Page 15

KOM M U N E I N F OR M AT ION L ic it at ion LandmÌnd kan leje dyrkningsarealer Herning Kommune udbyder hermed kommunalt ejede landbrugsarealer JGPSQBHUOJOH'PSQBHUOJOHFSOFJOEHÇTGPSFOQFSJPEFQÇPQUJMÇS %ZSLOJOHTBSFBMFS LBO ESJWFT J GSJ ESJGU EPH NFE VOEUBHFMTF BG FOLFMUF grÌsningsarealer. Arealerne er fordelt rundt i store dele af Herning Kommune. %FS FS CFHSŽOTOJOHFS NFE IFOTZO UJM CSVH BG QFTUJDJEFS JEFU SFHMFSOF J Pesticidhandlingsplan ll, skal følges. Yderligere begrÌnsninger fremgür af udbudsmaterialet.

F i l m f or de 2 - 7 ĂĽ r i g e .BOEBHTFQUFNCFSTUBSUFSFGUFSÇSFUTĂŞMNTÂŽTPOQÇ#JCMJPUFLFUJ)BNNFSVN )‘KHBEF$7JWJTFSĂŞMNGPSEFTNÇLMPHLMFSĂŞMNFOGPS de lidt større børn. %FTNÇTLBMTFBøvs! siger den lille Bamse. Lille Bamse er i gang med at spise, gumle og gnaske. SĂĽ kommer de smĂĽ bamser fra Krammebjørnene Den sovende kĂŚmpe og til sidst en tegnefilm med Guldlok og de tre bjørne. %FTU‘SSFC‘SOTLBMTFEt øjeblik TPNWBSFSNJOVUUFSPHEFSFGUFSMathias skal i skole.BUIJBTFSÇSPHTLBMCFHZOEFJC‘SOFIBWFLMBTTF&OHPEMJMMF film om springet fra børnehave til skole. 5JMNFMEJOHQÇUMG

NĂŚrmere oplysninger om forpagtningerne og udbudsmaterialet kan fĂĽs WFEIFOWFOEFMTFUJM%3*'5 QÇOFEFOTUÇFOEFUFMFGPOOS Licitationsmaterialet er tilgĂŚngeligt fra dags dato pĂĽ Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk/licitation. Forpagtningstilbuddet skal vĂŚre skriftligt og indeholde tilbud pĂĽ forpagtningssum pr. hektar pr. ĂĽr. 'PSQBHUOJOHTTVNNFOTLBMNJOJNVNWÂŽSFQÇ LSQSIFLUBSQSÇS %FSNFEG‘MHFSCFUBMJOHTSFUUJHIFEFSTWBSFOEFUJMBSFBMFU 5JMCVEEFUTLBMTFOEFTFMMFSBĂŤFWFSFTUJM%3*'5 TÇEFUFSPTi hĂŚnde senest onsdag den 16. september 2009 kl. 10.00, hvor tilbuddene herefter bliver ĂĽbnet og offentliggjort. Forpagtningen vil blive overdraget den højestbydende. Kontaktpersoner: .BSJB)BWF UMG +FUUF.PTF4‘OEFSHBBSE UMG Postadresse: 5FLOJLPH.JMK‘ %3*'5 )BNNFSTIVTWFK )FSOJOH E-mail: drift@herning.dk

Bibl ioteke t s lek t ie c a fÊ f or b ør n k l a r i g e n Sü er ferien slut, og lektiecafÊen for børn er i gang med en ny sÌson pü Biblioteket i Herning, BrÌndgürdvej 2. Bibliotekets frivillige lektiehjÌlpere er klar til at hjÌlpe med opgaver og lektier, lige fra stavning, matematikopgaver, engelske og tyske stile til projektopgaver. Korts sagt alle de problemer et barn kan møde, nür lektierne driller. Åbningstiderne er de samme som før ferien, nemlig mandag og torsdag kl. 14-17, og i det tidsrum kan børnene komme og gü, som de har lyst til og behov for. LektiecafÊen henvender sig isÌr til tosprogede børn i 0-10 klasse - men alle børn er hjertelig velkomne til at kigge ind og fü hjÌlp til lektierne eller bare snakke lidt med de voksne. ForÌldre mü gerne besøge lektiecafÊen og fü en snak med de frivillige, sü de kan se, hvordan det foregür.

