Page 1

KIR K E B& L AD SKORUP TVILUM

SKAL PRÆSTEN TRO PÅ GUD? LOKALE MENINGER ARRANGEMENTS KALENDER SIDEN SIDST

4

MARTS APRIL MAJ 2013


Skal præsten tro på Gud?

I 2003 blev en præst landskendt, fordi han sagde, at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Nu er diskussionen blusset op igen, fordi et menighedsråd for første gang nogensinde i en stillingsannonce har skrevet, at de søger en troende præst. Det har givet anledning til kritik fra kirkeministeren, Præsteforeningens formand og teologiske professorer. Menighedrådet i Mejdal ved Holstebro bliver bl.a. beskyldt for ”sindelagskontrol”. Præst med guitar og træsko På et tidspunkt var jeg den, der søgte præstestillinger og læste

2

alle stillingsannoncer. Her dukkede mange interessante formuleringer op. Blandt andet læste jeg engang, at præsten skulle spille guitar og gå ind i folk med træsko på. Jeg spiller ikke guitar og tager kun træsko på i haven. Så jeg ville ikke være kvalificeret til den stilling. Menighedsråd med mod Men her er et menighedsråd, der tør sige, hvad sagen drejer sig om: Præsten skal selvfølgelig tro på Gud. Ikke alene må det være svært søndag efter søndag at forkynde et evangelium, man ikke selv tror på, men præstegerningen er så krævende, at den ikke klares uden

Guds daglige hjælp og vejledning. Præsten har også brug for tro Troen kan ikke vejes og måles. Grundtvig sammenligner troen med en gyngende bro; Gud er urokkelig og fast, men vi mennesker afledes så let og svigter i troen. Sådan er det også for præsten. Men troen kan præsten ikke undvære. Sognepræst Gerda N. Jessen


Lokale meninger

Skal præsten være troende?

Havde man spurgt for 50 år siden, om en præst skulle være troende, havde svaret været klart ja. Nu befinder vi os i år 2013, og tingene forandres konstant. Jeg er selv i tvivl om, hvorvidt præsten skal være troende. Jeg tror dog, at en ikke-troende præst vil få svært ved at overbevise kirkegængerne om, at troen på Gud er det rigtige, hvis vedkommende ikke selv er troende. Så min mening er, at en præst bør være troende. Mads Frandsen, gymnasieelev

Jeg synes, en præst skal have tro på Gud i et eller andet omfang. Det ser jeg som en selvfølge for at kunne formidle Biblen og kristendommen troværdigt. Jeg ville ikke bryde mig om at komme i en kirke, hvor præsten åbenlyst gav udtryk for ikke at tro på Gud. Det ville unægteligt skabe nogle problemer i forhold til troværdigheden, når præsten beder os som menighed bekræfte vores kristne tro til gudstjenester - og ikke mindst til kirkelige begivenheder som barnedåb og konfirmation, hvor præsten jo netop ”direkte” taler Guds ord. Jeg mener dog ikke, at troen i sig selv er det vigtigste i forhold til præstens opgave, men det er derimod at skabe kontakt, håb, tryghed, omsorg og samtale med menigheden. Jannie Zepernick Jensen, Frokosthuset Fårvang

Som døbt og konfirmeret synes jeg helt klart, at en præst naturligvis skal tro på Gud. Derfor er det også ærgerligt, hvis en enkelt præst ved sin personfiksering flytter fokus væk fra formidlingen af det kristne budskab ind i en moderne sammenhæng, så det i stedet kommer til at handle om, hvad den enkelte præst tror på. Hvis en præst ikke tror på Gud, tænker jeg dybest set: Hvorfor skal jeg så komme der? Steen Andersen, skoleleder

3


ARRANGEMENTS KALENDER MARTS/APRIL/MAJ

KIRKE I KAMP MOD AIDS Janice Gonoe er leder af den lutherske kirkes aidsarbejde i Liberia. Sammen med fire unge besøger hun Danmark og fortæller til sogneaftenen om, hvordan det er at være kirke i et land, der er præget af fattigdom, aids og eftervirkninger af 14 års borgerkrig. Skorup-Tvilum Pastorat har tidligere støttet et lokalt indsamlingsprojekt til fordel for forældreløse børns skolegang i Liberia. De fire unge er blandt de mange, som har fået mulighed for at gå i skole. De vil fortælle om, hvad hjælpen har betydet, og hvordan det er at være ung i et land, hvor fattigdom og ikke facebook fylder hverdagen. Mød Janice og de unge onsdag 20. marts kl. 19.30 i Skorup Sognegård.

