Page 1

kirkebladet.nu

Rynkeby

Revninge

Nr. 80 · Marts · April · Maj 2019


Kirken og sognet - tal, navne og foreninger Pr. 1. januar 2018 havde Revninge sogn 676 indbyggere. Heraf var 575 medlemmer af folkekirken. Rynkeby sogn havde 1153 indbyggere og heraf var 1036 medlemmer af folkekirken. I alt altså 1829 indbyggere og heraf 1611 folkekirkemedlemmer i sognene tilsammen.

sogn sin egen hovedgård - Lundsgaard i Revninge og Skovsbo i Rynkeby. I dag findes i sognene 3 skoler: Nymarksskolen, Rynkeby Friskole og Kertemindeegnens Friskole og 4 postnumre: Kerteminde, Rynkeby, Langeskov og Ullerslev. Der er eet plejehjem, en købmand og to børnehaver og vuggestuer. Der er ca. 10 dagplejere og en smedie. Der er to sportspladser og bygader og temmelig mange virksomheder, når man først begynder at tælle efter.

Antallet af indbyggere er forbavsende stabilt igennem tiderne. I bogen Danske Landmænd og deres Indsats fra 1946 opgøres Revninge sogn til at omfatte et areal på ca. 1200 ha og med et befolkningsantal på ca. 570 indbyggere. Rynkeby sogn opgøres til ca. 1765 ha og med et befolkningsantal på ca. 1180 indbyggere. Sognene er historisk gjort af mange mindre samfund og byer som findes i stednavne såsom Munkehætten, Gammelmose, Urup, Tvinde, Hundslev Nymark, Skovhuse, Brabæk, Grydstrup, Hovhasehuse, Flaskemålshuse, Stokholm og Hestehavehuse. Og så har hvert

Og så er der alle foreningerne hvoraf jeg blot vil nævne nogle få: Revninge Sogneforening, Rynkeby Lokalråd, Team Nymarken, Revninge Skytteforening, KR70, KRG, de lokalhistoriske foreninger, Rynkeby Forsamlingshus, Håndboldklubben og Badmintonklubben. Fællesnævneren for alle tallene og navnene og foreninger, som her er nævnt – det er stedet og egnen heromkring. Dét vi på gammelt dansk kalder for sognet. Sognet er en ældgammel måde at markere et fællesskab på. Ordet sogn kommer

2


af gammelt dansk og betyder et søgsmål. Altså det sted som et bestemt områdes befolkning søger til, når de skal samles.

byggerne her er medlemmer af denne forsamling. Og så er de måske også medlemmer af boldklubben og skolebestyrelsen. Eller yogaholdet i sognegården i Revninge og lokalrådet i Rynkeby. At deltage i én forsamling ét sted udelukker ikke at man også deltager i en anden senere samme dag. Sådan er vi mennesker heldigvis skruet sammen. Det kan godt lade sig gøre.

I Rynkeby og Revninge sogne på i alt 3000 ha leves et liv fra fødsel til død. Indimellem har vi brug for dagplejeren, købmanden, skolen, sportsforeningen, harmonikaen og bridgeklubben. Vi har brug for at indgå i forskellige fællesskaber. Ordet kirke kommer af det græske ekklesia, og det betyder en forsamling. Kirken er altså også en forsamling her i sognene. En altovervejende del af ind-

For det vil jeg takke, mens jeg tænker på foråret, som skal komme. Sognepræst Andreas la Cour

SIDEN SIDST 1. søndag i advent blev det markeret, at John Jensen har været kirkesanger her i sognene i 25 år ved en festlig gudstjeneste. John skriver i den forbindelse: Hjertelig tak for opmærksomheden ved mit jubilæum. Det var en dejlig dag som menighedsrådet havde arrangeret for mig. Jeg blev meget glad for den fine dekorerede kande jeg fik, den bliver varigt minde for mig. Hilsen kirkesanger John Jensen

3


DET SKER MARTS

3. kl. 14.00 Fastelavn i Rynkeby kirke. Først en kort familiegudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning på Friskolen i samarbejde med Rynkeby Lokalråd. 14. kl. 14-16 Sangeftermiddag i Grubehuset ved Rønninge kirke. Husk at kirkebilen kan bestilles også hertil. 14. kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste i Rynkeby kirke. Kort gudstjeneste med plads til stilhed og eftertanke. APRIL 7. kl. 16.00

Koncert i Rynkeby kirke med den spanske multiinstrumentalist Efrén Lopez. Koncerten afslutter weekendens Dronetræf i Rynkeby-kirke og afholdes i samarbejde med Dronemusik Danmark.

11. kl. 14-16 Sangeftermiddag i Revninge kirke. Husk at kirkebilen kan bestilles også hertil. 18. kl. 17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste i Revninge kirke. Kort gudstjeneste med nadver. 21. kl. 09.30 i Rynkeby kirke og kl. 11.00 i Revninge. Påskedagsgudstjenester med efterfølgende kirkekaffe i Revninge. 22. kl. 14.00 Familiegudstjeneste i Rynkeby kirke og Rynkeby præstegårds- have. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste og går efter- følgende over i præstegårdshaven for at lede efter æg. I samarbejde med Rynkeby Lokalråd. MAJ 9. kl. 14-16 Sangeftermiddag i Grubehuset ved Rønninge kirke. Husk at kirkebilen kan bestilles også hertil. 12.

kl. 11.00 Konfirmation i Rynkeby kirke.

17. kl. 11.00 Konfirmation i Revninge kirke. 23. kl. 19.30 Sogneaften i konfirmandstuen. Optakt til sogneudflugten. Emne for aftenen: Kronborg slot, Hamlet og Frederik d. 2. og hans junker Erich Hardenberg. JUNI 8.

Sogneudflugt. Turen går i år til bl.a. Kronborg Slot.

4


Opslagstavlen I Rynkeby og Revninge sogne gøres et stort frivilligt arbejde rundt omkring - om det så er i kirken eller i de lokale foreninger her på stedet. I menighedsrådet er vi lige nu i gang med at arbejde med vores husstandsomdelte kirkeblad, som uddeles 4 gange årligt og fortæller om kirkens liv i det kommende kvartal. kommen til at kontakte menighedsrådet eller mig herom på tlf. 65391098 eller mail: apd@km.dk

Vi har i den forbindelse talt om i menighedsrådet, at vi gerne vil at bladets stofområde skal kunne indeholde både kirke og sogn, og det vil konkret sige, at vi gerne vil gøre plads til i bladet, at der kan være en fast »opslagstavle«, som sognenes foreninger og råd kan gøre gavn af - som et fast tilbud.

DEADLINES I 2019: 10. april: juni, juli og august udgaven. 29. juli:

Det kunne være f.eks. være opslag om fællesspisninger, juletræsfest, bankospil, lokalplaner, generalforsamlinger, etc.

september, oktober og november udgaven.

10. oktober: december, januar og februar udgaven.

Kort sagt: Har man noget til »opslagstavlen« skal man fremover være vel-

Med venlig hilsen og på rådets vegne sognepræst Andreas la Cour

5


Program for caféen Marts, april og maj Fredag d. 1. marts kl. 13.30 Banko - 5 kr. pr. kort. Fredag d. 15. marts kl. 13.30 Henny læser op af sin fars erindringer.

Fredag d. 10. maj. Kl. 13.30 Fra Nykøbing F. til Bork Havn, Bent Andersen fortæller erindringsglimt fra 1950`erne om en 7 års drengs oplevelser i et »fremmed miljø«.

Fredag d. 29. marts kl. 13.30 Johannes fortæller og viser billeder fra Madeira og Norditalien.

Fredag d. 24. maj kl. 13.30 Ruth Nygaard fortæller og viser billeder fra de Dansk Vestindiske Øer.

Fredag 12. april kl. 13.30 Musik: Duoen Jørgen og Eva synger og spiller på harmonika.

Caféen har åbent fra kl. 13.30-15.30 i Præstegårdens konfirmandstue. Kaffe, te og brød koster 20 kr.

Fredag d. 26. april kl. 13.30 Syng sammen med Marianne og Henny.

Alle er velkomne! Venlig hilsen Tove (tlf. 21 63 25 82) Karen (tlf. 29 40 83 15) Henny (tlf. 26 23 43 05)

Fastelavn Søndag d. 3. marts kl. 14.00 fejrer vi Fastelavn i Rynkeby kirke. Først en kort familiegudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning på Friskolen i samarbejde med Rynkeby Lokalråd.

6


Dronetræf 2019 I anledning af sit 10 års jubilæum sætter foreningen Dronemusik Danmark musikinteresserede fra hele landet stævne i Rynkeby på Fyn d. 5. - 7. april 2019. Dronemusik Danmark er et fællesskab for musikere med interesse for den såkaldte dronemusik og for historiske - og traditionelle musikinstrumenter som blandt andre sækkerpiber, drejelire, nøgleharpe og mange flere. Arrangementet afholdes netop i Rynkeby fordi man her kan opleve lige netop de instrumenter, som foreningen arbejder med, afbilledet i hænderne på englene i Hardenbergs kapel. Som afslutning på træffet afholder den spanske multiinstrumentalist Efrén López, som har optrådt over hele verden en koncert i kirken kl. 16.00. Lad os se og høre om musikken vil bringe de gamle kalkmalerier til live igen. Det er kl. 16.00, og alle er hjerteligt velkomne med fri entré!

Horne Mandskor Søndag d. 26. maj kl. 14.00 i Rynkeby Kirke Rynkeby-Revninge Menighedsråd og Foreningen Norden i Langeskov står for arrangementet. Billetpris: 50 kr. kan købes den 12. april i Caféen, konfirmandstuen i Rynkeby kl. 13.00 - 15.30. Billetter kan købes fra den 23. april i Langeskov Boghandel, Langeskov - Centret eller hos Grete Østergaard på tlf: 65381073 fra kl. 9.00. 7


Foråret er på vej »Påskeblomst! Hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave«. Sådan vil vi helt sikkert synge i kirkerne i den kommende tid. Men påskeblomsten er ikke den eneste gave foråret bringer til os. Foråret er fyldt med gaver - smukke blomster - lyse og lange dage. Vi glæder os og vi trænger til det. Med nyt liv kommer der ny energi. Foråret skaber liv - en ny begyndelse.

I skrivende stund blæser og rusker det udenfor. Det er januar. Det er koldt. Der er mørkt. Men når kirkebladet udkommer, så burde vi være gået lysere tider i møde, og måske er vi så heldige, at små vintergækker og erantisser er vokset frem af jorden. Foråret er den tid, hvor livet igen begynder at spire. Når træerne mister sin nøgenhed og fyldes med grønne blade. Når blomsterne springer ud, og vi gribes af trang til at sætte os på terrassen og nyde de første varme solskinstimer. Det, som har været dødt hele vinteren, bliver fuld af liv. Landskabet stråler med liv og smukke farver.

Jeg glæder mig til igen dette forår at være en del af kirkelivet i Rynkeby og Revninge sogne. Jeg glæder mig til de mange gudstjenester, vi skal fejre sammen - påsken og alle de andre søndage og helligdage! På glædeligt gensyn! Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen

Foråret er med andre ord den tid, hvor livet genopstår.

8


Forårets salmer MARTS: 721 »Frydeligt nu med jubelkor« Jørgen Kjærgaard skriver i sin salmekommentar fra 2002: »Dette digt er nu i brug på sjette århundrede. Det er imidlertid ikke »kun« en »carmen vernale« - forårssang - Morten Børup (latinskolerektor i Aarhus som oversatte sangen fra latin til dansk ved 1500-tallets begyndelse, red.) ville have været en dårlig pædagog, hvis han ikke havde lagt en smule lærdom i sin sanglige hyldest til den kommende sommer. Under den umiddelbart nærmest impulsive besyngelse af forårstegnene i naturen (v. 1) anes nemlig en større sammenhæng, formidlet gennem den klassiske definition af verdensaltet som bestående af fire elementer: jord, vand, ild, luft…«. APRIL: 234 »Som forårssolen morgenrød« »En moderne tid, der oftest tillægger naturen en selvstændig værdi som det oprindelige, ægte, førmenneskelige, vil nemt tage fejl af Grundtvigs naturbilleder, indlæse sin egen opfattelse i dem, og forstå salmen her som en sammenligning mellem to hinanden uafhængige størrelser: det tilbagevendende liv i naturens kredsløb - og Jesu opstandelse fra døden. Grundtvigs tanke er derimod den, at opstandelsen er årsagen, udgangspunktet: fordi Jesus opstod, skal Guds rige blomstre og bære frugt i verden…«. MAJ: 287 »Kraften fra det høje« »De tre pinsevers beskriver frelseshistorien fra den bibelske pinsebegivenhed (v. 1), over pinsegudstjenesten (v. 2), til »Guds salighed« i det kommende Guds rige«.

9


Voksenkor i Rønninge og Rynkeby-Revninge sogne Torsdag d. 31. januar kl 19.00 mødes koret for første gang i Grubehuset ved Rønninge Kirke. Der er pt. 16 tilmeldte, og har flere lyst til at melde sig under sangfanen, kan det sagtens nås endnu. Alle er velkomne, og er sangstemmen lidt rusten, skal der nok komme gang i den undervejs!

Fællessang Rønninge, Rynkeby og Revninge indbyder til fællessang og kaffehygge i det nye år på følgende datoer: 14. marts Rønninge • 11. april Revninge • 9. maj Rønninge Vi mødes kl. 14.00, synger os varme og glade, slukker tørsten med kaffe og synger videre til kl. 16.00. Husk at kirkebilen kan bestilles til alle kirker og tag det gode humør med.

10


Sogneudflugt 2019 Reservér allerede nu dagen for den årlige sogneudflugt. Lørdag d. 8. juni 2019 drager vi afsted mod Sjælland, hvor første stop med rundvisning bliver: Roskilde Domkirke Efter frokost sætter vi kursen mod Helsingør, hvor vi får rundvisning på: Kronborg - Helsingør

Sognepræst Andreas la Cour vil forestå rundvisningen på Kronborg. Nærmere program kommer i næste kirkeblad. Tilmelding senest den 15. maj 2019 til en af følgende: Kirsten Berthel: kirstenb1@stofanet.dk eller tlf. 30131084 Andreas la Cour: apd@km.dk eller tlf. 65391098 Anne Offersen: anne@offersen.com

11


Sogneaften Torsdag d. 23. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen Denne aften handler om Kronborg slot, Hamlet og Frederik d. 2. og hans junker Erik Hardenberg. Engleorkestret i Rynkeby kirke er højst sandsynligt kommet til dengang godsejer Erik Hardenberg sad på Skovsbo gods. Erik Hardenberg var som junker med prins Frederik, den senere Frederik 2., i Tyskland for at studere i byen Wittenberg, hvor Martin Luther virkede tidligere i samme århundrede. I den første scene af skuespillet om den danske prins Hamlet ankommer Hamlet og hans tjener Horatio netop hjem til slottet efter at have været i Wittenberg for at studere. Er Horatios karakter bygget over den danske adelsmand Erik Hardenberg? Det vil nok være at gå for vidt, men dét og meget andet om Kronborg Slot og dets historie vil sognepræst Andreas la Cour komme ind på denne aften, når vi som optakt til årets sogneudflugt stiller skarpt på slottet i Helsingør. Vel mødt! Vh. Sogneudflugtens arrangører

Orientering Gravsten på kirkegårdenes lapidarier I løbet af april 2019 vil hensatte sten i Rynkeby og Revninge blive gennemgået af menighedsrådet. Sten der ikke findes bevaringsværdige vil blive mærket og senere fjernet. Er der nogen, der er uenige i, at en sten bliver fjernet, kan man henvende sig til kirkeværge Niels Koefoed. Med venlig hilsen Menighedsrådet 12


Årets konfirmander I maj måned skal vi fejre konfirmation i Rynkeby og Revninge for en god håndfuld unge mennesker her i vore sogne. Konfirmationen er en festdag, og alle i pastoratet indbydes til at højtideligholde dagen ved at lade flaget gå til tops! Rynkeby, 3. søndag efter påske, d. 12. maj 2019, kl. 11.00 Tilde Lund Andersen, Langeskov Sarah Nguyen Møller, Rynkeby Frigg Hansen, Rynkeby Amalie Marie Nørup Brønsholt, Rynkeby Katrine Lykke Martinussen, Rynkeby Laura Varde Juhl Nielsen, Nyborg Freya Isabel Skyum Christensen, Langeskov Ida Demant, Rynkeby Victoria Kamper Kristensen, Langeskov Cathrine Lau Carlsen, Bremerskov Sebastian Bøgetoft Ehlers Kalle Ejvind Ansbjerg, Rynkeby Simon Mariager Jakobsen, Bremerskov Elias Vestergaard Nielsen, Rynkeby Alexander Kvistgaard Kamuk, Urup Nicolai Dyrhoff Nyegaard, Rynkeby Revninge, Store Bededag, d. 17. april 2019, kl. 11.00 Frida-Marie Martinussen, Revninge Katrine Lindemann Hansen, Revninge Matilde Lindemann Hansen, Revninge

13


Kirkelige handlinger siden sidst RYNKEBY KIRKE

Døbte:

Døbte:

01.12.18 Saga My Hentze

06.01.19 Karoline Pedersen 06.01.19 Arthur Bøhm

Begravede/bisatte:

20.01.19 Johan Birkkjær Sejten

28.10.18 Mitzi Bech

Begravede/bisatte: 11.10.18 Bent Henrik Jørgensen 16.10.18 Ingrid Amtoft 20.10.18 Inger Rasmussen 26.12.18 Bente Rasmussen REVNINGE KIRKE

Menighedsrådsmøder Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 i hospitalet i Revninge. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 i konfirmandstuen i Rynkeby. Onsdag d. 15. maj kl. 19.00 i hospitalet i Revninge.

14


Kirkebil

Kirkelig vejviser

Munkebo Taxi, tlf. 6597 4310. Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 fredagen før den søndag, man ønsker kørsel.

Sognepræst (kbf.) Andreas la Cour Rynkeby Bygade 45 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1098 · apd@km.dk Mandag fridag

Kirkeblad

Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen Kirkestræde 1 · Rønninge · 5550 Langeskov Tlf. 2119 2028 · arw@km.dk Mandag fridag

Stof kan sendes til redaktionen på mail: apd@km.dk Deadline for juni, juli og august nr.: 8. april 2019.

Kordegn - kirkekontor Charlotte Bülow Fjordvej 66 · 5330 Munkebo Tlf. 6597 6771 · chbl@km.dk Kirkegårdene Graver Solvej Lorenzen og gravermedhjælper Anne Jensen Kirkevej 8 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1860 · rynkebyrevningekirkegaarde@dbmail.dk Mandag fridag

Indsamlinger I Rynkeby og Revninge kirker samler vi ind til jul, påske, pinse og høst.

Musik Organist: Camilla Sibani Tlf. 5051 0141 · camilla.sibani@gmail.com Træffes hverdage mellem kl. 9 og 14.

Ved julen i år blev der indsamlet 930 kr. i Rynkeby og 920,50 kr. i Revninge. Nytårsaftensdag blev der indsamlet 411,50 kr. i Revninge. Indsamlingen sendes videre til Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Tak for de mange gode gaver.

Kirkesanger: John N. Jensen Menighedsråd Formand Anne Nørgaard-Offersen Tlf. 6532 3825/ 2396 3825 · anne@offersen.com Næstformand Else Kristensen Tlf. 5055 1836 · nykr@godmail.dk

Til påske og pinse vil vi samle ind til Kirkens Korshær.

Kontaktperson Kirsten Berthel Tlf. 3013 1084 · kirstenb1@stofanet.dk Kasserer Søren Monk Andersen Tlf. 6172 1105 · monk@teknik.dk Kirkeværge Niels Koefoed Tlf. 6539 1718/5093 4020 · hulemose@dbmail.dk Kirke/kirkegårdsudvalg Kirsten Berthel Peder Høite Hansen · tlf. 6532 1387 · peder.revninge@gmail.com

Gruppebillede af kirkernes personale. 15


SMP Magasinpost ID-nr.: 46879

177

MARTS 3. marts 10. marts 14. marts 17. marts 24. marts 31. marts

Fastelavn Rynkeby kl. 14.00 ALC Familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning på Friskolen 1. s. i fasten Revninge kl. 09.30 ARW Fyraftensgudstjeneste Rynkeby kl. 17.00 ARW 2. s. i fasten Rynkeby kl. 09.30 ALC 3. s. i fasten Revninge kl. 11.00* ALC Midfaste Rynkeby kl. 11.00* ARW

*Kirkekaffe

Gudstjenesteliste

APRIL 7. april Mariæ bebudelses dag Revninge kl. 09.30 ARW 14. april Palmesøndag Rynkeby kl. 09.30 ALC 18. april Skærtorsdag Revninge kl. 17.00 ALC 19. april Langfredag Rynkeby kl. 11.00 ARW 21. april Påskedag Rynkeby kl. 09.30 ALC Revninge kl. 11.00* ALC 22. april 2. Påskedag Rynkeby kl. 14.00 ARW/ALC Familiegudstjeneste med efterfølgende æggejagt i præstegårdshaven 28. april 1. s. e. påske Rynkeby kl. 09.30 ARW MAJ

19. maj 26. maj 30. maj

2. s. e. påske 3. s. e. påske Konfirmation Bededag Konfirmation 4. s. e. påske 5. s. e. påske Kristi himmelfartsdag

DALSBO 12. marts 9. april 14. maj

kl. 14.30 kl. 14.30 kl. 14.30

Revninge Rynkeby

kl. 11.00* kl. 11.00

Revninge

kl. 11.00*

Rynkeby Revninge Rynkeby

kl. 09.30 kl. 09.30 kl. 09.30

ALC ALC ALC ALC ALC ARW

ALC: Andreas la Cour ARW: Arendse Wullf-Jørgensen Videbæk Bogtrykkeri A·S

5. maj 12. maj 17. maj

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Rynkeby og Revninge kirkeblad - 2 - 2019  

Rynkeby og Revninge kirkeblad - 2 - 2019  

Profile for videbaek