Page 1

kirkebladet.nu

Sang og musik for børn

Giv det videre 2019 · Nr. 1

Over hede og gennem skov

uset S

SOGNEBLADET FOR HØJMARK OG LEM


2

Suset

Forsidefoto: Fårehyrden, Annette Rosengaard Holmenlund, fra Øster Lem Hede med hund og får

Højmark Samlingshus

Bagsidefotos: Maja og Martin Vang Dynesen viet i Lem kirke Anna Vinther Rahbek døbt i Højmark den 16. sept. 2018 Frist for indsendelse af stof: 28. jan. 2019. Udkommer uge 10. Hanne Byskov: byskov@os.dk Maiken Amby: missimaiken@msn.com Mary Ølgaard: mary@it.dk Peder Mogensen: kolstrup.mogensen@gmail.com

Jule-/nytårsbadminton Julen handler ofte om hygge, julegaver – og ja, al for meget mad til de årlige julefrokoster. For 3. år i træk vil Højmark GF samle unge som gamle motionister til et jule-/nytårsbadminton i Højmark Hallen torsdag den 27. december 2018. Da bestyrelsen for nogle år siden bestemte sig for at lave jule-/nytårsstævne igen, var de meget spændte på udfaldet. Kunne man mon trække folk til Højmark Hallen mellem jul og nytår? Men vi må blot erkende, at det har været et BRAG af et stævne de sidste to år! Begge haller tages i brug, når børn/unge/ motionister/seniorer fra Højmark, Lem, Velling, Hover og Skjern spiller single- og doublekampe. Alle resultater bliver noteret ned, og dagen afsluttes med præmie-/medaljeoverrækkelse. Vel mødt igen i år! Højmark GF

I ugerne 45-47 har en flok lokale frivillige banket på dørene i de små hjem i og omkring Højmark. Startskuddet på projektet, der skal fremtidssikre vores forsamlingshus og idrætshaller, er for alvor gået i gang, for nu er indsamlingen hos private og virksomhederne begyndt. Et par af indsamlerne siger, det har været temmelig grænseoverskridende at skulle banke på hos alle, og det har krævet en del forarbejde og forberedelse at skulle sætte sig ind i indsamlingsregler og forskellige muligheder for bidrag. Efter en del besøg er stemningen rigtig god, for folk er meget positive både over besøg og projektet. Rigtigt mange bidrager, og det er enormt vigtigt - især for det videre økonomiske arbejde - at der er en stor kollektiv støtte til projektet. I skrivende stund er bidragene både de økonomiske og de frivillige timer begyndt at tikke ind, og man er i styregruppen meget positive.  Maiken Amby


Der skal være naturlige og sammenhængende cykelstier, ridestier og vandreruter

3

Over hede og gennem skov! Hundelufteruter, skovtur, en frisk gå- eller løbetur eller måske en ridesti. I landsbyklyngen Friskvind har en gruppe repræsentanter fra de fem sogne Stauning, Dejbjerg, Velling, Lem og Højmark den seneste tid arbejdet på at bringe klyngens byer tættere sammen med kortlægning af nuværende ruter og stier, men også de ruter, hvor der skal spørges, om man må gå i kanten af en mark, langs et læhegn eller på markvej. Vi ligger centralt i »Naturens Rige«. Men hvad hjælper det, hvis vi ikke kan udnytte naturens rigdom. Vi skal skabe de bedste infrastrukturer i forhold til en naturlig sammenhæng i spor, stier og vejnet. Vi skal gøre det godt for alle interesser! Der skal være naturlige og sammenhængende cykelstier, ridestier og vandreruter. Vi skal kunne komme rundt under hensyntagen til hinanden. Det kræver, at lodsejere, kommunen og øvrige bebo-

ere i fællesskab finder løsninger. Vandringsmanden skal rundt i skov, hede og engområder uden at jage rådyr og ryttere væk. Mountainbikeren skal have sus i håret i det kuperede terræn uden at være til gene for skovejeren og ræven. Med andre ord, der skal være plads til alt og alle. Ruten rundt i klyngen vil have de fem kirker som pejlingsmærker og ud fra dem skal lokale ruter udspringe; dette er næste proces. Vi glæder os til, at ruterne kan komme ud til alle, så vi alle kan komme ud til hinanden. Maiken Amby