MÆRK HISTORIENS VINGESUS Søndag 26. maj tager vi på sommerudflugt til Fussingø Slot og Hvidsten Kro. Dagen begynder med gudstjeneste i Tvilum Kirke kl. 10.30, hvorefter vi nyder den medbragte madpakke på kirkediget. Bussen kører kl. 12.30 fra Tvilum Kirke, herefter fra Fårvang Ældrecenter. Vi skal på rundvisning på Fussingø Slot (se www.fussingoeslot.dk) og drikke kaffe på Hvidsten Kro. Forventet hjemkomst ca. kl. 17. Tilmelding til Marianne Sehested, tlf. 86 87 16 56 / mail@tvilumkrogaard.dk senest onsdag 8. maj. Pris for turen: 75 kr.

SOL, SOMMER OG PINSE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN Husk pinsefesten i præstegårdshaven 2. pinsedag - 20. maj - kl. 14.00 med gudstjeneste, korsang, leg og snobrød. Medbring kaffekurv og tæppe eller klapstol. I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Skorup Kirke.

NÅEDE DU IKKE TIL GUDSTJENESTE JULEAFTEN? Så kan du stadig nå at se DR´s gudstjenstetransmission fra Tvilum Kirke juleaften på http://www.youtube.com/watch?v=WZK9U4A5inU

4


KONFIRMANDERNES FORÆLDRE INDBYDES TIL EN AFTEN I SKORUP Husk konfirmandforældreaften onsdag 13. marts kl. 19.00 i Skorup Sognegård. Tilmelding til sognepræsten.

KONFIRMANDER I TVILUM KIRKE 21. APRIL KL. 10.00 Mille Rossau Lynggaard Bording Stephanie Marie Holstein Brill Amalie Rohde Damsgaard Anne Brøgger Frandsen Nynne Agergaard Friis Kasper Mølholm Holck Julie Bøgelund Jakobsen Kaj Jazukevicius Mark Armose Jensen Nikolaj Banke Jensen Sofie Visby Jensen Cecilie Nygård Kristensen Emil Vangede Krogsgaard Patrick Broholt Nielsen Amanda Hvitfeldt Pedersen Eva Sundorf Vinge Pedersen Casper Baarsgaard Poulsen Christina Østergaard Hestbæk Poulsen Matilde Steenholt Nanna Buus Søgaard Nicklas Lykke Aagaard Sørensen Sophie-Amalie Dahl Flink Sørensen Christopher Reson Jensen Emilie Holm Philip Søren Peder Østerdahl Overgård Lau

FÆRRE MORGENGUDSTJENESTER Kirkegangen i Skorup og Tvilum Kirker er god, men søndag morgen kl. 9.00 i Skorup Kirke kommer næsten ingen. Derfor har menighedsrådet nu fået biskoppens tilladelse til, at de tidlige morgengudstjenester fremover aflyses i Skorup Kirke, dog undtaget ved vikariering og hvis det passer således på en højhelligdag. Der vil fortsat være gudstjeneste kl. 9.00 i Tvilum Kirke.

MENIGHEDSRÅDSMØDER Torsdag 14. marts Tirsdag 16. april Onsdag 15. maj Alle møder holdes kl. 19.00 i Skorup Sognegård og er offentlige.

KONFIRMANDER I SKORUP KIRKE 28. APRIL KL. 10.00 Peter Neergaard Bakker Lucas Grotkjær Jes Trøst Jørgensen Asbjørn Gravers Klitgaard Camilla Dahl Lauridsen Niklas Fevre Pedersen Niklas Møller Pedersen Melanie Hestbæk Sommer Alexander Højlund Thorsgaard

5


ØVRIGE AKTIVITETER DANSKE KIRKEDAGE 2013 I AALBORG Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark og finder sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien. Næste gang er 9.-12. maj 2013 i Aalborg. Se frem til åbningsgudstjeneste med 5.000 personer i Gigantium, spændende foredrag, workshops, boder og god stemning. Se mere på www.kirkedage.dk

SLUT SULT Søndag 10. marts samles ind i Skorup og Tvilum Sogne for Folkekirkens Nødhjælps kampagne ”Slut Sult”. Du kan forvente et besøg af en indsamler kl. 14-16. Ved Sogneindsamlingen i 2012 samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner ind til kampen mod sult. I Skorup-Tvilum Pastorat samlede 15 indsamlere 8.076 kroner ind. Indsamlere kan stadig nå at melde sig til indsamlingsleder Henry Laursen, tlf. 8687 1392.

Gudstjenester på Fårvang Ældrecenter Torsdag 4. april.  Sognepræst Karen Elisabeth Holm Torsdag 2. maj Torsdag 6. juni Alle dage kl. 14.30

6

Præstens ferier og fridage Præsten holder fri følgende dage: 15. – 17. marts Uge 14 27. og 30. april 1. maj Søndag 9. juni Sognepræst Karen Elisabeth Holm, Gjern, vikarierer. Tlf. 86 87 50 27.

