Page 1

Selv ukrudt blomstrer!

Juni 路 Juli 路 August 2013

Kirkeblad Indhold Fra sognepr忙sten Opslagstavlen Info og kalender Kirkelig vejviser Kirkelige handlinger Nyt fra menighedsr氓det Gudstjenesteliste

Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk

2 3 4 5 5 7 8


Fra sognepræsten

Selv ukrudt sætter fine blomster Det er sommer og blomsterne står i fuldt flor rundt omkring. Vi nyder, dufter til og kigger på blomsterne, plukker buketter til sommerbordet. Beundrer deres dejlighed og skønhed. Og måske beundrer vi blomsterne, fordi de har en evne til at være sig selv… Årets fødselar, Søren Kierkegaard, der d. 5. maj fyldte 200 år, har blik for livets dejlighed, men også for menneskets trang til at være en anden end sig selv. Søren Kierkegaard har om dette skrevet en lille fin historie om den lille lilje, der synes, det er svært at være til. For liljen vil være noget andet, end den er. Også selv om liljen i sig selv er mere prægtig end den rige kong Salomon.

Men en dag kom der en fugl fra fjerne egne og sang smægtende om, hvor godt der var der i det fjerne, hvor fuglen kom fra. Og så blev liljen bekymret. Den sov ikke mere roligt om natten, den vågnede ikke glad om morgenen. Den begyndte at beskæftige sig med sig selv og sine vilkår i lutter bekymring for sig selv. Den var ikke mere tilfreds. Den var såmænd beskeden nok i sine ønsker, den ønskede f.eks. ikke at blive en fugl, men blot at blive en af de flotte liljer, som fuglen så letfærdigt havde fortalt den om. Fuglen fortsatte med at gøre sindet uroligt og ondt hos den lille lilje. Indtil en dag fuglen efter aftale med liljen kom og pirkede jorden op omkring den, trak den fri, tog den under vingen og fløj den hen, hvor de pragtfulde liljer stod, så den kunne blive som dem. Men ak, undervejs visnede liljen. Den døde af bekymring for sig selv og sit eget. Den havde rent glemt, at end ikke Salomo i al sin kongelige pragt kunne måle sig med den”.

Liljen på marken og fuglen under himlen ”Den stod der jo, den lille lilje, på et afsides sted og var godt kendt med et par Nelder og et par andre småblomster på stedet. Så smuk var den, at end ikke Salomo i al sin pragt kunne måle sig med den.

2

For Søren Kierkegaard er det ikke en præstation at være til. Det er det heller ikke i kristendommen. Du skal være den, du er: En blomst, plantet i jorden. Smuk nok som du er! Og selv om du selv synes, at du bare er en vild grim plante, ja måske ukrudt, så tænk på, at selv det værste ukrudt som regel har flotte og kønne blomster, hvis man har tålmodighed til at vente og se dem blomstre! God sommer Gitte Elisabeth Hansen


Opslagstavlen KIRKEBESØG Torsdag d. 12. september

Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer i Ringkøbing provsti arrangerer besøg i provstiets kirker. Vi begynder i No og Hee kirker torsdag 12. september 2013 kl. 19.00 – ca.21.00. Sognepræst Lars Christoffersen vil fortælle om kirkerne. Vi begynder i No og mødes på parkeringspladsen ved kirken, og bagefter kører vi i egne automobiler til Hee kirke. Man medbringer selv kaffe og brød. Der er gratis adgang og alle er velkomne.

MARKEDSGUDSTJENESTE

Søndag d. 18. august kl. 10.00 I foreningernes telt på markedspladsen i Ulfborg.

Prædikant: Sognepræst Gitte Elisabeth Hansen Se mere i dagspressen, når vi nærmer os

DET FORKRAMPEDE OG DET OPREJSTE MENNESKE Foredrag v. dr. phil. Leo Tandrup i Tinghuset, Tingvej 5 i Ulfborg Torsdag d. 29. august kl. 19.30

en Leo Tandrup, der er dr. phil. i historie og tens kuns i er hold rags fored flittigt benyttet t forhold til eksistens og samfund, har brug men jste 10 år på et tre-bindsværk, Det opre neske, om kunstens udvikling fra huleboerne til i dag. Han skelner mellem perioder, hvor menneskeslægten levede i kulturer, dvs. i grøde og fællesskab, så mennesket fik selvværd, og civilisationer som i dag, hvor fællesskab, kærlighed og social ansvarlighed afløses af ensomhed, forførelse og galopperende sig-selv-nok individualisme. Det belyser han ud fra kunstværker fra før og nu. Desuden drøfter han, hvad vi kan gøre for at skabe en ny kultur med et nyt tillidsfuldt menneske, og i den forbindelse, y hvilken rolle det guddommeliges indflydelt. væks rs kultu n såda en se kan spille for n Et er vidst, mange er lede ved situatione at nde begy at tide på det er i dag - og så lede. Foredraget er et samarbejde mellem Vestjysk Kunstforening og Ulfborg menighedsråd. Entré: 50 kr. Alle er velkomne!

