__MAIN_TEXT__

Page 1

kirkebladet.nu

Thyborøn Kirke runder 10 år

Byggeri & indvielse 6. februar 2011

En kirke fuld af liv ÅRGANG 3 · DECEMBER 2020 · JANUAR · FEBRUAR 2021

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

»Det kimer nu til julefest« I den sidste strofe i vers 1 i denne dejlige julesalme - nummer 94 i vores salmebog - afslører Grundtvig sit ærinde med denne salme - »Fryd og fred«. Det Grundtvig mere end andet vil åbne vore øjne for i denne salme, som oprindeligt er skrevet af Luther, er den fryd eller glæde vi ejer over alle Jesu Kristi velgerninger for os mennesker, som leder os direkte hen til en velsignet fred med Gud. Salme 94; »Det kimer nu til julefest« er derfor et must, når vi nu går ind i jule- og nytårstiden. Gennem denne dejlige salmes ni små vers formår Grundtvig/ Luther at føre os hele vejen gennem det kristne univers, som helt naturligt når sit højdepunkt lige præcis midt i salmen med vendingen: »Et himmelsk liv du har mig købt«. Her slår Grundtvig og Luther meget rigtigt til lyd for, at Jesu Kristi død på korset på Golgata en langfredag for små 2000 år siden er den direkte og eneste årsag til, at du og jeg kan leve med et berettiget håb om evigt liv i Guds rige i vore hjerter. For ved sin død på korset sonede eller rensede Jesus hele menneskeheden for deres synd, så alle mennesker nu kan stå rene og retfærdige i Jesu Kristi blod. Det blod, som renser et menneske for al dets synd. For synden, skilte Gud fra sin elskede

skabning, og derfor måtte Jesus dø på korset. »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham«.

Her kommer Guds ufattelige kærlighed fuldstændig til syne. Salme 94’s fokus er altså det lille barn i krybben, som vi møder gennem hele salmen, men som kommer helt tydeligt frem i vers 5 - salmens midt- og omdrejningspunkt - hvor der stilles skarpt på det lille barn i krybben i klude svøbt, men med magt til at få dig og mig købt fri af vor ubetalelige gæld eller skyld. Det fortæller Jesus vore hjerter med tre små livgivende ord, da han udåndede på korset med ordene: »Det er fuldbragt«. Og det, der blev fuldbragt på korset, var den redningsplan for hele Guds skaberværk, som var blevet besluttet i det guddommelige råd endnu før tidernes morgen. Her kommer Guds ufattelige kærlighed fuldstændig til syne. Det er, hvad salme 94 fortæller os klart og

tydeligt i vers 8: »Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og Himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang«. På denne måde får Grundtvig/Luther kædet alle Det gamle Testamentes bøger sammen med vor nutid, så barnet i krybben ikke kun fremstår med værdi eller håb for en svunden tid, men også med afgørende betydning for vores fremtid. Det skal være vores tro, hvori vores håb lever, og kommer tilsyne i kærlighed til vor næste. Men at vi mennesker ikke har magt og kraft til at føre denne Guds plan igennem, gør også, at Grundtvig, i den udgave af salme 94 vi har i vores salmebog, meget rigtigt slutter salmen af med at åbne vore øjne for den person, som mere end andet må være ham, som fylder os med kraft og styrke til at gå den vej, han vil, at vi skal gå. Derfor slutter salme 94 meget rigtigt af med en dejlig bøn, hvori vi beder Jesus komme til os og tænde juleglæden i vore hjerter: «Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest! Da skal med Davids-harpens klang dig takke højt vor nytårssang«. Rigtig glædelig jul Jim Sander Christensen


