Page 3

ORDET

KORT NYT KIRKEBLADET

Dåben er derfor en fantastisk livgivende gave, som vi skal tage imod i tro og hver dag takke Gud for.

Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup. Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til præstegården senest: mandag den 24. juni. KIRKEBIL

af at vore børn får fortalt om, hvad dåb betyder. Ikke alene i den mere folkelige betydning, men også hvad det betyder på det personlige plan. At læse bibelhistorie for børnene og bede fadervor sammen med dem kan i al sin enkelthed få stor betydning for deres liv. Og vi voksne kan også høste en glæde af at være i den opgave Det handler ikke om at forklare og komme til en forståelse af alting. Det handler om, at vi får et forhold til den Gud, som i dåben har erklæret os sin betingelsesløse kærlighed. Som mennesker er vi rigtignok elsket, set og kendt af Gud lige fra undfangelsen. Det har vi

Guds eget ord for. Men som mennesker har vi også helt fra begyndelsen brug for Guds barmhjertighed og tilgivelse. Det har vi, fordi vi pr. natur er skyldige. I dåben får vi tilsagt syndernes forladelse og det evige liv, hvilket betyder, at Guds kærlighed ikke er begrænset af, hvad vi gør og ikke gør, og hvad vi ikke skulle have gjort. Dåben er derfor en fantastisk livgivende gave, som vi skal tage imod i tro og hver dag takke Gud for. Fortællingen om, hvad det betyder at være døbt, er med andre ord det bedste vi kan give vore børn. Selv er jeg dybt taknemmelig for, at jeg fik det fortalt som barn.

Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur. FERIE OG FRIHED Sognepræsten træffes ikke i perioden 1. - 21. juli samt 23. - 25. august. Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf. 97 83 63 26 eller mail: maw@km.dk

FORSIDEFOTOS Fra en barnedåb i Lomborg kirke.

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Arne Y. Andersen Damgårdvej 5, Dybe 7620 Lemvig Tlf: 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Anette Andersen Solnæs 6, Ramme 7620 Lemvig Tlf. 25 55 09 52 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 3 - 2019  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 3 - 2019  

Profile for videbaek