Page 1

Lokalposten Kom så Lem! Byrådsmedlem Erik Viborg vil være med til at sætte mere gang i udviklingen i Lem

Linka Energy søger:

Frisør Kvalitetsansvarlig - myndigheds- og dokumentationsansvarlig. Virksomheden, der startede som en mindre smedevirksomhed, har nået et niveau, hvor ordrenes mængde, størrelser og kompleksitet nu kræver en mere system-, kvalitets- og projektorienteret afvikling. Virksomheden står således overfor udfordringen i at transformere sig til en mere strømlinet produktionsvirksomhed. Der er tale om et krævende og udfordrende job, hvor der skal implementeres nye arbejdsgange og en ny kultur i, stor set, hele organisationen. Organisatorisk vil jobbet være en stabsfunktion med reference til virksomhedens adm. direktør, der har grundlagt virksomheden, og bygget den op til sin nuværende størrelse. Se nærmere jobbeskrivelse på www.linka.dk

Margit Kirkegaard Engdraget 11 . Lem

Tlf. 97 34 13 80 ÅBNINGSTIDER Onsdag 8.30-17.30 Torsdag 8.30-17.30 Fredag 8.30-17.30

LEM VVS ApS AUT. VVS-INSTALLATØR OG KLOAKMESTER Medlem af: -278%00%8’6)62)736+%2-7%8-32

VVS Tekniker - med hovedvægt på varmeteknik, automatik og styring. Der forudsættes at du har en praktisk indgangsvinkel - gerne erfaring med vandbårne kedelanlæg, og et indgående kendskab til regulerings- og styringsteknologi. Vi forventer du har mindst 5 års erhvervserfaring med ovenstående fagområder. Se nærmere jobbeskrivelse på www.linka.dk

Produktionsteknolog/maskintekniker - med erfaring i at arbejde med mekanisk konstruktion - gerne maskinopbygning, og i at arbejde med 3D CAD. Se nærmere jobbeskrivelse på www.linka.dk

Anne Maria og Alfred Bartholin og Anna Marie og Ole Poulsen mener, at det går lidt langsom i ”Lem og omegn” og da de er foretagsomme folk, lader de ikke tingene ”stå til” De indkaldte, med støtte fra det lokale byrådsmedlem Erik Viborg, til et borgermøde/ brainstorm på Hotel Smedegaarden i sidste uge, og ikke mindre end 100 mennesker fra Lem og nærmeste omegn mødte op. Alfred Bartholin indledte mødet med at fortælle om Lems mange muligheder. ”Med de mange dygtige unge mennesker der er i Lem, burde Lem kunne gøre en forskel” mente han. Ole Poulsen understregede: ”I aften vil vi KUN se muligheder – ikke begrænsninger. Alle idéer skal komme frem, så vurderer vi bagefter.” Per Lunde Lauridsen, der udover at være Lem-borger, også er formidlingsmedarbejder ved Rinkøbing-Skjern Museum, varmede forsamlingen op, og indgød mod og tro på fremtiden, med at fortælle om Lems fantastiske tilblivelseshistorie. En historie der jo er et sandt eventyr om iværksætteri og innovation - mange årtier før disse ord vandt indpas i det

v/ Karl Pedersen Nylandsvej 23 6940 Lem Tlf. 97 34 12 42 Mobil 40 33 12 42

t7"/% t7"3.& t4"/*5&5 t'+&3/7"3.& t0-*&':3 t/"563("4 t,-0", t+03%7"3.&

Poulsen var synligt tilfredse med aftenens event: ” Vi vil fra initiativtagerne gerne have lov til at sige tusind tak for det flotte fremmøde. Aftenen forløb helt som vi havde håbet – altså med dynger af spændende ideer og med en absolut positiv stemning og med masser af snak, hygge og debat! Dette lover godt for det fremtidige forløb – og vi glæder os til at fortsætte konstruktivt med arbejdet. Det er selvfølgelig alt for tidligt at begynde at gisne om, hvad der kommer ud af arrangementet – bortset fra, at vi ikke er et sekund i tvivl om, at noget godt vil der komme ud af det! Næste samlede møde der er fastsat til tirsdag den 29. april Lem-Hallen, hvor alle i Lem og omegn igen skal være velkommen! Er der nogle der går rundt med endnu en ide, så skriv den ned – og så tager vi gerne imod den i Blomstersmedjen, Bredgade 66” slutter en glad, og fortrøstningsfuld Ole Poulsen.

