Page 1

UGEPOSTEN

BEKENDTGØRELSER - SIDE 5 HUS & HAVE • SIDE 7

- din lokale avis

UGE 7 • TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR 2018 • 80. ÅRGANG

Træpiller Svenske 1.549 kr. pr. palle med 52 ps. à 16 kg 8 mm Svenske Sødra 1.749 kr. pr. palle à 900 kg 6/8 mm

Nygård Træpiller tlf. 52 43 12 81 / 20 40 50 32 Vardevej 159 . 7280 Sdr. Felding . www.nygaard-is.dk

Angst depressioner stress vægtproblemer social fobi Skræk for tandlæger edderkopper og mange andre psykologiske »knuder« som f.eks. misbrug og dårlige vaner

Missionshuset i Kibæk frisket op Som opfølgning på den store renovering af Kibæk Missionshus for et par år siden har ’Upstairs’ nu fået kvikket deres lokaler vældigt op, og gangen med trappe har fået en overhaling, så den matcher farverne i salen. Mange flittige mennesker har hjulpet til, men missionshuset har ikke været lukket, mens ar-

bejdet stod på. Tværtimod har der været et mylder af mennesker i sidste uge. Til eftermiddagsmøde var 40 mødt op til en spændende fortælling af Frede Agger. Klubberne rumsterede tirsdag, og onsdag spiste over 65 sig mætte i mad fra Krydsfeltet, hvorefter de lyttede til Brian Madsens gode idéer.

bent@boelsgaard.dk | Tlf.: 40 30 17 11

CUT & GO HERREKLIP

KUN

100,00

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-20.00 - Lørdag kl. 9.00-14.00 Jernbanegade 6 • 6933 Kibæk • Tlf. 28 55 37 55

TRÆPILLER 6 eller 8 mm HP-kvalitet - 896 kg . . . . . 1699 kr. pr. palle Strøelse spånballer - 23 kg . . . . . . . . . 49,95 kr. pr. balle

Hypnoterapeut og mentaltræner

www.hypnosebrande.dk

Herrefrisør

Vi læsser ved afhentning. Ønskes levering - ring og få et godt tilbud. Åben for afhentning: Mandag-onsdag-fredag . . . . . . . . . . . . kl. 15.00-17.30 Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00-12.00 eller efter aftale

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres

Alt i energirenovering Papiruldisolering af vægge og lofter Døre, vinduer og glasudskiftning Alt i tagudskiftning/tagpap

Egerisvej 7, 6920 Videbæk Tlf. 41 82 80 21 · www.skovlyst-traepiller.dk

Tømrerfirmaet

John Østergård

ApS

Nøglefærdige parcelhuse

kernehuse@post.tele.dk Tlf. 40 57 18 96 www.kernehuse.dk Godt håndværk - er mesterværk! Peder Vestergaard i gang med montering af brandslukker.

Kibæk-Aaskov VVS ApS Fodfocus - K VA L I T E T T I L T I D E N . . .

Alle former for VVS-arbejde ... • Vand, varme og sanitet • Stokeranlæg, pillefyr og biobrændsel • Ventilation • Solvarme • Energirådgivning • Projektering • Jordvarme • Blikkenslagerarbejde Kibæk afd. v/ Henning Jessen Aut. VVS-installatør Østerbro 15 . 6933 Kibæk Tlf. 97 19 12 30 Mobil 40 76 76 00 E-mail: kibaek.vvs@gmail.com

Sandfeldparken 40 6933 Kibæk

v. Eva Gram

R.A.B. zoneterapeut og lægeexam. fodplejer

Tlf. 29 40 90 49

Din lokale smed og vvs-installatør Jane Vagtborg Sdr. Felding afd. v/ Danjel Arvid Eriksen Aut. VVS-installatør Vardevej 160 . 7270 Stakroge Tlf. 97 19 90 21 Mobil 22 16 44 21 E-mail: info@aaskovvvs.dk

www.aaskovvvs.dk

Klinisk tandtekniker Nygade 6 . Kibæk Konsultation: Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.30-13.00.

