Page 1

kirkebladet.nu JUNI · JULI · AUGUST 2019

TEMA:

SKT. NIKOLAI SOGNEHUS - DE FØRSTE 100 DAGE

K

AEKKIRKE.D

WWW.HOLB

SKT.

SKT. NIKOLAI SOGN HOLBÆK


SKT. NIKOLAI SOGN HOLBÆK

KONTAKT

2

Sognepræst (kbf ) Hanne Mejlhede

Sognepræst Nana Schiøtt Hansen

Sognepræst Michael Rosendal

Korshærspræst Anne Kathrine Clausen

Tlf. 4059 9718 e-mail: hme@km.dk

Tlf. 2030 3890 e-mail: nsw@km.dk

Tlf. 2463 5529 e-mail: mro@km.dk

Tlf. 4015 3213 e-mail: ankc@km.dk

Træffes bedst man., tirs., tors. og fre. kl. 10-11.

Træffes efter aftale mandag til torsdag.

Træffes efter aftale tirsdag til fredag.

Træffes efter aftale tirsdag til fredag.

Præsterne har kontor på 1. sal i Skt. Nikolai Sognehus, Kirkestræde 9, 4300 Holbæk Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

tlf. 3026 1837

Administrationschef Lars Askholm laa@km.dk · tlf. 4015 3385

Organist Flemming Dreisig domorganist@yahoo.dk

tlf. 2462 1112

Korleder Ellen Hess Thaysen ellen@hessthaysen.dk

tlf. 6127 6430

KIRKEKONTORET Klosterstræde 7, 4300 Holbæk · tlf. 5943 0891 Kordegn Stephen Larsen · e-mail: stla@km.dk Åbningstider mandag til fredag kl. 10-13 Torsdag tillige kl. 16-17.30

Sognemedhjælper Al Bøwig Larsen tlf. 6163 8358 all@km.dk Kirketjener Hanne Norre hano@holbaekkirke.dk

tlf. 4034 6929

Kirketjener Tina Skov Lerche tina@holb-kgd.dk

tlf. 2044 7141

Kirketjener Knirke Vedel knirke@gubzak.dk

tlf. 2636 1121

Anette Knudsen anette@holbaekkirke.dk

tlf. 6163 8357

HOLBÆK KIRKEGÅRDSKONTOR Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk tlf. 5945 0594 Kontorassistent Sisse Marie Olsen e-mail: kontor@holb-kgd.dk Åbningstider mandag til fredag kl. 10-14 SKT. NIKOLAI SOGNS MENIGHEDSRÅD Formand Ove Madsen tlf. 5151 5877 · ovm@holbaekkirke.dk

Redaktionen: Michael Rosendal (ansv.), Lars Askholm og Al Bøwig Larsen.

Besøg www.holbaekkirke.dk, hvis du vil vide mere om arrangementerne i Skt. Nikolai sogn

Aftal tid til dåb, vielse og velsignelse på kirkekontoret. Anmeldelse af dødsfald, navngivning, navneændring og faderskab foretages digitalt af borgeren selv på www.borger.dk. Kontakt kirkekontoret, hvis du vil vide mere. Layout & tryk: Team Lynderup · 97 17 34 08

DEADLINE NÆSTE KIRKEBLAD: Fredag d. 12. juli 2019


DE FØRSTE 100 DAGE

I SOGNETS NYE SOGNEHUS Fra indvielsen af sognehuset den 24. februar i år til nu, hvor dette kirkeblad sendes ud, er der cirka gået 100 dage.

