Page 1

UGEPOSTEN

MOTOR • LANDBRUG - SIDE 7 BEKENDTGØRELSER - SIDE 8-11 HUS & HAVE - SIDE 13-15

- din lokale avis

UGE 21 • TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 • 72. ÅRGANG

10

KIF BÆ

K

KI 1900

Kibæk Idrætsforening dræts sfo orening FORENEDE SPORTSKLUBBER RTSK KLUBBE ER

informerer

IB BÆK TENNIS I K KIBÆK 8.30 0-2 20. 0.30 30: Onsdag den 26. maj kl. 1 18.30-20.30: nt hu us på n yrrenov ove erred ede Sæsonstart og åbent hus nyrenoverede tennisbaner. ve spil ille le et. t. Alle er velkomne til at prøv prøve spillet.

fejrer 10 års jubilæum. Koncert med:

0-20 0.3 .30 afholdes afh holld des es klubaften. kllu ub ba aft a f en ft en. Hver onsdag kl. 18.30-20.30 mulig lighed d for fo or at at booke bo bo ook oke tider, ok tid tide ti de er, Derudover har man mulighed Mulighed ed fo ffor o a or att llåne ån å ne ke k tsje ts jerr når man har tid og lyst. Muligh ketsjer til prøvetime.

The Islanders fredag den 11. juni i Kibæk Mølle

Kibæk k IF’s IF F’ss hjemmeside: hje emm mmes esid ide: de: Se mere og tilmeld dig på Kibæk www.kif-1900.dk

Dørene åbnes kl. 19.00. Billetpris 125 kr. Forrygende og medrivende, traditionelt skotsk/irsk folkemusik (kendt fra adskillige festivaler OG fra Kibæk Mølle senest i 2007)

Hovedsponsorer:

Billetsalget er startet hos Q8, Sdr. Felding og Shell i Kibæk.

kif-19 900.d dk www.kif-1900.dk

Ekstra muligheder for at få ordnet pas Ferien venter lige om hjørnet, og med ferien følger et pastjek. Er passet fortsat gyldigt, og har børnene fået deres eget pas? Er svaret nej, holder borgerservice i Herning, Torvet 5, indgang B, ekstra åbent for fornyelse og bestilling af pas den sidste lørdag i maj samt den 2. lørdag i juni. Bestilling af pas kan kun ske ved personligt fremmøde – dette gælder både for voksne og børn. Er det første gang, et pas skal udstedes, skal borgeren medbringe en pasansøgningsblanket, dåbs- eller navneattest og et pasfoto. Er der tale om fornyelse, skal borgeren medbringe en pasansøgningsblanket, sit gamle pas og et pasfoto. Pasansøgnings-

blanketten kan hentes på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk. Skal passet udstedes til børn under 18 år, skal forældresamtykkeerklæringen på pasansøgningsblanketten være udfyldt. Et pasfoto skal måle 45 mm x 35 mm. Hovedets størrelse skal være mellem 30-36 mm fra hårtop til hagespids, og personen skal se lige frem og have lukket mund. Desuden må brilleglassene ikke være farvede eller reflektere lyset, og stellet må ikke dække øjeæblet. - ast

www.fiddlersmusik.dk dk

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 - e-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

CYKEL- & LØBEFEST

lle ø M k æ b i K d Ve . juni 1 n e d g a d s r i t

til fordel for ungdomsarbejdet i Kibæk Idrætsforening og renovering af turbinen i Kibæk Mølle. Kibæks piger og drenge - unge og ældre - cykler og løber for den gode sag. Dem er du én af, og vi vil rigtig gerne have din hjælp, så vi kan få mange penge ind og få lavet en fest i Kibæk. Du skal selv sørge for at finde sponsorer hos naboer, familie, venner, bekendte samt hos private husstande rundt omkring i byen. Cykelruten er ca. 1 km, med start fra KIBÆK MØLLE. Cykelryttere skal møde ved de opstillede telte på Vorgodvej.

Løbe- og stavgangsruten går rundt om Mølledammen langs afmærket rute. Løberne og stavgængerne skal møde ved de opstillede telte på Vorgodvej.

LØBSGRUPPER:

PLADS TIL 500 TILSKUERE! É - FRI ENTR

Løb nr. 1: Løb nr. 2: Løb nr. 3: Løb nr. 4:

Børn 0-12 år cykler kl. 16.45-17.30. Alle mellem 13 og 100 år kl. 17.45-18.30. Løbere og stavgængere kl. 18.05-18.50. Klubryttere cykler kl. 19.15-20.15.

Mødetid senest 16.15 Mødetid senest 17.15 Mødetid senest 17.30 Mødetid senest 18.45

Alle cykelløb starter på gaden foran møllen. Løbere og stavgængere starter på stien op til Mølledammen.

I KAN NÅ DET ENDNU...

PRÆMIER TIL: • De ryttere, der kører flest omgange • De ryttere, der har de højeste sponsorbeløb • De ryttere, der er flottest klædt ud eller pyntet • Yngste og ældste rytter

PRÆMIEOVERRÆKKELSE: Løb nr. 1: Umiddelbart efter afvikling af løbet Løb nr. 2, 3 og 4: Efter afvikling af sidste løb, ca. 20.30.

Nyd lækker aftensmad fra Kibæk Hotel ved bordene!

STARTSTED:

Bliv sponsor for en af Kibæks piger eller drenge – ungersvend eller ældre, der kommer rundt og banker på jeres dør. Vil du selv deltage, kan du hente sponsorlister i Kibæk Hallens Cafeteria. Sponsorlister kan i hele maj måned afleveres i Kibæk Hallens Cafeteria, dog senest søndag den 30. maj kl. 16.00. Ekstra sponsorlister kan afhentes samme sted samt hos Annoncesponsorer: Jan Bach, tlf. 97 19 20 54, og Knud Nielsen, tlf. 23 39 01 54.

FESTPLADS FRA KL. 16.00 Møllen og pladsen omkring møllen fremstår som en festplads med boder, med lækker mad fra Kibæk Hotel, øl, vin, vand, kaffe m.v., bod hvor der kan stemmes om flotteste pyntede rytter/løber. Møllen er åben og der er musik fra »Bertelsens skiver« på forpladsen. Aaskov MC udstiller udsøgte motorcykler.

Arr.: Støtteforeningen for Kibæk Mølle og Kibæk Idrætsforening

Tlf. 97 19 10 03 · www.kibaekhotel.dk · mail@kibaekhotel.dk

KIF

K BÆ I K 1900


Kibæk IF har renoveret tennisbanerne Kibæk IF`s tennisafdeling er klar til en ny sæson og afholder åbent hus Så er Kibæk IF`s tennisafdeling klar til en ny spændende sæson. Der vil hver onsdag aften blive afholdt klubaften hvor alle spillere uanset alder er velkomne til at deltage. Til klubaftnerne er der mulighed for af få instruktion i tennis eller bare prøve kræfter med nogle af de andre spillere i klubben. Til klubaftnerne kan man komme når man har lyst, og gå igen når man er kørt træt. Der er også mulighed for at sætte sig ind i klubhuset og hygge inden man tager hjem. Klubbens boldkanon bliver luftet disse aftner.

I forbindelse med den første klubaften afholder Kibæk IF`s tennisafdeling åbent hus for alle interesserede. Mød op denne aften og se hvem der også spiller tennis i Kibæk. Måske finder du den makker du har ledt efter de foregående sæsoner. Man lærer hvordan tennisbanerne skal klargøres efter hver spillet time, og hvordan man booker tider. Tennisudvalget i Kibæk IF trak sig før sæsonen pga. manglende medlemstilslutning. Bestyrelsen i Kibæk IF afholdt et krisemøde før sæsonen og besluttede at tennis i Kibæk skulle have endnu en chance. Der blev nedsat et nyt midlertidigt tennisudvalg på fire personer. Begge tennisbaner er klargjort og sæsonen begynder med et par ugers forsinkelse.

Der er indledt et samarbejde med Kibæk Skole hvor skolens elever deltager i DGI`s tennisopstartsprogram »Klar parat tennisstart«. I naboklubberne i Herning Kommune er der i øjeblikket stor fremgang, derfor regner vi også med at der melder sig mange nye tennisspillere ind i Kibæk IF`s tennisafdeling. Vi ser, i det midlertidige tennisudvalg, frem til, at rigtig mange møder op og melder sig ind i tennisafdelingen i Kibæk IF. Ud over klubaftnerne er tennisbanerne altid åben for medlemmerne af tennisafdelingen, man finder selv en modstander og booker en tid på tavlen i klubhuset. Velkommen til en ny sæson med masser af liv på det flotte nyrenoverede tennisanlæg i Kibæk. - chri

Forslaget er meget omfattende og vil sammenlagt berøre cirka 500 elever og en række lærere. Planen giver mulighed for et stort kvalitetsløft til folkeskolerne, og samtidig er der - ifølge en pressemeddelelse, som kommunen har sendt ud vedr. det nye forslag penge at spare på sigt ved at indføre den nye struktur. Den nye struktur giver bl.a. : * En styrkelse af fagligheden for de ældste elever. * En udvidelse af den lokalemæssigt hårdt pressede Herningholmskole. * En bedre fordeling af tosprogede elever. * Bedre vilkår for specialundervisningen. t Vi taler ikke om service - vi gi’r den ...

HERNING. TLF. 97 12 18 72

Vi mangler rengøringshjælp 3 timer om ugen. Henvendelse til Fjelstervang Farveri A/S Farvergade 15 Fjelstervang 6933 Kibæk Tlf. 97 16 61 11 Side 2

En kæmpe kabale Politikerne i Herning Byråd har de seneste måneder arbejdet med at få kæmpekabalen til at gå op. Og der er virkelig tale om en KÆMPE kabale! Arbejdet blev sat i gang i februar, da politikerne modtog en analyse vedrørende de fem kommunale folkeskoler og den lange række af specialtilbud, der har hjemme i og omkring Herning By. Analysen vurderede de pædagogiske, økonomiske og lokalemæssige konsekvenser i forhold til placering af grundskoler og overbygninger, kommunale tilbud til børn med særlige behov, modtagelsesklasser og fordelingen af tosprogede elever samt Ungdomscenter Herning (UC10) og Herning Ungdomsskole. - Vores fokus har hele vejen igennem været at styrke folkeskolen og skabe de bedst mulige rammer for elever, lærere og forældre. Og det synes jeg, er lykkedes rigtigt godt med den plan, vi nu er klar til at lægge frem, udtaler Hernings borgmester, Lars Krarup (V) på vegne af alle byrådets partier. De store elever samles Planen foreslår blandt andet, at man skal samle skolernes ældste elever på færre skoler, fordi større enheder giver mulighed for at tilbyde en bredere vifte af fag, hvilket styrker både fagligheden og skolemiljøet. Sønderagerskolen i Herning bliver nærmest et »ungdomsmekka«, der skal rumme Herning Kommunes særlige eliteidrætsklasser og UC10 (Ungdoms Center for 10. klasse) samt Herning Ungdomsskole. Men også Lind Skole, Lundgårdskolen og Hammerum Skole får styrket deres overbygning, bl.a. ved at overføre elever til disse skoler fra andre skoler. Flere specialundervisningstilbud får desuden bedre vilkår,

44-årige Henrik Beyer rykker 1. august fra Haderslev til Herning for at overtage Knud Jensens job som øverste chef for Herning Kommunes folkeskoler, daginstitutioner og øvrige børnetilbud. Han er cand.oecon og kommer fra et job som udviklingschef i Haderslev Kommune, hvor han de seneste fire år blandt andet har arbejdet med at forenkle og smidiggøre organisationen.

og elevrokaden resulterer også i en lidt større spredning af kommunens tosprogede elever. Ud over forbedringerne på indholdssiden rummer skolekabalen også på sigt en økonomisk gevinst. De beregninger, som Børneog Ungeforvaltningens embedsmænd har lavet, viser, at det i 2010 og 2011 vil koste 10,3 millioner kroner i anlægsog flytteudgifter at føre planen ud i livet. Samtidig sparer man penge ved f.eks. at lægge noget sammen, og planen lægger op til en årlig driftsbesparelse på 3,13 millioner kroner. I løbet af 2014 vil der således være penge i overskud ved at indføre kæmpekabalen..... Måske overgangsordning Nu skal planen i høring blandt alle relevante skolebestyrelser og interesseorganisationer, hvorefter byrådet forventes at godkende den endelige plan i august 2010. Hvis den nye skolestruktur godkendes, træder den i kraft efter sommerferien i 2011. Hele den store skolerokade vil udløse et større planlægningsarbejde, så alle praktiske detaljer kommer til at hænge sammen, og der vil formentligt nogle steder blive brug for overgangsordninger. - Jeg og resten af byrådet er meget opmærksomme på, at denne kabale kommer til at berøre mange både børn og voksne, og det er vigtigt for os, at vi får godt styr på overgangen, fortæller borgmester Lars Krarup. Han tilføjer: - Måske er der også nogle steder, hvor der skal etableres midlertidige overgangsløsninger. For eksempel i Arnborg, hvor der bliver en årgang, der efter sommerferien skal flytte til Kølkær, for derefter næste år at skulle flytte til Lind Skole. Måske skal de have tilbuddet om at flytte til Lind allerede efter sommerferien i år. - ast

Han har tidligere arbejdet som økonom, viceøkonomichef og sekretariatsleder i henholdsvis Sønderborg og Haderslev Kommuner, og har derudover været ansat som projektleder i Kommunernes Revision. Privatlivet deler Henrik Beyer med Marianne, der er ledende sundhedsplejerske, og deres tre børn. Henrik Beyer afløser Knud Jensen i jobbet som direktør for Børn og Unge.

Knud Jensen har ønsket at gå på pension fra direktørjobbet efter 18 år. Han siger dog ikke endegyldigt farvel til arbejdspladsen, da han det kommende år vil være ansat som direktionskonsulent, blandt andet med ansvar for kommunens store skolebyggerier i Tjørring og Snejbjerg. Der var i alt 22 ansøgere til jobbet.

Astrids klumme

Når katten flytter ind ... - Det er altså et stort arbejde med de katte, mor!

Ny skolestruktur berører 500 elever Herning Byråd har sendt et forslag til en ny skolestruktur for hele Herning Midtby og enkelte oplandsskoler - bl.a. skolerne i Arnborg og Lind i høring

Ny direktør for Børn og Unge

Sådan sagde min yngste søn på snart fire år, da han - rød i hovedet og lettere forpustet - forleden morgen bar rundt på én af vores fire katte - en stor, tyk, sort mis ved navn Knor. Og jeg må gi’ ham ret - der er et stort arbejde forbundet med at være kattejer, især når kattene, som i Knors tilfælde, insisterer på at flyttte ind. Mine børn får i løbet af ugen forskellige opgaver, som de får lommepenge for at udføre, og yngste mand i huset får ofte til opgave at fange de katte, der løber ind, og bære dem udenfor igen. Han har nok at se til, for Knor har det med at springe ind af vinduerne, når jeg lufter ud. Han er typen, der gør det let og ubemærket, og hvis ikke man passer på, løber han op ovenpå og gemmer sig i én af sengene, hvilket godt kan være ulækkert, når vi når til aftentide, og dynerne er fyldt med kattehår. (Heldigvis formår han at holde sig hele dagen, så dynerne ikke er fyldt med det, der er værre...) Forleden aften var Knor smuttet ind af bagdøren, der stod åben, da jeg stod og strøg skjorter, og fem minutter senere kom lillesøster ned af trappen og så helt forkert ud i hovedet. Hun var blevet vækket ved lyden af ophidsede fuglestemmer, og ganske rigtigt - Knor havde forelsket sig i storebrors nyindkøbte undulater! Der var fuglefjer, fuglefrø og fuglesand alle vegne, og fuglene sad i det bagerste hjørne af buret og nærmest rystede af skræk. Ergo måtte jeg fange Knor og formene ham adgang til huset med store bogstaver. Det hjalp - men kun indtil næste morgen - så løb katten ind igen.