Tlf. 97 19 13 93

Udfører alle opgaver for • Private • Erhverv • Landbrug

Stakroge Smede & Maskinforretning ApS Stakroge Smede & Maskinforretning ApS • Borgergade 49 B • Stakroge • 75 34 70 12 Troldebutikken • Sdr. Feldingvej 23 A • Videbæk • 97 19 40 83 Karstoft Smede & Maskinforretning • 97 19 63 93

www.stakrogesmede.dk


Karstoft Mejeri som det ser ud i dag. (Foto: Erik Poulsen)

Karstoft Mejeri skal være for alle Den 105 år gamle mejeri-bygning er overtaget af en lokal arbejdsgruppe Som mange andre landsbyer fik Karstoft i 1913 sit eget andelsmejeri. Det ligger midt i byen, men har siden mejeridriftens ophør spillet en mere anonym rolle i lokalsamfundet. - Det var efter kirken i sin tid den vigtigste bygning i landsbyen, da den blev opført og fik mælk fra 52 leverandører med i alt 400 køer. Min egen far var også leverandør til mejeriet, der lukkede i begyndelsen af 1980’erne. Sådan gik det jo med mange af de små mejerier, og i dag er kun fire mælkeproducenter på egnen, som så til gengæld har samlet cirka 1300 køer, fortæller Valther Vestergaard. Han er medlem af en lokal arbejdsgruppe, der har sat sig for, at mejeriet igen skal være et levende samlingssted for hele Karstoft. Annalise og Niels Høj, Bjarne Møller og Flemming Thomsen er også med i arbejdet med at udvikle fremtiden for den historiske bygning. Overtager bygninger 1. maj Efter lukningen af mejeriet blev den høje og markante mejeriskorsten væltet, og mejeribygningen blev indrettet som Side 2

Valther Vestergaard har sammen med en lokal arbejdsgruppe sat sig for at give landsbyens mejeri et nyt liv.

busgarage, før den nuværende ejer overtog både mejeri og bestyrerbolig. Han har drevet en blandet landhandel fra mejeriet, indtil han for nylig valgte at sætte det hele til salg. - Vi var så en lille arbejdsgruppe, der satte os sammen for at sikre, at mejeriet bliver på lokale hænder. Vi overtager bygningerne den 1. maj, men har allerede fjernet nogle træer og buske foran selve mejeriet. Samtidigt arbejder vi i øjeblikket på at finde rigtige model for blandt andet finansieringen. Det kommer lidt an på, hvad vi kan få af midler fra for

eksempel fonde, eller om vi skal bede borgerne om at købe anparter og yde donationer. Det har vi ikke helt lagt os fast på endnu, siger Valther Vestergaard. I forbindelse med de indledende sonderinger har der for nylig været holdt et borgermøde, hvor et halvt hundrede deltagere blev orienteret om initiativet og inviteret til at komme med gode ideer til anvendelsen af mejeriet. Jord ned til åen - Det skal være til et fælles formål, og det må ikke konkurre-

re med vores Samlingshus. Brainstormen på borgermødet gav mange gode forslag til, hvad man kunne bruge bygningerne til. Blandt andet at vi skal udnytte, at der følger 4700 kvadratmeter jord med ned mod Karstoft Å, hvor borgerforeningen i forvejen har et areal til krolf, petanque og sankthansfest. Med Karstoft Ås forbindelse til Skjern Å er faciliteter i forbindelse med kanosejlads og lystfiskeri selvfølgelig noget, der kan bruges til at binde mejeriet sammen med naturen, siger Valther Vestergaard. Fra borgermødet har arbejdsgruppen fået en stak gule sedler med ideer. På dem står der blandt andet naturlegeplads, shelters, et fælles sted for de unge, mikro-bryggeri, genbrugsbutik og udstillingslokaler. Selve bygningen trænger ifølge tilstandsrapporten til at få tilset taget. - Det er et gammelt skiftertag, så det kan holde 100 år mere, men det er utæt nogle steder. Der er også brug for nye tagrender og skotrender. Vi skal dog ikke forhaste os, før vi ved, hvad vi vil med mejeriet, siger Valther Vestergaard. /ep

Få år efter etableringen lå mejeriet stadig ret åbent i landskabet. Billedet er fra cirka 1920. (Foto: Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv)

I 1972, hvor mejeriet fortsat tog imod mælk fra de lokale landbrug, havde bevoksningen omkring bygningen lukket mejeriet inde som en integreret del af landsbyen. (Foto: Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv)


