere, Valuarer, MDE

Jan Vistisen Ejd.mægler

Søren Kaastrup Ejd.mægler

Thomas Lykkeberg Ejd.mægler

edc.dk

LYSTEJENDOM - FJELSTRUP

INDFLYTNINGSKLAR VILLA - SDR FELDING

VILLA - STAKROGE

D

Bjørslevvej 19 Lystejendom på 2,27 ha i skøn natur mellem Kibæk og Troldhede. Opført i 1960 og er løbende vedligeholdt og tilbygget. Bolig- areal på 134 kvm og tør kælder på 74 kvm. Velanlagt have. Jorden er samlet omkring bygningerne.

Pris/Udb. 995.000/50.000 Brt./Nt. 7.132/5.926 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.495/3.184 Bo./Kld. 134/74 m² Rum/Vær. 5/4 Grund 22700 m² Opf./Omb. 1960/71 Kontakt 97171299 Sag 69201612

Elkjærvej 5 Indflytningsklar og velindrettet villa, opført i gule sten, samlet boligareal på 136 m². Indenfor de seneste 5 år er ejendommen gennemgribende renoveret. 853 m² stor grund. Garage sammenbygget med isoleret redskabsrum på i alt 39 m².

Pris/Udb. 1.195.000/60.000 Brt./Nt. 7.780/6.351 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.782/3.328 Bolig 136 m² Rum/Vær. 4/4 Grund 853 m² Opf. 1973 Kontakt 97171299 Sag 69201387

Villavej 6 Dejlig 2 plans villa på stille vej i Stakroge tæt på grønt område, åbne marker, børnehave og indkøbsmulighed. 88 m² fordelt med 63 m² i stueetagen og 25 m² på 1. sal. Stor grund Dejlig ugeneret have mod syd.

Pris/Udb. 420.000/25.000 Brt./Nt. 2.825/2.504 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.443/1.422 Bolig 88 m² Rum/Vær. 4/3 Grund 706 m² Opf. 1933 Kontakt 97171299 Sag 69209052

Bredgade 39 · 6920 Videbæk · E-mail: 692@edc.dk

97 17 12 99 Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Side 16

Kom godt videre


EFTERÅR I MARKEN

- Nybyggeri / tilbygning - Udskiftning af termoruder - Døre og vinduer efter mål - Køkkenmodernisering. - Alt i gulvbelægning - Alt i tagarbejde

Tømrerfirmaet

John Østergård Tlf. 40 57 18 96 . Fax 97 19 26 96 E-mail: kernehuse@post.tele.dk

ApS

Nøglefærdige parcelhuse

Aut. forhandler af EPDM gummidug - de flade tages problemløser med 15 års garanti.

Fåå øje på ordelene! fordelene! jde, rbejd keraarb g sned ser udfø f res. o . rre odt rååd Tøm trepri n le ller et g ta e to d g u o lb lde dt ti få et go Ring og ikke noget. ter Det kos

G Y B . R . B.L

rk Danma ibæk • 0 K 6 3 0 3 1 9 6 99 j2•6 9 e yg.dk v .: y x b a lr e F Møll ww.b -b 00 • w 9 • 8 m 6 o 7 .c Tlf.: 20 byg@hotmail lr_ b : il a em

Aktiv Familie i Sdr. Felding har succes med at trække folk af huse til foreningens arrangementer. I sidste uge havde man besøg af Lene Friis Thorkildsen og Bodil Madsen, og her var der 40 fremmødte. Lene fortalte om det at være blind og gav de fremmødte et ganske godt indblik i, hvordan det er, og ind imellem hendes fortælling læste Bodil hendes digte op. Der var tale om en super-go´ cocktail, og aftenen sluttede med god musik og fællessang af Hoffmann og Hostrup. I august var man en tur på Tipperne/Værnengene, og også her havde man en fin aften, hvor de 50 deltagere så en natur, man sent vil glemme igen. Under hele turen fortalte Ketter om, hvad det var man så, og deltagerne fik desuden mulighed for at besøge to af de fantastiske hytter på Værnen. - ast

Billige biler

Døgnvagt 9975 2554

el?