Indvielsen var en stor fest, hvor der kom rigtig mange mennesker for at fejre dagen - siden har vi stille og roligt indtaget huset - nu står det der med både stor og lille sal, køkken, kontorer og møderum; og de aktiviteter, som før fandt sted i Sortebrødreklosteret, er flyttet til sognets nye hus, Skt. Nikolai Sognehus, eller er ved at flytte. Her forleden holdt onsdagscafeen, vores ældreklub for unge ældre, deres første påskefrokost i den store sal og selvfølgelig kunne nogle godt savne klostersalen med dens hvælvinger og søjler og dens historie med sortebrødrene og klostersalens rumklang. Til gengæld bemærkede mange, at det var lettere at tale sammen i sognehuset - man kunne nu høre, hvad sidemanden eller den, der sad overfor sagde. Og i den lidt anden ende af aldersspekteret så er også social samvær efter Baby- og Tumlingesalmesang rykket til sognehuset, ligesom den efterfølgende spisning og samvær og kreativitet i forbindelse med Børnekirke. Jo - og konfirmanderne rykker så småt også over, og tager undervisningslokalerne i brug, og alle, som er involverede i undervisningen, glæder sig over, at vi nu har mere plads og flere muligheder. Der var knapt med plads før, nu har vi fået meget mere plads qua det nye hus og alle brugerne af huset skal opdage, hvilke muligheder huset rummer - der kommer til at gå en rum tid med det for mentalt skal vi også vænne os til huset. Huset står der nu med dens mange kvadratmeter, nu er det op til os at fylde det med den gode

stemning - for sådan et hus er en åben invitation til alle om at bruge huset med flid, kreativitet, god og opbyggelig ånd, et sted, hvor alle er velkomne og hvor der er højt til loftet.

Skt. Nikolai Sognehus er tæt forbundet med Skt. Nikolai Kirke og Sortebrødreklosteret og de øvrige bygninger - man kan sige, at kirken har fået mere ager under muld med mere plads og flere muligheder - men uanset hvordan ordet modtages - om det falder på vej og klippegrund - i ukrudts- og tidselbed eller i den fede jord, så skal vi hele tiden huske på billedet af Vorherre som den ødsle bondemand, han bekymrer sig nemlig ikke om modtagelsen, han er en dårlig landmand, men topprofessionel ud i ødselhed og overflod og i at sætte barren så højt, at vi alle kan være her. Og lidt ydmyghed kunne vi godt opvise her, for det er jo ikke os, der får ordet til at gro, det er Guds ord alene, der skaber os nye, så vi ser og hører, hvad vi ikke så og hørte - det ved sædemanden - derfor kaster han frimodigt omkring sig med ordet i tillid til at det aldrig vender forgæves tilbage. Derfor i tillid til Guds ord, skal vi ikke bekymre os om jordbunden, men ene og alene om at være ødsle på Vorherres vegne med ordet forkyndt alle vegne - i kirken - overalt på jorden og nu også i vores nye sognehus - som Guds sædemænd skal vi sprede ordet og jo mere ødselt, vi gør det, jo rigere bliver vi alle.

Ord og jordbundstyper - det handler ikke bare om ord og modtagelse, men lige så meget om måden, vi gør det på - måden vi er sammen på - om der er stemning, ånd og rummelighed hos og iblandt os. Glædelig sommer til alle i sognet!

Michael Rosendal

3


DET SKER ... SOMMERPAUSE I SMÅBØRNSAKTIVITETER BabySalmesang holder en pause fra uge 26 til og med uge 31. Første gang efter sommerferien bliver tirsdag d. 6. august, og vi kører med hold både tirsdage og torsdage kl. 10-12 i kirken. TumlingeSalmesang, som er for børn fra ca. 1 år, kører på følgende lørdage: Lørdag d. 1. og d. 15. juni, lørdag d. 3. august og d. 17. august.

4

Du kan læse mere om begge aktiviteter på vores hjemmeside www.holbaekkirke.dk eller på Facebook-siden »Skt. Nikolai Kirke, Holbæk - småbørn«.

SOMMERFERIEAKTIVITET I KIRKEN Hvert år laver vi vores traditionelle sommerferieaktivitet, og i år laver vi en musical i Vipperød Sognegård. Vi bruger 4 dage til at lave kostumer, rekvisitter, lære sange og øve drama, og til sidst opfører vi det færdige resultat foran et publikum.

Aktiviteten er for kommende 1. klasse børn til og med kommende 7. klasse børn, og foregår mandag d. 1. juli - torsdag d. 4. juli kl. 9-15 hver dag. Hvís du vil høre mere eller tilmelde dig, kan du kontakte Al Larsen på all@km.dk eller tlf. 61 63 83 58. Selvom du er over aldersgrænsen, kan du komme og se forestillingen »Klassen går i fisk« torsdag d. 4. juli kl. 16.30 i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød.

KONFIRMANDERNE ER FLØJET FRA REDEN I maj blev alle vores 139 konfirmander konfirmeret. Det blev til 6 konfirmationsgudstjenester fordelt over 4 dage, og i løbet af de fire dage deltog omkring 3500 mennesker i konfirmandernes særlige dage!

Til september begynder de nye konfirmander, og vi glæder os til at møde dem og lære dem at kende. Tilmeldingen begyndte i marts, men hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du kontakte vores kirkekontor.

KIRKEN PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK Vi arbejder hele tiden på at få information omkring vores aktiviteter ud til alle interesserede. Der er efterhånden mange forskellige måder at gøre dette på, og ikke mindst de digitale portaler er vigtige i denne sammenhæng. Derfor har kirken nu en Facebook-profil »Skt Nikolai kirke, Holbæk« og en Instagram-profil »sktnikolaikirke_holbaek«, hvor alle kan følge med i kirkens hverdag og tilbud.


JUNI · JULI · AUGUST

PINSEGUDSTJENESTE I DET FRI Mandag d. 10. juni kl. 11.00 på Knabstrup Hovedgård

EN SOMMERAFTEN MED DÅB Torsdag den 6. juni mellem kl. 17 og kl. 19.30 holder vi igen »Drop-ind dåb« i Skt. Nikolai Kirke, hvor der er mulighed for at komme lige ind fra gaden og blive døbt.

Dåb er en meget enkel handling. At blive døbt behøver ikke at indebære mange gæster, stor fest eller lange forberedelser. Gennem dåben får du, lige som du er, ubetinget og ubegrænset kærlighed fra Gud. I oktober 2018 blev sognets første »Drop-ind dåb« i Skt. Nikolai Kirke en succes, derfor laver vi nu et tilsvarende arrangement på en lun sommeraften.

På selve dagen møder du op i kirken med gyldigt ID, som f.eks. pas, kørekort eller sygsikringsbevis. Du bliver modtaget af en af kirkens præster, som vil tale med dig om dine overvejelser, mens en medarbejder fra kirkekontoret registrerer dig i kirkebogen. Herefter vil du kunne blive døbt af den præst, du har snakket med. I hele tidsrummet spilles der stemningsfuld musik. Du kan vælge, om du vil komme alene eller tage nogen med. De formelle vidner til dåben kan kirken stille til rådighed. Har du spørgsmål inden selve dagen, er du velkommen til at kontakte én af vores præster og lave en aftale. Du kan også læse mere om dåb og dens betydning på www.folkekirken.dk

Efter dåben har du mulighed for at tage over i vores sognehus, som ligger lige over for kirken. Her kan du og dine nærmeste nyde et køligt glas bobler og et lille traktement af årstidens lokale specialiteter. Til børnene er der sodavand og små lækkerier.

»Drop-ind dåb« er dåb i en forenklet ramme, men hvor modtagelsen af Guds velsignelse og tilsagn, om at Gud vil være med dig i sin kærlighed altid, er uforandret. Vi er klar til at tage imod dig, ganske som du er, og døber dig i Guds navn.

Traditionen tro bliver 2. pinsedag fejret i Holbæk provsti med en fællesgudstjeneste under åben himmel. I år går turen til Knabstrup, og gudstjenesten bliver en familiegudstjeneste med noget for alle aldre. Musikken bliver leveret af et band og ledsaget af et ad hoc ungdomskor bestående af unge fra 7. klasse og op fra hele provstiet, og der bliver både en ballonklovn, duer, en ildkunstner og sæbebobler. Man har selv mad og tæpper med, men der er stole til gangbesværede. Efter gudstjenesten er der gratis kaffe, kage og pandekager, og du er velkommen til at tage madkurven med og nyde omgivelserne. I tilfælde af dårligt vejr rykkes gudstjenesten til Undløse Kirke. Der kører en bus fra Skt. Nikolai kirke kl. 10 på dagen.

