Page 1

kirkebladet.nu

Humørklubben på sommertur til Søndervig.

Du kom til vor runde jord SIDE 2

Samarbejdet er en succes SIDE 12

Nyt tilbud:

Dåbsklude SIDE 3

Wærket & byggeri SIDE 16

ÅRGANG 1 · DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2020

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

»Du kom til vor runde jord« Således lyder titlen på en af vores nyere salmer nummer 70 i vores salmebog. Salmen er skrevet i 1990 og har altså kun små 29 år på bagen. Baggrunden for salme 70 er FDF’s indvielse af deres nye hovedkontor i Rysensteensgade i København i 1990 og den blev optaget i Den Danske Salmebog 2002. Gennem fire små vers formår salme 70 at føre os hele vejen gennem Jesu liv, død og opstandelse. Og salmens pointe er det opbyggelige aspekt, at hver den, som tror og synger denne salme, bliver på forunderlig vis revet med ind i det evige »Livets nu«, som salmen så flot slutter af med i vers 4. At salme 70 som noget helt naturligt begynder med Jesu komme til vor runde jord - midt i engles julekor giver den en berettiget plads blandt alle vores dejlige julesalmer. I vers 1 møder vi Jesus på bare fødder. På den måde forsøger salmen at give os et billede af Jesus som et sandt menne-

ske kommet til vor runde jord med en hensigt. Denne hensigt slutter vers 2 af med at fortælle os om: »Du gav al din kærlighed, Jesus, du min Herre«. Jesus kom altså til vores runde jord for at give os noget - nemlig al hans kærlighed. Og hvad denne Jesu kærlighed, så medfører for os mennesker, giver salmen os svar på som det allerførste i vers 3, hvor det kristne håb kommer på banen: »Dagligt håb du tømred os, vildt fra korsets planker«.

På korset på Golgata hænger altså dit og mit gældsbevis... At salme 70 hører hjemme i en evangelisk luthersk kontekst - som for øvrigt også Den danske Folkekirke gør - bliver afsløret så fuldstændigt i ordene, som vers 3 slutter af med: »Røveren fra Golgata loved du at bære med til Paradis den dag, Jesus, du min Herre!«. Vi kan læse meget mere om lige præcis denne røver, som Jesus tog med hjem til evigheden, da han udåndede på korset med de tre små ord »Det er fuldbragt« på sine læber. For det, som Jesus fuldbragte på korset, er ikke mindre end din og min og alle vore kæres frelse. På korset på Golgata stiftede Jesus en ubrydelig fred mellem

Gud og menneskeheden. På korset fik Gud så rigelig betaling for sin hellige vilje. »Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset«. På korset på Golgata hænger altså dit og mit gældsbevis, som er afregnet med alle dets bestemmelser imod os. Det fortæller os, at alt det, som har skilt Gud fra mennesket, nu ikke længere eksisterer, for Jesus har betalt den fulde regning. Herfra udspringer det kristne håb om evigt liv i Guds rige samen med Jesus og røveren på korset ved siden af Jesus. Og derfor slutter salme 70 også helt naturligt af med at udfolde håbets endemål - dødens overvindelse. Med en slet skjult jublen fortæller salme 70 os om Jesus, at »Påskemorgen stod du op, du kan ikke bindes og døden overvindes«. På denne måde formår salme 70 at få transformeret det lille barn på bare fødder, som vi møder i vers 1, om til den levende Gud, som vi møder i vers 4, for det er kun og absolut kun Gud, som kan opstå og overvinde døden, og nådigt række os denne gave, så vi kan stå tilbage med livets nu i al evighed. »For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds«. Glædelig jul til jer alle! Jim Sander Christensen


DET SKER

3

Dåbsklude

Nyt fra menighedsrådet

Vi har i vores kirke fået nogle dåbsklude som vil blive brugt til barnedåben. Når barnet er blevet døbt, skal hovedet/håret tørres med dåbskluden. Dåbskluden gives med barnet hjem til minde om dåben. Der kan broderes navn og dato på kluden, og barnet kan gemme den eller bruge den som sutte-/nulreklud.

Vi har nu hørt fra forsikringen, og de vil dække stakittet som for alt for længe siden væltede i en storm, der er dog sidste år blevet en selvrisiko på 15.000 kr., vi har også fået tilsagn fra provstiet om penge til at skifte det resterende langs kirkegårdsvej, så vi får fornyet hele strækningen. I skrivende stund er arbejdet ude i tilbud, som skal afleveres inden efterårsferien, og planlagt til at starte i ugen efter efterårsferien, så når dette læses skal der gerne være syn for sagen. Vi er også kommet så langt hen på året så vi gerne vil minde om vores julekoncerter, vores lokale den 4. december, og Orkester Efterskolen som nu i flere år er kommet og holdt deres juleafslutningskoncert her i kirken den 20. december, det bliver helt sikkert også i år gode oplevelser. Sidste år ved provstesynet blev vi pålagt at gennemgå kirkegården for at vurdere om der er gravsteder og gravsten som er bevaringsværdige, det har så taget lidt tid at få kontakt med Lemvig Museum men det er der nu lagt en plan for. Så hermed ønskes alle en i god tid glædelig advents- og juletid, håber vi ses. Med venlig hilsen Kristen Broe

Vestkyst træf Lørdag d. 29. februar i Harboøre Missionshus 16.30: Drop ind. Kaffe og småkager. Se det ny missionshus, og få en snak. 17.30 Spisning. Voksne 100 kr./ børn 50 kr. Tilmeldning til spisning senest den 16. februar på .tlf. 61740462 19.00 Aftenmøde ved Mogens Nørgård. Kaffe. Lovsang og vidnemøde. Afslutning.


4

SIDEN SIDST

En dag i skoven med tumlinge og piltebørn Lørdag d. 28. september skulle 25 tumlinge og piltebørn en dag i skoven. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side fra morgenstunden, men det klarede op og lidt byger slår ikke en FDF’er ud. Vi havde en dag med masser af aktiviteter og tid til at udforske skoven. Dagen bød på smuglerløb, samarbejdsøvelser med vand, der blev bygget tårne af grene og fundet dyr og insekter i skovbunden. Proviant skal der til når man er aktiv og der blev lavet pølser, brød, skumfiduser og fiskepakker over bål. Dagen i skoven sluttede selvfølgelig med lejrbål med sang og gamle FDF historier.

Skattekisten.

Seniorhøjskolen.

Glade og trætte børn blev hentet af deres forældre i skoven, og mon ikke nogen af dem sov inden de nåede hjem. Trine Holm Christensen 40 år siden konfirmation.


INFO

5

Dødsmedalje til museet Edward Motts fra Colchester har under et besøg i Thyborøn foræret Sea War Museum Jutland den dødsmedalje, hans farmor fik efter Jyllandsslaget. Hendes navn var Mary Jane Motts, og sammen med sin første mand (Edward Motts farfar) drev hun en pub i Colchester. Da han døde, giftede hun sig igen med Bertie Edward Everitt, der var underofficer på slagkrydseren »HMS Invincible«. Den var et af de fem britiske skibe, der sprang i luften under Jyllandsslaget, og af den samlede besætning på 1032 mand, var der kun seks, der overlevede. Bertie Everitt var ikke iblandt dem. Brylluppet fandt sted tre uger før slaget, og i stedet for at få sin nye ægtemand hjem igen, fik Mary Jane Everitt, som hun nu hed, den medalje, der nu kan ses på museet. Medaljen blev sammen med et brev fra kong Georg V sendt til de nærmeste pårørende til alt militær personel i det

Medaljen med takkebrev fra Kong Georg V.

britiske imperium, der mistede livet under Første Verdenskrig. 800 forslag

Efter krigen følte man behov for at vise sin anerkendelse af det offer, som så mange mennesker havde bragt, og derfor udskrev man en konkurrence om en medalje til de pårørende. Der blev indsendt over 800 forslag, og blandt dem valgte man et design fra kunstneren Edward Carter Preston. Medaljen måler 120 mm i diameter og viser Britannia med en trefork stående ved siden af en løve. Rundt om Britannia svømmer to delfiner som symbol på Storbritanniens sømagt, og i bunden er en anden løve ved at rive den tyske ørn i stykker. Der er plads til navnet på den omkomne, men ikke til militær rang og grad, fordi alle skulle være lige i døden. I alt blev der uddelt 1.355.000 dødsmedaljer, og til fremstillingen blev der brugt 450 tons bronze. 1500 medaljer blev uddelt til kvinder, som havde sat livet til i krigen. Uddelingen fortsatte langt op i 1930erne, fordi folk mange år efter krigen blev folk ved med at dø af de skader, de havde pådraget sig. I folkemunde blev dødsmedaljen kaldt »Dead man’s Penny« på grund af ligheden med denne mønt. Knud Jakobsen

Edward Motts med farmorens dødsmedalje.

Farmorens medaljon med billede af den dræbte Bertie Edward Everitt.


6

DECEMBER

FDF 0.-2. KLASSE

Gudstjenester Søndag d. 1. december 1. s. i advent - Lukas 4,16-30 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Inds. Indre Mission Fredag d. 6. december kl. 10.00 v. Jim S. Christensen Juleafslutning med børnehaven Søndag d. 8. december 2. s. i advent - Matthæus 25,1-13 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 15. december 3. s. i advent - Lukas 1,67-80 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Søndag d. 22. december 4. s. i advent - Johannes 3,25-36 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Tirsdag d. 24. december Juleaften - Lukas 2,1-14 kl. 14.30 v. Jim S. Christensen Inds. Kirkens Korshær Tirsdag d. 24. december Juleaften - Lukas 2,1-14 kl. 16.00 v. Jim S. Christensen Inds. Kirkens Korshær Onsdag d. 25. december Juledag - Johannes 1,1-14 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

Torsdag d. 19. december kl. 15.00 v. Jim S. Christensen. Julegudstjeneste på »Hav-Fjord«

Torsdag d. 26. december 2. juledag - Matthæus 10,32-42 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

Fredag d. 20. december kl. 13.00 v. Jim S. Christensen Juleafslutning med skolen

Søndag d. 29. december Julesøndag - Matthæus 2,13-23 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

l gudss børn med ti Tag blot jere er der er prædikenen tjeneste. Und tningen af sidste slu vokbørnekirke. I ikenen går en d ræ p r fø e salm d i børindre børn u sen med de m nerummet. GTIGT

VI

Mødedage tirsdage fra 16.30 18.00.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30.

KONCERT Onsdag d. 4. kl. 19.00 Julekoncert ved lokale kræfter. Fredag d. 20. kl. 16.00 Orkesterefterskolen i Holstebro.

FOR DE UNGE I THYBORØN Hvis der ikke er noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Andreas Flyvholm tlf. 22425513. Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Jonas Krogh tlf. 29707924.


JANUAR

Gudstjenester Fredag d. 1. januar Nytårsdag - Matthæus 6,5-13 kl. 16.00 v. Jim S. Christensen Søndag d. 5. januar Helligtrekongers søndag - Matthæus 2,1-12 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Inds. Søndagsskolerne Søndag d. 12. januar 1. s. e. h. 3 k. - Markus 10,13-16 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 19. januar 2. s. e. h. 3 k. - Johannes 4,5-26 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Søndag d. 26. januar 3. s. e. h. 3 k. - Lukas 17,5-10 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Torsdag d. 30. oktober kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

FDF 0.-2. KLASSE

INDRE MISSION Mandag d. 6. kl 19.30 Evangelisk Alliance bedemøde i missionshuset. Tirsdag d. 7. kl 19.30 Evangelisk Alliance bedemøde i missionshuset. Onsdag d. 8. kl. 19.00 Evangelisk Alliance bedemøde i kirken. Torsdag d. 30. kl. 19.30 Samtalemøde i missionshuset.

7

Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30.

BEDEUGE 2020 Onsdag d. 8. kl. 19.00 I forbindelses med Evangelisk Alliance Bedeuge inviteres der til bøn og stilhed i kirken. Tema: På vejen hjem.

BIBELKREDS Torsdag d. 23. Bibelkreds hos Ulla og Kai, Mona og Bjarne.

KONCERT

BABYSALMESANG Tirsdag d. 21. kl. 10.00 i Thyborøn.

Onsdag d. 29. kl. 19.00 Marius Grønkjær med band.

Tirsdag d. 28. kl. 10.00 i Harboøre.

FREDAGSCAFÉ Fredag d. 10. kl. 15-17 i Thyborøn kirke.

LEMVIG KREDSENS IM Lørdag d. 18. kl. 10.00-14.00 i Møborg missionshus Bibelkursus ved Thomas Kristensen, Hvide Sande. Emne: Frygt ikke.

Seniorhøjskolen.

Æ Westerhavskor.


8

FEBRUAR

Gudstjenester Søndag d. 2. februar Sidste s. e. h. 3 k. - Joh. 12,23-33 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Inds. KFUM s socialearbejde Søndag d. 9. februar Septuagesima - Matthæus 25,14-30 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Inds. til Indlandsk Sømandsmission Søndag d. 16. februar Seksagesima - Markus 4,26-32 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Torsdag d. 20. februar kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 23. februar Fastelavn - Lukas 18,31-43 kl. 16.00 v. Jim S. Christensen Familiegudstjeneste

ster Gudstjene 1. marts Søndag d. ukas 22,24-32 1. s. i fasten - L n sten Christense kl. 9.00 v. Kar

INDRE MISSION Mandag d. 3. kl. 19.30 ved Henri Elttør. Tirsdag d. 4. kl. 19.30 ved Bjarne Lindgren. Onsdag d. 5. kl. 19.30 ved Brian Kristensen. Torsdag d. 20. kl. 19.30 Samtalemøde i missionshuset. Onsdag d. 26. kl. 19.30 Besøg af Dansk Bibel Institut Lørdag d. 29. kl. 16.30 Vestkyst træf i Harboøre (se program på side 3).

FDF 0.-2. KLASSE Mødedage tirsdage fra kl. 16.30 18.00.

FDF 3.-7 KLASSE Mødeaftener mandage fra kl. 18.00 - 19.30.

FREDAGSCAFÉ Fredag d. 14. kl. 15-17 i Thyborøn kirke.

BIBELKREDS Torsdag d. 20. Bibelkreds hos Kirstine og Poul, Hanne og Bim.

BABYSALMESANG Tirsdag d. 4. kl. 10.00 i Thyborøn Tirsdag d. 18. kl. 10.00 i Harboøre Tirsdag d. 25. kl. 10.00 i Thyborøn

AFTENKLANG Tirsdag d. 18. kl. 19.00 i kirken.

SKATTEKISTEN Onsdag d. 19. kl. 17.00 ved Hanne.

BØRNERYTMIK Lørdag d. 8. kl. 10.00 i Harboøre.

LEMVIG KREDSENS IM Onsdag d. 19. ferbuar kl. 19.30 i Harboøre ved Ole Rabjerg. Emne: Vandringen i sorgens land.


DET SKER

PLEJEHJEMMET HAV - FJORDS VENNER NOVEMBER Tirsdag d. 26. kl. 19.00: Sang. Onsdag d. 20. kl. 15.00: Pladespil. Onsdage d. 27. kl. 10.00: Bustur ud i det blå Søndag d. 24. kl. 11.00-14.00: JULESTUE i fælleslokalet OG. DECEMBER 1. søndag i advent kl. 15.00 kommer Ejler Winkel og underholder. Det er med kaffe. 2. søndag i advent kl. 15.00 kommer mandskoret fra Lemvig og underholder. Det er med kaffe. 3. søndag i advent kl.15.00 kommer Anette Breinholdt fra Lemvig og underholder. Det er med kaffe. 4. søndag i advent kl. 15.00 kommer Rikke og spiller til sang m.m. Det er med kaffe. Kom endelig og hyg med beboerne. Alle er hjertelig velkommen og det koster ikke noget. BEMÆRK: torsdag d. 5. december kl. 14.30 kommer THY TEATER og spiller forestillingen: »En rigtig Herregårdsjul«. Pris: 50 kr. m/kaffe. Tirsdag d. 10. december kl. 19.00 - er sidste sangaften før jul. HAV-FJORDS VENNEKREDS ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL samt et godt og lykkebringende NYTÅR. JANUAR Tirsdag d. 14. og d. 28. kl. 19.00: Sang. Mandag: d. 27. kl. 19.00: GENERALFORSAMLING - Vennekredsen er vært ved en kop kaffe. ALLE ER VELKOMNE - kom og gør din indflydelse gældende. FEBRUAR 2020 Tirsdag d. 4. og d. 18. kl. 19.00: Sang. Onsdag d. 12. og d. 26. kl. 15.00: Pladespil. Mandag d. 24. kl. 15.00: Fastelavnsfest med tøndeslagning. Vel mødt! Vennekredsen

NOVEMBER Lørdag d. 23. november kl. 18.00: JULEBAL i Wærket med julebuffet, musik og dans ved 4 mands orkestret Hollers. Billetpris: 325 kr. Billet bookes på Min Landsby eller i Centret. DECEMBER Onsdag d. 11. december kl. 19.00 Julen synges ind med »Æ Westerhavskor«. Der serveres æbleskiver, småkager, kaffe og te. Vil du være sikret en plads kan denne bestilles i Centret eller på Min Landsby. Alternativt kan billetten købes ved døren - Først til mølle. Torsdag d. 12. december kl. 19-21. Efterårsforedrag v. Stig Ulrichsen: »Preben Kaas & Jørgen Rye«. Fredag d. 20. december kl. 17-19: THYBORØN ØNSKER GLÆDELIG JUL. - Gratis entre. Mad og drikke kan købes til rimelige priser.

Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

9


DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN Julefrokost d. 21. januar kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler. Prisen er 100 kr. Også i år spiller »Henry’s venner« under frokosten og spiller op til dans bagefter. Tilmelding fra d. 2.-14. januar til Henning tlf. 23905785 - henn48@gmail. com. Kontingent 100 kr./person kan betales ved julefrokosten eller til Bodil Lilleøre evt. med MobilePay til 21535356 - husk at skrive navn og adresse. Kontingentet skal senest være betalt til generalforsamlingen Generalforsamling d. 25. februar kl. 17.30 i Fritidscentrets festlokaler, alle medlemmer er velkomne og skal du ikke deltage i fællesspisning kræves der ikke tilmelding. Efterfølgende fællesspisning. Tilmelding fra d. 4. - 18. februar. til Eigil tlf. 21297646 - mappe42@gmail.com Prisen for alm. fællesspisninger er 50 kr. drikkevarer kan medbringes eller købes. Ved alle fællesspisninger er max. antal 120 personer (først til mølle princip). I Humørklubben forsøger vi efter bedste evne at leve op til vort formålsparagraf der lyder: At varetage fælles Gymnastikholdet i gang interesser for ældre og pensionister i lokalområdet, og gennem med opvarmning. forskellig aktiviteter og socialt samvær at styrke den mentale og fysiske sundhed. En af aktiviteterne er seniorgymnastik, en aktivitet som vi har haft næsten alle de år Humørklubben har eksisteret. I dag ledes gymnastikken af Fysioterapeut Marianne Alstrup som sikrer en alsidig gymnastik tilpasset den enkeltes formåen og behov, det kræves ikke at man kan komme ned og ligge på gulvet det er også muligt at lave mange af øvelserne siddende på en stol. Det er vigtigt både at træne din kondition, din muskelstyrke, dine knogler, din bevægelighed og din balance. Så er du selv med til at mindske risikoen for sygdomme, og samtidig holder du din krop rørig, så du bedre kan klare hverdagens gøremål. Hvis du ønsker at høre nærmere kan du kontakte Bente Hviid tlf. 25156221, eller blot møde op i Fritidscentrets multihal tirsdage kl. 11.00. Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30-11.30 i Ungdomsgården/Fritidscentret. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Petanque hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen. Der spilles så længe det er vejr til det. Gymnastik hver tirsdag kl. 11.00 - 11.45 Fritidscentret. Ved fysioterapeut Marianne Alstrup. Ringo hver tirsdag kl. 10.00 - 10.45 i Fritidscentret. Line-dance tirsdage kl. 19.00 - 20.00 i Fritidscentrets festlokale. Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Krolf hver mandag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Billard hver mandag kl. 19.00 i Fritidscentret. Udflugt til Walk and Talk. ca en times gåtur hver onsdag kl. 10.30, vi mødes ved Hallen. Vedersø kirke. PC undervisning, ungdomsklubbens lokale mandag 13.00-14.30.

www.humørklubben-thyborøn.dk

10


DET SKER

VÆRESTEDET Efteråret og julemåneden står for døren, og i den kommende tid bliver der en hel del hyggelige arrangementer i Værestedet. Søndag d. 1. december kl. 11.00-16.00 holder vi JULESTUE. Kl. 12 kan man købe lækre juleplatter og der er lynpladespil fra kl. 13.00-15.00. Der er salg af kalenderlysdekorationer, juledekorationer, dekorationer til kirkegården, gran og juletræer. Alt sammen til rimelige priser. Alle fire adventsweekender er der julehygge med gløgg, kaffe og æbleskiver. Mandag d. 2., 9. og 16. december er der JULEBANKO. Alle aftener kl. 19.30 (antal spil og gevinster er som sidste år) Onsdag d. 18. december kl. 18.00 holdes JULEFROKOST for Værestedets brugere. Tilmelding i Værestedet. JULEAFTEN Igen i år er der mulighed for at komme i Kirkehuset i Lemvig. Man skal blot henvende sig til Værestedet, så sørger vi for transporten. Værestedet holder lukket d. 23., 24., 25.og 26. december, samt d. 31. december og d. 1. januar 2020. Åbner igen d. 2. januar 2020. Der er åbent d. 27., 28., 29. og 30. december fra kl. 14.0017.00 - ellers er åbningstiderne: Mandage: kl. 17.00-21.00: Pladespil kl. 19.30 Tirsdage: kl. 17.00-21.00 Onsdage: kl. 17.00-21.00: Madaften kl. 18.00. Til- melding senest tirsdag aften. Torsdage; kl. 17.00-21.00: Strikcafe kl. 13.30-16.30. Fredage: kl. 17.00-21.00 Lørdage og søndage samt søgnehelligdage kl. 14.00-17.00. Alle er hjertelig velkomne. Værestedet siger tak for det gamle år, og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

11

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN Granlægningen påbegyndtes lige efter efterårsferien og forventes færdig til første søndag i advent. Beskæring af buske og stauder er sket løbende hen over sensommeren. Fjernelse af sten fra nedlagte gravsteder er igang og de som stenene tilhører er meget velkommen til at få udleveret stenene. Stenene vil blive opbevaret til efter nytår, hvorefter de vil blive knust, såfremt de ikke er ønsket udleveret. Nyanlæggelser og nyanlægninger er næsten overstået. Allerede nu er vi også igang med at planlægge de ønsker, der er om beskæring af planter til foråret, - så har man ønsker, som ikke er meddelt graveren, kan man endnu nå at komme med i planlægning. Hen over vinteren vil der være lukket for vandet på kirkegården og diverse redskaber vil blive taget ind og klargjort til brug til foråret. En undtagelse er dog den vandstation, der står ved indgangen til gæstetoilettet på sydsiden af graverbygningen (ud mod kirkegården). Vi går en stille tid i møde mht arbejdet ude på kirkegården, men hvis der er problemer vedr. kirkegården, er man altid meget velkommen til at kontakte personalet. Tak for godt samarbejde og vi ønsker en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Kirkegårdspersonalet


12

THYBORØN FRITID

Samarbejdet er en succes Et samarbejde mellem Thyborøn Fritids Motionscenter og Rikke Knopper fra Thyborøn Fysioterapi har vist sig at være en succes. Motionscentret udvidede i januar samarbejdet med Rikke Knopper, så Rikke nu varetager hovedsageligt alle holdaktiviteter samt har et par timer til vejledning i Motionscentret. Formålet med at udvide samarbejdet med Rikke har været et ønske om at øge tilbuddet til de voksne og ældre i byen, og det har helt sikkert vist sig, at der har været et behov. Ligeledes har vi håbet på at kunne » få fat« på de foreningsløse, fortæller John Nygaard (formand for Motionscenterudvalget).

Formiddagsgymnastik for kvinder.

Rikke Knopper har nu 5 hold, både formiddags- og eftermiddagshold og derudover har hun en formiddag i

Motionscentret, hvor man kan søge vejledning. Her er vist og beskrevet lidt omkring vores formiddagshold. CIRKELTRÆNING LIGHT

Et nyt tilbud i dette efterår er Cirkeltræning Light. Det er et hold hvor man får sved på panden ved hjælp af stepbænke, elastikker og små håndvægte. Træningen veksler mellem let styrke og kondition og består af forskellige øvelser som tilsammen dækker træning af hele kroppen uden løb og hop og uden at man skal ned på gulvet at ligge. Hver øvelse tager 40 sekunder, hvorefter der holdes pause i 20 sekunder inden næste øvelse. Cirkeltræning light.


THYBORØN FRITID

Dette hold er et formiddagshold og har primært været tiltænkt de borgere, som har forladt arbejdsmarkedet. Men det viser sig, at det også har været attraktivt for borgere med skiftende arbejdstider - og det glæder os, at vi har lavet et tilbud, der også tiltrækker denne målgruppe, fortæller John Nygaard. FORMIDDAGSGYMNASTIK FOR KVINDER

Siden februar har Thyborøn Motionscenter haft Formiddagsgymnastik for modne kvinder (stolefitness). Formiddagsgymnastik for modne kvinder er primært et hold for de kvinder der er pensionister - men alle er velkomne. Holdet hed tidligere stolefitness, da der er mulighed for at bruge stolen hvis man fx bøvler med balancen eller dårlig knæ/hofte. Det er dog minimalt at vi bruger stolene til at sidde på under træningen og de fleste får da også sved på panden når der trænes mave, ryg, skulder, ben og arme med klude, håndvægte og elastikker. Har du lyst til at høre mere om holdene, eller har nogle konkrete spørgsmål omkring tider, booking og priser, så er du velkommen til at kontakte Fysioterapeut Rikke Knopper eller Formand for Motionscenterudvalget John Nygaard på 24 26 22 48.

13

HOLDTIDER I TFMOTIONSCENTER MANDAG • Cirkeltræning Light kl. 9.30-10.30 v/ fysioterapeut Rikke Knopper. Cirkeltræ ning light er tilpasset til dig, der gerne vil træne let styrke, men også gerne vil have pulsen lidt op. Cirkeltræning består af forskellige øvelser, som tilsammen dækker træning af hele kroppen. En øvelse tager 40 sekunder, hvorefter du har 20 sekunders pause til at skifte til næste øvelse. • Motion og træning for ++kvinder kl. 16.00-16.45 v/ fysioterapeut Rikke Knopper. Et alsidigt program med fx stole-og boldgymnastik samt puls og styrke. Holdet er primært for kvinder med en ++BMI, men alle er velkommen, og alle kan være med. • Indoor Cycling kl. 17.30- 18.30 v/ Arly Froholt Pedersen. Holdtræning for både mænd og kvinder. Der bliver cyklet til godt musik, og der er mulighed for at få pulsen op. Alle kan være med. TIRSDAG • Cirkeltræning for kvinder kl. 16.30 -17.15 v/ fysioterapeut Rikke Knopper. Cirkeltræning er til kvinder, der ønsker en hurtig og effektiv træning, hvor du både træ ner styrke og kondition med sved på panden. øvelserne dækker træning af hele kroppen, hvor du giver den gas i 40 sekunder og derefter har pause i 20 sekunder, men s du gør klar til næste øvelse. • Herrewærk for mænd kl. 17.30 -18.15 v/ fysioterapeut Rikke Knopper. Herrewærk er holdtræning for mænd. Holdet er til dig, der måske har brug for en lille pause fra din kone og børn, eller måske bare har brug for lidt hærværk mod din krop. Træningen tager udgangspunkt i styrketræning af kroppens store muskelgrupper og kon ditionstræning. ONSDAG • Motionscenter kl. 9.30-10.30 v/ fysioterapeut Rikke Knopper. Rikke har i dette tidsrum træffetid i Motionscentret. Her kan du søge råd og vejledning til din træning i centret. • Livsstilshold kl. 19.00-20.00 v/ Rikke Ruby Jensen og Rasmus Uhrskov. Et hold for alle, der føler de har brug for hjælp til at komme i gang med et vægttab/ kostomlægning, kick til at komme i gang med træning og generelt at få en sundere livsstil. Motions- og styrketræning, ernæringsvejledning og vejning 1 gang ugentligt. Der vil være intro aften den 25. september - og det vil forløbe sig over 10 gange. TORSDAG • Formiddagsgymnastik for modne kvinder kl. 9.30-10.15 v/ fysioterapeut Rikke Knopper. Vi træner hele kroppen med elastikker, klude og små håndvægte. Alle kan være med. • Indoor Cycling kl. 17.30- 18.30 v/ Arly Froholt Pedersen. Holdtræning for både mænd og kvinder. Der bliver cyklet til godt musik, og der er mulighed for at få pulsen op. Alle kan være med.


