Page 1

kirkebladet.nu

KIRKEBLADET for SEVEL · HERRUP · TRANDUM

NR. 4 · 2019 | SEP · OKT · NOV

Konfirmanderne efter konfirmation i Sevel Kirke. Se mere side 2.

www.sevelkirke.dk

www.herrupkirke.dk

www.trandumkirke.dk


KONFIRMATION - HVORFOR? Ja, hvorfor skal man egentlig konfirmeres? Ja, nu er det jo som sådan ikke noget, man SKAL, men derimod en mulighed man har. En mulighed for at komme i kirke en helt særlig søndag og høre helt særlige ord, som fortæller, at det Gud har lovet i dåben, ja, det løfte holder Gud ved - også når man træder ind i ungdomslivet og voksenlivet. Når jeg holder konfirmation her i Sevel, Herrup og Trandum sogne, så gør jeg det på den måde, at konfirmanderne i kirken siger JA til, at de vil konfirmeres i den kristne tro. Det gør jeg, fordi konfirmationen også er en begivenhed, hvor konfirmanden; altså det unge menneske træder frem som sig selv, som sin egen. Det har man selvfølgelig gjort før, end man bliver konfirmeret, og man kommer også til at gøre det igen. Men konfirmationsdagen er en særlig markering af, at man går fra at være barn til også at være sin egen. I teenageårene går man fra at være sine forældres barn til, at man i højere og højere grad bliver sin egen. Det er selvfølgelig en glidende overgang, som sker over tid. Det er altså ikke noget, der sker i det sekund, man bliver konfirmeret. Men konfirmationen markerer denne overgang: At man i højere og højere grad bliver sin egen. Det markerer konfirmanden ved at sige JA. Men egentligt er det lidt misvisende. Eller kan i hvert fald nemt tolkes som om, det er konfirmanden, der siger JA til Gud. Det kan lede til, at man som kommende konfirmand overvejer, om man nu tror nok til, at man kan blive konfirmeret. Tror jeg nu nok til, at jeg kan sige JA, spørger man måske sig selv om. Til det er svaret altid: JA! Du tror nok. For det handler nemlig slet ikke om vores tro - men om Guds tro. Nemlig

2

Guds tro på os. I konfirmationen bekræfter Gud de ord, som bliver sagt til os i dåben; nemlig ordene: »Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende«. De ord bekræfter Gud igen. Det er derfor, det hedder konfirmation. Bare tænk på det engelske ord confirmation. Det betyder bekræftelse. Hvis man har købt noget på nettet, så laver man en ordrerbekræftelse; confirmation - en konfirmation. Forskellen er bare, at det ikke er konfirmanden, der klikker på confirmation, men Gud der klikker. Det er Gud, der bekræfter ordren. Gud vil gerne »købe« dig. Og derfor klikker Gud på confirmation. Det konfirmanden siger ja til, er at stå foran Gud som sig selv, som sin egen, som det menneske konfirmanden er, og som det menneske konfirmanden er ved at blive. Det siger konfirmanden JA til - til at væres sig selv. Med alt det man er - både alle ens egenskaber og kvaliteter - og også alt det, som man måske er mindre stolt af. Med alt det siger konfirmanden JA. Og Gud svarer: confirmation = jeg tror på dig. Derfor handler konfirmation ikke om, om man nu »køber« Gud. Om man vil konfirmere ordrebekræftelsen. Konfirmationen består i, at Gud klikker på confirmation og bekræfter, at: Dig tror jeg på. Så hvad er svaret på: Konfirmation - hvorfor? Ja, det undersøger vi sammen til konfirmationsforberedelsen, og hver enkelt konfirmand kan her undersøge sit eget Hvorfor. Og når man er konfirmeret, ja, så kan man tage sit Hvorfor med sig ud i verden, ud i livet. Spørge sig og undre. Måske indimellem vende sig mod Gud og spørge: Hvorfor? Og som man går gennem livet vil ens Hvorfor forandre sig - ligesom man selv gør det. Nogle gange vil det være stort og råbende, andre gange hviskende og stille. Og Guds svar er altid det samme: Jeg tror på dig. Med ønsket om et velsignet efterår Sognepræst Camilla Hansen


ÆLDREMØDERNE I MOGENSTRUP

På opfordring vil jeg skrive nogle linjer om ældremøderne i Mogenstrup Missionshus. Jeg synes det er rigtig godt, at der er nogle personer, der vil stå for tilrettelæggelsen af disse møder. Det er et meget nuanceret program, der lægges frem. Vi har bare de seneste år hørt om rejsebeskrivelser fra Grønland, volontørarbejde i Israel og nærmest en jordomrejse på 3-4 måneder. Vi har besøgt ulandsprojekt i Zambia. Vi har hørt om mødet med Danmark en beretning fra en flygtning fra Ceauşescus styre i Rumænien. Vi har hørt beretninger fra dem, der er på pletten, når det brænder på, hvad enten det er Falck eller politi. Eller præsten der fortæller om, hvad vi gør med vores sorg, nå livet gør ondt. Eller flyverprovsten, der fortæller om oplevelser som udsendt sammen med vore soldater.

