Page 1

kirkebladet.nu

Alle gode gaver... SIDE 2

Hustru sikrede sin mands berømmelse

En skør idé blev til virkelighed SIDE 16

Syng den igen SIDE 4

SIDE 12

ÅRGANG 4 · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2019

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

Alle gode gaver de kommer ovenned! Med udgivelsen af dette sogneblad har vi taget hul på efteråret. Her hører traditionelt vores høstgudstjeneste til, som i år falder den 15. september. Ved denne gudstjeneste skal vi bl.a. synge »Vi pløjed og vi så’de«. Selvom salmen har små 240 år på bagen, er den lige så aktuel i 2019, som den var, da den blev skrevet af Matthias Claudius i 1782. Det, som springer direkte i øjnene, er salmens inddeling i det, som vi kan kalde for den urkristne treklang. Funderet på bekendelsen til den ene sande Guddom i Faderens og Sønnens og Helligåndens person. Salmens perspektiv er bagud skuende. Det er det vel overståede høstarbejde, der danner rammen omkring salmens tre vers. Set i det lys, kommer vers 1 til at udspringe af håbet. Det kommer tydeligt frem gennem ordene: »Så bad vi ham os hjælpe, som højt i himlen bor«. Uden et tillidsfuldt håb om Guds barmhjertige sin-

delag går ingen vel til ham i bøn. Vi kender det fra vores egen hverdag, hvor det tillidsfulde barn igen og igen beder far og mor om hjælp. Og de får den! Vers 2 udspringer så af troen. Den kommer til syne allerede i de to første linjer gennem ordene: »Han er jo den, hvis vilje opholder alle ting«. Vi kender det fra vores egen hverdag, hvor det tillidsfulde barn igen og igen beder far og mor om hjælp... Uden en tillidsfuld tro på Guds kærlige vilje til at opretholde vort liv på denne jord er det hip som hap, hvor maden på bordet kommer fra. Vi kender det fra vores hverdag, hvor det tillidsfulde barn tror, at far er den stærkeste i hele verden. Vers 3 udspringer så af kærligheden. Den kommer helt frem på overfladen gennem ordene: »Men tag vort stakkels hjerte, så ringe som det er!«. Uden en tillidsfuld kærlighed til Gud, som forbarmer sig over sine børn, ville vel ingen tilbyde ham sit hjerte. Vi kender det fra vores hverdag, hvor det tillidsfulde barn igen og igen putter sig ind til mor for at mærke hendes kærlighed slå ring om sig.

Salmens omdrejningspunkt er altså de tre kristne grunddyder - tro, håb og kærlighed. Og med disse tre elementer in mente går vi glad og gerne til vores høstgudstjeneste, fordi: »Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed«. Den kærlighed som kom så fuldstændigt til syne en mørk langfredag for lidt over 2000 år siden, da Jesus døde på korset med de tre vidunderlige ord »Det er fuldbragt« på sine læber. Og det, vores Herre og Mester, Jesus Kristus, således havde fuldbragt, var din og min og alle vore kæres frelse, hvorudfra vi ka’ leve med et berettiget håb om evigt liv i hans evige rige. Derfra udgår vores tro, håb og kærlighed som et regelret ekko af den overstrømmende kærlighed som igen og igen - søndag efter søndag lader os samles i kirken for at blive mættet af alle hans gode gaver som kommer ovenned. »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham«. Ha’ et velsignet efterår. Jim Sander Christensen


DET SKER

Nyt fra Menighedsrådet Der er i efteråret planlagt en vurdering af gravsten og gravsteder mht bevaringspligt i samarbejde med museumsinspektøren fra Lemvig. Med hensyn til istandsættelsen af stakittet ud mod Kirkegårdsvej, så afventer vi et svar fra forsikringen. Organist Øjvind Særkjær har afløst graver Mary Jensen, som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet. Kristen Broe

FDF nyt Her efter sommeferien er der en ny opdeling af FDF holdene. De små FDF’ere er 0. klasse til og med 2. klasse - mødedage tirsdage kl. 16.30 - 18.00. De store FDF’ere er 3. klasse til og med 7. klasse - mødeaftener mandage kl. 18.00 - 19.30. Vi håber at se mange friske FDF’ere. Trine Christensen

3


4

DET SKER

Koncerter 11. september 4. december 20. december

Koncert ved trompetist Per Nielsen. Lokal julekoncert. Julekoncert med Orkester Efterskolen i Holstebro.

