Page 1

S T R Ø & GØ R L Ø S E K I R K E B L AD

Den nye graverbygning i Strø

N UMM E R 1 · 2012 MARTS · APRIL · MAJ ÅRGA N G 12

Fotograf: Anne Madsen


En dejlig skolefyldt kirke

ADRESSE LISTE GØRLØSE

Menighedsrådsformand Lise Skjøt-Pedersen Gørløseparken 48 3330 Gørløse Tlf. 48 27 87 07 Kirkeværge Søren Buus Hansen Tlf. 48 27 86 01 Kasserer Carl Otto Ringsing Kirkesanger Mona Bohn Organist Dmitri Semenov Egholm Graver Poul R. Jensen Tlf. 21 27 47 48 Fridag mandag.

Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge. Tlf. 48 28 81 08. E-mail: emi@km.dk. Træffes dagligt undtagen mandag som er fridag. Det fælles Kirkekontor og Hillerød provsti: Tlf. 70 23 03 93

STRØ

Menighedsrådsformand Ingelise Hansen Strøbjergvej 10B Sigerslevøster Frederikssund. Tlf. 48 28 40 96 Kirkeværge Henning Jeppe Nielsen Tlf. 48 28 86 33

REDAKTION

af kirkebladet: Eva Mikkelsen (ansv. red.) Mette Holck Birthe Hansen Ingelise Hansen Hanne Pedersen

Gørløse skole på julebesøg i kirken

Kasserer Svend Erik Pedersen Graver Bettina Overgaard Tlf. 29 24 40 68 Træffetid kl. 12-13 Fridag mandag Kirkesanger Karin Mortensen

Organist Kirkegårdskontor i Gørløse Henrik Silver Tlf. 48 27 89 49

2

Hjemmeside: www.stroekirke.dk og www.goerloesekirke.dk Webmaster: Eva Mikkelsen


KALENDEREN Tirsdagsklubben

Menighedsrådsmøder

Tirsdagsklubben mødes i sognestuen hver tirsdag fra 14-16 til kortspil og anden hygge.

Der er fællesmøder for Strø og Gørløse menighedsråd tirsdag den 13/3 kl. 19 i sognestuen i Gørløse og tirsdag den 22/5 kl. 19 i det nye mødelokale i Strø.

Syng sammen Den første mandag i hver måned mødes de sangglade i sognestuen kl. 19.30. Per Egholm sidder ved klaveret og kirke­ sanger Mona synger for. Alle er velkomne!

Kirkens sykreds mødes i mødesalen i Skævinge Præstegård kl. 14-16 følgende dage: 13/3, 27/3 og 10/4. Derefter holder sykredsen ferie.

Har du noget på hjerte? Har du lyst til at skrive et indlæg til kirkebladet, er du meget velkommen. Bare mail det / send det til præsten.

Gørløse skole på julebesøg i kirken

3


ARRANGEMENTER Læsekredsen Sogneudflugt til Fredensborg Slotskirke søndag den 25. marts Gudstjenesten begynder kl. 10.30 og er ved sognepræst Hedda Salomonsen, som efter gudstjenesten vil vise os rundt og fortælle om kirken. Derefter spiser vi frokost sammen på Ellegården, inden vi kører hjem igen. Menighedsrådene betaler bus og frokost, mens man selv betaler sine drikkevarer. Der bliver opsamling ved Strø Kirke kl. 9.30 og ved Gørløse Kirke kl. 9.45. Vi er hjemme igen ikke senere end kl. 15. Tilmelding til sognepræsten på tlf. 48 28 81 08 eller emi@km.dk senest søndag den 18/3.

Salmemaraton

Vi læser nu Karitas (den første af dem) af Kristín Marja Baldursdottír. Vi mødes og taler om bogen i sognestuen i Gørløse den 27. marts kl. 19.30 – som sædvanlig med lidt ost og vin til. Nye læsere er altid velkomne!