Vi har hørt beretning fra en pårørende til en Alzheimer-patient. Der er sang og musik, og fortællinger om personerne bag. Vi hører beretninger fra arbejdslivet, og om når denne epoke slutter. Det kan være en præst, der slutter arbejdslivet som pedel. Det kan være en politimand, der vender hjem til Vestjylland efter 36 år som politibetjent i København. Jeg håber inderligt, at der fortsat vil være kræfter til at holde disse møder kørende længe endnu, og kan kun varmt anbefale at slutte op om møderne. Der arbejdes nu på et nyt og spændende program. Vel mødt. Anders Borg

3


PÅ TUR MED MENIGHEDSRÅDENE

TIL HIMMELSKE DAGE Kristi Himmelfartsdag havde vi besluttet os ved bussen... der var så mange folk, overalt, for at tage imod invitationen fra Menigheds- alle steder, folk alle vegne ... og paraplyer rådene i Sevel, Herrup og Trandum, til at ikke at forglemme. komme med på HimNå men efter gudstjenesten melske Dage i Herning. OG SIKKE DOG SÅ skulle vi jo have det her væl»Gå med« var overskrifMANGE FORSKELLIGE dige kaffebord, der stod ten på dagene … og gå/ borde i hele gågaden hvor SKO DER FINDES I man bare kunne gå hen og gik/travede, det gjorde vi. Først fra bussen om til få sig en kop kaffe og en VERDEN... pladsen hvor åbningsmuffin … uhm det var godt gudstjenesten foregik, så fra pladsen ned til - og tiltrængt, og ih hvor vi hele tiden mødte kaffebordene... så fra kaffebord til kaffebord, folk som vi kender, familie, venner, Erik for at finde både en plads i køen og noget Bjørn og frue, præsten fra Egeris, og en kaffe, og derefter gik vi rundt på må og få, mere præst fra Egeris, og gamle KFUM og for til sidst at gå hen til bussens stoppested KFUK'er fra vores unge dage, jamen altså igen. det tog så lang tid at komme op på mulighedernes marked. Og her på mulighedernes Turen derned gik hurtigt og hyggeligt, der marked stod der telt på telt på telt på telt var megen snak i bussen, og de andre kunne og indeni teltene var der bogudsalg, sanggrine af os der havde slæbt en stol med … time med Erling Lindgren - stuvende fuld de kunne også grine, da vi kørte hjem igen, var der, Kirke teateret, Danmission osv osv.. for stolene havde overhovedet ikke været i og fangekoret sang på en scene - nå ja og brug :-) Møltrup serverede grill pølser :-) En af os Det var en fantastisk åbningsgudstjeneste, smagte dem - skulle hilse og sige, at de var kæmpe orkester der spillede, biskoppen der gode. Der var så mange udstillinger og ting holdt prædiken og de andre indlæg … og at fordybe sig i, at vi slet slet ikke kunne blive sikke dog så mange forskellige sko der findes færdige igen. Og ind imellem mødte vi stai Verden... nå ja glemte jeg at fortælle at det dig folk, som vi lige skulle hilse på. stod ned i stænger, så vi kunne kun se paraNå men alting har en ende - og lige pludseplyer og fodtøj ... men stemning, det var der lig skulle vi med bussen hjem igen ... Med alligevel. stop i Sunds hvor vi indtog en fin middag Og måske skulle jeg også lige sige, at vi jo og på den måde blev vi mættede både på var en hel busfuld der fulgtes ad … lige ind- sjæl og legeme. til vi nåede torvet hvor åbningsgudstjenesten foregik … så sås mange af os først igen 4


Dronningen var også til Himmelske Dage. I blåt foran kirkedøren

OPSLAG DANMISSIONSTÆVNE for Holstebro og Lemvig distrikter holdes i Måbjerg Kirkehus, Måbjerg Kirkevej 2-4, 7500 Holstebro

Tak til menighedsrådene for en rigtig god oplevelse. … når det her nu var så god en oplevelse, så bestemte vi os for at køre ned til afslutningsgudstjenesten søndag. Nå ja, det var nok også fordi, vi kender én, der sang i det store kor fra Silkeborg Højskole. Og det var altså også en rigtig god oplevelse - også denne gang i strålende vejr … men nu med solstråler. Men bare at sidde der i græsset og suge indtryk ind. Folk der summede (altså inden gudstjenesten gik i gang selvfølgelig) hilste til højre og venstre, kommentar som: vi ses da næste gang ikk … eller vi blev jo slet ikke færdige med at snakke … eller hyggeligt at træffe på jer her … smil og tilfredshed. Vi sad og blev så misundelige på dem, der havde fået det hele med. Og så en gudstjeneste der sagde spar to. Fantastisk kor-musik fra 5 utrolige kvinde-stemmer. Det var lige så hårene rejste sig - salmesang der løftede sig til himmels - det kæmpe store kor på scenen og så alle os der sang med på de gode salmer. Afslutningsvis blev stafetten til Himmelske Dage givet videre - til Roskilde Stift - jeg siger jer … som jeg så det, var der glædestårer hos Roskilde Stift.

