Page 1

kirkebladet.nu SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2019

TEMA:

GUDS MENIGHED, SYNG DDS 1

K

AEKKIRKE.D

WWW.HOLB

SKT.

SKT. NIKOLAI SOGN HOLBÆK


SKT. NIKOLAI SOGN HOLBÆK

KONTAKT

2

Sognepræst (kbf ) Hanne Mejlhede

Sognepræst Nana Schiøtt Hansen

Sognepræst Michael Rosendal

Korshærspræst Anne Kathrine Clausen

Tlf. 4059 9718 e-mail: hme@km.dk

Tlf. 2030 3890 e-mail: nsw@km.dk

Tlf. 2463 5529 e-mail: mro@km.dk

Tlf. 4015 3213 e-mail: ankc@km.dk

Træffes bedst man., tirs., tors. og fre. kl. 10-11.

Træffes efter aftale mandag til torsdag.

Træffes efter aftale tirsdag til fredag.

Træffes efter aftale tirsdag til fredag.

Præsterne har kontor på 1. sal i Skt. Nikolai Sognehus, Kirkestræde 9, 4300 Holbæk Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

tlf. 3026 1837

Administrationschef Lars Askholm laa@km.dk · tlf. 4015 3385

Organist Flemming Dreisig domorganist@yahoo.dk

tlf. 2462 1112

Korleder Ellen Hess Thaysen ellen@hessthaysen.dk

tlf. 6127 6430

DET FÆLLES KIRKEKONTOR Klosterstræde 7, 4300 Holbæk tlf. 5943 0891 · e-mail: dfk@km.dk Åbningstider mandag til fredag kl. 10-13 Torsdag tillige kl. 16-17.30

Sognemedhjælper Al Bøwig Larsen tlf. 6163 8358 all@km.dk Kirketjener Hanne Norre hano@holbaekkirke.dk

tlf. 4034 6929

Kirketjener Tina Skov Lerche tina@holb-kgd.dk

tlf. 2044 7141

Kirketjener Knirke Vedel knirke@gubzak.dk

tlf. 2636 1121

Kirketjener Anette Knudsen anette@holbaekkirke.dk

tlf. 6163 8359

HOLBÆK KIRKEGÅRDSKONTOR Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk tlf. 5945 0594 · e-mail: kontor@holb-kgd.dk Åbningstider mandag til fredag kl. 10-14 SKT. NIKOLAI SOGNS MENIGHEDSRÅD Formand Ove Madsen tlf. 5151 5877 · ovm@holbaekkirke.dk

Redaktionen: Michael Rosendal (ansv.), Lars Askholm og Al Bøwig Larsen.

Besøg www.holbaekkirke.dk, hvis du vil vide mere om arrangementerne i Skt. Nikolai sogn

Aftal tid til dåb, vielse og velsignelse på kirkekontoret. Anmeldelse af dødsfald, navngivning, navneændring og faderskab foretages digitalt af borgeren selv på www.borger.dk. Kontakt kirkekontoret, hvis du vil vide mere. Layout & tryk: Team Lynderup · 97 17 34 08

DEADLINE NÆSTE KIRKEBLAD: Fredag d. 4. oktober 2019


GIV MIG, GUD, EN SALMETUNGE… Salmesang og musik har til alle tider været en måde at lovprise Gud på. Vi har brugt salmerne til at udtrykke os over for Gud, og vores liv vil være fattigere uden dem. Her kan vi både klage vores nød og takke for livet. Det gør os fysisk godt at synge glæden og sorgen ud. Musik og salmer er to store dele af gudstjenesten og ritualerne i kirken. Vi kan ikke tænke os en gudstjeneste, dåb, konfirmation, vielse eller begravelse uden sang og musik. Sådan har det været siden den tidligste jødedom. De gammeltestamentlige religiøse ritualer og jødiske højtider var fyldt med musik, og den arv har vi taget med os over i kristendommen. I den tidligste kristendom var salmer en vigtig måde for den ikke læsende menighed at lære den rette kristendom at kende på. Salmerne blev brugt til at synge kristendommen ind. Salmerne er stadig fyldt med teologi, og selvom de fleste danskere kan både læse og skrive, forstår vi nogle gang tingene bedre, når vi synger dem. I Danmark lærte skoleeleverne i mange år salmevers udenad. Det gør, at en stor del af befolkningen kan synge med på de mest kendte salmer. Det er en del af vores baggrund, historie og kultur. Salmesang har været og er baggrundstæppe for højtider og de vigtigste begivenheder i vores liv. Salmerne følger os gennem livet og er med til at gøre os til dem, vi er. Demensramte mennesker, der har mistet evnen til at tale, har ikke nødvendigvis mistet evnen til at synge, og derfor kan de bryde ud i sang. Det oplevede jeg til en julegudstjeneste på Holbækhus, hvor en kvindestemme pludselig sang med på