Med fra begyndelsen Uanset om du er privat- eller erhvervskunde, med projekter som nybygning, tilbygning eller renovering, er det vores opgave at kombinere dine ideer med vores erfaring og viden om den sidste teknologi inden for el, alarm, datainstallationer, maskinanlæg eller processtyring. Kontakt specialisterne for et uforpligtende møde...

Lem St. ‡ Skjern/Tarm ‡ Tistrup ‡ Videbæk/Fjelstervang ‡ Skarrild/Kibæk/Fasterholt

Kløvervænget 2A . Skarrild . 6933 Kibæk . Tlf.: 9975 2554 info@proelteknik.dk . www.proelteknik.dk

“Alt hvad vi gør, skal skabe merværdi for vores kunder”

Henning Jessen Aut. VVS-installatør Østerbro 15 . 6933 Kibæk E-mail: kibaek.vvs@gmail.com www.kibaekvvs.dk Mobil 40 76 76 00

02 Iveco 29L 2,8 van, diesel, kassevogn, træk, KUN 70.000 km, 1 ejer, synet 4/2010 . . . . . . . . . 43.800 + moms 02 Fiat Stilo 1,6, 185.000 km c-lås, servo, elruder, kører godt, synet 8/2011 . 42.800 01 Peugeot 406 2,0 HDi, servo, c-lås, fartpilot, oliefyr m.m., kører fejlfrit, synet 12/2010 . . . . . . . . 39.800 00 Suzuki Swift 1,0, synet 9/2011, 148.000 km, pæn og velholdt, grøn ejerafgift . . . . . 16.800 99 Renault Laguna 1,8 16V, 5-dørs, kører godt, synet 8/2011 . . . . . 14.800 98 VW Polo 1,6 st. car, træk, servo, c-lås, pæn og velholdt, synet 8/2011 . . . . . 24.800 95 Audi 80 2,0 Limousine, kun 230.000 km, utrolig velholdt, kører fejlfrit, synet 12/2010 . . . . 29.800 95 Skoda Felicia 136, kører godt, regulær, nysynet . . . . . 8.800 94 Volvo 460 1,8, træk, servo, regulær, synet 5/2010 . . . . . . 7.800 87 Nissan Sony 1,6 SLX, bemærk coupemodel, utrolig flot og velholdt, km 256.000, synet 4/2011 . . . . . 19.800

Vidste du at...

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 e-mail: ugeposten@ videbaek-bogtrykkeri.dk

- Vi yder økonomisk rådgivning for bl.a. • Autoforhandlere • Dambrugere • Entreprenører • Detailforretninger • Gartnerier • Hjemmeservice • Håndværkere • Restauranter • Caféer • Vognmænd m.fl.

Vestjysk Landboforening er et af de største regnskabs- og økonomikontorer i dit lokalområde? Økonomiafdelingens professionelle rådgivning er kendetegnet ved, at medarbejderne kender deres muligheder og begrænsninger. Stillede opgaver løses hurtigt og til tiden.

Herningvej 3-5 6950 Ringkøbing Tlf. 96 80 12 00

Tilsluttet

Mangler DU noget? Find det i Ugeposten

Vi udfører kvalitetsarbejde inden for tømrer- og snedkerarbejde. Indhent uforbindende tilbud. Husk du kan trække arbejdslønnen fra på selvangivelsen

Tømrermester Niels Mogensen Sandfeldparken 73 . 6933 Kibæk . niels.mogensen@stofanet.dk . Fax 97 19 25 60

Tlf. 97 19 14 05 . 40 54 85 05

ÅBENHED – VÆKST – BALANCE

Aktiv Familie har succes

Alt i tømrer-, snedkersamt glarmesterarbejde udføres

VELKOMMEN TIL FOR HELE FAMILIEN 18.09.2011 KL. 10-16 AABENTLANDBRUG.DK

Samt flere. Evt. bytte. + leveringsomkostninger 1.500 kr. NYT - NYT Finansiering tilbydes

Vand • Varme • Sanitet Gasinstallationer Forefaldende smedearbejde

Telefon 97 19 12 30

Tlf. 97 19 29 33 - 21 73 09 23 - 22 67 31 39

Aaskov Biler

Find vej til nærmeste gård på www.aabentlandbrug.dk. Har du spørgsmål, så ring på telefon 33 39 40 00. Se mere på www.facebook.com/aabentlandbrug. Åbent Landbrug er arrangeret som et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, lokale landbo- og familielandbrugsforeninger, Arla, Danish Crown, Dansk Erhvervsfjerkræ, Dansk Gartneri, Kopenhagen Fur, Mammen Mejeri og Tican.

Ove Jensen Møllegårdsvej 42 6933 Kibæk Se flere biler på: www.aaskovbiler.dk Side 17


EFTERÅR I MARKEN Han samler på traktorer - og kun dem af ældre dato

NYT • NYT • NYT • Hegnsklipning udføres

JORDBEARBEJDNING • Fræsning med 4 m tandfræser • Pløjning med pakromat • Såning med rotorharvesåsæt/rulleskæremaskine med placering af gødning og frø

73-årige Erling Pedersen i Fjelstervang har samlet på gamle traktorer, siden han gik på efterløn. Han elsker deres lyd, og så nyder han at tilbringe lange aftener i sit værksted

UDLEJNING • 5-furet risteplov • 4 m Kuhn-tandfræser • 12 m3 møgspreder med lodrette valser Ring og få en pris

Henrik B. Kristensen Fjelstervang, tlf. 97 16 63 84 mobil 20 78 42 80

Hjælp Vi mangler skrot - toppriser gives!

K I B Æ K

• Gratis containerservice til jern- og metalaffald • Nedskæring af staldinventar, kedler, fabriksanlæg m.m. • Jern- og metalaffald købes • Landbrugsmaskiner, gl. traktorer m.m. købes

Stakroge Jern- og Metalopkøb

K I B Æ K

Mobil 26 35 72 88

Ilderhede

Kloak- & Spuleservice TILBYDER: • Tømning og rensning af kloak • Spuling af dræn • Tømning af septiktanke • Nedgravning af nyt dræn • Salg af dræn • Kørsel med rendegraver • Nedpløjning af dræn • Drænspuler m/ 350 m slange

Michael Pagaard Tlf. 97 19 97 26 . 21 44 96 80 Side 18

Der er dem, der samler på frimærker, på kuglepenne og på servietter – og så er der Erling Pedersen i Fjelstervang. Han samler på noget, der ikke kan opbevares i skrivebordsskuffer eller i små, dekorative æsker på reolen. Han samler på traktorer og har gjort det, siden han gik på efterløn. Ifølge ham er det kun de gamle af slagsen, der dur. - Den ældste traktor, jeg har, er en John Deere, jeg har fået fra USA. Den er nok fra 1944, og for mit vedkommende er det kun de gamle traktorer, der dur. De skal tøffe, for jeg elsker deres lyd. De nye traktorer er der altså ingen sjov ved, fortæller 73-årige Erling Pedersen, mens han viser Ugepostens udsendte rundt i de gamle staldbygninger, der hører til slægtsgården, hvor han bor. Gården ligger på adressen Langgade 24 A i Fjelstervang, og egentligt er han ikke meget for at vise sin samling frem. Men journalisten insisterer af hensyn til ugens landbrugstillæg, og Erling lader sig overtale. - Min samling er ikke så stor, som den var engang. Jeg er ved at drosle ned. Jeg bliver jo ikke yngre, og derfor køber jeg ikke ret mange traktorer mere. Det gjorde jeg engang. I dag kan jeg sagtens tage til marked eller til veterantræf uden at købe noget. Sådan skal det være, for jeg er nødt til at stoppe et sted. Ellers får det jo aldrig en ende, forklarer manden, som for år tilbage havde omkring 70 traktorer i sin samling. I dag har han cirka 35. Plus en gammel gummiged og en gammel folkevogn. Alle maskiner er smukt istandsat, og dette arbejde har Erling udført ene mand. I værkstedet til midnat - Ja, jeg har jo mit værksted, og her kan jeg godt li´ at gå og arbejde. Alting bliver skilt ad, repareret og malet, før jeg samler det igen, fortæller Erling og åbner døren til et hyggeligt, lille værksted, der bærer præg af stor aktivitet men samtidig også en impo-

