Page 1

KIRK E BL A DET

FOR SEVEL, HERRUP & TRANDUM KIRKER

NR. 3 · 2013 · JUNI · JULI · AUGUST

N Æ S TEN KL A R T I L KON FIR M AT I ON !

Nogle af forårets konfirmander

Påskemåltid = festmåltid • En salme jeg holder af • Kirketælling • En søndag ved søen • Kunstudstilling i Kirkehuset • Besøg af hollandsk gospelkor • Konfirmandindskrivning

SEVEL

www.sevelkirke.dk

HERRUP

www.herrupkirke.dk

TRANDUM

www.trandumkirke.dk


KIRKELI G VE JVI S E R Sognepræst Erik Bjørn, Hjerl Hedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup. Tlf. 9744 8059. E-mail: erbj@km.dk Ugentlige fridage: mandag samt fredage i ulige uger og lørdage i lige uger. Fravær/ferie/fridage: 15. juli til og med 4. august. Der henvises til sognepræst Gertrud Bangshøj, Vinderup, tlf. 9744 1105.

SE VEL

Menighedsrådsformand: Else Hjorth Organist: Charlotte Møller Nielsen, 4061 3173 mail@musikskabet.dk Kirkesanger: Bodil Sørensen, 9744 8303 Graver: Poul Sørensen, 4012 9812. Træffes i dagtimerne. Mandag er kirkebetjeningens fridag. Kirkebil Kirkebil kan bestilles til gudstjenester og kirkelige handlinger ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 9744 1516 senest dagen før transport ønskes. Pris: 20,- kr.

HE RRUP

Menighedsrådsformand: Theodor Fihl. Organist: Jens Erik Jørgensen, 9745 2185 j-e-j@mail.dk Kirkesanger: Anne Marie Thorsen, 9744 8828 Graver: Peter Møller, 2323 2583 Mandag er kirkebetjeningens fridag.

TRANDUM

Menighedsrådsformand: Else Hansen. Organist: Charlotte Møller Nielsen, 4061 3173 mail@musikskabet.dk Kirkesanger: Anni Borg, 9754 4127 mobil 3032 5897 Graver: Per Larsen, 2167 8578 Mandag er kirkebetjeningens fridag.

TAXA/Kirkebil:

Kirkebil kan bestilles til gudstj. og kirkelige handlinger ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 9744 1516 senest dagen før transport ønskes.

2

PÅSKEMÅLTID = På opfordring vil vi gerne skrive om vores oplevelser af og tanker om Påskemåltidet i Herrup Menighedshus og Kirke skærtorsdag aften i år. Henrik Hansen, Voel ved Silkeborg, som har arbejdet for ”Ordet og Israel” og har boet fire år i Israel, fortalte om det jødiske påskemåltid ud fra Det gamle Testamente. Jøderne havde og har deres traditioner med spisningen af usyret brød og forskellige urter, som er tilberedt efter specielle opskrifter. Derudover bliver der læst og sunget fra Det gamle Testamente. Skærtorsdag år 33 spiste Jesus med disciplene efter jødisk skik, men det var også der, han indstiftede Den hellige Nadver, som vi bruger den i den kristne kirke i dag. Han brød brødet, velsignede det og gav det til sine disciple. Ligeledes brugte han også bæger

KIRKETÆLLING - betyder ikke, at der skal tælles kirker, men at der skal tælles mennesker, som kommer i kirken - og til menighedsrådenes arrangementer. Vores biskop har, sammen med flertallet af landets biskopper, besluttet, at vi fremover skal tælle og indberette antallet af deltagere i alle gudstjenester og kirkelige handlinger, samt alle arrangementer som menighedsrådene står for - for eksempel koncerter, foredrag og fredagscafé. Tællingerne skal bruges til at dokumentere kirkernes brug og sognenes aktiviteter, i første omgang for at få et overblik over, hvordan kirkens ressourcer bruges, og i anden omgang for at få et redskab, som kan bruges i den fremtidige ressourcefordeling.


FESTMÅLTID og vin og velsignede det. I andagtsbogen, som vi bruger i år, står der til Skærtorsdag: Når vi i dag knæler ved nadverbordet i kirken, konfronteres vi med to billeder, der hver især rummer en lille prædiken. Brødet, vi får i hånden, ligner en lille mønt, præget med billedet af Jesus. Han er den, der står inde for ”møntens” værdi, og på billedet ser vi ham på korset. Det minder os om, at Jesus har betalt for vore synder med det, han gjorde på korset. I nadveren ser vi også et andet billede: Spejlbilledet af os selv i bunden af sølvbægeret. Dette billede bliver dækket af Jesu Kristi blod, når vinen skænkes i bægeret. På denne måde bliver vi mindet om, at Jesu blod dækker os. Gud ser mig gennem dette blod, og derfor kan vi være retfærdig i Guds øjne. De to billeder kalder takken frem for det blod, Jesus blødte for mig til syndernes forladelse.

EN SALME JEG HOLDER AF Ja, der er mange. Vores salmebog er fuld af gode og dejlige salmer. Nu har vi lige fejret påske, og så er den første salme, jeg kommer til at tænke på: Dig være ære. Tænk, at vi får lov at tro på en Herre, der har sejret over dødens magt. At døden for evigt er Kristus underlagt. Jesu grav var tom, da kvinderne kom ud for at salve ham. Se, Herren lever! Jubelråbet runger: Frelseren er her! Kristus er Herre! Og som der står i sidste vers:

Denne aften blev for os meget nærværende med hensyn til altergangen hver søndag i kirken og et vers, som betyder meget for os, lyder: Ja, jeg tror på korsets gåde gør det frelser af din nåde stå mig bi når fjenden frister ræk mig hånd når øjet brister sig vi går til Paradis. Der skal lyde en stor TAK til arrangørerne af denne dejlige og veltilrettelagte aften. Esther og Jens Borg

Anni Borg

Frygt ikke mere! Evigt er han med! Troens øje ser det: Han gi´r liv og fred. Kristi navn er ære, sejer er hans vej. Nu skal han regere, aldrig frygter jeg. Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt. Edmond Louis Budry 1855 Arne Fjelberg 1947 - Dansk 1993 Den Danske Salmebog nr. 240

Det er ord, der er gode at have med sig i livet, men også når døden kommer lidt tæt på, som når man mister nære familiemedlemmer. 3


OPSLAG KONFIRMANDINDSKRIVNING I forbindelse med ”En søndag ved søen” den 25. august (se omtale andetsteds) er der indskrivning til konfirmationsforberedelse og konfirmation i Sevel, Herrup og Trandum kirker. (Hvis man ønsker indskrivning, men er forhindret i at være med ved ”En søndag ved søen”, skal man kontakte mig i ugen inden). Sognepræst Erik Bjørn

Hans Jør n Østerby

EN SØNDAG VED SØEN Frilufts- og teltgudstjeneste ved Stubbergård Sø, søndag den 25. august. Fra kl. 10.00: Kaffe og rundstykker Kl. 11.00: Gudstjeneste, hvor sanger, musiker, tryllekunstner, bugtaler og komiker Hans Jørn Østerby medvirker. Efter gudstjenesten: Spisning af medbragt mad. Der er tændt op i stor grill. Medbring: Noget at sidde på, mad og drikke til frokost/grill, tøj efter forholdene. Indkørsel fra Trevældvej.

The Freedomsingers

KRISTENDOMSKURSUS

HOLLANDSK GOSPEL I HERRUP Gospelkoret ”The Freedomsingers” fra EE, Holland, kommer til Herrup for at medvirke ved gudstjenesten i Herrup Kirke søndag den 23. juni. Koret består af 16 begejstrede sangere og et orkester bestående af 5 musikere, dirigeret af Ben Brunt. I Holland medvirker de i gudstjenester, ungdomsgudstjenester, specielle aftener og arrangementer mm.

4

Koret vil, igennem sangene de synger, viderebringe Guds Ord, som er rettet til både gamle og unge. Til gudstjenesten vil der være en forklaring til alle sange, så alle ved, hvad koret synger om. Alle er velkomne i Herrup Kirke den 23. juni.

I marts måned blev der afholdt et kursusforløb i Kirkehuset i Sevel, hvis indhold var de grundlæggende temaer i kirstendommen konfirmandundervisning for voksne, kan man måske kalde kurset. Der var 32 deltagere tilmeldt kurset, og deltagerne fik over fire aftner gode snakke om spørgsmål som: Hvad ved vi om Gud? Hvem er Jesus? Hvad er et menneske værd? Hvad betyder dåben og nadveren? Det er meningen, at kurset skal fortsætte til efteråret, hvor vi vil se på emner som: Helligånden, troen, bøn, Bibelen, livet som kristen, livet efter døden. Så hvis du har lyst til at fordybe dig i nogle af disse emner, så hold øje med kirkernes hjemmeside eller næste nummer af kirkebladet, hvor kurset vil blive annonceret. Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at man har været med til forløbet i foråret. Erik Bjørn, sognepræst

LOVSANGSGUDSTJENESTE

Fredag den 31. maj kl. 19.00 i Trandum Kirke. Tema: ”Hvad vil du ha’?” Musik: X DREAM BAND


Monica Manne Jønsson med et af sine abstrakte værker, der for tiden udstilles i Kirkehuset.

NY UDSTILLER I KIRKEHUSET Jeg hedder Monica Manne Jønsson og er bosat lidt uden for Sevel med min mand og vores to små børn. Jeg er 29 år og har tegnet, malet, udforsket og leget med mange andre kreative udtryksformer, lige siden jeg kunne holde på en blyant, men her udstiller jeg for første gang officielt. Udstillingen omfatter akrylmalerier og ”akvareller” m. kridt. Teknikker såvel som udtryk i mine værker er mangeartede, hvorfor de fremstår meget forskellige, men fælles for næsten alle udstillede værker er dog, at de er abstrakt figurative. Alle værker er skabt ud fra følelser og sindsstemning.

Det at arbejde kreativt er noget, der for mig altid har været en metode at håndtere livet og alle dets udfordringer på, en ganske nødvendig og uundværlig udtryksform for at komme gennem tilværelsens op- og nedture.

Det er samtidig en metode til rent følelsesmæssigt at forholde mig til det samfund og den verden, jeg lever i, de mennesker, hvis veje jeg krydser, og ikke mindst en metode til at forholde mig til mig selv.

FORÅRETS BABYSALMESANG ER NETOP AFSLUTTET Det har som altid været helt fantastisk at undervise i babysalmesang i Trandum Kirke. Der har fra første dag været en god stemning med indlevelse, humor og engagement. De 4 babyer og deres mødre har med sprudlende energi danset, spillet på instrumenter, gestikuleret, pludret og leget, mens der er blevet sunget salmer. Som det fremgår af billedet har børnene store forventningsfulde øjne og en enorm opmærksomhed og indlevelse omkring

alt det spændende og nye der foregår. De store børn fører helt naturligt an og erobrer opmærksomheden til stor morskab for de voksne og til lige så stor inspiration for de mindste. Den sidste gang vi er samlet til babysalmesang, hælder vi vand i døbefonden. Det er altid et stort øjeblik for børnene! Selvom de små poder bliver mættet/trætte efter alle de for-

skellige sanseindtryk, så er der ingen tvivl om, at de nyder at komme til musik! Derfor glæder jeg mig til en ny omgang babysalmesang. Sæt allerede X i kalenderen til efterårets babysalmesang, som bliver fredag formiddage i uge 38, 39, 40, 41 + 43, 44, 45, 46. Charlotte Møller Nielsen

5


SEVEL SOGN & KIRKE INDRE MISSION

Kontaktperson: Ingeman Nielsen · 9744 8236 Juni Torsdag den 13. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Torsdag den 27. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Juli Sommerferie. 25. juli til 3. august. Bibelcamping i Haderup. August Torsdag den 8. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Fredag den 9. kl. 19.00 Sommermøde hos Bente og Ole Nørgaard, Søgårdvej 11B, Aftenens taler: Sognemedhjælper Inge Knudsen. Torsdag den 29. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset.

BIBELKREDSEN

Kontaktpersoner: Birthe og Evald Buskov · 9744 8199 Juni Onsdag den 12. Tur i det blå. Mødested Kirkehuset P-plads kl. 17.45. Program følger. Onsdag den 19. Grillaften i Olga og Boyes sommerhus, Rylevej 4, Vendal. Afgang Kirkehusets P-plads kl. 18.00. Tilmelding senest den 17. juni til Olga og Boye Bruhn tlf. 9744 6104. Onsdag den 26. kl. 19.30 Bibeltime hos Grethe og Jens Andersen, Djeldvej 57. Juli Onsdag den 31. kl. 19.30 Bibeltime hos Helene og Gorm Hansen, Skovvej 3.

6

Stof til næste kirkeblad afleveres senest mandag den 24. juni 2013 til Else Hjorth, Skrænten 20, eller på e-mail: else@brevposten.dk

J UNI / J ULI / AUGUS T

August Fredag den 9. kl. 19.00 Sommermøde hos Bente og Ole Nørgård, Søgårdvej 11. Sognemedhjælper Inge B. Knudsen fortæller om sit arbejde. Onsdag den 21. kl. 19.30 ­Bibeltime hos Mary og Kurt Davidsen, Svendshøjvej 7.

DANMISSION

Kontaktperson: Agnethe Andersen · 9744 8096 Juni Mandag den 10. kl. 13.30 Afgang fra Kirkehuset. Vi besøger pensionistlejren ved Virksund. Tilmelding til Agnete. Juli Ferie.

FREDAGSFAMILIEN

Kontaktperson: Tina Nørgaard · 6137 0465 I Fredagsfamilien mødes vi ca. hver 3.-4. uge til forskellige aktiviteter med familien. Har du lyst til at være med, så ring til kontaktpersonen og forhør dig om tid og sted. Vi har altid plads til flere. Juni Lørdag den 22. Sommerferieafslutning. Program følger senere. Juli Sommerferie. August Fredag den 9. kl. 19.00 Sommermøde hos Bente og Ole Nørgaard, Søgårdvej 11B. Aftenens taler: Sognemedhjælper Inge Knudsen.

BIBELGRUPPEN

Kontaktpersoner: Lene og Keld Bedsted · 9744 8248 lejekeldbedsted@gmail.com Juni Mandag den 17. kl. 19.30 Møde hos Lene og Keld Bedsted, Højvang 7.


August Fredag den 9. kl. 19.00 Sommermøde hos Bente og Ole Nørgaard, Søgårdvej 11B. Aftenens taler: Sognemedhjælper Inge Knudsen. Mandag den 12. kl. 19.30 Møde hos Hanne Kjeldsen, Nautrupvej 30. September Mandag den 2. kl. 19.30 Møde hos Merete og Bent Larsen, Skrænten 34.

FIFTY-FIFTY

Kontaktpersoner: Majbrit og Lars Eriksen · 9744 8170 Alle voksne er velkomne i fifty-fifty. Juni Fredag den 21. kl. 18.30 Kroket-turnering hos Majbrit og Lars Eriksen, Svendshøjvej 1. August Fredag den 9. kl. 19.00 Sommermøde hos Bente og Ole Nørgård, Søgårdvej 11.Aftenens taler: Sognemedhjælper Inge Knudsen. Fredag den 23. kl. 18.00 Bålmad – Mødested oplyses senere. Lene og Keld Bedsted.

MENIGHEDSRÅDET Juni Tirsdag den 4. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkehuset. Lørdag den 29. kl. 9.30 ”Sevel i bevægelse” August Tirsdag den 13. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i menighedshuset i Herrup. Søndag den 25. kl. 10.00 ”En søndag ved søen”.

WWW.SEVELKIRKE.DK

Se og hør hvad der også sker i Sevel! Tilmeld dig nyhedsmail fra kirken, skriv til: nyhedsmail.fra.sevel.kirke@gmail.com

KVINDEGRUPPEN

Enhver kan være med i kvindegruppen, hvor vi er sammen på tværs af alle aldre, forskelligheder og vilkår. Få mere at vide om gruppen ved at kontakte Randi Møller på tlf. 9744 8640.

MANDEGRUPPEN

Mandegruppen er en mindre gruppe mænd, der samles hver anden uge for at bede sammen og snakke om Bibelen og livet som kristen. Vil du vide mere, kan du ringe til Morten Rasmussen på tlf. 5184 3957.

FREDAGSCAFÉ I SEVEL KIRKEHUS

Kontaktperson: Anne-Grethe Thøgersen 9744 8276 Hver fredag fra kl. 9.30 til 11.30. Fredagscaféen henvender sig særligt til personer, der kommer på kirkegården, og enlige, der her har mulighed for at mødes og snakke med andre over en kop kaffe og et stykke franskbrød. Ud over kaffen og snakken synges der salmer og sange fra Højskolesangbogen, det daglige liv drøftes, og vi nyder hinandens selskab.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV. •  Lovsangsgudstjeneste i Trandum Kirke Fredag den 31. maj kl. 19.00. Tema ”Hvad vil du ha?”. •  Hollandsk gospel i Herrup Kirke Søndag den 23. juni kl. 10.30. • ”Sevel i bevægelse” Lørdag den 29. juni kl. 9.30. Gudstjeneste på sportspladsen. Kaffe og rundstykker efter gudstjenesten. • Frilufts- og teltgudstjeneste ved Stubbergård Sø Søndag den 25. august kl. 11.00. Voksenkor medvirker. Kaffe fra kl. 10.00.

Se næmere under www.sevelby.dk - foreninger Sevel KFUM spejderne.

7


Stof til næste kirkeblad afleveres senest mandag den 24. juni 2013 til Wietske Wiersma, Viborgvej 312, Herrup, eller på e-mail wiersma@jubii.dk

H ERRUP SOGN & KIRKE MENIGHEDSHUSET

Kontaktperson: Orla Svinth · 9745 2296 Juni Onsdag den 12. kl. 19.30 Møde. 28. juni til 2. juli Seniorcamping i Haderup. Juli 25. juli til 3. august Bibelcamping i Haderup. August 3. til 7. - Bibelcamping Bibelcamping 2 i Haderup. Med hjerte, mund og hænder. Fredag den 9. Udflugt. Program senere. Onsdag den 14. kl. 19.30 Sang og vidnemøde. Limfjordsgruppen medvirker. Onsdag den 28. kl. 19.30 Møde ved Lorens Hedelund, Gjern. ”Kristen i verdens farligste stift”. Sammen med Mogenstrup.

SAMTALEKREDSEN

Kontaktperson: Carl Bech · 9745 2230 Juni Onsdag den 19. kl. 19.30 Hos Marie og Kristian Sørensen, Tophøjvej 4. Tekst: Luk.6 , 32-42. Søndag den 23. kl. 19.30 Sankthansfest hos Kurt Hallum, Bjergbyvej 19. August Fredag den 9. Udflugt. Program senere. Onsdag den 21. kl. 19.30 Hos Esther og Jens Borg, Vinkelvej 9. Luk. 10, 23-27.

J UNI / J ULI / AUGUS T

HYGGEEFTERMIDDAGE I MENIGHEDSHUSET

Kontaktperson: Esther Borg · 9745 2287 Juni Torsdag den 13. kl. ? Udflugt. Mere herom senere. Juli Torsdag den 11. juli kl. 14.30 Sommerferiehygge. August Torsdag den 8. kl. 14.30 Hygge. Velkommen til alle der har lyst!

BJERGBYKREDSEN

Kontaktperson: Vera Jørgensen · 9745 2073 Juni Torsdag den 20. kl. 19.30 Hos Elin og Amdi Christiansen, Viborgvej 342, Bjergby. August Torsdag den 15. kl. 19.30 Hos Krista Rasmussen, Degnevænget 3, Sevel.

BIBELKREDSEN

Kontaktperson: Asta Munk · 9745 2276 Juni Onsdag den 5. kl. 19.30 Hos Birgit og Egon Svenningsen, Tophøjvej 24. Onsdag den 19. kl. 19.30 Hos Vita og Erik Villadsen, Tophøjvej 1b. August Onsdag den 21. kl. 19.30 Hos Asta Munk, Kirkevænget 3.

FAMILIEGRUPPEN

Kontaktperson: Jens Erik Jørgensen · 9745 2185 j-e-j@mail.dk

8


MENIGHEDSRÅDET Juni Tirsdag den 18. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i graverhuset. August Tirsdag den 13. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Menighedshuset i Herrup.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV. • Lovsangsgudstjeneste i Trandum Kirke Fredag den 31. maj kl. 19.00. Tema ”Hvad vil du ha?”. • Hollandsk gospel Søndag den 23. juni kl. 10.30. • Herrup Sportsplads Lørdag den 17. august kl. 09.00. Kaffe og rundstykker fra kl. 08.00. Voksenkor medvirker. • Frilufts- og teltgudstjeneste ved Stubbergård Sø Søndag den 25. august kl. 11.00. Voksenkor medvirker. Kaffe fra kl. 10.00.

KIRKELIGE HANDLINGER KIRKELIG INFO DÅ B

Sevel Kirke 17.03.13 Abel August Bejder Porse 17.03.13 Asta Jeberg Knudsen 23.03.13 Emma Josefine Mørk Villadsen 23.03.13 Bastian Dybdahl Jensen 23.03.13 Naja Overgaard Samsøe 28.03.13 Sophia Søgaard Andersen 28.03.13 Ellen Sofie Dybvad Brask-Nielsen 21.04.13 Frederikke Meldgaard Trandum Kirke 24.02.13 Marie Høgh Petersen

BEGRAVELSER

Sevel Kirke 19.02.13 Anna Marie Hedegaard

F Ø D S E L Anmeldes

normalt af jordemoder. Ugifte forældre skal aflevere omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel til sognepræsten.

DÅ B Aftales med sognepræsten i god tid.

Herrup Kirke 09.02.13 Aksel Damtoft Jensen Trandum Kirke 15.03.13 Mette Skov Madsen

V I E L S E Aftales med sognepræsten i god tid.

På rådhuset i bopælskommunen bestilles prøvelsesattest, som medbringes til samtalen inden vielsen.

D Ø D S F A L D Anmeldes på dødsanmeldelse til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

H J E M M E A LT E R G A N G Er

man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan man træffe aftale med præsten om en hjemmealtergang.

S Y G E H U S B E S Ø G Ønsker man besøg på sygehuset eller kender nogen, der gør det, er man velkommen til at henvende sig til sognepræsten.

KONFIRMATIONER

2014

27. april 4. maj 11. maj

Trandum Kirke Sevel Kirke Herrup Kirke

2015

26. april 3. maj 10. maj

Herrup Kirke Trandum Kirke Sevel Kirke

9


J UNI / J ULI / AUGUS T

TRANDUM SOGN & KIRKE MOGENSTRUP MISSIONSHUS

»MYRETUEN«

Juni Onsdag den 5. kl. 18.30 Fødselsdagsfest i missionshuset. Tale ved Henrik Didriksen, Skive. Vi spiser sammen. Medbring tallerken og bestik. Tilmelding til bestyrelsen senest den 29. maj. Søndag den 23. kl. 20.00 Sankthansfest ved Anny og Vagner Ringgaard, Tingvej 11B. Alle er velkomne. 28. juni til 2. juli Seniorcamping i Haderup.

Juni Mandag den 10. kl. 16.15 til 17.30

Kontaktperson: Jørgen Nielsen · 9754 4091

Juli 25. juli til 3. august Bibelcamping i Haderup. August Onsdag den 28. kl. 19.30 Fællesmøde i Herrup Menighedshus. Tale ved Lorens Hedelund.

SAMTALEMØDER I MOGENSTRUP Kontaktperson: Anny Ringgaard · 9754 4151

Juni Onsdag den 26. kl. 20.00 Hos Kr. Nørgaard, Klostervej 9, Sevel. August Onsdag den 14. kl. 20.00 Hos Anders Borg, Åglimt 57, Mogenstrup.

Stof til næste kirkeblad afleveres senest mandag den 24. juni 2013 til Anders Borg, Åglimt 57, Mogenstrup, eller på e-mail aborg@fibermail.dk

10

Kontaktperson: Per Larsen· 9754 4143

Juli Sommerferie. August Mandag den 26. kl. 16.15 til 17.30

MENIGHEDSRÅDET Juni Onsdag den 12. kl. 19.00 Møde hos Else Hansen, Åglimt 33. August Tirsdag den 13. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Menighedshuset i Herrup.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV. • Lovsangsgudstjeneste Fredag den 31. maj kl. 19.00. Tema ”Hvad vil du ha?”. • Mogenstrup Sportsplads Søndag den 16. juni kl. 11.00. Voksenkor medvirker. • Hollandsk gospel i Herrup Kirke Søndag den 23. juni kl. 10.30. • Frilufts- og teltgudstjeneste ved Stubbergård Sø Søndag den 25. august kl. 11.00. Voksenkor medvirker. Kaffe fra kl. 10.00.


SIDEN SIDST… En søndag i Herrup 14. april

DE NYE MENIGHEDSRÅD

En søndag i Herrup 14. april

Fældede askeog bøgetræer på Sevel kirkegård

Menighedsmøde 7. april i Trandum Kirke

Fredagscafé i ki

rkehuset i Seve

set Fredagscafé i kirkehu

l

i Sevel

11


213

GUDSTJENESTER DAG MAJ 31. JUNI   2.   9. 16.

KIRKEÅRET

SEVEL

HERRUP

1. s. e. trinitatis 2. s. e. trinitatis 3. s. e. trinitatis

Ingen 10.30 19.00

10.30 Ingen 9.00

22. 23. 29. 30. JULI   7.

Lørdag 4. s. e. trinitatis Lørdag 5. s. e. trinitatis

Ingen 9.30 Sevel Sportsplads Ingen

10.30 Kor fra Holland

Ingen 9.00 (ia) 11.00 Mogenstrup Sportsplads 10.00 Dåbsgudstjeneste *) Ingen

9.00

10.30

6. s. e. trinitatis

10.30

Ingen

Ingen

14. 21. 28.

7. s. e. trinitatis 8. s. e. trinitatis 9. s. e. trinitatis

Ingen 9.00 Boye Bruhn (ia) Ingen

10.30 Ingen 9.00 Gertrud Bangshøj

Ingen 10.30 Boye Bruhn Ingen

Ingen

Ingen

9.00 Gertrud Bangshøj (ia) Kirkekaffe Ingen

19.00 Lovsangsgudstjeneste

Fredag

AUGUST   4. 10. s. e. trinitatis

TRANDUM

11. 17.

11. s. e. trinitatis Lørdag

10.30

18. 24. 25.

12. s. e. trinitatis Lørdag 13. s. e. trinitatis

9.00 Kirkekaffe

19.00 9.00 Herrup Sportsplads Ingen 10.30 10.00 Dåbsgudstjeneste *) (10.00) 11.00 ”En søndag ved søen”

Stof til næste blad afleveres senest mandag den 24. juni. Layout & tryk: Team Lynderup · 9717 3408.

(ia) = Ingen altergang · *) Aflyses, hvis der ikke er tilmeldt dåb · Hvor andet ikke er nævnt er præsten Erik Bjørn

Team Lynderup · 97 17 34 08

R E DA K T I O N E N

Else Hjorth, Skrænten 20, Sevel. Anders Borg, Åglimt 57, Mogenstrup. Wietska Wiersma, Viborgvej 312, Herrup. Sognepræsten er ansvarshavende.

Kirkebladet for Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 3 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you