Kirkens hjemmeside: www.tvilum-kirke.dk


SIDEN SIDST Døbte i Tvilum Kirke 18.11. Joey Lisbjerg Jacobsen, søn af Lill Lisbjerg Østergaard og Charlie Buck Jacobsen 27.1. Simone Winther, datter af Lone og Michael Winther 3. 2. Viktor Damkjær Kramer, søn af Camilla Damkjær Larsen og Evan Zepernick Kramer Dødsfald/begravelser i Tvilum 30.11 Helga Busk Sørensen (Bisat i Dallerup) 09.1 Jens Henriksen (Begravet i Tvilum) 15.1 Marie Knop Olesen (Bisat i Tvilum) 19.1 Henny Marie Kok (Bisat i Alderslyst)

KIRKELIG

VEJVISER Sognepræst Gerda Neergaard Jessen Thorsøvej 42, 8882 Fårvang tlf. 86 87 10 52 gnj@km.dk (mandag fri) Præstesekretær Helle Eg Andersen Østergade 6 b, 8883 Gjern tlf. 86 87 97 72 heea@km.dk Træffetid 9-13 (fredag fri)

Marlene og Niels Norge, viet i Tvilum Kirke 8. september 2012

Døbt i Skorup Kirke 02.12 Isabella Maria Østergaard Christensen, datter af Berit Johansen og Rasmus Juul Christensen Begravelser i Skorup 15.12 Jenny Sejersen (Bisat i Skorup)

Organist Niels Jørgen Tranberg tlf. 86 15 70 69 / 27 48 77 98 (mandag fri) Kirkesanger Julie Kold Vilstrup tlf. 61 66 46 55 (mandag fri) Graver Hans Friis Christensen tlf. 40 34 22 20 skoruptvilum.kirkegaard@gmail.com (mandag fri) Formand Jørgen Christensen tlf. 86 87 11 60 Kasserer Vagn Kromann Tvilum Kirkevej 21, Horn 8882 Fårvang, tlf. 86 87 16 19 Hjemmeside www.tvilum-kirke.dk Kirkeværger Skorup Kirke:  Søren Winther Sørensen tlf. 86 87 57 05 / 50 49 13 60

Simone Winther

Viktor Damkjær Kramer

Tvilum Kirke:  Bernt Østergaard tlf. 40 47 95 45

Deadline for næste kirkeblad: 6. maj · Redaktør: Sognepræsten

7


215

GUDSTJENESTER MARTS Søndag d. 17. Søndag d. 24. Palmesøndag Torsdag d. 28. Skærtorsdag Fredag d. 29. Langfredag Søndag d. 31. Påskedag APRIL Mandag d. 1. 2. påskedag Søndag d. 7. Søndag d. 14. Søndag d. 21. Fredag d. 26. Bededag Søndag d. 28.

SKORUP KIRKE 9.00. K. E. Holm

10.30 19.30. Kor 10.30. Liturgisk 10.30

9.00

Der henvises til gudstjenesten i Skannerup Kirke 10.30. 9.00. K. E. Holm 10.30

10.30

10.00. Konfirmation 9.00.

10.00. Konfirmation

MAJ Søndag d. 5.

10.30

Torsdag d. 9. Kristi himmelfartsdag Søndag d. 12.

10.30.

Søndag d. 19. Pinsedag Mandag d. 20. 2. pinsedag Søndag d. 26.

10.30

JUNI Søndag 2.

TVILUM KIRKE

9.00

10.30

9.00

14.00. Gudstjeneste i præstegårdshaven* Kor I tilfælde af regn: Skorup Kirke 14.00. 10.30. Efterfølgende sommerudflugt* 10.30

Søndag 9.

9.00. K. E. Holm

= Kirkebilen kører. Spørgsmål om rute og afhentningstidspunkt til Ans Bussen, tlf. 86 87 02 20. Ledsager: Vil du være, eller har du brug for, ledsager til Skorup eller Tvilum Kirke? Kontakt Agnes Poulsen, tlf. 86 87 15 16. Der er tilknyttet ledsagere til alle gudstjenester med kirkebil.

= Børnekirke er bibelhistorie mv. for børn under præstens prædiken. Der er børnekirke ved alle søndagsgudstjenester kl. 10.30, hvis der er dåb. Vil du vide mere, så kontakt Henriette Christensen 86 87 27 93 - 20 13 37 65.

= Kirkekaffe.

*

= Læs mere om arrangementet inde i bladet.

Symbolforklaring

Team Lynderup · 97 17 34 08

DATO

SKORUP & TVILUM

Skorup & Tvilum Kirkeblad - Nr. 1 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you