Page 1

S T R Ø & GØ R L Ø S E K I R K E B L AD

r

Sognerejse i Luthers fodspo side 6-7 Minikonfirmander i Strø - fra venstre er det Kathrine, Cathrine, Kamilla, Nicoline og Elise. Og så mangler vi desværre Matilde.

N UMM E R 4 · 2012 DEC · JAN · FEB ÅRGAN G 12


Fra høstgudstjenesten i Strø

ADRESSE LISTE GØRLØSE

Menighedsrådsformand Lise Skjøt-Pedersen Gørløseparken 48 3330 Gørløse Tlf. 48 27 87 07 Kirkeværge Søren Buus Hansen Tlf. 48 27 86 01 Kasserer Per Andersen

Vuggestuens julebesøg i kirken sidste år

Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge. Tlf. 48 28 81 08. E-mail: emi@km.dk. Træffes dagligt undtagen mandag som er fridag. Det fælles Kirkekontor og Hillerød provsti: Tlf. 70 23 03 93

STRØ

Menighedsrådsformand Ingelise Hansen Strøbjergvej 10B Sigerslevøster Frederikssund. Tlf. 48 28 40 96

af kirkebladet: Eva Mikkelsen (ansv. red.) Mette Holck Birthe Hansen Ingelise Hansen Hanne Pedersen

Kirkeværge Ann-Mari Sørensen Tlf. 48 28 92 50 Kasserer Svend Erik Pedersen

Kirkesanger Mona Bohn Organist Dmitri Semenov Egholm Graver Poul R. Jensen Tlf. 21 27 47 48 Fridag mandag.

Graver Bettina Overgaard Tlf. 29 24 40 68 Træffetid kl. 12-13 Fridag mandag Kirkesanger Karin Mortensen

Organist Kirkegårdskontor i Gørløse Henrik Silver Tlf. 48 27 89 49

2

REDAKTION

Spaghettigudstjeneste i Gørløse

Hjemmeside: www.stroekirke.dk og www.goerloesekirke.dk Webmaster: Eva Mikkelsen


KALENDEREN Tirsdagsklubben Tirsdagsklubben mødes i sognestuen hver tirsdag fra 14-16 til kortspil og anden hygge. Der er julefrokost i tirsdagsklubben den 11. december. Derefter holder man juleferie indtil den 8. januar.

Julehjælp Det kan godt være vanskeligt at få enderne til at nå sammen i julen, ikke mindst hvis man har børn og gerne vil kunne give dem det, vi alle mener hører med til julen. Bor du i Strø og Gørløse sogne er der mulighed for en håndsrækning, for vi har midler til at uddele julehjælp til trængende i vore sogne. Du skal bare henvende dig til præsten på tlf. 48 28 81 08, hvis du ønsker lidt ekstra at gøre godt med til jul. Det er fuldstændig anonymt – kun præsten ved, hvem der modtager julehjælp.

Syng sammen Den første mandag i hver måned mødes de sangglade i sognestuen kl. 19.30, og første gang i 2013 er den 7/1. Per Egholm sidder ved klaveret og kirkesanger Mona synger for. Alle er velkomne!

Kirkens sykreds mødes 15/1, 29/1, 12/2, 26/2 og 12/3 kl. 14-16 i mødesalen i Skævinge Præstegård.

Midlerne til julehjælpen er indsamlet i vores kirker.

Læsekredsen Vintermøder i Strø Onsdag den 9. januar kl. 14-16 mødes vi igen i kapelsalen i Strø til eftermiddagshygge med helligtrekonger, kaffe og hjemmebagt kage på programmet. Denne sæsons sidste vintermøde bliver den 20. februar.

Vi mødes den 8/1 kl. 19.30 i sognestuen for at tale om vores udbytte af ”Det syvende barn” af Erik Valeur. Der serveres vin og ost, og vi slutter med at aftale den næste bog, vi skal læse sammen. Der er altid åbent for nye deltagere i læsekredsen.