Torsdag den 12. september kl. 13.30 - 16.30. Program: 13.30 Velkomst v/ Helga Hedevang. 13.45 Indledning v/ sognepræst Karen- Ingeborg Jacobsen. 14.00 Taler: Kirkekonsu- lent Anna-Marie Lauenstein, Tanza- nia. Kirken i Tanzania i arbejdstøjet. 14.40 Kaffe. Indsamling. 15.40 Anna-Marie Lauen- stein fortæller videre og runder af med afslutning. Alle er meget velkomne.

i Holstebro og Lemvig. Salmebogen benyttes. Kaffe og mødeafgift 50 kr.

Rytmisk Sommersang i Sevel d. 4. maj

Iris og Lars Hansen 5


SPEJDER-JUBILÆUM I anledning af, at KFUM-Spejderne i Sevel, »Stubberklostergruppen«, først på året i 2019, har kunnet holde 75-års jubilæum, havde vi søndag d. 26. maj, den store fornøjelse at kunne invitere både nuværende og tidligere spejdere, forældre og ledere og alle andre fra vort fantastiske store bagland til en stor jubilæumsfejring. Vi startede dagen med festgudstjeneste i Sevel kirke. Kirken var i dagens anledning pyntet med lys, tørklæder, besnøringsreb og grønt fra grøftekanten. Det var noget ganske, ganske særligt at få lov til at gå ind i en helt fyldt kirke - sammen med en stor flok uniformerede spejdere i alle aldre, ledet af vore tre faner - mens tonerne af Spejdersangen, »Ja, vi er danske spejdere…« brusede os i møde fra orgelet. Det blev en på alle måder festlig, højtidelig, rørende og helt rigtig start på dagen. Efter gudstjenesten gik vi - både spejdere og gæster - i prosession fra kirken til spejdergården. Dette foregik, som det sig hør og bør, under sang og med højt humør! I Spejdergården var der til dagen dækket op til fest i både hus og telt. Vi var ca. 140 mennesker til frokost og kaffe, som i dagens anledning primært bestod af lækre og spiselige ’gaver’ som flere af gæsterne selv havde medbragt til det store ta-selv-bord. Allerede under spisningen var stemningen god og gamle spejderhistorier og -minder blev støvet af og delt henover bordet til stor fornøjelse for alle. Herefter var ordet frit, og der var ved mikrofonen mulighed for at bringe en hil-

6

Johannes Mikkelsen taler

sen, en lykønskning eller dele et minde. Indimellem var der fællessang fra Spejdersangbogen, og stemmerne blev rørt til både nye og gamle hits. Så var det tid til »Happy Hour« - forskellige spejderaktiviteter for alle, der havde lyst. Der var bl.a. mulighed for at komme en tur i »Spejderteateret«, hvor der blev sunget og vist sketchs, som var et lejrbål værdigt; der kunne dystes i samarbejdsøvelser; der var mulighed for at få en svingtur i den til lejligheden pionerede stor-gynge, og selvfølgelig kunne man også få en smagsprøve i bålhuset, alt imens man kom til at dufte helt autentisk, af vaskeægte spejder-bål! I lederrummet var der samtidig mulighed for at komme en tur på ’Spejder-museum’ hvor forskellige protokoller, tryksager, billeder og andre gamle spejder-effekter var fundet frem fra gemmerne og støvet af til stor fornøjelse for os alle. På museet lå der da også en temmelig ny sag. Ca. 25 tidligere Sevel-spejdere havde nemlig takket »ja« til udfordringen om at nedfælde erindringer og højdepunkter fra netop deres spejdertid. Dette er nu blevet til en samling, der for tid og evighed, rummer levende beretninger fra KFUM-Spejdernes virke i Sevel gennem 75 år - de første 75 år! Tusind TAK for jeres deltagelse og for alle de bidrag, der på den ene eller anden måde er blevet os givet, i forbindelse med jubilæet! På vegne af Gruppebestyrelsen for KFUM-Spejderne i Sevel, Alice Hansen

Gyngen


OPSLAG VOKSENKORET MEDVIRKER Høstgudstjeneste den 22. september kl. 10.30 i Herrup Kirke. Alle Helgen den 3. november.

KONCERT I HERRUP KIRKE Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 Medvirkende organist ved Skagen kirke Rikke Kursch og Flyndersøkoret.

BØRNEKORET MEDVIRKER

En aften vekslende med orgelmusik og korsang, i pausen kaffe med småkager.

Høstgudstjeneste den 15. september kl. 10.30 i Trandum. Lørdagssang den 26. oktober kl. 16.00 i Herrup Kirke. Advent i børnehøjde den 26. november kl. 17.00 i Trandum Kirke.

EN STOR OPLEVELSE FOR HELE FAMILIEN HOLSTEBRO GOSPELKOR GIVER JULEKONCERT Oplev en skøn julekoncert med et stort kor med sangglade entusiaster. Dirigent er Henning Busted.  Tirsdag den 3. december kl. 19.00 i Sevel Kirke De får musikken til at bruse af livsglæde, ren energi og skøn julestemning. Holstebro Gospelkor synger et bredt repertoire lige fra energiske gospelsange til eftertænksomme, stille og smukke sange. Dørene åbnes kl. 18.30.