Ne m kont a k t t i l de t of f e nt l i g e – l ĂŚ r at br u g e ne t t e t Meld flytning, sammenlign ventetider pĂĽ sygehusene eller find ud af hvor NBOHFTNJMFZTEFOMPLBMFCBHFSIBSGÇFU%FUFSCBSFOPHMFBGEFNVMJHIFder, du har pĂĽ borger.dk. Herning Bibliotekerne tilbyder kursus om webportalen borger.dk og brugen af digital signatur. Borger.dk er den digitale genvej til det offentlige %BONBSL,VSTFUIBOEMFSPN IWBEEVLBOQÇCPSHFSEL IWPSEBOEVĂŞOder rundt pĂĽ siden, og hvordan du opretter en digital signatur. Sted: Biblioteket i Herning, BrĂŚndgĂĽrdvej 2 5JE,VSTFUHFOUBHFTIWFSPOTEBHLM'‘STUFHBOHPOTEBHE ,VSTFUFSHSBUJT%FSFSCFHSÂŽOTFUBOUBMQMBETFS)WJTEVWJMWÂŽSFTJLLFSQÇ FO QMBET LPOUBLU )FSOJOH #JCMJPUFLFSOF QÇ UMG   FMMFS NBJM! IFSOJOHCJCEL 7JM EV WJEF NFSF PN LVSTFU LBO EV MÂŽTF NFSF QÇ XXX herningbib.dk

Sjo v n at u r v ide n s k a b i B ør ne bi bl iot eke t I september müned har Børnebiblioteket pü BrÌndgürdvej 2 fokus pü naturvidenskab i anledning af, at der i hele landet er Naturvidenskabsfestival i uge 39. 7JIBSLPCMFUFUNJLSPTLPQUJMFODPNQVUFS TÇEVLBOLJHHFQÇTNÇCJUUF ting eller insekter, du har fundet. Mikroskopet kan bruges i hele übningstiden. %VLBOPHTÇWŽSFNFEUJMBUMBWFOBUVSWJEFOTLBCFMJHFGPST‘H PHPNEFU skal syde og boble eller der skal trÌkkes i lodder og trisser, vil tiden vise. %FUGPSFHÇSonsdag d. 2., 9., 16. og 23. september kl. 14-16. 7J TMVUUFS NÇOFEFO NFE BU GFKSF /BUVSWJEFOTLBCTGFTUJWBM lørdag d. 26. september%FOOFEBHTLFSEFSTQŽOEFOEFUJOH PHEFULBOEVMŽTFNFSF om i programmet, som primo september kan hentes pü biblioteket eller ses pü www.herningbib.dk. 7FMN‘EU

   

L ok a lpl a n t i l s kole f or m ü l v e d Br Ì nd g ü r d v e j )FSOJOH#ZSÇEIBSGPSFM‘CJHUWFEUBHFUMPLBMQMBOOS0'PHLPNNVneplantillÌg nr. 28 for et omrüde til skoleformül ved BrÌndgürdvej i Herning. Lokalplanens formül er at udlÌgge et omrüde til skoleformül ved BrÌndgürdvej. Lokalplanen skal muliggøre etablering af skolebyggeri samt fastlÌgge rammerne for omfang og udformning af bebyggelse, udearealer, anlÌgs- og beplantningsplacering. %FOFLTJTUFSFOEFCZQMBOWFEUŽHUVEMŽHHFSPNSÇEFUUJMPŀFOUMJHFJOTUJUVUJPOTGPSNÇM%FOFLTJTUFSFOEFGSJTLPMF TPNJEBHMJHHFSJMPLBMQMBOPNSÇdet, vil gennem denne lokalplan fü mulighed for at sikre skolens fremtidige udvidelser for herigennem at kunne opfylde de myndighedskrav, der i dag stilles til skolebyggeri.

( 99+

943<4 <4 8:  3  @4:4> 5, :9   9  <45  . 79 8933< 4 :3 3 3< ' 94989 : 79 ' 94943<4 49 94 @8 $  88 94 9 4 9 9934 59 9 0 9934 8 3 4 8:5 <99: 8 5 4 96: 4 4948  : 8@ :5@6 * 48+ 9 /@460 :( 99 5 +?3 348 : @* 48+ 9 9 9449  3 8 %5 : A9 434 8

99885   949 49434  8

9989 5 8 948 9 34

Planforslaget vil vĂŚre lagt frem fra 2. september 2009 til 28. oktober 2009%VLBOTFEFUGSFNMBHUFGPSTMBHUJMMPLBMQMBOOS0'QĂ&#x2021; r1MBOBGEFMJOHFOPH#PSHFSTFSWJDFQĂ&#x2021;3Ă&#x2021;EIVTFUJ)FSOJOHPH7JMECKFSH r)FSOJOH#JCMJPUFLFSOF r)FSOJOH,PNNVOFTIKFNNFTJEFXXXIFSOJOHEL Hvis du har indsigelser og ĂŚndringsforslag til planforslaget, skal disse sendes skriftligt til Herning ByrĂĽd senest 28. oktober 2009.

