Page 8

KOM M U N E I N F OR M AT ION I n for m at ion s mø der om s tøt te t i l b y g n i n g s for n y el s e i K ib Ìk o g S d r. Feld i n g I 2010 har Herning Byrüd og Indenrigs- og Socialministeriet afsat en pulje til bygningsfornyelse i KibÌk og Sdr. Felding. Det er muligt i henhold til lov om byfornyelse at fü støtte til istandsÌttelse af private boligudlejningsejendomme og til andels- og ejerboliger, süfremt bygningerne er opført før 1950 og trÌnger til renovering.

med istandsÌttelsen af klimaskÌrmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger vÌre beboet af ejer. Støtten skal sikre, at bygningernes arkitektoniske vÌrdi bevares eller forøges. Derfor stilles der krav til udførelse og materialer, hvor det tilstrÌbes, at bygningernes originale karakter bevares eller genetableres.

Der afholdes informationsmøder herom Ansøgningsfristen er d. 1. april 2010. rUJSTEBHEKBOVBSLMQÇ,MPET)BOTJ4ES'FMEJOH rUPSTEBHEKBOVBSLMJ"MIVTFUJ,JCÂŽL Der kan primĂŚrt søges tilskud til ejendomme beliggende inden for omrĂĽdefornyelsesafgrĂŚnsningerne, inden for hvilke, der er sĂŚrligt prioriterede omrĂĽder. Kort med prioriterede omrĂĽder kan ses pĂĽ Herning Kommunes hjemmeside under bygningsfornyelse. Der kan tildeles støtte til ejendommenes klimaskĂŚrm:  r OZFWJOEVFSPHVEWFOEJHFE‘SFFMMFSJTUBOETÂŽUUFMTFEFSBG  rJTUBOETÂŽUUFMTFBGGBDBEFSPHVEWFOEJHFCZHOJOHTEFMF som f.eks. trapper, mure og skorstene  r GPSOZFMTFBGUBHEÂŽLOJOHPHLWJTUFFMMFSJTUBOETÂŽUUFMTFEFSBG

Efter ansøgningsfristen og forvaltningens vurdering af indkomne ansøgninger, vil disse blive forelagt Herning Byrüd med henblik pü beslutning om tildeling af midlerne. Yderligere oplysninger og ansøgningsskema Du kan fü mere at vide om muligheden for støtte herunder omrüdeafgrÌnsning og fü ansøgningsmateriale udleveret i Planafdelingen pü Rüdhuset, indgang C, Bethaniagade, 2. sal, tlf.: 96 28 28 28. Yderligere oplysninger findes ogsü pü Herning Kommunes hjemmeside, www.herning.dk - søg Bygningsfornyelse. Ansøging sendes til Herning Kommune - By, Erhverv og Kultur, Rüdhuset, Torvet, 7400 Herning. Mrk: Bygningsfornyelse i KibÌk/Sdr. Felding.

Det er en forudsĂŚtning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse

F i l m for de 2 - 7 ü r i g e Mandag 11. januar 2010 kl. 9.30 starter filmsÌsonen pü Biblioteket i Hammerum, Højgade 2 C. De mindste skal se Op at sidde/stü og høre Op, lille Hans fra dvd´en Stimulastik. Sü kommer �Et øjeblik�, en film i børnehøjde om tiden. Sü stür �Drengen i kufferten� pü programmet. Pindsvinet Morten für en lillebror og ingenting er som før. Til sidst skal vi møde Traktor Tom - den glade og skinnende knaldrøde traktor i �Da Tulle fløj vÌk �. Kl. 10.30 skal de større børn se �Jims vinter�. En lille tegnefilm om GrÌshoppen Jim, som vügner midt om vinteren og har glemt alt. Rundt omkring ham er en masse hvidt og koldt. Det er selvfølgelig sne, men Jim ved ikke, hvad han skal bruge det til. Sne og is og kÌrlighed møder vi ogsü i �Hund & Fisk�. Det er historien om den umulige kÌrlighed mellem en fisk og en hund. Og om hvordan skuffet kÌrlighed kan afløses af ny, livsbekrÌftende kÌrlighed. Tilmelding pü tlf.: 97 11 64 99.

L Ì s ek r e d s-a f ten i Ha m mer u m Torsdag d. 28. januar kl. 19.00 arrangerer Biblioteksrüdet lÌsekreds-aften pü Biblioteket i Hammerum, Højgade 2 C, v/ sogneprÌst Lisbeth Holm Filtenborg, Gjellerup. Temaet for aftenen er Jens SmÌrup Sørensens bog �MÌrkedage�. En slÌgtsroman om de to førende familier i landsbyen Staun. Bogen kan lünes pü Biblioteket i Hammerum. Tilmelding kan ske til Biblioteket i Hammerum, tlf. 97 11 64 99, senest d. 27. januar. Det koster kr. 25 at deltage (inkl. kaffe + brød). Vel mødt til alle !