FLITTIGE FINGRE I februar og marts blev der afholdt 3 broderi-eftermiddage, hvor en lille gruppe designede og syede broderier over en linje fra deres yndlingssalme, som en del af et landsdækkende projekt koordineret af to præster i Viborg stift. Deres hårde arbejde blev til 9 fine broderier, som blev sendt til Viborg. Alle broderierne fra hele landet blev syet sammen til nogle fine tæpper, som er udstillet i Viborg Domkirke frem til midt august. Vi er meget stolte af at være repræsenteret i projektet. Hvis du befinder dig i Viborg-området i løbet af sommeren, er det et besøg værd at se udstillingen.

5


SKT. NIKOLAI KIRKE

JUNI JULI

6

Lørdag Onsdag Torsdag Lørdag Tirsdag Onsdag

Onsdag den 3. kl. 10-12 Onsdag den 4. kl. 16.30 Søndag den 14. kl. 15.00 Onsdag den 17. kl. 10-12

Onsdagscafé Musical »Klassen går i fisk« i Vipperød Sognegård - se omtale Klokkespilskoncert ved Marcel Siebers Onsdagscafé

AUGUST

AKTIVITETSLISTE den 1. den 5. den 13. den 15. den 18. den 19.

Lørdag Tirsdag Onsdag Lørdag Onsdag Onsdag Fredag

TumlingeSalmesang BabySalmesang begynder Onsdagscafé TumlingeSalmesang Onsdagscafé Onsdagscafé Sommerudflugt - se omtale ÅbenKirke - se omtale

den 3. den 6. den 7. den 17. den 21. den 28. den 30.

kl. 10-12 kl. 10-12 kl. 17.00 kl. 10-12 kl. 17.00 kl. 10-12

kl. 10-12 kl. 10-12 kl. 10-12 kl. 10-12 kl. 10-12 kl. 9-17 kl. 16-21.30

ER

MENIGHEDSRÅDSMØD

us kl. 19.00 afholdes i Skt. Nikolai Sogneh juni og på følgende dage: tirsdag d. 18. ust aug tirsdag d. 13.

TumlingeSalmesang Onsdagscafé Korkoncert - se omtale TumlingeSalmesang Studiekreds i Kierkegaard Onsdagscafé


Lørdagsdåb: Den sidste lørdag i hver måned kl. 10.00 er der mulighed for dåb. Kontakt kirkekontoret på tlf. 5943 0891 Kirkebil: Ønsker man at benytte kirkebilen (taxa), skal man senest en time før gudstjenesten ringe til Holbæk Taxa, tlf. 59 43 43 43. For kørestolsbrugere skal taxa kontaktes dagen før.

SKT. NIKOLAI KIRKE

JUNI

Søndag den 2. kl. 10.00 Nana Schiøtt Hansen Torsdag den 6. kl. 17.00 Sognets præster Søndag den 9. kl. 10.00 Michael Rosendal Mandag den 10. kl. 11.00 Provstiets præster Søndag den 16. kl. 10.00 Hanne Mejlhede Søndag den 23. kl. 10.00 Nana Schiøtt Hansen Søndag den 30. kl. 10.00 Michael Rosendal

6. s. e. påske - Udendørs kirkekaffe Drop-ind dåb kl. 17.00-19.30 (se omtale) Pinsedag 2. pinsedag, Friluftsgudstjeneste (se omtale) Trinitatis søndag 1. s. e. trinitatis 2. s. e. trinitatis

JULI

Søndag den 7. kl. 10.00 Nana Schiøtt Hansen Søndag den 14. kl. 10.00 Hanne Mejlhede Søndag den 21. kl. 10.00 Michael Rosendal Søndag den 28. kl. 10.00 Hanne Mejlhede

3. s. e. trinitatis - Udendørs kirkekaffe 4. s. e. trinitatis 5. s. e. trinitatis 6. s. e. trinitatis

AUG.