3


ARRANGEMENTER Salmemaraton - program for foråret 2013 Dato   8. januar 23. januar   7. februar 19. februar   6. marts 21. marts   2. april 18. april   2. maj 14. maj 29. maj

Tema Helligtrekonger og vinter Jesu liv Jesu liv Lovsange Skabelse og forsynet Bebudelsen og morgen Jesu lidelse og død Kristi opstandelse Kristi himmelfart og herredømme Helligåndens komme og gerning Morgen og vielse

Salmer 136-138 og 712-720 139-157 158-175 1-14 15-29 71-73 og 734-746 176-196 218-232 250-267 280-299 747-756 og 699-706

Kirke Uvelse Blovstrød Nødebo Lillerød Hillerød Gørløse Uggeløse Tjæreby Præstevang Ullerød Skævinge

Sogneindsamling 2013

Julekoncert i Gørløse Kirke

Søndag den 10. marts er dagen for den landsdækkende sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. I år vil vi også være med til at yde en aktiv indsats for at hjælpe mennesker i den yderste nød. Nærmere oplysninger følger senere, men hvis du kunne tænke dig at være med til at samle ind, så sæt allerede nu X i kalenderen.

Den 12. december kl. 19.30 får Gørløse Kirke besøg af Susanne Skov på valdhorn og Anne Gøl Seligmann på harpe, som tilsammen danner ”Duo Sonora”. Aftenens underholdning vil stå på gode gamle danske og engelske julesange samt originalværker skrevet for netop denne usædvanlige konstellation. Der er gratis adgang.

Filmaften Torsdag den 7. februar er der filmaften i sognestuen. Denne gang skal vi se ”Hvidsten Gruppen”. Filmen er én af de mest sete og omtalte danske film fra de seneste år, og den behandler væsentlige spørgsmål om skyld og ansvar, samvittighed og pligt. Filmen handler om modstandskampen under krigen og om de konsekvenser, den kamp havde for de involverede og deres nærmeste. Filmen indledes kort af præsten, den varer knap 2 timer, men vi håber, at der alligevel er tid til lige at vende filmen bagefter. Der er som altid gratis adgang.

4


SÆRGUDSTJENESTER De 9 læsninger i Strø Kirke den 16/12 – 3. s. i advent – kl. 19.30. Vi gentager den dejlige engelske juleskik med ”De 9 læsninger”, som blander de bibelske læsninger om forventning og opfyldelse med salmer og julemusik. Hvis du skulle have lyst til at medvirke som oplæser af en af bibelteksterne, skal du bare henvende dig til præsten for at høre nærmere.

Gudstjenester juleaften • Børnegudstjeneste i Gørløse kl. 13.00 • Julegudstjeneste i Gørløse kl. 14.30 • Julegudstjeneste i Strø kl. 16.00

Aftengudstjenester Syng julen ind i Gørløse Kirke 23/12 - 4. s. i advent - kl. 14.00. Vi har så mange dejlige julesalmer, men vi får sjældent sunget ret mange af dem. I år vil vi råde bod på dette ved at bruge lillejuleaften til en gudstjeneste, hvor vi først og fremmest synger julesalmer – og dermed kommer i den helt rette stemning til at gå hjem og pynte juletræet bagefter.

Nytårsgudstjeneste i Gørløse Kirke 31/12 kl. 15.00. Vi indleder nytårsaften med en nytårsgudstjeneste med fokus på den dobbelthed af vemod og forventning, der præger sindet ved årsskiftet. Efter gudstjenesten er der kransekage og mousserende vin i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et glædeligt nytår, inden vi går hver til sit.

Aftengudstjenesten udnytter den særlige aftenstemning og bygges op af læsninger, refleksion, bøn, sang, musik og stilhed. Særligt for dem, der sætter pris på en stund for fordybelse, eftertanke og ro. Det er den 20/1 kl. 19.30 i Strø Kirke og den 5/3 kl. 19.30 i Gørløse Kirke.

Spaghettigudstjeneste i Gørløse Kirke tirsdag den 10/1 kl. 17.30. Vi begynder i kirken med en helligtrekongergudstjeneste for børn med fortælling, sang og leg, og derefter spiser vi aftensmad sammen i sognestuen. Alle er velkomne!

Fastelavnsgudstjeneste i Strø Kirke søndag den 10/2 kl. 10.30. Efter gudstjenesten, som er for både store og små, slår vi katten af tønden i præstens carport. Når konge og dronning er kronet, er der fastelavnsboller i konfirmandstuen. Og jo flere, der møder i flotte udklædninger, jo bedre!

