Page 1

KIRK E BL A DET

FOR SEVEL, HERRUP & TRANDUM KIRKER

NR. 1 · 2013 · DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR

SIDEN SIDST

BABYSALMESANG

De nye menighedsrråd - Jul i Polen – En salme jeg holder af – Koncerter – Foredrag Kalendere - Gudstjenester

SEVEL

www.sevelkirke.dk

HERRUP

www.herrupkirke.dk

TRANDUM

www.trandumkirke.dk


KIRK E LI G VEJ V I S E R

Sognepræst Erik Bjørn, Hjerl Hedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup. Tlf. 9744 8059. E-mail: erbj@km.dk Ugentlige fridage: mandag samt fredage i ulige uger og lørdage i lige uger. Fravær/ferie/fridage: 10-16 december ( fridage + friweekend) 14.-20. januar ( studieuge ) 9.-17. februar ( friweekend + ferie). Der henvises til sognepræst Gertrud Bangshøj, Vinderup, tlf. 9744 1105.

SE VEL

Menighedsrådsformand: Se opslag i kirken. Organist: Charlotte Møller Nielsen, 4061 3173 mail@musikskabet.dk Kirkesanger: Bodil Sørensen, 9744 8303 Graver: Poul Sørensen, 4012 9812. Træffes i dagtimerne. Mandag er kirkebetjeningens fridag. Kirkebil Kirkebil kan bestilles til gudstjenester og kirkelige handlinger ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 9744 1516 senest dagen før transport ønskes. Pris: 20,- kr.

HE RRUP

Menighedsrådsformand: Se opslag i kirken. Organist: Jens Erik Jørgensen, 9745 2185 j-e-j@mail.dk Kirkesanger: Anne Marie Thorsen, 9744 8828 Graver: Peter Møller, 2323 2583 Mandag er kirkebetjeningens fridag.

TRANDUM

Menighedsrådsformand: Se opslag i kirken. Organist: Charlotte Møller Nielsen, 4061 3173 mail@musikskabet.dk Kirkesanger: Anni Borg, 9754 4127 mobil 3032 5897 Graver: Per Larsen, 2167 8578 Mandag er kirkebetjeningens fridag.

TAXA/Kirkebil:

Kirkebil kan bestilles til gudstj. og kirkelige handlinger ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 9744 1516 senest dagen før transport ønskes.

2

DE NYE MENIGHEDSRÅD Fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget er nu udløbet. Der er indkommet én liste til valget i hvert af de 3 sogne. Det betyder, at de personer, som er på listen, er valgt til de nye menighedsråd. De valgte i Sevel er: Else Hjorth, Lars Hansen, Peder Nørgaard, Allan Kjeldsen og Ole Nørgård. Suppleanter er: Else Linde og Christian Esbensen. De valgte i Herrup er: Theodor Fihl, Børge Mundbjerg, Jens Erik Jørgensen, Inge Mundbjerg, Wietske Wiersmar. Suppleanter er: Johannes Wiersmar og Viktor Christensen. De valgte i Trandum er: Anny Ringgaard, Else Hansen, Vita Nielsen, Anders Borg, Helmer Hagensen. Suppleanter er: Anna Marie Christensen, Poul Erik Hedegaard, Jens Sørensen De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2012. De nye menighedsråd vil konstituere sig på det første menighedsrådsmøde.


JUL I POLEN Da polakkerne er katolikker, er der naturligt store forskelle på, hvordan man fejrer jul i Polen og i Danmark. I Polen er juledagene de vigtigste i kirkeåret. Adventstiden er en fastetid, hvor man forbereder Jesu komme. Måltidet juleaften er meget højtideligt og vigtigt. Hele familien samles. Man ønsker hinanden glædelig jul, og med det ønske tilgives alt i det gamle år. Det er en tid, hvor man forliger evt. stridende parter. Juleaften skal der være 11 til 13 retter – uden kød. Der er forskellige slags fisk og supper og kager, der bliver lavet specielt til jul. En meget smuk skik er, at man altid dækker til en ekstra gæst, så der er plads, hvis en uventet gæst skulle komme på denne aften. Denne dag må ingen sidde alene. Det er også tradition, at vi lægger lidt hø under dugen for at symbolisere, at Jesus blev født i en stald. Traditionen siger også, at vi ikke må begynde at spise, før man kan se den første stjerne på himlen. Det var jo en stjerne, der ledte de 3 konger til Jesus. Mens vi sidder ved bordet, synger vi mange af de gamle smukke julesalmer – altså ikke mens vi går rundt om juletræet, som er pyntet smukt. Da jeg var barn, la-

