Page 12

Gudstjeneste Tirsdag den 1. sept. Snejbjerg Kirke kl. 14.00. Onsdag den 2. sept. Sandfeldgården, Kibæk kl. 14.30 Fredag den 4. sept. Fjelstervang Kirke kl. 17.00. Lørdag den 5. sept. Sognehuset, Kibæk kl. 10.00. Søndag den 6. sept. Assing Kirke kl. 10.00. Skarrild Kirke kl. 11.00. Karstoft Kirke kl. 9.30. Rind Kirke kl. 10.30. Kølkær Kirke kl. 10.30. Studsgård Kirke kl. 8.45. Haunstrup Kirke kl. 10.00. Snejbjerg Kirke kl. 10.00. Borris Kirke kl. 9.00. Vorgod Kirke kl. 10.30. Fjelstervang Kirke kl. 9.00. Nr. Vium Kirke kl. 10.30.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min kære mor og svigermor Karla Mikkelsens begravelse. Tak for blomster og kranse. Tak til naboer, plejepersonale og alle der har givet hjælp og omsorg til mor. Venlig hilsen Poul Erik og Gunvor

for venlig deltagelse ved vor kære mor Laura (Sinne) Andersens begravelse. Tak for blomster og kranse. Ligeledes en varm tak til personalet ved hjemmeplejen i Kibæk. Tak for kærlig pleje og omsorg til personalet ved rehabiliteringscentret i Herning. Kærlig hilsen Vagn, Lis og Christian Andersen

Mange tak for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum i Nordea. Det var overvældende. Venlig hilsen Gunvor Mikkelsen Sdr. Felding

Tirsdag den 8. sept. Alhuset, Kibæk kl. 14.15. Onsdag den 9. sept. Kildevang, Lind kl. 15.00.

Lægevagten 70 11 31 31 Alarm-tlf.: 112

Lørdag den 5. september vies i Assing Kirke Jonna Flensborg d.a. Birthe og Kristian Flensborg, Bukkjær Kibæk og Jens Nielsen s.a. Inger Nielsen, Bølling.

Kibæk Missionhus

Troldhede Missionhus

Mandag den 7. september møde kl. 14.30 v/ missionær Henning Sørensen, Grindsted. Fælles bibelkredsaften onsdag den 9. september kl. 19.30 i missionshuset.

Tirsdag den 8. september kl. 19.30. Indre Missions fødselsdagsmøde. Vi får besøg af missionær Brian Madsen fra Vejle. Emne: Omsorg for flere. Bedemøde kl. 18.55. Fredag den 11. september kl. 18.00. Fredagstræf for hele familien. Vi spiser og hygger os sammen.

Assing/Kibæk Søndagsskole

Hjertelig tak

Lørdag den 5. september kl. 10.00. Børnegudstjeneste i sognehuset.

Hjertelig tak til alle for venlig deltagelse ved min kære mand, vor kære far, svigerfar og bedstefar Christen Andersens død og begravelse. Tak for pyntning af kirken, de mange smukke blomster og kranse, og varme knus. Mange hilsner Gerda Anders, Henrik og Karen, Elin og Kurt, Lars

UGEPOSTEN Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Fax 97 17 31 11 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Tlf. 97 19 10 07 Oplag: 11.200, der hver uge udkommer i: Arnborg, Assing, Barde, Borris, Fasterholt, Fjelstervang, Hoven, Høgild, Karstoft, Kibæk, Kollund, Kølkær, Lind, Sandet, Skarrild, Snejbjerg, Stakroge, Studsgård, Søby, Sdr. Felding, Tanderupkær, Troldhede, Vorgod og Vorgod Østerby Annonceindlevering Større annoncer senest torsdag kl. 12.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00

UGEPOSTEN udgives af Videbæk Bogtrykkeri . Falkevej 4 . 6920 Videbæk Telefon 97 17 11 22 . Fax 97 17 31 11

Tryk: Bergske Avistryk, Struer UGEPOSTEN og annoncører påtager sig intet ansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Frimesse i Skarrild Kirke. søndag den 6. sept. kl. 11.00. Tema: »Næstekærlighed«.

Assing Kirkes Sognehus

Fugle og kunst m.m Søndag den 6. september kl. 10.00-16.00 er der igen »Åben volieredag. Kom og se ca. 150 fugle fra Australien og Sydamerika. Desuden er der kunstudstilling af billedkunster Cecilie Eichmeyer, Videbæk. Hun maler både abstrakt og naturalistisk. Billederne kan også købes. Kom og se og få en kop kaffe og et rundstykke. Vel mødt hos Andreas og Orla Krogsgaard, Elmeallé 14a i Kibæk.

Børnegudstjeneste lørdag den 5. september kl. 10.00 Efter gudstjenesten: Forfriskning og trylleshow ved Hans Jørn Østerby.

Eksaminerede bedemænd

SØNDERFELDING begravelsesforretning Begravelser i Aaskov siden 1960

Assing Kirke Højmesse søndag den 6. september kl. 10.00 Prædikant: Kerluf Kortegaard.

Bredgade 12 · 7280 Sønder-Felding

Tlf. 97 19 80 37 -også aften og weekend

Begravelsesforretningen for

Kibæk og omegn v/Hans Pedersen

97 19 10 31 - svarer hele døgnet! • Jeg ordner alt vedrørende begravelser og bisættelser • Jeg kommer gerne til jer og laver alle aftaler Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk · Tlf. 97 19 10 31 www.hpbegravelse.dk · Mobil 28 78 23 18 Side 12

UGEPOSTENS postkasse i Kibæk Vester Allé 5B kan benyttes og tømmes alle hverdage.

UGEPOSTEN Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 19 10 07 Fax 97 17 31 11 Mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Torsdag den 3. september 19.00 Videæk Svømme Club. Opstart af ny sæson og åbent hus i Svømmehallen i Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Fredag den 4. september Skarrild/Karstoft Pensionistforening. Tur til Giveegnens Museum Lørdag den 5. september 10.00 Assing/Kibæk Søndagsskole. Børnegudstjenest i Sognehuset. 10.00 Assing Kirkes Sognehus. Børnegudstjeneste. 20.00 Tjærneovnskoncert med Ester Brohus m/ band. Søndag den 6. september 10.00 Åben volieredag Elmeallé 14a i Kibæk. 10.00 Assing Kirke. Højmesse. 11.00 Frimesse i Skarrild Kirke. Mandag den 7. september 14.30 Eftermiddagsmøde i Kibæk Missionshus. 19.30 Skarrild Skole. Opstart af ny sæson i Å-koret. Tirsdag den 8. september 18.55 Bedemøde. Troldhede Missionshus. 19.00 »De 3 første år med Herning Kommune og hvad med fremtiden?« i Alhuset. 19.30 Indre Missions fødselsdagsmøde i Troldhede Missionshus. Arrangementer, der averteres i Ugeposten, optages automatisk i kalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden fredag kl. 12.00. Dato, klokkeslæt og sted for arrangementet skal fremgå af annoncen. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Kalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner. Forbehold for trykfejl og mangler.

Ugeposten Kibæk UGE 36 09  
Ugeposten Kibæk UGE 36 09  

Læs den lokale avis.