Page 1

Dec. 2011 路 Jan. 路 Feb. 2012

Kirkeblad

4 Indhold

Syndens forladelse - uden gr忙nser 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsr氓det 7 Gudstjenesteliste 8

Ulfborg Sogn


Fra sognepræsten

Syndens forladelse – uden grænser Jeg indrømmer: Det Nye Testamente er fyldt med selvmodsigelser. Det, Jesus siger er fyldt med ting der stritter imod vores opfattelse af, hvad der er fornuftigt og godt. Man kan ikke sådan uden videre sætte Jesu forkyndelse på en enkel formel. For på den ene side er der ingen grænser for Jesu mildhed overfor folk. Han slynger om sig med Guds godhed og tilgivelse, som var det slik til en juletræsfest. Han giver tilgivelsen til hvem som helst uden at undersøge eller at kende noget til dem han siger det til. På en eller anden måde går han ud fra, at alle mennesker er syndere, at der har brug for at få deres forhold til Gud genoprettet – måske hver eneste dag – så når han træffer et menneske, så siger han straks: Dine synder er dig tilgivet, min ven. Og han siger det bare sådan uden videre – uden formaninger og han forlanger ingenting. Det fortæller det Nye Testamente igen og igen. Men der er på den anden side heller ingen grænser for hans strenghed og hans fordringer: Jesus kan virke umenneskelig i sine krav til os: Vi skal sælge alt hvad vi ejer, forlade alt, give det til de fattige, vende den anden kind til, hade sine nærmeste og følge ham! Sådan. Ingen formildende omstændigheder der. Ingen grænser for kravet. Der er netop ikke nogen grænser. Alt hvad Jesus siger og gør er altid absolut og grænseløst – på en gang! Og hvem af os har nogensinde bare tænkt på virkelig at sælge og forlade alt og virkelig følge ham? Ingen, tænker jeg. Det ER en streng fordring. Hvor vil jeg hen med det? Jo, det allerførste, som Jesus en gang sagde til en lam mand var: »Søn, dine synder tilgives dig«! Hvorfor er det så vigtigt for Jesus at få sagt? Er det da ikke vigtigere at få sin førlighed tilbage, så han kan gå igen? 2

Jo, det ville vi vel sige. Vi synes som regel det er vigtigst at have vores gode helbred frem for alt andet! Sundhed frem for alt, ikke sandt? Men er det nu også rigtigt? Hvis vi tager ud til Hospice i Hv. Sande, så vil alle, der er indlagt, helt sikkert sige, at det vigtigste i livet er de relationer de har til mennesker. De fortæller, at det er vigtigt at få sluttet livet med orden i forholdene til deres nærmeste. Men det er ikke kun i livets tilspidsede situationer, at det er vigtigt. Det er det også til dagligt. Hvis vi har ufred med nogen eller noget, så kan det være svært at gøre sit arbejde ordentligt, eller lave sine lektier. For i stedet for at arbejde og lave lektier, så kredser vi om de forhold eller relationer, der ikke dur. Det kan være en træls chef, en sur lærer, en veninde, der holder sig væk. Det tærer ganske enkelt på glæden, når relationerne til andre brænder på. Og det er her, at tilgivelsen kommer ind i billedet. For hvad betyder ordet: Tilgivelse? Ja det betyder helt banalt, at give sig til den anden! Jeg giver mig til dig igen. Jeg vil, at forholdet mellem os skal genoprettes. Så når Jesus siger til den lamme: »Min søn, dine synder forlades dig«, så siger han i virkeligheden bare, at forholdet hermed er genoprettet. For han ved, at det er det vigtigste i livet før alt andet. Og det er jo hele kristendommens pointe: At Gud har givet sig til os! For altid. Det fortæller både julen, påske og pinse hver på deres måde. Her har Gud genoprettet sit forhold til mennesker for altid. Gitte Elisabeth Hansen


