Page 1

kirkebladet.nu

Kom! Følg i ånden med

SIDE 2

Koncert med Holstebro Gospelkor SIDE 3

Byggeriet er i fuld gang SIDE 5

Tillykke med jeres nye kirkeskab SIDE 12

ÅRGANG 3 · JUNI · JULI · AUGUST 2019

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

KOM! FØLG I ÅNDEN MED! Med udgivelsen af dette sogneblad går vi ind i pinsens tid - lysets tid Helligåndens tid. Denne Gud Helligånds fornemste opgave er jo at oplyse vore hjerter om alt det, Jesus har gjort for os mennesker. Det vil med andre ord sige, at gøre Jesu liv og gerning lysende klar for os. I en af de mere oversete salmer i vores salmebog - nr. 142 »Kom, følg i ånden med« fortæller Grundtvig meget klart og tydeligt om lige præcis dette Jesu liv og levned. Idet Grundtvig opfordrer os til at følge i ånden med - for at se Jesu liv for vort indre øje - er det et regulært pædagogisk træk, hvori Grundtvig opmuntrer den enkelte til at bruge sin forestillingsevne og fantasi til at blive samtidig med Jesus, sådan som Grundtvigs samtidige hr. Søren Kierkegaard motiverede hin enkelte til.

Og lige præcis denne samtidighed berører Grundtvig på fineste vis i salmens andet vers, hvor han fortæller således om Jesus, der i vers 1 er blevet døbt i Jordanfloden af Johannes Døber: »Her står i tjenerdragt vor drot med Guddoms-magt, vor frelsermand den milde, hvis ord er livets kilde. Her ser du over dåben Guds-husets dør stå åben«. At denne omtale af Jesu Ord - som livets kilde - ikke er noget Grundtvig selv er kommet frem til, får vi meget klart og tydeligt understreget, hvis vi læser Johannesevangeliet kapitel 4 vers 14: »Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv«. Gåden er med andre ord løst i det faktum, at Jesus har så rigeligt betalt for din og min skyld, så vi nu kan stå rene og retfærdige, himlene værdige.

så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger«. Og at dette ord er det bærende i hele Bibelen - altså både Det gamle og Det nye Testamente - kommer meget tydeligt frem i Grundtvigs salme, hvor han i vers 3 og 4 omtaler netop de to dele af vores Bibel som ét samlet hele, som hver på deres måde kaster lys over det faktum, som Grundtvig sammenfatter det hele med i vers 5: »Her mødes under sky det gamle med det ny, her løses livets gåde i sandhed af Guds nåde. Her ser du over dåben Guds-husets dør stå åben«. Smukkere og mere indsigtsfuldt kan Bibelens samlede budskab vel ikke formuleres. Ved at studere den kan vi med egne øjne se selve meningen med vort liv. Vi kan nemlig se alle Jesu gerninger med vore egne øjne og derigennem føres til tro på, at hver eneste af disse velgerninger er gjort for lige præcis dig.

Det ord, som er livets kilde ifølge Grundtvig, er altså ikke noget andet ord, end det ord, som vi til fulde finder i vores Bibel. Guds levende og virkende ord, som forfatteren af Hebræerbrevet skriver således om: »Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem,

Gåden løses nemlig i Jesu person, som blev døbt af Johannes i Jordanfloden for at al retfærdighed skulle opfyldes. Fra denne dåb gik Jesus den lige vej til Jerusalem, hvor han blev korsfæstet på Golgata med de tre livgivende ord »Det er fuldbragt« på sine læber. Her på dette kors fuldbragte Jesus alle menneskers fuldstændige frelse


DET SKER

ved så rigeligt at give Gud dækkende betaling for alle menneskers synd. Fuldstændig sådan som apostlen Paulus fortæller det: »Han (altså Gud Fader) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset«. Gåden er med andre ord løst i det faktum, at Jesus har så rigeligt betalt for din og min skyld, så vi nu kan stå rene og retfærdige, himlene værdige. Det er på alle måder vores dåbs nåde, som Grundtvig udfolder i denne salme på baggrund af Jesu Kristi gerninger for dig og mig. Så kan vi vandre i en levende tro på, at også vi er sat ind på den vandring, som ikke ender, førend vi står foran vores Herre og Mester, Jesus Kristus. Det er Helligåndens gerning at oplyse os om denne ufattelige frelse, så vores hjerter kan brænde af den ild, som Grundtvig slutter sin pragtfulde salme af med: »I dåbens ord og pagt den ild med Ånd er lagt, skal under vandet brænde til alle dages ende. Her ser du over dåben Guds-husets dør stå åben«. Rigtig glædelig pinsetid til alle! Jim Sander Christensen

Tirsdag d. 11. juni kl. 19.00 i Thyborøn Kirke Kom og bliv i godt humør til en sprudlende og livsglad sommerkoncert med Holstebro Gospelkor. Entre: 50 kr. Børn under 12 år gratis. Billetter købes ved døren. Masser af glæde og skøn energi. Kom og hør vores koncert! www.holstebrogospel.dk

holstebrogospel

Dirigent Henning Busted holstebrogospel

3


4

DET SKER

Sogneaften om sorggrupper

Sogneaften Onsdag d. 4. september kl. 19.00 Thyborøn Kirkes klokker har 50 års jubilæum i 2019 idet de støbtes af klokkestøber John Taylor & Co. i 1969. Vi skal se, hvordan man har støbt kirkeklokker siden år 550 efter Kristi fødsel. Jeg fortæller om Reformationens anliggende og rolle i forhold til klokkerne, om klokker, der omstøbtes til kanoner og jeg viser inskriptioner og billeder hvor vi også skal høre og se*) hvordan klokken lyder. *) Lyden ser vi på en frekvensanalyse.

Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst i Bøvling, og sygeplejerske og psykolog Lillan Hove Andersen, kommer til en sogneaften onsdag d. 9. oktober kl. 19.30. Her vil de fortælle om deres sorggruppe for efterladte.

Koncertforedrag »Et musikalsk møde med digteren Johannes Jørgensen« Velkommen til koncertforedag med Jens Stage onsdag d. 6. november kl. 19.00. Johannes Jørgensen kunne som få udtrykke følelser og stemninger ved brug af naturens billeder. Johannes Jørgensen var én af Danmarks store digtere som desværre aldrig fik den position som hans litterære format gjorde ham fortjent til. Jens Stage har skrevet musik til 10 udvalgte digte og fremfører dem med guitar og sang - samt en levende fortælling om Johannes Jørgensens liv. Fortællingen understøttes af en »PowerPoint« visning.


DET SKER

Teltmøde 2019 Uge 25 17. - 23. juni Mandag den 17. juni Hans Ole Bækgaard. Tirsdag den 18. juni Daniel Dørken Kristiansen, sognepræst, Hvide Sande. Onsdag den 19. juni Roar Steffensen, valgmenighedspræst Hedensted. 17.45 Pizza. 18.30 Børnebanko. 19.15 Banko slut. Torsdag den 20. juni Brian Madsen. Fredag den 21. juni Søren Rønn. Lørdag den 22. juni Henrik Højlund. Søndag den 23. juni Henrik Højlund.

5

Byggeriet er i fuld gang Byggeriet af Thyborøn Vandkulturhus er nu i fuld gang - og vi forventer at tidsplanen holder, således vi kan åbne til Påske 2020. Der er mange håndværkere/maskiner i gang på byggepladsen, og vi vil gerne takke for den store forståelse vi møder, over at vores center pt er forvandlet til en delvis byggeplads. Da byggeriet af Vandkulturhuset kører på skinner, kigger vi nu også på vores Etape 2, og har i foråret sat indsamlingsarbejdet i gang, og vi håber DU vil støtte.

Etape 2 er: nyt halgulv i Hal 1 samt maling af lofterne derinde, det er en ny café i stueplan (centrets hjerte), og en forbedring af foreningslokaler og omklædningsrum. Vi håber, at den lokale indsamling går så godt, at vi kan åbne op for et HELT færdigt center til Påsken 2020. Etape 2 vil blive udført med lokal arbejdskraft, da det udelukkende er centrets sponsorer, der får lov til at give en pris. Centret går nu vores stille periode i møde hen over sommeren. God sommer! Jesper Vinther Fruergaard


6

JUNI

Gudstjenester Søndag d. 2. juni 6. s. e. påske - Joh. 15,26-16,4 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Søndag d. 9. juni Pinsedag - Joh. 14,22-31 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Inds. Cafe Exit Mandag d. 10. juni Anden pinsedag - Joh. 3,16-21 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Søndag d. 16. juni Trinitatis søndag - Joh. 3,1-15 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Søndag d. 23. juni 1. s. e. trin. - Luk. 16,19-31 17.00 Sankt Hans gudstjeneste i kirken, hvorfra vi går ned i hallen og spiser. Søndag d. 30. juni 2. s. e. trin. - Luk. 14,16-24 kl. 9.00 v. Karsten Christensen l gudss børn med ti Tag blot jere er der er prædikenen tjeneste. Und tningen af sidste slu vokbørnekirke. I ikenen går en d ræ p r fø e salm d i børindre børn u sen med de m nerummet. GTIGT

VI

INDRE MISSION Torsdag d. 6. kl. 18.00 Torsdagshygge med fællesspisning i missionshuset.

BIBELKREDS Sommerferie.

KONCERT Tirsdag d. 11. kl. 19.00: Gospelkoncert med Holstebro Gospelkor i Thyborøn kirke.

SOLNEDGANGSMUSIK Onsdag d. 12. kl. 19.00 i Thyborøn kirke. Onsdag d. 26. kl. 19.00 i Thyborøn kirke.

FDF - TUMLINGE OG 1. PILTE Møder tirsdage kl. 16.30 - 18.00. Søndag d. 23. kl. 17.00 Sct. Hans gudstjeneste i kirken. Tirsdag d. 25. Går vi på sommerferie.

FDF - 2. PILTE & VÆBNERE Møder mandage kl. 18.00 - 19.30. Søndag d. 23. kl. 17.00 Sct. Hans gudstjeneste i kirken. Mandag d. 17. Går vi på sommerferie.

BØRNEKREDS Sommerferie.

FOR DE UNGE I THYBORØN Hvis der ikke er noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Andreas Flyvholm tlf. 22425513 Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Jonas Krogh tlf. 29707924.


JULI

Gudstjenester Søndag d. 7. juli 3. s. e. trin. - Luk. 15,1-10 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen.

SOLNEDGANGSMUSIK Onsdag d. 17. kl. 19.00 i Thyborøn kirke. Onsdag d. 24. kl. 19.00 i Thyborøn kirke.

Søndag d. 14. juli 4. s. e. trin. - Luk. 6,36-42 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen. Inds. Ordet og Israel

Onsdag d. 31. kl. 19.00 i Thyborøn kirke.

Søndag d. 21. juli 5. s. e. trin. - Luk. 5,1-11 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen.

Sommerferie.

Søndag d. 28. april 6. s. e. trin. · Matt. 5,20-26 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen.

SOLNEDGANGSMUSIK Velkommen til solnedgangsmusik følgende onsdage kl. 19.00 i Thyborøn kirke: 12. juni, 26. juni, 17. juli, 24. juli, 31. juli, 7. august, 14. august og 4. september.

BIBELKREDS

FDF - TUMLINGE OG 1. PILTE Sommerferie.

FDF - 2. PILTE & VÆBNERE Sommerferie.

BØRNEKREDS Sommerferie.

KOMMENDER KONCERTER 11. september 4. december 20. december

Koncert ved trompetist Per Nielsen. Lokal julekoncert. Julekoncert med Orkester Efterskolen i Holstebro.

7


8

AUGUST

Gudstjenester Søndag d. 4. august 7. s. e. trin. - Luk. 19,1-10 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

INDRE MISSION Torsdag d. 29. kl. 19.30 Samtalemøde i missionshuset.

BIBELKREDS

Søndag d. 11. august 8. s. e. trin. - Matt. 7,15-21 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Sommerferie.

Søndag d. 18. august 9. s. e. trin. - Luk. 16,1-9 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Inds. Folkekirkens Nødhjælp

Sommerferie.

Søndag d. 25. august 10. s. e. trin. - Luk. 19,41-48 kl. 9.00 v. Jim S. Christensen. Efter gudstjenesten er der sogneudflugt. Onsdag d. 28. august kl. 19.00 v. Jim S. Christensen. Velkomstgudstjeneste for de nye konfirmander. Torsdag d. 29. august kl. 15.00 v. Jim S. Christensen. Gudstjeneste på »Hav-Fjord«.

BØRNEKREDS

AFTENKLANG

BABYSALMESANG Tirsdag d. 27. kl. 10.00 Harboøre.

BØRNERYTMIK Lørdag d. 3. kl. 10.00 i Haboøre kirke.

FDF - TUMLINGE OG 1. PILTE Sommerferie. Opstartdato efter sommerferien bekendtgøres senere.

Onsdag d. 21. kl. 19.00.

SOGNEUDFLUGT Søndag d. 25. Sogneudflugt. Program ligger i kirken.

FDF - 2. PILTE & VÆBNERE Sommerferie. Opstartdato efter sommerferien bekendtgøres senere.

SOLNEDGANGSMUSIK Onsdag d. 7. kl. 19.00 i Thyborøn kirke. Onsdag d. 14. kl. 19.00 i Thyborøn kirke.

AFTENKLANG Aftenklag i Thyborøn kirke kl. 19.00 følgende onsdage i efteråret: 21. august, 25. september, 30. oktober og 27. november.

ster

Gudstjene

er 1. septemb Søndag d. Luk. 18,9-14 11. s. e. trin. sen. m S. Christen kl. 10.15 v. Ji


DET SKER

PLEJEHJEMMET HAV - FJORDS VENNER JUNI Tirsdag d. 11. og 25. kl. 19.00 Sang.

BABYSALMESANG EFTERÅRET 2019

Onsdag d. 12. og 26. kl. 10.00 Ud i det blå med bussen.

Tirsdag d. 27. august kl. 10.00 i Harboøre.

Onsdag d. 19. kl. 15.00

Pladespil - starter med kaffe og derefter spil.

Tirsdag d. 3 september kl. 10.00 i Thyborøn.

Mandag d. 24. kl. 18.00

Sct. Hansfest med grill-mad og derefter bål og hygge.

Tirsdag d. 10. september kl. 10.00 i Harboøre.

Spontane udflugter ud i det blå med medbragt mad - alt efter vejret. FERIE I JULI OG AUGUST Sommerferie-tur for Hav-Fjords beboere: fra mandag d. 9. - torsdag d. 12. september går turen til »Dronningens Ferieby« i Grenå. Mandag d. 9. september er der middag i OG for dem, der er tilbage hjemme på Hav-Fjord og for frivillige. Opstart igen efter ferien tirsdag d. 3. september kl. 19.00. Vel mødt og rigtig god sommer Vennekredsen

Tirsdag d. 17. september kl. 10.00 i Thyborøn. Tirsdag d. 24. september kl. 10.00 i Harboøre. Tirsdag d. 1. oktober kl. 10.00 i Thyborøn. Tirsdag d. 8. oktober kl. 10.00 i Harboøre. Tirsdag d. 22. oktober kl. 10.00 i Thyborøn. Tirsdag d. 29. oktober kl. 10.00 i Harboøre.

BØRNE-RYTMIK Nogle af de mødre, der har gået til babysalmesang, har givet udtryk for at de gerne vil have noget bagefter - til aldersgruppen mellem babysalmesang og skattekisten / ulvetimen. Da mødrene/forældrene er i arbejde igen efter barsel, vil det være nogle lørdag fra kl. 10-12, ca. 1. lørdag i måneden. Der vil være sanglege, stomp, stopsange m.m. bagefter er der spisning, frugt, kaffe og hygge for børn og voksne. Datoer: 3. august i Harboøre kirke, 7. september i Thyborøn kirke, 5. oktober i Harboøre kirke og 2. november i Thyborøn kirke.

9


10

DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN

Sommerudflugt d. 27. august Turen starter kl. 8.00 fra parkeringspladsen på havnen. Første stop er Vedersø kirke, hvor vi ser kirken og får en fortælling om kirkens og egnens historie, her får vi også formiddagskaffe og rundstykker. Så kører vi til Søndervig, her får vi først en orientering om arbejdsprocesserne med sandskulpturerne og bagefter kan vi gå rundt og se på dem. Næste stop er ved Røgind Kro, hvor vi får en to retters middag. På hjemturen gør vi holdt ved Hornvarefabrikken i Bøvling, hvor der er en guidet tur i den gamle fabrik og et besøg i butikken, her får vi også vores eftermiddagskaffe med hjemmebag. Vi er hjemme igen ca. kl 18.00. Drikkevarer til middagen betaler man selv, alt andet er inkluderet i prisen, som er 250 kr., som betales ved tilmelding. Tilmelding kan foretages fra d. 30. juli - 13. august til Bodil Lilleøre tlf. 21535356.

Så er der forår i luften og området ved klubhuset skal gøres færdigt.

Den 19 marts var vi 120 til fællesspisning og et levende og interessant foredrag ved Eiler Winkel som talte over emnet Thyborøn - Harboøre gennem 100 år krydret med egne oplevelser.

Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsgården/Fritidscentret. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Sommerferie 26. juni - 14. august. Kontaktperson: Eigil Jacobsen tlf. 21297646 Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Kontaktperson: John Nielsen tlf. 22358296. Petanque hver onsdag kl. 14.00-16.00 på banerne ved havnen. Kontaktperson: Søren Schmidt tlf. 23230827. Billard hver onsdag kl. 19.00 i Fritidscentret. Kontaktperson: Kristian Lilleøre tlf. 20232483. Krolf hver mandag i sommerhalvåret kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Starter d. 8. april. Kontaktperson: Vera Styrbro tlf. 29426414. Walk and Talk ca. en times gåtur hver onsdag kl. 10.30, der startes fra Hallen. Kontaktperson: Mona Vestergaard tlf. 22350740. PC undervisning, startes op hvis der er behov. Kontaktperson: Henning Nielsen tlf. 23905785.

www.humørklubben-thyborøn.dk

Grill-aften d. 6. august Kl. 17.30 har vi grill-aften ved Krocket klubhuset, hvor der opstilles telt med borde og stole, der er indgang fra Nørrevej. I år er det til helstegt pattegris med tilbehør, men du skal selv medbringe drikkevarer og service. Husk varmt tøj. Der er plads til 90, og det er først til mølle. Prisen er 125 kr. som betales ved tilmelding. Tilmelding kan foretages fra d. 2. -16. juli. til Gunnar tlf. 42491830.


DET SKER

VÆRESTEDET

THYBORØN FRITID

Vi holder sommerferielukket i 2 uger i juli måned, men inden da afholdes en grill-aften. Datoerne bliver bekendtgjort senere ved opslag i Værestedet og på Værestedets indgangsdør. Åbningstider: Mandage kl. 17 - 22 Pladespil kl. 19.30. Tirsdage kl. 17 - 22 Onsdage kl. 17 - 22 Madaften kl. 18.00. (tilmelding senest tirsdag aften) Torsdage kl. 17 - 22 Strikcafé fra kl 13.30 - 16.30 (ferielukket i juni-juli- august). Fredage kl. 17 - 21 Lørdage og søndage, samt søgnehelligdage kl. 14 - 17. Alle er hjertelig velkomne.

Sct. Hans fejrer vi d. 23. juni, hvor vi starter med gudstjeneste i kirken kl. 17, og med efterfølgende fællesspisning i Hallen (Wærket) kl. 18.00. Billetter til spisning kan købes hos LP i Bredgade. Aftenen slutter med Sct. Hans bål.

VÅGETJENESTEN Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti

11

I juni måned begynder håndholdudvalget med at finde trænere til den nye sæson, - så hvis nogen har lyst til at give en hånd med, enten som træner eller til at hjælpe med at dømme U10 kampe, vil vi meget gerne, der bliver ringet til én af de tre nedenstående telefonnumre. Mette: 51212588 Nadia: 31235920 Claus: 61393836. I perioden d. 5. - 7. august 2019 afholder Gudum Nissum IF håndboldskole på Nr. Nissum Efterskole. Det er for årgangene: 2006, 2007, 2008 og 2009. Prisen er 685 kr. Sidste tilmelding er 1. august 2019. God sommer!

Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61764955/97821761 og Betty Nørby tlf. 51255925/97891317. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

AKTIVITETSHUSET Ferielukket i juni - juli og august måned. Opstart igen tirsdag d. 3. september. God sommer!


12

HILSEN

Tillykke med jeres nye kirkeskib Jeg vil ønske Thyborøn Kirke tillykke med Jeres nye kirkeskib. Tak fordi I vil modtage gaven og lade den opstille i Våbenhuset, og ikke mindst tak til Bjarne for godt samarbejde og et godt venskab. Bjarne har bygget tre modeller af »Vestkysten«. Der står en lille model hjemme hos os, og en større hos Fiskeriforeningen, men Bjarne kunne ikke

få hold i byggeriet, så han byggede den model, vi ser her. Bjarne havde fået et forhold til skibet, og ikke mindst til Thyborøn. Så han ringede en dag til mig og sagde: »Christian, du må overtage skibet, hvis du kan finde et egnet sted i Thyborøn, for der synes jeg, den hører hjemme«. Jeg var både glad og overvældet på een gang, og satte tankerne i gang med det samme. Det varede ikke længe, før jeg havde løsnin-

gen, hvis det kunne lade sig gøre. - og min drøm kunne gå i opfyldelse: at få sat et minde om »æ’ gammel damper«. Jeg tog kontakt til menighedsrådets formand, Kristen Broe og han var positivt indstillet. Han skulle have møde med sine kolleger om et par uger, men i løbet af få dage ringede Kristen tilbage og sagde tak på Rådets vegne.


HILSEN

Det var den store ulykke, som ramte den jyske vestkyst i 1893,og var skyld i, at mange fiskere druknede, der var grundlaget for et redningsskib. Den første damper fik navnet »Vestkysten«.

Jeg har altid følt at »Vestkysten« var et stykke lokalhistorie, som huskes af mange, både brugere, besætningen samt befolkningen i almindelighed. »Vestkysten« kom i 1945 som nybygning til Thyborøn, hvor den gjorde tjeneste til 1987. Skibet har løst mange opgaver i tidens løb, - det var som en service for vore fiskere og søfarende, men er også nogle få gange kommet hjem uden resultat og det gjorde ondt. Vi har haft redningsskibe i Thyborøn siden 1895, faktisk tyve år før vi fik bygget havnen, så skibene lå i Lemvig, og det var der flere grunde til, der var kullager og ferskvand til kedlerne. Man kunne så efter skøn forlægge til fiskebroen ved Thyborøn og vente på opgaver.

Kirkeskibe har man kendt til i Danmark i mindst 500 år. Omkring halvdelen af vore kirker har et eller flere skibe, - de kan hænge under loftet eller placeres på anden vis, som vi ser her. De første skibe blev givet som (votivgaver) det var en tak fra søfolk, som havde overlevet et forlis. Christian, du må overtage skibet, hvis du kan finde et egnet sted i Thyborøn, for der synes jeg, den hører hjemme. Skibene blev bygget af søfolkene selv. Skibene bliver i dag givet som en gave, man køber ikke et kirkeskib. Det har man heller ikke gjort her i dag. Jeg har på fornemmelsen, at Bjarne vil sige tak til Thyborøn, fordi vi i flere generationer har leveret biskop-

13

per til Aalborg stift, - det er kun en tanke, som jeg har gjort mig, det er ikke noget, vi har talt om. Bjarne laver ikke montre til sine skibe, - den måtte jeg så skaffe på anden vis. Jeg tog kontakt til nogle om opgaven, og kan sige tak til Thyborøn Skibs og Motor A/S, Kynde & Toft samt Thyborøn Marineforening for montren. Og til Albert Krogh’s tømrerfirma for det fine dæk, som skibet står på. Jeg har været medlem af Marineforeningen i over 60 år, og ved at Marineforeningerne de fleste steder, er repræsenteret ved ophængning eller placering af kirkeskibe, så jeg er glad for håndsrækningen. Jeg vil som afslutning lade tankerne gå op til de gode kollegaer, som ikke er her mere, og som jeg ved, ville have været stolte af deres gamle skib. Og endnu engang tak til Bjarne, og til kirken, og håber skibet må ligge trygt forankret her i mange år. Thyborøn, den 3. februar 2019 Christian Winkel Olesen (Christian Winkel Olesens tale ifm overrækkelsen af kirkeskibet)


14

SIDEN SIDST

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN

DØBTE 26.01 Andy Qvindebjerg Hendriksen 17.02 Marinus Bech Rønn 07.04 Karl Rønn Nyby

Andy Qvindebjerg Hendriksen

Marinus Bech Rønn

Karl Rønn Nyby

BEGRAVEDE / BISATTE 11.01 16.01 24.01 31.01

Fredagscafé.