Dejlig er jorden. Stemmen var rusten og lidt ude at takt med os andre, men den lød højt og klart. Personalet kiggede forvirret rundt og opdagede så, hvem der sang, og udbrød: »Jamen, hun kan jo ikke sige noget!«. Nej, men hun kunne synge, for salmen havde vækket noget til live i hende. I Skt. Nikolai kirke insisterer vi på, at vores konfirmander lærer salmerne at kende. For nogle er salmerne velkendte, fordi de synger dem på deres skoler til morgensang, og for andre er salmerne helt nye. Vi gør det, fordi salmerne er fællesskabende og stadig har noget at sige os. Både gamle og nye salmer er fyldt med fremmedartede ord og vilde formuleringer, og de sætter ord på alt det i livet, vi nogle gange selv har svært ved at formulere. Salmerne gør dermed vores liv større, dybere og mere meningsfyldt, og salmebogen er fyldt med salmer til alle livets situationer. Salmebogen er en skatkiste af livsvisdom, og det er bare at gå om bord i den. Nana Schiøtt Hansen

3


DET SKER ...

4

KOM OG HØR HVORFOR VI GØR SOM VI GØR I HØJMESSEN Forklaringsgudstjeneste Onsdag d. 25. september kl. 19.00 Dette er en gudstjeneste hvor vi forklarer nogle af de vigtigste ting, der sker i højmessen om søndagen. Højmessen har en bestemt form, liturgi, og den kan afføde nogle spørgsmål, som denne forklaringsgudstjeneste kan give nogle svar på. Om du er ny eller garvet kirkegænger, så kan alle have glæde af at høre, hvorfor vi gør som vi gør.

FAMILIEGUDSTJENESTE FOR ALLE Søndag d. 27. oktober kl. 10.00

Det er en tradition hvert år, at de folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer skriver materialet til en familiegudstjeneste. Denne gudstjeneste hedder »BUSK« og er en familiegudstjeneste hvor spejderne og kirkens Juniorkor medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe og aktiviteter i Sognehuset for alle interesserede.

FREESTYLEGUDSTJENESTE Onsdag d. 30. oktober kl. 19.00

Dagen før Halloween holder vi en ungdomsgudstjeneste i Skt. Nikolai kirke! Gudstjenesten laves i samarbejde med vores nabosogne, og er en helt anden måde at komme i kirke på. Den hedder »Freestyle«, fordi den har en anderledes form end andre gudstjenester. Prædiken er dramatiseret og alle har mulighed for at deltage aktivt i lystænding, bønneskrivning m.m. under selve gudstjenesten. Musikken leveres af 2 DJ’er og er ledsaget af lysshow og røgmaskine. Det er en fantastisk oplevelse, så om du er nyindskrevet konfirmand, konfirmeret, ung eller bare ungdommelig, kom og være med!


SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER

EN STILLE STUND FOR DE SMÅ BabySalmesang i Skt. Nikolai Kirke er både hyggeligt og sjovt! Det er for babyer i alderen 0-1 år, og kombinerer en musikalsk oplevelse for babyerne med socialt samvær for de voksne. I vores smukke kirkerum synger vi en blanding af salmer og børnesange med fagter, danser og laver bevægelseslege. BabySalmesang stimulerer barnets sanser, kropsbevidsthed og motoriske udvikling, og giver et tæt og unikt samvær mellem barn og forælder.

BØRNEKIRKE Vores nye sæson tager udgangspunkt i kirkelige højtider og følelserne omkring dem. Vi vil forklare, hvorfor vi holder de forskellige højtider gennem drama og musik, hvor alle aldre kan være med.

BørneKirke begynder kl. 17 i kirken med en halv times gudstjeneste. Her hører vi en fortælling og synger med Spirekoret, og der er også plads til dem, som har svært ved at sidde stille! Bagefter er der fællesspisning og kreative aktiviteter i Sognehuset ved siden af kirken, inden aftenen slutter kl. 19. Der er BørneKirke i Skt. Nikolai på følgende tirsdage: • Tirsdag d. 3. september kl. 17.00 Høst - taknemmelighed. • Tirsdag d. 8. oktober kl. 17.00 Allehelgen - at være ked af det.

• Tirsdag d. 19. november kl. 17.00 Advent - forventning.

Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding.

Du kan læse mere om vores aktiviteter for børnefamilier på Facebooksiden »Skt. Nikolai Kirke - Småbørn«.

BabySalmesang er gratis og der er ingen tilmelding. Vi mødes tirsdage og torsdage kl. 10.00 i kirken, så du kommer bare og er med de dage, der passer dig.

OPLEV KIRKEN MED KROPPEN TumlingeSalmesang er målrettet familier med børn mellem ca. 1-4 år, som har lyst til at komme og opleve vores smukke kirkerum gennem musikalsk leg. Vi mødes i kirken to lørdage om måneden kl. 10 og synger, danser, rasler og leger med faldskærm, inden vi går over i Sognehuset og spiser medbragte madpakker og drikker kaffe/te. Vi mødes på følgende datoer: • Lørdag d. 7. og 21. september • Lørdag d. 5. og 19. oktober

• Lørdag d. 9. og 16. november

• Lørdag d. 7. december - juleafslutning Alle gange kl. 10.00-12.00.

Det er gratis at deltage, der er ingen tilmelding, og det er ingen forudsætning, at man har deltaget i BabySalmesang.

5


6

VI BRYDER UD I SANG!!! »Sange er tanker, der kommer ud med åndedrættet, når mennesket bevæges af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale…« har eskimoen Orpingalik engang sagt. Dan Turéll skriver om, hvordan han som skolebarn i 4. klasse en morgen besvimede til tonerne og ordene i Weyse/Ingemanns salme, Lysets engel går med glans.

Gud, ikke af mennesker. Således fordriver den også djævelen og gør folk glade; derved glemmer man al vrede, uanstændighed, hovmod og andre synder. Efter teologien giver jeg musikken den næste plads og højeste ære. Og man ser, hvordan David og alle hellige har udtrykt deres fromme tanker i vers, rim og sange, for i fredstid regerer musikken«.

I Operaen Orfeus og Euridike lykkes det Orfeus at tvinge Euridike tilbage fra Dødsriget - ved hjælp af musikken. Der er talrige eksempler på musikkens magt, og i nyere tid er også hjerneforskere optaget af at undersøge musikkens virkning. Der er kommet fokus på fællessangen, og mange er opmærksomme på, at vi har en fællessangs-tradition, som i høj grad er kulturbærende. I gudstjenesten fylder salmesangen meget. Man behøver blot forestille sig en gudstjeneste uden musik for at komme i tanker om, hvor meget musikken og specielt salmesangen fylder. Paulus skrev til Kolossenserne: »Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange«. Og Martin Luther sagde om musikken: »Musikken er en gave, skænket af

I Skt. Nikolai Sogn har vi masser af sang og musik. Ambitionen om at have sang/kor-tilbud til alle aldre er næsten opfyldt. - Babysalmesang, Tumlingesalmesang, Spirekor, Juniorkor, Præparandkor, Ungdomskor, Voksenkor, Oratoriekor og Alsang er på aktivitetslisten. Med indvielsen af det nye sognehus har vi fået endnu bedre betingelser for at arbejde med sang og musik i klostret, idet flere aktiviteter er flyttet til sognehuset. I efteråret vil der være ekstra mange korprøver, kulminerende med en stor koncert i kirken søndag d. 24. november. J. Brahms, Ein Deutsches Requiem er på programmet, og hermed går et mangeårigt ønske i opfyldelse. Se omtale af værket og koncerten andetsteds i bladet.


7 Jeg vil slutte med ord af Sjællands første biskop, Peder Palladius. - Han blev biskop i 1537, og han rejste rundt på Sjælland og holdt visitats i samtlige 390 kirker, - og i hans visitatsbog står blandt andet: »Kære lille husmor, og husfar med! Når du kan synge ved gilder og barsel, men forsmår at synge i kirken, måtte man så ikke ønske, Gud ville forvrænge din mund, så alle kunne se, han havde hævnet sig på dig? Det var dog tusind gange bedre, tungen var rådnet op i halsen på dig, og du for længst var lagt i mulde, end at du stadigvæk skulle stå her i kirken og spotte Gud som svin og køer, der ikke kan synge. De går og hænger med mulen ved jorden. Du og jeg går med hævet hoved og må prise Gud, at vi kan gå op-

rejst. … Vi er jo skabt til himmeriges rige. Derfor skal vi synge mest muligt«. Jytte Lundbak

SOMMERTUR TIL ORØ MED SKT. NIKOLAI KIRKES JUNIORKOR Otte piger fra kirkens Juniorkor i alderen 9-13 år har været på cykeltur til Orø i weekenden den 15.16. juni. Vi fik masser af regn hele lørdagen. Det tog de seje korpiger i stiv arm. Vi havde opholdssted og overnatning i Orø Hallen, som er et skønt sted at være for aktive børn. Udfoldelsesmulighederne er mange også i regnvejr.

Lørdag eftermiddag var der korprøve i Orø Kirke, og tur til Orø Dyrepark. Det var en våd omgang, men lækre pølsehorn, bagt af søde forældre, hjalp med til at holde det gode humør ved lige. Søndag morgen bragte opklaring, og koret sang så smukt til højmesse hos Kirsten Schmidt. Kirken var næsten fuld, ikke mindst var det godt at se en masse korforældre og søskende, der havde fundet vej til Orø.

Efter højmessen og et fint traktement i sognehuset, vendte koret cyklerne imod Orø færgen og Holbæk!

Sådan en tur er guld værd og udbygger glæde og sammenhold i koret! Tak til kirkens menighedsråd for støtte til korturen!

Ellen Hess Thaysen


SKT. NIKOLAI KIRKE

AKTIVITETSLISTE kl. 16-22

Åben Kirke & Åbent Kloster (se hjemmeside)

den 4. den 7. den 9. den 10. den 11. den 13. den 19. den 21. den 23.

kl. 10-12 kl. 10-12 kl. 15-17 kl. 19.00 kl. 17.00 kl. 16.30 kl. 18.00 kl. 10-12 kl. 19.00

Onsdagscafé Tumlingesalmesang Eftermiddagshøjskole ved Liselotte Wiemer Menighedsrådsmøde i Sognehuset Studier i biblen (se omtale) Fyraftenskoncert ved Jytte Lundbak Rundvisning på Østre kirkegård (se omtale) TumlingeSalmesang Fællessang i Sognehuset

SEPTEMBER

den 30.

Onsdag Lørdag Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Torsdag Lørdag Mandag

OKTOBER

Fredag

Onsdag den 2. kl. 10-12 Onsdag den 2. kl. 17.00 Lørdag den 5. kl. 10-12 Mandag den 7. kl. 15-17 Tirsdag den 8. kl. 19.00 Onsdag den 9. kl. 17.00 Fredag den 11. kl. 16.30 Lørdag den 19. kl. 10-12 Onsdag den 23. kl. 19.00

Onsdagscafé - evaluering af udflugt Studier i biblen TumlingeSalmesang Eftermiddagshøjskole ved Mette Havsteen-Mikkelsen Menighedsrådsmøde i Sortebrødreklosteret Studier i biblen Fyraftenskoncert ved Jytte Lundbak TumlingeSalmesang Fællessang i Sognehuset

NOVEMBER

8

AUG

Mandag Onsdag Onsdag Lørdag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag Onsdag Onsdag Søndag

Eftermiddagshøjskole ved Jeannet Ulrikkeholm Onsdagscafé Studier i biblen TumlingeSalmesang Menighedsrådsmøde i Sognehuset Foredrag ved Lasse Soll Sunde Fyraftenskoncert ved Jytte Lundbak TumlingeSalmesang Studier i Biblen Fællessang i Sognehuset Koncert - Brahms: Ein Deutches Requiem

den 4. den 6. den 6. den 9. den 12. den 13. den 15. den 16. den 20. den 20. den 24.

kl. 15-17 kl. 10-12 kl. 17.00 kl. 10-12 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 16.30 kl. 10-12 kl. 17.00 kl. 19.00 kl. 19.00


Lørdagsdåb: Den sidste lørdag i hver måned kl. 10.00 er der mulighed for dåb. Kontakt kirkekontoret på tlf. 5943 0891 Kirkebil: Ønsker man at benytte kirkebilen (taxa), skal man senest en time før gudstjenesten ringe til Holbæk Taxa, tlf. 59 43 43 43. For kørestolsbrugere skal taxa kontaktes dagen før.

SKT. NIKOLAI KIRKE

Søndag Tirsdag Torsdag Søndag Søndag

den 1. den 3. den 5. den 8. den 15.

kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 19.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Hanne Mejlhede Nana Schiøtt Hansen Michael Rosendal Hanne Mejlhede Anne Kathrine Clausen

12. søndag efter trinitatis

Høstgudstj./13.s.e.trin./efterfulgt arrangement m. høsttema (se omtale)

Torsdag den 19. kl. 19.00 Søndag den 22. kl. 10.00 Onsdag den 25. kl. 19.00 Torsdag den 26. kl. 18.30 Søndag den 29. kl. 10.00

Anne Kathrine Clausen, Konfirmandgudstjeneste Dorthe Thaulov og Hanne Mejlhede Michael Rosendal 14. søndag efter trinitatis Nana Schiøtt Hansen Forklaringsgudstjeneste og Michael Rosendal Anne Kathrine Clausen Korshærsgudstjeneste Hanne Mejlhede 15. søndag efter trinitatis

OKTOBER

11.s.e.trin./kirkekaffe udenfor kirken BørneKirke efterfulgt af fællesspisning Gudstj. i anledn. af Danmarks Udsendte

Søndag Tirsdag Torsdag Søndag Søndag Torsdag Søndag Onsdag

den 6. kl. 10.00 den 8. kl. 17.00 den 10. kl. 19.00 den 13. kl. 10.00 den 20. kl. 10.00 den 24. kl. 18.30 den 27. kl. 10.00 den 30. kl. 19.00

Michael Rosendal Nana Schiøtt Hansen Hanne Mejlhede Nana Schiøtt Hansen Hanne Mejlhede Anne Kathrine Clausen Michael Rosendal Provstiets præster

NOVEMBER

SEPTEMBER

GUDSTJENESTER

Søndag Søndag Torsdag Søndag Søndag Søndag Tirsdag Søndag Torsdag

den 3. kl. 10.00 den 3. kl. 19.00 den 7. kl. 19.00 den 10. kl. 10.00 den 17. kl. 10.00 den 17. kl. 14.00 den 19. kl. 17.00 den 24. kl. 10.00 den 28. kl. 18.30

Nana Schiøtt Hansen Nana Schiøtt Hansen Hanne Mejlhede Hanne Mejlhede Michael Rosendal

DEC

Søndag den 1.

16. søndag efter trinitatis

BørneKirke efterfulgt af fællesspisning

Stillegudstjeneste 17. søndag efter trinitatis 18. søndag efter trinitatis Korshærsgudstjeneste Familiegudstjeneste (se omtale) Freestylegudstjeneste

Alle Helgens dag (se omtale) Alle Helgens aftengudstjeneste Stillegudstjeneste 21. søndag efter trinitatis 22. søndag efter trinitatis Marie-Louise Bork Winther Gudstjeneste for døve Nana Schiøtt Hansen BørneKirke efterfulgt af fællesspisning Nana Schiøtt Hansen Sidste søndag i kirkeåret N.N Korshærsgudstjeneste

kl. 10.00 Hanne Mejlhede

1. søndag i advent/kirkegløgg

9


SEPTEMBE

R · OKTOB ER · NOVE MBE

R

J. BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM Søndag d. 24. november kl. 19.00 i Skt. Nikolai Kirke

Skt. Nikolai Kirkes Udvidede Kor med professionelt orkester og solister. Dirigent, Jørgen Graven Nielsen

Billetter a’ 100 kr. sælges fra 1. november.

10

Storkfelt Bog og Idé, Ahlgade eller på mobilepay via Jytte Lundbak 3026 1837. Baggrund til Brahms: Ein Deutsches Requiem

Brahms kom fra Nordtyskland og var protestant. Hans requiem er da heller ikke et katolsk værk. Rent teknisk er det faktisk slet ikke et requiem, for Brahms bruger ikke den latinske tekst eller noget af det gamle gregorianske melodistof. Hans requiem er sørgemusik i bredere forstand. I stedet for den latinske tekst sammensatte Brahms sin egen sangtekst af bibelcitater. Han brugte den tids gængse tyske bibeloversættelse for på ægte protestantisk vis at lade Biblens ord tale på et forståeligt sprog. Som konsekvens valgte Brahms titlen »Ein deutsches Requiem« - »Et tysk requiem«. Arbejdet med requiet blev omkranset af to dødsfald: Først døde Brahms' mentor, komponisten Schumann, og senere døde Brahms' mor. Brahms søgte trøst i Biblen og fandt dem i tekstafsnit, der betragter døden fra de efterladtes vinkel.

Ein deutsches Requiem handler om, hvad nytte livet på jorden overhovedet har, når man ved, at døden vil komme - og om angsten for hvornår ens egen tid er forbi. De spørgsmål interesserede Brahms meget mere end de uhyggelige forestillinger om dommedagsbasuner og en dømmende Gud. Derfor blev hans requiem til en messe for de overlevende, ikke for de døde. Et budskab om det meningsfulde ved at være blandt de levende her på Jorden.

Ein deutsches Requiem varer en times tid og er skrevet for symfoniorkester, kor og to sangsolister. Stilen i musikken er en slags 1800-tals opdatering af barokmusikken. Brahms forgudede Bach, Händel, Schütz og andre af barokkens store komponister, og især i requiets store korafsnit kan man høre, at han prøver at leve op til sine historiske forbilleder. Ein deutsches Requiem er et imponerende mastodontværk, men samtidig virker det mærkeligt nok også som meget privat musik. Et personligt værk, der taler fra hjerte til hjerte.

FYRAFTENSKONCERTER VED JYTTE LUNDBAK Fredag d. 13. september, 11. oktober og 15. november kl. 16.30

En mulighed for at slutte arbejdsugen af med en halv times orgelmusik i kirken. Kom indenfor og nyd rummet, musikken og stemningen. Efterfølgende er man velkommen til en lille forfriskning i dåbslokalet.


DET SKER ... SANGGLADE BØRN - SYNG I KIRKEKOR! Ved Skt. Nikolai Kirke er der flere kor for børn og unge:

Spirekor for 0. - 2. klasser: tirsdage kl. 16.45-17.30 i klostersalen.

Juniorkor for 3. - 5. klasser: tirsdage kl. 15.15-16.20 i klostersalen.

Præparandkor for 6. - 7. klasser: torsdage kl. 15.00-16.10 (ind imellem er der tirsdags-prøver sammen med Juniorkoret). Ungdomskoret for 7. klasse og op: torsdage kl. 16.30-18.00. Hvad er et kirkekor?

I kirkekor bliver du bedre til at synge. - Det er klart! Men vidste du, at:

• I et kirkekor bliver du bedre til at bruge ørerne og til at koncentrere dig.

• I et kirkekor bliver du bedre til at samarbejde, til at være en del af et godt fællesskab. • I et kirkekor får du mange nye venner.

• I et kirkekor får du store oplevelser og har det sjovt sammen med andre sangglade børn. Jamen kirkekor … synger de ikke bare en masse salmer? Er det ikke kedeligt?

Jo, kirkekor synger salmer. Salmer er sange, som mennesker synger til Gud. Nogle af dem er mere end 1000 år gamle, andre er helt nye. Melodierne er helt vildt smukke, og teksterne er skrevet af nogle af Danmarks bedste digtere f.eks.: Grundtvig, Ingemann og H.C. Andersen. I koret synger man også andre sange, og man lærer en masse. Koret synger, danser, laver fagter, body percussion, lærer noder og synger flerstemmigt. Når koret synger i kirken, lyder det megaflot, og når det store orgel sætter ind sammen med koret, er det ligesom om himlen åbner sig! Det er gratis at deltage - og et stabilt fremmøde forventes! Hør mere om korene og tilmeld dig hos korleder, Ellen!

Korene ledes af organisterne: Ellen Hess Thaysen og Jytte Lundbak Kontakt Ellen: ellen@hessthaysen.dk eller mobil: 6127 6430.

KOM OG SYNG I SOGNEHUSET Hvis du kan lide at synge, så skal du prøve at komme til Fællessang kl. 19.00 i Skt. Nikolai Sognehus på følgende datoer: • Mandag d. 23. september • Onsdag d. 23. oktober

• Onsdag d. 20. november • Mandag d. 9. december

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTERET PÅ SAMSØVEJ På følgende onsdage kl. 11.00 v. Michael Rosendal: 11. september, 9. oktober og 20. november. På følgende tirsdage kl. 18.45 v. Nana Schiøtt Hansen: 24. september, 22. oktober og 5. november.

11


FLAGDAG FOR DANMARKS UDSENDTE – AFTENGUDSTJENESTE Torsdag d. 5. september kl. 19.00

12

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Dagen omfatter alle, der har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsen.

Gudstjenesten ligger i tidsmæssig forlængelse af den reception, som borgmesteren afholder i Den Gamle Byrådssal til ære for alle udsendte fra Holbæk og Holbæks opland.

Alle interesserede og involverede, pårørende, bekendte til soldater og personel, som har gjort eller gør international tjeneste, inviteres særligt til denne særlige gudstjenstlige markering i Skt. Nikolai Kirke.

HØSTGUDSTJENESTE EFTERFULGT AF KIRKEFROKOST Søndag d. 15. september kl. 10.00

Det er sensommer, og høsten er godt i hus. Det fejrer vi i Skt. Nikolai kirke med en festlig høstgudstjeneste, hvor vi kan glæde os til at høre både ungdomskoret og voksenkoret medvirke. Efter gudstjenesten serveres en let frokost i Sognehuset, og der er mulighed for at hygge sig med sjove aktiviteter og lege.

STILLEGUDSTJENESTE Stillegudstjenester begynder igen til efteråret. Kom og oplev kirkerummet i stearinlysets skær og nyd roen på følgende datoer: • Torsdag d. 10. oktober

• Torsdag d. 7. november

• Torsdag d. 12. december Alle gange kl. 19.00.

ALLEHELGEN Søndag d. 3. november kl. 10.00

Højmessen vil denne dag indeholde en række nye salmer og korsatser, hvor teksterne er skrevet af salmedigter Lisbeths Smedegaard Andersen, og musikken komponeret af organist Jakob Lorentzen. Musikken blev uropført i Københavns Domkirke, da Folkekirkens Ungdomskor i 2018 fejrede 50 års jubilæum.

Lisbeth Smedegaard Andersen udtalte: »Allehelgen er en særlig dag for mange mennesker. Både for dem, der for nylig har mistet en, de holdt af, og for dem, der benytter den dag til at tænke tilbage på de mennesker, der har betydet noget i deres liv, men som ikke lever mere. Allehelgen er en anledning til at udøve det, Søren Kierkegaard kalder »den kærlighedens gerning at mindes en afdød«. Der er tilstræbt et tydeligt forløb, så man bevæger sig fra sorgen og savnet gennem læsninger, bønner og salmer frem mod trøsten og håbet. Eller fra mørke til lys. Første afdeling begynder i mørket, idet forløbet anslås i bønnen og i novembersalmen med omkvædet: »Send os dit lys her i mørket/ med skær fra din evighed«. Ved højmessen synger Ungdomskoret og Voksenkoret. Der indgår nye, mindre kendte salmer, - men også gamle og meget kendte salmer.


KORSHÆRSGUDSTJENESTER Kirkens Korshær arbejder blandt udsatte og udstødte i hele Danmark, og også i Holbæk. Korshærsgudstjenesterne er særligt for dem med tilknytning til Kirkens Korshærs Varmestue og arbejde i Holbæk, men alle er naturligvis velkomne. Aftenen begynder med spisning kl. 17.30 i Varmestuen, Klosterstræde 5. Derefter er der gudstjeneste i Skt. Nikolai kirke kl. 18.30 med lystænding og altergang. Aftenen sluttes af i Varmestuen med kirkekaffe, dessert og amerikansk lotteri. Gudstjenesten i oktober skiller sig ud, da vi den dag fejrer Allehelgen ved at tænde lys for og mindes dem, vi har mistet i årets løb i Varmestuen. Velkommen til en aften med nærvær, omsorg og respekt. Der er korshærsgudstjeneste følgende torsdage: d. 26. september • d. 24. oktober • d. 28. november

Korshærsleder Rasmus Hansen og Korshærspræst Anne Kathrine Clausen

VELKOMMEN TIL KONFIRMANDERNE, VORES NYE KIRKEGÆNGERE I efteråret vil vi kunne se en masse nye unge mennesker på vores kirkebænke til gudstjenesterne. Det er vores konfirmander, der begynder deres konfirmandundervisning i september måned. Nogle konfirmander er ikke så vant til at gå i kirke, så vi vil bede jer, vores menighed, om at tage godt imod vores nye kirkegængere, så de føler sig velkommen. Det kan I gøre ved at guide og hjælpe dem til rette i gudstjenesten, så de ved, hvad vi gør og hvornår. Vi gennemgår det i undervisningen, men det er altid sværere i praksis. På forhånd tak for hjælpen!

STUDIER I BIBELEN Har du lyst til at læse biblen fra begyndelse til slutning, så er studiekredsen noget for dig - vi læser et overkommeligt stykke af biblen til hver gang, vi mødes og vi bevæger os ikke hurtigere frem, end at alle er med - der skal være tid til fordybelse og diskussioner om stoffet - Alle er velkomne og kan hægte sig på, selvom vi er nået et stykke frem i Det Nye Testamente. Vi mødes på følgende onsdage i tidsrummet fra kl. 17.00-18.30 på 1. salen i Skt. Nikolai Sognehus. Læsestoffet til de nævnte onsdage er: • d. 11. september: Paulus´ 1. brev til Kor., kap. 7-16 • d. 2. oktober: Paulus´ 2. brev til Kor., kap. 1-13 • d. 9. oktober: Paulus´ brev til Gal., kap.1-6 • d. 6. november: Paulus´ brev til Ef.; Paulus´ brev til Fil. • d. 20. november: Paulus´ brev til Kol.; Paulus´ 1. og 2. brev til Thes. Vel mødt til nye og gamle i Studiekredsen - og God Læselyst!

ONSDAGSCAFE Ny sæson starter igen den første onsdag i september. Kom og vær en del af fællesskabet, når onsdagscafeen hygger i Skt. Nikolai Sognehus den første onsdag i hver måned! Vi mødes på følgende dage: • Onsdag d. 4. september

• Onsdag d. 2. oktober - evaluering af udflugten • Onsdag d. 6. november Alle dage kl. 10-12.

Alle er velkomne. Hvis du vil høre mere om onsdagscafeen, kan du kontakte Ulla Rode på tlf. 51 26 00 19.

13


EFTERMIDDAGSHØJSKOLEN 2019/2020 FOREDRAG: 1989-2019: KIRKEN STOD BAG BERLINMURENS FALD VED LASSE SOLL SUNDE Onsdag d. 13. november kl. 19.00

14

I år er det 30 år siden Berlinmuren faldt, som markeres i Holbæk Provsti med et foredrag omkring kirkens rolle i begivenhederne. Det var en række meget ihærdige aktivister og dissidenter, der udgjorde drivkraften bag de enorme omvæltninger, der for 30 år siden fik Berlinmuren til at falde. Efter næsten tre årtier hvor Berlin var delt i to, fik Tyskland gennem sin fredelige revolution i 1989 samlet de østtyske borgere under sloganet »Wir sind das Volk«. Dette bredte sig hurtigt til det meste af DDR fordi aktivister gennem de østtyske kirker organiserede modstanden. Kirkerne kom til at spille en afgørende rolle, da protesterne i især Leipzig og senere i Berlin tog til hen over efteråret 1989. Journalist Lasse Soll Sunde har mødt en række af de vigtigste oprørere fra 1989-revolutionen og vi kommer tæt på en række af de oprørske præster, og de senere politikere og samfundstænkere. Foredraget giver mange nye indsigter om denne afgørende milesten i den moderne europæiske historie, ikke mindst fordi historien i høj grad bliver fortalt med tyskernes egne ord. Freelance-korrespondent Lasse Soll Sunde (f.1969) bidrager til DR's program Orientering, bor i Berlin og København og har været korrespondent for DR Nyheder og Information i Tyskland. Skrev ebogen »Berlinmuren - historien, skæbnerne og den tyske genforening«, der især læses inden for fagene historie og tysk på gymnasierne.

Foredraget foregår i Skt. Nikolai Sognehus og er et samarbejde mellem Vipperød, Tveje Merløse og Skt. Nikolai sogne.

Eftermiddagshøjskolen holder et foredrag hver måned fra september til april, altid på mandage fra kl. 15.00-17.00 i Sognehuset. Programmet kan hentes i kirken eller ses på www.holbaekkirke.dk - Foredragene er gratis. For kaffe og kage betales 25 kr. Mandag d. 9. september »Bag Astrid Lindgrens historier gemmer der sig kristne pointer«ved cand. mag. og theol. og litteraturanmelder Liselotte Wiemer. Næst efter H. C. Andersen er Astrid Lindgren måske det nordiske navn i litteraturen, flest voksne og børn kender. Liselotte Wiemer vil i sin gennemgang af Astrid Lindgrens store skribentvirksomhed redegøre for den kristne tanke i forfatterskabet.