4

Inspirerende salatkursus Forestil dig ca. 20 svansende husmødre i et meget lille køkken i fuld gang med at kreere couscoussalat, selleribøffer, blomkålssuppe med mandler, fyldte portobellosvampe, lækre selleripomfritter med gremolata og meget mere. Højmark Husmoderforening har igen været på tur, denne gang var det et fantastisk besøg hos Smag og Sans v/ Hanne Mette i Vemb. Hanne Mette fortalte med smittende entusiasme om sit livsværk: Vemb for-

samlingshus, som bestemt er et besøg værd. Målet med arrangementet var at få inspiration til at lave salater, og forventningerne blev til fulde indfriet. En bedre udgave af »KOK AMOK«. Vi blev kastet ud i at tilberede retter, som man skal lede længe efter i »Frøken Jensens Kogebog«. Vi sluttede aftenen af med at nyde alle lækkerierne til et glas kold hvidvin, hvor der var tid til at runde dagen af med hyggelig snak og samvær. Mette Hindhede


Ejerskifte Charlotte Jensen, den nye indehaver af Blomstersmedjen, præsenterer her sig selv: Jeg er 54 år og har 2 voksne børn samt en efternøler på 15 år. Jeg har tidligere boet i Holstebro, men flyttede til Velling den 1. august 2018, efter jeg overtog Blomstersmedjen. Jeg er oprindelig uddannet på kontor og har arbejdet med meget forskelligt, men mest i butik. Jeg har tidligere ejet Venø Havnekiosk, og jeg har også været områdeansvarlig i Bilkas Havecenter i Holstebro samt i Jem&fix. Jeg har før arbejdet i en blomsterbutik og kunne godt tænke mig at have min egen forretning. I januar 2018 gik jeg ind til Ole Poulsen og spurgte, om han ville sælge forretningen. Det ville han tænke over. Efter 14 dage sagde han ja, og handelen blev en realitet. I foråret tog jeg blomsterbinderuddannelsen. Det har været en spændende sommer, og byens borgere har taget godt imod mig.

5

Der vil jo altid ske nogle ændringer, når en butik, som har eksisteret i mange år, skifter ejer

Idet jeg, udover selve blomsterhandelen, også har pakkeshop samt forhandling af Vareog Landbrugslotteri, er jeg hurtigt kommet i berøring med rigtig mange mennesker. Der vil jo altid ske nogle ændringer, når en butik, som har eksisteret i mange år, skifter ejer. Jeg håber at byen er glad for, at butikken kører videre, men det kan den kun med opbakning fra byen, omegnen og byens virksomheder.


72 6

16 92 2 N O 60B A K38 22 21 24 R Å S T Y 9N

ber m e c e d . 0 3 søndag den .30 kl. 13.30-15 80 n e l l a i Højmark H

7

36 87

28

42

til Nytårsbanko nastikforening m gy k ar m øj H rer at Højmark Igen i år invite elig tradition, gg hy en til et voksne, et er blev fulde børn og for 3. gang. D gs in tn en rv fo ed glade og er ud. hallen fyldes m før at året rind n ge da , le m unge som ga r bliver solgt pause, hvor de le lil en af t ud er, afbr Vi spiller i 2 tim , slik mm. sidekaffe, sodavand e og små .…og or st de bå til r med præmie præmier ud. Det er en dag lt rigtig mange de er iv bl r de manden, og atpersoner og le firmaer, priv ka lo af t re re o! sponso m, ingen bank Præmierne er tnere. Uden de ar sp ng ni Så . re rt fo s veko mange af vore , el-artikler, ga til hovedpuder r se ger! po ik sl de a fr nogle go sa Der er alt me hjem med m ko at r fo d du har mulighe pr. stk. og koster 10 kr 5 .4 12 kl a fr es Pladerne sælg at se jer! Vi glæder os til

13

32

77

0,180

Pr. plade

90

32

1

55


2113

1

0

77

Hvad sker der i Anlægget? Lem Borger- & Håndværkerforening har i en lang årrække arbejdet med at få oprenset anlægssøen i Lem for den løbende tilsanding fra Vibkær bæk. Ringkøbing-Skjern Kommune har ønsket at bidrage med en mere omfattende, men langvarig løsning, som skal forhindre denne tilsanding samt forbedre fiske- og vandmiljøet. Derfor er der etableret et omstryg udenom søen, så der fremover alene vil ske en vandgennemstrømning svarende til 5 procent af den tidligere tilførsel. Gravearbejdet af omstryget blev udført i september, og der mangler nu i skrivende stund etablering af grus i bunden samt græs i siderne af vandløbet. Man har udført stryget således, at det snor sig igennem anlægget for at skabe et spændende afvekslende vandløb, som i sammenspil med placering af gangsti og 3 ekstra broer skal gøre det attraktivt at lægge gåturen forbi de nu i alt 5 træbroer. Man har løbende med gravearbejdet sænket vandstanden i søen, for at dræne det opdæmmede slam så meget som muligt for vand. Denne proces har varet 4-5 uger længere, grundet meget slam og dens høje indhold af vand. I november måned påbegyndte vi oprensningen af søen med gravning til fast bund og bortkørsel af slammet, som vil blive spredt på lokale marker efter planlægning med kommunernes biologer. Medio november forventes oprensning og stryget at blive færdigt, og så kommer der igen vand til søen. Vi ser frem til forår og sommer 2019, hvor vi håber mange vil lægge vejen forbi anlægget i Lem og dele vores begejstring!

1312

5

P.v.a. Lem Borger- & Håndværkerforening Kenneth Bay Smidt


8

Smukke låger igen på plads

Nu fremstår lågerne igen meget smukke og vidner om smukt, gammelt smedehåndværk

Den opmærksomme borger i Højmark har måske set, at vi gennem en periode har været uden låger i kirkegårdsdiget. Lind Jensens Maskinfabrik har velvilligt foræret os en fin restaurering af de gamle jernlåger. Alle låger er blevet sandblæst, har fået udskiftet tærede dele, er blevet metaliseret og malet. Nu fremstår lågerne igen meget smukke og vidner om smukt, gammelt smedehåndværk. Kirkegårdsdiget omkring kirken er mindst lige så gammelt som kirken. Måske det allerede var der, da der lå en trækirke. Kirkegården har 4 indgange – én mod hvert verdenshjørne. I gamle dage var ligporten/sydindgangen hovedindgangen, men da vi begyndte at benytte tårnet som indgang, blev det vestsiden. Oprindeligt har der ikke været låger ind til kirkegården men blot færiste, så man undgik at får, grise og kreaturer gik ind på kirkegården og græssede. Af vores kirkeprotokol kan vi læse, at smed Eriksen har lavet nye (ergo må der have været nogle ældre kassable) låger til indgangen i syd og vest i 1979. Vores tidligere graver, Benny Ahlers, fortæller, at indgangen i nordsiden i en periode har været sløjfet. Han var med til at genåbne indgangen i 1997. Den nye låge, der blev sat i, blev også lavet af smed Eriksen. Smed Eriksen har løbende repareret de gamle låger – og nu har dygtige folk hos Lind Jensen altså foretaget en gennemgribende renovering, så de forhåbentlig kan holde mange år endnu. Vi takker for den meget fine gave! Menighedsrådet ved Sdr. Lem Kirke


9

En Højmarkbo med fast rute til Finland Hans Christian Mulbjerg Nielsen (HC) bor hyggeligt i sit røde hus, i den vestlige ende af Adelvej. Han er født i 1944 og opvokset i Højmark. Men ikke desto mindre kom han som purung med sin kammerat Erling Mortensen til Finland for at starte en svinefarm op for en skibsreder – og det fik afgørende betydning for hans fremtid. I efteråret 1967 rejste HC den lange vej mod nord, til den lille ø, Nagu, i det sydvestlige Finland. Her er man svensktalende, omend alle lærer finsk i skolen. Gårdene i Finland var på daværende tidspunkt små, og der var ikke mange grise, så det var sjældent, at man fik flæskesteg; »desuden skar man sværen af, inden den kom i ovnen« erindrer HC. I Finland kan det blive varmt om sommeren og meget koldt om vinteren. For at komme til Nagu skal man sejle, men om vinteren kan man køre på isen. »Men vi måtte nogle gange køre med dørene åbne, så vi kunne komme ud, hvis isen skulle knække under bilen«, mindes HC. Som det jo sker, når unge mennesker rejser ud, ja så traf HC en sød pige. Hun hed Etel. Efter 3 år i Finland følte HC, at det var tiden at vende tilbage til Højmark… og Etel kom med! Etel og hendes 6 søskende fik hver en sommerhus-