Om katte er musikalske, ved jeg ikke, men vores kat har fået for vane at gemme sig oven på klaveret, og ærligt talt - det løber altså koldt ned af ryggen på én, hvis man er alene hjemme en mørk aften og ser en gyser i fjernsynet, hvorpå klaveret i spisestuen pludselig begynder at spille af sig selv! Ved juletid lagde katten sig også ovenpå klaveret, og tænk - den var totalt ligeglad med, at ungerne havde brugt masser af tid på at lave et pænt nisselandskab med vat (sne), små søde nisser og en legokirke med en kælkebakke foran. Katten lagde sig midt i det hele og maste mindst trefire rødklædte væsener, og scenriet så helt surrealistisk ud, for katten var næsten dobbelt så stor som kirken! Da kattene var små, insisterede de på at følge børnene i dagpleje. Jeg var så heldig at kunne få børnene passet hos en privat dagplejemor, der bor skråt over for vores gård, og tænk - kattene marcherede trofast med hver eneste morgen, når jeg gik afsted med barnevognen, og de fulgte miavende med helt hen til dagplejemoderen, hvorpå jeg enten måtte bære dem hjem igen eller be´ en stille bøn til Vorherre om, at de ville overleve turen langs med den trafikerede Sdr. Ommevej tilbage igen på egen hånd. Og sådan er det jo. Selv om de kære katte af og til giver et frygteligt postyr, holder jeg utroligt meget af dem, og stor var derfor sorgen, da jeg en lun sommeraften sidste år kom til at køre lillesøsters kat over få hundrede meter fra vores hjem. Den aften var der kattetræf i naboens have, og jeg kunne ikke undgå at påkøre katten, der af ukendte grunde pludselig for´ lige ud foran min bil. Katten blev begravet på

majsmarken med et Fadervor og små blomster, og jeg betalte gladeligt 100 kroner for at blive den lykkelige indehaver af en sød, lille kattekilling på Vorbasse Marked. Kashmir lignede præcis den kat, jeg havde kørt ned, og både lillesøster og jeg forelskede os totalt. Killingen transporterede vi hjem i en køletaske - i mangel af bedre (!) - og det var hyggeligt at sidde der på bagsædet i bilen med ungerne og kigge nysgerrigt ned til det lille kræ. Sidste år kom så endnu en killing til. Den hentede jeg hos en god veninde, fordi den ligner vores gamle hankat Tom, der er den ældste i katteflokken. Tom er gammel. Han er næsten døv og gider ikke kæmpe om retten til at spise først af madskålen længere. Han kommer heller aldrig hjem med et flænget øre mere efter at have været i slåskamp. I det hele taget bevæger han sig ikke ret meget nu, men nyder at ligge oven på stokerfyret og sove det meste af dagen. Sidste sommer troede jeg ikke, han ville overleve vinteren, og derfor anskaffede jeg hans »efterfølger«, Mivsen, men Tom - han lever skam endnu - og så har vi pludselig fire katte! Vi insiterer på, at kattene skal bo i stalden og hjælpe os med at fange mus, men kattene har deres egen mening og har det med at flytte ind i stuehuset. Og jeg giver yngste mand i familien ret: Der ER meget arbejde forbundet med at være katteejer, men ser man bort fra katte i sengen, katte ovenpå fugleburet og katte, der spiller klaver, er der nu ikke noget så dejligt som en sammenrullet kat i skødet, der spinder, når man stryger den kærligt hen over pelsen..... - ast


Vi taler ikke om service - vi gi’r den ...

HERNING. TLF. 97 12 18 72

Alt i smede- og vvsarbejde udføres âœś MarkvandingsanlĂŚg âœś Sliddele til plove og harver âœś DĂŚk og slanger âœś Hydraulik, slanger m.v. âœś Reparation af div. maskiner m.v. âœś Salg af div. staldartikler âœś Vand, varme, sanitet âœś Jordvarme, solvarme, oliefyr, stoker âœś Ventilation âœś Smedejern og terrasse

Pü billedet ses fra venstre: Ole Wßrtz - Theis Kristensen - sponsor Poul Sørensen - Tonny Thorsen - sponsor Karsten V. Hansen - Ulrik Bagge. (Privat foto)

    Minnesota-modellen  ďż˝   

   ďż˝    

 !    

STAKROGE SMEDE- & MASKINFORRETNING APS Borgergade 49 B - 7270 Stakroge - Tlf. 75 34 70 12 TROLDHEDE SMEDE- & VVS Sdr. Feldingvej 23 A - 6920 VidebĂŚk - Tlf. 97 19 40 83 KARSTOFT SMEDE- & MASKINFORRETNING Borgergade 49 B - 7270 Stakroge - Tlf. 97 19 63 93

Golfspillere fik flotte resultater Forürsturneringen blev afviklet i godt vejr, uden ret meget vind, og det nød spillerne meget For nylig afviklede man i Åskov Golfklub en forürsturnering med Den Jyske Sparekasse som sponsor. 67 personer havde meldt sig til, og de fik en dejlig dag pü golfbanen, der - som tidligere omtalt i Ugeposten - er blevet sat i stand og gjort endnu bedre end før. Solen var fremme det meste af tiden, og vinden forholdt sig nogenlunde i ro, sü alle betin-

gelser for nogle gode scores var til stede. Der blev da ogsü lavet nogle meget flotte resultater, som blev belønnet med fine prÌmier fra Den Jyske Sparekasse. Her kan du lÌse, hvem der klarede sig bedst i turneringen: NÌrmest flaget hul 9: Erling Damm, 58 cm. NÌrmest flaget hul 14: Ole Wßrtz, 275 cm A-rÌkken: 1. pl. Tonny Thorsen, 67 slag. 2. pl. Ole Wßrtz, 67 slag. 3. pl. Ulrik Bagge, 68 slag. 4. pl. Theis Kristensen, 68 slag. B-rÌkken:

Nyt tilbud til unge med problemer Hvor gür unge mellem 13-23 ür hen, hvis livet slür knuder? Svaret er 24/7 ungerüdgivningen Her hjÌlper tre professionelle ungerüdgivere dem med at komme tilbage pü sporet. Tilbuddet übnede i Herning Kommune i november 2009 og har allerede haft kontakt til mange unge, som har haft brug for rüd og vejledning. Ifølge projektleder Manja Tilly har 24/7 haft stor succes med at bruge de unges egne kommunikationsmidler. De kan büde kontakte rüdgiverne pü sms, mail, facebook og den nye hjemmeside www.24-7.herning.dk, hvor de kan finde informationer om unges problemer, nyttige links, fortÌlle om egne oplevelser og give deres mening til kende. Desuden kan de chatte med de tre ungerüdgivere i et lukket forum. 24/7 har ingen faste übningstider, og de unge für altid svar pü deres første henvendelse inden for 24 timer. - Vi skaber typisk kontakt til de unge via de sociale medier, hvorefter vi møder dem og taler om deres situation. Vi oplever, at mange unge für noget ud af at komme ind og snakke anonymt med os, fordi vi kan se tingene udefra og spørge ind til, hvordan de har det, og give dem de

nødvendige vÌrktøjer til at komme igennem den aktuelle situation. Det kan f.eks. vÌre forÌldrenes skilsmisse, problemer med at finde rundt i systemet eller mere personlige problemer, som de selv kan have svÌrt ved at gennemskue, siger Manja Tilly. De unge kan ogsü møde rüdgiverne fra 24/7 pü skoler og ved forskellige arrangementer mülrettet unge. Desuden hjÌlper plakater pü uddannelsesinstitutioner, SSP, studievejledere, sundhedsplejersker, lÌger m.m. de unge med at fü kontakt til 24/7. - Vi er blevet godt modtaget af de unge og vores samarbejdspartnere. Alle er enige om, at 24/7 er et godt og nødvendigt projekt, og at det kan vÌre med til at sikre, at unge fastholdes i uddannelsessystemet eller pü arbejdsmarkedet, fortÌller Manja Tilly. Ungerüdgiverne i 24/7 har alle stor viden om og erfaring med rüdgivning og behandling pü børne- og familieomrüdet. Ungerüdgiverne er en faggruppe bestüende af to socialrüdgivere og en psykolog. Projekt 24/7 ungerüdgivning er en del af satspuljeaftalen Lige muligheder fra 2008. Det fireürige projekt støttes med 40 millioner kroner, hvor Herning Kommune har füet de 5,9 millioner.

1. pl. Oliver F. Heesgaard, 40 pt. 2. pl. Anny Lidegaard, 38 pt. 3. pl. Renu Phokchaturat, 38 pt. 4. pl. Torben Madsen, 38 pt. C-rĂŚkken: 1. pl. Dan Nielsen, 52 pt. 2. pl. Hanne Damgaard Hald, 45 pt. 3. pl. Lars Marinussen, 43 pt. 4. pl. Inger Madsen, 41 pt. - ast

• FODPLEJE • ZONETERAPI • INDLÆGSSÅLER UGEPOSTEN - din lokale avis

TLF. 97 19 10 07

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-13.00. Mandag lukket. Eller efter aftale

Tlf. 97 19 13 93

Fodfocus

v. Eva Gram

Sandfeldparken 40 ¡ 6933 KibÌk

Jane Vagtborg Klinisk tandtekniker Nygade 6 . KibĂŚk Konsultation:

- Klinik eller udebehandling - Salg af aloe vera produkter Tidsbestilling bedst mellem: kl. 8.00 - 9.00

Tlf. 97 19 17 28 eller 29 40 90 49

 "  ! www.bdg.dk

Vi klarer ogsĂĽ

• • • • • • •

Medicinsk og kirurgisk behandling AdfÌrdsbehandling Allergitest Hudundersøgelse Tandbehandling Kiropraktisk behandling Ultralydscanning af f.eks. drÌgtighed • Alternativ medicinsk behandling med homøopati og akupunktur

Konsultation efter tidsbestilling Altid plads til akutte konsultationer

KibĂŚk Dyreklinik

Døgnvagt pü tlf. 97 35 13 00

Brogade 4 ¡ 6933 KibÌk Mandag kl. 14-16.00 Tirsdag kl. 14-17.00 Torsdag kl. 14-17.00

KĂ˜KKENOPLEVELSER!

SOFT HVID ASK Køkkenet udstrüler en overdüdighed af gennemtÌnkte finesser og vidner om en familie, som frem for alt vil have kvalitet i det daglige hjemmeliv. Det er detajlerne, der gør forskellen.

Kontakt os for en uforpligtende køkkensnak..!

Privat: HøjvÌnget 14 . 7400 Herning . Tlf. 97 12 18 72 . Biltlf. 40 36 18 72

Side 3


Landsbycentrets bestyrelse på plads Til fællesbestyrelsen for Skarrild/Karstoft Landsbycenter med fælles børnehave, skole, fritidshjem og kulturcenter, var der opstillet tre kandidater til børnehavens to pladser og otte kandidater til skolens fem pladser. Stemmeprocenten i børnehaven blev 83 % og i skolen 76 %. Generelt var der en god opbakning til de valgte kandidater, oplyser skoleleder Gunnar Gasbjerg, som dog samtidig

påpeger, at der ikke er tale om en rekord for skolen, da der for fire år siden var en valgdeltagelse på hele 89%. Til fællesbestyrelsen er følgende kandidater valgt: Kaldalen: Jørn Kolster og Karoline Poulsen, begge er valgt for to år. Skolen: Søren Taaning, Astrid Vestergaard, Henrik Bøndergaard, Pia Worm og Thomas Thisted. De tre først-nævnte er valgt for fire år og de sidste to er valgt for to år. - ast

Skal du holde fest? Brug Sdr. Feldings Kulturcenter. Pæne, renoverede lokaler, godt køkken, runde borde m.m. Plads til 130 personer. Køkken- og serveringspersonale anvises - også til totalarrangementer. Ring og hør nærmere

97 19 81 18 Bedst mellem kl. 16-21

ANNONCE i Ugeposten Send en mail på ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk eller ring på tlf. 97 19 10 07

10 år med go´ musik i møllen Musikforeningen Fiddlers har nu eksisteret i ti år, og jubilæumsåret byder på nye, spændende koncerter I år er det ti år siden, at nogle musikinteresserede mennesker i Kibæk og omegn stiftede musikforeningen Fiddlers. Foreningen holder til i Kibæks gamle mølle og tilbyder flere gange om året intime, hyggelige koncerter med bands, der ofte kan ses og høres på forskellige festivaler rundt omkring. Det var da også netop festivalerne, der i sin tid gav inspiration til dannelsen af Fiddlers. Aase Stærk, som har været

medlem af foreningen i alle ti år og er medlem af foreningens bestyrelse, fortæller: - Vi var nogle stykker, som altid tog til Tønder Festival, og vi var enige om, at det ville være sjovt at få noget af den musik, man hører på festivaler, til Kibæk. Vi begyndte i det små og oplevede, at der var opbakning til vorres arrangementer, hvorefter vi stiftede Fiddlers. I alle årene har Fiddlers afviklet koncerter i møllen. - Der er noget meget charmerende ved møllen, og den passer perfekt til de koncerter, vi holder. Vi er meget glade for møllen og er glade for de ildsjæle, der holder liv i den, så vi kan bruge den, fortæller Aase Stærk, som i øvrigt oplyser, at Fiddlers har et ganske godt samarbejde med mølle-

folkene. Møllen kan desværre kun bruges om sommeren, og om vinteren har man nogle gange lånt HG Festlokaler. Gensyn med bands Jubilæumsprogrammet for 2010 byder på en koncert med The Islanders cirka midt i juni og en koncert med Bregenborg Band til september. I oktober er der generalforsamling. The Islanders spiller traditionelt skotsk og irsk folkemusik, og repertoiret spænder over den traditionelle skotske/irske musik såsom The Corries og The Dubliners til den mere moderne, populære stil som Wolfstone, Runrig og U2. Bandet har turneret i mange lande og har bl.a. optrådt på en

lang række danske festivaler. Bandet har desuden flere cdudgivelser bag sig. Bregenborg Band spiller en blanding af irske, skotske og skandinaviske sange i bandets helt egen stil. Også dette band har optrådt et utal af steder, også på festivaler, og bandet har udgivet nogle cd´er. Begge bands har i øvrigt tidligere gæstet Fiddlers i henholdsvis 2007 (Islanders) og 2008 (Bregenborg Band). Fiddlers har 78 medlemmer, og foreningens formand hedder Tommy Madsen. - ast

Væk med græsset! Det er yderst praktisk at have en opsamlerkasse på plæneklipperen. Så undgår man at skulle bruge tid på at rive plænen fri for græs, men opsamlerkassen kan også være i vejen, hvis ikke man klipper græsset ofte. Hvis du klipper græs, der er blevet måske 10-15 centimeter langt, vil det ofte have en tendens til at tilstoppe hullet til opsamlerkassen. Her klarer man sig bedre med en plæneklipper uden opsamlerkasse.

Blødt faldunderlag Trampolinerne har i den grad indtaget de danske haver, og ungerne elsker det. Men husk nu at stille trampolinen på et så blødt underlag som muligt. Det kan jo ske, at man ikke lander, som det var planlagt. Et sikkerhedsnet omkring trampolinen er også en fin måde, hvormed man kan forhindre ulykker.

En underlig and • Tidligere købmand Jens Bundgaard og hans hustru Alice kiggede en ekstra gang, da der for nylig flyttede en and ind i det lille andehus, de har placeret ud for deres have, der grænser smukt ned til kanalen i Skarrild, hvor de bor. I huset stod der nemlig en and. Men nej, det var ikke andemor, der omsider havde besluttet sig for at flytte ind i det lille, hyggelige hus. Det var derimod en kunstig én af slagsen, og hvem, der har anbragt den der, er det ikke lykkedes købmandsparret at finde ud af. Jens Bundgaard oplyser, at andehuset blev sat op forrige år, men andemor, som hvert år får ællinger i området ved kanalen, nægter at flytte ind i det. Igen i år har hun valgt at sætte ællinger i verden uden for huset, og både andemor og ællinger har skam været forbi andehuset for at hilse på den nyankomne, underlige, and. (Foto: - ast)

Hyggebelysning i haven Udvalget af lamper til haven er stort, og i disse tider, hvor det meget lidt energiforbrugende LED-lys stormer frem, koster det ikke meget strøm at få hyggebelysning omkring havegangen, terrassen etc. Nogle lamper er endda udformet som »havesten«, der graves ned i plan med græsset og her giver hyggelig belysning i jordhøjde. Solcelle-lamper, som ikke kræver nogen form for elektrisk installation, er efterhånden meget nede i pris. Lyset fra solcellelampen er dog begrænset, men det skaber absolut hygge i haven. TVIS-køkkenet er et af markedets mest populære ...

