Page 1

Lokalposten

Lem, Højmark, Ølstrup, Velling, Stauning, No, Hover, Dejbjerg, Finderup og Hanning

Uge23 2 Uge Tirsdag Fredag 7. januar 30. maj 1997 2014

Skoleelever boede i jernalderen Eleverne i 3. og 4. klasse på Højmark Skole rejste forleden tilbage i tiden. De tilbragte nemlig et døgns tid i Dejbjerg Jernalder. Her skød de med bue og pil, lavede mad over bål og bagte brød i lerovne. Jernalderfolkene roste eleverne meget for deres engagement, nysgerrighed og videbegær. De to klasser har arbejdet med jernalderen i skolen. - chri

LEM VVS ApS AUT. VVS-INSTALLATØR OG KLOAKMESTER Medlem af: -278%00%8’6)62)736+%2-7%8-32

v/ Karl Pedersen Nylandsvej 23 6940 Lem Tlf. 97 34 12 42 Mobil 40 33 12 42

t7"/% t7"3.& t4"/*5&5 t'+&3/7"3.& t0-*&':3 t/"563("4 t,-0", t+03%7"3.&

● Landbrugsarbejde ● Entreprenørarbejde Ring til...

Stauning Maskinstation

Bevar vitaminerne i kartoflerne I denne tid glæder vi os til de nye kartofler, og i den forbindelse minder vi om, at kartoflerne, som er så rige på kulhydrat, kostfibre og C-vitamin, faktisk mister en del C-vitamin til kogevandet. Kartofler kogt med skræl taber cirka 5 pct. og kartofler kogt uden skræl cirka 25 procent af C-vitaminindholdet til kogevandet. C-vitamin kan også ødelægges af luftens ilt. Det kan for eksempel ske, når kartofler steges, brases eller piskes til mos, og her kan tabet være meget betydeligt. Det er altså bedst at koge kartoflerne med skræl, hvis man

vil bevare så meget C-vitamin som muligt. Kartofler uden skræl kan for eksempel koges i så lidt vand, at alt kogevandet kan udnyttes til sovsen.

Lem Produkthandel ApS Jørgen Brunhøj Nylandsvej 33 . 6940 Lem St. Mobil 23 31 28 80 . jorgen@lemprodukthandel.dk

Frisør Margit Kirkegaard Engdraget 11 . Lem

Tlf. 97 34 13 80 ÅBNINGSTIDER Onsdag 8.30-17.30 Torsdag 8.30-17.30 Fredag 8.30-17.30

Tlf. 97 36 91 33 . 97 36 91 15

ALT

hvad du tænder på!

Nye installationer Automatik ● Reparationer ● Belysning ● Hvidevarer ● ●

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT ࠮ Udtagning af jordprøver til ½ pris med/uden GPS ࠮ Udbringning af kalk med/uden GPS fra eget lager ࠮ Kalk forhandles også gennem Vestjyllands Andel ࠮ Klipning af læhegn og grenknusning ࠮ Spuling af dræn ࠮ Indgåelse af pasningsaftaler eller leje af jord

Kontakt:

Frands Larsen - Søgårdvej 3, Stauning - 6900 Skjern 9736 1001 eller 5190 6769

Annoncesponsor:


Bekendtgørelser Fars dag er dagen hvor far skal mærke, at han er den allerbedste i verden.

Far har sin egen dag over hele kloden Far bliver overrasket med kaffe på sengen, blomster og gaver. Og når det er fars dag i Danmark, er det naturligvis 5. juni - på Grundlovsdag han bliver fejret

Fædre bliver fejret i masser af lande kloden rundt på »fars dag«, men det sker på vidt forskellige datoer fordelt over hele året. Svenskerne fejrer for eksempel fars dag anden søndag i november, mens amerikanerne har valgt at gøre tredje søndag i juni til fars dag. Samme dato er i øvrigt valgt af en lang række andre lande, som hermed er fulgt i fodspo-

ret på det land, hvor fars dag oprindelig blev »opfundet«. Det var fru Sonora Dodd fra staten Washington, som var en af de drivende kræfter bag indførelsen af en fars dag i USA i starten af 1900-tallet. Hendes far, der var veteran fra den amerikanske borgerkrig, havde som alenefar opdraget en stor børneflok, samtidig med at han passede familiens lille farm.

