Page 8

NYT

NYT

HØSTINDSAMLING Ved høstgudstjenesten i Rom Kirke indkom 3.596 kroner, som blev fordelt således: • Lemvig Sorggruppe �������� 896,00 • KFUM spejderne i Lomborg����������������������������� 900,00 • De grønne pigespejdere 900,00 • Aktivitetshuset i Lemvig �������������������������������� 900,00

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD Konfirmander

Ved høstgudstjenesterne i Dybe og Ramme Kirker indkom til sammen 2.220 kr., som blev fordelt således: • Lemvig sorggruppe����� 1.500,00 • Lemvig Velgørenhedsselskab������ 720,00 KONFIRMANDER 19 unge mennesker er tilmeldt årets konfirmandundervisning med tanke på konfirmation i maj 2019. Undervisningen foregår på torsdage i tidsrummet 13.40-15-15

Minikonfirmander

8

MINIKONFIRMANDER 15 børn fra 3. klassetrin har været minikonfirmander i efteråret. De har været på rundtur i kirken og på kirkegården. De har hørt bibelhistorie, sunget sange og salmer. Og så er der naturligvis blevet klippet, klistret, tegnet, leget og meget mere. Forløbet sluttede midt i november med en afslutningsgudstjeneste i Lomborg kirke, hvor der blev uddelt diplomer og en lille gave.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr.1 - 2019  

Lomborg Rom Dybe Ramme kirkeblad

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr.1 - 2019  

Lomborg Rom Dybe Ramme kirkeblad

Profile for videbaek