Page 1

Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt

Vi henter og bringer din bil og stiller lĂĽnebil til rĂĽdighed uden beregning.

Nyt

Nyt

Nyt

Nyt

Nyt

Kører i jeres omrüde første og sidste uge i müneden

Invitation til investeringsmøde

Mød Ditlev Engel i Skjern INVESTERINGSMĂ˜DE

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til et spÌndende investeringsmøde, hvor vi skal høre om Vestas, aktieinvestering samt Ringkjøbing Landbobank.

Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 18.30 - 21.00 i Skjern Kulturcenter

Adm. direktør, Vestas Ditlev Engel vil tale om vindmøllesektorens udfordringer og muligheder.

Sten Erlandsen Finanschef, Ringkjøbing Landbobank

Efter investeringsmødet fra ca. kl. 20.10 er vi vÌrt ved en let anretning. Tilmelding Du kan tilmelde dig mødet pü tlf. 9732 1166 eller pü landbobanken.dk senest fredag den 16. november. Vi gør opmÌrksom pü, at der er et begrÌnset antal pladser - sü �først til mølle‌�

Ditlev Engel

Sten Erlandsen orienterer om investering i vĂŚrdipapirer, herunder bankens formueplejeordninger.

John Fisker Adm. direktør, Ringkjøbing Landbobank John Fisker fortÌller om Ringkjøbing Landbobank - nu og i fremtiden.

www.landbobanken.dk

ALT

Nye installationer Automatik â—? Reparationer â—? Belysning â—? Hvidevarer â—? â—?

hvad du tĂŚnder pĂĽ!

UNDGÅ JULERÆSET Kom ind og køb dine julegaver hos os i november‌

á30%

GĂŚlder dog ikke nedsatte varer, hv idevarer, elmaterialer og pĂŚ rer

s2OSENDAHL bl.a. juleuroer s-ENUbl.a. vin-termometer, vinpropper s(OLMEG�RDbl.a. vaser, lamper s/"(bl.a. føntørrer, krøllejern, toaster s"RAUN0HILIPSbarbermaskiner s/GALLEUDSTILLEDELAMPERFRABLA 0IET(EIN ,E+LINT 0OINT Dyrberg-Larsen

Bredgade 65 ¡ 6940 Lem ¡ Tlf. 97 34 10 33

Nyt

Tlf. 40 20 02 84 No Bygade 15, No 6950 Ringkøbing

Nyt

Mangler du en billig bil? Tjek www.hs-biler.dk

Sü ring til Søren og Hans hos HS Biler, Automester i No

Nyt

Jørgen Brunhøj Nylandsvej 33 . 6940 Lem St. Mobil 23 31 28 80 . jorgen@lemprodukthandel.dk

dog ikke helt fÌrdige med arbejdet. Blandt andet mangler, der en del malerarbejde. - Sü der kommer nok en arbejdslørdag mere inden lÌnge, siger Preben Christensen, der er tovholder pü projektet. - chri

Nyt

Nyt

Lem Produkthandel ApS

Lørdag blev der arbejdet i Højmark Hallen. 12 frivillige brugte hele dagen pü at fü hallen shinet op. Der blev ryddet op i stor stil i samtlige af hallens rum. Lavet hylder til redskabsrummet og lagt nyt gulv i spinningslokalet. Men der blev ogsü skiftet belysning i hallen, ligesom der blev gjort klar til efterüret og den kommende vinter. De mange frivillige gjorde en stor arbejdsindsats, men blev

Nyt

Nyt

Ă…BNINGSTIDER Onsdag 8.30-17.30 Torsdag 8.30-17.30 Fredag 8.30-17.30

Nyt

Nyt

v. Klaus Grønne Pallesen Mobil: 22 40 31 02

Nyt

TrĂŚnger din bil til at komme til mekaniker?