JULEGUDSTJENESTER

OPSLAGSTAVLEN STOR JULEKONCERT I ULFKÆR KIRKE Onsdag d. 7. december kl. 19.30 med Danmarks bedste rytmiske a cappella kor »VOCAL LINE« Pris 100 (børn under 15 år 50 kr.) Billetter kan købes i forsalg i Ringkøbing Landbobank fra fredag d. 18. november og ved døren. Vocal Line er et moderne a cappella kor med 30 sangere, dirigeret af Jens Johansen. Koret blev dannet i 1991 i Århus og har som sit erklærede mål at være frontløber i udviklingen af den rytmiske korsang, nationalt såvel som internationalt. Gennem årene har Vocal Line konstant søgt at udvide grænserne for a cappella musikken, og koret sigter mod et stadig højere musikalsk niveau. Gennem sin næsten 20-årige levetid har koret opnået stor anerkendelse i hele Europa og store dele af den øvrige verden, og Vocal Line kan desuden bryste sig af at have vundet en række, store internationale priser. I kraft af dette indtager koret en fornem position som forbillede for kor verden over. Vocal Line tager udgangspunkt i den danske kortradition. Herfra har koret udviklet en stærkt personlig stil med elementer af pop, rock og jazz. Vocal Line formår som få andre at forene himmelstræbende, nordiske klange med personlighed og inderlighed. Dette kombineret med korets velklingende, detaljerede og til stadighed eksperimenterende arrangementer får Vocal Line til gang på gang at fange og berøre sit publikum – ikke mindst takket være sangernes individuelle indlevelse og musikalitet, som på karakteristisk vis går op i en højere og særligt sammensmeltet enhed. - ingen lyder helt som Vocal Line! Koncerten er arrangeret af Ulfborg og Staby- Madum sogne

i Ulfkær Kirke for byens institutioner

Gudstjenesterne er åbne for alle der har lyst. Ulfborg børnehus: Torsdag d. 15. dec. kl. 9.30 Ulfborg skole: Fredag d. 16. dec. 8.45-9.30 (O. – 6. klasse) + 9.45-10.30 (7.-9.klasse) Ulfborg friskole: Fredag d. 16. kl. 11.00.

FOREDRAG »ALLE HAR ET LIV - DER ER VÆRD AT LEVE« Onsdag d. 11. januar kl. 19. 00 i Ulfborg sognehus

Vi har endnu en gang invitere t globetrotteren, freelancejournalisten og foredragsholderen Anders Kofoed Pederse n til Ulfborg. Motto for foredraget: »Du er fantastisk. Ikke fordi du GØR, men ford i du ER« Anders siger: »I denne verden handler ALT om at præstere, og om at ramme en topplace ring i sit lokale hierarki. Din og min værdi mål es efter, hvad vi kan præstere, og som ung i dag er det et pres, som kan synes uudhold eligt. Derfor bliver verden ofte til et sted, hvor livet mere bliver til et spørgsmål om at overleve, end om at leve. Dette er i min e øjne en verdens løgn, som vildleder ung e, til at tro på myten om det grønnere græ s, og for mange af dem resulterer det i lavt selv værd i kortere eller længere perioder. Kort sagt: At vove er at mis te fodfæste et øjeblik. - Ikke at vove er at mis te livet!” Foredraget er for alle i sognet og alle er velkomne! Der er kaffe/te/saft og kage til alle. Vel mødt til en udfordrende og spændende aften med Anders Kofoed.

3


Info & kalender VÆRESTEDET I ULFBORG

INDRE MISSION SAMFUND I ULFBORG

Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs Sociale Arbejde, hvor alle er velkomne. Der er åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 9.30-15.00 samt torsdag fra 15.00-20.00. På Værestedet er der mulighed for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere tøj, købe mad, sy, spille mm. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med at lave mad, havearbejde eller som cafévært. Henvendelse til Yvonne Thrane på telefon 97 49 13 13.

Alle er velkomne! Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Hold juleaften på Værestedet: Vi holder juleaften den 24. december kl. 15.00-22.00. Pris: 120 kr. alt inkl. (julemiddag, julegave, pakkeleg mm.) - tilmelding på tlf. 97 49 13 13.