7


INDSAMLING NAVN

BANKKONTO

MOBILEPAY

Agape

6190 0003 562 409

94907

Blå kors i Danmark

7138 0001 012 781

90870

Børnesagens Fællesråd

2102 8420 041 773

24626229

7170 2257 453

88677

Danmission

4190 0006 000 398

41999329

Danske Sømands- og udlandskirker, DSUK

4400 4525 210 049

31196600

3001 9000 488

62903

Folkekirkens Nødhjælp

4183 0006 052 800

2020

Hyggeeftermiddag i Herrup Menighedshus

8506 0004323246

Indenlandsk Sømandsmission

9541 0008 003 300

Indre Mission i Danmark

7170 0002 212 631

Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler

Det Danske Bibelselskab

KFUK´s sociale arbejde

4440 8170 037

KFUM og KFUK i Danmark

8075 0000 140 685

60214403

KFUM´s sociale arbejde i Danmark

3420 0010 322 928

21555080

KFUM´s soldaterhjem Skive/Holstebro

8075 0000 117 840

60727

KFUM spejderne i Sevel

9070 2600 001 666

Kirkens Korshær

9541 0005 401 429

4242

7670 5862102

14904

Kristelig forbund for studerende

9702 0004 054 954

1956

Menighedshuset, Herrup

8506 2710100108

Mission Afrika

5061 0001 060 018

24881340

Mission Øst

3170 0010 243 327

20131212

»Myretuen« v/ Per Larsen

9642 5760 505 562

Møltrup Optagelseshjem

7670 0001 093 702

Sct. Nicolajtjenesten, Vestjylland

9585 0718 196 280

Ældremøder i Mogenstrup

9617 0719 883 591

Kirkens Korshærs varmestue, Holstebro

8

20176

Tak


FÆLLES AKTIVITETSKALENDER AUGUST

Tirsdag den 22. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Trandum hos Anna Marie Christensen, Herningvej 77. Trandum Menighedsråd.

Tirsdag den 27. kl. 17.00 Fyraftenssang i Herrup Kirke.

SEPTEMBER Torsdag den 12. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Herrup, graverhuset. Herrup Menighedsråd. Tirsdag den 17. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Trandum hos Else Hansen, Åglimt 33. Trandum Menighedsråd.

Lørdag den 26. kl. 10.00 eller kl. 16.00 Lørdagssang i Herrup Kirke.

NOVEMBER Søndag den 3. kl. 9.00 i Herrup, kl. 10.30 i Trandum og kl. 14.00 i Sevel.) Alle helgens dag, voksenkoret medvirker og der er kaffe efter gudstjeneste i Herrup.

Onsdag den 18. kl.19.30 Menighedsrådsmøde i Kirkehuset. Sevel Menighedsråd. Torsdag den 19. kl. 14.00 Senioreftermiddag i Kirkehuset v. Henrik Guldbrandt Kjær, se opslag. Sevel Menighedsråd.

OKTOBER

Torsdag den 7. kl. 14.00 Senioreftermiddag i kirkehuset. Erik Bjørn kommer på besøg. Tirsdag den 12. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Kirkehuset i Sevel. De 3 Menighedsråd. Søndag den 24. kl. 13-15 Klip-selv-dag i Præstegårdsskoven på Rønhøjvej.

Onsdag den 2. kl. 19.00 Koncert i Herrup Kirke, se opslag. Sevel Menighedsråd. Mandag den 7. -11. Sognerejse til Wittenberg. Menighedsrådene. Tirsdag den 8. kl. 17.00 Fyraftenssang i Trandum Kirke. Torsdag den 10. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Herrup, graverhuset. Herrup Menighedsråd.

Fredag den 29. kl. 17.00 Juletræstænding Herrup kirke.

DECEMBER Søndag den 1. Jul i Sevel. Tirsdag den 3. kl. 19.00 Julekoncert i Sevel Kirke, se opslag.

Tirsdag den 15. kl. 19.30 Foredrag Kirkehuset v. Arne Doktor, Ans. Emne: Det historiske Rom i den første kristne tid. Sevel Menighedsråd. Se opslag. Tirsdag den 22. kl. 13.00 Menighedsrådsmøde i Kirkehuset. Sevel Menighedsråd.

Koncert i Sevel ved Herning Kirkes Drengekor

9


OPSLAG

BABYSALMESANG

SEVEL, HERRUP, TRANDUM OG VINDERUP, SAHL SOGNE

Foregår i Vinderup kirke v. organist Torben Aas Kjær 8 tirsdage kl. 10.00-10.45: 10. september, 17. september, 24. september, 1. oktober, 8. oktober, 22. oktober og 5. november. Tilmelding: Der er plads til 10 børn i alderen 2-10 mdr. sammen med mor, far eller en bedsteforældre. Tilmelding til Vinderup Kirkes kontor på jadle@ km.dk eller 2323 2607. Oplys barnets navn og alder og firældres kontaktoplysninger. Det er gratis at deltage i babysalmesang.

PÅ FREGATTEN NIELS JUUL Senioreftermiddag i Kirkehuset torsdag den 19. september kl. 14.00. Henrik Guldbrandt Kjær vil i sit foredrag tage os med ombord på Fregatten Niels Juul, kom og hør om hans sejltur.