EN VSANG SAMM VI SYNGER LO

SYNGN DEN IGE

SKJERN KULTURCENTER

5. OKTOBER 2019 KL. 19.00 syngdenigen.dk

Kirkehøjskole 2019/20 Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i Dybe Kirke Foredrag ved sognepræst Maria Odgaard Møller: »Er der forkyndelseskrise i folkekirken?«. Onsdag d. 6. november kl. 19.30 i Nr. Nissum Kirke Foredrag ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch: »Tidens præstationsræs og evighedens evangelium«.

Medvirkende: Det store scenekor med band v/ Lene Skødt Holmgaard • Judy Hunskjær Olsen • Brødrene Mikkel og Kasper Petterson • »Familien Mikkelsen« • Hedenstedkoret • Andagt v/ Christian Poulsen. Billetpris: i døren 195 kr. Forudbestilling: www.syngdenigen.dk - 180 kr. (+ ekspeditionsgebyr: 10 kr. pr. bestilling) Den Kristne Boghandel, Østergade 3, Skjern: 180 kr. (+ ekspeditionsgebyr: 5 kr. pr. billet).


DET SKER

Sogneaften om sorggrupper

Sogneaften Onsdag d. 4. september kl. 19.00 Thyborøn Kirkes klokker har 50 års jubilæum i 2019 idet de støbtes af klokkestøber John Taylor & Co. i 1969. Vi skal se, hvordan man har støbt kirkeklokker siden år 550 efter Kristi fødsel. Jeg fortæller om Reformationens anliggende og rolle i forhold til klokkerne, om klokker, der omstøbtes til kanoner og jeg viser inskriptioner og billeder hvor vi også skal høre og se*) hvordan klokken lyder. *) Lyden ser vi på en frekvensanalyse.

Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst i Bøvling, og sygeplejerske og psykolog Lillan Hove Andersen, kommer til en sogneaften onsdag d. 9. oktober kl. 19.30. Her vil de fortælle om deres sorggruppe for efterladte. Målet er ikke at komme frem dertil, hvor man glemmer. Derimod skal man finde ud af at leve sit liv uden afdøde. Vejen videre går ikke ligeud. Mange bliver skuffede, når de opdager, at de triste følelser vender tilbage igen og igen. Det føles mest af alt, som om man går to skridt frem og et tilbage, eller måske som et skridt frem og to tilbage. Alligevel arbejder man sig videre. Men man bliver aldrig den samme, og man bærer i sit inderste mindet om den døde med sig. Vejen går ikke tilbage ad de samme veje, man tidligere har gået ad. Sorgen sætter spor. Døden er blevet en del af ens liv helt konkret og virkeligt. Alle skal være velkommen til en sogneaften, hvor vi vil blive klogere på sorggrupper.

Koncertforedrag »Et musikalsk møde med digteren Johannes Jørgensen« Velkommen til koncertforedag med Jens Stage onsdag d. 6. november kl. 19.00. Johannes Jørgensen kunne som få udtrykke følelser og stemninger ved brug af naturens billeder. Johannes Jørgensen var én af Danmarks store digtere som desværre aldrig fik den position som hans litterære format gjorde ham fortjent til. Jens Stage har skrevet musik til 10 udvalgte digte og fremfører dem med guitar og sang - samt en levende fortælling om Johannes Jørgensens liv. Fortællingen understøttes af en »PowerPoint« visning.