Nyt

Tlf. 97 34 13 80

Nyt

Nyt

Frisør Margit Kirkegaard Engdraget 11 . Lem

Frivillige gav ENHĂ?NDMED I(Â’JMARK(ALLEN

Uge45 2 Uge Tirsdag 7.6.januar nov. 1997 2012

Nyt

Lokalposten

Lem, Højmark, Ă˜lstrup, Velling, Stauning, No, Hover, Dejbjerg, Finderup og Hanning


Landbrug

� Landbrugsarbejde � Entreprenørarbejde Ring til...

Stauning Maskinstation Tlf. 97 36 91 33 . 97 36 91 15

Højmoses Planteskole tilbyder... s%TBREDTSORTIMENTAFBARRODSPLANTER TILHAVE SKOV H�K L� OGVILDTREMISSER s-ARKPLANTNINGUDF’RES .9PLANTEMASKINEUDL�NES s+UNSALGVEDFORUDBESTILLING s4ILBUDGIVESP�SKOVREJSNING

Højmoses Planteskole V!NDERS(’JMOSE !LGADE 'R’NBJERG 3PJALD &AX 4LFKONTORTIDKL  -OBILTLF www.hojmosesplanteskole.dk

Omkring 50 borgere fra Velling var forleden til møde om, hvordan Vellings fremtid kan se ud.

Masser af ideer til, hvordan Velling kan forbedres Omkring 50 borgere fra Velling brugte et par timer pĂĽ byens fremtid Forleden var der i Velling indbudt til sogneaften i Velling Forsamlingshus.

Aftenen begyndte med fÌllesspisning, hvortil 75 var mødt op. Aftenen fortsatte med et fremtidsvÌrksted, som landdistriktskonsulent Per Gorm Nielsen, sammen med Anne EmkÌr Gregersen fra planafdelingen og LAG-koordinator Poul Nystrup Christensen styrede forløbet af. Omkring 50 deltog. Ida Nielsen og Katja Nørgürd Frandsen, begge Velling, indledte med at vise en billedkavalkade over nogle af de sidste fem ürs tiltag, og bygningsmÌssige forandringer i Velling. Trods krise har der vÌret rigtig rigtig mange positive tiltag, men ikke desto mindre viste

den efterfølgende kritikfase, at der stadigvÌk er mange muligheder for at skabe bedre rammer og vilkür. - Der var et udbredt ønske om at bedre trafikforholdene. Med etablering af cykel- og gangstier langs vejen gennem Velling. Men ogsü fÌrdiggørelse af cykelstien Fjorden rundt fra Venner Å til Stauning. Bedring af forbindelsen over banen ved Vestjyllands Højskole. Forskønnelse af, og evt. Ìndring af vejforløbet ved trekanten nord for prÌstegürden. Forskønnelse af bymidten og i øvrigt af veje og arealer generelt i Velling.

Ny multisal og klub- og mødelokale i forbindelse med friskolen. Og udendørs motionsredskaber i tilknytning hertil, fortÌller Ida Nielsen og Katja Nørgürd Frandsen. Der vil nu blive arbejdet videre med de mange ønsker og forslag, og der vil vÌre en fortsat dialog med kommune og planafdeling for udfÌrdigelse af helhedsorienteret plan for Velling. - chri

Hus og Have LEM VVS ApS AUT. VVS-INSTALLATĂ˜R OG KLOAKMESTER

Medlem af: -278%00%8Â’6)62)736+%2-7%8-32

v/ Karl Pedersen Nylandsvej 23 6940 Lem Tlf. 97 34 12 42 Mobil 40 33 12 42

t7"/% t7"3.& t4"/*5&5 t'+&3/7"3.& t0-*&':3 t/"563("4 t,-0", t+03%7"3.&

Til udleje 2 vÌrelser med egen indgang/bad og køkkenregion til udleje snarest i Lem. Ordnede forhold. Tlf. 97 34 13 06