Iwona Nielsen vede vi det meste af julepynten selv både i skolen og hjemme. Nu kan man købe det hele. Julegaverne blev lagt under træet som i Danmark, og der kom selvfølgelig en julemand med stort hvidt skæg og rød dragt. I min barndom var julegaven meget speciel, som man drømte om hele året. Nu får børn mange gaver både til jul, fødselsdag, navnedag – og ind imellem, så den har ikke mere den samme betydning. Juleaften slutter med en rigtig lang midnatsgudstjeneste. Kirken er fuld til sidste plads – sommetider står folk udenfor. I alle kirker er der en julekrybbe. Især på landet har man beholdt den gamle tradition med levende dyr og mennesker i julekrybben. I øvrigt tror man på, at dyrene julenat kan tale. Krybberne i alle kirker både på landet og i byerne er så smukke, at man i juledagene går med sine børn i forskellige kirker for at se dem. Man benytter de 2 juledage til at besøge familien, gå i kirke, synge julesalmerne og spise al den mad, vi lavede før jul. Når jeg tænker tilbage på julen, var det altid White Christmas. Jeg husker kaneture med lyden af bjælder i skoven, med sne på træerne, og børnene legede glade udenfor i sneen. 3


SIDEN SIDST…

EN SØNDAG VED SØEN

I N DHOL D

NY BOG OM SEVEL KIRKE I november udkommer en ny bog om Sevel Kirke, skrevet af Johannes Mikkelsen og Daniel Kristensen, Sevel. Heri fortælles om kirkens 800-årige historie, om præstegården, om skiftende menighedsråd og om kirkens præster siden Reformationen i 1536. Bogen kan købes hos købmanden i Sevel og på Egnshistorisk Arkiv i Vinderup.

ISBN 000-00-00000-00-0

4

Johannes Mikkelsen & Daniel Kristensen

Sevel Kirke Menighedsrådene Sevel præstegård Præster i Sevel sogn siden Reformationen

SEVEL KIRKE

GOSPEL D'LIGHT

SEVEL KIRKE Johannes Mikkelsen Daniel Kristensen

Historisk rids om Sevel Kirke fra fortid til nutid


KONFIRMANDLEJR GOSPEL D'LIGHT

EN SØNDAG I SEVEL

5


OPSLAG Hvad ved vi om Gud? Hvem er Jesus? Hvad er et menneske værd? Hvad betyder dåben? … og nadveren? Er der liv efter døden? Disse spørgsmål vil være udgangspunkt for 4 kursusaftner i Kirkehuset i ugerne før påske. Tiden op mod påske har altid i kirken været en tid, som man har brugt til eftertanke, og disse aftner bliver der altså mulighed for at udforske og eftertænke noget af det helt grundlæggende i kristendommen.

Kurset, som måske kan kaldes konfirmandundervisning for voksne, består dels af oplæg ved underviseren og drøftelse i grupper. Underviseren er sognepræsten og kurset bygger på undervisningsmaterialet ”kristendomskursus.dk”. (Man kan evt. se mere på hjemmesiden af samme navn). Det er planen, at de 4 aftner skal efterfølges af flere kursusaftner i efteråret. Kurset ligger på følgende tirsdage: 5., 12., 19. og 26. marts, alle aftner kl. 19.30. 

Erik Bjørn

BABYSALMESANG FOR TRANDUM, HERRUP OG SEVEL KIRKER Musiktilbud til forældre og babyer i alderen ca. 3-12 mdr. Vi tilbyder igen et forløb i babysalmesang, som er et særligt tilbud for babyer og forældre på barselorlov om at komme på besøg i kirken for at synge og lege sammen med andre babyer og forældre.

6

Vi mødes i Trandum kirke 8 fredage kl. 10.00 – 11.00 i perioden 25. januar til 22. marts. Kontakt evt. underviser og organist Charlotte Møller Nielsen på tlf. 4061 3173 eller mailadresse mail@musikskabet.dk


BASIX

NYTÅRSKONCERT

Onsdag den 12. december kl. 19.30 gæster vokalgruppen Basix Sevel Kirke, hvor man kan høre deres fantastiske julerepertoire.

med: Birthe Kjær, Bobo Moreno og Prinsens Musikkorps Søndag den 20. januar kl. 19.30 i EjsingEgebjerg-Hallen.

Kom og oplev en intens koncertoplevelse.

Billetpris kr. 150,00

Billetter koster kr. 125 og kan bestilles ved mail@musikskabet.dk eller 4061 3173 Charlotte Møller Nielsen.

KONCERT

m/ Bjørn Eidsvaag I Ejsing Kirke mandag den 18. marts om aftenen. Se nærmere i næste kirkeblad. 

Kirkerne i Gl. Vinderup Kommune

KINA

Hvorfor er Kina så fascinerende? På grund af den voldsomme økonomiske vækst? - den rekordagtige udvikling? - Kinas eventyrlige historie? - Kong Fuzis filosofiske drømmeslør, der afspejler sig i kinesernes venlighed og gæstfrihed? For Erik Bitsch er det mest pga. den eksplosivt voksende kinesiske kristne kirke, der er som livgivende vand i den stenede ørken, som årtiers maoistisk diktatur har efterladt. Denne kinesiske kirke vil Erik Bitsch sætte fokus på ved en sogneaften d. 5. feb. kl. 19.30 i Sevel Kirkehus. Erik Bitsch har været udsendt af Sudanmissionen til Nigeria, derefter lærer på Midtsjællands Ungdomsskole, forstander for Hardsyssel Efterskole og sognepræst i Lemvig. Siden han for fem år siden gik på pension, har han flere gange været rejseleder for Unitas Rejser til Kina. Det er billeder, oplevelser og erfaringer fra disse rejser, han vil øse ud af ved sogneaftenen og dermed give os indblik i en spændende kirke, som lever under helt andre himmelstrøg, og som vi ved alt for lidt om.

KUNST I KIRKEHUSET Karen Vistisen, Aal udstiller for tiden 12 malerier i Kirkehuset i Sevel. Hun kalder sig selv for ”en glad amatør”. Karen har malet i 30 år. Sin inspiration henter hun i naturen, i hvad hun ser og oplever og hos andre malere. Billederne i kirkehuset er farverige og meget forskellige. Der er både naturalistiske og abstrakte billeder. Karen har blandt andet udstillet i Nupark og Vestjysk Bank i Holstebro, i Fagforenings-huset i Skive, hos Bundgaards Optik i Hadsund og i Nordea i Vinderup. Nyd udstillingen! Billederne er til salg.

7


KIRKELIGE HANDLINGER BEGRAVELSER

KO N FI RM ATIONE R 2013

28. april 5. maj 12. maj

Sevel Kirke Herrup Kirke Trandum Kirke

2014

27. april 4. maj 11. maj

Trandum Kirke Sevel Kirke Herrup Kirke

2015

26. april 3. maj 10. maj

Herrup Kirke Trandum Kirke Sevel Kirke

DÅB

Herrup Kirke 14.07.12 Jakob Madsen

Trandum Kirke 12.07.12 Volmer Pedersen Sevel Kirke 29.09.12 Anna Marie Hald

VIELSER/VELSIGNELSER

Sevel Kirke 29.07.12 Mads Christian Hesselaa Dunker 18.08.12 Sus-Marie Kjær Bak 19.08.12 Laura Tobiasen 25.08.12 Madicken Jønsson Nielsen 25.08.12 Bruno Nordby Pedersen 16.09.12 Tobias Blichfeldt Clemmensen 06.10.12 Lea Hviid Krogager 07.10.12 Mads Jansons Madsen 07.10.12 Agnes Kristiane Juhl-Poulsen Herrup Kirke 30.09.12 Isabella Tvistholm

Sevel Kirke 04.08.12 Sofie Juul Eriksen og Jakob Klaris Madsen 18.08.12 Christina Kjær Pedersen og Brian Bak Pedersen 25.08.12 Jeanette Dahl og Morten Iwersen Herrup Kirke 15.09.12 Lene Dyrholm Fihl og Simon Mouridsen

Trandum Kirke 04.08.12 Majbritt Brandhøj Mathiasen og Tonny Jensen 11.08.12 Inge Andersen og Jimmy Ken Johansen

REDAKTIONEN

Else Hjorth, Skrænten 20, Sevel. Anni Borg, Åglimt 57, Mogenstrup. Kristen Thomsen, Møgelvangvej 8, Møgelvang. Sognepræsten er ansvarshavende. Stof til næste blad afleveres senest den 7. januar. Layout & tryk: Team Lynderup · 9717 3408.

8


EN SALME JEG HOLDER AF Nu kommer vi ind i adventstiden, hvor man let tænker på traditioner og derfor let leder tankerne tilbage i tiden. Den salme, jeg vil skrive om, er måske ikke en af de mest sungne og ikke en af de sidst nye. Jeg lærte den for over 50 år siden. Jeg gik i 2. eller 3. klasse. En lærerinde, som havde de to klassetrin, der var slået sammen til én klasse, synes vi skulle lære ”Lad det klinge sødt i sky” og synge den til juleafslutning for alle klasser og forældre. Jeg blev så glad for at synge den salme, så jeg tror nærmest jeg ”skrålede” den. Det var både på grund af ordene, som er så enkle, at et barn kan forstå dem, og melodien, og dog har ordene siden fået en dybere mening for mig. Lad det klinge sødt i sky Mel.: Førreformatorisk julevist/Joseph Klug 1543. Lad det klinge sødt i sky: Længe leve Kongen ny, Zions konge, barnebly! Han kom til jord, som os profeten spå´de. Eja, eja! Nu er sket til jordens held, hvad os meldte Gabriel, Guds engel fin: Født er Herren af en mø, og vi ej fødes til at dø. Gud med os, Immanuel, Immanuel

Bodil Jørgensen Synger med os, alle små! Børn i vugge ! stammer på, hvad selv engle knap forstå! Han kom til jord, som os profeten spå´de Eja, eja! Nu er sket til jordens held, hvad os meldte Gabriel, Guds engel fin: Født er Herren af en mø, og vi ej fødes til at dø. Gud med os, Immanuel, Immanuel. Lad det spørges trindt om land: Født er os en frelsermand, Jesus Kristus hedder han! Han kom til jord, som os profeten spå´de Eja, eja! Nu er sket til jordens held, hvad os meldte Gabriel, Guds engel fin: Født er Herren af en mø, og vi ej fødes til at dø. Gud med os, Immanuel, Immanuel. Latin 14. årh ( Claus Mortensen 1529) N.F.S. Grundtvig 1837. Thomas Laub 1918. Det glansbillede, der tegnes for os i adventsog juletiden og som salmen her også tegner, har et skjult ”blodigt” mellemspil. Der står i sidste vers: ” Født er Herren af en mø, og vi ej fødes til at dø”. Nej for det ”lille barn” levede sit liv, som Gud vil, vi skal leve, og blev villig til døden på korset for vor skyld! Tror vi det ” skal vi ej dø”.

9


SEVEL SOGN & KIRKE

INDRE MISSION

Kontaktperson: Ingeman Nielsen· 9744 8236 December Onsdag den 12. kl. 19.30 Julekoncert i Kirken. Onsdag den 19. kl. 19.30 Julehygge hos Helene og Gorm Hansen, Skovvej 3. Januar Mandag den 7. kl. 19.30 Bedeuge i Kirkehuset. Onsdag den 9. kl. 19.30 Bedeuge i Kirkehuset. Fredag den 11. kl. 19.30 Skriftemålsgudstjeneste. Torsdag den 17. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Februar Torsdag den 7. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Onsdag den 20. kl. 19.30 I Kirkehuset v/ Arne Lund Sørensen

BIBELKREDSEN

Kontaktpersoner: Birthe og Evald Buskov · 9744 8199 December Onsdag den 19. kl. 19.30 Adventsfest hos Helene og Gorm Hansen, Skovvej 3 v/ Erik Bjørn. Januar Mandag den 7. kl. 19.30 Bedeuge i Kirkehuset. Onsdag den 9. kl. 19.30 Bedeuge i Kirkehuset. Fredag den 11. kl. 19.30 Skriftemålsgudstjeneste. Onsdag den 23. kl. 19.30 Bibeltime hos Mary og Kurt Davidsen, Svendshøjvej 7. Februar Onsdag den 6. kl. 19.30 Bibeltime hos Ester og Herman Grysbæk, skovhusvej 1. Onsdag den 20. kl. 19.30 I Kirkehuset v/ Arne Lund Sørensen Onsdag den 27. kl. 19.30 Bibeltime hos Ruth Jakobsen, Kirkebakken 27.

10

DE C . / J A N . / F E B.

DANMISSION

Kontaktperson: Agnethe Andersen· 9744 8096 December Torsdag den 6. kl. 14.30 Adventsmøde i Kirkehuset. Taler: Volontør Marie Ørts, Mejrup (Zambia) udsendt af Folkekirkens nødhjælp Januar Ingen møder. Februar Ingen møder.

FREDAGSFAMILIEN

Kontaktperson: Merete Larsen · 9744 8848 Hvor intet andet er nævnt mødes vi i Spejdergården Januar Fredag den 4. kl. 18.30 Nytårskur. Vi begynder året med at spise sammen. Alle medbringer til fælles Ta´selv bord. Fredag den 11. kl. 19.30 Bede- og skriftemålsgudstjeneste Sevel Kirke. Søndag den 20. Vi besøger et af de lokale badelande. Februar Fredag den 8. kl. 19.30 ”Der sker noget” – det er helt sikkert !

BIBELGRUPPEN

Kontaktperson: Tina Nørgaard· 6137 0465 Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30. December Mandag den 3. Møde hos Merete og Bent Larsen, Skrænten 34. Januar Mandag den 7 Bedeuge i Kirkehuset. Onsdag den 9. Bedeuge i Kirkehuset. Fredag den 11. Skriftemålsgudstjeneste Mandag den 28. Møde hos Eva og Erik Bjørn, Hjerl Hedevej 3. Februar Onsdag den 20. kl. 19.30 I Kirkehuset v/ Arne Lund Sørensen. Mandag den 25. Møde hos Hanne og Osvald Dalgaard, Hjelmhedevej 6.


FIFTY-FIFTY

Kontaktpersoner: Majbrit og Lars Eriksen · 9744 8170 Alle voksne er velkomne i fifty-fifty Januar Onsdag den 16. kl. 19.00 Debataften hos Lene og Keld Bedsted, Højvang 7. Februar Onsdag den 20. kl. 19.30 I Kirkehuset v/ Arne Lund Sørensen. Januar Onsdag den 23. 19.30 Menighedsrådsmøde i Kirkehuset.

• Julekoncert i Herrup Kirke Søndag den 9. december kl. 16.00 med Ikast Kirkekor.

• Skoleafslutning Torsdag den 20. december kl. 8.45

Februar Tirsdag den 5. kl. 19.30 Sogneaften: Kina v/ Erik Bitsch

• Juleaften Mandag den 24. december kl. 16.15

SENIOREFTERMIDDAG I KIRKEHUSET Januar Torsdag den 31. kl. 14.00 Senioreftermiddag v/ Erik Bjørn

• Nytårsaften i Trandum Kirke Mandag den 31. december kl.15.30 • Bede- og skriftemålsgudstjeneste Fredag den 11. januar kl. 19.30. • •

Se næmere under www.sevelby.dk - foreninger Sevel KFUM spejderne.

WWW.SEVELKIRKE.DK

• ”Jul i Sevel” 1. søndag i advent Søndag den 2. december kl. 14.30.

• Julekoncert Onsdag den 12. december kl. 19.30 m/ Basix

MENIGHEDSRÅDET

Se og hør hvad der også sker i Sevel! Tilmeld dig nyhedsmail fra kirken, skriv til: nyhedsmail.fra.sevel.kirke@gmail.com

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV.

ærk Bem oen t a d

KVINDEGRUPPEN

Spejdernes nytårsparade Søndag den 13. januar kl. 10.30 Lovsangsgudstjeneste Fredag den 22. februar kl. 19.00

Stof til næste kirkeblad afleveres senest 7. januar 2013 I postkassen ved præsteboligen eller til præstesekretær Gunda H. Jørgensens e-mail adresse ghj@km.dk

Enhver kan være med i kvindegruppen, hvor vi er sammen på tværs af alle aldre, forskelligheder og vilkår. Få mere at vide om gruppen ved at kontakte Randi Møller på tlf. 9744 8640.

MANDEGRUPPEN

Mandegruppen er en mindre gruppe mænd, der samles hver anden uge for at bede sammen og snakke om Bibelen og livet som kristen. Vil du vide mere, kan du ringe til Morten Rasmussen på tlf. 5184 3957.

FREDAGSCAFÉ I SEVEL KIRKEHUS

Kontaktperson: Anne-Grethe Thøgersen 9744 8276 Hver fredag fra kl. 9.30 til 11.30. Fredagscafèen henvender sig særligt til personer, der kommer på kirkegården, og enlige, der her har mulighed for at mødes og snakke med andre over en kop kaffe og et stykke franskbrød. Ud over kaffen og snakken synges der salmer og sange fra Højskolesangbogen, det daglige liv drøftes, og vi nyder hinandens selskab.

11


H ERRUP SOGN & KIRKE MENIGHEDSHUSET

Kontaktperson: Orla Svinth · 9745 2296 December Fredag den 7. Kl. 19.30 Adventshygge. Fredag den 28. kl. 19.30 Juletræ. Januar Mandag den 7. kl. 19.30 Bedeuge. Tirsdag den 8. kl. 19.30 Bedeuge. Onsdag den 9. kl. 19.30 Bedeuge. Fredag den 11. kl. 19.30 Bede- og skriftemålsgudstjeneste i Sevel Kirke. Fredag den 25. kl. 18.30 Fødselsdagsfest. Tale ved Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Søndag den 27. kl. 14.30 Møde i Vind Menighedshus, Skovgårdvej 29. Tale ved Jens Ole Nielsen, Hvide Sande. Februar Onsdag den 6. kl. 19.30 Sømandsfest. Tale ved Jørgen Bech Knudsen, Mårslet. Onsdag den 20. kl. 19.30 Generalforsamling. Søndag den 24. kl. 14.30 I Hjerm Missionshus, Vester Hovedgade 4. Tale ved Jens A. Mortensen, Fredericia.

SAMTALEKREDSEN

Kontaktperson: Carl Bech · 9745 2230 December Ingen møder.

12

DE C . / J A N . / F E B.

Januar Onsdag den 16. kl. 19.30 Hos Margit og Mikael Simonsen, Fuglebakken 34. Tekst : Matt. 17, 1-9. Februar Onsdag den 13. kl. 19.30 Hos Gunhild Mundbjerg, Kirkevænget 11. Tekst: Matt. 4, 1-11.

HYGGEEFTERMIDDAGE I MENIGHEDSHUSET

Kontaktperson: Esther Borg · 9745 2287 December Torsdag den 13. kl. 14.30 Adventshygge Januar Torsdag den 10. kl. 14.30 Jens Chr. Lund, Viborg. Emne: Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Februar Torsdag den 14. kl. 14.30 Hygge.

BJERGBYKREDSEN

Kontaktperson: Vera Jørgensen· 9745 2073 December Torsdag den 20. kl. 19.30 Hos Elin og Amdi Christiansen, Viborgvej 342, Bjergby. Januar Torsdag den 17. kl. 19.30 Hos Marie og Jens Christensen, Kirkevænget 21, Herrup. Februar Torsdag den 21. kl. 19.30 Hos Krista Rasmussen, Degnevænget 3, Sevel.


BIBELKREDSEN

Kontaktperson: Asta Munk 9745 2276 December Onsdag den 12. kl. 19.00 Julehygge hos Birgit og Egon Svenningsen, Tophøjvej 24. Januar Onsdag den 16. kl. 19.30 Hos Vita og Erik Villadsen, Tophøjvej 1a. Februar Onsdag den 13. kl. 19.30 Hos Asta Munk, Kirkevænget 3. Onsdag den 27. kl. 19.30 Hos Karin og Peder Pedersen, Møgelvangvej 10.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV. • Juletræstænding Fredag den 30. november kl. 16.30. • Minikonfirmandafslutning Søndag den 2. december kl. 10.30. • Julekoncert Søndag den 9. december kl. 16.00 m/ Ikast Kirkekor. • Julekoncert i Sevel Kirke Onsdag den 12. december kl. 19.30 m/ Basix.

MENIGHEDSRÅDET

• Juleaften Mandag den 24. december kl.15.00.

Menighedsrådsmøder. Se opslag i kirken.

• Nytårsaften i Trandum Kirke Mandag den 31. december kl. 15.30.

FAMILIEGRUPPEN

Kontaktperson: Jens Erik Jørgensen 9745 2185 j-e-j@mail.dk Bem datoærk en

Stof til næste kirkeblad afleveres senest den 7. januar 2013 Til Kresten Thomsen, Møgelvangvej 8 eller på e-mail moegelvang8@mail.dk

• Aftensang Tirsdag den 8. januar kl. 17.15. • B  ede- og skriftemålsgudstjeneste i Sevel Kirke Fredag den 11. januar kl. 19.30. • •

Aftensang Tirsdag den 5. februar kl. 17.15. Lovsangsgudstjeneste i Sevel Kirke Fredag den 22. februar kl. 19.00

13


TRANDUM SOGN & KIRKE

DE C . / J A N . / F E B.

MOGENSTRUP MISSIONSHUS Kontaktperson: Jørgen Nielsen · 9754 4091 December Ingen møder.

Januar Fredag den 4. kl. 18.30 Nytårskur. Vi begynder det nye år med at spise sammen og hygge os. Mandag den 7. kl. 19.30 Bedemøde i missionshuset. Tirsdag den 8. kl. 19.30 Bedemøde i missionshuset. Onsdag den 9. kl. 19.30 Bedemøde i missionshuset. Fredag den 11. kl. 19.30 Skriftemålsgudstjeneste i Sevel Kirke. Februar Onsdag den 6. kl. 19.30 Ydre missions aften. Stud. Theol. Christoffer Olsen, Århus kommer og fortæller. Onsdag den 20. kl. 19.30 Generalforsamling i missionshuset.

ALLE HJEM

Kontaktperson: Anders Borg · 9754 4127 Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 20.00 Januar Onsdag den 16. Bibeltime hos Gurli og Bent Nielsen, Åglimt 13. Tekst: 2. Peters brev kap. 3 Februar Onsdag den 13. Bibeltime hos Anni og Anders Borg, Åglimt 57. Tekst: 1. Johannes brev, kap. 1 og 2.

14

SAMTALEMØDER I MOGENSTRUP Kontaktperson: Anny Ringgaard · 9754 4151 Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 20.00 December Onsdag den 5. Hos Else og Henning Petersen, Tingvej 9. Tekst: 1. Mosebog kap. 38 og 39.

Januar Onsdag den 23. Hos Kristian Nørgaard, Klostervej 9, Sevel. Tekst: 1. Mosebog kap 40 og 41. Februar Onsdag den 27. Hos Inger og Per Larsen, Tingvej 42. Tekst: 1. Mosebog kap 42 og 43.

»MYRETUEN«

Kontaktperson: Per Larsen· 9754 4143 December Mandag den 3. kl. 16.15 – 17.30 Mandag den 17. kl. 16.15 – 17.30 Januar Mandag den 7. kl. 16.15 – 17.30 Mandag den 21. kl. 16.15 – 17.30 Februar Mandag den

4. kl. 16.15 – 17.30


ÆLDREMØDER I MISSIONSHUSET

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV.

Kontaktperson: Inge Sørensen 9754 4140 Alle møder er i Mogenstrup Missionshus kl. 14.00.

• Adventsarrangement Lørdag den 1. december kl. 14.00.

December Torsdag den 13. Orla Møller, Mogenstrup. Musik og sang.

• Julekoncert i Herrup Kirke Søndag den 9. december kl. 16.00 m/ Ikast Kirkekor.

Januar Torsdag den 10. Emil Poulsen, Sevel. Jysk humor på dialekt.

• Julekoncert i Sevel Kirke Onsdag den 12. december kl. 19.30 m/ Basix.

Februar Torsdag den 14. Anne M. Holst og Åge Skov Madsen Landbrugsudveksling til Canada. På besøg 30 år efter.

• Skoleafslutning Torsdag den 20. december kl. 10.15. • Juleaften Mandag den 24. december kl. 13.45.

MENIGHEDSRÅDET

• Nytårsaften Mandag den 31. december kl. 15.30.

December Lørdag den 1. kl. 14.00 Familiegudstjeneste/Adventsfest sammen med ØSB.

• B  ede- og skriftemålsgudstjeneste i Sevel Kirke Fredag den 11. december kl. 19.30. • Lovsangsgudstjeneste i Sevel Kirke Fredag den 22. februar kl. 19.00

Januar Tirsdag den 8. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde hos Else Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup Februar Torsdag den 21. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde hos Anders Borg, Åglimt 57, Mogenstrup Bem

æ

Stof til næste kirkeblad afleveres datoenrk senest den 7. januar 2013 til Anni Borg, Åglimt 57, Mogenstrup eller på e-mail aborg@fibermail.dk

15


213

GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

SEVEL

HERRUP

TRANDUM

NOVEMBER 11.

23. s. e. trin

Ingen

Ingen

9.00 Erik Bjørn, kirkekaffe

18.

24. s. e. trin.

19.00 Gertrud Bangshøj

10.30 Gertrud Bangshøj

Ingen

23.

Fredag

25.

Sidste s. i kirkeåret

19.00 Ungdomsgudstj., Mia Malene Wriedt 9.00

Ingen

10.30

30.

Fredag

16.30 Juletræstænding

DECEMBER 1.

Lørdag

2.

1. s. i advent

14.30 "Jul i Sevel"

10.30 Minikonfirmandafslutning

14.00 Adventsarrangement (ia) Ingen

9.

2. s. i advent

10.30

16.00 Koncert

Ingen

12.

Onsdag

19.30 Koncert

16.

3. s. i advent

Ingen

Ingen

9.00 Gertrud Bangshøj

20.

Torsdag

8.45 Skoleafslutning

23.

4. s. i advent

Ingen

10.30

Ingen

24.

Juleaften

16.15 (ia)

15.00 (ia)

13.45 (ia)

25.

Juledag

Ingen

9.00

10.30

26.

2. juledag

10.30 Vilhelm Værge

Ingen

Ingen

30.

Julesøndag

Ingen

10.30

Ingen

31.

Nytårsaften

10.15 Skoleafslutning

15.30 (ia)

JANUAR 1.

Nytårsdag

10.30 Det danske bibelselskab

Ingen

Ingen

6.

Ingen

9.00 Det danske bibelselskab

10.30 Det danske bibelselskab

8. 11.

Hellig 3 konger søndag Tirsdag Fredag

12. 13. 20.

Lørdag 1. s. e. h. 3 k. Sidste s. e. h. 3 k.

10.30 Nytårsparade 9.00 Boye Bruhn

10.00 Dåbsgudstjeneste* Ingen 10.30 Boye Bruhn

9.00 Ingen

27.

Septuagesima

Ingen

Ingen

10.30 Kirkens Korshær

9.00 (ia) Kirkens Korshær

10.30 Kirkens Korshær

Ingen

17.15 Aftensang 19.30 Bede- og skriftemålsgudstjeneste

3.

Seksagesima

5.

Tirsdag

10.

Fastelavn

Ingen

Ingen

17.

1. s. i fasten

9.00 Boye Bruhn Søndagsskoler

22.

Fredag

10.30 Boye Bruhn Søndagsskoler 19.00 Lovsangsgudstjeneste

24.

2. s. i fasten

Ingen

19.00

17.15 Aftensang 14.00 Boye Bruhn, familiegudstjeneste Ingen

10.30 Søndagsskoler

(ia) = Ingen altergang · *) Aflyses, hvis der ikke er tilmeldt dåb · Hvor andet ikke er nævnt er præsten Erik Bjørn

Team Lynderup · 97 17 34 08

FEBRUAR

Kirkebladet for Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 1 - 2013  
Kirkebladet for Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 1 - 2013