Alle mand i trøjen i Karstoft Der er lagt op til et godt grin, når der i næste uge opføres dilettant i Karstoft Samlingshus. »Alle mand i trøjen« er et lystspil af Carl Langballe i tre akter, hvor den knaldhårde chef, grosserer Hjort, indkaldes til

efterårsmanøvre som menig nr. 87. Hans kontorbud indkaldes som underkorporal og hans fuldmægtig som premierløjtnant. Nu påtager de to sidstnævnte sig at opdrage chefen lidt og give ham til-

bage af hans egen ’medicin’. En stor og dejlig rolle er der også til stuepigen, som spiller på duer og i øvrigt slår om sig med fremmedord. Medvirkende i stykket er Marco van der Leden, Tommy

Poulsen, Flemming Jakobsen, Brian Hansen, Gitte Mortensen, Pia Haahr og debutant Dorte Lund Larsen. Gitte Nielsen er instruktør og Charlotte Kjær sufflør. /Annonceomtale

Specialist i fast ejendom

Paul Johansen (jur.rådg.) Bredgade 20

6920 Videbæk

Tlf. 97 17 22 44

www.paulex.dk

BESKÆFTIGELSE TØMRERSVEND SØGES TIL HURTIG TILTRÆDELSE

Gang i løjerne. På skrivebordet ligger Tommy Poulsen, mens Brian Hansen og Dorte Lund Larsen ser til.

Vi forventer at du • har en bred erfaring i faget • kan arbejde selvstændigt og i team • har sans for deltaljer og et godt overblik Vi tilbyder • alsidige opgaver • varigt arbejde for den rette • mulighed for firmabil til og fra job • løn efter kvalifikationer

Onsdag den 14. februar 14.00 Danske Seniorer, Sdr. Felding. Bankospil på Engholm Centret. 19.30 Arnborg Forsamlingshus. Bankospil. Lørdag den 17. februar 12.00 Kibæk IF. Legeland i Kibæk Krydsfelt. 13.00 Karstoft IF. Træningsopstart. 18.30 Kibæk IF. MGP-aften i Kibæk Krydsfelt.

Dorte Lund Larsen til venstre og Gitte Mortensen til højre i fuld gang med prøverne.

UGEPOSTENS postkasse i Kibæk Vester Allé 5B kan benyttes og tømmes alle hverdage.

UGEPOSTEN

Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Tlf. 97 19 10 07 Fax 97 17 31 11 Mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Mandag den 19. februar 14.00 Assing-Kibæk Pensionistforening. Fællessang på Sandfeldgården. 19.00 Sønder Felding Lystfiskerforening. Generalforsamling i biblioteket på Sdr. Felding Skole. 19.30 Røde Kors, Aaskov. Generalforsamling i Alhuset. Tirsdag den 20. februar 10.00 Danske Seniorer, Stakroge. Generalforsamling i Stakroge Beboer- og Kulturhus. 19.00 Kibæk Cykelmotion. Generalforsamling i Alhuset. 19.00 Skarrild/Karstoft Venstrevælgerforening. Generalforsamling i Skarrild/Karstoft Kulturcenter. Onsdag den 21. februar 14.00 Sdr. Felding Efterløn- og Pensionistforening. Film i Dagmar Bio. 19.00 Støtteforeningen for Kibæk Mølle. Generalforsamling på Kibæk Mølle. 19.30 Kølkær/Fasterholt SGI, hoved-afdeling. Generalforsamling i Kølkær Idræts- og Kulturcenter.

Arrangementer, der averteres i Ugeposten, optages automatisk i kalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden mandag kl. 10.00. Dato, klokkeslæt og sted for arrangementet skal fremgå af annoncen. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Kalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige

UDEBLIVER

AVISEN? Modtager du ikke avisen senest onsdag kl. 18.00, hører vi meget gerne fra dig på: post@vbbt.dk eller tlf. 97 17 11 22 Samdi og Budnet omdeler Ugeposten. I byområder omdeles avisen med bude sammen med øvrige aviser og reklamer. På landet leveres avisen ved vejen i blå plast.

institutioner. Forbehold for trykfejl og mangler.