ÂŽ

Medlem af

MOSKJÆR ONLINE - en del af VidebÌk Bogtrykkeri A¡S

Tlf. 96 94 00 40 www.moskjaer.dk

SVEND HOUNSGAARD Tlf. 40 40 52 16 Aut. VVS Installatør Bredgade 51 6940 Lem

Kvalitetssikring

Alt indenfor tømrer-/ snedkerarbejde

Tlf. 97 36 21 72 40 89 21 72 Se mere: www.hanningtømrer.dk


Bekendtgørelser

UDEBLIVER

AVISEN? Modtager du ikke avisen med posten senest onsdag, hører vi gerne fra dig pü telefon 97 17 11 22 eller post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Klinikken er lukket fra mandag den 12. november til og med onsdag den 14. november.

Lørdag den 10. november vies i VidebÌk Kirke Nanna KjÌr Jensen d.a. Grethe og Jørgen KjÌr Jensen, Højmark og Jan Lundum Henriksen s.a. Birthe og Paul Henriksen, VidebÌk. Bryllupsadresse: Haunstrup Huset.

Gudstjenester Søndag den 11. november Lem Sydsogn kl. 10.30. Højmark kl. 17.00. Ă˜lstrup kl. 10.30. Salmesangsgudstjeneste. Hover ingen gudstjeneste. No kl. 10.30. Børnegudstjeneste. Dejbjerg kl. 10.30. Stauning kl. 9.00. Velling kl. 9.00. Hanne Byskov.

EN SIKKER LĂ˜SNING!

Lokalposten

Lokalpostens aktivitetskalender

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ (PDLOSRVW#YLGHEDHNERJWU\NNHULGN

FortÌl os hvad der sker‌ LokalPosten dÌkker et omrüde, hvor der er mange aktiviteter og begivenheder. I det omfang der er plads i LokalPosten vil vi gerne bringe fotos og tekst fra disse begivenheder. Derfor: Stür din forening, din skole, din familie eller andet bag en spÌndende begivenhed i LokalPostens omrüde, og vil I gerne have lidt i avisen fra det, sü send os gerne lidt tekst og fotos. Sü bringer vi det i det omfang, der er plads i avisen. Tekst og fotos kan sendes til: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

VidebĂŚk Bogtrykkeri A/S

LĂŚge Bjarne Timm Lem

Tirsdag den 6. november 14.00 Lem Guldalderklub. Foredrag v/Flemming Nees. Onsdag den 7. november 14.00 Højmark Lokalarkiv. Lokalarkivet übner. Torsdag den 8. november 14.00 Lem Ældreklub. Møde i Lem Hallen. Fredag den 9. november 18.00 Beboervennerne. Cafe- og Mortensaften pü Rosenlunden. Søndag den 11. november 13.00 Højmark og Lem menighedsrüd. Endagskor i Højmark Kirke. Arrangementer som annonceres i Lokalposten, vil automatisk blive optaget i aktivitetskalenderen i den relevante uge, süfremt annoncen indleveres inden torsdag kl. 12.00. I forbindelse med helligdage kan der opstü forskydninger af indleveringstidspunktet. Aktivitetskalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner.

UGEPOSTEN

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ (PDLOSRVW#YLGHEDHNERJWU\NNHULGN

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ (PDLOSRVW#YLGHEDHNERJWU\NNHULGN

Falkevej 4 . 6920 VidebĂŚk Telefon 97 19 10 07 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk

LÆS AVISEN PÅ NETTET Avisen kan lÌses pü nettet fra tirsdag morgen kl. 9.00 VidebÌk/Spjald Avis www.videbaekspjaldavis.dk Lokalposten Lem www.lokalpostenlem.dk Ugeposten KibÌk www.ugepostenkibaek.dk