Erling Pedersen fotograferet i sit værksted i Fjelstervang. Her tilbringer han utallige timer med at rengøre, reparere, samle og klargøre de gamle traktorer. (- ast) nerende orden. På en væg hænger masser af værktøj på nærmest snorlige rækker. På gulvet står indmaden af en gammel, blå traktor, som Erling er ved at arbejde på, og i et hjørne sørger en brændeovn for, at værkstedet bliver lunt opvarmet. Brændeovnen er der god brug for, fortæller Erling, for det hænder, at han om aftenen, når han har spist og har været i bad, går over i værkstedet og arbejder helt til midnat. - Tiden flyver af sted. Det er simpelt hen så spændende at stå her i værkstedet og samle alle delene, og jeg kan sagtens stå her i mit pæne tøj, for i den del af processen bliver man ikke beskidt, for alt er jo rengjort og malet, fortæller Erling Pedersen, som i sin samling især er stolt af den gamle gummiged, som det tog 30 liter maling at få forvandlet til næsten ny. Han er også stolt af en gammel Fordson Major traktor, der har indbygget mejetærskermotor, og i det hele taget er det med en vis stolthed, han viser avisens udsendte rundt og af og til tænder en traktor for at demonstrere den fantastiske, tøffende lyd. De gamle traktorer får Erling enten tilbudt af folk, han kender, eller han opkøber dem forskellige steder. Han er medlem af både Dansk Veteran Traktor Klub og Motor og Trafikklubben »Jylland«, så netværket er stort. Én gang om året tænder han alle maskinerne for at sikre, at alt er, som det skal være, og når vejret er godt, snupper

han én af de gamle traktorer og kører en tur på de omkringliggende marker. Fra heste til hestekræfter Som 73-årig er han for længst holdt op med selv at dyrke den jord, der hører til gården, hvor han bor. Han lejer jorden ud og følger interesseret med i markarbejdet, også i høst. - De er helt enormt store, de mejetærskere, man høster med i dag, og der er sket en kolossal udvikling fra dengang, man kørte med heste i marken til nu, fortæller Erling, som selv i sin tid har prøvet at køre med heste i marken. Han har i øvrigt også prøvet at køre én af de store maskiner under gravning af brunkul i henholdsvis Søby og Haunstrup, men det er en helt anden historie. Artiklen her skulle handle om en tidligere landmand og hans kærlighed til gamle traktorer, og kærligheden - den er ægte. Erling Pedersen viser vej ind i køkkenet og henter en masse fotografier, der viser, hvor stor hans samling engang har været. På nogle af billederne er samtlige maskiner linet op i solen på en varm sommerdag. De blev vasket den dag, billederne blev taget, og TV MidtVest bragte efterfølgende et indslag om landmanden og hans samling af gamle traktorer. På billederne ses bl.a. Fendt, John Deere, Fordson, Fahr, Deutz og Volvo. Disse mærker er stadig at finde i Erlings samling, som i øvrigt får besøg mange forskellige steder fra.

Pensionistforeninger, plejehjemsbeboere, veteranmotorcykelklubber og andre lægger vejen forbi, og ifølge Erling Pedersen er det helt fantastisk at se, hvordan især tidligere landmænd stopper op ved synet af de gamle traktorer og begynder at fortælle om landmandslivet i gamle dage. Erling Pedersen er typen, der godt kan li´ at få sig en sludder, og når der er besøgende på gården, som gerne vil se hans samling, falder der næsten altid en snak af og et kært tilbageblik på de tider, der var engang. Er der besøgende, som selv samler på gamle traktorer, bliver samtalen ofte ekstra lang. - Jeg bruger mange timer på at istandsætte de gamle maskiner, og der kan nemt opstå situationer undervejs, hvor jeg står og mangler nogle stumper. Jeg har godt nok kostalden fyldt op med stumper, men det er altid rart at snakke med folk, der har samme interesse som jeg, og jeg har endnu aldrig oplevet, at der var en traktor, jeg ikke kunne sætte i stand. Det kan godt drille lidt, men jeg har en god ven, jeg kan ringe til, hvis det kniber totalt. Så finder vi næsten altid en løsning på det, fastslår Erling Pedersen. Og så er besøget forbi. Erling skal ha´ sig et hvil midt på dagen. Det regner og rusker udenfor, og hvem ved – måske skal han igen i aften en tur over i værkstedet og arbejde lidt? - ast