GUDSTJENESTER

Søndag den 4. kl. 10.00 Hanne Mejlhede Søndag den 11. kl. 10.00 Anne Kathrine Clausen Søndag den 18. kl. 10.00 Nana Schiøtt Hansen Søndag den 25. kl. 10.00 Michael Rosendal

7. s. e. trinitatis - Udendørs kirkekaffe 8. s. e. trinitatis 9. s. e. trinitatis 10. s. e. trinitatis

PLEJEHJEM SGUDSTJE NESTER PÅ PLEJEC ENTERET P Å S AMSØVEJ Tirsdag d. 4. juni kl. 18

.45 ved Mich Onsdag d. 19 ael Rosendal . juni kl. 11.0 0 ved Nana S Onsdag d. 3. chiøtt Hansen juli kl. 11.00 ved Nana Sch Tirsdag d. 16 iøtt Hansen . juli kl. 18.45 ved Michael R Tirsdag d. 6. osendal august kl. 18 .45 ved Nana Onsdag d. 28 Schiøtt Hanse . august kl. 11 n .00 ved Mich ael Rosendal

7


DET SKER ... KORKONCERT I SKT. NIKOLAI KIRKE Torsdag d. 13. juni kl. 17.00

8

Kom og hør Kirkens Juniorkor og Ungdomskor. De synger først et program af en god halv times varighed i kirken. Derefter går vi i Sortebrødreklostret og lytter til lidt verdslige toner til en dejlig kop kaffe.

KLOKKESPILSKONCERT VED MARCEL SIEBERS Søndag d. 14. juli kl. 15.00

Kom og nyd de sprøde toner fra Skt. Nikolai Kirkes Klokketårn, når hollandske Marcel Siebers sætter sig til rette ved klokkespillet i kirkens tårn. Find en god lytteplads på Kirkepladsen eller på plænen. Vi sørger for kaffe og småkager. Marcel Siebers har en lang karriere som klokkenist og komponist, og vi har allerede haft fornøjelsen at høre ham i Holbæk for tre år siden. Han spiller et blandet program - med evergreens, jazz og klassiske perler.

SOMMERPROGRAM FOR ONSDAGSCAFÉEN

KLIMAET KALDTE, OG DANSKERNE LYTTEDE!

Kom og vær en del af fællesskabet, når Onsdagscaféen hygger i Skt. Nikolai Sognehus med kaffebord og fællessang kl. 10-12. Det koster 25 kr. at deltage.

Tak til alle der hjalp ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling søndag d. 11. marts. Skt. Nikolai og Tveje Merløse sogne gik igen i år sammen om opgaven, og vi fik samlet 38.846,50 kr. ind, og i Holbæk Provsti blev der indsamlet over 90.000 kr. På landsplan blev det til 10,5 millioner kr., der nu kan sendes ud i verden som håb til mennesker i nød. Tak til alle der samlede ind, gav et bidrag, hjalp til på dagen og ikke mindst tak til Sparekassen Sjælland for endnu en gang at slå dørene op.

I sommerperioden mødes vi d. 1. og d. 3. onsdag i måneden, dvs. på følgende dage: Onsdag, d. 5. og d. 19. juni. Onsdag, d. 3. og d. 17. juli.

Onsdag, d. 7. og d. 21. august.

Sommerudflugten bliver onsdag d. 28. august. Programmet og mere information følger på onsdagene i juni og juli. Alle er velkomne. Hvis du vil høre nærmere, så kontakt Ulla Rode, tlf. 51 26 00 19.

Sogneindsamlingsleder Nana Schiøtt Hansen


KIRKEHØJSKOLEN I HOLBÆK - ET TEOLOGISK STUDIEFORLØB Lørdag d. 5. oktober 2019 • Trosbekendelsen. Helligånden v. provst, cand. theol. Detlev von Holst. • Kirken under besættelsen v. provst, cand. theol. Karin Bundgaard Nielsen.

Lørdag d. 9. november 2019 • Trosbekendelsen. Den hellige, almindelige kirke v. sognepræst, cand. theol. Mikkel Vale. • Om sorg v. sognepræst, cand. theol. Lisbeth Thomsen.

Lørdag d. 11. januar 2020 • Trosbekendelsen. De helliges samfund, synde nes forladelse v. sognepræst, cand. theol. Nana Schiøtt Hansen.

AFTENÅBEN I KIRKEN - »HOLBÆK NATLØB« Fredag d. 30. august kl. 16.00-21.30

Kirken, klosteret og sognehuset holder igen åben, når der er aftensalg i Holbæk. Her du kan både opleve Holbæks historiske fortid, samt se hvad kirken kan tilbyde i byen i dag.