SET&SKET

Nyt fra menighedsrådet Ved den ekstraordinære valgforsamling i Thyborøn kirke den 6. oktober 2020 blev fire kandidater valgt ind i det nye menighedsråd. De fire er: Birgitte Weinberg, Michael Hansen, Maj Byskov og Annette Hviid Smith. Thyborøn kirke siger tillykke med valget og ser frem til et godt samarbejde. Med fire menighedsrådsmedlemmer nåede vi desværre ikke op på de seks medlemmer som er foreskrevet. Derfor vil det nu være op til biskop Henrik Stubkjær at udpege en vej, som vi kan bevæge os af, for at få opstillet de sidste to kandidater, så det fuldtallige menighedsråd med seks personer kan begynde arbejdet. Hvordan denne vej bliver udstukket vides ikke i skrivende stund. Med de fire valgte kandidater er dog den akutte krise ovre. Det vil sige, at der nu er så megen ro på situationen, at al snak omkring administration af et andet menighedsråd må forstumme. Sidder du nu og tænker, at du alligevel godt vil prøve kræfter med arbejdet i et menighedsråd, skal du være hjerteligt velkommen til at henvende dig til sognepræsten. Husk vi stadig har brug for to personer, som vil lade sig opstille. På menighedsrådets vegne Jim Sander Christensen

Humørklubben på tur På nær sommerudflugten er alle arrangementer siden marts blevet aflyst på grund af Corona pandemien. Da Danmark igen begyndte at åbne håbede vi som alle andre at vi var på vej mod mere normale tilstande. Lige nu er alt jo meget usikkert igen, men vi annoncerer de arrangementer vi har planlagt og tager så stilling til. når tiden nærmer sig, om de kan gennemføres. Alle ugentlige aktiviteter gennemføres indtil videre som planlagt. Vores sommerud- flugt gik i år til Hvidsten kro, hvor vi fik en spændende fortælling om Hvidsten kro og Hvidsten gruppen, og en god krofrokost. Herfra gik turen til Rosenhaven i Mariager, nogle gik via Mariager kirke gennem den gamle bydel ned til havnen, andre tog turen i bussen.

Frokost på kroen.

Rosenhaven i Mariager Vi har her i september haft arbejdsdag på sportspladsen hvor der er ryddet havtorn og hyben af vejen, for at give plads til en mere udfordrende Krolfbane.

3


4

DECEMBER

BIBELKREDS

Gudstjenester

Torsdag d. 10. kl. 19.30. Søndag d. 6. december 2. s. i advent - Lukas 21,25-36 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 13. december 3. s. i advent - Matt. 11,2-10 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 17. december kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Fredag d. 18. december kl. 10.00 Juleafslutning med børnehaven & dagplejen. Fredag d. 18. december kl. 13.00 Juleafslutning med skolen. Søndag d. 20. december 4.s. i advent - Johannes 1,19-28 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

Torsdag d. 24. december Juleaften - Matthæus 1,18-25 kl. 13.00, 14.30 og 16.00 v. Jim S. Christensen Inds. Kirkens Korshær Fredag d. 25. december Juledag - Lukas 2,1-14 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Lørdag d. 26. december 2. juledag - Matthæus 23,34-39 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 27. december Julesøndag - Lukas 2,25-40 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen l gudss børn med ti re je t lo b der ag T prædikenen er e er d n U . te es tjen sidst slutningen af vokbørnekirke. I en dikenen går salme før præ re børn ud i børind sen med de m T nerummet. IGTIG

V

PLEJEHJEMMET HAV - FJORDS VENNER Vi har valgt pga. COVID-19 og de restriktioner det har medført, at aflyse de sædvanlige arrangementer resten af året, men håber dog på, at kunne lave lidt adventshygge. Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vel mødt i det nye år. Vennekredsen

SOGNEAFTEN Onsdag d. 2. kl 19.00 De 9 læsninger.

BØRNERYTMIK Lørdag d. 5. kl. 10.00 i Harboøre kirke.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30.

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra 16.30 18.00.

KONCERTER Onsdag d. 9. kl. 19.00 Julekoncert ved lokale kræfter. Fredag d. 18. kl. 16.00 Orkesterefterskolen i Holstebro.


JANUAR

Gudstjenester Fredag d. 1. januar Nytårsdag - Lukas 2,21 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 3. januar Helligtrekonger - Matthæus 2,1-12 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 10. januar 1. s. e. h3k - Lukas 2,41-52 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 17. januar 2. s. e. h3k - Johannes 2,1-11 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Søndag d. 24. januar Sidste s. e. h3k - Matthæus 17,1-9 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

INDRE MISSION Mandag d. 11. og tirsdag d. 12. Evangelisk Alliance bedemøde. Onsdag d. 13. Bedemøde i kirken.

BIBELKREDS Torsdag d. 28. kl. 19.30

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30.

LEMVIGKREDSENS INDRE MISSION Lørdag d. 16. kl. 10.00-14.00 Bibelkursus i Humlum kirkehus ved Bjarne Hvidberg.

Torsdag d. 28. januar kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 31. januar Septuagesima - Matthæus 20,1-16 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

VÅGETJENESTEN Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61764955/ 97821761 og Betty Nørby tlf. 51255925/97891317. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

5


6

FEBRUAR

Gudstjenester Søndag d. 7. februar Seksagesima - Markus 4,1-20 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 14. februar Fastelavn - Matthæus 3,13-17 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Torsdag d. 18. februar kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 21. februar 1. s. i fasten - Matthæus 4,1-11 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 28. februar 2. s. i fasten - Matthæus 15,21-28 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

r

te Gudstjenes

. marts Søndag d. 7 as 11,14-28 3. s. i fasten - Luk hristensen S. C kl. 10.15 v. Jim

INDRE MISSION Tirsdag d. 9. kl. 19.30 Kurt Nielsen, Holstebro. Onsdag d. 10. kl. 19.30 Bjarne Lindgren, Ringkøbing.

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00.

FDF 3.-7 KLASSE

BIBELKREDS Torsdag d. 25. kl. 19.30

Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30.

SKATTEKISTEN Onsdag d 24 kl 17.00

LEMVIGKREDSENS INDRE MISSION Onsdag d. 24. kl. 19.30 Temaaften på »Klippen« i Lemvig ved Psykoterapeut Hanne Esmarch.

FOR DE UNGE Hvis der ikke er noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Andreas Flyvholm tlf. 22425513. Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Jonas Krogh tlf. 29707924.

SE HER! Thyborøn kirkes mobilpay er 25975 og kan bruges, hvis man fx ikke har mulighed for at komme i kirke, men gerne vil donere et beløb ved en indsamling. Vi siger på forhånd tak for hver en god gave.


DET SKER

THYBORØN FRITID Hold træning vinter 2020/21. Vi har desværre pga COVID-19 ikke foreløbig arrangementer i kalenderen. Den 4. september 2020 fra kl. 13.00-16.00 holdt vi official indvielse af Wærket, hvor borgmester Erik Flyvholm klippede snoren og der var taler af bla. Realdanias direktør Jesper Nygård, arkitekt Anna Hassel fra Lokale&Anlægsfonden, samt af bestyrelsesmedlemmer fra Wærket.

Borgmester Erik Flyvholm

Wærkets café

Mandag: • Cirkeltræning light kl. 9.30-10.15 • Træning og motion kl. 16.45-17.45 • Spinning kl. 17.30-18.30 Tirsdag: • Genoptræning i varmtvandsbassin (fuld hold) kl. 15.15-17.00 • Vild med Vand - træning i vand: kl. 17.00-18.00. • Herrewærk kl. 18.00-18.50 • Tøssetirsdag kl. 19.00. Yoga i varmtvandsbassin (fuld hold) motionscentret. Torsdag: • Formiddagstræning for kvinder kl. 9.30-10.15 • Spinning kl. 17.30-18.30 • Step og styrke kl. 19.00-20.00

Marius Grønkjær underholdt ved indvielsen

Fra salen under indvielsen

De oprettede hold indenfor svømning og gymnastik er godt igang, og vi håber på, at kunne afholde en springdag i Lomborg i januar og en gymnastikafslutning i marts, - selvfølgelig med forbehold i disse Corona tider. For yderligere information om andre aktiviteter tjek Thyborøn Fritids hjemmeside og på Facebook siden.

Wærkets indvielse

Fra vandwærket - en udsnit af vandbassinerne

7


DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN Arrangementerne afholdes hvis Corona situationen tillader det. Hvis arrangementerne aflyses bliver det annonceret på hjemmesiden og på Facebook. Julefrokost den 26. januar kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler Prisen er 100 kr. Også i år spiller »Henry’s venner« under frokosten og spiller op til dans bagefter. Tilmelding fra d. 5.-12. januar til Henning tlf. 23905785 - henn48@gmail.com Kontingent 100 kr./person kan betales ved julefrokosten eller til Bodil Lilleøre evt. med MobilePay til 21535356 - husk at skrive navn og adresse. Kontingentet skal senest være betalt til generalforsamlingen. Generalforsamling d. 16. februar kl. 17.30 i Fritidscentrets festlokaler, alle medlemmer er velkomne og skal du ikke deltage i fællesspisning kræves der ikke tilmelding. Efterfølgende fællesspisning. Tilmelding fra d. 26. januar - 2. februar til John tlf. 22358296. Prisen for alm. fællesspisninger er 50 kr. drikkevarer kan medbringes eller købes. (først til mølle princip) Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30-11.30 i Ungdomsgården/Fritidscentret/Multihallen. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Gratis deltagelse. Har du ønske om at deltage i en anden aktivitet denne dag, bordtennis, badminton, ??? så mød op med dine ønsker. Kontaktperson: Henning Nielsen tlf. 23905785. Vandgymnastik: hver mandag kl. 9.30-10.20 og 10.25-11.15. Ledes af Else Nielsen. De første 10 lektioner afsluttes til december. 10 nye lektioner startes op i januar, de der er med på holdene nu kan tilmelde sig ved sidste lektion i år. Evt. nye deltagere kan tilmelde sig fra 1. dec. Tilmelding kan ske til Henning tlf. 23905785. Petanque hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen. Der spilles så længe det er vejr til det. Kontaktperson: Søren Schmidt tlf. 23230827. Gymnastik hver tirsdag kl. 11.00-11.45 Fritidscentret. Ved fysioterapeut Tina Skaaning. Har du lyst til at deltage så mød blot op, der betales kun for resterende antal gange (17,50 / gang). Kontaktperson: Bente Hviid tlf. 25156221. Ringo hver tirsdag kl. 10.00-10.45 i Fritidscentret. Kontaktperson: Hans Ruby tlf.40206840. Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Kontaktperson: John Nielsen tlf. 22358296. Krolf hver mandag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Kontaktperson: Vera Styrbro tlf. 29426414. Billard hver mandag kl. 19.00 i Fritidscentret. Kontaktperson: Kristian Lilleøre tlf. 20232483. Walk and Talk. ca en times gåtur hver onsdag kl. 10.30, vi mødes ved Hallen. Kontaktperson: Mona Vestergaard tlf. 22350740.

www.humørklubben-thyborøn.dk

8


DET SKER

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN Granlægning påbegyndtes den 20. oktober og forventes færdig til første søndag i advent. I den periode omlægges der ikke gravsteder - dog repareres sammenfaldne gravsteder efter behov. På grund af at personalet gennem sommeren har været sygdomsramt, er beskæring af buske og stauder samt hækklipning først blevet færdig hen på sensommeren. Ligeledes er fjernelse af hjemfaldne gravsteder udskudt til hen over vinteren. Alle nyanlæggelser er næsten overstået. Alt afhængig af vejr og vind, så vil grandækning. dekorationer og kranse være fjernet før Påske 2021. Efter nytår og de første vintermåneder vil der være almindelig oprydning og vedligeholdelse af kirkegården. I forbindelse med at noget af kirkegården/gravstederne har fået nye numre og der er blevet sat nye nummer-skilte op på hvert gravsted, beder vi om, at numrene skal blive stående, hvor personalet har placeret dem, og man ikke fjerner dem eller sætter dem bag gravstenen eller lignende. Det er af stor betydning, at personalet hele tiden kan se numrene af hensyn til deres arbejde. Hen over vinteren vil der være lukket for vandet på kirkegården og diverse redskaber vil blive taget ind og klarfgort til brug til foråret. En undtagelse er dog den vandstation, der står ved indgangen til gæstetoilettet på sydsiden af graverbygningen (ud mod kirkegården). Endnu engang en bøn om, at der ikke sættes glasvaser (f.eks. syltetøjsglas) på gravstederne pga at de så let går i stykker og splintres.. Det er af hensyn til personalets sikkerhed. Vi går en stille tid i møde mht arbejdet ude på kirkegården, men hvis der er problemer vedr. gravstederne, er man altid meget velkommen til at kontakte personalet på tlf. 23656158. Tak for et godt samarbejde op gennem året og vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Kirkegårdspersonalet

VÆRESTEDET Hen over Coronatiden har vi i en kort periode haft åbent i tre timer daglig med en ugentlig lukkedag dog havde vi håbet på at være tilbage til normale åbningstider nu, men var desværre nødt til at lukke helt igen frem til 12. oktober, hvorefter vi på ny prøver at åbne de 3 timer daglig og igen med en ugentlig lukkedag. Ligeså snart situationen ændrer sig, og der er udsigt til lempeligere restriktioner, vil det blive annonceret, både ved opslag i Værestedets vinduer og på Facebook, hvordan vore åbningstider bliver, - indtil da ønskes alle et rigtig godt efterår og vinter, og vi håber på fuld åbningstid før jul. Alle er hjertelig velkommen i Værestedet. Mange hilsner Værestedet

9


10

SIDEN SIDST

DØBTE 12.07.20 Frits Krabbe Pedersen 07.08.20 Tore Byskov Strunk 27.09.20 Laust Johan Preem Nees Frits Krabbe Pedersen

Tore Byskov Strunk

Camilla Stagis Sellner & Viktor Anders Stagis Sellner

Katja Hviid Vrist & Jakob Hindsholm

Laust Johan Preem Nees

VIEDE 08.08.20 Camilla Stagis Sellner & Viktor Anders Stagis Sellner 22.08.20 Katja Hviid Vrist & Jakob Hindsholm

BEGRAVEDE / BISATTE 03.07.20 07.07.20 09.07.20 17.07.20

Betty Marie Kjeldsen Mette Helga Hansen Ciliane Holm Nielsen Mary Thomsen

KONFIRMATION 2020 16 skønne konfirmander blev konfirmeret i Thyborøn kirke søndag den 6. september 2020.

22.07.20 Jytte Jensen 24.07.20 Esry Hansen 06.08.20 Lilly Elva Larsen

16.10.20 Viola Mortensen 17.10.20 Sinne Tommerup Jespersen 20.10.20 Ann-Louise Husted Jensen


KONTAKT

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: jisc@km.dk ORGANIST Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 16 73 KIRKETJENER & KIRKESANGER Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 Kirkens tlf. 21 52 08 87 Privat tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27

LAYOUT & TRYK: Videbæk Bogtrykkeri A·S REDAKTION Conny Kruse Nielsen, Bente Ryltoft Schultz og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK

KIRKEVÆRGE Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 22 13 61 19 REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14, privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

Praktisk vejledning VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr. DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå. VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer

11

vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg. shedspligt! Præsten har altid tav

MENIGHEDSRÅDET Rådets møder er fastlagt til den tredje tirsdag i hver måned kl. 18.30 i Sognelokalet. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på: www.thyboron-kirke.dk


ID-nr.: 46879

105

Altertavle & Peter Mock´s maleri

Julegudstjeneste & børnearbejde

Sang, musik & koncerter

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2021  

Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2021  

Profile for videbaek