5


6

SEPTEMBER

Gudstjenester Søndag d. 1. september 11. s. e. trin. - Lukas 18,9-14 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 8. september 12. s. e. trin. - Markus 7,31-37 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 15. september 13. s. e. trin. - Lukas 10,23-37 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Høstgudstjeneste Søndag d. 22. september 14. s. e. trin. - Lukas 17,11-19 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 26. september kl. 15.00 v. Jim S. Christensen. Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 29. september 15. s. e. trin. - Matthæus 6,24-34 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

Inds. til Værestedet.

INDRE MISSION Torsdag d. 5. kl. 18.00 Torsdagshygge i missionshuset med spisning. Torsdag d. 26. kl. 19.30 Samtalemøde i missionshus.

BIBELKREDS Torsdag d. 12. Bibelkreds hos Nelly og Polle, Anne og Kristen. Torsdag d. 26. Bibelkreds hos Hanne og Bim, ElseMarie og Lars.

AFTENKLANG Onsdag d. 25. kl. 19.00 i kirken.

BABYSALMESANG Tirsdag d. 3 kl. 10 i Thyborøn. Tirsdag d. 10. kl. 10 i Harboøre. Tirsdag d. 17. kl. 10 i Thyborøn.

l gudss børn med ti Tag blot jere er der er prædikenen tjeneste. Und tningen af sidste slu vokbørnekirke. I ikenen går en d ræ p r fø e salm d i børindre børn u sen med de m nerummet. GTIGT

VI

Tirsdag d. 24. kl. 10 i Harboøre.

SOGNEAFTEN Onsdag d. 4. kl. 19.00 Se opslag side 4.

SKATTEKISTEN Onsdag d. 18. kl. 17.00 i kirken IngerLis Lilleøre.

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00. Opstartdato bekendtgøres separat.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30. Opstartdato bekendtgøres separat.

BØRNEKREDS Mandag d. 9. og d. 23 kl. 14.30 i missionshuset.

FREDAGSCAFÉ Fredag d. 13. kl. 15-17 i Thyborøn kirke.

BØRNERYTMIK Lørdag d. 7. kl. 10.00 i Thyborøn.


OKTOBER

Gudstjenester Søndag d. 6. oktober 16. s. e. trin. - Lukas 7,11-17 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 13. oktober 17. s. e. trin. - Lukas 14,1-11 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Inds. til børn og unge i sorg i Lemvig kommune. Søndag d. 20. oktober 18. s. e. trin. - Matthæus 22,34-46 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 27. oktober 19. s. e. trin. - Markus 2,1-12 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 31. oktober kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

INDRE MISSION Torsdag d. 3. kl. 18.00 Fællesspisning. Besøg af Maria Serner Pedersen fra Åbne døre. Torsdag d. 31. kl. 19.30 Samtalemøde i missionshuset.

BIBELKREDS Torsdag d. 10. Bibelkreds hos Mona og Bjarne, Hans. Torsdag d. 31. Bibelkreds hos Viola, Kis.

BABYSALMESANG Tirsdag d. 1. kl. 10.00 i Thyborøn. Tirsdag d. 8. kl. 10.00 i Harboøre. Tirsdag d. 22. kl. 10.00 i Thyborøn. Tirsdag d. 29. kl. 10.00 i Harboøre.

IM KREDSMØD E

Tirsdag d. 22. kl. 19.30 i Harboøre m issionshus. Taler: Henri Alex Je nsen. Onsdag d. 23. kl. 19.30 i Klippen Le mvig. Taler: Svend Erik Pe dersen. Torsdag d. 24. kl. 19.30 i Humlum ki rkehus. Taler: Jørgen Knuds en.

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00. Datoerne bekendtgøres separat.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30. Datoerne bekendtgøres separat.

BØRNEKREDS Mandag d. 7. og 21. kl. 14.30 i missionshuset.

FREDAGSCAFÉ Fredag d. 11. kl. 15-17 i Thyborøn kirke.