John O’Brien Kirk Ane Kjærgaard Kristen Ruby Mads Kirk

09.02 Anna Irene Kristensen 21.03 Poula Sonja Hvas 10.04 Ane Marie Mollerup

Fjernelsen af grandækningen blev som planlagt færdig i god tid til Påske, og vi er startet op med at slå græs. Sidst i maj begyndte vi med at plante sommerblomster. Ved alle affaldsspande står der en grå metalbeholder med vaser i. Disse vaser må gerne lånes, og skal efter brug leveres tilbage i beholderen. Vandstationen ved indgangen fra kirkegården til graverbygningen er blevet slettet ifm byggeriet pga. at det var den bedste mulighed for at få et vandstik til den nye bygning. Omkring Pinse starter vi på at klippe hæk, og i den forbindelse beder vi igen i år om, at vaser, krukker og lignende bag gravstenene bliver taget væk. Der skal lyde en stor tak til dem, der tidligere har være så flinke at flytte vaser og skåle, - det har været en kæmpe hjælp. I perioden, hvor vi klipper hæk anlægger og omlægger vi ikke umiddelbart gravsteder, men opstår der særlige omstændigheder, kan man selvfølgelig kontakte personalet. Personalets sommerferie er fordelt over juli og august måned. Rigtig god sommer til alle. Kirkegårdspersonalet


KONTAKT

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: jisc@km.dk ORGANIST Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 16 73 KIRKETJENER & KIRKESANGER Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 Kirkens tlf. 21 52 08 87 Privat tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27

LAYOUT & TRYK: Videbæk Bogtrykkeri A·S REDAKTION Conny Kruse Nielsen, Bente Ryltoft Schultz og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK

KIRKEVÆRGE Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 22 13 61 19 REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14, privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

Praktisk vejledning VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr. DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå. VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer

15

vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg. shedspligt! Præsten har altid tav

MENIGHEDSRÅDET Rådets møder er fastlagt til den tredje tirsdag i hver måned kl. 18.30 i Sognelokalet. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på: www.thyboron-kirke.dk


ID-nr.: 46879

105

Kredsaften for alle FDF’ere i Thyborøn Tirsdag d. 19. marts havde vi fælles kredsaften med alle FDF’ere i Thyborøn. Godt 45 børn var samlet i FDF huset til et par timer med fællesskab og hyggeligt samvær. Ved denne FDF aften kunne man under vores nye overdækkede hus lave forskellige dekorationer til FDF skjorten. Der var også mulighed for at samles ved vores ny anlagte bålplads, her kunne man sidde og nyde bålet, få en hyggelig sludder med sidemakkeren imens man snittede med dolke. Til et godt bål skal der noget brænde til. Derfor var en gruppe børn også i gang med at hugge brænde med økser til bålet. FDF er også lig med en hyg-

gelig samling omkring bålet - med gode FDF sange som for eksempel »Dampen er oppe« og »Gennem al Guds folk«. Det er ofte lige her, man kigger rundt på kammeraterne og tænker »hvor er det dejligt det her«. Denne kredsaften var lidt speciel, vi havde Anders fra TV Midt-vest med. Anders skulle lave et tv indslag med fokus på fælleskabet ved FDF. Et par modige 2. pilte og en leder blev interviewet, og fortalte lidt om, hvad FDF er og kan. Jamen hvad kan FDF så - FDF kan lære og give børn mange ting. Først og fremmest handler det om godt fæl-

leskab, gode oplevelser, ude-liv, udfordringer og sidst men ikke mindst opmærksomhed og empati for kammeraterne. Trine Holm Christensen

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sognebladet Thyborøn - Nr. 3 - 2019  

Sognebladet Thyborøn - Nr. 3 - 2019  

Profile for videbaek