I Danmark siden 1935 Sonora Dodd fik som voksen ideen til fars dag, og hun oplevede den første fars dag blive holdt 19. juni 1910 i Spokane, Washington Fars dag kom til Norden i 1930’erne og blev første gang afholdt i Danmark i 1935 samtidig med Grundlovsdag. I 1972 underskrev præsident Nixon en erklæring, som gjorde fars dag den 3. søndag i juni til officiel helligdag i USA.

Hold styr på trailerlæsset Fortæl os hvad der sker… LokalPosten dækker et område, hvor der er mange aktiviteter og begivenheder. I det omfang der er plads i LokalPosten vil vi gerne bringe fotos og tekst fra disse begivenheder. Derfor. Står din forening, din skole, din familie eller andet bag en spændende begivenhed i LokalPostens område, og vil I gerne have lidt i avisen fra det, så send os gerne lidt tekst og fotos. Så bringer vi det i det omfang, der er plads i avisen. Tekst og fotos kan sendes til: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Du kender måske selv situationen. I skal til at anlægge ny terrasse til foråret, og du skal selv hente de 200 fliser, der skal bruges til projektet. Betonfliser fylder ikke meget i traileren, og længe inden traileren er fyldt helt op, begynder den at se noget »tynget« ud. Konsekvensen af at køre med en overlæsset trailer kan være alvorlig. Et dæk kan eksplodere, traileren kan bryde sammen, bilens bremselængde kan blive forøget drastisk. Og dit kørekort kan komme i fare, hvis du kører med mere nyttelast end tilladt.

Det er ikke kun de for tungt læssede trailere, der er farlige. Det kan også være både farligt og ulovligt ikke at spænde lasten tilstrækkeligt fast. Hos Vejdirektoratet melder man om masser af tabt gods på eksempelvis motorvejene. Gods som er røget af varebiler, lastbiler, trailere og biltag. Mange bilister er simpelthen ikke opmærksomme på de kræfter, der er på spil, når bil og trailer »skærer« sig gennem luften ved højere hastigheder. Det er altså ikke nok at binde den gamle madras, der skal køres til kommunens affalds-

station, fast med sejlgarn. Her skal eksempelvis kraftigt reb til at surre godset fast. Forestil dig lige konsekvensen af at du kører bag en bil med trailer, hvorfra der pludselig flyver en tung dør direkte mod din bils forrude… Bæltestropper og presenning Der findes flere forskellige produkter, som kan holde godset solidt fast på traileren. En par bæltestropper med skralde er bare sagen til at holde større ting på plads, og en simpel trailerpresenning sikrer, at

hverken aviser eller lette plastikflasker ryger af traileren under transporten. Høje sider til traileren giver mere plads til haveaffald, som kan sikres i toppen med en presenning. Et transportnet, der som et edderkoppenet omklamrer godset, er også en fornuftig sikkerhedsforanstaltning.

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ (PDLOSRVW#YLGHEDHNERJWU\NNHULGN

LÆS AVISEN PÅ NETTET

www.lokalpostenlem.dk


Bekendtgørelser Gudstjenester

Lokalpostens aktivitetskalender Onsdag den 4. juni 07.45 Lem Ældreklub. Udflugt til Aarhus. Afgang fra Smedenes Hus. Mandag den 9. juni 14.00 Menighedsråd og præst. Friluftsgudstjeneste på kirkegården i Lem. Arrangementer som annonceres i Lokalposten, vil automatisk blive optaget i aktivitetskalenderen i den relevante uge, såfremt annoncen indleveres inden torsdag kl. 12.00. I forbindelse med helligdage kan der opstå forskydninger af indleveringstidspunktet. Aktivitetskalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner.

UDEBLIVER

AVISEN?

Kære familie, venner og naboer Tirsdag den 10. juni kan vores forældre, Charlotte og Peter A. Svarrer, Smed Hansensvej 7, Lem, fejre sølvbryllup. Det fejres med morgensang og morgenkaffe på dagen fra kl. 7.30. Kærlige hilsner Camilla og Patrick Svarrer

Læge Bjarne Timm Klinikken er lukket tirsdag den 10. juni og fredag den 13. juni.

Pinsedag søndag den 8. juni Lem Sydsogn kl. 10.30. Højmark kl. 9.00. Ølstrup kl. 9.00. Hover kl. 10.30. No kl. 9.00. Dejbjerg kl. 10.30. Stauning kl. 10.30. Velling kl. 10.30. 2. pinsedag mandag den 9. juni Lem Sydsogn kl. 14.00 friluftsgudstj. Højmark ingen gudstj. Ølstrup ingen gudstj. Hover ingen gudstj. No ingen gudstj. Dejbjerg kl. 9.00. Stauning ingen gudstj. Velling ingen gudstj.

Lørdag den 7. juni vies i Lem Sydsogns Kirke Majken Dammark Nielsen, d.a. Kirsten og Arne D. Nielsen, Lem St., og Johnny Nygaard, s.a.  Bent Nygaard, Lem St.  Bryllupsadr.: Hotel Smedegaarden, Lem St.

Traditionen tro samles vi i en have til friluftsgudstjeneste … og i år i en særlig have, nemlig på plænen på den nyere del af kirkegården i Lem. Der medvirker tillige kor. Kaffe må gerne medbringes; den nyder vi i fællesskab efterfølgende.

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Vigtig information til annoncørerne:

INDLEVERINGSTIDER TIL NÆSTE AVIS

Avisen den 10. juni udkommer normalt, men pga. pinsen trykkes den allerede fredag den 6. juni Større annoncer indleveres senest tirsdag den 3. juni kl. 12.00.

OMRÅDE Omdeles til samtlige husstande tirsdag i Lem, Højmark, Ølstrup, Velling, Stauning, No, Dejbjerg, Finderup og Hanning ANNONCEPRIS 2,70 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte FARVETILLÆG 400 kr.

TRYK OTM Avistrykkeri Herning-Ikast A/S AFFOTOGRAFERING FORBUDT Affotografering og/eller gengivelse af tekst og annoncer til andre media er forbudt i h.t. loven om ophavsret. Trykkeriet tager forbehold overfor eventuelle trykfejl

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Generalforsamling Ordinær generalforsamling tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19.00 i Rosenlunden Dagsorden efter vedtægter. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Beboervennerne i Lem

AfskedsreceptionEfter 15 fantastiske år som forstander på Fjordvang drager Tage Jepsen videre til nye udfordringer. Bestyrelsen ønsker at µfejreµ dette med en reception

fredag den 6. juni kl. 15.00 til 17.00. Vel mødt til alle! Venlig hilsen Rita Byskov Bestyrelsesformand

Rubrikannoncer indleveres senest onsdag den 4. juni kl. 12.00.

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Udgivet af Videbæk Bogtrykkeri A‡S Ansvarshavende: Jette Clausen

Der lyder pinsesalmer og forårssang ud over hele sognet, når vi holder gudstjeneste i Lem 2. pinsedag den 9. juni kl. 14.00.

Menighedsråd og præst

Lokalposten

Telefax 97 17 31 11 E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

SATS OG MONTAGE Videbæk Bogtrykkeri as

Alle er velkomne!

)DONHYHM‡9LGHE N 7OI‡)D[ E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Telefon 97 17 11 22

OPLAG Ca. 3.600 stk.