)DONHYHM9LGHEÂ N

Telefon 97 17 11 22 7HOHID[ (PDLOSRVW#YLGHEDHNERJWU\NNHULGN 8GJLYHWDI9LGHE N%RJWU\NNHUL$‡S $QVYDUVKDYHQGH-HWWH&ODXVHQ OMRĂ…DE 2PGHOHVWLOVDPWOLJHKXVVWDQGHWLUVGDJL/HP+ÂĄM PDUN‘OVWUXS9HOOLQJ6WDXQLQJ1R 'HMEMHUJ)LQGHUXSRJ+DQQLQJ ANNONCEPRIS NUHNVNOPRPVSUPPSUVSDOWH FARVETILLÆG NU OPLAG &DVWN SATS OG MONTAGE 9LGHE N%RJWU\NNHULDV TRYK 270$YLVWU\NNHUL+HUQLQJ,NDVW$6 AFFOTOGRAFERING FORBUDT $IIRWRJUDIHULQJRJHOOHUJHQJLYHOVHDIWHNVWRJDQQRQ FHUWLODQGUHPHGLDHUIRUEXGWLKWORYHQRPRSKDYVUHW 7U\NNHULHWWDJHUIRUEHKROGRYHUIRUHYHQWXHOOHWU\NIHMO

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Lem VarmevÌrk OrdinÌr generalforsamling afholdes pü Hotel Smedegaarden onsdag den 21. november 2012 kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Gebyr for genoplukning. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pü valg er: Alfred Berg og Søren LambÌk. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisionsfirma. 9. Eventuelt. Regnskab kan afhentes pü varmevÌrket. P.b.v. Sv. Børge Carlsen, formand

VIDEBÆK BOGTRYKKERI tlf. 97 17 11 22 - e-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

ENDAGSKOR MED JAKOB VUUST I HĂ˜JMARK KIRKE! BEM Æ SĂ˜NDAG FORMIDDAG ER SĂ˜NRDK DET AG DEN 11. NOVEMBER Som en del af salmefestivalen i provstiet tilbyder vi korsang søndag eftermiddag den 11. november i Højmark Kirke. Er du glad for at synge, sĂĽ kom og vĂŚr med! Vi mødes kl. 13 i kirken, lĂŚrer nye sange/salmer OG deltager i gudstjenesten kl. 17.00. Det er gratis! Tilmelding venligst hos Hanne Byskov pĂĽ tlf. 97 34 30 29 eller byskov@os.dk

Menighedsrüdene i Højmark og Lem


Teleskoplæsser udlejes. Halm sælges. Tlf. 21 42 32 34. Vinteropbevaring af campingvogne, både og biler i god hal med fast bund. Troldhede, tlf. 22 67 34 50. Vinterhjul til VW passat 5-hjuls 800 kr. 4 stk. pæne hjulkapsler 400 kr. Tlf. 22 10 28 30. Billigt nordmannsgran, pyntegrønt, klip selv, fyld trailer kr. 100, fyld bagagerum kr. 50, fyrtoppe 10 stk. 35 kr. Træ opskæres. Hover Savværk. Tlf. 97 34 82 02. www.hover-savvaerk.dk Sælges Elektra 1000 trædrejebænk + understel. Den er meget lidt brugt. 4 hastigheder, der følger 18 stk. drejejern m/m 150 cm lang. 4.200 kr. Tlf. 40 27 17 41. Saab 9000 2,0 CS årgang 1996, synet 30/8-12, km 324.000, træk, mørkeblå, ikke-rygerbil, prisidé kr. 20.000, se bilbasen.dk. Tlf. 97 17 26 69. Juletræer, pyntegrønt og gravkranse altid friskbundet og til små priser, sælges på hjørnet af Astrupvej og Dyssevænget Rækker Mølle tlf. 97 36 22 06. Aaskov Y’ Mens Club afholder loppemarked lørdag den 10. november kl. 10.00 - 11.30 på Østerbro 12, Kibæk. Julemarked i Troldhede d. 2. december. Henvendelse om stadeplads til Rita på tlf. 22 90 36 47 eller Karen på tlf. 40 52 75 90. Ophørsudsalg. Genbrugsbutikken Bølling Lavpris giver 70% på alt. Så kig ind på Baunehøj 5 i Bølling. Tlf. 22 16 55 16. Loppemarked lørdag den 24. november kl. 9.00-13.00 på Adelvej 29, Højmark. Priser fra 1 krone, så husk småmønterne. Blandt andet Lego, Playmobil, bøger, brugskunst, cykel, haveblade, Holmegårdsting, duge, actionmænd og meget meget mere. Kom og køb kalendergaverne, julegaven, mandelgaven, pakkelegsgaven eller hadegaven. Træfældning med motorsav. Tager imod træet som betaling, tager også imod kontanter. Kan også kløve træet mod betaling. Ring på tlf. 22 87 92 92, efter kl. 16.00.