Mu s i k a l s k L e g e s t ue Su nd he d s t i lbud Herning Kommune tager din sundhed alvorligt. Vi tilbyder rĂĽd, vejledning og støtte omkring Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Kronisk sygdom og andre sundhedsemner. Besøg Sundhedscenter Aulum, Ă˜stergade 5, 7490 Aulum. Der er ĂĽben rĂĽdgivning hver torsdag kl. 15.00 - 17.00. Her kan du fĂĽ at vide, hvornĂĽr nĂŚste rygestop eller vĂŚgtstoptilbud starter. Du kan ogsĂĽ ringe pĂĽ 96 28 40 99.

Ku r s u s s om e t n i s k s u nd he d sfor m id ler i Her n i n g Kom mu ne Herning Kommune og Herning Frivillig Center samarbejder om et projekt, der skal bidrage til forbedret sundhed blandt etniske minoriteter i Herning ved uddannelse af etniske sundhedsformidlere til at kunne formidle viden om rygning, kost, motion, kroniske sygdomme, tandsundhed, psykiske traumer og reproduktiv sundhed til andre etniske minoriteter, samt viden om frivilligt socialt arbejde og foreningsdemokrati. Projektet skal derved bidrage til kulturel forstüelse og brobygning mellem alle borgere i Herning Kommune. Uddannelsen er pü ca. 70 timer og kommer til at foregü i Herning Frivillig Center, Fredensgade 10, 7400 Herning pü torsdage 13.00-20.00 og lørdage fra 0900-14.00 fra torsdag den 25. februar til lørdag den 17. april, Nür uddannelsesforløbet er afsluttet, vil du fü mulighed for at fungere som timelønnet konsulent og varetage opgaver med udgangspunkt i Herning kommune, samt frivillig arbejde i foreninger, som ønsker at sÌtter fokus pü sundhed eller foreningsarbejde. Der er forskellige krav for at du kan blive sundhedsformidler:  r5BMFFUBGTQSPHFOFJ)FSOJOH GFLT5BNJMTL BGHIBOTL BSBCJTL tyrkisk, bosnisk eller somalisk.  r5BMFPHMŽTFHPEUEBOTL  r,BOMJEFBUGPSNJEMFPHHÇJEJBMPH TBNUIBSFUCSFEUOFUWŽSLCMBOEU etniske minoriteter.  r4VOEIFETGBHMJHVEEBOOFMTFFMMFSEFMFBGFOFSFOGPSEFM NFOEFUUFFS ikke noget krav.

Sü er Biblioteket i Vildbjerg igen klar med en gang Musikalsk Legestue for de mindste. Der er mulighed for at røre krop og stemmebünd tirsdag den 19. januar kl. 10. Her vil Birgit Jacobsen fra Herning Musikskole komme og synge, danse og lege sammen med børnene og deres voksne. Gratis billetter füs pü Biblioteket i Vildbjerg, Kirkegade 7, tlf. 96 28 88 86 fra torsdag den 7. januar.

Uddannelsen er gratis og du modtager et diplom efter endt uddannelse. Hvis du er interesseret i at tage kurset, opfordrer vi dig til at skrive et par ord om dig selv og din baggrund og sende det senest den 22. januar 2009 til nedenstĂĽende, som ogsĂĽ kan kontaktes for yderligere oplysninger. Rikke Gormsen, Sundhedskonsulent Herning kommune Ă˜stergade 5,7490 Aulum Tlf. 9628 4082, e-mail sharg@herning.dk eller Ulrik Larsen, Centerleder Herning Frivillig Center Fredensgade 10, 7400 Herning Tlf. 87313090, e-mail ulrik@herningfrivilligcenter.dk

V Sneptrupvej 15, Sunds Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af kvĂŚgbruget pĂĽ V Sneptrupvej 15, 7451 Sunds. Miljøgodkendelsen omfatter udvidelse af produktionen fra 305,44 DE i malkekøer, smĂĽkalve og kvier til 420,95 DE i malkeøer, smĂĽkalve og kvier. Udvidelsen foregĂĽr dels i eksisterende stalde der renoveres og dels ved nybygning af en opdrĂŚtsstald pĂĽ 2.200 m2 øst for kostalden. Der etableres ny gylletank pĂĽ 4.000 m3 øst for den eksisterende tank og ensilageplads. Der etableres derudover ny sektion pĂĽ plansilo pĂĽ 660 m2 nordøst for de 3 eksisterende plansiloer – som forlĂŚnges - samt en ny møddingsplads pĂĽ 144 m2 i forlĂŚngelse af den nye plansilo. Godkendelsen er givet i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Ă˜rneborgvej 14, Herning Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse og ĂŚndring af svinebruget pĂĽ Ă˜rneborgvej 14. Miljøgodkendelsen omfatter udvidelse og ĂŚndring af produktionen fra 366,02 DE i svin til 420,95 DE i svin. Samtidig ĂŚndres produktionen, sĂĽ der udelukkende produceres smĂĽgrise og slagtesvin. I forbindelse med udvidelsen og ĂŚndringen af svinebesĂŚtningen renoveres den eksisterende farestald og den eksisterende løbe/drĂŚgtighedsstald fra 1992. Godkendelsen er givet i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Herningvej 69, Vildbjerg Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udspredning af husdyrgødning fra miljøgodkendte landbrug pĂĽ arealerne til bedriften pĂĽ Herningvej 69, 7480 Vildbjerg. Miljøgodkendelsen omfatter alle ejendommens udspredningsarealer. Godkendelsen er givet i medfør af § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Holtevej 20, Aulum Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udspredning af husdyrgødning fra miljøgodkendte landbrug pĂĽ arealerne til Holtevej 20, 7490 Aulum. Miljøgodkendelsen omfatter alle ejendommens udspredningsarealer. Godkendelsen er givet i medfør af § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Holtevej 19, Aulum Herning Kommune har givet tilladelse til udvidelse af minkfarm pĂĽ Holtevej 19, 7490 Aulum. Tilladelsen omfatter udvidelse af minkproduktion fra 9,09 DE mink til 13,64 DE mink svarende til 800 ĂĽrstĂŚver i mink. I forbindelse med tilladelsen, nedlĂŚgges svineproduktionen og der udvides pĂĽ minkfarmen med 3 stk. 2-rĂŚkkede ĂĽbne minkhaller mod vest. Tilladelsen er givet i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Fjederholtvej 11, Herning Herning Kommune har givet tilladelse til udvidelse af kvĂŚgbruget pĂĽ Fjederholtvej 11, 7400 Herning. Tilladelsen omfatter udvidelse af produktionen fra 43,7 DE i ammekvĂŚg, kalve og tyre til 75 DE i ammekvĂŚg, kalve og tyre. Udvidelsen sker indenfor eksisterende byggeri. Tilladelsen er givet i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12 2006. Hvis du har spørgsmĂĽl i sagerne, er du velkommen til at henvende dig til Kirsten BrødbĂŚk tlf.: 96 28 80 64, Pernille Kjeldsen tlf.: 96 28 80 53, Jannie K. Pedersen tlf.: 96 28 80 29 eller mail: landbrugsgruppen@herning.dk

Ha r du en g r a v høj pü d i n jor d? I de kommende müneder tilser Holstebro Museum alle fredede fortidsminder i Herning Kommune. Tilsynet udføres for Kulturarvsstyrelsen. Museet opmüler placeringen og ser efter tilstanden af gravhøjen og de nÌrmeste to meter. Herning Kommune og Holstebro Museum har aftalt, at museet samtidig samler oplysninger til Kommunen: Er der Ìndret pü arealet ud til 100 meter omkring gravhøjen? Er der behov for pleje af gravhøjen? Fortidsminder skal fremstü velbevarede til glÌde for alle Fortidsminder er beskyttet. Det gÌlder büde selve gravhøjen, de nÌrmeste to meter og en zone pü 100 meter fra højen. Kulturarvsstyrelsen kontakter dig, hvis der er sket skader pü fortidsmindet og de nÌrmeste 2 meter. Herning Kommune hører du fra, hvis der er ulovlige Ìndringer inden for 100 meter zonen. Fortidsminder har brug for pleje. Private mü meget gerne selv holde bevoksningen nede. Du kan ogsü lave en aftale med Herning Kommune om plejen - uden udgift for dig. Kontakt om plejeaftaler: Skovfoged Paul Krogh, Herning Kommune, tlf. 96 28 81 50, ngopk@herning.dk Kontakt omkring tilsynet: Museumsinspektør Kira Jørstad Klinkby, Holstebro Museum, tlf. 23 98 43 68 Find flere oplysninger: om dine gravhøje: www.dkconline.dk om reglerne for beskyttelse af gravhøje: www.herning.dk og www.kuas. dk

Du kan finde en kopi af godkendelserne pü www.herning.dk/offentlighoering. Desuden vil de ligge fremme til gennemlÌsning i Kundeservice, Teknik- og Miljø, Rüdhuset, Indgang C, 2. sal, Torvet, 7400 Herning til og med den 2. februar 2010. Du kan klage over afgørelserne til MiljøklagenÌvnet, hvis du har individuel, vÌsentlig interesse i sagerne. Du kan sende klagen skriftligt til Herning Kommune, Land og Natur, Rüdhuset, Torvet, 7400 Herning eller pü e-mail: landbrugsgruppen@herning.dk Vi skal have klagen senest den 20. januar 2010 indenfor rüdhusets kontortid. I følge Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12/2006 kan tilladelsen prøves ved domstolene. Der skal lÌgges sag an inden seks müneder efter annonceringen.

I nter ne t for ab s olut te b e g y nder e Vil du gerne i gang med at bruge Internettet ? Biblioteket i Hammerum afholder kurser for absolutte begyndere, der ikke er vant til at bruge en computer. Du für en introduktion til, hvad Internettet er, grundlÌggende trÌning i at betjene en mus og vejledning i, hvordan du finder rundt pü nettet. Og mange andre gode rüd. Der krÌves ingen forkundskaber. Kurserne foregür onsdag d. 20. januar pü Biblioteket i Hammerum, Højgade 2 C. Du kan vÌlge mellem tidspunkterne 10-12 og 15-17. Det koster kr. 60, -, der betales pü dagen.

L ok a lpla n for s la g for 12 .E 4 . 3 Herning Byrüd har den 15. december 2009 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 12.E4.3 og kommuneplantillÌg nr. 2 for Erhvervsomrüde ved Poulsgade.

UdvĂŚlgelse af kandidater til kurset sker efter en samtale, der foregĂĽr onsdag den 27. januar 2009.

M i ljø g o d kendel s er/ T i l l adel s er t i l l a ndbr u g

Lokalplanforslagets formül er At udlÌgge omrüdet til kontorformül, liberalt erhverv, servicevirksomheder og offentligt formül; At sikre funktionelle og sikre tilkørselsforhold til omrüdet; At sikre etableringen af en parkeringskÌlder; At sikre at ubebyggede arealer etableres efter de principper som er fastsat i den grønne temaplan for omrüdet; At sikre en harmonisk overgang mellem erhvervsomrüdet og bolig omrüdet; At sikre at bebyggelsen bliver opført som lavenergibebyggelse.

Tilmelding er nødvendig og bindende og kan ske personligt pü biblioteket eller pü tlf. 97 11 64 99. Yderligere oplysninger kan füs hos bibliotekar Tina Daugaard, tlf. 96 26 36 00, eller bibliotekar Kim Vad Jensen, tlf. 97 11 64 99.

Bu s s er t i l Sp or t 2 0 0 9 Brug busserne til Sport 2009 lørdag 9. januar 2010 i MCH Messecenter. Afgang fra centrum til MCH: Linje 6 fra bybusterminalen hver time (afg. minuttal .20) Busser efter Sport 2009 fra MCH til centrum Shuttlebusser fra MCH til rutebilstationen fra kl. 22.15 til 23.15 Linje 6 fra MCH til bybusterminalen afg. 21.30 og 22.30

Lokalplanforslaget vil vĂŚre fremlagt fra den 6. januar 2010 til den 3. marts 2010. Du kan se det fremlagte forslag til lokalplan nr. 12.E4.3 pĂĽ: Planafdelingen indgang C 2. sal pĂĽ RĂĽdhuset i Herning, Borgerservice pĂĽ RĂĽdhuset i Herning og Vildbjerg, Herning Bibliotekerne og Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk Hvis du har indsigelser og ĂŚndringsforslag til lokalplanforslaget, skal disse sendes skriftligt til Herning ByrĂĽd, Planafdelingen, RĂĽdhuset, 7400 Herning eller e-mail:bek@herning.dk senest den 3. marts 2010. Ă˜nsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, tlf.: 96 28 28 28.

Job i kommunen? Se alle de spĂŚndende stillinger pĂĽ

www.herning.dk

Herning Kommune ¡ Rüdhuset ¡ w w w.herning.dk ¡ kommunen@herning.dk ¡ Tlf. 96 28 28 28 ¡ Fax 96 28 24 40 Side 8

Ugeposten Kibæk UGE 01, 10  
Ugeposten Kibæk UGE 01, 10  

Læs den lokale avis.