2. PINSEDAG PÅ KIRKEGÅRDEN

Modtager du ikke avisen med posten senest lørdag den 31. maj, hører vi gerne fra dig på telefon 97 17 11 22 eller post@videbaek-bogtrykkeri.dk

Falkevej 4 . 6920 Videbæk

UGEPOSTEN Falkevej 4 · 6920 Videbæk Telefon 97 19 10 07 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk
RADIO MIDT- OG VESTJYLLAND Holstebro FM 98,5 MHz Sydvestjylland FM 97,7 MHz

Tirsdag 05.00 Radioavis 05.03 Morgenstund 06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på 4’eren 12.00 Radioavis 12.18 P4 Play 12.30 Regionalnyt 12.35 P4 Play 13.03 Danmarksmester 14.03 Madsen 15.06 P4 Eftermiddag 16.50 Radiosporten 16.53 P4 Eftermiddag 18.03 P4 Aften 21.03 Madsen 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften 01.03 P4 Natradio Onsdag 05.00 Radioavis 05.03 Morgenstund 06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på 4’eren 12.00 Radioavis 12.18 P4 Play 12.30 Regionalnyt 12.33 P4 Play 13.03 Danmarksmester 14.03 Madsen 15.06 P4 Eftermiddag 16.50 Radiosporten 16.53 P4 Eftermiddag 18.03 P4 Aften 21.03 Madsen 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften 01.03 P4 Natradio

Torsdag 05.00 Radioavis 05.03 Morgenstund 06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på 4’eren 12.00 Radioavis 12.18 P4 Play 12.30 Regionalnyt 12.33 P4 Play 13.03 Danmarksmester 14.03 Madsen 15.06 P4 Eftermiddag 16.50 Radiosporten 16.53 P4 Eftermiddag 18.03 P4 Aften 21.03 Madsen 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften 01.03 P4 Natradio Fredag 05.00 Radioavis 05.03 Morgenstund 06.05 P4 Morgen 10.03 Formiddag på 4’eren 12.00 Radioavis 12.18 P4 Play 12.30 Regionalnyt 12.33 P4 Play 13.03 Danmarksmester 14.03 Hjortshøjs Badabing Show 16.06 P4 Eftermiddag 16.50 Radiosporten 16.53 P4 Eftermiddag 18.03 P4 Aften 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften 01.03 P4 Natradio Lørdag 05.00 Radioavis 05.03 P4 Natradio

06.03 Morgenstund 07.03 P4 Morgen 10.03 Mig og Monica 12.00 Radioavis 12.15 Deletid 12.30 Regionalnyt 12.32 Deletid 14.03 Det minder om lørdag 16.03 Eldorado 17.10 Radiosporten 17.11 Eldorado 18.03 P4 Aften 19.03 Radiosporten 19.05 P4 Aften 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften 01.03 P4 Natradio Søndag 05.00 Radioavis 05.03 P4 Natradio 06.03 Morgenstund 07.03 P4 Morgen 10.03 Café Hack 12.00 Radioavis 12.15 Radiosporten 12.17 Giro 413 12.30 Regionalnyt 12.32 Giro 413 14.03 Madsen 15.03 Søndag i Farver 16.03 Radiosporten 16.04 Søndag i Farver 17.10 Har du hørt 18.03 P4 Aften 19.03 Radiosporten 19.05 P4 Aften 21.03 Levende Musik 22.03 Dansktimen 23.05 P4 Aften 01.03 P4 Natradio