.

Julemesse i Vorgod-Barde Hallen lør. 10. november 10.00-16.30. Gratis entré!!

Kibæk opbevaring. Stort som småt, tørt og godt. Handyhal.dk 21 63 68 86.

Halm i minibigballer, græs i wrapballer samt 6,5 t Tim aflæsservogn, sælges. Kartoffellægger købes. Tlf. 21 92 00 01.

Beholderkontrol og tilstandsrapport ved hushandel og energimærke + el-eftersyn udføres. Byggesyn Vest ved Jens Anton Madsen, tlf. 97 38 11 94 eller 20 33 11 94.

Snerydning og evt. saltning i Kibæk tilbydes ved privat og erhverv. Se mere på www.walles-multiservice.com Tlf. 40 44 71 23. Maskiner fra nedlagt landbrug sælges. 4-hjulede vogne, såmaskine 3 m, halmbane, 3-furet plov, gødningsspreder, ringtromle, 1200 l tank, 5 m harve. Tlf. 51 35 20 46. Prima hø sælges i små baller. Tlf. 40 26 12 05 Duer, tyske modeneser, sort/hvid, sælges. Tlf. 97 19 14 28. Gratis æbleskiver, i Annemettes Galleri 11 nov. fra 13-17. Nisser, engle, magnetsmykker, malerier. Vi ses på Åglimt 19 i Rækker Mølle. Vinduespudsning udføres. Ring for tilbud. Lars’ Vinduespolering, telefon 22 38 77 87. Vinteropbevaring i opvarmet hal, af veteranbiler, mc, campingvogne m.m. 6971 Spjald, tlf. 20 33 11 94 el. 97 38 11 94. Vinteropbevaring af campingvogne, både og biler i god hal med fast bund. Lykkensminde Opbevaring, Kibæk, tlf. 51 50 30 41. Arbejde med minilæsser, B 125 cm. Minigraver til sokkel, jordbor 15-80 cm i diam., 200 cm dyb. Stubfræser. Nedbrydning af beton og lægning af belægningssten. Mindre mureropgaver. Tlf. 20 95 67 00. Kloakarbejde af kloakmester, alle de nødvendige papirer. Nedbrydning af gårde, gylletanke og staldgulve. Støbning af sokkel og gulv. Mindre mureropgaver. Tlf. 20 95 67 00. Træpiller i 15 kg poser, 1 palle 975 kg - 1.850 kr. Halmpiller »løs« i big bag - 1 ton - 1.670 kr. Prisen er inkl. moms, afhentet i Spjald. Se mere på kildsig.com eller ring 97 38 10 25.

Sidste frist for indlevering af »Mini-Marked«-annoncer er fredag kl. 9.00 Mindstepris 25 kr. for de første 4 linjer og 5,00 kr. for hver efterfølgende linje. Annoncerne skal betales forud i check/frimærker/kontant. Derved undgår vi fordyrende led såsom faktura, kuvert og porto. Annoncer, der modtages efter indleveringsfristen, udskydes til den følgende uge. Indsend annoncen pr. brev til Videbæk Bogtrykkeri, Falkevej 4, 6920 Videbæk, og vedlæg betalingen i check/frimærker, eller indlevér den på vort kontor på samme adresse. Kvittering fremsendes, når der vedlægges svarporto.