Side 3


Politireformen Hasse Rahbek Jensen Brogade 4 6933 Kibæk og Poul Bech Møllegården 71 6933 Kibæk Endelig en politiker, oven i købet en justitsminister, der har indset det, som vi almindelige borgere har vidst længe. Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler til Avisen Danmark: »Vi står nu et sted, hvor vi får behov for igen at have et mere lokalt orienteret politi. Det er vigtigt for mig, at folk kan føle sig trygge i hele Danmark. At man føler, at politiet er tæt på en, selv om man ikke bor et sted, hvor kuglerne flyver om ørerne på en«. Baggrunden for hans udtalelser er politireformen, der i 2007 gjorde 54 politikredse til 12, man lukkede små politistationer og skar kraftigt ned i antallet af landbetjente. Justitsministeren udtaler endvidere: »Det er fuldstændig den samme diskussion, som vi har om kommunalreformen,

Foråret spirer i Kibæk (Foto: John Christensen)

Vigtigt at unge træffer rigtige valg Karl Højhus Jeppesen, Elme Allé 3C, Kibæk: Unge i niende og tiende klasse skal vælge ungdomsuddannelse. Valget er ikke det nemmeste at træffe. Der er nogle døre, som åbner, og andre døre, som lukker. Nye og spændende oplevelser venter, for det er nu, at de trygge rammer i folkeskolen skal opgives. Skal man springe ud i en ny uddannelse med mange helt nye mennesker - ja måske et andet og fremmed sted i landet, eller skal man følge klassekammeraterne? Flere og flere unge vælger at gå gymnasievejen, har der været en tendens til i de senere år, og kun cirka hver femte vælger en erhvervsuddannelse. Inden for erhvervsfagene er der spændende jobmuligheder, så det er en skam og synd, at der ikke er flere unge, som vælger en faglig erhvervsuddannelse. I snakken om vidensamfundet bliver vigtigheden af erhvervsuddannelserne glemt. Produktion og viden hænger uløseligt sammen, ved vi. Det er afgørende, at vi også har en effektiv produktion, hvis vi skal holde den industrielle udvikling hjemme i Danmark. Her er dygtige faglærte nøglen, idet ingeniørens og fag-

Side 4

hvor borgerne i de mindre samfund føler sig forladt. Det er vi nødt til at forholde os til. Vi er jo en regering for hele landet, og vi har politi for hele landet«. Ministeren mener, at der er momentum i politiet i øjeblikket, som man kan udnytte. Han peger på, at flygtningestrømmen, bandekrigen og terrortruslen er stilnet af. Endvidere er politistyrken øget med 600 ekstra rekrutter på politiskolen, hvoraf de første så småt er på vej ud i politikredsene. Så nu lysner det forude. I Kibæk mistede vi vores landbetjent i 2013, og vi fik dengang det løfte af politidirektør Jens Kaasgaard, at vi ville blive betjent fra lokalpolitiet i Brande. Men hvad skete, - samme lokalpoliti blev nedlagt, så alt blev centraliseret. Vi må derfor bakke op om justitsministerens udtalelser, så de bliver omsat til handling, der kan skabe tryghed i lokalområderne. Her er en vigtig opgave for såvel borgerne som for Kibæk Lokalråd.

lærte medarbejderes arbejde hænger sammen. Den danske velstand bygger på en lang og stolt tradition inden for håndværk og produktion. Store og kendte danske virksomheder som Danfoss, Vestas og Grundfos er alle startet på et værksted, hvor faglærte har brugt deres kompetencer til at udvikle nye og smartere produkter, som siden er blevet eksporteret til hele verden. Det er én af årsagerne til, at vi har råd til så megen velfærd i vores samfund. I Danmark har vi dygtige faglærte, som tænker selvstændigt og agerer på egen hånd, stiller spørgsmål, er konstruktive samt meget kvalitetsbevidste. Det er kvaliteter, som vi skal dyrke meget mere. Vi må ikke glemme, at der er en dag efter skolen, hvor de unge får brug for den bedst mulige faglige ballast. Mange faglærte bliver fremtidens iværksættere eller læser videre til ingeniører, arkitekter og lignende. Der er på nuværende tidspunkt hårdt brug for unge inden for industrien, byggeriet samt mange andre erhvervsfaglige områder. Det er derfor vigtigt, at de unge træffer rigtige valg, når de vælger deres fremtidige uddannelse.


Gudstjeneste

Kibæk Missionshus

Onsdag den 14. februar Lind Plejecenter kl. 14.30.

Onsdag den 21. februar kl. 19.00. Filmaften. Vi ser filmen »Tro som kartofler« om farmeren Angus Buchan, som gennem tragiske oplevelser finder livets sande mening.

Søndag den 18. februar Assing Kirke kl. 9.30. Ilderhede Kirke kl. 11.00. Sdr. Felding Kirke kl. 11.00. Rind Kirke kl. 10.30. Kølkær Kirke kl. 10.30. Snejbjerg Kirke kl. 9.00. Haunstrup Kirke kl. 9.00. Fjelstervang Kirke kl. 10.30.