3


Info & kalender KFUM- SPEJDERE ULFBORG GRUPPE Knuden, Søparken 12. KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt, lavet knob etc. Vi mødes: Bævere: Mandag kl. 17.30-18.45. Leder: Kristina Louise, tlf. 61 65 28 48 Ulve: Mandag kl. 19.00-20.30. Leder: Kirsten Agerbo, tlf. 51 58 74 27 Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00. Leder: Henrik Pedersen, tlf. 40 73 64 39 Gruppeleder: Kim Berthelsen, tlf. 97 42 03 83

INDRE MISSION SAMFUND I ULFBORG Alle er velkomne! Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Onsdag den 12. juni: Møde v/ Peter Bo Christensen, Bording. Onsdag den 19. juni: Eftermiddagstur til Lemvig: Besøg i det nye missionshus ’Klippen’ med rundvisning v/ S. Overgård. Kaffe à 35 kr. Besøg i I.M.s genbrugsbutik i det gl. missionshus. Vi arrangerer fælles kørsel fra Sognehuset kl. 13.15. Juli - Sommerferie Onsdag den 7. august: Fælles tur til Spjaldmøde, hvor Brian Madsen, Vejle, taler. Afgang fra Sognehuset kl. 18.45.

SØMANDSKREDSEN Tirsdag den 11. juni kl. 14.30 hos Ruth Brorsbøl, Kirkevænget 7.

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs Sociale Arbejde, hvor alle er velkomne. Der er åbent mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00, tirsdag kl. 9.00-15.00 samt torsdag kl. 15.00-19.30. Torsdag er der desuden systue kl. 13.00-15.00. På Værestedet er der mulighed for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere tøj, købe mad, sy, spille mm. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med at lave mad, havearbejde eller som cafévært. Henvendelse til Yvonne Thrane på tlf. 97 49 13 13. Venlig hilsen Yvonne Thrane, værestedsleder 4


Kirkelige handlinger Fra 1. februar til 30. april 2013

DØBTE • • • • • • • • •

Nikolaj Fogh Kastberg Magnus Helveg Johannessen Otto Agergaard Grønbæk Lucia Rosabella Due Thrige Johan Amstrup Volder Inger Hove Reenberg Johan Nørgaard Madsen Alfred Vestergaard Knak Lauge Juulsgaard Filsø

DØDE OG BEGRAVEDE • • • • • • • • • • • • •

Gudrun Jørgensen Jens Peder Kornberg Jørgen Stougaard Mortensen Herlev Jensen Helga Dorthea Larsen Junior Victor Sittijan Dam Søren Trige Nielsen Johannes Havskov Jensen Evald Jensen Søren Stidsholt Edith Dagny Hansen Carl Gustav Christensen Inga Kirstine Trankjær

Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST Gitte Elisabeth Hansen, tlf. 97 49 13 24. E-mail: geh@km.dk Tirsdag-fredag træffes jeg bedst kl. 12.00-13.00. Mandag fridag. Ferie og friweekender: 9. juli - 29. juli + 3.- 4. august. I disse perioder passes embedet af Søren Wogensen, tlf. 97 48 10 19. Menighedsrådsformand: Anna Grete Toft, tlf. 97 49 15 57.

ULFBORG KIRKE Ulborg Kirke er åben mandag-lørdag kl. 8.30-16.00, samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester. Graver: Tina L. Søndergaard Tlf. på kirkegården: 23 49 35 33. E-mail: ulfborgkirkegaard@gmail.com Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Niels Borg, tlf. 22 98 41 81.

ULFKÆR KIRKE Ulfkær Kirke er åben mandag-torsdag kl. 8.00-15.00, samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester. Graver: Erik Lund. Tlf. på kirkegården: 40 41 40 63. E-mail: ulfkjaerkirkegaard@gmail.com Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46.

ULFBORG & ULFKÆR KIRKE DEADLINE for indlæg til næste kirke-

blad (september-november) er: 1. august 2013 til Gitte Elisabeth Hansen.

Organist: Ole Toft, tlf. 97 48 50 40. Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 97 49 18 57. Sekretær i Ulfborg sogn: Karen Havskov Jensen. Træffes som regel onsdag på tlf. 97 49 13 24 og e-mail: khje@km.dk. 5


»Luthers nøgle«

Konfirmander deltog d. 9. april i et stort rollespil på Nr. Vosborg om reformationen. Her bringes nogle billeder fra dagen.