Navn: Adresse:

Musik tilbydes til alle former for fest. Dæmpet dinnermusik og festlig dansemusik. Booking: IngeJettes Musik. 97 19 44 47. Er træet i haven blevet for stort? Står det lige op ad huset? Så lad os klare opgaven! Professionel udførsel af fældning, topkapning og beskæring, f.eks. kronereducering osv. Fræsning af rødder, stubbe og bambus med smal (90 cm bred) maskine. Skånsom mod græsplæne. www.dintræfælder. dk, tlf. 61 27 39 87. Hestegødning kan afhentes, både med og uden halm. Henvendelse til Bjarne på tlf. 40 17 15 26. Campingvogne og lignende opbevares på »Sønderkjær«. Tlf. 40 37 27 10 el. 97 19 17 37. Jysk Køkkenoutlet - Ørnhøj. Her finder du køkken og bad til små penge. Bordplader og skydedørslåger i fejlmål på lager. Åben efter aftale. Tlf. 40 86 68 68. Plastvinduer og facadedøre, udestuer, termoruder sælges. Niels Højland, tlf. 97 17 22 76-20 66 22 76. Karstoft Samlingshus. Lokaler op til 150 pers. udlejes på tlf. 97 19 62 11.

Klargøring til syn fast pris gives. Aaskov Biler, Kibæk, 97 19 29 33, 21 73 09 23 eller 22 67 31 39. Brugbare møbler + ting og sager, også dødsbo, modtages med tak. Kirkens Korshærs Genbrug, Søndergade 13-15, Videbæk. Kan afhentes tlf. 97 17 23 36. Rimmerhus Dyrepension når du skal på ferie passer vi din hund under gode og trygge forhold. Tlf. 97 22 11 00. Mail: orla@ remmerhusdyrepension.dk Videbæk telt- og service udlejning udlejer telte, borde, stole service, gulv og fadøl. Vi anbefaler også vor totalarrangement: Telt, borde, stole, service og menu til en samlet kuvertpris. Eks.: Helstegt pattegris m/ tilbehør til 205,- kr. Mange andre menuer til en god og vellykket fest fra 169 kr. pr. kuvert. 97 17 19 32 el. 40 83 33 45. Musik til festen. Diner- og frisk dansemusik med sang til enhver festlig lejlighed. Kig ind på www.flemmingsmusik.dk Flemming Madsen, tlf. 97 16 88 73. Fest og lækker mad - så Annelises Køkken. Tilbud forret, Hovedret, dessert i alt kr. 109. Bemærk: Under middagen medfølger 1 kok uden beregning. Telefon 97 12 91 94. Spændende haver tegnes. Gratis og uforpligtende besøg af Anna Hangaard, Hangaards Have. Telefon 97 36 43 10.

Reparation og pålægning af nyt paptag. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 eller 20 66 22 76.

www.flemmingsmaskinudlejning.dk Minilæsser, minigraver, stor gravemaskine, stubfræser, motortrillebør, meget mere, spørg. Tlf. 23 60 87 32.

Salg og opstilling samt montering af køkkener, garderober og bad. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 20 66 22 76.

Videbæk Forsamlingshus. Udlejning tlf. 40 43 16 04. Se mere på www.videbaekforsamlingshus.dk

Nyt! Nu sælger vi også trævinduer i høj kvalitet også godkendt til fredede bygninger. Niels Højland. Tlf. 97 17 22 76 el. 20 66 22 76. Hestetrailer udlejes. Også velegnet til flyttetrailer. Nørregård, Troldhede. Tlf. 97 19 44 41 eller 20 15 91 41.