Onsdag den 11. januar Generalforsamling i Indre Mission. Taler: Bjarne Lindgren Christensen (Ringkøbing)

Venlig hilsen Yvonne Thrane, Værestedsleder

KFUM- SPEJDERE ULFBORG GRUPPE Knuden, Søparken 12. KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt, lavet knob etc. Vi mødes: Bævere: Mandag kl. 17.30-18.45. Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 97 49 22 53 Ulve: Mandag kl. 19.00-20.30. Leder: Kirsten Agerbo, tlf. 51 58 74 27

Onsdag den 7. december Adventsfest. Taler: Finn Løvlund (Esbjerg) Lotteri til fordel for Sømandsmissionen Onsdag den 4. januar Bedemøde (Allianceugen) Torsdag den 5. januar Bedemøde (Allianceugen)

Mandag den 23. januar Bibelkursus i Spjald Missionshus v/ Georg Kjeldsen (Århus) Tirsdag den 24. januar Bibelkursus i Spjald Missionshus v/ Cecilie Nord Hansen (Fredericia) Onsdag den 8. februar Møde v/ Thue Thomsen (Hvide Sande)

BIBELKREDSEN I SOGNET Onsdag den 1. februar kl. 20.00 hos Marie Lauridsen, Risvænget 12

SØMANDSKREDSEN Tirsdag den 7. februar kl. 14.30 hos Vita Lillevang, Havrevænget 34

Juniortruppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00. Leder: Peder Nørskov Nielsen, tlf. 97 49 56 44 Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00. Leder: Henrik Pedersen, tlf. 40 73 64 39 Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 97 49 22 53

4

DEADLINE

for indlæg til næste kirkeblad (marts-maj 2012) er: 30. januar til Gitte Elisabeth Hansen


OPSLAGSTAVLEN

FASTELAVNS- OG BØRNEGUDSTJENESTE søndag d. 19. februar kl. 16.00 i Ulfborg kirke Her er alle børn og barnlige sjæle inviteret til fastelavnsgudstjeneste, hvor man meget gerne må komme udklædt. Tag far og mor med til gudstjeneste i Ulfborg kirke og vær med til at gøre det festligt! Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og aftensmad i Ulfborg Kirkeby forsamlingshus, arrangeret i samarbejde med sogneforeningen i Ulfborg Kirkeby. Se også dagpressen, når vi nærmer os fastelavn.

Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST Gitte Elisabeth Hansen, tlf. 97 49 13 24, e-mail: geh@km.dk Tirsdag-fredag træffes jeg bedst kl. 12.00-13.00. Mandag fridag. Friweekender: 10.-11. dec. 2011, 11.-16. febr. I disse perioder passes embedet af Søren Wogensen, sognepræst i Vemb tlf.nr. 97 48 10 19. Menighedsrådsformand: Anna Grete Toft, tlf.nr. 97 49 15 57.

ULFBORG KIRKE

Alle er velkomne!

TEOLOGISK SALON

Torsdag d. 22. marts kl. 19. 30 i Ulfborg Sognehus

Graver: Tina L. Søndergaard Tlf. på kirkegården: 23 49 35 33. Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge:

Første gang: Apostlen Paulus v. sognepræst Gitte E. Hansen Idé: At få diskuteret teologi sammen med lægfolk. Form: Oplæg v. oplægsholde r – evt. læsning af tekster – sam tale Vi tilbyder: Et glas vin og lille ostebord. Alle er velkomne!

Bo Holst Jørgensen, tlf. 97 49 11 39.

ULFKÆR KIRKE Graver: Erik Lund. Tlf. på kirkegården: 97 49 28 68. Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge:

Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46.

ULFBORG & ULFKÆR KIRKE Organist: Ole Toft, tlf. 97 48 50 40. Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 97 49 18 57. Sekretær i Ulfborg sogn Karen Havskov Jensen. Træffes som regel onsdag på tlf. 97 49 13 24 og e-mail: khje@km.dk.