5


PRÆSTENS SIDER Sognerejse 2013: Luthers byer En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie fandt sted, da den tyske augustinermunk, Martin Luther, satte sig op mod den mægtige pavekirke og lagde grundstenen til den evangelisk-lutherske kirke, som også den danske folkekirke er en del af. Luther forkastede en stor del af den teologi og kristendomsforståelse, som den romersk-katolske kirke bygger på. Opgøret begyndte med hans fordømmelse af den omfattende handel med afladsbreve; Luther afviste, at afladsindbetalinger til kirken skulle kunne påvirke det enkelte menneskes frelse og gjorde grundlæggende op med den opfattelse, der gjorde kirken til mellemled mellem Gud og mennesker. Han understregede, at skriften, dvs. biblen,

alene skulle være de kristnes norm, og at troen og kun troen tjener et menneske til retfærdighed. Det var hans fortjeneste, at gudstjenesten kom til at foregå på modersmålet i Martin Luther stedet for på latin, og han oversatte også Det Nye Testamente fra græsk til tysk i 1521, så enhver selv kunne læse bibelen. Martin Luthers indsats kom især til at præge Nordeuropas kirkeliv. Hans betydning kan næppe overvurderes, og det hele begyndte, da han slog sine 95 teser op på kir-

Luthers arbejdsværelse på Wartburg

6


Altertavlen i Stadtkirche i Wittenberg

Augustinerklostret i Erfurt

kedøren i Wittenberg den 31/10 1517. Om få år er der dermed 500 års reformationsjubilæum, og for at vi kan være så godt rustede og forberedte på det, arrangeres der en sognerejse til Luthers byer fra 4. til 8. november 2013. På rejsen skal vi besøge mange af de steder, hvor Luther havde sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig. Vi skal til Erfurt, borgen Wartburg, Eisleben, Wittenberg og Torgau. Historien om Luther og reformationen er spændende, levende og dramatisk, og det er en stor oplevelse at se de steder, hvor det hele udspandt sig. Og selvom meget nu er sat i stand og restaureret, bærer en del stadig præg af DDRtidens knaphed.

Rejsen tilrettelægges først og fremmest for sognebørn fra Strø og Gørløse. Men jo flere vi er, jo bedre, og derfor vil der senere blive lukket op for interesserede fra andre sogne. Allerede nu kan man blive skrevet på venteliste. Rejsebrochuren lægges frem i kirkerne og fås ved henvendelse til sognepræsten, som også er rejseleder. Rejsen arrangeres i samarbejde med Unitas Rejser, som har stor ekspertise med den slags. Der vil blive arrangeret 2-3 sogneaftner som optakt til rejsen; derom mere til foråret. Jeg glæder mig til at præsentere Luthers byer og historie og håber på en masse glade rejsefæller.

Wartburg

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Menighedsrådsvalget Traditionen tro var der fredsvalg i Strø og Gørløse sogne, idet der kun blev indleveret én kandidatliste i hvert sogn. De nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent, ser således ud: Gørløse: Per Andersen (kasserer), Inge Lill Hornung (næstformand), Lisbeth KjærulffJørgensen, Kim Munnicke (sekretær), Lise Skjøt-Pedersen (formand og kontaktperson), Søren Buus Hansen (kirkeværge) og Eva Mikkelsen. Suppleanterne er Lisbeth Andersen, Mette Holck, Carl-Otto Ringsing, Aksel Johansen og Anne Trolle. Strø: Ingelise Boe Hansen (formand), Svend Erik Pedersen (kasserer og sekretær), AnnMari Sørensen (kirkeværge), Hanne Pedersen (næstformand), Henriette Kjøller Krogh Hansen (kontaktperson) og Eva Mikkelsen. Suppleanter er Jan Pedersen, Jens Bach Mikkelsen og Michael Schmidt. Vi byder de nye medlemmer hjerteligt velkomne og retter samtidig en stor og varm tak til de afgående for deres indsats for kirkelivet i vores sogne.

Menighedsrådet i Gørløse. Fra venstre: Kim Munnicke, Eva Mikkelsen, Søren Buus Hansen, Per Andersen, Lise Skjøt-Pedersen, Lisbeth Kjærulff og Lill Hornung.

Kommende menighedsrådsmøder Der henvises til opslag i våbenhuset og til sognenes hjemmeside.

