Page 1

Dec ’12 · Jan · Feb 2013

Friluftsgudstjeneste i Dybe med konfirmandvelkomst

Julekrybben  ·  Menighedsrådsvalg · Hvad er advent? · Kirke for børn · Opslag  · Kalender


Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg 7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11 E-mail: hbmi@km.dk Præstesekretær Britta Sunesen E-mail: blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn Graver og kirketjener Bent Pedersen, Markskellet 3, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 97 88 97 14; Mobil 28 94 05 99

Rom sogn Graver og kirketjener Inna Rasmussen, Kondorvej 23, 7620 Lemvig Tlf. 97 82 35 47; Mobil 21 42 95 52 Lomborg-Rom Menighedsråd Formand Grete Bækgaard Thomsen, Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig, Tlf. 97 82 00 02

Ramme sogn Graver og kirketjener Jes Erik Pedersen Sønderskovvej 10, 7650 Bøvling, Tlf. 97 88 59 50

Dybe sogn Graver og kirketjener Arne Y. Andersen Damgårdvej 5, Dybe Tlf. 97 88 85 15 Dybe - Ramme Menighedsråd Formand Harry Amby Huggersgårdvej 19, Dybe 7620 Lemvig, Tlf. 97 88 96 48

2

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

Jul Julekrybben

Snart bliver det advent , og så er det fast tradition hos os, at julekrybberne findes frem og stilles op rundt omkring i præstegårdens stuer. Hos os har vi flere forskellige julekrybber, som alle bliver fundet frem. Et par af dem er indkøbt på rejser i Afrika og Europa. Julekrybber kan fås fra stort set alle kontinenter, hvilket betyder at man hvert år kan se Jesus med afrikanerens sorte hudfarve, med kineserens skæve øjne og med europæerens lyse hud og blå øjne. På den måde bliver vi mindet om, hvordan Jesus alle steder i verden opleves som »én af vore egne« - og hvordan han ikke blot er vores frelser, men hele verdens frelser. Jeg kommer til at tænke på den familie, som vendte hjem fra en rejse til Israel. Med sig havde de en julekrybbe, som de havde købt i Betlehem. Figurerne var flot udskåret i oliventræ, og var sirligt blevet pakket ind enkeltvist og lagt i en lille æske.

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

Da adventstiden kom, blev æsken fundet frem og figurerne forsigtigt pakket ud. Èn for én blev de anbragt på en skænk i stuen. Pludselig bliver der helt stille, og én siger: »Jesus mangler«. Dér stod de så og kiggede på hinanden med en blanding af forskrækkelse og ærgrelse. De bekræftede hinanden i, at de jo havde set, hvordan alle figurerne var blevet pakket ind og lagt i æsken. Havde det bare været en hyrde eller en konge eller et får - eller Josef måske. Men at mangle Jesus-barnet - det var næsten ikke til at bære. Det er som om de andre figurer i julekrybben fuldstændig mister deres glans når ikke Jesusbarnet skal være centrum i opstillingen. Heldigvis var det den gode gamle historie om igen. De fik kigget æsken og al papiret nøje efter en gang til, og fandt Jesus-barnet mellem alt det, der bare skulle smides ud og brændes. Det kan let ske, at julens centrale budskab om Jesus drukner i alt det andet, som vi også kan være så optaget af i tiden op til jul. Men lader vi roen sænke sig over os og bruger adventstiden til at tænke nøje efter, så giver vi plads for at julens glædelige budskab kan favne os, så vi ser hvad og hvem julens centrum virkelig er. Guds søn er kommet for at bo midt i blandt os, for at fylde vore hjem og vores tilværelse med ægte juleglæde. Julekrybben viser os, at vi forbereder os til noget særligt og højtideligt. Glædelig advent.

Henning Bjerg Mikkelsen, sognepræst


Orientering Generel orientering Menighedsrådsvalget

Høstoffer

Efter valgforsamlingen den 11. september - og da der efterfølgende ikke er indkommet yderligere kandidatlister – er følgende valgt til at sidde i DybeRamme menighedsråd i den kommende valgperiode:

Ved høstgudstjenesterne i september indkom i alt kr. 7798,50, som efterfølgende er blevet fordelt mellem forskellige kirkelige og humanitære formål. Beløbet fordelte sig mellem kirkerne på følgende måde: Rom kirke: kr. 5416,00; Lomborg kirke: kr. 880,00; Ramme kirke: kr. 1472,50 og Dybe kirke: kr. 30 I skrivende stund var det endnu ikke besluttet, hvordan pengene skulle fordeles, hvorfor vi ikke kan oplyse om det i nærværende blad. Fordelingen er i stedet oplyst på hjemmesiden samt ved opslag i våbenhusene

Mette Thilkjær Nielsen (Dybe) Anna-Marie K.D. Andersen (Dybe) Karsten Bjerg (Dybe) Hanne Koustrup (Ramme) Anna Maria Hoornenborg (Ramme) Mona A.P. Døj Røn (Ramme)

Bibellæseplan

Stedfortrædere er: Jette Bjerg (Dybe) Jette Riistoft Nygaard (Dybe) Lars Koldsø (Ramme) Benny L. Mathiasen (Ramme) Ved orienteringsmødet i Lomborg præstegård den 12. september blev der sammensat en kandidatliste til menighedsrådsvalget, og da der ved fristens udløb kun forelå denne ene liste, er følgende valgt til at sidde i Lomborg-Rom menighedsråd:

Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl. 9-16

bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk

Kirkeåret 2011-12

Bibellæseplanen

Konfirmation 2014 og 2015

Suppleanter: John Andersen Martin Houmaa Christoffersen De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent. Hvordan de nye råd konstituerer sig, vil kunne ses på hjemmesiden i begyndelsen af december

Nyt

Bibelselskabet

Frederiksborggade 50 1360 København K

Grete Bækgaard Thomsen (Rom) Hanne Lund (Rom) Erik Jensen (Lomborg) Anna Marie Olesen (Lomborg) Karin Nielsen (Lomborg) Michael Pasgaard (Lomborg)

Kort Nyt

Det danske Bibelselskab udgiver hvert år en bibellæseplan, som giver en god hjælp til at læse i bibelen. Der er en kort bibeltekst til hver dag og en lille kommentar til den tekst, der læses. I kirkens våbenhus ligger fra 1. søndag i advent en lille bunke Bibellæseplaner for 2012-2013, som man er velkommen til at forsyne sig af. Det er ganske gratis. Hvis ikke der er flere i våbenhuset, når du lægger vejen forbi, er du velkommen til at kontakte sognepræsten, som vil være behjælpelig med at skaffe flere.

For de som langtidsplanlægger, kan det oplyses at konfirmation i 2014 finder sted i Lomborg og Ramme kirker søndag den 11. maj og i 2015 bliver det søndag den 10. maj. Der vil dog være en mulighed for konfirmation søndagen før, primært for de, som bor i hhv Dybe og Rom sogn, og som ønsker konfirmation i egen sognekirke – men også for dem, som ikke kan få det til at passe den 2. søndag i maj. Herom kan der aftales nærmere med sognepræsten

Kirkebladet

Ferie og frihed

Kirkebil

Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Mona Døj Røn, Grete Bækgaard Thomsen og Karin Nielsen.

Sognepræsten træffes ikke i perioden 7.-14. januar; 16.-17. februar og 9.-10. marts. Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg, tlf. 97 83 63 26 eller e-mail: gjoe@km.dk

Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kroner tur/retur.

Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til sognepræsten senest onsdag den 10. januar 2013.

3


Den fjerde vismand En historie om den fjerde vismand, og hans gode gerninger I det gamle Persien levede en mand ved navn Artaban. Han var høj og mørk og med funklende øjne. Over en tunika af hvid silke bar han en kåbe at ren, hvid uld. En fint dekoreret kappe dækkede hans sorte, flagrende hår. Det var de hellige tre kongers dragt.

En december aften sagde han: »Mine venner holder vagt ved det gamle tempel i Babylon. Hvis den forventede stjerne viser sig på himlen, vil de bie på mig i ti dage. Sammen vil vi så drage mod Jerusalem for at tilbede Israels nyfødte konge. Jeg har solgt

alle mine ejendele og købt tre juveler - en safir, en rubin og en diamant. Dem bringer jeg som gave til kongen«. Mens han talte, fremdrog han tre store ædelstene fra den inderste fold i sit bælte. Den ene blå som nattehimlen, den anden rød som solopgangen,

Hvad gør man ved…

Fødsel Anmeldelse af fødslen skal ske senest 14 dage efter fødslen. Den afleveres til sognepræsten eller anmeldes via internettet på: www.personregistrering.dk. Husk hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet anerkendt straks ved fødslen - at aflevere omsorgs- og ansvarserklæringen underskrevet af begge forældre + 2 vidner sammen med fødselsanmeldelsen.

Dåb/navngivning Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning. Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale, enten i hjemmet eller i præsteboligen. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget. Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere. Alle faddere skal være døbte. En eventuel gudmor eller gudfar kan også være fadder. Navngivning anmeldes til præsten i bopælssognet. Her medbringes barnets fødselsattest samt forældrenes dåbs/navneattester og evt. vielsesattest

Bryllup 4

Man henvender sig på kommunens vielseskontor for at få udstedt en prøvelsesattest. Personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester med-

bringes. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Kort før vielsen mødes man med præsten, hvor man aftaler salmer, gennemgår vielsesritualet m.m.

Begravelse/bisættelse Henvendelse sker til præsten. Der skal foreligge en dødsanmeldelse senest 2 dage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelse kan hentes på www. personregistrering.dk - eller ordnes ved kontakt til præsten eller til en bedemand, som kan være behjælpelig med de mange praktiske spørgsmål

Samtale/sjælesorg Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.

Hjemmealtergang Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang

Ind- og udmeldelse af folkekirken Man henvender sig til præsten, som udleverer de fornødne papirer.


den tredje klar som en sneklædt bjergtinde i skumringen.

melkaravane og forsyninger til rejsen!«

Da Artaban den aften iagttog den østlige himmel, fødte natten en stjerne. Den blinkede på den vældige hvælvning, som var de tre ædel- stene blevet forvandlet til et lysende hjerte. »Dette er tegnet«, sagde han. »Kongen kommer, jeg vil drage ham i møde«.

Artaban kom til Betlehem tre dage efter, at de tre vise mænd havde forladt byen. Han gik ind i en hytte, hvor døren stod åben. Her sad en ung moder og nynnede sit barn til ro. Hun fortalte, at Josef fra Nazaret i nat var flygtet med Maria og det lille Jesus barn. Da lød der med ét larm og skrig udenfor: »Soldaterne kommer! Soldaterne dræber vore børn!«

Ved aftentid på den tiende dag var Artaban kun tre timers ridt fra det gamle tempel, hvor han skulle træffe sine venner. Pludselig stod hans hest stille foran en bylt på vejen. I det svage stjerneskær skimtedes omridset af en liggende mand, der våndede sig af udmattelse. Artaban var bange. Skulle han spilde tiden på dette døende menneske? Havde denne fremmede krav på hans medlidenhed og hjælp? De vise mænd ville drage videre uden ham. Skulle han sætte alt det på spil for en enkelt god gernings skyld? »Sandhedens og godhedens Gud«, bad han. »Led mig ad fromhedens sti og visdommens vej, som kun du kender!« Så steg han at hesten og bar den udmattede til foden at et palmetræ, hvor han hjalp og trøstede ham time efter time. Til sidst genvandt den fremmede kræfterne og hviskede til Artaban: »Jeg er jøde. Vor prof et har sagt, at den konge, du søger, ikke skal fødes i Jerusalem, men i Betlehem. Må Herren føre dig dertil med fred. Andet har jeg ikke at give til tak for al din medfølelse!« Nu var det langt over midnat, og de tre vise mænd var draget afsted - uden Artaban. Fortvivlet skjulte han sit ansigt i sine hænder. »Jeg må sælge safiren og købe en ka-

Den unge mor gemte sig rædselsslagen i hyttens mørkeste krog med sit barn. Artaban stillede sig i døråbningen og så soldaterne storme gennem gaderne med blodige sværd. Da en høvedsmand kom hen til ham, sagde Artaban med svag stemmeføring: »Jeg er alene her og venter kun på at forære denne rubin til en høvedsmand, der vil lade mig være i fred!« Soldaterne drog videre. Artaban vendte ansigtet mod øst og bad: »Tilgiv mig, sandhedens Gud. Nu er to at mine gaver borte. Bliver jeg nogen sinde værdig til at møde kongen«. Men den unge moder græd at lykke og sagde: »Du har reddet mit barns liv. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!« Artaban, den fjerde vismand, rejste nu fra land til land for at finde kongen og tilbede ham. Han fandt ingen at tilbede i denne verden, men fandt mange at hjælpe i kval og pine. Han gav de sultne mad, de nøgne klæder, han hjalp de syge og tre stede de fangne. Således gik der treogtredive år. Til sidst nåede han udslidt og dødtræt til Jerusalem. Menneskemængden var ophidset og nervøs. »Har du ikke hørt, hvad der

er sket?« spurgte man Artaban. »De korsfæster Jesus fra Nazaret i dag, ham der siger, han er Guds søn og jødernes konge!« Artaban blev urolig, men han tænkte: Jeg er kommet i rette tid til at løskøbe kongen med min diamant! I det samme kom nogle soldater slæbende med en ung pige. Hun rev sig løs fra dem og kastede sig for Artabans fødder. »Frels mig«, råbte hun, »jeg skal sælges som slave. Frels mig!« Var dette hans store chance, eller var det hans sidste fristelse? To gange før var hans gave til Gud gået til mennesker. Artaban tog sin diamant og lagde den i den unge piges hånd. »Her er din løsesum«, sagde han. »Den skulle kongen have haft!« I det øjeblik rystede et vældigt jordskælv Jerusalem, og himlen formørkedes. En tung Sten ramte gamle Artaban i tindingen. Pigen bøjede sig over ham. Hun syntes, hun hørte en røst i mørket. Artabans læber bevægede sig: »Nej, nej, Herre. Hvornår så jeg dig sulten og gav dig mad? Eller tørstig og gav dig at drikke? Hvornår så jeg dig fremmed og bød dig ind? Eller nøgen og klædte dig? Hvornår så jeg dig syg og i fængsel og kom dig til hjælp? - I treogtredive år har jeg søgt dig; men jeg har aldrig set dit ansigt eller tjent dig, konge!« Da Artaban tav, var det igen som om der lød en røst i mørket. Det var som om en blid stemme sagde: »Hvad du har gjort imod en af mine mindste, har du gjort imod mig!« En forundret glæde lyste over Artabans ansigt, som når dagen bryder frem bag bjergene. Rejsen var endt. Hans gaver var modtaget. Han havde fulgt stjernen og fundet kongen.

5


Hvad er advent? Advent betyder komme Advent er forberedelse og forventning til julen, som fejrer, at Jesus kom til verden. Mange adventstraditioner handler netop om at glæde sig og tælle ned til den store julefest. Adventstiden begynder med første søndag i advent, som ligger fjerde søndag før juledag. Mens vi venter Et lys mere tændes hver søndag, indtil de fire lys i adventskransen brænder og viser, at nu er det snart jul. Ligesom kalenderlys og kalendergaver handler adventskransen om at tælle ned til jul. Julekrybbe, Luciafest og levende lys hører også til adventstiden. De spreder julestemning og forbereder os på festen, som også handler om, at der blev tændt lys i mørket.

6

Advent i kirken I kirken bliver der sunget adventssalmer og læst fra Bibelen om forventninger til Jesus. Mange kirker har taget traditioner som adventskrans og Luciaoptog til sig, og der arrangeres mange julekoncerter i december. Første søndag i advent er også en festdag, som markerer begyndelsen på et nyt kirkeår. Engang var advent en fastetid Adventstidens farve er lilla, som symboliserer bod og forberedelse. Før i tiden fastede man som forberedelse til julen. Både sjæl og krop skulle beredes på at tage imod julens budskab. At undvære noget godt i en tid skulle styrke længslen efter, at festen begyndte og samle opmærksomheden om julens åndelige indhold.

Adventskransens historie Traditionen med adventskrans kom til Danmark fra Tyskland, hvor man kender til adventskranse tilbage i 1800-tallet. Skikken blev for alvor udbredt i Sønderjylland under Besættelsen 19401945, hvor kransen blev pyntet med røde og hvide bånd som symbol på danskhed. Fra Sønderjylland spredte traditionen sig op igennem 1950’erne til resten af landet. Først til hjemmene og herfra til videre til kirken. I dag har de fleste kirker en adventskrans, som pyntes med julens røde og hvide bånd eller med lilla bånd, fordi lilla er adventstidens farve i kirken. Kilde: www.folkekirken.dk


Kirke for børn Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge, og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om at lære nogle af de mange, fantastiske bibelhistorier at kende.

Netop bibelhistorien har fyldt rigtig meget i konfirmandstuen hos os, hvor 19 børn fra 3. klasse hver torsdag efter skoletid mødte ind. Der var en bibelfortælling på programmet hver gang. I den forbindelse også et ord eller en sætning, som børnene skulle prøve at huske. Derudover var der plads til at lege, synge, male, tegne og meget mere.

Nu er undervisningen slut for i år. Foruden sognepræsten blev undervisningen varetaget af Tina Bjerre Christensen og Birgit Fredgaard. Det har været en fornøjelse at have med børnene at gøre, og vi ønsker jer alle Guds velsignelse

Nyt konfirmandhold 23 konfirmander har tilmeldt sig konfirmationsforberedelsen i år. De er allerede i fuld gang med undervisningen. Ca. 25 gange skal de møde op i konfirmandstuen. Derudover vil der være en konfirmandlejr i april som afrunding på forløbet. Konfirmation finder sted søndag den 12. maj 2013.

7


Opslag »De ni læsninger« i Dybe Kirke

0 Tirsdag den 4. december kl. 19.3 gender hvor De 9 læsninger en musikgudstjeneste, esynd og elsen skab nem 9 bibeltekster fortælles om den som n såda e, frels og faldet, om Guds udvælgelse udspilles i bibelhistorien. holder denne Det er blevet en god tradition at vi nts- og julehøjgudstjeneste som indledning til adve tiden. Buch medvirker Bøvling sangkor under ledelse af Olav vekslende med rne og vil lede os igennem læsninge vil der være sten tjene guds r advents- og julesange. Efte t underkore efter hvor et, nhus en kop kaffe m.v. i våbe e. rtoir repe s dere fra e sang e holder med andr

g Aftengudstjeneste med luciaopto i Lomborg Kirke 0 onsdag den 12. december kl. 19.0 den, ntsti adve i midt ste tjene guds En stemningsfyldt lfortæ oget aopt Luci g. opto lucia går e hvor spejdern at – ne krist og ler om den opgave, vi har som kirke hvem livet er for , dem dt blan e glæd og lys de spre er der trasten tjene blevet mør kt og trist. Efter guds n. årde steg præ i vær ditionen tro kaffe og sam

Julegudstjeneste for børnehave og dagpleje i Lomborg Kirke tirsdag den 18. december kl. 9.30 Alle børn i førskolealderen er velkommen sammen med forældre/ bedsteforældre til denne lille gudstjeneste, hvor juleevangeliet fortælles sammen med børnene. en kop kaffe m.v. i våbenhuset, hvorefter koret underholder med andre sange fra deres repertoire.

8

Gudstjenester på Alparken Onsdag den 5. december kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen Onsdag den 19. december kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen (i kirken) Onsdag den 16. januar: Kurt Andersen, Bøvling Valgmenighed Onsdag den 30. januar: Henning Bjerg Mikkelsen Onsdag den 13. februar: Henning Bjerg Mikkelsen Onsdag den 27. februar: Henning Bjerg Mikkelsen

Advents- og familiegud stjeneste i Lomborg Kirke

Søndag den 2. decemb er kl. 10.30 Det før ste lys i adventskr ansen tændes. Spejderne kommer med faner og medvirker med indslag i gudstjenesten. Efter gud stjenesten indbydes til spejdermarked på Lomb org idrætsefterskole, hvo r juletræet, adventskransen, dekorationer o.a. kan købes, og hvor der er bo rtlodning af mange fine gevinster. Overskuddet går til spejdernes arbejde.