grund ned til vandet på Nagu af deres far. Han havde et lille savværk, så han kunne også levere tømmeret til børnenes sommerhuse. Tilbage i Danmark – i 1971 – købte Etel og HC en gård i Karsbæk, men hver sommer tog de tilbage i Finland for at bygge på deres sommerhus. Efter 4-5 år stod der et hus – med en sauna selvfølgelig – og det hus er blevet flittigt besøgt lige siden også af børn og børnebørn. Desværre må HC nu køre de 1000 km derop alene, da Etel døde for et par år siden, men han holder tydeligvis meget at stedet og sin finske familie, og tilbringer adskillige uger deroppe hvert år. Mobiltelefonen er fyldt med smukke billeder af den finske natur, de 1000 søers land… Tak for historien, HC! Peder Mogensen


10

skiferr på en g det va o , ise en e v v g ri te at sk hver da r e ll læ u i k V s ulle » el. Vi og vi sk ed griff griffel, s id de. p tavle m s læ en metørk lyant og rent lom t og e , spids b « g e o n d d klude e tavleklu n m e p e o is v gde » lene.« Lund sa n af de Frøken glemt e e d v a h der ve den

Måske har du også lyst til det. I så fald gå ind på hjemmesiden: www.givdetvidere2017.dk. Her er der mulighed for at skrive om forskellige emner: Ens mor, barndomsferier, skolegang før I 2017 begyndte et landsdækkende digitalt og nu – og man kan også bare frit fortælle. Du projekt, hvor borgernes erindringer indsamles kan sende fotos og video med din tekst. og bliver til danskernes egen Danmarkshistorie. Hvis du gerne vil deltage men ikke selv kan gå Erindringer er vigtige kilder til den lokale og den til tasterne og ikke har en til at hjælpe dig, er nationale historie. Projektet er forlænget og gæl- det muligt at blive interviewet af en fra Ringkøder stadig, så man kan endnu nå at sende sit bi- bing Lokalhistoriske Arkiv. Ring til arkivet onsdage drag eller måske hjælpe et ældre familiemedlem ml. 15.00 og 17.00 på tlf. 97 32 01 88 / 21 89 95 39 og hør nærmere. med at fortælle historie. Jeg havde lyst til at deltage, så jeg indsendte sidste år historien om min skolejlighed e sin le d v a h gang. Her efterfølgende kan jeg gå ind ld Lun ssevære »Frøken ver kla o n i e v e o u på projektets hjemmeside og finde mange al it vind på 1. s ne fra s n. Når hun kun e s g d o af bidragene – både mit eget og andres. la t, p e s lege n se ud på slog hu , n e ig gavlen Det er interessant læsning. me er ind til ti tand, d vi skulle en gens d e e n m Mary Ølgaard n t u e vindu ikke k på så vi e en lyd, ulle still lavede et. Vi sk d re ni ø e h s t s a la k å i undg gå ind g to og op to o .« n e og ord god ro

og det i et skur, m u k lo ræt ar et var et b »toilet v ge. Det n re d ed i »Vores n g ro å - - og e til pige sidde p e n ld.« n var båd fu u k r i v den va l i, som mt, når tø med hu v le b d, som en span


Spejdernes nytårsstart Spejderne begynder altid efter nytåret med deltagelse i en gudstjeneste i Lem kirke og efterfølgende løb. I 2019 fastholdes traditionen – dog i nye rammer, for både gudstjeneste og løb bliver i Højmark. Det er søndag den 6. januar kl. 10.30 – og det vil blive en »familie-venlig« gudstjeneste i Højmark Kirke. Hanne Byskov

Sangaften og det store kagebord Det er i Kirkehuset på St. Kjærgårdsvej 2 at du kan være med til julesang og menighedsrådets store kagebord onsdag den 12. december kl. 19.00. Alle er velkomne!

Lem Menighedsråd

Kyndelmisse Konfirmanderne medvirker traditionen tro på forskellig vis ved den årlige kyndelmissegudstjeneste og derudover deltager sangeren og musikeren Signe Olsen. Velkommen til en stemningsfuld aftengudstjeneste i Lem kirke, hvor vores smukke alterkunst tilmed passer til søndagens evangelietekst: Stormen på søen. Søndag den 3. februar kl. 19.00 i Lem Kirke. Sognepræst Hanne Byskov

11


12

Madpakkehuset i Lem Byggeriet af Madpakkehuset er nu startet. Der har på det sidste været et par forsinkelser, men nu er det ganske vist. Med stor glæde har det været muligt at igangsætte byggeriet, da vi har fået støtte fra Landia fonden, Fonden Sdr. Lem Andelskasse, Sydbank Fonden, Velux Medarbejder Fonden & V K Beton Ringkøbing. Opførelsen sker ved frivilligt arbejde doneret af Anlægsholdet Dynamik. I 2015 besluttede Dynamik Anlægsgruppen at arbejde for et ny Madpakkehus til Anlægget. Kommunen bakkede op. Huset er en afkortet udgave af huset i Videbæk Anlæg - det vil sige 6 x 8 meter. Det bliver lyst, og særligt dagplejerne har ytret ønske om at bruge det og ligeså plejehjemmets venner, der vil anvende huset som udflugtsmål med kørestolsbrugerne for at nyde den snarlig smukke anlægssø. Huset bliver handicapvenligt med fliser på hele bunden og med en flisebelagt sti op til huset. Der er åbent for alle 24 x 7 og vi håber det vil blive godt modtaget, brugt flittigt og passet på. Alfred Bartholin

Smedenes Hus – på vej..! I jubilæumsåret for Smedenes Hus (25 års jubilæum 13.06.2017) var det også tid for en ændring i ledelsen for Smedenes Hus. Til venstre ses medlemmerne i fondsbestyrelse og støtteforeningen: Ove K. Nielsen (Støtteforeningen), Jens Kristian Holmstrup, Ella Christensen (Støtteforeningen), Birthe Brandhøj, Laila Erenskjold, Niels Ole Hansen, Jens Peter Christensen. Fraværende: Michael Ringkøbing (Støtteforeningen) Smedenes Hus og hele byen er dem tak skyldig for den indsats, de har gjort gennem rigtig mange år og for at »huset i centrum« kunne overleveres i den gode fysiske tilstand. Formand for den nye bestyrelse for Fonden Smedenes Hus er Bjarne Christensen. På billedet ses formanden sammen med resten af bestyrelsen. Fra venstre mod højre er det Per Lunde Lauridsen, Pia Kirk Jensen (Støtteforeningen), Laila Erenskjold, Bjarne Christensen, Peter Larsen, Alfred Bartholin og Ole Poulsen.


13 13

Børnebadminton i Højmark Nogle gange må man stille sig selv det spørgsmål, om man skal trække gamle ideer frem. Dette gjorde sig også gældende for børnebadminton i Højmark. For 5 år siden tilbød man igen børnebadminton – og man må sige, at det er blevet en succes! Der bliver også i år spillet børnebadminton i alderen fra 2. klasse og opefter i Højmark Hallen hver tirsdag. Børnene hygger sig helt vildt, og der bliver brændt noget energi af. Nogen spørger måske: »Er der børn nok til det i Højmark?« JA! Antallet af børn er steget markant. Sidste sæson blev den store hal taget i brug, da der ikke var baner nok i den lille hal og nu er det sådan hver gang. Børnebadminton i Højmark er desuden en succes, der også tiltrækker børn fra Lem og Velling. Trænerne er meget taknemlige for den store opbakning! Maiken Amby


14

Sang og musik for børn BABYSALMESANG Et nyt hold begynder fredag den 8. marts i Højmark kirke. Babyer i alderen ca. 2-12 måneder er velkomne sammen med deres mor eller far eller en anden voksen. Vi synger, danser og leger i ca. 45 minutter, og derefter serveres lidt at spise og drikke. Tilmelding til organisten pr. mail eller telefon: karenboye@gmail.com / 61 66 28 07

LEGESTUE-SALMESANG Lem kirkes nye tiltag, legestue-salmesang, har været så velbesøgt i den foregående sæson, at vi fortsætter i det nye år. Målgruppen er dagplejebørn og børn af hjemmegående forældre. Programmet er tilrettelagt for børn i alderen ca. 1-3 år. Konceptet minder om babysalmesang – blot for lidt større børn. Det vil sige, at vi synger, danser og leger – med udgangspunkt i salmer og børnesange. Der er planlagt tre gange i foråret på følgende datoer: Onsdag den 9. januar, onsdag den 13. marts og onsdag den 10. april. Tidspunktet er kl. 10 til ca. 10.45 i Lem kirke. Tilmelding pr. mail eller telefon: karenboye@gmail.com / 61 66 28 07

BØRNEKOR Børnekor begynder igen fredag den 22. februar kl. 14.45 i kirkehuset i Lem. Koret er for sangglade drenge og piger i 2. - 6. klasse i Højmark og Lem. Nye deltagere er velkomne! I løbet af sæsonen optræder børnekoret i kirken og på plejehjemmet. Tilmelding pr. mail eller telefon: karenboye@gmail.com / 61 66 28 07


Gry Tang Kallesøe døbt i Lem

Kirkelige handlinger DØBTE 16.09 Mads Fiskbæk Wind 16.09 Anna Vinther Rahbek 28.10 Sofia Mørk Korntved 28.10 Gry Tanggaard Kallesøe VIEDE 08.09 Maja og Martin Vang Dynesen 27.10 Karina Kirstine og Poul Christian Pedersen BEGRAVEDE/BISATTE 18.09 Laura Grimstrup Mogensen 19.10 Krista Overgaard Jensen 23.10 Jens Gunnar Møller Larsen

Info… Kirkerne Sognepræst: Hanne Byskov Øster Lemvej 2 6940 Lem St. Tlf. 97 34 30 29 E-mail: byskov@os.dk www.soenderlem-sogn.dk Træffes alle dage undt. mandage i præstegården i Højmark. Graver i Højmark: Maja Nielsen Kirkegårdskontoret Adelvej 39 A Tlf. 97 34 30 56 hojkirkon@live.dk Træffes tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00

Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem Der er med få undtagelser gudstjenester hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 14.30 HB Hanne Byskov · VL Vivian Linnebjerg

Uge

Dato

Præst

51

21. december Julegudstjeneste og efterflg. kaffebord

HB

2

10. januar

HB

4

24. januar

VL

6

7. februar

HB

8

21. februar

VL

10

7. marts

HB

Graver i Lem: Flemming Lauridsen Graverhuset på Lem Kirkegård Tlf. 97 34 25 25 graver-lem@mail.dk Træffes tirs.-fredag ml. 9.00 og 15.00 Karina og Poul Pedersen med alle ungerne til kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.

15


16 SMP Magasinpost ID-nr.: 46879

143 Dato:

Højmark

Lem

Velling

DECEMBER 9.

2. s. i advent

17.001 HB

19.002 VL

14.

Julegudstj. Børnehuset

16.

3. s. i advent

19.

Julegudstj. Troldehuset

20.

Julegudstj. skolen

20.

Julegudstj. skolen - yngste

9.30 HB

20.

Julegudstj. skolen - ældste

10.20 HB

23.

4. s. i advent

10.30 HB

24.

Juleaften

14.30 HB

16.00 HB

16.00 VL

25.

Juledag

9.00 HB

10.30 HB

10.30 VL

26.

2. juledag

30.

Julesøndag

9.00 VL

1.

Nytårsdag

15.304 HB

6.

H3KGs søndag

9.30 HB 9.00 VL

10.30 VL

10.00 HB 8.20 HB

9.00 HB

10.303 HB 10.30 VL

JANUAR

13.

1. s. e. H3KG

20.

2. s. e. H3KG

27.

3. s. e. H3KG

17.004 HB

15.004 VL

10.30 HB

9.00 HB

10.30 VL

9.00 HB

10.30 HB

5

10.30 HB 9.00 VL

10.30 VL 10.30 VL

FEBRUAR 4. s. e. H3KG

19.006 HB

16.006 VL

10.

Sidste s. e. H3KG

17.

Septuagesima

9.00 VL

24.

Sexagesima

9.00 HB

10.30 HB

10.30 VL

10.30 HB

9.00 HB

19.007 VL

9.00 HB

10.30 HB

10.30 HB

9.00 HB 10.30 VL

MARTS 3. 10.

Fastelavn 1. s. i fasten

1 Familiegudstj. med luciaoptog 2 Vellingkoret medvirker

DECEMBER

JANUAR FEBRUAR

NOTER

GUDSTJENESTER

3 Ønskesalmer

4 Vi ønsker godt nytår med brus og kransekage 5 Spejdernes nytårsstart / familiegudstj.

6 Kyndelmisse – konfirmander medvirker

7 Koncert med kammerkoret Gesta Danorum HB: Hanne Byskov · VL: Vivian Linnebjerg

Team Lynderup · 97 17 34 08

3.

Suset - Højmark/Lem - nr. 1 - 2019  
Suset - Højmark/Lem - nr. 1 - 2019