Meget tilfredse initiativtagere Anne Maria og Alfred Bartholin og Anne Marie og Ole

Salg af værktøj og maskiner - brugt og nyt

VESTJYSK INDUSTRILAGER v/ Ryan Armose Engdraget 1 . 6940 Lem St. Tlf. 40 38 49 04 . industrilager@pc.dk

www.industrilager.dk

Stumpemarked I Skarrild 29. marts 8.00-17.00 - Hovedgaden 36, Skarrild Reservedele nye og brugte til ældre biler sælges på grund af pladsmangel - eks: gl. Volvo-, Simca-, Datsun-, VW-, Fiatdele. Brugt værktøj. Komplette hjul/fælge. Div. autobøger m.m. Ting og sager. Mød op og gør en god handel. Mange forskellige stande.

● Landbrugsarbejde ● Entreprenørarbejde Ring til...

Stauning Maskinstation

®

www.linka.dk

Etableret i 1975 · 40 ansatte · Producerer fuldautomatiske fyringsanlæg til opvarmning og dampproduktion · Kunder: Institutioner, fremstillingsindustri, landbrug, godser og varmeværker · Geografisk marked: Europa - primært Skandinavien.

danske sprog. Men som Ole Poulsen udtrykte det ”Lem – Vestjyllands dynamiske centrum trænger til et lift”, og så gav han bolden og mødeledelsen videre til Bjarne Christensen, under hvis kyndige ledelse brainstormen blev blæst i gang. Der blev ivrigt diskuteret og skrevet ned, og masser af gule lapper blev bragt til initiativtagernes bord, hvor forslagene blev skrevet ned på computer og vist på et stort lærred. Undervejs kom mange til orde ved mikrofonen og gav deres begrundelse for forslagene – både nye tilflyttere og folk der har boet mange år i Lem, og endda en enkelt fra nabobyen Højmark gav sit besyv med, Bent Johanson fra Højmark fortalte om sin vision om en helt ny bydel imellem Lem og Højmark. De mange forskelligartede forslag vil blive lagt ind på hjemmesiden 6940.dk, så alle Lem-borgere kan gå og tygge på idéerne inden det store evalueringsmøde i Lem Hallen i slutningen af april.

Uge 13 2 Uge Tirsdag 7. januar 25. marts 1997 2014

Tlf. 97 19 61 46

Tlf. 97 36 91 33 . 97 36 91 15

Nylandsvej 38 · 6940 Lem · Tel. +45 97 34 16 55

Lem, Højmark, Ølstrup, Velling, Stauning, No, Hover, Dejbjerg, Finderup og Hanning

Lem Produkthandel ApS Jørgen Brunhøj Nylandsvej 33 . 6940 Lem St. Mobil 23 31 28 80 . jorgen@lemprodukthandel.dk

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT ࠮ Udtagning af jordprøver til ½ pris med/uden GPS ࠮ Udbringning af kalk med/uden GPS fra eget lager ࠮ Kalk forhandles også gennem Vestjyllands Andel ࠮ Klipning af læhegn og grenknusning ࠮ Spuling af dræn ࠮ Indgåelse af pasningsaftaler eller leje af jord

Kontakt:

Frands Larsen - Søgårdvej 3, Stauning - 6900 Skjern 9736 1001 eller 5190 6769


Bekendtgørelser

Gymnastik og fodbold Vinterens gymnastikhold i Velling har netop afsluttet sæsonen, og nu kalder fodboldstøvlerne. - 260 lokale gymnaster i alle aldre var på gulvet og viste, hvad de har lært i løbet af vin-

teren. Så vinterens indeaktivitet blev afsluttet med manér med en fantastisk flot opvisning, siger Anette Kirk Jepsen, der er formand i Velling Ungdoms- og Idrætsforening. Få dage efter blev fodbold-

sæsonen sparket i gang af 50 børn i Velling Ungdoms- og Idrætsforening. Børneholdene startede med fællestræning og pølser. - chri

Gymnastik når det er smukkest.

Glade børn på gulvet.

Kalenderen siger godt nok forår. Men en lun hue er nu dejlig, når vinden er kold.