HERNING. TLF. 97 12 18 72

Side 4

Følgende er blevet konfirmeret i Skarrild og Karstoft Kirke - øverst fra venstre: Glenn Odd Dalen Pedersen, Mikkel Deleuran Jensen, Anders Friis Løfstedt, Jesper Madsen, Bjørn Sihm Toft, Mike Birk Holm Christiansen, Morten Meiner. Midterst fra venstre: Martin Hvam Birkebæk, Jannic Birk Holm Christiansen, Rasmus Høgh Andersen, Mette Bøndergaard, Alice Laigaard, Mathilde Orluff, Tanja Adamsen, Rikke Schjødt Jensen, Trine Sofie Høgh Andersen, Mark Christensen. Forrest fra venstre: Anne Frida Birk, Monica Høgh Jensen, Lonnie Neergaard Meineche, Astrid Borup Jensen, Pernille Gudsø Jensen.


I 44 år har han bragt posten ud 60-årige Erik Normann er fratrådt som medarbejder ved Post Danmark efter et langt liv som henholdsvis cykelog landpost Han kan næsten køre ruten i søvne, og postbilen ved præcis, hvornår man skal dreje, standse og bakke. Jo, Erik Normann - bedre kendt som Erik Post - kender sin landrute i Karstoft og omegn ud og ind. Sådan går det, når man har kørt den samme rute i 24 år. Erik Post har sammenlagt arbejdet ved Post Danmark i 44 år, heraf 24 år på Karstoftruten. Nu er det slut. Der skulle skæres ned i antallet af medarbejdere, og Erik tog imod en fratrædelsesordning, der betød, at han med udgangen af april i år ikke længere kunne kalde sig landpost. Ugeposten har besøgt ham på gården lidt uden for Kølkær, hvor han bor, og Erik snupper en tiltrængt pause fra arbejdet med at kløve træ, mens interviewet står på. - Jeg får kløvet en masse træ, nu hvor jeg ikke længere skal møde på arbejde, konstaterer Erik Normann med lidt sved og et smil og byder indenfor i køkkenet til kaffe og kage. Han fortæller, at han i sin tid blev post ved et tilfælde. - Jeg havde søgt forskellige lærepladser, men der var ikke noget at få. Det lykkedes mig at få ansættelse ved postkontoret i Herning, og efter nogen tid i kontortjenesten, fik jeg en rute i Gullestrup som cykelpostbud, fortæller han.

Medister til morgenmad Efter cirka 10 år med denne rute fik han en rute i Hammerum, og efter et halvt år tid med denne rute søgte han en landpostrute under postkontoret i Kibæk. Han fik ruten, og sådan gik det til, at Erik Post de næste 24 år kørte breve og pakker ud til beboerne i Karstoft og omegn. - I starten savnede jeg cyklen, og jeg tog en del kilo på, fortæller han og tilføjer med latter, at de ekstra kilo formentligt også skyldtes, at forskellige landhusmødre på turen nærmest konkurrerede om, hvem der kunne diske op med den lækreste mad til landpostbuddet. - Der var steder, hvor jeg kom, hvor jeg blev budt på både medisterpølse og bøf med spejlæg helt fra morgenstunden. Det var helt vildt, fortæller Erik Post og tilføjer, at der nu var en vis charme ved det at køre som landpost i gamle dage. Slukkede for ovnen Dengang havde folk tid til at snakke, og der var altid nogen hjemme, når landpostbuddet kom på besøg. Det hændte, at Erik Post blev bedt om at tage varer med fra købmanden. Han har også prøvet at skifte forskellige sikringer, og en gang slukkede han for en ovn i et køkken, hvor husmoderen var i gang med at bage og tilsyneladende havde glemt alt om kagerne i ovnen! - Der var røg alle steder, da jeg kom derud, fortæller Erik Post. Fra midt i 1990´erne var det slut med hyggen. Da indførte Post Danmark et nyt distributionssystem, og postbuddene blev underlagt nye regler for arbejdstider, nye ruter osv.

- Min rute blev større og større, og der blev mindre og mindre tid til at køre den, fortæller Erik Post. Han har nydt sit arbejde og har nydt den personlige frihed, der i starten af ansættelsen var forbundet med det at være postbud. Han har også nydt de mange kopper kaffe, han har drukket undervejs og den gode kontakt, han har haft til de mennesker, han har afleveret post til. Jobbet har dog også budt på ubehageligheder. Erik Post er i 44 år blevet bidt af hunde et par gange men aldrig alvorligt. - Jeg plejer at være den hurtigste, forklarer han med et smil. Mere tid til rådighed Nu er posteventyret forbi. Erik Post er fratrådt og har dermed fået masser af tid til at kløve træ. Erik Post oplyser, at han gennem alle årene har haft nogle gode kolleger, og at han uden tvivl kommer til at savne sin arbejdsplads. Men ikke nu. Lige nu skinner solen, træet ligger tørt og parat til at blive kløvet, og forude venter en lang sommer med masser af tid til familien, der består af hustruen Ellen, som arbejder som pædagog i Lind, en datter, en svigersøn og to plus to børnebørn. Tidligere solgte Erik og hans kone bl.a. tøj på forskellige markeder, og Erik nød at købe heste op. Hvem ved - måske byder sommeren på et enkelt markedsbesøg eller to? - ast

Nyt kirkedige undervejs * En del af kirkediget ved Skarrild Kirke, der er godt 100 år gammelt, skal skiftes ud. Det gamle dige er nu fjernet, og i sidste uge ankom både sten og sand til opbygning af det nye dige. Arbejdet, der forventes at være færdigt om cirka fire uger, udføres af Villy Jørgensen og søn fra Høgild. Det nye dige kommer udelukkende til at bestå af sten og sand, hvor det gamle dige fremstod i en muret form. (Foto: - ast)

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 - e-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Ønsker du nyt køkken så

HERNING. TLF. 97 12 18 72

Mangler du hjælp til

HAVEARBEJDET? Jeg kan hjælpe dig med: • • • • •

Beskæring af træer og buske Græsslåning og hækklipning Luftning af græsplæne Rengøring af fliser og terrasser Rengøring af bede og køkkenhave • Bortskaffelse af haveaffald • Anlægsarbejde • Andre forefaldende opgaver i hus og have.

Ring og få en snak om dit behov! - Vi laver gerne aftale om regelmæssig hjælp.

Erik Normann, bedre kendt som Erik Post, fotograferet ved træstablerne nær hjemmet, Nr. Lundvej 54 lidt uden for Kølkær. I 44 år kørte han post ud for Post Danmark, heraf 24 år som landpostbud i Karstoft og omegn. (Foto: - ast)

Tlf. 96 41 11 11 . www.midtvest.dk . vikar@hflc.dk Side 5


t

Sommergræs til heste tilbydes 1,5 km fra Spjald 20x60 m dressurbane m.m. Ledige bokse til vinter. Tlf. 24 61 58 03. Mobilreparation unlock og reparation udføres på næsten alle Nokia og Sony Ericsson. Grindsted. Telefon 24 78 88 78. Grimstrup Hundehotel. Nybygget pension med hjerte og forstand på hundens behov. 97 87 59 08. Ringkøbing.www.vipasserdinhund.dk. Skårlægning med bugseret JF m. multicrimper. Gerne mindre marker 1-10 ha. Se priser/info på www. hoesalg.dk. Tlf. 30 29 60 28. Labrador formel 1. Hvalpe efter meget jagtivrige og familievenlige hunde. Far til hvalpe mest vindende markprøvehund 2008. Chip, ormekur, stambog. Salgsklare 16. juni. Tlf. 25 32 57 25. Algebehandling af hustage og fliser. Alm. parcelhus 795 kr. Ring til MM Tagrens, mobil 51 50 30 41. Føl, plage m.m, sælges. Vi har lidt af hvert. Både heste og ponyer. Priser fra 800 kr. Henv. 40 74 43 96. Presning af hø, halm og wrap. Rundballer, minibig, bigballer samt små baller. Indpakning udføres med nyere Kverneland indpakker. Skårlægning, spredning og rivning udføres. Udlejning af græsmarkstromle. Konkurrencedygtige priser. Køb og salg af staldinventar til kvæg. Både nyt og brugt. Diverse smedeopgaver udføres. Fremstilling af porte m.m. Karsten Hedegaard Raun, Videbæk. Telefon 28 90 82 98, www.hedegaarddinventar.dk

Træflis til afdækning/stoker sælges. Kr. 100,-/m3. Evt. levering. 96 94 00 36 eller 20 73 37 35. Kleiner Münsterländer hvalpe sælges. Salgsklare medio juni. 97 19 21 60, mobil 40 53 56 26. Sandblæsning af huse og landbrugsejendomme m.m. ring og få et tilbud. DK Sandblæsning. 40 40 41 40. Jyllands billigste trailere. 205x110, kun kr. 3.795. Plus mange andre str. til bundpriser. Kom nu. Vi mangler plads. Campingforum Kibæk, tlf. 97 19 17 98. Sange forfattes hurtigt. Fam. Thomsen, telefon 97 32 17 30, 25 61 22 22. inamariet@hotmail.com. Bechersfestudlejning. dk borde, stole, service, grill udlejes. Bedst efter 17.00, 97 22 15 89. DK’s billigste trailer 205x122 kun 3.995 kr. Udlejes: 420x210 3-akslet pølsevogn udlejes med-uden servering. Q8 Sdr. Felding, tlf. 22 41 20 61. Trailersalg: Spar mange tusinde eks. 205x122 inkl. udstyr og nummerplade, kun 5.000 kr. 260x150 bogie fra 9.000 kr. 3-akslet, giv et bud. Q8 Sdr. Felding. Hunde-/kattegårde i helgalv. eller med trykimp. rammer. 97 38 44 60. www.stauningsilo.dk. Hestetrailer udlejes. Også velegnet til flyttetrailer. Nørregård, Troldhede. Telefon 97 19 44 41 eller 20 15 91 41. Hoppeborge, slushice, popcorn, fadøl + m.m. Så er det www.biudlejning.dk. Borris. Telefon 22 93 53 22.

Græsjord ønskes til leje til slæt af hø og wrap. Byghalm og frøgræshalm sælges. Halm på marken af ny høst købes. Staldinventar nyt og brugt til kvæg købes og sælges. Karsten Hedegaard Raun, Videbæk. Telefon 28 90 82 98, www.hedegaadinventar.dk

Fotografering udføres. Bryllupsfest, fødselsdag, konfirmation m.m. Telefon 28 91 91 00.

Hunde vasks, trimmes og klippes i Cockerpets Hundesalon, Snejbjerg. Tidsbestelling v/Pia, 61 18 84 11.

Klargøring til syn fast pris gives. Aaskov Biler, Kibæk, 97 19 29 33, 21 73 09 23 eller 22 67 31 39.

Hereford foldtyre med høje indekstal sælges, kan evt. leveres. Tlf. 97 19 42 15 el. 51 41 52 45.

Plastvinduer og facadedøre, udestuer, termoruder sælges. Niels Højland, tlf. 97 17 22 76-20 66 22 76.

Kibæk Rejser. 20 år med kvalitetsrejser. Se programmet på www.kibaek-rejser. dk. Tlf. 24 66 00 82.

Sidste frist for indlevering af »Mini-Marked«-annoncer er fredag kl. 9.00 Mindstepris 25 kr. for de første 4 linjer og 5,00 kr. for hver efterfølgende linje. Husk ordmellemrum. Annoncerne skal betales forud i check/frimærker/kontant. Derved undgår vi fordyrende led såsom faktura, kuvert og porto. Annoncer, der modtages efter indleveringsfristen, udskydes til den følgende uge. Indsend annoncen pr. brev til Videbæk Bogtrykkeri, Falkevej 4, 6920 Videbæk, og vedlæg betalingen i check/frimærker, eller indlevér den på vort kontor på samme adresse. Kvittering fremsendes, når der vedlægges svarporto. Navn: Adresse:

Halm sælges byghalm og frøgræshalm i minibig og rundballer prima kvalitet. Læsses på trailer eller vogn eller leveres. 28 90 82 98. Åbningstider hver dag kl. 9.00-17.00. Lørdag-søndag efter aftale. Genbrugsbutikken Bølling Lavpris tlf. 97 36 80 71. Ferielejlighed i København udlejes billigt. 4 sovepladser. Nærmere oplysning. Tlf. 97 17 10 75. Lopper i Videbæk og omegn. Videbæk Y’s Mens Club samler lopper. Kontakt Hartvig Thomsen, Spjald, 97 38 14 85, Ahlmann Jensen, Spjald, tlf. 97 38 10 58.

Spændende haver tegnes. Gratis og uforpligtende besøg af Anna Hangaard, Hangaards Have. Telefon 97 36 43 10. Brugbare møbler + ting og sager, også dødsbo, modtages med tak. Kirkens Korshærs Genbrug, Torvet, Videbæk. Kan afhentes tlf. 97 17 23 36. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Minilæsser, minigraver, stor gravemaskine, stubfræser, motortrillebør, meget mere, spørg. Tlf. 23 60 87 32. Fortelte fra kr. 4.395. Brugte fra 1.495,-. Vintertelte, autotelte. Nye fra kr. 1.895. Brugte fra 995,-. Danmarks største lager og mindste priser. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Brugt trækløver, rundsav købes. Tlf. 20 82 05 50 el. 97 38 48 10. Brugt knallert købes. 20 82 05 50 el. 97 38 48 10. Flishugger: Ny model flishugger med 55 hk dieselmotor udlejes. Høj kapacitet med automatisk og drejelig indføring. Perfekt fliskvalitet til både have og stokerfyr. Trækløver: Ny mobil elkløver udlejes. Høj effektivitet med 20 ton tryk og indstillelig kløvelængde op til 110 cm med opsamler og krydskniv. Poul Agerbo, 40 95 31 35/ 97 17 31 35. Rimmerhus Dyrepension når du skal på ferie passer vi din hund under gode og trygge forhold. 97 22 11 00. Mail: orla@ remmerhusdyrepension.dk

Salg og opstilling samt montering af køkkener, garderober og bad. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 20 66 22 76.

Lej komplet badeværelse på lille trailer. V/k vand, varme, alt til el, vand, afløb medfølger. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Telefon 23 60 87 32.

Campingvogne og teltvogne, nye og brugte. Brugte fra kun 16.995,- Demovogne spar kr. 11.300. Campingforum Kibæk. 97 19 17 98.

Sange og taler forfattes hurtigt og billigt. Åse Leth Jensen, 97 13 37 1122 15 57 78.

Musik tilbydes til alle former for fest. Dæmpet dinnermusik og festlig dansemusik. Booking: IngeJettes Musik. 97 19 44 47.

Træpiller 6 mm i 15 kg poser. 1.830 kr./ton inklusiv moms, afhentet i Spjald. Åbent aften og weekender. Kildsig.com. 97 38 10 25.

Nyt! Nu sælger vi også trævinduer i høj kvalitet også godkendt til fredede bygninger. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 el. 20 66 22 76.

Skader på fortelte, vintertelte, telte, teltvogne og campingvogne. Vi reparerer alt. Evt. hjælper m/ forsikring. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Nedbrydning af huse, gårde, møddingspladser, gylletanke, fabrikker og støbning af sokler og gulve. Tlf. 20 95 67 00.

