Page 1

1

2013 · Nr. 2

SKAL VI LEGE I TRÆTOPPENE?

uset S

SOGNEBLADET FOR HØJMARK OG LEM


2

(G)ud i haven! I en af vores smukkeste salmer - en pinsesalme af Grundtvig - synger vi: »Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter lifligt under sky.... » Mon ikke netop den pinsestemning allerbedst opleves under åben himmel. Derfor rykker vi udendørs 2. Pinsedag den 20. maj kl. 14.00. Ruth og Eskild Korsholm, St. Kjærgårdsvej 25 har velvilligt stillet deres smukke, store have til rådighed for gudstjenesten. Der vil være plaststole at sidde i - men medbring evt. selv et tæppe og pude. Medbring også gerne en kaffekurv, så vi efter gudstjenesten kan få en hyggelig stund. Skulle vejret være helt uegnet til udendørs gudstjeneste, så rykker vi under tag i Kirkehuset på St. Kjærgårdsvej 2. 

Begge menighedsråd og præst


Bliver du og din nabo en del af underholdningen i Lem Revyen? - kom og se…

Holdet bag årets reyv i Lem.

Gennem mange år har der i Lem været en tradition for at lave en lokalrevy. 2013 er igen året hvor der skal stilles skarpt på små og store begivenheder i sognet. En revy laver ikke sig selv, så allerede inden årsskiftet begyndte de første forberedelser. Borgerforeningen står for selve arrangementet. Selve revyholdet i år, består af en god blanding af erfarne deltagere og mere uøvede folk. Nogen vil gerne på scenen mens andre hellere vil skrive tekster, instruere, lave lyd, eller spille. Gennem hele forløbet mødes revyholdet hver anden uge og humøret er altid højt. I begyndelsen af forløbet kan alting godt virke forvirrende og kaotisk, og man tror ikke, at man kan nå at blive klar til premiere.

Det har også denne gang vist sig, at der er masser af gode emner at kaste sig over. Når teksterne bliver færdige, kan skuespillerne begynder at øve. Der kan være meget, som skal læres udenad, det er ikke altid lige nemt. Der er måske sange og dansetrin som skal indstuderes. Nerverne kan godt sidde uden på tøjet, men når først tæppet går og musikken spiller, giver de optrædende den hele armen. At lave en lokalrevy er sjovt, men også et stort stykke arbejde. Derfor håber borgerforeningen, at mange har lyst til at komme, når revyfesten løber af stablen den 6. april i Lem hallen. Hvem ved, det kan være at du eller din nabo er en del af underholdningen?  Peder Mogensen

3


4

Info…

Suset

Ansvarlig for bladet er Højmark Sogneforening, Lem Borger- & Håndværkerfore­ning og menighedsrådene for Lem og Højmark kirker. De bærer også omkostningerne ved udgivelse og distribution af bladet. Der optages ingen annoncer i bladet.

Kirkerne på Facebook Vil du være ven med dine kirker og via facebook få informationer om, hvad der sker, så har du nu mulighed for det. Søg efter: »Højmark og Lem kirker«.

Hensigten med bladet er, at det skal fyldes med beskrivelser af alle de ting, der er sket, samt de ting, der sker og er planlagt i nærmeste fremtid i dette levende sogn. Vi har det ønske, at så mange forskellige personer som muligt yder deres bidrag til sognebladet ved indlevering af artikler til en af redaktørerne. Derfor - har du gode forslag til stof til bladet, så kontakt én af redaktørerne: Mette Christensen: mejer@besked.com Mary Ølgaard: mary@it.dk Frist for indsendelse af stof: 6. maj 2013.

Træffetid i kirkehuset Der er ikke længere træffetid torsdag eftermiddag i Kirkehuset. Men ring, skriv eller send en mail, hvis du ønsker besøg eller gerne vil komme i præstegården til en samtale eller blot fordi du skal have udstedt en attest. Du er altid velkommen! Navneændringsformularer mm. kan fortsat lægges i postkassen ved Kirkehuset, St. Kjærgårdsvej 2 og vil selvfølgelig hurtigst muligt blive ekspederet. 

SE HER: www.højmarkweb.dk 6940.dk Nyhedsbrev: Tilmeld dig 6940.dk’s nyhedsbrev og hold dig opdateret om aktuelle aktiviteter mv. i Lem. Læs mere på www.6940.dk/kontakt

Sognepræst Hanne Byskov


Tør DU bære brændende kul? Der var en gang en modig mand, der bar gloende jern! Han var kristen og lige kommet til Danmark - og så var det, han beviste sin tro og sin Guds styrke ved at bære gloende jern. Kongen blev så imponeret, at han også straks ville være kristen. Han tog derfor alt sit tøj af og lod sig sænke helt ned i et stort kar med vand. Kongen hed Harald Blåtand, og sådan blev han den første danske konge, der blev døbt med kristen dåb. Kom og hør historien om den modige munk, Poppo, der bar gloende jern, og om kong Harald med den blå tand! Børnegudstjeneste i Lem kirke torsdag den 4. april kl. 17.30. ...og bagefter er der boller i karry i Hallen. Pris for spisning kr. 20 pr. person. HUSK venligst tilmelding til spisningen - og gerne i god tid - pr. mail: byskov@os.dk eller på tlf. 97 34 30 29  Hanne Byskov

Pas på trinnet! .... siger vi ikke længere i tårnrummet i Højmark. For nu er det væk, og billedet her er blevet historisk! Trappetrinnet i kirkens tårn-indgang i Højmark blev fjernet i uge 6, og i stedet blev der lavet en rampe af de samme mursten som i tårnrummet. Det tog en uges tid, da gulvet først skulle hugges op og siden støbes igen, før det nye gulv kunne anlægges. Ændringen er sket for at afhjælpe de problemer, vi i mange år har haft med, at folk, der ikke er vant til at komme i kirken, let kunne falde ned ad trinnet på vej ud. Kirkeværge Anders Rosholm

5


6

Vi får skandinaviens første WOW-Park WOW-Park Løvstrupgård Det bliver navnet på den park der om ganske få uger åbner cirka seks kilometer øst for Højmark. Det bliver en park, der vil skabe opmærksomhed på vores dejlige område og trække mange mennesker hertil. Det er de to lokale brødre Aage og Jacob Hindhede, der er idemændene bag legeparken, som bliver opført omkring Løvstrupgård - kun få kilometer fra Højmark og Lem by. - I den nye naturpark kan hele familien eller en gruppe venner gå op og lege rundt højt oppe i trækronerne og se skoven og naturen fra en helt ny og anderledes vinkel. Eller man kan sammen klatre, gynge, slynge, svæve og meget mere. Der bliver oplevelser for både børn, unge og ældre. De modige og til de knap så modige., siger Aage og Jacob Hindhede. Normalt bliver træerne i Vestjylland ikke så store. Men fordi der har været læ fra den

store Løvstrup Plantage har de opnået den nødvendige størrelse til dette grønne legekoncept. Selv om man kan kommer højt op forskellige steder i parken, så bliver det en meget sikker legeplads. Virksomheden der skal levere net og legeudstyr har mange års viden og erfaring indenfor området. - Vi tror, på at WOW-Park vil ramme plet i forhold til alle de nye trends der er blandt børnefamilier. Man tager ud sammen i naturen for at opbygge relationer gennem fællesoplevelser. Masser af fysisk udfoldelse, bevægelse, leg og læring til børnene er også vigtigt for mange forældre. Og det kan vores park med 100 procent garanti levere, siger Aage og Jacob Hindhede. To år undervejs Ideen med WOW-Parken har været knap to år undervejs, men om få måneder bliver det hele en realitet.


7

Aage Hindhede

Jacob Hindhede

- Vi har set utrolig meget frem til det her og ikke mindst til at komme igang med den praktiske del. Det er en lang og sej proces at starte en forlystelsespark op. Men vi har fået en utrolig god opbakning fra alle dem, som vi igennem tiden har søgt sparring hos og bedt om hjælp. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store og lokale opbakning og hjælp fra borgere og virksomheder. Vores lokalpolitiker Tine Korsholm har også været til stor hjælp og sparring angående det politiske system. Hun har fra starten bakket 100 procent op om parken. Vi er meget glade for at lokalplanen gik igennem uden problemer. Vi har simpelthen ikke kunne realisere parken uden den store velvilje fra lokalområdet, lyder det fra Aage og Jacob Hindhede.

Der kan læses mere om parken, der forventes åbnet sidst i april eller først i maj, på wowpark.dk


8

Tak til Vibeke Green

Gymnastikopvisning i Højmark et, når

sel på gulv Der bliver træng m15. marts er gy der fredag den n. i Højmark Halle nastikopvisning på op ældre skal 450 børn, unge otte hold. gulvet, fordelt på tid n er der som al Efter opvisninge s om der i år vise kaffebord, liges film for børnene.

De sidste par år har Vibeke Gre en fra Højmark »tovholder« på været det indleverede stof til Suset. Lig Vibeke Green es om har tager langt størstedelen af stiske billeder, de de fantar har været i bl adet. - Vibeke har ve d årsskiftet valg t at takke af fo gang. Vi er utro r denne lig glade for de t kæmpe store arbejde Vibeke stykke har gjort. Såda n siger Aage H fra Højmark Ku in dhede ltur og Fællesska b. Ny »tovholder« på bladet er Mette Christense n, Højmark. - Er der nogen, der har ideer til, hvad der ka n bringes af artikler og op slag i Suset, sk a l d e en d el ig ko nt a kt e Mette, oplyser Aage Hindhede. Mette kan kont aktes på mejer@besked .com eller 42 36 79 80. Det er stadig M ary Ølgaard, de r tager sig af de aktuelle stof fra t Lemområdet.

ørm h , g n i r p s ed Tre dage m jmark ø og fræs i H dreng/pige, og gåer dføur

glad tre dag n spring brug de g Er du e stik i o m så ko ggymna n , ri l. p k s . d i 2.-6 asse fe å en m p e k s å p r står ning, de allen. re H o F rk a k ti nas ramHøjm rk Gym r af stort a e s s jm a ø H m Det er mt en yder på efræs sa e, der b n ig e p g , a d rm bag rengehø arkour, d p , n og sjov. li o p mnastik y g g n ri p masse s : mail: ller på ig til på .com. e d il a m g Meld n@ kontakt ergense 07 eller jo 0 . 6 a 5 re 5 d an 01305 577. gi.dk/2 2099 0 n fo le www.d te n, Jørgense Andrea

HUSK Husk H øjmark Somme rfest de n 8.-10 august . 2013. F estlige d age

for hele familien .


Kirken – hvad kan jeg bruge den til? I mange år havde jeg, ligesom adskillige andre folkekirkekristne danskere, frekventeret kirken til div. barnedåb, bryllupper, begravelser og ikke at forglemme juleaftener. MEN så skulle ældstedatteren konfirmeres.... og vi forældre kunne nedbringe den ikke altid lige kirkeinteresserede teenagers mødestatistik betragteligt, hvis vi tog med til de obligatoriske gudstjenester. Her begyndte min karriere så som søndagsbruger af Lem Kirke, en karriere som gav mig mulighed for at stifte bekendtskab med gudstjenestens/kirkens funktion, som et sted, hvor man midt i hverdagens stress og jag, får mulighed for et lille pusterum, med tid til refleksion. Jeg nyder at læne mig tilbage, hvis man ellers kan det på en kirkebænk, og lytte til dagens prædiken, måske endda more mig over præstens vinkel på dagens tekst, synge velkendte og nye salmer. Så jow, når jeg har mulighed for det, sætter jeg pris på at komme i kirken, helt frivilligt!!

Jeg har nu taget hul på arbejdet som suppleant i Lem Helle Lambæk blev valgt menighedsråd. som suppleant til meEt arbejde som nighedsrådet ved sidste tegner til at blive valg. I Lem deltager suppleanter ved møderne. meget spændende, men også mere omfangsrigt end jeg havde forestillet mig. Renoveringen af Lem Kirke er virkelig udfordrende - for synes resten af sognet om menighedsrådets valg af udsmykning osv... Der er nok at tage fat på. Hvorfor overhovedet bruge tid på menighedsrådsarbejde? Simpelthen fordi jeg synes, at Lem kirke er et godt sted at komme, og det vil jeg gerne, sammen med det øvrige menighedsråd og kirkens ansatte arbejde på, at det fortsat skal være.    Helle Lambæk

... men vi er stadig på den gamle adresse: soenderlem-sogn.dk

9


10

FRA BYRÅDET Siden sidst har byrådet besluttet at oprette et eliteakademi for unge talenter, der ønsker at dyrke sport på højt plan og samtidig tage en ungdomsuddannelse. Indtil nu, har de unge skullet rejse væk fra området, hvis de ville gå efter sporten. Med det nye akademi, håber vi at det er attraktivt at blive i kommunen og måske endda også for andre unge at flytte hertil. De gymnasier, handelsskoler og teknisk skole, der ligger her, er blandt landets bedste, og de eksamener, som de unge kommer ud med, ligger helt på højde med de nordlige omegnskommuner til København, som traditionelt klarer sig bedst. Det kan vi være glade for og stolte af, og med det nye akademi tilføjes endnu en dimension. Der har været stor ståhej om innovationscenteret, der er på vej i Skjern. Selve formålet med centeret er at samle vidensarbejdspladser i et kontorfællesskab, hvor der samtidig bliver plads til videregående uddannelser i samarbejde med erhvervsskolerne og Århus Universitet. Nupark i Holstebro og Vitus Bering i Horsens er startet på

AF TINE KORSHOLM

KORT NYT FRA BYRÅDET

denne måde. I Varberg i Sverige er der startet et tilsvarende center, som i løbet af en kort årrække er vokset, så der i dag er 1400 mennesker beskæftiget med uddannelse. Centeret i Skjern skal bygges og drives af en erhvervsdrivende fond, som Erhvervscenteret har etableret. Det er fondens bestyrelse, der har til opgave at finde penge til projektet. Helt fra begyndelsen har det været tænkt sådan, at kommunen, forsyningsselskabet og erhvervslivet i fællesskab skulle finansiere byggeriet, og sådan er det stadig. Kommunens del udgør 5 millioner + indtægter fra et eventuelt salg af den gamle byskole i Skjern. Forsyningens del er til debat endnu, og skal formentlig afgøres ved en ekstraordinær generalforsamling i februar. Det er valgår, og til november skal der vælges et nyt byråd. Sdr. Lem-Velling Venstre har spurgt om jeg vil genopstille, og det har jeg sagt ja til, hvis opstillingsmødet ønsker det. Erik Viborg fra Lem ønsker også at stille op, - velkommen til Erik!


11 11

Påskekoncert i Lem Kirke Der venter koncertdeltagerne en smuk oplevelse når Kammerkoret Vokal Vest tirsdag den 19. marts kl. 19.30 giver påskekoncert i Lem Kirke. Vokal Vest, der blev stiftet i 2002 og består af 12 erfarne sangere, dirigeres af Klaus V. Jensen, organist i Ringkøbing Kirke. Det velklingende og erfarne kor synger et alsidigt og klassisk repertoire med god publikumsappel. Koret synger såvel kirkelig som verdslig musik og giver koncerter både i og uden for det vestjyske. Således sang koret i 2012 til koncerter i København og Hamburg. Koret medvirker også i nyskabende projekter i samarbejde med andre ensembler – teatergrupper, solosangere og instrumentalister.

I forbindelse med påsken, er der en lang tradition for at komponister har skrevet musik til specielt langfredag. Koret vil derfor ved denne koncert lægge vægten på passionsmusik af den engelske renæssancekomponist Bryd og de to tysk-romantiske komponister Schubert og Brahms. Koret vil synge alene og med orgelledsagelse. Endvidere vil Klaus V. Jensen spille på kirkens nye og meget velklingende orgel. En musikalsk oplevelse som vi kan glæde os til. Der tages en entre på 50 kr., som vil gå ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. 

Begge menighedsråd


12

Dyne-Finn har en fjer på hver dag Finn Nederby har en lille fjer på hver eneste dag - i hvert fald på sit arbejde… Det er nærmest også umuligt andet, når man arbejder et sted med så mange fjer, som Finn gør. Nemlig på virksomheden Søms i Lem. Her produceres dyner og puder og i særdeleshed fyldpuder til pyntepuder af 4 tons andefjer - om dagen vel at mærke. Foruden puder af 2 ton polyesterfiber. Det kræver god plads at opbevare så mange fjer. Et næb i puden 2,6 millioner puder bliver det til om året, der køres ud fra virksomheden i Lem og leveres videre til store kæder, producenter og engrosvirksomheder i Danmark og til de andre nordiske lande samt England, Tyskland og særligt Holland. 70 procent af produktionen eksporteres. - Vi er stort set i stand til - med meget kort varsel - at producere og levere puder i alle tænkelige

størrelser. Der sker sjældent fejl, fortæller Finn Nederby. En enkel gang har han dog fået en reklamation fra en kunde, der havde fundet ikke bare andefjer i sin pude, men også et andenæb… Fik fornem pris Virksomheden Søms blev overtaget af to medarbejdere, Finn Nederby og Tommy Larsen i 2007, da Ole Søm som 70-årig trak sig tilbage. - Virksomheden er den eneste tekstilvirksomhed med bløde værdier i den hårde jernby Lem, siger Finn. Apropos de bløde værdier, så er jeg stolt af, at virksomheden sidste år fik kommunens integrationspris. En anerkendelse af virksomhedens gode evne til at integrere forskellige nationaliteter. I øjeblikket er 7 nationaliteter repræsenteret blandt de 25 ansatte, fortæller Finn Nederby.


13 13

»Når jeg ser et rødt flag smælde« ..... kunne vi passende synge, når vi holder sangaften i præstegården 1. maj. Hvis ikke det lige var fordi, vores forsanger, Johannes Kirk, mener, han ikke kender den sang. Der er andre skønne sange fra Højskolesangbogen at vælge mellem, når Johannes synger for og Else Agerskov sidder ved klaveret. Forårssange bliver der helt sikkert. Hjemmebag og kaffe ligeså, og dét glæder vi os til at lægge rammer til onsdag den 1. maj kl. 19.00!

Alle er hjerteligt velkomne - men af hensyn til opdækning er det nødvendigt med tilmelding på byskov@os.dk eller pr. tlf. 97 34 30 29 SENEST dagen før. Begge menighedsråd og præstefamilien


14

Skolefest med både mord og kidnapning Eleverne i 3. og 6. klasse på Højmark Skole har de sidste par uger øvet og øvet. En fredag sidst i januar kom så den store dag, hvor eleverne gik på scenen og opførte de to skuespil i forbindelse med skolefesten i Højmark Forsamlingshus.

Forældre og søskende samt mange bedsteforældre så eleverne i 3. klasse spille stykket Kidnapningen, mens eleverne i 6. klasse opførte stykket Mord på legepladsen. Efter skuespillene var der kaffebord og leg i hallen.


Grundtvigsk Forum Ringkøbing: Tirsdag den 19. marts Kl. 19.30 i Grønnegade 21, Ringkøbing Museumsinspektør John V. Jensen, Varde ”Forsoning over gravene”. De tyske krigsgrave i Danmark Skjern: Onsdag den 20. marts kl. 19.30 forårsmøde på Husflidsefterskolen med Familien på farten: »Man kan, hvad man vil, bare man vil det nok«. På ørkenvandring 700 km.

Slut sult karavanen I uge 8, 9 og 10 turnerer 8 SLUT-SULT-NU karavaner fra folkekirkens Nødhjælp rundt i hele landet. I hver karavane er 4 unge mennesker, der har været i Uganda og Malawi som volontører. Karavanerne besøger konfirmander og efterskoler for at fortælle om deres oplevelser og for at give de unge et indblik i de udfordringer, som verdens fattigste lever med. 1. marts gæster en af karavanerne konfirmanderne fra vores sogne, og søndag den 10. marts vil konfirmanderne stemme dørklokker i Lem og bede jer om et bidrag til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. De indsamlede midler vil gå til organisationens kerneopgave: Bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Tag godt imod konfirmanderne! Har DU lyst til at hjælpe med indsamlingen, så kontakt Eva Rahbek på tlf. 97 32 17 82.  Hanne Byskov

15


16

Ny kirke i Lem? Når kirkedøren lukkes efter konfirmationen søndag den 28. april, så lukkes også for gudstjenester og andre kirkelige handlinger i godt 6 måneder. Bag mure og døre vil håndværkere begynde en større renovering af elinstallationer, varmeanlæg, toiletforhold, inventar, gulve mm. Men vi har heldigvis god mulighed for at fortsætte gudstjenestelivet et nyt sted. Fra maj holder vi gudstjenester i Kirkehuset på St. Kjærgårdsvej 2 - og antallet bliver ikke færre end vanligt. Vi har søgt biskoppen om tilladelse til midlertidigt at bruge Kirkehuset netop med den begrundelse,

at vi gerne vil bevare gudstjenesternes kontinuitet og fastholde den gode kirkegang i Lem. Vi forespørger også om tilladelse til at holde dåb, mindre begravelser samt nadver i de midlertidige rammer. Ja, faktisk tror vi, det kan blive hyggeligt at mødes i Kirkehuset til gudstjeneste - og helt sikkert er det: Der vil altid være en kop kaffe fra rullebordet i forrummet at gå hjem på. Vi flytter forventeligt tilbage i vores derefter næsten NYE kirke til advent. Det bliver selvfølgelig en fest, vi glæder os til at indbyde jer til!  Menighedsråd og præst

Ansigtsløftning til vores kirke Hvis vi i en alder af 82 år ønsker os en ansigtsløftning, ville mange nok synes, det var lidt pjattet. Vores kirke er imidlertid i år på vej til 83 år. Der har aldrig fundet en renovering sted, og dét synes vi i menighedsrådet nu er på tide. Vi har indledt et samarbejde med Arkitekt, Peter Villadsen, som bor i Ringkøbing. Han har udført en del kirkerenoveringer, senest Feldborg Kirke. Skulle nogen komme på disse kanter, er det bestemt et besøg værd. Peter har tænkt nogle spændende tanker omkring vores kirke, hvor han tager meget hensyn til den minimalistiske indretning og arkitektur. Dét vil vi nemlig gerne bevare, samtidig med at vi også gerne ser kirken mere tidssvarende, både hvad farver og udsmykning angår. Vi ønsker også at

give personalet nutidige arbejdsforhold og ikke mindst at kunne tilbyde ordnede toiletforhold også til handicappede. Vi vil undervejs i renoveringen vende tilbage med nyt, så følg med i det næste blad!  

På menighedsrådets vegne Jonna Gramstrup Kristensen Fakta om Lem kirke (2012): Antal gudstjenester: �������������������������� 55 Gns. kirkegængere pr. gudstj. sidste halvår: ����������������� 50,3 Dåb: ��������������������������������������������� 18 Konfirmander: ��������������������������������� 31 Bisættelser: ��������������������������������������� 7 Begravelser: ������������������������������������� 3


17

Fastelavn i Højmark Hallen

fredag den 8. februar


18

Moster tilbød at bære konfirmand til dåb Lukas er snart klar til konfirmation i Lem kirke! Han blev ikke døbt som lille, for som han selv fortæller, så var det ikke tradition i hans mors familie. Men jeg vil gerne konfirmeres ligesom mine kammerater, og for at blive konfirmeret skal man være døbt, siger han. Da jeg så fik en lillebror, talte vi om derhjemme, at alle vi søskende kunne blive døbt samme dag. Præsten har døbt flere konfirmander - men det er de færreste unge, der ønsker at blive døbt under en almindelig gudstjeneste. Hun synes derfor, jeg var ret modig at vælge en almindelig gudstjeneste, hvor bl.a. mine klassekammerater var med. Hun har aldrig før døbt 4 søskende på én gang, og bagefter var der mange, der talte om, at det var noget helt specielt at have overværet. Om morgenen drillede min moster mig med, at hun skulle bære mig til dåben. Det skulle hun selvfølgelig ikke, for jeg stod bare sammen med mine forældre og søskende og bøjede hovedet ned over vandet i døbefonten. Jeg var ikke nervøs. Jeg sagde bare til mig selv, at jeg ville tage det, som det kom. Jeg var spændt på, om jeg ville føle det anderledes at blive døbt. Det gjorde jeg egentlig ikke - men det var en stor oplevelse, og jeg vil aldrig glemme det. Nu glæder Lukas sig til sin konfirmation - og han glæder sig især til at skulle hygge sig med sin familie til festen, siger han ..... og han ser da også ret forventningsfuld og glad ud!

Ikke bare lille Victor blev døbt i Lem kirke d. 16. september 2012 - dét blev hans søskende også: Lukas, Christian, Klara.

Kap. 1, § 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

Konfirmationer I Højmark ����������� 26. april kl. 10 2013 I Lem ������������������ 28. april kl. 10 2013 I Lem ����������������������������� 16. maj 2014 I Højmark ���������������������� 18. maj 2014 For yderligere datoer se på hjemmesiden: www.soenderlem-sogn.dk


Kirkelige handlinger

Info…

DØBTE 25.11 Thor Lyager Jul Jensen 02.12 Viola Kirstine Pedersen 30.12 Maria Ahle Hansen 13.01 Sophia Munk Jespersen

Kirkerne Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk

BEGRAVEDE/BISATTE 27.10 Ole Kristian Sønderby 22.11 Astrid Jensen 30.11 Jens Nygaard 14.12 Kurt Carlsen 29.12 Ellen Kirstine Dalgaard 11.01 Elly Justesen 17.01 Karl Østergaard Jørgensen 25.01 Aslaug Marina Gravesen 30.01 Lilian Rothmann Durinck

Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark.

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er gudstjenester hver 14. dag, torsdage kl. 14.30 og bagefter drikker vi altid kaffe. IMN Inger Marie Noe

HB Hanne Byskov

VL Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

10

7. marts

IMN

12

21. marts

HB

14

4. april - altergang

VL

16

18. april

VL

18

2. maj

HB

20

16. maj

VL

22

30. maj

HB

24

13. juni

HB

Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes fra tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Hjemmeside: www.soenderlem-sogn.dk Bliv ven med ”Højmark og Lem kirke” på Facebook!

19


20

233 Dato:

Højmark

Lem

Velling

MARTS 3.

3.s. i fasten

10.

Midfaste

9.00 VL

17.

Mariæ Bebudelsesdag

9.00 HB

10.30 HB

9.00 VL*

24.

Palmesøndag

10.30 HB

19.00 HB

9.00 HB

28.

Skærtorsdag

29.

Langfredag

14.003 HB

31.

Påskedag

10.30 HB

10.30 HB 1

9.00 HB

10.30 VL 10.30 VL

10.30 VL

17.002 VL 10.30 VL

9.00 HB

9.00 VL

APRIL 1.

2. påskedag

10.30 HB

4.

Børnegudstjeneste

17.30 HB

7.

1. s. e. påske

10.30 HB

14.

2. s. e. påske

9.00 VL

21.

3. s. e. påske

19.00 HB

26.

Bededag

10.004 HB

28.

4. s. e. påske

9.00 HB

Ingen 10.30 VL 10.30 VL

10.30 HB

9.00 HB 9.00 VL*

10.00 HB

10.30 VL

10.30 HB

Ingen

4

MAJ 5.

5.s.e.påske

9.

Kristihimmelfartsdag

10.30 HB

12.

6.s.e.påske

10.30 HB

9.00 HB

10.304 VL

19.

Pinsedag

9.005 HB

10.305 HB

10.30 VL

20.

2. pinsedag

14.00 HB

Ingen7

26.

Trinitatis

10.30 HB

2.

1.s.e.trin

9.00 HB

9.

2.s.e.trin

9.00 VL

16.

3.s.e.trin

10.30 HB

10.30 VL

6

9.00 HB

JUNI

MARTS

APRIL MAJ

9.00 HB

1 Kirkekaffe 2 Der serveres efterfølgende en let anretning i kirken. 3 Liturgisk gudstjeneste 4 Konfirmation 5 Fødselsdagskage efter gudstj. 6 I haven St. Kjærgårdsvej 25 7 Se dagspressen 8 Gudstjeneste i teltet * Og gudstjeneste i Ringkøbing 10.15 HB: VL:

Hanne Byskov Vivian Linnebjerg

9.00 VL* 10.30 VL

NOTER

GUDSTJENESTER

10.30 HB

10.00 VL8

Team Lynderup · 97 17 34 08

9.00 HB

Suset - Højmark/Lem - Nr. 2 - 2013  
Suset - Højmark/Lem - Nr. 2 - 2013