BØRNERYTMIK Lørdag d. 5. kl. 10.00 i Harboøre.

AFTENKLANG Onsdag d. 30. kl. 19.00 i kirken.

7


8

NOVEMBER

Gudstjenester Søndag d. 3. november Alle helgens dag - Matthæus 5,1-12 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 10. november 21. s. e. trin. - Johannes 4,46-53 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Inds. til Indlandsk sømandsmission Søndag d. 17. november 22. s. e. trin. - Matthæus 18,21-35 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Besøg af Gideonitterne. Søndag d. 24. november 10. s. e. trin. - Matthæus 25,31,46 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 28. november kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

INDRE MISSION Torsdag d. 7. kl. 18.00 Torsdagshygge med spisning. Torsdag d. 28. kl. 18.00 Adventsfest v. Anni og Robert Enevoldsen. Vi starter med spisning.

BØRNEKREDS Mandagd. 4. og d. 18. kl. 14.30.

BIBELKREDS Torsdag d. 14. Bibelkreds hos Nelly og Polle, Kirstine og Poul

SKATTEKISTEN Onsdag d. 13. kl. 17.00 N.C. Kirk.

AFTENKLANG Onsdag d. 27. kl. 19.00.

KONCERTFOREDRAG Onsdag d. 6. kl. 19.00 Se opslag side 4.

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00. Datoerne bekendtgøres separat.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30. Datoerne bekendtgøres separat.

FREDAGSCAFÉ Fredag d. 8. kl. 15-17 i Thyborøn kirke.

BØRNERYTMIK Lørdag d. 2. kl. 10.00 i Thyborøn.

SOLNEDGANGSMUSIK Onsdag d. 27. kl. 19.00.

FOR DE UNGE I THYBORØN Hvis der ikke er noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Andreas Flyvholm tlf. 22425513 Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Jonas Krogh tlf. 29707924.


DET SKER

PLEJEHJEMMET HAV - FJORDS VENNER SEPTEMBER Tirsdag d. 3. og 17. kl 19.00: Sang. Onsdag d. 11. og d. 23. samt mandag d. 30. kl. 15.00: Pladespil. Onsdag d. 4. og d. 18. kl. 10.00: Bustur. Ferietur fra mandag d. 9 til torsdag d. 12. Middag for alle, som ikke er med på ferie, samt for frivillige er mandag d. 9. kl. 18.00 i OG - med underholdning v/ John fra Vorupør. Torsdag d. 26. kl. 15.00: Gudstjeneste. Torsdag d. 26. kl. 18.00: Høstfest med underholdning v/ Kim på harmonika.

Torsdag d. 26. september kl. 19-21: Efterårsforedrag v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Lotte Lassen Schmidt: »Kosten efter de 65 år«. Torsdag d. 17. oktober kl. 10-16: Hop & Rul med Wærket. Torsdag d. 24. oktober kl. 19-21: Efterårsforedrag v. René Schmidt: »Aakjær i ord og toner«.

OKTOBER Tirsdag d. 1., d. 15. og d. 29 kl. 19.00: Sang. Onsdag d. 2., d. 16 og d. 20. kl. 15.00: Bustur. Onsdag d. 9., og 23. samt mandag d. 28. kl. 15.00: Pladespil.

Torsdag d. 14. november kl. 19-21: Efterårsforedrag v. foredragsholder og sanger/musiker Dennis Lydom: »The man in black«.

NOVEMBER Tirsdag d. 12 og d. 26. kl. 19.00: Sang. Onsdag d. 6. og d. 20. kl. 15.00: Pladespil. Onsdag d. 13. og d. 27. kl. 10.00: Bustur. Søndag d. 24. fra kl. 11.00 - 14.00: Julestue.

Lørdag d. 23. november kl. 18.00 Julebal i Wærket.

DECEMBER Underholdning de fire søndage i advent kl. 15.00 Tirsdag d. 10. kl. 15 kommer Thy Teater og underholder. Vel mødt! Vennekredsen

Fredag d. 20. december kl. 17-19: Thyborøn Ønsker Glædelig Jul.