St. Bededagsaftenskoncert i Gørløse Kirke den 3/5 kl. 20.00 KLEZMERtrioSCHMUUS opfører sammen med skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen en dramatisk og på samme tid humoristisk fortællekoncert bygget på tekster fra romanen »Om ikke nu, hvornår så?« af den italienskjødiske forfatter Primo Levi. Der er gratis adgang. Efter koncerten serverer menighedsrådet kaffe og varme hveder i sognestuen.

i Strø Kirke tirsdag den 15. maj kl. 19.00 Hillerød Provstis fællesprojekt SALMEMARATON når til Strø Kirke den 15/5. Det begynder kl. 19, men der vil være en introduktion til Strø Kirke allerede kl. 18.30. Der er vandflasker til alle deltagere og en kaffepause undervejs.

Filmaften i sognestuen i Gørløse Torsdag den 10. maj kl. 19.30 Vi er nået til den sidste i rækken af danske film, der har vundet en Oscar, nemlig Pelle Erobreren fra 1987 af instruktøren Bille August. Efter en kort indledning ved præsten ser vi filmen sammen. Der serveres frugt, chips og drikkelse til filmen.

4


SÆRGUDSTJENESTER

Palmesøndag

Spaghettigudstjeneste

den 1. april kl. 10.30 er der familiegudstjeneste om påsken i Gørløse Kirke. Minikonfirmanderne medvirker i gudstjenesten og bagefter er der påskehygge i Sognestuen.

tirsdag den 24. april kl. 17.30 i Gørløse Kirke:

Påskegudstjenester i Strø og Gørløse Skærtorsdag kl. 10.30 i Strø Kirke Langfredag kl. 10.30 i Gørløse Kirke - musikgudstjeneste Påskedag kl. 9.30 i Gørløse Kirke kl. 11.00 i Strø Kirke 2. Påskedag kl. 10.30 i Gørløse Kirke

Gudstjenesten er tilrettelagt for børn og varer ca. en halv time. Bagefter er der aftensmad i sognestuen. Tilmelding er ikke nød­vendig, og alle er velkomne.

2. pinsedag mandag den 28. maj er der en stor og festlig friluftsgudstjeneste i Slotsparken ved Frederiksborg Slot – en fælles gudstjeneste for mange af sognene i Hillerød Provsti. Se nærmere på opslag i våbenhuset, i pressen og på hjemmesiden.

Børnehavens julebesøg

5


PRÆSTENS SIDER Hvor ska’ vi hen, du? Tilbageblik Hvis vi kaster et blik på den tid, der er gået siden sidst, så er der meget godt at mindes: Der har været gang i de tilbagevendende begivenheder som tirsdagsklubben, Syng Sammen, læsekredsen, filmaftner, spaghettigudstjenester mv., og så har vi haft nogle rigtig gode enkeltstående begivenheder bl.a. den meget vellykkede og levende jazzaften i Gørløse Kirke i november, en meget fin adventssøndag i Strø Kirke med De 9 Læsninger, smukt oplæst af nogle, og der var jo også foredraget i januar, hvor Stine Bitsch-Larsen præsenterede os for sin brors livslange engagement som missionærlæge i Congo. Det var en fascinerende beretning og en god aften. Og så skal vi jo ikke glemme, at det er lykkedes at realisere det nye graverhus i Strø, så vi både kan tilbyde vores graver ordentlige arbejdsforhold og kirkens naboer en udsigt til kirken, der ikke længere skæm-

Konfirmander ved De 9 Læsninger

6

mes af den grimme skurvogn eller af arbejdsmaterialer og håndværkerbiler. Kapellet, som stort set aldrig er i brug som kapel, er blevet indrettet med en lille mødesal, som vi kan bruge ved forskellige lejligheder til møder eller til at drikke kaffe i efter gudstjenester. Det nye graverhus har et meget moderne udtryk, af graveren meget rammende kaldt »Strøs Sorte Diamant«, og det er vigtigt, at hver tid tilfører sit præg til kirken; for kirken skal helst være et brugshus og ikke et museum. Den kommende tid Der er sket meget i og ved kirkerne på kort tid, så vores kirker henstår bestemt ikke som museer. Og som man kan læse i bladet her, er der også liv i kirkerne i den kommende periode: Vi skal på udflugt til Fredensborg Slotskirke, der er den traditionelle koncert i Gørløse Kirke St. Bededags aften efterfulgt af kaffe og varme hveder i sogne-

Jazzaften i Gørløse Kirke


stuen, der undervises minikonfirmander, som er med i gudstjenesten Palmesøndag og til maj er det Strø Kirke, der lægger hus til det store salmemaratonsprojekt i Hillerød Provsti. Vi er også i år med i den fælles pinsegudstjeneste 2. Pinsedag i Slotsparken i Hillerød, og vi gentager succesen med en fælles gudstjeneste med frokost og sommersange i præstens have til juni. Hvor ska´ vi hen, du? Alt er planlagt og tilrettelagt i samarbejde menighedsrådene i mellem, hvor vi prøver at fordele arrangementerne jævnt og fornuftigt, og hvor vi prøver at tilgodese de fleste. Men vi er altid åbne for nye idéer og tanker, og det kunne jo være at lige netop du, kære læser, har noget på hjerte eller et ønske til en begivenhed i din kirke. Så er det bare at komme frem med den. I små sogne som vores kan kirken være en meget aktiv arrangør og medspiller i det lokale liv, og det vil vi gerne være.

Hold dig derfor ikke tilbage! Ikke alle idéer kan realiseres, men de kan i hvert fald tages op til overvejelse, og alle idéer og visioner for livet i kirken modtages med kyshånd og kan være med til at udstikke den retning, vi går i. Menighedsrådsvalg 2012 Vær også opmærksom på, at der er valg til menighedsrådet til november. Her er der en oplagt mulighed for at få indflydelse på kirkens liv og rolle i Strø og Gørløse, så har du mod på at tage ansvaret med rollen som arbejdsgiver og budgetansvarlig på dig, og har du lyst til at være aktiv i vores kirkeliv, er det måske netop noget for dig. Der kommer mere information og møder om valget efter sommer, men allerede nu kan du jo begynde at lege med tanken. Måske du vil være med til at bestemme, hvor vi skal hen, du? Eva Mikkelsen

Stine Bitsch-Larsen fortæller

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE Ny organist i Strø Vi har fået en ny organist i Strø. Det er Henrik Silver, som er 43 år og bor på Islands Brygge. Henrik, der også er ansat i Samuels Kirke på Nørrebro, er oprindeligt konservatorieuddannet på trompet og tuba (trompetisten har vi allerede haft glæde af flere gange), men har siden inddraget orglet i sit repertoire – og spiller også meget gerne jazzmusik. Henrik er gift og far til tre børn.

Ny hjemmeside Strø og Gørløse sogne har fået en ny hjemmeside. Gå ind og kig på www.stroekirke.dk eller www.goerloesekirke.dk. Giv gerne din mening til kende og tilmeld dig også gerne nyhedsbrevet under aktiviteter; før eller siden begynder vi at udsende nyhedsbreve.

Juleindsamling Vi vil hermed gerne takke alle, der har bidraget til årets juleindsamling til uddeling af julehjælp i vore egne sogne. Der er i år uddelt tre portioner julehjælp, som forhåbentlig har bidraget lidt til juleglæden i de berørte hjem.

8

Konfirmationer foråret 2012 Konfirmation i Strø Kirke den 6. maj kl. 10.00: • Tobias Bang Jensen • Alexander Krause • Alexander Kragmose Lønstad • Thomas Olsen • Mikkel Rasmussen • Simon Moreau Mortensen • Barbara Skytte • Philip Agerskov • Josephine Krag Clausen • Morten Munkberg • Emil Block Overgaard Konfirmation i Strø Kirke den 6. maj kl. 12.00: • Stine Tranholm Jensen • Mathilde Tranholm Jensen • Mikkel Holm Hansen • Natashia Emma Wöhliche • Mathilde Priskorn Laustsen • William Max Sindberg • Nathalie Lintrup • Alexander Asschenfeldt Laustsen • Mikkel Drewes Knudsen Konfirmation i Gørløse Kirke den 20. maj kl. 10.30: • Louise Braae Behrensdorff • Mathias Ponsel Jensen • Louise Michelle Roy Hansen • Magnus Borlund Jensen • Alberte Gade Kvistgaard • Hjørdis Arge • Tore Julius Bach Mikkelsen • Sara G. Bendtsen