Musik til festen. Diner- og frisk dansemusik med sang til enhver festlig lejlighed. Kig ind på www.flemmings-musik.dk. Flemming Madsen, tlf. 97 16 88 73. Alt havearbejde udføres. Fræsning og beskæring af buske og træer. Græsplæner, såning og fræsning. Mosfjerner. Pasning for boligforeninger og industrigrunde.Arbejde med minigraver og gummiged. 82 cm. Nyt, stubfræsning. Villys Hjemmeservice,telefon 21 44 85 04 - 97 35 36 68.

Pølsevogn udlejes. Telefon 25 11 20 20. Klaver i nøddetræ sælges, mrk. Andreas Christensen, 800 kr. Vestergaard, Aulum, tlf. 97 47 27 71.

Tilbud til campingvognsejere. Trykprøve af gasanlæg/-test kr. 695,- Kom nu. Montering af elektronantenne, komplet med mast, før kr. 1.795, nu kr. 1.395. Campingforum, Østerbro 6, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Trailerrestsalg. Spar flere tusinde kr. Erhvervs-, bogie- og hestetrailer, brugte og nye, stærkt nedsat + mange andre gode tilbud. Campingforum, Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Arbejde med bobcat B:125 cm, h: 200 cm. Rendegraver til sokkel, jordbor fra 15 til 80 cm i diameter og 200 cm i dybden. Stubfræsning, nedbrydning af beton og lægning af belægningssten. Telefon 20 95 67 00. Kompostorm sælges. Lad ormene æde dit haveaffald, kan også nedbryde hestemøg og halm. 40 17 15 26. Bedækning tilbydes ved flot pintohingst med gode bevægelser og godt sind samt sort welsh/araberhings med stor udstråling. Pris hhv. 800 og 1.200 kr. Henv. på tlf. 40 74 43 96. Kirkens Genbrug i Lem er åben mandag-fredag kl. 13.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-12.00. Møbler afh. tors. tlf. 97 33 06 00. Trailertilbud. Variant 205S1 205x122x35 cm, 750 kg aksel, 13’’ hjul kr. 3.795,inkl. 25 % moms. Grønbjerg Trailer Center, Sdr. Kjærsvej 18. Telefon 97 38 44 60. www.stauningsilo.dk Finderup Forsamlingshus udlejes til møder og fester- Hjælp til mad og servering kan anvises. Henv. på telefon 97 36 11 97 eller 20 77 33 55.

Fest og lækker mad - så Annelises Køkken. Tilbud forret, Hovedret, dessert i alt kr. 99. Bemærk: Under middagen medfølger 1 kok uden beregning. Telefon 97 12 91 94. Videbæk telt- og service udlejning udlejer telte, borde, stole service, gulv og fadøl. Vi anbefaler også vor totalarrangement: Telt, borde, stole, service og menu til en samlet kuvertpris. Eks.: Helstegt pattegris m/ til-behør til 188,- kr. Mange andre menuer til en god og vellykket fest fra 159 kr. pr. kuvert. 97 17 19 32 el. 40 83 33 45.

- køb, sælg eller byt gennem en annonce i »Mini-Marked« i Videbæk/Spjald Avis, Lokalposten for Lem, Højmark m.fl. og Ugeposten, der tilsammen udkommer i ca. 28.300 eksemplarer


Nür vandhanen drypper Det er ulideligt at bo i hus med en vandhane, der drypper. Enten skal du skifte pakning i armaturet, eller ogsü skal du beslutte dig for at udskifte det. I lÌngden koster det et stort vandspild, der kan aflÌses pü vandforbruget, men før problemet nür et südant omfang, har I formentlig gjort noget ved den dryppende vandhane, der kan vÌre et voldsomt stort irritationsmoment. Den vakse gør-det-selv-mand gür selv ombord i den opgave, der hedder udskiftning af pakninger. Hvis man ved, hvordan det skal gøres, er det normalt ikke det store problem. Tag eventuelt et billede af armaturet og vis det til ekspedienten i byggemarkedet. Sü er man sikker pü at fü de rigtige pakninger eller spindler, der skal erstatte de gamle, inden man gür i gang med udskiftningen.

Men hvad sü med de mange, der ikke tør gü i gang med at skille armaturet ad? De mü naturligvis have fat i en fagmand, men nür man alligevel skal have en dygtig VVS-mand pü besøg, bør man overveje at udskifte det gamle armatur med nyt. Med et kvalitetsarmatur er man sikret mod dryp i mange ür. Billige løsninger er en mulighed, men VVS-manden skal have det samme for at montere et billigt som et dyrere kvalitetsarmatur, sü overvej lige hvad der bedst kan betale sig i lÌngden! Det svÌre valg Udvalget af armaturer - om det er til brusekabinen eller til køkkenvasken - er fantastisk stort. Her er tale om en virkelig spÌndende jungle, der giver dig noget at tÌnke over. Der

er dels designet af armaturet, som kan begejstre alene med dets smukke udtryk. Andre lader sig begejstre af sÌrlige funktioner. De dyrere armaturer vil for eksempel ofte vÌre udstyret med diverse vandsparefunktioner, som i lÌngden sparer jer penge. Og armaturet til bruseren i badevÌrelset bør naturligvis vÌre en udgave med indbygget termostat, som selv finder frem til din yndlingstemperatur, og som er udstyret med en skoldningsspÌrre. I skal ogsü tage stilling til materialer, nür I vÌlger armatur. Skal det vÌre med krom- eller stül-look eller müske poleret messing? Her kan I eventuelt tÌnke pü, at kvalitets-armaturet holder i mange ür, og at det stilmÌssigt godt mü vÌre en smule neutralt, sü det ogsü passer til tiden om ti ür.

Billige biler 02 Fiat Stilo 1,6, 5-dørs, flot, kørt 170.000 km, fuld service, nye dÌk, undervognsbehandlet 09, synet 9/2009 . . . . . 59.800 00 Hyundai Accent 1,3, 5-dørs, servo, trÌk, pÌn og velholdt, 190.000 km, synet 5/2010 . . . . . 29.800 00 Daewoo Leganza, 1 ejer, ikke ryger, flot, skal ses, fuld service, 200.000 km. 36.800 98 Hyundai H1 2,5 diesel. kassev., servo, c-lüs, el-ruder, trÌk, bemÌrk gl. vÌgtafgift, 200.000 km, momsfri, synet 5/2010 . . . . . 29.800 96 Peugeot Boxer 2,5, diesel, kassevogn, nye dÌk, 185.000 km, trÌk m.m. synet 1/2010 . . . . . 16.800 96 Opel Astra 1,7 T diesel van, servo, trÌk, momsfri, synet 5/2010 . . . . . . 9.800 94 VW Gold III 1,8, st. car, synet 2/2010 . . . . . 19.800 93 CitroÍn Xantia 1,8, kører godt, synet 5/2010 . . . . . . 9.800 89 Honca Civic 1,4, kører godt synet 5/2010 . . . . . . 9.800 Samt flere. Evt. bytte. + leveringsomkostninger 1.500 kr. NYT - NYT Finansiering tilbydes Tlf. 97 19 29 33 - 21 73 09 23 - 22 67 31 39

�Spark� ferien g dt i gang...

...og scor en 32’’ Philips fladskÌrm

Servic repara e og ti alle bil on af m - ogsĂĽ ĂŚrker in for ga den rantiperiod en

Bestil tid til ferie-/serviceeftersyn og deltag i lodtrÌkningen om 32� fladskÌrme!

Vi passer godt pĂĽ din bil! KibĂŚk: Fjelstervang Auto ..................................9716 6070 Olling Auto- & OmsynsvĂŚrksted .........9719 1503

Service Partner

Aaskov Biler

NĂĽr vandhanen drypper, kan man enten montere nyt blandingsbatteri eller udskifte pakninger.

Knust beton billig, fin kvalitet • Containerkørsel • Sand, grus og stenmix • Container til jern • Nedbrydning - stort som smüt

Altid et godt tilbud pü • Fyringsolie • Dieselolie • Mobil smøreolie - hos din lokale

Ove Jensen Møllegürdsvej 42 6933 KibÌk Se flere biler pü: www.aaskovbiler.dk

Kort og godt Skrot, jern, kabler og metal afhentes. Tlf. 40 58 50 30

OlieCenter Sdr. Felding Telefon 97 19 80 44

FS KibĂŚk

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 - e-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

3

4&)&

'03ÂŻ3 t 'MZEFMBHQĂŒHZMMFUBOLF t 4MĂŒOJOHBGCSBLNBSLFSNFE LSBGUJHCSBLQVETFS t 4BMHBGIBMNPHXSBQCBMMFS

'WIW

Tlf. 22 14 46 78

TÌkker 40 91 68 05 ¡ Mads 23 23 23 76 ¡ Jens Thomas 40 91 68 04

Ilderhede

Kloak- & Spuleservice • Gratis containerservice til jern- og metalaffald • NedskÌring af staldinventar, kedler, fabriksanlÌg m.m. • Jern- og metalaffald købes • Landbrugsmaskiner, gl. traktorer m.m. købes

KibÌk Jern- og Metalopkøb v/ Benny Andersen Tlf. 97 19 20 86 eller mobil 26 35 72 88

TILBYDER: • Tømning og rensning af kloak • Spuling af drÌn • Tømning af septiktanke • Nedgravning af nyt drÌn • Salg af drÌn • Kørsel med rendegraver • Nedpløjning af drÌn • DrÌnspuler m/ 350 m slange

Michael Pagaard Tlf. 97 19 97 26 . 21 44 96 80

Vestjysk Smügrisesalg 7-30 kg grise handles efter vÌgt og notering Smügrise købes ogsü til eksport Al henvendelse kan ske til salgsleder:

OLE OSTERSEN SKJERN Telefon: 97 35 44 46 Biltelefon: 20 29 44 46 www.grise.dk

Landboorganisationerne

Side 7


Gudstjeneste Onsdag den 26. maj Sandfeldgården, Kibæk kl. 14.30. Kildevang, Lind kl. 15.00. Fredag den 28. maj Troldhede Kirke kl. 16.00.

Guldbryllup Alle der vil glæde mor og far, Karen og Kristian, den 28. maj er velkommen til morgensang kl. 8.00. Niels, Jens og Søren

Søndag den 30. maj Assing Kirke kl. 9.30. Sdr. Felding Kirke kl. 11.00. Troldhede Kirke kl. 9.30. Fasterholt Kirke kl. 11.00. Rind Kirke kl. 10.30. Kølkær Kirke kl. 10.30. Studsgård Kirke kl. 10.30. Haunstrup Kirke kl. 9.00. Snejbjerg Kirke kl. 10.30. Borris Kirke kl. 10.30. Fjelstervang Kirke kl. 10.30. Tirsdag den 1. juni Engholm Centret, Sdr. Felding kl. 14.15.

Lægevagten 70 11 31 31 Alarm-tlf.: 112

Lørdag den 29. maj velsignes i Troldhede Kirke Diana og Allan Hviid Pedersen, Sdr. Felding. Festadresse, Hotel Skavenhus.

Sølvbryllup

I anledning af vore forældre Gitte og Tage Nielsens sølvbryllup tirsdag den 1. juni vil vi gerne invitere til morgensang kl. 7.30 på Vardevej 155. Venlig hilsen Peder og Laila Husk åbent hus lørdag den 5. juni på Restaurant Klods Hans kl. 13-17.

Assing/Kibæk Søndagsskole

Hjertelig tak for al opmærksomhed ved vort diamantbryllup.

Hilsen Tea Jensen

Torsdag den 27. maj kl. 14.30. Torsdagssamvær ved Lissy Kallestrup. Alle er velkommen. Onsdag den 2. juni kl. 19.30. Bibelstudieaften ved sognepræst Erik Ladegaard. Alle er velkommen.

Kibæk Missionshus Onsdag den 2. juni kl. 19.30, Danmission v/tidl. ydremissionær Gudrun West, Tarm.

Flere og flere køber TVIS-køkken hos

Laura K. Pedersen * 23. juli 1923

v/Hans Pedersen

97 19 10 31 - svarer hele døgnet! • Jeg ordner alt vedrørende begravelser og bisættelser • Jeg kommer gerne til jer og laver alle aftaler Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk · Tlf. 97 19 10 31 www.hpbegravelse.dk · Mobil 28 78 23 18

Tlf. 97 19 10 07 Oplag: 11.200, der hver uge udkommer i: Arnborg, Assing, Barde, Borris, Fasterholt, Fjelstervang, Hoven, Høgild, Karstoft, Kibæk, Kollund, Kølkær, Lind, Sandet, Skarrild, Snejbjerg, Stakroge, Studsgård, Søby, Sdr. Felding, Tanderupkær, Troldhede, Vorgod og Vorgod Østerby Annoncepris 2,65 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte. Annonceindlevering Større annoncer senest torsdag kl. 12.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00

Tryk: Bergske Avistryk, Struer UGEPOSTEN og annoncører påtager sig intet ansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst

Tak for alt Thyge og Birgit Kaj og Lissi Tutte og Peter Uffe og Lone Calle Inge Børnebørn og oldebørn

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Året bankospil ved sports- og byfest i Kølkær

Heldagsudflugt til Fyn Onsdag den 9. juni afholder Sønder Felding Pensionistforening udflugt. Vi kører fra Søndergades p-plads kl. 8.00. Turen går til Blomsterhaven Strandlyst ved Fåborg. Middag på Hundstrup Kro. Derefter besøger vi Hørmuseet på Krengerup, hvor der også er mulighed for at se Skoda-museet. Kaffe på Hørmuseet. Pris: 275,00 kr. pr. person inkl. entre til Strandlyst og Hørmuseet samt middag og kaffe. Tilmelding på tlf. 97 19 80 64, eller 26 47 70 27 fra fredag den 28. maj og senest 1. juni. Maks. 50 personer.

Afholdes tirsdag den 8. juni kl. 19.30 i Kølkær Idræts- og Kulturcenter. Dørene åbnes kl. 18.30 Der spilles 21 bankospil, bingo, pausebanko og amerikansk lotteri. Hovedgevinst er 1 halv gris. Alle er velkomne - gratis indgang. Arr.: Kølkær / Fasterholt SG&I

Onsdag den 26. maj 18.30 Sæsonstart Kibæk IF Tennisafd. Torsdag den 27. maj 14.30 Sdr. Felding Missionshus. Torsdagssamvær. 19.30 Assing Kirke. Foredrag med Susse Wold. 19.30 Sdr. Felding Lokalråd. Årsmøde i Dagmar Bio. Søndag den 30 maj 10.00 Kibæk Missionshus. Assing/Kibæk Søndagsskole.

HERNING. TLF. 97 12 18 72

Kibæk og omegn

Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Fax 97 17 31 11 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Engholm, den 18. maj 2010

Venlig hilsen Sdr. Felding Pensionistforening

Begravelsesforretningen

Side 8

Vores kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Tak for opmærksomheden ved min konfirmation den 2. maj.

UGEPOSTEN

UGEPOSTEN udgives af Videbæk Bogtrykkeri . Falkevej 4 . 6920 Videbæk Telefon 97 17 11 22 . Fax 97 17 31 11

Begravelsen har fundet sted.

Søndag den 30. maj kl. 10.00 søndagsskole i Kibæk Missionshus.

for

I anledning af Christians fødselsdag, vil det glæde os at se familie, naboer, venner og bestyrelseskolleger, nuværende og tidligere, på Lærkedalvej 4 i Fjelstervang, lørdag den 19. juni kl. 12.30. Med venlig hilsen Judith og Christian Vestergaard

er stille sovet ind

Sdr. Felding Missionshus Mandag den 31. maj fylder Anna Marie Hansen, Åparken 11, Sdr. Felding, 80 år.