Lumi Genbrug, Nygade 19, Videbæk. Alle gode genbrugsting modtages med tak, såsom tøj, møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. Varer modtages i butikkens åbningtid. Kan du ikke selv levere, kontakt da Lumi Genbrug på tlf. 26 14 22 85 eller 42 18 42 18. Lej komplet badeværelse på lille trailer. V/k vand, varme, alt til el, vand, afløb medfølger. www.flemmingsmaskinudlejning.dk Telefon 23 60 87 32. Lopper i Videbæk og omegn. Videbæk Y’s Mens Club samler lopper. Kontakt Hartvig Thomsen, Spjald, 97 38 14 85, Gunnar Korshøj, 97 17 88 30 - 40 75 93 30. Hans Follmann Sørensen, 97 17 35 45 - 26 32 13 90. Se www.videbaek.ysmen.dk Opmagasineringsrum fra 12 m2. Lagerhotel fra 30-600 m2. Stor porthøjde og gode tilkørselsforhold. Bjørnskovs Hjemmeservice. www.bjornskovhjemmeservice.dk. 30 53 43 04. Pølsevogn udlejes. Telefon 25 11 20 20. DHA-Udlejning, 6900 Skjern. Flishugger (14 cm), havemaskiner, stilladser og håndværktøj. 61 67 05 18. www.dha-udlejning.dk Jyllands billigste trailere. 205x110, kun kr. 2.995. Plus mange andre str. til bundpriser. Kom nu. Vi mangler plads. Campingforum Kibæk, tlf. 97 19 17 98. Fortelte fra kr. 4.395. Brugte fra 1.495,-. Vintertelte, autotelte. Nye fra kr. 1.895. Brugte fra 995,-. Danmarks største lager og mindste priser. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98.

Campingvogne og teltvogne, nye og brugte. Brugte fra kun 16.995,Demovogne spar kr. 11.300. Campingforum Kibæk. Tlf. 97 19 17 98. Fiskeudstyr, nyhed, kæmpe udvalg til små priser hos Campingforum, Østerbro 6, Kibæk. 97 19 17 98. wwwcampingforum.dk Sange og taler forfattes hurtigt og billigt. Åse Leth, Grantoften 5, Vind, 7500 Holstebro. aaseleth@mail. dk, tlf. 97 13 37 11 eller 22 15 57 78. Videbæk traktor og maskinhandel. Vi har følgende til salg. Fiat F 130 4 wd 89.500 kr. John Deere 3050 4 wd 69.500 kr. Massey Ferguson 165 med frontlæsser. IH 454. Tim aflæsservogn med gummiremsaflæsser. Vi køber gerne din traktor eller tager din gamle traktor eller maskiner i bytte. Vi tilbyder også kommisionshandel. Vi udfører reparation af traktorer og maskiner af ældre dato. Vi sælger nye og brugte reservedele og sliddele til alle traktorer og maskiner til gode konkurrencedygtige priser. Karsten Hedegaard Raun, tlf. 28 90 82 98. kontakt@ karstenraun.dk Prima 1. klasses byghalm og wraphø sælges. Enten i minibig eller midibig samt wrap i rundballer og minibig. Vi sælger gerne i både små og store partier. Kan evt. leveres eller lån vores trailer eller vogn gratis, tlf. 28 90 82 98. Presning og pakning af wrapballer. God pris ring og forhør. Tlf. 28 90 82 98. www.hedegaardstaldinventar.dk

Alt havearbejde udføres. Fræsning og beskæring af buske og træer. Græsplæner, såning og fræsning. Mosfjerner. Pasning for boligforeninger og industrigrunde. Arbejde med minigraver og gummiged. 82 cm. Nyt, stubfræsning. Villys Hjemmeservice,telefon 21 44 85 04 - 97 35 36 68.

- køb, sælg eller byt gennem en annonce i »Mini-Marked« i Videbæk/Spjald Avis, Lokalposten for Lem, Højmark m.fl. og Ugeposten, der tilsammen udkommer i ca. 28.300 eksemplarer

Lokalposten Lem UGE 45 2012  
Lokalposten Lem UGE 45 2012  

Læs den lokale avis