14

SIDEN SIDST

DØBTE 10.08 Valter Kynde Sigurdson 31.08 Frida Marie Lildal Bødker 15.09 Selma Noermark Kirk

VIEDE

Valter Kynde Sigurdson

Frida Marie Lildal Bødker

Selma Noermark Kirk

Line Krogh Lauridsen & Søren Kjær

Pernille Højmose Eriksen & Rene Rud Jensen

Sindy Rekvik Kloster & Martin Rekvik Kloster

07.09 Line Krogh Lauridsen & Søren Kjær

KIRKELIG VELSIGNELSE AF BORGERLIGT INDGÅET ÆGTESKAB 24.08 31.08

Pernille Højmose Eriksen & Rene Rud Jensen Sindy Rekvik Kloster & Martin Rekvik Kloster

BEGRAVEDE / BISATTE 02.08 07.08 03.10 22-10

Birgit Bonde Villy Schnekloth Kristiansen Niels Kristian Bonde Alma Ruby Lyng


KONTAKT

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: jisc@km.dk ORGANIST Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 16 73 KIRKETJENER & KIRKESANGER Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 Kirkens tlf. 21 52 08 87 Privat tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kristen Broe, Furvej 3 tlf. 97 83 17 27

LAYOUT & TRYK: Videbæk Bogtrykkeri A·S REDAKTION Conny Kruse Nielsen, Bente Ryltoft Schultz og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK

KIRKEVÆRGE Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 22 13 61 19 REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14, privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk

Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

Praktisk vejledning VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr. DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå. VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer

15

vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg. shedspligt! Præsten har altid tav

MENIGHEDSRÅDET Rådets møder er fastlagt til den tredje tirsdag i hver måned kl. 18.30 i Sognelokalet. Dagsorden før mødet og referat efter mødet kan ses på opslagstavlen i våbenhuset samt på: www.thyboron-kirke.dk


ID-nr.: 46879

105

Wærket & byggeri Som du sikkert har bemærket, sker der lige nu rigtig mange ting hos Wærket - vi er blevet om forvandlet til en byggeplads. Samtidig med at vi bygger om og renoverer, er sæsonen også startet op, og alle sports grene er nu i fuld gang, det kan give lidt udfordringer - som vi forsøger at løse på bedste vis. Vi er super glade for, at flere brugere af centret giver udtryk for fuld forståelse, og at »det skal være skidt, før det bliver godt«. Mens det værste støv står på - har vi derfor flyttet adgangen til haller og omklædningsrum over til indgangen ved »TIF« (over for stadion).

Der arbejdes hårdt på, at få de nye toiletter i foyeren færdig, således de kan tages i brug inden for den næste måneds tid - indtil da er toiletterne ved Cafeteria åben.

VANDKULTURHUSET Der er fuld tryk på byggeriet, og man begynder nu, at kunne danne sig et indtryk af den kommende indretning - og bassinernes udformning.

NY KØKKEN & CAFÈ Vi har nedlagt de fire omklædningsrum ved foyer, således det er omklædningsrummene ved forenings afdelingen, der nu fremadrettet skal bruges til alt sport.

TRAWLDOOR ARENA & GITTE HENNING SALEN Begge haller er nu i brug. Gitte Henning Salen bruges på livet løs af alle Thyborøn Fritids gymnastik hold, og det ser ud til at størrelsen er super god til netop gymnastik og motionshold. Thyborøn Trawldoor Arena har fået udskiftet det gamle halgulv, som nåede at fylde 51 år - og det var udtjent. Det er blevet et super flot gulv.

Herudover kommer der nye omklædningsrum ved Vandkulturhuset som også skal bruges i forbindelse med motionscentret. De gamle omklædningsrum er nu i gang med at blive ændret til nyt køkken og café område. Det er lokale håndværkere og frivillige der er på denne opgave, og vi forventer, at kunne åbne op til det nye cafeteria når Vandkulturhuset åbner til foråret. Vi glæder os til at kunne åbne et helt »nyt« center til foråret 2020 - og beklager de gener der måtte være under byggeriet, og at rutiner og indgange sikkert ændres flere gange i takt med at byggeriet skrider frem. Personalet gør alt hvad de kan, for at minimere disse gener - og er der ting der virker uhensigtsmæssigt hører vi gerne, i håb om at kunne ændrer dette. Tak for Jeres forståelse. Jesper Vinther Fruergaard, Wærkfører

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2020  

Sognebladet Thyborøn - Nr. 1 - 2020  

Profile for videbaek