Page 1

Juni 路 Juli 路 August 2012

Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn p氓 nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Kirkelig vejviser 5 Menighedsr氓det 7 Gudstjenesteliste 8

Ulfborg Sogn


Fra sognepræsten

Ulfborg sogn er kommet på nettet www.ulfborgsogn.dk

Kan troen brænde på internettet? Kirken Når denne reklame for www.ulfborgsogn. har levet fint i de sidste 800-900 år uden dk er afleveret, så kan man jo spørge: internettet. Og det vil den sikkert blive ved Hvad skal kirken egentlig på nettet? Kan med. man være netkirke? Luthersk set er svaret Men for oplysningens skyld og i erkendelse nej! af, at mange lige kigger på nettet efter tiAt være kirke er at mødes til gudstjeneste. der for gudstjenester mm., så har menigAt være kirke er at brænde i troen. Brænde hedsrådet besluttet at få en hjemmeside med troens ild. Troens ild kommer ikke af lavet. På hjemmesiden www.ulfborgsogn. at gå på nettet. dk kan man bl.a. se, hvornår der er gudsTværtimod: »Troen kommer altså af det tjenester, arrangementer, salmesangs­ der høres«. Sådan står der på Ulfkær kiraftner, koncerter, underkes prædikestol. Det er et visning, læse prædikecitat fra Romerbrevet 10, Troen kommer ner, og blive klogere på 17 og det efterfølges af orvore to kirker i sognet. af det der høres dene: »– og det, der høres, Hjemmesiden er i prakkommer i kraft af Kristi sis et udvidet kirkeblad ord«. med uendelig meget plads! Så klik ind og Man bliver med andre ord ikke kristen af at se mere. læse på en hjemmeside. Heller ikke på www.ulfborgsogn.dk er kommet i stand i www.ulfborgsogn.dk. Kristen bliver man samarbejde med dem, der laver kirkeblad ved at høre Kristi ord. Og det ord hører vi for os for at kunne få nogenlunde det samgudstjenesten ved dåben og ved nadveren. me udtryk på begge platforme. Her taler Kristus selv til os med det levende Vi håber, at hjemmesiden bliver godt beord. Så er Ånden på spil. Og ikke kun netsøgt. tets døde bogstaver.

Guds ånd N.F.S. Grundtvig sagde: »Ånd er i mennesket, hvad pengene er i verden«. Penge er den store drivkraft i verden. Pinsens ild og Guds Ånden er den store drivkraft i mennesket og i menneskelivet. Ånden er livskraft, en livskraft, som Gud selv har pustet ind i os. Ånden blæser hvorhen den vil og virker, som den vil. Vi kan med andre ord ikke bestemme over Ånden og fange den ind på en internetside. Derfor er det vigtigt ikke bare at gå på www.ulfborgsogn.dk, men også at høre det levende ord i gudstjenesten. God sommer! Gitte Elisabeth Hansen

2


OPSLAGSTAVLEN KONCERTFOREDRAG OG SOMMERMØDE søndag d. 17. juni Program for dagen: • 10.00 Gudstjeneste i Ulfborg kirke • 11.30 - 12.30: Frokost i den gamle konfirmandstue i Ulfborg Kirkeby • ca. 13.00 – ca. 14.30: Koncertforedrag om Alf Prøysen, Norges Jeppe Aakjær. Foredraget leveres af to af egnens organister og musikere: Søren Christensen, harmonika og sang, og Christian Risgaard, violin og hardingfele. Indholdet i arrangementet er tekster og viser af - og om den norske visesanger, forfatter og radiovært Alf Prøysen. Alf Prøysen blev født 1914 og voksede op på husmandsstedet Prøysen, på egnen omkring Mjøsen mellem Oslo og Lillehammer. Senere tog familien navn efter husmandsstedet. Han havde en opvækst og ungdom, der på mange måder minder om Jeppe Aakjærs, blot halvtreds år senere og i Norge. Hvilket også betyder, at Alf Prøysen får glæde af de nye medier: radio og grammofon, der begge bidrager til hans gennembrud og berømmelse som visesanger og forfatter. Han døde som 56årig i 1970. Enhver nordmand over 40 husker ham som sin barndoms Onkel Oplæser i radioen. Hans viser bliver sunget af både store og små, man holder Prøysen-festival på hans hjemegn omkring hans fødselsdag i juli, men i Danmark er han stort set ukendt - bortset fra fortællingerne om konen der blev så lille som en teske og visen om Pigen og Søndenvinden. For i beskeden målestok at råde lidt bod på denne uvidenhed har Søren Christensen oversat en håndfuld af Alf Prøysens viser og nogle prosatekster, som han som nævnt vil fremføre i selskab med Christian Risgaard på violin og hardingfele. Der serveres en kop kaffe i løbet af koncertforedraget. Alle er velkomne!

Sæt X i kalenderen til menighedsrådsvalg 2012

ORIENTERINGSMØDE

onsdag d. 12. september kl. 19.00 i Ulfborg sognehus Der afholdes orienteringsmøde onsdag d. 12. september. Menighedsrådet skal give forsamlingen mulighed for i umidtil delbar forlængelse af orienteringsmødet at lave en liste Ulfborg i alg« »fredsv kalder man det, vi valget. Normalt har sogn. Det vil sige, at hvis ikke der d. 12. september indleve liste, én end et edsråd res andre lister til opstilling af menigh så afholdes der ikke »kampvalg«, men »fredsvalg«.

MARKEDS­ GUDSTJENESTE

st kl. 10.00 søndag d. 19. augu telt es rn i Foreninge lads sp ed rk ma g på Ulfbor Prædikant: en, Ulfborg Gitte Elisabeth Hans r vi nærmer os). nå n, (Se dagspresse

INDVIELSE AF NY ALTERNATIV ALTERNTAVLE I ULFKÆR KIRKE

ved festgudstjeneste søndag d. 9. september kl. 10.00 Ulfkær kirke får en ny alterna tiv altertavle malet af lokal kun stner, Yvonne Helene Thrane, der er bosat i Nr. Staby. Hun er uddannet v/ Det Fynske Kun stakademis Maleskole 1986-9 2, og har en et årig uddannelse v/ Diakonissestiftelsen i Kbh. på Kirkefaglig videreuddannelse. Yvonne Thrane har påtaget sig opgaven, at lave en alterna tiv altertavle til Ulfkær Kirke. Yvonne Thrane siger om pro jektet: »Jeg vil gøre mit bedste for at Ulfborg sogn skal få en tavl e der er både smuk og tank evækkende og som forhåbentlig kan skabe undren og basis for gode samtaler og spørgsmål«. Efter gudstjenesten serveres der et glas vin/øl/vand sam t frugt og kage i forbindelse med ferniseringen. Sognepræst Gitte E. Hansen og kunstneren vil fortælle om pro jektet Alle er velkomne!

3


Info & kalender VÆRESTEDET I ULFBORG

INDRE MISSION SAMFUND I ULFBORG

Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs Sociale Arbejde, hvor alle er velkomne.

Alle er velkomne! Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Der er åbent mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00, tirsdag kl. 9.00-15.00 samt torsdag kl. 15.00 – 19.30. Torsdag er der desuden systue kl. 13.00-15.00. På Værestedet er der mulighed for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere tøj, købe mad, sy, spille mm.

Onsdag den 13. juni Møde v/ Jørgen Christensen, Hemmet. (Indsamling til I.M.s årsgave)

Værestedet søger frivillige til at hjælpe med at lave mad, havearbejde eller som cafévært. Henvendelse til Yvonne Thrane på tlf. 97 49 13 13. Venlig hilsen Yvonne Thrane, Værestedsleder

KFUM- SPEJDERE ULFBORG GRUPPE

Knuden, Søparken 12. KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt, lavet knob etc. Vi mødes: Bævere: Mandag kl. 17.30-18.45. Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 97 49 22 53 Ulve: Mandag kl. 19.00-20.30. Leder: Kirsten Agerbo, tlf. 61 54 40 18 Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00. Leder: Henrik Pedersen, tlf. 40 73 64 39 Gruppeleder: Kim Bertelsen, tlf. 97 42 03 83

4

Juli – Sommerferie Torsdag den 9. august Vi arrangerer fælleskørsel til Spjaldmøde. Taler er Villy Sørensen, Hammel. Vi kører fra Sognehuset kl. 18.50. Ringkøbingkredsen afholder møder i Spjaldhallen fra den 6. til den 10. august. Bibelkredsen i sognet.

BIBELKREDSEN I SOGNET Onsdag den 6. juni kl. 20 hos Marie Lauridsen, Risvænget 12.

SØMANDSKREDSEN Tirsdag den 12. juni kl. 14.30 hos Mary Hansen, Ole Chr. Kirksvej 11.


Kirkelige handlinger Fra 1. februar til 30. april 2012

DØBTE • Lilli Engelbrecht Vang • Camilla Gravesen Smedegaard • Alberte Toft Nielsen • Alma Elisa Dich • Merle Friis Slyk • Milla Haugegaard Kjærulff

DØDE OG BEGRAVEDE • Ole Lund Jensen Knak • Anne Christine Andreasen • Eva Lillian Møller • Julie Hundevad

Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST Gitte Elisabeth Hansen, tlf. 97 49 13 24. E-mail: geh@km.dk Tirsdag-fredag træffes jeg bedst kl. 12.00-13.00. Mandag fridag. Friweekender/ferie/studieuger: 19-24. juni; 2.-29. juli; I disse perioder passes embedet af Søren Wogensen: 97 48 10 19 Menighedsrådsformand: Anna Grete Toft, tlf. 97 49 15 57.