EFTERÅR I MARKEN Vejret som modspiller gør det svært at få hele høsten i hus Det regner, regner og regner (!), og mens parcelhusejerne bander over overbelastede tagrender og ødelagte kloaksystemer, er der langt større problemer at slås med for landmændene, nemlig våde marker, der er særdeles vanskelige at høste, og udbytter, der - når det gælder vintersæd - er mindre, end man havde håbet på. Kristian Elkjær, leder af planteavlsrådgivningen under Heden & Fjorden i Herning, udtaler: - Der er landmænd, der forlængst er færdige med at høste, og så er der landmænd, især dem med store arealer, der ikke er færdige endnu. Desværre ser det ud til, at dem med de lavtliggende arealer måske slet ikke bliver i stand til at få hele høsten i hus, og selv om de får høstet det, de mangler, er det spørgsmålet, om de overhovedet kan bruge det korn, de får ind. Han forklarer, at korn, der ikke er kommet i hus endnu, risikerer at få svamp eller ganske enkelt begynder at spire. Halm på markerne Og så er der halmen.

Den er der mange landmænd, der ikke har fået presset endnu, af den simple årsag at der ikke har været ret mange sammenhængende dage med godt vejr. - De landmænd, som bor syd for Hovedvej 15, har fået dispensation, så de må pumpe ammoniak ind i halmstakkene, og det kan være en hjælp i situationer, hvor halmen skal bruges til foder eller strøelse, for ammoniak virker konserverende. Men de landmænd, der f.eks. leverer halm til kraftvarmeværker, kan få problemer, for de afregnes efter, hvor tørt deres halm er, og kraftvarmeværkerne kræver halm af en høj kvalitet, fortæller den lokale planteavlskonsulent, som forudser, at priserne på halm generelt vil blive presset op i år. Vårsæden er god Udbyttet af det korn, der allerede er høstet, er pænt, når det gælder vårsæd. Mange steder ligger udbyttet i vårbyg og havre endda væsentligt over det, man betegner som et normalt udbytte, og det skyl-

des det gode vejr, vi havde i foråret, hvor planterne fik særdeles gode vækstbetingelser. Kvaliteten af den vårsæd, der er høstet, er god, og det samme gælder kvaliteten af maltbyg. Til gengæld har vinterafgrøderne skuffet lidt. Udbyttet i f.eks. hvede vurderer konsulenten til, at ville blive fra middel og nedefter, og selv om afgrøderne mange steder klarede vinteren godt, fik planterne problemer i juli, der jo ikke ligefrem bød på super godt sommervejr! Rapsen blev angrebet Udbyttet i vinterraps kniber det også med i år, og det skyldes primært, at denne afgrøde omkring påsketid oplevede voldsomme angreb af små, sorte glimmerbøsser. - De angreb, vi oplevede, var helt massive, og selv om landmanden havde behandlet sin mark for glimmerbøsser, gik der kun 3-4 dage; så var de der igen, fortæller Kristian Elkjær. I skrivende stund er nogle landmænd gået i gang med at tage kartofler op, og de prøveoptag-

ninger, man har foretaget, ser ifølge konsulenten lovende ud. Kartoflerne kom i sin tid godt fra start, men det dårlige vejr i juli har forsinket dem en del, og konsulenten regner med et udbytte, der i bedste fald ligger omkring middel. Bæltekøretøjer i høst - I det hele taget har det været en sæson, hvor nogle af de landmænd, som har ringet ind, har været påvirkede af det dårlige vejr. Vi prøver at holde humøret oppe hos hinanden – konsulenter og landmænd imellem - men mange steder er økonomien hårdt presset i forvejen, og hvis markerne så samtidig står under vand, kan det godt være frustrerende, fortæller Kristian Elkjær. Han oplyser, at enkelte af Heden & Fjordens medlemmer i år har valgt at udstyre deres mejetærskere med bælter for at opnå flere høsttimer, og mon ikke flere landmænd fremover vil overveje sådan en løsning, sådan som det regner i øjeblikket? - ast