8

Menighedsrådet i Strø: Fra venstre: Eva Mikkelsen, Ann-Mari Sørensen, Henriette Kjøller Krogh Hansen, Hanne Pedersen, Ingelise Boe Hansen og Svend Erik Pedersen.

Minikonfirmander Der begynder et nyt forløb i Gørløse i det nye år. Ring til præsten, hvis du vil vide mere.


MÅNEDENS DIGT

KIMER, I KLOKKER! JA, KIMER FØR DAG I DET DUNKLE (Den danske Salmebog nr. 100) Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle! Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle! Fred kom til jord, Himmelens fred med Guds Ord. Æren er Guds i det høje! Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange, jul med Guds-barnet i svøb, under englenes sange, kommer fra Gud, bringer os glædskabens bud. Æren er Guds i det høje! Synger og danser, og klapper i eders småhænder, menneskebørnene alle til jorderigs ender! Født er i dag barnet til Guds velbehag. Æren er Guds i det høje! N.F.S. Grundtvig 1856

Vi ønsker alle en glædelig jul og et velsignet nytår!

9


1.

2. 3.

BØRNESIDEN Kan du samle tre julemænd?

Hvor mange nytårshatte ser du?

Find navnene

GARI MEINE

KEN REILIS EFAN ONSEI

10

ANST HEREP Vinder af konkurrencen i sidste nummer: Sofie Amalie Nielsen, 13 år. Tillykke!


KIRKELIGE HANDLINGER

LØSNINGER Opgave 1: 1. nisse har numrene: ____________________________ 2. nisse har numrene: ____________________________ 3. nisse har numrene: ____________________________ Opgave 2: Der er ____________ nytårshatte Opgave 3: Englene hedder: ____________________________ ____________________________

Døbte • • • • •

Luna Maria Jensen, Gørløse Sofie Lieberkind, Gørløse Emma-Sofie Lyster Nielsen, Strø Malue Mie Goldschmidt, Gørløse Sebastian Waldemar Antvorskov Kørlund, Strø

Viede • Linda Prestien og Søren Lyng Lohmann, Gørløse

Begravede og bisatte • Inga Agnete Christensen, Gørløse • Erik Frede Nielsen, Gørløse • Axel Kofoed, Strø

Nisserne hedder: ____________________________ ____________________________ Navn:����������������������� Adresse:��������������������� ____________________________ Tlf:������������������������� Alder:�����������������������

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse eller ved præsteboligen i Strø inden 29. januar - der vil blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.

11


600

GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

DECEMBER 16.

3. søndag i advent

19.30 De 9 læsninger

-

23.

4. søndag i advent

-

14.00 Vi synger julen ind

24.

Juleaften

16.00 Julegudstjeneste

25. 26. 30. 31.

Juledag 2. juledag Julesøndag Nytårsaftensdag

10.30 10.30 -

13.00 Børnegudstjeneste 14.30 Julegudstjeneste 10.30 15.00 Nytårsgudstjeneste

 6.

Helligtrekonger

-

10.30

10.

Torsdag aften

13.

1. s. e. helligtrekonger

10.30

17.30 Spaghettigudstjeneste  9.00

20.

2. s. e. helligtrekonger

-

-

27.

3. s. e. helligtrekonger

-

-

30.

Onsdag aften

19.30 Aftengudstjeneste

 3.

Seksagesima

-

10.30

10.

Fastelavn

 9.00

17.

1. søndag i fasten

10.30 Familiegudstjeneste -

24.

2. søndag i fasten

 9.00

10.30

 3.

3. søndag i fasten

10.30

-

 5.

Tirsdag aften

10.

Midfaste

JANUAR

FEBRUAR

-

MARTS 19.30 Aftengudstjeneste -

10.30

Alle gudstjenester er ved Eva Mikkelsen med mindre andet er nævnt = der serveres kaffe el. lign. efter gudstjenesten

KIRKEBILEN Ønskes befordring til gudstje­neste,

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30 24. december Eva Mikkelsen   3. januar Eva Mikkelsen

12

17. januar Michael Thomsen 31. januar Eva Mikkelsen

14. februar Michael Thomsen 28. februar Michael Thomsen 14. marts Eva Mikkelsen

Team Lynderup · 97 17 34 08

kontaktes sognepræsten dagen inden gudstjenesten.

Strø & Gørløse Kirkeblad - Nr. 4 - 2012  
Strø & Gørløse Kirkeblad - Nr. 4 - 2012