Page 4

Politireformen Hasse Rahbek Jensen Brogade 4 6933 Kibæk og Poul Bech Møllegården 71 6933 Kibæk Endelig en politiker, oven i købet en justitsminister, der har indset det, som vi almindelige borgere har vidst længe. Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler til Avisen Danmark: »Vi står nu et sted, hvor vi får behov for igen at have et mere lokalt orienteret politi. Det er vigtigt for mig, at folk kan føle sig trygge i hele Danmark. At man føler, at politiet er tæt på en, selv om man ikke bor et sted, hvor kuglerne flyver om ørerne på en«. Baggrunden for hans udtalelser er politireformen, der i 2007 gjorde 54 politikredse til 12, man lukkede små politistationer og skar kraftigt ned i antallet af landbetjente. Justitsministeren udtaler endvidere: »Det er fuldstændig den samme diskussion, som vi har om kommunalreformen,

Foråret spirer i Kibæk (Foto: John Christensen)

Vigtigt at unge træffer rigtige valg Karl Højhus Jeppesen, Elme Allé 3C, Kibæk: Unge i niende og tiende klasse skal vælge ungdomsuddannelse. Valget er ikke det nemmeste at træffe. Der er nogle døre, som åbner, og andre døre, som lukker. Nye og spændende oplevelser venter, for det er nu, at de trygge rammer i folkeskolen skal opgives. Skal man springe ud i en ny uddannelse med mange helt nye mennesker - ja måske et andet og fremmed sted i landet, eller skal man følge klassekammeraterne? Flere og flere unge vælger at gå gymnasievejen, har der været en tendens til i de senere år, og kun cirka hver femte vælger en erhvervsuddannelse. Inden for erhvervsfagene er der spændende jobmuligheder, så det er en skam og synd, at der ikke er flere unge, som vælger en faglig erhvervsuddannelse. I snakken om vidensamfundet bliver vigtigheden af erhvervsuddannelserne glemt. Produktion og viden hænger uløseligt sammen, ved vi. Det er afgørende, at vi også har en effektiv produktion, hvis vi skal holde den industrielle udvikling hjemme i Danmark. Her er dygtige faglærte nøglen, idet ingeniørens og fag-

Side 4

hvor borgerne i de mindre samfund føler sig forladt. Det er vi nødt til at forholde os til. Vi er jo en regering for hele landet, og vi har politi for hele landet«. Ministeren mener, at der er momentum i politiet i øjeblikket, som man kan udnytte. Han peger på, at flygtningestrømmen, bandekrigen og terrortruslen er stilnet af. Endvidere er politistyrken øget med 600 ekstra rekrutter på politiskolen, hvoraf de første så småt er på vej ud i politikredsene. Så nu lysner det forude. I Kibæk mistede vi vores landbetjent i 2013, og vi fik dengang det løfte af politidirektør Jens Kaasgaard, at vi ville blive betjent fra lokalpolitiet i Brande. Men hvad skete, - samme lokalpoliti blev nedlagt, så alt blev centraliseret. Vi må derfor bakke op om justitsministerens udtalelser, så de bliver omsat til handling, der kan skabe tryghed i lokalområderne. Her er en vigtig opgave for såvel borgerne som for Kibæk Lokalråd.

lærte medarbejderes arbejde hænger sammen. Den danske velstand bygger på en lang og stolt tradition inden for håndværk og produktion. Store og kendte danske virksomheder som Danfoss, Vestas og Grundfos er alle startet på et værksted, hvor faglærte har brugt deres kompetencer til at udvikle nye og smartere produkter, som siden er blevet eksporteret til hele verden. Det er én af årsagerne til, at vi har råd til så megen velfærd i vores samfund. I Danmark har vi dygtige faglærte, som tænker selvstændigt og agerer på egen hånd, stiller spørgsmål, er konstruktive samt meget kvalitetsbevidste. Det er kvaliteter, som vi skal dyrke meget mere. Vi må ikke glemme, at der er en dag efter skolen, hvor de unge får brug for den bedst mulige faglige ballast. Mange faglærte bliver fremtidens iværksættere eller læser videre til ingeniører, arkitekter og lignende. Der er på nuværende tidspunkt hårdt brug for unge inden for industrien, byggeriet samt mange andre erhvervsfaglige områder. Det er derfor vigtigt, at de unge træffer rigtige valg, når de vælger deres fremtidige uddannelse.

Ugeposten Kibæk UGE 7, 2018  
Ugeposten Kibæk UGE 7, 2018