Mandag d. 7. oktober: »Nordisk længsel møde med landskaber og folkekulturer i maleren Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden« - ved etnolog og tidligere museums-inspektør Mette Havsteen-Mikkelsen. En af vor mest betydelige kirkekunstnere, maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, foretog mange rejser i de nordiske lande. Gennem Havsteen-Mikkelsens mangfoldige produktion får vi et rigt billede af den særegne folkekultur levet i det så smukke, nordiske landskab. Desuden præsenteres også kunstnerens billedverden. Mandag d. 4. november: »Boccaccios »Dekameron«, Firenze i 1300-tallet, italienske og franske viser fra alle tider« - ved cand. mag. i italiensk og fransk Jeannet Ulrikkeholm. I foredraget vil Jeannet Ulrikkeholm redegøre for baggrunden for »Dekamerons« tilblivelse, læse uddrag af værket, spille og synge italienske og franske sange, som sangeren Edith Piaf har sunget. Der vil blive arrangeret fællessang med deltagerne.


NYT FRA FORMANDEN NYANSATTE I Sortebrødreklosteret har vi fået en ny kirketjener: Anette Knudsen er startet i slutningen af februar 2019 som kirketjener. Anettes faglige baggrund er mangeartet, men arbejdet med mennesker og landbrug synes at være de røde tråde i Anettes karriere. Hun har sin base i Sortebrødreklosteret, men du har garanteret allerede mødt hende, hvis du har været i nærheden af kirke, kloster, kapellanbolig eller sognehus. Hun er involveret alle vegne, så hun har fået en forrygende start på jobbet.

På Det fælles Kirkekontor har vi ansat to nye personregisterførere pr. 1. juni 2019. Det drejer sig om: Kathrine Kjærgaard, som kommer med en bred palet af erfaringer som sognepræst, administrationschef, kordegn, forsker og underviser - for nu at nævne en smule af det, Kathrine bringer med sig. Kathrine og familien bor nu i Holbæk efter mange år i Grønland.

Birgitte Borby Hansen, som har en baggrund i museumsverdenen, blandt andet som forsker og inspektør. De sidste mange år har hun været gartnerassistent, arkivar, præstesekretær og senest kommer Birgitte fra en stilling som kordegn i Himmelev sogn.

RUNDVISNING PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD Torsdag d. 19. september kl. 18.00-20.00

De seneste år er der blevet brugt mange kræfter på Østre kirkegård. Der er udarbejdet en helhedsplan for kirkegården, og flere forskellige tiltag er allerede etableret. Kom og oplev de smukke omgivelser og hør om tænkningen bag de forskellige afdelinger.

Vi mødes på p-pladsen ved Margrethe-Kapellet og det er gratis at deltage.

FRIVILLIGE KORDEGNEKORPS Menighedsrådet har i de seneste år udvidet aktivitetsniveauet hvad det nye sognehus er det mest synlige tegn på. Det betyder, at de tildelte midler skal bruges optimalt - derfor har vi besluttet, at kordegnefunktionen kan ændres, så den i fremtiden bliver udført af frivillige. Dette kan naturligt ske i forbindelse med at vores mangeårige kordegn Stephen Larsen går på pension og i den forbindelse får opgaven som præstesekretær. Stephen ønsker fortsat at være en del af Skt. Nikolai Kirke, og det er aftalt, at han vil være leder af den kommende frivillige kordegnegruppe. Der er allerede en del personer, som har givet tilsagn om at deltage i gruppen. Men vi vil gerne have flere til at deltage.

Opgaven består i at være kordegn ved gudstjenester på søndage og ved kirkelige højtider. Omfanget må forventes at være 1-3 gange i kvartalet. Tidsrammen vil være op til 2-3 timer pr. gang. Der vil blive givet en introduktion, inden man bliver en del af kordegnegruppen. Præsten har ansvaret for gudstjenesten, så opgaven er at hjælpe i forbindelse med afviklingen af gudstjenesten. Der er nogle såvel praktiske som formelle opgaver; dette sker i samarbejde med kirketjeneren. Dersom du er interesseret, så kan du henvende dig til Stephen Larsen tlf. 2967 3166 eller på e-mail stla@km.dk eller til Flemming Christensen tlf. 3131 3044.

15


ID-nr.: 46879

185

SIDEN SID ST

Overnatning i kirken

Foto: Kurt Højmann Hansen

Åbningen af Urnecirklerne

Drop-in Dåb

Familiedag

Sommerferie-aktivitet

Team Lynderup · 97173408

Sognehuset

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sankt Nikolai, Holbæk - 4-2019  

Sankt Nikolai, Holbæk - 4-2019  

Profile for videbaek