Alle der vil glæde os med et besøg i anledning af vores sølvbryllup er hjertelig velkommen i Arnborg Forsamlingshus lørdag den 26. juni til frokost kl. 12.00. Tilmelding senest den 14. juni på tlf. 97 14 93 17. Venlig hilsen Maryanna og Erling Møller

Åbent hus

Venlig hilsen Erna og Johs. Laursen Lørdag den 29. maj vies i Rind Kirke: Kiropraktor Lisbeth Sejr Andersen, Silkeborg, d.a. Kirsten og Vagn Andersen, Kibæk og kiropraktor Klaus Eriksen, Silkeborg, s.a. Karen Elia Eriksen, Gilleleje, og Knud Bjeld Eriksen, Slangerup. Festadr. Skarrildhus.

Indbydelse

Mød Susse Wold i Assing Kirke torsdag den 27. maj kl. 19.30 Med emnet »Fremkaldt« vil Susse M Wold fortælle om sit fantastiske liv… W Billetter B à 120 kr. til denne spændende aften købes hos kordegnen i d dennes d træffetid i sognehuset - kan o også reserveres på tlf. 97 19 10 43. Kirkebilen kører den 27. maj.

Mandag den 31. maj 19.30 Generalforsamling i Skarrild By- og Erhvervsudvikling i klubhuset. Onsdag den 2. juni 18.45 Afgang fra Alhuset. Aftentur til Hvedde. 19.30 Kibæk Missionshus. Møde. 19.30 Sdr. Felding Missionshus. Bibelstudieaften. Arrangementer, der averteres i Ugeposten, optages automatisk i kalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden fredag kl. 12.00. Dato, klokkeslæt og sted for arrangementet skal fremgå af annoncen. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Kalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner. Forbehold for trykfejl og mangler.


KOM M U N E I N F OR M AT ION Ud pĂĽ t u r i n at u r en

Sk a l d it pa s for n y e s i nden s om mer fer ien? Borgerservice i Herning holder ekstraordinÌrt übent for ekspedition af pas. Hvis dit pas skal fornyes inden sommerferien, har du nu mulighed for at fü det ordnet uden for normal übningstid. Borgerservice holder ekstraordinÌrt übent for ekspedition af pas følgende dage: Lørdag d. 29. maj kl. 10.00-12.00 Lørdag d. 12. juni kl. 10.00-12.00

Køer og für som naturplejere. Onsdag den 26. maj kl. 18.30 - 21.30. Mødested: P-pladsen ved Chr. Ydes Vej, Knudmosen. Turledere: Nikolaj Kronlund og naturvejleder Edvard Kristensen, 2172 3711. Fisketur for børn og forÌldre. Lørdag den 29. maj kl. 10.00 - 13.00. Mødested: PrÌstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad. Turledere: Naturvejleder Edvard Kristensen og Stig Niklassen. En frisk vandretur i Bjerre. Søndag den 30. maj kl. 13.00 - 15.00. Mødested: Muslingehuset, Bjerrevej 55, Herning. Tilmelding til naturvejleder Edvard Kristensen, 2172 3711, senest torsdag den 27. maj.

E n g a ger e de plejef a m i l ier s ø ge s Herning kommune har brug for et antal parate plejefamilier, der i en periode af 9 - 12 müneder kan have en ung med adfÌrdsvanskeligheder boede hos sig som et led i behandlingsformen MTFC. Den unge og dennes familie für i forløbet sideløbende samtaler hos et erfarent behandlingsteam, der ogsü bistür plejefamilien med tilrettelÌggelsen af en struktureret hverdag.

Skovens trÌer. Onsdag den 2. juni kl. 19.00 - 21.30. Mødested: Løvbakke Naturskole, Løvbakkevej 32, Herning. Turledere: Nikolaj Kronlund og naturvejleder Edvard Kristensen.

Der afholdes den 31-05-2010 kl. 19.00 – ca. 21.00 informationsmøde for interesserede. Mødet foregür pü ’Cafe Bøg’ (Skovlyset), SkovvÌnget 2A, Herning. Tilmelding: Familieplejekonsulent Charlotte Hansen, Herning kommune pü

LĂŚs mere pĂĽ www.herning.dk

tlf.: 2162 3747 (facch@herning.dk) – og helst senest den 27. maj!

M i ljø g o d kendel s e t i l l a ndbr u g Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg Herning Kommune har givet Møltrup Optagelseshjem miljøgodkendelse til udvidelse og Ìndring af produktionen pü Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg. Miljøgodkendelsen omfatter udvidelse og Ìndring af produktionen fra 164,75 DE i malkekøer med opdrÌt til 172,37 DE i malkekøer, ammekøer, smükalve, kvier, stude, slagtesvin, smügrise, heste og høns. Udvidelsen og Ìndringen af dyreholdet vil foregü i eksisterende stalde og i mobile hytter. Godkendelsen er givet i medfør af § 11 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Du kan fi nde en kopi af miljøgodkendelsen pü www.herning.dk/offentlighoering. Desuden vil den ligge fremme til gennemlÌsning i Kundeservice, Teknik- og Miljø, Rüdhuset, Indgang C, 2. sal, Torvet, 7400 Herning. Du kan klage over afgørelsen til MiljøklagenÌvnet, hvis du har individuel, vÌsentlig interesse i sagerne. Du skal sende klagen skriftligt til Herning Kommune, Land og Natur, Rüdhuset, Torvet, 7400 Herning eller pü email: landbrugsgruppen@herning.dk. Vi skal have klagen senest den 23. juni 2010 indenfor rüdhusets kontortid. I følge Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12/2006 kan miljøgodkendelserne prøves ved domstolene. Der skal lÌgges sag an inden seks müneder efter annonceringen. Hvis du har spørgsmül i sagen, er du velkommen til at henvende dig til Kirsten BrødbÌk tlf.: 96 28 80 64 eller mail: landbrugsgruppen@herning.dk

B ek Ìmp bjør nek lo i nden ju n i

Nem kont a k t t i l de t of fent l i g e - l ĂŚr at br u g e ne t te t Meld flytning, sammenlign ventetider pĂĽ sygehusene eller fi nd ud af hvor mange smileys den lokale bager har fĂĽet. Det er bare nogle af de muligheder, du har pĂĽ borger.dk. Herning Bibliotekerne tilbyder kurser om webportalen borger.dk og brugen af digital signatur. Borger.dk er den digitale genvej til det offentlige Danmark. Kurset handler om, hvad du kan pĂĽ borger.dk, hvordan du fi nder rundt pĂĽ siden, og hvordan du opretter en digital signatur. Kurset, der varer 1 time, afholdes pĂĽ:

Den første runde af bekÌmpelsen skal vÌre gennemført med udgangen af maj. Vi tjekker bekÌmpelsen i 2. uge af juni. NÌste runde bekÌmpelse af eventuelle nye bjørneklo skal vÌre gennemført med udgangen af juni.

Biblioteket i Herning, BrÌndgürdvej 2: torsdag d. 3. juni kl. 10.30-11.30 og torsdag d. 10. juni kl. 10.30-11.30 Forhündskundskab: du kender lidt til søgning pü internettet

Pü www.herning.dk/bjorneklo kan du finde vejledning om, hvordan bjørneklo bekÌmpes. Her kan du ogsü se kommunens indsatsplan og et kort med de vandløb, hvor kommunen bekÌmper bjørneklo.

Kurset er gratis, sĂĽ gĂĽ ind pĂĽ www.herningbib.dk

L ok a lpl a n for den g a m le s kole g r u nd i V i ldbjer g Herning Byrüd har den 18-05-2010 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 81. BL5.1 - Blandet boliger og kultur ved Burgürdsvej og kommuneplantillÌg nr. 46. Lokalplanforslagets formül er: rBUNVMJHH‘SFFUBCMFSJOHBGFUBUUSBLUJWUCPMJHPNSÇEFNFECPMJHFSJFUBHF boliger og tÌt/lav bebyggelse rBUTJLSFFUBCMFSJOHBGHS‘OOFGSJBSFBMFS rBUTJLSFCZHHFSJPHBOMŽHTJOEQBTOJOHJCZNJMK‘FU rBUTJLSFFOGVOLUJPOFMPHTJLLFSBGWJLMJOHBGUSBê LLFOJPNSÇEFU rBUTJLSFCFWBSJOHTWŽSEJHCFQMBOUOJOH rBUTJLSFQBSLFSJOHJPNSÇEFU I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillÌg nr. 46, som udlÌgger et nyt rammeomrüde til boliger og kulturelle formül.

Er der bjørneklo pü din ejendom? Som grundejer skal du selv bekÌmpe kÌmpebjørneklo. Kommunen bekÌmper kun bjørneklo i to meter brÌmmer langs udvalgte vandløb.

Å b en R üd g i v n i n g i S o c i a lp s y k i at r i s k C enter Her n i n g Kom mu ne m a nd a g 7. ju n i 2 010 f r a 18 .0 0 -2 0.0 0 Nu er det muligt at gü lige ind fra gaden i Herning og fü rüdgivning om psykiske problemer og sindslidelser. Er du pürørende, kender du en eller har du selv psykiske problemer eller en sindslidelse og har brug for: - mere viden - en personlig samtale - brug for overblik over en psykisk belastet situation - viden om hvilke tilbud og muligheder der er i Herning kommune I Åben Rüdgivning, Socialpsykiatrisk Center Herning, Søndergade 16 i Baghuset, vil der 1. mandag i hver müned fra kl. 18.00 til kl. 20.00 vÌre to medarbejdere fra Socialpsykiatrisk Center Herning tilstede.

Du skal ikke bestille tid, du skal bare møde op. Alle henvendelser er anonyme. Du kan ligeledes kontakte Åben Rüdgivning pü telefon 20 67 41 75 . Åben Rüdgivning Socialpsykisk Center Herning Kommune Søndergade 16, Baghuset 7400 Herning Telefon 20 67 41 75 Åbningstid: 1. mandag i hver müned kl. 18.00 til kl. 20.00.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillĂŚg nr. 46 vil vĂŚre fremlagt fra den 26-05-2010 til den 11-08-2010.

A n s ø g n i n g er om m i ljø g o d kendel s er a f hu s d y r br u g

Du kan se det fremlagte forslag til lokalplan nr. 81.BL5.1 og kommuneplantillĂŚg nr. 46 pĂĽ:

Vejlgürdvej 2, 6933 KibÌk Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Nr. Moesgaard I/S om miljøgodkendelse for ejendommen Vejlgürdvej 2, 6933 KibÌk. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af besÌtningen fra 232,3 DE til 317,8 DE i svin. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pü miljøet blive vurderet af Herning Kommune.

Planafdelingen indgang C 2. sal pü Rüdhuset i Herning, Borgerservice pü Rüdhuset i Herning og Vildbjerg, Herning Bibliotekerne og Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk. Hvis du har indsigelser og Ìndringsforslag til lokalplanforslaget, skal disse sendes skriftligt til Herning Byrüd, Planafdelingen, Rüdhuset, 7400 Herning eller e-mail: bek@herning.dk senest den 11-08-2010. Indsendte indsigelser eller Ìndringsforslag offentliggøres pü Herning Kommunens hjemmeside med navn – der er süledes fuld offentlighed om høringsnavn. Miljøvurdering af planen I henhold til �Lov om miljøvurdering af planer og programmer� skal der foretages en miljømÌssig vurdering af planens indvirkning pü miljøet. Süfremt der vurderes, at planen vil fü vÌsentlig indvirkning pü miljøet skal der udarbejdes en miljørapport. Det er Byrüdets vurdering, at den offentliggjorte plan ikke vil kunne fü sü vÌsentlig indvirkning pü miljøet, at det forudsÌtter udarbejdelse af en miljørapport. Miljøscreeningen foreligger i et selvstÌndigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Herning Kommune. Byrüdets afgørelse efter § 16 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget, kan skriftligt püklages til NaturklagenÌvnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller mail til nkn@nkn.dk. Klagen skal vÌre modtaget af NaturklagenÌvnet inden fi re uger fra datoen for denne annonces bekendtgørelse. Det er en betingelse for NaturklagenÌvnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr pü 500 kroner. NÌvnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrÌvning pü gebyret. NaturklagenÌvnet vil ikke pübegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan fi ndes pü NaturklagenÌvnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du für helt eller delvis medhold i klagen. NaturklagenÌvnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En südan retssag skal vÌre anlagt inden 6 müneder efter at NaturklagenÌvnets afgørelse er meddelt.

Arnborgvej 21, 6933 KibÌk Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Nr. Moesgaard I/S om miljøgodkendelse for ejendommen Arnborgvej 21, 6933 KibÌk. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af besÌtningen fra 263,3 DE til 373,6 DE i svin. I forbindelse med udvidelsen vil der blive bygget nye drÌgtighedsstald og farestald. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pü miljøet blive vurderet af Herning Kommune. Fonvadvej 2, 7400 Herning Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Bjarne Rohde om miljøgodkendelse for ejendommen Fonvadvej 2, 7400 Herning. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af besÌtningen fra 410,9 DE til 490,5 DE i svin. I forbindelse med udvidelsen vil der blive bygget ny smügrisestald i umiddelbart i forlÌngelse af de eksisterende stalde. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pü miljøet blive vurderet af Herning Kommune. Studsgürdvej 32, 7400 Herning Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Bjarne Rohde om miljøgodkendelse for ejendommen Studsgürdvej 32, 7400 Herning. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en Ìndring af besÌtningen fra 213,4 DE til 195,8 DE i svin. I forbindelse med Ìndringen vil der blive bygget en ny drÌgtighedsstald.I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pü miljøet blive vurderet af Herning Kommune. PrÌstevejen 10, 7550 Sørvad Herning Kommune har modtaget ansøgning fra I/S Poulsgaard om miljøgodkendelse for ejendommen PrÌstevejen 10, 7550 Sørvad. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af besÌtnin-

gen fra 249,3 DE til 319,7 DE i kvĂŚg. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pĂĽ miljøet blive vurderet af Herning Kommune. Nørhedevej 10, 6973 Ă˜rnhøj Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Peter Steenwijk om miljøgodkendelse for ejendommen Nørhedevej 10, 6973 Ă˜rnhøj. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af besĂŚtningen fra 570 68 DE til 1482,3 DE i kvĂŚg. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pĂĽ miljøet blive vurderet af Herning Kommune. Ronnumvej 6, 6933 KibĂŚk Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Marcel van der Leden om miljøgodkendelse for ejendommen Ronnumvej 6, 6933 KibĂŚk. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af besĂŚtningen fra 271,73 DE til 574,73 DE i kvĂŚg. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pĂĽ miljøet blive vurderet af Herning Kommune. Fjederholtvej 12, 7400 Herning Herning Kommune har modtaget ansøgning fra Claus Just Pedersen om miljøgodkendelse for ejendommen Fjederholtvej 12, 7400 Herning. Der søges om miljøgodkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af hele bedriften. Ansøgningen vedrører en udvidelse af kvĂŚgbesĂŚtningen fra 217,67 DE til 272,36 DE i kvĂŚg og 94,83 DE til 116,67 DE i mink. I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger pĂĽ miljøet blive vurderet af Herning Kommune. Du kan se ansøgningsmaterialet hos Herning Kommune, Kundeservice Teknik og Miljø, Indgang C, Torvet, 7400 Herning. Eventuelle kommentarer til ansøgningsmaterialet skal vĂŚre kommunen i hĂŚnde senest den 9. juni 2010. Kommentarer skal sendes til Herning Kommune, Torvet, 7400 Herning eller pr. mail til landbrugsgruppen@ herning.dk. NĂĽr udkastet til miljøgodkendelsen er fĂŚrdig, vil der vĂŚre mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker udkastet tilsendt, skal du kontakte kommunen senest den 9. juni 2009 Har du spørgsmĂĽl er du velkommen til at kontakte: Herning Kommunes Landbrugsgruppe pĂĽ tlf.: 96 28 80 32 eller pĂĽ e-mail: myncp@herning.dk

Ă˜nsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, tlf.: 96 28 28 28.

Herning Kommune ¡ Rüdhuset ¡ w w w.herning.dk ¡ kommunen@herning.dk ¡ Tlf. 96 28 28 28 ¡ Fax 96 28 24 40 Side 9


Aftentur til ismejeriet i Hvedde

Så er det nu næste generation skal til verden!