Sdr. Felding Missionshus Onsdag den 21. februar kl. 19.30. Møde med forkyndelse ved Torsten Nielsen, pædagog på Heragården i Lind, et kristent botilbud. Alle er velkomne.

Tirsdag den 20. februar Rosenlund, Snejbjerg, kl. 14.30. Onsdag den 21. februar Sandfeldgården, Kbæk, kl. 14.15.

UGEPOSTEN Falkevej 4 . 6920 Videbæk . Fax 97 17 31 11 E-mail. ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

Tlf. 97 19 10 07 Assing Kirkes Sognehus

Sognehusaften torsdag 22. februar kl. 19.30

»På guidet rundtur i evangeliernes verden« – foredrag ved lektor, ph.d. og cand.theol. Morten Hørning Jensen.

Annoncepris 3,25 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte.

Entré 50 kr. ved indgangen.

Assing Kirke

Lægevagten 70 11 31 31 Alarm-tlf.: 112

Oplag. 7.900, der hver uge udkommer i. Arnborg, Assing, Borris, Fasterholt, Fjelstervang, Hoven, Høgild, Karstoft, Kibæk, Kollund, Kølkær, Sandet, Skarrild, Stakroge, Studsgård, Søby, Sdr. Felding, Tanderupkær, Troldhede, Vorgod-Barde og Vorgod Østerby

Børnegudstjeneste

Annonceindlevering Større annoncer senest torsdag kl. 12.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00

lørdag 3. marts kl. 10.00 »Rødderne«, FDF’erne, De grønne Pigespejdere, tambourkorpset og kirkekoret medvirker.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vores kære mor og svigermor

Følg os på Facebook: Assing Sogn og www.assingsogn.dk

UGEPOSTEN udgives af Videbæk Bogtrykkeri . Falkevej 4 . 6920 Videbæk Telefon 97 17 11 22 . Fax 97 17 31 11 Tryk. OTM Avistrykkeri Herning-Ikast A/S

Linda M. Johannesens

UGEPOSTEN og annoncører påtager sig intet ansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst

bisættelse. Tak for blomster og kranse. Tak til personalet på Engholmcentret for god og kærlig pleje. En særlig tak til læge Lotta Nielsen. Familien

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Min elskede mand, vor kære far, børnebørnenes dejlige farfar

Verner Christensen * 7. februar 1937 ✝ 12. februar 2018 er stille sovet ind efter kort tids sygdom På familiens vegne Lillian Christensen Bisættelsen finder sted fredag den 16. februar kl. 13.00 fra Troldhede Kirke.

Lokalhistorisk Forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 på Engholm Centret i Sdr. Felding.

Skarrild/Karstoft Venstrevælgerforening

Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Per Lunde Lauridsen om rakkere og natmandsfolk i Danmark.

afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 i Skarrild/Karstoft Kulturcenter. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kom og få det nye årshæfte. Alle interesserede er meget velkomne. Bestyrelsen

– egnens lokale bedemand

Sønder - Felding begravelsesforretning Bredgade 12, 7280 Sønder-Felding

Tlf. 97 19 80 37 Begravelser i Kibæk og Sønder-Felding området siden 1960

– også aften og weekend

INFOR M ATION TIL A LLE BORGER E I HER NING KOMMUNE

Træningsopstart i Karstoft IF lørdag den 17. februar kl. 13.00. Efterfølgende er der suppe i klubhuset. NYHED: Vi starter et oldboyshold op.

Jørgen Jørgensen

Få udleveret folderen “Min sidste vilje”

Personlig hjælp i en svær stund...

Begravelsesforretningen for

Kibæk og omegn

Generalforsamling afholdes torsdag den 8. marts 2018 kl. 21.00 i klubhuset.

v/ Hans Pedersen • Jeg hjælper med alt vedrørende begravelser og bisættelser • Jeg kommer gerne til jer og laver alle aftaler Mobil

Træner serie 5: Dejan Vujovic. Holdledere serie 6: Thomas Grenaa og Stefan Helstrup

28 78 23 18 - svarer hele døgnet!

Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk · www.hpbegravelse.dk · info@hpbegravelse.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi glæder os til at se nye som gamle spillere. Venlig hilsen bestyrelsen i Karstoft IF

Busser til Disney on Ice i Boxen, 17. og 18. februar 2018. Før showene kører der ekstra bybusser - linje 4A - mellem Herning Station og Jyske Bank BOXEN. Efter showene kører der bybusser fra Jyske Bank BOXEN til Herning Station (midtbyen). Ekstrabus før showene på linje 4A kører mellem MCH stoppested ved perron 7 forpladsen ved Herning Station og stoppested ved Jyske Bank Boxen. Ekstrabus efter showene på linje 4A kører mellem stoppested ved Jyske Bank Boxen og MCH stoppested på Herning Station (Midtbyen) Du kan betale med rejsekort, periodekort, kontanter - eller hente Midttrafiks nye app og købe billet via telefonen (information om Midttrafik app på www.midttrafik.dk) Kontant busbilletter koster: Voksen/pensionist: 20 kr. Barn: 10 kr. Find oplysninger om transport på www.midttrafik.dk Togtider kan findes på www.rejseplanen.dk VIDSTE DU! ... AT DER ÅRLIGT BLIVER FØDT CIRKA 1000 BØRN ALENE I HERNING KOMMUNE?

L Æ S M E R E PÅ W W W.H E R N I NG.DK

Side 5


Exmoor Ponyer som naturplejere på Clasonsborgs fredede områder

Side 6

(Foto: Kibæk Fotoklub/IPK)


45 m2 nyistandsat lejlighed i Sdr. Felding

Kibæk Lejligheder på ca. 75 m2 og 100 m2 udlejes. Tlf. 40 76 14 32 eller 97 14 98 90

Henvendelse 30 13 82 21 eller 40 27 63 57

12 meter teleskoplift udlejes billigt

Udlejning af teleskoplifte op til 17 mtr.

Niels Mogensen Tlf. 22 52 96 05

Tømrer- og snedkerarbejde af enhver art udføres - ring og få et uforpligtende tilbud. Kontakt Mads 55 34 14 08

René Lauritsen

a _ s

Tømrer & Snedkerfirma Bjergevej 26 · 7280 Sdr. Felding Tlf. 55 34 14 08

www.renel.dk • mads@renel.dk

Bukkærvej 5 . 6933 Kibæk

Stue

Stueplan

432-0839 94 m2 53 m2 220 m2

Vær./stuer: 3/1 Byggeår: 1905 Energimærke:

Kontant:

400-0375

Grund

275.000

Ejerudg. pr. år/md.:

Solsikkevej 12. Pæn og rummelig vinkelvilla i 2 plan med 29 m2 muret garage. Opført i røde sten. Siden 2005 løbende moderniseret med bl.a. nyt tag, nye PVC-vinduer og køkken m.v., og ejendommen fremstår overalt i pæn og velholdt stand. Beliggende i attraktivt område tæt ved skole, børnehave og børneinstitutioner m.v. Terrasse og god stor have mod syd og sydvest. Bolig: 267 m2 Bebygget: 151 m2 Kontant:

Grund: 1.325 m2 Vær./stuer: 5/2

Dep. Tøj Gang Bad Vær.

1.950.000 Ejerudgift pr. år/md.:

21.256/1.771

Vær.

1. sal

Spisestue Stue

Byggeår: 1972 Energimrk.: C

Udbetaling: 100.000 Brt./nt. ekskl. ejerudg.: 8.697/7.258

Dep.

Alrum

Grovkøk Køkken Entre

Stueplan

Sovevær.

Bad Dep.

Sagsnr.:

432-0275

SPANIEN - VILLAER OG LEJLIGHEDER

320 solskinsdage om året ALICANTE – COSTA BLANCA

Kridhvide strande, grønne vajende palmer, orange appelsinlunde og turkisblåt hav – kun 3 timers flyvning fra Danmark. Alicante – Costa Blanca byder på 320 solskinsdage om året og er den varmeste del af Spanien om vinteren. Vi formidler salg af et stort udvalg af villaer og lejligheder i Alicante – Costa Blanca som agent for et danskejet ejendomsmæglerfirma. Firmaet blev grundlagt i 1999, og firmaets enestående lokalkendskab og store erfaring betyder, at de kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige bolig. De er kendt for at give en grundig og god service.