TORVEGADE 15 · 7280 SDR. FELDING · TELEFON 97 19 86 66 HERNING: TELEFON 97 12 82 07 ARNBORG: TELEFON 97 14 94 24

www.ln-eltec.dk

ll Din lokale olieleverandør

Vestjyllands Andel har stor viden om landbrug og energi og giver dig den lokale service, som giver en smidig dagligdag. Ring på tlf. 9732 1011, vi har altid et godt tilbud på: ll Dieselolie ll Fyringsolie ll Olietanke

ll Udstyr, pumper m.m. ll Smøremidler ll Tankkort

Sekretærhjælp til travle landmænd De færreste landmænd er blevet landmænd for at sidde på kontoret og administrere alle mulige ordninger og indberetninger. Arbejdsdagen skal helst foregå i marken eller i stalden, så det nødvendige kontorarbejde kan tage lang tid, og den kunne bruges mere effektfuldt ude i produktionen. Det er baggrunden for et nyt tilbud om sekretærhjælp til travle landmænd, som Heden & Fjorden netop har sat i gang. To af rådgivningscentrets erfarne økonomiassistenter, Dorthe Dahl og Helene Stenshøj, kører i denne tid ud til de første landmænd, som hellere vil bruge tiden på bedriften og overlade papirdyngerne til en virksomhedssekretær. En stor fordel Kim Lynge Andersen driver sammen med fire ansatte en stor svineproduktion fordelt på fire ejendomme ved Videbæk og han ser en klar fordel i at få besøg af en virksomhedssekretær: - Jeg blev træt af at bruge alle mine aftener på papirarbejdet. Vores fire børn er mellem 8 og 16 år, og der er mange aktiviteter i skolen og til sport, som jeg gerne vil deltage i. Enten skulle jeg ansætte en mand mere til produktionen, eller også skulle jeg finde én, der kunne lave papirarbejdet. Og jeg tror, at det bliver godt med en sekretær, der kommer fast et par gange om måneden, fortæller Kim Lynge Andersen. Når Dorthe Dahl kommer til gården tidligt om morgenen, er han i sving i staldene, så han har lavet en kladde med dagens opgaver: - Noget af det vigtigste er at få lukket konvolutter op og smidt alt det ud, jeg ikke skal bruge. Hun laver også indberetnin-

gerne og sørger for at breve til kommunen kommer ud af døren. Og så følger hun op på, at tingene er i orden og fungerer. Det bliver godt at få den byrde væk fra skuldrene, at jeg altid har ét eller andet liggende på skrivebordet, som skulle have været ordnet i går, fortæller Kim Lynge Andersen. Ordningen er udvidet For Dorthe Dahl er opgaven som flyvende sekretær for landmænd ikke ny. Hun fungerer også som FarmSekretær, og den nye Virksomhedssekretær er en udvidelse af det gamle koncept. Virksomhedssekretæren kan nemlig - udover at løse opgaver, der har med regnskaber at gøre - også holde orden på kontoret og klare småopgaver for landmanden, så tiden hænger bedre sammen for ham og hans familie. - Opgaverne er forskellige fra landmand til landmand. Det er spændende at komme ud til landmanden, for jeg får et rigtig godt indblik i den dagligdag de har, og kendskab til baggrunden for de tal, som jeg sidder med, når jeg laver regnskaber for vores kunder, fortæller hun. Heden & Fjordens virksomhedssekretærordning er baseret på en aftale om et bestemt antal timer på årsbasis. Sekretæren kommer til landmanden en halv eller en hel dag ad gangen, og han vælger selv, hvilke opgaver sekretæren skal løse. Det kan for eksempel være: * Økonomi - eksempelvis betale regninger, lave fakturaer og holde styr på bilag til regnskaberne, indtaste bilag i økonomistyringsprogram m.v. * Produktionen - indsamle og taste data til E-kontrol og dyreregistrering, registrere forbrug af medicin, vand og energi, møde-

booking til dyrlæge mv. * Medarbejderne - indberette løn til lønservicebureau, ansøge om sygedagpenge m.v. * Almindelig administration -

øg

Bes

skrive breve, købe ind, arkivere og holde orden på kontoret m.v. Af Susanne Klausholm Dolleris Vesterkær 16 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 1011 · Fax 9732 2350 · vja@vja.dk · www.vja.dk

GROVVAREBUTIKKEN

Kom forbi og få en fodersnak...