MÅNEDENS DIGT

FØRSTE FORÅRSDAG Solen har kastet sin kåbe, og månen hævet sit slør. Bleg og forlegen finder den vejen, som så ofte før. Alting er ganske forandret, jeg griber hvert et sekund, holder mit vejr, mens de særeste tanker hvirvler rundt. På denne første forårsdag, hvor hele verden med et slag, har gjort sig klar til sommerleg, er du hos mig. På denne første forårsdag, hvor vi er nær ved himlens tag, lader du mit hjerte danse med din kærlighed. Endnu et spirende under bliver til og lister sig ind tanker jeg kender, fødes og tænder drømme i mit sind. Hold mig så tæt at jeg føler, vi smelter sammen til et, det vi har fundet er større end alt, hvad jeg har set. På denne første forårsdag, hvor alt er skabt til velbehag, går solen i sit overmod, på frierfod. På denne første forårsdag, hvor al min modstandskraft er svag, lader du mit hjerte danse med din kærlighed. Lene Siel

9


1. 2.

BØRNESIDEN Brug første og sidste bogstav i tegningerne og sæt dem sammen til en kirkelig begivenhed om kort tid.

Find salmerne i salmebogen og læs hvilke kirkelige begivenheder de hører til: a: 256 e: 290

3.

10

b: 224 f: 480

c: 112 g: 703

d: 197 h: 729

Hvilke tegninger hører sammen to og to?

Læg løsningen i postkassen ved sog­­nestuen i Gørløse eller ved præ­ steboligen i Strø inden 19. april 2012. Der vil blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.


KIRKELIGE HANDLINGER

LØSNINGER

Døbte

1. Begivenheden er: �����������

• Rebecca Rudkjær Schrøder • Ida Westh Bernburg • Regitze Elisa Wolff-Gotfredsen

2. a.__________ b.___________ c.__________ d.___________ e.__________

Begravede / bisatte • Henning Yde Kjærgaard

f.___________

g.__________ h.___________ 3. De 8 ord er: _____________ //_____________ _____________ //_____________ _____________ //_____________ _____________ //_____________

Kapellet i Strø med nyt tag

Navn:����������������������� Adresse:��������������������� ____________________________ Tlf:������������������������� Alder:�����������������������

Vinder af konkurrencen i sidste nummer: Amalie Morton på 6 år fra Sigerlevøster. Tillykke til Amalie!

11


600

KIRKEBILEN Ønskes befordring til gudstje­neste, kontaktes sognepræsten dagen inden gudstjenesten.

GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

4.

2. s. i fasten

10.30

9.00

11.

3. s. i fasten

9.00

10.30 9.00

MARTS

18.

Midfaste

10.30

25.

Mariæ Bebudelse

Sogneudflugt til Fredensborg Slotskirke med gudstjeneste dér kl. 10.30 - se inde i bladet

APRIL 1.

Palmesøndag

-

  5.

Skærtorsdag

10.30

10.30 -

6.

Langfredag

-

10.30 Musikgudstjeneste

8.

Påskedag

11.00

9.

2. påskedag

-

9.30 10.30

15.

1. s. e. påske

-

10.30

22.

2. s. e. påske

10.30

-

24.

Tirsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstj.

29.

3. s. e. påske

-

10.30

MAJ 4.

St. Bededag

10.30

6.

4. s. e. påske

10.00 + 12.00 Konfirmationer -

9.00

13.

5. s. e. påske

10.30

17.

Kristi Himmelfartsdag

-

9.00

10.30

20.

6. s. e. påske

-

27.

Pinsedag

11.00

10.30 Konfirmation

28.

2. Pinsedag

11.00 Fælles gudstj. i Slotsparken i Hillerød v. provstiets præster

9.30

JUNI   3.

Trinitatis

-

-

10.

1. s. e. Trinitatis

-

-

17.

2. s. e. Trinitatis

24.

3. s. e. Trinitatis

9.00

10.30

11.00 Fælles gudstjeneste i præstens have Alle gudstjenester er ved Eva Mikkelsen med mindre andet er nævnt

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30 15. marts 29. marts

12

Michael Thomsen Eva Mikkelsen

12. april 26. april

Michael Thomsen Eva Mikkelsen

10. maj 24. maj 7. juni

Eva Mikkelsen Michael Thomsen Michael Thomsen

Team Lynderup · 97 17 34 08

= der serveres kaffe el. lign. efter gudstjenesten

Strø & Gørløse Kirkeblad - Nr. 1 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you