307/246

TROLDHEDE - Villa

Kirkegade 16. Ældre rødstensvilla med 150 m2 boligareal i 2 plan + 30 m2 muret carport + 46 m2 udhus. Villaen er opført i 1910 i røde sten med eternittag og sprossevinduer. I 1971 ombygget/udvidet og siden løbende vedligeholdt. Centralt beliggende nær bymidten på en 1.210 m2 grund med terrasse og hyggelig gammel have mod sydvest. Trænger til en gennemgribende modernisering.

Sagsnr.:

Sagsnr.:

Bolig: 240 m2 Bebygget: 155 m2 Kontant:

432-0396

432-0865

SDR. FELDING - Charmerende ældre byhus

Bjergevej 4. Flot ældre vinkelvilla med 87 m2 boligareal i 2 plan + 27 m2 sidebygning med redskabsrum m.v. Villaen er opført i røde sten med eternittag og termovinduer. Siden 1990 ombygget og løbende moderniseret. Beliggende centralt i Sdr. Felding på en grund med dejlig terrasse og have ned mod et grønt område med en lille sø. Villaen er i pæn og velholdt stand.

Udbetaling:

Grund: 9.708 m2 Vær./stuer: 5/2

Byggeår: 1915 Energimrk.: D

1.695.000 Ejerudgift pr. år/md.:

Udbetaling:

Vær.

Sovevær.

Værelse

Skunk

Gang Skunk Stueplan

Overbygget terrasse

Stue

Opholdsstue

Køkken

Bryggers

Værelse

19.670/1.639

85.000 Brt./nt. ekskl. ejerudg.: 7.800/6.434

Solsikkevej 16. Velbeliggende vinkelvilla med 23 m2 integreret udestue + 28 m2 garage/hobbyrum + 17 m2 carport. Røde mursten med eternittag og nyere vinduer. Løbende moderniseret, fremstår både ude og inde i særdeles velholdt stand. Attraktivt beliggende for en børnefamilie, kort afstand til skole, børnehave og sportshal m.v. Terrasse og flot velplejet haveanlæg mod syd og sydvest. Bolig: 142 m2 Bebygget: 165 m2 Kontant:

Kontant:

Kontor

WC

Sagsnr.:

400-0616

SDR. FELDING - Flot og velholdt villa nær skole m.v.

Langgade 12. Centralt beliggende vinkelvilla med 174 m2 boligareal + 40 m2 indbygget udestue + 50 m2 muret værksted/redskabsrum + 50 m2 nyere dobbeltcarport. Ejendommen er opført i solidt rødt murværk med eternittag og nyere PVCvinduer. I de senere år gennemgribende moderniseret med nyt badeværelse m.v. Beliggende i midten af Fjelstervang med terrasse og stor have mod syd og sydvest.

Bolig: 87 m2 Bebygget: 62 m2

1. sal Skunk

Værelse

Gl Skolevej 9. Moderniseret 3-længet landejendom med 240 m2 stuehus i 2 plan + 20 m2 nybygget terrasse + 400 m2 stald/lade m.v. Fremstår nu i pudset/malet murværk med eternittag og nyere PVC-vinduer. I 2012 moderniseret med ny 1. sal. Beliggende kun 1 km fra Sdr. Felding. Stor sydvendt have ned til Dalgaskanalen.

SOLGT

Grund: 788 m2 Vær./stuer: 1/1

Byggeår: 1945 Energimrk.: D

495.000 Ejerudgift pr. år/md.:

Grund: 575 m2 Vær./stuer: 4/1

Sovevær.

Disp. rum 1. sal Stueplan

Stueplan

15.432/1.286

60.000 Brt./nt. ekskl. ejerudg.: 5.249/4.374

Vestergade 33. Flot moderne andelsbolig med attraktiv og central beliggenhed. Boligen er opført i spændende moderne materialer og er indvendigt med hvide vægge med glasfilt, hvide pudsede lofter i kip og flot parketgulv i eg. Boligen er velindrettet og meget brugervenlig med skydedøre m.v. Der hører 5 m2 redskabsrum, 18 m2 carport og 1 parkeringsplads til boligen.

Sagsnr.:

400-0869

432-0872

Havestue

Opholdsstue

Soveværelse

Køkken Bad

Bolig: 109 m2 Bebygget: 109 m2

Grund: Vær./stuer:

0 m2 2/1

Byggeår: 2007 Energimrk.: C

Andelsbevis: 329.000 Ejerudgift pr. år/md.: Sagsnr.:

Disp. Red- Opholdsstue Vær. Vær. Soveskabsvær. rum Hall Carport Bag- Køkken gang WC Bad Vær.