5


Kirkelige handlinger Fra 1. august til 31. oktober 2011

DØBTE

VIEDE / KIRKELIGT VELSIGNEDE

• • • • • • •

• Stine Gadgaard Hansen & Brian Gadgaard Hansen

Caroline Høgsberg Nielsen Simone Kirkegaard Jensen Malte Lund Filsø Emil Gadgaard Gravesen Anton Ørts Vandborg Alissa Ikiuna Stegø Bak Lucas Jørgensen

DØDE OG BEGRAVEDE • • • • •

Ruth Norma Bak Anna Kristine Vittrup Mary Margrethe Andersen Ruth Lilly Jensen Wiktoria Wrobel

Nyt fra Menighedsrådet Af Gitte Hansen

MENIGHEDSRÅDSMØDER øder: Datoer på menighedsrådsm § 22 ben I henhold til menighedslove er ofsom der, kendtgøres følgende mø us, neh sog org Ulfb i s fentlige og afholde oer dat nde me kom De 2. Kirkevænget 2012 kl. er: Mandag den 16. jan. r. 2012 feb 19.00 og mandag den 20. kl. 19.00. lutningsDagsorden samt udskrift af bes i begge kirprotokollen vil blive fremlagt ården. kers våbenhus samt i præsteg Menighedsrådet

Ulfborg sogn hjemmeside: Et ønske er nu blevet opfyldt: En ordentlig hjemmeside for Ulfborg sogn og kirker. Den er muligvis oppe at køre, når dette kirkeblad udkommer. Indtil videre er den ikke så udbygget, men det bliver den hen ad vejen. Vi glæder os til at kunne bruge dette medie mere aktivt. Hjælp os gerne med kommentarer til forbedringer. Se det på www.ulfborgsogn.dk Ny altertavle i Ulfkær kirke?: Så er den gamle altertavle kommet frem igen. Men måske kun for en kort stund. Vi arbejder nemlig på at få nogle helt nye farver op på alteret. I skrivende stund ved jeg kun at der arbejdes intenst med skitser fra en lokal kunstner og at menighedsrådet på et kommende møde i dec. skal se på disse. Mere om dette i næste kirkeblad. Mvh. Gitte Hansen

6


Nyt fra Menighedsrådet Af Anna Grete Toft Menighedsrådet skal i henhold lovgivningen varetage sognets liv og vækst. Det håber vi også, I oplever, at vi gør. Men ud over det synlige liv i sognet i form af gudstjenester, konfirmandundervisning, babysalmesang, ad hoc kor, foredrag, koncerter m.v., så skal vi som menighedsrådsmedlemmer udføre et omfattende arbejde »bag kulisserne« med mange forskellige opgaver. I det forløbne år har det ny regnskabssystem fyldt meget. Systemet har på landsplan fået en del kritik, og vi synes, kritikken er berettiget. Det er vanskeligt at overskue. F.eks. kan vore to kirkeværger ikke læse i kvartalsregnskaberne, hvad de har brugt af budgettet. Der er kun én konto for vedligeholdelse, og vi har altså to kirker og vil gerne have overblik over, hvad der er brugt på hver kirke. Det giver os bøvl med at lave »blyantregnskaber« ved siden af. Vi bruger meget tid på implementering af de ny overenskomster. Især i efteråret har lønforhandlinger fyldt meget for kontaktperson og formand. I det hele taget er der på personalesiden meget at gøre. Der skal udarbejdes APV, holdes personaleudviklingssamtaler, anmeldes arbejdsskader (en tidsrøver af rang), afholdes medarbejdermøde, laves arbejdsplaner og meget, meget mere. Vi har gennem mere end et år ønsket et få gulvet i koret i Ulfborg Kirke renoveret. Også gangarealerne trænger til renovering. Vi er efter en del snak frem og tilbage nået frem til, at vi er nødt til at få professionel hjælp, dels til at skabe konsensus om, hvad vi gerne vil have lavet, dels til at få godkendelser fra alle berørte myndigheder. Gennem de senere år har vi sparet lidt op til renovering af koret, men må nok belave os på, at projektet bliver dyrt, og derfor kan der jo – når vi tager de reducerede budgetter i betragtning - blive tale om et langtids-