&@ 645 3 95 4 8:3 94 3 9 5 

Â&#x2039;OTLFSEVBUWJEFNFSF LBOEVSJOHFUJM1MBOBGEFMJOHFOQĂ&#x2021;UMG

For s l a g t i l S pi lde v a nd s pl a n ByrĂĽdet lĂŚgger et forslag til Spildevandsplan 2009-2020 frem i høring fra 2. september 2009 til og med 28. oktober 2009. Forslaget til spildevandsplan omfatter hele Herning Kommune. Planforslaget beskriver de offentlige spildevandsanlĂŚg, som findes i dag, samt hvordan man planlĂŚgger at skaffe spildevandet bort frem til 2020 â&#x20AC;&#x201C; bĂĽde i nye byomrĂĽder og for ejendomme i det ĂĽbne land. ByrĂĽdet har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Spildevandsplanen kan ses i sin helhed pĂĽ www.herning.dk/Offentlighoering i hele høringsperioden. Eventuelle bemĂŚrkninger til spildevandsplanen skal vĂŚre modtaget senest 29. oktober 2009 pĂĽ adressen: )FSOJOH,PNNVOFr5FLOJLPH.JMKÂ&#x2018;r5PSWFUr)FSOJOH&NBJM teknik@herning.dk ByrĂĽdet har vurderet at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er begrundet i at spildevandsplanen ikke indebĂŚrer vĂŚsentlige negative pĂĽvirkninger af miljøet.

00/+0)2%'/1-$%)")/+#%-0%/./+

Miljøscreeningen foreligger i et bilag til spildevandsplanen.

  9   @ 9 

  9 @ 8 9 =   

$898 9899,87 94+949 @ 5   388!6 9948 6:4?98 6?  

&GUFS QMBOMPWFOT LBQJUFM LBO LVO SFUMJHF TQÂ&#x2018;SHTNĂ&#x2021;M QĂ&#x2021;LMBHFT %FU WJM sige, at der kan klages over spørgsmĂĽl om planforslagets lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslaget. %FTVEFOLBO#ZSĂ&#x2021;EFUTBGHÂ&#x2018;SFMTFFGUFSfJMPWPNNJMKÂ&#x2018;WVSEFSJOHBGQMBner og programmer, om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget, pĂĽklages til NaturklagenĂŚvnet. Klagen skal vĂŚre skriftlig og sendes til NaturklagenĂŚvnet, RentemesterWFK  ,Â&#x2018;CFOIBWO /7 FMMFS QĂ&#x2021; FNBJM UJM OLO!OLOEL ,MBHFO TLBM WÂ&#x17D;SF NPEUBHFU BG /BUVSLMBHFOÂ&#x17D;WOFU JOEFO VHFS GSB EBUPFO GPS EFOOF annonces offentliggørelse. Afgørelsen kan pĂĽklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se NaturklagenĂŚvnets hjemmeside www.nkn.dk.

( 9 9  + 9  0 5               ,  3 8 8 ! 6 9 9 4 8  3 ! 6 9 9 4 8  ; ; ; 6 9 9 4 8

Hvis du vil indbringe spørgsmĂĽl om planforslaget er lovligt tilvejebragt eller offentliggjort eller spørgsmĂĽl om ByrĂĽdets afgørelse vedrørende milKÂ&#x2018;WVSEFSJOHGPSEPNTUPMFOF TLBMEFUTLFJOEFONĂ&#x2021;OFEFSGSBEBUPFOGPS denne annonces offentliggørelse.

Herning Kommune ¡ Rüdhuset ¡ w w w.herning.dk ¡ kommunen@herning.dk ¡ Tlf. 96 28 28 28 ¡ Fax 96 28 24 40 Side 15

Ugeposten Kibæk UGE 36 09  
Ugeposten Kibæk UGE 36 09  

Læs den lokale avis.