Byggeår: 1975 Energimrk.: D

1.145.000 Ejerudgift pr. år/md.:

Udbetaling:

Udestue

SDR. FELDING - Flot andelsbolig nær midtbyen

12.384/1.032

25.000 Brt./nt. ekskl. ejerudg.: 2.297/1.910

Bolig Butikken Aaskov Ejendomscenter

25.000

Brt./nt. ekskl. ejerudg.:

SOLGT

Værelse

3.593/299

Udbetaling:

1.221/1.018

FJELSTERVANG - Villa

SDR. FELDING - Stor villa nær skolen

70.000

Ejerudg. pr. år/md.:

25.000

Brt./nt. ekskl. ejerudg.:

432-0279

SDR. FELDING - Landejendom med 1 ha tæt ved byen

993 m2

Kontant:

9.393/783

Udbetaling:

Sagsnr.:

Sagsnr.:

Skunk

Gang Køkken Toilet

Bryggers

19.859/1.655

75.000 Brt./nt. ekskl. ejerudg.: 6.758/5.632

Spisestue

Bolig: Bebygget: Grund:

Opholdsstue

1.475.000 Ejerudgift pr. år/md.:

Udbetaling:

Sagsnr.:

1. sal

Skunk

Byggeår: 1969 Energimrk.: D

Hartvig Skramsvej 14. Stor velbeliggende byggegrund på 993 m2 i den sydlige bydel. Grunden er beliggende i godt boligområde, og er delvis byggemodnet. Se nærmere oplysninger i salgsopstilling. Du får tillige fremsendt arealoversigt sammen med salgsopstillingen.

Vær

Gang Skunk

Kontor Sovevær Bad

Bredgade 18. Ældre byvilla med 19 m2 trægarage. Villaen er opført i rødt murværk/pudset murværk og eternittag. Centralt beliggende i hovedgaden med lille have mod syd.

Køkken / alrum

Kontant:

Grund: 8.996 m2 Vær./stuer: 5/1

Tøjskab

Vær Stue

Vær

SDR. FELDING - Grund

Bad

Bolig: 224 m2 Bebygget: 142 m2

Skunk

Entré

Sandetvej 23. Vinkelbygget landejendom med 224 m2 stuehus og 234 m2 udbygninger. Stuehuset er opført i røde sten med eternittag og PVC-termovinduer. Siden 1999 er der indvendigt løbende sket modernisering, og både indvendigt og udvendigt fremstår ejendommen nu i flot velholdt stand. Staldbygningen er med nyt ståltag og indrettet med fyrrum, værksted m.v.

HOVEN - Byvilla

Baggang

SDR. FELDING - Moderniseret lystejendom

40 85 71 93

Bad

Mobil

Udbetaling:

Vindfang

60.000/5.000

25.000 Brt./nt. ekskl. ejerudg.: 1.509/1.258

Ebbe Georgi Andersen, ejendomsmægler & valuar, MDE Kontor: Velhustedvej 3 · 6933 Kibæk · Udstilling: Jernbanegade 6 · 6933 Kibæk Tlf. 97 19 25 00 · Mail: boligbutikken@andersen.mail.dk Se fotos og salgsopstillinger på: www.boligbutikken-kibaek.dk

Værelse

Sagsnr.:

Depot

432-0870

Medlen af Dansk Ejendomsmægleforening

Side 7


LANDBRUG Vi sætter fokus på landbruget i Videbæk/Spjald Avis, Ugeposten Kibæk/Sdr. Felding

tirsdag den 6. marts og Lokalposten

torsdag den 8. marts

din Bring nce anno vores e af i fler r og opnå avise store ser! l e r a besp

ET S V I BL LA K I LO DET Å OMR til temaet ine Deadl sdag den er on eb. 28. f

UGEPOSTEN Falkevej 4 • 6920 Videbæk Tlf. 97 17 11 22 E-mail: post@vbbt.dk

Falkevej 4 · 6920 Videbæk Telefon 97 19 10 07 E-mail: ugeposten@vbbt.dk

lokalposten Lem · Højmark · Stauning · Dejbjerg · Velling · Ølstrup · No · Hee · Tim · Torsted · Hover · Stadil · Kloster · Søndervig · Vedersø

Tlf. 97 17 11 22 - Mail: post@vbbt.dk

Ugeposten Kibæk UGE 7, 2018  
Ugeposten Kibæk UGE 7, 2018