Alle bygninger åbner kl. 16, og der vil være forskellige indslag, mulighed for at komme en tur op i tårnet, være med til fremvisning af klokkerne og se vores nyindrettede sognehus. Der vil også være mulighed for at nyde en kop varm kakao på kirkepladsen. Det endelige program vil blive offentliggjort på vores hjemmeside samt i avisen i ugerne op til arrangementet. Vi glæder os til at se jer i kirken, klosteret og sognehuset!

• Præst for Gud, Dronning og Fædreland v. tidligere kongelig konfessionarius og biskop emeritus Erik Norman Svendsen. Lørdag d. 22. februar 2020 • Trosbekendelsen. Kødets opstandelse v. sognepræst, cand. theol. Lise Trap.

DATOER TIL KALENDEREN

Lørdag d. 7. marts 2020 • Middelalderens altertavler v. museums- inspektør på Nationalmuseet Sissel F. Plathe.

• Angsten i dag og de kierkegaardske løsnings- forslag v. Cand. theol.,ph.d.,lektor i etik og religionsfilosofi Pia Søltoft.

• Præst på gaden. Kirken uden for kirken v. sognepræst, cand. theol. Peder Thyssen.

Tilmelding inden d. 1. september 2019: 700 kr. for forelæsningerne og 200 kr. for sandwich. Henvendelse: Lise Raff tlf. 21 82 73 45 / mail: raff.lise049@gmail.com og Birgitte Steen tlf. 59 43 36 03 / mail: birgitte_steen@hotmail.com

• Onsdag d. 5. september Aftensgudstjeneste til ære for alle udsendte fjern og nær. Onsdag d. 13. november Foredrag med Lasse Soll Sunde i Skt. Nikolai Sognehus kl. 19.00 - et fælles sognearrangement mellem Tveje Merløse, Vipperød og Skt. Nikolai sogne.

9


SKT. NIKOLAI SOGNEHUS 10

Siden indvielsen d. 24. februar, hvor der deltog over 300 mennesker, er vores nye sognehus blevet fyldt med kirkeliv og aktiviteter. Alle vores faste aktiviteter er blevet flyttet over i sognehuset, på nær koraktiviteterne som bliver i Sortebrødreklosteret.

Kontorerne er indrettet, og præsterne er flyttet ind, og der er blevet sunget, bagt, leget og spist i salen.

Her er et udvalg af billeder fra de første 100 dage.

Indvielsen (formanden for MR)

Indvielsen

Indvielsen

Indvielsen

Fastelavn


Menighedsmøde

NYT FRA KIRKEGÅRDENE Mandag d. 1. april kom de sæsonansatte på arbejde igen, og sæsonen gik i gang. Vi er i skrivende stund i gang med at lægge sidste hånd på en urneafdeling på Østre kirkegård. I vores nyeste cirkulære urneafdeling har vi tænkt over at besøgende har brug for at kunne sidde ned. Derfor har vi indkøbt 360 grader bænke, således at man altid kan sidde ned og kigge på gravstedet.

BørneKirke

Afdelingen er tilplantet med 5 forskellige farver Spiræa buske, der varierer i størrelse. De blomstrer fra juli til september hvert år. Vi håber selvfølgelig, at vi har lavet en afdeling, som falder i brugernes smag. Tendensen på kirkegårdene er, at flere og flere fravælger de traditionelle kistegravsteder. Derfor nedlægger vi lige så stille flere kiste-afdelinger for at erstatte dem med urneafdelinger. De sidste mange år har vi etableret urneafdelinger på Naturkirkegården, Nikolai kirkegård og senest nu på Østre kirkegård. Det er gartnerne på kirkegården der udfører alt arbejdet.

TumlingeSalmesang

Påskefrokost

11


ID-nr.: 46879

185

SIDEN SID ST

Team Lynderup ¡ 97173408

BørneKirke

BabySalmesang

Konfirmandgudstjeneste

Konfirmandundervisning Freestylegudstjeneste

Fastelavn

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sankt Nikolai, Holbæk - 3-2019  

Sankt Nikolai, Holbæk - 3-2019  

Profile for videbaek