Vi har stadig få ledige pladser i

SKOLEÅRET 2010/2011

onsdag d. 2. juni kl.18.45 afgang fra Alhuset i små biler Siobhan vil fortælle om ismejeriet og gården på Hvedde Mosevej 2. Vi får kaffe og smager på de forskellige is. Pris: 50 kr. Tilmelding til Alhuset på tlf.:97 19 12 70 – senest mandag d. 31. maj.

Sommermøde

Møltrup Optagelseshjem

www.studsgaard-friskole.dk - en sikker investering i dit barn

søndag d. 13. juni kl. 12.15 fra Alhuset Vi arrangerer fælleskørsel til Møltrup, hvor der er åbent hus fra 13-17, samt tale v/generalsekretær i Kirkens Korshær, teolog Helle Christiansen, København, kl.14.00 i parken Ring på tlf.: 97 19 12 70 senest onsdag d. 9. juni kl.12.00.

Kristendemokraterne i Herning Kommune

afholder grundlovsmøde den 5. juni kl. 14.00 på Sdr. Lundgaard, Lundvej 32, 7400 Herning. Grundlovstale ved landsformand Bjarne Hartung Kirkegaard, Bornholm. Der er gratis kaffe og brød. Alle er velkommen.

Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd Tid: Torsdag d. 27. maj 2010 Kl. 19.30. Sted: Dagmar Bio, Bredgade 36 Sdr. Felding Dagsorden for årsmødet 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af rådets beretning. 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan. 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 2 borgere til rådet i lige årstal og 1 borger til rådet i ulige årstal. 7. Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Efter årsmødet vil Søren Frederiksen fortælle om sit arbejde for den kommende Skjern Å Nationalpark. Søren Frederiksen er ansat som konsulent og naturvejleder i den kommende Nationalpark Skjern Å. Søren Frederiksen er 53 år, uddannet agrarøkonom og kommer fra en stilling som godsforvalter på Schackenborg. Søren Frederiksen er med familien flyttet til området.

UGEPOSTENS postkasse i Kibæk

Fuglene har travlt i denne tid, og når solsorten vælger at bygge rede ovenpå lystfiskerens waders, er der altså dømt »fiskefri« den kommende tid. Mens vi forbereder os på, at det snart er sommerferie med tid til at drosle ned og slappe af, er der anderledes travlt i naturen lige nu. Der er virkelig »gang i den« i naturen i denne tid. Her er ikke tid til afslappet feriestemning, for årstidens overflod af sol, varme og masser af fødemuligheder betyder, at dyrene har meget travlt med at sætte næste generation i verden. Det er jo nu, mens der er masser af føde, at man skal opfostre sine unger. De solsorte, som måske opholder sig i jeres have året rundt, har bare ikke muligheden for at yngle om vinteren, som blot er en årstid, de enkelte individer må forsøge at overleve. Men lige nu gælder det om at have æg eller unger i reden og gerne sætte et par kuld i verden i løbet af sommeren. Der er rigeligt med larver, insekter, regnorme, frø og alt det andet, som solsortene lever af, og det skulle gerne »omsættes« i flere unger, end kvarterets katte, skader og krager kan nå at guffe i sig. I øvrigt er det helt efter naturens orden, at husskaden stjæler de æg, solsortemor har lagt. Husskader, krager og andre røvere skal jo også leve, og deres føde består blandt andet af den overflod af æg og fugleunger, naturen by-

der på netop nu. Tilsvarende skal kragen og skaden vogte sig for at komme i nærkontakt med de rovfugle, som selvfølgelig også yngler og har unger forår og sommer. Rådyrene har travlt med at sætte næste generation i verden, og i maj og juni føder (i jagtsproget »sætter«) råen 1-2 lam. Hvert år nedlægger jægerne i omegnen af 100.000 rådyr, og da bestanden af råvildt klarer sig fint i Danmark, må vi regne med, at der også kommer mindst 100.000 rålam til verden. Husk nu at man ikke skal røre ved det lille nuttede rålam, der ligger så tilsyneladende forladt i skovbunden. Dets mor - råen - kommer tilbage til det, og hverken lammet eller råen har behov for, at du rører ved lammet. Insekterne formerer sig voldsomt nu - til gavn for ikke mindst de mange fugle der lever af netop insekter. Insektædere som svalerne og sangere som munken og løvsangeren opholder sig kun i Danmark på den tid af året, hvor der er rigeligt med insekter. Sommerfuglene er nu meget synlige, og kigger man godt efter på planter som brændenælder, kan man finde sommerfuglelarver.

UGEPOSTEN

Side 10

Studsgård Friskole

Information fra Kibæk Hallen vedr. halfordelingsmøde Der afholdes halfordelingsmøde i Kibæk Hallen onsdag den 2. juni 2010 kl. 19.00. Alle, der kan have interesse i at få tildelt haltid i sæsonen 2010/2011 bedes møde op. Er man forhindret, kontakt da hallen snarest muligt vedr. ønsker på tlf. 97 19 14 64. Med venlig hilsen Ivan Lykke og Lilly Sørensen

Kibæk Idrætsforening FORENEDE SPORTSKLUBBER

informerer

Ugens kampe på Kibæk Stadion Onsdag den 26. maj Kl. 18.00. U-12 Drenge C/7. Kibæk IF ... Herning Fremad Torsdag den 27. maj Kl. 18.00. U-14 Drenge A/11. Kibæk IF ............... TIMSKI Kl. 18.00. U-11 Piger B/7. Kibæk IF ...... Sdr. Felding GIF Fredag den 28. maj Kl. 17.30. U-12 Drenge B/7. Kibæk IF ... Hammerum IF 2 Lørdag den 29. maj Kl. 11.20. U-11 Drenge A/7. Kibæk IF ....... Ravnsbjerg IF Kl. 15.00. Serie 5 Herrer. Kibæk IF 1..................Borris IF Søndag den 30. maj Kl. 10.00. U-13 Drenge B/11. Kibæk IF ....Herning KFUM Mandag den 31. maj Kl. 18.00. U-12 Piger B/7. Kibæk IF ......... Vildbjerg SF 2 Kl. 18.00. U-9 Drenge/5. Kibæk IF 2 ......... Videbæk IF 1 Kl. 18.30. U-13 Piger C/7. Kibæk IF ..............Ikast KFUM Kl. 18.40. U-9 Drenge/5. Kibæk IF 2 ......... Videbæk IF 3 Kl. 19.00. U-18 Piger C/7. Kibæk IF ............... Skjern GF

Vester Allé 5B kan benyttes og tømmes alle hverdage.

Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 19 10 07 Fax 97 17 31 11 Mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Momhøjvej 36C Studsgård 7400 Herning Tlf.: 9716 4259 Fax: 9716 4241

ANNONCER Send en mail på ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk eller ring på tlf. 97 19 10 07

Hovedsponsorer:

www.kif-1900.dk


Find din indre gør-det-selv-mand!

Det er dejligt at have en far, der er gør-det-selv-mand, for så er der gode chancer for, at man får et spændende legehus!

SPORTS-/BYFEST

2010

I KARSTOFT

FRA TORSDAG DEN 3. JUNI TIL OG MED LØRDAG DEN 5. JUNI 2010

Torsdag den 3. juni 18.30 Friluftsgudstjeneste ved Ulla Hermann. Der er kaffe og kage i teltet efter gudstjenesten. 20.30 Bankospil i teltet.

2 GRATIS HOPPEBORGE fredag og lørdag Fredag den 4. juni 16.30 Fodbold: U-14 drenge mod Kibæk 18.00-21.00 Gade-/familiefodbold - tilmelding til Karoline, tlf. 28 26 54 39, senest den 28. maj 20.00-22.00 Børnedisko i klubhuset (3.-7. kl.) 20.00 Spillemændene fra Hjarnø spiller i teltet – irsk aften, hvor der kan købes irske øl og irsk stuvning

Lørdag den 5. juni 8.30 Kaffe og rundstykker i teltet – pris kr. 20,9.30 Børnefodbold U-6 drenge, U-9 drenge, U-10 drenge, U-10 piger, U-12 piger – kom og støt dem! 10.00 Kræmmermarked Ryd loftet eller dit værelse – her er ingen begrænsninger Ingen tilmelding 10.30 Los Ninos underholder 11.30 Børnefodbold U-11 drenge og U-13 piger – kom og støt dem! 13.00 Parfodbold 14.30 Kaffebord i teltet – pris kr. 20,- (børn 10,-) 15.00 Fodbold: Serie 6 – Sdr. Felding 18.30-02.00 Fest i teltet • Torben Jakobsen spiller op til dans • Revy - »De seje små matroner« • Menu: Kalkun, rosastegt oksetyndsteg, glaseret skinke, flødekartofler, kartoffelsalat og mixed salat med dressing. Tilmelding senest den 31. maj til Mimi, tlf. 29 21 72 92 Pris kr. 130,• Mulighed for at male lygter, der skal bruges til sankthans • Ansigtsmaling • 4H kommer med en bod

Vi håber at se mange glade mennesker på pladsen... Idrætsforeningen • Borgerforeningen • Menighedsrådet • Indre Mission

Det ligger dybt i os alle. Lysten til at skabe. Mange tror ikke på egne evner, men når det gælder gør-det-selv-mulighederne i forbindelse med hus og have, drejer det blot om at springe ud i projekterne - godt hjulpet på vej af byggemarkedet! Nogle opgiver på forhånd, selvom de måske lige har forelsket sig i et lækkert legehus til børnene. Det står flot foran byggemarkedet, men du finder ud af, at legehuset leveres adskilt. Du skal med andre ord selv til at bygge et helt hus, og det har du ikke mod på. Hertil er kun at sige: Prøv det. Der er byggevejledning med til legehuset, alle søm, skruer, hængsler osv. er med i pakken, og hvis det går helt galt undervejs i byggeprojektet, henvender man sig naturligvis i byggemarkedet. Her har man nemlig rådgivere, der gerne ofrer nogle minutter på at svare på dine spørgsmål og guide dig videre i byggeriet. Opførelsen af legehuset bliver måske startskuddet til en stor karriere som gør-det-selvmand eller -kvinde. Undervejs i sådan et byggeri anskaffer man sig naturligvis det værktøj, der skal til, og når du nu er udstyret med akku bore/ skruemaskine, stiksav og en værktøjskasse med det almindeligt brugte håndværktøj, har du måske mod på mere! Her er der virkelig stor hjælp at hente i de vejledninger til diverse gør-det-selv-opgaver, man kan hente i byggemarkedet. Og husk endelig at spørge eksperterne i byggemarkedet. De ved hvilke materialer, der skal bruges til de enkelte projekter. Hvis du går i gang med at bygge et redskabsskur i haven, er det for eksempel vigtigt at huske at bruge søm og skruer, der er beregnet til udendørs brug. Der er ingen facitliste for, hvor meget værktøj man bør have som gør-det-selv-mand. Man anskaffer sig erfaringsmæssigt værktøj i takt med, at man får brug for det. Save, skruemaskiner, søm- og skrue-sortimenter osv., når man arbejder meget i træ, fliseskærer og fugegrej, når man kaster sig over flisearbejde, osv. Større maskiner - blandemaskiner, gulvslibere, pladevibratorer etc. - kan heldigvis lejes i mange byggemarkeder.

t r o t S Kræmmer Stort Hollandsk Bingo i teltet onsdag 2. juni kl. 16.30. Alle er velkommen

Marked

StudsgŒrd

l¿rdag den 5. og s¿ndag den 6. juni

Stor BYFEST

e

Gratis morgenkaffe begge dag

Lørdag Søndag

¥ Gratis ponyridning ¥ B¿rnekr¾mmere ¥ K¾ledyrsudstilling ¥ Ansigtsmaling ¥ Gratis hoppeborge ¥ Gratis hoppeborge r b¿rn ¥ Underholdning fo B¿rnekor ole sk ¥ StudsgŒrd Fri ole Sk e ¥ Den Rytmisk er StudsgŒrd underhold

Studsgård Klimalandsby Udstilling af milj¿materialer

Kulturisten arrangerer igen koncert ved Tjæreovnene i Skarrild – kom og oplev en aften med countrystemning og god musik!

TJÆREOVNSKONCERT MED TAMRA ROSANES Lørdag den 12. juni spiller Tamra Rosanes med band ved Tjæreovnene Vi tænder grillen kl. 17.00, hvor Longhorn & Buffaloes varmer op med ægte country- & western-musik. Kom tidligt og få en hyggelig dag i de naturskønne omgivelser ude ved Tjæreovnene! HUSK selv at medbringe havestole eller tæpper til at sidde på! Billetter kan købes i forsalg hos kasserer Søren Toksvig på tlf. 97 19 61 46 Pris: 195,- kr. for ikke medlemmer 145,- kr. for medlemmer Kulturisten Skarrild / Karstoft

TVIS-køkkenet er et af markedets mest populære ...

HERNING. TLF. 97 12 18 72

UGEPOSTEN Tlf. 97 19 10 07 - e-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Side 11


LÆS AVISEN PÅ NETTET ... Gå på internettet og læs avisen allerede fra tirsdag morgen kl. 9.00.

: m e k L d . n te nlem s o e p t l s a o k p l o a L ok l . w w w : s : i k v æ .dk A k b d . i d s l i k K a v e j a n a te nkib /Sp jald s k o e æ eksp p t b s e e o g a d p U b i e e V g d i u . v . w w w w w w

Lokalposten Falkevej 4 • 6920 Videbæk Tlf. 97 17 11 22 • Fax 97 17 31 11 E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Falkevej 4 • 6920 Videbæk Tlf. 97 17 11 22 • Fax 97 17 31 11 E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

UGEPOSTEN

Falkevej 4 . 6920 Videbæk Telefon 97 19 10 07 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk


Præstevænget 59 - Sagsnr. 400-0098 Pæn og velholdt etplansvilla med 56 m2 muret garage/værksted. Villaen er opført i 1977 i rødbrune sten med eternittag. Ejendommen fremtræder overalt i pæn stand. Beliggende på en 1046 m2 grund i et roligt udbygget område kun 200 meter fra Skjern Å og andre naturoplevelser. Terrasse og velplejet have mod sydvest. WC VÆRELSE

BAD

BRYGGERS

KØKKEN

ALRUM

KIBÆK - Pæn og velholdt villa i attraktivt område

VÆRELSE

OPHOLDSSTUE SOVEVÆR.

VÆRELSE

Klintebakken 67 - Sagsnr. 400-0028 Præsentabel og rummelig villa 2 plan + 35 m2 integreret dobbeltgarage. Villaen er opført i rødbrune mursten med cementtagsten og sprossevinduer. Tilbygget med 1. sal i 1993. Der er anvendt kvalitetsmaterialer overalt, og villaen fremtræder overalt i pæn og velholdt stand. Attraktivt beliggende på en stor grund, der støder op til lille skov. ALTAN STUE

UDESTUE

REDSK. RUM

GANG

KIBÆK - Præsentabel kvalitetsvilla i godt område

Klintebakken 20 - Sagsnr. 400-0135 Velindrettet etplansvilla med 26 m2 udestue, 23 m2 integreret carport/redskabsrum og 36 m2 dobbelt carport i træ. Villaen er opført i rødbrune sten med valmtag i teglsten. Delvis moderniseret med nyere badeværelse og trægulve m.v. og fremtræder overalt i meget velholdt stand. Attraktivt og børnevenligt beliggende med udestue og haveanlæg mod syd. Veludviklet stisystem til indkøb, skole m.v.

GARAGE

PEJSESTUE ALRUM

BAD

SAUNA

SDR. FELDING - Velindr. etplansvilla v/ Skjern Å

BAGGANG

ALRUM KØKKEN

PEJSESTUE

ALRUM

GANG

VÆR.

VÆRELSE

V.F.

CARPORT BRYG.

KØK.

VÆR. VÆRELSE

SOVEVÆR.

OPHOLDSSTUE BAD

SPA

VÆR.