FM 89,4 - 105,9 MHz

Mandag 04.00 Morgen musik. 06.00 Go’ morgen Mandag. 07.00 Meddelelser og musik. 09.00 Blandet musik. 10.00 Easy Beats. 12.00 Ugens gæst. Tirsdag 04.00 Morgen musik. 06.00 Go’ morgen Tirsdag. 07.00 Meddelelser og musik. 09.00 Musikrouletten. 09.30 Formiddags musik. 10.00 Køb, salg og byttebiks. 11.00 Dagens ret. 12.00 Hyggekrogen. Onsdag 04.00 Morgen musik. 06.00 Go’ morgen Onsdag. 07.00 Meddelelser og musik. 09.00 Søs’ mix. 10.00 Pops blandede musikalske bolscher. 12.00 Middagsmusik. Torsdag 04.00 Morgen musik. 06.00 Go’ morgen Torsdag. 07.00 Meddelelser og musik. 09.00 Go’ morgen Torsdag. 10.00 Frisk fra pladepresseren. 11.00 Det er dansk / Edith. 12.00 Go’e gamle dansktop træffere.

Husk ændrede indleveringstider til avisen uge 24. Pga. pinsen trykkes avisen allerede fredag den 6. juni -se under bekendtgørelser.

An

no

nc

er

Rin til L st@ g ok vid elle på 97 alp rs eb o e ae k-b nd e 17 1 sten nm 12 og tr y kke ail ti 2 ri.d l: k

po

Fredag 04.00 Morgen musik. 06.00 Go’ morgen Fredag. 07.00 Meddelelser og musik. 09.00 Fredags optakt / Erik. 10.00 Ellens hyggetime. 11.00 Country-boulevard. 12.00 Lokale indslag.

RINGKØBING LOKALRADIO

UGENS TV ONSDAG DR1 05.20 Midt i naturen 05.50 Redningstjenesten på vej 06.20 Emmerdale 06.45 Hairy Bikers i Marokko 07.15 Formiddagsprogram. 12.30 Skattejægerne 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Spise med Price 20.40 Historien bag Historien 21.20 Det Søde Sommerliv - Rabarberkoldskål 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Vegas 23.10 Kystvagten 23.55 OBS 00.00 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Madmagasinet Bitz & Frisk 11.30 Pessimisterne 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 117 ting du absolut bør vide om opfindelser 18.45 Den store vandring 19.35 Caféen 20.00 Sagen genåbnet 21.40 Tidsmaskinen om rygning og alkohol 22.00 Nak & Æd - en muflon 22.30 Deadline 23.00 Undercover på tøjfabrik 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet 13.45 Den hemmelige millionær 14.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 EM-håndbold: Ukraine Danmark (k), direkte 19.00 Nyhedsblok 20.00 Prins Henrik 80 år - når skæbnen forpligter 21.00 Hvem bor hvor? 21.35 Alarm 112 - Skadestuen 22.00 Nyhedsblok 22.40 Med børnene som våben - systemet fejler 23.35 Station 2 Politirapporten 00.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.05 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.20 Midt i naturen 05.50 Redningstjenesten på vej 06.20 Emmerdale 06.45 Hairy Bikers i Marokko 07.15 Formiddagsprogram. 12.30 Skattejægerne 13.00 Danmarks skønneste sommerhus 13.30 Eftermiddagsprogram. 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Søren Ryge præsenterer 21.00 00’erne tur/retur: 2003 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Taggart: Det 13. trin 23.40 Til undsætning 00.25 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Penge 11.30 Pessimisterne 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 18.00 DR2 18.00 - Nyheder 18.05 117 ting du absolut bør vide 18.45 Den store vandring 19.35 Caféen 20.00 Pind og Holdt i USA 20.30 Europamestrene 21.00 Rytteriet 21.25 Mothers and Daughters 21.30 Partiets mand 22.00 Nak & Æd - et krondyr 22.30 Deadline 23.00 Nordkoreanere på flugt 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Stor, større - megafamilier 15.20 Alarm 112 15.50 CPH Lufthavnen. Reprotageserie om Københavns Lufthavn i Kastrup 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Fantastiske fund 20.50 Station 2: Indbrudsgruppen 22.00 Nyhedsblok 22.40 Jorden slugte min bror 23.40 Elementary. Amr. krimidramaserie 00.30 Natfjernsyn

