Page 1

Ølstrup Sogneblad

INDHOLD • Sogneforeningen • Dagli’Brugsen • Konfirmander • Aktivitetskalender • Set og sket • Det sker • Gudstjenester

2

2013


Ølstrup Kirke Sogneblad

Ølstrup menighedsråd Sogneblad

Ølstrup Kirke er åben alle dage fra kl. 8.00-16.00. Sognepræst Inge-Dorthe Brønden Kaasgaard Torstedvej 38, Torsted, 6980 Tim Tlf. 97 33 33 09. Mail: idk@km.dk Mandag fri Graver Margrethe Ebbensgaard Ølstrupvej 49, Ølstrup Tlf. 97 34 67 77. Mandag fri Kirkesanger Inger Kold, tlf. 97 33 50 97 Afløserpræst Margrethe Koch Højbrovej 3, 6980 Tim Tlf. 97 33 36 58

Formand Boe Hammelsvang Ølstrupvej 28, Ølstrup 6950 Ringkøbing. Tlf. 97346272

s Ølstrup Sogneblad Ølstrup sogneblad udgives af Ølstrup menighedsråd. Bladet udkommer 4 gange årligt. Alle er velkomne til at skrive til bla­det. Redaktionen modtager stof: Ann Karina Boddum: valdagalf@gmail.com Inge-Dorthe Kaasgaard: idk@km.dk Deadline Næste blad omdeles uge 24. Deadline den 27. maj 2013. Fotos i bladet: Boe Hammelsvang, Inge-Dorthe Kaasgaard, Alis Nilsson m.fl.

2

Næstformand Lone Leth Østergaard Flytkær 18, Ølstrup 6950 Ringkøbing. Tlf. 97 34 60 83 Kasserer Ole Kjær Kærhuvej 22, Ølstrup, 6950 Ringkøbing. Tlf. 97 34 60 17 Kirkeværge Kirstine Fjordside Langdyssevej 2, Ølstrup 6950 Ringkøbing. Tlf. 97 34 61 57 Ann Karina Boddum Flytkær 12, Ølstrup 6950 Ringkøbing. Tlf. 97 34 67 07

Kirkelige handlinger Døde og bisatte • 07.12.12 Dagny Krogh • 14.12.12 Helle Berg Hargaard • 27.12.12 Aksel Aas Højer • 30.01.13 Hans Kristian Skovbjerg Thomsen


Sogneforeningen

Husk nu

Vi har nedsat et udvalg i Sogneforeningen, om står på PR intern og ekstern i sognet. Det er Alis Nilsson og Alice Ravnholt. Alis Nilsson skal stå for, at der kommer materiale med fra foreningerne og sognet til Sognebladet, som bliver vores interne blad i sognet og endnu tak til Inge- Dorthe Kaasgaard for den mulighed. Alice Ravnholt vil stå for, at der kommer noget i de diverse aviser m.m. Men det kræver, at I melder ind med tingene, de er ikke opsøgende journalister. Derudover skal tingene være udarbejdet. De vil som udgangspunkt ikke skrive tingene, men godt sørge for det kommer med i bladet.

kommet med i en anden udgave og endnu en gang undskyld for ventetiden. Som I kan se, kommer den hvert kvartal heri sognebladet i en up to date udgave og med flere detaljer. Vi håber, I vil støtte op omkring initiativet og huske at informere, når der er ændringer eller I har arrangeret noget nyt, som ikke står i års-kalenderen. Husk det er også i Jeres interesse.

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at aktivitetskalenderne som I kan se, er

Generalforsamling i Sogneforeningen Kom og se den nye bestyrelse og giv jeres mening til kende samt kom med evt. ønsker for tiltag i sognet. Et sogn i udvikling ikke afvikling. Generalforsamling sammen med Sognegården den 7. marts kl. 19 i Sognegården. Der vil være vedtægtsændringer i Sogneforeningen, ændringerne vil være omkring sammensætning af bestyrelsen §8, små ændringer og derudover vil det en konkretisering af formålet med Sogneforeningen. Vedtægterne vil blive moderniseret, så det er nemmere at forstå og implementere. Dette sker blandt andet også, da det er en nødvendighed i forhold til ansøgninger fra Sogneforeningen til div. Puljer og fonde. Derudover skal der være ejerskab for dem og det

kræver, at de er forståelige og indarbejdet. Vi håber i møder op så vi kan undgå en ekstraordinær generalforsamling, det kræver at mindst halvdelen af vores medlemmer dukker op denne aften. Derudover vil vi kunne fortælle mere om den helhedsorienteret udviklingsplan, byggegrunde og mange andre spændende ting. De eksisterende vedtægter kan findes på Olstrup.dk Håber at se rigtig mange af Jer, det er her, I kan være med til at gøre en forskel og påvirke foreningen til, hvilke emner, der skal arbejdes med i 13 og 14. Pernille Priess Pedersen Formand for Sogneforeningen

3


Året der gik Dagli’Brugsen Nu er 2013 godt igang , og vi kan kaste et blik tilbage på 2012 for at se, hvordan året gik i Brugsen. Vi startede med en fest, som varede hele året, nemlig 20-års jubilæet for Dagli’Brugsens opståen. Klaus valgte også at give særligt gode tilbud til kunderne, som en trøst for, at butikken blev »brudt op« og varerne fik en ny plads, og dermed blev svære at finde. Bestyrelsen drømte om at lave en ny indgang og dermed give lidt mere plads og overdækning af frugt og grønt. Derfor søgte vi nogle vindmøllemidler, som vi desværre ikke fik. Vi søgte også LAG om at blive én af fem butikker, som skulle være med i et forsøg i sommeren 2012,om at gøre vores lokale butik til 1. stop. Der blev vi ikke valgt, men som et plaster på såret, fik vi et foredrag d. 3. maj med Gunnar Ørskov, som handlede om at holde liv i det lokale og lave en 5-årsplan, for udførelsen af planerne.

D. 6. maj involverede vi os i Giro d’Italia arrangementet ved at sætte et telt op ved Tørrecentralen og derfra sælge drikkevarer og pølser. Det gav rigtig god reklame til Brugsen. Jakob Ventzel fra bestyrelsen bruger mange kræfter på at opdatere hjemmesiden for Ølstrup, og arbejder samtidig på at lave en infoskærn i Brugsen (og måske senere andre steder), hvor aktuelle tilbud og nyheder for sognet kan ses og læses. Det bliver spænd­ ende, når vi skal prøve det af. Økonomisk startede året acceptabelt med overskud i de enkelte måneder, og vi håber, at året slutter ligesådan. Der er store udfordringer for en lille butik at slås med, med den nye lukkelov, afgifter og lav avance. Men ved at handle lokalt kan I alle gøre jeres for at holde liv i butikken. Godt Nytår. Bestyrelsen Dagli’Brugsen Ølstrup

Nytårsbal 2013

Tak til alle der var med til Nytårsballet, I var alle med til at gøre det til en kanon fest. Endnu en gang tak til alle Sponsorer og alle de frivillige der gav en hånd med. Det har igen i år givet en flot overskud på ca. 30.000,- kr. Så sæt allerede kryds i kalenderen d. 25. januar 2014, der er der nemlig

NYTÅRSBAL 2014! 4


Dagli’Brugsen

25-års jubilæum for Evy Mikkelsen Evy Mikkelsen kunne lørdag den 19. januar fejre 25 års jubilæum i Dagli’Brugsen i Ølstrup! Evy startede i brugsen i januar 1988 da hun blev ansat af daværende uddeler, Tonny Larsen, til at efterfølge Minna Pedersen som gik på pension. Tonnys krav til Minnas efterfølger var, at vedkomende skulle have et stort lokalkendskab og være i stand til at tale med kunderne.

Flere end 100 af byens borgere, brugsens kunder og bekendte af Evy var med til at fejre hende i lørdags og fra bestyrrelsen i brugsen vil vi gerne sige de mange der mødte frem tak for deres flotte støtte! Evy, hjerteligt tak for din utroligt flotte indsats i brugsen i Ølstrup!

Og det må man til fulde sige at Evy har kunnet leve op til. De mange ungarbejdere der over årene har arbejdet i brugsen har altid betragtet Evy som brugsens vidensbank og som kunde i brugsen har man, uanset om man kun kom der lejlighedsvist ved besøg i byen, oplevet at Evy vidste hvem man var og havde relationer til og spurgte ind til hvordan det gik. Mens Evy har arbejdet i brugsen er uddelere kommet og gået, men hun har kunnet være et solidt loyalt ankerpunkt, der har videreformidlet brugsens historie og kultur.

Bestyrelsen Dagli’Brugsen Ølstrup

Tusind tak for den overvældende opmærksomhed i anledning af mit 25-års jubilæum i Dagli’Brugsen Ølstrup, lørdag den 19. januar. En særlig tak til Klaus og bestyrelsen, for det fine arrangement. Venlig hilsen Evy Mikkelsen

Konfirmander

Konfirmander søndag den 4. maj • Maj Louise Borup, Flytkær 5 • Rasmus Juul Frimor, Byvejen 10 • Simone Kjeldgaard, Byvejen 17 • Cecilie Bennedsgaard Knudsen, Lervangvej 13 • Jeppe Lykke Pedersen, Herningvej 141 • Mads Bank Sørensen, Mosevænget 10 • Malene Svendsen, Solsikkevej 4 • Michelle Poulsen, Solsikkevej 8 • Nicolaj Raunow Andersen, Byvejen 16

5


Aktivitetskalender

Aktivitetskalender  DATO

marts-juni 2013

AKTIVITET

FORENING/ARR.

Hver mandag

Pladespil i Højmarkhallen kl. 19.15

Ølstrup G & U, Lem Boldklub, Højmark IF

Torsdag d. 7.

Generalforsamling i Ølstrup Sognegård og Sogneforening i Sognegården kl. 19.00

Ølstrup Sognegård, Ølstrup Sogneforening

Torsdag d. 7.

Musik og sang ved Kaj Munk m. flere fra Ulfborg i Ølstrup Sognegård kl. 14.30

Ølstrup Ældreklub

Søndag d. 10.

Gymnastikopvisning kl. 11.00 i Hover Fritids- og Kulturcenter

Ølstrup G & U

Mandag d. 11.

Generalforsamling i Ølstrup Vandværk i Sognegården kl. 19.30

Ølstrup Vandværk

Torsdag d. 14.

Hygge, kortspil m.m. i Sognegården kl. 14.00 – 17.00

Hyggeklubben

Torsdag d. 14.

Generalforsamling i Ølstrup Friskole og Ølstrup Friskoles Støtteforeningen i Sognegården kl. 19.00

Ølstrup Friskole, Ølstrup Friskoles Støtteforening

Torsdag d. 21.

Billeder fra lokalarkivet og årsmøde i Sognegården kl. 14.30

Ølstrup Ældreklub

Hver mandag

Pladespil i Højmarkhallen kl. 19.15

Ølstrup G & U, Lem Boldklub, Højmark IF

Tirsdag d. 2.

Avisindsamling i Ringkøbing fra kl. 17.00. Vi samler ind 6 gange om året, så har du lyst til at give en hjælpende hånd, kan du kontakte Otto Nilsson 40 46 60 29

Ølstrup G & U, Ølstrup Friskole, Ølstrup Sognegård, Hover/Torsted Friskoles Støtteforening

Lørdag d. 6.

Avisindsamling i Ølstrup fra kl. 9.00

Ølstrup Friskole

Søndag d. 7.

Generalforsamling i Dagli’ Brugsen i Sognegården kl. 14.00

Dagli’Brugsen Ølstrup

MARTS

APRIL

6


Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 

marts-juni 2013

Torsdag d. 11.

Hygge, kortspil m.m. i Sognegården kl. 14.00-17.00

Hyggeklubben

Lørdag d. 13.

Loppemarked på Ølstrup Friskole fra kl. 10.00-14.00. Læs omtalen

Ølstrup Friskoles Støtteforening

Tirsdag d. 16.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Søndag d. 21.

Hold naturen/Ølstrup ren. Ølstrup Sogneforening Vi har igen i år meldt os til Danmarks Naturfredningsforenings Affald­ sindsamling. Vi håber der igen i år vil komme mange børn og voksne og hjælpe os. Vi begynder med rundstykker kl. 9.30 ved Friskolen.

Torsdag d. 25.

Hygge, kortspil m.m. i Sognegården kl. 14.00-17.00

Hyggeklubben

Tirsdag d. 30.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Hver mandag

Pladespil i Højmarkhallen kl. 19.15

Ølstrup G & U, Lem Boldklub, Højmark IF

Hver torsdag

Kroket og kortspil spilles på Ølstrup Stadion kl. 14.00-17.00

Hyggeklubben

Søndag d. 5.

Konfirmation i Ølstrup

Tirsdag d. 14.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Torsdag d. 16.

Bukketræf på Ølstrup Skydebane kl. 10.00

Ølstrup Jagtforening

Tirsdag d. 21.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Tirsdag d. 21.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Pladespil i Højmarkhallen kl. 19.15

Ølstrup G & U, Lem Boldklub, Højmark IF

MAJ

JUNI Hver mandag

7


Aktivitetskalender

Aktivitetskalender 

marts-juni 2013

Hver torsdag

Kroket og kortspil spilles på Ølstrup Stadion kl. 14.00-17.00

Hyggeklubben

Lørdag d. 1.

Sommerfest ved ØGU. Program følger senere

Ølstrup G & U

Tirsdag d. 4.

Avisindsamling i Ringkøbing fra kl. 17.00. Vi samler ind 6 gange om året, så har du lyst til at give en hjælpende hånd, kan du kontakte Otto Nilsson 40 46 60 29

Ølstrup G & U, Ølstrup Friskole, Ølstrup Sognegård, Hover/Torsted Friskoles Støtteforening

Tirsdag d. 4.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Onsdag d. 12.

Heldagsudflugt med Ølstrup Gl. Mejerikreds. Bemærk ny dato

Margit og Bent Hansen, Inge Marie og Wagner Jeppesen

Fredag d. 14.

Sommerfest i Mariehønen for børn, forældre og personale

Børnehaven Mariehønen

Lørdag d. 15.

Klip hæk dag. Lad os klippe din hæk eller vaske dine vinduer. Læs omtalen

Ølstrup Friskoles Støtteforening

Tirsdag d. 18.

Lerdueskydning på Ølstrup Skydebane kl. 19.00

Ølstrup Jagtforening

Søndag d. 23.

Sankthans v. Præstegårdssøen. Program følger senere

?

Torsdag d. 27.

Friskolens sommerfest

Ølstrup Friskole

Fredag d. 28.

Skoleafslutning på Ølstrup Friskole

Ølstrup Friskole

t Søndergårds leMaga gdalene Søndergårds

8

Modtagere af Anders og Henrik Knudsen, Lervanlegat 2012 blev Karina og gvej 13 i Ølstrup. anerkendelse for et særde Legatet blev uddelt som rkma og g nin æt d svinebes les veldrevet landbrug me brug. på le i stål samt en check Legatet bestod af to skå 1000 kr. Med venlig hilsen legatudvalget


og sket! SetSetog sket! Koncert i Ølstrup Kirke I december 2012 optrådte »Den danske Samleduo« i Ølstrup Kirke. Det var en fantastisk koncert. Duoen havde sat deres eget aftryk på gamle, kendte julesalmer og det lød ikke gammelt! Det var næsten swing og folkemusik ind i mellem. Meget stilfuldt i decembers klingende frost. Hvis man ønsker at stifte bekendtskab med »Den danske Salmeduo«, så er der en hjemmeside med samme navn. På menighedsrådets vegne Ann-Karina Boddum

Foredrag

i Ølstrup Kirke Den 16. januar var der gudstjeneste e og foredrag. Elof ved Elof Westergaard og derefter kaff dt andet om en blan e dled Westergaards foredrag han men med syv sam vet skre de bønnebog, som han hav åler«. Han fods e min i n mle andre. Bogen hedder »Hi som man ner, bøn e« dern læste et udvalg af disse »mo bønner, to de ved selv Døm vist godt kan kalde dem. elthen simp der er n boge i og der er med her i bladet . bøn en bede vil e gern bønner til alt, hvis man

9


Det sker! Det sker! Loppemarked lørdag d. 13. april Igen i år vil ØFS afholde loppemarked for friskolen. Sidste år havde vi glimrende succes med at børnene havde deres egne boder, hvor de kunne sælge alt deres legetøj. Selvom mange af børnene måske fik købt mere end de solgte, så hyggede alle sig, så det vil der blive gjort igen i år. Vi modtager selvfølgelig også meget gerne en masse aflagt legetøj, møbler, cykler, lamper osv osv, som man kan forestille sig kunne indbringe en lille smule til skolen ved loppemarkedet. Har man noget, stort som småt, så kontakt Martin Kirkegaard på tlf. 40 70 59 38. Ellers vil der når tiden nærmer sig annonceres nogle tidspunkter, hvor man kan komme og aflevere effekter der kan sælges til loppemarkedet.

Foredrag i Ølstrup Sognegård tirsdag den 16. april kl. 19.30 Med udgangspunkt i 19 års arbejde som arresthuspræst, vil Inge-Dorthe Kaasgaard fortælle om hvordan det er at arbejde blandt ud- og indsatte i Ringkøbing Arrest. Alle er velkomne. Mvh. menighedsrådene i Torsted, Hover og Ølstrup

Fællesgudstjeneste for alle 3 sogne 2. pinsedag kl. 10.00

pladsen Gudstjenesten bliver afholdt på Lejr er et der bag Lystbækgård i Torsted, – hvor og ly i e overdækket bålhus, som vi kan kryb læ under i tilfælde af dårligt vejr. tæpper. Man skal selv medbringe stole og evt.

10

Ældreudflugt torsdag den 6. juni

inviteres sognets ældre på udflugt sammen med Torsted og Hover sognes ældre. Endeligt program bliver slået op i Brugsen og i Videbæk/Spjald Avis i maj måned.


Det sker! Det sker! Klip Hæk dag lørdag d. 15. juni Traditionen tro, så siger man jo, at hækken skal klippes inden Sankt Hans. I år falder Sankt Hans d. 23. juni på en søndag, så Ølstrup Friskoles Støtteforening tilbyder weekenden forinden, at klippe folks hække og vaske vinduer for et beskedent beløb. En klipning af »normal« størrelse hæk koster 250 kr. Vask af vinduer koster 5 kr. stykket. Tilmelding til dagen kommer senere, og har man andet der trænger til at blive gjort i løbet af året (rense tagrende, yderlige vinduesvask, malearbejde osv), så kan man altid henvende sig til Ølstrup Friskoles Støtteforening hvis man har lyst til at støtte skolen.

Flekstur

Menighedsrådsmøder:

•2  1. marts kl 19.00 i graverhuset • 14. maj kirkesyn kl. 17.00 • 17. september kl. 19.00 i konfirmandstuen • 6. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.

es på Midttrafiks lsordning, som kan bestill rse kø ig agt del for les rde Midttrafik har lavet en sæ 00. telefonnummer: 87 40 83 også bestilles over llem kl. 8-17, flekstur kan me ske kan r stu flek af Telefonisk bestilling km nettet. tning og koster 4 kr. pr. 2 timer før ønsket afhen st nd r. mi nse ske l græ ska es r un stu mm g-Skjern ko Bestilling af flek sker indenfor Ringkøbin det n r ste nå , tak gen er r nin he ord så , af ningen for brugeren ikke samme tilskud til ord er giv e un mm ko bro lste Herning- og Ho i mellem til forhandling. adresse og blev 14 kr. pr. km. Prisen er ind blev hentet i taxa på min jeg or hv , gen nin ord et næsten den Eksempelvis har jeg benytt g kostede 52 kr, Videbæk bin gkø Rin 20 j eve agr ten 72 kr, ned til kørt til aktuel adresse. At madresse til Stauning for hje fra ret væ nu til ind r ha bevirker, at jeg samme pris. Længst væk udvider »min verden« og det re hø t god kan I kr. 20 til at benytte Ølstrup kostede mig kun opfordring og opmuntring en rfra he n me e sid til øg for mange borgere. kommer vidt omkring! Sp skønne, at den er til glæde kan en un mm ko så g, nin denne ord srummet mellem kl. nger og kan udføres i tid tni sæ ud for e rlig sæ en Ordningen kræver ing God fornøjelse 6-24 Med venlig hilsen Hjørdis Søv 11sø


Afsender: Ølstrup Sogn, Torstedvej 38, 6980 Tim

B 601

GUDSTJENESTER DATO

ØLSTRUP

HOVER

TORSTED

10. marts - Midfaste  9.00

Ingen

10.30

17. marts - Marie 10.30 Bebudelse

Ingen

19.00

24. marts - Palmesøn. Ingen

  9.00 MK

Ingen

28. marts - Skærtors.

Fælles

10.30 MK

29. marts - Langfredag 10.30

 9.00

Ingen

31. marts - Påskedag  9.00

10.30

14.00

  1. april - 2. påskedag Ingen

Ingen

10.30

  7. april - 1. s. e. påske 10.30

 9.00

Ingen

14. april - 2. s. e. påske Ingen

Ingen

  9.00 MK

21. april - 3. s. e. påske 19.00

10.30

Ingen

28. april - 4. s. e. påske Ingen

  9.30 Konfirmation

11.00 Konfirmation

  5. maj - 5. s. e. påske 10.00 Konfirmation

Ingen

Ingen

  9. maj - Kr. himmelf. Fælles

10.30

Fælles

12. maj - 6. s. e. påske  9.00

Ingen

10.30

19. maj - Pinsedag

 9.00

Ingen

Fælles

10.30

26. maj - Trinitatis

  9.00 MK

Ingen

Ingen

  1. juni

Friluftsgudstj. på stadion kl. 9.30

  2. juni - 1. s. e. trin Ingen

10.30

 9.00

  9. juni - 2. s. e. trin Ingen

 9.00

10.30

Team Lynderup · 97 17 34 08

20. maj - 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste Lystbækgaard kl. 10.00

Ølstrup Sogneblad - Nr. 2 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you