Torsdag d. 12. december kl. 19-21: Efterårsforedrag v. Stig Ulrichsen: »Preben Kaas & Jørgen Ryg«.

9


DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN Fællesspisning tirsdag d. 24. september kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler, pris 50 kr. Tilmelding fra d. 3. sept. til d. 17. sept. til Henning tlf. 23905785 - henn48@gmail.com Oktoberfest/Fællesspisning tirsdag d. 29. oktober kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler. Denne aften vil der være pyntet op til oktoberfest, klæd dig gerne ud, det ville være festligt hvis nogen møder op i tyrolertøj, tyrolerhat eller hvad man ellers har. »Musikvenner« sørger for tyrolermusik under middagen og spiller bagefter op til dans. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Prisen bliver 75 kr. Tilmelding fra d. 8. okt. til d, 22. okt. til Eigil tlf. 21297646 - mappe42@gmail.com Tur til Klosterheden tirsdag d. 19. november. Afgang kl. 13.00 fra Fritidscentret. Der klippes/samles pyntegrønt og der serveres varm kakao og kage i skoven. Der køres i private biler, kørsel aftales ved tilmelding. Tilmelding senest d. 14. nov. til Bente tlf. 25156221 – bentehviid@hotmail.com Julebal lørdag d. 23. november kl. 18.00 i Thyborøn Fritidscenter. Du får også i år mulighed for at være med til Fritidscentrets Julebal til en meget billig pris. Juleballet er en hyggelig og festlig aften med en stor julebuffet og musik og dans i en flot pyntet hal. Humørklubbens medlemmer kommer til at sidde samlet, og prisen er kun 200 kr. som betales ved tilmelding eller senest d. 9. nov. Tilmelding senest d. 9. nov. til Gunnar tlf. 42491830 - glt7@hotmail.dk Ved alle fællesspisninger er max. antal 120 personer. (først til mølle princip) Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsgården/Fritidscentret. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Petanque hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen (så længe vejret tillader). Gymnastik hver tirsdag kl. 11.00 - 11.45 Fritidscentret ved fysioterapeut Marianne Alstrup. Vi starter tirsdag d. 17. september, der er tilmelding og betaling fra kl. 10.30. Prisen er 350 kr. for 20 gange. Ringo hver tirsdag kl. 10.00 - 10.45 i Fritidscentret. Ringo starter tirsdag d. 1. oktober. Line-dance tirsdage kl. 19.00 - 20.00 i Fritidscentrets festlokale. Opstart d. 10. september, der bliver ca. 10 gange inden jul, pris 150 kr. Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Krolf hver mandag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Billard hver onsdag kl. 19.00 i Fritidscentret. PC undervisning, startes op ved min. 5 tilmeldte - tilStolegymnastik. melding til Henning tlf. 23905785. Krolf.

www.humørklubben-thyborøn.dk

10


DET SKER

VÆRESTEDET

THYBORØN FRITID

Den 23. juli startede vi igen op efter to ugers sommerferie. Strikkecafeen starter igen efter planen den første torsdag i september. Søndag d. 29. september fejrer vi Værestedets fødselsdag. Dagen starter med gudstjeneste i kirken kl. 10.15 og kl. 14 er alle velkommen til kaffebord på Værestedet Den 10. november kl. 18 holder vi Mortensaften (Tilmelding på opslagstavlen på Værestedet) Første søndag i advent d. 1. december holder vi JULESTUE med salg af dekorationer og juletræer og kl. 12 er der mulighed for at købe en lækker juleplatte. Ligesom tidligere år holder vi julehygge hver søndag i december. Åbningstider: Mandage: kl. 17 - 22 Pladespil kl. 19.30 Tirsdage: kl. 17 - 22 Onsdage: kl. 17 - 22 Madaften kl. 18.00. (tilmelding senest tirsdag aften) Torsdage: kl. 17 - 22 Strikcafe fra kl. 13.30 - 16.30 Fredage: kl. 17 - 21 Lørdage og søndage, samt søgnehelligdage kl. 14 - 17. Alle er hjertelig velkomne.

Der afholdes cykelrally den 1. september kl. 14.00. Stedet bliver bekendtgjort, når vi nærmer os datoen. Tilmeldingssedlerne bliver delt ud til børnene.

SCT. NICOLAI TJENESTEN Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

11

Fodbold starter op i uge 33. Håndbold starter op i uge 35, og gymnastik i uge 38.

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN Igen i år har vi nydt godt af, at folk har været meget flinke til at flytte vaser, krukker osv bag gravstenene ifm. hækklipningen. Ukrudtet har været ved at tage pusten fra os i år, idet der skiftevis har været sol/varme og regn, så der har været optimale betingelser for det. - En lille bøn til dem, der selv holder deres gravsteder, husk at fjerne ukrudtet bag gravstenene. I uge 35 starter vi op på en ny gang hækklipning samt på den almindelige vedligeholdelse og omlægning af gravsteder. Sidst i september først i oktober lægges der blomsterløg og samtidig fjernes sommerblomsterne, så der er klar til at starte på granlægningen sidst i oktober. Hvis der er folk, der mangler deres krukker og vaser, så prøv at kikke over i gården ved graverbygningen, - der vil dem vi fjerner, ligge i en måned. Dem, der ikke i forvejen har en aftale om granlægning, og som ikke har bestilt før uge 43, og gerne alligevel vil have lagt gran på, vil komme i sidste række med at få pyntet. Grandækningen forventes at være færdig til første søndag i advent. Personalet ønsker et dejligt efterår. Kirkegårdspersonalet


12

SEA WAR MUSEUM

Hustru sikrede sin mands berømmelse Margaret Jones var ikke tilfreds, før hendes mand fik Victoriakorset. Efter Jyllandsslaget fik fire briter tildelt Victoriakorset, som er den højeste militære orden, der uddeles i Storbritannien. Tre af dem fik det posthumt - altså efter deres død, og en af dem fik det først og fremmest fordi hans enke ville det. Hans navn var Loftus William Jones, og hans portræt hænger i dag på Sea War Museum Jutland i Thyborøn. Loftus W. Jones var søn af en admiral og var født i 1879, og det kom ikke som nogen overraskelse, da han fulgte i faderens fodspor og gik ind i Royal Navy. Noget tyder på, at han måske ikke var den nemmeste at omgås. Fra 1896 til 1914 gjorde han tjeneste på ikke færre end 28 forskellige skibe, og på et af dem, på krydseren »Argo-

Destroyeren »HMS Shark«, der blev sænket i Jyllandsslaget.

naut«, var han kun i ti dage, før han blev sendt videre til det næste. De store skibe med deres omfattende hierarki tiltalte ham ikke. Han foretrak et lille skib, hvor han selv kunne få lov at bestemme, og da han i 1903 fik kommando over kanonbåden »Sandpiper«, var han kommet på sin rette hylde. To år senere fik han sin første destroyer, som både var hurtigere og bedre bevæbnet end kanonbådene. Den første destroyer blev fulgt af tre andre, og i 1914 blev han udnævnt til kommandørkaptajn. I oktober samme år fik han kommandoen over destroyeren »Shark« og fik ansvaret for en gruppe destroyere. JYLLANDSSLAGET I Jyllandsslaget skulle Loftus W. Jones med sine destroyere beskytte ad-

Billedet af Loftus W. Jones, der kan ses på Sea War Museum Jutland. miral Beattys store slagkrydsere, og da tyske torpedobåde indledte et angreb, svarede Loftus W. Jones igen og forsøgte med sine destroyere at angribe de tyske slagkrydsere. »Shark« kom under kraftig beskydning og fik ødelagt sin styremaskine, hvorefter skibet lå hjælpeløst mellem


SEA WAR MUSEUM

13

Den danske damper »Vidar«, som reddede de få overlevende fra »Shark«.

de fjendtlige linjer. Inden længe var to af de tre kanoner på »Shark« skudt i stykker. Destroyeren »Acasta« nærmede sig for at tage det medtagne skib på slæb, men blev vinket væk af Jones. »Der er ingen grund til, at I skal sænkes for vores skyld«, råbte han. Da tyske torpedobåde kort efter nærmede sig for at give »Shark« nådestødet, deltog en lettere såret Loftus Jones selv i betjeningen af den eneste tilbageværende kanon. På 500 meters afstand lykkedes det at ramme maskinrummet på en tysk torpedobåd, der snart lå lige så hjælpeløst som sit offer. Det hjalp dog ikke »Shark«, som på 400 meters afstand blev ramt af en torpedo fra en anden tysk torpedobåd. Loftus W. Jones fik sit venstre ben skudt væk, men med en årepresse omkring benstumpen kunne han stadig

følge med i slaget, og nu beordrede han de overlevende til at forlade det synkende skib. Bådene var skudt i stykker, men to flåder var nogenlunde intakte, og de tilbageværende fordelte sig med 14 eller 15 mand på hver.

gang fandt Royal Navy ikke grund til at gøre noget stort nummer ud af den døde kommandørkaptajn. I september 1916 dukkede hans navn ganske vist op på en æresliste, men det var hans kone Margaret ikke tilfreds med.

I alt havde der været 92 mand om bord på »Shark«, men kun syv var i live, da de klokken 22 blev samlet op af den danske damper »Vidar«. En af dem var så medtaget af kulde og udmattelse, at han døde kort efter, men de resterende seks blev i god behold landsat i Hull.

Hun opsøgte de overlevende fra »Shark« og fik dem til at fortælle om hendes mands sidste minutter, hvorefter hun selv skrev en beretning og sendte den til admiralitetet. De overlevende blev afhørt endnu en gang og en rapport sendt til admiral Beatty, som på dette tidspunkt netop var blevet udnævnt til ny chef for Grand Fleet. Beatty kaldte det »en fin historie« og indstillede Loftus W. Jones til Victoriakorset, og den 31. marts 1917 overrakte kong Georg V selv korset til Margaret Jones ved en ceremoni på Buckingham Palace.

Loftus Jones’ lig drev i land i Fiskebäckskil nord for Göteborg, hvor han også blev begravet. I 1960erne blev liget flyttet til Kviberg ved Gøteborg. Beretningen om kommandørkaptajnen, som kæmpede videre, selvom hans ben var skudt væk, nåede frem til avisernes forsiden, men i første om-

Knud Jakobsen


14

SIDEN SIDST

DØBTE 17.05 17.05 02.06 07.07 07.07

Malthe Østergaard Møller Vester Bundgaard Larsen Elliot Nord Hansen Victoria Hoffmann Christensen Agnes Stausholm Bersang

Malthe Østergaard Møller

Vester Bundgaard Larsen

Victoria Hoffmann Christensen

Agnes Stausholm Bersang

VIEDE 26.07 Majbrit Kruse & Kennert Holm Rasmussen

BEGRAVEDE / BISATTE 13.04 Gunhild Irene Pedersen 16.04 Ole Nees Lilleøre 15.05 Knud Erik Jakobsgaard

Konfirmeret den 5. maj 2019.

19.06 Anna Rønn Christensen 19.06 Verner Nielsen 27.06 Jesper Bruun Madsen

Konfirmeret den 12. maj 2019.