FYRAFTENSSANG Til fyraftenssang lader vi musik og fællessang afslutte arbejdsdagen, fordi kombinationen af salmer, vi holder af, og kirkerummet, der tager afstand fra hverdagens stress og jag, glæder og beroliger os. Konceptet er enkelt: Vi starter med et præludium, og efterfølgende synger vi en håndfuld sange og salmer. Fyraftenssang finder sted følgende steder: Tirsdag den 27. august kl. 17.00 i Herrup Kirke Tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 i Trandum Kirke Hvis dette har vakt din interesse, så stem i fællessangen. Vel mødt.

10

HØSTGUDSTJENESTER Søndag den 15. september kl. 10.30 i Trandum kirke, børnekoret medvirker, med efterfølgende menighedsmøde og frokost i Mogenstrup Forsamlingshus. Trandum Menighedsråd. Søndag den 22. september kl. 10.30 i Herrup Kirke, voksenkoret medvirker, med efterfølgende menighedsmøde og frokost i Menighedshuset. Herrup Menighedsråd. Søndag den 29. september kl. 10.30 i Sevel Kirke med efterfølgende menighedsmøde og frokost i Kirkehuset. Sevel Menighedsråd.

SÆT X I KALENDEREN Søndag den 22. december. Syng julen ind i Trandum Kirke kl. 16.00. Onsdag den 5. februar. Skærmforbrug i familierne v. Søren Hebsgaard, i Vinderup Kirke og kulturhus kl. 19.00. Torsdag den 6. februar. Tro og Helbredelse v. N.C. Whitt, i Herrup Kulturhus kl. 19.00.


OPSLAG SORGGRUPPER I HOLSTEBRO KOMMUNE

Har du brug for at få bearbejdet en sorg, eller kender du nogen, som har det svært, fordi vedkommende har mistet en nær pårørende, er det muligt at tilmelde sig en sorggruppe i Holstebro. Sorggruppen er et tilbud til efterladte. Grupperne vejledes af erfarne frivillige, som er kvalificerede til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om hjælp til selvhjælp. Grupperne mødes ca. 2 timer hver anden mandag i Ellebæk Kirkes lokaler, Beethovensvej 22 - nogle gange i dagtimerne, andre gange om aftenen. Oplysninger om deltagelse i en af grupperne kan indhentes hos: • sorg-gruppeleder Vagn Ove Høgild tlf. 97 94 10 49 · voh@youmail.dk • sorg-gruppeleder Karen-Ingeborg Jacobsen tlf 97 42 29 49 · kija@km.dk Med venlig hilsen Sevel-Herrup-Trandum Menighedsråd

LØRDAGSSANG Lørdagssang er dels for dig, der holder af sang og fællesskab, og som har lyst til at lære, og dels for dig, der snarere har lyst til at høre på kormusik fra både børn, voksne og ældre til en fremvisning om eftermiddagen. Lørdagssang forsøger at samle folk på tværs af generationer. De sangglade mødes om formiddagen kl. 10.00 til en kop kaffe og en bid brød, og derefter øver vi os på en håndfuld sange og salmer. Om eftermiddagen, kl. 16.00, holder vi en minikoncert, hvor alle er velkomne til at komme og høre, hvad vi har lært. Her vil også være fællessang og en andagt, og yderligere vil børnekoret, KIDS VOICE, også medvirke. Ved sidste afholdelse i februar samlede vi et blandet kor på over 20 personer. Alle, der har lyst til at synge, er hjerteligt velkomne. Det kræver ikke de store færdigheder, men i højere grad lysten til at synge. Alle, der har lyst til at høre, er ligeledes meget velkomne om eftermiddagen. Vi ses til lørdagssang den 26. oktober kl. 10.00 eller kl. 16.00 i Herrup Kirke. Tilmeldingsfrist (hvis du kommer fra formiddagen af): fredag d. 18. oktober. Med venlig hilsen organist Andreas Nørgaard

KIDS VOICE PÅ SEVEL ALDERDOMSHJEM I efteråret vil det lokale børnekor medvirke til 3 gudstjenester på alderdomshjemmet i Sevel, hvor de vil synge for beboerne. Derfor er disse tre gudstjenester rykket frem til om eftermiddagen, og her er alle velkomne til at være med, og efterfølgende få en kop kaffe og en snak med både børn og ældre. Det sker følgende onsdage: 18. september kl. 15.00, 23. oktober kl. 15.00 og 20. november kl. 15.00.

11


SEVEL SOGN & KIRKE BIBELKREDSEN Kontaktpersoner: Grete og Jens Andersen · 9744 8099 / 6176 1656 · e-mail: jensoggrete@hotmail.dk Onsdag den 11. september kl 19.30 Bibeltime hos Ester og Christian Esbensen. Onsdag den 25. september kl. 19.30 Høstfest i Kirkehuset v. Erland Sørensen, Ikast. (Tidl. gdr. Ejsing). Onsdag den 23. oktober kl. 19.30 Bibeltime hos Bente og Ole Nørgård. Onsdag den 6. november kl. 19.30 Bibeltime hos Birthe og Evald Buskov. Onsdag den 27. november kl. 15.00 Adventshygge i Kirkehuset, vi starter med at drikke kaffe og afslutter med aftensmad. Tilmelding til bestyrelsen senest den 20. november.