HALL

ALTAN

VÆR.

BAD

1. SAL

Bolig: 139 m Bebygget: 139 m2 Grund: 1046 m2

Kontant: 1.045.000 Brutto: Udb.: 55.000 Netto:

6.694 5.844

SKARRILD - pæn etplansvilla nær Skjern Å Søndergaardparken 5 - Sagsnr. 4320641. Pæn og velholdt etplansvilla med muret garage. Opført i røde sten med eternittag og termovinduer. Fremtræder overalt pæn og velholdt. Attraktivt beliggende i området mellem Skjern Åkanal og Skjern Å. Pænt haveanlæg og terrasse mod sydvest. BRYGGERS ALRUM

BAD

VÆR.

KØKKEN ENTRÉ

Bolig: 162 m Bebygget: 211 m2 Grund: 1042 m2

Kontant: 1.540.000 Brutto: Udb.: 80.000 Netto:

Aavænget 15 - Sagsnr. 432-0651 Velholdt og rummelig villa i 2 plan + 23 m2 muret værksted + 20 m2 carport med redskabsrum. Villaen er opført i gule mursten med eternittag. Tilbygget med 1. sal i 1973. Villaen er løbende moderniseret og fremtræder overalt i pæn og velholdt stand. Centralt beliggende på en grund, der støder ned til Følpøt Bæk og grønt område. Dejlig træterrasse og meget flot haveanlæg mod sydvest.

VÆRELSE

Antal etager: 1 Værelser/stuer: 3/1 Byggeår: 1971

124 m2 124 m2 912 m2

785.000 Brutto: 40.000 Netto:

4.832 4.172

SDR. FELDING - Flot lystejendom med 2,5 ha Overtarpvej 3 - Sagsnr. 432-0675 Meget flot og velbeliggende lystejendom med stuehus i 2 plan + 25 m2 udestue + 216 m2 nybygget isoleret garage/værksted. Stuehuset er både ind- og udvendig smagfuldt renoveret. Fremstår nu i vandskuret murværk med rødt tegltag og PVCsprossevinduer. Udestue og parklignende have mod syd. GANG/DISP.

VÆR.

UDHUS

SOVEVÆR.

VÆR.

STUEPLAN BAD ALRUM KØKKEN

VÆRELSE

175 m2 105 m2 799 m2

Bolig: Bebygget: Grund:

STUE

STUE

TRAPPE TOILET GANG TIL HEMS VÆRELSE

Kontant: Udb.:

NY PRIS! KOM MED ET BUD

Vester Allé 8 - Sagsnr. 432-0543 Moderniseret ældre byvilla i 2 plan med 35 m2 carport med redskabsrum. Villaen er opført i pudset murværk med eternittag og nyere vinduer. Løbende moderniseret med nyere entré, nyere køkkeninventar og nyere badeværelse m.v. Der er for nylig pålagt nyt eternittag og villaen er netop malet udvendig. Centralt belig., stor grund, dejlig have.

OVERDÆKKET

SOVEVÆRELSE

OVERDÆKKET TERRASSE

BAD ENTRE ALRUM. KØK..

VÆR.

1. SAL

Kontant: Udb.:

KØKKEN

770.000 Brutto: 40.000 Netto:

4.954 4.293

SKARRILD - Ældre landbrugsejendom

Hovedgaden 41 - Sagsnr. 432-0676 Delvis moderniseret villa med 81 m2 underetage + havestue + garage/redskabsrum. Villaen er opført i solidt rødt murværk med skifereternittag. Centralt beliggende på en grund med en flot ældre have med store træer. Kun få hundrede meter fra Mølledammen og dens smukke omgivelser.

Sdr. Grenevej 2 - Sagsnr. 432-0623 Ældre ejendom med 227 m2 udbygninger. Opført i pudset/malet murværk med tegltag og delvis nye sprossevinduer. Stuehuset trænger til en gennemgribende renovering. Belig. i meget flot natur ved Døvling Bæk. Jordtilliggende 10,25 ha, hvoraf 6,9 ha mv-landbrug med tilskud, lille skov, eng og mose. Ejendommen byder på flotte naturoplevelser og alsidig jagt

HAVESTUE OVERDÆKKET

KØKKEN

HAVESTUE

VÆR.

SOVEVÆR.

BAGGANG

OPHOLDSSTUE

Antal etager: 2 Værelser/stuer: 5/1 Byggeår: 1914/2009

Kontant: 2.270.000 Brutto: Udb.: 115.000 Netto:

13.794 11.278

SDR. FELDING - Andelsbolig. Meget lav husleje

Bolig: Bebygget: Grund:

Kontant: Udb.:

ENTRE.

SOVEVÆRELSE

Antal etager: 1 Værelser/stuer: 2/1 Byggeår: 1985

Kontant andelsbevis: Boligydelse pr. måned

BAD

GANG

VÆRELSE

GANG

90 m2 90 m2 792 m2

FYRRUM

Antal etager: 2 Værelser/stuer: 2/1 Byggeår: 1954

675.000 Brutto: 35.000 Netto:

NEDSAT MED 350.000

STUE VASKERUM

BAD

Antal etager: 2 Værelser/stuer: 2/1 Byggeår: 1907/1980

Bolig: 88 m2 Bebygget: 88 m2 Grund: 102.503 m2

Kontant: 2.000.000 Brutto: Udb.: 100.000 Netto:

4.733 3.916

11.553 9.077

KØKKEN

STUE

KØKKEN

KONTOR

OPH. RUM

OPHOLDSSTUE

VÆRELSE

BAD BRYG. WC

VÆRELSE VÆRELSE

HALL STUEPLAN

KØKKEN GANG BAD

VÆR. VÆR.

GANG

VÆR.

VÆR. BAD-WC

REPOS

VÆR.

GANG GANG

REPOS

BAD BAD

VÆR. 1. SAL VÆR.

GANG

VINDWC FANG

Antal etager: 2 Værelser: 11 Byggeår: 1937/1980

Kontant: 4.000.000 Brutto: Udb.: 200.000 Netto:

Medlem af

VÆR.

OPHOLDSRUM

Bolig/erhv.: 548 m2 Bebygget: 350 m2 Grund: 215.763 m2

555.000 1.500

Bolig Butikken

VASKERUM

Hjøllundvej 27, Arnborg - Sagsnr. 400-0180: Stor spændende lystejendom med 21,6 ha flot natur ved Hjøllund Bæk. Spændende ældre landbrugsejendom med rummelig og præsentabel hovedbygning med i alt 548 m2 bolig/erhverv og 192 m2 udbygninger. Ejendommen er opført i 1937 og delvis ombygget/moderniseret siden 1980. Jordarealet er 21,6 ha direkte ved ejendommen og består udover bygningsparcellen af 6 ha brakareal, 2 ha skov, 6,5 ha natur og 6 ha fredet eng langs Hjøllund Bæk.

VÆRELSE

KØKKEN / ALRUM / STUE

90 m2 90 m2 m2

VIKTUAL.

KØKKEN

DISP.

ARNBORG - Spændende lystejendom med 21 ha ved Hjøllund Bæk

Præstevænget 20 - Sagsnr.: 432-0654. Pæn og velholdt andelsbolig med 20 m2 carport med redskabsrum. Huset er opført i rødbrune mursten med røde cementtagsten og delvis nye alu/trævinduer. Centralt beliggende nær indkøb m.v. Bemærk: Kontantprisen for andelsbeviset og tilbehør er 555.000 kr. og boligydelsen er 1.500 kr. inkl. fællesantenne og fællesudgifter.

BADEVÆR.

DISP.

BAD

STUEPLAN

Bolig: 236 m2 Bebygget: 145 m2 Grund: 25030 m2

VIKT.

VÆRELSE

BAD

ENTRE

OPHOLDSSTUE

Aaskov Ejendomscenter

DISPONIBELT RUM

VIKTU.

Antal etager: 2 Værelser/stuer: 3/1 Byggeår: 1955

Bolig: 89 m2 Bebygget: 89 m2 Grund: 1.123 m2

9.868 7.983

SKARRILD - Solidt lille byhus i midtbyen

BRYGGERS

Bolig: Bebygget: Grund:

VÆRK- DISPOSTED NIBELT

KÆLDERPLAN TEKN.

DISP.

BRYGGERS

VÆRELSE ENTR´E

BAD

GANG

TRAPPE OPGANG

VÆR.

SOVEVÆRELSE

OPHOLDSSTUE

Antal etager: 2 Værelser/stuer: 4/2 Byggeår: 1964/1973

Kontant: 1.480.000 Brutto: Udb.: 75.000 Netto:

11.923 10.196

KIBÆK - Moderniseret villa med kælder

VÆRKSTED

OPHOLDSSTUE VÆR.

GARAGE

Bolig: Bebygget: Grund:

Kontant: 1.980.000 Brutto: Udb.: 100.000 Netto:

TRÆTERRASSE ALTAN

Antal etager: 2 Værelser/stuer: 5/2 Byggeår: 1980/1993

Bolig: 223 m Bebygget: 139 m2 Grund: 1366 m2

9.492 8.231

KIBÆK - Spændende villa med central belig.

SPISESTUE

NEDSAT MED 90.000

Antal etager: 1 Værelser/stuer: 4/1 Byggeår: 1978/1983

STUEPLAN 2

BRYG

OVERDÆKKET

2

GANG

Antal etager: 1 Værelser/stuer: 4/1 Byggeår: 1977

2

VÆR.

28.113 22.212

Ebbe Georgi Andersen, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Jernbanegade 6 . 6933 Kibæk . Tlf. 97 19 25 00 Mail: boligbutikken@andersen.mail.dk Se fotos og salgsopstilling på: www.boligbutikken-kibaek.dk

Side 13


Dejligt hus i Kibæk - centralt beliggende i roligt kvarter - få minutter fra station og dagligvarer. Opført 2001 i røde sten - 126 kvm. + garage og carport - i alt 162 kvm boligareal. 600 kvm grund. Pris kontant kr. 1.375.000 (off. vurd. kr. 1.500.000). Se fotos og detaljer på www.vestervaenget.dk. Ring for en uforpligtende fremvisning på tlf. 46.

Del- og totalentreprise Intet errt for sto

Intet for smer åt ApS SKJERNVEJ 39 SKARRILD . 6933 KIBÆK

Murerarbejde udføres Trænger Deres badeværelse til at blive kvikket op?

Få tilbud eller overslag hos Murermester

Jens Peder Sørensen Hedebyvej 5 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 40 34 . 40 34 48 34 bedst efter kl. 16.00

Aaskov VVS Aut. vvs-installatør og tekniker

- alt inden for vvs • • • • • • •

Sdr. Felding 3-værelses lejlighed udlejes.

Østergade 4, 1. sal, Kibæk Ca. 100 m2, 3 stuer, 2 værelser samt mindre sydvendt terrasse. Klar til indflytning. Indskud: 14.000 kr. Tlf. 40 26 88 75 el. 35 13 31 08

Lejlighed i Fjelstervang

Bil 40 13 77 00

Alt i reparationer og nybyggeri. - Stort og småt, i by og på land.

Kibæk 3 værelses lejlighed i Kibæks centrum, udlejes hurtigst muligt. Ligger på 1. sal. Indskud 3 mdr.’s husleje. Tlf. 23 96 35 20

Vand, varme, sanitet Biobrændselsanlæg Solvarmeanlæg Jordvarmeanlæg Ventilation Vandværk/markvand Vandrensningsanlæg

Lejlighed på 98 m2 med 3 værelser i 2 plan. Udlejes pr. 1/8 2010 men kan overtages før. Pris pr. måned 3.500 kr. + forbrug. Henvendelse efter kl. 16 på tlf. 97 16 62 58

Nyere hus på 97 m med carport udlejes i Barde fra 1. juli. Mdl. husleje 4.400 kr. + forbrug. Ingen husdyr. Henvendelse tlf. 20 22 49 81

12 meter teleskoplift udlejes billigt Niels Mogensen Tlf. 40 54 85 05

gør, Alt hvad vi e ab skal sk r merværdi fo ! er nd vore ku

Tlf. 97 19 90 21 • 22 16 44 21 Kløvervænget 2A • Skarrild Tlf. 97 19 64 88

udføres til fordelagtige priser.

Tilsluttet

UGEPOSTEN TLF. 97 19 10 07

• Del- og totalenterpriser

Niels Mogensen Sandfeldparken 73 . 6933 Kibæk Tlf. 97 19 14 05 . Biltlf. 40 54 85 05 Fax 97 19 25 60

Side 14

i Sdr. Felding centrum. Ca. 80 m2. Tlf. 40 19 87 77

Ønsker du nyt køkken så

HERNING. TLF. 97 12 18 72

• VVS arbejde • Blikarbejde • Kedelanlæg • Oliefyrservice • Solvarmeanlæg • Nedsivningsanlæg • Kloakering

v. Torben Gram Aut. Kloakmester Aut.VVS-installatør & tekniker Sandfeldparken 40 6933 Kibæk Tlf. 97 19 27 77

Gratis - en måneds husleje ved indflytning senest 1. juli - ring og hør nærmere. Solbakken 4 st. th Dejlig stuelejlighed på 82 m2. 3 værelser. Nyistandsat med nyt bad. Mdl. leje kr. 3.950 + forbrug. Depositum: 3 mdr.’s leje. RING: 76 70 11 74 eller 61 39 18 76 for fremvisning

Flere og flere køber TVIS-køkken hos

HERNING. TLF. 97 12 18 72

Fåå øje på ordelene! fordelene! jde, rb rbejd edkeraa n s g f res. fø o riser ud r et godt rååd. p Tømrere tr n e totale lbud ell del- og t godt ti e få g Ring o noget. ter ikke Det kos

G Y B . R B.L.

ark • Danm Kibæk 9 10 60 3 3 9 6 • k 69 yvej 2 Fax.: 9 www.blr-byg.d Mølleb 9 00 • • 8 m 6 o 7 .c Tlf.: 20 byg@hotmail blr_ email:

ap HVIDEVARE

Dit lokale tømrer- og snedkerfirma i Karstoft tilbyder alt indenfor reparation, vedligeholdelse, landbrugsbyggeri og nybyggeri...

SERVICE Reparation af alle mærker: • El-komfurer • Opvaskemaskiner • Vaskemaskiner • Køleskabe • Frysere • Emhætter • Mikrobølgeovne Aut. Garantiservice på bl.a. Bauknecht, Whirlpool, Kenwood, Beko, Teba, Smeg, Euromatic, Philco, Moulinex, Indesit, Vestfrost, Haka, Elcold, Panasonic, Cylinda, Vølund, Asko, Hoover, Candy, Scholtes, Elco, Melissa, Wasco, Ardo, Matador, Gram

– Nu også aut. service for Gram

• Nyt og gammelt.

Byggefirmaet

Lejlighed til leje

2

v/ Danjel Arvid Eriksen Vardevej 160 - 7270 Stakroge

Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde

Henvendelse tlf. 97 14 98 90 eller 40 76 14 32

– Midt- og Vestjyllands største reservedelslager

96 94 60 70

AP HVIDEVARE SERVICE v/Erling Damm Stougårdsvej 1 6933 Kibæk www.apservice.dk

- få et uforbindende tilbud

Karstoft Tømrer- og Snedkerforretning v/ Leif Haubjerg Blåhøjvej 27 . 6933 Kibæk Tlf. 97 19 64 99

Alt i tømrer-, snedkersamt glarmesterarbejde udføres - Nybyggeri / tilbygning - Udskiftning af termoruder - Døre og vinduer efter mål - Køkkenmodernisering. - Alt i gulvbelægning - Alt i tagarbejde

Tømrerfirmaet

John Østergård Tlf. 40 57 18 96 . Fax 97 19 26 96 E-mail: kernehuse@post.tele.dk

ApS

Nøglefærdige parcelhuse

Aut. forhandler af EPDM gummidug - de flade tages problemløser med 15 års garanti.


Det bare gror og gror i haven

s

V

v e o n ld’ n eEntreprenør Firma ApS

• Anlæg af haver i samarbejde med havearkitekt • Vedligeholdelse af grønne områder v/ erhverv • Træfældning og beskæring. Hækklipning • Hjælp til rydning af haver. Træflisning • Belægningsarbejde. Kloakarbejde • Minigraver 70/100 cm bred og minilæsser Bo Vennevold · Rimmerhus 97 17 58 59 · 40 75 58 59 www.bovennevold.dk · mail@bovennevold.dk

Nej hvor det hele bare gror og gror i haven. Det giver masser af arbejde, men husk nu at havearbejde ikke er en sur pligt men en frivillig fornøjelse! Der skal vandes, ukrudtet skal bekæmpes, man skal være efter dræbersneglene. Jo, der er masser af arbejde i haven i juni, men lad nu være med at stresse. Fik du ikke slået græsplænen i dag, så når du det i morgen. Der skal bestemt være tid og rum til at bruge

haven til det, den er skabt til: Som stedet hvor man slapper af og nyder livet. Prøv at stå tidligt op en morgen i juni og oplev hvordan haven »vågner«. Fuglenes sang virker nærmest voldsom en tidlig sommermorgen, og når der er dug i græsset, solen endnu står lavt på himlen, og temperaturen kun er 7-8 grader, så virker haven endnu mere frisk og lækker. Men tilbage til arbejdet som

Tømrer- og snedkerarbejde af enhver art udføres - ring og få et uforpligtende tilbud. Kontakt Finn 55 34 14 08

René Lauritsen

a _ s

Tømrer & Snedkerfirma

Henning Jessen Aut. VVS-installatør Østerbro 15 . 6933 Kibæk E-mail: kibaek.vvs@gmail.com www.kibaekvvs.dk Mobil 40 76 76 00

Bjergevej 26 · 7280 Sdr. Felding Tlf. 55 34 14 08

www.renel.dk • finn@renel.dk

Alt malerarbejde udføres

Vand • Varme • Sanitet Gasinstallationer Forefaldende smedearbejde

hurtigt og til rimelig pris. Solsikkevej 13 . 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 82 21 - Bil. 40 27 63 57

06.00 Morgenhår 08.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - Nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Boogie Mix 16.05 Family Guy 16.30 Børne TV 18.00 Aftenshowet 18.30 TV Avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Hvad er det værd? 20.00 Kender du typen? 20.30 Kæft, trit og knus 21.00 TV Avisen 21.25 Penge 21.50 SportNyt 22.00 Mord på hjernen. Engelsk krimiserie 23.35 Onsdags Lotto 23.40 Boogie Mix DR2 15.15 Eftermiddagsprogrammer 17.30 Tony Blairs årti (1:2) 18.35 Århundredets krig 19.30 DR2 Udland 20.00 Smack the pony 20.30 The Others. Spa./amr. gyser-drama fra 2001 med Nicole Kidman 22.10 Danske vidundere 22.30 Deadline 23.00 Churchill og the Cabinet War Room 23.45 DR2 Udland 00.15 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne og Sporten 06.30 Go’morgen Danmark 11.00 Regionalprogrammer 12.00 Nyhedsblok 12.35 Eftermiddagsprogrammer 16.15 Amys ret. Amr. dramaserie 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.25 Go’aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 Han, hun og haven 20.35 Desperate Housewives. Amr. dramaserie 21.25 Dagens mand. Datingshow med Pelle Hvenegaard 22.00 Nyhedsblok 22.35 SportsNyhederne med VMholdet 22.50 Dags Dato 23.40 Criminal Intent. Amr. krimiserie 00.30 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 06.00 Morgenhår 08.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - Nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Boogie Mix 16.05 Family Guy 16.30 Børne TV 18.00 Aftenshowet 18.30 TV Avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Rabatten 20.00 Forsvundne Danskere Gorm sagen 20.30 TV Avisen med Sport og Vejret 21.00 Det Europæiske Melodi Grand Prix 2010, 2. semifinale 23.00 Höök. Sv. krimiserie 00.00 Boogie Mix DR2 15.15 Eftermiddagsprogrammer 17.30 Tony Blairs årti (2:2). Eng. dokumentaprogram 18.35 Århundredets krig 19.30 DR2 Udland 20.00 Debatten 20.50 Paradox (1:5) 21.45 Hurtig opklaring 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommere 23.40 AnneMad i Spanien 00.10 DR2 Udland 00.40 Det er hårdt at være rockmusiker TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne og Sporten 06.30 Go’morgen Danmark 11.00 Regionalprogrammer 12.00 Nyhedsblok 12.35 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Amys ret. Amr. dramaserie 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.25 Go’aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 Fodbold: Danmark - Senegal 21.10 Fodbold: Danmark - Senegal 22.15 Nyhededsblok 22.50 Hele Danmarks hjemmebane - efter kampen 23.10 Uffe Holm - Flashback. Comedyshow 00.10 Zoolander 01.45 Natfjernsyn

parabolanlæg tv • radio salg og service - vi klarer det hele...

prebens radio & tv v/ preben majbohm jensen åkjærsvej 8, troldhede, 6920 videbæk

telefon 97 19 44 46 åbningstider: mandag-torsdag ....kl. 13.00-17.30 fredag......................kl. 13.00-19.00 lørdag......................kl. 9.00-12.00

RMK Teknik PROFESSIONEL LYD

Åbent mandagfredag kl. 13.00 til 17.30

LUKKET fredag den 28. maj (kursus)

UGENS TV ONSDAG DR1

man ofte er nødt til at vande. Ikke mindst planter i krukker. Husk at rigtig meget af vandet fordamper, inden planterne når at »komme til vandingstruget«. Det er derfor bedst at vande udendørs om aftenen, når fordampningen er mindst.

v/ Robert Klokmose Vorgodvej 3 · Barde · 6920 Videbæk www rmkteknik dk Tlf. 97 17 51 44 · 40 17 51 44 · www.rmkteknik.dk

Hugo Pedersen

Telefon 97 19 12 30

ikke mindst drejer sig om at holde ukrudtet fra livet. I køkkenhaven og i blomsterbedene kræves der en vis arbejdsindsats, men det ukrudt, der bare ikke kan lade være med at spire op mellem havens og fortovets fliser, kan man altså godt tillade sig at fjerne ad kemisk vej. Et middel som Roundup, der har været brugt i mange år, er bare effektivt til udryddelse af ukrudt. Det varer ikke længe, før man for alvor begynder at få udbytte at køkkenhaven. Hardcore havefolket kan jo servere kartofler af egen avl til Grundlovsdag, men de fleste må vente. Man kan så glæde sig over blomsterpragten, og hvis du ikke lige har haft held med dine hjemmedyrkede sommerblomster, er der heldigvis masser af småplanter i plantecentret lige til at plante ud i krukker og kasser. Det er spændende at kombinere sommerblomsterne, så farverne matcher. Det er i allerhøjeste grad væksttid, og det betyder, at

26. maj- 1. juni 2010 FREDAG DR1 06.00 Morgenhår 08.30 Formiddagsprogramer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Boogie 17.00 Børne TV 18.00 Aftenshowet 18.30 TV Avisen med Sport og vejret 19.00 Disney Sjov - En hel times nye og gamle Disneytegnefilm 20.00 Kim Larsen - Live in Concert 21.00 TV Avisen 21.30 Enough. Amr. thriller 23.20 U2 360o Live From the Rose Bowl 00.20 The Front Line 01.50 Boogie DR2 15.15 Eftermiddagsprogrammer 17.30 Hullet i jerntæppet 18.20 Verdens kultuskatte 18.35 Århundrets krig. Tysk dokumenteraserie 19.30 DR2 Udland 20.00 Brotherhood 20.55 Sange der ændrede verden 21.00 Smack the Pony 21.25 Pirat TV på DR2 21.45 Omars Ark 22.00 Højt Spin 22.30 Deadline 23.00 Assasination Tango 01.00 DR2 Udland TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne og Sporten 06.30 Go’morgen Danmark 11.00 Regionalprogrammer 12.00 Nyhedsblok 12.35 Eftermiddagsprogrammer 16.15 Amys ret. Amr. dramaserie 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.25 Go’aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 AllStars 21.10 Weekendvejret 21.20 AllStars - afgørelsen 21.40 Double Jeopardy. Amr. thriller fra 1999 23.25 Basic Instinct 2. Amr. thriller fra 2006 01.20 White Collar. Amr. krimiserie 02.05 Den 13. kriger 03.50 Natfjernsyn

LØRDAG DR1 07.00 Morgenhår 11.00 Tidens tegn - TV på tegnsprog 12.00 DR Update - Nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 14.30 Hercule Poirot: Døden i skyerne. Krimiserie 16.10 Cirkusrevyen 2007 17.10 Før søndagen 17.20 Held og Lotto 17.30 Linus i Svinget 18.00 De store katte 18.30 Nyhedsblok 18.55 SportNyt 19.05 Pingvinerne fra Madagascar 19.30 På optagelse med Livets Planet 20.00 aHA Grand Prix 21.00 Det Europæiske Melodi Grand Prix 2010, finale 00.15 Manden der glemte sine hustruer DR2 14.15 Eftermiddagsprogram. 14.45 Nyheder fra Grønland 15.15 Livet i et minefelt 16.10 Dokumania 17.30 AnneMad i Spanien 18.00 Bonderøven retro 18.30 Jorden set fra oven 19.20 Store danskere - Erik Scavenius 20.00 DR2 Tema: Robotter 22.30 Deadline 22.55 Debatten 23.50 I seng med DR2 - Fræk med fingeren 00.00 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 11.00 Go’ weekend Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.20 Tæt på Sveriges kongefamilie 16.10 Snyd! 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale Nyheder 18.20 Vejret 18.25 Dyrevenner Down Under 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Gamle mænd i nye biler. Dansk actionkomedie med bl.a. Kim Bodnia oh Iben Hjejle 22.30 Terminator 2: Dommedag. Amr. actionfilm med Arnold Schwarzenegger 00.45 Natfjernsyn

SØNDAG DR1 07.00 Morgenhår 11.00 Hammerslag i Thailand 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.05 Hercule Poirot: Døden på Nilen. Eng. krimi 16.45 Robin Hood 17.30 Børne TV 18.00 Et rigtigt cirkus liv 18.30 Nyhedsbok 19.00 Ekspedition Ny Guinea 19.55 På vej til VM - Cape Town 20.00 Camilla Läckbergs Isprinsessen 21.00 21 Søndag 21.40 SportNyt 21.50 Taggert. Engle og syndere 23.00 Verdens værste naturkatastrofer 23.45 På farten i Indien 00.10 Slægtens spor DR2 14.05 Rumhackerne 15.00 DR2 Klassisk 16.00 Ulzanas sidste kamp 17.40 Verdens kulturskatte 17.55 Håndboldsøndag 20.00 Bonderøven retro 20.30 AnneMad i Spanien. ”Delikatesser” 21.00 Apokalypse - Løkken strammes 21.50 Store danskere 22.30 Deadline 23.00 Deadline 2. sektion 23.30 Gal eller genial 23.45 Koks i køkkenet 00.00 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 11.00 Go’ weekend Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.30 De fede trin? 16.20 Helvedes køkken 17.05 Venner. Amr. komedieserie. 2 afsnit 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Vejret 18.25 Han, hun og haven. Boligprogram 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 White Collar. Amr. krimiserie 20.50 Vejret 21.00 27 Bryllupper 22.50 Jonatan Spangs Familie 00.40 Hvor fanden er Herning 01.10 Natfjernsyn

MANDAG DR1 06.00 Morgenhår 08.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.30 Børne TV 18.00 Når elefantpasserne møder deres overmænd 18.30 TV Avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med vejret 19.30 Søren Ryge direkte 20.00 Livets planet 20.50 Bagom Livets planet 21.00 TV Avisen med Horisont 21.50 SportNyt 22.00 Inspector Morse: Et kors for Morse 23.40 OBS 23.45 Vejrets magt 00.15 Boogie Mix DR2 15.15 Molekyler i snor 15.45 Dage i haven 16.15 Nash Bridges. Amr. krimiserie 17.00 Deadline 17.30 Columbo: Mord efter bogen 18.40 Århundreders krig 19.30 DR2 udland 20.00 DR2 Premiere 20.30 Sex, magt og intriger. Irsk/ amr./can. dramaserie fra 2007 22.30 Deadline 23.00 De omvendte 23.30 DR2 Udland 00.00 Nash Bridges 00.45 Deadline 2. sektion TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne og Sporten 06.30 Go’morgen Danmark 11.00 Regionalprogrammer 12.00 Nyhedsblok 12.35 Eftermiddagsprogrammer 16.15 Amys ret. Amr. dramaserie 17.05 Venner. Amr. komedieserie. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.25 Go’aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 De fede trin 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhedsblok 22.35 SportsNyhederne 22.50 Criminal Intent: London. Amr. krimiserie 23.40 Criminal Intent. Amr. krimiserie 00.25 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 06.00 Morgenhår 08.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - Nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Boogie Mix 16.05 Family Guy 16.30 Børne TV 18.00 Når gorillaen er en chimpanse 18.30 TV Avisen med Sport 19.00 Aftenshowet med Vejret 19.30 Ha’ det godt Special 20.00 Hammerslag i Midtjylland 20.30 Spise med Price - De Indre Værdier 21.00 TV Avisen med Kontant 21.50 SportNyt 22.00 Talismanen 22.45 Kodenavn Hunter II 23.45 Dødens detektiver 00.00 Boogie Mix DR2 15.15 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Deadline 17.30 Columbo 18.40 Århundredets krig 19.30 DR2 Udland 20.00 Gal eller genial 20.15 Koks i køkkenet 20.30 Dokumania: Uskyldig eller sexgal satanist? 21.00 Dokumania: Anklaget for mord 22.30 Deadline 23.00 Tankograd 23.45 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne og Sporten 06.30 Go’morgen Danmark 11.00 Regionalprogrammer 12.00 Nyhedsblok 12.30 Eftermiddagsprogrammer 16.15 Amys ret. Amr. dramaserie 17.05 Venner. Amr. komedieserie. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.25 Go’aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 For børnenes skyld 20.50 Praxis 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhedsblok 22.35 SportsNyhederne 22.50 Porno 2.0 23.45 Brian Mørk Show 2 00.15 Criminal Intent. Amr. krimiserie 01.05 Natfjernsyn

Side 15


T S E F S G N g I a d r N ø l B Å edagr f g a d Tors

Slagterens lagterens agterens hjemmelavedee

Hvidløgsgriller Pakke med 5 stk. (ca. 500 g)

25

00 Venøbøffer Venøb Gode til gril grillen Pakke med ca. 300 g

KÆMPE

KUN

VINRESTMARKED

29

95

F.eks. Santiago

KG-PRIS 99,94

NU KUN

Merlot, Cabernet Sauvignon eller Blanco Chile

49

95

Normalpris 99,95 3 liter i box

2X1 LITER

20

00

African Lion Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinotage Sydafrika Normalpris 89,95 3 liter i box

Rynkeby

NU KUN

Rød blandet saft

49

95

10 POSER

Alm. eller light Pr. liter 18,95

40

00

SUPERPRIS Rocky Ridge Shiraz, Cabernet Sauvignon Australien Normalpris 99,95 3 liter i box

NU KUN

49

95

Katjes slikposer F.eks. tappsy, chilifisk, blød frugtmix og bøller mini-mix 130-150 g pr. pose

Harmonie

økologisk mælk 3 LITER

Let-, mini- eller skummetmælk

10

00

SPAR – der hvor du kan Sandfeldparken 16, Kibæk, Tlf. 97 19 10 33

Åbningstider: Mandag-fredag 8.00-20.00 - Lørdag-søndag 8.00-17.00

Tilbuddene er gældende fra onsdag den 26.05 til lørdag den 29.05 2010 eller så s længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejll

KUN

Ugeposten Kibæk UGE 21, 10  

Læs den lokale avis.

Ugeposten Kibæk UGE 21, 10  

Læs den lokale avis.