6


Nyt fra Menighedsrådet MÅLSÆTNING FOR VALGPERIODEN 2013-2016 Vision Menighedsrådet vil arbejde for at udføre og udvikle de pålagte opgaver til gavn for menigheden i samarbejde med præst og medarbejdere. Mål for liv og vækst Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne menigheds liv og vækst gennem følgende prioriteringer: • Varierede gudstjenesteformer for såvel børn som voksne • Undervisningstilbud af forskellig art for konfirmander, minikonfirmander og voksne • Herudover har følgende aktiviteter fokus: Diakoni, Børnekor, Koncerter, Foredrag Mål for kirkegårde og bygninger Menighedsrådet har stor fokus på, at de udarbejdede kirkegårdsplaner for Ulfborg og Ulfkær kirkegårde gennemføres så effektivt som kontraktuelle forpligtelser tillader. Menighedsrådet vil samvittighedsfuldt sikre vedligeholdelsen af Ulfborg og Ulfkær kirker, så de også for fremtidige generationer vil kunne danne ramme om menighedens aktiviteter. Der bør være fokus på det faktum at

Ulfborg kirke indenfor en kortere årrække vil have behov for en gennemgribende indvendig renovering. Menighedsrådet ønsker at afdække fordele og ulemper i forhold til flytning af præsteboligen fra Ulfborg Kirkeby til Ulfborg by, herunder afdækning af de økonomiske forhold ved køb/ nybygning. Anna Grete Toft og Niels Borg

MENIGHEDSRÅDSMØDER øder: Datoer på menighedsrådsm

§ 22 beI henhold til menighedsloven er ofsom er, mød kendtgøres følgende us, neh sog org Ulfb i ldes fentlige og afho er er: dato de men kom De 2. t nge Kirkevæ 19.00. d. 24 juni og d. 26 august kl. lutningsDagsorden samt udskrift af bes ge kirbeg i lagt frem e bliv protokollen vil en. ård steg præ i t sam us enh kers våb Menighedsrådet

NATGUDSTJENESTE I ULFBORG KIRKE LØRDAG D. 24. AUGUST KL. 23.00 I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN, som foregår august–oktober, har Nissum Fjord Netværket, sammen med Odin teatret, planlagt en bølge af klokkeringning af fjordens kirker ind over Nissum fjord lørdag den 24. d. august kl. 20.43. Et skib kommer sejlende ude på fjorden med en teatergruppe - African Footprints - og digteren Knud Sørensen. Digteren og danserne går i land i Kytterup havn og begiver sig til Ulfborg kirke, der vil være oplyst af levende lys og fløjtetoner. Kl. 23.00 er der natgudstjeneste med indslag af afrikansk sang og danske digte. Enhver er velkommen!

7


216

Gudstjenester K = kirkekaffe

KIRKEÅRET

ULFBORG ULFKÆR

16. juni

3. s. e. trin.

10.00 Gitte Hansen

23. juni

4. s. e. trin.

10.00 Gitte Hansen K

30. juni

5. s. e. trin.

  7. juli

6. s. e. trin.   9.00 Gitte Hansen K

14. juli

7. s. e. trin.     9.00 Søren Wogensen

21. juli

8. s. e. trin.

28. juli

9. s. e. trin.   9.00 Søren Wogensen

  4. aug.

10. s. e. trin.   9.00 Søren Wogensen

11. aug.

11. s. e. trin.

19.00 Gitte Hansen

10.30 Søren Wogensen

10.00 Gitte Hansen K

18. aug. 12. s. e. trin.

10.00 Markedsgudstj. 10.00 Markedsgudstj. Se mere inde i bladet Gitte Hansen

24. aug.

23.00 Natgudstjeneste - se mere inde i bladet

25. aug.

13. s. e. trin.

  1. sept.

14. s. e. trin.

  8. sept.

15. s. e. trin.

19.00 Gitte Hansen

10.00 Gitte Hansen 10.00 Gitte Hansen K

Kirkebil Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for selv at komme i kirke eller til kirkens arrangementer med bil, er det muligt at ringe til en i vores kirkebilslaug: Kjeld Engel, tlf. 97 49 24 46, Mette Pedersen, tlf. 97 49 21 28, Henrik Toft, tlf. 97 49 15 57, eller Ib Hansen, tlf. 97 49 21 27.

Torsdag den 13. juni

Musikandagt med organist og kirkesanger i Staby

Torsdag den 27. juni

v. sognepræst i Ulfborg Gitte Hansen

Juli

Sommerferie

Torsdag den 8. august

v. sognepræst i Staby Niels Henrik Arendt

Torsdag den 22. august

v. sognepræst i Ulfborg Gitte Hansen

Torsdag d. 5. september Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby

Team Lynderup · 97 17 34 08

Gudstjenester på Aktivcenteret - i cafeteriet torsdage kl. 14.30

Ulfborg Sogns Kirkeblad - Nr. 2 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you