4. - 10. juni 2014 FREDAG DR1 05.45 Midt i naturen 06.15 Emmerdale 06.40 Kinas mad 07.10 Formiddagsprogram. 12.30 Under Hammeren 13.00 Danmarks skønneste sommerhus 13.30 Hammerslag 14.00 Mord på hjernen 15.35 Hun så et mord. 2 afsnit 17.05 Store forretninger 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 Hvem var det nu vi var 21.00 TV Avisen med Vores Vejr 21.25 Agent 007 - Die Another Day 23.30 Angelos vendetta 01.05 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Kontant 11.30 Sådan er det bare 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 117 ting du absolut bør vide om kendte 18.40 På sporet af kaffen med Simon Reeve 19.30 Caféen 20.00 Inglourious Basterds. Amr. krigsfilm fra 2009 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.45 The Daily Show 00.05 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet. Eng. livstilsserie 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Fed forvandling 15.20 Alarm 112 - Lægehelikopteren 15.50 CPH Lufthavnen 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Klipfiskerne 20.55 Imagine That. Amr. familiekomedie fra 2009 22.45 Best of Bremen 23.15 The Wedding Singer. Amr. romantisk komedie fra 1998 00.55 Natfjernsyn

LØRDAG DR1 05.35 Midt i naturen 06.05 Emmerdale 06.30 Formiddagsprogram. 12.10 OBS 12.15 Ved du hvem du er? 13.15 Vejen til FIFA VM 2014: Bosnien, Urguay, Frankrig og Chile 14.05 Guld på godset 15.05 En ny begyndelse 15.45 En ny dag i livet 17.30 Hvem var det nu vi var 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 18.58 Held og Lotto 19.00 Tæt på tigeren 20.00 Danmarks bedste bonderøv 20.40 Store forretninger 21.30 Kriminalkommissær Barnaby 23.00 Miss Marple 00.30 Natfjernsyn

DR2 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Krisen i den katolske kirke 09.00 Formiddagsprogrammer 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Magtspil i fængslet 13.00 Eftermiddagsprogrammer 16.50 Jagten på det perfekte brød 17.50 Danske Vidundere: Hammerknuden 18.20 Jeg elsker dig. Og dig. Og dig 19.05 Havets fem store hajer 20.00 DR2 Tema: Mor er den værste i verden 22.30 Deadline 23.00 Partiets mand 23.25 Bonded by Blood. Eng. gangsterdrama fra 2010 00.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.05 Dyrepasserne. 2 afsnit 10.00 Go’ appetit 10.35 Det gode brød 11.05 Tinas sommerkøkken 12.00 Nyhederne 12.20 Hvem vil være millionær? 12.55 Eftermiddagsprogram. 17.10 EM-håndbold: Østrig - Danmark (k), direkte 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Rundt på gulvet 21.05 Meet the Fockers. Amr. komedie fra 2004 23.05 Casper & Lars præsenterer 23.35 The Losers 01.15 Grænsepatruljen 02.05 Truslen 04.00 Nyhederne og Vejret

SØNDAG DR1 05.35 Island på kryds - og tværs 06.05 Emmerdale 06.30 Syrenes utrolige evolution 07.20 Formiddagsprogram. 12.30 Jeg var der - 4. maj 12.50 Store forretninger 13.40 Guld på godset 14.40 Inspector Morse 16.25 Ønskeøen 17.50 Danmarks Bedste bonderøv 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Livets planet. Naturserie fra BBC 20.00 Her er dit liv 21.00 TV Avisen med Sporten 21.15 Robin Hood 23.25 Herretur 2 - Jagten på Curlys guld 01.15 Skyggespil 02.15 Natfjernsyn

DR2 06.30 Dokumania: Livets spil - fodbold i Brasilien 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Ingen burkaer i fængslet 09.00 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Banaz - en kærlighedshistorie 13.00 Eftermiddagsprogram. 16.30 Navarones kanoner. Amr. actionfilm 19.00 Helt hysterisk. 2 afsnit 20.00 Dem der gør os fede 20.45 River Cottage - brændenældesuppe 21.00 Scott & Bailey 21.45 Per Stig Møller 22.30 Deadline 23.00 Putins fjende 00.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.05 Dyrepasserne. 2 afsnit 10.00 Go’ appetit 10.35 Det gode brød 11.10 Tinas sommerkøkken 12.00 Nyhederne 12.05 Pengene på bordet 13.00 Eftermiddagsprogram. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit pinsevejr 18.25 Razzia - Miljø- og Naturstyrelsen rykker ud 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Det vilde Brasilien 21.00 The Back-up Plan 22.45 Carsten Bang: Plukker kameler 23.30 Station 2 tur/retur 00.00 Natfjernsyn

MANDAG DR1 05.10 Island på kryds - og tværs 05.40 Redningstjenesten på vej 06.10 Emmerdale 06.35 Kinas mad 07.05 Formiddagsprogram. 12.15 Under Hammeren 12.45 Danmarks skønneste sommerhus 13.15 Hammerslag i Florida 14.15 Eftermiddagsprogrammer 18.00 Antikduellen 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Kattens hemmelige liv 20.00 Danmarks skønneste sommerhus 20.30 Må vi komme med? 21.00 Bildsøe i Brasilien 21.30 TV Avisen med Sporten 21.50 Agent 007 - Licence to Kill 00.00 Til undsætning 00.45 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.05 Sergio 09.40 Formiddagsprogram. 11.30 Pessimisterne - jagten på lykke 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Eftermiddagsprogram. 18.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.15 24 timer vi aldrig glemmer 19.05 Tidsmaskinen 19.15 Når vildmarken kalder 20.00 PH.D. Cup 2014 - Det Danske Hjernemesterskab 21.15 Spin 22.00 Nak & Æd - et dådyr 22.30 Deadline 23.00 Congos tragiske rigdom 23.50 Natfjernsyn

TV2 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.15 Have haves 12.45 Byg et liv på landet. Eng. livstilsserie 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Fed forvandling 15.15 Alarm 112 - Lægehelikopteren 15.50 CPH Lufthavnen 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Dicte. Dansk krimiserie 20.50 Sommer i Tivoli 21.25 TV2 Listen 22.00 Nyhedsblok 22.50 Krop umulig! 23.45 Station 2 Politirapporten 00.20 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.20 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.10 Island på kryds - og tværs 05.40 Redningstjenesten på vej 06.10 Emmerdale 06.35 Formiddagsprogram. 12.15 Under Hammeren 12.45 Danmarks skønneste sommerhus 13.20 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Kender Du Typen? 20.30 Hofretter: Gråsten Slot 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet Bitz & Frisk 22.20 Sporten 22.30 Beck: Det svage led 00.00 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Horisont 11.30 Pessimisterne - jagten på lykke 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Eftermiddagsprogrammer 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.15 24 timer vi aldrig glemmer 19.05 Tidsmaskinen 19.15 Når vildmarken kalder 20.00 Det sejler - Tøsetur i Skagen 20.30 Nak & Æd - en and 2. forsøg 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Hvem falder først? 23.50 The Daily Show 00.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Airline 12.00 Nyhedsblok 12.20 Have haves 12.50 Byg et liv på landet. Eng. livstilsserie 13.40 Den hemmelige millionær 14.30 Fed forvandling 15.20 Alarm 112 - Lægehelikopteren 15.50 CPH Lufthavnen 16.20 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Grillfeber 20.50 Station 2 tur/retur 21.25 Razzia - Skat rykker ud 22.00 Nyhedsblok 22.50 Station 2 Politirapporten 23.25 Dags Dato 00.10 Natfjernsyn

Lokalposten Lem UGE 23, 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you