Lem Kær Pumpelaug Danseundervisningen begynder onsdag den 2. april i Lem Hallen Dans for børn: 1 hold - Begyndere/øvede fra 5 år .. 15.30-16.15

Disco/Hiphop: Børn/Teen fra 4.-8. klasse

2 hold - fra 0. klasse .................... 15.30-ca.16.35

Mødetid .................................18.00

3 hold - fra 1. klasse .................... 15.30-ca.16.55

Eventuel yderligere deling aftales første undervisningsgang.

4 hold - fra 2. klasse .................... 15.30-ca.17.20 5 hold - fra 3. klasse .................... 15.30-ca.17.40

Disco/Hiphop-elever må desuden gerne deltage på danseholdene om eftermiddagen.

Mødetider for Jazz / Funk / HipHop

afholder generalforsamling mandag den 7. april 2014 kl. 19.30.

Lem Kær Engvej afholder generalforsamling mandag den 7. april 2014 kl. 20.00. Møderne afholdes hos Mads Rahbek, Refstrup 3, Lem.

Ungdom og voksne kl. 19.00-19.45 Hovedsponsor:

Støtter sporten i Lem

Kursusvarighed: 11 gange

Opstart petanque

Honorar for dans kr. 705,-

Mandag den 31. marts kl. 14.00 samt onsdag den 2. april kl. 19.00.

Honorar for Jazz/Disco/Hiphop kr. 730,-

Onsdag den 2. april starter vi med fakkelspil, hvorefter der serveres suppe.

Honoraret kan deles i 2 rater. Familiemedlemmer bedes indmeldt samtidig af hensyn til beregning af rabat.

Spilletider: Mandage kl. 14.00 og onsdage kl. 19.00. Mød talstærkt op – alle er velkomne. Lem Boldklub

Afdansningsballet afholdes i Lem Hallen onsdag den 11. juni.

Annoncesponsor:

LEM VARMEVÆRK

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

SUPER SPONSORER. Lem Beslagfabrik, OK Benzin A-SPONSORER. Landia, Pro EL Teknik, Slots Møbler, Vestjysk Bank, Sportmaster, Vestas Wind Systems A/S, Hotel Smedegaarden.

Susanne Nielsen Tlf. 97 12 16 14 · www.dansesiden.dk

B-SPONSORER. Hansen & Larsen, Lem VVS, Profil Optik, Stoko Plast, Dagli’Brugsen Lem, VP Industries, VST Industries, Søms A/S, Arkitektfirmaet C. Bødtker. www.lemboldklub.dk


Bekendtgørelser Gudstjenester

PrĂŚmieskydning/ afslutning

Søndag den 30. marts Lem Sydsogn kl. 10.30. Højmark ingen gudstj. Ă˜lstrup ingen gudstj. Hover kl. 9.00. No ingen gudstj. Dejbjerg kl. 10.30. Stauning kl. 9.00. Velling kl. 9.00.

Skydning lørdag den 29. marts kl. 10.00-16.00. Venlig hilsen Højmark Skytteforening, tlf. 20 86 67 00

Falkevej 4 . 6920 VidebĂŚk

Telefon 97 17 11 22 Telefax 97 17 31 11 E-mail: post@videbaek-bogtrykkeri.dk Udgivet af VidebÌk Bogtrykkeri A‡S Ansvarshavende: Jette Clausen

Lem Hallens generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00 i Lem Hallen.

Koraften

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetĂŚllere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter 7. Valg af revisor 8. Evt.

Syng dig glad torsdag den 3. april kl. 19.30 i Hover Fritids- & Kulturcenter, Hoverdalvej 2B, Hover. – Kom og hør: t(S“OOFHBEF,PSFU &OUS�LS t4QKBME(S“OCKFSH,PSFU inkl. kaff e, te, kage t)PMNTMBOE,PSFU og frugt t7FMMJOH,PSFU t)PWFS4PHOFLPS t'PMLFTBOHFS4WFOE&SJL-BSTFO Arrangør: Hover Fritids- & Kulturcenter

Forslag der ønskes behandlet pü generalforsamlingen skal vÌre formanden i hÌnde senest 10 dage før generalforsamlingen.

OMRĂ…DE Omdeles til samtlige husstande tirsdag i Lem, Højmark, Ă˜lstrup, Velling, Stauning, No, Dejbjerg, Finderup og Hanning ANNONCEPRIS 2,70 kr. ekskl. moms pr. mm pr. spalte FARVETILLÆG 400 kr. OPLAG Ca. 3.600 stk. SATS OG MONTAGE VidebĂŚk Bogtrykkeri as TRYK OTM Avistrykkeri Herning-Ikast A/S AFFOTOGRAFERING FORBUDT Affotografering og/eller gengivelse af tekst og annoncer til andre media er forbudt i h.t. loven om ophavsret. Trykkeriet tager forbehold overfor eventuelle trykfejl

Medlem af De Lokale Ugeaviser Hovedsponsor:

Støtter sporten i Lem

Lem Boldklub trĂŚningsstart forĂĽr 2014 Hold U6 + U7 drenge + piger

Ă…rgang 2007-2009

TrĂŚningsbane Jysk 3

U8 Drenge

2006

Bane 2

U9 Drenge

2005

Bane 2

U10+U11 Drenge

2003-2004

Bane 4

U12+U13 Drenge

2001-2002

Bane 6

U15 Drenge

1999-2000

Bane 6

U17 Drenge

1997-1998

Bane 6

U19 Drenge

1994-1996

Bane 6

U9+U10 Piger U11 Piger

2004-2005 2003

Bane 3 Bane 5

U12+U13 Piger

2001-2002

Bane 4

U15 Piger

1999-2000

Bane 5

U18 Piger

1996-1998

Bane 5

Ungdomsudvalget: Betina Madsen betinahot1@hotmail.com Ulrik Knudsen ulrik71@gmail.com Malene Grøhn malene_grohn@email.dk Annoncesponsorer:

Lem Taxi

TrÌnere/holdledere Asger Knudsen Anders Schmidt Lene Agger Dan Knudsen Rikke Tange Cecilie Viborg Emil Grøhn Damgaard Rasmus Sørensen Hardy Stensgaard Jan Nielsen Kent Viborg Kevin Cuordileone Christian Schmidt Michael Vej Christian Søndergaard Rasmus G. Damgaard Ulrik Knudsen Lars Schmidt

Opstart 25/3 2014

TrĂŚningstider Tirsdag kl. 16.30 - 17.30

25/3 2014

Tirsdag kl. 17.00-18.00

25/3 2014

Tirsdag kl. 16.30-17.30

25/3 2014

Tirsdag kl. 17.00-18.00 Torsdag kl. 17.00-18.00

4/3 2014

Steffan Henriksen Michael Jensen Mette Nygaard Per Mejer Linda Mahawat Kathrine Vang Jakob G. Damgaard Hayder Al Karadi Ulla Simonsen

8/2 2014

Tirsdag kl. 17.00-18.15 Torsdag kl. 16.30-17.30 Tirsdag kl. 17.30-19.00 Torsdag kl. 17.30-19.00 Tirsdag kl. 18.45-20.15 Torsdag kl. 18.45-20.15 Tirsdag kl. 18.45-20.15 Torsdag kl. 18.45-20.15 Tirsdag kl. 17.00-18.00 Torsdag kl. 16.00-17.00

Martin Vang Thomas Larsen tlf. 51 24 69 11 tlf. 51 90 35 78 tlf. 20 40 86 70

25/2 2014 8/2 2014

25/3 2014 27/3 2014

25/2 2014 24/2 2014 24/2 2014

Tirsdag kl. 17.30-18.30 Torsdag kl. 17.30-18.30 Mandag kl. 18.30-19.30 Onsdag kl. 18.30-19.30 Mandag kl. 18.30-20.00 Torsdag kl. 18.30-20.00

Hanne Andersen cn@skylinemail.dk Ulla Simonsen ullahelene@yahoo.dk

Lem Produkthandel ApS Højmark Hallen

tlf. 20 64 42 50 tlf. 22 25 58 11

Ryevad & Henriksen A/S

SUPER SPONSORER. Lem Beslagfabrik, OK Benzin A-SPONSORER. Landia, Pro EL Teknik, Slots Møbler, Vestjysk Bank, Sportigan, Vestas Wind Systems A/S, Hotel Smedegaarden. B-SPONSORER. Hansen & Larsen, Lem VVS, Profil Optik, Stoko Plast, Dagli’Brugsen Lem, VP Industries, VST Industries, Søms A/S, Arkitektfirmaet C. Bødtker, Højmark AutovÌrksted, Lem MaskinvÌrksted. www.lemboldklub.dk

Lokalpostens aktivitetskalender Tirsdag den 25. marts 16.30 Lem Boldklub. Fodboldopstart for U6+U7 drenge og piger samt U9 drenge. 17.00 Lem Boldklub. Fodboldopstart for U8+U10+U11 drenge samt U9+U10 piger. 19.00 Lem Lokalarkiv. Generalforsamling. 19.00 Ă˜lstrup SognegĂĽrd og Ă˜lstrup Sogneforening. Generalforsamling i Ă˜lstrup SognegĂĽrd. 19.30 Støtteforeningen Smedenes Hus. Generalforsamling i Dørslaget. 20.00 Lem KĂŚr Enge Pumpelaug. Generalforsamling pĂĽ Holmager 3, Velling. Onsdag den 26. marts 19.30 I/S Lem VandvĂŚrk. Generalforsamling pĂĽ Hotel SmedegĂĽrden. Torsdag den 27. marts 14.00 Lem Ældreklub og Lem Guldalderklub. Foredrag i Lem Hallen. 16.00 Lem Boldklub. Fodboldopstart for U11 piger. Lørdag den 29. marts 10.00 Højmark Skytteforening. PrĂŚmieskydning og afslutning. Mandag den 31. marts 14.00 Lem Boldklub. Opstart petanque. Tirsdag den 1. april 19.00 VUIF. Petanque-opstart. Onsdag den 2. april 15.30 Susanne Nielsens Danseskole. Opstart af danseundervisning for børn i Lem Hallen. 18.00 Susanne Nielsens Danseskole. Opstart af disco/hiphop i Lem Hallen. 19.00 Susanne Nielsens Danseskole. Opstart af jazz/funk/hiphop i Lem Hallen. 19.00 Lem Boldklub. Opstart petanque. Arrangementer som annonceres i Lokalposten, vil automatisk blive optaget i aktivitetskalenderen i den relevante uge, sĂĽfremt annoncen indleveres inden torsdag kl. 12.00. I forbindelse med helligdage kan der opstĂĽ forskydninger af indleveringstidspunktet. Aktivitetskalenderen er forbeholdt foreninger og offentlige institutioner.

UDEBLIVER

AVISEN? Modtager du ikke avisen med posten senest onsdag, hører vi gerne fra dig pü telefon 97 17 11 22 eller post@videbaek-bogtrykkeri.dk


Hvad skal der ske i Lem? Lem-borgere sprudlede med masser af forslag på borgermøde…

ALT

Nye installationer Automatik ● Reparationer ● Belysning ● Hvidevarer ● ●

hvad du tænder på!

UGENS TV ONSDAG DR1

TORSDAG DR1

05.25 Dyrlæge på eventyr 06.15 Der er noget i luften 06.45 Formiddagsprogram. 12.15 Konditoriet 12.40 Skattejægerne 13.10 Hammerslag 13.50 Miss Maple 15.25 Hun så et mord. 2 afsnit 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Spise med Price på tur 20.40 De unge landmænd 21.10 Det søde liv 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Vegas 23.15 Whitechapel IV 00.00 Natfjernsyn

05.25 Dyrlæge på eventyr 06.15 Der er noget i luften 06.45 Formiddagsprogram. 12.15 Konditoriet 12.40 Skattejægerne 13.10 Hammerslag 13.50 Miss Maple: Nemesis 15.25 Hun så et mord. 2 afsnit 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Antikduellen 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Gintberg på Kanten 20.30 Mit liv som plejebarn 21.00 Undskyld vi er her også 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Taggart: Bebudet mord 23.40 I farezonen 00.30 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Madmagasinet Bitz & Frisk 11.30 Det her er Europa 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 DR2 Undersøger 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 DR2 Undersøger 18.35 Da tyfonen ramte Filippinerne 19.30 Coupling 20.00 Dommer for en Dag 20.40 Sagen genåbnet 22.30 Deadline 23.00 Krigen i kolonihaverne 23.45 The Daily Show 00.05 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Han, hun og haven 12.50 Mere hus for pengene 13.40 Sæt pris på dit hjem 14.35 Nybyggerne 15.25 Hjem igen 15.55 Grænsepatruljen 16.25 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Hvem bor hvor? 20.35 BS & recepten på lykke 21.25 Fangerne 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.15 Flugtkongerne 00.15 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Penge 11.30 Jersild i tiden 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Min Verdenshistorie 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Min Verdenshistorie 18.35 Videnskaben under angreb 19.30 Coupling - kærestezonen 20.00 Debatten 21.00 Detektor 21.30 Dårligt Nyt 22.00 Nærkontakt 22.30 Deadline 23.00 Hunt versus Lauda 00.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Han, hun og haven 12.50 Mere hus for pengene 13.45 Sæt pris på dit hjem 14.35 Nybyggerne 15.25 Hjem igen 15.55 Grænsepatruljen 16.25 CPH Lufthavnen 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 20.50 Station 2 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.30 Elementary 00.20 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.20 Natfjernsyn

26. marts - 1. april 2014 FREDAG DR1 05.25 Dyrlæge på eventyr 06.15 Der er noget i luften 06.45 Hairy Bikers store kokkedyst 07.30 Formiddagsprogram. 12.15 Konditoriet 12.40 Skattejægerne 13.10 Hammerslag 13.50 Miss Maple: Mod nulpunktet 15.25 Hun så et mord. 2 afsnit 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney Sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen med Vores vejr 21.25 X Factor Afgørelsen 22.05 Brudepiger. Amr. komedie fra 2011 00.05 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Kontant 11.30 Nærkontakt 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Michael Jeppesen møder... 13.00 Eftermiddagsprogram. 16.00 Nyhedstimen 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Nærkontakt 18.35 Havets hemmeligheder 19.30 Coupling - kærestezonen 20.00 Mit Afrika 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.45 The Daily Show 00.10 Min bedste fjende 01.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.30 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Han, hun og haven 12.50 Mere hus for pengene 13.45 Sæt pris på dit hjem 14.35 Stjernerne på Slottet 15.25 Hjem igen 15.55 Grænsepatruljen 16.25 CPH Lufthavnen 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Dansen. Dansk drama fra 2008 22.35 Hancock. Amr. actionkomedie fra 2008 00.15 The Sum of all Fears. Amr. action-thriller 02.15 Natfjernsyn

LØRDAG DR1 05.10 Dyrlæge på eventyr 06.00 Der er noget i luften 06.30 Forunderlige verden. 3 afsnit 09.00 På sporet 09.50 DR Dokumentar 10.50 Sådan er kærligheden 11.10 Ved du hvem du er? 12.10 Danmark på prærien 13.10 Eftermiddagsprogram. 16.40 X Factor 17.45 X Factor Afgørelsen 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 18.58 Held og Lotto 19.05 De kære dyrebørn 20.00 Downton Abbey IV 20.50 Kriminalkommissær Barnaby 22.20 Kommissær George Gently. Eng. krimiserie 23.50 Miracle at St. Anna 03.20 Natfjernsyn

DR2 06.30 Debatten 07.30 Nyheder fra Grønland 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Sådan opstod kiloet 09.00 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.10 Hughs kamp for fisken 13.00 DR2 13.00 - Nyheder 13.01 Eftermiddagsprogram. 17.50 Dommer for en dag 18.15 Da tyfonen ramte Filippinerne 19.10 Operation sibirisk tiger 20.00 DR2 Tema: Vi klager 22.30 Deadline 23.00 Dårligt Nyt 23.30 Skavlan 23.45 W. Amr. drama fra 2008 03.15 Deadline Nat

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Hvem vil være millionær? Dating 12.55 Den blå planet 13.45 Eftermiddagsprogram. 16.50 SuperMatchen: Studiet 17.05 SuperMatchen 17.50 Nyhederne 17.54 Regionale nyheder 17.55 SuperMatchen 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Lyden af lørdag 20.55 SuperMatchen: Danmark Ukraine (k), direkte 22.55 Juryen 01.05 Touch 01.55 Natfjernsyn

SØNDAG DR1 05.10 Dyrlæge på eventyr 06.00 Der er noget i luften 06.30 Forunderlige verden. 3 afsnit 09.00 Puk og Herman går i land - Årø 10.00 Vore Venners Liv 11.00 OBS 11.05 Verdens vildeste øer 12.05 Eftermiddagsprogram. 16.30 HåndboldSøndag: KIF Kolding København - HC Metalurg (m), direkte 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Livets planet 20.00 Sommer. Dansk dramaserie 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Agent 007 - Octopussy. Eng. agentfilm fra 1983 00.15 Natfjernsyn

DR2 06.35 Dokumania: AIDS pionererne 08.00 DR2 8.00 - Nyheder 08.01 Skavlan. Norsk/Svensk talkshow 09.00 Formiddagsprogram. 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.15 Paul Merton som globetrotter 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 Kom til Alaska 19.00 Javel, hr. minister. 2 afsnit 20.00 Jimmys bondegård. Dokumentarserie fra BBC 21.00 Søndag Live 22.30 Deadline 23.00 2. sektion 23.30 Måske uskyldig 00.25 Titanic: Storhed og fald 01.15 Havets hemmeligheder 02.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 Go´morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 De bortførte børn 13.00 Lyden af lørdag 13.50 Besat af skrammel 14.35 Dogs in the City 15.25 Lykkevej 17.05 Kurs mod fjerne kyster 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Dit forårsvejr 18.30 Sæt pris på dit hjem 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Pengene på bordet 21.00 Tømmermænd i Thailand 22.40 Klipfiskerne 23.35 Station 2 00.40 Fangerne 01.15 Natfjernsyn

MANDAG DR1 05.20 Ækvator rundt 06.15 Der er noget i luften 06.45 Hairy Bikers store kokkedyst 07.30 Formiddagsprogram. 12.15 Skattejægerne 12.40 I hus til halsen 13.20 Eftermiddagsprogram. 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Danmark under hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Gal eller normal - til jobsamtale 21.00 Sådan er det skøre sind 21.30 TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Unge Morse 00.00 I farezonen 00.50 Water Rats 01.35 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Bag Borgen 11.30 Detektor 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 12.30 Dårligt Nyt 12.30 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Dårligt Nyt 18.35 1000 dage for verdens natur 19.30 Coupling 20.00 The Newsroom 21.00 DR2 Undersøger 21.30 Dommer for en dag 22.00 Jersild i tiden 22.30 Deadline 23.00 Når drengene vender hjem 00.00 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.25 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Han, hun og haven 12.50 Eftermiddagsprogram. 15.25 Hjem igen 15.55 Grænsepatruljen 16.25 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Hvem vil være millionær? 20.50 Danmarks dejligste badehoteller 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.15 Snydt i storbyen 00.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 01.10 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.20 Ækvator rundt 06.15 Der er noget i luften 06.45 Hairy Bikers store kokkedyst 07.30 Formiddagsprogram. 12.15 Skattejægerne 12.40 I hus til halsen 13.20 Eftermiddagsprogram. 16.55 Jordemoderen 17.50 TV Avisen 18.00 Danmark under hammeren 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.40 Retshjælpen 21.05 Kontant 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet Bitz & Frisk 22.20 Sporten 22.30 Beck: Ukendt afsender 00.00 I farezonen 00.50 Natfjernsyn

DR2 06.30 DR2 Morgen med DR2 Nyheder 11.05 Horisont 11.30 2. sektion 12.00 DR2 12.00 - Nyheder 13.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 DR2 Dagen med DR2 Nyheder 18.05 Michael Jeppesen møder... 18.35 1000 dage for verdens natur 19.30 Coupling - kærestezonen 20.00 Det her er Europa 20.30 Har mor altid RET? 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Min nabo, min morder 23.55 The Daily Show 00.20 Pakistan - en fortsat tragedie 01.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 11.25 Go’ appetit 12.00 Nyhedsblok 12.20 Han, hun og haven 12.50 Mere hus for pengene 13.45 Sæt pris på dit hjem 14.35 Stjernerne på slottet 15.20 Hjem igen 15.55 Grænsepatruljen 16.25 CPH Lufthavnen. Dansk reportageserie 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 20.00 Kurs mod fjerne kyster 20.50 Razzia - Skat rykker ud 21.25 Station 2 Politirapporten 22.00 Nyhedsblok 22.40 Natholdet 23.15 Soldater i krig 00.15 Natfjernsyn

Lokalposten Lem UGE 13, 2014  
Lokalposten Lem UGE 13, 2014