September

TILBUD

på RACEFODER til hunde Alle poser fra 6 til 13 kg

KØB 5 SÆKKE R MÜSLI HESTEFODER OG BETAL FOR 4 Bl.a. Omega-3 Junior

Pr. sæk

Omega-3 Balance Pr. sæk Natur Fiber Champ Pr. sæk Hestefoder

Pr. sæk

Islænder/ponyguf Pr. sæk Hestekraft

Pr. sæk

Top Mix Light

Pr. sæk

Snup en praktisk FODERTØNDE

165.5.163.3.136.6.119.9.125.141.97.-

når du køber 8 eller 10 kg kattefoder

Bevar foderets smag længere ved at opbevare posen i fodertønden...

SPAR PENGE ved køb af hele paller foder

EASYSTRØ

SPÅNER

Stk.120.-

Stk. 90.-

10 stk.

10 stk.

SPAR 100,-

750.-

1000.-

Gælder så længe lager haves

Handel lokalt hos

ÅBNINGSTIDER: 8-17 Mandag-torsdag Fredag

8-16

Timringvej 8 A, Barde · 6920 Videbæk · Tlf +45 97 17 24 11 · Fax +45 97 17 24 68 E-mail: dangro@dangro.com • www.dangro.com

Side 19


R E D I T S G N I N B Å E Y N dit! r e t e lg va ! d in le d n a h t a ig d r i gør det let fo

-V

Hel oksefilet u/ fedt

TORSDAGS-EKSTRA PR. 1/2 KG

10

00

KG-PRIS 20,00

PR. STK.

299

95

KG-PRIS 83,32-96,75

Torsdagens »Mormor-ret« i delikatessen Stegt »valgflæsk« med meed persillesovs persillle lessovs oogg ka kkartofl rtofl rt o er PR. BK.

25

00

Grillku Grillkul till lavpris Zip-briketter Zip-brikett

Flanksteaks

POSE M/ 9 KG

32

47

PR. STK.

34

95

LANGT UNDER HALV PRIS

KG-PRIS 69,90

Faxe sodavand Pepsi, Kondi m.fl. 1,5 LITER

10

00

Beauvais ketchup

Langelænder pølser ser Grill- eller hotdog-pølser 375-400 g

PR. POSE

25

00

1 KG

20

00

HALV PRIS

+ PANT

LØRDAGS-EKSTRA Royal Pilsnere eller Classic Sun-Lolly senzes Hver dag friskbagt bagerbrød og kager fra Snejbjerg-bageren

»Frys-selv-is«. Begrænset parti. ti.

PR. PAKKE

5

00

KS. M/24 STK.

59

95

+ PANT

Når kun det bedste er godt nok!

SPAR – der hvor du kan Sandfeldparken 16, Kibæk, Tlf. 97 19 10 33 ÅBNINGSTIDER: ALLE UGENS 7 DAGE KL. 8.00 - 20.00

Tilbuddene er gældende fra onsdag den 14-09 til søndag den 18-09-2011 eller så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl rykfejl

Stegeflæsk i skiver

Snydt f sommer or grillvejr og kan nåsdet endnu!

Rigtig god til grill-bøffer 3,1 3,6 kg pr. stk. 3,1-3,6

Valg-flæsk

Mandag . . 8-20 Tirsdag . . 8-20 Onsdag . . . 8-20 T rsdag. . . 8-20 To F edag . . . . 8-20 Fr LØRDAG . . . 8-20 SØNDAG . . . 8-20

Ugeposten Kibæk UGE 37, 11  

Læs den lokale avis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you