Page 4

DET SKER

Vi synger julen ind Gudstjeneste i Lomborg Kirke torsdag den 13. december kl. 19.00 Spejderne går luciaoptog. Vores tidligere kirkesanger Søren Klitgaard kommer med guitaren og vil synge og spille kendte og nye julesange sammen med os. Desuden vil nogle af advents- og juletidens bibeltekster blive læst. Efter gudstjenesten indbydes til kaffebord og samvær i præstegården.

»Sang og Samvær« i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkomne til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk indslag. Det er sognepræst Henning B. Mikkelsen og organist Christian Risgaard, der sammen står for arrangementet. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis. Der er sang og samvær følgende dage: Tirsdag den 18. december kl. 14.30: Julesang og julehygge v/ Henning B. Mikkelsen og Christian Risgaard. Tirsdag den 29. januar kl. 14.30 Tirsdag den 26. februar kl. 14.30

Gudstjeneste med fortællinger, musik og salmer Fjaltring Kirke har nu i en række år lagt kvadre og bænke til en årlig fortællegudstjeneste, og søndag den 13. januar kl. 19.30 sker det igen. Det var tidligere sognepræst, nu pastor emerita Gunda Jørgensen, der i kraft af sin store interesse og kærlighed til litteraturen, tog initiativ til denne specielle form for gudstjeneste hvor liturgien går hånd i hånd med litterære tekster, fællessalmer og musik - hver gang med et nyt tema. Sidste gang var temaet »Kirkeklokken«, og denne gang bliver det »Brødet«. Gunda Jørgensen er stadig med, ligesom vor nuværende sognepræst, Margrethe Bendtsen. De litterære tekster vil blive oplæst af Johannes Andersen, Mette Rahbek og Etha Mauritson, og deltagerne vil bagefter kunne nyde en kop kirkekaffe.

Nytårskur i præstegården

Fjaltring-Trans Menighedsråd

60 KR. R PR. DELTAGE

Onsdag den 15. januar kl. 18.30 For alle, som har lyst til at fejre nytåret i fællesskab. Der bydes på god mad m.m. i konfirmandstuen. Der bliver sikkert også plads til et godt grin. I hvert fald skal vi hygge os, og vi håber at nytårskuren kan blive en fast årlig tradition. Kom glad. Gerne med en sjov hat eller noget.

4

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr.1 - 2019  

Lomborg Rom Dybe Ramme kirkeblad

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr.1 - 2019  

Lomborg Rom Dybe Ramme kirkeblad

Profile for videbaek