ULFBORG KIRKE Graver: Tina L. Søndergaard Tlf. på kirkegården: 23 49 35 33. E-mail: ulfborgkirkegaard@gmail.com Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Bo Holst Jørgensen, tlf. 97 49 11 39.

ULFKÆR KIRKE Graver: Erik Lund. Tlf. på kirkegården: 97 49 28 68. E-mail: ulfkjaerkirkegaard@gmail.com Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46.

ULFBORG & ULFKÆR KIRKE

DEADLINE

for indlæg til næste kirkeblad (sept.-nov. 2012) er: 30. juli 2012 til Gitte Elisabeth Hansen

Organist: Ole Toft, tlf. 97 48 50 40. Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 97 49 18 57. Sekretær i Ulfborg sogn: Karen Havskov Jensen. Træffes som regel onsdag på tlf. 97 49 13 24 og e-mail: khje@km.dk.

5


Ă…rets konfirmander

6


Nyt fra Menighedsrådet Menighedsrådsvalget 2012. Sæt X i kalenderen 12. september. Menighedsrådet ønsker allerede nu at gøre opmærksom på, at der skal vælges nyt menighedsråd i efteråret 2012, idet det ny menighedsråd skal træde i funktion 1. søndag i advent; det vil sige søndag den 2. december 2012. I henhold til lovgivningen skal menighedsrådet indkalde til et orienteringsmøde, hvor rådet skal gøre rede for menighedsråds­ arbejdet i den forgangne valgperiode. Menighedsrådet skal give forsamlingen mulighed for i umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet at lave en liste til valget.

ber 2012 kl. 19.00 i sognehuset i Ulfborg. Datoen vil også blive bekendtgjort i dagspressen umiddelbart forud for mødet. Hvis der kun anmeldes én liste til valget, bliver der ikke afholdt noget egentligt valg. Der vil så være tale om »fredsvalg«. Hvis der anmeldes flere lister til valget, afholdes der menighedsrådsvalg tirsdag den 13. november2012. Se nærmere regler vil blive annonceret i Torsdagsavisen umiddelbart før orienteringsmødet. Anna Grete Toft

Menighedsrådet har fastsat datoen for orienteringsmødet til onsdag den 12. septem-

MENIGHEDSRÅDSMØDER øder: Datoer på menighedsrådsm § 22 ben love eds nigh me I henhold til er ofsom der, mø e end følg s kendtgøre us, neh sog fentlige og afholdes i Ulfborg Kirkevænget 2. De kommende datoer er: 25. juni, 14. august. lutningsDagsorden samt udskrift af bes ge kirbeg i protokollen vil blive fremlagt en. ård steg kers våbenhus samt i præ Menighedsrådet

7


216

Gudstjenester K = kirkekaffe

KIRKEÅRET

ULFBORG ULFKÆR

17. juni 2. s. e. Trin. 24. juni 3. s. e. Trin.

10.00 Gitte E. Hansen Sommermøde - se mere inde i bladet -

1. juli 8. juli 15. juli 22. juli 29. juli

4. 5. 6. 7. 8.

s. s. s. s. s.

e. e. e. e. e.

9.00 Søren Wogensen

Trin. 19.00 Gitte E. Hansen K Trin. -   9.00 Søren Wogensen Trin.   9.00 Søren Wogensen Trin. - 10.30 Søren Wogensen Trin. -   9.00 Søren Wogensen K

5. aug. 9. s. e. Trin. 10.00 Gitte E. Hansen 12. aug. 10. s. e. Trin. - 19. aug. 11. s. e. Trin. 10.00 Gitte E. Hansen Markedsgudstjeneste på i foreningens telt 26. aug. 12. s. e. Trin.   9.00 Søren Wogensen

19.00 Gitte E. Hansen K Ulfborg markedsplads -

2. sept. 13. s. e. Trin. - 10.00 Gitte E. Hansen 9. sept. 14. s. e. Trin. - 10.00 Gitte E. Hansen Festgudstjeneste Indvielse af ny alternativ altertavle i Ulfkær kirke - se omtalen 16. sept. 15. s. e. Trin.   9.00 Søren Wogensen -

GUDSTJENESTER PÅ AKTIVCENTERET

14.30 v. Gitte Hansen 14.30 Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby. 14.30 14.30 14.30 14.30

v. Gitte Hansen Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby. v. Gitte Hansen Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby.

K = Kirkekaffe. Kirkebilen kan altid benyttes af dem, der ikke på anden måde kan komme i kirke. Det gælder for både Ulfkær og Ulfborg kirke. Bestilles dagen før hos Gunnars taxi: 97 49 23 73.

Team Lynderup · 97 17 34 08

Torsdag den 7. juni kl. Torsdag den 21. juni kl. JULI – sommerferie Torsdag den 9. aug. kl. Torsdag den 23. aug. kl. Torsdag den 6. sept. kl. Torsdag den 20. sept. kl.

kl. 14.30

Ulfborg Sogns Kirkeblad - Nr. 2 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you