projekt. Det kan i hvert fald ikke gennemføres i denne valgperiode. Som Kirsten Engmark beskrev i et tidligere kirkeblad, har menighedsrådet haft kirkegårdene på dagsordenen flere gange. Vi er nu tæt på at have udviklingsplaner på begge kirkegårde. Det vil medføre, at graverne får planer at arbejde efter. Det betyder ikke, at vi gennemfører en radikal omlægning af kirkegårdene. Tvært imod. Kun ganske langsomt vil kirkegårdene ændre udseende. Der vil blive flere arealer med græs, som årene går. For Ulfborg Kirkegårds vedkommende fordi der kun er ganske få begravelser hvert år. For Ulfkær Kirkegårds vedkommende, fordi der i stigende grad efterspørges færre familiegravsteder, men i stedet kiste- eller urnebegravelser i plæne. Menighedsrådet har i tråd med tiden besluttet at købe en it-kirkegårdsløsning samt et elektronisk kortmodul. Vi håber, denne anskaffelser vil blive til glæde for graverne, som i dag skriver alt ind i protokoller med blyant og kuglepen. Som det fremgår af ovenstående, har menighedsrådet travlt. Der stilles store krav til os med hensyn til at kunne håndtere administration. Det er et paradoks, at menighedsrådsloven taler om »liv og vækst«. Vi oplever i rådet at blive brugt til administrative opgaver. Vi læser i dagspressen og hører i kirkelige kredse, at der arbejdes på aflastning af menighedsrådene. Vi hører også, at »man« er nervøse for, at der ikke kan vælges kvalificerede menighedsråd ved næste valg. Arbejdet er interessant, men tid – masser af tid – og kvalifikationer af diverse art skal der til for at bestride et menighedsrådsarbejde. Jeg må sige: Det kommende valg i 2012 taget i betragtning, så haster det med hensyn til aflastning af menighedsrådene. Anna Grete Toft, formand 7


216

Gudstjenester K = kirkekaffe

ULFBORG

ULFKÆR 17.00 Gitte Hansen De ni læsninger 9.00 Søren Wogensen 16.00 Gitte Hansen 10.00 Gitte Hansen -

4. dec.

2. s. i advent

-

11. dec.

3. s. i advent

-

18. 24. 25. 26.

4. s. i advent Juleaften Juledag 2. juledag

10.00 14.30 9.00 10.00

1. jan. 8. jan. 15. jan.

Nytårsdag 1. s. e. h. 3 k. 2. s. e. h. 3 k.

-

22. jan. 29. jan.

3. s. e. h. 3 k. Sidste s. e. h. 3 k.

-

10.00 Gitte Hansen 10.00 Gitte Hansen

5. feb. 12. feb.

Septuagesima Seksagesima

10.00 Gitte Hansen K -

-

19. feb.

Fastelavn

-

26. feb.

1. s. i fasten

16.00 Gitte Hansen Fastelavnsgudstj. -

4. mar. 11. mar. 18. mar.

2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste

10.00 Gitte Hansen -

10.00 Gitte Hansen K 19.00 Gitte Hansen

dec. dec. dec. dec.

Gitte Gitte Gitte Gitte

Hansen K Hansen Hansen Hansen

16.00 Gitte Hansen 10.00 Gitte Hansen K 9.00 Søren Wogensen

GUDSTJENESTER PÅ AKTIVCENTERET Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

den den den den den den den

5. januar kl. 14.30 19. januar kl. 14.30 2. februar kl. 14.30 16. februar kl. 14.30 1. marts kl. 14.30 15. marts kl. 14.30 29. marts kl. 14.30

v. v. v. v. v. v. v.

9.00 Søren Wogensen 10.00 Gitte Hansen

kl. 14.30

Gitte E. Hansen Astrid L. Agerskov Gitte E. Hansen Astrid L. Agerskov Gitte E. Hansen Astrid L. Agerskov Gitte E. Hansen

Kirkebilen kan altid benyttes af dem, der ikke på anden måde kan komme i kirke. Det gælder for både Ulfkær og Ulfborg kirke. Bestilles dagen før hos Gunnars taxi: 97 49 23 73.

Team Lynderup · 97 17 34 08

KIRKEÅRET

Ulfborg Sogns Kirkeblad - Nr. 4 - 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you