Julegudstjeneste for æl dre i Ramme Kirke

Onsdag den 19. decemb er kl. 14.30 Vi lytter til adventstidens budskab og synger nogle af juletidens smukke salmer. Efter gudstjenesten er der kaffe og julehygge i Alpark en. Alle ældre samt evt. pårørende er hjertelig vel kommen til at slutte op om dette arrangement ind und er jul.

Julemøde i konfirmandstuen

0 Mandag den 10. december kl. 14.3 tradiyder Kirkens Korshær på Lemvigegnen indb koni det går fore tionen tro til julemøde, og i år til som eldt, Hatf a Lind firmandstuen i Lomborg. mer kom o, tebr Hols i en estu daglig er leder af varm jde i Holsteforbi og fortæller om korshærens arbe eligt samhygg og kaffe være den bro. Der vil desu mulighed for vær, hvor der bl.a. er bortlodning med at vinde fine gevinster. Korshær s Har du lyst til at høre lidt om Kirkens Alle er ag. midd efter e arbejde, så kig indenfor denn hjer telig velkommen


Kirkeuge i Lomborg Indre Mission og Folkekir keligt Fællesskab indbyder igen i år til kirkeuge i Lomborg kirke og Missionshus med følgende program: Tirsdag den 29. januar kl. 19.30. Altergangsgudstjeneste i Lomborg kirke v/ sognepræst Thorkil Lundberg, Struer. Under gudstjenesten vil der desuden være offergang til fordel for Indre Mission og KFUM&K’s arbejde. Efter gudstjenesten indbydes til kaffe og samvær i konfirmandstuen Onsdag den 30. januar kl. 19.30: Møde i Missionshuset v/ Sømandsmissionær Keld Østergaard, Bedsted Torsdag den 31. januar kl. 19.30: Møde i Missionshuset v/ Fritidsforkynder Peter Bo Christensen, Bording Søndag den 3. februar kl. 10.30 Gudstjeneste i Rom kirke. Herefter frokost og samvær hos Jytte og Bent Rønn, Ringkøbingvej 131. Særskilt program for kirkeugen forefindes i våbenhusene i begyndelsen af januar.

Kyndelmisse i Ramme Kirke Søndag den 3. februar kl. 19.30 En lysgudstjeneste tilrettelagt af konfi rmander og sognepræst i fællesskab. Lyset bæres ind i kirken – og lyset vil være tema i tekster og anda gt. Der vil også være altergang.

Fælles børnegudstjeneste i Ramme Kirke Søndag den 10. februar kl. 14.00 Der indbydes til fastelavnsgudstjeneste, som tilrettelægges for børnene fra alle 4 sogne. Man må gerne være udklædt i kirken. Efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning, fastelavnsboller m.v. i Ramme hallen.

- gennem verdens vigtigste bog!

Der indbydes igen i år til kristendomsundervisning i konfirmandstuen i Lomborg præstegård på følgende aftener: Onsdag den 16. januar kl. 18.00: Enme: Kristus i salmernes og ordsprogenes bog Onsdag den 6. februar kl. 18.00 Emne: Jesu liv Onsdag den 20. februar kl. 18.00 Emne: Urmenigheden dannes Onsdag den 6. marts kl. 18.00 Emne: De sidste tider Der indledes med fællesspisning kl. 18.00, hvorefter der vil være et undervisningsoplæg med brug af powerpoint. Undervisningen er en fortsættelse af den undervisning, der var sidste vinter. ’ Aftenen forventes at slutte kl. 20.30. Pris for deltagelse er 60 kroner pr. person pr. aften. Tilmelding til præstegården, email hbmi@km.dk eller tlf. 97 88 90 11 senest en uge før – og gerne en samlet tilmelding til alle aftener, hvis det er muligt. Bibelen • sammenhæng • Kristus • overblik

i

vig Provst Kirkehøjskolen - Lem

ervisning og inspiration. e og deres digtere«. Er et tilbud til alle om und danske salmebog – salmern den i t tog å »P er son ne. Temaet for denne sæ er forefindes i våbenhuse i vinterens løb. Programm Der indbydes til 2 aftener Kirke r kl. 19.30 i Thyborøn Onsdag den 16. janua a Tonnesen, Nørlem. læg ved Sognepræst Bettin Emne: Norske salmer. Op yborøn. Th n, ræst Rober t Enevoldse Fælles salmesang v/ sognep ke ar kl. 19.30 i Ferring Kir Tirsdag den 26. febru jskolen Kurt Juul. hø ior sen på læg v/ fhv. lærer Op nn« ma nge .S.I »B ne: Em dborg. præst Gunda Jørgensen, Van Fælles salmesang v/ Sogne

9


Kontaktpersoner Samtalekredsen v/ / Poul Bak tlf. 97 88 92 54 Danmission v/ Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44 Kirkens Korshær v/ Gerda Knudsen tlf. 97 88 94 06 Folkekirkeligt Fællesskab v/ Jytte Rønn, 97 88 90 69 Søndagsskolen v/ Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85 Teenklubben v/ Nicolai Bjerg Mikkelsen, tlf. 28 99 71 12 Fra 5. -9. klasse. Mødested: Lomborg Missionshus. Tid: Mandag kl. 19.00-21.30. KFUM-spejderne i Lomborg-Rom v/ Lisbeth Sloth, tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00 De grønne pigespejdere i Lomborg/Rom v/ Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00 KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen, tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54.  Ulveleder.  Frede Kirkeby, tlf. 29 92 90 26.     Mødested:  Spejderhuset:  Stamphøjvej 49 i Dybe. Mødetid:  Spejdere kl. 19.0021.00; Ulve kl. 19.00-20.30. Bonnet FDF Kredsleder: Anders Andersen, tlf. 20 49 14 42. Mødested: Klubhuset på Bonnet Stadion. Tid: Tirsdag kl. 18.00-19.30.

10

Døbte Rom Kirke: 25. august: Maja Sofie Toft Sunesen, Solvangen 7, Bækmarksbro 23. september: Bertram Byskov Brogaard, Sodborgvej 6, Rom

Lomborg Kirke 15. juli:

Mads Kirk Frederiksen, Birkedalen 16, Lomborg

Ramme Kirke 2. september: Karla Wang Lindgren, Voldervej 40, Ramme 2. september: Andreas Darling Mollerup, Mullesgaardvej 20, Lomborg

Dybe kirke 29. juli:

Laurits Rosengaard Bæk, Marsbjergvej 6, Ramme

Viede/kirkelig velsignede Lomborg Kirke 18. august:

Pia Andersen Christiansen og Christian Christiansen, Lomborg

Ramme Kirke 14. juli: 25. august:

Lisbeth Siim Jensen og Steffen Lund Jensen, Ramme Heidi Damgaard Gierlevsen og Steffen Kristensen, Ramme

Dybe kirke 25. august:

Lene Kastberg og Bruno Jensen, Nørlem

Døde/begravede/bisatte Ramme sogn 18. juli: Karen Nielsen Sidelmann, Ramme – 97 år 24. august: Leif Andersen, Lomborg – 64 år 21. september: Else Kathrine Sloth Nielsen, Ramme – 60 år 20. oktober: Maren Bundgaard, Ramme – 101 år

Dybe sogn 31. august:

Anna Pedersen Maagaard, Ramme – 89 år

Rom sogn 30. august: 30. august:

Marie Kathrine Nielsen, Ramme – 95 år Ida Rigmor Carlsen, Rom – 77 år (Fra Lemvig kapel)

L R D R S


Møder

Dec. ’12 · Jan. · Feb. 2013

Indre Mission

Folkekirkeligt Fællesskab

Danmission

Onsdag den 12. december kl. 19.00: Gudstjeneste m. luciaoptog og julehygge i Præstegården.

Onsdag den 12. december kl. 19.00: Gudstjeneste med Luciaoptog og julehygge i præstegården.

Onsdag den 5. december kl. 19.30: Møde og adventshygge hos Anna Marie og Arne Olesen, Birkedalen 13, Lomborg.

Fredag den 21. december: Julehygge hos Jytte og Bent Rønn, Ringkøbingvej 131.

Onsdag den 27. februar kl. 19.30: Møde hos Karen og Poul Bak, Armosevej 100, Lomborg.

Fredag den 28. december kl. 19.30: Julefest i Lomborg Missionshus.

Studiekreds i Ramme

Torsdag den 10. januar: Bibelstudie hos Gitte og Bent Dissing, Ringkøbingvej 129.

Fredag den 7. december kl. 19.00: Julehygge hos Solveig og Benny Mathiasen.

Tirsdag den 29. - torsdag den 31. januar: Kirkeuge (se særskilt opslag).

Fredag den 11. januar kl. 18.30: Nytårskur hos Børge Nielsen.

28. december kl. 19.30: Julefest i Lomborg Missionshus. Onsdag den 9. januar kl. 19.30: Bedemøde hos Karen og Poul Bak. Fredag den 11. januar kl. 19.30: Bedemøde i Missionshuset. Onsdag den 16. januar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning (se opslag andetsteds i bladet). Tirsdag den 29. januar - 3. februar: Kirkeuge (se opslag andetsteds i bladet). Onsdag den 6. februar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen.

Mandag den 11. februar kl. 19.30: Bibelstudie hos Elsebeth og Ryan Andreasen, Mullesgårdvej 55, Lomborg.

Onsdag den 20. februar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen.

Fredag den 22. februar kl. 18.00: Generalforsamling i Missionshuset.

Onsdag den 20. februar kl. 19.30: Studiekreds hos Birgit og Max Fredgaard.

Kirkens Korshær Mandag den 10. december kl. 14.30: Julemøde i konfirmandstuen. Medbring en lille pakke. Tale v/Linda Hatfeldt, Holstebro (se opslag). Mandag den 14. januar kl. 14.30: Møde hos Karen Bak, Armosevej 100, Lomborg. Mandag den 18. februar kl. 14.30: Møde hos Gerda Knudsen, Kløvermarken 3, Lomborg.

11


Dag Kirkeåret

Lomborg

Ramme

Rom

Dybe

 2.

1. s. i advent

10.30

Ingen

Ingen

09.00

 9.

2. s. i advent

Ingen

09.00

10.30

Ingen

12.

Onsdag

19.30 (a)

16.

3. s. i advent

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

Ingen

Ingen

19.

Onsdag

14.30 (b)

23.

4. s. i advent

09.00

Ingen

Ingen

10.30

24.

Juleaften

14.15

15.15

13.15

16.15

25.

Juledag

Ingen

10.30

09.00

Ingen

26.

2. juledag

10.30

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

10.30

December

30.

Januar

LOMBORG ROM DYBE RAMME

 1.

Nytårsdag

16.00 (c)

14.30 (c)

Ingen

Ingen

 6.

Hellig 3 K

10.30

Ingen

Ingen

09.00

13.

1. s. e. H3K

Ingen

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

Ingen

20.

Sidste s. e. H3K

09.00

10.30

Ingen

Ingen

27.

Septuagesima

10.30 (e)

Ingen

Ingen

09.00

29.

Tirsdag

19.30 Lundberg

 3.

Seksagesima

Ingen

19.30 (d)

10.30

Ingen

10.

Fastelavn

10.30

14.00 (f)

Ingen

Ingen

17.

1. s. i fasten

09.00 Lilleør

Ingen

Ingen

10.30 Lilleør

24.

2. s. i fasten

Ingen

09.00

10.30 (g)

Ingen

Februar

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

a) Aftengudstjeneste med Luciaoptog b) Julegudstjeneste for ældre c) Indsamling til bibelselskabet d) Kyndelmisse – Konfirmanderne medvirker e) Indsamling til Kirkens Korshær f) Børnegudstjeneste g) Indsamling til KLF, Kirke og Medier

Team Lynderup . 97 17 34 08

Gudstjenester

212

Rom, Lomborg, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr 1 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you