Elliot Nord Hansen


KONTAKT

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: jisc@km.dk ORGANIST Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 16 73 KIRKETJENER & KIRKESANGER Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 Kirkens tlf. 21 52 08 87 Privat tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27

LAYOUT & TRYK: Videbæk Bogtrykkeri A·S REDAKTION Conny Kruse Nielsen, Bente Ryltoft Schultz og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK

KIRKEVÆRGE Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 22 13 61 19 REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14, privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

Praktisk vejledning VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr. DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå. VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer

15

vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg. shedspligt! Præsten har altid tav

MENIGHEDSRÅDET Rådets møder er fastlagt til den tredje tirsdag i hver måned kl. 18.30 i Sognelokalet. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på: www.thyboron-kirke.dk


ID-nr.: 46879

105

En skør idé blev til virkelighed I slutningen af 2017 fik jeg en idé om at det kunne da være ret fedt hvis vi kunne få en skatepark her i Thyborøn. Jeg fortalte min ældste søn William om dengang »far var dreng«, og om hvordan vi stort set altid var udenfor og lege. Dengang havde vi ikke mobiltelefoner, Playstation mm. men jeg havde et gammelt skateboard. Jeg viste William boardet og fortalte, at hvis dette skateboard kunne fortælle historier, ville der være nok til de næste mange aftener der skulle puttes. William spurgte nysgerrigt til hvad det var for nogle historier skateboardet kunne fortælle? »Jo ser du min dreng, dette skateboard var min tro følgesvend i mange år og gav mig rigtig mange gode oplevelser, nye venskaber og mange spændende rejser rundt omkring i Danmark. Det var nemlig sådan dengang, og er det for øvrigt stadigvæk, et meget unikt fællesskab når man er skater. Det betød ikke noget at man hang ud med nogle der var yngre eller ældre end en selv - vi havde alle én ting til fælles nemlig at skate og vi hjalp altid hinanden«. Vi fik en snak om at det kunne da være fedt hvis vi kunne samle lidt penge ind til en lille skatepark her i byen. Så den kommende ferie i uge 42 »slæbte« jeg min kone og tre børn rundt i det ganske

land for at se de forskellige skateparks og for at få inspiration til projektet. I starten af 2018 blev jeg virkelig opsat på idéen og begyndte og drøne rundt til virksomhederne her i Thyborøn. Det første besøg blev hos smede virksomheden Kynde & Toft, og der gik nøjagtig 29 minutter så ringede telefonen, det var Ruth Møller som sagde det var en alletiders ide, og de ville gerne støtte op om idéen til en kommende skatepark her i byen - så var der taget hul på bylden og med en tro på det faktisk måske godt kunne blive til noget. Der var til tider nogle der sagde at jeg var bindegal og det aldrig ville blive til noget, men det gav mig blot (om muligt) endnu mere motivation og drive til at gennemføre det påbegyndte projekt, og så begyndte jeg målrettet på at få stablet en stor og flot skatepark på benene. Månederne gik og stort set alle virksomheder i byen var med på idéen. Der har i den grad også været virksomheder udefra og fonde til at støtte byens skatepark, og ikke mindst også fantastisk stor opbakning for byens borgere i form af donationer og frivillig arbejdskraft. Lemvig Kommune kom også på banen og har bidraget til projektet. Så da vi nærmede os slutningen af 2018 stod den første del af skateparken fær-

dig. Dette var beton delen og den blev åbnet 24 december 2018. I midt april 2019 kom der en håndfuld englændere og byggede en fantastisk rampe til os nu havde vi virkelig en skatepark som folk var villige til og køre langt efter. Der blev holdt officiel åbning af skateparken den 25. maj 2019 med skateopvisning, live musik og selv borgmesteren kom på besøg, det var virkelig en fantastisk dag. I skrivende stund er der samlet yderligere penge ind til projektet, så vi nu også kan få bygget en lille rampe så de helt små størrelser også kan være med. Hver gang jeg kører forbi skateparken glæder det mig at se så mange der benytter parkens faciliteter, og at vi har fået et fedt samlingssted for alle byens borgere - det er skønt. Med venlig hilsen Thomas Laurie

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sognebladet Thyborøn - Nr. 4 - 2019  

Sognebladet Thyborøn - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek