Page 1

Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne

Læs bl.a. om: • • • • • • •

4

Himmelske dage Gospelkoncert for demens Sogneudflugt Alle Helgens dag Ny kordegn og kirketjener Minikonfirmander Det ene år har taget det andet

sept - nov 2019


vejviser Fælles kirkekontor

Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing tlf. 9732 0696 Åbent tirsdag til torsdag kl. 9-13 torsdag også kl. 16-17, fredag kl. 9-12. Kordegn Hanne Raabjerg ringkoebing.sogn@km.dk

Fælles kirkegårdskontor

Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing tlf. 2010 3404 Åbent mandag til fredag kl. 10-11.30. Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen rk-kirkegaarden@mail.dk

Rindum sogn

www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams, Isagervej 8, Rindum tlf. 9732 0629 / 2329 0639 moth@km.dk Organist Dorota Biernacka tlf. 7192 7020 · dorota.b@outlook.dk Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen · tlf. 5172 3764 kk@rindumkirke.dk Kirketjener Vibeke D. Skytte tlf. 4018 7481 · vibekeds@gmail.com Rindum Kirkehus Rindumvej 2

Ringkøbing sogn

www.ringkobingkirke.dk Provst Lone Hvejsel Kontor: Kirkepladsen 1 tlf. 9732 0217 · lhv@km.dk

Sognepræst (kbf.) Jørgen Moeslund, Poulsgårdsvej 7 tlf. 5040 6557 · jpm@km.dk Sognepræst Jesper W. Andersen Nørrevej 5, Staby tlf. 9749 1081 · jeka@km.dk Organist Klaus V. Jensen tlf. 2032 4340 · kvj@youmail.dk Kirketjener Kaj Møller tlf. 2927 2544 · kajak1210@gmail.com Kirketjener Heidi Nielsen

tlf. 3033 4218 · heini@km.dk Ringkøbing Kirkehus Kirkepladsen 1

Forsiden: Efterårsskov.

2

himmelske dage

Kristi Himmelfartsdag og de følgende dage var der Kirkedage i Herning - »Himmelske dage på heden«. Vi var en lille gruppe fra Rindum af sted til Åbningsgudstjenesten på torvet. Her var mange mennesker samlet, trods regn! En festlig start på nogle spændende dage, selv om vi godt kunne have ønsket os et bedre vejr! Det blev det de følgende dage. Kirkedagene er blev afholdt hvert 3. år siden 1968. Folkekirken er godt repræsenteret på kirkedagene, men er ikke alene, for denne »festival«, eller »marked« bliver også repræsenteret af frikirker og udenlandske besøgende kirkerepræsentanter. I 2022 er der igen kirkedage i Roskilde. Ordet »kirkemarked« var meget dækkende for dagene i Herning. Hele den indre by bar præg af de himmelske dage, man gik fra arrangement til arrangement i kirker, skoler, bibliotek og en markedsplads med telte. Det hele kulminerede med et stort show i Boxen lørdag 1. juni. Jeg har været nogle gange på Kirkedage og arrangementet i Herning hører bestemt til blandt de bedste! Dette liv i gaderne og på cafeerne, samtalen på kryds og tværs med bekendte og ukendte, de mange aktiviteter, der flyder i alle retninger. For mig blev det alt sammen en bekræftelse på, at kirken er mange ting og gør mange ting. Det engagement og de mange frivillige, der på den ene eller anden måde har fundet en plads og en glæde ved at gå ind i et kirkeligt arbejde. Det er som Grundtvig siger i en kendt salme: »Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. Kirken er mennesker, og da vi er forskellige som mennesker, bliver kirkens facade og indhold mangesidig. Det er en rigdom! Jeg faldt over en kunstudstilling med billedkunstneren Simon Aaen. Simon Aaen har taget en lang tradition op i sin kunst, nemlig kirkekunst. Han har udsmykket kirker forskellige steder og udstiller på diverse gallerier. Simon Aaen arbejder med troen og naturen, sådan at lyset, der er med på hans billeder, bryder mørket og dermed bliver et tegn på opstandelsen - lysets sejr over mørket. Simon Aaen har helt klart hentet inspiration fra Sven Havsteen-Mikkelsen og hans store kunst. Jeg blev så betaget af Simon Aaens billeder, at jeg købte et af hans malerier, der nu hænger hjemme i stuen. Jeg glæder mig hver dag over dette billede, og ser i den symbolik og den dybde, der er lagt ind i billedet, et tegn på liv. Det gode og store liv, som kommer fra Gud, og som både skabelsen og opstandelsen peger på. Simon Aaen har udsmykket Skarrild Kirke, der ikke ligger så langt fra Ringkøbing, så måske en søndags udflugt skulle gå dertil - det kan anbefales. Af Mogens Thams sognepræst i Rindum


kirkelige arrangementer

koncert gospel for demens

Tirsdag d. 10. september kl. 19.30 i Ringkøbing Kirke Gospel D’Light og Ole Jørgensen i samarbejde med Alzheimerforeningen Midt/Vest. Gennem musik, sang og oplæg vil vi skabe en glad energisk aften, men også en aften med information om demens og beretning fra et liv med demens. Entré: 100 kr., som ubeskåret går til Alzheimerforeningen.

sogneudflugt for ringkøbing sogn

Ringkøbing menighedsråd inviterer d. 17. september til årets sogneudflugt. Turen går til Viborg, hvor vi skal vises rundt i Viborg Domkirke. Inden da går turen over den genoprettede Bølling Sø og Blicher-egnens museum i Thorning, hvor vi skal høre om »hedens digter«, Steen Steensen Blicher. Der bliver også tid til frokost på den historiske Birgittelyst kro. Der er afgang kl. 9.00 fra museumspladsen, og vi er hjemme kl. 17.30. Der er 50 pladser, og turen koster 250 kr. Det inkluderer transport, formiddagskaffe, frokost og alle entréer. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 9732 0696 eller mail: ringkoebing.sogn@km.dk senest onsdag den 11. september. Afregning foregår kontant på dagen.

kursus om livets små og store spørgsmål!

Hvad er Kristendom? Et Kristendomskursus (KK) for dig, som er nysgerrig og gerne vil vide mere om, hvad kristendommen er. KK er for dig, der gerne vil undersøge de dybe spørgsmål om livet. KK er for dig, som gerne vil genfinde værdien i den kristne tro. KK er for dig, som kunne tænke dig at lære noget om den kristne tro. Hvad sker der på kurset? Hver aften vil der være et foredrag om et centralt emne. Efterfølgende diskuteres aftenens emne i små grupper og der sluttes fælles af med aftenens oplægsholder. Intet spørgsmål er for enkelt eller for provokerende på et

Kristendomskursus. Vi starter aftenen med at spise sammen. Det er festligt! Efter en travl dag er det dejligt ikke selv at skulle lave maden. Alle er velkomne - uanset om man aldrig kommer i kirken eller kommer der ofte. Kurset består af 5 samlinger med start mandag d. 30. september kl. 18.30 - 21.45 i Rindum Kirkehus. De andre datoer er: 7. oktober, 21. oktober, 4. november og 18. november. Kursus pris: 100 kr. for materialer og 50 kr. pr. gang for mad. Mere information på rindumkirke.dk eller ved henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen på mail: kk@rindumkirke.dk eller tlf. 51723764. 3


kirkelige arrangementer »de grå synger« i rindum kirke

Morgensang i kirken og hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset. Næste gang er: onsdag d. 23. oktober kl. 9.00 Alle er velkomne. Kaffen koster 20 kr. Arr. Rindum kirke Datoer for kommende »DE GRÅ SYNGER«: 4. december, 22. januar, 26. februar, 18. marts, 22. april, 27. maj og 17. juni.

de ni læsninger i rindum kirke

Søndag d. 1. december kl. 10.30 De ni læsninger er en festlig måde at indlede julemåneden på. Det er en gudstjenesteform, der kommer fra England, og som mange danske kirker har taget til sig. Pointen ved De ni læsninger er at fortælle om Jesu fødsel set i et større perspektiv, nemlig sammen med den fortløbende bibelske historie. De ni læsninger starter således ved Skabelsen og fortsætter gennem Det gamle Testamente frem til Jesu fødsel, og hvad der siges om ham i Det ny Testamente. Man får altså ved denne gudstjeneste fortalt bibelhistorie sat sammen med gamle og nye salmer. Violinist Meike F. Franke spiller violin og vil sammen med organist Dorota Biernacka stå for musikken. Menigheden inddrages i læsningerne. Efter gudstjenesten er der Kirkekaffe i Kirkehuset til alle.

alle helgens dag Søndag d. 3. november i Rindum Kirke kl. 9.00 & 10.30 På denne helligdag mindes vi dem, vi har mistet siden sidste Alle Helgens dag. Navnene på dem, hvor begravelsen/bisættelsen har fundet sted fra Rindum kirke, læses fra prædikestolen. Annemarie Waagepetersen, skuespiller og musiker fra Teatret OM, spiller tværfløjte sammen med Dorota Biernacka på orgel. Mogens Thams er præst. Alle er velkomne! Søndag d. 3. november i Ringkøbing mindes vi dem, vi har mistet siden sidste Alle helgens dag. i Ringkøbing Kirke: kl. 10.30 og i Ringkøbing Kapel: kl. 14.00 Begge gudstjenester er ved provst Lone Hvejsel. Navnene vil blive læst op på dem, der er begravet eller bisat fra kirken eller kapellet i det forgangne år.

fredslysandagt i ringkøbing kirke

Flammen fra Betlehemsgrotten kommer til Ringkøbing Museumsplads onsdag d. 27. november kl. 19.00. Her kan man få tændt sin fakkel eller lanterne og gå med i optog til Ringkøbing Kirke, hvor der er Fredslysandagt ved Jørgen Moeslund kl. ca. 19.15. Herefter er der kaffe, saft og kage i Ringkøbing Kirkehus. Sct. Georgs Gilderne står bag arrangementet.

4


orientering og meddelelser andagt - flagdag for danmarks udsendte

Torsdag d. 5. september kl. 17.00 i Ringkøbing Kirke Fejringen i Ringkøbing-Skjern Kommune begynder i Rindkøbing Kirke med faneborg samt andagt v/ Lone Hvejsel. Andagten er åben for alle. Det efterfølgende arrangement på rådhuset kræver tilmelding og er for særligt indbudte.

vægtergudstjeneste

Fredag d. 29. november kl. 19.30 i Ringkøbing Kirke På årets Black Friday har kirken også længe åbent og et rigtig godt tilbud. Der er nemlig mulighed for at være med til en særlig gudstjeneste v/ Jørgen Moeslund, hvor Ringkøbings vægtere medvirker. De synger undervejs de 10 smukke vægtervers for os og sammen med os. Vel mødt til en stemningsfuld gudstjeneste.

kirke & kaffe

(ældreeftermiddag/ høstgudstjeneste) Tirsdag d. 24. september er der Kirke & Kaffe kl. 14.30 i Rindum Kirke - en høstgudstjeneste for vore ældre borgere. Sognepræst Mogens Thams prædiker. Derefter kaffe og samvær i Kirkehuset. Vi glæder os til at se rigtig mange. Alle er velkomne (kaffe á 25 kr.).

nørkleklub

I Ringkøbing Kirkehus. Se kirkens hjemmeside: www.ringkobingkirke.dk

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

ringkøbing plejehjem

Følgende tirsdage sangandagt kl. 10.30: 3/9, 1/10, 29/10, 26/11 Følgende tirsdage gudstjeneste med altergang kl. 14.30: 17/9, 15/10, 12/11

fjordparken i rindum

Følgende onsdage sangandagt kl. 10.30: 9/10, 6/11, 4/12 Følgende tirsdage gudstjeneste med altergang kl. 14.30: 10/9, 22/10, 19/11 24/9 kl. 14.30: Kirke & kaffe, Rindum kirke.

menighedsrådsmøder i rindum

24/9 kl. 16.30, 30/10 kl. 19.00, 27/11 kl. 16.30. I Rindum Kirkehus. Dagsorden og referater kan ses på Rindum kirkes hjemmeside.

menighedsrådsmøder i ringkøbing

18/9, 9/10, 14/11. Alle møderne foregår i Ringkøbing Kirkehus kl. 19.00.

litteraturkreds

I Ringkøbing kirkehus. Vi begynder i dette efterår 5/9 kl. 19.30 Se kirkens hjemmeside: www.ringkobingkirke.dk

indsamlet i rindum kirke

Danmission DSUK Menighedsplejen KFUM & K Viva – hjælp til udsatte børn Ofre for terror på Sri Lanka Møltrup Optagelseshjem

309 kr. 340 kr. 341 kr. 400 kr. 868 kr. 899 kr. 220 kr.

indsamlet i ringkøbing kirke

Danske Kirkers Fællesråd 110 kr. KFUM og KFUK i DK 200 kr. Menighedsplejen 1073 kr. Folkekirkens Nødhjælp 125 kr. Danmission 93 kr.

ny kordegn og kirketjener

Hanne Raabjerg er ansat som ny kordegn pr. 1. juni. Fra 1. august med 33 timer pr. uge. Heidi Nielsen er ansat som ny kirketjener pr. 1. august med 32 timer pr. uge. Hanne Raabjerg er primært kordegn på kirkekontoret, men hun vil tillige være kirketjener ved kirkelige handlinger i kirken. Heidi Nielsen er primært kirketjener i kirkehuset, men hun vil også være kirketjener ved kirkelige handlinger og afløse kordegnen på kirkekontoret. Kaj Møller er fortsat ansat med 21 timer pr. uge og varetager opgaverne som kirketjener i kirken. Tillykke til Hanne og Heidi. Vi glæder os til samarbejdet. Lars Hansson, formand for Ringkøbing Menighedsråd Hanne Raabjerg t.v. Heidi Nielsen t.h.

5


for børn høstgudstjeneste i rindum kirke

Søndag d. 22. september kl. 10.30 Alle børn og voksne er velkommen til at medbringe frugt og blomster fra haven, som bæres ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Årets minikonfirmander medvirker bl.a. med sang. I Kirkehuset efter gudstjenesten er der kirkefrokost og auktion over »høsten« og pengene sendes til velgørende formål. Pris for frokost er 25 kr. for voksne.

høst- og familiegudstjeneste i ringkøbing

babysalmesang i rindum kirke

Efterårsholdet starter torsdag d. 5. september og strækker sig over 10 gange. Deltagerpris er 200 kr. som betales ved tilmelding. Tilmelding til kirkeog kulturmedarbejder Marianne Olesen på kk@rindumkirke.dk. Se mere på rindumkirke.dk. Forårsholdet starter torsdag d. 5. marts 2020.

Onsdag d. 25. september kl. 17.00 - 18.30

Gudstjenesten foregår på børnenes præmisser.

Mette Steengaard Andersen vil fortælle bibelhistorie, og spejderne medvirker. Medbring eventuelt frugt, grønt eller blomster og vær med til at bære det ind i kirken, når gudstjenesten begynder. Efter gudstjenesten er der aftensmad i Ringkøbing Kirkehus. Pris: 20 kr. pr. voksen, børn gratis.

NYT NYT NYT messy church

Fredag d. 25. oktober fra 16.00 - 18.30 i Rindum kirkehus/kirke

En anderledes måde at holde Familiegudstjeneste på. Vi starter med Drop-in fra kl. 16.00. Der er en forfriskning og tid til snak. Kl. 16.30 er der workshops og kl. 17.30 går vi i kirken til en kort gudstjeneste - herefter spiser vi mad i kirkehuset. Alle aldersgrupper er velkommen. Vi glæder os til at se jer. Pris 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

dåbsgudstjenester i ringkøbing kirke

6

Den 7. september kl. 10.30 v. Lone Hvejsel. Den 16. november kl. 10.30 v. Jørgen Moeslund.

legestue i rindum

Legestuen for de 1 - 3 årige starter ny sæson fredag d. 27. september kl. 9.30. Legestue A og B mødes på skift fredag kl. 9.30 til ca. 10.30 i Kirkehuset. Vi synger, danser, leger og hører en lille bibelhistorie. Der vil være frugt til børnene og kaffe til de voksne. Alle børn i aldersgruppen er velkommen sammen med en forældre, bedsteforældre eller dagplejeren.

Tilmelding er nødvendig på mail: kk@ rindumkirke.dk senest d. 15. september af hensyn til holdopdeling.

ringkøbing pigekor

er et kor for piger fra 5. til 9. klasse, der elsker sang og sammenhold. Der er 3 åbne øvegange - ingen tilmelding er nødvendig: onsdagene 28. august, 4. september og 11. september kl. 16-17 på Musikskolen i Ringkøbing Se mere på: www.ringkobingkirke.dk


for børn & unge minikonfirmander i rindum

Efter sommerferien er der et tilbud om mini-konfirmandundervisning for alle på 3. årgang på Ringkøbing skole. Forløbet er tredelt og foregår på følgende datoer i skoleåret 19/20:

Torsdag til søndag d. 19.-22. september, fredag d. 6. december 2019 og torsdag og fregag d. 20. og 21. februar 2020. Vi vil samle børnene hver dag efter skole fra 14.00-17.00. Her vil de få sang, hygge, bibelhistorie, høre om kirken og meget mere. De skal også medvirke ved Høstgudstjenesten d. 23. september. Den 1. marts vil der være en afslutning, hvor forældre også bliver inviteret. Mere info herom senere.

minikonfirmander i ringkøbing kirke

Ringkøbing Kirke inviterer Alkjærskolens 3. årgang til et minikonfirmandforløb i skoleåret 2019-2020. Forløbet er samlet på én uge i efteråret og én uge i foråret. Forældrene modtager særskilt invitation med nærmere information.

Til minikonfirmand mødes børnene efter skoletid med nogle af kirkens ansatte og frivillige for at være sammen om kristendommens temaer gennem leg, fortælling, sang og musik samt kreative opgaver. Og så skal vi selvfølgelig også lære kirken og kirkegården at kende.

konfirmand i rindum

Konfirmandundervisningen begynder i uge 36, dog først i uge 40 for Rindum A. Undervisningen foregår i Rindum Kirkehus fra 13.15 til 15.00 om onsdagen for Rindum A & Rindum B og om torsdagen for Rindum C. Konfirmanderne følger undervisningen frem til konfirmationerne den 8. og 10. maj 2020. Tilmelding til konfirmation i Rindum har været. Hvis man ikke er tilmeldt tages kontakt til sognepræst Mogens Thams.

konfirmand i ringkøbing

Konfirmandundervisningen begynder i uge 36. Undervisningen foregår kl. 13.15-15.00. Ole Lange har Ringkøbing A, som mødes om torsdagen i Rindum Kirkehus.

Jørgen Moeslund har Ringkøbing B, som mødes om torsdagen, og hold C, som mødes om onsdagen begge hold i Ringkøbing Kirkehus. Konfirmanderne følger undervisningen frem til konfirmationerne den 2. og 3. maj 2020.

Tilmelding til konfirmation har været. Hvis man ikke er tilmeldt, kan man kontakte Ole Lange eller Jørgen Moeslund.

tema for 7. årgang

Onsdag d. 2. oktober er der en temadag for hele 7. årgang på Ringkøbing Skole. Vi deles ind i to hold med samling i enten Ringkøbing - eller Rindum Kirkehus. Fra Rindum skal vi på en gåtur til Gammel Sogn Kirke, hvor vi skal »studere« kirken nærmere. Undervejs gør vi også holdt i Ringkøbing Kirke, hvor vi hører mere om at være feltpræst. Temadagene giver os præster og medarbejdere mulighed for at lære konfirmanderne bedre at kende, da vi har en hel dag til rådighed. For konfirmander og ikke-konfirmander bliver temadagene forhåbentlig en oplevelse med et anderledes og spændende indhold. 7


me n igh ?e ?dspleje ?? n for rindum og ringkøbing sogne aflastningsstjenesten

I hjem, hvor en ægtefælle er alvorligt syg eller dement, er der mulighed for at få en aflaster ud i cirka 3 timer om ugen i de gamle Ringkøbing og Holmsland kommuner. Der er brug for 1-2 aflastere mere end de syv, der er i forvejen. Kontakt: Vita Skovhuus, tlf. 2225 2304, vitaskovhuus@gmail.com.

besøgstjenesten

I besøgstjenesten er der mulighed for at få besøg en times tid om ugen hos ældre i eget hjem og på plejehjem, handicappede på institution og hos flygtninge. Der er behov for en halv snes besøgsvenner mere.

Tirsdag d. 3. september kl. 14.30 i Rindum Kirkehus: Sammenkomst for besøgsvenner og deres værter. Karen-Lis og Knud Fuusgaard fortæller og viser billeder fra deres tur til Kina. Kontakt: Rindum Sogn: Meta Storgaard Christensen, tlf. 2174 5391, metaogkristen@gmail.com - Ringkøbing Sogn: Vera Proustgaard, tlf. 4038 3161, verap@webspeed.dk - Ringkøbing Plejehjem: Marie Nørby, tlf. 5195 6950, knud@volvonet.dk

møder på tværs af kulturer

Lørdag d. 5. oktober kl. 16.30 - bemærk tidspunktet - i Spejdergården på Poulsgårdsvej: Vi spiser sammen. Hver familie medbringer en ret til en fælles buffet. Lørdag d. 30. november kl. 13.30 i Rindum Kirkehus: Julehygge med lege, æbleskiver med mere og bankospil. Juleevangeliet fortælles. Kontakt Birgit Beiter, tlf. 2044 3583, birgitbeiter@gmail.com.

julehjælp

Menighedsplejen deltager som sædvanlig i uddelingen af julehjælp. Nærmere oplysninger kommer senere.

Røde Kors Café Østergade 22, Ringkøbing

www.ringkobingkirke.dk 8

EN AT TALE MED ...

70 120 110

Telefontid: kl. 20.00 - 02.00

www.rindumkirke.dk


foreningskalender GRUNDTVIGSK FORUM Kontakt: Ole Lange, tlf. 9733 7011 hokl@km.dk Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus, Kirkepladsen 1, Ringkøbing Verden og »de andre« - i gamle og nye salmer v. Margrethe Dahlerup Koch, valgmenighedspræst. Der er opbrud i den danske salmetradition i disse år. Digtere og sangskrivere kommer med mange nye bud på salmer og i mange kirker begynder man at bruge salmetillæg. Samtidig glider mange gamle salmer, som var en del af en fælles sangskat, i glemmebogen. Men hvorfor dette opbrud? Er der forskel på, hvad de gamle og de nye salmer fortæller om verden, de andre mennesker og Gud? Efterfølgende: Generalforsamling efter vedtægterne Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus, Kirkepladsen 1, Ringkøbing Burkafrihed og andre selvmodsigelser - om religionsfrihed i Danmark v. Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet, Kbh. Hvordan kan det være en frihedsret at iføre sig en kvindeundertrykkende klædedragt eller at omskære drengebørn – også for barnet? De seneste års diskussioner om religion udfordrer vores begreber om individ, kollektiv, frihed og offentlighed. Foredraget tager afsæt i nogle af de aktuelle diskussioner set i forhold til den danske åndsfrihedstradition fra bl.a. Grundtvig og Hal Koch. Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus, Kirkepladsen 1, Ringkøbing Rusland og Vesten. Historisk og aktuelt v. Bent Jensen, professor emeritus, Nyborg. Ruslandskenderen, professor Bent Jensen, har skrevet flere bøger om forholdet mellem Rusland og Vesten. I sit foredrag vil han ridse op, hvordan Rusland har været et land, der i kraft af kristendommen tilhørte den europæiske civilisation og historie. Men denne

forbindelse gik til grunde under 1. Verdenskrig, som førte til at en fanatisk marxistisk-ateistisk sekt i 1917 med vold kunne erobre magten, undertvinge befolkningen og gennemføre et eksperiment, der kostede millioner og atter millioner mennesker livet. Et terrorregime fra dag ét under Lenin, Trotskij og Stalin.

INDRE MISSION Mødested: Indre Mission, Brogaardsvej 4 SEPTEMBER Tirsdag d. 3. kl. 19.30. Fællesmøde med IMU, Lasse Holmgaard Iversen, Risskov. Lørdag d. 14. Samfundslørdag. Klaus Vibe, Århus. Børnemøde v. familie- konsulent Katja Vibe. Torsdag d. 19. kl. 19.30. Bibelkreds i hjemmene. Tirsdag d. 24. kl. 10.00. Seniorbibelkreds. Onsdag d. 25. kl. 17.30. Familieaften. Fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro.

OKTOBER Torsdag d. 3. kl. 19.30. Bibelkursus i Fjelstervang. Simon Hauge Lindbjerg. Torsdag d. 10. kl. 19.30. Bibelkreds i hjemmene. Torsdag d. 17. kl. 19.30. Møde. Torsdag d. 24. kl. 10.00. Pens. sognepræst Tage Rasmussen, Århus. Tirsdag d. 29. kl. 10.00. Seniorbibelkreds. Onsdag d. 30. kl. 17.30. Familieaften. Marianne og Jakob Olesen, Ringkøbing. NOVEMBER Tirsdag d. 5. kl. 19.30. Fællesmøde med IMU. Chr. Thomsen og Simon Nielsen, Hvide Sande. Torsdag d. 14. kl. 19.30. Bibelkreds i hjemmene. Torsdag d. 21. kl. 19.30. YM-aften. Knud Elmo Knudsen, BDM. Tirsdag d. 26. kl. 10.00. Seniorbibelkreds. Torsdag d. 28. kl. 19.30. Fællesmøde med LM. Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg. Kontaktperson: Svend Erik Petersen, tlf. 5172 4624.

55+ FÆLLESSKAB i Menighedscentret Et kreativt, socialt, kristent fællesskab

Hver gang kaffe og morgensamling. Hvor intet andet er nævnt, mødes vi kl. 9.30-11.30. Onsdag d. 11. september: Kunstner Ketty Dahl Madsen, Thyholm, fortæller om sin kunst. Emne: »Jesus i kunsten«. Onsdag d. 9. oktober: Pastor Emeritus Johannes Esmark, Videbæk tager os med ud i naturen over emnet: »Vandretur på Gendarmstien i Sønderjylland«. Onsdag d. 20. november: Emne: »Vi er Kontakt: Ib Graves en, Alkjærhøj 10, tlf. 513 kreative sammen«. Vi hygger os med 2 2336, mail: ib@vigsoe-hav at lave dekorationer og lign., og andre .dk spiller BOB m.m.

9


foreningskalender ONSDAGSKLUB For alle børn i alderen 7-11 år hver onsdag kl. 18.30 - 20.00 i Menighedscentret, Brogårdsvej 4. Programmet kan ses på Indre Missions hjemmeside. Kontakt: Lisa Bro Hansen, tlf. 61 69 97 32

JUNIORKLUB For alle juniorer fra 11 år hver onsdag kl. 19-21 i Menighedscentret, Brogårdsvej 4. Kontakt: Robert Jensen, tlf. 5326 6189.

IMU - Indre Missions Unge Menighedscentret, Brogaardsvej 4 Der henvises til Indre Missions hjemmeside.

KFUM-spejderne - noget for dig RINGKØBING GRUPPE Tilbyder børn og unge flg. hold: Ulve 0.-3. klasse: Møde hver onsdag kl. 15.15-16.45 i Spejdergården, Poulsgårdsvej 27, 6950 Ringkøbing Den gamle ulv: Ingemann tlf. 5083 4555. Juniorspejder 4.-5. klasse: Møde hver onsdag kl. 18.00-20.00 i Spejdergården, Poulsgårdsvej 27, 6950 Ringkøbing Juniorleder: Annelouise tlf. 2345 9548. Trop 6.-8. klasse: Møde hver onsdag kl.18.00-20.00 i Spejderhytten, Jagtvej 13, Gl. Sogn, 6950 Ringkøbing Gruppeleder: Jens Pedersen, tlf. 2275 2002. Hvis du er blevet lidt nysgerrig, så er du velkommen til at tjekke vores hjemmeside ud: spejder6950.dk 10 eller møde op.

LUTHERSK MISSIONSFORENING Mødested: Kirkehuset i Rindum hvor intet andet er nævnt. SEPTEMBER Tirsdag d. 10. kl. 19.00 Høstfest v. Thomas Beck, Es- bjerg. Fællesspisning kl. 18.00. Onsdag d. 11. kl. 14.30 Møde for ældre og enlige v. Leo Poulsen, Spjald. Hos Inger Vestergaard, Langelandsgade 80. Torsdag d. 26. kl. 19.30 Møde v. Mads Peder Thorlund, Ølgod. OKTOBER Torsdag d. 3. kl. 19.30 Møde v. Bent Kjøller-Hansen, Skjern. Bedemøde kl. 19.00. Onsdag d. 9. kl. 14.30 Møde for ældre og enlige v. Erik Trans, Herning. Hos Margr. og Erik Lønbæk, Poulsgårdsvej 3. Torsdag d. 17. kl. 19.30 Møde v. Christian Haahr Andersen, Herning. Fredag d. 25. kl. 19.30 Bibelkursus v. Bent Olsen, Hillerød. Ringkøbing Kirkehus. Lørdag d. 26. Bibelkursus v.Bent Olsen, Hillerød. Ringkøbing Kirkehus. Tirsdag d. 29. kl. 19.30 Fællesmøde v. Johannes Esmarch, Videbæk. NOVEMBER Onsdag d. 13. kl. 14.3o Møde for ældre og enlige v. Chr. Haahr Andersen, Herning. Hos Solveig og Kaj Birkmose, Kærbyvej 12. Torsdag d. 14. kl. 19.30 Møde v. Robert Enevoldsen, Holstebro. Torsdag d. 28. kl. 19.30 Fællesmøde med IM v. Carsten Riis Jensen, Bøvlingbjerg. Missionshuset, Brogårdsvej 4. Bibelkreds i hjemmene følgende torsdage kl. 19.30: 5. september, 19. september, 10. oktober, 7. november og 21. november.

Kontakt: Kaj Birkmose, tlf. 9732 1366. Kontakt for ældremøder: Jens Olsen, tlf. 2065 9440.

LUTHERSK MISSIONS UNGDOM SEPTEMBER Tirsdag d. 3. kl. 19.30 Bibeltime v. Karsten Christen- sen, Harboøre. Hos Margr. og Erik Lønbæk, Poulsgårdsvej 3. Tirsdag d. 10. kl. 19.00 Høstfest v. Thomas Beck, Esbjerg. Rindum Kirkehus. Fællesspisning kl. 18.00. Tirsdag d. 17. kl. 19.30 Walk & Talk. Tirsdag d. 24. kl. 19.30 Bibelstudium. Hos Kirsten S. Jensen, Østerled 2. OKTOBER Tirsdag d. 1. kl. 19.30 LMU-aften. Hos Asta og Karsten Mortensen, Blomstervænget 4. Tirsdag d. 8. kl. 19.30 Bibeltime v. Peter Leif Mostrup Hansen, Randers. Hos Marian- ne Andersen, Grønlandsgade 15. Tirsdag d. 15. Efterårsferie. Tirsdag d. 22. kl. 19.30 Bibelstudium. Hos Inger Vester gaard, Langelandsgade 80. Tirsdag d. 29. kl. 19.30 Fællesmøde v. Johannes Esmarch, Videbæk. Rindum Kirkehus. NOVEMBER Tirsdag d. 5. kl. 19.30 Bibeltime v. Henning Hansen, Esbjerg. Hos Lilli og Jens Olsen, Luleåvej 12. Tirsdag d. 12. kl. 19.30 Bibeltime v. Anders Kronborg, Sædding. Hos Åse og Martin Larsen, Grønsiskenvej 45. Tirsdag d. 19. kl. 19.30 LMU-aften. Hos Lene og Torben Hvergel, Langelandsgade 81. Tirsdag d. 26. kl. 19.30 Bibelstudium. Hos Inger Vester gaard, Langelandsgade 80. Kontakt: Stefan M. Jensen, KG, tlf. 50 70 27 12.


dag

kirkeåret ringkøbing kirke 11. s. e. trin.

10.30 JM Fernisering og kirkekaffe

5. sep.

Torsdag

17.00 LH. Andagt. Flagdag for Danmarks udsendte*

7. sep.

Lørdag

10.30 LH. Dåbsgudstjeneste

8. sep.

12. s. e. trin.

10.30 LH

10.30 MT

15. sep.

13. s. e. trin.

10.30 JM. Kirkekaffe

10.30 MT. Rytmisk gudstjeneste Kaffe i Rindum Kirkehus

22. sep.

14. s. e. trin.

10.30 JM

10.30 MT. Høst- og familiegudstjeneste Kirkefrokost i Rindum Kirkehus

24. sep.

Tirsdag

25. sep.

Onsdag

17.00 JM. Høst- og familiegudstj.* Efterfølgende aftensmad.

29. sep.

15. s. e. trin.

10.30 LH. Kirkekaffe

14.00 OL

6. okt.

16. s. e. trin.

10.30 JM

13. okt.

17. s. e. trin.

9.00 JM. Kirkekaffe

10.30 MT. Lovsang under nadveren 25 års jubilæum for Mogens Thams * Jubilæumsreception i Rindum Kirkehus

20. okt.

18. s. e. trin.

10.30 LH

25. okt.

Fredag

27. okt.

19. s. e. trin.

1. sep.

rindum kirke 10.30 LC

* = se inde i bladet

gudstjenester

14.30 MT. Kirke & Kaffe Sognearrangement for alle

10.30 MT 9.00 LC

16.00 Messy Church * En ny form for familiegudstjeneste 10.30 JM. Kirkekaffe

10.30 MT. Kirkefrokost i Rindum Kirkehus

Sommertid slutter

3. nov.

Alle helgen* Kirken: 10.30 LH Kapellet: 14.00 LH

9.00 MT 10.30 MT

10. nov.

21. s. e. trin.

10.30 JM. Fernisering* og kirkekaffe 10.30 LC. Kaffe i Rindum Kirkehus

16. nov.

Lørdag

10.30 JM. Dåbsgudstjeneste

17. nov.

22. s. e. trin.

10.30 LH

24. nov.

S. s. i kirkeåret 10.30 JM

27. nov.

Onsdag

19.00 JM. Fredslysandagt*

29. nov.

Fredag

19.30 JM. Vægtergudstjeneste*

1. dec.

1. s. i advent

10.30 LH. Kirkekaffe

10.30 OL 10.30 MT. Lovsang under nadveren Kirkefrokost i Rindum Kirkehus

10.30 MT. De ni læsninger * Kaffe i Rindum Kirkehus

JM = Jørgen Moeslund • MT = Mogens Thams • LH = Lone Hvejsel • OL = Ole Lange • LC = Lars Christoffersen

11


Søndag d. 6. oktober er der gud 2019 stjeneste k l. 10.30 ved Moge ns Thams. Efterfølgende er d er jubilæu m sreception i Rind um Kirkeh us.

Det ene år har taget det andet

Til oktober har Mogens Thams 25-års jubilæum som sognepræst i Rindum. Mogens Thams har ofte spurgt sig selv, hvorfor han har været præst i Rindum i 25 år. Svaret er, at det ene år har taget det andet, fordi det er et godt sted at være, der er liv, kirken er en del af lokalsamfundet, og der har altid været udfordringer nok. »Det er ikke blevet nemmere at være præst, for kirken er blevet en del af det store marked af tilbud og skal gøre mere opmærksom på sig selv. Folk har heller ikke længere forpligtelsen på sognet, på det at være et sogn, men kirken er med sine traditioner en modpol til det. Folk er også blevet mere individualister og vil tilpasse de kirkelige højtideligheder, men jeg holder fast ved kirkens traditioner samtidig med, at jeg gerne vil være nærværende og møde folk, hvor de er, så vi finder altid et kompromis,« siger Mogens Thams.

Han fik sat meget i gang, da han kom, så præsteboligen blev et samlingssted. Efterhånden var det kun soveværelset, menigheden ikke indtog, så for ham og hustruen Alice var det en lettelse, da der blev bygget kirkehus i 2009. »Det har altid været vores ønske at have et åbent hjem, men med kirkehuset fik vi mere privatliv og opdagede først da, hvor meget det havde betydet,« siger Mogens Thams. Det var også en stor hjælp for ham, da han fik aflastning af nabopræsterne, fordi der er blevet mange flere indbyggere i sognet, men noget af det bedste ved at være præst i Rindum er, at han er nær på det hele og kan cykle rundt i sognet. Som præst er man bundet mange timer, men der ligger en frihed i, at han kan tilrettelægge sin dag, så han indimellem kan gå en tur med hunden eller noget

andet. Kommer der noget uventet, som skal ordnes her og nu, bliver det klaret først, og så må hunden vente lidt. Efter 25 år i Rindum har Mogens Thams været i kontakt med næsten alle hjem og familier i sognet, og han kender mange folks livshistorie. »Det er et gode, men forpligter også og stiller mig nogle personlige spørgsmål, for hvor langt, skal jeg gå og følge menigheden? Det er jo ikke mig, der er far til bruden eller familie til afdøde. Jeg synes ikke, at begravelser er blevet nemmere, tværtimod,« siger Mogens Thams og tilføjer, at han ikke har aktuelle planer om at forlade sognet. Her har han og Alice deres hjem og de fire børn deres udgangspunkt. Sommerhuset er deres fristed, og der lader Mogens Thams op, men med sine 57 år siger han, at han ikke bliver her 25 år mere. Af Annette Holm

KIRKEBLADET udgives af Rindum og Ringkøbing menighedsråd | Redaktion: J. Pihl, A. Holm, M. Thams, L. Hvejsel, Jørgen Moeslund og Sv. Aa. Hoppe | Næste kirkeblad: Dækker december 2019 · januar og februar 2020. Stof til kirkebladet modtages af Jørgen Pihl på e-mail: j.pihl@mail.tele.dk senest 14. oktober 2019 | Layout: www.kirkebladet.nu · 9717 3408 · Tryk: Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirkeblad for Rindum & Ringkøbing sogne - Nr. 4-2019  

Kirkeblad for Rindum & Ringkøbing sogne - Nr. 4-2019  

Profile for videbaek