DANMISSION

Kontaktperson: Ole Nørgaard · 9744 8237

Formålet skal opfyldes gennem et varieret program af både kirkelig og kulturel karakter samt gennem socialt samvær. Søndag den 8. september kl. 10.30 Gudstjeneste i Sevel kirke. Derefter udflugt til Grove. Vilhelm Værge vil fortælle og vi skal se Flygtningekirkegården. Medbring frokost, drikkevarer og kaffe. Onsdag den 25. september Høstfest i Kirkehuset. Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 »Ønskekoncert« i Kirkehuset. Sangaften v. Andreas. Medbring din yndlingssang / salme. Hvis den ikke er i salmebog eller højskolesangbog, så tag gerne selv kopier med. Fredag den 22. november kl. 18.00 Julefrokost i Kirkehuset. December: Suppe før julekoncert.

»MYRETUEN« I SEVEL KIRKEHUS Kontaktperson: Per Larsen · 9754 4143.

FREDAGSFAMILIEN Kontaktperson: Heidi Futtrup · 2425 5321 I fredagsfamilien mødes vi ca. hver 3.-4. uge til forskellige aktiviteter med familien. Har du lyst til at være med, så ring til kontaktpersonen og forhør dig om tid og sted. Vi har altid plads til flere. Hvor andet ikke er nævnt foregår aftenen i Spejdergården. Fredag den 30. august kl. 18.00 Fællesspisning. Aktiviteter udenfor/ryste sammen. (Karina og Claus Pedersen) Fredag den 4. oktober kl. 18.30 Medbring spil. Evt. være udenfor. (Jette og Morten Nørsøller). Fredag den 1. november kl.18.00 Fællesspisning. Bibelværksted. (Alice og Søren Hansen og evt. Heidi Futtrup). Fredag den 13. december kl. 18.00 Julefrokost. Medbring pakker til pakkeleg. (Nana og Martin Thøgersen).

FIFTY-FIFTY

Kontaktpersoner: Majbrit og Lars Eriksen · 9744 8170 Fifty-fifty er et kristent, folkekirkeligt fællesskab i Sevel. Formålet er: At blive inspireret i og drøfte emner vedrørende tro, etik og eksistens. Og at være hinandens støtte og netværk.

12

Se nærmere under www.sevelby.dk - foreninger Sevel KFUM spejderne.

KVINDEGRUPPEN

Enhver kan være med i kvindegruppen, hvor vi er sammen på tværs af alle aldre, forskelligheder og vilkår. Få mere at vide om gruppen ved at kontakte Randi Møller på tlf. 40 75 23 94.

MANDEGRUPPEN

Mandegruppen er en mindre gruppe mænd, der samles hver anden uge for at bede sammen og snakke om Bibelen og livet som kristen. Vil du vide mere, kan du ringe til Kurt Davidsen på tlf. 9744 8047.

FREDAGSCAFÉ I SEVEL KIRKEHUS

Kontaktperson: Anne-Grethe Thøgersen · 9744 8276 Hver fredag fra kl. 9.30 til 11.30. Fredagscaféen henvender sig særligt til personer, der kommer på kirkegården, og enlige der her har mulighed for at mødes og snakke med andre over en kop kaffe og et stykke franskbrød. Ud over kaffen og snakken synges der salmer og sange fra Højskolesangbogen, det daglige liv drøftes, og vi nyder hinandens selskab.

Fotos og stof til næste kirkeblad afleveres senest den 27.september til Else Hjorth, Skrænten 20 eller på e-mail:else@brevposten.dk. Deadline bedes overholdt.


HERRUP SOGN & KIRKE MENIGHEDSHUSET Kontaktperson: Johannes Wiersma · 9745 2675 Onsdag den 4. september kl. 19.30 Fælles med Haderup i Herrup. Bibelforedrag ved Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Onsdag den 11. september kl. 19.30 i Haderup. Bibelforedrag ved Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Onsdag den 25. september kl. 19.30 Filmaften. Lørdag den 28. september kl. 10.00-14.00 Kvindefrokost-møde i Vinderup Kirke og Kulturhus. Taler: Lone Ladegaard, Holstebro. Emme: »Mennesker jeg mødte på min vej«. Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30 i Hjerm Missionshus. Temaundervisning: v. Pastor emeritus Frede Møller, Ans. Tema: »De ti bud«. Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 Fællesmøde i Herrup ved Villy Sørensen, Horsens. Onsdag den 23. oktober kl. 19.30 Sømandsfest i Mogenstrup. Mandag den 4. november kl. 19.30 Møde ved Finn Najbjerg, Kjellerup. Onsdag den 6. november kl. 19.30 Møde ved provst Ole Rasmussen, Bøvlingbjerg. Onsdag den 13. november kl. 19.30 Fællesmøde i Haderup ved sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning. Onsdag den 27. november kl. 19.30 Møde ved sognepræst Ole Vinter, Gudum.

HYGGEEFTERMIDDAGE I MENIGHEDSHUSET Kontaktperson: Esther Borg · 9745 2287. Vi ses den 2. torsdag i hver måned kl. 14.30. Velkommen til alle, der har lyst. Torsdag den 12. september Hygge. Torsdag den 10. oktober kl. 13.00 Tur til VW og Retro-museum i Ulfborg. Torsdag den 14. november Hygge.

FAMILIEGRUPPEN

Kontakt: Jens Erik Jørgensen · 9745 2185, j-e-j@mail.dk

BJERGBYKREDSEN Kontaktperson: Elin Fiedler · 2386 7971

BIBELKREDSEN

Kontaktperson: Karen Madsen · 8645 1003 Onsdag den 18. september kl. 19.30 Hos Karin og Peder Pedersen, Møgelvangvej 10. Onsdag den 16. oktober kl. 19.30 Hos Ida Vestergård, Fuglebakken 20. Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 Hos Vita og Erik Villadsen, Tophøjvej 1B. Onsdag den 20. november kl.19.30 Hos Viktor Christensen, Tophøjvej 3.

»MYRETUEN« I SEVEL KIRKEHUS Kontaktperson: Per Larsen · 9754 4143

SAMTALEKREDSEN

Kontaktperson: Johannes Wiersma · 97452675/61349576 Onsdag den 18. september kl. 19.30 Bibeltime hos Elsa og Tage Pedersen. Tekst Luk.17, 11-19. Onsdag den 16. oktober kl. 19.30 Bibeltime hos Marie Sørensen. Tekst Matt. 22, 34-46. Onsdag den 20. november Bibeltime hos Carl Bech. Tekst Matt. 25, 31-46.

Spejderjubilæum

Fotos og stof til næste kirkeblad afleveres senest den 27.september 2019 til Wietske Wiersma på Kirkevænget 2 eller på email wiersma@jubii.dk. Deadline bedes overholdt.

13


TRANDUM OPSLAG ÆLDREMØDER I MISSIONSHUSET Alle møder afholdes i Mogenstrup Missionshus kl. 14.00. Senere er der kaffebord, og der sluttes ca. kl. 16.00. Torsdag den 3. oktober Ruth Jacobsen fortæller om sit liv. Torsdag den 14. november Lise Fibiger m.fl.: Sigfred, Halfdan og Benny.

SAMTALEMØDER

Hvor ikke andet er anført, begynder møderne kl. 19.30. Onsdag den 18. september Hos Anni og Anders Borg, Åglimt 57, Mogenstrup. Onsdag den 30. oktober Hos Anny og Vagner Ringgaard, Tingvej 11 B, Mogenstrup. Onsdag den 27. november Hos Gurli og Bent Nielsen, Åglimt 13, Mogenstrup. Onsdag den 4. december Hos Tove og Jens Sørensen, Tingvej 61, Mogenstrup.

MØDER I MOGENSTRUP MISSIONSHUS Kontaktperson Jørgen Nielsen · 9754 4091. Onsdag den 11. september Høstfest. Taler: Henrik Søgård. Onsdag den 9. oktober Fællesmøde i Herrup. Onsdag den 23. oktober Sømandsfest ved sømandsmissionær Finn Løvlund. Arrangør: Sømandskredsen. Onsdag den 13. november Fællesmøde i Haderup. Taler: Jørgen Løvstad, Thorning.

»MYRETUEN« I SEVEL KIRKEHUS

TIL DIG, DER BOR ALENE Sevel Menighedsråd har besluttet at oprette en telefonkæde for jer, der bor alene. Hvis du tilmelder dig telefonkæden, vil du hver dag blive ringet op af et venligt medmenneske og skal selv ringe til den næste i kæden. Hvis du en dag ikke svarer, vil vi opsøge dig på din adresse eller kontakte dine pårørende. Tilmelding til kæden kan ske ved at ringe til Bente Nørgaard på 97 44 82 37 eller på mobil 61 54 85 43. Bente har brug for det tlf.nr., du kan træffes på, og navne og tlf. numre på den/de pårørende, der må ringes til. Venlig hilsen Sevel Menighedsråd

GUDSTJENESTER OG ANDAGTER PÅ SEVEL ALDERDOMSHJEM Andagt: • 4. september kl. 10.45. • 2. oktober kl. 10.45. • 6. november kl. 10.45. • 4. december kl. 10.45. Før andagterne drikkes der kaffe.

Gudstjeneste: • 18. september - OBS kl. 14.30. • 23. oktober - OBS kl. 14.30. • 20. november - OBS kl. 14.30.

Kontaktperson: Per Larsen · 9754 4143 Stof og fotos til næste kirkeblad afl. til Anna Marie Christensen, Herningvej 77, Røjbæk, 7800 Skive eller på e-mail: annamarie77@live. dk senest den 27. september 2019. Deadline bedes overholdt. 14

Sportsgudstjeneste


NYTTIGE OPLYSNINGER ANMELDELSE AF FØDSEL

Ugifte forældre skal inden 14 dage efter barnets fødsel anmelde faderskab (O & A omsorgs- og ansvarserklæring) digitalt på www.borger.dk (familie og børn).

ANMELDELSE AF DÅB

Tid og sted for dåb aftales med sognepræsten i god tid.

NAVNEÆNDRING

Anmeldes digitalt på www.borger.dk (Familie og børn).

VIELSE

Aftales med sognepræsten i god tid. Før vielsen kan finde sted, skal der fremskaffes en prøvelsesattest, som parret udfylder på www.borger.dk (Familie og børn). Prøvelsesattesten må på vielsestidspunktet ikke være over 4 måneder gammel.

DØDSFALD/BEGRAVELSE

Anmeldelse af dødsfald på www.borger.dk (sygdom og sundhed) senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Man kan henvende sig til en bedemand eller sognepræsten. Begravelse aftales med sognepræsten (evt. gennem en bedemand).

HJEMMEALTERGANG

Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan man træffe aftale med sognepræsten om en hjemmealtergang.

SYGEHUSBESØG

Ønsker man besøg på sygehuset eller kender nogen, der gør det, er man velkommen til at henvende sig til sognepræsten.

Konfirmation i Sevel

KIRKEKONTOR Sekretæren træffes på kontoret: tirsdag og fredag kl. 9-12 på tlf. 9744 8059 · Hjerl Hedevej 3, Sevel · abp@ km.dk Sognepræst: Camilla Hansen · tlf. 2045 7422 cah@km.dk · Ugentlig fridag: Mandag Præsten træffes ikke fra: Fredag d. 6. september til og med mandag d. 9. september. Der henvises til sognepræst Gina Andersen, Ejsing, tlf. 3071 7050. Barselsvikar for præsten indtræder pr. 1. oktober og træffes også på telefon 20457422.

SEVEL

Graver: Poul Sørensen · tlf. 4012 9812 træffes i dagtimerne Kirkesanger: Bodil Sørensen · tlf. 9744 8303 Menighedsrådsformand: Else Hjorth tlf. 5129 6277 · else@brevposten.dk Mandag er kirkebetjeningens fridag.

HERRUP

Graver: Peter Møller · tlf. 2323 2583 Kirkesanger: Anne Marie Thorsen · tlf. 9744 8828 Menighedsrådsformand: Theodor Fihl tlf. 9745 2081 · theodorfihl@live.dk Mandag er kirkebetjeningens fridag.

TRANDUM

Graver: Per Larsen · tlf. 2167 8578 Kirkesanger: Anni Borg · tlf. 9754 4127/3032 5897 Menighedsrådsformand: Else Hansen tlf. 2241 0392 · Hansen_else@hotmail.com Mandag er kirkebetjeningens fridag.

Taxi/Kirkebil: Kirkebil til gudstjenester bestilles ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 9744 1516 senest dagen før.

Konfirmation i Herrup

Konfirmation i Trandum

15


ID-nr.: 46879

140

GUDSTJENESTER DAG KIRKEÅRET SEPTEMBER  1. 11. s. e. trin.  3. Tirsdag 8. 12. s. e. trin.

SEVEL

15.

13. s. e. trin.

9:00 Kirkekaffe

22.

14. s. e. trin.

9:00 Kirkekaffe

29.

15. s. e. trin.

10:30 Høstgudstj. Menighedsmøde efter gudstj.

10:30 Blå Kors 17:00 Kirke i børnehøjde 10:30 Boye Bruhn Blå Kors

16. s. e. trin.

10:30 NN Forventet indsættelses af barselsvikar

13.

17. s. e. trin.

20.

18. s. e. trin.

9:00 Boye Bruhn Mission Afrika Kirkekaffe 9:00 Vilhelm Værge Kirkekaffe 10:30 NN BUSK

27. 19. s. e. trin. NOVEMBER  3. Alle helgens dag 14:00 (ia) NN 10. 21. s. e. trin. 9:00 (ia) Gina Andersen Børnesagens Fællesråd Kirkekaffe 17. 22. s. e. trin. S. s. i kirkeåret Tirsdag Fredag

DECEMBER  1. 1. s. i advent

16

8.

2. s. i advent

15.

3. s. i advent

9:00 (ia) Gina Andersen Blå Kors 10:30 Høstgudstj. Menighedsmøde efter gudstj. 10:30 Høstgudstj. Menighedsmøde efter gudstj. 9:00

17:00 Høst i børnehøjde

6.

24. 26. 29.

TRANDUM

9:00 (ia) NN Forventet indsættelses af barselsvikar 10:30 NN Mission Afrika 10:30 NN Mission Afrika 9:00 Boye Bruhn 9:00 (ia) NN

10:30 NN

10:30 NN Børnesagens Fællesråd

9:00 NN Kirkekaffe Børnesagens Fællesråd

10:30 17:00 Advent i børnehøjde 17:00 (ia) NN Juletræstænding i Herrup 15:00 (ia) NN Jul i Sevel Viborgs Stifts venskabskirke i Nigeria 9:00 Vilhelm Værge Kirkekaffe 9:00 (ia) Gina Andersen

10:30 NN Viborgs Stifts venskabskirke i Nigeria 10:30 Viborgs Stifts venskabskirke i Nigeria 10:30 Boye Bruhn

(ia) = Ingen altergang · Hvor andet ikke er nævnt, er præsten Camilla Hansen

Videbæk Bogtrykkeri A·S · 97 17 34 08

OKTOBER  3. Torsdag

HERRUP

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 4 - 2019  

Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek